F ó k u s z b a n. A tartalomból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F ó k u s z b a n. A tartalomból"

Átírás

1 A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A as és a as időszak uniós forrásainak felhasználása Magyarországon és a közép-kelet-európai uniós tagállamokban 215. augusztus Magyarország a as uniós költségvetési periódusban a közép-kelet-európai régió harmadik legnagyobb támogatási összegében, 24,9 milliárd euróban részesült. A források felhasználására az n+2-es szabály szerint 215 végéig van lehetőség, s erre nézve bíztató, hogy 214 decemberében Magyarország régiós átlaghoz közeli abszorpciós rátával rendelkezett, s idén augusztusra 8 közelébe emelkedett a lehívások aránya. Noha a jelenlegi, as uniós költségvetési időszakot megelőző hétéves periódus forrásainak költése jelenleg is zajlik, már érzékelhetőek bizonyos makroszintű eredmények, elsősorban a gazdasági növekedés, a beruházások, a foglalkoztatás és a vállalkozói kedv terén. Regionálisan a legnagyobb összegű támogatás a leginkább elmaradott észak-magyarországi és alföldi megyékbe áramlik, ugyanakkor az uniós források országszerte pozitív hatást fejtenek ki, hozzájárulva ezzel Magyarország versenyképességének növekedéséhez. Számításunk szerint az előző években minden forintnyi uniós forráskifizetés átlagosan 3,5-szeres összegű beruházással járt együtt Magyarországon, minden 1 milliárd forintnyi pótlólagos uniós forrás körülbelül 6 fővel járult hozzá a foglalkoztatás emelkedéséhez, s 2,2 százalékponttal lassította a vállalatok számának csökkenését között. A as időszakban hazánk uniós támogatása három milliárd euróval csökken az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Kohéziós Alapból és az Európai Szociális Alapból (21,9 milliárd euró), valamint a célkitűzések tekintetében is jelentős változások láthatók. A közép-kelet-európai trendektől (közlekedés fejlesztése, környezeti és erőforrás hatékonyság, K+F+I), valamint az előző hétéves ciklustól valamelyest eltérően Magyarország a foglalkoztatásra, a kis- és középvállalatok versenyképességének növelésére és a környezet védelmére fordítja az uniós források relatíve nagy részarányát. A Kormány napokban ismertetett célkitűzése a jelenlegi időszak uniós pályázatainak 217 közepéig való kiírása, hogy elkerülhető legyen a közösségi pénzek 22 utáni időszakra eső kifizetése. (folytatás a 2. oldalon) A tartalomból A lassuló gazdaság növekedés oka valószínűleg a magas bázis miatt visszaeső mezőgazdaság volt... (6. oldal) A kiskereskedelmi forgalom dinamikáját a nettó reálbérek, a hitelpiac és az óvatosság is fékezi... (7. oldal) Továbbra is a gazdaság élénkülését jelzik a hazai foglalkoztatási adatok... (8. oldal) A világpiaci nyersanyagárak alakulása tovább támogatja a hazai fogyasztói árak stabilitását... (9. oldal) Kétéves szintet ért el az új vállalati hitelszerződések összege júniusban... (1. oldal) A régió legjobban teljesítő devizája júliusban a forint volt... (11. oldal) Terv szerint alakulnak a költségvetési számok, kedvezőbb lett a büdzsé hiányának finanszírozása... (12. oldal) Készítette: Szabó Zsolt Cser Nóra Kiadja: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felelős szerkesztő: Vida Szabolcs Kapcsolat: 151, Budapest Nádor utca 31. Tel.: Honlap: Az MFB Zrt. által kiadott elemzések az elemzők véleményét tükrözik, azok nem feltétlenül egyeznek meg a Bank hivatalos álláspontjával. Az elemzések hiteles források alapján készülnek, de azok valódiságáért az elemzők nem vállalnak felelősséget. Az előrejelzések teljesüléséért sem az elemzők, sem az MFB Zrt. nem vállal felelősséget.

2 A as időszak uniós forrásai A as költségvetés időszakban Magyarország kifejezetten bőséges volumenben jutott lehívható közösségi forrásokhoz. A 24,9 milliárd eurós összeg a közép-kelet-európai régióban az abszolút számokat tekintve Lengyelország (67,2 milliárd euró) és Csehország (26,3 milliárd euró) mögött a harmadik legnagyobb összeget jelentette. Az egy főre vetített források tekintetében hazánk Észtországot követve (2588 euró) a második volt 2523 euróval, míg az uniós támogatások GDP-hez viszonyított arányát nézve Magyarország jutott hozzá a legnagyobb arányú forráshoz a közép-kelet-európai térségben (24,) (1. ábra). A források lehívását tekintve kiemelkedő a kis lélekszámú országok (balti államok, Szlovénia) és Lengyelország abszorpciós rátája az Európai Bizottság 214. december végi adatai szerint. Tavaly év végén 93,7%-os lehívási arányával Litvánia állt az élen, majd Észtország (92,), Lengyelország (85,) Szlovénia és Lettország (81,7-81,7%) következett. A balti államok kimagasló teljesítménye mögött az állhat, hogy az uniós források jelentős részét KKV-fejlesztésre, illetve kockázati tőke alapokban használták fel, amelyek statisztikailag azonnal elköltött pénznek számítanak. Magyarország 76,-os lehívási rátájával régiós átlag (75,7%) körüli teljesítményt nyújtott, utána azonban egy nagyobb szakadék látható. Bulgáriában, Csehországban és Szlovákiában 7, Romániában pedig 6 alatti volt a lehívási arány (2. ábra). Utóbbi országokban elsősorban a válságból való kilábalásban volt nagy szerepük az uniós forrásoknak, a munkanélküliség növekedési ütemének csökkentése mellett nagy hangsúlyt fektettek az infrastrukturális fejlesztésekre a tagállamok. A rendelkezésre álló támogatási keretet Magyarország 15 operatív program keretében használta, illetve az n+2-es szabály szerint használja fel, melyek közül hét ágazati, hét regionális, egy pedig a végrehajtást segítő operatív program között a legnagyobb támogatáshoz a közlekedési (6,2 milliárd euró), a regionális (4,3 milliárd euró), valamint a környezeti és energetikai (4,2 milliárd euró) operatív programok jutottak (3. ábra) augusztus elejére a kifizetések aránya elérte a 83,-ot, s idén ősszel a jelenleg még futó projektek lezárása és a számlák beérkezése miatt a kifizetések felgyorsulása várható, így van rá esély, hogy Magyarország képes lesz az összes rendelkezésre álló EU-forrás felhasználására, ugyanakkor vannak kockázatos területek. A legnagyobb támogatásban részesülő közlekedési és környezeti projektek (77,5, ill. 81,), valamint az Államreform és a Társadalmi infrastruktúra OP-k (8,5, ill. 8,) kifizetési aránya 215. augusztus elején egyelőre elmaradt az átlagtól (83,). 1. ábra: EU-s források Közép-Kelet-Európában és a balti államokban milliárd euró Lengyelország Csehország Magyarország Románia Szlovákia EU-s források, (bal t.) EU-s források, (bal t.) Litvánia EU-s forrás/fő, (jobb t.) Bulgária Lettország Szlovénia Észtország Forrás: Európai Bizottság, MFB 2. ábra: A as időszak forrásainak felhasználása a középkelet-európai tagországokban és a balti államokban 214-ig Észtország Lengyelország Szlovénia Lettország Magyarország Csehország Szlovákia Románia 2,5 Litvánia Átlag Bulgária 1,95 3,48 56, 6, 66,% 63, 76, 75,7% 81,7% 81,7% 85, 93,7% 92, Forrás: Európai Bizottság, MFB ábra: A magyarországi operatív programok (OP) kerete között (milliárd euró),32,36,15 1,47 4,18 6,22 4,3 Közlekedési OP Regionális OP-k Környezet és Energia OP Társadalmi Megújulás OP Gazdaságfejlesztési OP Társadalmi Infrastruktúra OP Közép-magyarországi OP Elektronikus Közigazgatás OP Végrehajtási OP Államreform OP euró Forrás: NFÜ, MFB augusztus

3 A as időszak eredményei Az Európai Bizottság által készített, a közös regionális politika eredményeit összefoglaló legfrissebb riport a 214 júliusában közzétett Hatodik Kohéziós Jelentés. Eszerint Magyarországon az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásainak jelentős részét a vállalkozástámogatás kapta, amely a jelentés szerint nagymértékben hozzájárult a beruházások, a foglalkoztatás, a K+F-tevékenység és a termelés bővüléséhez. Ezek a hatások elsősorban a kis- és középvállalkozások esetében érvényesültek, a nagyvállalatoknak nyújtott pénzügyi támogatások jóval kevesebb eredményt hoztak. A Bizottság elemzése alapján az EU-s források a közötti időszakban Magyarországon évente átlagosan körülbelül,-kal növelik mind a GDP-t, mind a foglalkoztatást a támogatások nélküli helyzethez képest. Ugyan az előző költségvetési időszak támogatásai még nem futottak ki teljesen, az EU-s pénzek bizonyos konkrét hatásai már most is érzékelhetőek Magyarországon. A Közlekedési Operatív Program összes, közti EU-s támogatásból való 24,9%-os részesedése a közlekedési infrastruktúra adataiban is megmutatkozik. Uniós forrásokból 21-ig 33 km-nyi új út épült, ez a szám 213-ra már 443 km-re nőtt. Hasonlóan alakult a felújított utak hossza is, a 21-ig helyreállított 166 km után 213-ig összesen 2237 km utat újítottak fel. A közlekedési hálózatok fejlesztése a Bizottság Hatodik Kohéziós Jelentése szerint növeli a régiók versenyképességét, egyrészt a foglalkoztatás bővítésén és a megközelíthetőség javításán keresztül, másrészt a kedvezőbb üzleti környezet kialakításával beruházásokat vonz az adott térségbe. A vállalkozások kiemelt finanszírozásának eredményeként 21 és 213 között a támogatott cégek száma csaknem megnégyszereződött, 538-ról 259-re nőtt. A legszembetűnőbb eredményt a foglalkoztatás terén sikerült elérni, melyhez az Európai Szociális Alap biztosítja a forrásokat. 27-től 21-ig az uniós támogatásokból létrehozott új munkahelyek kumulált száma 42 körül alakult, amely 213-ra több mint 2-szorosára, csaknem 93 ezerre emelkedett. A Hatodik Kohéziós Jelentés szerint ezek a munkahelyek jó minőségűnek és tartósnak bizonyultak, a támogatások javították az alkalmazkodóképességet és az elhelyezkedési lehetőségeket (4. ábra). A kifizetett uniós forrásokat megyei szinten vizsgálva szintén megerősíthetőek az említett hatások, eredmények. Azokban a térségekben, amelyek nagyobb arányú támogatásban részesültek a as időszak forrásaiból, magasabb volt a nemzetgazdasági beruházások összértéke 28 és 213 között. Ezek Pest és Győr-Moson-Sopron megye mellett főként a kevésbé fejlett észak-magyarországi és alföldi megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár- Bereg, Hajdú-Bihar, Csongrád, Bács-Kiskun), melyekbe a legtöbb EU-s pénz áramlott. A multiplikátor hatást tekintve a hazai megyei szintű adatokra alapozva durva becsléssel hüvelykujjszabályként az állapítható meg, hogy az előző években 1 forintnyi uniós forráskifizetés átlagosan 3,5 forintnyi beruházással járt együtt. Pozitív irányú kapcsolat figyelhető meg a közti támogatások nagysága és a foglalkoztatottak 214-es száma között, ami részben természetes kapcsolat, ugyanakkor a dinamikus adatok vizsgálatával a közösségi források munkaerőpiacra gyakorolt pozitív hatása is kimutatható. Kevésbé meglepő, hogy azokba a megyékbe áramlott az uniós források jelentős hányada, amelyek nagyobb népességgel rendelkeznek (Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar), ezáltal magasabb a foglalkoztatottak száma is (6. ábra) ábra: A as támogatási időszak egyes kumulált eredményei Magyarországon Forrás: Európai Bizottság, MFB Új utak hossza kumuláltan (km, bal t.) Felújított utak hossza kumuláltan (km, bal t.) Támogatott cégek kumulált száma (bal t) Új munkahelyek kumulált száma (jobb t.) 5. ábra: Az egyes megyéknek között kifizetett EU-s források és a nemzetgazdasági beruházások összértéke között Nemzetgazdasági beruházások között (milliárd forint) A as időszak megyéknek kifizetett uniós forrásai (milliárd forint) ábra: Foglalkoztatottak száma (214) és az egyes megyéknek között kifizetett EU-s források Forrás: KSH, palyazat.gov.hu, MFB *Budapest nélkül Tolna Komárom- Esztergom Vas Zala Csongrád Győr-M-S. Borsod-A-Z. Hajdú-Bihar Győr-M-S. Pest* Pest* Szabolcs-Sz-B. 25 Baranya Bács-K. 2 Békés Jász-N-Sz. Heves 15 Fejér Somogy Veszprém 1 Zala Komárom-E. Tolna Forrás: KSH, palyazat.gov.hu, MFB Nógrád Vas *Budapest nélkül Foglalkoztatottak száma (ezer fő) R² =,48 ezer darab Borsod-A-Z. Fejér Jász-N-Sz. Bács-K. Hajdú-B. Csongrád Szabolcs-Sz-B. Veszprém Baranya Heves Somogy Békés Nógrád A as időszak megyéknek kifizetett uniós forrásai (milliárd forint) augusztus

4 Ugyanakkor az EU-s támogatások munkahelyteremtő, foglalkoztatást élénkítő hatása szintén érzékelhető Magyarországon. Azokban a megyékben, amelyek 27 és 215 között nagyobb összegű EU-s támogatást szívtak fel, nagyobb mértékben nőtt a foglalkoztatottak száma 21 és 214 között. Ezek Pest és Győr-Moson-Sopron megye mellett szintén a fejletlenebb észak-magyarországi, illetve alföldi megyék voltak (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Csongrád). Az adatok összevetésével adódó eredmény, hogy 1 milliárd forintnyi pótlólagos uniós forrás körülbelül 6 fővel járult hozzá a foglalkoztatás emelkedéséhez (7. ábra). A vállalatok száma ugyancsak összefügg a Brüsszelből lehívott forrásokkal: azok a megyék szívják fel a legnagyobb támogatásokat, amelyekben több vállalat tevékenykedik 7. ábra: Az egyes megyéknek között kifizetett EU-s források és a foglalkoztatottak számának változása között Szabolcs-Sz-B. (Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Győr-Moson-Sopron). A források lehívása szempontjából ha nem is elengedhetetlen, de jelentős súlya van a cégek számának, ezáltal pedig a vállalkozásbarát környezetnek, hiszen kellő számú vállalkozó nélkül a forráslehívás maximalizálása is akadályokba ütközhet (8. ábra). Az uniós pénzek azonban az empirikus adatok szerint vissza is hatottak a vállalatok számára között 15,9%-kal csökkent a vállalkozások száma, s a tendencia valamennyi megyében megfigyelhető volt, azonban ezt a trendet fékezni tudták a brüsszeli források. Számításunk szerint minden 1 milliárd forintos uniós forráslehívás 2,2 százalékponttal lassította a vállalatszám csökkenésének ütemét között (9. ábra). Foglalkoztatottak számának változása között (ezer fő) Forrás: KSH, palyazat.gov.hu, MFB *Budapest nélkül Pest R² =,37 3 Hajdú-B. Fejér 2 Jász-N-Sz. Veszprém Borsod-A-Z. Győr-M-S. Vas Zala Bács-K. Csongrád 1 Somogy Nógrád Heves Baranya Tolna Komárom-E. Békés A as időszak megyéknek kifizetett uniós forrásai (milliárd forint) A as időszak megyéknek kifizetett uniós forrásai (milliárd forint) 8. ábra: A gazdasági szervezetek száma (214) és az egyes megyéknek 27 és 215 között kifizetett EU-s források Csongrád Győr-M-S. Baranya Borsod-A-Z. Hajdú-B. Szabolcs-Sz-B. Pest* Bács-K. 2 Békés 15 Jász-N-Sz. Fejér Heves Somogy Veszprém 1 Vas Komárom-E. Zala 5 Tolna Nógrád Forrás: KSH, palyazat.gov.hu, MFB *Budapest nélkül Gazdasági szervezetek száma 9. ábra: Az egyes megyéknek 27 és 215 között kifizetett EU-s források és a működő gazdasági szervezetek számának változása (29-213) Működő gazdasági szervezetek számának változása (29-213, %) Pest* Forrás: KSH, palyazat.gov.hu, MFB *Budapest nélkül Nógrád Békés Bács-K.n Heves Tolna Veszprém Jász-N-Sz. Vas Fejér Zala Komárom-E. Somogy Szabolcs-Sz-B. Hajdú-B. Baranya Győr-M-S. Csongrád R² =,55 Borsod-A-Z. A as időszak megyéknek kifizetett uniós forrásai (milliárd forint) A as időszakra vonatkozó tervek A as költségvetési periódust követő időszakban módosult a tagállamok közösségi támogatása. A közép-kelet-európai és a balti térségben a jelenlegi hét éves periódusban hét tagállam támogatása emelkedett, négyé pedig visszaesett hoz képest (1. ábra). A legnagyobb arányú, 2-os csökkenés Szlovéniát érinti, míg összegszerűen a legnagyobb visszaesés a közép-kelet-európai régióban Csehországot sújtja (-4,5 milliárd euró; -17,). Abszolút értelemben a legnagyobb forrásnövekedés Lengyelországban (+1,4 milliárd euró; 15,) és Horvátországban (+8,6 milliárd euró) ment végbe, míg a legmagasabb arányban Szlovákia (+2,5 milliárd euró; 21,7%) és Románia (+3,8 milliárd euró; 19,7%) támogatása emelkedik. Hazánk a 214-ben kezdődött hét éves időszakban a megelőző periódushoz képest 3, milliárd euróval (-12,) kevesebb, összesen 21,9 milliárd euró EU-s forrásban részesül az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Kohéziós Alapból és az Európai Szociális Alapból. A források felhasználási cél szerinti megoszlása alapján megfigyelhetőek bizonyos sajátosságok a térségben. A 11 ország közül hétben a közlekedési és energiahálózatok fejlesztésére fókuszál a támogatások legnagyobb hányada (17,3-31,), valamint jellemző a környezeti és erőforrás hatékonysághoz kapcsolódó, illetve a K+F+I projektek finanszírozása. Ezzel szemben a közigazgatás hatékonyságára, a technikai segítségnyújtásra és a klímaváltozás megelőzésére fordítják a források legkisebb arányát augusztus

5 A visegrádi országokkal összevetve Magyarország több szempontból is kilóg sorból. Míg Lengyelország, Csehország és Szlovákia az említett közép-kelet-európai trendeknek megfelelően használja fel uniós forrásait, addig Magyarország a relatíve sűrű autópálya hálózata révén közlekedési célokra viszonylag kisebb arányban szán brüszszeli forrást (1,). Hazánk elsődlegesen a foglalkoztatásra és a munkaerőpiacra koncentrál (16,), de a hangsúlyok között kap helyet a KKV-k versenyképességének támogatása (1,), valamint különböző környezeti célkitűzések (11,9%). A közigazgatás fejlesztésére fordítja Magyarország a büdzsé 3,-át, míg a másik három állam,2-2,-ot különít el erre. Szintén speciálisak a hazai célok között és akár a hazai versenyképesség régiós lemaradásához is vezethet, hogy az információs és kommunikációs technológiákra a keretnek csupán 3,-a jut, míg Prága, Pozsony és Varsó 4,1-5,9%-ot irányoz elő, illetve a büdzsének csupán 1,-a van betervezve K+F+I-re Magyarországon a régiós versenytársak 11,2-13,-ával szemben. Technikai segítségnyújtásra Magyarország mindössze 1,-ot tervezett be, ami optimizmust sugall a források megfelelő arányú lehívását illetően, mivel a lengyel, cseh és szlovák kormány 3,4-4,-ot szán erre (1. ábra). A as és a as időszak magyar prioritásait összehasonlítva néhány jelentős változás figyelhető meg. Kiemelkedő mértékben, 3,-ról 16,-ra nőtt a foglalkoztatásra és a munkaerőpiac fejlesztésére fordított támogatások aránya. A környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzések a jelenlegi időszakban több kisebb, specifikus területre osztódnak, amelyek finanszírozására összességében azonban a források nagyobb hányada áll rendelkezésre, mint a as periódusban, így 19,7%-ról 27,-ra emelkedik az arány. A közlekedés fejlesztésére ugyanakkor jóval kevesebb EU-s pénzt fordítanak 214 után (1,), mint között, amikor a források 24,9%-a a különböző közlekedési projekteket támogatta ( ábra). A Kormány augusztusban ismertetett tervei szerint a korábbinál is hangsúlyosabb céllá vált a as időszak fejlesztési forrásainak minél hatékonyabb és gyorsabb kiosztása, ezért várhatóan 217 közepéig az összes uniós pályázat kiírására sor kerül. Ez egyrészt versenyelőnyhöz juttathatja a magyar vállalkozókat, másrészt pedig elősegítheti a rendelkezésre álló források teljes lehívását 22-ig. 1. ábra: A as időszak forrásainak tematikus megoszlása közép-kelet-európai régió országaiban és a balti államokban Horvát. Bulgária Románia Litvánia Lettország Észtország Szlovénia Szlovákia Cseho. Lengyelo. Magyaro Foglalkoztatás és munkaerőpiac Környezet és erőforráshatékonyság Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság Kutatás, fejlesztés, innováció KKV-k versenyképessége Közlekedési és energiahálózatok Társadalmi befogadás Oktatás és képzés Klímaváltozás és kockázatmegelőzés Információs és kommunikációs technológiák Hatékony közigazgatás Technikai segítségnyújtás Forrás: Európai Bizottság Környezet Utak Társadalmi infrastruktúra Egyéb KKV és vállalkozástámogatás Innovációs és K+F Humántőke Vasutak 11. ábra: A as költségvetési időszak forrásainak cél szerinti felosztása Magyarországon Egyéb közlekedés 7, Technikai segítségnyújtás és kapacitásbővítés Munkaerőpiac Kultúra, turizmus IT szolgáltatás és infrastruktúra Foglalkoztatás és munkaerőpiac Környezet és erőforráshatékonyság Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság Kutatás, fejlesztés, innováció KKV-k versenyképssegése Közlekedési és energiahálózatok Társadalmi befogadás Oktatás és képzés Klímaváltozás és kockázatmegelőzés Információs és kommunikációs technológiák Hatékony közigazgatás Technikai segítségnyújtás 3, 3, 4, 7, 7, 12. ábra: A as költségvetési időszak forrásainak cél szerinti felosztása Magyarországon 4, 8, 9, 3, 1, 9, 3, 1, 1, 3, 1, 16, 1, 19,7% Forrás: Európai Bizottság Forrás: Európai Bizottság 1, 13, 11,9% 11, augusztus

6 Gazdasági növekedés, külkereskedelem, ipar A lassuló gazdaság növekedés oka valószínűleg a magas bázis miatt visszaeső mezőgazdaság volt Az előzetes becslés alapján a magyar gazdaság 215. második negyedévében igazított adatok szerint az előző negyedévhez képest,-kal nőtt, míg a bővülés éves üteme a január-március között regisztrált 3,-ról 2,-ra olvadt (1. ábra). A magyar árukivitel volumene 1,7%-kal bővült májusban (év/év), míg a behozatal,-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az árufőcsoportok közül az élelmiszer-, ital- és dohányexport bővült legnagyobb ütemben (+3,), míg a behozatal volumenét tekintve a magas bázis következtében az energiahordozók importja esett vissza leginkább (-18,). A külkereskedelmi mérleg egyenlege az év első öt hónapjában rekord magas többletet ért el (172,5 ) (2-3. ábra). Júniusban éves szinten a nyers adatok szerint 11,-kal, szezonálisan és munkanaphatással igazítva 6,-kal bővült a hazai ipari termelés, míg a havi bővülés üteme 1,-ot ért el. Az iparon belül továbbra is a járműgyártás (+21,) és az ahhoz számos szállal kapcsolódó gumi- és műanyaggyártás (+22,7%) ért el jelentős növekedést (4-5. ábra). A hazai építőipar júniusban dinamikusan, 1,-kal bővült éves szinten, ugyanakkor várhatóan visszaveti a szektor teljesítményét az év második felében, hogy a teljes szerződésállomány az adatok ezredfordulóval kezdődő gyűjtése óta nem látott mértékben, 49,-kal maradt el az egy évvel korábbitól (6. ábra). 1. ábra: GDP-növekedés* Magyarországon 2. ábra: A külkereskedelmi termékforgalom Magyarországon I * szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok 26.III 27.I 27.III 28.I 28.III 29.I 29.III 21.I 21.III 211.I 211.III 212.I 212.III 213.I 213.III 214.I 214.III 215.I Negyedév/negyedév (bal t.) Év/év (jobb t.) Külkereskedelmi mérleg (bal t.) Import volumen (év/év, jobb t.) Export volumen (év/év, jobb t.) 3. ábra: A külkereskedelmi mérleg alakulása Magyarországon (január - május) 4. ábra: Az ipari termelés alakulása* Magyarországon , ,3 2 62,3-75, ,2-286,4-453, ,6 1 72,5 898,4 843,5 846,6 775, Hónap/hónap (jobb t.) Év/év (bal t.) *szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok ábra: Feldolgozóipari alágazatok termelésének alakulása* (215. június) Gumi, műanyag termék gyártása Járműgyártás 122,7% 121, Gép, gépi berendezés gyártása 117, Gyógyszergyártás 114, Számítógép, elektr. termék gyártása 112, Villamos berendezés gyártása 111, Textília, ruházat, bőrtermék gyártása 11, Fafeldolgozás 19, Fémfeldolgozás 15, Vegyi anyag, termék gyártása 13, Élelmiszer, ital, dohány gyártás 13, FELDOLGOZÓIPAR 112, * az előző év azonos időszaka = 1, szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok 6 6. ábra: Az építőipari megrendelések és termelés alakulása (év/év) Tárgyhó végi szerződésállomány (bal t.) Új szerződések (bal t.) Építőipari termelés (jobb t.) augusztus

7 Fogyasztás A kiskereskedelmi forgalom dinamikáját a nettó reálbérek, a hitelpiac és az óvatosság is fékezi Júliusban ugyan a megelőző hónaphoz képest kismértékben javult, azonban a régióban 214 vége óta Magyarországon a legrosszabb a fogyasztói bizalom. Ennek ellenére júniusban a kiskereskedelmi forgalom az előzetes adatok alapján 6,-kal bővült (év/év), ami négyhónapos csúcsnak felelt meg. A kiskereskedelem élénkülését az üzemanyagok és a nem élelmiszeripari cikkek eladásának 9,, ill. 8,-os éves szintű növekedése okozta, s az élelmiszer eladások üteme is 4,-ra gyorsult (1-3. ábra). A növekvő fogyasztást a nettó reálbérek emelkedésének megtorpanása fékezheti a következő hónapokban, ugyanakkor ez a hatás várhatóan nem lesz tartós, mivel a nemzetközi olajárak csökkenése, a forint gyengülésének megállása visszafogja az inflációs ráta emelkedésének ütemét (4. ábra). A lakosság vásárlólóerejének bővülését a hitelezési folyamatok alakulása is lassítja, júniusban havi szinten csak a személyi hitelek állománya emelkedett kismértékben (+1,8 ). Az óvatos fogyasztói hangulatot jelzi, hogy az alacsony kamatok révén a bankbetétekből kiáramló megtakarítások a készpénz mellett állampapírok irányába terelődnek (5-6. ábra) ábra: A fogyasztói bizalmi index* alakulása Közép-Kelet-Európában * szezonálisan kiigazított adatok Forrás: Európai Bizottság, MFB Lengyelország Csehország Szlovákia Magyarország Románia ábra: Kiskereskedelmi forgalom* Magyarországon Hónap/hónap (bal t.) Év/év (jobb t.) * szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok ábra: Kiskereskedelmi forgalom alakulása* a főbb termékcsoportok szerint (év/év) 4. ábra: Kiskereskedelmi forgalom és nettó reálbérek változása (év/év) * naptárhatástól tisztított volumenindexek Nem élelmiszer termékek Élelmiszerek Üzemanyagok 5. ábra: Lakossági hitelállományok alakulása (28. január = 1) Kiskereskedelmi forgalom *közfoglalkoztatottak nélkül Nettó reálbérek* 6. ábra: A háztartások pénzügyi eszközeinek alakulása (tranzakciók szerint) *állampapírok, egyéb kötvények ** 12 hónapos gördülő átlag Személyi hitel Áruvásárlási és egyéb hitel Szabad felhasználású jelzáloghitel Gépjárművásárlási hitel Lakáscélú hitelek Készpénz (forint) Belföldi bankbetétek Belföldi befektetési jegyek Összes pénzeszköz** (jobb t.) Készpénz (valuta) Nem részvény értékpapírok* Belföldi tőzsdei részvények augusztus

8 Munkaerőpiac Továbbra is a gazdaság élénkülését jelzik a hazai foglalkoztatási adatok A munkanélküliségi ráta 215. április-június között 6,9%-ra süllyedt, ami 1,2 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbi periódusban regisztráltnál, így a hazai mutató az Európai Unión belül a kilencedik legalacsonyabb szintet érte el. Az aktivitási, ill. foglalkoztatási ráta a második negyedév átlagában 59,8, ill. 55,7% volt, ami éves összevetésben 1,3, ill. 1,9 százalékpontos emelkedést jelent (1-2. ábra). A vállalati foglalkoztatási tervek alapján a következő hónapokban tovább csökkenhet a munkanélküliek száma, s bővülhet a foglalkoztatás. Májusban a jelentősebb ágazatokban a pénzügyi közvetítés kivételével éves szinten emelkedett az alkalmazottak száma. Míg a versenyszférában 2,-kal, addig a költségvetési szektorban a szociális ellátásban dolgozók számának megugrásával 1,-kal nőtt a munkaerő létszáma. A közfoglalkoztatottak létszáma 194,4 ezer fő volt az év ötödik hónapjában, 96,-kal túlszárnyalva az egy évvel korábbi alacsony bázist (3-4. ábra). Júniusban a szezonalitásnak megfelelő számú, azonban az egy évvel korábbinál 49,-kal kevesebb, összesen 41,2 ezer új álláshelyet jelentettek be a foglalkoztatók, ezen belül a nem támogatott helyek száma (18 ezer) 12,-kal, míg a támogatott álláshelyeké (21,9 ezer) 62,-kal csökkent (5. ábra). A szociális ellátásban dolgozók bérkorrekciójának kifutása révén a költségvetési szegmensben átlagosan 1,-kal, míg a versenyszférában 4,-kal emelkedtek júniusban éves szinten a bruttó bérek (6. ábra) % 7% 1. ábra: Az aktivitási, a foglalkoztatási és a munkanélküliségi ráta alakulása (15-74 éves népesség) 6 59% 5 57% % 4 47% Munkanélküliségi ráta (bal t.) Aktivitási ráta (jobb t.) Foglalkoztatási ráta (jobb t.) 3. ábra: Az alkalmazottak számának alakulása (215. május, előző év azonos időszaka = 1) ábra: Munkanélküliségi ráta alakulása az Európai Unióban (215. április - június) Forrás: Eurostat, MFB * 215. február - április 4, 4, 5, 5, 5, 5,9% 5,9% 6, 6,9% 6,9% 7, 7,7% 8, 8, 8, 8,7% 9, 9, 9,9% 9,9% 1, 1,9% 11, 11, 12, 12, 14,9% 15, 22, 24, Németország Csehország Málta Luxemburg Egyesült Királyság Dánia Ausztria Észtország Magyarország Hollandia Románia Lengyelország Svédország Belgium Litvánia Szlovénia Európai Unió Bulgária Írország Franciaország Lettország* Euróövezet Szlovákia Finnország Portugália Olaszország Ciprus Horvátország Spanyolország Görögország 4. ábra: A közfoglalkoztatás alakulása Magyarországon Szociális ellátás Szálláshely-szolg., vendéglátás Adminisztratív, szolg. támogató tev. Ingatlanügyletek Közigazgatás Szállítás, raktározás Építőipar Kereskedelem Ipar Mezőgazdaság Oktatás Infokommunikáció Egészségügy Pénzügyi közvetítés Költségvetési szektor Versenyszféra ÖSSZESEN 15, 14, 14, 13, 12,9% 12, 12,7% 12, 12, 11, 1, 1, 97, 11, 12, 15, 143, ezer fő Közfoglalkoztatottak száma (bal t.) Közfoglalkoztatottak számának változása (év/év, jobb t.) 5. ábra: Bejelentett új támogatott, ill. nem támogatott munkahelyek 6. ábra: A bruttó bérek* alakulása (215. június, előző év azonos időszaka = 1) ezer darab Forrás: NFSZ, MFB Támogatott új munkahelyek száma (bal t.) Nem támogatott új munkahelyek száma (bal t.) Támogatott új munkahelyek aránya (jobb t.) Adminisztratív, szolg. támogató tev. Mezőgazdaság Oktatás Építőipar Ipar Ingatlanügyletek Infokommunikáció Forrás: Szállítás, raktározás KSH, MFB Egészségügy Közigazgatás Kereskedelem Pénzügyi közvetítés Szálláshely-szolg., vendéglátás Szociális ellátás Versenyszféra Költségvetési szektor ÖSSZESEN * rendszeres havi bruttó bér: prémium, jutalom, egyhavi juttatás nélküli bruttó bér 9 19,7% 17, 15, 14,7% 14, 13, 13, 13, 13, 12,9% 11, 11, 1,9% 98, 14, 11, 13, augusztus

9 Infláció A világpiaci nyersanyagárak alakulása tovább támogatja a hazai fogyasztói árak stabilitását Keresleti és kínálati hatások (a kínai gazdaság lassulása, az amerikai kitermelési költségek csökkenése, az iráni olaj nemzetközi piacokra való visszatérése) nyomán a júniusi 4,-os visszaesést követően júliusban 13,-kal zuhant a Brent-típusú olaj ára, s a CRB nyersanyagpiaci árindex is féléve látott ütemben, 4,-kal süllyedt (1. ábra). Magyarországon júniusban a mezőgazdasági árak 6,-kal csökkentek, míg az ipari termelői árak 1,-kal emelkedtek (év/ év). Utóbbin belül a belföldi értékesítési árak tovább süllyedtek (-1,), azonban az exportértékesítés esetében 2,9%-os áremelkedés következett be. Júliusban éves szinten,-kal nőttek, havi szinten (júniushoz hasonlóan) nem változtak a fogyasztói árak, a 12 havi maginflációs ráta a júniusi 1,-os ütemhez hasonló mértékű, 1, volt (2-3. ábra). A jelentősebb ársokkok hiányát jelzi, hogy az inflációs trendeket jól előrejelző ritkán változó árú termékek árindexe (2,, év/ év), a keresletérzékeny termékek drágulása (1,9%) és az indirekt adóktól szűrt maginfláció (1,) is,1-,2 százalékponttal elmaradt a júniusban mért számoktól (4. ábra). A 12 havi inflációs rátát júliusban a piaci javak átlagosan,53 százalékponttal növelték, a szabályozott áru termékek,15 százalékponttal csökkentették. A havi árváltozást tekintve a szolgáltatások drágultak viszonylag nagyobb ütemben, míg a ruházati cikkek ára 2,7%-kal csökkent a nyári leárazások nyomán (5-6. ábra). 1. ábra: a CRB nyersanyagpiaci- és élelmiszer-árindexének, valamint a kőolaj világpiaci árának alakulása 2. ábra: Termelőár-index, exportárindex és importárindex (év/év) Magyarországon Forrás: Reuters, MFB CRB nyersanyagpiaci-árindex (bal t.) CRB élelmiszer-árindex (bal t.) Brent-típusú kőolaj (jobb t.) $/hordó Mezőgazdasági termékek termelőiárindexe Ipari termelőiárindex Importárindex Exportárindex 3. ábra: A maginfláció, valamint a fogyasztói árak éves és havi szintű változása Magyarországon 4. ábra: Inflációs alapmutatók alakulása (év/év) 1 2, 2, 1, 1,, Keresletérzékeny* infláció Indirekt adóktól szűrt maginfláció Ritkán változó árú termékek inflációja, - - Forrás: KSH, MNB, MFB , -1, Hónap/hónap (jobb t.) Év/év (bal t.) Maginfláció (év/év, bal t.) 5. ábra: A 12 havi fogyasztói árindex alakulása a főbb termékcsoportok szerint *az adószűrt maginflációból a feldolgozott élelmiszerárak alakulása is ki van szűrve 6. ábra: Fogyasztói árak alakulása a főbb termékcsoportok szerint (215. július, hó/hó) 7% % Szolgáltatások Tartós fogyasztási cikkek Szeszes italok, dohányáruk Egyéb cikkek, üzemanyagok Háztartási energia, fűtés Élelmiszerek -1,,9%,,,, Élelmiszerek Piaci szolgáltatások Alkohol, dohány Szabályozott árak Ipari termékek Szabadáras háztartási energia Üzemanyag Fogyasztói-árindex Ruházkodási cikkek ÖSSZESEN -3, -2,7% -2, -2, -1, -1, -,,,, 1, augusztus

10 Vállalati forráshelyzet Kétéves szintet ért el az új vállalati hitelszerződések összege júniusban A magyarországi vállalati hitelek állománya 215. júniusban a tranzakciók (hitelfolyósítások és törlesztések egyenlege) nyomán másfél éve látott volumenben, 191,5 milliárd forinttal süllyedt (forinthitelek: -149,5, devizahitelek: -42, milliárd Ft). Mivel júniusban közel két éve tapasztalt (35 -ot meghaladó) összegben kötöttek új hitelszerződést a cégek, így a törlesztések volumene meghaladhatta az 55 milliárd forintot (1-2. ábra). A vállalati hitelállományon belül a devizakölcsönöké 6, milliárd forinttal bővült, a forinthiteleké 157,6 milliárd forinttal zsugorodott júniusban. A Növekedési Hitelprogram beruházási hitel felvételt ösztönző hatását erősíti meg, hogy míg a maximum 1 éves és az 1-5 év közötti hitelek állománya is zsugorodott (-75,6, ill. -97,1 ), addig a hosszabb lejáratú kölcsönök állománya 21,1 milliárd forinttal bővült májushoz viszonyítva (3-4. ábra). Az 1-5 éves és 5 évnél hosszabb futamidejű vállalati hitelek szegmensében az átlagos kamatszint júniusban májushoz képest 6, ill. 18 bázispontot süllyedt és 4,14, ill. 3,7-ot ért el, utóbbi új rekordszintre olvadt, s egyre jobban közelít a csehországi kölcsönök árazásához (5-6. ábra) ábra: A vállalati hitelállomány tranzakciókból eredő havi szintű változása Forinthitel Devizahitel Összes hitel ábra: A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott forint- és euró hitelek tárgyhónapban kötött szerződéseinek összege* *egy vagy két adatszolgáltatótól származóbizalmas adat esetében nem közöl adatot az MNB Euró hitel: 1 éven túli kamatfixálás Euró hitel: változó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás Forinthitel: 1 éven túli kamatfixálás Forinthitel: változó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás 3. ábra: A monetáris pénzügyi intézmények által nyújtott vállalati hitelek állománya devizanem szerinti bontásban 4. ábra: A monetáris pénzügyi intézmények által nyújtott vállalati hitelek állománya lejárat szerinti bontásban éven belüli 1-5 éves 5 éven túli lejáratú Forinthitel Devizahitel Összesen * 3 hónapos bankközi kamatok 5. ábra: Pénzpiaci kamatok*, valamint magyarországi vállalati** euró- és forinthitel kamatok Forrás: ECB, MNB, MFB ** különböző futamidejű vállalati hitelek átlagos évesített kamatlába hó végi állománnyal súlyozva BUBOR EURIBOR Forinthitel - min. 5 éves Forinthitel éves Magyarországi euróhitel - min. 5 éves Magyarországi euróhitel -1-5 éves ábra: Minimum 5 éves, nemzeti valutában nyújtott vállalati hitelek átlagos évesített kamatlába* Forrás: ECB, MNB, MFB * hó végi állománnyal súlyozva Magyarország Csehország Lengyelország Szlovákia Bulgária Románia augusztus

11 Árfolyamok A régió legjobban teljesítő devizája júliusban a forint volt Miután a görög kormány több hónapos alkudozás után július 13-án elfogadta, hogy az IMF, az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank feltételei, szigorú reformintézkedések végrehajtása mellett juthat új pénzügyi mentőcsomaghoz, jelentősen javult a globális befektetői környezet. A közép-kelet-európai devizák így a július eleji gyengülés ellenére havi szinten erősödni tudtak az euróval szemben (cseh korona:,, lengyel zloty: 1,, román lej: 1,, forint: 2,) (1-2. ábra). A forint árfolyama július 31-én kéthavi szintre süllyedt az euróval szemben (38,3 HUF/EUR), míg a dollárral és svájci frankkal szemben,1, ill. 3,-os ütemben értékelődött fel (hóvégi árfolyamok: 281,1 HUF/USD, il. 291,8 HUF/CHF), utóbbi ellenében közel három hónapos szintre erősödött a hazai deviza (3. ábra). A nemzetközi befektetői környezet javulása mellett a hazai fizetőeszközt támogatta az országkockázati prémium csökkenése is (a 1 éves CDS-felár 23-ról 193 pontra süllyedt). A forint jövőbeli erősödését segítheti, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a júliusi 15 bázispontos monetáris lazítás mellett a további kamatvágások lezárását jelentette be, s a piaci várakozások sem számolnak további kamatcsökkentéssel, ugyanakkor a magyar államkötvények csökkenő hozama és felára fékezheti a hazai deviza felértékelődését (4-6. ábra). 1. ábra: A forint/euró árfolyam és a VIX-index alakulása 2. ábra: Közép-kelet-európai devizák euróárfolyama* Forrás: CBOE, ECB, MFB globális kockázatvállalási kedv erősödése , 1, 1, 99, * = 1 Forrás: ECB, MFB 11, 1, 1, 99, pont 99, 98, 98, euróval szembeni árfolyamerősödés 99, 98, 98, HUF/EUR (bal t.) VIX-index (jobb t.) , 97, Cseh korona Forint Román lej Lengyel zloty 3. ábra: A forint euróval, amerikai dollárral és svájci frankkal szembeni árfolyama 4. ábra: A forint/euró árfolyam és a 1 éves magyar államkötvények CDS-felárának változása* HUF/EUR (bal t.) HUF/USD (jobb t.) HUF/CHF (jobb t.) Forrás: ECB, MFB Forrás: ECB, Reuters, MFB * 3 napos gördülő változás éves CDS-felár* (bal t.) HUF/EUR* (jobb t.) fordított skála ábra: A forint/euró árfolyam, az MNB alapkamat, ill. a piaci árazás alapján várt* jegybanki kamat Forrás: ECB, MNB, MFB HUF/EUR (bal t.) MNB alapkamat (jobb t.) Kamatvárakozások én (jobb t.) Kamatvárakozások án (jobb t.) Kamatvárakozások én (jobb t.) forint gyengülés 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, * BUBOR-fixingek és az 1, 3, 6, ill. 9 hónap múlva induló 3 hónapos határidős kamatlábmegállapodások (FRA-k) alapján ábra: A forint/euró árfolyam és a 3, ill. 12 hónapos magyar diszkontkincstárjegyek hozamfelára a hasonló futamidejű német kincstárjegyekhez képest Forrás: ÁKK, Reuters, MFB HUF/EUR árfolyam (bal t.) Hozamfelár (3 hónapos magyar és német DKJ hozamkülönbsége, jobb t.) Hozamfelár (12 hónapos magyar és német DKJ hozamkülönbsége, jobb t.) bázispont augusztus

12 Az államháztartás helyzete és finanszírozása Terv szerint alakulnak a költségvetési számok, kedvezőbb lett a büdzsé hiányának finanszírozása Az államháztartás központi alrendszerének hiánya január-július között 894,1 milliárd forintot ért el, ami az éves előirányzatot,-kal, a tavalyi év azonos időszakában kumulálódott deficitet 42,7 milliárd forinttal haladta meg. Az első hét hónap adatai alapján a központi költségvetés hiánya 77,4 milliárd forinttal kedvezőbb egyenleget (-953,7 ) mutatott, mint egy évvel korábban, a bevételek 59,8 milliárd forintos elmaradását ugyanis ellensúlyozni tudta a kiadások 137,2 milliárdos visszafogása. Előbbit tekintve a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei estek vissza jelentősen (-293,8 milliárd Ft), ami alapvetően a beérkező uniós források elmaradásából eredt (1. ábra, 1. táblázat). Mivel a büdzsé kiadásai tendenciaszerűen inkább az év első felére esnek, míg a bevételek nagyobb része hagyományosan az év második felében folyik be, így tarthatónak tűnik az idei költségvetés hiányára vonatkozó célkitűzés. A jegybanki kamatcsökkentés révén a diszkontkincstárjegy hozamok júliusban bázispontot csökkenve alá süllyedtek, s az 5 és 1 éves hozamok is pontot mérséklődve 2,84, ill. 3,7-on zárták a hónapot. A hosszú hozamok süllyedését segítette görög adósságválság enyhülése, az állampapírok iránt erősödő lakossági kereslet, a jegybanki eszköztár átalakítása, valamint a forintkötvények hozamába beépülő árfolyamkockázati prémium 16 bázispontos mérséklődése. Ennek ellenére a szűkebb régióban bázispont közötti ütemben süllyedtek a 1 éves állampapírhozamok a hónapban (2-4. ábra) , 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,, 7% - 1. ábra: A költségvetés bevételi és kiadási oldalának alakulása január és július között (milliárd forint) -677,4-73,2-1 12, ,5-542,5-1 93,3-1 31,1-953,7 64,5 733,4 51,2 536,1 545,5 529,8 388,9 61,3 781, , , , , , , ,7 962,9 1 22,2 1 82,7 919, ,8 1 22,2 1 96,4 843,5 86,7 1 25,3 1 1,5 1 35, ,3 1 65, ,1 66,4-542,1-534,7-518,7-597,4-731,6-747,1-1 4,9-796,2-683,7-745,9-756,1-71,1-744,1-715,6-765, , , -73,3-1 67, , ,6-1 86,3-1 76,2-764, , , , , , ,1-4 27, ,1-44,1-379,7-374,5-364,4-483,4-45,3-43,1-417, Forrás: ÁKK, Reuters, MFB ábra: Az 5 éves forintban denominált magyar államkötvény hozamának felbontása % - Árfolyamkockázati felár* Országkockázati felár** Kockázatmentes hozam*** Egyenleg értéke Forrás: KSH, NGM, MFB A gazdálkodó szervezetek befizetései Fogyasztáshoz kapcsolódó adók A lakosság befizetései Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok Egyéb bevételek Nemzeti család- és szociálpolitikai alap A költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok Az államháztartás alrendszereinek támogatása Kamatkiadások Egyéb kiadások Egyenleg 2. ábra: Magyar állampapírok referenciahozama, jegybanki alapkamat és 1 éves CDS-felár Forrás: ÁKK, MNB, Reuters, MFB * 5 éves forint állampapírhozam és én lejáró magyar eurókötvény hozamának különbsége ** én lejáró magyar eurókötvény és 5 éves német euró államkötvény hozamának különbsége *** 5 éves német euró államkötvény hozama hónapos 6 hónapos 12 hónapos 5 éves 1 éves Jegybanki alapkamat 1 éves CDS-felár bázispont táblázat: Az államháztartás központi alrendszerének előzetes mérlege: a bevételek alakulása teljesítés (előzetes) I-VII. hó éves teljesítés %-a módosított előirányzat I-VII. hó évi előirányzat %-a KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 11 8, , 5,7% 1 932, ,1 54, Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 35,1 64,5 49, 1 36, 733,4 56, Társasági adó 394,8 159,4 4, 341,4 26, 6, Kisvállalkozásokat terhelő adók Banki és ágazati különadó Fogyasztáshoz kapcsolt adók Általános forgalmi adó 151,7 78,5 51,7% 156,5 8,3 51, 25,9 1,9 49, 24,8 14,7 51, 4 335, ,9 54, 4 396, ,8 55,9% 3 35, ,8 53, 3 172, ,3 54, Jövedéki adó 918,9 52,2 54,7% 913,5 533,4 58, Pénzügyi tranzakciós illeték 277,9 161,4 58, 26,2 124,1 6, Lakosság befizetései 1 753,8 1 22,2 58, 1 86,6 1 82,7 59,9% Személyi jövedelemadó NYUGDÍJBIZTOSÍTÁ- SI ALAP EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Forrás: NGM, KSH, MFB ,1 929,3 58, 1 639,7 98,7 59, 3 124, ,7 58, 3 24, ,8 58, 1 97,1 1 13,8 59, 1 91,8 1 13,1 59, 4. ábra: Közép-kelet-európai 1 éves államkötvények referenciahozama és a VIX-index Forrás: ÁKK, Reuters, CBOE, MFB globális kockázatvállalási kedv erősödése Magyarország Csehország Lengyelország Románia VIX-index (jobb t.) augusztus 5 pont

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak

F ó k u s z b a n. A Magyar Fejlesztési Bank 2013. tavaszi vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A Magyar Fejlesztési Bank 213. i vállalati felmérésének eredményei javuló vállalati várakozásokat mutatnak 213. május Az MFB konjunktúra

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai

F ó k u s z b a n. Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 2011. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Beszállítói kapcsolatok: a méret a lényeg? A Magyar Fejlesztési Bank 211. tavaszán végzett vállalati felmérésének tapasztalatai 211.

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról

F ó k u s z b a n. A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A gyorsuló magyar gazdaság néhány aspektusa vállalati oldalról 214. június A kedvező első negyedéves GDP növekedési adatokat az MFB

Részletesebben

Munkaerőpiaci tendenciák Magyarországon 2007 és 2014 között

Munkaerőpiaci tendenciák Magyarországon 2007 és 2014 között A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Munkaerőpiaci tendenciák Magyarországon 27 és 214 között 21. április A Magyar Fejlesztési Bank fejlesztéspolitikai céljaiból adódóan

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Továbbra is csúcs közelben a vállalkozások várakozásait jelző MFB-INDIKÁTOR

F ó k u s z b a n. Továbbra is csúcs közelben a vállalkozások várakozásait jelző MFB-INDIKÁTOR A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése 2. január F ó k u s z b a n Továbbra is csúcs közelben a vállalkozások várakozásait jelző MFB-INDIKÁTOR Az MFB-INDIKÁTOR konjunktúra mutató félév alatt

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A magyar gazdaság növekedése 215 első negyedévében Az év első három hónapjában tovább folytatódott a fejlett és fejlődő országok növekedési

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Dr. Kocziszky György A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja Költségvetési Tanács Magyar Közgazdasági Társaság 2014. július 17.

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

F ó k u s z b a n. milliárd $ 2007.I 120% 100% 80% 60% 40% 20% A tartalomból

F ó k u s z b a n. milliárd $ 2007.I 120% 100% 80% 60% 40% 20% A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Európát továbbra is hátrányosan érinti a globális banki tőkeallokáció, a befektetőkre egyre jellemzőbb az országok régión belüli differenciálása

Részletesebben

Periszkóp. 2011. december. A tartalomból. A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése

Periszkóp. 2011. december. A tartalomból. A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése A tartalomból A gazdasági növekedés a harmadik negyedévben világszerte lassult, a konjunktúra indexek pedig egyre inkább megközelítik a 28. végi alacsony

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. április 11. Vezetői összefoglaló Jelentős esés következett be a vezető tengerentúli részvényindexekben, Nyugat- Európában kisebb volt a csökkenés. Tartani tudta a forint az euróval szembeni

Részletesebben

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek enyhén pozitív tartományban, fél százalék körüli nyereséggel zártak. Ma reggelre a forint

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. szeptember 8. Vezetői összefoglaló Hétfőn a vezető nyugat-európai részvényindexek kismértékben emelkedtek, az amerikai tőzsdék zárva tartottak. Ma reggelre a vezető devizák többségével szemben

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak a vezető amerikai és nyugat-európai börzék. Ma reggel a 310-es szinten tartózkodott az euró/forint keresztárfolyam. A BUX 0,2 százalékot

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. október 28. Vezetői összefoglaló Kedden mind a tengerentúli, mind az európai tőzsdék pirosba fordultak, zárásra valamennyi mutató esetében esést regisztráltak. Amerikában a cégek harmadik

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

F ó k u s z b a n 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 2009.III 2009.II. A tartalomból

F ó k u s z b a n 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 2009.III 2009.II. A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Tovább fokozódó beruházási kedv, javuló finanszírozási klíma és erősödő vállalati forrásigény látszik az MFB 214. i vállalati felmérésének

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. március 5. Vezetői összefoglaló Fontosabb makroadatok hiányában az enyhülni látszó geopolitikai hírek határozták meg a nemzetközi tőzsdei kereskedést, így komoly emelkedést könyveltek el

Részletesebben

F ó k u s z b a n. Az infláció alakulása az Európai Unióban. Forrás: Reuters, MFB. A tartalomból

F ó k u s z b a n. Az infláció alakulása az Európai Unióban. Forrás: Reuters, MFB. A tartalomból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n Az infláció alakulása az Európai Unióban 213. október Az alacsony gazdasági aktivitás és a csökkenő nyersanyagárak az inflációs nyomás

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Helyzetkép 2015. szeptember október

Helyzetkép 2015. szeptember október Helyzetkép 2015. szeptember október Gazdasági növekedés A világgazdaság az idei évben a regionális konfliktusok kiéleződése ellenére a tavalyit megközelítő dinamikával bővül. A fejlett országok gazdasági

Részletesebben

szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. április 1. Vezetői összefoglaló A vezető tengerentúli és nyugat-európai részvényindexek kivétel nélkül mínuszban zárták a keddi kereskedést. Gyengült a forint a vezető devizákkal szemben,

Részletesebben

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló Szerdán a nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárt. Mindhárom vezető devizával szemben gyengülést mutatott a forint árfolyama. A BUX záróértéke

Részletesebben

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló Csütörtökön Amerikában és Európában is mínuszban zártak a tőzsdeindexek, az európai börzéken különösen nagy volt a visszaesés. Gyengült a forint az euróhoz

Részletesebben

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló Hétfőn vegyesen zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, de jelentős elmozdulást egyik sem mutatott. A hazai fizetőeszköz mindhárom vezető devizával szemben

Részletesebben

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési KHT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522.

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési KHT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522. 2001. májusában a gazdasági folyamatokban nem történt jelentős változás. Folytatódott az ipari termelés növekedésének lassulása, kissé romlott a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési mérleg is a tavaly

Részletesebben

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló Csütörtökön az európai tőzsdemutatók emelkedtek és háromhavi rekordot döntöttek. Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt zárva tartottak. Péntek reggel

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A korábban vártnál lassabb növekedés és kedvezőtlenebb adósságpálya várható az eurózónában a következő években

F ó k u s z b a n. A korábban vártnál lassabb növekedés és kedvezőtlenebb adósságpálya várható az eurózónában a következő években A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A korábban vártnál lassabb növekedés és kedvezőtlenebb adósságpálya várható az eurózónában a következő években Az Európai Bizottság

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyarországi megyék fejlesztéspolitikai szemszögből

F ó k u s z b a n. A magyarországi megyék fejlesztéspolitikai szemszögből A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A magyarországi megyék fejlesztéspolitikai szemszögből 215. május A hazai megyék rendkívül vegyes képet mutatnak gazdasági adottságaik,

Részletesebben

Helyzetkép 2015. december 2016. január

Helyzetkép 2015. december 2016. január Helyzetkép 2015. december 2016. január Gazdasági növekedés A világgazdaság tavalyi helyzetére a regionális konfliktusok éleződése elkerülhetetlenül hatással volt, főképp ezért, és egyéb gazdasági tényezők

Részletesebben

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak csütörtökön a vezető nemzetközi részvényindexek. Péntek reggel gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 1,6 százalékkal került

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége eséssel zárta a csütörtöki tőzsdei kereskedést a vegyes makrogazdasági és vállalati hírek megjelenése után. Csütörtökön

Részletesebben

Babos Dániel P. Kiss Gábor: 2016-ban fel kell készülni az Európai Uniótól érkező támogatások átmeneti csökkenésére

Babos Dániel P. Kiss Gábor: 2016-ban fel kell készülni az Európai Uniótól érkező támogatások átmeneti csökkenésére Babos Dániel P. Kiss Gábor: 2016-ban fel kell készülni az Európai Uniótól érkező támogatások átmeneti csökkenésére Az Európai Unió azért hozta létre a strukturális és kohéziós alapokat, hogy segítsék a

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyarországi iparágak versenyképességének klaszterezési vizsgálata fejlesztéspolitikai szempontból

F ó k u s z b a n. A magyarországi iparágak versenyképességének klaszterezési vizsgálata fejlesztéspolitikai szempontból A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A magyarországi iparágak versenyképességének klaszterezési vizsgálata fejlesztéspolitikai szempontból A vállalatok versenyképességét

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

csütörtök, 2014. szeptember 18. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2014. szeptember 18. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. szeptember 18. Vezetői összefoglaló Többségében pozitívan zártak a nemzetközi részvényindexek. Szerdán a forint erősödni tudott az euróval és a svájci frankkal szemben is. A BUX 4,7 milliárd

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló Tegnap veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. A hazai fizetőeszköz gyengülést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. Negatív tartományban

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, bár az elmozdulás nem érdemi egyik index esetében sem. A forint

Részletesebben

péntek, 2015. június 5. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. június 5. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. június 5. Vezetői összefoglaló Csütörtökön veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Erősödni tudott a hazai fizetőeszköz az euróval szemben. A BUX értéke 0,4 százalékkal csökkent.

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2008. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2008. december

Részletesebben

csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak szerdán a vezető nyugat-európai és amerikai tőzsdék. Szerdán tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, az euró jegyzései ma

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló Emelkedtek a nyugat-európai és tengerentúli tőzsdei árfolyamok. A forint erősödni tudott a vezető devizákkal szemben. A BUX értéke 6,6 milliárd forintos

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. február 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló

kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló Jelentős mozgás volt tegnap a nemzetközi részvényindexekben, az összes vezető index pozitív tartományban zárt a kedvező makroadatoknak köszönhetően. Hétfőn

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

péntek, 2015. február 20. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. február 20. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. február 20. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a nemzetközi részvényindexek a tegnapi napon. Ma reggel a 305,1-es szinten állt az euró/forint árfolyam. A BUX a tegnapi záróértékén fejezte

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december Havi elemzés az infláció alakulásáról. december A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Helyzetkép 2016. március április

Helyzetkép 2016. március április Helyzetkép 2016. március április Gazdasági növekedés A múlt évben többek között gazdasági konfliktusok és állandósult lokális válsághelyzetek hatására valamelyest csökkent a globális gazdaság növekedésének

Részletesebben

KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK GAZDASÁG ÉS KÖLTSÉGVETÉS

KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK GAZDASÁG ÉS KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK GAZDASÁG ÉS KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2015. március Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 15. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Noha az utóbbi hónapokban a világgazdaság egészének növekedési kilátásai nem javultak érdemben, az európai

Részletesebben

Raiffeisen grafikonkészlet

Raiffeisen grafikonkészlet Magyarország I. 21. IV. negyedév GDP növekedés (%, negyedév/negyedév) mezőgazdaság Beruházás/GDP (%) Beruházás/GDP 1, 1,,, -, -1, -1, -2, -2, -3, -3, -4, -4, 28Q1 29Q1 21Q1 211Q1 212Q1 213Q1 214Q1 21Q1

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló A tegnap közzétett makroadatok mellett az összes vezető nemzetközi részvényindex pluszban zárta a kereskedési napot. Csütörtök délután a hazai fizetőeszköz

Részletesebben

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek Bátora László Vezérigazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009.május 26. Helyzetkép Pénzügyi

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 2. Vezetői összefoglaló Kedden jelentős veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, a napvilágot látott negatív kínai makro-indikátorok hatására. Szerda reggel kismértékben

Részletesebben

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében

HAVI MONITOR 2016. február. A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében 292 HAVI MONITOR 2016. február A vártnál nagyobb növekedés 2015. IV. negyedévében A GDP növekedése a IV. negyedévben a KSH előzetes adatai szerint a vártnál nagyobb, 3,2 százalék volt, melyhez jelentősen

Részletesebben

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, a Fed kamatemeléssel kapcsolatos nyilatkozatai hatására. Az euróval

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 12.

szerda, 2015. augusztus 12. szerda, 2015. augusztus 12. Kedden veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Szerda hajnalban ismét leértékelte a jüant a Kínai Központi Bank. Szerda reggel az euróval szemben a tegnapi

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

csütörtök, 2015. december 10. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. december 10. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. december 10. Vezetői összefoglaló Európában és Amerikában is estek a tőzsdék, a jövő hétre várt amerikai alapkamat-emelés határozta meg a befektetői hangulatot. Tovább csökkent az olaj

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a decemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. decemberi adatok alapján A 21. decemberi fizetési mérleg közzétételével egyidőben az MNB visszamenőleg módosítja az 2-21-re korábban közölt havi fizetési mérlegek, valamint

Részletesebben