E-közigazgatási keretrendszer koncepció. E-közigazgatási keretrendszer koncepció április 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-közigazgatási keretrendszer koncepció. E-közigazgatási keretrendszer koncepció. 2015. április 29."

Átírás

1 E-közigazgatási keretrendszer koncepció E-közigazgatási keretrendszer koncepció április 29.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Vezetői összefoglaló... 3 E-közigazgatási keretrendszer koncepció Bevezetés Jelenlegi helyzet Elektronikus közigazgatás középtávú fejlesztési koncepciója Hatósági felügyelet, elektronikus közgazgatási tudásbázis összeállítása Ügyintézési felület(ek) elemzése, és korszerű, egységes felület definiálása E-ügyfél, elektronikus regisztráció E-kártya, azonosítás Új szemléletű e-közigazgatási, elektronikus ügyintézési szabályrendszer Hálózatok Kormányzati adatközpont Önkormányzati ASP Megvalósítási ütemterv Módszertani útmutató Bevezetés Kormányzati célok, intézkedések, eredmények A keretrendszer meghatározása A keretrendszer koncepciójának tartalma Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások víziója és a fejlesztési stratégia Vízió Elért eredmények és csatlakozási feltételek Fejlesztési stratégia Egységes kormányzati infokommunikációs infrastruktúra Kormányzati informatikai infrastruktúra konszolidációja Kormányzati távközlési infrastruktúra konszolidációja Fejlesztési követelmények és támogató eszközök Fejlesztés-módszertani útmutató, követelmények, előírások Nyilvántartások és szolgáltatások interoperabilitása Alkalmazás-migráció követelményei és feltételrendszere Az elektronikus kormányablak egységes ügyfélbarát felülete Jogi szabályozás és szervezeti feltételek Szabályozási feladatok Integrált felügyeleti szervezet feladat- és hatásköre Üzemvitel és szolgáltatási szint menedzsment feladatai Fejlesztésért és szolgáltatásért felelős szervezetek feladat- és hatásköre Rövidítések

3 Vezetői összefoglaló A Kormány a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) az Európai Uniós követelményekre is figyelemmel - kijelölte a hazai informatikai és távközlési szektor fejlesztésének súlypontjait, és a digitális ökoszisztéma elemeinek (digitális gazdaság, elektronikus szolgáltatások, szükséges infokommunikációs infrastruktúra, az elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevők bővítendő köre) összehangolt fejlesztését irányozta elő (1069/2014. (II.19.) Korm. határozat). A NIS-hez és a 2014-ben megalakult Kormány célkitűzéseihez igazodó e-közigazgatási koncepció kialakítása szempontjából lényeges körülmény, hogy a fenti kormányhatározat elektronikus állam pillére vonatkozásában kimondja, hogy 2020-ra a közigazgatási szolgáltatások széles körének elektronizálását el kell végezni. Javítani kell a természetes személy ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások elektronikus elérésének arányát és az elektronizáltság szintjét, illetve biztosítani kell a vállalkozásoknak nyújtandó szolgáltatások kizárólag elektronikus úton történő elérését. Az elmúlt évtizedek közigazgatás-fejlesztési anomáliái rávilágítottak arra, hogy az egymástól független ágazati célkitűzések, projektek eredményeként kialakuló részrendszerek a fejlesztések megalapozása és összehangolása nélkül nem képesek egységes rendszerként együttműködni, és az ügyfelek számára egy egységes, átlátható közigazgatási ügyintézés lehetőségét biztosítani ben új ügyintézési modell került előtérbe, mely decentralizálta, kettéválasztotta az elektronikus ügyintézés folyamatait azon az elven, hogy vannak olyan elektronikus (rész)eljárások vagy eljárási cselekmények, melyek a legtöbb elektronikus közszolgáltatáshoz szükségesek, és vannak kifejezetten egyedi ügy-specifikus folyamatok. Meghatározásra kerültek a standardizálható szolgáltatások, és szabályozásra kerültek a vonatkozó ügyintézési folyamatok, valamint elindult a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) kifejlesztése. Az új modell elgondolása szerint a SZEÜSZ-ök az ügyfeleknek nyújtott elektronikus közigazgatási szolgáltatások ügyintézési folyamatainak építőelemei, amelyek segítségével a közigazgatási szervezetek a saját ügykörükre vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelően felépíthetik a saját elektronikus ügymenetüket (szolgáltatásaikat). Az e-közigazgatás céljainak eléréséhez, kiterjesztéséhez korábban nem állt rendelkezésre megfelelő háttértudás, nem készültek el azon felmérések és központi ajánlások, iránymutatások a közigazgatásban, amelyek az elektronizálást hatékonyan tudták volna támogatni. Ezekhez nem volt megfelelő koordinációs felhatalmazás és politikai szándék, vagy egyéb okok miatt az egységes végrehajtására nem jutott elegendő kapacitás. Annak érdekében, hogy az e-közigazgatás további fejlesztéséhez szükséges problémákat és erőforrásokat feltárjuk, teljes körű helyzetfelmérést kell készíteni a közigazgatási eljárásokról, azok ügymenetéről, az elektronizáltság szintjéről. Így lehetséges megállapítani a teljes képet, és csak így lehet a megfelelő következtetéseket levonni és lehatárolni a további fejlesztési irányokat. A kezdeti és dinamikussá váló felmérés eredményeit szükséges elemezni a további koncepcionális javaslatok, fejlesztési irányok, konkrét projekt javaslatok meghatározásához. Ehhez a felelős intézményektől érkező adatok mellett fejlesztési javaslataik, illetve a stratégiai-koncepcionális és operatív programok tervezése is a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium segítségére van. 3

4 A végrehajtási és fejlesztési fázist alapvetően a jelen helyzetből, adottságokból kiindulva lehetséges és érdemes megközelíteni. A fejlesztések tekintetében korábban már kijelölésre kerültek olyan zászlóshajó intézkedések, mint az új elektronikus állampolgári kártya megvalósítása, az ASP projekt és szolgáltatások kiterjesztése vagy az adatközpontok továbbfejlesztése. Ezek mellett számos ágazati, ügyintézési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat érintő fejlesztésre lesz szükség. 4

5 E-közigazgatási keretrendszer koncepció 1. Bevezetés Az infokommunikáció, az informatika vívmányainak egyik első használója volt az államigazgatás a különböző nyilvántartások kezelésére, az ügykezelési folyamatok támogatására. Azonban ha áttekintjük a jelenlegi korszerű technológiák reprezentáltságát, azt látjuk, hogy az IT rendszerek és alkalmazások inkább csak a belső folyamatokat segítik, és a mai kor követelményének megfelelő, az ügyfelek, állampolgárok részére biztosított elektronikus felületekkel az ügyek számához viszonyítva kevésszer találkozunk. Sok esetben az elektronizálás beragadt egy adott technológiai szinten. A közötti kormányzati ciklusban elsősorban az infrastrukturális alapok lerakásában, a szabályozási környezet kialakításában és a szolgáltató állam szervezeti kereteinek létrehozásában születtek eredmények. Az egyes informatikai fejlesztések nem minden esetben képeztek teljesen koherens rendszert egymással. Kifogásolható az is, hogy az elektronikus ügyintézés nem járt együtt a papír alapú ügyintézés megszüntetésével vagy radikális csökkentésével. Az e-közigazgatás megteremtése és a lakosság részére történő kiterjesztése több évtizede elhúzódó szándéka a mindenkori kormányoknak. Ez ideig eredményeket elsősorban a különböző intézmények, hatóságok közigazgatási folyamatainak automatizálásában értek el, azonban ezekből a lakosság keveset érzékelt, a folyamatok nem a lakossági igények kielégítésére fókuszáltak, hanem a hivatali működés megkönnyítését célozták. A közelmúltban bekövetkezett változások, ezen belül az önkormányzatok hatáskörének radikális megváltozása szinte kényszerítő erővel hat a lakosság körében az informatikai szolgáltatások kiterjesztésére, az e-közigazgatási szolgáltatások biztosítására és 2018 között az államreform súlyponti eleme a digitális állami működés megszervezése kell, hogy legyen, azzal a kifejezett elvárással, hogy a közigazgatási szolgáltatások igénybevétele egyúttal az ügyfelek számára belső igénnyé formálódjon, és kézzel foghatóan olcsóbbá váljon. A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) helyzetértékeléséből is kiderül, hogy hazánk a digitális ökoszisztéma egyes összetevőit tekintve felemás teljesítményt nyújt: bizonyos esetekben az átlag feletti, más indikátorokat tekintve viszont mélyen átlag alatti eredményekkel rendelkezik.. Ennek okát abban látjuk, hogy bár a technikai lehetőségek rendelkezésre álltak, a közigazgatás elektronizálásához, a digitális térben való leképezéséhez, illetve használatához egyfajta társadalmi befogadási képesség, érettség is szükséges, és ha nem tudjuk a digitális ökoszisztémát annak elemeit rendszerként figyelembe venni, az egyes elemek, pillérek fejlesztése önmagában nem hozza meg a várt eredményt. A fentiek miatt a korábbiaknál még hangsúlyosabban kell megjeleníteni a gazdasági fejlődést növelő és a versenyképességet ténylegesen is javító elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat, illetőleg a digitális kompetenciák fejlesztését célzó, társadalmi szemléletformáló programelemeket. 5

6 A korábbi időszakhoz képest annyiban vagyunk kedvezőbb helyzetben, hogy a mindennapokban az állampolgárok életének részévé vált a digitális világ, sokkal könnyebb az e-befogadás, sőt egyre inkább igénnyé válik, hogy a kereskedelmi szolgáltatásoknál megszokott digitalizáció nyújtotta kényelem az állam és az állampolgár viszonyában, ügyeiben is elérhető legyen. Éppen ezért a korábbiakhoz képest most sokkal nagyobb az esély a sikeres Digitális állam vízió megvalósítására, és azon célkitűzés elérésére, hogy 2016-ra a felnőtt lakosság 50%-a használjon e-kormányzati szolgáltatásokat (NIS). Jelen koncepció célja, hogy a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításáról szóló 1631/2014 (XI. 6) Kormányhatározat 8. pontjában megfogalmazott feladat szerint meghatározza azokat a rendszerelemeket és tennivalókat, viszonyokat és alapelveket, amelyek alapján építve az eddig elért eredményekre meghatározható egy működési keretrendszer, és kialakítható az az egységes elektronikus közigazgatási szolgáltatási platform, digitális tér, ahol biztonságosan leképezhető az állam és állampolgár jelenleg személyes kapcsolatfelvételre alapuló viszonya. A keretrendszer kialakítását azonban alapvetően nem technológiai kérdésként kell kezelni, hiszen ma már technológiai oldalról több lehetséges megközelítéssel is biztosítható a közigazgatási feladatok egységes szemléletű ellátása. A kérdést abból a szempontból kell rendezni, hogy az új feltételrendszerben hogyan lehet érvényre juttatni a közszolgáltatások alapértékeit úgy, hogy a megoldás maximálisan szolgálja a folyamatok költséghatékonyságát, gyorsaságát, lehetővé tegye a meglévő infrastruktúra lehető legjobb kihasználását, kezelhető változás-menedzsment követelményeket támasszon az ügyfelek lehetőségeivel és igényeivel találkozó, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit alapként kielégítő megoldásokat biztosítson. A platform kialakítása során fontos figyelembe venni az európai tendenciákat, ahol az elektronikus ügyintézés infrastruktúráját egyre inkább egységesen, egységes megoldások (de természetesen szigorúan elkülönített, célhoz kötött adatbázisok, eljárások) mentén használják, ez által létrehozva azt a kritikus szolgáltatástömeget, amelyért már az állampolgárok számára is érdemes megtanulni új eljárásokat, szabályokat, továbbá beszerezni újabb eszközöket. A felhasználói (azaz eseti igénybevevői) oldalon egyértelműen a felhasználók lehetőségeire, adottságaira kell optimalizálni. Az eljárások egységessége az az elem, amely előre viheti az elektronizálás elterjedését, függetlenül az adott speciális terület igényeitől. Célszerű lenne tehát, ha az adott folyamatra optimalizált eljárások egységes ügyfél oldali interfészekkel, eljárásrendekkel rendelkezzenek és, hogy az ügyfelek meggyőződhessenek arról, hogy az adójukból működtetett szélesen értelmezett közszolgáltatás valóban értük dolgozik. 2. Jelenlegi helyzet A mai világban az információk elérésének elsődleges forrása, a kereskedelmi és banki szolgáltatások virtuális tere, a szórakozás és a közösségi kapcsolatok meghatározó helyszíne 6

7 az internet. Az újabb kommunikációs technológiák, eszközök (táblagépek, okostelefonok) megjelenése ezt annyiban módosítja, hogy az adott eszköznek megfelelő, optimalizált felületek és alkalmazások (applikációk) segítik az egyes kiszolgáló rendszerekhez való hozzáférést. Az állampolgár az állammal való virtuális kapcsolatát is az interneten keresztül éli meg. Már jelenleg is megtalálhatók kormányzati szolgáltatások (pl. elektronikus adóbevallás), internetes honlapokon és felületeken érhetőek el az állampolgár számára. Az egyes szolgáltatások és honlapok mögötti kiszolgáló informatikai alkalmazások géptermekben elhelyezett szervereken futnak, és nagykapacitású távközlési kapcsolatokon keresztül biztosítják a felhasználóknak a hozzáférést. Ha megnézzük a már elektronikusan intézhető ügyeket a internetes honlapon, akkor azt látjuk, hogy azok egységes felületen érhetőek el, függetlenül attól, hogy mely szakrendszer vagy intézmény áll az ügyintézési folyamat mögött. Összesen 308 szolgáltatás érhető el a portálon keresztül. Ebből 87 szolgáltatás használatához kötelező az Ügyfélkapu-regisztráció és az aktív felhasználói fiókhoz való hozzáférés, és 221 szolgáltatás nem igényel jelenleg Ügyfélkapu-regisztrációt. A portál végfelhasználók, azaz ügyfelek által generált adatforgalmát az alábbi statisztikai kimutatások foglalják össze: Magyarorszag.hu egyedi látogatószám Ügyfélkapu belépések száma Oldalletöltések száma Ügyfélkapus regisztráltak száma Ügyfélkapus belépések száma Ügyfélkapuval feltöltött dokumentumok száma Ügyfélkapu teljes dokumentum forgalom december december december december december december

8 A portál 40 leggyakrabban használt szolgáltatása 2014-ben: ebev-szolgáltatások Értesítési tárhely Adó- és járulékbevallás TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások E-építési napló - általános célú építményfajták Földhivatali-nyilvántartás (nem hiteles, hiteles és e-tulajdoni lap online ügyintézés) Cégkereső Egyéni vállalkozók nyilvántartása Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés Ingatlankereső Társadalombiztosítási egyéni számla Egyéni vállalkozói tevékenység változás-bejelentése Erkölcsi bizonyítvány on-line ügyintézés - Webes ügysegéd Nyugdíj e-ügyintézés Gépjárműkereső Felsőoktatási Információs Rendszer Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése Közigazgatási hirdetmények

9 Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) Háztartási nagygépek cseréje - pályázat EKÁER - NAV ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer Nemzeti Jogszabálytár Okmányiroda az interneten Adóigazolás kérése elektronikusan Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyindítás - Internetes Okmányiroda Igényelt okmány nyomon követése OEP elektronikus nyomtatványok Vezetői engedéllyel kapcsolatos időpontfoglalás okmányirodába E-építési napló - a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti sajátos építményfajták e-építési naplója 9956 MVH Agrártámogatási kérelmek benyújtása 9703 Gépjármű online ügyintézés - Webes ügysegéd 9454 Gyermekgondozási segély - GyES 8580 Kazáncsere Pályázat Útlevéllel kapcsolatos időpontfoglalás okmányirodába 8027 Ügyfélkapu 7983 Személyi jövedelemadó (szja) bevallás 7770 Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos időpontfoglalás okmányirodába 7725 Magyar Közlöny Hiteles Elektronikus Változat 7611 NAV elektronikus nyomtatványai 7568 A közötti kormányzati ciklusban átalakult a jogi keretrendszer, a Ket. módosításával és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek megalkotásával definiálásra kerültek az egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) keretei. Az irányelv szerint vannak olyan részeljárások, eljárási cselekmények, melyek több, a felhasználók igényeit kiszolgáló komplex szolgáltatásoknak is közös elemei, és a legtöbb elektronikus közigazgatási szolgáltatáshoz szükségesek. A szabványosítható szolgáltatások SZEÜSZ-ként lettek nevesítve. A SZEÜSZ-öket az egyes eljárások elektronizálásában, mint építőelemeket kell használni. A következő oldalon található ábra sematikusan mutatja be az elektronikus ügyintézési folyamatot a SZEÜSZ-ök, és az interoperabilitás figyelembevételével: 9

10 Az elektronikus ügyintézés sematikus ábrája a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és az interoperabilitás relációjában SZEÜSZ Központi Portál E-Űrlap ÜR SZÜF KAÜ ÜGYMENET ÖNY Űrlap megszemélyesítés AVDH EFER Feltöltés Hivatali kapu Iktatás / Ügyindítás INTEROPERABILITÁS Szakrendszeri támogatás Adatbekérés nyilvántartásokból Döntés Döntés GOV CA Iratáthelyezés Kézbesítés Tárhely / Hibrid / Iratérvényességi nyt. EDT Maradandó értékű iratok levéltárba adása e-levéltár Ágazati nyilvántartás 1. Ágazati nyilvántartás 2. Ágazati nyilvántartás 3. Rövidítések, magyarázat: SZEÜSZ szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás INTEROP interoperabilitás KAÜ központi azonosítási ügynök SZÜF személyre szabott ügyintézési felület ÜR ügyintézési rendelkezés E-Űrlap elektronikus űrlap ÖNY összerendelési nyilvántartás AVDH azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés EFER elektronikus fizetési és elszámolási rendszer Hivatali kapu szervezeti postafiók, mely hiteles, bizonylatolt elektronikus dokumentum alapú kommunikációt biztosít GOV CA kormányzati hitelesítés-szolgáltatás Iratáthelyezés iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezési szolg. (KÉR) Kézbesítés kézbesítési szolgáltatás Iratérvényességi nyt. iratérvényességi nyilvántartás EDT elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás e-levéltár elektronikus levéltár Űrlap megszemélyesítés ágazati nyilvántartásokkal való együttműködés keretében az űrlap személyes adatokkal történő feltöltése A szaggatott vonal minden esetben opcionális szolgáltatást jelent. 10

11 Az alábbi táblázat tartalmazza az állam által kötelezően nyújtandó és a kizárólag állam által nyújtandó SZEÜSZ-ök státuszát: Állam által kötelezően nyújtandó SZEÜSZ Az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása Kijelölt szolgáltató üzemel Iratérvényességi nyilvántartás KEK KH X Kormányzati-hitelesítés szolgáltatás Kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás Megvalósítás státusza folyamatban szolgáltatás várható időpontja KEK KH X NISZ Zrt., KEK KH, Magyar Posta Zrt. X NISZ Zrt. X Központi azonosítási ügynök NISZ Zrt. X ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása Papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer NISZ Zrt. NISZ Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. NFM, MÁK, KIFÜ, NISZ Zrt., KEK KH Interaktív virtuális ügyfélszolgálat KEK KH X Személyre szabott ügyintézési felület Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezési szolgáltatás NISZ Zrt. X X X X X X 1. fázis: fázis: NISZ Zrt. X Központi érkeztetési ügynök NISZ Zrt. X Központi kézbesítési ügynök NISZ Zrt. X Az ügyfél ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése Biztonságos kézbesítési szolgáltatás Elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás KEK KH X Magyar Posta Zrt. X NISZ Zrt. X

12 Állam által kötelezően nyújtandó SZEÜSZ Elektronikus tájékoztatási szolgáltatás Kijelölt szolgáltató KIM, NFM, NISZ Zrt. üzemel X Megvalósítás státusza folyamatban szolgáltatás várható időpontja Kizárólag állam által nyújtandó SZEÜSZ Összerendelési nyilvántartás Elektronikus űrlap szolgáltatás szolgáltató KEK KH, IdomSoft Zrt. KEK KH, KOPINT- DATORG Kft. megvalósítás státusza X X Ez az új ügyintézési modell azonban az építőelemek definiálásán nem terjeszkedett túl, nem foglalkozott az ügyfeleknek nyújtandó szolgáltatások létrehozásával, vagy az ilyen szolgáltatások létrehozását támogató közigazgatási folyamatracionalizálással. Az elmúlt évek alacsony mértékű, nem kellően elfogadtatott, vagy ágazati érdekek miatt figyelmen kívül hagyott központi koordinációja miatt vagy éppen hiányában széttartó fejlesztések, szigetszerű megoldások alakultak ki, eltérő technikai és technológiai alapokon, kevés kivétellel jellemzően egymással nem, vagy nehezen kommunikáló szakrendszerekkel, nyilvántartásokkal. Az így kialakított nyilvántartások redundáns (többszörös) adatkezelést valósítottak meg, sok esetben az adatgazda (keletkeztető és elsődlegesen nyilvántartó) szervezet által használt adatszerkezet és ellenőrzési logikák alkalmazása nélkül. Többszörös és eltérő, vagy hibás adatminőségű (inkonzisztens) adatkezelést valósítottak meg. Az ügyfélközpontú szemlélet hangoztatása gyakran csak hívó szónak maradt meg, de a jogi szabályozásban tett előrelépések ellenére (pl. a Ket. előírja, hogy az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely más hatóság nyilvántartásában fellelhető) érdemi előrelépés általánosságban nem történt. A fentiek okán az elektronikus közigazgatás kialakításának egyik elengedhetetlen feltétele és óriási feladata az állami adatbázisok felmérése és együttműködési képességének megteremtése, az adatok keletkezéséért elsődlegesen felelős adatgazdák feladat- és hatáskörének definiálása. Ennek jogi kereteit az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló évi CCXX. törvény fektette le. A következő időszak feladata a végrehajtási rendeletek elkészítése, valamint a tényleges interoperabilitás megvalósítása. Az interoperabilitási célkitűzések megvalósítása, a különböző rendszerek és szolgáltatások együttműködési képességének erősítése is kulcskérdés az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, kiterjesztése szempontjából. A háttérben, a motorháztető alatt működő funkciók, adatkapcsolatok, egymáshoz illesztett és integrált szolgáltatások teszik az ügyfél számára kifelé az e-közigazgatás képét egésszé, egységessé. 12

13 Vannak ágazati és szektorok közötti szabályozók és kialakult informatikai megoldások, amelyeket kész tényként, már megvalósult rendszerekként kell kezelni, és törekedni egységesítésükre. Jelenleg az interoperabilitás részletes szervezeti-intézményi szintjét célzó szabályozás nincs hatályban, ezért indokolt egy ezért felelős intézmény kijelölése. Természetesen a piaci és állami informatikai szereplők szabványokkal, együttműködési képességgel, jövőbeni fejlesztésekkel kapcsolatos feladatai a továbbiakban is szerteágazóak lesznek, időigényes folyamat, amíg az interoperabilitás megfelelő szintjét elérik az érintett szereplők. A fejlesztéseket meg kell feleltetni - akár további jogi szabályozási eszközökkel - a stratégiai célkitűzéseknek. Az egyes szolgáltatásokhoz szükséges, nyilvántartások közötti adatösszekapcsolási megoldásoknál, az interoperabilitási képességek biztosításánál elsősorban a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló CLVII. tv. felhatalmazása alapján a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározott nyilvántartásokra indokolt koncentrálni. Ezek az adatbázisok tartalmazzák a mindennapi közigazgatási ügyintézés során használt adatok nagyobb többségét, így ez a célkitűzés összhangban áll több stratégiai dokumentumban és kormányhatározatban is megjelenő kormányzati szándékkal, pl. az e-ügyintézési lehetőségek kiterjesztése érdekében is indokolt. A jogalkotási terv alapján a kormány részére előterjesztésére kerül az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet. Az informatikai rendszerek megbízhatósága és biztonsága is kiemelt fontosságú. Az informatikai biztonságról szóló évi L. törvény rögzítette azokat a biztonsági követelményeket és ellenőrzési hatósági működési rendet, amelyek a közigazgatási informatikai fejlesztések során be kell tartani. Ez esetben is adós maradt a jogalkotó a jogszabály végrehajtási rendeleteinek elkészítésével. Összefoglalóan az elektronikus közigazgatás a kormányzati és lakossági elvárásoktól elmaradó szakmai teljesítményeinek okait az alábbiakban látjuk: - szemléletbeli problémák, - kormányzati ciklusokon átívelő világos stratégia hiánya, - változó stratégiai koordináció, - a tudatos erőforrás-gazdálkodás hiánya, - rosszul megválasztott fejlesztési eszközök és források, - a fejlesztési eredmények, új szolgáltatások megismertetésének, folyamatos tudatosításának nem kellő volta a lakosság és a vállalkozások körében, - az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói ismeretek hiánya. Az e-közigazgatás megvalósításának rövid és középtávú feladatainak meghatározásához egyes részterületeken felmérések készültek, de számos területen azonban még nem, illetve ezek a felmérések is gyakran csak egy adott időállapotot tükröznek vissza. Tekintettel erre, a bemutatott helyzetkép alapján olyan felmérés lefolytatása, és adatgyűjtési rendszer kialakítása szükséges, amely az egyes meghatározott adatkörök tekintetében a naprakész adatok rendelkezésre állását biztosítja, és ehhez online elektronikus adatszolgáltatási felületet nyújt az adatgazdáknak, továbbá automatizált értékelési lehetőséget a Belügyminisztérium számára. A már rendelkezésre álló felmérések: - a Tudástár, 13

14 - a hálózati felmérés, - adatközpont felmérés (jelenleg folyamatban van). Ezek eredményeinek összegzése, illetve egy felületre történő terelése a későbbi felhasználás érdekében kiemelt fontosságú. A Kormányablak Tudástárat ki kell emelnünk a fentiek közül. A Kormányablak Tudástár fő célja egy új megközelítésű ügyintéző/ügyfél-kiszolgálási rendszer modelljének kidolgozása, a mögötte felépülő tudásbázis kialakítása, és egy egységes formai és tartalmi kritériumok szerint rendszerezett portálfelület kialakítása, amely segítséget nyújt a kormányablakok ügyintézőinek, a telefonos ügyfélszolgálat munkatársainak a mindennapi munkavégzésük során, másrészt alapja az állampolgárok tájékozódásának. Ez nem tudja teljes mértékben kiszolgálni az e-közigazgatás horizontális céljait, mert hatókörében annál szűkebb területet ölel fel. A központi hivatalok által nyújtott szolgáltatások jellemzően tartalmazzák a közigazgatási ügyek többségét, de pontos adat jelenleg erről nem áll rendelkezésre. (A kormányhivatali és a nem kormányhivatali ügykörbe tartozó szolgáltatások felmérése és kiértékelése után lehetséges erről az intézményi körre történő lebontásról pontos kimutatást készíteni.) A kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozatban 2384 ügyet azonosítottak. A kormányablakokról szól 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAB rend.) alapján jelenleg 255 ügy intézhető a kormányablakokban, a Miniszterelnökség által definiált alábbi ügyintézési szinteken: Korábbi okmányirodai ügyek: 1. Azonnal, a helyszínen elintézhető ügyek száma: 38 db 2. Saját hatáskörben intézhető ügyek száma: 43 db Kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodáiban (KIÜSZI) intézhető ügyek: 3. Az ügy továbbítása szükséges illetékes hatóság felé: 140 db 4. Tájékoztatási szolgáltatás elérhető, érdemi ügyintézés nem történik: 21 db 5. Hivatalból intézhető ügyek száma: 13 db A Miniszterelnökség a 2384 ügyet felülvizsgálta, és megállapításra került, hogy a duplikációk miatt ténylegesen jelenleg 2362 ügyről van szó, illetve 10 db további kiegészítő szolgáltatásról, (utóbbiak a KAB rend. 5. számú mellékletét képezik, ezekről ügyleírás jelenleg nem áll rendelkezésre). A 2362 ügy tartalmazza a jegyzők által államigazgatási hatósági ügykörében intézhető ügyeit is. Az adatok elemzéséből kiderül, hogy a 2362 ügy mintegy 36 szervezet érdekkörében fordul elő. A 2364 ügyből 1536 darabot támogat - verziószámra tekintet nélkül - 79 féle országosan egységes szakrendszer, a többi eljárás back-office (háttér ügyintézési) folyamatait nem, vagy nem országosan egységes szakalkalmazás támogatja. 14

15 Hivatali szervek Ügymennyiség 1 Anyakönyvvezető 11 2 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 26 3 Cégbíróság 1 4 Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 73 5 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 52 6 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 16 7 Építésügyi Hivatal 8 8 Erdészeti Igazgatóság 24 9 Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Földhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Igazságügyi Szolgálat Járási hivatal Jegyző Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közlekedési Felügyelőség Magyar Államkincstár Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1 21 Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság Munkaügyi Központ NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Nemzeti Park Igazgatóságok 6 26 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Okmányiroda Polgármester Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Rendőrség 3 34 Szociális és Gyámhivatal Törzshivatal Vízügyi Hatóság 28 Összesen 2362 Ezek megközelítőleg lefedik a magyar közigazgatási ügyek 90 %-át, további fejlesztési lehetőségek az alább felsorolt állami szervek felelősségébe tartozó ügyek tekintetében állnak 15

16 rendelkezésre (a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény alapján): Az autonóm államigazgatási szervek: a) a Közbeszerzési Hatóság b) az Egyenlő Bánásmód Hatóság c) a Gazdasági Versenyhivatal d) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság e) a Nemzeti Választási Iroda. Kormányhivatalok: a) a Központi Statisztikai Hivatal d) az Országos Atomenergia Hivatal c) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal e) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Önálló szabályozó szervek: a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, b) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 2.1 Elektronikus közigazgatás középtávú fejlesztési koncepciója Az elektronikus közigazgatás az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozattal a Kormány döntést hozott az e- közigazgatás fejlesztésének fő sarokpontjairól. A NIS négy pillére (digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és állam) mentén történő digitalizációnak központi eleme egy olyan kormányzati szolgáltatási platform, mely minden szereplő számára egységes logikai rendszerben kiépült hálózati és kormányzati adatközponti infrastruktúrán, szabványosított kapcsolórendszereken elérhető szakrendszerek csatlakozásával, szabályozott elektronikus szolgáltatások igénybevételét, összefoglalóan korszerű elektronikus közigazgatás elérését biztosítja. Az alábbi ábrán összevontan szerepelnek a tágan vett, kormányzati infokommunikációt is magába foglaló, elektronikus közigazgatást érintő elemek és az azok közötti összefüggések. Az ezeket érintő, egymáshoz szorosan kapcsolódó fejlesztések biztosíthatják az elektronikus közigazgatással szemben megfogalmazott követelmények teljesülését. Ez a szoros kapcsolati rendszer jellegéből adódóan determinálja az egymással és a fejlesztési koncepcióban megfogalmazott alapvető célokkal összehangolt, a meglévő rendszerek konszolidációját is magába foglaló, célirányos fejlesztések megvalósítását. 16

17 SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS Kormányablak / Ügysegéd Posta Agora Falugondnok L A K O S S Á G e - K á r t y a (egységes elektronikus okmány) ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS Számítógép Mobil eszközök (tablet, okostelefon) TELEFONOS ÜGYINTÉZÉS Vezetékes és Mobiltelefon Ö N K O R M Á N Y Z A T O K H Á L Ó Z A T K O R M Á N Y Z A T I A D A T K Ö Z P O N T IT ALAPSZOLGÁLTATÁSOK KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSI PLATFORM Önkormányzati ASP Nemzeti adatvagyon nyilvántartásai SZEÜSZ-ök Kormányzati rendszerek Szakigazgatási rendszerek (pl. egészségügy) Állami tulajdonú gazdasági társaságok informatikai rendszerei Egyéb szakrendszerek K Ö Z P O N T I É S T E R Ü L E T I K Ö Z I G A Z G A T Á S G A Z D A S Á G 2.2 Hatósági felügyelet, elektronikus közigazgatási tudásbázis összeállítása 1. Az elkövetkező időszak céljainak meghatározása és a megvalósításuk koordinálása érdekében, az egyes elektronikus közigazgatási feladatok ellátásával összefüggésben a hatóságok rendszerét felül kell vizsgálni (Elektronikus Ügyintézési Felügyelet, Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság, Kormányzati iratkezelési Felügyelet). Ennek eredményeképpen olyan szervezeti és szabályozási modellt kell kialakítani, amely meghatározza az elektronikus közigazgatási feladatok ellátásáért, ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős hatóságot. A hatóság felel egyrészt az elektronikus közigazgatási és közszolgáltatási katasztergyűjteményért. A hatóságot a feladatellátása érdekében a megfelelő jogosítványokkal kell felruházni, hogy a jogszabályokban egyébiránt már lefektetett feladatokat, továbbá az államigazgatásban használtmegoldások szoftver- és szolgáltatástanúsítási (informatikai terméktanúsítási) elvárásait publikálja és magas szinten, a megfelelő eszközökkel betartassa, kikényszerítse. A hatóság felel az elektronikus közigazgatási katasztergyűjtemény létrehozásáért, amely egyfajta tudásmátrixot képez a következő tartalmi elemekből: a közigazgatási és az elektronikus térben megjelenő állami illetve egyéb közszolgáltatói szervezetek adatait a fenti szervezetek feladatkataszterét, a közigazgatási és közszolgáltatói ügykatasztert és szakrendszeri katasztert, 17

18 az ügyintézés menetéről szóló szakmai leírást, az egyes eljárások elektronikus elérhetőségét és az elektronizáltsági szintjét, az egyes ügyekhez szükséges adatok, információk, csatolmányok, mellékletek listáját, az egyéb, kapcsolódó szolgáltatásokkal (pl. hitelesítés vagy fizetés), az adott ügyhöz szükséges fejlesztésért és koordinációért felelős intézményt, az államigazgatási nyilvántartások leíró adatait, külön kiemelve az egyes adatvagyon nyilvántartásokat, részletesebb adatokkal (adatbázis, adatkör), technikai és technológiai adatokkal, paraméterekkel, kapcsolódási egyéb rendszerek az államigazgatási és közszolgáltatói elektronikus szolgáltatói rendszereket, alkalmazásokat (platform, szakigazgatási rendszer, támogató rendszer, keretrendszer), a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások adatait, és publikálható nyilvános adatait stb, Az e-közigazgatási katasztergyűjteményt online bejelentő, paraméterezett rögzítő felülettel kell kialakítani, amely a beérkezett adatokat képes több szempont szerint rendezve, szűrve kiszolgálni az e-közigazgatási feladatok ellátását, a horizontális irányítási jellegű tevékenységet támogatni. A felmerülő új adatigényekről a kiosztott jogosultságok és hozzáférések alapján automatikusan értesíti rendszer a felelős szervezeteket. Kiszolgálja mind a jogi, mind a folyamat- és rendszerszervezői, mind a fejlesztői igényeket. Az adatok feldolgozásával az informatika korszerű eszközeivel elősegíti a tervezési feladatokat, és alkalmazható az egyes eljárások és folyamatok, illetve általános részeljárások felülvizsgálatára, optimalizálására. Ennek keretében ki kell alakítani az elektronikus ügyintézés általános ügymodelljének és a speciális részeljárásainak igazgatási és logikai megoldását (több típusú elektronikus személyazonosítási megoldások, hiánypótlás, díjfizetés és költségmentességi esetek kezelése, elektronikus kiadmányozás, közlés, jogerősítés, jogorvoslat). Az egyes államigazgatási szervezetek, és a csatlakozott, elektronikus közszolgáltatásokat nyújtó egyéb szervezetek adat-karbantartási kötelezettségét és felelősségét jogszabálynak kell előírnia. Változás esetén a felületen keresztül az adatbázisban is megadott határidőn belül (pl. jogszabályi változás hatályba lépésének napja) gondoskodnak az aktualizálásról. Így kezdetben a leggyakoribb ügyek tekintetében, később a kevésbé gyakran használt ügyekről is összeáll egy olyan dinamikus tudásbázis, amely nem csak a rögzítés pillanatában, hanem valós időben ad megfelelő tájékoztatást és jó alapot a közigazgatási szolgáltatásokról és azok elektronizáltságáról, a fejlesztési igényekről és lehetőségekről. Publikálási felületén az e-közigazgatási megoldások, központi fejlesztési elemek (pl. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és az igénybe vétel feltételei állami és piaci szereplők számára) a katasztergyűjtemény egyfajta szolgáltatásaként megismerhetők, az e-közigazgatási keretrendszer szabványgyűjteménye és ajánlásai elérhetők a fejlesztések előkészítői számára. A szolgáltatásokat felhasználók számára képes kiszolgálni. Alapját képezheti az elektronikus kormányzati szolgáltatási platformnak, ha az egyes ügyleírásokat és élethelyzeteket a közigazgatási működésben nem jártas ügyfeleknek precíz, de hétköznapi nyelvezettel mutatja be. Minden, az elektronikus térben az állam által nyújtott szolgáltatást le kell fednie. 18

19 Lényegében ez a katasztergyűjtemény, mint portál az elektronikus közigazgatási keretrendszer létrehozásának kiindulópontja és egyben megjelenési felülete is. A kataszterek, a folyamatban lévő, a lezárás alatt álló, vagy a lezárt fejlesztések által elért eredmények kiértékelése alapján a szabályozási környezet függvényében határozható meg és tartható fenn folyamatosan az e-közigazgatás fejlesztési koncepciója. Mivel a keretrendszer mint egységes szolgáltatási platform folyamatos karbantartást és aktualizálást igényel a későbbiekben is, elengedhetetlen, hogy a tervezett és a folyamatban lévő fejlesztésekről is pontos információkkal rendelkezzen a felelős szaktárca. A fejlesztések során minden esetben figyelemmel kell lenni a fejlesztés ügyfél oldali hasznosulására. Önálló háttérfolyamat fejlesztések főszabályként abban esetben támogathatóak, ha együtt járnak, vagy előfeltételét képezik ügyfél oldali (front-office) fejlesztéseknek, és az egyes szervezetek ezeket is következetesen végrehajtják. Nem elvitatható, hogy a területi közigazgatás átalakításával felmerült az igény egyfajta ügytípus megközelítésű kanonizálásra, és azt a fentiekkel részben hasonló célzattal a Kormányablak Tudástár valósította meg. Az aktuális helyzetképnél felvázoltak miatt ez nem tudja teljes mértékben kiszolgálni az e-közigazgatás horizontális céljait, mert hatókörében annál szűkebb területet ölel fel.ügyintézési felület(ek) elemzése, és korszerű, egységes felület definiálása Az állam a digitális térben már jelenleg is létezik a elérési címen. Az említett honlap felülvizsgálata szükséges, az elektronizálás kiterjesztésével, az újabb ügyek megjelenítésével áttekinthetőbb struktúrában újra meg kell alkotni. A virtuális térben elérhető digitális állami szolgáltatások akkor szolgálják hatékonyan az állampolgárokat, ha az ügyfelek az államot és annak minden ügyfélszempontból releváns szervezeti vetületét egyetlen belépési ponton el tudják érni. Ennek érdekében tehát célszerű egy olyan központi portál(rendszer)t létrehozni, - amely az ügyfeleket érintő és érdeklő állami működést egyetlen helyen összegyűjti, - amelyen könnyű eligazodni (logikus, egyszerű, ergonomikus), - az ügyfelek számára közérthető információkat tartalmaz (ügyek, élethelyzetek), - az ügyfelek kapcsolatfelvételét és az ügyintézést a lehető legszélesebb körben és legnagyobb mértékben - modern eszközökkel és megoldásokkal, multiplatform módon támogatja. Az erre vonatkozó feladatot a 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 6. pontja tartalmazza július 31-i határidővel. A portál azonosítás nélküli szolgáltatásokat is nyújt, az általános információk, ügyleírások stb. szabadon elérhetőek. Az azonosítást és belépést követően azonban jóval szélesebb körű szolgáltatáshalmazból választhat. Az elektronikusan regisztrált ügyfél már a portálon történő belépéskor választhat a rendelkezésre álló azonosítási módok közül. Az egyértelműen azonosított és belépett ügyfél előtt megnyílik az elektronikus ügyintézés lehetősége. Személyre szabható ügyfélfelületet kap, amelyen egyedi beállításokat végezhet, megteheti az ügyintézés csatornájára vonatkozó rendelkezéseit, képviseleti, meghatalmazási rendelkezéseket állíthat be. 19

20 Az ügyintézési felületen a kiválasztott ügytípushoz kapcsolódó adatbeviteli sablon a rögzített ügyféli alapadatok és információk alapján dinamikusan igazodik az ügyfél élethelyzetéhez és elvárásaihoz, ügyintézési rendelkezéseihez. Az űrlapok tekintetében számos új feladatot kell ellátni: az űrlaptechnológiák, fejlesztő, üzemeltető, futtató környezet felülvizsgálata időszerű. A rendelkezésre álló háttéradatokat az ágazati háttérnyilvántartásokból összegyűjti (első ütemben már a személyes adatok automatikus előrögzítése is jelentős eredmény), az ügyfél az adatváltozást illetve az új információt közli a hatósággal. Szükség esetén a rendelkezésre álló digitalizált okiratokat becsatolja (itt megemlítendő az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés SZEÜSZ), fizetési részeljárást hajt végre és elindítja az ügyét. Az ügy érdemi elintézéséről szóló döntés megérkezéséig ugyanezen a felületen kérésére információt kap az ügy státuszáról. Természetesen a fentieken túl még számtalan egyszerű, mégis kényelmi szolgáltatás beintegrálása hajtható végre. 2.4 E-ügyfél, elektronikus regisztráció Létre kell hozni a szolgáltatások igénybevételének elvi képességét, ennek érdekében az elektronikus regisztrációval rendelkező ügyfelet (e-ügyfelet). Ez a lépés nem közvetlenül a platform létrehozása érdekében történik, hanem olyan kormányzati támogatással bíró alapozó feladat, amely a kialakítandó elektronikus szolgáltatások potenciális igénybevevői rétegét érinti. A kötelező elektronikus regisztráció nem jelenti az elektronikus út igénybevételének kényszerét, csupán a lehetőséget teremti meg a polgárok számára. Így alanyi jogon mindenkinek biztosított a használat lehetősége (függetlenül az igénybevétel impulzus jellegétől) mégis megmarad a lehetőség a kialakított szolgáltatások igénybevételének önkéntességére. Az alábbiakban meghatározzuk az elektronikus regisztráció és az elektronikus szolgáltatási platform létrehozásának elvi feltételeit. 1. Az elektronikus regisztráció elképzelhetetlen a vizuális azonosítás hiteles és biztonságos alapjai nélkül, továbbá igazán sikeres módon csak akkor tud működni, ha az azonosítási folyamat (a technológiai korlátokat figyelembe véve) hasonló elvek mentén jön létre. Az azonosítás kötelező és az állam által garantált hiteles tevékenység, amely mind a vizuális, mind az elektronikus azonosítás alapját képezi. 2. Az azonosításhoz kötött, kötelező elektronikus regisztráció bevezetése alapvető jelentőségű az e-ügyfél (az Elektronikus Szolgáltatási Platform ESzP használatára jogosult személy) létrehozása szempontjából. A regisztráció során a természetes személy a személyazonosság igazolását követően jogosulttá válik az állam által biztosított elektronikus azonosítási módok használatára, továbbá így az elektronikus ügyfélregisztrációs nyilvántartásba történő rögzítést követően az ESzP használatára is. 3. Az ügyfél az elektronikus regisztrációval kötelezettségektől mentesen szerez jogot az ESzP használatára, az ügyfél az ESzP rendszerébe történő első belépés alkalmával válik e-ügyféllé és fogadja el az ESzP használatára vonatkozó szabályokat. 4. Az állam által nyújtott elektronikus szolgáltatások igénybevétele az önkéntességen alapul, az elektronikus út választása az ügyfél számára lehetőség, amelynek választása szabad akarat elhatározáson, külső kényszertől mentesen történik. 20

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és eredményekről. (2002. július 2006. május 31.

ÖSSZEFOGLALÓ. a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és eredményekről. (2002. július 2006. május 31. ÖSSZEFOGLALÓ a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és eredményekről (2002. július 2006. május 31.) A kormányzati informatika elmúlt négy éve A kormányzati

Részletesebben

1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat

1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat 1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat az 2011-2013. közötti időszakra szóló akciótervének elfogadásáról, az 2009-2010. közötti időszakra szóló akciótervében szereplő egyes konstrukciók törléséről, és egyes

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány AZ ELEKTRONIKUS KORMÁNYZAT HELYZETE MAGYARORSZÁGON Budapest, 2006. Készítette:

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001

CCI-szám: 2007HU16UPO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Verzió: EKOP_070703_HU.doc Oldalszám összesen: 85 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 GLOSSZÁRIUM...4 1.

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV Miniszterelnöki Hivatal Függelék az előterjesztéshez E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV E-KÖZIGAZGATÁS 2010 MEGVALÓSÍTÁSI TERV 2 Tartalom oldal Előszó 3 Bevezető 4 Interoperábilis átfogó program 8 Felhasználói

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Önkormányzati ASP országos kiterjesztése - Előkoncepció. Önkormányzati ASP országos kiterjesztése. Önkormányzati ASP 2.0 Program.

Önkormányzati ASP országos kiterjesztése - Előkoncepció. Önkormányzati ASP országos kiterjesztése. Önkormányzati ASP 2.0 Program. Önkormányzati ASP országos kiterjesztése Önkormányzati ASP 2.0 Program Előkoncepció 1.0 verzió Készítette: Magyar Államkincstár KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. Nemzeti Infokommunikációs

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: Az elektronikus ügyintézést érintő javaslatok File: SZFV_AROP_E-ugy_0_01 Verzió: 0.01 Létrehozás

Részletesebben

Információmenedzsment és e-közigazgatás (dr Árvay Viktor György dr. Bíró János)

Információmenedzsment és e-közigazgatás (dr Árvay Viktor György dr. Bíró János) Információmenedzsment és e-közigazgatás (dr Árvay Viktor György dr. Bíró János) Információ menedzsment I. Bevezetés és alapfogalmak Az információ menedzsment témaköre szerteágazó, a döntést támogató rendszerektől,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 2.6verzió 2014-2020 Tervezet 2014. június7. CCI Cím Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program Verzió

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Teljeskörű ügyfélazonosítás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.3.8 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Digitális Magyarország

Digitális Magyarország Digitális Magyarország SZAKMAI PROGRAM A kitörés útjai, a remény programja 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A Digitális Magyarország Program megvalósításának szakpolitikai támogatása... 6 Digitális

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület A civil szervezetek ügyviteli feladatainak és az elektronikus ügykezelés kapcsolatának áttekintése Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉPTÁVÚ (2005-2010) INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉPTÁVÚ (2005-2010) INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZÉPTÁVÚ (2005-2010) INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI TERVE Az informatikai fejlesztési tervet a közgyűlés a /2005. (. ) KH számú határozatával elfogadta.

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben