Harmonikus jogrend csak az európai érdekviszonyok felismerésével és a nemzeti érdekek képviseletével teremthetõ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harmonikus jogrend csak az európai érdekviszonyok felismerésével és a nemzeti érdekek képviseletével teremthetõ"

Átírás

1 Dr. Máthé Gábor jogtörténész professzor, a Magyar Jogász Egylet elnöke: Harmonikus jogrend csak az európai érdekviszonyok felismerésével és a nemzeti érdekek képviseletével teremthetõ Nem tudom a választ arra a kérdésre, hogy merre tovább magyar közigazgatás? A kiinduló pontokkal van gondom. Az a tézisem, hogy az elmúlt 200 év fényesen bizonyította: nem telhetnek el maguktól a közgazdaságtudomány képviselõi. Most ha abból a felfogásból indulunk ki, hogy semmi és annak az ellenkezõje sem igaz, akkor nagyon nehéz a premisszákat megfogalmazni. Abból a ténybõl kell kiindulni a közgazdasági tézist figyelembe véve, hogy ezt az adósságállományt a magyar gazdaság nem tudja kitermelni. Ezt nem lehet visszafizetni. Világos elõttünk, hogy mindent meg kell tenni a visszafizetés érdekében és más gazdaságpolitikával azért a remény megvan. Bennem is megvan a remény. Szeretném, ha ebben a nemzetközi és hazai környezetben egy adekvát közigazgatási rendszer alakulna ki. De már messze más, teljesen megváltozott a világ, mint amilyen volt a rendszerváltás idején nel összehasonlítva a mai viszonyokat, az a kép bontakozik ki elõttünk, hogy a nemzetállamoknak és a nemzeti szuverenitásoknak vége van. Ennek része a közigazgatás is, a nemzeti közigazgatás, de nagyon feles lesz ez a közigazgatás. Meghívtak engem egy elõkelõ házba, és ott a vacsora keretében az egyik milliárdos tulajdonos beszélt, miközben az emberek vacsoráztak és elmondta a gondolatait a világról, merre tovább XXI. század. És ez az úriember, nagyon elegáns magyar milliárdos közölte, hogy õ annak a tekintélyes klubnak a tagja, amelyiknek Amerikában, az Európai Unióban és Elõ-Ázsiában vannak milliárdos társai. Félévente egyszer összeülnek és megtárgyalják a stratégiát. Szó szót követett, és vacsora közben én is felszólaltam. Mondtam, mennyire szenzációs az, hogy amit mond, amit õk elhatároznak, az általában sikerül is. Megkérdeztem tõle, hogy mit határoztak el például Közép-Kelet-Európáról? Kicsit gondolkodott és azt felelte: az az igazság, hogy föl sem vetõdött semmi. Közép-Kelet- Európa nem létezik az érdeklõdési körükben. Ugorjunk vissza re. Képzeljük el december 2-án és 3-án 1989-ben Málta közelében a Maxim Gorkij nevezetû hajót, amelynek a fedélzetén van egy Bush nevezetû úr és van Gorbacsov nevezetû ember. Beszélgetnek, és Bush mondja Gorbacsovnak: nézze uram, amit most mondok, az nem kitaláció. Mindezt azért említem, mert kollégámmal egy nagyon komoly nemzetközi dokumentációs anyagot állítunk össze, megnézve, hogy az elmúlt 20 esztendõ tulajdonképpen milyen nemzetközi törés- és érdekvonalak mentén alakult ki. Nos visszatérve a párbe- 19

2 szédre így Bush: uram, Ön elvesztette a játszmát. Persze kárpótolni fogjuk, stb. stb., el kell fogadnia, hogy mi a német egységet támogatjuk. Nagyon fontos további mondat is elhangzott még, hogy de kérem, fogják vissza ezeket a Közép-Kelet-Európaiakat, mert hihetetlenül nyomulnak, a szabadság iránti és a gazdagodási vágyuk megfoghatatlan. Felkészületlenek vagyunk a fogadásukra. Ezt a gondolatot, az említett példabeszédet és a mostani helyzetet a világgazdasági válságra és egyebekre vonatkoztatva én összefüggés-rendszerben látom. Helmuth Schmidt nagyon okos kancellár volt. Írt a közelmúltban egy cikket, amely engem nagyon megragadott. Ezt azért idézem fel röviden, mert a most összeülõ G8-ak sem adtak semmi választ arra a kérdésre, hogy mi is történt az elmúlt két évben. A matematikai tehetséggel párosuló magas intelligenciának, valamint a kellõ ítélõképességet és felelõsségtudatot nélkülözõ szélsõséges önzésnek és önös gazdagodásnak a kombinációjáról van szó mindenekelõtt New York-ban és Londonban. Ezt a kórt csak egyetlen névvel illethetjük: gátlástalan mohóság. Ugyanakkor láthatóvá vált a kormányok és a hatóságok nemtörõdöm ostobasága is, annak az egész politikai osztálynak a hallatlan gondatlansága, amely könnyelmûen a pénzpiacok öngyógyító erejének illúziójára hagyatkozott, ahelyett hogy idejekorán beavatkozott volna. Kiváltképp igaz ez az Egyesült Államokra és Nagy- Britanniára. A kormányok és a felügyeleti hatóságok, na meg a parlamentek elmulasztották az átfogó kórmegelõzést. Nevén nevezhetjük ezt a politikai betegséget, és a piaci radikalizmus tévhitérõl beszélünk. A messze legnyomósabb ok abban rejlik, hogy a pénzügyi szféra elveszítette mûködõképességét. Igen, a pénzügyi szféra elveszítette mûködõképességét. Csodálatos ez az elemzés arról, hogy mi történt a bankok megmentésére és a hogyan továbbra. Azok a politikusok, akik ebben a folyamatban valamilyen szinten a nemzetközi politika hazai partnereiként tettek lépéseket és hoztak döntéseket, jogi formába öntött normarendszerû rendelkezéseket, azoknak a felelõssége benne van ebben a felelõsségi témában, amit ír Helmuth Schmidt. De Helmuth Schmidt azt is mondja és ez nagyon fontos lesz a témánk, a közigazgatás szempontjából, hogy a nemzeti pénzügyi rendszerek és a nemzeti költségvetések önmagukban az õket kiszolgáló intézményrendszerrel kevesek. Magyarul, ezeket a folyamatokat csak szupranacionális szervezetek felállításával lehet kivédeni. És a XXI. században, a század elsõ évtizedének a végén nagy váltáshoz érkeztünk el: míg 1945 után állami tulajdon és egypárt-állam volt, addig 1989-ben magántulajdon és többpárt-állam dominál. Mert a klasszikus kritériumoknak megfelelõ jogállamról nem beszélhetünk. A kormányok jogi kontroll alatt kell, hogy mûködjenek. De nem mûködnek jogi kontroll alatt. Most nem beszélek arról, hogy a Közigazgatási Bíróság modellje a rendes bírósági szervezetben és polgári peres eljárási rendben nálunk torzan mûködik, mert ez olcsó történet lenne. De okos ember, aki nem ért a közgazdasághoz, ám jogászként felismertem: a privatizációnál sokkal fontosabb az intézményrendszer és annak normakötöttségû mûködése. Sokkal elegán- 20

3 sabban fogalmaz Milton Friedmann Nobel díjas közgazdász: kiderült, hogy a jogrend alapvetõbb a privatizációnál. Néhány jogász kollégával leülve gondolkodtunk és néztük azt, hogy milyen a mi közigazgatási bíráskodásunk ügyforgalma. Körülbelül fele közigazgatási bíró mûködik a vidéki bíróságokon, a fõvárosban a duplája és körülbelül 10 %-os fellebbviteli mutatót tudunk megállapítani az akkor még csak bevezetni tervezett vagyonadó apropójára. Ha megnézzük ennek a vagyonadónak az APEH vonatkozásait, évente 250 ezer ügy ebbõl kapásból összejön és akkor még csak rezzenéstelen arccal és a legnagyobb tolarenciával viseltetünk a hatóságok és hivatalok iránt. Ebbõl a 250 ezer ügybõl rögtön lesz 25 ezer fellebbvitel. És ennek körülbelül a 10 %-a, de lehet hogy kevesebb, 1300 legfelsõbb bírósági felülvizsgálat. Mire ez végigmegy a jelenlegi személyi állományon, addig az a kormány is megbukott, amelyik ezt kitalálta. Tehát gondolkodni kellene, jó közigazgatás, jó döntések. Mik a jó döntések? Milyen közigazgatásról beszélünk? Alapvetõ problémákat látok és most térek vissza a problémának az árnyalásához, ehhez a bizonyos szupranacionális szervezetrendszerhez. A 4-5 nagy multi tevékenységéhez lehet kötni a magyar gazdaságot. Ennek az áttétel-rendszere a kisvállalkozók felé megrendelésekkel meghatározó és a munkalehetõség és technológia stb. stb., amit adnak, ez nagyon fontos a munkavállalók szempontjából és az állam szempontjából is, mert így adófizetõvé tudnak válni. Amikor beszélünk, akkor a GDP-t mondjuk meghatározónak és ennek a felhasználását próbáljuk a továbbiakban döntéseinkben figyelembe venni. Igenám, de teljesen normális, hogy aki a befektetéseket és a cégeit mûködteti, az a hasznát máshová is elviszi. Akkor marad a GNA. Innentõl kezdve már nem igaz semmi, hiszen a GDP és a GNA egymástól eltérõ mutatószám. A hazai igazgatási politikai környezet támogatja, kedvezményekkel látja el az ide települt multikat, ebbe nem érdemes belemenni, ennek megvannak a technikái. De ki ellenõrzi a világ bankrendszerének, a Világbanknak a rosszindulatú hitelminõsítéseit? Szakértõi vélemények alapján a hitelminõsítõk egyik-másik csoportját néhányan nemes egyszerûséggel csak nemzetközi bûnszervezetnek tartanak. Tulajdonképpen ugyanis nem kell semmit tenni, csak X.Y. hitelminõsítõnek meg kell mondani, hogy ezt a gazdasági részt a továbbiakban szíveskedjenek úgy minõsíteni, ahogy kívánatos, és innentõl kezdve a hitelpolitika és egyebek sajátosan alakulnak. Magyarul, kellene egy kontroll-szervezet. Melyik az a szupranacionális szervezet, amelyik ezt a nemzetközi pénzvilágot ellenõrzi, felügyeli, és milyen jogosítványai vannak? A németek próbálkoznak az ENSZ megváltoztatásával. Tegnap olvastam a sajtóban, hogy a pápa igyekezett egy enciklikájában ugyanerre felhívni a figyelmet: át kell szervezni az ENSZ-t. Angela Merkel protestánsként másként kívánja átszervezni a világszervezetet. Szerinte egy szociális tanácsot kell az ENSZ mellé felállítani. De ezek után rögtön jön a mindannyiunk által évente átélt õrület, a költségvetési vita. Mirõl beszélünk? Meghatározott kiadások és meghatározott bevételek 21

4 rendszerérõl. A magyar költségvetés és a hitel- és kamatvilág, a nemzetközi pénzvilág azonban még köszönõ viszonyban sincs egymással. Nézzük meg egy kicsit közelebbrõl ezt a költségvetést. Az Európai Unió költségvetése a tagállamok befizetésébõl és egyéb forrásokból tevõdik össze, a befolyt összeg felhasználása azonban adott esetekben nem minden tagállam érdekeivel találkozik. Hogyan lehet változtatni ezen a helyzeten? A változtatás ugyanis egyik-másik témakörben nagyon fontos lenne számunkra. Hiszen például a mezõgazdasági támogatás és finanszírozási rendszer mindannyian tudjuk, nem ekvivalens az érdekekkel, a késõbb csatlakozottak érdekei csak másodlagosan érvényesülnek. Márpedig a magyar gazdaság közigazgatás-szerkezete, a finanszírozás és egyebek szempontjából döntõ lenne, ha születne koncepció az arányosabb támogatásra ig az Európai Uniós szekér elmegy. Nézegettem a Pénzügykutató Rtnek és sok gazdasági szakembernek a 2013 utáni világra szóló jóslatait. A közjavakban, a közszolgáltatások minõségében nincs megegyezés az Európai Unió tagállamai között. A mezõgazdaságban különösen nincs. Az Unió három mag államát feltétlenül meg kell említeni: Angliát, Franciaországot és Németországot. Világosan kell látnunk, hogy ez a három ország egy kétkörös gazdasági finanszírozási rendszer felé mozdul el. Világosan lehet azt is látni, hogy a pénzügyi válság idején itt nagyon erõsen érvényesült a protekcionizmus. Mindannyian tudjuk, hogy a késõbb, 2004-ben csatlakozottak semmilyen segítséget nem kaptak, kivéve azt, amit a Világbank mellett vele egyeztetve az Európai Unió adott. Ez helyes, jó, én attól nem félek, hogy az Európai Unió késõbb csatlakozottjai tönkre fognak menni. Azért nem, mert ennek a 150 millió embert magába foglaló bõvített társaságnak a szerepe megvan, hiszen a raktárkészlet fogyasztására van berendezkedve. Ehhez a klubbhoz csatlakoztunk és a piaci törvények szerint éljük az életünket. Mindezt én azért mondtam el bevezetõként a témámhoz, mert úgy ítélem meg, hogy a kiinduló pontokat egymás között tisztázni kell. Ha a tudatunkban nincs köszönõ viszony az országot a csõd szélétõl megmentõ EU-támogatással kapott világbanki hitelek és a költségvetésünk között, és ha nem látjuk ennek a hitelpolitikai pénzvilági mozgásnak, az egyébként matematikailag visszafizethetetlen kötelezettségvállalásnak az összefüggését, az összhangját a magyar pénzügyi helyzettel, akkor ennek a jogi összhangját borzalmasan nehéz lesz megteremteni 2013 után. Nincs ugyanis az EU-ban megegyezés a közjavak ügyében. Arról van szó, hogy esetleg emelni kellene a tagállami befizetéseket, - s ebben sincs egyetértés, - vagy pedig prioritásokat kell meghatározni és ezeket kell finanszírozni. Az ebben résztvevõk differenciáltan tudnak közremûködni. Nem tudunk még semmit! Törökország és Horvátország felvétele kapcsán olyan számításokat végeztek, amelyek a jelenlegi, a 15-ök által kialakított finanszírozási rendszerekhez képest teljesen eltérõek. Ezek még inkább alátámasztják azt, hogy nem okvetlenül a tiszta világ következik, hanem az érdekek mentén fog ez az Európai Unió fejlõdni. 22

5 Nagyon jó lenne azonban tudni, milyen közigazgatási rend felé mozduljunk el. Mert a nemzeti közigazgatások elegánsan nemzeti kompetenciában maradnak. De a brüsszeli bürokrácia olyan döntéseket hoz, amelyek egyértelmûvé teszik, hogy a nemzeti közigazgatások egész egyszerûen végrehajtói ezeknek a döntéseknek. Tehát párhuzamos döntések, igazgatási kompetenciák jönnek létre. Ez a második vonulat a pénzpiaci vonulatok mellett. A harmadik vonulat a jog. A jog rendkívül izgalmas dolog, és nekünk, jogászoknak bizonyos dolgokban következetesnek kell maradnunk. A Belügyminisztérium és az Igazságügy Minisztérium átalakításában és egyéb döntésekben ez a következetesség hiányzott. Nagyon szórakoztató, ha okos emberek hülyéskednek, de ha hülye emberek okoskodnak, abból rengeteg probléma keletkezik a hogyan tovább ügyében. Az EU-t illetõen már érzékelhetõ, hogy a jog teljesen átalakult. A lisszaboni szerzõdés hamarosan hatályos lesz, de ha nem tudjuk, micsoda jogilag az Európai Unió, akkor jogi személlyé is válhat a jelenlegi átmeneti állapotában. Nem lesz még föderáció, nemzetállam is van, de már parlamentnek felelõs kormányzás nincs. Négyszintû kormányzás van, és valamilyen szinten a területi igazgatást is motiválni kell. És közben mondjuk, mert a gazdasági törvényszerûségek hatnak, hogy racionalizálni kell. De mit racionalizáljunk? Milyen döntési szinteket racionalizáljunk? Természetesen tudjuk, hogy a bürokrácia szót pozitív értelemben használjuk, a szakszerûség értelmében, de itt sem lehet össze-vissza kapkodni. Ha a lisszaboni szerzõdés alapján az Európai Unió által hozott jogforrások megelõzik a nemzeti jogforrásokat, akkor túl sok keresnivalónk nincs a továbbiakban. Illetve egy sajátos stratégiát kell kitalálni. Ha a luxemburgi bíróság döntései az elõzetes döntéshozatali eljárásban kötelezõek a nemzetállami bíróságokra, akkor ennek a konzekvenciáit át kell gondolni. Egy picit nézzük meg Amerikát: figyeljünk a transznacionális jog térhódítására mindezek mellé. Nézzük meg a médiát! Hihetetlen hatalma van. A dezinformáció központja. Semmi és annak az ellenkezõje sem igaz, és ezt a legkülönbözõbb érdekcsoportok, a legkülönbözõbb csatornákon és eszközrendszeren, egyebek között az interneten keresztül, az un. kiberjogon keresztül átalakítják. Én hiába hozok itt tiltó rendelkezéseket, az átalakított információt pl. fellövik a mûholdra, és a CNN vagy bármely másik terméken így jön vissza. Felkészületlen naivák vagyunk? Tehát a nemzeti jogok és a más jogok különlegesek. A bírósági gyakorlatnak, ezeknek az un. pergyûjtõ pereknek, csokorba gyûjtõ pereknek a gazdasági kihatása felbecsülhetetlen. Minden államnak van saját alkotmánya. A mi jelenlegi alkotmányunk 20 évvel ezelõtt született. Más politikai viszonyok között. Ebben a külsõ környezetrendszerben és a rossz papírokkal történt gonoszkodások a pénzügyi világban egyértelmûvé teszik, hogy 2004-ben Kelet-Európa, amellyel mos- 23

6 tanában a világon senki nem törõdik, a második Jalta apropóján kapott EU tagságot. És megvan a funkciója, fizeti az adókat, törleszti a hiteleket, de a hogyan tovább-ra egy társadalmi szerzõdést kezdett nyitni. Utálom a demagógiát, de el kell mondanom: beszélünk egyensúlyról, alkotmányról, világválságról, de soha nem beszélünk a szerencsétlen adózó polgárról. Pedig a terheket ezeknek a rovására próbáljuk elszámolni. Szavakban viszont azt hirdetjük, hogy a nép jóléte legyen a legfõbb törvény. A mag-országok szépen mûködnek az Európai Unióban, ezeknek a példája a német alkotmányból levezethetõ. Szakszervezeti szakmai tanácskozáson vagyunk és közös a gondolkodásunk. Az emberi jogokat, mint ennek a pénzügyi-gazdasági világnak a lelkiismeretét mindig odabiggyesztik valamilyen szerzõdéshez, mert így megnyugszunk. De a német alkotmányban rögzített szociális jogok, a szociális charta hol van az utóbb csatlakozott nyolcaknál? Sehol. Ezt az alkotmányba be kell építeni. Egy új társadalmi szerzõdés kell! És nem azért, mert a különbözõ színû ruhába öltözött emberek itt a legkülönbözõbb dolgokat mesélik. Csak fel kell ismerni, hogy ezen a 300x700 km-en, az itt élõ tíz millió emberbõl három millió már gyakorlatilag csak szociálisan kezelendõ téma, számukra csak valamilyen jogi és ennek megfelelõ igazgatási modell az alkotmány. Meg kell határozni az állami feladatokat. El kell felejteni azt a csacska kísérletet, az euliberális államelméletet, amely szerint a kicsi állam, a szûk korlátok között funkcionáló állam a jó állam. Meg kell tanulni azt az egy gyönyörû mondatot, hogy az állam határozza meg a játékszabályokat, de nem vesz részt a játékban. A piaci radikalizmus a játéktéren zajlik, de játékszabályok keretei között. Nem lop mindenki akaratlanul össze-vissza, mert a kontrollnélküliség a korrupció melegágya. A rendszerbe kódolva van. Bármilyen döntést hozol, ha ennek a jogi és egyéb feltételrendszerét nem következetesen érvényesíted, üres malaszt marad. Ez nagyon fontos feltétel. Az állami feladatok: egészségügy, oktatás. Igen, kimûvelt emberfõ. Az Európai Unió közli, hogy 2012-tõl mindenkinél kötelezõ a GDP 3 százalékát tudományos kutatásra fordítani Nálunk 1 %. Tehát az egészségügy, az oktatás, a szociális biztonság, a közrend, közbiztonság ezek állami feladatok. És ezeknek a GDP meghatározott része a társadalmi szerzõdés alapja. Bármit csinálunk, bármit találunk ki, ezt az alkotmányba be kell emelni X évig. Ha nem, nem. Mert ma mi a helyzet? Ma a nem létezõ visszafizetethetetlen, különbözõ trükkökkel XIX. századi klubjátékszabályoknak az alkalmazásával megbeszéljük, egyeztetjük a szakszervezeti vezérkarral és kijön belõle valami. Kifizetjük, ami a kötelezettségünk, és ami marad, azt megpróbáljuk szétosztani és hatalmas vitát folytatunk a költségvetésbõl. Ez valószínûnek tartom, hogy rengeteg ideig tartó homokozási lehetõség, de ez a luftballon elõbb vagy utóbb ki fog szakadni. És a rendszer nem fog mûködni, ezért ezen feltétlenül változtatni kell. Tehát ezekbõl próbálom összerakni a közigazgatási váltás kérdését. Rendkívül fontosnak tartom a továbbiakban, hogy egy harmonikus rend jöjjön létre. De ez a harmonikus rend csak az európai érdekviszonyok felismerésével és a nemzeti 24

7 érdekek képviseletével valósul meg. Nyugodtan ki merem jelenteni: az Európai Unió jelenleg nem más, mint felkészült profik abszolút érdekérvényesítése felkészületlen naivákkal szemben. Ez pozitív, mert ez egy mûködõ klub. Gazdag klub. Kaphatunk technológiát, lehetõséget, stílust. Az értelmes ember nem szemetel, a többinek pedig tilos. Tehát ez egy kellemes valami, de fel kell ismerni az érdekeket és ezeket kell tudni érvényesíteni. Különben nem megy. Gondolatok a közigazgatási reformról A közigazgatási reform 2000-tõl intenzíven tart. De alapjaiban senki nem akar közigazgatási reformot. Ez világosan és tisztán látszik. A politikának természetesen van egy nagy ellensége : a köztisztviselõi kar. Kétezervalameddig a magyar köztisztviselõi kar 95 %-a kicserélõdött. Ez egy csodálatos szervezet, köszönet azoknak, akik még itt vannak. Nekem fiatalt volt alkalmam felkészíteni a képzési éveim alatt. Ez nagyon komoly csapat volt, amelyik a rendszerváltást végigélte és utána fokozatosan lemészárolták és kirakták õket a rendszerbõl. Nincs baj azokkal, akik újként érkeznek, csak nyeretlenek és még nem értenek hozzá. Kérem, a politikának fel kell állnia és távoznia kell a közigazgatás szakpozícióiról! Ez teljesen logikus. Az egyik választásnál mondják, hogy rengetegen vannak az önkormányzati szektorban. Persze, mert ugye vidéken nincs munkalehetõség, ám a pártszavazók mondták, hát ennek a szép kislánynak persze valamit kell csinálnia, akkor elküldték az Államigazgatási Karra és onnan rögtön berakták pl. az önkormányzati szervezetbe. Más ezer emberrel együtt. Egyik kedves politikus barátom mondta: csak azt utálom magunkban, hogy rendszeresen élõ embereken kísérletezünk. Én meg azt mondom: tessék szíves lenni abbahagyni. A közigazgatásban ne tessék kísérletezni. A közigazgatáshoz mindenki ért, kesergett Magyary a Magyar Közigazgatás elõszavában az ácsmester, a hajóépítõ, bárki, itt nálunk is mindenki ért hozzá, de addig nincs baj, amíg csak mondja, de amikor elkezdi csinálni, az szörnyû. Isten bocsássa meg, ez a teljesítménymérõ kedves fiú is, akivel semmi baj nincs, mert kedves ember, csak nem ért hozzá. De hát a közigazgatás személyi állományában, a jó közigazgatásban ezek sok gondot okoznak. Át lehet rendezni ágrólszakadtan, idea-programban a közigazgatást, mert volt egy-két ilyen reform. Nem vezetett sehová. Meg kellene tudni, hogy miért akarom átszervezni? Az élet kitüntetett, és lehetõségem volt egyszer hatod magammal egy kormányzati tájékoztatóra elmenni, ahol mondták, hogy egy közigazgatási reformot kell csinálni. Megkérdeztem, hogy mennyi pénz van rá. Mondták, hogy az nincs és kérdeztem, hogy a központi közigazgatáshoz hozzá tetszenének nyúlni esetleg, mert azokat a technikákat tökéletesen értjük, hogy én kiraklak téged, de a háttér intézet már vár. Hát erre nincs idõ így a válasz. Mondom, akkor azt meg lehet csinálni, hogy mint Magyarynál, felmérjük a szervezetet, a hatásköröket, feladatköröket és innen elindulunk szépen lassan, hogy tisztán lás- 25

8 sunk, központi igazgatás, stb. Áh, szó nincs róla mondották. Tehát minden reform ötletszerû és a politika által meghatározott. Ezen az úton nem lehet tovább menni. Ezt abba kell hagyni! Ezért mondom azt, hogy megváltozott a világ az elmúlt 20 évben. Az állami tulajdonból 95 % magántulajdon lett. Egypárt-államból többpárt-állam lett. Nemzeti egység nincs. És nem a szavakban hirdetett nemzeti egység kell, hanem az érdekszinten felismert nemzeti egység. És ebben mindenkinek egyet kell értenie az Európai Uniós partnerjátékokban. Ehhez kell majd a közigazgatást kiépíteni, de legelõször is egy társadalmi szerzõdést és egy alkotmányos megállapodást kell kötni. Ennek része lehet a szervezett személyi állomány. A településszerkezettel kapcsolatban nagyon unjuk már sorolni, hogy hány város, hány község van Magyarországon. Megint a politika. Nem tudjuk, szeretjük, kompromisszumokat kötünk, egy csomó településbõl pl. város lett. Nem baj, legalább lehet ünnepelni. Ami a községeket illeti, ez a 3000-es településszám önmagában nem mond semmit. Mi 30, mi mennyi? Mi az, hogy sok? Össze lehet hasonlítani, lehet hozni a nemzetközi példákat. Nem untatom Önöket a számokkal. De kérem azt a polgári kori tételt tessék szíves lenni végre megérteni, hogy minden településnek van önkormányzata, de nincs minden településnek közigazgatása. Azt azonban még hozzáteszem, hogy pl a kutatóintézeteink száma. A 3000 községi települést tekintve 25 ezres nagyságrendû az önkormányzati képviselõk száma kell ennyi?, a kutatóké pedig Tudásalapú társadalom a közigazgatásban! Lehet ezt a drága személyi állományt kipenderíteni, de ez tudásérték még akkor is, ha nem akarják elismerni. A központi igazgatásban dolgozók ötven valamennyi százaléka felsõfokú végzettségû. A képesítési elõírások okán a területi igazgatásban, a helyi igazgatásban pedig 70 százaléka. Kérem, itt tudásértékrõl van szó, minõségrõl. Óriási dolog, hogy meg tudod tartani a jogi, morális kötelezettségedet, a hivatásodat egy ilyen politikai abnormitással és felelõtlenséggel szemben. Mire kell társadalmi szerzõdés? Nagyon fontos tisztáznunk, hogy mit akarunk elérni egy társadalmi szerzõdéssel. Az állami feladatok meghatározásában mit akar az ember, aki benne van ebben a 20 éves történetben? Ezt figyelembe kell venni, ez a politikusok felelõssége. Az Európai Unió pillanatnyilag protekcionista gazdaságpolitikát folytató mag-országok kedves együttmûködése, ahol a perspektíva nincs megoldva. A jogi kérdésekben háttérbe szorulnak a nemzeti intézmények és elõtérbe kerülnek az Európai Uniós jogszabályok, amelyek meghatározzák a jövõt. A költségvetések a boldog jogállamnak, a Vesztfáliai béke utáni jogállamnak, minden nemzeti szuverenitásnak az alapja. Az ilyen típusú költségvetéstõl el lehet búcsúzni. De nem baj, újat kell kitalálni. Különösen az ilyen elszegényedett, gazdaságilag lerobbant, ilyen magas hitelállománnyal rendelkezõ országoknak, mint a miénk is, nagyon komolyan kell venni a belépést a szupranacionális szervezetekbe. Mindent 26

9 utána kell gondolni. Az éves költségvetéseknek, amelyeket a nemzeti parlamentek hagynak jóvá, X százaléka, nem tudom mennyi, ki tudja mennyi a hitelállomány a nemzetközi pénzügyi rendszer felé fizetendõ kötelezettségeink. Ki ellenõrzi ezt? Ki tudja? Senki. Én amikor ezt a hitelt felvették, akkor önkívületbe helyeztem magam, és mint a Magyar Jogászegylet elnöke berohantam Kovács Árpádhoz, hogy megkérdezzem, ez a hitel része-e a költségvetésnek? Azt mondta, hogy nem, dehogy része. Akkor a felvevése miatt nem is kell izgulniuk az adófizetõ állampolgároknak gondoltam cinikusan. Aztán kiderült két-három hónap múlva, hogy természetesen része a költségvetésnek. Tehát meg kell teremteni a költségvetés és ennek a pénzügyi állománynak a szervezeti keretét. Nem tudja senki, hogy ez hogy mûködik. Közigazgatási reform a jelek szerint egyelõre nem lesz, mert ahhoz kell alkotmánymódosítás, új alkotmány. És kell a globális struktúraváltás a nemzeti és a nemzetközi összefüggések miatt. Kellene egy elfogadott politikai koncepció is, ez a harmadik ok, amivel indokolom, hogy szerintem miért nem lesz érdemi reform. És az összefüggések mindegyik elemének megvalósíthatónak kell lennie. A közszektornak, a közpénzügyi reformnak a normákhoz kötöttséggel kell funkcionálnia. A közigazgatási bíróság azért kell, hogy egy államot, annak a kormányát, a közigazgatását jogi kontroll alatt tartsa. A miénk most nincs jogi kontroll alatt. Mi kell a jó kormányzáshoz? Konszenzus-orientáltság. Nincs. Elszámoltathatóság? Nincs. Átláthatóság? Nincs. Érzékenység? Lehet. Hatékonyság? Méltányosság? Befogadó készség? Nem tudjuk, nem tudjuk. Egy biztos: a szegénységet csökkentõ, az emberek érdekeit szolgáló kormányzást kell tekinteni a jó közigazgatás alapjának. Ezt egy kitûnõ ember írta. Ezekkel a gondolatokkal ugyan nem hiszem, hogy vissza tudjuk fizetni az adósságot, ez matematikailag képtelenség ben is azt tartották, hogy az államháztartás kérdésének rendezése elodázhatatlan, megoldandó feladata a hazának. E nélkül a nemzet elpusztul. Tehát már 1872-ben is. Aztán jött az 1873-as világválság. Itt mindig jött valamilyen válság. De túléltük, hiszen akkor voltak Deákok. Most nem biztos, hogy vannak jó Deákok. Ugyanilyen paradoxont jelent egy értékkonzervatív gondolkodású ember számára a szétesett nemzet problémája. Egyszerre kellene ugyanis átalakítani az állam szerepét és elindítani egy nemzetépítõ programot. Társadalmi konszenzus. Erõs állam, racionális, a közérdeknek megfelelõ, a közjót szolgáló állam. A probléma lényege az, hogy lemondás, áldozathozatal, átmeneti szenvedés nélkül nincs megoldása a képletnek. Jelenleg ezt éljük át. Ugyanis individuális anyagi és fogyasztói érdekkövetés alapján ez már nem megy és a politikusoknak sem hisz már senki. De azért ne adjuk fel, s gondolkodjunk el egy kiváló történész publicista értékítéletén. Következésképpen a hagyományos konzervatív értékrend, a közjó szolgálata, a nemzeti érdek és a nemzeti összefogás lenne az egyetlen, ami kimozdíthatna bennünket a holtpontról. Vannak tehát konzervatív értékek, csakhogy ezeknek az 27

10 értékeknek nincs politikai hordozója. Mindennek ellenére a helyzet ma nem rosszabb, igaz nem is jobb, mint volt a reformkor elõtt, az 1820-as évek elején. Látszólag feloldhatatlanok a paradoxonok. Idegen érdekeket hûen kiszolgáló, csak önmaguk sorsával foglalkozó, korlátolt és felelõtlen politikusok. Bezárkózó, komoly teljesítményre képtelen értelmiség, kíméletlen, önzõ és vad gazdasági elit, elszegényedõ, félrevezetett és tudatlan nép. Na, emeljük fel a fejünket. De akkor jött egy addig ismeretlen Széchenyi nevezetû gróf, szétvágta a csomót és azt mondta: sokan azt gondolják Magyarország volt. Én azt szeretném hinni, hogy lesz. Miért ne hihetnék ma is, hogy lesz. Miért ne sikerülhetne a halaszthatatlan reformok bevezetése nekünk is! Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, a KözigPress fõszerkesztõje 28 Megtépázott közigazgatással nem jutunk elõbbre Valljuk be önkritikusan és õszintén, hogy mi, akik belülrõl és kivülrõl egyaránt jól ismerjük a közigazgatást, a közjó és a közérdek szolgálatát, néha kicsit üzemi vakságban szenvedünk. Mindezek miatt néha érdemes nagyobb távolságból is rátekinteni erre a hívatásra, s ez még egyetlen professziónak sem ártott meg, nem vált hátrányára.nehezebb idõkben, problémás helyzetekben fontos, hogy elvonatkoztassunk a megszokottól, s próbáljuk rendszerszerûen megvizsgálni, górcsõ alá venni tevékenységünket, ill. annak hatásait. Ezúttal én most egy sajátos aspektus, a versenyképesség szempontjait követõ megközelítést szeretnék alkalmazni. Nekem gyakran van szerencsém a versenyszféra képviselõi, jeles partnerei körében is beszélni a közigazgatásról. Nem tudni miért, ill. sejteni lehet, de még mindig azt lehet érzékelni, hogy enyhén szólva némi idegenkedés tapasztalható akkor, amikor arról van szó, hogy a közigazgatás, ill. a közszféra egy országban versenyképességi tényezõnek tekintendõ. Ilyenkor engem kicsit óvatosan méricskélnek, s azt mondják, ugyan már, ez a kérdés nem is merülhet fel, mivel a közigazgatás és a versenyképesség egymástól igen távolálló kategóriák. Ezzel szemben én viszont monomániásan hiszek abban, hogy az összefüggés vitathatatlan és teljes mértékben törvényszerû. Lásuk és vegyük sorra: mire is alapozom azt, hogy a közigazgatás egy országban fontos versenyképességi tényezõ? 1. Mint minden európai államban, a közszolgálat Magyarországon is a legnagyobb egységesen mûködõ szféra es adatok szerint mintegy 690 ezer, vagyis közel 700 ezer embernek ad munkát az állam a költségvetési szektorban. Mindez hazánkban a legnagyobb egységesen mûködõ munkáltató. Többek között ezért is van óriási felelõssége ennek a szektornak. Ez a szektor EU-s adatok szerint

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Czike László könyvajánló kritikája Dr. Szabadi Béla: Kényszerpályák, tévutak (Dr. Szabadi BT, Budapest, 2010.) című könyvéről Teljesen újszerű, hiánypótló könyv ez! Dr. Szabadi Béla - aki 1998-2002. között

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv

TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv TÁRSULATI ÜLÉS jegyzőkönyv Időpont: 2007. március 23. Helyszín: Csokonai Színház, Nagy Színházterem CSÁNYI JÁNOS BESZÉDE Tisztelettel köszöntöm a társulatot rendkívüli társulati ülésünkön. Külön köszöntöm

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Budapest. Tisztelt Államtitkár Úr!

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Budapest. Tisztelt Államtitkár Úr! Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Tárgy: Semmelweis Terv véleményezése Tisztelt Államtitkár Úr! A Közigazgatásfejlesztési Társaság üdvözli a

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI

EUROBAROMETER. Az interjúk száma: 28.050. Az interjúk száma: 1.044. Módszer: személyes ORSZÁG JELLEMZŐI ORSZÁG JELLEMZŐI A magyarországi válaszadók pozitívabbak lettek a fejlődés sok tényezője tekintetében a 2013. évi legutóbbi felmérés óta. Bár az átlagoshoz képest egy kicsit kevésbé valószínűbb, hogy azt

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

INTERJÚ WALZ JÁNOSNÉVAL, A BARANYA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET IGAZGATÓJÁVAL

INTERJÚ WALZ JÁNOSNÉVAL, A BARANYA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET IGAZGATÓJÁVAL INTERJÚ WALZ JÁNOSNÉVAL, A BARANYA MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET IGAZGATÓJÁVAL L. I.: Mióta vezeted az intézetet? W. J.: Egy éve kaptam a megbízást, de már 90-től itt dolgozom munkatársként. Eredetileg magyar-orosz-ének

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.11.2007 COM(2007) 726 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek?

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Gondolatok a tegnapokról és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Semmi értelme azon gondolkodni, hogy a tegnap miért alakult úgy, ahogy. Azon azonban érdemes elmélkedni, hogy miképpen lehet

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Új Szó, 1968. szeptember 8. 1 2. p.

Új Szó, 1968. szeptember 8. 1 2. p. Ma a CSEMADOK Központi Bizottsága folytatja munkáját. A napirendi pontok megtárgyalásán kívül dr. Gustáv Husák, az SZLKP Központi Bizottsága első titkára részvételére is számítanak. A CSEMADOK Központi

Részletesebben

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni?

Témakörök. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elmélet. Elméleti megközelítések Gyakorlati példák. Mit mérnénk? Miért szeretnénk mérni? Témakörök Gazdasági szabályozás. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék i megközelítések Gyakorlati példák Kutatási eredmények Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági

Részletesebben

Ki menti meg a hajót? Az EU újraszabályozása. Martin József Péter Szeged, április 21.

Ki menti meg a hajót? Az EU újraszabályozása. Martin József Péter Szeged, április 21. Ki menti meg a hajót? Az EU újraszabályozása Martin József Péter Szeged, 2011. április 21. Témák Válság előtti helyzet AZ EU a válságban A válságra adott válasz: újraszabályozás Dilemmák Válság előtti

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

Kiből lesz vállalkozó?

Kiből lesz vállalkozó? Kiből lesz vállalkozó? A vállalkozói szféra létrejöttének mikrotársadalmi tényezői Szlovákiában Mészárosné Lampl Zsuzsanna, PhD Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Dr. Pulay Gyula, az ÁSZKUT fıigazgatójának elıadása a Közpolitikai kihívások az új évtizedben

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

A magyar közoktatás-politika a népességcsökkenés és finanszírozási zavarok idõszakában

A magyar közoktatás-politika a népességcsökkenés és finanszírozási zavarok idõszakában KÖZPOLITIKA SÁSKA GÉZA A magyar közoktatás-politika a népességcsökkenés és finanszírozási zavarok idõszakában A közoktatás másfél évtizede egyenletes növekedési pályára állt: egyre hosszabb ideig maradnak

Részletesebben

A kormánytisztviselői lét ethosza. Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar

A kormánytisztviselői lét ethosza. Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar A kormánytisztviselői lét ethosza Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar 2 Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. A XX. század hatása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 10-A/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én a bezi Községházban

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4 Ikt. sz.: MB/121-1/2012. MB-34/2012. sz. ülés (MB-82/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2012. október 31-én, szerdán 9 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Az állam és az adóssága

Az állam és az adóssága 2010 március 31. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A rendszerváltás (?) óta tudjuk, Magyarország azért (is) van rossz gazdasági helyzetben,

Részletesebben

SZKA208_11. Az EU a nemzetközi együttműködés

SZKA208_11. Az EU a nemzetközi együttműködés SZKA208_11 Az EU a nemzetközi együttműködés terepe tanulói AZ EU A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS TEREPE 8. évfolyam 103 11/1 SZÓKÁRTYÁK Az activity játékhoz Tagállam Bizottság Parlament Euró Zászló Szerződés

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész 2009 július 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

Vállalkozások, adózás, kilátások a válság után

Vállalkozások, adózás, kilátások a válság után Vállalkozások, adózás, kilátások a válság után Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Zalaszentgrót, 2014. február 18. Vállalkozás Világos cél (kisérlet, kiegészítő vagy fő jövedelem) Milyen igényre

Részletesebben

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI?

MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? MIÉRT SZERETNÉK SZOCIÁLIS MUNKÁS LENNI? Érdekesnek tűnik egy dolgozat címét kérdésként feltenni. Ez számomra azt jelenti, hogy nem egy szokványos házi dolgozatról beszélünk. Amióta Kocsis tanárnő feladta

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei

A progresszív gazdaságpolitika alkotóelemei Matthias Platzeck Elemzés Budapest 2012. január Nagyon kemény időket élünk. A világgazdaság megingott. Teljesen bizonytalan, hogy sikerül-e az USA-nak hosszú távon talpon maradnia. Mindeközben az egyesült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 22-én, 9 00 órakor a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről MEGÁLLAPODÁS a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről Preambulum 1., 2013 decemberében a Bizottság

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/23-1/2013. FFB-6/2013. sz. ülés (FFB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FFB/23-1/2013. FFB-6/2013. sz. ülés (FFB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FFB/23-1/2013. FFB-6/2013. sz. ülés (FFB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2013. március 25-én, hétfőn, 9 óra 40 perckor a Képviselői

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH)

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH) A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális bíráskodás, Londoni Megállapodás) Ficsor Mihály (MSZH) A szellemi tulajdon biztonsága: új eszközök és törekvések MIE-továbbképzés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Prémium üzemanyagokról õszintén 2014. February 21.

Prémium üzemanyagokról õszintén 2014. February 21. Prémium üzemanyagokról õszintén 2014. February 21. Prémium üzemanyag, ahogy én látom! /Privát magán vélemény/ Nagyon sok embert elgondolkoztat az, miszerint a benzinkutak felénél erõszakosan, sõt már pimaszul,

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ dr. Kocsis Miklós PhD, MBA A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ TRENDJEI ÉS AZOK INNOVATÍV HATÁSAI A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Kiindulópont ( )

Részletesebben

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária Oktassunk vagy buktassunk Majoros Mária 28. április Írta: dr. Majoros Mária A számítógépek tömeges elterjedése és az internet megváltoztatták az ismeretszerzés formáit. Az iskolai oktatás mindig rendelkezett

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata. Veszprém, 2014. november 28.

A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata. Veszprém, 2014. november 28. személyiségfejlesztés kapcsolata Veszprém, 2014. november 28. A mai előadás tartalma A közszolgálat fogalmának megközelítési módjai A közigazgatás fejlődésének vázlatos története Közigazgatás a mai Magyarországon

Részletesebben