hungarian Item# rev. 05/12 HUN Teszt Teszt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hungarian Item# 3001-2177-70 rev. 05/12 HUN 1001-0284 - 25 Teszt 1001-0285 - 100 Teszt"

Átírás

1 Teszt Teszt hungarian Ezt a használati útmutatót teljesen olvassa el a termék használata előtt. A teszt elvégzésekor pontosan kövesse az utasításokat, figyelmen kívül hagyásuk pontatlan teszteredményhez vezethet. Kizárólag in vitro diagnosztikai használatra. Kizárólag egészségügyi szakember általi használatra. rendeltetés Az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 antitest gyorsteszt egyszerhasználatos, az 1. (HIV-1) és 2. (HIV-2) típusú humán immundeficiancia vírus antitestek, szájváladékból, ujjbegyből vett teljes vérből, vénás teljes vérből és plazmamintákból történő kvalitatív kimutatására alkalmas. Az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt a HIV-1 és HIV-2 vírussal fertőzött egyének kórisméjének megállapítását segíti, mint betegágy melletti laboratóriumi diagnosztikai teszt. KOrLÁTOZÁSOK Az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt használata vér- ill szövetdonorok szűrésére nem engedélyezett. Az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt nem alkalmazható olyan betegek monitorizálására, akik nagy hatékonyságú antiretrovirális terápiában (HAART) részesülnek. a TESZT ÖSSZEFOgLaLÓ LEÍrÁSa ÉS MagYarÁZaTa A szerzett immunhiányos tünetegyüttest (AIDS), az AIDS-hez társult tünetegyüttest (ARC) és az AIDS-et megelőző állapotot feltételezhetően a humán immundeficiencia vírus (HIV) okozza. A HIV antitestek jelenlétének vizsgálata a testnedvekben (pl. vér, nyál) pontos segítség a HIV fertőzés kórisméjének megállapításában. a TESZT BiOLÓgiai MŰKÖDÉSi ELVE Az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt manuálisan végzett, vizuálisan leolvasott, 20 perces immunvizsgálat a HIV-1 és a HIV-2 antitestek kvalitatív kimutatására. A tesztcsík, a (T) tesztterületen ill. a (C) kontrollterületen található nitrocellulóz membránra rögzített, a HIV burok régióját képviselő szintetikus peptideket és kecske anti-humán IgG-t tartalmaz. MELLÉKELT anyagok (ref TESZT, ref TESZT) Az osztott tasak az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 gyorstesztet, páramentesítő tasakocskát és az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 előhívó oldatot tartalmazza: üvegcse, mely polimereket és egy antimikrobális ágenst tartalmazó, 1 ml-es foszfáttal pufferelt sóoldatot tartalmaz. Újrahasználható tesztelő állványok Gyűjtőhurkok Használati útmutató a KÉSZLET TarTOZÉKaKÉnT rendelkezésre ÁLLÓ, SZÜKSÉgES anyagok OraQuick ADVANCE HIV-1/2 antitest gyorsteszt készlet kontrollok (REF ) SZÜKSÉgES, DE nem MELLÉKELT anyagok Időmérő óra, mely perc mérésére alkalmas Biológiailag veszélyes hulladékgyűjtő tartály Az ujjbegyből és vénásan csapolt mintákhoz szükséges kiegészítő egységek Antiszeptikus törlőkendő, steril szike ill. vénapunkciós készlet, egyszer használatos kesztyű (nyál vizsgálatához opcionálisan), steril gézlapok, centrifuga FigYELMEZTETÉSEK In vitro diagnosztikai használatra. Kizárólag egészségügyi szakember általi használatra. Használat előtt teljesen olvassa el a használati utasítást. Ezt a készletet kizárólag nyállal, ujjbegyből vett teljes vérrel, vénás teljes vérrel, és plazmamintákkal való használatra engedélyezték. A tesztet C közötti hőmérsékleten kell elvégezni. Amennyiben hűtve tárolják, a tesztelés megkezdése előtt az osztott tasakot kezelési hőmérsékletre kell hozni (15-37 C). Amennyiben a tesztkészletet a környezeten kívüli hőmérsékleten (2-27 C) tárolják vagy a kezelési hőmérséklettartományon (15-37 C) kívül eső hőmérsékleten használják, a teszt teljesítményének ellenőrzésére használja a készlet kontrollokat. HIV-1 és/vagy HIV-2 vírussal fertőzött betegek, akik nagy hatékonyságú antiretrovirális terápiában (HAART) részesülnek, álnegatív eredményt produkálhatnak. ÓVinTÉZKEDÉSEK A mintákat és a mintákkal érintkező anyagokat fertőző ágens átvitelére alkalmas anyagokként kezelje. Viseljen egyszer használatos kesztyűt a vérminták kezelésekor és tesztelésekor. Cseréljen kesztyűt és alaposan mosson kezet mindegyik teszt elvégzését követően. A használt kesztyűket biológiailag veszélyes hulladékgyűjtő tartályban ártalmatlanítsa. A szájváladék tesztelésekor védőkesztyű használata ajánlott, mivel a biológiai minták lehetségesen fertőző ágensekként kezelendők. Amennyiben a tesztelést végző személyzet bőrfelületén folytonossági hiány van (vágások, horzsolások vagy bőrgyulladás), a szájváladék tesztelésekor védőkesztyű viselése szükséges. Alaposan mosson kezet minden egyes szájváladékteszt elvégzését és szájváladékkal történő érintkezést követően. Ne használja újra a mintavételi hurkokat, teszt eszközöket és az előhívó oldatot. Gondoskodjon ezen alkotóelemek megfelelő ártalmatlanításáról. Az alkotóelemek újrafelhasználása képes a fertőző ágensek terjesztésére. Ne használja a tesztet a tasakon feltüntetett lejárati időn túl. TÁrOLÁS A használatlan OraQuick ADVANCE HIV-1/2 tesztet bontatlanul, 2-27 C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne bontsa meg a tasakot, míg nem készült fel a teszt elvégzésére. Amennyiben hűtve tárolta, megbontás előtt a tasakot kezelési hőmérsékletre kell hozni (15-37 C). a MinTÁK KEZELÉSE Nyál: Győződjön meg róla, hogy a vizsgálati alany a teszt elvégzése előtt legkevesebb 15 perccel nem evett, ivott ill. rágógumizott. Amennyiben az alany ezt megelőzően szájápolási terméket használt, legalább 30 percet várjon a vizsgálat megkezdéséig. Vegyen mintát, és azonnal helyezze az előhívó oldatba. Teljes vér vagy plazma: tegye a tesztelő eszközt a minta hozzáadásától számított 60 percen belül az előhívó oldatba. A nátrium-heparinos, lítium-heparinos és nátrium-citrátos csövekben a teljes vér vagy plazma minták 2-30 C hőmérsékleten maximum 24 óráig tárolhatók. Az EDTA tesztcsőben levő plazmaminták 7 napig, 2-8 C közötti hőmérsékleten tárolhatók. Az elkeveréshez többször fordítsa meg a csövet. Plazma: x g értéken centrifugálja legalább 5 percen keresztül. használati ÚTMuTaTÓ ÁLTaLÁnOS ELŐKÉSZÜLETEK a TESZTELÉShEZ Várjon, míg minden komponens el nem éri a kezelési hőmérsékletet (15-37 C). Helyezze a többször használatos tesztelő állványt a munkapadozatára. Kizárólag az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 készlethez mellékelt állványt használja. Helyezze az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt előhívó oldatos üvegcséjét a tesztelő állványba. Tartsa az üvegcsét biztosan az állványban, majd húzás közben előre-hátra himbáló mozdulattal távolítsa el a kupakját. Ne bontsa meg a tasakot, míg nem készült fel a teszt elvégzésére. Ellenőrizze, hogy a tasakon nem tapasztalhatók-e sérülések vagy lyukak. Rongálódás esetén ártalmatlanítsa a tasakot. Keresse meg a páraelszívó csomagot a tasakban. Amennyiben ez hiányzik vagy sérültnek tűnik, ártalmatlanítsa a tasakot és bontson meg egy újat. ne takarja le a készülék hátoldalán található 2 lyukat címkékkel. A lyukak letakarása érvénytelen eredményt okozhat. Item# rev. 05/12 HUN

2 1. MinTagYŰJTÉS 1a. nyál Győződjön meg róla, hogy a vizsgálati alany a teszt elvégzése előtt legalább 15 perccel nem evett, ivott vagy rágógumizott. Amennyiben az alany ezt megelőzően szájápolási terméket használt, legalább 30 percet várjon a vizsgálat megkezdéséig. Vegye ki az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 tesztet a tasakból. NE ÉRJEN a lapos párnához. Tamponozza körbe teljesen az alsó és felső külső fogínyt, EgYSZEr. NE tamponozza a szájpadlást, az orcákat vagy a nyelvet. 1b. ujjbegyből vett teljes vér Tisztítsa meg az ujjat. Hagyja a levegőn megszáradni. Szúrja meg az ujjbegyet steril szikével. Törölje le az első csepp vért egy steril gézlappal. Tartsa az ujjat lefelé, és alkalmazzon gyengéd nyomást a punkció helye körül. Ne nyomja össze az ujjat a vérzés megindításához. Töltse meg a gyűjtőhurkot. Azonnal tegye be a hurkot az előhívó oldatba. Keverje el a hurok segítségével. Ha a hurok leesett vagy egyéb felülethez ért, dobja el. Használjon új hurkot a vér összegyűjtésére. Tamponozza körbe teljesen az alsó és felső külső fogínyt EgYSZEr ne nyomja össze az ujjat a vérzés megindításához. Töltse meg a gyűjtőhurkot. 1c. Vénapunkcióval nyert teljes vér Standard vénaszekciós eljárás alkalmazásával vegyen mintát egy EDTA-t, nátrium-heparint, lítium-heparint vagy nátrium-citrátot tartalmazó csőbe. Más antikoagulánst nem vizsgáltak és pontatlan eredményhez vezethetnek. A vért fel-le forgatással keverje össze. Töltse meg a gyűjtőhurkot. Azonnal tegye be a hurkot az előhívó oldatba. Keverje el a hurok segítségével. 1d. Plazma Plazma: standard vénaszekciós eljárás alkalmazásával vegyen mintát egy EDTA-t, nátrium-heparint, lítium-heparint vagy nátrium-citrátot tartalmazó csőbe x g értéken kb. 5 percig centrifugálja. Töltse meg a gyűjtőhurkot. Azonnal tegye be a hurkot az előhívó oldatba. Keverje el a hurok segítségével. Standard vénaszekciós eljárás alkalmazásával vegyen mintát. Töltse meg a mintavételi hurkot. 2. FuTTaSSa LE a TESZTET Tegye a tesztelő eszközt az előhívó oldatba. Állítsa be az időmérő órát percre. a TESZT ErEDMÉnYE ÉS ÉrTELMEZÉSE Olvassa le az ellenőrző ablakot a tesztelő eszközön. nem reaktív A teszt nem reaktív, ha a C területen megjelenik a csík, a T területen pedig NEM jelenik meg csík. A nem reaktív teszteredmény azt jelenti, hogy a mintából nem lehetett kimutatni HIV antitesteket. A beteg vélhetően nem HIV fertőzött. Csík a C területen hogy hiv antitestek voltak észlelhetők a mintában reaktív A teszt reaktív, ha a C területen és a T területen is megjelenik a csík. A csíkok intenzitása eltérő lehet. A teszt attól függetlenül, hogy ezek a csíkok mennyire halványak, reaktív. A reaktív teszteredmény azt jelenti, hogy az eljárás HIV antitesteket mutatott ki a mintában. A teszteredményt ELŐZETESEN POZITÍVNAK értékeljük HIV-1 és/vagy HIV-2 antitestekre. Ajánlott a reaktív eredmény igazolása egy más vizsgálati módszerrel. Példák az előzetesen pozitív eredményekre. Csík a C területen mindegyik vizsgálatban. halvány csík a Csík a T területen Csík a T területen T területen nincs csík a C területen nincs csík a C területen a piros háttér elhomályosítja az eredményt Csíkok a C ill. a T területeken kívül ill. a ÉrVÉnYTELEn A teszt érvénytelen, ha: Az érvénytelen vizsgálati eredmény azt jelenti, hogy a teszt futtatása közben hiba következett be, vagy a minta, vagy az eszköz miatt. Az érvénytelen vizsgálati eredmény nem értelmezhető. Ismételje meg a tesztet új tasakkal és új mintával. Ha az ismételt tesztelés sem jár érvényes eredménnyel, vegye fel a kapcsolatot az OraSure Technologies ügyfélszolgálatával. ÁLTaLÁnOS SZEnnYEZÉSMEnTESÍTÉSi ELJÁrÁS 1. A teszteléshez használt anyagokat és kesztyűket biológiailag veszélyes hulladékgyűjtő tartályban ártalmatlanítsa. 2. Kesztyű használatakor, a szennyeződés megelőzésére minden egyes tesztelést követően cseréljen kesztyűt. 3. Használjon 10%-kos frissen előkészített fehérítőszert a kiömlött szennyeződés feltakarítására MinŐSÉgELLEnŐrZÉS Az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt beépített kontrollcsíkkal van ellátva. 20 perc elteltével, a C területen megjelenő csík jelzi a vizsgálat érvényességét. Külső kontrollok külön hozzáférhetők. Végezze el az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 antitest gyorsteszt készlet kontrollt a helyi minőségbiztosítási házirendnek megfelelően.

3 a TESZTET KOrLÁTOZÓ TÉnYEZŐK 1. Az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 tesztet kizárólag nyállal, ujjbegyből vett teljes vérrel, vénás teljes vérrel, és plazmamintákkal való használatra engedélyezték. Egyéb testnedvek használata pontatlan teszteredményhez vezethet. 2. Ha a vizsgálati eredmények leolvasása 20 percnél korábban ill. 40 percnél később történik, a kapott eredmény pontatlan lehet. 3. Vénás teljes vér vagy plazma vizsgálatakor, amennyiben nem EDTA, nátrium- vagy lítium-heparint, nátrium-citrát antikoagulánst tartalmazó csövet használunk, a teszt pontatlan eredményt produkálhat. 4. A negatív eredmény nem zárja ki a HIV fertőzés lehetőségét. Álnegatív eredmény a következő esetekben fordulhat elő. - HIV-1 vagy HIV-2 vírussal fertőzött egyének, akik nagy hatékonyságú antiretrovirális terápiában (HAART) részesülnek. - Alacsony antitest-szint a nemrégiben történt expozíciónak köszönhetően. 5. Az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt a HIV-1 és/vagy HIV-2 vírussal fertőzött egyének kórisméjének megállapítását segíti. Az AIDS és az AIDS-hez társuló egészségi állapotok klinikai szindrómáknak minősülnek, kórisméjük csak klinikailag állapítható meg. 6. Nem került sor az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt teljesítményét alátámasztó klinikai adatgyűjtésre 12 éves kor alatti gyermekek esetében. TELJESÍTMÉnYJELLEMZŐK ÉrZÉKEnYSÉg HIV-1 antitestek kimutatása HIV-1 vírussal fertőzött egyénektől származó mintákból. nyál Szenzitivitási tanulmányt végeztek frissen vett nyálmintákkal, melyek 597, HIV-1 vírussal fertőzött egyéntől származtak. Az 597, megerősítő vizsgálaton átesett szeropozitív mintából 597 minta reaktív választ adott az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 tesztre. Az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 antitest gyorsteszt érzékenysége nyálminták esetében 597/597 = 100%-kos. Teljes vér Szenzitivitási tanulmányt végeztek frissen vett ujjbegy és/vagy teljes vér mintákkal, melyek 543, HIV-1 vírussal fertőzött egyéntől származtak. Az 543, EIA és Western blot/ifa módszerrel ellenőrzött valós pozitív mintából, 543 reaktív választ adott az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 tesztre. Plazma Szenzitivitási tanulmányt végeztek tizenegy klinikai vizsgálatban EDTA-plazma mintákkal, melyek 728, HIV-1 vírussal fertőzött egyéntől származtak. Az 728, megerősítő vizsgálaton és EIA vizsgálaton átesett szeropozitív mintából, 728 reaktív választ adott az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 tesztre. 1. TÁBLÁZaT: az érzékenységi tanulmányok összegzése Minta reaktív Összes n Érzékenység Nyál % Teljes vér % Plazma % Különböző földrajzi régióból származó hiv-1 minták reakciókészsége Az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt különböző földrajzi régiókból származó HIV-1 mintákra való érzékenységének értékelésére 119 mintát vizsgáltak, melyek a HIV-1 A, B, C, D, E, F, G, H, J altípusokat és az O csoportot képviselik, és ezek mindegyike reaktívnak mutatkozott az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt használata során. reakcióképesség egyéb hiv-1 szerokonverziós panelekkel Harminc HIV-1 szerokonverziós panelt vizsgáltak összehasonlításban CE jelölésű anti-hiv EIA teszttel. Minden panel szekvenciális szérum-/plazmamintákból állt, melyek egyazon egyéntől származtak, szeronkonverzió során. A harminc szerokonverziós panel 235 mintából állt. A teszt eredményét a 2. táblázat mutatja. Ebben a tanulmányban, az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt szerokonverziót érzékelt, átlagban, megközelítőleg a CE jelölésű EIA teszttel egyidejűleg. 2. TÁBLÁZaT: az OraQuick ADVANCE hiv-1/2 teszt és engedélyezett anti-hiv Eia tesztek összehasonlítása szerokonverziós panelek használatával # Panelek reaktív 17 OraQuick = referencia Eia 13 OraQuick < referencia Eia Az átlagos különbség 2,5 nappal később (95% CIs: 1,2-3,8 nap) volt az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 tesztre vonatkozóan. hiv-2 antitestek kimutatása hiv-2-vel fertőzött egyénektől származó mintákból Összesen 104, engedélyezett HIV-2 EIA és egyéb kiegészítő vizsgálatokkal, mint a Western blot és RIPA módszerekkel igazolt HIV-2 antitest pozitív mintára tettek szert, különböző forrásokból. Az OraQuick ADVANCE 104/104 (100%) esetben mutatott ki HIV-2 pozitív egyének mintáiban antitestet. Az OraQuick ADVANCE érzékenységének értékelésére, ismert HIV-2 populációban két további tanulmányt végeztek. Három USA-beli HIV-2 fertőzött és 13 afrikai, Bissau-Guinea-beli HIV-2 fertőzött egyént ujjbegyből származó teljes vér és nyálminta, valamint az OraQuick ADVANCE teszt használatával vizsgáltak. Mindegyik alany ujjbegyből vett teljes vér és nyál mintája reaktív volt az OraQuick ADVANCE vizsgálatban. Minden, az OraQuick ADVANCE teszttel végzett tanulmány reaktív eredményeit összevetve, az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt érzékenysége HIV-2 antitestek kimutatására 120/120 = 100%-kos volt. SPECiFiCiTÁS nyál Specificitási tanulmányt végeztek négy klinikai vizsgálatban, frissen vett nyálmintákkal, melyek 606, előzetesen nem szűrt, alacsony HIV-1 fertőzésveszélynek kitett egyéntől származtak. Mind a 606 minta helyesen nem reaktívnak mutatkozott az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt használata során. A négy vizsgálatból származó 106 HIV antitest negatív mintából, amelyek nagy HIV-1 fertőzésveszélynek kitett populációkat vizsgáló tanulmányokból származtak, az OraQuick ADVANCE teszt 105 esetben minősült nem reaktívnak. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) által végzett külön tanulmány 1679 ismeretlen HIV státuszú egyéntől származó nyálmintákat vizsgált. Az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt 1666 valós negatív mintaként azonosított mintából 1662 esetben produkált nem reaktív eredményt. Mindkét vizsgálatból származó nem reaktív eredmények alapján, az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt specificitása ezekben a vizsgálatokban 2373/2378 = 99,8%-os volt. ujjbegyből vett teljes vér Specificitási vizsgálatot végeztek frissen szerzett, ujjbegyből származó teljes vérmintával, amelyek 2189, előzetesen nem szűrt, alacsony ill. magas HIV-1 fertőzésveszélynek kitett egyéntől származtak. A 2189 mintából, EIA és kiegészítő vizsgálatokat használva, 2166 minta negatív volt. Minden valós negatív minta az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszttel nem reaktív eredményt adott 100%-kos specificitással. Plazma Specificitási vizsgálatot végeztek hét klinikai vizsgálatban, 1657 előzetesen nem szűrt, alacsony ill. magas HIV fertőzésveszélynek kitett egyéntől származó EDTA plazmaminta használatával. Az 1657 mintából, 1642 HIV negatív volt az engedélyezett EIA és kiegészítő vizsgálatok alapján. Mind az 1642 minta nem reaktív eredményt mutatott az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt használatakor. Az összes vizsgálatból származó OraQuick ADVANCE nem reaktív eredményei alapján, az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt specificitása ezekben a vizsgálatokban 1642/1642 = 100%-kos volt. 3. TÁBLÁZaT: a specificitási tanulmányok összegzése OraQuick Valódi Minta Összes n nem reaktív negatív Specificitás Nyál ,8% Ujjbegyből vett teljes vér % Plazma %

4 ZaVarÓ anyagok ÉS a FErTŐZÉShEZ nem TÁrSuLÓ EgÉSZSÉgi ÁLLaPOTOK A nem társuló egészségi állapotok vagy zavaró anyagok, az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 teszt szenzitivitására gyakorolt hatásának értékeléséhez 200, a HIV-1 fertőzéshez nem társuló különböző egészségi állapotú egyéntől származó szérum-/plazmamintát és 100 zavaró anyagot tartalmazó mintát oltottak be HIV-1 pozitív mintával, alacsony szintű pozitív reaktivitás létrehozásához. Az összes beoltott minta reaktív eredményt adott. A nem társuló egészségi állapotok vagy zavaró anyagok, az OraQuick ADVANCE HIV-1/2 antitest gyorsteszt specificitására gyakorolt hatásának értékeléséhez 321, a HIV fertőzéshez nem társuló különböző egészségi állapotú egyéntől származó szérum-/plazmamintát és 119 zavaró anyagot tartalmazó mintát viszgáltak. Egy-egy, megállapítottan EBV, HBV ill. rheumatoid faktor pozitív egyéntől, többször szült nőbetegtől és három, megállapítottan HAV fertőzött egyéntől származó minta álpozitív eredményt adott. 4. Táblázat: a hiv FErTŐZÉShEZ nem TÁrSuLÓ EgÉSZSÉgi ÁLLaPOTOK Egészségi állapot (n = 321) OraQuick reaktív OraQuick nem reaktív Többször szült nőbetegek 1 14 Antinukleáris antitest (ANA) 0 17 Lupus 0 15 Reumafaktor 1 17 Cytomegalovirus (CMV) 0 15 Epstein Barr virus (EBV) 1 14 Hepatitis A virus (HAV) 3 17 Hepatitis B virus (HBV) 1 16 C hepatitis (HCV) 0 15 Humán T-sejtes leukémia-limfóma vírus I. típus (HTLV-I) 0 15 Humán T-sejtes leukémia-limfóma vírus II. típus (HTLV-II) 0 15 Rubeola 0 15 IgG gammopathiák 0 13 IgM gammopathiák 0 12 Syphilis 0 15 Toxoplasmosis 0 15 Tuberculosis 0 15 Influenza 0 10 IgM gammopathiák 0 10 Hemofíliás betegek 0 10 Herpes simplex vírus 0 5 Cirrhosis 0 5 Dialíziskezelés alatt álló páciens 0 4 Colon Cancer 0 4 HTLV I/II 0 2 Chlamydia 0 3 Anti-sci ill. anti-rnp antitest 0 3 Emlőrák 0 1 Anti-DNS antitest 0 1 Gonorrhea 0 1 Zavaró anyagok (n = 119) Emelkedett bilirubinszint 0 20 Emelkedett haemoglobinszint 0 20 Emelkedett trigliceridszint 0 20 Emelkedett proteinszint 0 20 Bakteriálisan szennyezett 0 25 Szemmel látható hemolízis (hemolitikus kórképek) 0 5 Sárgasággal járó 0 5 Lipaemiás 0 4

5 Jelmagyarázat Felhasználható Készlet kontrollok Tesztelő eszköz Katalógusszám HIV negatív kontroll Tesztelő eszközök Gyártási szám HIV-1 pozitív kontroll Tesztelő állvány Gyártó HIV-2 pozitív kontroll In vitro diagnosztikai orvosi eszköz Lásd a használati utasítást! Használati útmutató Hőmérsékletkorlátozás Figyelem, tanulmányozza a kísérő dokumentumokat! 5 µl Hurkok Ne használja újra! Tartalom Nedvszívó csomag Hivatalos képviselet az Európai Közösségben Nem értékesíthető az USA területén Előhívó oldat üvegcse 220 East First Street Bethlehem, PA U.S.A. (001) QARAD bvba Cipalstraat 3 B-2440 GEEL BELGIUM 2001, 2012 OraSure Technologies, Inc. U.S. Patent # 6,303,081, # 7,192,555, # 7,541,194 and various international and U.S. patents pending. OraQuick ADVANCE is a registered trademark of OraSure Technologies, Inc. Item# rev. 05/12 HUN

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM H. pylori IgA 708720 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM H. pylori IgA készlet egy enzimhez kötött ellenanyag-vizsgálat (ELISA)

Részletesebben

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA kézikönyv

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA kézikönyv QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA kézikönyv ESAT-6 és CFP-10 peptid antigénekre adott válaszok mérésére szolgáló teljes vér IFN-γ teszt In vitro diagnosztikai célra 2 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Részletesebben

QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas

QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas QUANTA Lite TM SLA 708775 In vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA komplexitás: Magas Javasolt alkalmazás A QUANTA Lite TM SLA (szolubilis májantigén) egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens vizsgálat (ELISA),

Részletesebben

Monolisa Anti-HBs PLUS

Monolisa Anti-HBs PLUS Monolisa Anti-HBs PLUS 192 teszt 72566 KÉSZLET A HEPATITIS B FELÜLETI ANTIGÉNJE ELLENI ELLENANYAG (ANTI HBs) KIMUTATÁSÁRA ÉS TITERÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, HUMÁN SZÉRUMBAN VAGY PLAZMÁBAN ENZIM-IMMUNOASSAY

Részletesebben

QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Sm 708560 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Sm egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) az Sm antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

4 Reagensek/Komponensek OPTIGEN teszt HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ 2-8

4 Reagensek/Komponensek OPTIGEN teszt HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ 2-8 Egy második mosás után a pettét fotoreagens-keverékkel töltjük meg, amely az enzimmel megjelölt anti-ige antitesttel kémiailag reakcióba lép és ennek során fényt bocsát ki (kemilumineszcencia). Az egyes

Részletesebben

használati útmutató GL32 mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK Lépésről lépésre Beurer GmbH Söflinger Straße 218 www.beurer-medical.de 89077 Ulm, Germany 0344

használati útmutató GL32 mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK Lépésről lépésre Beurer GmbH Söflinger Straße 218 www.beurer-medical.de 89077 Ulm, Germany 0344 használati útmutató GL32 mmol/l H Code free VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK german l engineering Lépésről lépésre Beurer GmbH Söflinger Straße 218 www.beurer-medical.de 89077 Ulm, Germany 0344 Tartalomjegyzék Vércukormérő

Részletesebben

Tartalom. 7 A készülék tárolása, ápolása és fertőtlenítése...32 7.1 Tisztítás...32 7.2 Fertőtlenítés...33

Tartalom. 7 A készülék tárolása, ápolása és fertőtlenítése...32 7.1 Tisztítás...32 7.2 Fertőtlenítés...33 Tartalom 1 A készülék ismertetése...4 A készülék ismertetése...4 1.1 Szállítási terjedelem, utólagos vásárlás és tartozékok...5 1.2 A készülék funkciói...6 1.3 Jelmagyarázat...7 2 Figyelmeztető megjegyzések

Részletesebben

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite Jo-1 708585 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite Jo-1 egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a Jo-1 antitestek szemikvantitatív

Részletesebben

QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM MPO 708700 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM MPO egy enzimmel kapcsolt immunoszorbens assay (ELISA) a myeloperoxidáz (MPO) ellenes

Részletesebben

VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER

VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER CE 0123 Gyári szám: Értékesítés dátuma: Aláírás / PH. 1 GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI JEGYZÉK Erre a készülékre az érvényesített jótállási jegy és rendeltetésszerű használat esetén

Részletesebben

VÉRCUKOR ELLENŐRZŐ KÉSZLET. Kezelési útmutató. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.10-i verzió. Vércukor ellenőrző készlet

VÉRCUKOR ELLENŐRZŐ KÉSZLET. Kezelési útmutató. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.10-i verzió. Vércukor ellenőrző készlet VÉRCUKOR ELLENŐRZŐ KÉSZLET Vércukor ellenőrző készlet KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.10-i verzió Kezelési útmutató Kedves tulajdonos! Ez a kézikönyv olyan fontos információkat tartalmaz, melye ket tudnia kell

Részletesebben

Használati utasítás GL40. mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK. Lépésről lépésre IVD. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical.

Használati utasítás GL40. mmol/l VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK. Lépésről lépésre IVD. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical. Használati utasítás GL40 mmol/l H VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK Lépésről lépésre IVD Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm Germany www.beurer-medical.de 0344 2 Beurer GL40 mmol/l Tartalom 1 Ismertető...4

Részletesebben

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies 2008 július EZ1 DSP Virus Kit Használati utasítás 48 2. verzió Az EZ1 DSP Virus Kit a QIAGEN BioRobot EZ1 DSP-vel vagy az EZ1 Advanced DSPvel együtt egy olyan rendszer, amely mágneses gyöngy technológiát

Részletesebben

DIAVUE Prudential Vércukormérő készülék. Használati útmutató. Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

DIAVUE Prudential Vércukormérő készülék. Használati útmutató. Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! DIAVUE Prudential Vércukormérő készülék Használati útmutató Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Tartalomjegyzék Fontos biztonsági figyelmeztetések... 5 A mérés

Részletesebben

QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas

QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) 708765 In Vitro diagnosztikai alkalmazásra CLIA Bonyolultság: magas Javasolt alkalmazás QUANTA Lite TM GPA (Gyomor Parietalis Sejt Antitest) kit egy

Részletesebben

GlucoDock. Vércukormérő modul. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Használati útmutató. Art. 79306

GlucoDock. Vércukormérő modul. Kérjük, figyelmesen olvassa el! Használati útmutató. Art. 79306 GlucoDock Vércukormérő modul Használati útmutató Kérjük, figyelmesen olvassa el! Art. 79306 GlucoDock részei Működési információk Apple készülék csatlakozó hely GluckoDock eszköz csatlakozófej GluckoDock

Részletesebben

MYGLUCOHEALTH VEZETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV VÉRCUKORSZINTMÉRŐ. MGH-BT1 modell Rev 7-6.14 HU/hu. Kimutatott mmol/l Elérhető mg/dl

MYGLUCOHEALTH VEZETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV VÉRCUKORSZINTMÉRŐ. MGH-BT1 modell Rev 7-6.14 HU/hu. Kimutatott mmol/l Elérhető mg/dl MYGLUCOHEALTH VEZETÉK NÉLKÜLI VÉRCUKORSZINTMÉRŐ HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Kimutatott mmol/l Elérhető mg/dl MGH-BT1 modell Rev 7-6.14 HU/hu FONTOS INFORMÁCIÓ A MyGlucoHealth készülék gyors és egyszerű módszert

Részletesebben

Dcont Ideál egyéni vércukormérő készülék. Dcont Ideál Használati útmutató

Dcont Ideál egyéni vércukormérő készülék. Dcont Ideál Használati útmutató egyéni vércukormérő készülék Dcont Ideál Használati útmutató 1 Használati útmutató Mielőtt megkezdené a készülék használatát Alaposan olvassa el Dcont Ideál, az Ideál Teszt tesztcsík és az ujjszúró használati

Részletesebben

HE4 EIA. Prod. Nr. 404-10. 2008-09 96 meghatározáshoz

HE4 EIA. Prod. Nr. 404-10. 2008-09 96 meghatározáshoz HE4 EIA Prod. Nr. 404-10 Használati utasítás Enzim immunmetrikus vizsgálati készlet 2008-09 96 meghatározáshoz CÉLSZERŰ HASZNÁLAT A HE4 EIA a humán szérumban található HE4 mennyiségi meghatározására szolgáló

Részletesebben

Medisana GlucoDock vércukormérő készülék használati útmutató. A rendszer leírása

Medisana GlucoDock vércukormérő készülék használati útmutató. A rendszer leírása Medisana GlucoDock vércukormérő készülék használati útmutató A rendszer leírása 1 1. Apple készülék csatlakozó egysége 2. GlucoDock eszköz csatlakozó egysége 3. GlucoDock vércukormérő egysége 4. Tesztcsík

Részletesebben

10. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2003. február 17. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2003. február 17. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 2. KÜLÖNSZÁM 2003. február 17. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A BETEGELLÁTÁS SORÁN

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Vércukormérő rendszer Vércukormérő rendszer Felhasználói kézikönyv AGM-4000 *KÉSZÜLÉK ÖSSZEFOGLALÓ Az összefoglaló célja kizárólag a GlucoDr AGM-4000 vércukormérő készülék gyors bemutatására szolgál. A

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A

TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A TESZTCSÍK 9 VÉRMINTA 12 KÓDBEÁLLÍTÁS 14 Kód beállítása

Részletesebben

PLATELIA VZV IgM 72685 48 TESZT

PLATELIA VZV IgM 72685 48 TESZT PLATELIA VZV IgM 72685 48 TESZT VARICELLA ZOSTER ELLENI IgM ANTITESTEK MINİSÉGI MEGHATÁROZÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL IMMUNOENZIMATIKUS ELLENANYAG-BEFOGÁSOS (CAPTURE) MÓDSZERREL Ref. 91079/BRD Hungarian - 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nem-konjugált Ösztriol

Nem-konjugált Ösztriol RK-3CTMCE150102 Nem-konjugált Ösztriol [ 125 I] RIA készlet (REF: RK-3CT) A nem-konjugált Ösztriol [ 125 I] RIA készlet humán szérum nem konjugált ösztriol tartalmának in vitro direkt meghatározására szolgál,

Részletesebben

Keverés után 1 ml 2 ml 4 ml 10 ml 1. komponens: ragasztófehérje oldat. 45,5 mg. 91 mg 1500 KIE 3000 KIE 250 NE 500 NE. 20 mikromol

Keverés után 1 ml 2 ml 4 ml 10 ml 1. komponens: ragasztófehérje oldat. 45,5 mg. 91 mg 1500 KIE 3000 KIE 250 NE 500 NE. 20 mikromol 1. A GYÓGYSZER NEVE TISSEEL Lyo por és oldószer szövetragasztóhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1. komponens: ragasztófehérje-oldat Liofilizált ragasztófehérje-koncentrátum (Tisseel por), aprotinin-oldattal

Részletesebben

Háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. Dr Tács Tímea családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. Dr Tács Tímea családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos Háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató Dr Tács Tímea családorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos 24. SZÁMÚ KÖRZET 1077 Budapest, Wesselényi utca 11 HIGIÉNÉS SZABÁLYZAT Hatályba lépett:

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Zevalin 1,6 mg/ml készlet radioaktív infúziós gyógyszerekhez 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL A Zevalin készlet formájában kerül forgalomba az

Részletesebben

Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, 2009

Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, 2009 ÚTMUTATÓ az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett, szolgáltató által kezdeményezett fertőző betegségekkel kapcsolatos önkéntes orvosi vizsgálathoz, szűrővizsgálathoz és counsellinghez 2 Kábítószer

Részletesebben