Régi könyvek az MTA KTI Könyvtárában 1945 elıtt kiadott könyvek különgyőjteménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Régi könyvek az MTA KTI Könyvtárában 1945 elıtt kiadott könyvek különgyőjteménye"

Átírás

1 Szerzı 1. Ács Tamás (szerk.) 2. Ádám László 3. Aereboe, Friedrich 4. Almási Balogh Elemér 5. Andreich Jenı 6. Bacon, L.B. Cím Milyen legyen a tervgazdaság? : Szocialista irányú gazdasági és társadalmi munkatervek és javaslatok.-budapest : Szociáldemokrata Párt, p.; 23 cm A válság és a gazdasági kibontakozás útja.-budapest : Magyar Piac, p.; 23 cm Agrarpolitik : Ein Lehrbuch.-Berlin : Verlagsbuchhandlung Paul Parey, xii, 619 p.; 25 cm A valuta szerepe a gazdasági válságban.-budapest : A szerzı kiadása, p.; 23 cm A konjunktúrakutatás módszerei.-budapest : Magyar Tudományos Akadémia, viii, 173 p.; 24 cm - (Konjunktúraelmélet és konjunktúrakutatás ; 2. köt.) World trade in agricultural products : Its growth; its crisis; and the new trade policies.-rome : Internat. Inst. of Agriculture, xix, 1099 p.; 24 cm Raktári jelzet 7. Bajcsy-Zsilinszky Endre Egyetlen út: a magyar paraszt.-budapest : Kelet népe, p.; 19 cm R 5 8. Balás Károly 9. Balás Károly 10. Balás Károly 11. Balásházy János 12. Balla Antal 13. Balla Antal 14. Balogh Tamás 15. Bányász Jenı - Szegı Izsó 16. Bastable, C. F. 17. Baudin, Louis 18. Baudrillart Henrik 19. Baumgarten Nándor 20. Baxa, Jakob Régi könyvek az MTA KTI Könyvtárában 1945 elıtt kiadott könyvek különgyőjteménye A jövedelemelosztás fıágai a kapitalizmus korában.-budapest : Eggenberger-féle Könyvkereskedés, p.; 24 cm A népesedés : (Közgazdasági tanulmány).-budapest : Politzer, p.; 24 cm A vásárlóerı és a gazdasági szabadság összefüggései.-budapest : Magyar Tudományos Akadémia, p.; 23 cm - (Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika körébıl ; Új sorozat - 1. köt., 4. füzet) Az adó és még valami.-2. kiad.-pest : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István, p.; 21 cm A legújabb kor gazdaságtörténete.-budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, p.; 21 cm A legújabb kor gazdaságtörténete.-2. bıv. kiad.-budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, p.; 24 cm A német pénzromlás oknyomozó története.-budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, p.; 23 cm - (Közgazdasági Könyvtár ; 5.).- Navratil Ákos elıszavával A tisztességtelen verseny : Törvénymagyarázattal és joggyakorlattal továbbá a védjegy-, szerzıi jogi-, szabadalmi-, cégjogi törvények és az ipari mintaoltalmi rendelet szövege és magyarázata.-budapest : Iparjogvédelmi Egyesület, p.; 23 cm The theory of international trade with some of its applications to economic policy.-4. ed., rev.-london : Macmillan, xvi, 197 p.; 20 cm La monnaie et la formation des prix : Les elements : 1. Partie.-Paris : Sirey, XI, 621 p; 25 cm - (Traité d'économie Politique ; VI) Politikai gazdaság kézikönyve.-pest : Emich Gusztáv, VI, 419 p.; 23 cm Kartellek, trustök : Keletkezésük - fejlıdésük - helyzetük a gazdasági és jogrendben.-budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, p.; 24 cm Geschichte der Produktivitatstheorie.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, p.; 24 cm - (Deutsche Beitrage zur Wirtschafts- und Gesellschaftslehre ; 1.) R 1 R 2 R 17 R 3 R 4 R 215 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 461 R 13 R 216 R 14 R 15 R oldal

2 21. Behrens, Walter G. 22. Beliczay András (szerk.) 23. Beöthy Leó 24. Berényi Pál (írta, ford.) 25. Bernát István et al. 26. Beveridge, Sir William H. et al. 27. Blanqui, Auguste 28. Block, Maurice 29. Block, Maurice 30. Boér Elek 31. Boér Elek 32. Böhm-Bawerk, Eugen von Das Geldschöpfungsproblem.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, xii, 324 p.; 24 cm - (Sozialwissenschaftliche Bausteine / hrsg. Fritz Karl Mann ; Band 1) Az átmenetgazdálkodás tervszerő elıkészítése : Hozzászólások az ipar egyes tárgyköreibıl.-budapest : Magyar Mérnök- és Építész - Egylet, p.; 25 cm A bankügy elmélete : Különös tekintettel a jegybankkérdésre és hazai viszonyainkra.-budapest : Athenaeum, viii, 466 p.; 23 cm Skerlecz Miklós báró mővei.-budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, ix, 587 p.; 23 cm - (Magyar Közgazdasági Könyvtár ; 15.) A drágaság.-budapest : Magyar Közgazdasági Társaság, xiii, 454 p.; 24 cm The pillars of security and other war-time essays and addresses.-london : George Allen and Unwin Ltd, p.; 19 cm Kritik der Gesellschaft : Gesammelte national-ökonomische Schriften.- Leipzig : Wigand, iv, 214 p.; 22 cm Les progres de la science économique depuis Adam Smith : Revision des doctrines économiques : Tome 1.-Paris : Guillaumin, xii, 557 p.; 22 cm Les progres de la science économique depuis Adam Smith : Revision des doctrines économiques : Tome ed.-paris : Guillaumin, vi, 581 p.; 22 cm Az amerikai kapitalizmus és a monopolisztikus verseny.-budapest : Magyar Tudományos Akadémia, p.; 23 cm - (Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika körébıl ; Új sorozat - 1. kötet, 6. füzet) A közgazdaságtan rendszere és a politika.-budapest : Magyar Tudományos Akadémia, p.; 23 cm Geschichte und Kritik der Kapitalzins-Theorien : 1. abt.-jena : Verlag von Gustav Fischer, xxvi, 546 p.; 24 cm - (Kapital und Kapitalzins) Positive Theorie des Kapitales : 2. Abt. 1. band.-jena : Verlag von Gustav 33. Böhm-Bawerk, Eugen von Fischer, xxi, 488 p.; 24 cm - (Kapital und Kapitalzins) 34. Positive Theorie des Kapitales : 2. Abt. 2. band.-jena : Verlag von Gustav Böhm-Bawerk, Eugen von Fischer, viii, 350 p.; 24 cm - (Kapital und Kapitalzins) 35. Bratt, Elmer C. Business cycles and forecasting.-rev. ed.-chicago, IL : Irwin, xvi, 814 p.; 23 cm Das Wirtschaftsleben der Antiken Welt : Vorlesungen Gehalten als 36. Brentano, Lujo Einleitung zur Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, v, 242 p.; 24 cm - (Handbuch der Wirtschaftsgeschichte) A beruházások és a pénz kérdései : Kartell és kartellpolitika.-budapest : 37. Bud János Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, p.; 25 cm - (A Mérnöki Továbbképzı Intézet kiadványai ; XV. kötet, 5. füzet) Vezérelvek a közgazdaságtan körébıl, újból kifejtve.-budapest : Grill 38. Cairnes, J. E. Károly Könyvkiadóvállalata, viii, 372 p.; 23 cm - (Magyar Közgazdasági Könyvtár ; 6.) 39. Carell, Erich Sozialökonomische Theorie und Konjunkturproblem.-München und Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, xii, 222 p.; 23 cm 40. Carey, H. C. Lehrbuch der Volkswirthschaft und Socialwissenschaft.-Wien : Wilhelm Braumüller, lxxii, 670 p.; 23 cm 41. Cassel, Gustav The downfall of the gold standard.-oxford : Clarendon Press, viii, 262 p.; 19 cm 42. Cassel, Gustav Das Geldproblem der Welt.-3. Aufl.-München : Drei Masken Verlag, p.; 22 cm R 18 R 19 R 20 R 408 R 223 R 21 R 22 R 23 R 24 R 25 R 26 R 224 R 225 R 226 R 27 R 222 R 28 R 30 R 31 R 29 R 32 R oldal

3 43. Cassel, Gustav 44. Cassel, Gustav 45. Cassel, Gustav 46. Cassel, Gustav 47. Cole, G. D. H. 48. Cole, G. D. H. 49. Cole, G. D. H. 50. Conrad, J. 51. Conrad, J. 52. Conrad, J. 53. Conrad, J. 54. Cook, George Wingrowe 55. Csikós-Nagy Béla 56. Czettler Jenı 57. Czettler Jenı 58. Dalton, Hugh et.al. 59. Dános Árpád 60. Diehl, Karl 61. Diehl, Karl 62. Diehl, Karl 63. Diehl, Karl 64. Dietze, Constantin On quantitative thinking in economics.-oxford : Clarendon Press, p.; 19 cm Das Stabilisierungsproblem oder der Weg zu einem festen Geldwesen.- Leipzig : G. A. Gloeckner, p.; 24 cm Theoretische Sozialökonomie.-4. Aufl.-Leipzig : Deichertsche Verlagsbuchhandlung, xiii, 649 p.; 25 cm A tıke és haladás.-budapest : Tébe, [1930].-79 p.; 24 cm - (Tébe könyvtár ; 65.) The next ten years in British social and economic policy.-london : Macmillan and Co., xxi, 459 p.; 22 cm Practical economics or studies in economic planning.-1.ed.-london : Penguin Books, p.; 18 cm - (Pelican books) Studies in world economics.-london : Macmillan and Co., vii, 285 p.; 22 cm Grundriss zum Studium der politischen Oekonomie : 1. Teil : Nationalökonomie.-5. erg. Aufl.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, xvi, 404 p.; 25 cm Grundriss zum Studium der politischen Oekonomie : 2. Tiel : Volkswirtschaftspolitik.-4. verb. Aufl.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, xvi, 573 p.; 25 cm Grundriss zum Studium der politischen Oekonomie : 3. Teil : Finanzwissenschaft.-4. erg. Aufl.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, viii, 272 p.; 25 cm Grundriss zum Studium der politischen Oekonomie : 4. Teil : Statistik : Die Statistik der wirtschaftlichen Kultur.-2. erg. Aufl.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, x, 182 p.; 25 cm Anglia haszonbérlési állapotainak ismertetése.-pest : Gazdasági Lapok Szerkesztısége, p.; 21 cm A termelékenység elméletének története különös tekintettel a nemzetgazdasági termelékenységre.-szeged : M. Kir. Ferenc József - Tudományegyetem Barátainak Egy., p.; 25 cm - (Acta litterarum ac scientiarum reg. Univ. Hung. Francisco-Iosephinae ; Tom. 3. Fasc. 1.) Agrárpolitika.-Budapest : Magyar Szemle Társaság, p.; 16 cm - (Kincsestár / A Magyar Szemle Társaság Kis Könyvtára ; 66. sz.) Az emberi gazdálkodás története.-budapest : Franklin-Társulat, é.n.-248 p; 19 cm - (Kultúra és tudomány) Principles of public finance.-12. ed.-london : Routledge, xvi, 323 p.; 19 cm Magyarország 1930 : Hol hibáztuk el? Mit kell tennünk?.-szeged : Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt., p.; 25 cm Ausgewahlte Lesestücke zum Studium der politischen Ökonomie.-3. Aufl.- Jena : Verlag von Gustav Fischer, vi, 205 p.; 19 cm Einführung in das Studium der Nationalökonomie.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, vi, 153 p.; 24 cm - (Grundrisse zum Studium der Nationalökonomie ; Band 1.) Theoretische Nationalökonomie : Die Lehre von der Produktion. 2. band.- Jena : Verlag von Gustav Fischer, viii, 372 p.; 25 cm Theoretische Nationalökonomie : Die Lehre von der Zirkulation : wert und preis / geld und kredit. 3. band.-jena : Verlag von Gustav Fischer, ix, 602 p.; 25 cm Die Gegenwärtige "Agrarkrisis".-Berlin : Junker und Dünnhaupt Verlag, p.; 25 cm - (Wirtschaftsprobleme der Gegenwart ; 7.) R 34 R 35 R 227 R 228 R 36 R 37 R 38 R 229 R 232 R 230 R 231 R 233 R 235 R 42 R 43 R 44 R 45 R 46 R 47 R 238 R 239 R oldal

4 65. Dobb, Maurice 66. Dopsch, Alfons 67. Douglas, C. H. 68. Éber Antal 69. Eckhart Ferenc 70. Eduard, David 71. Eduard, David 72. Einzig, Paul 73. Einzig, Paul Political economy and capitalism : Some essays in economic tradition.- New York : International Publishers, viii, 357 p.; 22 cm Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der Weltgeschichte.-Wien : Verlag von L. W. Seidel & Sohn (SS), xii, 294 p.; 23 cm Social credit.-3. ed.-london : Eyre and Spottiswoode, XI, 212 p.; 19 cm A magyar nemzeti tıke alakulása 1924-tıl 1928-ig.-Budapest : Légrády testvérek nyomdai mőintézete, p.; 23 cm A magyar közgazdaság száz éve : Budapest : Posner, p.; 26 cm Szocializmus és mezıgazdaság : 1. köt.-budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, p.; 22 cm - (Társadalomtudományi könyvtár) Szocializmus és mezıgazdaság : 2. köt.-budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, p.; 22 cm - (Társadalomtudományi könyvtár) Currency after the war : The British and American Plans.-London : Nicholson and Watson, x, 152 p.; 19 cm : The Bank for International Settlements.-London : Macmillan and Co., x, 179 p.; 22 cm 74. Einzig, Paul Exchange control.-london : Macmillan and Co., ix, 195 p.; 22 cm R Einzig, Paul 76. Einzig, Paul 77. Elekes Dezsı 78. Ely, Richard T. 79. Erdei Ferenc 80. Fáy András 81. Fellner Frigyes 82. Fellner Frigyes 83. Fellner Frigyes 84. Fellner Frigyes 85. Fellner Frigyes 86. Fellner, Friedrich International gold movements.-london : Macmillan and Co., viii, 114 p.; 22 cm The comedy of the pound.-london : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., xii, 204 p.; 19 cm A Dunavölgyi kérdıjel : A Dunakörnyéki Közép-Európa gazdasági problémája.-budapest : Stephaneum R.T., p.; 23 cm - (A Magyar Statisztikai Társaság kiadványai ; 9. sz.) Monopolies and trusts.-london ; New York : Macmillan Company, VII, 284 p.; 19 cm - (The Citizen's Library of economics, politics, and sociology) Futóhomok : A Duna-Tiszaköz földje és népe.-budapest : Athenaeum, [1937].-242 p.; 24 cm - (Magyarország felfedezése) Adatok Magyarország bıvebb ismertetésére.-utánnyomás.-budapest : Pesti Hazai Elsı Takarékpénztrár - Egyesület; Elsı Magyar Általános Biztosító Társaság, p.; 23 cm.- Eredeti kiadása: Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme.-budapest : Magyar Tudományos Akadémia, p.; 25 cm A járadékbirtokok rendszere és alkalmazása Magyarországon.-Budapest : Franklin-Társulat, viii, 203 p.; 23 cm A magyar nemzeti vagyon becslése tekintettel egyéb államokra.-budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., p.; 24 cm A nemzetközi fizetési mérleg és alakulása Magyarországon.-Budapest : Politzer-féle Könyvkiadóvállalat, p.; 24 cm - (Magyar Közgazdasági Könyvtár ; 5) A valuta rendezése Magyarországon különös tekintettel a készpénzfizetések megkezdésére.-budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, ii, 287 p.; 24 cm - (Magyar Közgazdasági Könyvtár ; 6) Das Volksvermögen Ungarns : Ein Beitrag zur Frage der Schatzung des Volksvermögens im allgemeinen.-berlin und Leipzig : Walter de Gruyter, VI, 80 p.; 26 cm R 49 R 50 R 51 R 53 R 54 R 55 R 56 R 52 R 57 R 59 R 60 R 240 R 61 R 63 R 64 R 67 R 68 R 69 R 70 R 71 R oldal

5 87. Fellner, Friedrich 88. Fenyı Kornél 89. Finer, Herman 90. Fischer, Irving 91. Fisher, Irving 92. Fisher, Irving 93. Ford, Henry 94. Forstmann, Albrecht 95. Forstmann, Albrecht 96. Földes Béla 97. Földes Béla 98. Földes Béla 99. Földes Béla 100. Földes Béla 101. Földes Béla 102. Földes Béla 103. Földes Béla 104. Földes Béla 105. Földes Béla 106. Futó Mihály Das System der Rentengüter und seine Anwendung in Ungarn.-Berlin : Puttkammer and Mühlbrecht, vii, 177 p.; 25 cm A tervgazdaság.-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, [1934].-127 p.; 23 cm The T[ennessee] V[alley] A[uthority] : Lessons for international application.- Montreal : International Labour Office, viii, 289 p.; 24 cm - (Studies and Reports, ser. B (Economic Conditions) ; No. 37) Die Kaufkraft des Geldes : Ihre Bestimmung und ihre Beziehung zu Kredit, Zins und Krisen.-Berlin : Druck und Verlag von Georg Reimer, xx, 435 p.; 24 cm A pénz illuziója.-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, p.; 23 cm - (Közgazdasági Könyvtár ; 11.) Booms and depressions : Some first principles.-london : George Allen and Unwin, xxi, 258p.; 20 cm Életem és mőködésem.-budapest : Légrády Nyomda és Könyvkiadó, p.; 20 cm Volkswirtschaftliche Theorie des Geldes : 1. Band : Allgemeine Geldtheorie.-Berlin : Duncker & Humblot, xvi, 772 p.; 24 cm Volkswirtschaftliche Theorie des Geldes : Monetäre Ökonomie : Allgemeine Volkswirtschaftslehre der Geldwirtschaft. 2. Band.-Berlin : Duncker & Humblot, xx, 940 p.; 24 cm.- Régi könyvként besorolva, mert az elsı kötet 1943-ban jelent meg. A munkásviszony egy modern gyárban / Földes Béla : A szocialista szövetkezetek Belgiumban / Somogyi Manó.-Budapest : Pallas, p.; 24 cm - (Társadalom- és gazdaság-politikai könyvtár ; 1.).- Kolligátum Statisztikai vizsgálódások a XIX. század gabonaárainak alakulásáról.- Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, p.; 24 cm - (Értekezések a Társadalmi Tudományok Körébıl ; XIII. köt. 4. sz.) A társadalmi gazdaságtan elemei.-budapest : Eggenberger-féle Könyvkereskedés, xi, 442 p.; 23 cm - (Társadalmi gazdaságtan (Nemzetgazdaságtan) ; 1. kötet) A társadalmi gazdaságtan alkalmazott és gyakorlati tanai.-budapest : Eggenberger-féle Könyvkereskedés, xii, 474 p.; 23 cm - (Társadalmi gazdaságtan (Nemzetgazdaságtan) ; 2. kötet) A társadalmi gazdaságtan elemei.-5. átd. kiad.-budapest : Athenaeum, viii, 511 p.; 24 cm - (Társadalmi gazdaságtan (Nemzetgazdaságtan) ; 1. kötet) A társadalmi gazdaságtan alkalmazott és gyakorlati tanai.-5. átdolg. kiad.- Budapest : Athenaeum, p.; 24 cm - (Társadalmi gazdaságtan (Nemzetgazdaságtan) ; 2. köt.) Közgazdasági értekezések.-budapest : Politzer Zsigmond és fia, p.; 23 cm Közgazdasági értekezések : Új sorozat ; 1. köt.-budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, p.; 24 cm - (Magyar közgazdasági könyvtár ; 7.) Közgazdasági értekezések : Új sorozat ; 2. köt.-budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, p.; 24 cm - (Magyar közgazdasági könyvtár ; 16.) Az államháztartástan : (Pénzügytan).-2. átdolg. kiad.-budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, p.; 23 cm A magyar gyáripar története : A gyáripar kialakulása az elsı állami iparfejlesztési törvényig (1881). 1. köt.-budapest : Magyar Gazdaságkutató Intézet, p.; 24 cm.- A Magyar Gazdaságkutató Intézet 26. számú különkiadványa R 246 R 72 R 73 R 74 R 75 R 241 R 76 R 242 R 243 R 78 R 79 R 80 R 81 R 82 R 83 R 245 R 84 R 85 R 244 R oldal

6 107. Gelléri Mór 108. George, Henry 109. Gide, Charles 110. Gide, Charles 111. Gide, Charles 112. Gratz, Gustav 113. Gratz, Gustav 114. Grossmann, Henryk 115. Guyot, Yves 116. György Ernı 117. Haberler, Gottfried 118. Haidegger Ernı 119. Haidekker Sándor 120. Hajós Zoltán (szerk.) 121. Halász Sándor 122. Hallinan, Charles T Hansen, Alvin H Hantos Elemér 125. Hantos Elemér 126. Hantos Elemér 127. Hantos Elemér 128. Hantos Elemér 129. Harrod, Roy F Hauser, Henri 131. Häutler Géza (szerk.) Hetven év a magyar ipar történetébıl : Az Országos Iparegyesület mőködése ; Budapest : Országos Iparegyesület, p.; 27 cm The science of political economy.-2. ed.-london : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., xxxix, 545 p.; 22 cm Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, xviii, 828 p.; 24 cm Principles of political economy.-2. ed.-london : D. C. Heath & Company, xiv, 705 p.; 21 cm Principes d'economie politique.-24. éd.-paris : Librairie, vi, 696 p.; 17 cm Ungarisches Wirtschafts - Jahrbuch : Budapest : Buchhandlung, p.; 23 cm Ungarisches Wirtschafts - Jahrbuch : Budapest : Buchhandlung, p.; 23 cm Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems : Zugleich eine Krisentheorie.-Leipzig : Verlag von C. L. Hirschfeld, xvi, 628 p.; 23 cm A szabadkereskedelem ábécéje.-budapest : A Magyar Cobden- Szövetség kiadása, [1923].-102 p; 18 cm - (Cobden-könyvtár ; 25.) Az infláció mérlege.-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, p.; 24 cm - (Közgazdasági Könyvtár ; 12.) Prosperity and depression.-geneva : League of Nations, xv, 363 p.; 25 cm A magyar energiagazdaság racionalizálása.-budapest : Magyar Racionalizálási Bizottság, p.; 23 cm - (A Magyar Racionalizálási Bizottság kiadványai ; 8.) A magyar középipar helyzete.-budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, p.; 20 cm.- Elıszóval ellátta vitéz Gyulay Tibor Magyar Mezıgazdaság.-Budapest : Magyar Nemzetgazdasági Enciklopédia, [1934].-430 p.; 25 cm A chequerendszer és fejlesztése Magyarországon.-Budapest : Athenaeum, viii, 256 p.; 23 cm American investments in Europe.-London : Europa Publishing co., [1927].- 83 p.; 19 cm - (Europa Handbooks) : Economic stabilization in an unbalanced world.-new York : Harcourt, Brace and Company, ix, 384 p.; 22 cm Die Handelspolitik in Mitteleuropa.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, iv, 111 p.; 24 cm Magyarország gazdasági integritása : A nemzeti megújhodás útja.- Budapest : Athenaeum, p.; 25 cm Mitteleuropaische Kartelle im Dienste des industriellen Zusammenschlusses.-Berlin : Organisation Verlagsgesellschaft, p.; 23 cm A pénz problémája Középeurópában.-Budapest : Tébe, p.; 22 cm - (Tébe könyvtár ; 4.) Le régionalisme économique en Europe.-Budapest : Athenaeum, p.; 24 cm International economics.-london ; Cambridge : Nisbet; Cambridge University Press, x, 211 p.; 19 cm - (Cambridge economic handbooks ; 8.) Les débuts du capitalisme.-nouv. éd.-paris : Librairie Félix Alcan, xii, 326 p.; 18 cm Pénzintézeteink szerepe az ország gazdasági életében.-budapest : Gazdasági Világ, [1936].-105 p.; 28 cm R 87 R 88 R 89 R 90 R 91 R 247 R 248 R 93 R 94 R 92 R 249 R 95 R 96 R 270 R 97 R 114 R 98 R 99 R 100 R 101 R 102 R 250 R 103 R 104 R oldal

7 132. Havas, Eugene 133. Havas, Eugene 134. Hawtrey, R. G Hayek, Friedrich A Hayek, Friedrich A Hegedüs Loránt (szerk.) 138. Helfferich, Karl 139. Heller Farkas 140. Heller Farkas 141. Heller Farkas 142. Heller Farkas 143. Heller Farkas 144. Heller Farkas 145. Heller Farkas 146. Heller Farkas 147. Heller Farkas 148. Heller Farkas et al Hertzka Tivadar 150. Hoffman, Ross 151. Holbesz Aladár 152. Horváth András 153. Horváth Mihály Hungary's finance and trade : London : London General Press, p.; 21 cm Hungary's finance and trade : London : London General Press, p.; 21 cm The economic problem.-london : Longmans, Green and Co., xii, 417 p.; 22 cm Geldtheorie und Konjunkturtheorie.-Wien ; Leipzig : Hölder-Pichler- Tempsky A. G., xii, 147 p.; 21 cm - (Beiträge zur Konjunkturforschung ; 1.) Preise und Produktion.-Wien : Verlag von Julius Springer, xv, 124 p.; 23 cm - (Beiträge zur Konjunkturforschung ; 3.) A mai világ képe : 3. köt. : Gazdasági élet.-budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, [193?].-526 p.; 25 cm Das Geld.-2. Aufl.-Leipzig : Verlag von C. L. Hirschfeld, x, 600 p.; 25 cm A határhaszon elmélete.-[budapest] : [Politzer], [1904].-178 p.; 23 cm - ([Társadalom és gazdaságtörténeti kutatások]) A közgazdasági elmélet története.-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, iv, 602 p.; 25 cm Közgazdaságtan : 1. köt. : Elméleti közgazdaságtan.-3. telj. átd. kiad.- Budapest : Németh József Könyvkiadóvállalat, xvi, 352 p.; 24 cm Közgazdaságtan : 2. köt. : Közgazdasági politika.-3. telj. átd. kiad.- Budapest : Németh József Könyvkiadóvállalat, ix, 600 p.; 23 cm Közgazdaságtan : 1. köt. : Elméleti közgazdaságtan.-2. telj. átd. kiad.- Budapest : Németh József Könyvkiadóvállalat, xii, 400 p.; 23 cm Közgazdaságtan : 2. köt. : Közgazdasági politika.-2. telj. átd. kiad.- Budapest : Németh József Könyvkiadóvállalat, xv, 608 p.; 23 cm A magyar-osztrák monarchia külkereskedelmi forgalma a XX. század elején.-budapest : Pesti Könyvnyomda Rt., p.; 25 cm.- Különlenyomat a "Közgazdasági Szemle" évi febr. és márc. számaiból Pénzügytan.-2. erısen átd. kiad.-budapest : Magyar Közgazdasági Társaság, p.; 23 cm Die Entwicklung der Grundprobleme der Volkswirtschaftlichen Theorie.-4. umgearb. Aufl.-Leipzig : Verlag von Quelle & Meyer, p.; 19 cm Tanulmányok a konjunktura-kutatásról.-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, p.; 24 cm - (Közgazdasági Könyvtár ; 7.) A valutakérdés magyar szempontból.-budapest : Révai Leo, p.; 23 cm Tradition and progress and other historical essays in culture, religion, and politics.-milwaukee : The Bruce Publishing Company, xvii, 165 p.; 22 cm : A magyar hitelszervezet története.-budapest : May János Ny. Mőintézet, [1939].-391 p.; 23 cm A laboralizmus : (Munkaérték szerinti gazdasági rendszer).-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, p.; 24 cm Az ipar és kereskedés története Magyarországban a három utolsó század alatt.-buda : Magyar Kir. Egyetem, xiv, 390 p.; 23 cm R 106 R 107 R 108 R 109 R 110 R 279 R 251 R 111 R 112 R 115 R 116 R 117 R 118 R 120 R 121 R 252 R 122 R 123 R 119 R 124 R 125 R oldal

8 154. Hume, David 155. Hunfalvy János 156. Hunfalvy János (szerk.) 157. Hunfalvy János (szerk.) 158. Hunfalvy János (szerk.) 159. Ihrig Károly 160. Ihrig Károly 161. Ihrig Károly (összeáll.) 162. Ihrig Károly (szerk.) 163. Ihrig, Karl 164. Illyefalvi I. Lajos 165. Illyefalvi I. Lajos 166. Illyefalvi I. Lajos (szerk.) 167. Illyefalvi Vitéz Géza 168. Jekelfalussy József (szerk.) 169. Jellinek Henrik 170. Jócsik Lajos 171. Judik József Hume Dávid közgazdasági tanulmányai.-budapest : Pallas Rt., xv, 258 p.; 19 cm - (Nemzetgazdasági írók tára ; 1.) Statisztika.-Pest : Emich Gusztáv p.; 22 cm.- (Tartalma: Az osztrák birodalom rövid statisztikája : Különös tekintettel a magyar államra ; Europa államainak rövid statistikája ) Statisztikai és nemzetgazdasági közlemények : 2. köt. : A hazai állapotok ismeretének elımozdítására.-pest : MTA Statisztikai Bizottsága, p.; 23 cm Statisztikai és nemzetgazdasági közlemények : 3. köt. : A hazai állapotok ismeretének elımozdítására.-pest : MTA Statisztikai Bizottsága, p.; 22 cm Statisztikai és nemzetgazdasági közlemények : 5. köt. : A hazai állapotok ismeretének elımozdítására.-pest : MTA Statisztikai Bizottsága, p.; 22 cm Agrárgazdaságtan.-Budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, p.; 25 cm A szövetkezetek a közgazdaságban.-budapest : A szerzı kiadása, , xv p.; 24 cm Adatok mezıgazdaságunk népességi, termelési és üzemi viszonyairól : Különös tekintettel a területvisszacsatolásokra : 2. rész.-budapest : Mezıgazdaságpolitikai Intézet, [77] gépelt lap; 29 cm - (A "József Nádor" Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezıgazdaságpolitikai Intézetének Közleményei ; 5. sz.) R 127 R 132 R 129 R 130 R 131 R 133 R 135 R 256 Emlékkönyv Bernát István agrárpolitikai munkásságának negyvenedik évfordulója alkalmából.-budapest : Stephaneum R.T., p.; 23 cm R 134 Internationale Statistik der Genossenschaften.-Berlin : Verlag von Struppe & Winckler, xvii, 275 p.; 27 cm A munkások szociális és gazdasági viszonyai Budapesten = Die sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnisse der Arbeiter in Budapest.-Budapest : Budapest Székesfıváros Statisztikai Hivatala; Budapest, Kommunal- Statistisches AMT., p.; 27 cm A fıváros polgári népességének szociális és gazdasági viszonyai = Die sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnisse der Bürgerlichen Bevölkerung in Budapest.-Budapest : Budapest Székesfıváros Statisztikai Hivatala; Budapest, Kommunal-Statistisches AMT., p.; 27 cm Budapest székesfıváros statisztikai évkönyve : 26. évf = Statistisches Jahrbuch der Haupt- und Residenzstadt Budapest.-Budapest : Budapest Székesfıváros Statisztikai Hivatala; Budapest, Kommunal- Statistisches AMT., xii, 580 p.; 27 cm Magyarország statisztikája : Nemzetközi összehasonlításban fıtekintettel Ausztriára.-Budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, p.; 23 cm Magyarország népessége.-budapest : Athenaeum p.; 16 cm.- (Tartalma: A Szent-István korona országainak népessége a területek, lakviszonyok és háziállatok kimutatásával ; A Szent-István korona országainak népessége a területek, épületek és háziállatok kimutatásával ) Valutánk : Jelen és jövı.-budapest : Táltos, p.; 22 cm - (Adalékok a magyar gazdasági élethez) A Közép-Dunamedence közgazdasága.-budapest : Magyar Élet, p.; 20 cm A pénz.-budapest : Magyar Szemle Társaság, p.; 16 cm - (Kincsestár) R 255 R 137 R 138 R 136 R 139 R 456 R 140 R 141 R oldal

9 172. Juhos Lajos 173. Junge, Reinhard 174. Kádas Kálmán 175. Kadosa Pál 176. Kalecki, M Károlyi Sándor 178. Karvasy Ágost 179. Katona Béla 180. Katona Béla 181. Katona Béla 182. Katona Béla 183. Kautz Gyula 184. Kautz Gyula 185. Kautz Gyula 186. Kautz Gyula 187. Kautz Gyula 188. Kautz Gyula 189. Kautz Gyula 190. Kautz Gyula Kisgazdaságok jövedelmi eredményei az 1929-ik évben.-keszthely : Mérei- Nyomda, p.; 26 cm Das Problem der Europäisierung Orientalischer Wirtschaft : Dargestellt an den Verhältnissen der Sozialwirtschaft von Russisch-Turkestan : 1. Band.- Weimar : Verlag von Gustav Kiepenheuer, xli, 516 p.; 21 cm Áralakulás irányítása és a piaci egyensúly.-budapest : Magyar Közgazdasági Társaság, viii, 100 p.; 23 cm - (Közgazdasági Könyvtár ; 25.) Az áralakulás : Az árkomponensek diszparitása mint a gazdasági bajok fıoka.-budapest : Kultura, p.; 24 cm Studies in economic dynamics.-london : George Allen and Unwin, p.; 19 cm Szervezkedés és szövetkezés.-budapest : Budapesti Hirlap Nyomdája, p.; 23 cm - (A Magyar Gazdaszövetség Kiadványai ; 23.).- A Nyitrai Agrárgyőlésen május 30. tartott elıadás Népszerő nemzetgazdászati tudomány : A mivelt rendek szükségeihez alkalmazva.-3. jav. bıv. kiad.-pest : Emich Gusztáv, viii, 433 p.; 18 cm - (Tudományok csarnoka ; 3.) Magyarország közgazdasága : Pénzügyi és közgazdasági évkönyv évrıl.-budapest : Légrády Testvérek, p.; 22 cm Magyarország közgazdasága : Pénzügyi és közgazdasági évkönyv évrıl.-budapest : Benkı Gyula Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés, [1916].-462 p.; 22 cm Magyarország közgazdasága : Közgazdasági évkönyv évrıl.- Budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, [1935].-491 p.; 25 cm Magyarország közgazdasága : Közgazdasági évkönyv évrıl.- Budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, [1941].-610 p.; 24 cm Államgazdaság- vagy pénzügytan.-4. átd. kiad.-budapest : Franklin- Társulat, xii, 370 p.; 22 cm - (Nemzetgazdaság és pénzügytan ; 3.) A nemzetgazdasági eszmék fejlıdési története és befolyása a közviszonyokra Magyarországon.-Pest : Heckenast Gusztáv, xvi, 602 p.; 23 cm Nemzetgazdaság- és pénzügytan : Tekintettel a gyakorlati ipar-életre, a fensıbb tanulmány szükségeire, meg az államkormányzat és törvényhozás feladataira.-pest : Heckenast Gusztáv, xv, 696 p.; 22 cm Nemzetgazdaság- és pénzügytan.-4. átd. kiad.-budapest : Franklin- Társulat.-[1235 p.] ism. oldalsz.; 22 cm.- (Tartalma: Nemzetgazdaságtan : Általános rész ; Nemzetgazdaságtan : Különös rész ; Államgazdaság- vagy pénzügytan ) Nemzetgazdaságunk és a vámpolitika.-pest : Heckenast Gusztáv, vii, 678 p.; 23 cm Nemzetgazdaságtan : 1. köt. : Általános rész.-4. átdolg. kiad.-budapest : Franklin-Társulat, vii, 348 p.; 23 cm - (Nemzetgazdaság és pénzügytan ; 1.) Nemzetgazdaságtan : 2. köt. : Különös rész.-4. átdolg. kiad.-budapest : Franklin-Társulat, xiv, 517 p.; 22 cm - (Nemzetgazdaság és pénzügytan ; 2.) A politikai tudomány kézikönyve.-3. átnézett és jav. kiad.-budapest : Franklin-Társulat, xvi, 554 p.; 22 cm R 143 R 257 R 144 R 145 R 146 R 128 R 147 R 149 R 150 R 151 R 152 R 153 R 154 R 156 R 157 R 158 R 159 R 160 R oldal

10 191. Kautz Gyula 192. Kautz Gyula 193. Kelemen József 194. Keleti Károly 195. Keleti Károly Roscher Vilmos és a történelmi módszer a közgazdaságtudományban : Emlékbeszédként.-Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, vi, 79 p.; 23 cm.- Felolvastatott a Magyar Tud. Akadémia 1896-ki október 26- án tartott összes ülésén A társulási intézmények a nemzetgazdaságban.-új kiad.-budapest : Ráth Mór, xii, 459 p.; 23 cm A magyar hitelügy története legújabb idıkig : A fıbb kérdések elméleti összefüggéseinek tárgyalásával.-budapest : [s.n.], vi, 286 p.; 23 cm Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi statistika szempontjából.- Pest : Athenaeum, vi, 471 p.; 26 cm Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi statistika szempontjából.-2. átdolg. kiad.-buda-pest : Ráth Mór, viii, 510 p.; 18 cm R 162 R 163 R 164 R 166 R Keleti Károly 197. Keleti, Karl 198. Kemény János 199. Kemmerer, Edwin Walter 200. Kenéz Béla 201. Kenéz Béla - Judik József - Varga István (szerk.) 202. Kepes Ernı 203. Kerekes György 204. Keynes, John Maynard 205. Keynes, John Maynard 206. Keynes, John Maynard 207. Keynes, John Maynard 208. Keynes, John Maynard 209. Keynes, John Maynard 210. Keynes, John Maynard 211. Keynes, John Maynard 212. Keynes, John Maynard 213. Keynes, John Maynard A mezıgazdasági termelés.-pest : Ráth Mór, p; 22 cm - (Statistikai elıadások ; 4. füz.) R 168 Ernahrungs-Statistik der Bevölkerung Ungarns auf Physiologischer Grundlage Bearbeitet.-Budapest : Athenaeum, v, 185, 363 p.; 26 cm R 165 Külkereskedelem és valutavédelem.-[szeged] : Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt., p.; 24 cm.- Bıv. különleny. a Magyar Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete évkönyvébıl Money : The principles of money and their exemplification in outstanding chapters of monetary history.-new York : Macmillan, xii, 406 p.; 22 cm Magyarország népességi statisztikája.-budapest : Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, p.; 16 cm Ünnepi dolgozatok Navratil Ákos születésének 60-ik és egyetemi tanári kinevezésének 30-ik évfordulója alkalmából.-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, p.; 25 cm Az aranyvaluta összeomlása és a szanálás illuziója.-budapest : Magyar Nemzetgazda, p.; 20 cm A kereskedelem története különös tekintettel hazánkra.-2. jav. kiad.- Budapest : Eggenberger-féle Könyvkereskedés, p.; 22 cm A béke gazdasági következményei.-[budapest] : Révai, xvi, 187 p.; 18 cm The economic consequences of the peace.-london : Macmillan and Co., p.; 22 cm Essays in persuasion.-london : Macmillan and Co., xiii, 376 p.; 20 cm Das Ende des Laissez-Faire.-München und Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, p.; 22 cm Vom Gelde : (A treatise on money).-münchen und Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, xiv, 635 p.; 23 cm The general theory of employment interest and money.-london : Macmillan and Co., xii, 403 p.; 22 cm A treatise on money : Vol. 1. : The pure theory of money.-london : Macmillan and Co., xvii, 363 p.; 22 cm A treatise on money : Vol. 2. : The applied theory of money.-london : Macmillan and Co., viii, 424 p.; 22 cm How to pay for the war : A radical plan for the chancellor of the exchequer.- London : Macmillan and Co., vii, 88 p.; 19 cm Revision des Friedensvertrages.-München und Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, viii, 244 p.; 22 cm R 169 R 170 R 171 R 319 R 172 R 173 R 177 R 178 R 179 R 180 R 181 R 182 R 183 R 184 R 185 R oldal

11 214. Keynes, John Maynard 215. Kislégi Nagy Dénes 216. Kislégi Nagy Dénes 217. Kiss Albert 218. Knapp, Georg Friedrich 219. Konek Sándor 220. Konkoly Thege Gyula 221. Konkoly Thege Pál 222. Kosiol, Erich 223. Krausz Simon 224. Kresz Károly 225. Kreutzer Béla 226. Kuznets, Simon 227. Kuznets, Simon 228. Lagler, Ernst 229. Laky Dezsı 230. Laky Dezsı (szerk.) 231. Láng Lajos 232. Láng Lajos 233. Láng Lajos 234. Láng Lajos Sonderveröffentlichung der Nachrichten für Aussenhandel (NFA) : Keynes Plan : White Plan.-Berlin : Eildienst und Handelsnachrichten, [1943].-28 p.; 30 cm Bevezetı a közgazdaságtanba : Tizenöt rádió-elıadás.-[budapest] : Danubia, [1939].-232 p.; 17 cm - (Tudományos győjtemény ; 36.) Univerzalizmus : Spann Otmár bölcseleti és gazdasági tanai.-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, viii, 328 p.; 24 cm - (Közgazdasági Könyvtár ; 21.) Mezıgazdaságunk fejlıdése : Statisztikai tanulmány.- Budapest : Mezıgazdaságpolitikai Intézet, p; 29 cm - (A "József Nádor" Mőszaki és Gazdaságtud. Egyetem Mezıgazdaságpolitikai Intézetének közleményei ; 7.) Einführung in einige Hauptgebiete der Nationalökonomie.-München ; Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, p.; 24 cm A statistika és a nemzetgazdaságtan közti viszony a mai korban.- Budapest : M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, p.; 24 cm A magyar föld jelzálogos terhei az év végén.-budapest : Hornyánszky, p.; 25 cm Az üzemgazdaság.-budapest : Hungária Nyomda Részvénytársaság, p.; 19 cm Theorie der Lohnstruktur.-Stuttgart : C. E. Poeschel, p.; 24 cm - (Betriebswirtschaftliche Abhandlungen ; 9.) Életem : Krausz Simon emlékiratai.-budapest : Cserépfalvi, p.; 22 cm A nemzetközi valutastabilizációra irányúló törekvések.-pécs : Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, p.; 22 cm.- Különlenyomat ; A Külügyi Szemle XII. évf. 4. (október) számból A munkanélküliség a Németbirodalomban.-Budapest : Pallas, p.; 24 cm National income and capital formation : : A preliminary report.- New York : NBER (National Bureau of Economic Research), x, 86 p.; 30 cm - (Publications of the National Bureau of Economic Research ; 32.) National product in wartime.-new York : NBER (National Bureau of Economic Research), x, 156 p.; 23 cm - (Publications of the National Bureau of Economic Research ; 44.) Theorie der Landwirtschaftskrisen.-Berlin ; Wien : Carl Heymanns Verl., p.; 23 cm Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai.-budapest : Eggenberger-féle Könyvkereskedés, (Magyar közgazdasági könyvtár és remekírók tára ; 22.) Emlékkönyv Kenéz Béla negyedszázados professzori munkásságának évfordulójára.-budapest : [Statisztikai Hivatal], iv, 275 p.; 24 cm A közgazdaság elmélete.-budapest : Kilián Frigyes Magy. Kir. Egyetemi Könyvárus, xxi, 216 p.; 23 cm - (A közgazdasági tudomány rendszere ; 1.) A vámpolitika az utolsó száz évben.-budapest : Politzer Zsigmond és fia, xi, 538, [111] p.; 23 cm - (Magyar Közgazdasági Könyvtár ; 2.) Magyarország népességi statisztikája.-budapest : Athenaeum, viii, 491 p.; 23 cm - (Magyarország statisztikája ; 1. köt.) Magyarország gazdasági statisztikája.-budapest : Athenaeum, viii, 680 p.; 23 cm - (Magyarország statisztikája ; 2. köt.) R 258 R 187 R 188 R 189 R 190 R 191 R 193 R 192 R 259 R 260 R 196 R 197 R 66 R 198 R 199 R 200 R 195 R 201 R 202 R 273 R oldal

12 235. Lassalle, Ferdinand 236. Laveleye, Émile de 237. Laveleye, Émile de Capital und Arbeit.-[505] p. ism. oldalsz.; 18 cm.- (Tartalma: Assisen- Rede, gehalten vor den Geschworenen zu Düsseldorf am 3. Mai 1849, gegen die Anklage.-Leipzig : Verlag des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, ; Der italienische Krieg und die Aufgabe Preussens.- Berlin : Verlag von Franz Duncker, ; Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian, oder : Capital und Arbeit.-Berlin : Verlag von Reinhold Schlingmann, ; Verschiedene kleinere Aufsatze.-Chicago, IL : Charles Ahrens, 1872.) A tulajdon és kezdetleges alakjai : 1. köt.-budapest : Magyar Tudományos Akadémia, lxxi, 404 p.; 19 cm - (A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó vállalata ; Új folyam 33.) A tulajdon és kezdetleges alakjai : 2. köt.-budapest : Magyar Tudományos Akadémia, p.; 19 cm - (A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó vállalata ; Új folyam 35.) R 203 R 204 R Lavergne, Bernard Essor et décadence du capitalisme.-paris : Payot, p.; 23 cm R Lavergne, Leonce 240. Lawley, F. E. Az angol mezıgazdaság.-budapest : Magyar Tudományos Akadémia, xx, 463 p.; 19 cm The growth of collective economy : Vol. 1. : The growth of national collective economy.-london : P. S. King and Son, xx, 524 p.; 22 cm R 206 R Lawley, F. E Lázár Andor 243. LeRossignol, James Edward 244. Levy, Hermann 245. Liefmann, Robert 246. Lipták László 247. List Frigyes 248. Lónyay Menyhért 249. Loveday, A. et al Macaulay, Frederick R Machlup, Fritz 252. Machlup, Fritz 253. Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége 254. Magyary Zoltán The growth of collective economy : Vol. 2. : The growth of international collective economy.-london : P. S. King and Son, xv, 485 p.; 22 cm Az államháztartás rendbehozatala (1931).-Budapest : Stádium, [1931].-14 p.; 23 cm From Marx to Stalin : A critique of communism.-new York : Thomas Y. Crowell Company, x, 442 p.; 22 cm Monopole, Kartelle und Trusts in der Geschichte und Gegenwart der englischen Industrie.-2., vollstandig neu bearb. und erweiterte Aufl.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, xiv, 328 p.; 24 cm Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften.-3. neu bearb. Aufl.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, viii, 582 p.; 25 cm Magyar agrárpolitika az új idık tükrében : Nemzetgazdasági reformprogramm.-budapest : Athenaeum, p.; 23 cm A politikai gazdaságtan nemzeti rendszere.-budapest : Magyar Közgazdasági Társaság, iv, 438 p.; 17 cm Közügyekrıl : Nemzetgazdászati ujabb dolgozatok.-pest : Osterlamm Károly, p.; 22 cm The world's economic future.-london : George Allen and Unwin, p.; 20 cm The smoothing of time series.-new York : NBER (National Bureau of Economic Research), p.; 23 cm - (Publications of the National Bureau of Economic Research ; No. 19.) Börsenkredit, Industriekredit und Kapitalbildung.-Wien : Verlag von Julius Springer, xi, 220 p.; 23 cm - (Beiträge zur Konjunkturforschung ; 2.) Führer durch die Krisenpolitik.-Wien : Verlag von Julius Springer, xv, 232 p.; 24 cm - (Beiträge zur Konjunkturforschung ; 6.) A magyar gyáripar két világháború között Budapest : Athenaeum, p.; 23 cm A magyar tudományos nagyüzem megszervezése : Nyolc év a magyar tudományos élet kormányzatában.-budapest : Danubia, p.; 23 cm - (Tudományos győjtemény ; 106.) R 209 R 210 R 211 R 254 R 261 R 212 R 213 R 264 R 263 R 265 R 266 R 267 R 269 R oldal

13 255. Magyary Zoltán A közigazgatás és az emberek : Ténymegállapitó tanulmány a tatai járás közigazgatásáról.-budapest : Magyar Közigazgatási Intézet, p.; 25 cm - (Magyar Közigazgatástudományi Intézet ; 30. sz.) R Malcomes Béla 257. Malcomes Béla 258. Malcomes Béla 259. Malthus Tamás Róbert 260. Manoilesco, Mihail Magyar ipargazdaság : 1.-Budapest : A szerzı saját kiadása, p.; 23 cm Magyar ipargazdaság : 2.-Budapest : A szerzı saját kiadása, p.; 23 cm Magyar pénz- és hitelgazdaság.-budapest : A szerzı saját kiadása, p.; 23 cm A közgazdaságtan elvei tekintettel gyakorlati alkalmazásukra.-budapest : Magyar Közgazdasági Társaság, vi, 463 p.; 17 cm Théorie du protectionnisme et de l'échange international.-paris : Marcel Giard, p.; 22 cm - (Bibliotheque Internationale d'economie Politique) R 280 R 281 R 282 R 283 R Márki Hugó Le Play módszere.-budapest : Pallas, p.; 27 cm.- Különlenyomat R Marshall, Alfred 263. Matlekovits Sándor Principles of economics : An introductory volume.-8th ed.-london : Macmillan, xxxiv, 871 p.; 22 cm Nemzetgazdaságtan : A jogtanulók igényeihez alkalmazva.-budapest : Eggenberger-féle Könyvkereskedés, vi, 553 p.; 18 cm R 286 R Matolcsy Mátyás Az életszínvonal alakulása Magyarországon : Budapest : Magyar Ipari Munkatudományi Intézet, p.; 24 cm - (A Magyar Ipari Munkatudományi Intézet kiadványa ; 2.).- Német nyelvő kivonattal R Mattyasovszky Miklós 266. Mattyasovszky Miklós Mayer, Hans (hrsg.) - Aarum, Thorvald et al. (dargest.) Mayer, Hans (hrsg.) - Aftalion, Albert et al. (dargest.) Mayer, Hans (hrsg.) - Amonn, Alfred et al. (dargest.) Mayer, Hans (hrsg.) - Allix, Edgar et al. (dargest.) A földjáradék.-budapest : Eggenberger-féle Könyvkereskedés, x, 227 p.; 24 cm A földmívelés közgazdaságtana : Agrárgazdaságtan és agrárpolitika.- Budapest : Pátria, p.; 24 cm Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart : 1. Band : Gesamtbild der Forschung in den Einzelnen Ländern.-Wien : Verlag von Julius Springer, x, 280 p.; 25 cm Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart : 2. Band : Wert, Preis, Produktion, Geld und Kredit.-Wien : Verlag von Julius Springer, p.; 25 cm Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart : 3. Band : Einkommensbildung : Allgemeine Prinzipien, Lohn, Zins, Grundrente, Unternehmergewinn, Spezialprobleme 3. Band.-Wien : Verlag von Julius Springer, p.; 25 cm Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart : 4. Band : Konjunkturen und Krisen, Internationaler Verkehr, Hauptprobleme der Finanzwissenschaft, Ökonomische Theorie des Sozialismus.-Wien : Verlag von Julius Springer, p.; 25 cm - (Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart) R 291 R 292 R 498 R 499 R 500 R McCulloch, J. R. The principles of political economy with some inquiries respecting their application.-5. ed.-edinburgh : Adam and Charles Black, xxiv, 517 R 293 p.; 23 cm 272. Mihelics Vid (feldolg.) A Beveridge-terv.-[S.l.] : Keresztes kiadás, [1943].-198 p.; 20 cm R Milhoffer Sándor 274. Milhoffer Sándor 275. Milhoffer Sándor A magyar búza ára és értékesítése : Különös tekintettel a nemzetközi viszonyokra.-budapest : Dick Manó, [1931].-vii, 249 p.; 23 cm Magyarország közgazdasága : 1. köt.-budapest : Franklin-Társulat, viii, 579 p.; 26 cm Magyarország közgazdasága : 2. köt.-budapest : Franklin-Társulat, p.; 26 cm R 295 R 296 R oldal

14 276. Milhoffer Sándor 277. Milhoffer Sándor 278. Mill, John Stuart 279. Mill, John Stuart 280. Mill, John Stuart 281. Mill, John Stuart 282. Mill, John Stuart 283. Mill, John Stuart 284. Mill, John Stuart 285. Mises, Ludwig von 286. Mises, Ludwig von 287. Mises, Ludwig von 288. Mises, Ludwig von 289. Mombert, Paul 290. Morini-Comby, J Mudrinszky Rózsa 292. Navratil Ákos 293. Navratil Ákos 294. Navratil Ákos 295. Navratil Ákos 296. Navratil Ákos 297. Navratil Ákos Magyarország közgazdasága : 3. köt.-budapest : Franklin-Társulat, p.; 26 cm A világ búzatermelése és áralakulása : A világgazdasági válságtól a második világháborúig.-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, p.; 24 cm Autobioghaphy.-2. ed.-london : Longmans, Green, Reader, and Dyer, vi, 325 p.; 23 cm Essays on some unsettled questions of political economy.-2. ed.-london : Longmans, Green, Reader, and Dyer, vi, 164 p.; 23 cm A nemzetgazdaságtan alapelvei : S ezek némelyikének a társadalombölcsészetre való alkalmazása : 1. köt.-6. kiad.-budapest : Légrády Testvérek, vii, 288 p.; 20 cm A nemzetgazdaságtan alapelvei : S ezek némelyikének a társadalombölcsészetre való alkalmazása : 2. köt.-6. kiad.-budapest : Légrády Testvérek, vii, 345 p.; 20 cm A nemzetgazdaságtan alapelvei : S ezek némelyikének a társadalombölcsészetre való alkalmazása : 3. köt.-6. kiad.-budapest : Légrády Testvérek, x, 400 p.; 20 cm A nemzetgazdaságtan alapelvei : S ezek némelyikének a társadalombölcsészetre való alkalmazása : 4. és 5. köt.-6. kiad.-budapest : Légrády Testvérek, vii, 430 p.; 20 cm Principles of political economy with some of their applications to social philosophy.-london : Longmans, Green, Reader, and Dyer, xx, 591 p.; 20 cm Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, p.; 23 cm Die Gemeinwirtschaft : Untersuchungen über den Sozialismus.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, viii, 503 p.; 24 cm Nationalökonomie : Theorie des Handelns und Wirtschaftens.-Genf : UNION, xvi, 756 p.; 24 cm Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel.-2. neubearb. Aufl.-München und Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, xv, 420 p.; 25 cm Einführung in das Studium der Konjunktur.-2. verb. und verm. Aufl.-Leipzig : G. A. Gloeckner, p.; 23 cm - (Handels-Hochschul-Bibliothek ; 12. Band) Mercantilisme et protectionnisme.-paris : Librairie Félix Alcan, xix, 217 p.; 25 cm - (Nouvelle Bibliothéque Économique) A petróleum a világgazdaságban.-budapest : Athenaeum, p.; 26 cm A gazdasági élet elemi jelenségei.-budapest : Politzer Zsigmond és fia, xiv, 300 p.; 23 cm Közgazdaságtan : 1. köt.-3. kiad.-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, xi, 691 p.; 25 cm Közgazdaságtan : 2. köt.-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, xi, 831 p.; 25 cm Valutánk helyreállítása.-budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, ix, 165 p.; 24 cm Közgazdaságtani és pénzügytani jegyzetek : Navratil Ákos elıadásai.- Budapest : Politzer-féle Könyvkiadóvállalat, xi, 781 p.; 24 cm Smith Ádám rendszere és ennek bölcseleti alapja.-budapest : Eggenberger-féle Könyvkereskedés, p.; 24 cm R 298 R 299 R 300 R 301 R 302 R303 R 304 R 305 R 306 R 307 R 308 R 309 R 310 R 311 R 312 R 313 R 315 R 316 R 317 R 318 R 320 R oldal

15 298. Navratil Ákos A nemzeti vagyon sorsa háborúban.-budapest : Magyar Tudományos Akadémia, p.; 23 cm - (Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika körébıl ; Új sorozat 1. köt. 9. füzet) R Neményi Endre A tıkeelmélet válsága.-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, p.; 24 cm - (A Budapesti Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Közgazdaságtani Szemináriumának kiadványai ; 1.).- Német nyelvő tartalom-kivonattal R Neubauer Gyula A világgazdaság válaszúton.-budapest : Athenaeum, p.; 21 cm R Neubauer, Julius 302. Nogaro, Bertrand 303. Nogaro, Bertrand 304. Nurkse, Ragnar 305. Offergeld, Wilhelm 306. Oppenheimer, Franz 307. Oppenheimer, Franz 308. Oppenheimer, Franz 309. Oppenheimer, Franz 310. Óvári Papp Zoltán 311. Óvári Papp Zoltán Das Problem der Kriegsfinanzierung und die Fragen der Vor- und Nachkriegsfinanzierung.-Pécs : [s.n.], [1932].-[27] p.; 22 cm.- Klny.: Weltwirtschaftliches Archiv ; 52 (1932), p La crise économique dans le monde et en France : Symptômes, causes et remédes.-paris : Librairie Gén. de Droit et de Jurisprudence, p.; 23 cm Le développement de la pensée économique.-paris : Librairie Gén. de Droit et de Jurisprudence, p.; 23 cm - (L'économie politique contemporaine ; 22.) Internationale Kapitalbewegungen.-Wien : Verlag von Julius Springer, x, 247 p.; 24 cm - (Beiträge zur Konjunkturforschung ; 8.) Grundlagen und Ursachen der industriellen Entwicklung Ungarns.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, iv, 286 p.; 28 cm - (Probleme der Weltwirtschaft ; 17.) Grossgrundeigentum und soziale Frage : Versuch einer neuen Grundlegung der Gesellschaftswissenschaft.-2. unver. Aufl.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, xxi, 504 p.; 23 cm Das Kapital Kritik der Politischen Ökonomie.-Leiden : A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., [1938].-xx, 493 p.; 25 cm Theorie der Reinen und Politischen Ökonomie : Ein Lehr- und Lesebuch für Studierende und Gebildete.-2. unver. Aufl.-Berlin : Druck und Verlag von Georg Reimer, xxvi, 738 p.; 24 cm Wert und Kapitalprofit : Neubegründung der objektiven Wertlehre.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, x, 229 p.; 23 cm A jegybankok viszonya az államhoz különös tekintettel a magyar állapotokra.-budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, p.; 24 cm - (Közgazdasági Könyvtár ; 1. köt.) A magyar devízagazdálkodás fejlıdése és jelen állása : (1936. végén).- Budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, p.; 19 cm R 325 R 327 R 328 R 329 R 331 R 332 R 333 R 334 R 335 R 336 R Pályi Ede Közgazdaságtan mindenki számára : A szolidarizmus közgazdaságtana.- Budapest : Athenaeum, p.; 18 cm R Piettre, André Économie dirigée et commerce international : L'organisation du commerce international est-elle possible par l'initiative privée?.-paris : Librairie du R 340 Recueil Sirey, viii, 201 p.; 25 cm 314. Pigou, A. C. Economics in practice : Six lectures on current issues.-london : Macmillan, vii, 154 p.; 19 cm R Pigou, A. C. The political economy of war.-a new and revised ed.-london : Macmillan, viii, 169 p.; 19 cm R Pólya Jakab A budapesti bankok története az években.-budapest : Márkus Samu könyvnyomdája, p.; 23 cm R Pólya Jakab A gazdasági válság.-budapest : Athenaeum, vii, 435 p.; 23 cm R Popovics Sándor A pénz sorsa a háborúban.-budapest : Magyar Tudományos Akadémia, p., 11 t.; 23 cm - (A világháború gazdasági és társadalmi története) R oldal

16 319. Radnóti István 320. Rajnik Béla A magyar mezıgazdaság világmárkái.-budapest : Magyar Szemle Társaság, p.; 16 cm - (Kincsestár ; 63.) Az Ausztriától való gazdasági különválás nyomán várható alakulások : Az önálló vámterület hatásai Magyarország mezıgazdaságára, iparára és kereskedelmére.-budapest : Franklin-Társulat, p.; 24 cm R 351 R Reuter, Franz Schacht.-Stuttgart ; Berlin : Deutsche Verlags-Anstalt, p.; 21 cm R Rézler Gyula A magyar nagyipari munkásság kialakulása : Budapest : Rekord Könyvkiadó, p.; 21 cm R Rézler Gyula Egy magyar textilgyár munkástársadalma.-budapest : Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, p.; 22 cm - (Magyar Ipari R 359 Munkatudományi Intézet 1. sz. kiadványa) 324. Ricardo, David A közgazdaság és adózás alapelvei.-budapest : Pallas Rt., xxxix, 502 p.; 19 cm R Ricardo, David A közgazdaság és adózás alapelvei.-budapest : Magyar Közgazdasági Társaság, p.; 17 cm R Ricardo, David Levelek Malthushoz.-Budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, p.; 23 cm - (Magyar Közgazdasági Könyvtár ; 14.) R Robbins, Lionel The Great Depression.-London : Macmillan, xiv, 238 p.; 22 cm R Rochester, Anna Lenin on the agrarian question.-new York : International Publishers, p.; 22 cm R Rochester, Anna Rulers of America : A study of finance capital.-new York : International Publishers, p.; 25 cm R Roscher Vilmos 331. Roscher Vilmos 332. Roscher Vilmos 333. Roscher Vilmos 334. Roscher Vilmos 335. Roscher Vilmos 336. Roscher, Wilhelm 337. Roscher, Wilhelm 338. Rostás László A földmővelés és a rokon ıstermelések története és nemzetgazdasági elmélete : Kézi- és olvasókönyv nemzet- és mezıgazdák számára.-2. kiad.-budapest : Lampel R. Könyvkereskedése, xii, 955 p.; 23 cm - (A nemzetgazdaság rendszere ; 2 köt.) A kereskedés és az ipar története és elmélete : Kézi- és olvasókönyv üzletemberek és a tanuló ifjúság számára.-szeged : Schulhof Károly, xv, 816 p.; 23 cm - (A nemzetgazdaság rendszere ; 3. kötet) A mezıipar nemzetgazdaságtani elmélete.-pest : Eggenberger-féle Könyvkereskedés, viii, 361 p.; 18 cm A nemzetgazdaságtan rendszere : 1-2. : A nemzetgazdaság alaptanai ; A mezıipar nemzetgazdaságtani elmélete.-uj olcsó kiadás.-budapest : Eggenberger-féle Könyvkereskedés, p.; 18 cm - (A nemzetgazdaságtan rendszere ; 1-2. kötet) A nemzetgazdaság alaptanai : Kézi- és olvasókönyv üzletemberek és a tanuló ifjúság számára.-2. kiad.-budapest : Lampel R. Könyvkereskedése, [1912].-xvi, 974 p.; 24 cm - (A nemzetgazdaság rendszere ; 1. kötet) A nemzetgazdaság a klasszikai ókorban.-budapest : Franklin-Társulat, p.; 14 cm Geschichte der National-Oekonomik in Deutschland.-München : Oldenbourg, viii, 1085 p.; 22 cm - (Geschichte der Wissenschaften in Deutschland ; 14.) Grundlagen der Nationalökonomie : Ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende.-26. Aufl.-Stuttgart und Berlin : J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, xv, 895 p.; 24 cm - (System der Volkswirtschaft ; 1. Band) Devalváció és belföldi áralakulás.-[szeged] : [s.n.], p.; 25 cm.- Különlenyomat a Magyar Takarékpénztárak és Bankok Évkönyvébıl R 361 R 362 R 369 R 370 R 371 R 372 R 367 R 368 R oldal

17 339. Rostás László 340. Rowntree, B. Seebohm 341. Röpke, Wilhelm 342. Röpke, Wilhelm 343. Röpke, Wilhelm 344. Röpke, Wilhelm 345. Ruskin János 346. Salin, Edgar 347. Salter, Arthur 348. Salter, Arthur et al Sartorius von Waltershausen, August Sartorius von Waltershausen, August Sartorius von Waltershausen, August 352. Say, Jean-Baptiste Konjunktúraelmélet és konjunktúrapolitika.-budapest : Magyar Tudományos Akadémia, vii, 339 p.; 23 cm - (Konjunktúraelmélet és konjunktúrakutatás ; 1. kötet) Poverty and progress a second social survey of york.-london ; New York ; Toronto : Longmans, Green and Co., xx, 540 p.; 24 cm Finanzwissenschaft.-Berlin ; Wien : Industrieverlag Spaeth and Linde, p.; 26 cm Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart.-Erlenbach ; Zürich : Eugen Rentsch Verlag, p.; 22 cm International economic disintegration.-london ; Edinburgh ; Glasgow : William Hodge, xii, 283 p.; 25 cm Die Lehre von der Wirtschaft.-Erlenbach ; Zürich : Eugen Rentsch Verlag, viii, 203 p.; 21 cm "... az utólsónak is... annyit, mint neked." : ("unto this last") : A politicai oeconomia alapelveirıl szóló négy értekezés.-budapest : Franklin- Társulat, p.; 20 cm Geschichte der Volkswirtschaftslehre.-3. erw. Aufl.-Bern : A. Francke AG., p.; 24 cm Recovery : The second effort.-rev. ed.-london : G. Bell and Sons, xxxv, 306 p.; 21 cm The world's economic crisis and the way of escape.-london : George Allen and Unwin, p.; 20 cm - (Halley Stewart Lecture, 1931) Das volkswirtschaftiche System der Kapitalanlage im Auslande.-Berlin : Druck und Verlag von Georg Reimer, p.; 23 cm Die Weltwirtschaft und die Staatlich Geordneten verkehrswirtschaften.- Leipzig : G. A. Gloeckner, p.; 24 cm - (Schriften des Weltwirtschafts-Instituts der Handels-Hochschule Leipzig ; 2.) Deutsche Wirtschaftsgeschichte : erg. Aufl.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, x, 636 p.; 25 cm Cours complet d'économie politique pratique : L'économie des sociétés : Tom 2.-Paris : Chez Rapilly, Libraire, vii, 479 p.; 20 cm R 374 R 379 R 375 R 376 R 377 R 378 R 380 R 383 R 388 R 382 R 486 R 487 R 488 R Say, Jean-Baptiste Traité d'économie politique, ou simple exposition de la maniére dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses : Tome ed.- R 385 Paris : Shez Deterville, Libraire, lxxix, 452 p.; 21 cm 354. Say, Jean-Baptiste Traité d'économie politique, ou simple exposition de la maniére dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses : Tome 2.-Paris : R 386 Chez Déterville, Libraire, p.; 21 cm 355. Say, Jean-Baptiste Oeuvres diverses : Catéchisme d'économie politique : Fragments et opuscules inédits : Correspondance générale : Olbie : Petit volume : Mélanges de morale et de littérature.-paris : Chez Guillaumin, Libraires, R xviii, 748 p.; 24 cm 356. Schacht, Hjalmar Die Stabilisierung der Mark.-Berlin und Leipzig : Deutsche Verlags-Anstalt, p.; 23 cm R Schilling Zoltán A pénzforgalom irányítása.-budapest : Studium, p.; 23 cm R Schmidt Lajos Die Löhne der landwirtschaftlichen Arbeiter in Ungarn.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, p.; 24 cm R Schmoller, Gustav Die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre im neunzehnten Jahrhundert : Gustav Schmoller zur siebenzigsten Wiederkehr seines Geburtstages : 24. Juni Teil.-Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, xi, [723] p. ism. oldalsz.; 23 cm R oldal

18 360. Schmoller, Gustav 361. Schmoller, Gustav Die soziale Frage : Klassenbildung, Arbeiterfrage, Klassenkampf.- München ; Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, xi, 673 p.; 24 cm R 392 Über einige Grundfragen der Sozialpolitik und der Volkswirtschaftslehre.-2. ver. Aufl.-Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, ix, 393 p.; 22 cm R Schranz András Üzemgazdaságtan.-Budapest : [Attila Ny.], p.; 24 cm R Schumpeter, Joseph A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung : Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus neubearb. Aufl.-München und Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, xiv, 369 p.; 24 cm R Schumpeter, Joseph A Schumpeter, Joseph A Sée, Henri Vergangenheit und Zukunft der Sozialwissenschaften.-München und Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, p.; 23 cm - (Schriften des Sozialwissenschaftlichen Akademischen Vereins in Czernowitz ; 7.) Wie studiert man Sozialwissenschaft?.-2. Aufl.-München ; Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, p.; 24 cm - (Schriften des Sozialwissenschaftlichen Akademischen Vereins in Czernowitz ; 2.) Französische Wirtschaftsgeschichte : 1. Band.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, p.; 24 cm - (Handbuch der Wirtschaftsgeschichte) R 399 R 400 R Sée, Henri 368. Sinclair, Huntly M Sismondi János 370. Sismondi János 371. Smith, Adam 372. Smith, Adam 373. Smith, Adam 374. Smith, Adam 375. Smith, Adam 376. Smith, Adam 377. Smolka János 378. Sombart, Werner Französische Wirtschaftsgeschichte : 2. Band.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, vi, 633 p.; 24 cm - (Handbuch der Wirtschaftsgeschichte) The principles of international trade.-new York : Macmillan, xvii, 482 p.; 20 cm A nemzetgazdaságtan újabb elmélete : 1. kötet : A nemzetgazdaságtan tárgya és a tudomány keletkezése.-budapest : Pallas, p.; 19 cm - (Nemzetgazdasági írók tára) A nemzetgazdaságtan újabb elmélete : 2. kötet : A pénzrıl. Az adóról. A népesedésrıl. Függelék.-Budapest : Pallas, p.; 19 cm - (Nemzetgazdasági írók tára) An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations : Vol. 1.- London ; Toronto ; New York : E. P. Dutton & Co.; J. M. Dent & Sons, xviii, 441 p.; 17 cm - (Everyman's Library ; 412.) An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations : Vol. 2.- London ; Toronto ; New York : E. P. Dutton & Co.; J. M. Dent & Sons, vii, 455 p.; 17 cm - (Everyman's Library ; 413.) An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations : Vol. 2.- Edinburgh : William Creech ; Mundell etc., vi, 512 p.; 21 cm An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations : Vol. 3.- Edinburgh : William Creech ; Mundell etc., v, 448, [52] p.; 21 cm Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetérıl és okairól : 1. kötet.- Budapest : Magyar Közgazdasági Társaság, iv, 495 p.; 17 cm Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetérıl és okairól : 2. kötet.- Budapest : Magyar Közgazdasági Társaság, iv, 532 p.; 17 cm Az átmeneti gazdaság problémái.-2. átd. és bıv. kiad.-budapest : Benkı Gyula Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés, p.; 23 cm Die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert und im Anfang des 20. Jahrhunderts.-6. Aufl.-Berlin : Druck von Hesse und Becker, xvi, 532 p.; 23 cm R 402 R 403 R 406 R 407 R 409 R 410 R 411 R 412 R 413 R 414 R 415 R oldal

19 379. Sombart, Werner 380. Sombart, Werner 381. Sombart, Werner 382. Sombart, Werner 383. Sombart, Werner 384. Sombart, Werner 385. Somogyi Manó 386. Sövényházy Ferenc 387. Spann, Othmar 388. Spann, Othmar 389. Spann, Othmar 390. Stamp, Josiah 391. Stamp, Josiah 392. Stamp, Josiah 393. Stamp, Josiah 394. Stein Emil Luxus und Kapitalismus.-München ; Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, viii, 220 p.; 23 cm - (Studien zur Entwicklungsgeschichte des modernen Kapitalismus ; 1.) Der moderne Kapitalismus : Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart : 1. Band ; 1. Halbb.-5. unver. Aufl.-München ; Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, xxii, 462 p.; 24 cm Der moderne Kapitalismus : Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart : 1. Band ; 2. Halbb.-5. unver. Aufl.-München ; Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, vii, [456] p.; 24 cm Der moderne Kapitalismus : Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart : 2. Band ; 1. Halbb.-5. unver. Aufl.-München ; Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, x, 585 p.; 24 cm Der moderne Kapitalismus : Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart : 2. Band ; 2. Halbb.-5. unver. Aufl.-München ; Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, ix, [640] p.; 24 cm Die vorkapitalistische Wirtschaft : 1. Band : 2. halbb.-münchen ; Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, ix, [456] p.; 23 cm - (Der moderne Kapitalismus) A munkás-osztalék : Társadalomgazdasági tanulmány.-budapest : Kilián Frigyes Magy. Kir. Egyetemi Könyvárus, p.; 23 cm Jogalkotás és gazdasági élet.-budapest : Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Hiteljogi Szemináriuma, p.; 23 cm.- Különlenyomat a " Gazdasági Jog" ; 2. évf. (1942) sz.-ból Fundament der Volkswirtschaftslehre.-3. neuerdings durchgesehene Aufl.- Jena : Verlag von Gustav Fischer, xvi, 382 p.; 24 cm Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre auf lehrgeschichtlicher Grundlage : Mit einem Anhang : Wie studiert man Volkswirtschaftslehre? neubearb. Aufl.-Leipzig : Verlag von Quelle & Meyer, xvi, 223 p.; 19 cm - (Wissenschaft und Bildung ; 193/194) Die Krisis in der Volkswirtschaftslehre.-München ; Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, p.; 24 cm - (Verwaltung, Interessenvertretung und Forschung ; 3.) The national capital and other statistical studies.-london : P. S. King and Son, vii, 299 p.; 22 cm The fundamental principles of taxation in the light of modern developments.-new and revised ed.-london : Macmillan, xiii, 220 p.; 22 cm The science of social adjustment.-london : Macmillan, vii, 174 p.; 22 cm Wealth and taxable capacity : Being the newmarch lectures for on current statistical problems in wealth and industry.-london : P.S. King and Son, p.; 22 cm Magyarország gazdasági szerepe Nyugat és Kelet között.-budapest : Korvin ny., p.; 18 cm - (Cobden-könyvtár ; 35.) R 417 R 418 R 419 R 420 R 421 R 425 R 426 R 427 R 428 R 429 R 430 R 431 R 432 R 433 R 434 R Sternberg, Fritz Der Imperialismus.-Berlin : Malik-Verlag, p.; 24 cm R Stromfeld Aurél Készül az uj háboru!.-budapest : Világosság Ny., p.; 21 cm R Sulyok Endre A mezıgazdaság adóterhe figyelemmel egyéb termelési ágak adóterhére : (Pályamő).-Budapest : Pénzügyi Fogalmazói Kar Orsz. Egyesülete, p.; 22 cm.- Különlenyomat: Pénzügyi Fogalmazók Lapja ; 4. éfv. (1930) sz. R oldal

20 398. Surányi-Unger Tivadar 399. Surányi-Unger Tivadar A gazdasági válságok történetének vázlata 1920-ig.-Budapest : Szent István Társulat, p.; 23 cm A gazdaságpolitika tudományos alapkérdései.-budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, xi, 280 p.; 23 cm - (Közgazdasági Könyvtár ; 3.) R 440 R Surányi-Unger Tivadar Magyar nemzetgazdaság és pénzügy : 1. kötet.-2. erısen átdolg. és bıv. kiad.-budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, vi, 417 p.; 25 cm R Surányi-Unger Tivadar 402. Surányi-Unger, Theo 403. Surányi-Unger, Theo 404. Szabó Ervin 405. Szádeczky Lajos 406. Szádeczky Lajos 407. Szádeczky-Kardoss Tibor 408. Széchenyi István 409. Széchenyi István 410. Széchenyi István 411. Széchenyi István Magyar nemzetgazdaság és pénzügy : 2. kötet.-2. erısen átdolg. és bıv. kiad.-budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, v, 435 p.; 25 cm R 443 Economics in the twentieth century : The history of its international development.-new York : W W Norton and Company, xix, 397 p.; 24 cm Weltwirtschaft und Wehrwirtschaft : Sechs Vorträge.-Jena : Verlag von Gustav Fischer, vi, 119 p.; 23 cm Társadalmi és pártharcok a es magyar forradalomban : Bevezeti Jászi Oszkár tanulmánya: Szabó Ervin és életmunkája.-bécs : Bécsi magyar kiadó, p.; 24 cm - (Szabó Ervin hátrahagyott mővei) Iparfejlıdés és a czéhek története Magyarországon : Okírattárral ( ) : Czéhek lajstroma : A Czéhirodalom és ipartörténet könyvészete : 1. kötet.-budapest : Országos Iparegyesület; Ranschburg Gusztáv Könyvker., vii, 234 p.; 22 cm - (Az Országos Iparegyesület Báró Kornfeld Zsigmond-Könyvtára ; 6.) Iparfejlıdés és a czéhek története Magyarországon : Okírattárral ( ) : Czéhek lajstroma : A Czéhirodalom és ipartörténet könyvészete : 2. kötet.-budapest : Országos Iparegyesület; Ranschburg Gusztáv Könyvker., p.; 22 cm - (Az Országos Iparegyesület Báró Kornfeld Zsigmond-Könyvtára ; 7.) A magyarországi pénzintézetek fejlıdése.-budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, vii, 212 p.; 23 cm - (Közgazdasági Könyvtár ; 4.) Széchenyi tanításai.-budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, [1926].- liv, 325 p.; 21 cm - (A magyar népmővelés könyvei) Gróf Széchenyi István munkáiból : 1. kötet : Hitel. Világ. Stadium. Úti rajzok.-budapest : Franklin-Társulat, p.; 19 cm - (Magyar Remekírók ; 16.) Gróf Széchenyi István munkáiból : 2. kötet : A Kelet népe. Politikai programmtöredékek. Széchenyi beszédeibıl. Egy pillantás a névtelen "Visszapillantás"-ra. Széchenyi-aphorismák. A Széchenyi irodalom.- Budapest : Franklin-Társulat, p.; 19 cm - (Magyar Remekírók ; 17.) Gróf Széchenyi István válogatott munkái : 1. kötet.-budapest : Lampel Róbert, xvi, 367 p.: ill.; 18 cm - (Remekírók Képes Könyvtára) R 439 R 445 R 446 R 447 R 448 R 449 R 424 R 450 R 451 R Széchenyi István 413. Széchenyi István 414. Szepessy Mihály 415. Takaróné Gáll Beatrix Gróf Széchenyi István válogatott munkái : 2. kötet.-budapest : Lampel Róbert, [1903].-412 p.: ill.; 18 cm - (Remekírók Képes Könyvtára) Széchenyi vallomásai és tanításai : Széchenyi-anthologia.-2. kiad.- Budapest : Studium, [1943].-441 p.; 22 cm Ausztria birodalmi adórendszere különös tekintettel a magyar korona alatti országok adó és államgazdászati viszonyaira.-pest : Pfeifer Ferdinánd, p.; 22 cm Gazdaságetika.-Budapest : Gergely R. Könyvkereskedés, p.; 23 cm - (Közgazdasági Könyvtár ; 20.) R 454 R 455 R 457 R oldal

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA A SEMMELWEIS IGNÁCRA VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ MŰVEKRŐL A nagyobb könyvrészletek és különlenyomatok adataival együtt (A kiadványok megjelenésének időrendjében) Az összeállítás a Magyar

Részletesebben

2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író

2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író 2015. július 6. Pulszky Károly (London 1853. XI. 10. Brisbane, Myrtletown/Ausztrália 1899. VI. 5.) politikus, műgyűjtő, művészeti író Névváltozatai: Pulszky, Carl von Pulszky, Karl von Pulszky Károly P

Részletesebben

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész

Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész 2014. február 23. Hoffmann Edith (Brassó 1888. XII. 7. Budapest 1945. IV. 6.) művészettörténész Nagyapja: Engel Károly festő Apja Phil. Dr Hoffmann Frigyes (tanár az Eötvös kollégiumban), Anyja Engel Mária.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

Orvos- és mentéstörténelmi kiadványok

Orvos- és mentéstörténelmi kiadványok 49 Orvos- és mentéstörténelmi kiadványok I. Internationaler Kongress für Rettungswesen. Auszüge und Leitsätze der Vorträge. H. n., k. n., é. n. (1908 k.) I. Internationaler Kongress für Rettungswesen.

Részletesebben

Bestände der FachbibMothek Finno-Ugrnstik der UniversitätsbnbHothek BerMn

Bestände der FachbibMothek Finno-Ugrnstik der UniversitätsbnbHothek BerMn Schriftenreihe der Universitätsbibliothek Berlin Nr. 47 Bestände der FachbibMothek Finno-Ugrnstik der UniversitätsbnbHothek BerMn Auswah!kata!og GesdniAte / Geographie BerMm 1986 Schriftenreihe der Universitätsbibliothek

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1

B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz. Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 B/1. Melléklet a szakmai önéletrajzhoz Draskóczy István mőveinek jegyzéke 1 I. Könyv a/ lektorált - A magyar nép története 1526-ig. Budapest, 1990. Ikva Kiadó. 103. /Korszerő történelem fiataloknak/. (1990.

Részletesebben

1908 *Nemes Marcell képgyűjteménye a Szépművészeti Múzeumban. 1908. Forrás: Mravik: Hatvany, 2003. 113 p. valószínűleg téves, helyesen: 1909.

1908 *Nemes Marcell képgyűjteménye a Szépművészeti Múzeumban. 1908. Forrás: Mravik: Hatvany, 2003. 113 p. valószínűleg téves, helyesen: 1909. 2014. szeptember 14. Nemes Marcell, Jánoshalmi gyűjteménye (Jánoshalma 1866 Budapest 1930. október 28.) kereskedő, műgyűjtő, műpártoló 1908 *Nemes Marcell képgyűjteménye a Szépművészeti Múzeumban. 1908.

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

REPERTÓRIUMA MIINERVA 1922-1940 + PANNONIA 1935-1943 + 1937-1942. Összeállította

REPERTÓRIUMA MIINERVA 1922-1940 + PANNONIA 1935-1943 + 1937-1942. Összeállította HÁROM PÉCSI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT REPERTÓRIUMA + MIINERVA 1922-1940 + PANNONIA 1935-1943 + MŰHELY 1937-1942 Összeállította Galambos Ferenc Budapest 19 7 6 Bevezetés A PozsonybólPécsre helyezett Erzsébet-tudományegyetem

Részletesebben

19 20. századi kiadói jelvények

19 20. századi kiadói jelvények Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola PhD értekezés 19 20. századi kiadói jelvények A jelvényhasználat elve és gyakorlata Témavezető Dr. V. Ecsedy Judit Országos

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR JÁNOSI BÉLA (1857 1921) ESZTÉTIKATÖRTÉNÉSZ ÉS PEDAGÓGUS, AZ ELSİ MAGYAR NYELVŐ EGYETEMES ESZTÉTIKATÖRTÉNET SZERZİJÉNEK IRODALMI MUNKÁSSÁGA [1] ÉS A RÓLA SZÓLÓ SZAKIRODALOM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15.

SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. SZABÓ BÉLA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2011. 10. 15. I. A HAZAI ILL. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK 208 hivatkozás Tanulmányok: T-1. Néhány felelősségi kérdés az erdélyi szász Statutumokban In: Adalékok a felelősség

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

ALAPY Viktor: Miért szidják az OTI-t? Társadalombiztosításunk egyszerűsítése. Atgeneum, Budapest, 1943

ALAPY Viktor: Miért szidják az OTI-t? Társadalombiztosításunk egyszerűsítése. Atgeneum, Budapest, 1943 Szakirodalom A magyar társadalombiztosítás 50 éve. Az OTI kiadványa, Budapest, 1943 ALAPY Viktor: Miért szidják az OTI-t? Társadalombiztosításunk egyszerűsítése. Atgeneum, Budapest, 1943 ALTENBURGER Gyula:

Részletesebben

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, 1899. A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743-1848). Nagykanizsa,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Általános orvosi irodalom

Általános orvosi irodalom 32 Általános orvosi irodalom I. Nemzetközi Anaesthesiológiai Kongresszus Balatonfüred, 1975. szeptember 2-4. H. n., é. n., Magyar Anaesthesiológiai és Reanimatiós Társaság. Abe, T. (Hrsg.) Sherry, S. (Hrsg.):

Részletesebben

A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság

A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság Meyer Dietmar A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság Célkitőzés: A jelenlegi válság okát a közgazdászok egy része abban látja, hogy nincs elegendı bizalom bizonyos nemzeti valuták iránt, vagyis

Részletesebben

Elsősegélynyújtással foglalkozó kiadványok

Elsősegélynyújtással foglalkozó kiadványok 38 Elsősegélynyújtással foglalkozó kiadványok Az I. Máltai Országos Konferencia elhangzott előadásai. Szombathely, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Szervezete, 1994. A II. Máltai Országos Elsősegélynyújtó

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben