E-közigazgatási keretrendszer koncepció. E-közigazgatási keretrendszer koncepció április 29.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-közigazgatási keretrendszer koncepció. E-közigazgatási keretrendszer koncepció. 2015. április 29."

Átírás

1 E-közigazgatási keretrendszer koncepció E-közigazgatási keretrendszer koncepció április 29.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Vezetői összefoglaló... 3 E-közigazgatási keretrendszer koncepció Bevezetés Jelenlegi helyzet Elektronikus közigazgatás középtávú fejlesztési koncepciója Hatósági felügyelet, elektronikus közgazgatási tudásbázis összeállítása Ügyintézési felület(ek) elemzése, és korszerű, egységes felület definiálása E-ügyfél, elektronikus regisztráció E-kártya, azonosítás Új szemléletű e-közigazgatási, elektronikus ügyintézési szabályrendszer Hálózatok Kormányzati adatközpont Önkormányzati ASP Megvalósítási ütemterv Módszertani útmutató Bevezetés Kormányzati célok, intézkedések, eredmények A keretrendszer meghatározása A keretrendszer koncepciójának tartalma Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások víziója és a fejlesztési stratégia Vízió Elért eredmények és csatlakozási feltételek Fejlesztési stratégia Egységes kormányzati infokommunikációs infrastruktúra Kormányzati informatikai infrastruktúra konszolidációja Kormányzati távközlési infrastruktúra konszolidációja Fejlesztési követelmények és támogató eszközök Fejlesztés-módszertani útmutató, követelmények, előírások Nyilvántartások és szolgáltatások interoperabilitása Alkalmazás-migráció követelményei és feltételrendszere Az elektronikus kormányablak egységes ügyfélbarát felülete Jogi szabályozás és szervezeti feltételek Szabályozási feladatok Integrált felügyeleti szervezet feladat- és hatásköre Üzemvitel és szolgáltatási szint menedzsment feladatai Fejlesztésért és szolgáltatásért felelős szervezetek feladat- és hatásköre Rövidítések

3 Vezetői összefoglaló A Kormány a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (NIS) az Európai Uniós követelményekre is figyelemmel - kijelölte a hazai informatikai és távközlési szektor fejlesztésének súlypontjait, és a digitális ökoszisztéma elemeinek (digitális gazdaság, elektronikus szolgáltatások, szükséges infokommunikációs infrastruktúra, az elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevők bővítendő köre) összehangolt fejlesztését irányozta elő (1069/2014. (II.19.) Korm. határozat). A NIS-hez és a 2014-ben megalakult Kormány célkitűzéseihez igazodó e-közigazgatási koncepció kialakítása szempontjából lényeges körülmény, hogy a fenti kormányhatározat elektronikus állam pillére vonatkozásában kimondja, hogy 2020-ra a közigazgatási szolgáltatások széles körének elektronizálását el kell végezni. Javítani kell a természetes személy ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások elektronikus elérésének arányát és az elektronizáltság szintjét, illetve biztosítani kell a vállalkozásoknak nyújtandó szolgáltatások kizárólag elektronikus úton történő elérését. Az elmúlt évtizedek közigazgatás-fejlesztési anomáliái rávilágítottak arra, hogy az egymástól független ágazati célkitűzések, projektek eredményeként kialakuló részrendszerek a fejlesztések megalapozása és összehangolása nélkül nem képesek egységes rendszerként együttműködni, és az ügyfelek számára egy egységes, átlátható közigazgatási ügyintézés lehetőségét biztosítani ben új ügyintézési modell került előtérbe, mely decentralizálta, kettéválasztotta az elektronikus ügyintézés folyamatait azon az elven, hogy vannak olyan elektronikus (rész)eljárások vagy eljárási cselekmények, melyek a legtöbb elektronikus közszolgáltatáshoz szükségesek, és vannak kifejezetten egyedi ügy-specifikus folyamatok. Meghatározásra kerültek a standardizálható szolgáltatások, és szabályozásra kerültek a vonatkozó ügyintézési folyamatok, valamint elindult a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) kifejlesztése. Az új modell elgondolása szerint a SZEÜSZ-ök az ügyfeleknek nyújtott elektronikus közigazgatási szolgáltatások ügyintézési folyamatainak építőelemei, amelyek segítségével a közigazgatási szervezetek a saját ügykörükre vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelően felépíthetik a saját elektronikus ügymenetüket (szolgáltatásaikat). Az e-közigazgatás céljainak eléréséhez, kiterjesztéséhez korábban nem állt rendelkezésre megfelelő háttértudás, nem készültek el azon felmérések és központi ajánlások, iránymutatások a közigazgatásban, amelyek az elektronizálást hatékonyan tudták volna támogatni. Ezekhez nem volt megfelelő koordinációs felhatalmazás és politikai szándék, vagy egyéb okok miatt az egységes végrehajtására nem jutott elegendő kapacitás. Annak érdekében, hogy az e-közigazgatás további fejlesztéséhez szükséges problémákat és erőforrásokat feltárjuk, teljes körű helyzetfelmérést kell készíteni a közigazgatási eljárásokról, azok ügymenetéről, az elektronizáltság szintjéről. Így lehetséges megállapítani a teljes képet, és csak így lehet a megfelelő következtetéseket levonni és lehatárolni a további fejlesztési irányokat. A kezdeti és dinamikussá váló felmérés eredményeit szükséges elemezni a további koncepcionális javaslatok, fejlesztési irányok, konkrét projekt javaslatok meghatározásához. Ehhez a felelős intézményektől érkező adatok mellett fejlesztési javaslataik, illetve a stratégiai-koncepcionális és operatív programok tervezése is a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium segítségére van. 3

4 A végrehajtási és fejlesztési fázist alapvetően a jelen helyzetből, adottságokból kiindulva lehetséges és érdemes megközelíteni. A fejlesztések tekintetében korábban már kijelölésre kerültek olyan zászlóshajó intézkedések, mint az új elektronikus állampolgári kártya megvalósítása, az ASP projekt és szolgáltatások kiterjesztése vagy az adatközpontok továbbfejlesztése. Ezek mellett számos ágazati, ügyintézési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat érintő fejlesztésre lesz szükség. 4

5 E-közigazgatási keretrendszer koncepció 1. Bevezetés Az infokommunikáció, az informatika vívmányainak egyik első használója volt az államigazgatás a különböző nyilvántartások kezelésére, az ügykezelési folyamatok támogatására. Azonban ha áttekintjük a jelenlegi korszerű technológiák reprezentáltságát, azt látjuk, hogy az IT rendszerek és alkalmazások inkább csak a belső folyamatokat segítik, és a mai kor követelményének megfelelő, az ügyfelek, állampolgárok részére biztosított elektronikus felületekkel az ügyek számához viszonyítva kevésszer találkozunk. Sok esetben az elektronizálás beragadt egy adott technológiai szinten. A közötti kormányzati ciklusban elsősorban az infrastrukturális alapok lerakásában, a szabályozási környezet kialakításában és a szolgáltató állam szervezeti kereteinek létrehozásában születtek eredmények. Az egyes informatikai fejlesztések nem minden esetben képeztek teljesen koherens rendszert egymással. Kifogásolható az is, hogy az elektronikus ügyintézés nem járt együtt a papír alapú ügyintézés megszüntetésével vagy radikális csökkentésével. Az e-közigazgatás megteremtése és a lakosság részére történő kiterjesztése több évtizede elhúzódó szándéka a mindenkori kormányoknak. Ez ideig eredményeket elsősorban a különböző intézmények, hatóságok közigazgatási folyamatainak automatizálásában értek el, azonban ezekből a lakosság keveset érzékelt, a folyamatok nem a lakossági igények kielégítésére fókuszáltak, hanem a hivatali működés megkönnyítését célozták. A közelmúltban bekövetkezett változások, ezen belül az önkormányzatok hatáskörének radikális megváltozása szinte kényszerítő erővel hat a lakosság körében az informatikai szolgáltatások kiterjesztésére, az e-közigazgatási szolgáltatások biztosítására és 2018 között az államreform súlyponti eleme a digitális állami működés megszervezése kell, hogy legyen, azzal a kifejezett elvárással, hogy a közigazgatási szolgáltatások igénybevétele egyúttal az ügyfelek számára belső igénnyé formálódjon, és kézzel foghatóan olcsóbbá váljon. A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) helyzetértékeléséből is kiderül, hogy hazánk a digitális ökoszisztéma egyes összetevőit tekintve felemás teljesítményt nyújt: bizonyos esetekben az átlag feletti, más indikátorokat tekintve viszont mélyen átlag alatti eredményekkel rendelkezik.. Ennek okát abban látjuk, hogy bár a technikai lehetőségek rendelkezésre álltak, a közigazgatás elektronizálásához, a digitális térben való leképezéséhez, illetve használatához egyfajta társadalmi befogadási képesség, érettség is szükséges, és ha nem tudjuk a digitális ökoszisztémát annak elemeit rendszerként figyelembe venni, az egyes elemek, pillérek fejlesztése önmagában nem hozza meg a várt eredményt. A fentiek miatt a korábbiaknál még hangsúlyosabban kell megjeleníteni a gazdasági fejlődést növelő és a versenyképességet ténylegesen is javító elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat, illetőleg a digitális kompetenciák fejlesztését célzó, társadalmi szemléletformáló programelemeket. 5

6 A korábbi időszakhoz képest annyiban vagyunk kedvezőbb helyzetben, hogy a mindennapokban az állampolgárok életének részévé vált a digitális világ, sokkal könnyebb az e-befogadás, sőt egyre inkább igénnyé válik, hogy a kereskedelmi szolgáltatásoknál megszokott digitalizáció nyújtotta kényelem az állam és az állampolgár viszonyában, ügyeiben is elérhető legyen. Éppen ezért a korábbiakhoz képest most sokkal nagyobb az esély a sikeres Digitális állam vízió megvalósítására, és azon célkitűzés elérésére, hogy 2016-ra a felnőtt lakosság 50%-a használjon e-kormányzati szolgáltatásokat (NIS). Jelen koncepció célja, hogy a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításáról szóló 1631/2014 (XI. 6) Kormányhatározat 8. pontjában megfogalmazott feladat szerint meghatározza azokat a rendszerelemeket és tennivalókat, viszonyokat és alapelveket, amelyek alapján építve az eddig elért eredményekre meghatározható egy működési keretrendszer, és kialakítható az az egységes elektronikus közigazgatási szolgáltatási platform, digitális tér, ahol biztonságosan leképezhető az állam és állampolgár jelenleg személyes kapcsolatfelvételre alapuló viszonya. A keretrendszer kialakítását azonban alapvetően nem technológiai kérdésként kell kezelni, hiszen ma már technológiai oldalról több lehetséges megközelítéssel is biztosítható a közigazgatási feladatok egységes szemléletű ellátása. A kérdést abból a szempontból kell rendezni, hogy az új feltételrendszerben hogyan lehet érvényre juttatni a közszolgáltatások alapértékeit úgy, hogy a megoldás maximálisan szolgálja a folyamatok költséghatékonyságát, gyorsaságát, lehetővé tegye a meglévő infrastruktúra lehető legjobb kihasználását, kezelhető változás-menedzsment követelményeket támasszon az ügyfelek lehetőségeivel és igényeivel találkozó, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit alapként kielégítő megoldásokat biztosítson. A platform kialakítása során fontos figyelembe venni az európai tendenciákat, ahol az elektronikus ügyintézés infrastruktúráját egyre inkább egységesen, egységes megoldások (de természetesen szigorúan elkülönített, célhoz kötött adatbázisok, eljárások) mentén használják, ez által létrehozva azt a kritikus szolgáltatástömeget, amelyért már az állampolgárok számára is érdemes megtanulni új eljárásokat, szabályokat, továbbá beszerezni újabb eszközöket. A felhasználói (azaz eseti igénybevevői) oldalon egyértelműen a felhasználók lehetőségeire, adottságaira kell optimalizálni. Az eljárások egységessége az az elem, amely előre viheti az elektronizálás elterjedését, függetlenül az adott speciális terület igényeitől. Célszerű lenne tehát, ha az adott folyamatra optimalizált eljárások egységes ügyfél oldali interfészekkel, eljárásrendekkel rendelkezzenek és, hogy az ügyfelek meggyőződhessenek arról, hogy az adójukból működtetett szélesen értelmezett közszolgáltatás valóban értük dolgozik. 2. Jelenlegi helyzet A mai világban az információk elérésének elsődleges forrása, a kereskedelmi és banki szolgáltatások virtuális tere, a szórakozás és a közösségi kapcsolatok meghatározó helyszíne 6

7 az internet. Az újabb kommunikációs technológiák, eszközök (táblagépek, okostelefonok) megjelenése ezt annyiban módosítja, hogy az adott eszköznek megfelelő, optimalizált felületek és alkalmazások (applikációk) segítik az egyes kiszolgáló rendszerekhez való hozzáférést. Az állampolgár az állammal való virtuális kapcsolatát is az interneten keresztül éli meg. Már jelenleg is megtalálhatók kormányzati szolgáltatások (pl. elektronikus adóbevallás), internetes honlapokon és felületeken érhetőek el az állampolgár számára. Az egyes szolgáltatások és honlapok mögötti kiszolgáló informatikai alkalmazások géptermekben elhelyezett szervereken futnak, és nagykapacitású távközlési kapcsolatokon keresztül biztosítják a felhasználóknak a hozzáférést. Ha megnézzük a már elektronikusan intézhető ügyeket a internetes honlapon, akkor azt látjuk, hogy azok egységes felületen érhetőek el, függetlenül attól, hogy mely szakrendszer vagy intézmény áll az ügyintézési folyamat mögött. Összesen 308 szolgáltatás érhető el a portálon keresztül. Ebből 87 szolgáltatás használatához kötelező az Ügyfélkapu-regisztráció és az aktív felhasználói fiókhoz való hozzáférés, és 221 szolgáltatás nem igényel jelenleg Ügyfélkapu-regisztrációt. A portál végfelhasználók, azaz ügyfelek által generált adatforgalmát az alábbi statisztikai kimutatások foglalják össze: Magyarorszag.hu egyedi látogatószám Ügyfélkapu belépések száma Oldalletöltések száma Ügyfélkapus regisztráltak száma Ügyfélkapus belépések száma Ügyfélkapuval feltöltött dokumentumok száma Ügyfélkapu teljes dokumentum forgalom december december december december december december

8 A portál 40 leggyakrabban használt szolgáltatása 2014-ben: ebev-szolgáltatások Értesítési tárhely Adó- és járulékbevallás TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások E-építési napló - általános célú építményfajták Földhivatali-nyilvántartás (nem hiteles, hiteles és e-tulajdoni lap online ügyintézés) Cégkereső Egyéni vállalkozók nyilvántartása Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés Ingatlankereső Társadalombiztosítási egyéni számla Egyéni vállalkozói tevékenység változás-bejelentése Erkölcsi bizonyítvány on-line ügyintézés - Webes ügysegéd Nyugdíj e-ügyintézés Gépjárműkereső Felsőoktatási Információs Rendszer Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése Közigazgatási hirdetmények

9 Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) Háztartási nagygépek cseréje - pályázat EKÁER - NAV ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer Nemzeti Jogszabálytár Okmányiroda az interneten Adóigazolás kérése elektronikusan Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyindítás - Internetes Okmányiroda Igényelt okmány nyomon követése OEP elektronikus nyomtatványok Vezetői engedéllyel kapcsolatos időpontfoglalás okmányirodába E-építési napló - a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti sajátos építményfajták e-építési naplója 9956 MVH Agrártámogatási kérelmek benyújtása 9703 Gépjármű online ügyintézés - Webes ügysegéd 9454 Gyermekgondozási segély - GyES 8580 Kazáncsere Pályázat Útlevéllel kapcsolatos időpontfoglalás okmányirodába 8027 Ügyfélkapu 7983 Személyi jövedelemadó (szja) bevallás 7770 Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos időpontfoglalás okmányirodába 7725 Magyar Közlöny Hiteles Elektronikus Változat 7611 NAV elektronikus nyomtatványai 7568 A közötti kormányzati ciklusban átalakult a jogi keretrendszer, a Ket. módosításával és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek megalkotásával definiálásra kerültek az egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) keretei. Az irányelv szerint vannak olyan részeljárások, eljárási cselekmények, melyek több, a felhasználók igényeit kiszolgáló komplex szolgáltatásoknak is közös elemei, és a legtöbb elektronikus közigazgatási szolgáltatáshoz szükségesek. A szabványosítható szolgáltatások SZEÜSZ-ként lettek nevesítve. A SZEÜSZ-öket az egyes eljárások elektronizálásában, mint építőelemeket kell használni. A következő oldalon található ábra sematikusan mutatja be az elektronikus ügyintézési folyamatot a SZEÜSZ-ök, és az interoperabilitás figyelembevételével: 9

10 Az elektronikus ügyintézés sematikus ábrája a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és az interoperabilitás relációjában SZEÜSZ Központi Portál E-Űrlap ÜR SZÜF KAÜ ÜGYMENET ÖNY Űrlap megszemélyesítés AVDH EFER Feltöltés Hivatali kapu Iktatás / Ügyindítás INTEROPERABILITÁS Szakrendszeri támogatás Adatbekérés nyilvántartásokból Döntés Döntés GOV CA Iratáthelyezés Kézbesítés Tárhely / Hibrid / Iratérvényességi nyt. EDT Maradandó értékű iratok levéltárba adása e-levéltár Ágazati nyilvántartás 1. Ágazati nyilvántartás 2. Ágazati nyilvántartás 3. Rövidítések, magyarázat: SZEÜSZ szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás INTEROP interoperabilitás KAÜ központi azonosítási ügynök SZÜF személyre szabott ügyintézési felület ÜR ügyintézési rendelkezés E-Űrlap elektronikus űrlap ÖNY összerendelési nyilvántartás AVDH azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés EFER elektronikus fizetési és elszámolási rendszer Hivatali kapu szervezeti postafiók, mely hiteles, bizonylatolt elektronikus dokumentum alapú kommunikációt biztosít GOV CA kormányzati hitelesítés-szolgáltatás Iratáthelyezés iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezési szolg. (KÉR) Kézbesítés kézbesítési szolgáltatás Iratérvényességi nyt. iratérvényességi nyilvántartás EDT elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás e-levéltár elektronikus levéltár Űrlap megszemélyesítés ágazati nyilvántartásokkal való együttműködés keretében az űrlap személyes adatokkal történő feltöltése A szaggatott vonal minden esetben opcionális szolgáltatást jelent. 10

11 Az alábbi táblázat tartalmazza az állam által kötelezően nyújtandó és a kizárólag állam által nyújtandó SZEÜSZ-ök státuszát: Állam által kötelezően nyújtandó SZEÜSZ Az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása Kijelölt szolgáltató üzemel Iratérvényességi nyilvántartás KEK KH X Kormányzati-hitelesítés szolgáltatás Kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás Megvalósítás státusza folyamatban szolgáltatás várható időpontja KEK KH X NISZ Zrt., KEK KH, Magyar Posta Zrt. X NISZ Zrt. X Központi azonosítási ügynök NISZ Zrt. X ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása Papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer NISZ Zrt. NISZ Zrt. Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Zrt. NFM, MÁK, KIFÜ, NISZ Zrt., KEK KH Interaktív virtuális ügyfélszolgálat KEK KH X Személyre szabott ügyintézési felület Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezési szolgáltatás NISZ Zrt. X X X X X X 1. fázis: fázis: NISZ Zrt. X Központi érkeztetési ügynök NISZ Zrt. X Központi kézbesítési ügynök NISZ Zrt. X Az ügyfél ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése Biztonságos kézbesítési szolgáltatás Elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás KEK KH X Magyar Posta Zrt. X NISZ Zrt. X

12 Állam által kötelezően nyújtandó SZEÜSZ Elektronikus tájékoztatási szolgáltatás Kijelölt szolgáltató KIM, NFM, NISZ Zrt. üzemel X Megvalósítás státusza folyamatban szolgáltatás várható időpontja Kizárólag állam által nyújtandó SZEÜSZ Összerendelési nyilvántartás Elektronikus űrlap szolgáltatás szolgáltató KEK KH, IdomSoft Zrt. KEK KH, KOPINT- DATORG Kft. megvalósítás státusza X X Ez az új ügyintézési modell azonban az építőelemek definiálásán nem terjeszkedett túl, nem foglalkozott az ügyfeleknek nyújtandó szolgáltatások létrehozásával, vagy az ilyen szolgáltatások létrehozását támogató közigazgatási folyamatracionalizálással. Az elmúlt évek alacsony mértékű, nem kellően elfogadtatott, vagy ágazati érdekek miatt figyelmen kívül hagyott központi koordinációja miatt vagy éppen hiányában széttartó fejlesztések, szigetszerű megoldások alakultak ki, eltérő technikai és technológiai alapokon, kevés kivétellel jellemzően egymással nem, vagy nehezen kommunikáló szakrendszerekkel, nyilvántartásokkal. Az így kialakított nyilvántartások redundáns (többszörös) adatkezelést valósítottak meg, sok esetben az adatgazda (keletkeztető és elsődlegesen nyilvántartó) szervezet által használt adatszerkezet és ellenőrzési logikák alkalmazása nélkül. Többszörös és eltérő, vagy hibás adatminőségű (inkonzisztens) adatkezelést valósítottak meg. Az ügyfélközpontú szemlélet hangoztatása gyakran csak hívó szónak maradt meg, de a jogi szabályozásban tett előrelépések ellenére (pl. a Ket. előírja, hogy az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely más hatóság nyilvántartásában fellelhető) érdemi előrelépés általánosságban nem történt. A fentiek okán az elektronikus közigazgatás kialakításának egyik elengedhetetlen feltétele és óriási feladata az állami adatbázisok felmérése és együttműködési képességének megteremtése, az adatok keletkezéséért elsődlegesen felelős adatgazdák feladat- és hatáskörének definiálása. Ennek jogi kereteit az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló évi CCXX. törvény fektette le. A következő időszak feladata a végrehajtási rendeletek elkészítése, valamint a tényleges interoperabilitás megvalósítása. Az interoperabilitási célkitűzések megvalósítása, a különböző rendszerek és szolgáltatások együttműködési képességének erősítése is kulcskérdés az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, kiterjesztése szempontjából. A háttérben, a motorháztető alatt működő funkciók, adatkapcsolatok, egymáshoz illesztett és integrált szolgáltatások teszik az ügyfél számára kifelé az e-közigazgatás képét egésszé, egységessé. 12

13 Vannak ágazati és szektorok közötti szabályozók és kialakult informatikai megoldások, amelyeket kész tényként, már megvalósult rendszerekként kell kezelni, és törekedni egységesítésükre. Jelenleg az interoperabilitás részletes szervezeti-intézményi szintjét célzó szabályozás nincs hatályban, ezért indokolt egy ezért felelős intézmény kijelölése. Természetesen a piaci és állami informatikai szereplők szabványokkal, együttműködési képességgel, jövőbeni fejlesztésekkel kapcsolatos feladatai a továbbiakban is szerteágazóak lesznek, időigényes folyamat, amíg az interoperabilitás megfelelő szintjét elérik az érintett szereplők. A fejlesztéseket meg kell feleltetni - akár további jogi szabályozási eszközökkel - a stratégiai célkitűzéseknek. Az egyes szolgáltatásokhoz szükséges, nyilvántartások közötti adatösszekapcsolási megoldásoknál, az interoperabilitási képességek biztosításánál elsősorban a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló CLVII. tv. felhatalmazása alapján a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározott nyilvántartásokra indokolt koncentrálni. Ezek az adatbázisok tartalmazzák a mindennapi közigazgatási ügyintézés során használt adatok nagyobb többségét, így ez a célkitűzés összhangban áll több stratégiai dokumentumban és kormányhatározatban is megjelenő kormányzati szándékkal, pl. az e-ügyintézési lehetőségek kiterjesztése érdekében is indokolt. A jogalkotási terv alapján a kormány részére előterjesztésére kerül az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet. Az informatikai rendszerek megbízhatósága és biztonsága is kiemelt fontosságú. Az informatikai biztonságról szóló évi L. törvény rögzítette azokat a biztonsági követelményeket és ellenőrzési hatósági működési rendet, amelyek a közigazgatási informatikai fejlesztések során be kell tartani. Ez esetben is adós maradt a jogalkotó a jogszabály végrehajtási rendeleteinek elkészítésével. Összefoglalóan az elektronikus közigazgatás a kormányzati és lakossági elvárásoktól elmaradó szakmai teljesítményeinek okait az alábbiakban látjuk: - szemléletbeli problémák, - kormányzati ciklusokon átívelő világos stratégia hiánya, - változó stratégiai koordináció, - a tudatos erőforrás-gazdálkodás hiánya, - rosszul megválasztott fejlesztési eszközök és források, - a fejlesztési eredmények, új szolgáltatások megismertetésének, folyamatos tudatosításának nem kellő volta a lakosság és a vállalkozások körében, - az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói ismeretek hiánya. Az e-közigazgatás megvalósításának rövid és középtávú feladatainak meghatározásához egyes részterületeken felmérések készültek, de számos területen azonban még nem, illetve ezek a felmérések is gyakran csak egy adott időállapotot tükröznek vissza. Tekintettel erre, a bemutatott helyzetkép alapján olyan felmérés lefolytatása, és adatgyűjtési rendszer kialakítása szükséges, amely az egyes meghatározott adatkörök tekintetében a naprakész adatok rendelkezésre állását biztosítja, és ehhez online elektronikus adatszolgáltatási felületet nyújt az adatgazdáknak, továbbá automatizált értékelési lehetőséget a Belügyminisztérium számára. A már rendelkezésre álló felmérések: - a Tudástár, 13

14 - a hálózati felmérés, - adatközpont felmérés (jelenleg folyamatban van). Ezek eredményeinek összegzése, illetve egy felületre történő terelése a későbbi felhasználás érdekében kiemelt fontosságú. A Kormányablak Tudástárat ki kell emelnünk a fentiek közül. A Kormányablak Tudástár fő célja egy új megközelítésű ügyintéző/ügyfél-kiszolgálási rendszer modelljének kidolgozása, a mögötte felépülő tudásbázis kialakítása, és egy egységes formai és tartalmi kritériumok szerint rendszerezett portálfelület kialakítása, amely segítséget nyújt a kormányablakok ügyintézőinek, a telefonos ügyfélszolgálat munkatársainak a mindennapi munkavégzésük során, másrészt alapja az állampolgárok tájékozódásának. Ez nem tudja teljes mértékben kiszolgálni az e-közigazgatás horizontális céljait, mert hatókörében annál szűkebb területet ölel fel. A központi hivatalok által nyújtott szolgáltatások jellemzően tartalmazzák a közigazgatási ügyek többségét, de pontos adat jelenleg erről nem áll rendelkezésre. (A kormányhivatali és a nem kormányhivatali ügykörbe tartozó szolgáltatások felmérése és kiértékelése után lehetséges erről az intézményi körre történő lebontásról pontos kimutatást készíteni.) A kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozatban 2384 ügyet azonosítottak. A kormányablakokról szól 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAB rend.) alapján jelenleg 255 ügy intézhető a kormányablakokban, a Miniszterelnökség által definiált alábbi ügyintézési szinteken: Korábbi okmányirodai ügyek: 1. Azonnal, a helyszínen elintézhető ügyek száma: 38 db 2. Saját hatáskörben intézhető ügyek száma: 43 db Kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodáiban (KIÜSZI) intézhető ügyek: 3. Az ügy továbbítása szükséges illetékes hatóság felé: 140 db 4. Tájékoztatási szolgáltatás elérhető, érdemi ügyintézés nem történik: 21 db 5. Hivatalból intézhető ügyek száma: 13 db A Miniszterelnökség a 2384 ügyet felülvizsgálta, és megállapításra került, hogy a duplikációk miatt ténylegesen jelenleg 2362 ügyről van szó, illetve 10 db további kiegészítő szolgáltatásról, (utóbbiak a KAB rend. 5. számú mellékletét képezik, ezekről ügyleírás jelenleg nem áll rendelkezésre). A 2362 ügy tartalmazza a jegyzők által államigazgatási hatósági ügykörében intézhető ügyeit is. Az adatok elemzéséből kiderül, hogy a 2362 ügy mintegy 36 szervezet érdekkörében fordul elő. A 2364 ügyből 1536 darabot támogat - verziószámra tekintet nélkül - 79 féle országosan egységes szakrendszer, a többi eljárás back-office (háttér ügyintézési) folyamatait nem, vagy nem országosan egységes szakalkalmazás támogatja. 14

15 Hivatali szervek Ügymennyiség 1 Anyakönyvvezető 11 2 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 26 3 Cégbíróság 1 4 Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 73 5 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 52 6 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 16 7 Építésügyi Hivatal 8 8 Erdészeti Igazgatóság 24 9 Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Földhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Igazságügyi Szolgálat Járási hivatal Jegyző Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közlekedési Felügyelőség Magyar Államkincstár Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1 21 Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság Munkaügyi Központ NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Nemzeti Park Igazgatóságok 6 26 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Okmányiroda Polgármester Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Rendőrség 3 34 Szociális és Gyámhivatal Törzshivatal Vízügyi Hatóság 28 Összesen 2362 Ezek megközelítőleg lefedik a magyar közigazgatási ügyek 90 %-át, további fejlesztési lehetőségek az alább felsorolt állami szervek felelősségébe tartozó ügyek tekintetében állnak 15

16 rendelkezésre (a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény alapján): Az autonóm államigazgatási szervek: a) a Közbeszerzési Hatóság b) az Egyenlő Bánásmód Hatóság c) a Gazdasági Versenyhivatal d) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság e) a Nemzeti Választási Iroda. Kormányhivatalok: a) a Központi Statisztikai Hivatal d) az Országos Atomenergia Hivatal c) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal e) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Önálló szabályozó szervek: a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, b) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 2.1 Elektronikus közigazgatás középtávú fejlesztési koncepciója Az elektronikus közigazgatás az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozattal a Kormány döntést hozott az e- közigazgatás fejlesztésének fő sarokpontjairól. A NIS négy pillére (digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és állam) mentén történő digitalizációnak központi eleme egy olyan kormányzati szolgáltatási platform, mely minden szereplő számára egységes logikai rendszerben kiépült hálózati és kormányzati adatközponti infrastruktúrán, szabványosított kapcsolórendszereken elérhető szakrendszerek csatlakozásával, szabályozott elektronikus szolgáltatások igénybevételét, összefoglalóan korszerű elektronikus közigazgatás elérését biztosítja. Az alábbi ábrán összevontan szerepelnek a tágan vett, kormányzati infokommunikációt is magába foglaló, elektronikus közigazgatást érintő elemek és az azok közötti összefüggések. Az ezeket érintő, egymáshoz szorosan kapcsolódó fejlesztések biztosíthatják az elektronikus közigazgatással szemben megfogalmazott követelmények teljesülését. Ez a szoros kapcsolati rendszer jellegéből adódóan determinálja az egymással és a fejlesztési koncepcióban megfogalmazott alapvető célokkal összehangolt, a meglévő rendszerek konszolidációját is magába foglaló, célirányos fejlesztések megvalósítását. 16

17 SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS Kormányablak / Ügysegéd Posta Agora Falugondnok L A K O S S Á G e - K á r t y a (egységes elektronikus okmány) ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS Számítógép Mobil eszközök (tablet, okostelefon) TELEFONOS ÜGYINTÉZÉS Vezetékes és Mobiltelefon Ö N K O R M Á N Y Z A T O K H Á L Ó Z A T K O R M Á N Y Z A T I A D A T K Ö Z P O N T IT ALAPSZOLGÁLTATÁSOK KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSI PLATFORM Önkormányzati ASP Nemzeti adatvagyon nyilvántartásai SZEÜSZ-ök Kormányzati rendszerek Szakigazgatási rendszerek (pl. egészségügy) Állami tulajdonú gazdasági társaságok informatikai rendszerei Egyéb szakrendszerek K Ö Z P O N T I É S T E R Ü L E T I K Ö Z I G A Z G A T Á S G A Z D A S Á G 2.2 Hatósági felügyelet, elektronikus közigazgatási tudásbázis összeállítása 1. Az elkövetkező időszak céljainak meghatározása és a megvalósításuk koordinálása érdekében, az egyes elektronikus közigazgatási feladatok ellátásával összefüggésben a hatóságok rendszerét felül kell vizsgálni (Elektronikus Ügyintézési Felügyelet, Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság, Kormányzati iratkezelési Felügyelet). Ennek eredményeképpen olyan szervezeti és szabályozási modellt kell kialakítani, amely meghatározza az elektronikus közigazgatási feladatok ellátásáért, ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős hatóságot. A hatóság felel egyrészt az elektronikus közigazgatási és közszolgáltatási katasztergyűjteményért. A hatóságot a feladatellátása érdekében a megfelelő jogosítványokkal kell felruházni, hogy a jogszabályokban egyébiránt már lefektetett feladatokat, továbbá az államigazgatásban használtmegoldások szoftver- és szolgáltatástanúsítási (informatikai terméktanúsítási) elvárásait publikálja és magas szinten, a megfelelő eszközökkel betartassa, kikényszerítse. A hatóság felel az elektronikus közigazgatási katasztergyűjtemény létrehozásáért, amely egyfajta tudásmátrixot képez a következő tartalmi elemekből: a közigazgatási és az elektronikus térben megjelenő állami illetve egyéb közszolgáltatói szervezetek adatait a fenti szervezetek feladatkataszterét, a közigazgatási és közszolgáltatói ügykatasztert és szakrendszeri katasztert, 17

18 az ügyintézés menetéről szóló szakmai leírást, az egyes eljárások elektronikus elérhetőségét és az elektronizáltsági szintjét, az egyes ügyekhez szükséges adatok, információk, csatolmányok, mellékletek listáját, az egyéb, kapcsolódó szolgáltatásokkal (pl. hitelesítés vagy fizetés), az adott ügyhöz szükséges fejlesztésért és koordinációért felelős intézményt, az államigazgatási nyilvántartások leíró adatait, külön kiemelve az egyes adatvagyon nyilvántartásokat, részletesebb adatokkal (adatbázis, adatkör), technikai és technológiai adatokkal, paraméterekkel, kapcsolódási egyéb rendszerek az államigazgatási és közszolgáltatói elektronikus szolgáltatói rendszereket, alkalmazásokat (platform, szakigazgatási rendszer, támogató rendszer, keretrendszer), a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások adatait, és publikálható nyilvános adatait stb, Az e-közigazgatási katasztergyűjteményt online bejelentő, paraméterezett rögzítő felülettel kell kialakítani, amely a beérkezett adatokat képes több szempont szerint rendezve, szűrve kiszolgálni az e-közigazgatási feladatok ellátását, a horizontális irányítási jellegű tevékenységet támogatni. A felmerülő új adatigényekről a kiosztott jogosultságok és hozzáférések alapján automatikusan értesíti rendszer a felelős szervezeteket. Kiszolgálja mind a jogi, mind a folyamat- és rendszerszervezői, mind a fejlesztői igényeket. Az adatok feldolgozásával az informatika korszerű eszközeivel elősegíti a tervezési feladatokat, és alkalmazható az egyes eljárások és folyamatok, illetve általános részeljárások felülvizsgálatára, optimalizálására. Ennek keretében ki kell alakítani az elektronikus ügyintézés általános ügymodelljének és a speciális részeljárásainak igazgatási és logikai megoldását (több típusú elektronikus személyazonosítási megoldások, hiánypótlás, díjfizetés és költségmentességi esetek kezelése, elektronikus kiadmányozás, közlés, jogerősítés, jogorvoslat). Az egyes államigazgatási szervezetek, és a csatlakozott, elektronikus közszolgáltatásokat nyújtó egyéb szervezetek adat-karbantartási kötelezettségét és felelősségét jogszabálynak kell előírnia. Változás esetén a felületen keresztül az adatbázisban is megadott határidőn belül (pl. jogszabályi változás hatályba lépésének napja) gondoskodnak az aktualizálásról. Így kezdetben a leggyakoribb ügyek tekintetében, később a kevésbé gyakran használt ügyekről is összeáll egy olyan dinamikus tudásbázis, amely nem csak a rögzítés pillanatában, hanem valós időben ad megfelelő tájékoztatást és jó alapot a közigazgatási szolgáltatásokról és azok elektronizáltságáról, a fejlesztési igényekről és lehetőségekről. Publikálási felületén az e-közigazgatási megoldások, központi fejlesztési elemek (pl. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és az igénybe vétel feltételei állami és piaci szereplők számára) a katasztergyűjtemény egyfajta szolgáltatásaként megismerhetők, az e-közigazgatási keretrendszer szabványgyűjteménye és ajánlásai elérhetők a fejlesztések előkészítői számára. A szolgáltatásokat felhasználók számára képes kiszolgálni. Alapját képezheti az elektronikus kormányzati szolgáltatási platformnak, ha az egyes ügyleírásokat és élethelyzeteket a közigazgatási működésben nem jártas ügyfeleknek precíz, de hétköznapi nyelvezettel mutatja be. Minden, az elektronikus térben az állam által nyújtott szolgáltatást le kell fednie. 18

19 Lényegében ez a katasztergyűjtemény, mint portál az elektronikus közigazgatási keretrendszer létrehozásának kiindulópontja és egyben megjelenési felülete is. A kataszterek, a folyamatban lévő, a lezárás alatt álló, vagy a lezárt fejlesztések által elért eredmények kiértékelése alapján a szabályozási környezet függvényében határozható meg és tartható fenn folyamatosan az e-közigazgatás fejlesztési koncepciója. Mivel a keretrendszer mint egységes szolgáltatási platform folyamatos karbantartást és aktualizálást igényel a későbbiekben is, elengedhetetlen, hogy a tervezett és a folyamatban lévő fejlesztésekről is pontos információkkal rendelkezzen a felelős szaktárca. A fejlesztések során minden esetben figyelemmel kell lenni a fejlesztés ügyfél oldali hasznosulására. Önálló háttérfolyamat fejlesztések főszabályként abban esetben támogathatóak, ha együtt járnak, vagy előfeltételét képezik ügyfél oldali (front-office) fejlesztéseknek, és az egyes szervezetek ezeket is következetesen végrehajtják. Nem elvitatható, hogy a területi közigazgatás átalakításával felmerült az igény egyfajta ügytípus megközelítésű kanonizálásra, és azt a fentiekkel részben hasonló célzattal a Kormányablak Tudástár valósította meg. Az aktuális helyzetképnél felvázoltak miatt ez nem tudja teljes mértékben kiszolgálni az e-közigazgatás horizontális céljait, mert hatókörében annál szűkebb területet ölel fel.ügyintézési felület(ek) elemzése, és korszerű, egységes felület definiálása Az állam a digitális térben már jelenleg is létezik a elérési címen. Az említett honlap felülvizsgálata szükséges, az elektronizálás kiterjesztésével, az újabb ügyek megjelenítésével áttekinthetőbb struktúrában újra meg kell alkotni. A virtuális térben elérhető digitális állami szolgáltatások akkor szolgálják hatékonyan az állampolgárokat, ha az ügyfelek az államot és annak minden ügyfélszempontból releváns szervezeti vetületét egyetlen belépési ponton el tudják érni. Ennek érdekében tehát célszerű egy olyan központi portál(rendszer)t létrehozni, - amely az ügyfeleket érintő és érdeklő állami működést egyetlen helyen összegyűjti, - amelyen könnyű eligazodni (logikus, egyszerű, ergonomikus), - az ügyfelek számára közérthető információkat tartalmaz (ügyek, élethelyzetek), - az ügyfelek kapcsolatfelvételét és az ügyintézést a lehető legszélesebb körben és legnagyobb mértékben - modern eszközökkel és megoldásokkal, multiplatform módon támogatja. Az erre vonatkozó feladatot a 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 6. pontja tartalmazza július 31-i határidővel. A portál azonosítás nélküli szolgáltatásokat is nyújt, az általános információk, ügyleírások stb. szabadon elérhetőek. Az azonosítást és belépést követően azonban jóval szélesebb körű szolgáltatáshalmazból választhat. Az elektronikusan regisztrált ügyfél már a portálon történő belépéskor választhat a rendelkezésre álló azonosítási módok közül. Az egyértelműen azonosított és belépett ügyfél előtt megnyílik az elektronikus ügyintézés lehetősége. Személyre szabható ügyfélfelületet kap, amelyen egyedi beállításokat végezhet, megteheti az ügyintézés csatornájára vonatkozó rendelkezéseit, képviseleti, meghatalmazási rendelkezéseket állíthat be. 19

20 Az ügyintézési felületen a kiválasztott ügytípushoz kapcsolódó adatbeviteli sablon a rögzített ügyféli alapadatok és információk alapján dinamikusan igazodik az ügyfél élethelyzetéhez és elvárásaihoz, ügyintézési rendelkezéseihez. Az űrlapok tekintetében számos új feladatot kell ellátni: az űrlaptechnológiák, fejlesztő, üzemeltető, futtató környezet felülvizsgálata időszerű. A rendelkezésre álló háttéradatokat az ágazati háttérnyilvántartásokból összegyűjti (első ütemben már a személyes adatok automatikus előrögzítése is jelentős eredmény), az ügyfél az adatváltozást illetve az új információt közli a hatósággal. Szükség esetén a rendelkezésre álló digitalizált okiratokat becsatolja (itt megemlítendő az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés SZEÜSZ), fizetési részeljárást hajt végre és elindítja az ügyét. Az ügy érdemi elintézéséről szóló döntés megérkezéséig ugyanezen a felületen kérésére információt kap az ügy státuszáról. Természetesen a fentieken túl még számtalan egyszerű, mégis kényelmi szolgáltatás beintegrálása hajtható végre. 2.4 E-ügyfél, elektronikus regisztráció Létre kell hozni a szolgáltatások igénybevételének elvi képességét, ennek érdekében az elektronikus regisztrációval rendelkező ügyfelet (e-ügyfelet). Ez a lépés nem közvetlenül a platform létrehozása érdekében történik, hanem olyan kormányzati támogatással bíró alapozó feladat, amely a kialakítandó elektronikus szolgáltatások potenciális igénybevevői rétegét érinti. A kötelező elektronikus regisztráció nem jelenti az elektronikus út igénybevételének kényszerét, csupán a lehetőséget teremti meg a polgárok számára. Így alanyi jogon mindenkinek biztosított a használat lehetősége (függetlenül az igénybevétel impulzus jellegétől) mégis megmarad a lehetőség a kialakított szolgáltatások igénybevételének önkéntességére. Az alábbiakban meghatározzuk az elektronikus regisztráció és az elektronikus szolgáltatási platform létrehozásának elvi feltételeit. 1. Az elektronikus regisztráció elképzelhetetlen a vizuális azonosítás hiteles és biztonságos alapjai nélkül, továbbá igazán sikeres módon csak akkor tud működni, ha az azonosítási folyamat (a technológiai korlátokat figyelembe véve) hasonló elvek mentén jön létre. Az azonosítás kötelező és az állam által garantált hiteles tevékenység, amely mind a vizuális, mind az elektronikus azonosítás alapját képezi. 2. Az azonosításhoz kötött, kötelező elektronikus regisztráció bevezetése alapvető jelentőségű az e-ügyfél (az Elektronikus Szolgáltatási Platform ESzP használatára jogosult személy) létrehozása szempontjából. A regisztráció során a természetes személy a személyazonosság igazolását követően jogosulttá válik az állam által biztosított elektronikus azonosítási módok használatára, továbbá így az elektronikus ügyfélregisztrációs nyilvántartásba történő rögzítést követően az ESzP használatára is. 3. Az ügyfél az elektronikus regisztrációval kötelezettségektől mentesen szerez jogot az ESzP használatára, az ügyfél az ESzP rendszerébe történő első belépés alkalmával válik e-ügyféllé és fogadja el az ESzP használatára vonatkozó szabályokat. 4. Az állam által nyújtott elektronikus szolgáltatások igénybevétele az önkéntességen alapul, az elektronikus út választása az ügyfél számára lehetőség, amelynek választása szabad akarat elhatározáson, külső kényszertől mentesen történik. 20

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA

A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEMUTATÁSA Palich Etelka Miniszterelnökség, területi

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh

Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes. kekkh Teljes körűen elektronizált közigazgatás: ÁLOM VAGY REALITÁS? 2016. november 9. Nagy Lajos közszolgáltatási elnökhelyettes kekkh Elektronizálás a SZEÜSZ-ök segítségével Szabályozott Elektronikus Ügyintézési

Részletesebben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben

Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Elektronikus eljárás az okmányirodai ügyintézésben Csurgai Katalin Főosztályvezető-helyettes Budapest, 2010. április 16. Tartalom I. Bevezetés II. III. IV. Jogszabályi alapok Elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI.

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA elektronikus aláírással, ÁNYK segítségével, ügyintézési rendelkezésben meghatározott egyéb módon. ÁNYK ŰRLAP BENYÚJTÁS TÁMOGATÁSI

Részletesebben

OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET

OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET OPEN SPACE FÓRUM TÉMA JEGYZET Téma neve/címe: Integrált ügyfélszolgálat kialakítása Téma gazdája: Lakatos András Jegyzetkészítő: Lakatos András További résztvevők: Csiba András Kovács István Lackó Péter

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK HELYZETE ÉS

ÖNKORMÁNYZATOK HELYZETE ÉS ÖNKORMÁNYZATOK HELYZETE ÉS KITÖRÉSI PONTJAI INFORMATIKAI SZEMPONTBÓL Keringer Zsolt irodavezető Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Informatikai és Infokommunikációs Iroda e-mail: keringer@szombathely.hu

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása Elektronikus Közigazgatás megvalósítása Út a digitális társadalom felé Hajzer Károly informatikai helyettes államtitkár Elektronikus kormányzati szolgáltatások biztonsági szint emelése Cél: A üzembiztosan

Részletesebben

Digitális Magyarország program. Gódor Csaba Miniszterelnökség

Digitális Magyarország program. Gódor Csaba Miniszterelnökség Magyarország program Gódor Csaba Miniszterelnökség Program célja Az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetősége szélesedjen minőségileg javuljon növekedjen

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati megújulás konferencia 2011

Önkormányzati megújulás konferencia 2011 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Önkormányzati megújulás konferencia 2011 2011. november 3 4. Dr. Ignácz István általános elnökhelyettes A KEK KH a közigazgatás központi

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató

nyzati igazgatásban 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 1 Korszerő technológi giák k az önkormányzati nyzati igazgatásban és s település üzemeltetésben 2010. szeptember 09. KESZTHELY Pajna SándorS vezérigazgat rigazgató 2 Önkormányzatok feladatai Hatósági tevékenység

Részletesebben

Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben

Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben HOUG Siófok, 2014. március 26. Szalontay Gyöngyi Vezető Szakértő NISZ Zrt. Szabó Gábor Csoportvezető R&R Software Zrt. Tartalom Szabó Gábor Essbase áttekintés

Részletesebben

A Kormányzati célú hálózatok fejlesztése

A Kormányzati célú hálózatok fejlesztése A Kormányzati célú hálózatok fejlesztése 2017.02.03. Bancsics Ferenc politikai főtanácsadó Belügyminisztérium Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról (NIS) 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozat Magyarország

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés Az elektronikus ügyintézés 1. Mi az elektronikus ügyintézés? Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási

Részletesebben

Ügyfélkapunyitással kapcsolatos ügyintézés Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT KONFERENCIA A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETFEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI DR. BÉRCESI FERENC

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Konvergens ICT fejlesztések az e-közigazgatás támogatására. Ádám Csongor, kiemelt fejlesztések ágaza7 igazgató

Konvergens ICT fejlesztések az e-közigazgatás támogatására. Ádám Csongor, kiemelt fejlesztések ágaza7 igazgató Konvergens ICT fejlesztések az e-közigazgatás támogatására Ádám Csongor, kiemelt fejlesztések ágaza7 igazgató A PROJEKTEK KÖRNYEZETE 02 Intézmények Sokszereplős projektek Minisztériumok véleményező szerepe

Részletesebben

Új működtetési környezet

Új működtetési környezet EDR és elektronikus közszolgáltatások Új működtetési környezet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Dr. Ignácz István elnök Budapest 2009. április 9. Tartalom I. A KEK KH bemutatása

Részletesebben

KORMÁNYZATI INFOKOMMUNIKÁCIÓ

KORMÁNYZATI INFOKOMMUNIKÁCIÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM KORMÁNYZATI INFOKOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSI IRÁNYOK MMK HIT Szakmai nap 2015.03.17. Budapest Bancsics Ferenc Politikai főtanácsadó 1 Belügyminisztérium feladatai a 152/2014. (VI. 6.) KORM

Részletesebben

SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK:

SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK: SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK: RÉSZLEGES KÓDÚ TELEFONOS AZONOSÍTÁS (TELEFONOS AZONOSÍTÁS) ELMÉLETI TANANYAG és SZAKRENDSZERI ISMERTETŐ Stelkovics Ákos Ujhelyiné Koleszár Melinda

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? )

Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Földhivatalok új köntösben (avagy mégsem a ruha teszi? ) Gósz Zoltán hivatalvezető GISopen Székesfehérvár, 2012. március 12-14. Az előadás vázlata Vállalkozóból kormánytisztviselő. Kezdeti tervek, elképzelések.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában

Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában Az Igénybevevői Nyilvántartás bevezetése, szerepe a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartásában dr. Kása Karolina, osztályvezető, NRSZH Siófok, 2013. május 16. 4. Az Igénybevevői Nyilvántartás

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés informatikai megvalósítása

Elektronikus ügyintézés informatikai megvalósítása Elektronikus ügyintézés informatikai megvalósítása dr. Nyuli Attila osztályvezető Alkalmazás Fejlesztés és Üzemeltetés Osztály 2015. december 10. 2 Az előadás fő témakörei Elérendő üzleti célok Informatikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére INFOKOMMUNIKÁCIÓÓÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS XIX- /1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek projekt 3. részprojektje Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről BOGÓNÉ DR. JEHODA ROZÁLIA Szakmai

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 Előadó: Kaszás Kata, szakmai vezető Belügyminisztérium 2016. november 10. Témák Projekt

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI)

Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI) KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-25 Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI) Rudan Pál A projekt indokoltsága A közszférában keletkező adatok túlnyomó része térbeli adat (téradat), a döntések 60-80%-nak alapjául

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2017. FEBRUÁR ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR KRUCSÓ BALÁZS Az önkormányzati ASP rendszer elemei Keretrendszer

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: Egyszerű többség

Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. SZEPTEMBER 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1482-3/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I V. N API R E N D Tárgy: Indítványok,

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

A magyar e-közigazgatás modernizációja az. alkalmazásával. Szittner Károly, MEH EKK Risztics Péter Károly, BME IK február 2.

A magyar e-közigazgatás modernizációja az. alkalmazásával. Szittner Károly, MEH EKK Risztics Péter Károly, BME IK február 2. A magyar e-közigazgatás modernizációja az információtechnológia iót i alkalmazásával Szittner Károly, MEH EKK Risztics Péter Károly, BME IK 2010. február 2. Tartalom A közigazgatás-korszerűsítés megalapozása

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Lakossági építkezés Magyarországon

Lakossági építkezés Magyarországon MINISZTERELNÖKSÉG Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Lakossági építkezés Magyarországon AZ ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2015 2015. április 17. Nem a kreativitást és innovációt kell szabályozni,

Részletesebben

Elektronikus aláírás és alkalmazási területei

Elektronikus aláírás és alkalmazási területei Elektronikus aláírás és alkalmazási területei Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete Informatikai Ellenőrzési Szakosztályának és a Pest Megyei Szervezetének közös szakmai rendezvénye Gaál Barna

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium 009. évi munkatervében határozta

Részletesebben

CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER

CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER ALATT A szélessáv-fejlesztés jogi környezetének felülvizsgálata: építési engedélyezés egyszerűsítése, közműadó alóli mentesség dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás Kertész-Káldosi Zsuzsanna Környezetfejlesztési Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Szolnok, 2015. február

Részletesebben

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja Toronyi Bence Főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GISopen 2011 Megfelelni az új kihívásoknak 2011. március 16. Földügyi Igazgatás Térbeli

Részletesebben

az önkormányzati ASP-központ példáján szemléltetve

az önkormányzati ASP-központ példáján szemléltetve az önkormányzati ASP-központ példáján szemléltetve Önkormányzati ASP-központ Az első olyan átfogó közigazgatási alrendszer, amelynek a tervezése kezdetektől fogva az új SZEÜSZ terminológiára illetve az

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Dr. Solymár Károly Balázs Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag

FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása. Háttéranyag FAIR a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Háttéranyag 1. A projekt adatai Projekt megnevezése: A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon Operatív program neve:

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2 2 BEVEZETÉS AZ NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELKÖTELEZETT A SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉBEN, A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG NÖVELÉSÉBEN. A FOGYASZTÓ ÁLTALÁBAN GYAKRAN AZ ISMERETEK

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

MÚLT, JELEN, JÖVŐ A NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT. STRATÉGIÁJÁNAK BEMUTATÁSA

MÚLT, JELEN, JÖVŐ A NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT. STRATÉGIÁJÁNAK BEMUTATÁSA MÚLT, JELEN, JÖVŐ A NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT. STRATÉGIÁJÁNAK BEMUTATÁSA Veres Mihály vezérigazgató Nemzeti Közlekedési Napok, Siófok 2014. október 28.. A NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT. Kik vagyunk? Állami

Részletesebben

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben)

A kormányhivatal szervezeti egységei, elérhetőségek 2015. április 1-től (a régi megnevezések zárójelben) FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: 22/526-900, Fax: 22/526-905 Email: hivatal@fejer.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer Kormányablakok Integrált Kormányzati

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22.

Infokommunikációs fejlesztések. Dr. Kelemen Csaba február 22. 2014-2020 Infokommunikációs fejlesztések Dr. Kelemen Csaba 2014. február 22. EX-ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE Az Európai Bizottság Ex-ante feltételekhez köti a támogatások odaítélését Digitális növekedésre

Részletesebben

Fókuszban a hazai infokommunikációs ágazat

Fókuszban a hazai infokommunikációs ágazat Fókuszban a hazai infokommunikációs ágazat Eredmények Kitekintés a jövőbe Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár A RAJTKÖVÖN Viszonylag magas ellátottság, rendkívül alacsony használat A vállalkozások

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

A Magyar Szabadalmi Hivatal új elektronikus hatósági szolgáltatásai

A Magyar Szabadalmi Hivatal új elektronikus hatósági szolgáltatásai A Magyar Szabadalmi Hivatal új elektronikus hatósági szolgáltatásai Dr. Tószegi Zsuzsanna, elnöki főtanácsadó, szakmai projektvezető Barna Tamás, főosztályvezető-helyettes, IT fejlesztési vezető Miről

Részletesebben

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósításának feladatai

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósításának feladatai BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA -------------------------------------------------------------------------------------- Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara által szervezett Hírközlési és Informatikai

Részletesebben

NEMZETI HÁLÓZATFEJLESZTÉSI PROJEKT (NHP) Ezidáig és tovább. 2013.10.03. Bancsics Ferenc Projekt koordinátor

NEMZETI HÁLÓZATFEJLESZTÉSI PROJEKT (NHP) Ezidáig és tovább. 2013.10.03. Bancsics Ferenc Projekt koordinátor NEMZETI HÁLÓZATFEJLESZTÉSI PROJEKT (NHP) Ezidáig és tovább 2013.10.03. Bancsics Ferenc koordinátor http://www.hte.hu/web/infokom2012/program#kormányzatiinfokommunikáció 2 Az indulás 2011. július: Az Állam

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP

4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás fejlesztése & MITS e-önkormányzat KKP Microsoft Magyarország 2004. szeptember 21. kedd Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Prioritás: Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 4.3. intézkedés: Az e-közigazgatás

Részletesebben

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS)

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) ELŐADÁS TARTALMA - SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSOK - TÁMOGATÁS MENEDZSMENT INFORMATIKAI MEGOLDÁSA A 272/2014. (XI. 5.) KORM.

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

IV. fejezet: A KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA

IV. fejezet: A KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA IV. fejezet: A KÖZIGAZGATÁS INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA Ügykezelői alapvizsga diasor Készítette: Rejtélyi Hajnalka, 2014 1 A közigazgatás informatikai támogatása A fejezetben azon eszközök és technológiák

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben