III. évfolyam, 2. szám december. önkormányzatunk nem tud elıteremteni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. évfolyam, 2. szám 2007. december. önkormányzatunk nem tud elıteremteni."

Átírás

1 Küzdelem a Kispirosért III. évfolyam, 2. szám december Önkormányzat hírei Önkormányzatunk ebben az évben szerényebb formában tudja köszönteni hatvan éven felüli lakóit, nehéz anyagi helyzete miatt. Jelenleg az állami támogatás nem elég a település fenntartására. Negyvenöt millió forintos hitelt kellene törlesztenünk, amit a korábbi években kellett felvenni a falu fejlesztésére, mőködtetésére. Várhatóan munkahelyeket kell megszüntetnünk január 1-tıl, hogy a meglévı intézményeinket továbbra is fenntarthassuk. Közel egymillió forint kellene ahhoz, hogy minden szépkorúnak ezer forintos utalvánnyal kedveskedjünk. Sajnos ekkora összeget ebben az évben TARTALOMBÓL önkormányzatunk nem tud elıteremteni. Jelenleg a község idıs lakosságát a szociális ellátórendszeren belül támogatjuk és látjuk el. Igen alacsony öszszegért biztosítjuk az étkeztetést, a házi gondozást, a szolgáltatások elérését a támogató szolgálat útján, üzemeltetjük az Idısek Otthonát, nappali ellátást biztosítunk. Bízunk abban, hogy leszünk még jobb anyagi helyzetben is, és akkor nem csak szép szavakkal és mősorral tudjuk köszönteni településünk szépkorú lakóit. Továbbra is keressük a munkalehetıségeket, hogy csökkentsük a munkanélküliséget, és ezzel segítsük a családok megélhetését. Iskolai sportudvar kialakítására fogunk beadni pályázatot 2008 februárjáig az ÉAOP-hoz. A tervek között szerepel futópálya kialakítása, kézilabda pálya felújítása, két tollaslabda pálya kialakítása, parkoló építése a régi gázcseretelep helyén, ugró gödör, súlylökı kialakítása, valamint a szabadban felállított és rögzített pingpong asztal és kosárpalánk. Várhatóan nagyon sok pályázó lesz, de reménykedünk a sikerben. Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága elbírálta november 15-i ülésén a Bursa Hungarica Felsıoktatási ösztöndíj pályázatokat. A bizottság a jelenleg fıiskolára, egyetemre járó ( A típusú) pályázók (12 fı) részére, valamint a felsıoktatási tanulmányaikat kezdı ( B típusú ) pályázók (2 fı) részére 3000,- Ft/ fı/hó összeget jóváhagyott. Küzdelem a Kispirosért Anyakönyvi hírek 2 Egészségügy 2 MEOSZ-os karácsony 3 Szent Imre Emlékév rendezvényei 3 Novemberben történ az iskolában 4 Vidám Mővek Fesztiválja 6 Sport, KARÁCSONYI KUPA 7 Újonnan beiktatott református lelkipásztor: Csipes Anikó Ismét megnyit a RE-TÚR október 9-én a Közlekedéstudományi Intézet és a MÁV képviselıi érkeztek Tiszaszentimrére, és tájékoztattak bennünket Kunmadaras, Berekfürdı Tiszaszentimre polgármestereit -, arról hogy december 9-tıl megszőnik a személyszállítás Tiszafüred- Karcag között, illetve átveheti az üzemeltetést az érintett 6 település önkormányzata. A megdöbbenésen túl, azonnal hangot adtunk tiltakozásunknak: elıkészítetlen a személyszállítás megszüntetése, nem tudjuk mennyi a veszteség és mibıl adódik, így nem lehet átvállalni az üzemeltetést, a közútjaink rossz állapotban vannak, alkalmatlanok tömegközlekedés lebonyolítására stb. Október 16-án elküldtem a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés elnökének a 103. számú Karcag- Tiszafüred vasútvonalon a tervezett személyszállítás megszüntetésével kapcsolatos véleményemet, és a vonal fennmaradását indokoló érveim: minden nap utaznak diákok, munkába járók és kórházba látogatók Tiszaszentimrérıl Karcag és Tiszafüred irányába, hétvégén az ingázók, a diákok szinte csak vasúton tudnak eljutni a munkahelyükre, iskolába, sok idıs ember és gyermek nem bírja a buszt, a távolsági buszok nem érintik településünket, és akik nem rendelkeznek személyautóval, azok számára a csatlakozás lehetısége nem biztosított stb november 7-én Karcag Város testületi ülésén vettek részt Tiszafü- (Folytatás a(z) 2. oldalon)

2 2 SZENTIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER (Folytatás a(z) 1. oldalról) red, Tiszaszılıs, Tiszaszentimre, Kunmadaras, Berekfürdı polgármesterei és úgy döntött a 6 település vezetése, hogy a 103. számú Tiszafüred- Karcag vasúti szárny térségi vasúttá történı átalakítását és üzemeltetését nem tudják átvállalni, mert az önkormányzatok anyagi helyzete ezt nem teszi lehetıvé november 8-án 16,31-kor demonstráltunk Tiszaszentimrén a 103. sz. vasúti szárnyon a személyszállítás mellett. Köszönöm azoknak, akik jelenlétükkel tiltakoztak a személyforgalom megszüntetése ellen. E rendezvény keretében az érintett hat település polgármesterei Tiszafüreden és Karcag kisállomáson felszólaltak a vasúti szakasz tervezett megszüntetése ellen november 15-én Szolnokon Fejér Andor, a közgyőlés elnöke megbeszélést hívott össze a megyében érintett 24 település polgármesterei részére, hogy egyeztessük szándékainkat a szárnyvonalakon a személyszállítás tervezett megszüntetése ellen. Nyílt levélben fogalmaztuk meg közös javaslatainkat, elvárásainkat. A Nyílt levelet elküldtük Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek és Kóka János gazdasági miniszternek. Anyakönyvi hírek Születés: Kiss Lajos Gazdag Éva (Liliom út 16. ) Kamilla október 11. Halálozás: 1. Sipos József (1921.) Samukastély Kis József (1936.) Kölcsey út Postás Istvánné (1935.) Kör út 26/a Márton István (1934.) Liliom út Tóth Józsefné (1920.) Fı út Bíró Józsefné (1926.) Petıfi út Forgács Sándor (1945) Hatház út Báthori Imre (1922) Széles út Vígh László Bálintné (1963) Ív út Felkértük a megye minden országgyőlési képviselıjét, hogy támogassák azokat a településeket, akik tiltakoznak a vasúti szárnyvonalak megszüntetése ellen. Egészségügy Minden év december 1-je az AIDS világnapja. Figyelemfelkeltı jelmondata: Megáll az AIDS, ha Te is úgy akarod! Amióta csak létezik HIV fertızés, és az AIDS, a szerelem nemcsak gyönyörőséges, hanem igen veszélyes is lehet. Az AIDS halálos betegség, /a tudomány mai ismeretei szerint még nincs gyógyszere/. Akár egyetlen nemi érintkezés is elegendı lehet a megfertızıdéshez. Egyes fiatalok életfelfogása igen szélsıséges lehet. A vagánykodás, a felesleges kockázatvállalás, a pillanat élvezete szexben, alkoholban, drogban - napjainkban - kilépett a mozik világából a hétköznapi életbe. Ami ma buli vagy Király holnap nyomorékká, pénztelenné, ronccsá tehet bárkit. A betegség mindent megváltoztat. A jövıbeli tervek álmok maradnak, a november 30-án kaptam meg Dr. Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára és a térség szocialista országgyőlési képviselıje levelét, melyben arról tájékoztatott, hogy eredményes volt a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal folytatott tárgyalássorozata: továbbra is szállít utasokat a 45 km-es mellékvonalon a MÁV. Tiszaszentimre lakossága nevében megköszönöm országgyőlési képviselıinknek, és mindenkinek, aki pártállásra tekintet nélkül segítette, hogy a Kispiros -on továbbra is utazhassanak a tiszaszentimreiek. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester barátok elfordulnak, a magány és a kirekesztettség testileg és lelkileg nyomorékká tesz. Gondolkodjunk el azon lehetett-e kockázata eddigi életünknek, ismerıseink, barátaink, rokonaink életvitelének? Ha igen próbáljunk segíteni Magunkon és Rajtuk is! A megelızés a legbiztosabb védelem az AIDS ellen Ma már nagy biztonsággal védekezhetünk az AIDS ellen, anélkül, hogy le kellene mondanunk a szerelemrıl és a szexualitásról. Fontos, hogy mindig tartsuk szem elıtt: Ne vállaljunk kockázatot a szerelemben! Milyen helyzetekben fenyeget a fertızésveszély? Ha a fertızött személy vírust tartalmazó testváladéka /vér, ondó, hüvelyváladék/ egy másik ember szervezetébe kerül, azt megfertızheti. Az AIDS nagyon alattomos betegség. Évekig tünetmentes maradhat, miközben fertız! (Folytatás a(z) 3. oldalon)

3 3 SZEN TIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER (Folytatás a(z) 2. oldalról) - Szexuális kapcsolat - nemi aktus - Anyáról gyermekre: - a HIV pozitív anya a terhesség során a vírusokat áteresztı méhlepényen keresztül, vagy a szülés alatt, illetve a szoptatás által adhatja át gyermekének a fertızést. - Intravénás droghasználat - közös fecskendı- vagy tőhasználat. Nem fertızı - veszélytelen helyzetek A mindennapi életben való érintkezés: villamos, iskola, WC stb. Bırkontaktus: Pl. kézfogás, simogatás, puszi. Köhögés, tüsszentés Sport: úszás, labdajátékok Étteremben való étkezés Szexuális kapcsolatban: ha a párkapcsolat szereplıi hőségesek egymáshoz, akkor a fertızéstıl nem kell tartani Hogyan védekezhetünk a HIV - fertızés ellen A partner körültekintı megválasztása /minél kevesebb szexuális partnere van valakinek, annál kisebb a kockázata a vírusfertızésnek/ gumi óvszer /helyes használata esetén az átterjedés kockázata csökkenthetı/ HIV teszt /gyanú estén mindenképpen érdemes a tesztet elvégeztetni/ ÁNTSZ Regionális Intézetei HIV-AIDS Tanácsadókban Droghasználat mellızése /a drogfogyasztás következtében romlik az ember test-és valóságérzékelése elveszíti önkontroliját./ Célom, hogy a fent leírtakkal elgondolkodásra ösztönözzem olvasóimat, gyerekeket, kamaszokat, fiatalokat és a többi korosztályt. Ne adj esélyt az AIDS-nek! Ez a betegség bárhol, bármikor, kortól függetlenül /fogantatástól - halálig/ fenyegethet bennünket. Szülıként felelısek vagyunk gyermekeink egészségének megóvásában, sıt meg kell tanítanunk ıket egészségesen élni! Az Egészség ÉRTÉK! Mindenkinek kötelessége tenni azért, hogy ez tudatossá váljon, pozitív szemléletváltozás szükséges. Amennyiben bıvebb információra vagy segítségre van szüksége valakinek, kérem, hogy személyesen keressen fel az Egészségházban. Dr. Koczok Sándorné védını MEOSZ-os karácsony A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérült Egyesület tiszaszentimrei csoportja karácsonyi ünnepséget rendezett a faluban élı mozgássérült tagok számára. Az ünnepségre a rendkívül súlyos, tolókocsiban élı mozgássérültjeink is el tudtak jönni, mert a helyben mőködı támogató szolgálat autójával beszállították ıket, ami rendkívül boldoggá tett, hiszen ık azok, akik a legritkábban jutnak el a rendezvényeinkre. Az együtt elköltött ebéd után tájékoztatást kaptak az évközben történt változásokról. Majd karácsonyi ajándékok átadásával kívántunk egymásnak és családtagjaink számára is áldott, boldog karácsonyt! Köszönöm mindazoknak, akik támogatták, segítették e rendezvény létrejöttét! Folytatódnak a Szent Imre Emlékév rendezvényei Pestszentimre fogadta november én a Szentimre települések küldöttségeit a évi rendezvénysorozat záró eseményén. A szombati programban a Ferihegy repülıteret látogatták meg a résztvevık, majd az ökumenikus istentisztelet után 17 órakor a szoboravatás következett. Ünnepi beszédet mondott Dr. Szili Katalin a Magyar Országgyőlés elnöke. Este 20 órától a Sportkastélyban jókedvő Imre-bálon mulathattak a Szentimreiek. Vasárnap püspöki szentmise zárta a millenniumi szoboravató ünnepséget. Délután 14 órától parlamenti látogatással folytatódott a program, majd az ünnepélyes zárásra került sor. Dr. Szili Katalin a rendezvény fıvédnöke és Lezsák Sándor a Szent Imre Millenniumi Bizottság elnöke értékelte, méltatta és megköszönte minden önkormányzatnak, önzetlen támogatóknak és szervezıknek a programok lebonyolításához nyújtott segítségüket. Végül Zárónyilatkozatot adott ki a bizottság, melyben a következıket fogalmaztuk meg: A millenniumi esztendı közösséggé formálta a Szent Imre településeket. Erıs igény van a további együttmőködésre, ezért kinyilvánítjuk azon szándékunkat, hogy a jövıben évente két alkalommal, egy-egy Szent Imre településen szervezünk kapcsolatépítı találkozókat, s ezzel is erısíteni kívánjuk az Árpád-házi királyfi, Szent Imre emlékezetét. Sorsolással döntött arról a bizottság, hogy melyik évben melyik két településen lesz találkozó ban a határon túl Székelyudvarhely, Magyarország területén Tiszaszentimre lesz a házigazdája a Szentimre települések következı találkozójának.

4 4 SZEN TIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER Novemberben történt A november igen gazdag volt eseményekben az általános iskolás tanulók számára. Szinte minden tanulónak adódott alkalma, hogy tehetségét, rátermettségét bizonyítsa, vagy ismereteit a világról a tananyagon kívüli és iskolán kívüli programokon gyarapítsa. A helyi mővelıdési házban két alkalommal néztek meg egy-egy mesejátékot az 1-4. osztályos tanulók: A szegény legény kalapja és Az állatok nyelvén tudó juhász címmel. November 7-én Budapestre utazott 37 tanuló, ık a Titanic-kiállítást nézhették meg. Szintén Budapesten a Fıvárosi Nagycirkuszban szórakozhatott 48 diákunk, a Kínai Nemzeti Cirkusz elıadását látták. A Mandala Színház az Egri csillagok címő történelmi musicalt Tiszafüreden adta elı, 27 tanulónk élvezhette az elıadást. A társulás iskolái közül a Kossuth Lajos Gimnáziumban került sor a Halloween-partira, ahol 4 tagú küldöttség képviselte iskolánkat. Nagyiván történelemversenynek adott otthont, iskolánk csapata a középmezınyben végzett. Tiszaszılısön ez évben is megrendezték a hagyományos teremfocibajnokságot, ahol igazán nem a gyızelem, hanem a részvétel a fontos. Érdekessége a bajnokságnak, hogy egyre több leánytanuló is hódol a labdarúgás szenvedélyének, és nem csak szurkolóként. Iskolánk az Ép testben ép lélek címő társulási vetélkedınek adott otthont, ahol a térségbıl érkezett 9 csapat mérte össze a tudását, kreativitását, ügyességét, hogy nehéz helyzetbe hozza a zsőrit. A Kunhegyesen megrendezett énekversenyre 6 tanulónk nevezett, remekül helytálltak, eredményeik: I. korcsoport: Eszenyi Tamás 4. helyezett, Sós Emese 6. helyezett. II. korcsoport: Réti Beáta 2. helyezett, Mészár Dániel 4. helyezett, Főtı Boglárka és Pálfi Miklós 6. helyezett. Valamenynyien igazgatói dicséretben is részesültek.

5 5 SZEN TIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER

6 6 SZEN TIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER Vidám Mővek Fesztiválja Tiszaszentimre immáron hatodik alkalommal adott otthont október 20-án e rendezvénynek, mely a helyi Nyugdíjas Egyesület szárnyai alatt bontakozott ki az évek során. Ez a fesztivál kétévente kerül megrendezésre. Életrehívója Susányi Andrásné Erzsike néni, a Nyugdíjas Egyesület korábbi vezetıje volt, továbbfejlesztıje pedig a mostani vezetı, Szivák Gyuláné Juliska néni, óta az elnök - aki nagyon szívén viseli a rendezvény eszmeiségének minél szélesebb körben való terjesztését. A program az évek során valódi fesztivállá nıtte ki magát, melyen a megye minden nívós mővészeti csoportja fontosnak tartja a részvételt és a bemutatkozást. Mi sem bizonyítja ezt a jobban, mint az, hogy 16 település érkezett több csoporttal megmutatni magát vers, tánc, ének, színpadi jelenetek szereplıjeként. Az elıadások színvonala, a lelkese- dés, a csillogó szemek, a fellépés elıtti izgalmak mind azt sugallták, hogy itt ma mindenkinek egyetlen célja van: adni. Adni vidámságot, szeretetet, megpróbálni elfeledni és elfeledtetni a mindennapi rohanást, gondokat és azt, hogy az életkor nem jelent akadályt abban, hogy megtaláljuk az utat egymás felé, értéket tudjunk teremteni, és ezt átadni ıszintén egy másik embernek (vagy akár többnek is). A produkciók ötletessége és elıadásmódja elvarázsolta ezen a hővös szombati napon a fesztivál közönségét. A tiszaszentimrei fellépık táncaikkal, dalaikkal, verseikkel ismét méltó képviselıi voltak településünknek. Sokakról tudhattuk meg, - akikrıl a hétköznapokban nem is gondolnánk - milyen táncos lábuk van, milyen szépen fejezik ki érzelmeiket versben, dalban. A nap zárása fergetegesre sikeredett. Ezt a sikert a helyi Színjátszó Csoport Karnyóné és a két szeleburdi címő elıadása aratta a profi elıadásmóddal és a remek szereposztással. Itt már szem nem maradt szárazon a nevetéstıl. Úgy gondolom mindenki elégedetten sétált haza a rendezvény után, és még sokáig ırzi az elıadások mozzanatait. E rendezvény csak nagy összefogással valósulhatott meg. A Nyugdíjas Egyesület azon tagjai, akik nem szerepeltek, szintén aktívan közremőködtek a rendezvény elıkészületeiben és a lebonyolításban, a helyi vállalkozók pedig felajánlásaikkal járultak hozzá a sikerhez. Két év múlva, reméljük, egészségben találjuk Karnyónét, akit remélhetıleg addig nem vernek át hozománylesı fiatal férfiak, ismét belejtenek a színpadra az orosz táncosok, megelevenedik az Apáca show és a királylány továbbra is megmarad olyan furfangosnak, hogy foltot tudjon varrni a lábasra. Várjuk, hogy újra elvarázsolnak bennünket!!! Imre - Erzsébet - Katalin napi bál A Szent Imre Millenneumi ünnepi események sorába illesztve mővelıdési házunk ez évtıl a hagyományos Erzsébet Katalin napi bált kibıvítette az Imrék köszöntésével. Így november 17-én az Erzsébet - Katalin bálunkat a településünk névadója névnapjának a köszöntésével bıvítettük ki. A bálban Kiss Bandi és két társa húzta a talpalávalót, biztosította a jó hangulatot, ahol a jókedvő résztvevık záróráig (01.30-ig) ropták a táncot. A résztvevık jó hangulata átragadt a zenészekre is, így ık is örömmel játszották a résztvevık kívánságdalait, nótáit is, és az 1 óráig tervezett rendezvényt szívesen toldották meg egy kis ráadással. A hab a tortán a sok és értékes tombola ajándék volt. Mi rendezık is örülünk, mert ezen a sikeres rendezvényen mindenki jól érezhette magát. Gyermekszínházi elıadások mővelıdési házunkban November hónapban két gyermekszínházi elıadást is láthattak az óvodás és kisiskolás korú gyermekeink mővelıdési házunkban. November 14-én az egri Babszem Jankó Gyermekszínház elıadásában az Állatok nyelvén tudó juhász címő mesét láthatták belépıdíj nélkül. Az elıadás költségeinek fedezésére intézményünk sikeresen pályázott a megyei mővelıdési intézménynél, s ezért az elıadás költségeit a Nemzeti Kulturális Alap biztosította. Közlemény A másik elıadásra november 23-án került sor. A már régóta ismert miskolci Vidám Vándorok Mővészeti Társulat mutatta be a Szegénylegény kalapja címő zenés mesejátékot. Az elıadás 300.-Ft-os belépıvel volt megtekinthetı. Ezen az elıadáson is az óvodás korú és az alsó tagozatos kisiskolásaink vettek részt. Mindkét elıadás interaktív módon, a nézık szereplı bevonásával történt, amit mindig nagyon élveznek a gyermekek. Nagyfejeı János A Gyermekjóléti Szolgálat címe megváltozott! Az új cím: Tiszaszentimre Hısök tere 3.

7 7 SZEN TIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER Ismét sikere volt a KARÁCSONYI KUPÁNAK!! Településünkön a hagyományoknak megfelelıen ez évben december 15-én és 16- án került megrendezésre a sportot kedvelık részére a helyi tornateremben a KARÁCSONYI KUPA. December 15-én a fiatalabb korosztály teremlabdarúgó tornát rendezett. A versenybe öt helyi csapat nevezett, csapatonként 10 ezer forintos nevezési díjjal. A végig izgalmas versenyt Ablánczki Ferenc remek játékvezetésével a Lad.Ép csapata nyerte. Második lett az SSC Napoli, a harmadik helyet pedig a Super FC nevet viselı csapat szerezte meg. A csapatok helyezésük szerinti pénzdíjazásba részesültek. A vasárnapi program rendhagyó volt. A sportegyesület most elıször szervezett az ötven év felettiek részére versenyt. A rendezvényre meghívtuk Tiszaszılıs és Tomajmonostora csapatait is, akik szurkoló közönséggel Csipes Anikó a Tiszaszentimrei Református Egyházközség újonnan beiktatott lelkipásztora március 5-én láttam meg a napvilágot Törökszentmiklóson, szüleim elsı gyermekeként. Általános iskolai tanulmányaimat a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában végeztem, az immár huszadik éve népszerő tehetséggondozó tagozaton, majd a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában töltöttem gondtalan diákéveimet. Jelentkezési lapomat egyedül a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre adtam be, teológus-lelkész szakra, gondolván, ha ott a helyem, fölösleges másfelé kacsingatnom. Felvettek, és 5 csodálatos évet töltöttem el a Teológia falain belül, majd segédlelkészi évemet Kisújszálláson töltöttem, ahol mind a gyülekezeti munkában, mind az ottani Református Iskolai oktatásban részt vettem. Idıközben másodévesen elkezd- együtt érkeztek a délelıtt 10-órakor kezdıdı megnyitóra. Nagyfejeı János a helyi sportegyesület elnökeként és rendezıként köszöntötte a résztvevı csapatokat, ismertette a fontosabb szabályokat, és megnyitotta a versenyt. A kupát az összesített pontszámok alapján legeredményesebb csapat szerezhette meg. A versenyt teremfociban, asztaliteniszben és kosárlabda büntetıdobás számokban hirdettük meg. A játékok megkezdése elıtt Somodi Jánosné vezetésével melegítettek be a csapatok. A végig nagyon jó hangulatban, sportszerő környezetben és küzdelemben, na és szerencsére sérülés nélkül zajló rendezvényen mindenki jól érezhette magát. A teremfocit Tiszaszılıs csapata, a pingpongot és a kosárdobó versenyt a házigazdák nyerték. Összesítésben holtversenyben második helyen végzett Tiszaszılıs és Tomajmonostora csapata, az elsı helyezést és vele a kupát Tiszaszentimre csapata nyerte. Az ünnepélyes eredményhirdetésre, az érmek és a kupa átadására a mővelıdési házban került sor, amit szintén jó hangulatú beszélgetéssel és ebéddel zártunk. A résztvevık mindegyike elkötelezte magát a jövı évi hasonló rendezvényen való részvételre. A rendezvény zárásaként Nagyfejeı János megköszönte minden résztvevınek a közremőködését, és békés, boldog, s sportsikerekben is gazdag újesztendıt kívánt mindenkinek. tem a vallástanári szakot, így sikeres záróvizsgáim után mindkét diplomámat átvehettem 2007 júniusában. A Tiszaszentimrei Református Egyházközségbe való kihelyezésemet július 1-jével kaptam meg, s azóta munkálkodom itt lelkes egyháztagjaink segítségével. Október 12-én lettem lelkésszé szentelve a debreceni Nagytemplomban, majd október 28-án történt meg a beiktatásom. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy mind a lelkészszentelésen, mind a beiktatáson nagyon sokan vettek részt közösségünkbıl. Idekerülésem óta érzem, hogy szeretnek és befogadtak, ezért imádságos szívvel gondolok Mindannyiukra. A Református Egyházközség ünnepi programjai: Adventi bőnbánati alkalmak: December 19,20,21-én 16 órakor Szentesti Istentisztelet, gyermekek közremőködésével: december óra Karácsony I. napja: 10 órakor Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora Karácsony II. napja: 10 órakor Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora December 31. délután 16 órakor Óesztendei Istentisztelet január 1. délelıtt 10 órakor Újesztendei Istentisztelet Minden idıs, beteg testvérünknek szívesen házhoz visszük az Úrvacsorát, ha a karácsony elıtti héten hívnak bennünket a telefonszámon. Katolikus ünnepi szentmise idıpontjai: December 24-én 20 órakor éjféli szentmise December 25-én de. 8,30 órakor szentmise

8 8 SZEN TIMRE EGY FALUSI LAP III. ÉVFO LY AM, 2. SZÁM DECEMBER Kellemes Karácsonyt kívánok! December a legszebb hónap, Elıtérbe kerül a szeretet. A Tv-ben felcsendül a szózat, Invitálva jóra az embereket. Ilyenkor ajándékot osztunk, S boldog döntéseket hozunk. Mutatjuk, tudunk szeretni, S az év rossz emlékeit feledni. Együtt ünnepel minden család, Kicsik, nagyok egyaránt. S ott uralkodik köztük a boldogság, A szeretet, öröm, s a vidámság. Legyünk boldogok, szeressünk! Mert erre való az életünk. Tudjunk mindenkinek megbocsátani, S tudjunk mások szívébe örömöt hozni Kérek mindenkit arra az egyre, Hogy boldogságot, szeretetet hirdesse. Legyen boldog az egész Karácsony, Minden élınek szívembıl kívánom. Hogy erıben egészségben éljen, A többi emberrıl meg ne feledkezzen. Bocsásson meg annak ki ellene vétkezett Ki bántotta, vagy róla feledkezett. Kívánjuk mindenkinek a boldogságot, Ki egyedül él, s értünk imádkozott. Gondoljunk azokra kiket elveszítettünk, Kiket míg éltek, nagyon szerettünk. Boldog, erıteljes karácsonyt kívánok, Legyenek boldogok a szeretı családok. Legyen ez a hónap csodaszép, Legyen boldog az emberiség! Januártól a régi RE-TÚR-ban turkálhatunk! Tizennégy éve mőködik a hollandiai Langedijk településének református gyülekezete és Tiszaszentimre református gyülekezete közötti kapcsolat, mely mára már az egész településre kiterjed. Holland barátaink az óvodás, iskolás gyermekeket, az Idısek Otthonának lakóit és minden arra rászorulót vallási hovatartozástól függetlenül segítenek. Jó példa erre, hogy a sok mozgássérült tiszaszentimrei a langedijki elektromos kocsikkal tud csak közlekedni. Ezeket a kocsikat megvenni sem tudnák az arra rászorulók, mert milliós értékőek. Holland barátaink kezdeményezték, hogy a jövıben alapítványi formában mőködjön ez a jó kapcsolat november 30-án Evert Brons létrehozta a Tiszaszentimre Lakosságáért Alapítványt. A kuratórium tagjai: - Csipes Anikó református lelkész, - Tóth Gábor katolikus plébános, - Gyólai Istvánné az iskola tagintézmény vezetıje, - Kalmárné Nagy Erzsébet a Szociális és Gazdasági Intézmény igazgatója, - Koczúrné Tóth Ibolya polgármester. A tagok a kuratórium elnökének Kalmárné Nagy Erzsébetet választották. Januártól a ruhaszállítmányokból származó bevételrıl és minden egyéb adományról az öttagú kuratórium dönt, hogy ki, kik, melyik intézmény, milyen mértékben részesüljenek. Köszönjük Langedijk minden lakosának önzetlen segítségét! Közeleg egy Csodás Ünnep, Elıtérbe kerülhet a szeretet Lelkünk, s testünk boldog Lehetetlen, hogy szomorkodjunk. Együtt lehet végre minden család, Mindenki átadhatja ajándékát. Emlékezzünk azokra, kiket szeretünk, S ezeknek az embereknek képeslapot küldünk. Kinek mit is jelent a Karácsony? Ajándékot, szeretetet, boldogságot? Remélem mindenkinek csak jót jelent, Ármányt, átkot mindenki elfelejt. Cipót sütnek az öregek, Süteménnyel halmozzák gyermekeiket. Oly boldog, szinte csodás... Nyalánkságoktól hemzsegjen a ház. Teljen meg minden ház vidámsággal, Kedvességgel. szeretettel, barátsággal. Így legyen csodaszép a Karácsony, Vágyunk, álmunk valóra váljon! Álma minden embernek teljesüljön, Nagyon sok legyen a boldogság, az öröm. Olyan legyen a Karácsony, hogy teljesüljön a csoda, Kívánom legyen mindenkinek Boldog Karácsonya!! Papp Diána Kiadja: Tiszaszentimre Község Önkormányzata. Felelıs kiadó: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester Felelıs szerkesztı: Czinegéné Ladányi Julianna Szerkesztı Bizottság: Gyólai Istvánné, Kunné Végh Etelka, Vízi Krisztina. Tördelés: Tóth József

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

2 2010. december KRÓNIKA. December

2 2010. december KRÓNIKA. December 2 2010. december November 16-án a kistérségi Kulturális és sportélet összehangolásáról tartott 8 polgármester megbeszélést Tápiógyörgyén. November 20-án a Pest Megyei Természetbarát Klubok tartották éves

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK!

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK! Béres Klára, a Teljes Életért Alapítvány elnöke és Dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az éveknek Nyugdíjas Klubszövetség elnöke a Béres Alapítvány Béres Csepp adományozó ünnepségén EREDMÉNYEKBEN GAZDAG,

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

Karácsonyi köszöntı. Csendes csodák. A bıi önkormányzat lapja Megjelenik negyedévente. viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen

Karácsonyi köszöntı. Csendes csodák. A bıi önkormányzat lapja Megjelenik negyedévente. viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen A bıi önkormányzat lapja Megjelenik negyedévente Csendes csodák Ne várd, hogy a föld meghasadjon És tőz nyelje el Sodomát. A Mindennap kicsiny csodái Nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre,

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók!

Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók! EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XI. évfolyam 2. szám - 2013. december Tisztelt Egerfarmoson élők és hazalátogatók! A nyár közepén megjelent Hírmondó óta eltelt időszak eseményeit olvashatják

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BURSA HUNGARICA

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BURSA HUNGARICA 2008. OKTÓBER X. ÉVF 3-4. SZÁM (43-44.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK BURSA HUNGARICA Csátalja Község Önkormányzata 2009. évre ezennel meghirdeti a Bursa Hungarica

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok!

XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap. Tisztelt tiszaigari lakosok! Igari Hírek www.tiszaigar.eu XIX. évfolyam, 1. szám - 2014 november Ingyenes önkormányzati lap Tisztelt tiszaigari lakosok! Október 12-én lezajlottak az önkormányzati választások, melynek eredményeként

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek.

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek. A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N CITERÁSOK TALÁLKOZÓJA SOPONYÁN Július 14-én rendeztük meg az V. Sárvízvölgyi Citerás és Népzenei Találkozót a

Részletesebben

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak!

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! 2010. július V. ÉVFOLYAM ÁRA: 100,-FT Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! Az elmúlt hónapok során többször láthattunk szivárványt az égbolton. Ez az égi tünemény a természet egyik legszebb és

Részletesebben

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek.

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek. XIII. évfolyam 2. szám (146. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. február 25. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2009. február 16-i tv beszéde teljes terjedelemben Tudom, hogy látták a tévében, vagy olvassák

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2012. december/iii. évfolyam 12. szám Most tizenéves lányok kapták a szurit (8. old.) MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN INGYENES Líbor Ilona nevét vette fel az óvoda (7. old.) További fejlesztések várhatók (6.

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben