III. évfolyam, 2. szám december. önkormányzatunk nem tud elıteremteni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. évfolyam, 2. szám 2007. december. önkormányzatunk nem tud elıteremteni."

Átírás

1 Küzdelem a Kispirosért III. évfolyam, 2. szám december Önkormányzat hírei Önkormányzatunk ebben az évben szerényebb formában tudja köszönteni hatvan éven felüli lakóit, nehéz anyagi helyzete miatt. Jelenleg az állami támogatás nem elég a település fenntartására. Negyvenöt millió forintos hitelt kellene törlesztenünk, amit a korábbi években kellett felvenni a falu fejlesztésére, mőködtetésére. Várhatóan munkahelyeket kell megszüntetnünk január 1-tıl, hogy a meglévı intézményeinket továbbra is fenntarthassuk. Közel egymillió forint kellene ahhoz, hogy minden szépkorúnak ezer forintos utalvánnyal kedveskedjünk. Sajnos ekkora összeget ebben az évben TARTALOMBÓL önkormányzatunk nem tud elıteremteni. Jelenleg a község idıs lakosságát a szociális ellátórendszeren belül támogatjuk és látjuk el. Igen alacsony öszszegért biztosítjuk az étkeztetést, a házi gondozást, a szolgáltatások elérését a támogató szolgálat útján, üzemeltetjük az Idısek Otthonát, nappali ellátást biztosítunk. Bízunk abban, hogy leszünk még jobb anyagi helyzetben is, és akkor nem csak szép szavakkal és mősorral tudjuk köszönteni településünk szépkorú lakóit. Továbbra is keressük a munkalehetıségeket, hogy csökkentsük a munkanélküliséget, és ezzel segítsük a családok megélhetését. Iskolai sportudvar kialakítására fogunk beadni pályázatot 2008 februárjáig az ÉAOP-hoz. A tervek között szerepel futópálya kialakítása, kézilabda pálya felújítása, két tollaslabda pálya kialakítása, parkoló építése a régi gázcseretelep helyén, ugró gödör, súlylökı kialakítása, valamint a szabadban felállított és rögzített pingpong asztal és kosárpalánk. Várhatóan nagyon sok pályázó lesz, de reménykedünk a sikerben. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága elbírálta november 15-i ülésén a Bursa Hungarica Felsıoktatási ösztöndíj pályázatokat. A bizottság a jelenleg fıiskolára, egyetemre járó ( A típusú) pályázók (12 fı) részére, valamint a felsıoktatási tanulmányaikat kezdı ( B típusú ) pályázók (2 fı) részére 3000,- Ft/ fı/hó összeget jóváhagyott. Küzdelem a Kispirosért Anyakönyvi hírek 2 Egészségügy 2 MEOSZ-os karácsony 3 Szent Imre Emlékév rendezvényei 3 Novemberben történ az iskolában 4 Vidám Mővek Fesztiválja 6 Sport, KARÁCSONYI KUPA 7 Újonnan beiktatott református lelkipásztor: Csipes Anikó Ismét megnyit a RE-TÚR október 9-én a Közlekedéstudományi Intézet és a MÁV képviselıi érkeztek Tiszaszentimrére, és tájékoztattak bennünket Kunmadaras, Berekfürdı Tiszaszentimre polgármestereit -, arról hogy december 9-tıl megszőnik a személyszállítás Tiszafüred- Karcag között, illetve átveheti az üzemeltetést az érintett 6 település önkormányzata. A megdöbbenésen túl, azonnal hangot adtunk tiltakozásunknak: elıkészítetlen a személyszállítás megszüntetése, nem tudjuk mennyi a veszteség és mibıl adódik, így nem lehet átvállalni az üzemeltetést, a közútjaink rossz állapotban vannak, alkalmatlanok tömegközlekedés lebonyolítására stb. Október 16-án elküldtem a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés elnökének a 103. számú Karcag- Tiszafüred vasútvonalon a tervezett személyszállítás megszüntetésével kapcsolatos véleményemet, és a vonal fennmaradását indokoló érveim: minden nap utaznak diákok, munkába járók és kórházba látogatók Tiszaszentimrérıl Karcag és Tiszafüred irányába, hétvégén az ingázók, a diákok szinte csak vasúton tudnak eljutni a munkahelyükre, iskolába, sok idıs ember és gyermek nem bírja a buszt, a távolsági buszok nem érintik településünket, és akik nem rendelkeznek személyautóval, azok számára a csatlakozás lehetısége nem biztosított stb november 7-én Karcag Város testületi ülésén vettek részt Tiszafü- (Folytatás a(z) 2. oldalon)

2 2 SZENTIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER (Folytatás a(z) 1. oldalról) red, Tiszaszılıs, Tiszaszentimre, Kunmadaras, Berekfürdı polgármesterei és úgy döntött a 6 település vezetése, hogy a 103. számú Tiszafüred- Karcag vasúti szárny térségi vasúttá történı átalakítását és üzemeltetését nem tudják átvállalni, mert az önkormányzatok anyagi helyzete ezt nem teszi lehetıvé november 8-án 16,31-kor demonstráltunk Tiszaszentimrén a 103. sz. vasúti szárnyon a személyszállítás mellett. Köszönöm azoknak, akik jelenlétükkel tiltakoztak a személyforgalom megszüntetése ellen. E rendezvény keretében az érintett hat település polgármesterei Tiszafüreden és Karcag kisállomáson felszólaltak a vasúti szakasz tervezett megszüntetése ellen november 15-én Szolnokon Fejér Andor, a közgyőlés elnöke megbeszélést hívott össze a megyében érintett 24 település polgármesterei részére, hogy egyeztessük szándékainkat a szárnyvonalakon a személyszállítás tervezett megszüntetése ellen. Nyílt levélben fogalmaztuk meg közös javaslatainkat, elvárásainkat. A Nyílt levelet elküldtük Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek és Kóka János gazdasági miniszternek. Anyakönyvi hírek Születés: Kiss Lajos Gazdag Éva (Liliom út 16. ) Kamilla október 11. Halálozás: 1. Sipos József (1921.) Samukastély Kis József (1936.) Kölcsey út Postás Istvánné (1935.) Kör út 26/a Márton István (1934.) Liliom út Tóth Józsefné (1920.) Fı út Bíró Józsefné (1926.) Petıfi út Forgács Sándor (1945) Hatház út Báthori Imre (1922) Széles út Vígh László Bálintné (1963) Ív út Felkértük a megye minden országgyőlési képviselıjét, hogy támogassák azokat a településeket, akik tiltakoznak a vasúti szárnyvonalak megszüntetése ellen. Egészségügy Minden év december 1-je az AIDS világnapja. Figyelemfelkeltı jelmondata: Megáll az AIDS, ha Te is úgy akarod! Amióta csak létezik HIV fertızés, és az AIDS, a szerelem nemcsak gyönyörőséges, hanem igen veszélyes is lehet. Az AIDS halálos betegség, /a tudomány mai ismeretei szerint még nincs gyógyszere/. Akár egyetlen nemi érintkezés is elegendı lehet a megfertızıdéshez. Egyes fiatalok életfelfogása igen szélsıséges lehet. A vagánykodás, a felesleges kockázatvállalás, a pillanat élvezete szexben, alkoholban, drogban - napjainkban - kilépett a mozik világából a hétköznapi életbe. Ami ma buli vagy Király holnap nyomorékká, pénztelenné, ronccsá tehet bárkit. A betegség mindent megváltoztat. A jövıbeli tervek álmok maradnak, a november 30-án kaptam meg Dr. Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára és a térség szocialista országgyőlési képviselıje levelét, melyben arról tájékoztatott, hogy eredményes volt a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal folytatott tárgyalássorozata: továbbra is szállít utasokat a 45 km-es mellékvonalon a MÁV. Tiszaszentimre lakossága nevében megköszönöm országgyőlési képviselıinknek, és mindenkinek, aki pártállásra tekintet nélkül segítette, hogy a Kispiros -on továbbra is utazhassanak a tiszaszentimreiek. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester barátok elfordulnak, a magány és a kirekesztettség testileg és lelkileg nyomorékká tesz. Gondolkodjunk el azon lehetett-e kockázata eddigi életünknek, ismerıseink, barátaink, rokonaink életvitelének? Ha igen próbáljunk segíteni Magunkon és Rajtuk is! A megelızés a legbiztosabb védelem az AIDS ellen Ma már nagy biztonsággal védekezhetünk az AIDS ellen, anélkül, hogy le kellene mondanunk a szerelemrıl és a szexualitásról. Fontos, hogy mindig tartsuk szem elıtt: Ne vállaljunk kockázatot a szerelemben! Milyen helyzetekben fenyeget a fertızésveszély? Ha a fertızött személy vírust tartalmazó testváladéka /vér, ondó, hüvelyváladék/ egy másik ember szervezetébe kerül, azt megfertızheti. Az AIDS nagyon alattomos betegség. Évekig tünetmentes maradhat, miközben fertız! (Folytatás a(z) 3. oldalon)

3 3 SZEN TIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER (Folytatás a(z) 2. oldalról) - Szexuális kapcsolat - nemi aktus - Anyáról gyermekre: - a HIV pozitív anya a terhesség során a vírusokat áteresztı méhlepényen keresztül, vagy a szülés alatt, illetve a szoptatás által adhatja át gyermekének a fertızést. - Intravénás droghasználat - közös fecskendı- vagy tőhasználat. Nem fertızı - veszélytelen helyzetek A mindennapi életben való érintkezés: villamos, iskola, WC stb. Bırkontaktus: Pl. kézfogás, simogatás, puszi. Köhögés, tüsszentés Sport: úszás, labdajátékok Étteremben való étkezés Szexuális kapcsolatban: ha a párkapcsolat szereplıi hőségesek egymáshoz, akkor a fertızéstıl nem kell tartani Hogyan védekezhetünk a HIV - fertızés ellen A partner körültekintı megválasztása /minél kevesebb szexuális partnere van valakinek, annál kisebb a kockázata a vírusfertızésnek/ gumi óvszer /helyes használata esetén az átterjedés kockázata csökkenthetı/ HIV teszt /gyanú estén mindenképpen érdemes a tesztet elvégeztetni/ ÁNTSZ Regionális Intézetei HIV-AIDS Tanácsadókban Droghasználat mellızése /a drogfogyasztás következtében romlik az ember test-és valóságérzékelése elveszíti önkontroliját./ Célom, hogy a fent leírtakkal elgondolkodásra ösztönözzem olvasóimat, gyerekeket, kamaszokat, fiatalokat és a többi korosztályt. Ne adj esélyt az AIDS-nek! Ez a betegség bárhol, bármikor, kortól függetlenül /fogantatástól - halálig/ fenyegethet bennünket. Szülıként felelısek vagyunk gyermekeink egészségének megóvásában, sıt meg kell tanítanunk ıket egészségesen élni! Az Egészség ÉRTÉK! Mindenkinek kötelessége tenni azért, hogy ez tudatossá váljon, pozitív szemléletváltozás szükséges. Amennyiben bıvebb információra vagy segítségre van szüksége valakinek, kérem, hogy személyesen keressen fel az Egészségházban. Dr. Koczok Sándorné védını MEOSZ-os karácsony A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérült Egyesület tiszaszentimrei csoportja karácsonyi ünnepséget rendezett a faluban élı mozgássérült tagok számára. Az ünnepségre a rendkívül súlyos, tolókocsiban élı mozgássérültjeink is el tudtak jönni, mert a helyben mőködı támogató szolgálat autójával beszállították ıket, ami rendkívül boldoggá tett, hiszen ık azok, akik a legritkábban jutnak el a rendezvényeinkre. Az együtt elköltött ebéd után tájékoztatást kaptak az évközben történt változásokról. Majd karácsonyi ajándékok átadásával kívántunk egymásnak és családtagjaink számára is áldott, boldog karácsonyt! Köszönöm mindazoknak, akik támogatták, segítették e rendezvény létrejöttét! Folytatódnak a Szent Imre Emlékév rendezvényei Pestszentimre fogadta november én a Szentimre települések küldöttségeit a évi rendezvénysorozat záró eseményén. A szombati programban a Ferihegy repülıteret látogatták meg a résztvevık, majd az ökumenikus istentisztelet után 17 órakor a szoboravatás következett. Ünnepi beszédet mondott Dr. Szili Katalin a Magyar Országgyőlés elnöke. Este 20 órától a Sportkastélyban jókedvő Imre-bálon mulathattak a Szentimreiek. Vasárnap püspöki szentmise zárta a millenniumi szoboravató ünnepséget. Délután 14 órától parlamenti látogatással folytatódott a program, majd az ünnepélyes zárásra került sor. Dr. Szili Katalin a rendezvény fıvédnöke és Lezsák Sándor a Szent Imre Millenniumi Bizottság elnöke értékelte, méltatta és megköszönte minden önkormányzatnak, önzetlen támogatóknak és szervezıknek a programok lebonyolításához nyújtott segítségüket. Végül Zárónyilatkozatot adott ki a bizottság, melyben a következıket fogalmaztuk meg: A millenniumi esztendı közösséggé formálta a Szent Imre településeket. Erıs igény van a további együttmőködésre, ezért kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy a jövıben évente két alkalommal, egy-egy Szent Imre településen szervezünk kapcsolatépítı találkozókat, s ezzel is erısíteni kívánjuk az Árpád-házi királyfi, Szent Imre emlékezetét. Sorsolással döntött arról a bizottság, hogy melyik évben melyik két településen lesz találkozó ban a határon túl Székelyudvarhely, Magyarország területén Tiszaszentimre lesz a házigazdája a Szentimre települések következı találkozójának.

4 4 SZEN TIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER Novemberben történt A november igen gazdag volt eseményekben az általános iskolás tanulók számára. Szinte minden tanulónak adódott alkalma, hogy tehetségét, rátermettségét bizonyítsa, vagy ismereteit a világról a tananyagon kívüli és iskolán kívüli programokon gyarapítsa. A helyi mővelıdési házban két alkalommal néztek meg egy-egy mesejátékot az 1-4. osztályos tanulók: A szegény legény kalapja és Az állatok nyelvén tudó juhász címmel. November 7-én Budapestre utazott 37 tanuló, ık a Titanic-kiállítást nézhették meg. Szintén Budapesten a Fıvárosi Nagycirkuszban szórakozhatott 48 diákunk, a Kínai Nemzeti Cirkusz elıadását látták. A Mandala Színház az Egri csillagok címő történelmi musicalt Tiszafüreden adta elı, 27 tanulónk élvezhette az elıadást. A társulás iskolái közül a Kossuth Lajos Gimnáziumban került sor a Halloween-partira, ahol 4 tagú küldöttség képviselte iskolánkat. Nagyiván történelemversenynek adott otthont, iskolánk csapata a középmezınyben végzett. Tiszaszılısön ez évben is megrendezték a hagyományos teremfocibajnokságot, ahol igazán nem a gyızelem, hanem a részvétel a fontos. Érdekessége a bajnokságnak, hogy egyre több leánytanuló is hódol a labdarúgás szenvedélyének, és nem csak szurkolóként. Iskolánk az Ép testben ép lélek címő társulási vetélkedınek adott otthont, ahol a térségbıl érkezett 9 csapat mérte össze a tudását, kreativitását, ügyességét, hogy nehéz helyzetbe hozza a zsőrit. A Kunhegyesen megrendezett énekversenyre 6 tanulónk nevezett, remekül helytálltak, eredményeik: I. korcsoport: Eszenyi Tamás 4. helyezett, Sós Emese 6. helyezett. II. korcsoport: Réti Beáta 2. helyezett, Mészár Dániel 4. helyezett, Főtı Boglárka és Pálfi Miklós 6. helyezett. Valamenynyien igazgatói dicséretben is részesültek.

5 5 SZEN TIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER

6 6 SZEN TIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER Vidám Mővek Fesztiválja Tiszaszentimre immáron hatodik alkalommal adott otthont október 20-án e rendezvénynek, mely a helyi Nyugdíjas Egyesület szárnyai alatt bontakozott ki az évek során. Ez a fesztivál kétévente kerül megrendezésre. Életrehívója Susányi Andrásné Erzsike néni, a Nyugdíjas Egyesület korábbi vezetıje volt, továbbfejlesztıje pedig a mostani vezetı, Szivák Gyuláné Juliska néni, óta az elnök - aki nagyon szívén viseli a rendezvény eszmeiségének minél szélesebb körben való terjesztését. A program az évek során valódi fesztivállá nıtte ki magát, melyen a megye minden nívós mővészeti csoportja fontosnak tartja a részvételt és a bemutatkozást. Mi sem bizonyítja ezt a jobban, mint az, hogy 16 település érkezett több csoporttal megmutatni magát vers, tánc, ének, színpadi jelenetek szereplıjeként. Az elıadások színvonala, a lelkese- dés, a csillogó szemek, a fellépés elıtti izgalmak mind azt sugallták, hogy itt ma mindenkinek egyetlen célja van: adni. Adni vidámságot, szeretetet, megpróbálni elfeledni és elfeledtetni a mindennapi rohanást, gondokat és azt, hogy az életkor nem jelent akadályt abban, hogy megtaláljuk az utat egymás felé, értéket tudjunk teremteni, és ezt átadni ıszintén egy másik embernek (vagy akár többnek is). A produkciók ötletessége és elıadásmódja elvarázsolta ezen a hővös szombati napon a fesztivál közönségét. A tiszaszentimrei fellépık táncaikkal, dalaikkal, verseikkel ismét méltó képviselıi voltak településünknek. Sokakról tudhattuk meg, - akikrıl a hétköznapokban nem is gondolnánk - milyen táncos lábuk van, milyen szépen fejezik ki érzelmeiket versben, dalban. A nap zárása fergetegesre sikeredett. Ezt a sikert a helyi Színjátszó Csoport Karnyóné és a két szeleburdi címő elıadása aratta a profi elıadásmóddal és a remek szereposztással. Itt már szem nem maradt szárazon a nevetéstıl. Úgy gondolom mindenki elégedetten sétált haza a rendezvény után, és még sokáig ırzi az elıadások mozzanatait. E rendezvény csak nagy összefogással valósulhatott meg. A Nyugdíjas Egyesület azon tagjai, akik nem szerepeltek, szintén aktívan közremőködtek a rendezvény elıkészületeiben és a lebonyolításban, a helyi vállalkozók pedig felajánlásaikkal járultak hozzá a sikerhez. Két év múlva, reméljük, egészségben találjuk Karnyónét, akit remélhetıleg addig nem vernek át hozománylesı fiatal férfiak, ismét belejtenek a színpadra az orosz táncosok, megelevenedik az Apáca show és a királylány továbbra is megmarad olyan furfangosnak, hogy foltot tudjon varrni a lábasra. Várjuk, hogy újra elvarázsolnak bennünket!!! Imre - Erzsébet - Katalin napi bál A Szent Imre Millenneumi ünnepi események sorába illesztve mővelıdési házunk ez évtıl a hagyományos Erzsébet Katalin napi bált kibıvítette az Imrék köszöntésével. Így november 17-én az Erzsébet - Katalin bálunkat a településünk névadója névnapjának a köszöntésével bıvítettük ki. A bálban Kiss Bandi és két társa húzta a talpalávalót, biztosította a jó hangulatot, ahol a jókedvő résztvevık záróráig (01.30-ig) ropták a táncot. A résztvevık jó hangulata átragadt a zenészekre is, így ık is örömmel játszották a résztvevık kívánságdalait, nótáit is, és az 1 óráig tervezett rendezvényt szívesen toldották meg egy kis ráadással. A hab a tortán a sok és értékes tombola ajándék volt. Mi rendezık is örülünk, mert ezen a sikeres rendezvényen mindenki jól érezhette magát. Gyermekszínházi elıadások mővelıdési házunkban November hónapban két gyermekszínházi elıadást is láthattak az óvodás és kisiskolás korú gyermekeink mővelıdési házunkban. November 14-én az egri Babszem Jankó Gyermekszínház elıadásában az Állatok nyelvén tudó juhász címő mesét láthatták belépıdíj nélkül. Az elıadás költségeinek fedezésére intézményünk sikeresen pályázott a megyei mővelıdési intézménynél, s ezért az elıadás költségeit a Nemzeti Kulturális Alap biztosította. Közlemény A másik elıadásra november 23-án került sor. A már régóta ismert miskolci Vidám Vándorok Mővészeti Társulat mutatta be a Szegénylegény kalapja címő zenés mesejátékot. Az elıadás 300.-Ft-os belépıvel volt megtekinthetı. Ezen az elıadáson is az óvodás korú és az alsó tagozatos kisiskolásaink vettek részt. Mindkét elıadás interaktív módon, a nézık szereplı bevonásával történt, amit mindig nagyon élveznek a gyermekek. Nagyfejeı János A Gyermekjóléti Szolgálat címe megváltozott! Az új cím: Tiszaszentimre Hısök tere 3.

7 7 SZEN TIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER Ismét sikere volt a KARÁCSONYI KUPÁNAK!! Településünkön a hagyományoknak megfelelıen ez évben december 15-én és 16- án került megrendezésre a sportot kedvelık részére a helyi tornateremben a KARÁCSONYI KUPA. December 15-én a fiatalabb korosztály teremlabdarúgó tornát rendezett. A versenybe öt helyi csapat nevezett, csapatonként 10 ezer forintos nevezési díjjal. A végig izgalmas versenyt Ablánczki Ferenc remek játékvezetésével a Lad.Ép csapata nyerte. Második lett az SSC Napoli, a harmadik helyet pedig a Super FC nevet viselı csapat szerezte meg. A csapatok helyezésük szerinti pénzdíjazásba részesültek. A vasárnapi program rendhagyó volt. A sportegyesület most elıször szervezett az ötven év felettiek részére versenyt. A rendezvényre meghívtuk Tiszaszılıs és Tomajmonostora csapatait is, akik szurkoló közönséggel Csipes Anikó a Tiszaszentimrei Református Egyházközség újonnan beiktatott lelkipásztora március 5-én láttam meg a napvilágot Törökszentmiklóson, szüleim elsı gyermekeként. Általános iskolai tanulmányaimat a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában végeztem, az immár huszadik éve népszerő tehetséggondozó tagozaton, majd a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában töltöttem gondtalan diákéveimet. Jelentkezési lapomat egyedül a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre adtam be, teológus-lelkész szakra, gondolván, ha ott a helyem, fölösleges másfelé kacsingatnom. Felvettek, és 5 csodálatos évet töltöttem el a Teológia falain belül, majd segédlelkészi évemet Kisújszálláson töltöttem, ahol mind a gyülekezeti munkában, mind az ottani Református Iskolai oktatásban részt vettem. Idıközben másodévesen elkezd- együtt érkeztek a délelıtt 10-órakor kezdıdı megnyitóra. Nagyfejeı János a helyi sportegyesület elnökeként és rendezıként köszöntötte a résztvevı csapatokat, ismertette a fontosabb szabályokat, és megnyitotta a versenyt. A kupát az összesített pontszámok alapján legeredményesebb csapat szerezhette meg. A versenyt teremfociban, asztaliteniszben és kosárlabda büntetıdobás számokban hirdettük meg. A játékok megkezdése elıtt Somodi Jánosné vezetésével melegítettek be a csapatok. A végig nagyon jó hangulatban, sportszerő környezetben és küzdelemben, na és szerencsére sérülés nélkül zajló rendezvényen mindenki jól érezhette magát. A teremfocit Tiszaszılıs csapata, a pingpongot és a kosárdobó versenyt a házigazdák nyerték. Összesítésben holtversenyben második helyen végzett Tiszaszılıs és Tomajmonostora csapata, az elsı helyezést és vele a kupát Tiszaszentimre csapata nyerte. Az ünnepélyes eredményhirdetésre, az érmek és a kupa átadására a mővelıdési házban került sor, amit szintén jó hangulatú beszélgetéssel és ebéddel zártunk. A résztvevık mindegyike elkötelezte magát a jövı évi hasonló rendezvényen való részvételre. A rendezvény zárásaként Nagyfejeı János megköszönte minden résztvevınek a közremőködését, és békés, boldog, s sportsikerekben is gazdag újesztendıt kívánt mindenkinek. tem a vallástanári szakot, így sikeres záróvizsgáim után mindkét diplomámat átvehettem 2007 júniusában. A Tiszaszentimrei Református Egyházközségbe való kihelyezésemet július 1-jével kaptam meg, s azóta munkálkodom itt lelkes egyháztagjaink segítségével. Október 12-én lettem lelkésszé szentelve a debreceni Nagytemplomban, majd október 28-án történt meg a beiktatásom. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy mind a lelkészszentelésen, mind a beiktatáson nagyon sokan vettek részt közösségünkbıl. Idekerülésem óta érzem, hogy szeretnek és befogadtak, ezért imádságos szívvel gondolok Mindannyiukra. A Református Egyházközség ünnepi programjai: Adventi bőnbánati alkalmak: December 19,20,21-én 16 órakor Szentesti Istentisztelet, gyermekek közremőködésével: december óra Karácsony I. napja: 10 órakor Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora Karácsony II. napja: 10 órakor Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora December 31. délután 16 órakor Óesztendei Istentisztelet január 1. délelıtt 10 órakor Újesztendei Istentisztelet Minden idıs, beteg testvérünknek szívesen házhoz visszük az Úrvacsorát, ha a karácsony elıtti héten hívnak bennünket a telefonszámon. Katolikus ünnepi szentmise idıpontjai: December 24-én 20 órakor éjféli szentmise December 25-én de. 8,30 órakor szentmise

8 8 SZEN TIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER Kellemes Karácsonyt kívánok! December a legszebb hónap, Elıtérbe kerül a szeretet. A Tv-ben felcsendül a szózat, Invitálva jóra az embereket. Ilyenkor ajándékot osztunk, S boldog döntéseket hozunk. Mutatjuk, tudunk szeretni, S az év rossz emlékeit feledni. Együtt ünnepel minden család, Kicsik, nagyok egyaránt. S ott uralkodik köztük a boldogság, A szeretet, öröm, s a vidámság. Legyünk boldogok, szeressünk! Mert erre való az életünk. Tudjunk mindenkinek megbocsátani, S tudjunk mások szívébe örömöt hozni Kérek mindenkit arra az egyre, Hogy boldogságot, szeretetet hirdesse. Legyen boldog az egész Karácsony, Minden élınek szívembıl kívánom. Hogy erıben egészségben éljen, A többi emberrıl meg ne feledkezzen. Bocsásson meg annak ki ellene vétkezett Ki bántotta, vagy róla feledkezett. Kívánjuk mindenkinek a boldogságot, Ki egyedül él, s értünk imádkozott. Gondoljunk azokra kiket elveszítettünk, Kiket míg éltek, nagyon szerettünk. Boldog, erıteljes karácsonyt kívánok, Legyenek boldogok a szeretı családok. Legyen ez a hónap csodaszép, Legyen boldog az emberiség! Januártól a régi RE-TÚR-ban turkálhatunk! Tizennégy éve mőködik a hollandiai Langedijk településének református gyülekezete és Tiszaszentimre református gyülekezete közötti kapcsolat, mely mára már az egész településre kiterjed. Holland barátaink az óvodás, iskolás gyermekeket, az Idısek Otthonának lakóit és minden arra rászorulót vallási hovatartozástól függetlenül segítenek. Jó példa erre, hogy a sok mozgássérült tiszaszentimrei a langedijki elektromos kocsikkal tud csak közlekedni. Ezeket a kocsikat megvenni sem tudnák az arra rászorulók, mert milliós értékőek. Holland barátaink kezdeményezték, hogy a jövıben alapítványi formában mőködjön ez a jó kapcsolat november 30-án Evert Brons létrehozta a Tiszaszentimre Lakosságáért Alapítványt. A kuratórium tagjai: - Csipes Anikó református lelkész, - Tóth Gábor katolikus plébános, - Gyólai Istvánné az iskola tagintézmény vezetıje, - Kalmárné Nagy Erzsébet a Szociális és Gazdasági Intézmény igazgatója, - Koczúrné Tóth Ibolya polgármester. A tagok a kuratórium elnökének Kalmárné Nagy Erzsébetet választották. Januártól a ruhaszállítmányokból származó bevételrıl és minden egyéb adományról az öttagú kuratórium dönt, hogy ki, kik, melyik intézmény, milyen mértékben részesüljenek. Köszönjük Langedijk minden lakosának önzetlen segítségét! Közeleg egy Csodás Ünnep, Elıtérbe kerülhet a szeretet Lelkünk, s testünk boldog Lehetetlen, hogy szomorkodjunk. Együtt lehet végre minden család, Mindenki átadhatja ajándékát. Emlékezzünk azokra, kiket szeretünk, S ezeknek az embereknek képeslapot küldünk. Kinek mit is jelent a Karácsony? Ajándékot, szeretetet, boldogságot? Remélem mindenkinek csak jót jelent, Ármányt, átkot mindenki elfelejt. Cipót sütnek az öregek, Süteménnyel halmozzák gyermekeiket. Oly boldog, szinte csodás... Nyalánkságoktól hemzsegjen a ház. Teljen meg minden ház vidámsággal, Kedvességgel. szeretettel, barátsággal. Így legyen csodaszép a Karácsony, Vágyunk, álmunk valóra váljon! Álma minden embernek teljesüljön, Nagyon sok legyen a boldogság, az öröm. Olyan legyen a Karácsony, hogy teljesüljön a csoda, Kívánom legyen mindenkinek Boldog Karácsonya!! Papp Diána Kiadja: Tiszaszentimre Község Önkormányzata. Felelıs kiadó: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Felelıs szerkesztı: Czinegéné Ladányi Julianna Szerkesztı Bizottság: Gyólai Istvánné, Kunné Végh Etelka, Vízi Krisztina. Tördelés: Tóth József

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 7. Újra vasutasnap Záhonyban A Záhony-Port aktív közremőködésével újra Záhony lesz a vasutas élet központja

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

2014. évi. 7. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 13-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 7. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 13-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 7. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 14. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM:33-1/2015. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb eseményekrıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

2010. évi helyszínek. Kecskemét-Matkó

2010. évi helyszínek. Kecskemét-Matkó Kecskemét-Matkó Lakosok száma: - Az esemény idıpontja: 2010.04.15 Helyszín: Óvoda Helybéli ismeretszerzık száma: 9 fı Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) Tiszabábolna Lakosok száma:

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny

II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny II. WATT OPEN 2010 Vegyes páros tenisz verseny A WATT- Erısáramú Tervezı, Szerelı és Szolgáltató Kft. második alkalommal rendezte meg a II. WATT-ETA Kupa Vegyes Páros Tenisz Versenyt Pécs Városi teniszélet

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

II. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás

II. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás II. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás A záhonyi VOKE Vasutas Mővelıdési Ház és Könyvtár második alkalommal mutatja be a Nemzetközi Vasúttörténeti kiállítását. Az Ukrán és Magyar átrakó körzet múltjára,

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

5. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

5. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 5. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 25. Leadta már a vasutasnapi étkezési jegyigénylı lapot? Idén hatvanadik alkalommal ünneplünk együtt

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 21. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Horváth István polgármester Pályzati felhívás BURSA HUNGARICA ösztöndíjra A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében új pályázati

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Karbantartási Szerzıdés

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY Jászapátiak Barátiak Egyesülete JÁSZ-SAROKPONT Összefogás a Térség Jövıjéért Akciócsoport Iroda: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 4-6. Tel: 06-57/440-516, 06-30-488-00-32 (355 mellék), E-mail: jabe@freemail.hu,

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29.

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29. Kedves Tarokk Barátok! Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal rendezzük meg Szilvásváradon a hagyományos Gibás Imre tarokkkupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos tarokkverseny

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat költségvetésébıl nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegő nem normatív, céljellegő vagy fejlesztési támogatások 2005. Alapítványok, szervezetek 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról BME Formula Racing Team 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy versenyautót építsenek és elsı és egyetlen magyar csapatként részt vegyenek

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17.

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. Egyszer a kislányom még gyermekkorában megálmodta nekem a világ szerkezetét. Lila pillangóval álmodott, amelynek

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület SZAKMAI BESZÁMÓLÓ SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2012 SUSI 2007 Sárospatak Kossuth utca 44. 3950 SUSI 2007 Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 7100 Szekszárd, Toldi u. 8. 20-257-8450 mms@invitel.hu mms.szekszardon.hu

Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 7100 Szekszárd, Toldi u. 8. 20-257-8450 mms@invitel.hu mms.szekszardon.hu Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 7100 Szekszárd, Toldi u. 8. 20-257-8450 mms@invitel.hu mms.szekszardon.hu Szekszárd M. Jogú Város Humán Bizottsága S Z E K S Z Á R D Tisztelt Bizottság!

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXIII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2011. november 19-20. 33. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2011. november 19-20. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

XIX. Kihívás Napja S Z E K S Z Á R D. Részletes program óra Villám kézilabda torna (15 perces meccsek) K Ü Z D İ T É R Felelıs:

XIX. Kihívás Napja S Z E K S Z Á R D. Részletes program óra Villám kézilabda torna (15 perces meccsek) K Ü Z D İ T É R Felelıs: XIX. Kihívás Napja S Z E K S Z Á R D Részletes program I. Sportcsarnok 2010. május 18.(kedd éjféltıl) - 0. 00 óra Ünnepélyes megnyitó - 0. 10 óra Villám kézilabda torna (15 perces meccsek) K Ü Z D İ T

Részletesebben

Pályázat Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselıtestületéhez, a Lumina Cornu Klub 2010 évi mőködési költségeinek támogatására.

Pályázat Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselıtestületéhez, a Lumina Cornu Klub 2010 évi mőködési költségeinek támogatására. Pályázat Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselıtestületéhez, a Lumina Cornu Klub 2010 évi mőködési költségeinek támogatására. Tisztelt Képviselı Testület! Immáron öt év is eltelt, hogy töretlenül

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Lúdbırzik nézd a tócsa, vad, vidám, kamaszfiús szellıkkel jár a fák alatt, s zajong a március. A fázós rügy nem bujt ki még, hálót se szı a pók, de

Lúdbırzik nézd a tócsa, vad, vidám, kamaszfiús szellıkkel jár a fák alatt, s zajong a március. A fázós rügy nem bujt ki még, hálót se szı a pók, de Lúdbırzik nézd a tócsa, vad, vidám, kamaszfiús szellıkkel jár a fák alatt, s zajong a március. A fázós rügy nem bujt ki még, hálót se szı a pók, de futnak már a kiscsibék, sárgás aranygolyók. Radnóti Miklós,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

TÉMAHÉT A KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

TÉMAHÉT A KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 2011. március 5-én a Falumúzeumban az Isaszegi Múzeumbarátok Köre rendezésében "MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÚJ ALAPOKON" című nagysikerű előadást tartott Dr. PhS. Farkasinszky Tibor, az MTA közgazdaságtudomány kandidátusa,

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. december 09-i KÖZMEGHALLGATÁS ülésen Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közmeghallgatás helye: Kenderföld-Somági

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA SZOLNOK VÁROSI FELNİTT AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Tartalomjegyzék 1. Bajnokság célja 2. Bajnokság rendezıje 3. Társadalmi versenybizottság 4. A Bajnokság rendszere, ideje, helyszíne 5.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. november 10-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a közmővelıdési tevékenységrıl, javaslat a 2010. évi közmővelıdési

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben

Március 15-ét ünnepeltük. Több mint 7 millió forintos pályázati siker. Kiállításra invitálunk. Gróf Széchényi István halálára emlékezünk

Március 15-ét ünnepeltük. Több mint 7 millió forintos pályázati siker. Kiállításra invitálunk. Gróf Széchényi István halálára emlékezünk Felelıs kiadó: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Március 15-ét ünnepeltük Több mint 7 millió forintos pályázati siker Telt házzal, nagy érdeklıdés közepette zajlott a március 15-i ünnepség a Községháza

Részletesebben

2014. évi. 23. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 23. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 23. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben