VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/"

Átírás

1 1 VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj ltt in: Köz-Gzdság, 8.évf.1.sz/2013/ CSABA László 1 KIVONAT: Az évek ót trtó európi válságkezelés leírás és részletek bemuttás helyett rögtönzött, politiki lpon hozott lépsek gzdságelméleti értelmezésére törekszünk.kuttási lpkérdésünk z: igz-e még 70-es évek végének felismerése, mi szerint sem szerkezeti, sem szbályozási eredetű válságot nem lehet keresletélénkítéssel leküzdeni? Igz-e z, hogy szuverén EU tgállmokon belül bármi okból hiányzó belső elköteleződést külső fegyelmezéssel nem lehet pótolni? Ennek fényében vizsgáljuk költségvetési és bnkunió 2012 októberében körvonlzott és jóváhgyott tervezetét is. * * * Az európi gzdsági válság kezelése során 2012-ben vélhetőleg jelentősebb újításokr került sor, mint mstrichti szerződés 1992.évi láírás ót bármikor. E változások lényege mi ismereteink szerint költségveetési- és bnkunió kilkítás, z állndó európi válságkezelő mechnizmus ESM fölállítás és z EKB kvázi-fiskális felelősségválllás jelenti. Utóbbi z állmppíroknk z elsődleges picon vló beszerzését és célzott bnkfeltőkítést vgyis két, korábbn z lpszbály áltl tiltott tevékenységet jelent. Az európi közös bnkfelügyelet révén pedig végképp átléték kormányköziség kereteit és nemzetek felettiség új szksz vn kilkulóbn. A következőkben nem zárv ki zt, hogy z európi népek referendumokon megkdályozzák e kimenetet, föltételezzük, hogy vlóság terveket követi, ezért megvizsgáljuk, mit jelentenek ezek korábbn elképzelhetetlennek vélt újítások, mindenek előtt gzdságelmélet szempontjából. Azt vizsgáljuk, hogyn lkul át ezáltl z Európi Monetáris Unió felépítése, működése és z euró-övezet, mihez 1 Akdémikus, egyetemi tnár/közép-európi Egyetem és Budpesti Corvinus Egyetem/.

2 2 Mgyrországnk beláthtó időn belül cstlkozni szerződésben válllt, nemzetközi jogi kötelezettsége. Az európi integráció tlán legátütőbb sikertörténete volt 90-es évek szerződéseivel intézményesített közös vlut rendszere. Az egységes pic egységes pénz törekvése 80-s évtized hol sikeres, hol sikertelen árfolymrögzítési törekvéseit teljesítette be. Az előbb kis európi neo-korportivist országok Ausztri, Finnország, Hollndi, Belgium mjd ngy uniós tgállmok így Frnciország, mjd Spnyolország és 90-es években Olszország áltl lklmzott egyoldlú árfolymrögzítés sikeresnek és fenntrthtónk bizonyult. Utóbbi esetben egy, más esetekben két, sőt három évtizeden át/ausztri, Hollndi/. E fejlemény lpj nem vlmely közgzdsági elmélet különösen nem z árfolymrögzítés ellen kezdetektől fogv, vgyis bretton-woods-i rendszer meglkulásától folymtosn tiltkozó meriki monetrizmus/friedmn, 1953/ - túlsúlyr jutásár vezethető vissz. És nem tekinthető meghtározónk fejlődés-gzdságtn, mjd szovjet birodlom összeomlását követően világszerte politiki és politiktudományi divttá váló neoliberlizmus sem. Hiszen z európi integráció lpítói keresztényszocilisták voltk, kik frnci bürokrtikus hgyományokr és német- fokoztos, ágzti közelítésre építve építették föl z EU-t. A gzdságtörténetben nem meglepő módon társdlmi tnulás kísérleteken és fájdlms tévdéseken átvezető folymt csúcsosodott ki bbn, hogy 1999-től z unió tgállmink ngy része áttért közös vlutár, nem csekély diplomácii erőfeszítések és kompromisszumok során át/kimerítően in: Dyson Fetherstone, szerk, 1999/. Jegyezzük meg: h vlmely országcsoport vlutái hosszú időn át zonos árfolymon cserélnek gzdát, kkor köztük lévő különbség is névlegessé válik. Az érdemi különbség vlutunióbn z, hogy z árfolymrögzítés nem visszvonhtó, továbbá hogy z közös vlutát teremtő bnkok z EKB és kereskedelmi bnkok egyránt nemzeti htároktól és nemzeti költségvetés

3 3 állpotától függetlenül teremthetnek és teremtenek is hitelt és pénzt. Vgyis költségvetési politik fegyelme z áltlán os pénzügyi és korántsem csk z árszintet érintő - stbilitás peremföltételévé válik. Ekkor és cskis ekkor nemzeti fizetési mérlegek elveszítik jelentőségüket, mint hogy z meriki tgállmok vgy kíni trtományok közti fejlettségi vgy épp fiskális eltérések sem vetik szét dollár és jün övezetét, évtizedek sőt évszázdok ltt sem. A költségvetési és politiki uniót megelőző monetáris egységesülés ugyn történelmileg egyedi, de kilkításkor történelmi és elméleti tpsztltokr épült föltételrendszerben semmi sem szól működőképesség ellenében. És tény, hogy tgállmok jó része közismert rendszeres mellélövőket leszámítv fokoztos szerkezeti változttásokkl és költségvetés korábbinál fegyelmezettebb vezetésével még közdósságok rátájánk stbilizálását is el tudt érni válságot megelőzően: 2001.évi 68.3%- ról 2008-r- mikor már sor került bnkmentésekre lig 70,1%-r nőtt z euróövezet országink közdósság, vgyis évtizedes szinten stbilizálódott/ három évtizedes növekedésnek véget vetve/. Annál szembeszökőbb jele és eszköze mjd sikertelen válságkezelésnek és téves értelmezéseknek két és fél évi növekedés ellenére 2012 közepére 89,1%-r ugrott euró-övezeti dóssághegy 2, mi gzdságelméleti modellek vészhtárát is jelnti. Persze z már lépcsőházi bölcsesség, hogy mennyire volt indokolt politikusokt közgzdságtnt vlóbn urló rcionális várkozások vezérelte szereplőknek tekinteni. Áltlános értelemben ez ugynolyn tévedésvolt és mrdt mint pénzpic szereplőit zonosítni homo oeconomicus e kiemelt fjtájávl. Ugynkkor z nehezen lenne elvitthtó, hogy z újrválsztásért küzdő politikus számár vlmiféle gzdsági teljesítménykényszer h csk minimum-szinten, egyfjt perem-föltételként zért mindenképp létezik. Ez különösen vélemények és politiki erők versengésén és szerepcseréjén lpuló prlmenti váltógzdságokbn látványos, hol Amerikától eltérően z elmúlt évtizedben számos új politiki formáció is 2 ECB: Sttistics Pocket Book. Frnkfurt/M, 2012 Oct,/online elérhető z EKB honlpján/.

4 4 képviselethez, sőt kormányzti szerephez jutott, zöldektől rdikális jobboldlig/vlmns Blok, Igz Finnek/. A gzdsági teljesítmény szándékos lerontását, mint önként válllt célt és küldetést, józn ésszel közéletben megjelenők közül senkinek se tuljdoníthtjuk. A 2000-es éveket jellemző különlegesség z évtizedes szinten történő bliccelés is fféle új tpsztlt, mit megelőző év megfigyelése nem dott lpot. Vgyis mit is várhtunk politikusoktól érve is inkább elterjedt és előítéletres, mint z európi integráció modelljére konkrétn lklmzhtó föltevés. Hisz ekkor z európi béketerv megkoronázásáról és beteljesítéséről volt szó, politiki unió Mstrichtbn pénzügyi unió ellentétele és kiegészítője volt minden részvevő számár. Konstrukciós vgy lklmzási válság? Az euró már megelőző két évtizedben létezett, igz számlpénzként és ecu europen currency unit néven. Számos fontos kimuttás köztük közös sttisztik e pénznemben készült. És nem utolsó sorbn e pénznekmben számolták el zöld vlutát, miben z európi grártámogtások értékét megszbták. A név megváltozttásánk pusztán jelképes politiki ok volt. A pénzelmélet szerint legjobb megoldást hogy DM övezet vlutáját ténylegesen márkánk nevezzék német túlsúlytól vló félelem kdályozt meg. Másfelől z écu-ről britek z utolsó pillntbn kiderítették, hogy középkori Ile de Frnce pénzneme volt, vgyis nem is semleges. Így kpt nevét z euró, z európi egyesülés vívmány, jele és eszköze. E rövid áttekintésből is beláthtó, hogy közös vlut működőképességéhez és pénzügyi stbilitáshoz végső fokon egyáltlán nincs szükség rr bonyolult építményrendszerre és szerződéses biztosítékok sorár, mit z unió egymást követő lpszerződései Mstrichbn, mjd Amszterdmbn, Nizzábn és Lisszbonbn becikkelyeztek. Miközben közös vlutát működtető rendszer meglehetősen összetett/monogrfikus leírásról ld de Hn és tsi, 2010/, technikáktól eltekintve sem gzdsági lpozás, sem techniki működtetés nem igényli költségvetési politikár vontkozó előírások és büntetések egyikét

5 5 sem. H ugynis legtöbb, meghtározó tgállm már melyik megtér közgzdsági ortodoxi kláb, kkor számár nem szükséges előírni sem z állmdósság mértékét, sem zt, hogy ciklikusn igzított kötségvetésben egyensúlyt öregedő társdlombn többletet kell előírányozni. Ez ugynis z árstbilitás és pénügyi fönntrthtóság követelményéből közvetve már dódik, hisz költségvetési politik hosszbb távú infláció-gerjesztő képessége sokoldlún bizonyított. Másfelől konjunkturális visszesések idején kötelező költségvetési és pénzpolitiki lzításnk csk kkor vn tere, h 70-es és 80-s évek költekező megoldásink hgytékát, z dóssághegyet jó években leépítik. Érdemes fölidéznünk, hogy ez költségvetéspolitik szimmetri-követelménye z eredeti Keynes-i munkásságbn központi szerepet kpott, bár követőinek gzdságpolitikájábn jótékony feledés homály borult rá 3. Az euró meglkotóit inkább z nyugtlnított, hogy végbemennek-e zok munkpici és jóléti- részben intézményi átlkulások, mi mellett kevésbé fejlett, kevésbé termelékeny ország elkerülheti pénzügyi ellehetetlenülést/issing és tsi, 2004/. És ebben igzuk volt: e reformok ugyn lehetségesek blti állmok példáj szerint még kimondottn lcsony fejlettségi szinten is ámde szükségszerűnek semmiképp se mondhtók. Mit dott e kiinduló feltételekhez xiómákhoz z euró-válság máig zjló folymtánk tnulmányozás? A korábbi elemzéseket/plánki, 2012, Csb, 2012/ meg nem ismételve zt, hogy e felismerések szbálykövető országok számár, hol nem pusztán kimuttott infláció tekintetében, hnem bnkszektor és költségvetési politik egészének tekintetében érvényesült stbilitásr és fenntrthtóságr törekvés zz nem minimlistán élték át GMU-t - semmi nehézséget nem jelentett szerződésekben lefektetett követelméynek teljesítése. Pontosbbn: nem ttól és zok mrdtk jó 3 Joseph Schumpeter neoklsszikusok áltl nem véletlenül mrgór szorított - mestere 40-es évek mriki közgzdságtnánk joggl állpított meg fnyr humorrl híres elmélettörténetében/history..1955/ zt, hogy diáklányok Lord Keynes műveiből csk nnyit jegyeztek meg, hogy minden költekezés megengedett, hisz fedezete mgától megteremtődik. Nyilván közélet szereplőire is gondolhtott 20.százd egyik legngyobb trtós eredméyneket meglkotott közgzdász.

6 6 állpotbn, kik és hol z uniós közös költségvetési mértékeket betrtották. Közismert péld Belgium és Németország, hol z dósságkritérium rendre nem teljesült, mégse került bjb, míg Írország, Észtrország és Spnyolország fiskális éltnulóságuk mellett is megszenvedték év megrázkódttásit. Összefogllón megállpíthtjuk, hogy z európi dósságválság nyílttá válás semmiképp se dott lpot zon ngyvonlú és messzemenő áltlánosításokr, melyek z európi pénzügyi unióvl és közös pénz gondoltávl kezdettől fogv ellenségesen szemben álló brit sjtóból terjedtek el szkmi közbeszédben és döntéshozók körében is. Szó sincs rról, hogy követelmények egészében ésszerűtlenek és teljesíthetetlenek lennének/lski Podkminer, 2012/. Sőt még rról sem, hogy különböző fejlettségi szintű régiók közt lehetetlen voln közös pénz lklmzás, hogy klsszikus vitirtábn Feldsetin/1997/ föltételezte, s zót számtlnszor többnyire hivtkozás nélkül felidézték. Utóbbi érv önmgábn is hmis, hisz gzdságtörténet számos példát ismer rr, hogy trtósn ngy fejlettségi szinbtkülönbségek mellett zonos pénzt hsználnk, Oroszországtól Kínán át z Egyesült Állmokig. 4 Mi több neoklsszikus elméleti modellben tételezett szintkiegyenlítődés gykorltbn soh és sehol nem volt megfigyelhető, sem Európábn, sem z Egyesült Állmokbn, sem világgzdság egészében. Inkább nemzetek folytonos versenye z újbb irodlombn/acemoglou- Robinson,2012/ ismét z értékrendi, történeti és nem mellékesen z intézményi tényezőkre visszvezetett fölemelkedés és hnytlás folytonos váltkozás, reltív pozíciók állndó átrendeződése volt és mrdt meghtározó. Vgyis: h nem kell konvergálni, kkor nnk hiányából semmiféle következtetést nem érdemes levonni, sem z EU-bn, sem világgzdság egészében. A fejlettségi szintek eltérésével vló érvelés látványos, de nyilvánvlón téves. Lényegére fogv: mi konkrét esetünkben is hzánkhoz hsonlón szegény Észtország megugrott vlutuniób kerüléshez/mrdáshoz szükséges szintet, míg nálunk jóvl fejlettebb Olszország, Spnyolország és Írország 4 A szintkiegyenlítődés konvergenci csk neoklsszikus elméletből következne, gzdságtörténeti lpj nincsen.

7 7 elbukott. Ez tehát inkább elterjedt, mint nyomós, meglpozott érv. Állításunk tehát z, hogy nem z euró szerkezetével, rchitektúrájávl, hnem működtetésének mikéntjével vnnk bjok. És épp ezt kívántuk e részben igzolni z elterjedt, de nem látámsztott többségi nézettel szemben 5. A közös pénz és szerkezeti reformok: z okság irány E kérdésre egyszerre könnyű és nehéz válsz. Az euró-övezet válságát kellő lpossággl elemző nemzetközi szervezetek és kollektívák kétfjt állítást foglmznk meg z idézhetőség korlátit messze meghldón kiterjedt és folytonosn gyrpodó írásikbn. Egyfelől kézenfekvő hogy ez Gzdsági és Monetáris Uniót megelőző vitákbn meg is foglmzódott hogy zok z álllmok, melyek nem tudják vgy nem krják z ár- és árfolymstbilitást és z ezt követő korlátln picnyitást költségvetési szigorrl és munkpicot, vlmint jóléti rendszereket érintő változásokkl látámsztni, bjb kerülnek. Épp ennek megelőzésére hozták létre zt z egyre kiterjedtebb és részletekbe is egyre inkább behtoló szbályrendszert, mit Stbilitási és Növekedési Egyezménytől 2012.márciusi költségvetési pktumig és 2012 júniusábn meghirdetett fiskális unióig terjedően lkítottk ki z elmúlt másfél évtizedben. Igz, ennek ellene vethető/murközy, 2012/, hogy jóléti állm és vele kpcsoltos elvárások jelentős része beépült demokrtikus rendszerek elvárásib, eképp válsztók többségének preferenciáit jelenítik meg és épp ezért - nem is igzán göngyölhetők vissz. Ugynezen elemzésből zonbn z is kiderül, hogy már es válságot megelőzően is jelentős módosulások mentek végbe mind kidások szerkezetében, mind célzottságábn, mind pedig bbn, hogy mennyire merevítik le mindezek munkpicot és területi mobilitást. Másfelől megemlíthető zon korábbn z elemzők jelentős része áltl mintállmnk tekintett - országok csoportj, hol mondhtni túl komolyn 5 E nézetet képviselte Soros György, mikor z övezet megmentése érdekében Németország kilépését szorglmzt z EMU-ból. In: vg.online,, 2012.szept.10.

8 8 vették z lpfokú mkroökonómii és pénzügytni tnkönyveket. Ezekben picok önszbályozó volt z elméletben/fm,1970/ htékony picok elmélete, gykorltbn/greenspn, 2008/ z ezzel közvetlen összeefüggésbe is hozhtó be nem vtkozási politik, mi tőkepici buborékok kipukkdását mindenáron megelőzendőnek vélte, meghtározónk bizonyult. Ez közgzdsági és pici divtok követése korántsem következett z európi integráció monetáris modelljéből. Sőt, ligh lepődhetünk meg, hogy z EMU legélesebb elvi lpon álló bírálói monetrist iskol követői közül kerültek ki, mint Milton Friedmn, Mrtin Feldstein és Václv Klus, kik szbálykövető gykorltot, egyáltlán bármiféle szbály számonkérését politik gzdság fölötti győzelmeként posztrofálták. Míg z első országcsoportról mibe Görögország, Portugáli, Szlovéni és Olszország trtozik leginkább számtln elemzés látott npvilágot, mihez legföljebb néhány újbb dtot vgy érdekességet tudnánk hozzátenni, második csoportról minth kevesebb szó esne. Pedig ebben körben Spnyolország, Írország, Románi és Észtország trtozik ide nem kevésbé érdekes kisiklásokr került sor. A közös ezekben z országokbn z volt, hogy pénzügyi összeomlásr éveken át folyttott és z elemzők széles köre áltl mélttott - fegyelemzett állmháztrtási politik mellett és ellenére került sor. Hogy történhetett ez? Mindenek előtt úgy, hogy szbályozás lényegében csk közszférár z állmháztrtásr terjedt ki, míg z európi gzdságokbn is meghtározó mgánszektor jelentős részben szbályoztkln mrdt ez főképp pénzügyi és z építőipri szektorbn volt látványos. Az ír bnkfelügyelet 3 fős létszám mintegy jelképévé vált nnk, hogy 2010-ben leváltott ír kormány mit gondolt z állmi bevtkozásról és pénzpic szbályozásánk bármely formájáról/bővebben in: Connor O Kelly, 2012/. H tetszik: túl komolyn vette főárm és pénzügyi gzdságtn kkoribn divtos túlsúlyos nézeteit mikor gykorlti kérdésekről döntött. De itt sem pusztán méret lényeg. Spnyolországbn pénzügyminisztériumok, felügyelet és trtományok, no meg ngy

9 9 pénzintézetek többségi tuljdonát birtokló nemzetközi konglomerátumok elvileg igen prólékos, és nemzetközi számviteli követelményeket követő ellenőrzési és jelentési rendszert vezettek be. Mi több, Zptero kormány során többször is kijelentette, hogy trtományok és kereskedelmi bnkok helyzetét megnyugttón rendezte. Ez nehezen volt hihető, hisz spnyol fellendülés szinte kizárólg z idegenforglomr és z ezzel is összefüggő építőipr fellendülésére lpult. Nem meglepően ehhez társultk bnkrendszeren belüli tisztán pénzügyi ügyletek és bnkrendszer trnszncionlizálódás ngy pénzintézetek körében, mi nemzetállmi szbályozást eleve jelentős mértékben kiüresítette. A helyi tkrékpénztárkt ugyn méretes szbályozó htóság hzi példát is felidéző felügyelet irányított, zonbn nnk vezetésében különleges feldthoz illően politiki kinevezettek ültek, sokszor elemi bnküzemi ismeretek és személyi integritásnk is híján, sok szálon összefonódv politiki osztállyl/grcino, 2012/. Eképp globális válság kiváltott visszesés és nnk nyílttá válás voltképp nem is kellett voln hogy bárkit is meglepjen. A sok tekintetben párhuzmos helyzet mellett mind Romániábn, mind Észtországbn gzdsági növekedés túlfűtése, túlpörgött gzdság lehűtésétől vló irtózás és rendelkezésre álló fékek be nem vetése bizonyár hozzájárult válsághoz. Ahhoz, hogy több mint fegyelmezett fiskális politik mellett is nemzetgzdság egészét érintő, z évtizedes teljesítményt jelentősen és trtósn beárnyékoló kisiklásr került sor. Az állmháztrtás szigorát muttj, hogy z EKB sttisztikáj szerint 2008 végén- vgyis már válságbn Románi állmdósság GDP lig 13,4%-át tette ki, nnyit, mint hgyomámnyos éltnuló Luxemburgé, míg, Észtországé 4,5%- volt/vélhetőleg z egész világon leglcsonybb érték/. Vgyis két új EU tgállm helyzete leginkább Írországét idézi, hol bjok közvetlenül mgángzdságbn jelentkeztek, de zok kilkulásábn gzdságpolitik tétlensége, z ideológii elfogultságot sem nélkülöző újfjt mkroökonómii populizmus bizonyár belejátszott.

10 10 Anélkül, hogy z egyes történetek részleteiben elvesznénk, fölmerül kérdés, hogy vjon nem kell-e z euró-övezet konstrukciós hibájáról beszélnünk kkor, h válságoknk sok tekintetben hsonló szerkezete ismétlődik? Vjon nem mgánszektor egészének közös szbályrendből vló kihgyás, z egyoldlún csk közhtlom megfegyelemzésre szűkülő szbályozási keretrendszer hibáztthtó? Megítélésem szerint ez fölvetés miközben jelentős igzságtrtlm vn nem veszi figyelembe z EU lényegi vonásit. Mindenek előtt zt nem, hogy z unió Lisszboni Szerződés 2009.decemberi htályosulás ót még inkább kormányközi lpokon nyugszik, mint korábbn. A végső döntéseket kormányok és nemzeti prlmentek hozzák, nem közös intézmények. Ekkor pedig vgy zt szkirodlombn követett megoldást lehet lklmzni, hogy z uniós szbályokt nemzeti fiskális szbályokkl képezik le/benczes, 2011/, hogy költségvetési egyezmény ezt előírj. Vgy zt fogdjuk el, hogy nemzeti htáskörben lévő szbályozások között és semmiképp se fölött, egy európi szintű szbályozó htóság lkul ki/vörös, 2012/. A spnyol-ír egybevetés pedig közvetlenül is figyelmeztet rr, hogy z lul- és túlszbályozás, vlmint döntéshozztlll vló túl közeli kpcsolt bizony nem képzelt veszélyek, főleg h egy egyre politizáltbb/költségvetési ügyekben is részt vállló/ Európi Központi Bnk keretében hozzák létre, nemzetek fölötti jogkörökkel. 6 Utóbbi egyáltlán nem oly techniki kérdés, mint bnkunió szorglmzói vélik, mert htásköri, jogi és sok milliárd eurós nygi vonzti vnnk, bárki bármit is szbályoz. Vgyis: míg szbályozáshoz trtozó felelősségielszámolttási-átláthtósági elemeket és eljárásokt ki nem lkítják és közösen törvénybe nem illesztik, ez fölvetés illuzórikus és megvlósíthttln. 6 A bnkunió kérdésében z EU döntéselőkészítő szervei számos szkértői nygot készítettek 2012 folymán, és Hermnn vn Rompoy elnök júniusi lelvelében foglltk szerint z év végére már tető lá is hozták voln. Nyilván nem hdititok, hogy mint nnyiszor, z állspontok országok, közgzdsági iskolák, időszkok és tárgylási tktik okán hetente változnk, mint minden más esetben is. E kérdésben sok százmilliárdos tőkeértékről és z ezekhez kötődő szbályozási jogosítványok közösségiesítéséről vgy nnk elvetésről lévén szó gyorsság nyilván nemcsk németek és más nettó finnszírozók szerint nem lehet legfőbb döntési kritérium.a bnkunió kérdésének részletezése zonbn szétfeszítené jelen összegző és főképp gzdságelméleti áttekintés kereteit.

11 11 Pontosbbn: h és mennyiben megvlósul, nnyibn z ellenőrizetlen bürokráciák urlmát teremti meg. Ez pedigi z európi integráció lpértékeivel, mi több jelenleg érvényes jogrendjével, 7 és tgállmok belső demokrtikus berendezkedésével ellentétes szuprncionlizmus. Ennek htárit tgállmok jelentős körének így Ngy-Britnni és Csehország nyílt ellenkezése mellett skndináv állmok és lényegében z összes kis- és közepes méretű tgállm rejtett, de nem kevésbé hthtós - ellenállás prkolópályár fogj küldeni jövőben is. Aligh meglepő, hogy bnkunió ügyében Svédország és Lengyelország kiemelten képviselte zt z álláspontot, hogy közös vlutövezeten kívüli országoknk teljes súllyl részt kell venniük minden egyes döntésben. A költségvetési unió kérdésében pedig német-ngol vit e kérdést lényegében levette npirendről/miközben meglpozását szolgáló eljárások és szerződések, z európi szemesztertől költségvetési egyezményig joghtályosulás folymtábn vnnk, sikeresen véve egyebek mellett frnci törvényhozás nem csekély kdályát/. Itt mindenképp áthidlhttln ellentmondásb botlunk. H svéd-lengyel álláspont győz, szélső esetben Lettország ugynúgy megvétózht egy bnkszbályozási lépést, mint hogy Dél Ciprus török-eu tgfelvételi tárgylások minden érdemi részét. És fordítv, h Bizottság logikus álláspontj győz, mikor bnkok közös felügyelete z egy pic, egy pénz elv betetőzése, eképp csk z euró-tgokr érvényes, kkor pedig kimrdtkr nézve vészterhes döntéseket hozhtnk. A szuper Mrio jelenségről A pénzügyi-pici elemzők körében oszttln elismerést rtott z fordult, mit németnél is németebb Jen Clud Trichet-t fölváltó olsz bnkár neve fémjelez. Az EKB lpszbály és korábbi gykorlt ellenében előbb 7 Megnyugttó, hogy hsonló álláspontr jutott Tnács legfőbb jogi tnácsdó szerve/legl service/ is, lényegében fő szövegben közöléttel zonos érvrendszer lpján. In: Europe bnking supervisor pln illegl. Finncil Times, 2012.okt.17. Ebből zonbn politikusok csk z zonnli bevezetés EU bürokráci sürgette megoldásánk hibás voltát fogdt el, nem z érv lényegét brüsszeli Tnács-ülélsen.

12 12 másodlgos, mjd z elsődleges picon is kötvényeket vásárol és számos likviditásbővítő intézkedéssel segítette bnjb jutott bnkok részvényeseit. Sőt, bnkunió egyik fő célj, hogy bnkmentés költségét ne kelljen kimuttni közdósságok között. Voltképp már 70-es évek végére xiomtikussá vált közgzdsági elmélet és gzdságpolitik művelői körében is z felismerés, hogy szerkezeti és intézményi jellegű feszültségeket nem lehetséges konjunktúr-hullámzás kisimításár kiötlött keynesi eszköztárrl kezelni. Ebben voltképp minden komolyn vehető iskol és kormányzás közelébe kerülő politiki erő képviselői egyetértésre jutottk, és ez közmegegyezés legutóbbi időkig sem rendült meg lpjibn. Az 1970-es évtized európi stgflációj z elmúlt két évtized során Jpánbn megismétlődött, súlyt dv nnk z álláspontnk, hogy stgfláció npjinkbn is, és világ bármely részén vlós veszély. Nem pusztán 70-es évtized múlékony nyugt-európi sjátosság volt, hnem bárhol s bármikor megismétlődhet. Miközben ez z összegzés nemzetközi gzdság kuttói számár már-már unlomig ismert, nehéz lenne nem összevonni szemöldökünket, h z elmúlt évek ténydtit vizsgáljuk. A köz dósság világgzdság mindhárom pólusábn ggsztó méretekben növekszik, vgyis 2012-ben z Egyesült Állmokbn- 105 % - Jpánbn 240% - és z EU-bn várhtólg 90% egyidejűleg. Igz, vnnk z unióbn jó tnulók Luxemburg, Észtország, Szlováki de ezek sjnos nem meghtározó négy tgállm. És tegyük hozzá: köz dósságánk növekedése nem állt meg világgzdsági recesszió elmúltávl. Miközben z IMF sttisztikái közt 3 és 5% közti növekedést muttnk világgzdság egészére nézve, z dósságrát csökkenésének semmi jelét nem látni. A kormányok Keynes egykori intelmeit felejtve nem követik szimmetrikus költségvetési politik követelményét, még kevésbé z ennél szigorúbb előírásokt, mik monetristák vgy épp z

13 13 osztrák iskol, z ordoliberálisok vgy épp neokeynesiánus modellek meglkotóink munkáiból dódnánk. Ez önmgábn is elég bj, mert világgzdság megszokott egyensúlyát z egyik térségben kilkult többleteknek másik hiányirr fordítás szokt megoldni/feldstein, 2008/. S mint z előbb idézett írás igzolj, z áltlános egyensúlyr vló törekvés szándékánk puszt kinyilvánítás is elhúzódó globális recessziót idézne elő, e törekvésnek híre-nyom sincs. Súlyosbítj viszont helyzetet z, hogy világ túlnyomó részén nem pusztán kormányzt, hnem két másik gzdsági szereplő, cégek és háztrtások is eldósodottk. Vgyis nem működik tnkönyvi zonosság, hol három ngy pénztuljdonos közti ármlások ngyjából és egészében rendre kiegészítik, sőt ki is egyenlítik hosszbb távon - egymást. Viszonylg kevés z olyn ország, melynek jelentős világgzdsági súly, és egyik vgy másik gzdsági szereplője trtósn megtkrító, min mondjuk Kínábn vgy Szud-Arábiábn. Márpedig ligh kérdéses, kár elméleti, kár gzdságpolitiki szempontból z, hogy kellő szintű és szerkezetű önkéntes megtkrítás híján pénzügyi rendszernek nincs mit közvetítenie. E tétel hiányán közkidások növelése vgy pénzkibocsátás növelése csk átmenentileg és súlyos utóhtásokkl segít. Márpedig z meglepő eset állt elő, hogy miközben z IMF sttisztikái közt rendre 3 és 5 % közti éves átlgos növekedést muttnk ki világszerte, költségvetési politik expnzív pénzpolitik pedig kimondottn enyhe, olcsó pénz politikáját hjszoló mrdt. Mondhtjuk, hogy ezzel leglább elkerülték z Egyesült Állmok 80-s évekbeli történetéből ismert rossz mixet, nevezetesen költségvetési és pénzpolitik rendszeres szemben állását, de ez csekély vigsz. H ugynis gzdságpolitik mindkét ág expnzív, kkor csk idő kérdése z infláció fellángolás. És h eközben kínált nem kereslet elégtelensége, hnem például z innováció gyengesége vgy épp gzdsági környezet kiszámíthttlnság okán lnyh, kkor gyenge kínált z erős pénzforglomml társul és újr itt vn stgfláció. Ez veszély nnyir beláthtó, hogy z összes mgán-pénztuljdonost vissztrthtj és vissz is

14 14 trtj kölcsönzéstől ezt hívják pénzpicok kiszárdásánk, mi trtós helyben járás egyik legbiztosbb kiváltój. Tlán nem is meglepő, hogy pénzpolitik szkértőjeként, és különösen z infláció elemzésében kifejtett iskoltermető munkásságáért díjzott Thoms Srgent/2012/ Nobel díj átvétele lklmából trtott elődásábn polgárháború előtti zz konfödertív USA-vl vont párhuzmot. Ezt zzl indokolt, hogy Lincolnék győzelme előtt közös költségvetés GDP lig 1 százlékát tette ki, tgállmoknk nem kellett kiegyensúlyozniuk költségvetésüket, és párhuzmos vlutákt hsználtk. Vgyis z EU mi gykorltávl vló egybevetés értelmes és hsznos lehet, zzl z Áltl is hngozttott megszorítássl, hogy 19.százdi Amerik bizony egyáltlán nem volt jóléti állm, és tgországok se voltk zok nem úgy, mint m Európ állmi. Az meriki párhuzmból zt következtetést vont le, hogy hitelesség visszszerzésének épp z ellenkező megoldás lenne z előfeltétele, mint z EU vezetése és különösen Mrio Drghi áltl szorglmzott és meg is vlósított irányvonl, soroztos és korlátln fiskális bevtkozások útj. Nevezetesen z, hogy kimentés egyértelműen egyszeri, soh többé nem ismételhető lépésnek bizonyuljon. Ez történt z Egyesült Állmok polgárháborúját követően, és hmiltoni konszolidáció után/ót egyetlen tgállmot se mentettek ki csődből, még hírekben sokt szereplő Kliforniát sem. A költségvetési szbályok - könnyű pénz politikáját ellensúlyozni hivtott egységesítése és megmerevítése, mi német nyomásr uniós gykorlttá válóbn vn, korántsem trivális. Ugynis z EU országink nemcsk költségvetési szerkezete és dósságdinmikáj tér el, hnem szociális modelljeik között is áthidlhttln strukturális szkdék tátong. E modellek jellege kizár bármiféle áltlános, európi/közösségi szintű válságkezelést, ellene szól költségvetési politikák bármiféle uniójánk. Ez végső fokon még z Egyesült Állmok tgállmir is érvényes, hol jelentősen eltérő szociális és költségvetési megoldások élnek állmonként

15 15 egymás mellett, föderális szintű jóléti állm pedig csk Brck Obm elnöksége ltt kezdett kilkulni/tlán nem épp legszerencsésebb időpontbn/.mivel z EU-bn politiki unió szintje még ngyon messze vn szövetségi állmbn megvlósulótól, költségvetési kérdések kiszervezésére kevés tér mrd. Ekkor pedig közös intézmények sem léphetnek föl úgy, mint h vlóságosn is egy központi- szuprncionális htlom bevtkozásánk pusztán csk mikéntje lenne kérdéses. Az eltérő tgállmi helyzetek finnszírozási hjlndóság - mellett különösen pedig z egyszeri helyzetre szbott, egyedi megoldások finnszírozásánk nemes elméletileg és politikilg trthttln céljávl létrehozndó uniónk súlyos kdályi vnnk. Utóbbiról előtnulmányok nélkül - már 2012 júniusábn született előzetes megállpodás kormányfők között. Pedig z lpvető eltérések korlátozzák z dófjták, költségvetési kidási tételek, működési keretek bármiféle egységesítését vlósnk vélő célkitűzéseket, most és jövőben is. A pénzpicok mozgtórugói: reáltényezők, látsztok, hitek A pénzügyi picok elemzői, másfelől z egyéni döntések elemzői már korábbn ismegpróbáltk túllépni z egyszerű és nem ellenőrizhető xiómák világán. Ők Ludwig von Mises nyomán fölfedezték pénzpicokt hgyományo urló csordszellemet, vélekedések és várkozások döntésben játszott - és kísérletileg mérhető szerepét. Márpedig önmgábn is, de válságok közben még erősebben is, kérdésessé vált: mi hszn h feltárjuk m vstörvényeket, melyek kizárólg számítógépes modellben élnek? Például z, hol pic rcionálisn és késlekedés nélkül regál minden torzulásr. Ez gzdságpolitikilg zt jelenti hogy z EMU meglkotói is vélték - hogy játékszbályok megsértőit globális pénzpicok úgymond zon nyombn megbüntetik, kiszorítják, rbitrázs-műveleteikkel ellehetetlenítik, még mielőtt beleszokhtn tévelygésébe. Nos, Görögország

16 16 mellett többi válság-ország is rr péld, hogy ez bizony hmis érvelés volt, bármily jól muttott is számítógép képernyőjén vgy ngy impktú lpbn közölt modellben, z ott lklmzott szigorú föltevések mellett. Vjon vetődik fel z elemzőben kérdés - meddig lehet büszke z elméleti közgzd rr, hogy z ő tudomány bizony vállltn nem kísérleti jellegű? Meddig érheti be, hogy csk koherenciát vizsgálj, mert csk erre hivtott legföljebb jól sikerült műtét után beteg elhúnyt. Ezek után világos, hogy várkozások, z elköteleződés, hitelesség nem mese mi gzdságelemzésben. Azt viszonylg régót tudtuk legkésőbb z 1920-s évek ót hogy pénzpicokon látszt fontosbb vlóságnál. A tőzsdei válságok szinte mindíg híresztelések, rémhírek nyomábn, tévhitek, köztük kiemelten is korábbn tuti tippnek trtott vélelmek megdőlésén lpultk, 18.százdi tulipán-hgym válságtól dot.com lufi kipukkdásán át legutóbb Fcebook tőzsei vesszőfutásáig terjedő körben. Az is viszonylg régót tudhtó, hogy e hullámzások picgzdság szerves és elkerülhetetlen trtozéki. Már mennyiben z információs szimmetriát, kockázttól eltérő bizonytlnságot, és z előrelátás immnens minden tömeges folymtbn elkerülhetetlen korlátit elfogdjuk, helyett hogy előbb tgdnánk, mjd újr fölfedeznénk, hogy z z elmúlt négy évtizedben megismétlődött. H ezt elfogdjuk mi közgzdász szkm egészét, különösen pénzügyi szbályozás és pénzpicok elemzőit tekintve egyáltlán nem kézenfekvő - kkor m teret nyerő mkroprudenciális közelítés némely immnens gyengéjét előre láthtjuk. A mkroprudenciális közelítés/hnson- Kshyp-Stern, 2011/ lényege, hogy z egyes pénzintézetekre kidolgozott felelősségi és átláthtósági szbályok nemzetgzdsági, később esetleg világméretű kiterjesztésével megelőzhetőnek véli pénzügyi válságok ismétlődését. Ez bizonyos mértékben kárenyhítés szintjén nyilván igz, de végső fokon hihetetlen nivitás lenne zt vélemezni, hogy bármely szbáylozó elvi szinten nemhogy gykorltbn képes lehetne fent sorolt, és egymást szinergikusn erősítő nehézségek meghldásár.

17 17 E tétel hosszs további fejtegetése nélkül is közvetlenül beláthtó, hogy h felismerésünk leglább részben releváns mert hogy meglpozó irodlmt senki se cáfolt, legföljebb ismeretének híján foglmzz meg állsápontját kkor felügyelet uniós központosítás tévút. A jelenleg előzetesen jóváhgyott elképzelés lpján pénzügyi felügyeletet z EKB-r bíznák. Az e tnulmány lezártkor megjelent sjtóhírek szerint z kár 6000 fölötti pénzintézet fölött htósági feldtokt nem pusztán törvényességi ellenőrzést gykorolhtn, mit bnkunió foglmávl írnk le. Nos ez fölvetés egyszerűen semmibe veszi közgzdságtnból és mindenek előtt bürokrtikusn koordinált szocilist gzdságok elemzéséből fkdó tpsztltokt és tnulságokt. Ezért z említett fölvetéseket nemcsk politikilg, hnem szkmilg is gyengén meglpozottknk kell tekintenünk, minél szélesebb körre terjednek ki jogosultságok, nnál inkább.hiszen régi belátás z, hogy minél összetettebb szervezet, nnál ngyobb z információtorzulás.és minél hosszbb z irányítási hierrchi, nnál erőteljesebben hlmozódik megbízó-ügynök viszony/dür- Elsig, 2012/. E fölvetéseket nnál is meglepőbbnek kellt rtnunk, mert főármú közgzdságtnbn, cskúgy mint legtöbb üzleti kron hsznált vállltirányítási tnkönyvekben már lpszinten sem ismeretlen megbízóügynök problém/gency problem/. A megbízó és megbízott közti érdekkülönbség már legegyszerűnn irányítási láncnál is érvényesül, hisz ki nem tuljdonos, hnem ügynök/megbízott, z nem mximáló, hnem kielégítőnek mondhtó stisficing mgtrtást 8 fog tnúsítni legjobb esetben is. Minél hosszbb z irányítási lánc, nnál inkább torzul z információ, és nnál inkább bémítóvá válik z egymáűs fölötti/ltti szintek tehetetlenkedéséből, vgy minimlizmusából fkdó lssúság és konfliktuskerülés. Vgyis z életben súlyosn visszüt, hogy mi közgzdsági elmélet főárm kiikttt z intézményeket és z emberi viselkedést 8 Ezt mgtrtást z érdeklődők Nobel díjs Herbert Simon/1958/1982/ kötetéből ismerhetnék, igz, őt korlátln rcionlitás és rcionális várkozások elméletének országlás idején kigyomlálták korszerűnek mondott tnnygokból szerte világon.

18 18 meghtározó lélektni, szociológii és vállltvezetési kísérletekkel sokszorosn igzolt lélektni tényezőket. Az európi integráció politiki gzdságtnábn ezért kevéssé meglepő módon lépten- nyomon fölbukknnk viselkedési gzdságtn, z osztrák iskol és különféle intézményi közelítések áltl felkrolt, ámde szkmi-pénzügyi megoldásokt inspiráló divtos elméletek áltl mellőzött tényezők sor, leglábbis megvlósítás vártln kdályi köntösében. Az EMU válságánk különféle oldlt tgllv lig vn szerző, ki hitelesség, komolyn vehető elköteleződés, megfontolst mgtrtás/prudence/, személyi integritás és más minőségi természetüknél fogv nem számszerűsíthető mozzntok kiemelt szerepét el ne ismerné, vgy épp központi mgyrázó elemként ne lklmzná. Nyilvánvlón ez helyzet görög esetben/visvizi, 2012/, de láttuk már spnyol és z ír esetben negtív, z észt és szlovák esetben pedig pozitív trtlomml. Ekkor pedig inkább előbb, mint utóbb jutunk el hhoz kérdéshez, mi tisztán szám-misztikár szorítkozó tnszéki közgzdságtnból érthetően hiányzik. Nevezetesen: h z EU nem nemzetek fölötti képződmény, vgyis tgállmi nem trtományok, kkor meddig és miképp lehet h lehetséges egyáltlán közös külső szbályokkl kikényszeríteni olysmit, mivel kpcsoltbn tgállmon belül sem szkmi, sem társdlmi közmegegyezés nem áll fönn? Hiszen mint korábbi elemzésből is tudjuk/győrffy, 2008/ hol z említett tényezőket társdlmi bizlom is támogtt, intézmények nélkül is jól teljesítettek- így Szlovákiábn vgy Észtországbn. Másutt pedig z elköteleződés híján meglévő szbályokt és intézményeket nnál inkább kijátszották, minél merevebben lkották meg őket/nemcsk Görögországbn, de Frnciországbn és Olszországbn is/. A megoldás német ordoliberlizmus és z osztrák iskol szellemében nyilván bbn áll, hogy z egyes lépések helyes sorrendjét trtjuk meghtározónk. Vgyis előbb kell létrehozni szkmi, mjd társdlmi megegyezést, és ezt követően z intézményeket. Fordított eljárásnál kordét fogják cscsi elé.

19 19 Például z Egyesült Állmokbn 1974 ót működik költségvetési ellenőrzési hivtl- törvényhozásnk lávetett őrkuty - CBO, Németországbn pedig lkotmányos dósság és deficit-szbályok élnek 9, mégsem volt elkerülhető 105 illetve 90 %-ot meghldó dósságrát létrejötte. És fordítv, már említett Luxemburg és Észtország esetében z intézményesítésre nem is volt szükség, oly erősen htott meggyőződés ereje döntéshozókbn. De említhetnénk Lettországot és Szlovákiát is, hol Dél-Európábn elképzelhetetlen szigorrl érték el válságból vló gyors kiláblást között. Az elődottkból bizonyár következik, hogy gzdságpolitik eredményességét vélhetőleg ngyobb mértékben htározz meg társdlmipolitiki támogtottság, mint z, hogy mely gzdságelméleti iskolár hivtkozv teszik meg z ésszerű és hsznos intézkedéseket. Ugynkkor ez felvetés korántsem fordíthtó meg: téves, vgy nem z dott helyzetre vontkozón, esetleg csk korlátozottn erős föltevések mellett igz gzdságelméleti tételekből bizonyár nem születhet eredményes gzdsági működés. Jól láttuk ezt kereslethiányr vló hivtkozásnál, nem különben szerkezetkonzerváló és veszteségtérítő jellegű állmi kidásoknál, vgy éppen kpitlizmus lényegét jelentő mgánkockáztokt társdlmsító bnkmentő kciók soránál. Minél tovább folyttódik közti időszk lz pénz plusz lz állmháztrtási politikájánk kettőse, nnál inkább elkerülhetetlenné válik pici szereplők szkepszise köz- és utóbb mgándósságok egyidejű finnszírozhtóság tekintetében. És ez csk részben korábbn elfogdott és modellezett mértékek rendszeres túllépése okán vn így. Leglább ilyen fontos h nem fontosbb ngy tgállmok vlmint z USA és Jpán, sőt Kín dósságink gyenge és romló minősége, mire hitelminősítők 9 Ez nem puszt elvi állásfogllás. Hiszen ennek lpján állmpolgárok egy csoportj kezdeményezheti bármely törvény felülvizsgáltát, beleértve nemzetközi szerződését is, hogy z mstricti egyezmény vlmint z állndó európi mentő-mechnizmus z ESM kpcsán meg is történt. Elvileg el sem lehet képzelni ennél szigorúbb szbályt, kivéve tlán lengyelekét, hol 60%-os dóssághtár átlépése esetén rögtön beálln provizórium. Tlán nem meglepő, hogy 2009 ót lenygel állmháztrtási számok értékelése szokásosnál is ngyobb körültekintést igényel, és évi revíziókt figyelhetünk meg z Eurostst kérései szerint, miközben z dtsor hosszbb távon nem egybevehető.

20 20 hosszbb ideje fölhívták figyelmet egyebek mellett meriki ngybnkok és z európi mentőmechnizmus első változtánk, EFSF-nek leminősítése révén. Mindebből lélektni tényezőkre nézve z következik, hogy zok mind kiindulás, mind pedig megvlósítás szkszábn perdöntőek. Válságtudt nélkül nem születnek reformok erre péld Portugáli, Görögország és Olszország. Másfelől: krónikus válságtól vló félelem bénítólg htht, és populist megoldások előtt tárj szélesre kput, mint Frnciország, vgy épp Mgyrország példáj szemlélteheti. Nem tudjuk, csk kikísérletezhetjük, mekkor z optimális léptékű válságtudt, mi kellően mozgósító, de még nem bénító. Másfelől nem kétséges, hogy h gzdság jvuló teljesítménye nem társul nnk széles körű elismerésével, ppíron jó számok sem mentik meg z dott kormányt. Vgyis teljesítmény jvulás szükséges, de nem elégséges föltétele nnk, hogy kellő időn át fönntrthtó gzdságpolitik jöhessen létre. Ez pedig minden bizonnyl rossz hír z uniós gzdságpolitikár nézve, hiszen már jelentős jvulást lehetővé tevő lépések kilátásb helyezése is dcrekciót váltott ki ngy tgállmok társdlmából, hogy Spnyolországtól Angliáig, és Romániától Olszországig trtó tüntetések képsoriból bárki meggyőződhet. Rádásul közgzdságtudomány hozzáférhetetlenné válás túlzott elvontság megnövelte hályogkovácsok iránti keresletet és fogdókészséget z élet minden szintjén. Az újrfölfedezett és többnyire meg sem értett elméletek pedig z új helyzetben épp oly kevéssé szolgálhtnk iránytűként, mint látsztokr, megérzésekre és indultokr építő szokásos döntéshoztl. Áttekintésünk egyik lehetséges záró következtetése z lehet, hogy korábbinál tlán kevésbé elegáns, de életközelibb közgzdsági közelítés részint z elmélet szélesebb értelmezésével, részint gykorlti tpsztltok gyorsbb és hthtósbb visszcstolásávl m is létrehozhtó. Ekkor pedig közgzdságtn tudomány korlátit belátv közvetlenebbül tudj értelmezni és dottn tlán még segíteni is z európi uniós és tgállmi

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.06.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.06.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet lterntívák Görögországr elmúlt hónpokbn picokt folymtosn bizonytlnságbn trtott görög események lkulás. görög helyzet összetettségét jelzi, hogy két szélső megoldási

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Erste Alapkezelő Kommentár

Erste Alapkezelő Kommentár lpkezelő Kommentár Pici kitekintő 2015.05.29 1 000 000 000 Jegyzet Mgyr mkrodtok és felminősítés 2015-ben mgyr gzdság továbbr is dinmikus képet mutt. tvlyi 3,6%-os GDP bővülést követően z első negyedévben

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Antidogma - Hogyan estek az államok a bankok fogságába? 1. rész

Antidogma - Hogyan estek az államok a bankok fogságába? 1. rész Antidogm - Hogyn z bnkok fogságáb? Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) Antidogm - Hogyn z bnkok fogságáb? 2012 jnuár 12. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még értékelve Givenincs Antidogm -

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Piaci kitekintő. Erste Alapkezelő Kommentár 2013.09.30. Jegyzet. A hónap ábrája

Piaci kitekintő. Erste Alapkezelő Kommentár 2013.09.30. Jegyzet. A hónap ábrája c ú Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2013.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr gzdsági szbdsághrc eredményei (Ngy Tibor, befektetési igzgtó) kormány áltl meghirdetett gzdsági szbdsághrc újbb győztes hdjárt

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami MIHÁLYI PÉTER

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami MIHÁLYI PÉTER MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2016/7 Diszkrimintív, pic- és versenyellenes állmi gzdságpolitik Mgyrországon, 2010 2015 MIHÁLYI PÉTER MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb:

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb: Mgyr Ifjúság (Rábi Imre) Az előző években közöltük Mgyr Ifjúságbn közös érettségi-felvételi feldtok megoldását mtemtikából és fizikából. Tpsztltuk, hogy igen ngy volt z érdeklődés lpunk e szám iránt. Évente

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Soros a megmondóember, avagy a sánta kutya szindróma

Soros a megmondóember, avagy a sánta kutya szindróma Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2013 október 22. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs Sorosértékelve megmondóember, Give Soros megmondóember, Give Soros megmondóember, Mérték

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat október 10. Monopólium

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat október 10. Monopólium űszki folymtok közgzdsági elemzése Elődásvázlt 3 októer onoólium A tökéletesen versenyző válllt számár ici ár dottság, így teljes evétele termékmennyiség esetén TR () = ínálti monoólium: egyetlen termelő

Részletesebben

ÁRFOLYAMRENDSZEREK ARANYSTANDARD XIX.

ÁRFOLYAMRENDSZEREK ARANYSTANDARD XIX. ÁRFOLYAMRENDSZEREK ARANYSTANDARD XIX. százd végén virágkorát éli - rny és pénzhelyettesítők - névértéken szbd átváltás - korlátln kereskedelem (belföldi, külföldi) Péld: 35 $ = 2100 Ft = = 1 unci 1 unci

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Játékok és a magyar felsőoktatás

Játékok és a magyar felsőoktatás Meyer Dietmr: Játékok és mgyr felsőokttás játékelmélet zon területekhez trtozik, melyeket több tudomány sjátjánk érzi. Jelentőségét muttj z tény is, hogy eddig már kétszer (1994-ben Hrsányi Jánost, John

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Medina Viktor. A magyar zöldség-gyümölcs ágazat vizsgálata és ágazati stratégiájának megfogalmazása

Medina Viktor. A magyar zöldség-gyümölcs ágazat vizsgálata és ágazati stratégiájának megfogalmazása Medin Viktor A mgyr zöldség-gyümölcs ágzt vizsgált és ágzti strtégiájánk megfoglmzás Agrárközgzdsági és Vidékfejlesztési Tnszék Témvezető: Dr. Módos Gyul Bíráló Bizottság: Medin Viktor, 2005 Budpesti Corvinus

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés

II. A számtani és mértani közép közötti összefüggés 4 MATEMATIKA A 0. ÉVFOLYAM TANULÓK KÖNYVE II. A számtni és mértni közép közötti összefüggés Mintpéld 6 Számítsuk ki következő számok számtni és mértni közepeit, és ábrázoljuk számegyenesen számokt és közepeket!

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

Biztonságos és gazdaságos megoldás a mindennapokban

Biztonságos és gazdaságos megoldás a mindennapokban A felkészülés ugyn olyn fontos, mint egy jó kistehergépjármű-gumibroncs! Mielőtt útnk induln: Megfelelő gumibroncsok nyomásértéke? Ellenőrizte pótkerék nyomását is? Mindegyik szelepspk helyén vn? Átvizsgált

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

Ellenállás mérés hídmódszerrel

Ellenállás mérés hídmódszerrel 1. Lbortóriumi gykorlt Ellenállás mérés hídmódszerrel 1. A gykorlt célkitűzései A Whestone-híd felépítésének tnulmányozás, ellenállások mérése 10-10 5 trtománybn, híd érzékenységének meghtározás, vlmint

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról.

Az Igazgatótanács BESZÁMOLÓJA. a 2010. év gazdálkodásáról, végzett munkájáról. Az Igzgtótnács BESZÁMOLÓJA 2010. év gzdálkodásáról, végzett munkájáról. 1 BEVEZETŐ Az Igzgtótnács opertív irányítás mellett Villmosenergi - Ipri Társságok Nyugdíjpénztáránk mindkét ágzt jelentős hozm eredményeket

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság A helyi fennetrthtóság körvonli: európi közös muttók Módszertni áttekintés Módszertni áttekintés Európi Bizottság Trtlom Elõszó... 2 1. Bevezetõ... 3 2. A kezdeményezés elvi hátterének fejlõdése Európábn...

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben