Egészségkultúra. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségkultúra. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg."

Átírás

1 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Egészségkultúra 9. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Egészségkultúra TÁMOP /1-2F Egészségkultúra egészségkultúra dióhéjban 9. évfolyam tanári kézikönyv

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Balogh Tiborné Lektor: Magyar Katalin Ilona Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 Bevezetés Kedves Kolléga! A folyamatosan változó társadalmi és világgazdasági helyzet mindenkit arra ösztönöz, hogy átgondolja életminőségét, és időnként új értékeket is meghatározzon. Életmódunk, életszínvonalunk folyamatosan változik, azonban értékrendünk, szokásaink nem követik az átalakulásokat. Életvitelünkben érdemes felkészülnünk arra, hogy a fejlődés adta lehetőségeket kihasználjuk. Az egészség olyan érték, mely meghatározza életminőségünket s életünk várható hosszát is. Az egészség több, egymással kölcsönösen összefüggő területe életünknek. Minden résznek vannak speciális jellemzői. Akkor érezzük magunkat jól a bőrünkben, ha egészségünk fizikai, érzelmi, mentális, szociális, személyiségi és spirituális alkotóeleme összhangban van. A párválasztás, a fogamzásgátlás és születésszabályozás kérdése, a higiénia és a helyes táplálkozás mindennapi életünk része. S ma már sajnos nagy valószínűséggel valamely életszakaszában minden fiatal találkozni fog a drogokkal is. Ez a jegyzet a higiénia, a táplálkozás, a drogokkal kapcsolatos ismeretek, a fogamzásgátlás és a szexuális úton terjedő betegségek témaköréből tartalmaz információkat. A feladatok csak ízelítőt adnak a különböző tárgykörökből, hiszen a feldolgozásra szánt időkeret csak pár órában ad lehetőséget az ismeretek átadására. Olyan feladatokra terjed ki, melyek rávilágítanak az egészségorientált, felelősségteljes gondolkodás kialakításának fontosságára. A tanári kézikönyvben összegyűjtött feladatok a rendelkezésre álló időkerethez viszonyítva a tananyag optimális feldolgozását tartalmazzák. Ezek közül a tanulói jegyzetbe csak azok kerültek be, amit a tanulóknak az órán a füzetben kell megoldaniuk. A többi feladathoz elsősorban a tanár előzetes előkészítő munkája szükséges. Nagyobbrészt szóbeli, illetve feladati megoldást igényelnek a tanulók részéről. Bízom abban, hogy azok az órák, foglalkozások, melyeken ezen ismeretek feldolgozása történik, gondolatébresztőként hatnak, és élményként maradnak meg Önök és diákjaik emlékezetében. A kellő tájékozottság reményeim szerint hozzásegítheti tanulóikat a tartalmas, egészségorientált, harmonikus és kiegyensúlyozott életmód kialakításához. Ehhez kívánok sok sikert, jó hangulatú órai munkát mindenkinek. Balogh Tiborné PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉLOK KIMENETI KÖVETELMÉ- NYEK EGÉSZSÉGKULTÚRA 8 45 perc A tanulók egészség-magatartásának fejlesztése a különböző életlehetőségek feltárásával s ezáltal az életvezetési kompetenciák fejlesztése. Egészséges életmódra nevelés, az egyéni egészségmagatartás kialakítása. A komplex egészségfogalom összetevőinek és az összetevők összefüggéseinek ismerete. A személyes higiénia tekintetében a saját életvitel, életmód elemzése. A korszerű táplálkozással kapcsolatos nézetek, a tudomány által feltárt fontosabb tények ismerete. A táplálkozási piramis felépítési elvének ismerete. A drogok hatásmechanizmusának ismerete és értelmezése. A dohányzás egészségkárosító hatásainak ismerete. A fogamzásgátlási módszerek ismerete, a saját élethelyzet elemzése alapján a módszerek közötti választás, a választás indoklása. A nemi betegségek és az orvoshoz fordulás szükségességének ismerete. Az életvezetés elemzése, a szükséges változtatások megállapítása és indoklása. Csoportban való aktív együttműködés. Állítások érvekkel való bizonyítása. A vita szabályainak betartása, a partnerre való figyelem. 4 Egészségkultúra Tanári kézikönyv 9. évfolyam

6 Tanmenet Tanítási egység témakör címe 1. Az egészség fogalma, összetevői és az egészséget befolyásoló tényezők Sorszám Időtartam A tanítási egység típusa (perc) 90 Dupla óra (2 45 perc) 2. Az egészséges táplálkozás 90 Dupla óra (2 45 perc) 3. Legális és illegális drogok 90 Dupla óra (2 45 perc) 4. Párkapcsolatok kialakítása 90 Dupla óra (2 45 perc) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA cím: Az egészség fogalma, összetevői és az egészséget befolyásoló tényezők Időtartam: Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 1. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2 45 perc Dupla óra (2 45 perc) 1. A komplex egészségfogalom ismertetésével az egyes összetevők összefüggéseinek bemutatása, a fizikai, mentális, érzelmi, személyiségi, szociális és spirituális összetevők megismerése. 2. Az emberi test ápolásának fontossága. 3. Bőrápolás: a bőr felépítésének, funkcióinak megismerése, bőrápolási szokások, helyes bőrápolás. 4. Száj- és ajakápolás: higiénés eszközök bemutatása, a szem, az orr, a fül higiéniájának megismerése. 5. Hajápolás tudnivalóinak ismertetése. 6. A kéz és lábápolás fontossága, a gyakoriság kérdésének megbeszélése. 7. Anális toalett, a nemi szervek higiéniájának megbeszélése, női és férfi tisztálkodás. 8. Díszítő kozmetikumok, a helyes arcápolás. 9. A környezet tisztasága az egészség összefüggéseinek felismertetése. A tanuló legyen képes 1. felsorolni a komplex egészségfogalom összetevőit, legyen tisztában az öszszetevők összefüggéseivel; 2. a személyes higiénia tekintetében a saját életvitelét, életmódját elemezni. Csomagolópapír, filctollak Olló, testápolószerek Projektor Laptop Vetítővászon Paksi Éva, Szűcs Erzsébet, Végh György, Kulin Eszter (2002): Szenvedélyek zsákutcája, Budapest, Egészségvirág Egyesület, old. Vízvári László (1996): Egészségtan, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, old. Tanári prezentáció 1 5. dia Tanári kézikönyv 1., 2., 3., 4. melléklet 6 Egészségkultúra Tanári kézikönyv 9. évfolyam

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az egészség fogalma, összetevői és az egészséget befolyásoló tényezők Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Az egészség fogalma, összetevői, az egészséget befolyásoló tényezők 2. Az emberi test ápolásának szükségessége, a személyes higiénia, a helyes testápolás 3. A lakókörnyezet és az egészség összefüggése Adatok közötti összefüggések felfedezése Az ok-okozati viszonyok felismerése Összehasonlítás Saját tapasztalatok megosztása A társakkal való együttműködés Kérdések megfogalmazása adott alapján Rövid, szóbeli szövegalkotás kis csoportban és az osztály előtt Koncentráció Rövid szóbeli szövegalkotás kis csoportban és osztály előtt Együttműködés Ismeretalkalmazás Ok-okozati viszonyok feltárása Önreflexió Módszer Munkaforma 15 Ötletroham Gyűjtőmunka Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Csoportos Csomagolópapír, vastag filc, gyurmaragasztó Tanári prezentáció 2., 3. dia Tanulói jegyzet: Az egészség fogalma,összetevői és az egészséget befolyásoló tényezők; Az egészség fogalma és összetevői 1. feladat: táblázat kitöltése, 2. feladat: egészség virága Tanári kézikönyv: 1. melléklet 30 Játék Csoportos Rajzlap, rajzeszközök, gyurmaragasztó Tanári prezentáció 4. dia Tanulói jegyzet: Az egészség fogalma, összetevői és az egészséget befolyásoló tényezők; Az egészséget befolyásoló tényezők, 3. feladat Tanári kézikönyv 2. melléklet 30 Mozaik Csoportos Csomagolópapír, vastag filc, gyurmaragasztó Tanulói jegyzet: Az egészség fogalma, összetevői és az egészséget befolyásoló tényezők; Az egészséget befolyásoló tényezők, 4. feladat, az Elvárások táblázatának kitöltése Tanári kézikönyv 3. melléklet A csoportok beszéljék meg és osszák meg a többiekkel azokat a tapasztalatokat, amelyek rámutatnak az adott élethelyzet és az egészség összefüggéseire. A csoportok a kapott virágszirmokból állítsák össze az egészség virágát. Fogalmazzák meg gondolataikat az egyes területek jelentéséről és ezek összefüggéseiről. A csoportok tagjai színes korongok segítségével jelezzék az emberi test olyan területeit, melyek tisztán tartása a legfontosabb. A diákok képzeljék el, hogy eltelt 20 év, s már saját családjuk és kamasz gyerekük van. Milyen elvárásokat fogalmaznának meg az otthonuk közös rendben tartásához? Gyűjtsék össze ezeket! (Ne feledkezzenek meg a háztartási balesetek elkerüléséről sem!) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az egészség fogalma, összetevői és az egészséget befolyásoló tényezők Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 4. Az egészséges életmód összetevői Képzelőerő, improvizálás, újszerű megoldások keresése Szóbeli szövegalkotás, kis csoportban és osztály előtt Együttműködés Módszer Munkaforma 15 Játék Egyéni és csoportos Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Előre elkészített kártyák rajzlap, rajzeszközök, gyurmaragasztó Tanári prezentáció 5. dia Tanulói jegyzet: Az egészség fogalma, összetevői és az egészséget befolyásoló tényezők; Az egészséget befolyásoló tényezők 5. feladat, Az egészséges életmód táblázat kitöltése Tanári kézikönyv: 4. melléklet A csoportok kártyákat kapnak, amelyeken az egészséges életmód egy-egy jellemzője található. A csoportok készítsenek reklámplakátot, melynek segítségével az adott életmód összetevőit népszerűsítik. 8 Egészségkultúra Tanári kézikönyv 9. évfolyam

10 TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA cím: Az egészséges táplálkozás Időtartam Célok Sorszám: 2. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2 45 perc Dupla óra (2 45 perc) Alakuljanak ki az egészséges életmódhoz kapcsolódó, alapvető táplálkozási és a fizikai aktivitással összefüggő szokások és attitűdök. Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanulók ismerjék meg: 1. a korszerű táplálkozás elemeit, a táplálkozás célját, 2. a táplálék alkotóelemeit a fehérjék, zsírok, koleszterin, szénhidrátok, vitaminok, ásványi anyagok, a víz, illetve az élelmiszerek csoportjainak és az élelmiszerpiramisnak a felépítését, 3. a különböző élelmiszerek szerepét, 4. a tápanyagok fogyasztásának mennyiségi és minőségi arányait, az ideális tápanyagbevitelt, 5. a testsúly és a táplálkozás, a fizikai aktivitás és a táplálkozás összefüggéseit. A tanulók legyenek képesek ismertetni 1. a táplálkozási piramis felépítési elveit, 2. a korszerű táplálkozás elemeit, a táplálkozás célját. 3. a különböző élelmiszerek szerepét, 4. az ideális tápanyagbevitelt, 5. a testsúly és a táplálkozás, a fizikai aktivitás és a táplálkozás összefüggéseit. Csomagolópapír, filctollak Csomagolópapír, filctollak, gyurmaragasztó, reklámújságok az ábrák kivágásához Számítógép Projektor Vetítővászon taplalkozas, Ránky Edit, Balogh Csaba Zoltán (2002): Táplálkozás, Egészségvirág Egyesület Tanári prezentáció 6 9. dia Tanári kézikönyv: 5., 6., 7., 8., 9. melléklet PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Az egészséges táplálkozás Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. A korszerű táplálkozás elemei, a táplálkozás célja 2. Ideális tápanyagbevitel %-os arányai 3. A táplálék elemei, azok feladata az emberi szervezetre 4. Az élelmiszerpiramis felépítése 5. Testsúly és a táplálkozás, a fizikai aktivitás és a táplálkozás összefüggései Fogyasztás a kor, a nem és a tevékenység függvényében Szóbeli kommunikáció Tapasztalatok megosztása a csoportban Ismeretalkalmazás Együttműködés Döntés Kritikus gondolkodás Döntés Pozitív beállítódás Munkaszervezés Áttekintőképesség Rendszerezőképesség Együttműködés Döntés Szóbeli szövegalkotás Információgyűjtés, információfeldolgozás Rövid, szóbeli szövegalkotás, elbeszélés a csoport és az osztály előtt Önbizalom, önfegyelem Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 20 Ötletroham Csoport Papír, íróeszköz Tanulói jegyzet: Az egészséges táplálkozás; Az étkezés célja 1. feladat, a táblázat kitöltése Tanári kézikönyv: 5. melléklet 5 Tanári magyarázat 20 Szakértői mozaik 20 Gyűjtőmunka Rendszerezés Tanári magyarázat 25 Tanári magyarázat Gyűjtőmunka Írásbeli szövegalkotás Frontális Papír, íróeszköz Az ideális tápanyagbevitelt tartalmazó szemléltető anyag Csoport vagy pármunka Egyéni Csoport Egyéni és csoportos Fénymásolt feladatlapok, a vitaminokról és az ásványi anyagokról szóló táblázat Tanulói jegyzet: Az egészséges táplálkozás; Az étkezés célja 2. feladat Tanári prezentáció: 7. dia Tanári kézikönyv: 6. melléklet htm#taplalkozas Csomagolópapírra előre elkészített, üres táplálkozási piramis Tanulói jegyzet: Az egészséges táplálkozás; Az étkezés célja Tanári prezentáció 6. dia Tanári kézikönyv: 7. melléklet Testtömegindex-táblázat, mérőszalag, mérleg, írólap, íróeszköz, zsebszámológép Tanulói jegyzet: Az egészséges táplálkozás; Táplálkozási piramis 3., 4., feladat. Tanári prezentáció 8., 9. dia Tanári kézikönyv: 8., 9. melléklet A csoportok keressenek választ arra a kérdésre, hogy miért eszünk. A témával kapcsolatos ötleteiket ismertessék az osztállyal. N 4 fős csoportok (nagyobb osztálylétszám esetén kisebb létszámú osztályban párok). Fogalmak: fehérjék, zsírok, koleszterin, szénhidrátok, vitaminok, ásványi anyagok, víz. A tanulók házi feladata: reklámújságokból vágjanak ki élelmiszereket ábrázoló fotókat. A kivágott képekből az órán hozzanak létre étrendpiramist. Minden csoport szóvivője egy élelmiszercsoportot húz, melyet ismertet. Testtömegindex kiszámolása. Étrendi piramis elv útmutató készítése. 10 Egészségkultúra Tanári kézikönyv 9. évfolyam

12 TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA cím: Legális és illegális drogok Időtartam: Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 3. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2 45 perc Dupla óra (2 45 perc) 1. A tanulók témával kapcsolatos tapasztalatainak feltárása, tapasztalataik megosztása. 2. A résztvevők elvárásainak, értékrendjének felmérése. 3. A tudatos önelemzési-önértékelési hajlandóság erősítése. 4. A függőségek, illetve szenvedélybetegségek kialakulásának egészségi és jogi következményeinek ismerete. 5. A függőségekkel kapcsolatos magatartás elutasítása, ha szükséges szerepmo dellváltás. 1. A tanuló tudja értelmezni a következő fogalmakat: drog, kábítószer, usus, abusus, addikció, tolerancia, dependencia, testi, lelki függőség, szenvedélybetegségek. 2. Ismerje meg a kémiai anyagokhoz kötődő szenvedélybetegségek fajtáit, az egyéb viselkedési addikciókat. 3. Ismerje a drogok csoportosítási lehetőségeit. Mutassa be az egyes drogfajtát a következő alapján: eredet, hatás, függőség, beadás módja, drogfogyasztás külső jegyei, narkoszleng-elnevezés. 4. Elemezze a drogkarrier állomásait, a drogfogyasztó magatartás zsákutcáit. 5. Ismerje a dohányzás és az alkohol különböző szervekre gyakorolt hatásait. Csomagolópapír, filctollak Csomagolópapír, vastag filctollak, gyurmaragasztó Számítógép Projektor Vetítővászon Csendes Éva (2001): Életvezetési ismeretek és készségek, Ring Nyomda, Diósd Noack, Heckmann (1991): Kábítószer-megelőzés, Drogalapítvány Noack, Heckmann (1991): Dohányzásmegelőzés, Drogalapítvány Paksi Éva, Szűcs Erzsébet, Végh György, Kulin Eszter (2002): Szenvedélyek zsákutcája, Egészségvirág Egyesület hu, Tanári prezentáció dia Tanári kézikönyv: 10., 11. melléklet PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Legális és illegális drogok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Szenvedélyek pozitív és negatív töltete Pozitív töltet pl. hazaszeretet, hivatásszeretet, önmegvalósítás Negatív töltetű pl. kábítószerhasználat, dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, vásárlási kényszer, játékszenvedély 2. Drog, kábítószer, usus, abusus, addikció, tolerancia, dependencia, testi, lelki függőség, szenvedélybetegségek 3. Nikotin Alkohol Ragasztók, hígítók, oldószerek Gyógyszerek Marihuána és hasis LSD Speed, extasy Heroin Kokain Crack Összefüggések felismerése Összehasonlítás megadott alapján A saját tapasztalatok megosztása Együttműködés Rövid, szóbeli szövegalkotás kis csoportban és az osztály előtt Tapasztalatokból következtetések levonása Csoportosítás megadott szempont alapján Rövid, szóbeli szövegalkotás, kis csoportban és az osztály előtt Információgyűjtés és -feldolgozás A hallott és olvasott szöveg megértése, lényegkiemelés Rövid, szóbeli szövegalkotás, előadás a csoport és az osztály előtt Önbizalom Önfegyelem Énerősítés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 10 Ötletroham Csoport Csomagolópapír, vastag filctollak, gyurmaragasztó Tanulói jegyzet: Legális és illegális drogok, Egy kis történeti áttekintés, 1. feladat táblázatának kitöltése 15 Tanári magyarázat 20 Gyűjtőmunka megadott alapján Frontális Tanári prezentáció dia N Csoportos A témával foglalkozó összegyűjtött újságcikkek, könyvek, kiadványok Tanári kézikönyv 10. számú melléklet Tanulói jegyzet: Legális és illegális drogok, A drogok hatásmechanizmusa, 2. feladat Saját tapasztalat és mások élethelyzeteinek megfigyelése alapján A gyűjtőmunka szempontjai: eredet, felhasználás módja, rövid távú hatás, hosszú távú hatás, függőség, fogyasztás jelei, adag ára, narkoszleng 12 Egészségkultúra Tanári kézikönyv 9. évfolyam

14 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Legális és illegális drogok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 4. Hatásmechanizmus Addikció, tolerancia dependencia Kísérletezők, alkalmi fogyasztók, rendszeres fogyasztók Testi, lelki függőség Az ok-okozati viszonyok felismerése Felelősségtudat Figyelem 5. Dohányzás Döntés Együttműködés 6. Alkohol Döntés Következtetés Együttműködés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 10 Tanári magyarázat 20 Egyéni Csoport 20 Szakértői csoport Frontális Csomagolópapír, vastag filctollak, gyurmaragasztó Tanári prezentáció dia Tanári kézikönyv: 11. melléklet Csoport Csomagolópapír, vastag filctollak, gyurmaragasztó Tanulói jegyzet: Legális és illegális drogok, A legális drogok, 3. feladat, táblázat kitöltése Egyéni Csoport Csomagolópapír, vastag filctollak, gyurmaragasztó Tanulói jegyzet: Legális és illegális drogok, A legális drogok, 4. feladat, táblázat kitöltése Adjuk meg a lehetőséget az esetleges egyéni tapasztalatok elmeséléséhez. A dohányzás rövid és hosszú távú hatásai, előzetes gyűjtőmunka. Majd a csoportok a gyűjtés eredményéről számoljanak be, és rögzítsék csomagolópapíron. Előzetes gyűjtőmunka az italozás következményeiről. A gyűjtőmunka eredményeinek rögzítése, következtetések levonása a csoportban. A csoportszóvivők beszámolója. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA cím: Párkapcsolatok kialakítása Időtartam: Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 4. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2 45 perc Dupla óra (2 45 perc) 1. Barátság, haverság, együttjárás, ismerkedés, szerelemmel kapcsolatos tapasztalatok kicserélése. 2. A fogamzásgátlás módszereinek megismerése. 3. A szexuális úton terjedő betegségek megismerése. 4. Döntési, kommunikációs képességek fejlesztése. 5. A tanuló legyen képes felmérni, hogy életvezetésében milyen változtatásokra van szükség egészségének megőrzése érdekében. A tanuló legyen képes ismertetni: 1. a fogamzásgátlási módszereket, 2. a leggyakrabban előforduló nemi betegségeket, 3. az orvosi segítségkérés eseteit. Csomagolópapír, filctollak N Számítógép Projektor Vetítővászon Ránky Edit (2002): Szexualitás, AIDS-megelőzés, Egészségvirág Egyesület Forrai Judit (2005): Magánélet és egészség kultúrája, Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány Tanári prezentáció dia Tanári kézikönyv: 12., 13., 14., 15., 16. melléklet 14 Egészségkultúra Tanári kézikönyv 9. évfolyam

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Párkapcsolatok kialakítása Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. A barátság és haverság jellemzői. Ismerkedés, együttjárás, szerelem jelentésének tisztázása 2. Ismerkedés, együttjárás, szerelem jelentésének tisztázása 3. A fogamzásról tanultak átismétlése. A férfi és a nő szexuális anatómiája, a petefészek ciklusa 4. A fogamzásgátlás különböző módszerei 5. A leggyakoribb nemi betegségek Orvoshoz fordulás ideje Együttműködés Rendszerezés Együttműködés Rendszerezés Tapasztalatmegosztás Helyzethez való alkalmazkodás Adatokból összefüggések felismerése Döntés Adatokból összefüggések felismerése Felelősségérzet Módszer Munkaforma 15 Gyűjtőmunka Csoportosítás 15 Gyűjtőmunka Csoportosítás Megbeszélés 15 Gyűjtőmunka Csoportosítás Megbeszélés 25 Gyűjtőmunka Megbeszélés 20 Szakértői mozaik Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Csoportos Írólap, íróeszköz Tanulói jegyzet: Párkapcsolatok kialakítása, Barátság és haverság, szerelem, szex, 1. feladat, táblázat kitöltése Tanári kézikönyv: 12. melléklet Csoportos Írólap, íróeszköz Tanári prezentáció 14. dia Tanulói jegyzet: Párkapcsolatok kialakítása, Barátság és haverság, szerelem, szex, 2. feladat, táblázat kitöltése Tanári kézikönyv: 13. melléklet Csoportos Íróeszközök, fóliák Tanári prezentáció 16. dia Tanulói jegyzet: Párkapcsolatok kialakítása, A terhesség felismerése 3. feladat, táblázat kitöltése Tanári kézikönyv:14. melléklet Csoportos Íróeszköz, üres táblázat Tanulói jegyzet: Párkapcsolatok kialakítása, Fogamzásgátló módszerek, 4. feladat Tanári kézikönyv: 15. melléklet Csoportos Csomagolópapír, gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 16. melléklet Tanulói jegyzet: Párkapcsolatok kialakítása, A szexuális úton terjedő betegségek, 5. feladat, táblázat kitöltése A csoportok gyűjtsék össze azokat a jellemzőket, amelyek a havert, a barátot határozzák meg. Az információkat rendszerezzék, és készítsenek közös listát. Fogalmazzák meg a gondolataikat az együttjárás és a szerelem tekintetében is. A csoportok gyűjtsék össze azokat az indítékokat, amelyek szerintük a szexuális kapcsolat létesítésénél szerepet játszhatnak. Közös lista készítése A csoportok gyűjtsenek olyan testi és lelki jeleket, amelyből következtetni lehet arra, hogy valaki teherbe esett. Az összegyűjtött fogalmakat a csoportok plakáton, rajzos formában is ábrázolhatják Táblázatos formában az egyes fogamzásgátlási módszerek jellemzőinek, előnyének és hátrányának összegyűjtése. A nemi betegségek jellemzését osszuk szét annyi részre, ahány csoportot alakítottunk! Minden csoport kapjon egy rendszerező táblázatot is. Miután a diákok elolvasták a saját szövegüket, számoljanak be társaiknak, mit tudtak meg a szövegből, és közösen töltsék ki a táblázatot. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 1. melléklet Felhasználandó anyagok Az egészség jellemzői Csomagolópapír, filctollak, gyurmaragasztó Csoportos gyűjtőmunka Alkossunk 4 5 fős csoportot valamelyik csoportalakítási módszer szerint! A csoportok gyűjtsenek olyan fogalmakat, amelyek az egészség jelenlétét mutatják. A gyűjtött fogalmakat a csoportszóvivők ismertetik az osztálylyal, megindokolva a fogalom és az egészség összefüggését. A csoportok beszéljék meg és osszák meg a többiekkel azokat a tapasztalatokat, amelyek rámutatnak az adott élethelyzet és az egészség összefüggéseire. A csoportok a kapott virágszirmokból állítsák össze az egészség virágát. Fogalmazzák meg gondolataikat az egyes területek jelentéséről és ezek összefüggéseiről. A csoportszóvivők osszák meg a csoport gondolatait az osztállyal. A gondolatokat tanári magyarázattal egészíthetjük ki. Hat virágszirmot készítünk színes kartonpapírból. A szirmok egyenként tartalmazzák az egészség egyes aspektusait. (fizikai, érzelmi, szociális, mentális, személyi, spirituális). Tanulói jegyzet: Az egészség fogalma és összetevői témakör 1. feladata, táblázat kitöltése 2. feladat Paksi Éva, Szűcs Erzsébet, Végh György, Kulin Eszter (2002): Szenvedélyek zsákutcája, Budapest, Egészségvirág Egyesület, old. Vízvári László (1996): Egészségtan, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, old Tanári prezentáció 1 3. dia 16 Egészségkultúra Tanári kézikönyv 9. évfolyam

18 2. MELLÉKLET Felhasználandó anyagok Higiénés területek az emberi testen Csomagolópapíron ábrázolt stilizált emberi test, filctollak, gyurmaragasztó, különböző színű színes korongok. A bemutatásra kerülő tisztálkodószerekkel tesszük érdekesebbé a feladatot. Csoportok tagjai színes korongok segítségével jelezzék az emberi test olyan területeit, melyek tisztán tartása a legfontosabb. A jelzésekhez fűzzenek magyarázatot. Válasszák ki a bemutatásra kerülő tisztálkodási eszközök közül a jelzett pontokhoz tartozó tisztálkodószereket. Ha szükséges, a tanár egészítse ki a kapott információkat. Tisztálkodószerek pl. fogkrém, fogkefe, szappan, dezodor, sampon, hajbalzsam, kézkrém, lábápoló krém, arclemosó, tonik, arckrémek stb. Tanulói jegyzet: Az egészség fogalma, összetevői és az egészséget befolyásoló tényezők témakör, Higiénia fejezet, 3. feladat Vízvári László (1996): Egészségkultúra, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, old. Tanári prezentáció 4. dia 3. MELLÉKLET Felhasználandó anyagok Környezetünk tisztasága Csomagolópapír, gyurmaragasztó, filc A diákok képzeljék el, hogy eltelt 20 év, s már saját családjuk és kamasz gyerekük van. Az otthonuk közös rendben tartásához milyen elvárásokat fogalmaznának meg. Gyűjtsék össze ezeket! (Ne feledkezzenek meg a háztartási balesetek elkerüléséről sem!) Alakítsanak 4 5 fős csoportokat! Először ezekben vitassák meg gondolataikat, majd adjanak elő egy-egy rövid jelenetet ezzel kapcsolatban a mindennapokból! Az osztályban beszélgessenek arról, hogy az adott helyzetekben hogyan viselkednek önmagukat játszva kamaszként, s hogyan akkor, mikor szülőt alakítanak. Tanulói jegyzet: Az egészség fogalma, összetevői és az egészséget befolyásoló tényezők témakör, Higiénia fejezet, 4. feladat, Elvárások táblázatának kitöltése Vízvári László (1996): Egészségkultúra, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, old. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 4. MELLÉKLET Felhasználandó anyagok Életvezetés mint folyamat Csomagolópapír, gyurmaragasztó, filc Módszer: gyűjtőmunka, plakátkészítés (otthoni munka) A csoportok kártyákat kapnak, amelyeken az egészséges életmód egy-egy jellemzője található. A csoportok készítsenek reklámplakátot, melynek segítségével az adott életmód-összetevőt népszerűsíti. A csoportok foglalják össze tapasztalataikat, és a szóvivők segítségével osszák meg az osztállyal gondolataikat. Ha szükséges, a tanár egészítse ki a kapott információkat. A kártyákon lévő fogalmak: táplálkozás, mozgás, szervezetre gyakorolt kedvezőtlen hatások, tisztálkodás, öltözködés, megfelelő időbeosztás, (napirend), megfelelő külső, alvásigény stb. Tanulói jegyzet: Az egészség fogalma, összetevői és az egészséget befolyásoló tényezők témakör, Higiénia fejezet, 5. feladat, Az egészséges életmód táblázat kitöltése Vízvári László (1996): Egészségkultúra, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, oldal Tanári prezentáció 5. dia 5. MELLÉKLET Felhasználandó anyagok Miért eszünk? Csomagolópapír, filctollak, gyurmaragasztó Alkossunk 4-5 fős csoportot valamelyik csoportalakítási módszer szerint! A csoportok keressenek választ arra a kérdésre, hogy miért eszünk. A csoportok témával kapcsolatos ötleteik kulcsszavait írják fel a csomagolópapírra. Az elkészült munkákat a csoportszóvivők ragasszák ki a táblára, majd egyenként ismertessék azokat. A tanár vezeti (és szükség esetén kiegészíti) a beszélgetést. Tanulói jegyzet: Az egészséges táplálkozás témakör, Az étkezés célja fejezet 1. feladat, táblázat kitöltése Ránky Edit, Balogh Csaba Zoltán (2002): Táplálkozás, Budapest, Egészségvirág Egyesület, old. 18 Egészségkultúra Tanári kézikönyv 9. évfolyam

20 6. MELLÉKLET Felhasználandó anyagok Táplálék alkotórészei A szakértői mozaik kártyái Szakértői mozaik. Alkossunk 5 fős csoportot valamelyik csoportalakítási módszer szerint! A csoportoknak kiosztandó szövegek a következőkről szólnak: fehérjék, zsírok, koleszterin, szénhidrátok, vitaminok, ásványi anyagok. A szövegrészeket a csoport tagjai egyenlő arányban osszák szét egymás között, olvassák el, és készítsenek belőle közös vázlatot! Húzás alapján minden csoport szóvivője egy alkotóelemet mutat be az osztály előtt. Ezek a vázlatrészletek minden tanuló füzetében egy közös, részletes vázlattá állnak össze. A táplálék alkotórészei szakértői mozaik kártyái (szövegrészek) letölthetők a Táplálkozás fejezetéből Tanulói jegyzet: Az egészséges táplálkozás témakör, Az étkezés célja fejezet 2. feladat. Ránky Edit, Balogh Csaba Zoltán (2002): Táplálkozás, Budapest, Egészségvirág Egyesület, old. Dr. Rodler Imre (2001): Táplálkozási ajánlások, Budapest, OKK-OÁTI, old. 7. MELLÉKLET Felhasználandó anyagok Táplálkozási piramis Filctollak, gyurmaragasztó, táplálékszivárvány, reklámújságokból kivágott élelemfotók nagyobb mennyiségben. (A tanulók előzetes házi feladata: reklámújságokból vágjanak ki élelmiszereket ábrázoló fotókat.) Táplálékszivárvány elkészítése. A csoportok kapjanak egy A/3 méretű rajzlapon előre elkészített, üres táplálkozási piramis rajzot. Válogassák szét táplálékcsoportonként az általuk előzetesen összegyűjtött fotókat, majd helyezzék el a szivárvány megfelelő szintjén. Húzás alapján minden csoport szóvivője egy szintet mutat be az osztály előtt (hol helyezkedik el a piramisban, mi a szerepe az emberi szervezetben, miből áll stb.). Tanulói jegyzet: Az egészséges táplálkozás témakör, Táplálkozási piramis című fejezete Ránky Edit, Balogh Csaba Zoltán (2002): Táplálkozás, Budapest, Egészségvirág Egyesület, old. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

Egészségkultúra. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Egészségkultúra. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Egészségkultúra 9. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt keretében jelenik meg.

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN

EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN VÖLGYINÉ SEBIK JUDIT EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN Óravázlat javaslatok az egészségtan tanításához 2006. Sorozatszerkesztő: Kiss Judit Szerkesztette: Völgyiné Sebik Judit Technikai szerkesztő: Baráthné N. Anikó

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III.

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam. EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam. EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. OSZTÁLYFŐNÖKI 5-8. évfolyam EGÉSZSÉGTAN 6. évfolyam EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7-8. évfolyam osztályfőnöki 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5 évi 18,5

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013 1. BEVEZETÉS A felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében óriási felelősség és számos feladat

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. 5-8. évfolyam

OSZTÁLYFŐNÖKI. 5-8. évfolyam 5-8. évfolyam Tantárgy/modul Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi Összesen Osztályfőnöki 1 37 1 37 1 37 1 37 148 Célok és feladatok A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben képviselt

Részletesebben

Környezetvédelmi gyakorlatok

Környezetvédelmi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK

Részletesebben

A természettudományok tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A természettudományok tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A természettudományok tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott

Részletesebben

Osztályfőnöki foglalkozási terv iskolánkban

Osztályfőnöki foglalkozási terv iskolánkban Osztályfőnöki foglalkozási terv iskolánkban Alapja: a NYÍREGYHÁZI KERETTANTERVCSALÁD OSZTÁLYFŐNÖKI PROGRAMJA. A javasolt óraszám: 5-8 évfolyamon 0,5 óra/hét, ezt mi módosítottuk 1 óra/hét-re. A feldolgozott

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013. Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szent Margit Gimnáziumának Helyi tanterve 2013. 1 I. RÉSZ- ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Bevezetés 3 II. AZ ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE, ÓRATERVE 1. Tantárgyi struktúra és

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM FEJEZETE A jelenleg hatályos program (fekete betűvel szedve) szövegszerű módosítási javaslatait (pirossal

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA)

HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA) HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA) 1 A négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumok számára készült kémia-kerettanterv kompatibilis bármely, a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Pedagógusképzési programok Sallai Éva Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Kapcsolati készségek professzionális tanári kommunikáció az együttnevelésben (30 óra) Szülőkkel

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093. Moduláris oktatási program 2009/2010. Egészséges életmódra nevelés TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0093 Moduláris oktatási program 2009/2010 Egészséges életmódra nevelés Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Mályváskerti Általános Iskolai

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Részletesebben

Káros szenvedélyek. Modul. Miskolczi Zsuzsanna. Sebestyénné Vas Ági. Pályázati azonosító. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Pályázat címe

Káros szenvedélyek. Modul. Miskolczi Zsuzsanna. Sebestyénné Vas Ági. Pályázati azonosító. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Pályázat címe Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. Pályázó neve Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó

Részletesebben