MÁGNESES PLGA NANORÉSZECSKÉK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELÜLETI MÓDOSÍTÁSA TERMÉSZETES INTERFERON KÉSLELTETETT ÉS CÉLZOTT HATÓANYAG LEADÁSA ÉRDEKÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁGNESES PLGA NANORÉSZECSKÉK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELÜLETI MÓDOSÍTÁSA TERMÉSZETES INTERFERON KÉSLELTETETT ÉS CÉLZOTT HATÓANYAG LEADÁSA ÉRDEKÉBEN"

Átírás

1 PANNON EGYETEM MOLEKULÁRIS- ÉS NANOTECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MÁGNESES PLGA NANORÉSZECSKÉK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELÜLETI MÓDOSÍTÁSA TERMÉSZETES INTERFERON KÉSLELTETETT ÉS CÉLZOTT HATÓANYAG LEADÁSA ÉRDEKÉBEN Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI SZERZŐ: QUAZI TANMINUL HAQUE SHUBHRA TÉMAVEZETŐK: GYENIS JÁNOS DSc PROFESSOR EMERITUS FECZKÓ TIVADAR PhD TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS PANNON EGYETEM MŰSZAKI KÉMIAI KUTATÓINTÉZET MAGYARORSZÁG 2014

2 BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK Az utóbbi két évtizedben a kutatók óriási erőfeszítéseket tettek, hogy a rákos és a vírusos megbetegedések ellen hatásos gyógyszereket fejlesszenek. A rákos megbetegedések megelőzték a szívbetegségeket, és a halálozási listán az első helyre léptek; a rák világszerte a legnagyobb számú áldozatot szedi, becslés szerint 2012-ben 8,2 millióan hunytak el miatta. A Világ Rák Jelentése %-os növekedéssel számol a következő két évtizedben. A Betegség Felügyelő és Megelőző Központ (CDC) a Hepatitis Világnapján kibocsátott legújabb beszámolója szerint világszerte a virális hepatitis a fertőzéses megbetegedések haláleseteinek vezető okozója évente hozzávetőleg 1,4 millió elhunyttal. A legtöbb haláleset a kb. 400 millió krónikus hepatitis B és C vírus fertőzött közül kerül ki. A nanorészecskék (NP-k) szilárd kolloid részecskék nm átmérő tartományban, mindazonáltal a mikrokapszulázással kapcsolatban az nm-t általában nano mérettartományként aposztrofálják. Számos NP-alapú gyógyszerhatóanyag leadó és célzó rendszert fejlesztenek. Különösen az 1980-as évek óta a tudósok hatásos gyógyszerhordozókat próbálnak fejleszteni, és az orvosságot célzottan eljuttatni. A gyógyszerhordozó mágneses nanorészecskék/nanokapszulák (NP-k) nagyon biztató eszközei a célzott és nyújtott gyógyszerleadásnak, főleg a rák elleni harcban. Több kórokozó elleni bioaktív molekulát sikeresen kapszuláztak megfelelő mátrixszal annak érdekében, hogy növeljék a bioaktivitását, biológiai elérhetőségét és szabályozott hatóanyagleadásra alkalmazzák. Az olyan betegségek, mint pl. AIDS, rák, tuberkolózis, diabétesz, malária nanogyógyszerei különböző kísérleti fázisban vannak, illetve néhány már kereskedelmi forgalomba került. Valószínűleg ez az oka, hogy a terület az utóbbi években nemcsak példa nélkül álló kutatási növekedésről, hanem rengeteg nanotudománybeli és nanotechnológiai alkalmazásról is tanúságot tett. A terápiás NP technológiák képesek forradalmasítani a gyógyszerfejlesztési eljárást a gyógyszeriparban. Orvosságok nanohordozókkal történő kapszulázása megnöveli a specificitásukat, hatékonyságukat, terápiás hatásukat és a tolerálhatóságukat. A PhD munka célja természetes interferon alfa (IFN- ) gyógyszer késleltetett és célzott hatóanyagleadású készítmény fejlesztése. IFN- -t és szuperparamágneses vas-oxid (Fe 3 O 4 ) NP-ket poli(tejsav-glikolsav) (PLGA) mátrixban együtt kapszuláztak. A PLGA NP-ket megfelelő módszerrel állították elő, és a folyamatváltozók közötti összefüggést vizsgálták annak érdekében, hogy kisméretű NP-ket nyerjenek nagy kapszulázási 2

3 hatékonysággal. Továbbá a véráram makrofágjainak elkerülése érdekében végzett NP felszíni módosítást és az in vitro IFN- kibocsátást vizsgálták. Az IFN- magas költsége miatt a folyamatoptimalizálást és a funkcionalizálást az IFN- helyett humán szérum albumin (HSA) modell gyógyszerrel végezték. Az IFN-ok antivirális és antitumor aktivitással rendelkeznek. A mágneses NP-k képesek a PLGA NP-ket a májba és a lépbe célba juttatni, és használhatók rákfajták kezelésére. Másrészt a mágneses NP-k jelenléte miatt mágneses mező segítségével (külső vagy belső mágnessel) lehetséges valamely testrész célzása, valamint a gyógyszerfelvétel MRI-vel (mágneses rezonancia vizsgálattal) nyomon követhető. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK Természetes IFN- -t és szuperparamágneses vas-oxid (Fe 3 O 4 ) NP-ket, az utóbbiak koprecipitációval való előállítása után, együtt kapszuláztak PLGA mátrixban összetett emulziós oldószer elpárologtatásos technikával. Öt folyamatváltozót azonosítottak, melyek leginkább befolyásolták a hidrodinamikai részecskeméretet és/vagy a kapszulázási eljárást. Ezt az öt folyamatváltozót használták statisztikai szoftverrel megvalósított kísérlettervezéshez. A változók: a vas-oxid mennyisége a szerves fázisban a kapszulázáshoz használt PLGA tömegére vonatkoztatva, a PLGA koncentrációja a szerves fázisban, a HSA koncentráció a belső vizes fázisban, a külső vizes/szerves fázis térfogat arány és az ultrahangos kezelés ideje a második emulzifikálás során. 3 (p-1) típusú frakcionális faktoriális kísérlettervezést végeztek a STATISTICA szoftverrel, ahol a p a faktorok (változók) számát jelzi. A NP-k hidrodinamikai méretét dinamikus fényszórás módszerével analizálták. A kolloid részecskék felületi töltését elektroforetikus mobilitás és zeta potenciál meghatározással vizsgálták. A fehérje típusú gyógyszer kapszulázási hatékonyságát közvetetten mikro BCA (bicinchoninic sav) fehérje teszttel határozták meg. A nanorészecskék morfológiáját transzmissziós- és pásztázó elektronmikroszkóppal jellemezték. A nagy modell gyógyszer tartalom és legkisebb kapszula méret eléréséhez szükséges legjobb folyamati körülményeket a GAMS /MINOS szoftverrel számították. A PLGA NP-k felületmódosítására poloxamert használtak a felszín hidrofillé tétele érdekében, mely képes késleltetni azok felismerését a mononukleáris fagocita rendszer által. A szérum fehérje adszorpciót méret, zeta potenciál és fehérje tartalom méréssel illetve izotermális titrációs kalorimetriával vizsgálták mind a felületmódosított, mind a 3

4 nem módosított PLGA NP-ken. A mágneses PLGA NP-k in vitro IFN-α kibocsátását enzimhez kapcsolt immunszorbens meghatározással elemezték. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 1. tézis Természetes interferon alfa (IFN- ) késleltetett és célzott hatóanyagleadása érdekében, IFN- -t és szuperparamágneses vas-oxidot (Fe 3 O 4 ) poli(tejsav-glikolsav) (PLGA) mátrixban mikrokapszuláztam. Az öt legfontosabb eljárási változó (vas-oxid mennyisége a szerves fázisban a PLGA tömegére vonatkoztatva; PLGA koncentráció a szerves fázisban; HSA koncentráció a belső vizes fázisban; a külső vizes fázis/szerves fázis térfogatarány; és az ultrahangos kezelés időtartama a második emulzifikálás során) az átlagos hidrodinamikai részecskeméretre és a kapszulázási hatékonyságra gyakorolt hatását vizsgáltam. A nanorészecskék átlagos hidrodinamikai mérete az eljárási körülményektől függően a nm tartományban változott, és leginkább a PLGA koncentráció, azt követően a szonikálás időtartama befolyásolta. A vas-oxid/plga tömegarány, a külső vizes- és a szerves fázis térfogataránya és az utóbbi két faktor lineáris-lineáris kölcsönhatása is fontos méret befolyásoló szereppel bírt. (Kapcsolódó saját publikációk: [3]) 2. tézis A vizsgált nanorészecskék kapszulázási hatékonysága az eljárási körülmények függvényében a % tartományban változott. Az öt fontos változó közül a PLGA koncentrációja és a HSA koncentráció a belső vizes fázisban, továbbá ezek kereszthatása bírt a legerősebb befolyással a kapszulázási hatékonyságra. A magnetit jelenléte csak kissé befolyásolta a HSA kapszulázást a PLGA nanorészecskékbe, míg a külső vizes/szerves fázis térfogat arány és az ultrahangos emulzifikálás nem mutatott szignifikáns hatást a kapszulázási hatékonyságra (Kapcsolódó saját publikációk: [4,5]) 3. tézis Az egzakt matematikai eszközökkel (GAMS TM /MINOS) kivitelezett optimalizálás lehetővé tette, hogy az optimális folyamat körülményeket megtaláljam ahhoz, hogy magas 4

5 kapszulázási hatékonyság mellett relatíve kisméretű nanorészecskéket állítsak elő. Az eredmények azt mutatták, hogy a legkisebb lehetséges átlagos részecskeméret alacsony polimer koncentrációnál, nagy diszpergálási energiánál (elegendő szonikálási idő), illetve alacsony vizes fázis/szerves fázis térfogat aránynál érhető el. A legjobb körülmények között 155 nm átlagméretű HSA-t tartalmazó nanorészecskéket sikerült előállítanom 92,3 %-os kapszulázási hatékonysággal. (Kapcsolódó saját publikációk: [4]) 4. tézis A PLGA nanorészecskék megfelelő felületi módosítását poloxamer triblokk kopolimerrel (Pluronic F68, PF68) végeztem annak érdekében, hogy az élettartamuk a véráramban megnövekedjen. Méret és zeta potenciál mérések, fehérje adszorpciós vizsgálat és izotermális titrációs kalorimetria igazolták a nanorészecskék hatékony felületi módosítását. (Kapcsolódó saját publikációk: [1,2]) 5. tézis In vitro IFN- leadási vizsgálatot enzimhez kapcsolt immunszorbens meghatározással végeztem. Feltételeztem, hogy az IFN- a részecskékből felszabadult, és folyamatosan lebomlott mind a nanorészecskékben és a folyadék fázisban, ezáltal csökkent a koncentrációja a pufferben. Így az interferon aktuális koncentrációját a folyadék fázisban ennek a három folyamatnak a sebessége és a kiindulási viszonyok határozzák meg. Feltételeztem, hogy az interferon lebomlása első rendű reakció kinetikával írható le. A nanorészecskékben lejátszódó lebomlás sebességi állandójára hasonló értéket kaptam a felületmódosított és a nem módosított nanorészecskék esetén. A szilárd fázisú lebomlási sebességek számottevően alacsonyabbak, mint a folyadék fázisban tapasztaltak. A felületmódosított részecskék IFN kibocsátási sebessége lényegesen alacsonyabb, mint a nem módosított részecskéké, amit a sokkal alacsonyabb kezdeti felszabadulással együtt főképpen a poloxamer borítás miatt fellépő még inkább elnyújtott kibocsátási hatásnak tulajdonítok. 5

6 KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE BÍRÁLT FOLYÓIRATCIKKEK [1] Quazi T. H. Shubhra, Judit Tóth, János Gyenis, Tivadar Feczkó (2014). Surface Modification of HSA Containing Magnetic PLGA Nanoparticles by Poloxamer to Decrease Plasma Protein Adsorption. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Published online on 22 July, doi: /j.colsurfb (IF 2013 : 4.287) [2] Quazi T. H. Shubhra, Judit Tóth, János Gyenis, Tivadar Feczkó (2014). Poloxamers for surface modification of hydrophobic drug carriers and their effects on drug delivery, Polymer Reviews, 54(1): (IF 2013 : 6.593) [3] Quazi T. H. Shubhra, Andrea F. Kardos, Tivadar Feczkó, Hana Mackova, Daniel Horák, Judit Tóth, György Dósa, János Gyenis (2014). Co-encapsulation of human serum albumin and superparamagnetic iron oxide in PLGA nanoparticles: Part I. Effect of process variables on the mean size. Journal of Microencapsulation, 31(2): (IF: 1.878) [4] Quazi T. H. Shubhra, Tivadar Feczkó, Andrea F. Kardos, Judit Tóth, Hana Mackova, Daniel Horak, György Dósa, János Gyenis (2014). Co-encapsulation of human serum albumin and superparamagnetic iron oxide in PLGA nanoparticles: Part II. Effect of process variables on protein model drug encapsulation efficiency. Journal of Microencapsulation, 31(2): (IF 2013 : 1.878) [5] Quazi T. H. Shubhra, Hana Macková, Andrea F. Kardos, Daniel Horák, Judit Tóth, János Gyenis, Tivadar Feczkó (2013). Encapsulation of human serum albumin in submicrometer magnetic poly(lactide-co-glycolide) particles as a model system for targeted drug delivery. e-polymers, 13 (1): (IF 2013 : 0.330) KONFERENCIAKIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK ÉS ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÓK [6] Q. T. H. Shubhra, T. Feczkó and J. Gyenis. Surface Modification of PLGA Nanoparticles Co-encapsulating Model Drug and Magnetic Nanoparticles to Prolong Life Time in the Bloodstream. The 7th World Congress on Particle Technology, May 19-22, 2014, Beijing, China (Abstract has been accepted). 6

7 [7] Shubhra Q.T.H., Feczkó T. and Gyenis J. Preparation, Optimization And Surface Modification Of Magnetic PLGA Nanoparticles Loaded With Model Drug. XXI International Conference on Bioencapsulation, August 28-30, 2013, Berlin, Germany. [8] Q.T.H. Shubhra, T. Feczkó, J. Gyenis. Optimization Of Process Variables And Surface Modification Of Model Drug Loaded Magnetic PLGA Nanoparticles. 44th IUPAC World Chemistry Congress, August 11-16, 2013, Istanbul, Turkey, published electronically. [9] Quazi T. H. Shubhra, Tivadar Feczkó, János Gyenis. Surface Modification Of Model Drug Loaded Magnetic PLGA Nanoparticles To Prolong Life Time In The Blood Stream. Particles 2013 conference, August 3-6, 2013, Ohio, USA, pages. [10] Quazi T. H. Shubhra, Andrea F. Kardos, Tivadar Feczkó, János Gyenis. Coencapsulation of superparamagneticiron oxide and human serum albumin in PLGA nanoparticles: Effect of process variables on the mean size and encapsulation efficiency. Materials Today Virtual Conference: Nanotechnology; December, Poster published online. (http://view6.workcast.net/?cpak= &pak= ). [11] Q.T.H. Shubhra, A.F. Kardos, T. Feczkó, J. Gyenis. Effect Of Process Variables On Size And Encapsulation Efficiency Of Model Drug Loaded Magnetic PLGA Nanoparticles. NanoDDS'12 conference; 2012 December 6-7, Atlantic City, NJ, USA, page [12] Q.T.H. Shubhra, A.F. Kardos, T. Feczkó, J. Gyenis. Effect Of Process Variables On Size And Encapsulation Efficiency Of Model Drug Loaded Magnetic PLGA Nanoparticles. Drug Delivery Australia (DDA) conference; 2012 November 26-27; Melbourne, Australia, page 157. [13] Quazi T. H. Shubhra, Tivadar Feczkó, János Gyenis, Andrea F. Kardos. Coencapsulation of a model drug and magnetic nanoparticles. Conference of Chemical Engineering (MKN 12); 2012 April 24-26; Veszprem, Hungary, page 112 (ISBN ). 7

Beszámoló az innovativ gyógyszerkutatásra irányuló nemzeti technológiai platform orvosi nanotechnológia szakbizottságának 2. évi szimpóziumáról

Beszámoló az innovativ gyógyszerkutatásra irányuló nemzeti technológiai platform orvosi nanotechnológia szakbizottságának 2. évi szimpóziumáról Beszámoló az innovativ gyógyszerkutatásra irányuló nemzeti technológiai platform orvosi nanotechnológia szakbizottságának 2. évi szimpóziumáról Nano-biotechnológia: Koncepciók és módszerek konvergenciája

Részletesebben

Orvosi nanotechnológia munkaértekezlet. Összefoglaló jelentés

Orvosi nanotechnológia munkaértekezlet. Összefoglaló jelentés INNOVATÍV GYÓGYSZEREK KUTATÁSÁRA IRÁNYULÓ NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM Orvosi nanotechnológia munkaértekezlet Összefoglaló jelentés Dr. Szebeni János Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai

Részletesebben

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA NANOSTRUKTURÁLT VÉKONYRÉTEGEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Ph. D. értekezés DARÁNYI MÁRIA Témavezető: Dr. Kukovecz Ákos egyetemi docens Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti

Részletesebben

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat Készítette: László István MSc, II. évfolyam Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Témavezető: Dr. Zrínyi Miklós Konzulens:

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 2012 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar A szekcióülések

Részletesebben

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció. Kivonatok. Pannon Egyetem Mérnöki Kar. 2015. április 9-11.

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció. Kivonatok. Pannon Egyetem Mérnöki Kar. 2015. április 9-11. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció Kivonatok Pannon Egyetem Mérnöki Kar 2015. április 9-11. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. habil. Dr. techn. Dési

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS /tervezet/ Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Témavezető: Dr habil Kóródi Gyula PhD NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata

A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI- ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Hordozós fém nanorészecskék szabályozott előállítása

Hordozós fém nanorészecskék szabályozott előállítása 62 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények Hordozós fém nanorészecskék szabályozott előállítása HORVÁTH Anita, BECK Andrea, SÁRKÁNY Antal és GUCZI László * MTA KK Izotópkutató Intézet, Felületkémiai

Részletesebben

Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei

Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei MTA Doktori értekezés Hórvölgyi Zoltán There is Plenty of Room at the Bottom (Richard P. Feynman, 1959) *

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN. Feigelné Terék Orsolya

Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN. Feigelné Terék Orsolya Doktori (PhD) értekezés tézisei A VÁGOTT VIRÁG TARTÓSSÁGÁT NÖVELŐ ELJÁRÁSOK HATÁSVIZSGÁLATA SZEGFŰ ÉS RÓZSA ESETÉN Feigelné Terék Orsolya Témavezető: Jámborné dr. Benczúr Erzsébet Budapest 2012 A doktori

Részletesebben

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában

A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Rikk János A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában Doktori (PhD) Értekezés

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Elemspecifikus detektálási technikák és elválasztási módszerek alkalmazása fémes és nemfémes elemek kémiai specieszeinek meghatározására és frakcionálására

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HÚSMARHATARTÁS KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE Készítette: Bakosné Böröcz

Részletesebben

Tagetes patula L. géntranszformált hairy root kultúrák tiofén anyagcseréjének vizsgálata

Tagetes patula L. géntranszformált hairy root kultúrák tiofén anyagcseréjének vizsgálata Tagetes patula L. géntranszformált hairy root kultúrák tiofén anyagcseréjének vizsgálata Doktori értekezés Szarka Szabolcs Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Szőke Éva

Részletesebben

A Mo 2 C/Mo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ionspektroszkópiai. Ph.D.

A Mo 2 C/Mo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ionspektroszkópiai. Ph.D. A Mo 2 C/Mo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ionspektroszkópiai módszerekkel Ph.D. értekezés tézisei Farkas Arnold Péter Témavezetők: Solymosi

Részletesebben

Tumorellenes hatóanyagok irányított célbajuttatása peptidekkel

Tumorellenes hatóanyagok irányított célbajuttatása peptidekkel Tudományos Diákköri Dolgozat HEGEDÜS RÓZSA Tumorellenes hatóanyagok irányított célbajuttatása peptidekkel Témavezető: Dr.Mező Gábor tudományos tanácsadó Szerves KémiaiTanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Települési szilárd hulladéklerakó aerob stabilizálásának kísérleti vizsgálata Diplomamunka

Települési szilárd hulladéklerakó aerob stabilizálásának kísérleti vizsgálata Diplomamunka Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Települési szilárd hulladéklerakó aerob stabilizálásának kísérleti vizsgálata Diplomamunka Kiss

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 1. SZÁM 2013/1 KONGRESSZUSI ÖSSZEFOGLALÓK CONGRESS ABSTRACTS

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 1. SZÁM 2013/1 KONGRESSZUSI ÖSSZEFOGLALÓK CONGRESS ABSTRACTS KONGRESSZUSI ÖSSZEFOGLALÓK CONGRESS ABSTRACTS TOX 2012: A MAGYAR TOXIKOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK KONFERENCIÁJA október 17-19 TOX 2012: CONFERENCE OF SOCIETY OF HUNGARIAN TOXICOLOGISTS October 17-19 Az alábbiakban

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Rátgéber László. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József. Programvezető: Dr.

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Rátgéber László. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József. Programvezető: Dr. ÚJ INFORMATIKAI, ADATELEMZÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA ÉS A KARDIOVASZKULÁRIS REAKTIVITÁST JELLEMZŐ PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA KOSÁRLABDÁZÓK FIZIKAI TERHELÉSE SORÁN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Rátgéber

Részletesebben

Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE. Doktori (PhD.) értekezés tézisei.

Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE. Doktori (PhD.) értekezés tézisei. Szent István Egyetem A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE Doktori (PhD.) értekezés tézisei Brandt Sára Gödöllő 2007 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: DR. MAROS ZSOLT OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen

Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Semmelweis Kutatóegyetem Kutatóegyetemi projekt 2010-2012 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Kutatóegyetemi projekt 2010-2012

Részletesebben

GENOTOXIKUS HATÁSA IN VIVO ÉS IN VITRO. Doktori (PhD) értekezés. Dr. Szendi Katalin

GENOTOXIKUS HATÁSA IN VIVO ÉS IN VITRO. Doktori (PhD) értekezés. Dr. Szendi Katalin KÖRNYEZETI RÉSZECSKEEXPOZÍCIÓK GENOTOXIKUS HATÁSA IN VIVO ÉS IN VITRO Doktori (PhD) értekezés Dr. Szendi Katalin Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Komoly Sámuel Programvezető: Prof. Dr. Ember István Témavezető:

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Természetvédelmi Tanszék A doktori iskola vezetője: PROF. DR. KOVÁCS MELINDA egyetemi tanár Témavezető: DR. HANCZ CSABA a mezőgazdasági

Részletesebben

Magyar Tudomány. MAGSUGÁRZÁS ÉS KÉMIA vendégszerkesztő: Vértes Attila

Magyar Tudomány. MAGSUGÁRZÁS ÉS KÉMIA vendégszerkesztő: Vértes Attila Magyar Tudomány MAGSUGÁRZÁS ÉS KÉMIA vendégszerkesztő: Vértes Attila Meglesz-e a Higgs-részecske? Az Alföld ásványi kincse A készletek általános elmélete A jövő tudósai 2012 2511 A Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

MOBILITÁS ÉS KÖRNYEZET

MOBILITÁS ÉS KÖRNYEZET MOBILITÁS ÉS KÖRNYEZET a Széchenyi István Egyetem és a Pannon Egyetem különszáma a Magyar Tudomány 2012. júliusi számának melléklete 511 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 173.

Részletesebben

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói. Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói. Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának támogatói Pályázatok: Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP 4-2-3 Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA VI. Kiemelt Támogatóink:

Részletesebben