HÉZAG NÉLKÜL. a vasúti közszolgáltatást. Azt is közölte: a levágott szárnyvonalak mentén a Volán buszjáratai fognak közlekedni,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉZAG NÉLKÜL. a vasúti közszolgáltatást. Azt is közölte: a levágott szárnyvonalak mentén a Volán buszjáratai fognak közlekedni,"

Átírás

1 VIII. évfolyam 9. szám Újságunk tartalmából Nos, hogy is állunk? Hûséges olvasóink tudják, hogy minden évben kétszer március és szeptember hónapban - közzé tesszük lapunk hasábjain azt a táblázatot, mely a teljes munkaidõben foglalkoztatottak nemzetgazdasági szintû bruttó átlagkeresetét hasonlítja össze a MÁV ZRt. dolgozóinak átlagkeresetével. (folytatás a 4. oldalon) Másnapos józanság Május elején kezdett összeállni az NFT II., a Nemzeti Fejlesztési Terv második változata. Ennek a tervnek egyik alfejezete volt a Magyar vasúthálózat fejlesztési elképzelései fejlécû táblázat. Volt ebben minden, mi vasutas szem-szájnak ingere. Röpködtek a tíz- és százmilliárdok, még keskeny nyomközû tiszai vasúti híd is szerepelt benne, mint a reális távlatban gondolkodók emlékmûve. (folytatás a 6. oldalon) Jobb késõn, mint soha! Ebben az évben sok pályavasutas munkavállaló fordult különbözõ üdülési problémákkal szakszervezetünkhöz. Az köztudott tény, hogy a pályavasúton foglalkoztató munkavállalók jelentõs részének átlagkeresete általában alacsonyabb a MÁV ZRt. más üzletágában dolgozókénál. (folytatás a 7. oldalon) Felszámolás alatt? Az Új egyensúly program árnyékában Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter bejelentette, hogy december 12.-tõl a Magyar Köztársaság kizárólagos tulajdonában álló MÁV ZRt. 28 (vagy lehet, hogy 60?) gazdaságtalannak ítélt vasúti mellékvonalon, összesen 942 km-en beszünteti a vasúti közszolgáltatást. Azt is közölte: a levágott szárnyvonalak mentén a Volán buszjáratai fognak közlekedni, s a két közlekedési vállalat szolgáltatásait összehangolják. Az intézkedés csak látszólag a két állami mamutcég, és néhány kistelepülés problémája: megkockáztatom, hogy hosszú távon sokkal maradandóbb társadalompolitikai következményekkel jár, mint az új egyensúly-csomag egyes elemei. A huszonnyolc mellékvonal szinte kivétel nélkül, rossz közúthálózattal megáldott kistérséget szõ át. A 28 szárnyvonal adja a teljes pályahálózat 12,2 százalékát. A levágásokkal megtakarított 6,56 milliárd forint a MÁV idei tervezett veszteségének 8,7 százaléka. Jogos lehet tehát az a felvetés, hogy a mellékvonalak felszámolása elsõsorban arra szolgál, hogy a fõvonali veszteségekrõl elterelje a figyelmet. Kóka János a 28 szárnyvonal feleslegességét azzal próbálta alátámasztani, hogy az érintett szakaszokat vonalanként átlagosan csak 19 fõ veszi igénybe. A GKM kihasználtsági mutatója több ponton is sántít. A számítást a tárca nyilvánvalóan bevételi és nem az utasszámlálási adatokra alapozta. Azonban, ha a halálra ítélt szakaszokon valóban a teljes utasforgalom két százaléka utazik, úgy a 19-es szám rögtön fõre növekedhet. A bevételi alapú statisztika ráadásul nem számol az arcképes igazolványokkal, a bérletvásárlókkal, a nyugdíjasokkal, és így torz képet fest a vasutastelepüléseket átszelõ járatokról. A kormányzati kommunikáció elfedi, hogy ezeken a vonalakon nem tízvagonos szerelvények, hanem fõre méretezett motorvonatok közlekednek. Már ha közlekednek Sok helyütt ugyanis a helyközi vasút km/óra sebességgel cammog: néhol lassabban, mint száz évvel ezelõtt! Az okokat a szétrohadt talpfákban, a repedezett és hibás sínekben, az alépítményi és ágyazati problémákban kereshetjük. Ráadásul sok helyen az ésszerûtlen menetrend sem éppen közönségcsalogató: néhol annyira lassú a vonat, hogy a kora reggeli indulás is kései, másutt a fél nyolcas idõpont a diákok és a munkába járók számára meg nonszensz. Tehát akinek megadatik, az autóba ül. Ha a GKM valóban a szárnyvonalak társadalmi szükségességére kíváncsi, elsõként arra kell választ keresni: vajon hányan vennék igénybe a jelenleg autópályákra költött százmilliárdokból, a felújított és közönségbarát menetrenddel rendelkezõ, racionalizált vasútvonalakat? A vasúti személyszállítás és ezen belül is a hatékonytalannak mondott szárnyvonalak temérdek települést és kisrégiót köldökzsinórként kötnek be az ország gazdasági és kulturális vérkeringésébe. A gazdasági tárca decembertõl olyan területeken is tervezi felszámolni a mellékvonali vasutat, ahol a munkanélküliségi rátánál, csak az útviszonyok rémisztõbbek. Egy-egy ilyen térségben a vonattal könnyen megközelíthetõ kistelepüléseket az autóbuszok várhatóan meghosszabbított útvonalon és még a döcögõ vonatnál is lassabban, többletköltséggel fogják elérni. A MÁV jegyek és bérletek manapság is olcsóbbak, mint a Volán-járatokra szólók. Több településen a felsõ tagozatos diákok ha a vasúti menetrend engedte viszonylag kényelemesen, vonaton járhattak a térségközpont iskolájába. Ha a falvaktól az iskola után a vasutat is elveszik, a hajnaltájt zsú- (folytatás az 2. oldalon...)

2 2 (folytatás az 1. oldalról...) Felszámolás alatt? folt buszokon zötykölõdõ gyerekekben tovább gyengül az amúgy sem acélos kötõdés a szülõfalujukhoz. A mellékvonalakon található vasutasfalvakban a vasút nem egyszerûen kapocs a külvilághoz, hanem ez bizony a közösség összetartó erejének is a kovácsa. A mellékvonal-megszüntetéssel párban járó létszámleépítés ezeket a településeket nagy valószínûséggel elsorvasztja. A GKM elõbb közzétette a 28 mellékvonal listáját és a december 12.-i céldátumot, majd közölte, hogy készen áll az egyeztetésre. A minisztérium egyeztetési szándékát ebben a kontextusban méltán tartják kommunikációs blöffnek a szakszervezetek és az önkormányzatok is. Joggal! A 28 vasútvonal megszüntetése kétszáz települést és mintegy 900 ezer embert érint. És nagyon úgy tûnik, hogy ez az érintetteken kívül nem nagyon érdekel senkit. Tisztelet a kivételnek! De nincs vége a történetnek, hiszen a vasút privatizációja még elõttünk áll. Az újsütetû arccal a vasút felé program lényege roppant egyszerû és a laikusok számára is könnyen felfogható. Mondják. Mivel az állami vasúttársaság már hosszú ideje veszteségeket termel minden esztendõben, ezért el kell adni. No persze nem az egészet, hanem most az áruszállítási részét (amely nyereséges!). A veszteséget termelõ többit a pályavasút kivételével majd késõbb. Nyilvánvaló, hogy ettõl a zseniális lépéstõl már önmagában is komoly pozíciójavulás várható, vagy ha mégsem, akkor majd csökkenteni kell a szolgáltatások terjedelmét, s az is nyilvánvaló, hogy néhány vonalat is meg kell szüntetni. Így minél több viszonylat szûnik meg, annál kisebb lesz a veszteség. Ugye? Végül is így elérhetõ, hogy az lesz az optimális helyzet : ha az országban minden vasútvonalat felszámolnak, és akkor ugye a veszteség is megszûnik! Kész röhej! Az persze láthatóan nem zavar senkit, hogy mi magyarok éppen akkor kezdjük el felszámolni a vasútvonalakat, amikor a nálunk fejlettebb országok, jelentõs állami pénzeket invesztálnak a fejlesztésbe, felismerve, hogy a közúti forgalom tovább növelése is csak egyre nagyobb társadalmi költségekkel valósítható meg. Különösen igaz ez a környezetterhelésre, ugyanis a vasúti közlekedés és szállítás lényegesen kisebb környezetszennyezõdést okoz, mint a közúti. No és persze az sem mellékes szempont és bizonyosan a megfelelõ helyeken kalkulálnak is ezzel,hogy a vasútvonalak felszámolása szerencsésen egybeesik majd a Volán-társaságok privatizációjával. Ezek után már csak az a kérdés, hogy hova akaszthatnánk ki a Felszámolás alatt táblát. Járási Ferenc Autonómok Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége tagszervezeti tanácsülésén szeptember elsején értékelte a konvergencia, egyensúlyteremtõ programról folytatott tárgyalásokat. A tagszervezetek megállapították, hogy a bejelentett kormányzati intézkedések a már megvalósult és a jövõre elhatározott egyaránt súlyos terheket jelentenek a munkavállalók számára. Bár a szakszervezeti tagok jelentõs hányada ma még nem érzékeli a megszorítások közvetlen hatását, a hangulat rendkívül feszült hívták fel a figyelmet az ülésen résztvevõ szakszervezeti vezetõk. Nagy valószínûséggel a munkavállalók többsége októberben fogja elõször érzékelni, hogy a jelentõsen megemelkedett energia számlákat és élelmiszer költségeket és azt, mintegy 2,5 százalékkal kevesebb bérbõl kell kiegyenlíteni. Rendkívül nehéz helyzetbe jutnak, akiknek az elmúlt években nem sikerült némi tartalékot felhalmozni. A szakszervezeti vezetõk az õszi bértárgyalásokon szeretnének olyan eredményt elérni, mely lehetõvé teszi a tisztes megélhetést 2007-ben is minden munkavállaló számára. Ennek mond ellent az a konvergencia programban rögzített - kormányzati prognózis, mely 2007-re 4 százalékos reálbér csökkenést irányoz elõ. Az ülésen résztvevõ szakszervezeti vezetõk az alábbi nyilatkozatot adták ki a tanácskozást követõen: NYILATKOZAT Rendkívüli Tagszervezeti Tanács ülést tartott az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, amelyen kialakította álláspontját a mai napon Brüsszelnek postázott kormányzati konvergencia program munkavállalókat sújtó tartalmával szemben. A testület leszögezi, hogy: a konvergencia program is igazságtalan és aránytalan módon sújtja a munkavállalókat és a nyugdíjasokat, elfogadhatatlan a reálkeresetek 4%-os jövõ évi csökkenése, a kormány ezekkel az intézkedésekkel emeli fel a munkavállalók és szakszervezeteik bérkövetelési szint- jét, ami elõre vetíti a munkahelyi és ágazati konfliktusokat, egyre kevésbé bízik a mindinkább bizonytalan, garanciák nélküli kormányzati ígéretekben, elutasítja a korkedvezmény veszélyeztetését, a nyugdíjasok helyzetének rontását. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége felkészült az országos érdekegyeztetõ tárgyalásokra, de tagszervezetei már az egyeztetés idõszakában is, különbözõ módokon kifejezik elégedetlenségüket a munkavállalók terheinek drasztikus növelése, valamint a társadalmi elégedetlenséggel szembeni kormányzati magatartás ellen. Budapest, 1. Autonóm Szakszervezetek Szövetsége

3 3 VÉT HÍREK A kicsit hosszúra nyúlt nyári szünetet követõen szeptember 7-én indult újra a vasúti érdekegyeztetés. A szünet természetesen nem azt jelentette, hogy az érdekegyeztetés szünetelt, csupán annyit, hogy a VÉT plenáris ülése helyett, más színtereken foglalkoztunk a munkavállalók ügyes-bajos problémáival. Az aktuális témák a nyárhoz kötõdtek: többek között a munkakörülményekkel, bérpanaszokkal, ivóvíz ellátási gondok intézésével teltek a A lakáscélú kamatmentes kölcsönök egyösszegû, kedvezményes visszafizetésérõl A Magyar Államvasutak ZRt. és alulírott szakszervezetek az elõzõ évi azonos tartalmú megállapodás kedvezõ tapasztalatait figyelembe véve, a MÁV által nyújtott lakáscélú kölcsönök kedvezményes visszafizetésérõl az alábbiak szerint állapodunk meg: 1. Azon munkavállalók, akik a MÁV ZRt. Kollektív Szerzõdése alapján lakáscélú kölcsönben részesültek, az ezen megállapodás szerint jogosultak a még fennálló tartozásukat kedvezményesen, egy összegben visszafizetni a MÁV ZRt. részére. 2. A kedvezmény mértéke: A december 31-ig kifizetett kölcsönök esetében: a./ Ft-ig 50 %, b./ Ft-tól Ft-ig Ft és a Ft-on felüli rész 35 %-a c./ Ft-tól Ft. A kedvezményt, a visszafizetés feltételeit rögzítõ szerzõdés megkötése idõpontjában fennálló tartozás alapján kell megállapítani. 3. A kedvezményt igénybevevõ munkavállalónak a 2. pont szerinti mértékkel csökkentett tartozását, a visszafizetés feltételeit rögzítõ szerzõdés (6. pont) megkötésétõl számított 30 napon belül egy összegben kell megfizetni. Az egy összegben történõ fizetéshez további kedvezmény (pl. részletfizetés) nem adható. A befizetési határidõ elmulasztása a kedvezményes visszafizetésre való jogot megszûnteti. MEGÁLLAPODÁS napok. A plenáris egyeztetések a tavaszi választásokat követõen inkább az országos színtérre terelõdtek. A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) egy már sokak által reklamált megállapodás megkötésével kezdte munkáját. Az évente megújításra kerülõ lakáscélú kamatmentes kölcsön kedvezményes visszafizetésérõl írták alá az alábbi egyezséget a MÁV ZRt. és a reprezentatív szakszervezetek: 4. Ezen megállapodás a december 31-ig megkötött kölcsön szerzõdések szerint nyújtott, lakáscélú kamatmentes kölcsönök visszafizetésére vonatkozik. 5. A kedvezményes visszafizetés lehetõségével élhetnek a MÁV ZRt. munkavállalói akkor is, ha munkaviszonyuk szünetel. Nem jogosult a kedvezmény igénybevételére az, aki a kölcsönszerzõdést megszegte. 6. A kedvezményes visszafizetés feltételeit szerzõdésben kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a még fennálló kölcsön összegét, a kedvezményezett, egy összegben visszafizetendõ összeget és a visszafizetés idõpontját, a visszafizetés módját (közvetlen befizetés, csekk, átutalás) és az arra való figyelemfelhívást, hogy a harminc napos határidõ elmulasztása a megállapodást érvénytelenné teszi. 7. A 6. pont szerinti megállapodásból eredõ kötelezettség szerzõdés szerinti teljesítése a kölcsönszerzõdést megszünteti. 8. Az ezen megállapodás szerinti kedvezményes visszafizetésekre a 2006 július 01.-e után megkötött megállapodások alapján kerülhet sor. 9. Munkáltató február 28-ig tájékoztatja a szakszervezetet arról, hogy a megállapodás nyomán hányan fizették vissza a kölcsönt, továbbá a kedvezmény alkalmazásának egyéb tapasztalatairól. Szakszervezetek Munkáltató Hogy miért a PÖKKÖP? 1. XY úr év elején lépett be a pénztárba. Már az év végén sajnos kénytelen volt igénybe venni a betegségi segélyt. Tartós keresõképtelensége miatt forintyi segélyt folyósított neki a PÖKKÖP évben ismét betegségi segélyt volt kénytelen igényelni, így további forintot kapott akkor. Ez év végén egészségi állapotának további romlása miatt rokkantnyugdíjas lett, így a szolgáltatási szabályzat értelmében forintot igényelt, valamint az egyéni számláján levõ forintot lakhatási támogatás jogcímen is átutalt számára a pénztár. A példa önmagáért beszél, hiszen ilyen összegû segélykifizetéseket csak egy szolidaritás elvén mûködõ, önsegélyezõ pénztár tud eszközölni. 2. XY úr 2003-ban döntött úgy, hogy belép a PÖKKÖP-be. Õ már 3 éve tudja mennyi elõnnyel jár egy olyan pénztár tagjának lenni, ahol létezik szolidaritási alap, mivel így a pénztár által meghirdetett összeget akkor is igénybe tudja venni, ha az egyéni számláján nem áll rendelkezésre elegendõ összeg. Sajnos XY urat a közelmúltban 50 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés érte, így leszázalékolták, de a PÖKKÖP ekkor segítséget nyújtott és kifizette a neki járó Ft-os segélyt. Azonban a munkaképesség csökkenést további kórházi kezelések követték, de a pénztártagot a PÖKKÖP ekkor sem hagyta magára. Segítségére sietett és a kórházban töltött idõszakokra összesen Ft segélyt nyújtott nehéz élethelyzetbe került tagjának. XY úr már 3 éve elégedett döntésével, amikor is a PÖKKÖP-öt választotta, ahol az általa igényelt segélyek összegeként összesen Ft-ot kapott, ellentétben más pénztárak felelõtlenül meghirdetett irreális és teljesíthetetlen összegeivel szemben. Õ már tudja, hogy a PÖKKÖPbe belépni jó döntés volt, ezért jövõre is a PÖKKÖP-öt választja! Nagy Miklós IT elnök

4 4 Nos, hogy is állunk? Hûséges olvasóink tudják, hogy minden évben kétszer március és szeptember hónapban közzé tesszük lapunk hasábjain azt a táblázatot, mely a teljes munkaidõben foglalkoztatottak nemzetgazdasági szintû bruttó átlagkeresetét hasonlítja össze a MÁV ZRt. dolgozóinak átlagkeresetével. Azon túlmenõen, hogy a vasúti adatok nemzetgazdasági szintû adatokkal történõ összevetése önmagában is érdekes lehet, a figyelmet kötelességünk fenntartani, hiszen szakszervezetünk aláírója volt annak a megállapodásnak, mely a vasutasok bérlemaradásának felszámolását garantálta a 2006-os évre. Készséggel elismerjük, hogy a megállapodás teljesülését tekintve aggódtunk, ezért többször hangot is adtunk kételyeinknek. A félévi adatok megvizsgálását követõen azonban el kell ismerni, hogy szerencsére! tévedtünk, ugyanis a elsõ félévi vasúti átlagbér ( Ft/fõ/hó) 337 forinttal haladja meg a nemzetgazdasági átlagot ( Ft/fõ/hó). Összehasonlító táblázat A MÁV Zrt. és a nemzetgazdasági szintû bruttó havi átlagkeresetekrõl (Ft/fõ/hó) A elsõ félévi vasúti átlagkereset ,- forinttal haladja meg a elsõ felében mért szintet. A közel 10 százalékos növekedés bár tekintélyesnek mondható nem azt jelenti, hogy ilyen mértékben nõtt a vasutasok személyenkénti keresete. A vasúti átlagkereset növekedésben a béremeléseken túlmenõen jelentõs szerepet játsszanak a létszám-mozgások is. Közismert, hogy akár az elmúlt egy évben is jelentõs több ezer fõt érintõ szervezeti változások történtek. Többek között ez év január elsejével kivált a MÁV árufuvarozási üzletága és a tevékenység-kihelyezési hullám sem csitult. Az átlagkereset növekedése reális értékeléséhez azt tudnunk kell, hogy amennyiben az eltávozott munkavállalók átlagkeresete alacsonyabb, mint a vasúti átlag, akkor a vállalati átlagkereset mindenféle béremelés nélkül is nõ. Mindenesetre az önmagában is örvendetes, hogy végre a vasúti átlagkereset meghaladja az országos szintet. A vasúti átlagkereset alakulásában a személyi alapbéren felül jelentõs szerepet játszanak a különféle pótlékok (mûszak és túlóra) és egyéb kifizetések (ügyelet, készenlét). Ismeretes, hogy a vasutasok jelentõs része megszakítás nélküli munkarendben (szombat-vasárnap, éjjel-nappal) végzi munkáját, ezért jogos elvárás, hogy ez a vállalati átlagkereset alakulásában is tükrözõdjön. Mi a helyzet az alapbérekkel? A személyi alapbérek tekintetében sajnos továbbra is lemaradás érzékelhetõ, annak ellenére, hogy az elmúlt években fõként az alapbéresítések következtében az alapbér növekedése meghaladta az átlagkereset növekedését. Szakszervezetünk folyamatosan értékeli a személyi alapbérek alakulását is. Szükséges ez azért, hogy felkészülten vehessünk részt az éves bértárgyaláson és azért is, hogy tagságunknak segítsünk a tájékozódásban. Az átlagos személyi alapbérek alakulását is számos tényezõ befolyásolja. Szerepet játszik itt is a létszám változása, az évközi bérváltozások, de meghatározó az általában minden év január 1.-vel végrehajtásra kerülõ alapbéremelés. (Reméljük ezt a hagyományt sikerül megõrizni!) A és évek közötti alapbér növekedésben is az év elején végrehajtott alapbéremelés mértéke volt a meghatározó. Emlékezetes, hogy az éves alapbérfejlesztés hatása átlagosan 8,2 százalékos volt, mely a reformprémium 3,2 százalékos alapbéresítésébõl és 5 százalékos különbözõ arányban differenciált alapbér-emelésbõl tevõdött össze. Táblázatunk az egyes vasúti munkakörök személyi alapbér átlagának alakulását mutatja be (a teljesség igénye nélkül)a március és május havi besorolás szerinti személyi alapbérek tekintetében. (A hónapok tekintetében azért van eltérés, mert idén márciusban került kifizetésre a januárig visszamenõleges hatályú béremelés is.) A bemutatott adatok alkalmasak annak megítélésre, hogy mely munkaköri csoportok alapbér növekedése haladta meg a 8,2 százalékos átlagot és melyek maradtak el tõle. A pusztán szakmai értékelésen felül ez a saját bérünk alakulásának megítélését is segíti. Ha a besorolás szerinti bérünk több, mint 8,2 százalékkal magasabb a évinél, akkor az átlag felett, amennyiben viszont a növekedés ez alatt marad, akkor az átlagtól elmaradó bérnövekedést kaptunk. (Táblázat az 5. oldalon) A táblázat adataiból látható, hogy az átlagosnál jobban növekedett többek között a mozdonyvezetõk, elektrikusok, a szakmával rendelkezõ pályamunkások és rendelkezõ forgalmi szolgálattevõk alapbére. a fõpályamesterek, felügyeleti pályamesterek alapbér növekedése az átlag körül mozgott. az átlagos növekedéstõl elmaradt többek között a váltótisztítók, általános segédmunkások és a betanított vonalgondozók alapbérének emelkedése. Növekedtek némiképp a beállási százalékok is. A beállási százalék azt hivatott megmutatni, hogy az alapbér a kategória bérsávján belül hol helyezkedik el, milyen messze áll a kategóriában adható legkisebb illetve legnagyobb bértõl. A táblázatból az is látható, hogy az átlagos beállási százalék jellemzõen százalék között mozog, tehát a sávhatárok növelése nélkül is lehetõség van az alapbérek növelésére. erobi

5 5 EGYES VASÚTI MUNKAKÖRÖK SZEMÉLYI ALAPBÉR ÁTLAGÁNAK BEMUTATÁSA (Ft/hó) (a teljesség igénye nélkül!) Változás a PÖKKÖP-nél! Az átmeneti házasságkötési segélyt a törvényi szabályozásra való hivatkozással a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) határozatban, június hónaptól megszüntette (Nem értjük miért!- a szerk.) A PÖKKÖP tagjai részérõl olyan tartalmú kérés fogalmazódott meg, hogy az igényelt segélynemekhez, illetve azok összegéhez minél rövidebb idõn belül hozzájuthassanak. A Pénztár felülvizsgálta az eddigi egy hónapos fizetési gyakorlatát és arról határozott, hogy ez év június hónapjától kéthetes idõtartamra rövidíti a segélykifizetéseket. Ez mindig az adott hónap közepe és vége. Nagy Miklós PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS! lakás vásárlás, felújítás, bõvítés, korszerûsítés lakáscélú állami támogatás a család minden tagjának lakásbiztosítás személyi hitel pénzügyi befektetések Hogy melyik bankot válaszd? Nos a tanácsadás ingyenes, mivel nincs közvetítõ és sikerdíj! Segít a személyi bankárod, csak hívnod kell: SZIKLÁSI VINCE 06-30/ Egy hét Harkányban! Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy festõi környezetben, a gyógyfürdõtõl 5-6 percnyi járásra, egész éves nyitva tartással, kettõ önellátós apartman igényelhetõ. A nagy apartman 6 fõ részére, míg a kis apartman 4 fõ részére biztosít minden igényt kielégítõ kényelmes elhelyezést egész évben. A szállás díja: 1500 Ft/fõ/éjszaka Érdeklõdni lehet: Walter Jánosnál a es vasútüzemi telefonszámon hétfõn, szerdán és pénteken 9-11 óra közötti idõszakban. MÁV-Thermit PVDSz alapszervezet

6 6 Másnapos józanság Május elején kezdett összeállni az NFT II., a Nemzeti Fejlesztési Terv második változata. Ennek a tervnek egyik alfejezete volt a Magyar vasúthálózat fejlesztési elképzelései fejlécû táblázat. Volt ebben minden, mi vasutas szem-szájnak ingere. Röpködtek a tíz- és százmilliárdok, még keskeny nyomközû tiszai vasúti híd is szerepelt benne, mint a reális távlatban gondolkodók emlékmûve. Vidéki városok (Pécs, Gyõr) villamosépítési, -tervezési lázban égtek. Más városok (Debrecen, Szeged) átjárható hálózatú villamosban gondolkodtak, amely a városban villamos, de a nagyvasúti pályára kiérve vonattá vedlik, és úgy megy el a 30 kilométerre lévõ kisvárosig. A nagyvasúti álmok se voltak szerények. 160 km/h sebességre alkalmas, majdnem nyílegyenes pálya Veszprémtõl Zalaegerszegig, át a Bakonyon, hidakon, viaduktokon, alagutakon. Kétszázzal suhanó vonatok Szolnoktól Záhonyig, és sok-sok kétvágányú villamosított vasútvonal legalább 160 km/ h sebességgel. A táblázat jobb alsó sarkában szereplõ összeg majdnem 5700 milliárd forintot mutatott, amelybõl ig 2800 milliárd forintnyi vasúti beruházás jutott. (elõvették a vastag piros filctollukat, és elkezdték kihúzni a megvalósítandók sorából az egy hónappal azelõtt betervezett álmokat) A költségvetésekben kicsit is járatosabbak jókat mosolyogtak az ilyen táblázatokon, de a vasutasok örültek. Eljött a vasúti Kánaán. Most azután lesz itt minden, ami egy vasutasszívnek kedves, jó, és új pálya, új vonatok, nagy sebesség. Nem lesz. Az elsõ józanodás a kormányalakítást megelõzõ balatonöszödi alkudozásokról kiadott közlemény volt, amelyben A és B változatban már csak 1400 vagy 1700 milliárd szerepelt a közlekedésre, és nem csak a vasútra. Ezt az 1400 milliárdot is még szét kell osztani közútra, vízi, légi közlekedésre, vasútra és városi közlekedésre. Ez bizony pofon. A hét évre 2800 milliárd vasúti pénz helyett jó estben is csak 700 milliárd. A negyede. A vasúti tervek készítõi elõvették a vastag piros filctollukat, és elkezdték kihúzni a megvalósítandók sorából az egy hónappal azelõtt betervezett vasúti álmokat. A már futó projekteknél is elõjött a takarékoskodjunk követelménye. A vasútvonal felújításából, korszerûsítésébõl hagyjuk ki az állomást (az a drága), és maradjon csak a nyílt vonal. Ez látványosabb is, hisz kint a mezõn gyorsan megy a vonat, az állomásokon meg majd csak átdöcög. Jött a vasutasnap. Mindenki a 28 mellékvonallal foglalkozott, ahol a miniszteri bejelentés szerint megszûnik a személyszállítás. Kevesen figyeltek arra, amit a miniszter hozzátett: A következõ hét évben évi milliárd forintot fordítunk vasútfejlesztésre. Ez bizony az egy hónappal ezelõtti 700 milliárdos összeg fele, kétharmada csak. Most újból elõ kell venni a vastag piros filctollat, és ismét ki kell húzni pár vasúti fejlesztési elképzelést. Mire elég évi 50 milliárd? Az elsõ, amit illik tudni, hogy az EU-források felhasználásához saját hazai önrészt is hozzá kell tenni, ami ekkora összegnél (15-25%) bizony lehet évi 7,5-12,5 milliárd forint is. A második, hogy a már folyó vasúti korszerûsítésekre, vagy csak rekonstrukciókra az összegeknek egy része már le van kötve. A harmadik, hogy vannak elõre elígért összegek. A foci-eb megrendezésének esetére miniszterelnöki ígérvénnyel rendelkezik Gyõr, Pécs és Debrecen, hogy oda addigra 160 km/h sebességû pálya épül. Különösen a pécsi pálya megépítése vitatható, mert 160-as pályát lehet ugyan építeni a Mecseken át a mostani pálya mellett, de annak költségei sok más fontos beruházás elöl viszik el a pénzt. Például az Adriai kikötõk felé tartó mindkét vasútvonal, a Balaton-parti, és a nemzetközi korridorként a fõ teherforgalom viselésére kijelölt Dombóvár-Gyékényes szakasz is vesztese lehet az Európa-bajnokságnak. (fogalmuk sincs, mibõl fogják legalább a mai szinten, 60 vagy 100 km/h-val fenntartani a 4300 km fõvonalat) A vasúti felsõ vezetõk feje ellentétben a média képviselõiével és a politikusokéival nem a 3500 kilométer mellékvonalért fáj, hanem azért, mert mai ismereteik szerint fogalmuk sincs, mibõl fogják legalább a mai szinten, 60 vagy 100 km/h-val fenntartani a hosszú távon is megtartani tervezett 4300 km fõvonalat? Ahogy a dolgok ma állnak, a fõvonalakon is egyre sûrûsödni fognak a 60- as sebességkorlátozó jelek. A kormányzati kommunikáció pár napja már hét évre milliárdos kötöttpályás-fejlesztésrõl beszél. A sorok között is olvasni tudóknak ez azt jelenti, hogy ebben (a nagyvasutakon kívül) már benne van a budapesti 4-es metró, a maga 300 milliárdjával, benne vannak a városi villamosfejlesztési tervek is, és ami megmarad, az jut majd vasútra. A MÁV mostani menedzsmentje is elveszítette szüzességét. Úgy járt, mint elõdei. Összekötözték a lábait, és most táncolásra biztatja a politika. Mutatós, pörgõs, ugrálós táncra. Eszközeit elveszik, de eredményeket várnak tõle. JFK FELHÍVÁS! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében mobiltelefon sms üzenet küldésével tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint az érdekvédelmi tevékenységrõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk a , a , vagy a telefonszámokon jelezzék a saját mobil telefonszámukat, amelyre - heti rendszerességgel, illetve az aktuális hírek szerint küldjük a friss híreket. Ezt a szolgáltatásunkat szakszervezeti hovatartozástól függetlenül minden pályavasutas munkavállaló, térítésmentesen veheti igénybe. szemisa Kérjük azon munkavállalókat, akik már igénybe veszik szakszervezetünk sms hírszolgáltatását és mobiltelefonszámuk megváltozik, arról a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében értesítsék a es, ös telefonszámokon a PVDSz-t. - a szerk -

7 7 Ebben az évben sok pályavasutas munkavállaló fordult különbözõ üdülési problémákkal szakszervezetünkhöz. Az köztudott tény, hogy a pályavasúton foglalkoztató munkavállalók jelentõs részének átlagkeresete általában alacsonyabb a MÁV ZRt. más üzletágában dolgozókénál. Éppen ezért nem minden pályavasutas juthatott el családjával az idén, vagy talán már tavaly sem nyaralni. Sokan nem tudják, hogy akár szociális alapon mûködõ üdülés is lehetséges. Ezen lehetõségek ismertetésével szeretnénk segíteni abban, hogy minden pályavasutas munkavállalónak lehetõsége legyen a jövõben a pihenésre. Az aktuális pályázatok letölthetõek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány honlapjáról: mnua.hu. A pályázatokat szintén a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz kell benyújtani, melynek címe: 1519 Budapest Pf. 563 Külön pályázati feltételek vonatkoznak aktív, illetve inaktív személyekre. Aktív munkavállaló: foglalkoztatási jogviszonyban levõ, vagy regisztrált munkanélküli személy, akinek a havi együttes jövedelme (munkabér, GYES, GYED, ápolási díj, álláskeresési támogatás stb.) nem haladja meg a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban a forintot. Inaktív: nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjszerû ellátásban részesülõ személy, akinek a havi ellátása nem haladja meg a forintot, és más munkaviszonyból, vagy vállalkozásból származó jövedelme nincs. Valószínû, hogy a jövõben a törvényi változások miatt ezen jövedelmi összegek változni fognak! A meghirdetett pályázatok benyújtásának határideje minden év január 01-április 30. A benyújtott pályázatokat folyamatosan bírálják el. Az üdülési csekkeket csak a rajta feltüntetett személy használhatja fel, a csekken feltüntetett érvényességi idõn belül. Az üdülési csekk értéke ebben az évben felnõtt személyek esetében: forint ( forint önrész befizetése esetén), míg gyermekek esetében: forint( forint önrész esetén). Az üdülési csekkel fizethetõ szolgáltatások és azok feltételei : 1. Szállás és hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételére Az üdülési csekk a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány háttérintézményével Jobb késõn, mint soha! szerzõdésben lévõ több mint 4000 szolgáltatónál használható fel. Már egy éjszakai szállásszolgáltatás igénybevétele esetén az elfogadóhely által nyújtott egyéb szolgáltatások (gyógykezelés, sport, kulturális programok stb.) díja is kifizethetõ. 2. Étkezésre A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány háttérintézményével szerzõdésben lévõ szállásszolgáltatónál - amennyiben étteremmel rendelkezik - használható fel, önálló szolgáltatásként is. 3. Utazási szolgáltatásokra Teljes körû utazási szolgáltatások Magyarország legkedveltebb üdülõterületeire a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány háttérintézményével szerzõdésben lévõ több mint 300 utazási irodánál. 4. Vonatutakra A MÁV Rt. és GYSEV Rt. járataira a vasúti menetjegyek megvásárolhatóak üdülési csekkel a megjelölt települések vasútállomásán mûködõ jegypénztárakban és vasúti menetjegyirodákban. 5. Buszutakra A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány háttérintézményével szerzõdésben lévõ VOLÁN társaságoknál üdülési csekkel megvásárolhatók a menetjegyek mind a saját üzemeltetésû elõvételi menetjegypénztárakban, mind pedig a menetrendszerinti távolsági és helyközi járatok buszvezetõinél. 6. Hajóutakra A Balatoni Hajózási Rt. kikötõiben mûködõ jegypénztárban elfogadják az üdülési csekket az ott megvásárolható hajózási szolgáltatásokra. 7. Fesztiválok belépõjegyeire A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány háttérintézményével szerzõdésben lévõ szervezetek által rendezett fesztiválok belépõjegyeinek megvásárlására. 8. Fõvárosi Állat- és Növénykert belépõjegyeinek megvásárlására 9. Fürdõk szolgáltatásainak igénybevételére A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány háttérintézményével szerzõdésben lévõ fürdõk belépõjegyeinek megvásárlására és szolgáltatásainak igénybevételére. 10. Balatoni Területi Horgászengedélyek megvásárlására Területi horgászengedély vásárolható üdülési csekkel a Balatoni Halászati Rt. (BH Rt.) kezelésében lévõ horgászvizekre, a BH Rt. által kijelölt értékesítési helyeken, melyek címlistája a honlapon található meg. 11. Személygépkocsi-üzemanyag vásárlására A MOL Rt. töltõállomásain személygépkocsi-üzemanyag vásárlására felhasználható az a üzemanyagra is felhasználható felirattal ellátott üdülési csekk. 12. Hungaroring Belépõjegyek megvásárlására Felhasználható a Hungaroringen szervezett események belépõjegyeinek megvásárlására. 13. Hungexpo belépõjegyeinek megvásárlására A Hungexpo területén, az általa szervezett rendezvények belépõjegyeinek megvásárlására. Az üdülési csekk csak a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft-vel szerzõdésben levõ szolgáltatóknál használható fel. Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. saját ügyfélszolgálati irodái. Cím Telefonszám Nyitvatartás 1015 Budapest, Hattyú u K-Cs: 9-16 h-ig Szerda: 9-18 h-ig Péntek: 9-11 h-ig 6720 Szeged, Tisza L. krt. 47. I/ / H - Cs: 8-14-ig 8000 Székesfehérvár, Szekfû Gy.u / H - Cs: 8-14-ig 4026 Debrecen, Péterfia u / H - Cs: 8-14-ig 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u / H - Cs: 8-14-ig 9700 Szombathely, Hunyadi u / H - Cs: 8-14-ig 8200 Veszprém, Budapest u / H - Cs: 8-14-ig Jól látszik, hogy az Alapítvány célja továbbra is az tehát, hogy egyre több intézmény és személy tartsa fontosnak a jövõben a szolidaritást, és így egyre többen támogatják a környezetükben lévõ rászorultakat. Walter János, PVDSz pécsi területi koordinátor

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton

Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton VIII. évfolyam 6. szám Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton A gazdasági tárcánál elérkezettnek látják az idõt a helyközi személyszállítás másfél évtizede halogatott teljes átszervezésére. Azaz, a vonatok

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. De miért?

HÉZAG NÉLKÜL. De miért? VIII. évfolyam 5. szám Május 1. margójára Újságunk tartalmából Kilóg a lónak a nagy büdös lába! Történt ugyanis, hogy szakszervezetünk tagjai részérõl igen felháborodott hangú jelzések érkeztek Gaskó István

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai

HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai 2007. szeptember 2007. szeptember IX. évfolyam 9. szám A kör sarokpontjai Márciusban 14 vasúti mellékvonalat szüntetett meg a MÁV, azóta Volán-buszok szállítják (vagy nem) a vonat nélkül maradt települések

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi 2006. július-augusztus HÉZAG NÉLKÜL 2006. júl.-aug. VIII. évfolyam 7-8. szám Ámen?! Mottó: Az úgynevezett Káosz elmélet szerint olyan apróság, mint egy pillangó szárnyainak rezdülése, akár tájfunt is okozhat

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr!

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr! VIII. évfolyam 3. szám Levél a pályavasúti fõigazgatónak... Újságunk tartalmából Lássunk tisztán mindannyian! A téli hónapokban fokozott igénybevételnek voltak kitéve a pályavasúti munkavállalók. A törvényes

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság 2007. október 2007. október IX. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából Beindulnak a bértárgyalások Október végéhez közeledve mint minden évben, most is minden szinten megkezdõdnek a tárgyalások a jövõ

Részletesebben

Lobbizás minden szinten

Lobbizás minden szinten XVI. évfolyam 3. szám VÉT HÍREK Weöres Sándor: Tavaszköszöntő Sándor napján megszakad a tél, József napján eltűnik a szél, Zsákban Benedek Hoz majd meleget, Nincs több fázás, boldog, aki él... FIGYELEM

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának 2006. évi alakulásáról A MÁV ZRt. 2006. évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága 2006. február 21-én fogadta el,

Részletesebben

Mi is ott voltunk! Megemlékezés. 2011. április. XIII. évfolyam 4. szám

Mi is ott voltunk! Megemlékezés. 2011. április. XIII. évfolyam 4. szám 2011. ÁPRILIS 2011. április XIII. évfolyam 4. szám Megemlékezés Járási Ferenc, szakszervezetünk alapító elnöke 3 éve, hogy eltávozott közülünk Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

Megünnepeltük! Felhívás. Éljen május 1.! 2014. MÁJUS. Tóth Sarolta Gyermeknapra. XVI. évfolyam 5. szám

Megünnepeltük! Felhívás. Éljen május 1.! 2014. MÁJUS. Tóth Sarolta Gyermeknapra. XVI. évfolyam 5. szám XVI. évfolyam 5. szám Tóth Sarolta Gyermeknapra A gyermekek szépek, kedvesek, szeretetteljesek. Mosolyuk nyíló virág, ártatlan, illatos ár. Értük, nekik, velük szépül, épül a megújuló világ. Ők a jövő

Részletesebben

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.?

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.? 2011. OKTÓBER 2011. október XIII. évfolyam 10. szám 13 éves a PVDSz Úgy álljunk meg az életben, akár a sziklaszírt a tengerben; ne engedjük, hogy a szüntelen hullámverés megingasson bennünket. (Hazrat

Részletesebben

A kollektív munkaügyi vita eredménye

A kollektív munkaügyi vita eredménye XVII. évfolyam 3. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 2013. szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

Részletesebben

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program XVI. évfolyam 6. szám Kollektív Szerződés módosítás A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén ismét kisebb korrekciókra került sor a Kollektív Szerződésünkben. A munkáltató a VSz és a VDSzSz támogatásával

Részletesebben

Öt éve elhunyt Járási Ferenc emlékére

Öt éve elhunyt Járási Ferenc emlékére XV. évfolyam 4. szám Elakadt? Úgy gondoltuk, hogy újságunk aktuális számában, mint az új Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt. munkatársait üdvözölhetjük hűséges olvasóink pályás tagjait, de nem így lett.

Részletesebben

NÉV Munkakör Szervezeti egység. A Vasút Szolgálatáért arany

NÉV Munkakör Szervezeti egység. A Vasút Szolgálatáért arany 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS 2013. július-augusztus XV. évfolyam 7-8. szám Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! A 63. Vasutasnap alkalmából a PVDSz Elnöksége és magam nevében köszöntöm szakszervezetünk valamennyi

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

PÁLYAVASUTASOK akikre büszkék vagyunk

PÁLYAVASUTASOK akikre büszkék vagyunk 2012. JÚLIUS-AUGUSZTUS 2012. július-augusztus XIV. évfolyam 7-8. szám Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! A 62. Vasutasnap alkalmából a magam és a PVDSz Elnöksége nevében köszöntelek Benneteket. Amint mindenki

Részletesebben

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük 2005. január VII. évfolyam 1. szám A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA Merénylet a Pályavasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert - a MÁV Rt-nél egyedülálló módon - csak a Pályavasúti

Részletesebben

2013. december. Év végi szépségtapasz, avagy emelkednek a bértáblázat értékei. XV. évfolyam 12. szám

2013. december. Év végi szépségtapasz, avagy emelkednek a bértáblázat értékei. XV. évfolyam 12. szám XV. évfolyam 12. szám VÉT HÍREK 6 %-os emelés utáni új bértábla 2013. 10. 01.-tõl Év végi szépségtapasz, avagy emelkednek a bértáblázat értékei A Vasúti Érdekegyeztető Tanács (VÉT) november 25-i ülésén

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben