A A va v j a d j a d s a ág á i g ma m g a y g a y r a r kö k z- és é fe f l e sőokt k at a ás á

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A A va v j a d j a d s a ág á i g ma m g a y g a y r a r kö k z- és é fe f l e sőokt k at a ás á"

Átírás

1 A vajdasági magyar köz- és felsőoktatás

2 A jövő a tudás társadalma Emberi erőforrás fejlesztése Oktatási rendszerek reformja

3 Iskolastatisztika Vajdaság A magyar diákok részaránya a különböző oktatási szinteken (2004) általános középfokú főiskola 12,23 11,15 11,25 egyetem 6,

4 Kedvezőtlen a magyarok iskolaszintje Alapfokú végzettség százalék (%) ,10 29,84 26,80 28,60 27,10 24,8923,40 22,27 20,50 Vajdaság Városok Falvak és egyébb Összesen Szerb Magyar

5 Vajdasági középszínt Középiskolai végzettséggel rendelkezok százalék(%) ,57 51,84 43,93 46,60 43,61 37,29 36,47 39,92 28,19 Vajdaság Városok Falvak és egyébb Összesen Szerb Magyar

6 Hol van a lemaradás? Egyetemi végzettséggel rendelkeznek százalék (%) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 8,57 7,68 5,18 5,71 4,17 2,91 1,87 2,04 1,11 Vajdaság Városok Falvak és egyébb Összesen Szerb Magyar

7 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája kötelez! Az állam elérhetővé teszi: - az iskola-előkészítő, az általános iskolai, a középiskolai oktatást, a szakközépiskolai- és szakmunkásképzést - az egyetemi és más felsőoktatási képzést az érintett regionális vagy kisebbségi nyelveken. Intézkedik, hogy: - a felnőttoktatásnak nak és továbbképzésnek legyenek olyan tanfolyamai, melyek a kisebbségi nyelveken valósulnak meg - biztosítják a kisebbségi történelemnek és kultúrának az oktatását Biztosítja az alap és továbbképzést az oktatók részére Létrehozza a felügyelő szerveket

8 Vajdaságban túlnyomórészt állami oktatási intézmények Az oktatási intézmények nagy része egy- kétnyelvű magyar tanerő átmenetileg szerb tanerő Szórvány szerb osztály

9 AUTONÓM TARTOMÁNYI HATÁSKÖRÖK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Az autonóm tartomány az általános iskolai oktatást és nevelést szabályozó törvénnyel összhangban: - meghozza a nemzeti kisebbségi nyelvű oktatás programját; - az oktatásügyért felelős miniszterrel egyetértésben meghozza a nemzeti kisebbségek számára fontos tantárgyak tantervét/óratervet; - megállapítja a nemzeti kisebbségi nyelvű oktatás megszervezésének a feltételeit és módját; - az oktatásügyért felelős miniszterrel egyetértésben jóváhagyja a nemzeti kisebbségek számára fontos tantárgyak tankönyveit és taneszközeit; - jóváhagyja a tanterv és óraterv valóra váltását nemzeti kisebbségi nyelven 15-nél kevesebb tanuló számára is.

10 Az oktatási rendszer Vajdaságban 1. Iskoláskor előtti intézmények 44 iskoláskor előtti intézmény + 26 iskoláskor előtti intézmény a különleges gondozást igénylő gyerekek számára 2. Általános iskolák 344 általános iskola, 13 speciális általános iskola a különleges gondozást igénylő gyerekek számára és 57 tagozat a rendes általános iskolák keretén belül, 21 zeneiskola, 2 balettiskola és 5 általános iskola a felnőttek oktatásra 3. Középiskolák 117 középiskola + 10 középiskola a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára 4. Főiskolák 9 főiskola 35 szakkal 5. Felsőoktatás 14 kar 100 szakkal

11 Az iskoláskor előtti oktatási intézményekben használt nyelvek megoszlása - magyarul: 4476 gyerek 225 csoportban Szerbek 84,96% 65,050% Magyarok 9,09% 14,282% 1,80% 2,787% Szlovákok Románok 0,38% 1,497% Ruszinok 0,34% 0,769% 0,12% Horvátok 2,783% A vajdasági iskoláskor előtti oktatási intézményekben használt nyelvek megoszlása A lakosság nemzetiségi összetétele Vajdaságban

12 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK (magyar nyelvű oktatás) 27 községben, 78 általános iskola és 39 kihelyezett tagozat, tanuló 947 osztályban

13 Az általános iskolások aránya, akik anyanyelven tanulnak 4.18% 79.16% 51.87% 47.61% 71.10% Magyarok Szlovákok Románok Ruszinok Horvátok Az anyanyelven tanuló nemzetiségi tanulók aránya

14 Magyar képzést is folytató közoktatási intézmények területi megoszlása Nyugat-Bácska 10% Dél-Bácska 16% Észak-Bácska 31% Dél-Bánát 5% Észak-Bánát 29% Közép-Bánát 9%

15 KÖZÉPISKOLÁK (magyar nyelvű oktatás) 12 község 35 iskola 6648 tanuló 315 osztály

16 Magyar középiskolások száma községenként Magyar önkormányzat - tömb Diákok száma Szabadka (1) Zenta (2) 874 Topolya (3) 775 Kanizsa (4) 609 Óbecse (5) 550 Аda (6) 497 Törökkanizsa (11) 134 Összesen Magyarlakta község - szórvány Nagybecskerek (7) 299 Újvidék (8) 244 Csóka (9) 236 Zombor (10) 196 Temerin (12) 60 Összesen 1 035

17 A középiskolai tanulók aránya, akik anyanyelven tanulnak 29,64% 79,25% 71,63% 99,26% 70,35% 20,75% 28,37% 0,74% Magyarok Szlovákok Románok Ruszinok Anyanyelvén tanul Szerb nyelven tanul

18 Iskolaválasztási szempontok: Fontos (%) Rangsor Használható tudás 96,7 I. Művelt tanárok 90,1 II. Jó színvonalú iskola 85,9 III. Jó tanár-diák kapcsolat 85,6 IV.-V. Technikai feltételek 85,6 IV.-V. Jó könyvek, segédanyagok 72,4 VI. Közelség 51,7 VII. Különórák 45,9 VIII. Kollégium 25,1 IX.

19 A magyar középiskolások középiskola választása ( ) éves 4 éves 1995/ / / / /00 00/01 01.febr 03.febr 04.márc 05.ápr

20 Kutatási eredmények 1. Ha ilyen rohamosan csökken a magyar tanulók száma a közoktatásban, akkor év múlva csak a lakosú vajdasági helységekben lehet fenntartani a magyar tannyelvű oktatást. 2. A színmagyar tagozatú általános iskolai oktatást csak az főt számláló helységekben maradna meg 3. Kevesebb a magyar gyermekek születési aránya, sőt a továbbtanulási hajlamuk is gyengébb, mint a többségi nemzeté. 4. Legtöbben a közgazdasági, műszaki/informatikai, képzést válasszák, az egészségügyi szak lemaradt. 4. A tömbhöz tartozó községekben, Észak-Bácska és Észak-Bánát területén, tanul a magyar középiskolások ok 75,76%-a.

21 Feladatunk: 1.Továbbfejleszteni a minőséges anyanyelvű közoktatási hálózatot 2.Érettségit adó szakközépiskolák és a gimnáziumok preferálása 3.Piacigényes szakok és gyakorlatias tudás bevezetése 4.Minőségfejlesztés, beruházások, szakértelmű tanárok (permanens továbbképzés, számítógép-, nyelvtanulás) 5.Külön támogatni a szórványban tanulókat (kollégiumok, utaztatás, ösztöndíjazás) 6.Emelni a továbbtanulási szándékot

22 Szerb Bolognai elvű felsőoktatási rendszer Harmadik képzési ciklus Ph.D DOKTORI KÉPZÉS 180 ESPB (előzőleg az alap és diplomás akadémiai képzésben legalább 300 ESPD megszerzése esetén) FELSŐOKTATÁS Második képzési ciklus Okleveles -Master ESPB Specális akadémiai képzés 60 ESPB Speciális szakirányú képzés 60 ESPB Első képzési ciklus Bachelor Akadémiai alapfokozat ESPB Bachelor Felsőfokú alapfokozat 180 ESPB

23 Kutatáseredmények: A felsőfokú oktatáspolitikát az utóbbi másfél évtizedben, a centralizmus (kormány), az autonómia (egyetem) és a reformirányítás (szakma, munkaadók) alkotta háromszög-viszony jellemzi. Megtorpanás oka a reform-akterek ellentmondásos állásfoglalásai: ai: 1. A kar tradicionálisan erős autonóm jogi személy maradjon, vagy az egyetemnek integráló szerepe van? 2. Az egyetemek a kormánnyal való kommunikációjukban csak az oktatási miniszter intézményét ismerik és más konferenciák, alternatív/konzultatív bizottságokra nem összpontosítanak 3. Egyes karok az operatív tervek megvalósításakor válságba kerülnek - nem foglalkoztatható a késztermék 4. Az egyetem a munkaadókkal folytatott vitában is a tudomány autonómiájára hivatkozik, nem a piaci szükségletekre összpontosít.

24 A felsőoktatásban résztvevő hallgatók nemzetiségi aránya - alulreprezentál kisebbségek! 80,831% 65,050% 6,831% 14,282% 1,021% 2,787 0,525% 1,497 0,486% 0,769 1,519% 2,783 0,101% 1,430 Szerbek Magyarok Szlovákok Románok Ruszinok Horvátok Romák A felsőoktatásban résztvevő hallgatók nemzetiségi aránya A lakosság nemzetiségi összetétele Vajdaságban

25 Vajdaságban önálló magyar egyetem nincs! Törekvésünk: a vajdasági lakosság nemzetiségi összetételéhez viszonyítva a magyarok megfelelő részarányban vegyenek részt a felsőo őoktatásban is (10-14%). A helyzet: nem kielégítő, mert a magyarok részvétele a felsőoktatásban csak a fele a többségi nemzethez viszonyítva (6,6%). Eredmény: a lemaradás a magyarság iskolázatlanságát és értelmiségének fogyatkozását idézi elő.

26 FELSŐOKTATÁS magyarul Magyar nyelven tanuló egyetemisták száma (3 főiskola, 5 kar)

27 A magyar hallgatók területi megosztása - a szakválasztáskor kor döntő a hallgató érdeklődése, az intézmény közelsége, a tannyelve.

28 Újvidéki Egyetem intézményei Karok (14) Bölcsészettudományi Kar Újvidék Mezőgazdasági Kar Újvidék Jogtudományi Kar Újvidék Technológiai Kar Újvidék Közgazdaságtudományi Kar Szabadka Műszaki Kar Újvidék Orvostudományi Kar Újvidék Természettud.-matemat. Kar Újvidék Művészeti Akadémia Újvidék Építőmérnöki Kar Szabadka M. Pupin Műszaki Kar Nagybecskerek Sport és Testnevelői Kar Újvidék Pedagógiai Kar Zombor Magyar Nyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Központok és szakosztályok: 1. Inter- és Multidiszciplináris Stúdiumok és Kutatások Egyetemi Asszociációja ACIMSI 2. Rektori Kollégium (rektor, -helyettesei, egyetemista-prorektor, dékánok, főtitkár, irodavezető) 3. Központi Könyvtár 4. Információs-technológiai Központ 5. Minőségellenőrző Központ 6. Egyetemista Aktivitások Központja 7. Egyetemi Titkárság (nemzetközi kapcsolatok, jogi-, gazdasági-, általános szakosztály) 8. Egyéb intézetek, tudományos központok, departmanok, laboratóriumok, katedrák, műhelyek, termék-fejlesztő innovációs központok, tudományos inkubátorházak, műszaki parkok, szervizszolgálatok.

29 Magyar nyelvű felsőoktatás folyik 1. Közgazdasági Kar (kb hallgatóból 700 magyar) 2. Építőmérnöki Kar (kb. 100 magyar hallgató) 3. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (kb. 200 hallgató) 4. Bölcsészettudományi Kar-MNyI Tanszék (kb.130 hallgató) 5. Műszaki Szakfőiskola (kb. 400 magyar főiskolás) 6. Művészeti Akadémia (kb. 50 magyar hallgató) 7. Óvóképző Főiskolák (kb. 20 magyar hallgató) 8. Hitoktató-katehetikus katehetikus Intézet Teológiai Főiskola (50 m.fői.) 9. Kertészeti Főiskola (kb. 160 főiskolás Corvinus Egyetem BP Zentai Kihelyezett tagozata - státusát rendezni kell!)

30 A kisebbségi felsőoktatás során jelentkező gondok Akkreditációs nehézségek (2005 törvényfeltételek) Tanerőhiány (tehetséggondozás, emigráció, továbbképzések, lektorátus biztosítása) A tanulók számának csökkenése (iskolaközpontok létrehozása, jobb szervezettség, iskolabuszok, az anyanyelven tanulás motiválása) A Bolognai-folyamat végrehajtása, minőségemelés, izoláltság felszámolása A felsőoktatásban a kisebbségi tagozatok vagy csoportok pénzelése

31 Karrierépítés Vajdaságban Fiatalok bizonytalan jövőképe - Egyetem választáskor kudarckerülő magatartás - a magyar fiataloknál pluszenergia befektetése szükséges - esélyegyenlőtlenség a tudatos jövőépítésben építésben, a piacorientált szakválasztáskor - Igény az európai felsőoktatási-kutatási kutatási térségbe való integrálódás pl. regionális egyetemek

32 Tanulás - munkavállalás a legközelebbi városban tanul - szülői sugallat (költségkímélő megoldás) Gyakori a fárasztó és költséges ingázás magyar nyelven energiakímélő hálózathatás/városvonzás (tömb magyar térség) alkalmi munka mellett, magán karokon, vagy kihelyezett tagozaton távoktatással próbálkozik a magyar fiatal munkavállalók karrierje akadozik, ha a szerb nyelvtudásuk gyenge, vagy nem tudnak legalább egy világnyelvet is

33 A presztízsszakmák: menedzser, banki/pénzügyi munkák, marketing-, informatikai munkák, programozó, vállalkozó, közgazdász, képzett könyvelő, ügyvéd, tanár, logista, építészmérnök-vállalkozó, szakorvos.

34 Összegzés: A magyaroknál alulreprezentáltság észlelhető a felsőoktatásban és a munkaerőpiac privilegizált szféráiban is. Az oktatásban és a munkakeresés terén a vajdasági magyarok a többségi nemzettel veszik fel a versenyt, nem pedig a magyarországi vagy európai mintát követik. A magyar fiatalok elhelyezkedési esélyei Szerbia/Vajdaság munkaerőpiaci igényétől függ. Szakma- és munkahelyválasztás terén a szerbiai/régióbeli tényezők a döntőek nem pedig az európai normafeltételek. A jövő a szubregionális egyetemi központok kereteiben van...

35 KONKLÚZIÓK, ami szükséges 1. A fiataloknál kidolgozni a jövőképüket és egy stabil szakmafejlesztő stratégiát 2. A piacigényes szakmákra, versenyképességre fókuszálni - minőségi és akkreditálható új felnőttképzési formákat bevezetni 3. Tradicionálisan diverzifikált, de a rugalmas szakirányokkal tervezni a középiskolai és felsőoktatási kurzusokat; 4. Karrierépítő Információs Koordinációs Irodák megnyitása Továbbképző Központok pénzelése 5. Regionális oktatási-képzési stratégia kidolgozása 6. Versenyképes tudásfejlesztés pénzelése, a pedagógus állomány minőségemelése

36

Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek

Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési lehetőségek 1 Regionális Tudományi Társaság Društvo za regionalne nauke Szabadka/Subotica, Ivan Gorana Kovačić utca 7/1. Kistérségek életereje Délvidéki fejlesztési

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek. Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek. Magyarországon KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon Magyarország területén az 1000. év államalapítás óta több nemzeti közösség élt és él együtt. Az ország újkori etnikai-nyelvi összetétele

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

Szakképzés és lemorzsolódás

Szakképzés és lemorzsolódás 4 Szakképzés és lemorzsolódás [Liskó Ilona] A szakiskolai képzés fejlesztése döntően meghatározza, milyen esélyei lesznek hosszú távon a hátrányos helyzetű tanulóknak. Magyarországon a rendszerváltás óta

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről

Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002., Szerbia és Montenegró Államközösség Hivatalos Lapja, 1/2003. Alkotmányos Alapokmány és a SZK Hivatalos

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika A Kárpátaljai Magyar Tanárképzı Fıiskola kiadványai 1. Sorozatszerkesztı: Csernicskó István Beregszászi Anikó Csernicskó István

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

A foglalkoztathatóságot, a méltányosságot és az alkalmazkodóképességet szolgáló oktatás

A foglalkoztathatóságot, a méltányosságot és az alkalmazkodóképességet szolgáló oktatás A foglalkoztathatóságot, a méltányosságot és az alkalmazkodóképességet szolgáló oktatás Fehér könyv az oktatásról Készült a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány megbízásából Budapest, 213. Haza és Haladás

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

LVT. "Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Rom. 15,7)

LVT. Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Rom. 15,7) LVT "Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Rom. 15,7) LVT Lemorzsolódással Veszélyeztetett Tanulók belső munkaanyag 2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben