2014. május 28., 8.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. május 28., 8.00"

Átírás

1 8. évfolyam 24. május 28., 8. füzet Országos kompetenciamérés 24

2 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd el, és a legjobb tudásod szerint válaszolj a kérdésekre!. Vannak olyan matematika- és szövegértési feladatok, amelyek után négy vagy öt válaszlehető ség szerepel, ezek mindegyikét egy-egy betű jelöli. z ilyen feladatokban annak az egyetlen válasznak a betűjelét satírozd be, amelyiket helyesnek gondolod! z. példafeladat ezt mutatja be.. MK3 Hét Hány percből áll egy hét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Ha már megjelöltél egy választ, de meggondoltad magad, akkor az első jelölést jól láthatóan húzd át, vagy tégy rá egy X-et, majd satírozd be a helyesnek ítélt választ az alább látható módon! Néhány matematika- és szövegértési feladatban több választ is meg kell jelölnöd úgy, hogy mindegyik sorban egy-egy állítással kapcsolatban kell döntést hoznod. Erre látsz példát a 2. példafeladatban. 2. MK2 kció alka áruházban a Világatlaszt 2 zedről 8 zedre értékelték le. öntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis az alábbi állítások közül! Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld! Igaz Hamis Világatlasz ára %-kal csökkent. I Világatlasz új ára az eredeti ár 4/5-e. I Világatlasz ára 2 zeddel csökkent. I H H H 2 Matematika. évfolyam

3 3. szövegértési részben lesznek olyan kérdések, amelyekre a választ a feladatlapon megadott helyre kell beírnod. sak olyan hosszú választ írj, hogy az kiférjen az üresen hagyott helyre. 3. példafeladat egy ilyen kérdést mutat be. 3. OK42 Könyv Mit csinál a fiú, miután megtalálta a könyvet? szövegértési feladatok között vannak olyanok, amelyekre a választ a szövegben kell visszakeresned és aláhúznod. Ilyenkor lapozz vissza, keresd ki a választ a szövegben, és húzd alá! Találkozol olyan szövegértési feladatokkal is, amelyekben néhány állítást számozással, a megadott szempont szerint kell sorba rendezned. z ilyen feladatokban az állítások előtti vonalra írd be a sorrendnek megfelelő számot! 6.. matematikarészben vannak olyan feladatok, amelyekben rövid választ (egy számot vagy néhány szót) kell írni az üresen hagyott helyre. bonyolultabb matematikafeladatok esetében nemcsak a végeredményre, nemcsak arra a követ keztetésre vagy döntésre vagyunk kíváncsiak, amelyet az eredmény alapján hozol, hanem sze ret nénk látni azt is, hogy milyen számításokat végeztél a feladat megoldása során. Erre a feladat szövege külön felhívja a figyelmedet. Pl.: Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! 8. Más matematikafeladatok esetében önállóan kell írásba foglalnod, hogy milyen matematikai módszerrel oldanál meg egy adott problémát, milyen matematikai érvekkel cáfolnál meg vagy támasztanál alá egy állítást. z ilyen kérdésekre többféleképpen adhatsz helyes választ. Válaszodat aszerint fogjuk értékelni, hogy az általad leírtak mennyire tükrözik a probléma megértését, illetve milyen a válaszodban megmutatkozó gondolatmenet.. zoknál a matematikafeladatoknál, amelyekben két-három lehetőség közül választva kell vala milyen döntést hoznod, ÉS indoklást is kérünk, nagyon fontos, hogy az indoklásodat/ számításodat is leírd, mert ennek hiányában nem elfogadható a válaszod.. Felrakja a polcra, majd bezárja a könyvszekrényt. zután szól a mamájának, hogy megtalálta a könyvet. Néhány matematikafeladatban egy képzeletbeli ország, Zedország szerepel. Zedország pénzneme a zed. füzet végén képleteket tartalmazó táblázatot találsz, amely segítséget nyújthat a matematikafeladatok megoldásában. feladatok megoldásához használhatsz vonalzót, számológépet. Állj! Ne kezdj hozzá a feladatok megoldásához, amíg arra fel nem szólítanak! Matematika. évfolyam 3

4 pénz kialakulása z alábbi szöveg a pénz kialakulásáról szól. Olvasd el, és válaszolj a kérdésekre! pénz kialakulása z első pénzt esztendővel Krisztus születése előtt a görögök verték ezüstből. zelőtt a pénzt nem ismerték, hanem cserekereskedést űztek. Ez úgy történt, hogy aki valamit vásárolni akart, nem pénzt adott érte, mint ma, hanem olyasvalamit, amiből neki sok volt, de az eladónak kevés. Ha tehát valaki gabonáért juhot akart cserélni, keresnie kellett egy olyan embert, akinek juha volt, és gabonát akart érte. 2. század elején az ilyen cserekereskedések az óceáni szigetországok és frika népeinél is divatban voltak még. z európai ember vitt nekik mindenféle értéktelen csecsebecsét, például tükröt, és kapott értük elefántcsontot, vadbőrt és sok mást, ami azon a vidéken bőven található. régi perzsák, görögök és rómaiak a pénz helyett a szarvasmarhát használták, minden áruért marhát adtak cserébe. Más népeknél juh, ló, gabona, kagylók, réz- és vasszerszámok helyettesítették a mai pénzt. zok a népek, amelyek jórészt vadászatból éltek, mint az oroszok, lappok és az ősmagyarok a honfoglalás előtt, vadbőrökkel fizettek. z ősmagyaroknál az eljegyzések alkalmával a leány apja a vőlegénynek megmutatta vagyonát, a menyét-, nyest- és rókaprémeket, és azok közül adott neki jegyajándékot. magyar nyelvben még 3 évvel ezelőtt is a marha szóval jelölték a vagyont. cserekereskedésnek azonban sokszor nagy hátrányai voltak. marhának az értéke a jó vagy rossz esztendő szerint nagyon ingadozott, tehát a kereskedőt nagy veszteségek érhették, de a vevők sem tudtak az ingadozó érték alapján eligazodni, rendesen számítani. Ha a marha időközben elpusztult, az is kár volt. Nehezen lehetett egyik helyről a másikra elszállítani, végül pedig nem lehetett apróra váltani. népeknek tehát alkalmasabb eszközre volt szükségük. Olyanra, amelynek az értéke kevésbé ingadozik, tartós és könnyen szállítható, minden hol elfogadják, nem romlik, és amellett, hogy nem sok helyet foglal, értékes. Ilyenek a fémek, az arany, ezüst, réz, nikkel, bronz. Rudakat öntöttek különböző fémekből, és ezekkel vásároltak. e ez sem volt még elég célszerű, mert a rudakat mindig le kellett mérni, hogy megbecsülhessék, mennyit ér. Ezért később meghatározott súlyú rudakat, karikákat, golyókat öntöttek, és bélyeget nyomtak rá, amely a súlyát és az értékét mutatta. Innen már csak egy lépés kellett a mai pénzhez, mert amikor a rudakat kisebb értékű lapokra felaprózták, megszületett a pénz újszerű formája. e maga az állam sem vette sok hasznát a természetben való adózásnak. beszolgáltatott terményekkel sehogy sem tudott boldogulni, a pénz teljes hiányában azokat saját javára kellően alig tudta értékesíteni, szükségleteit 4 Szövegértés 8. évfolyam

5 pedig nem tudta kellőképpen kielégíteni. Így történhetett, hogy legelőször a királyok, az ország urai vették észre a pénz szükségességét, így a legdrágább fémből, az ezüstből, utóbb az aranyból pénzt verettek. régi cserekereskedés, a termények kicserélése tehát lassanként átalakult: az áru kicserélése helyett az árunak pénzért való megvétele lett a mástól való áruszerzés módja. pénzt már kezdetben is veréssel vagy öntéssel készítették. régi rómaiak öntötték, de később ők is a célszerűbb veréshez fordultak. pénzverés első korában, amikor a darabokat még valóságos kalapácsveréssel készítették, a pénz többnyire idomtalan és egyenetlenül vastag volt; szélének nem volt szabályos kör alakja. legrégibb pénz golyó vagy hasonló alakú volt, később vastag, tojásdad formát kapott, külsején bizonyos értékjelzéssel és díszítő rajzzal. perzsák lapos arany- és ezüstpénzéből lett idővel a lapos, kör alakú pénz, amely manapság is általános használatban van. Hajdanán szögletes pénzdarabokat is vertek. Tojásdad alakú magyar pénz volt a Szent György tallér, amely 66 és 53 között készült. Legelső kör alakú pénzünk IV. éla király idejéből való (3. század). Károly Róbert az uralkodása alatt (38 342) a pénzbeváltást és a pénzverést szabályozni akarta, és elrendelte, hogy nyilvános mérleghivatalt állítsanak fel minden szabad királyi városban. Ezekből lettek később a kamarák, ahol a kereskedők és üzletemberek új pénzre válthatták a forgalomból kitiltott pénznemeket. Károly Róbert veretett hazánkban legelőször aranypénzeket, a florenci aranyak alakjára. Ezeket az aranyakat az olasz Florence (mai Firenze) város nevéről nevezték el. Így lett a magyar aranypénz neve is forint. Körmöcbánya híre azért emelkedett, mert az onnan kikerült aranyés ezüstpénz már az európai forgalomban is híressé vált, és a magyar király példáját követve az aranypénzt majdnem minden európai uralkodó bevezette. hogyan külföldön is, a magyar királyság első három századában csak lapos pénzt, azaz lemezpénzt vertek, mégpedig olyan lágy fémkeverékből, amely hamar elkopott. Ezért a király évente új pénzt hozott forgalomba, a régit pedig forgalmon kívül helyezte úgy, hogy a régi pénzt be kellett cserélni. Mivel a régi pénzt súly szerint cserélték be, a királyok ezen a pénzváltáson is nyertek. Így aztán már III. éla király idejében a pénzváltás a kincstárnak olyan jövedelmet hozott, hogy ez tette ki a király készpénzjövedelmének majdnem harmadát. Szövegértés 8. évfolyam 5

6 OK52 pénz kialakulása Mi lehet az oka annak, hogy a fémpénz több évszázados használata ellenére még a 2. században is voltak olyan népcsoportok, amelyekkel az európaiak cserekereskedelmet folytattak? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Elértéktelenedett a pénzük. Más pénznemet használtak, mint az európaiak. Nem ismerték a pénzt. Nem tudtak számolni. 2 OK54 pénz kialakulása szöveg több pénzhelyettesítő eszközt is említ. Sorolj fel közülük HÁRMT! 3 OK56 pénz kialakulása Hasonlítsd össze az árucserét a pénzzel történő fizetés korai történetével! Írj egy-egy példát arra, hogy melyik milyen hátránnyal járt! z árucserén alapuló fizetés hátránya: pénzzel történő fizetés hátránya: 4 OK5 pénz kialakulása Mi volt a bélyegzés szerepe az elkészült fémrudakon? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! íszítőelemként funkcionált. tulajdonjog igazolása. z anyag minőségének feltüntetése. z érték és a súly rögzítése. 6 Szövegértés 8. évfolyam

7 5 OK58 pénz kialakulása Kinek okozhatott veszteséget a cserekereskedelem? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Kizárólag az államnak. Kizárólag a kereskedőknek. z államnak és a kereskedőknek. z államnak, a kereskedőknek és a vásárlóknak is. 6 OK5 pénz kialakulása Melyik IGZ, illetve melyik HMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld! Igaz z első pénzek egy része golyóhoz hasonlított. I pénzverés kezdetén kalapáccsal készítették a fémpénzt. I magyar aranyforintot IV. éla vezette be. I Hamis H H H OK53 pénz kialakulása Mi a 3. szövegrész elsődleges célja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! emutatni a cserekereskedelem hátulütőit. Összefoglalni a cserekereskedelem lényegét. Információt nyújtani a szarvasmarhatartásról. Tájékoztatni a szarvasmarhák pusztulásának okairól. 8 OK54 pénz kialakulása z 5. szövegrészben az állam bevételeiről olvashatsz. Melyik szövegrész folytatja ezt a témát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 6. szövegrész. szövegrész 8. szövegrész. szövegrész Szövegértés 8. évfolyam

8 OK55 pénz kialakulása Kiktől ered a mai fémpénzek kör alakja? OK56 pénz kialakulása z alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! hivatalos ismeretterjesztő szépirodalmi tudományos OK5 pénz kialakulása Kinga szerint a pénz kialakulása témamegjelölés alapján a szövegből hiányzik még egy fontos bekezdés. z alábbiak közül melyikkel lehetne kiegészíteni a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! fémpénzek mai előállítása kamarák működésének szabályozása királyok vagyonszerzése papírpénzek megjelenése 2 OK5 pénz kialakulása Egészítsd ki a következő mondatot egy szóval úgy, hogy az megfeleljen a. szövegrész tartalmának! régi pénz elkopott részének az értéke pénzváltáskor a kincstár... volt. 8 Szövegértés 8. évfolyam

9 Itt nem ér véget a szövegértési feladatsor, lapozz tovább! Szövegértés 8. évfolyam

10 Hajózási ajánlat Peti osztálya hajókirándulást tervez, és az alábbi ajánlatokat is fontolóra veszik. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Hajózási ajánlataink gyermek- és diákcsoportok részére Társaságunk a 22. évre az alábbi hajózási programokat kínálja a alatonon gyermek- és diákcsoportok (4 8 év) számára, előzetes időpont-egyeztetéssel.. Kedvezményes órás sétahajózás és.... között az alábbi kikötőkben: adacsony, Keszthely, Fonyód, Siófok és alatonfüred között alatonföldvár, alatonboglár, Révfülöp hajóállomásokról és alatonmáriafürdőről 6. -től. Minimumlétszám 25 fő. Ár: 6 Ft/fő + 2 kísérő díjtalan. 2. Szigligeti vártúra 22. május 2. szeptember. között. Indulás Fonyódról; a hajóút kb. óra, majd gyalogos túra a Szigligeti várig. z út óra a kikötőtől, majd gyalog vissza a hajóhoz. Igény esetén idegenvezetőt biztosítunk külön díjazás ellenében (5 Ft + áfa). hajózás ára oda-vissza: 25 Ft/fő, minimumlétszám 4 fő; különhajóval. 3. Keszthelyi kirándulások 22. május 2. szeptember. között, a hajóút Fonyódról Keszthelyre kb. 2 óra. hajózás ára oda-vissza: 6 Ft/fő, minimumlétszám 4 fő; különhajóval. Fakultatív programjavaslatok Keszthelyen: séta a Festetics-kastélyig (kb. 25 perc), majd múzeumlátogatás, mely kb.,5 óra. séta (kb. 5 perc) a alatoni Múzeumig, a múzeumlátogatás kb. óra. 4. alatonfüredi kirándulás 22. április 28. szeptember 3. között Siófokról. hajózás ára oda-vissza: Ft/fő, minimumlétszám 2 fő; menetrend szerinti járattal. Fakultatív programjavaslatok alatonfüreden: Tagore sétány, Kerek templom stb. 5. Tihanyi kirándulás 22. április 28. szeptember 3. között Siófokról. hajózás ára oda-vissza: Ft/fő, minimumlétszám 2 fő; menetrend szerinti járattal. Fakultatív programjavaslatok Tihanyban: pátság, séta az ófaluban, Echo domb, Kálvária domb, Marcipán Múzeum, aba Múzeum, Panoptikum, Levendula-Ház. Szövegértés 8. évfolyam OKM24_8 evfolyam_ fuzet.indb :3:5

11 6. Kedvezményes menetrend szerinti hajózás Siófok alatonfüred Tihany Ár: oda 55 Ft/fő, oda-vissza Ft/fő. alatonföldvár Tihany Ár: oda 4 Ft/fő, oda-vissza 8 Ft/fő.. ővebb információval szívesen állunk rendelkezésére! alatoni Hajózási Zrt. Tel. 84/3-5 Mártonné Hajduk Villő program manager (déli part) Tel. 2/6-42 Várnainé Soós ndrea program manager (északi part) Tel. 2/6-43 programok csak előzetes megrendelés esetén indulnak! Várjuk a alatonnál, várjuk a fedélzeten! Érvényes: ig és. -.-ig Siófok - alatonfüred - Tihany - Tihanyrév - alatonföldvár H H2 H3 H4 H5 H6 Állomások H H8 H H H H2 : : 3:3 6: indul Siófok érkezik :5 2:5 5:2 :5 :5 : :2 :3 :5 2: 4:2 4:3 2:2 4:5 5: 6:5 érkezik indul érkezik indul alatonfüred Tihany indul : 2: érkezik :5 indul érkezik :45 5:25 érkezik indul : 3:35 Tihanyrév :5 5:3 indul érkezik :55 3:3 2:5 5:45 érkezik alatonföldvár indul :4 3:5 Jelmagyarázat: jelzésű járat tól 6.8-ig és.-től.6-ig közlekedik satlakozás átszállással :5 :3 3:5 4:3 4:2 : 6:5 4: 6:3 3 OK Hajózási ajánlat Mi a neve annak a cégnek, amelynek a hajózási ajánlatát megismerhetjük? Szövegértés 8. évfolyam

12 4 OK2 Hajózási ajánlat Melyik az a KÉT feltétel, amely mindegyik ajánlat igénybevételéhez szükséges?. feltétel: 2. feltétel: 5 OK3 Hajózási ajánlat szöveg szerint merre tudja folytatni a kirándulást Peti osztálya Fonyódról? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Keszthelyre és adacsonyba Keszthelyre és Siófokra Keszthelyre és Szigligetre Keszthelyre és Tihanyba 6 OK4 Hajózási ajánlat Mi a közös a 3. és a 4. szövegrész tartalmában? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Mindkét hajó ugyanabból a kikötőből indul. Mindkét ajánlat ugyanannyiba kerül fejenként. Mindkét ajánlat tartalmaz programjavaslatokat. Mindkét ajánlat különhajóval vehető igénybe. OK8 Hajózási ajánlat Milyen HÁROM azonosságot fedezel fel a szigligeti és a keszthelyi kirándulások között? Szövegértés 8. évfolyam

13 8 OK Hajózási ajánlat Jelöld be a térképen nyíllal, hogy a menetrend H2-es járata honnan hová tart! 6 alatonfüred Tihany Tihanyrév Siófok alatonföldvár OK2 Hajózási ajánlat Melyik IGZ, illetve melyik HMIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld! Igaz menetrend április -től október -ig érvényes. I jelzésű járatok csak hétvégén közlekednek. I H3-as hajójárat végállomása Tihany. I Hamis H H H 2 OK5 Hajózási ajánlat z alábbi újságok közül melyikben jelenhetne meg ez a szöveg? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Élet és Irodalom Hírszerző Nemzeti Sport Turista Magazin Szövegértés 8. évfolyam 3

14 2 OK Hajózási ajánlat Petiék találtak egy ajánlatot, amelyet iskolájuk április -i közös kirándulásán szívesen igénybe vennének. Melyik ajánlat lehet ez? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!. ajánlat 2. ajánlat 5. ajánlat 6. ajánlat 22 OK8 Hajózási ajánlat z osztály úgy döntött, hogy Siófokra mennek kirándulni, és ott vesznek részt egy hajókiránduláson. Kata az egyórás sétahajózás mellett érvel, Judit a tihanyi kirándulást támogatj a. Állj ki valamelyikük véleménye mellett, és döntésedet támaszd alá a szöveg alapján! 4 Szövegértés 8. évfolyam

15 Itt nem ér véget a szövegértési feladatsor, lapozz tovább! Szövegértés 8. évfolyam 5

16 Zöld barackok Olvasd el Karinthy Frigyes Zöld barackok című novelláját, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Zöld barackok Egy nagy barackfán tavasszal, mikor melegen és barátságosan kezdett sütni a nap, kinyitották szemüket a picike, zöld barackok, és kíváncsian körülnéztek. e jó meleg van mondta az egyik barack, akit Gábor baracknak hívtak. Mitől van olyan jó meleg? ttól a nagy sárgától mondta Pista barack, aki barackmag korában esztétikai tanulmányokkal is foglalkozott. ttól a nagy sárgától ottan, szembe velünk, a kék égen. És mi az a nagy sárga? kérdezte naivan Gábor barack. Mi lenne? mondta fölényesen Pista barack. z is egy barack, olyan, mint mi, csakhogy valamivel nagyobb, és egyedül van, egyedül lóg valami nagy fáról, amit innen nem látni. És mi is leszünk ilyen szép sárgák? kérdezte kíváncsian Gábor barack. Hogyne! mondta fölénnyel Pista barack. Ha sokáig tart ez a jó meleg, akkor mi is ilyen szép sárgák leszünk. jó meleg csakugyan tartós volt, és a zöld barackok kezdtek szépen sárgulni. Különösen az egyik, akit Sándornak hívtak, és aki a legszélén ült a fának, és a legtöbb napfény érte. Ez a Sándor gyönyörűen fejlődik mondta egy napon Pista barack, aki szerette figyelni a barack-testvérek gyarapodását. zóta nagy tekintélye volt Sándornak a barackok között. Meglátjátok mondta Pista, ebből lesz a mi Lajosunk. (Tudniillik, a nagy, sárga barackot, ami az égen lógott, és ami olyan jó meleg volt, Lajosnak nevezték el.) Már most van olyan sárga mondta később. Hová fog fejlődni ez a fiú, szinte beláthatatlan. Sándor valóban egyre sárgább lett. Valamivel kisebb, mint Lajos mondta Pista, de ez csak optikai csalódás. Tudniillik Lajos messzebb van, és minél messzebb van valami, annál nagyobbnak látjuk mi. Ez ugyan nem egészen így van, de hát egy baracktól az is szép, ha egyáltalában tud ilyen nehéz latin szavakat, mint: optikai csalódás. És miért ne? fűzte tovább gondolatait Pista barack. Tegyük fel, hogy Lajos valami egészen rendkívüli lény a barackok között, mivel úgy látszik, hogy mindannyian tőle tanulnak sárgulni, még ez a Sándor is, aki pedig kivételes tehetség. Wilde Oszkár egy helyen nagyon szellemesen megjegyzi, hogy nem a művész tanul a természettől, hanem a természet tanul a művésztől. Ír költő, író, drámaíró, Szövegértés 8. évfolyam

17 5. 6. Ezt ugyan nem egészen így mondta Wilde Oszkár, de hát nem elég-e egy fiatal, zöld baracktól, hogy egyáltalán olvassa a nagyobb külföldi írók műveit? zt lehet mondani fejtegette néhány hét múlva Pista barack, hogy a mi Sándorunk nemcsak hogy van olyan sárga, mint az agyoncsodált, agyonistenített Lajos, hanem talán még sárgább. barackok helyeslően zúgtak, Sándor, az ünnepelt sárga, szenvelgően legyintett, és keserűen megjegyezte, hogy ehhez két hónap kellett a többieknek. Ő ezt már korábban tudta saját magáról. e hát nálunk nem értik meg a barackot, mert nincsen igazi kultúra. Úgy van, sárgább kiabáltak most már mindannyian. És tulajdonképpen kicsoda az a Lajos? Valamikor, igaz, elég sárga volt, és zöld korában, amikor még nem volt ítélőképessége, a mi Sándorunk is tőle tanult állítólag sárgulni. e most kiderült, hogy Lajos fejlődésképtelen, már nem tud újat nyújtani. Ő mindig ilyen sárga volt, nem fejlődött, nem változott semmit, míg íme, a mi Sándorunk egyre színesebb lesz, egyre duzzadóbb, piros és barna színekben pompázik. Kétségtelen mondta ki végre a szentenciát Pista barack, kétségtelen, hogy a mi Sándorunk az igazi, az új, a tökéletesebb barack, az ultrabarack; mondhatnám a barackabb barack. Lajos kora és a fejlődésképtelen romantikáé lejárt, le kell lökni Lajost onnan, és Sándort kell a helyébe ültetni. Látjátok ujjongott fel hirtelen, Lajos maga is megérezte, hogy igazunk van odanézzetek! Magától lehullott a fájáról! Mindnyájan odanéztek. Esteledett, és a Nap, mely melegíti és érleli a barackokat, e percben csakugyan fáradtan bukott a láthatár mögé. 23 OK482 2 Zöld barackok Húzz alá a szövegből KÉT olyan mondatot, amelyek bizonyítják, hogy Pista barack véleménye nagymértékben befolyásolja a közösség véleményét! 24 OK48 Zöld barackok Milyen különbséget látott Pista barack az. szövegrészben saját maguk és a nagy, sárga barack között? KETTŐT említs! Szövegértés 8. évfolyam

18 25 OK482 Zöld barackok z alábbi tulajdonságok közül melyik jellemző Gábor barackra? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! erőszakos hiszékeny kishitű művelt 26 OK483 Zöld barackok Fogalmazd meg, hogy melyik tulajdonságával tűnt ki a többiek közül Sándor barack! 2 OK48 Zöld barackok szöveg elbeszélője kétszer is fűz megjegyzést Pista barack megnyilvánulásaihoz. z egyik megjegyzés a 3. szövegrész, a másik a 4. szövegrész zárómondata. Fogalmazd meg röviden, mi a közös ezeknek az elbeszélői megjegyzéseknek a tartalmában, hangvételében! 28 OK48 Zöld barackok z 5. szövegrészben Pista barack Sándorról szól. Milyen Pista barack hangvétele ebben a bekezdésben? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! gúnyos hivatalos semleges ünnepélyes 8 Szövegértés 8. évfolyam

19 2 OK48 Zöld barackok ELSŐSORN mivel vádolja Pista barack Lajost? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! zzal, hogy túl messze van. zzal, hogy képtelen a fejlődésre. zzal, hogy túl nagy. zzal, hogy nincs ítélőképessége. 3 OK48 Zöld barackok Melyik alábbi szóval lehet helyettesíteni a 6. szövegrész szentencia kifejezését? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! felhívás figyelmeztetés következtetés utasítás 3 OK484 Zöld barackok Micsoda valójában Lajos? 32 OK485 Zöld barackok z alábbi állítások közül melyik jellemzi Pista barack magatartását? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! szöveg egészében igyekszik a háttérben maradni, nem törekszik előtérbe kerülni. szöveg elején visszafogottabb, a közepén felbátorodik, a végén ismét visszafogottabb. szöveg elején visszafogottabb, majd fokozatosan felbátorodik, a végén már szinte erőszakos. szöveg nagy részében visszafogottabb, a végén hirtelen, minden előzmény nélkül felbátorodik. Szövegértés 8. évfolyam

20 33 OK486 Zöld barackok Számozással állítsd sorrendbe a történet eseményeit! legkorábbit -essel jelöld!... Gábor barack kérdezősködni kezd.... Lemegy a nap.... Pista barack becsmérlően szól Lajosról.... Pista barack Wilde Oszkárt idézi. 2 Szövegértés 8. évfolyam

21 Állj! Ne kezdj hozzá a szövegértési feladatok következő részéhez, amíg arra fel nem szólítanak! Szövegértés 8. évfolyam 2

22 Korallzátony z alábbiakban avid ttenborough z élő bolygó című könyvéből közlünk részletet, amely a korallzátonyok élővilágát mutatja be. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Élet a korallzátonyon szárazföldön rengeteg különféle környezet van, amelyek mindegyikének megvan a maga speciálisan alkalmazkodó állat- és növényközössége. Ugyanez a helyzet a tengereken is, és meglepő, hogy a kettő között sok párhuzamra bukkanhatunk. szárazföld azon része, ahol az élet a legváltozatosabban és legsűrűbben burjánzik, a trópusi erdő, amelynek a tengeren a korallzátony a megfelelője. korallok változatos ligetei, amelyek törzsei és ágai hol fölfelé, a fény irányába nyúlnak, hol pedig oldalra nyúlva fogják fel a napfényt, úgy viselkednek, mint az őserdő növényei. zátonyt felépítő korallok természetesen állatok, testük nagyszámú, apró, sárgásbarna szemcsét tartalmaz, melyek nem mások, mint növények, apró algák. korallpolipocskák belsejében ezek az algák a gazdaállat bomlástermékeit dolgozzák fel, a foszfátokat és nitrátokat fehérjékké alakítják, és szén-dioxidból a Nap nélkülözhetetlen segítségével szénhidrátokat állítanak elő. Ez az utóbbi folyamat a fotoszintézis, amelynek folyamán az algák oxigént bocsátanak ki, márpedig a polipoknak pontosan erre van szükségük a lélegzéshez. Ez az elrendezés tehát mindkét szervezetnek nagyszerűen megfelel. polipokban élő algák mellett sok más alga él független életet a koralltelep halott részein. Egy darabka korall élőlényeit vizsgálva megállapítható, hogy az ott élő szervezetek háromnegyed része növény. korallzátony alapvető anyaga a mészkő, amelynek nyersanyagát a korallok és az algák egyaránt buzgón kivonják a tengervízből. korallpolipok a mészkő fő előállítói; soha nem szüntetik be a mészkiválasztást. mikor már mindegyikük megépítette a maga kis oltalmazó kamrácskáját, akkor újabb polipocskák segítségével tovább sarjadzik. z új egyed szintén elkezd i saját építkezését elődje tetején, amely így betemetődik és elhal. korall telep épülése közben többszörösen elágazik, a telepet létrehozó élőlények tehát csak egy vékony élő burkolatot alkotnak az egymásra rétegeződő üres mészkőkamrácskák tetején. z építmény elhagyott része azonban tovább szolgálja az őt létrehozó koralltelepet, mert erős támaszt biztosít számára. Ebből a szempontból a fatörzsben lévő élettelen faanyaghoz hasonlíthatók. korallzátony kőbokrai és ágai között igen változatos állatok táplálkoznak vagy találnak otthonra. papagájhalaknak a szájuk szélén éles, csőrszerű fogaik vannak, ezekkel megőrlik a csikorgó falatokat, és kiszedik belőlük a polipokat. Más halak kifinomultabb módon fosztogatják a korallokat. z ezüstfehér, narancsszínű, csíkozott csipeszhal rászorítja száját a poli p 22 Szövegértés 8. évfolyam

23 2 kamrájának bejáratára, és kiszívja belőle a polipot. tengeri csillagok emésztő folyadékot állítanak elő, aztán bespriccelik a pöttöm kamrácskákba, majd kiszívják belőlük az elfolyósodott polipokat. Más állatok búvóhelynek használják a korallzátonyt, vagy ott ütik fel tanyájukat. kacslábú rákok és a fúrókagylók lyukakat fúrnak a mészkőbe, amelyekben a planktont szűrögetve biztonságosan élhetnek. tengeri liliomok, a kígyókarú tengeri csillagok és a héjatlan puhatestűek állandóan ott mászkálnak a korall ágainak hálózatában. z apró barlangokban murénák leselkednek, hogy lecsapjanak mit sem sejtő zsákmányukra. z agancs korall ágai körül apró, világoskék korallsügérek rajai nyüzsögnek, mint holmi madár csapat. Közvetlenül a kiválasztott korallfürtjük fölött lebegve gyűjtögetik az örvénylő vízből az apró, szerves táplálékmorzsákat, de ha valami veszély fenyegeti őket, egy szempillantás alatt lebuknak a kőlevelek biztonságos menedékébe. koralltelepek körül és között pedig, akárcsak a dzsungelbeli fák ágain élő növények, szivacsok és tengeri virágállatok, tengeri uborkák, zsákállatok és kagylók élnek tömegesen, szorosan egymás mellett. 34 OK66 Korallzátony Mihez hasonlítja többször is a szöveg a korallzátonyt? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! szárazföldhöz halott fatörzshöz trópusi erdőhöz mészkőtelephez 35 OK662 Korallzátony Mi a korall? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! ásvány állat állati váz növény Szövegértés 8. évfolyam 23

24 36 OK665 6 Korallzátony korallok és az algák egymás mellett, közösen élnek a zátonyon. Krisztián szerint ez a kapcsolat elsősorban az algáknak hasznos, akik élősködnek a korallokon. Egyetértesz ezzel a kijelen téssel? Válaszodat a szöveg alapján indokold! 3 OK666 Korallzátony koralltelepen sokféle állat- és növényfaj él. szöveg szerint milyen arányban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! zátonyon fele-fele arányban élnek állatok és növények. zátonyon túlnyomórészt állatok élnek. zátonyok jellemző módon lakatlanok. z itt fellelhető élőlények 5%-a növény. 38 OK66 Korallzátony szöveg alapján fogalmazd meg, miért hasonlít a korallzátony egy fatörzshöz! 3 OK66 Korallzátony Kik a korallpolipok ellenségei? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! algák planktonok tengeri csillagok tengeri liliomok 24 Szövegértés 8. évfolyam

25 2 4 OK662 2 Korallzátony Mi a közös a következő három állat elnevezésében: csipeszhal, zsákállat, tengeri csillag? 4 OK663 2 Korallzátony Milyen szerepeket tölt be a tenger élőlényeinek életében a korallzátony?. szerep: 2. szerep: 42 OK665 Korallzátony Zoli vázlatot készített a szövegről, de összekeveredtek a vázlatpontjai. Tedd őket helyes sorrendbe!... korallpolipok ellenségei... Hogyan épül fel egy koralltelep?... hogy a földön, úgy a vízben is... Kik élnek még itt?... z algák szerepe Szövegértés 8. évfolyam 25

26 43 OK666 Korallzátony Melyik IGZ, illetve melyik HMIS a következő állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld! csipeszhal korallpolipokkal táplálkozik. I korallzátonyok között kacslábú rákok és fúrókagylók is élnek. I héjatlan puhatestűek messzire elkerülik a korallzátonyokat. I murénák az ellenségeik elől bújnak el a korallzátonyok barlangjaiba. I Szivacsok tömegesen fordulnak elő a koralltelepeken. I Igaz Hamis H H H H H 44 OK66 Korallzátony Milyen stílusú a szöveg? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! ismeretterjesztő szakirodalmi publicisztikai hivatalos 26 Szövegértés 8. évfolyam

27 2 Itt nem ér véget a szövegértési feladatsor, lapozz tovább! Szövegértés 8. évfolyam 2

28 Otthon nyomtatott jegy Olvasd el az alábbi ismertetést az otthoni jegynyomtatásról, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Otthon nyomtatott jegy MÁV-STRT kibővítette az internetes menetjegy-vásárlási szolgáltatását az otthoni jegynyomtatás lehetőségével. z új funkció az online jegyvásárláshoz használt e-ticket-rendszerben a vásárlási folyamat részeként lekérhető, így a szolgáltatásra már regisztrált utasaink automatikusan választhatják menetjegyük otthoni kinyomtatását is. z eredmények is azt mutatják, hogy a MÁV-STRT Zrt. legújabb kényelmi szolgál tatása egyre népszerűbb: elérte a tízezret azon internetes vásárlások száma, amelyek során otthoni nyomtatással kérték az utasok a jegyet. z online rendszerben az indulás óta több mint kétmillió jegyet vásároltak az utasok, az otthoni nyomtatás lehetőségét jelenleg minden hetedik interneten vásárló veszi igénybe. Kevesebb mint két hónap telt el az otthoni jegynyomtatás bevezetése és a tízezredik, otthoni nyomtatást választó vásárlás között. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bevezetéstől számított nyolc hét alatt tízezer vásárló sem a pénz tárakat, sem az állomási jegykiadó automatákat nem vette igénybe a jegyvásárláshoz, elkerülve a várakozást és egyúttal csökkentve a többi utas sorban állásra fordított idejét. z első időszak statisztikai adatai egyértelműen mutatják, hogy hétről hétre nő az interneten vásárló, de nem az állomási jegy kiadó automatáknál jegyet nyomtató utazók száma. z online jegyértékesítés növekvő nép szerűségéhez a kényelmen túl hozzájárul, hogy elővételben, az utazás előtt akár hatvan nappal is megválthatók a jegyek. z otthoni jegynyomtatás mindössze néhány egyszerű lépést követően megtörténhet:. regisztrációkor megadott cím és jelszó beírása után a ejelentkezés nyomógombbal jelentkezzen be az e-ticket-rendszerbe. 2. Válassza ki úti célját és az Önt megillető kedvezményt online vasúti menetrendünkben. 3. Jelölje be, hogy otthoni jegynyomtatást szeretne. 4. dja meg a számlázási címet (a vásárlásról elektronikus számlát kap). 5. dja meg nevét és születési dátumát. 6. Ellenőrizze, hogy a megfelelő vonatra szól-e a jegye.. fizetés után kapott pdf-dokumentumból nyomtassa ki a menet jegyét! jegy pdf-formátumban, 4-es méretben áll elő, és egy kétdimenziós pontkód tartalmazza az utazáshoz és jegykezeléshez szükséges információkat. Fontos tudni, hogy az otthon nyomtatott jegyek névre és vonatra szólnak, és a személyazonosságot a fedélzeten jegykezeléskor igazolni kell. kinyomtatott jegyen szerepelnek a kiválasztott vonatok is, indulási és érkezési idővel. Vásárlásáról minden esetben elektronikus számlát kap a regisztrált számlacímére. 28 Szövegértés 8. évfolyam

2014. május 28., 8.00

2014. május 28., 8.00 8. évfolyam 24. május 28., 8. füzet Országos kompetenciamérés 24 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra 214 Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest,

Részletesebben

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra 214 Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik szövegértés 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest,

Részletesebben

TestLine - szabol 10. oszt. matek kompetencia gyak Minta feladatsor

TestLine - szabol 10. oszt. matek kompetencia gyak Minta feladatsor 2016.06.18. 03:07:24 Egy idős fa 50 kg oxigént termel egy év alatt. Egy ember éves oxigénigénye 180 kg. 1. 1 hektár idős fákból álló erdő kb. hány ember oxigénigényét elégíti ki? (1 helyes válasz) 1:49

Részletesebben

TestLine - Gergelyfi J. tesztje 6. évfolyam Minta feladatsor

TestLine - Gergelyfi J. tesztje 6. évfolyam Minta feladatsor 2017.01.11. 06:51:44 1. következő ábrán egy kirándulóterület szintvonalas 2:12 Normál térképe látható, amelyen 4 túraútvonal is szerepel. ( szintvonal az azonos tengerszint feletti magasságban lévő pontokat

Részletesebben

Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS

Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS 8. évfolyam Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS Tanulói példaválaszokkal bővített változat Országos kompetenciamérés 2014 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2014-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát

Részletesebben

7. osztály 5. gyakorló feladatsor, kompetencia feladatok Nem a végeredményt várom, válaszaid indokold!

7. osztály 5. gyakorló feladatsor, kompetencia feladatok Nem a végeredményt várom, válaszaid indokold! 7. osztály 5. gyakorló feladatsor, kompetencia feladatok Nem a végeredményt várom, válaszaid indokold! 1. Az alábbi táblázatban az látható, hogy Gábor a legutóbbi hat kosárlabda-mérkőzésén hány büntetődobást

Részletesebben

Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS

Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS 6. évfolyam Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS Tanulói példaválaszokkal bővített változat Országos kompetenciamérés 2014 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2014-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

Javítókulcs MATEMATIKA

Javítókulcs MATEMATIKA 8. évfolyam Javítókulcs MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 2014 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2014-es Országos kompetenciamérés matematikafeladatainak Javítókulcsát tartja a kezében. A Javítókulcs

Részletesebben

10. 2014. május 28., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet

10. 2014. május 28., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet . évfolyam 24. május 28., 8. füzet Országos kompetenciamérés 24 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MATEMATIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben

Részletesebben

Szerzők Lak Ágnes Rozina, Palincsár Ildikó, Szabó Lívia Dóra, Szepesi Ildikó, Szipőcsné Krolopp Judit

Szerzők Lak Ágnes Rozina, Palincsár Ildikó, Szabó Lívia Dóra, Szepesi Ildikó, Szipőcsné Krolopp Judit 2014 Szerzők Lak Ágnes Rozina, Palincsár Ildikó, Szabó Lívia Dóra, Szepesi Ildikó, Szipőcsné Krolopp Judit Országos kompetenciamérés 2014 Feladatok és jellemzőik matematika 8. évfolyam Oktatási Hivatal

Részletesebben

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5 Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 20/20 II. forduló. A macska és az egér jobbra indulnak el. Ha az egér négyzetet ugrik, akkor a macska 2 négyzetet lép előre. Melyik négyzetnél éri utol a macska az

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 214 6. évfolyam MATEMATIKA Szerzők Lak Ágnes Rozina, Palincsár Ildikó, Szabó Lívia Dóra, Szepesi Ildikó, Szipőcsné Krolopp Judit Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam

Részletesebben

TestLine - Másoktól Minta feladatsor

TestLine - Másoktól Minta feladatsor 1. 2:17 Normál Magyarországon általában tízévente végeznek népszámlálást. következő diagram az utóbbi nyolc népszámlálás eredményét mutatja. Állapítsd meg a diagramon ábrázolt népszámlálási adatok alapján,

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL

Feladatok MATEMATIKÁBÓL Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára III. 1. Számítsuk ki a következő hatványok értékét! 2. Írjuk fel gyökjelekkel a következő hatványokat! 3. Az ötnek hányadik hatványa a következő kifejezés?

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

V.3. GRAFIKONOK. A feladatsor jellemzői

V.3. GRAFIKONOK. A feladatsor jellemzői V.3. GRAFIKONOK Tárgy, téma Grafikonok, diagramok. Előzmények A feladatsor jellemzői Egyenes vonalú egyenletes mozgás, sebesség út idő összefüggésének ismerete. Átlagsebesség. Cél Különböző grafikonok,

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR:MATEMATIKA, KÖZÉP SZINT. 1.1.) Jelölje a négyzetekbe írt i vagy h betűvel, hogy az állítás igaz vagy hamis k > 0,

PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR:MATEMATIKA, KÖZÉP SZINT. 1.1.) Jelölje a négyzetekbe írt i vagy h betűvel, hogy az állítás igaz vagy hamis k > 0, FELADATSOR I. rész Felhasználható idő: 45 perc 1.1.) Jelölje a négyzetekbe írt i vagy h betűvel, hogy az állítás igaz vagy hamis k > 0, 1 a) b) k = k 4 16 5 10 4 k = k 5 1..) Az alábbi állítások közül

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június KÖZÉPSZINT. Vizsgafejlesztő Központ

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június KÖZÉPSZINT. Vizsgafejlesztő Központ PRÓBAÉRETTSÉGI 2003. május-június MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. Vizsgafejlesztő Központ Kedves Tanuló! Kérjük, hogy a feladatsort legjobb tudása szerint oldja meg! A feladatsorban található szürke téglalapokat

Részletesebben

Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli

Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli I. rész 1. Mivel egyenlő ( x 3) 2, ha x tetszőleges valós számot jelöl? A) x 3 B) 3 x C) x 3 2. Mekkora az a és b szöge az ábrán látható

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz Gedeon Veronika (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre

Részletesebben

2014. május 28., 8.00

2014. május 28., 8.00 6. évfolyam 24. május 28., 8. füzet Országos kompetenciamérés 24 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón Cím: Hírek a nagyvilágból Forrás: Aprófa: Tábortűz magazin, http://www.hhrf.org/tabortuz/ ; 40 000 méter magasba léghajóval: Élet és Tudomány, 2002/10. http://www.sulinet.hu/ Szövegtípus: magyarázó Szöveg

Részletesebben

10. Javítókulcs MATEMATIKA. Országos kompetenciamérés. Tanulói példaválaszokkal bővített változat. évfolyam. Oktatási Hivatal

10. Javítókulcs MATEMATIKA. Országos kompetenciamérés. Tanulói példaválaszokkal bővített változat. évfolyam. Oktatási Hivatal 10. évfolyam Javítókulcs MATEMATIKA Tanulói példaválaszokkal bővített változat Országos kompetenciamérés 2014 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2014-es Országos kompetenciamérés matematikafeladatainak

Részletesebben

Minta 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész

Minta 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész 2. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR I. rész A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok megoldásához

Részletesebben

Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA a 2011/2012-es tanévben TESZT 3 matematikából

Részletesebben

Mintapélda1 Hányféleképpen állhatnak sorba egy bolt pénztáránál a vásárlók, ha 3-an, 4-en, 5-en, k-an vannak?

Mintapélda1 Hányféleképpen állhatnak sorba egy bolt pénztáránál a vásárlók, ha 3-an, 4-en, 5-en, k-an vannak? Hozzárendelési szabályok.doc 1 / 6 Mintapélda1 Hányféleképpen állhatnak sorba egy bolt pénztáránál a vásárlók, ha 3-an, 4-en, 5-en, k-an vannak? Mintapélda2 Karcsi nyáron 435 Ft-os órabérért dolgozott.

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont É V F O L Y A M C Í M K E

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont É V F O L Y A M C Í M K E 10. C Í M K E É V F O L Y A M TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2007-es

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3. sz. Módosítás 1. füzet a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2014. szeptember 1-jét l 47401-1/2014/START Jó ajánlatokban utazunk

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Írásbeli szorzás. a) b) c)

Írásbeli szorzás. a) b) c) Írásbeli szorzás 96 100 1. Számítsd ki a szorzatokat! a) 321 2 432 2 112 3 222 3 b) 211 2 142 2 113 3 112 4 c) 414 2 222 2 221 4 243 2 2. Becsüld meg a szorzatokat! Számítsd ki a feladatokat! a) 216 2

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I. 1) Adott két pont: A ; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 10. KÖZÉP SZINT I. és B 1; Írja fel az AB szakasz 1 1 F ; F ;1 ) Az ábrán egy ; intervallumon

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 2003. Próba 14. Egy hajó a Csendes-óceán egy szigetéről elindulva 40 perc alatt 24 km-t haladt észak felé, majd az eredeti haladási irányhoz képest 65 -ot nyugat

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 7 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni a grafikus fordatervezés módszerét támogató körülményeket; saját szavaival meghatározni a grafikus

Részletesebben

10. AF Ü Z E T ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2008. Oktatási Hivatal É V F O L Y A M C Í M K E

10. AF Ü Z E T ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2008. Oktatási Hivatal É V F O L Y A M C Í M K E F Ü Z E T. Í M K E É V F O L Y M ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 28 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. feladatokat alaposan

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

Ismétlő feladatsor: 10.A/I.

Ismétlő feladatsor: 10.A/I. Ismétlő feladatsor: 0.A/I. Harasztos Barnabás 205. január. Feladat Mekkora az alábbi ábrán (szürkével) jelölt síkidom összterülete? A terület egységének a négyzetrács egy négyzetének területét tekintjük!

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2008. NOVEMBER 22.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2008. NOVEMBER 22.) 3. osztály 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? Gyöngyi gyöngyszemeket fűz egy zsinegre. Először 1 pirosat, utána 2 sárgát, aztán 3 zöldet, majd újra 1 piros, 2 sárga és

Részletesebben

Javítókulcs M a t e m a t i k a

Javítókulcs M a t e m a t i k a 6. évfolyam Javítókulcs M a t e m a t i k a Országos kompetenciamérés 2011 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2011-es Országos kompetenciamérés matematikafeladatainak Javítókulcsát tartja a kezében.

Részletesebben

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset.

Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset. Technika Nyersanyagunk, a fa Az ember számára ôsidôk óta a legkönnyebben elérhetô természetes nyersanyag a fa volt. (A nyersanyagok: a természeti környezetbôl kitermelt, további feldolgozásra váró anyagok.)

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. KÖZÉPSZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. május 8. KÖZÉPSZINT ) Egyszerűsítse a következő törtet! (a; b valós szám, ab 0)! a b ab ab ab ( a ) a ab I. Összesen: pont ) Egy mértani sorozat második eleme 3, hatodik eleme.

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le!

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le! 47. modul 1/A melléklet 2. évfolyam Feladatkártyák tanuló/1. Elrejtettem egy logikai lapot. Ezt kérdezték tőlem: én ezt feleltem:? nem? nem? nem nagy? nem? igen? nem Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett

Részletesebben

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások 1. Egy hajó 18 km-t halad északra 36 km/h állandó sebességgel, majd 24 km-t nyugatra 54 km/h állandó sebességgel. Mekkora az elmozdulás, a megtett út, és az egész

Részletesebben

Megoldások III. osztály

Megoldások III. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások III. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 8. Í M K E É V F O L Y A M TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIAMÉRÉS 2007 JAVÍTÓKULS MATEMATIKA Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2007-es Országos

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. 45 perc A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 29. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 29. KÖZÉPSZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 9. KÖZÉPSZINT 1) Mely x valós számokra igaz, hogy x I. 9? x 1 3. x 3. Összesen: pont ) Egy háromszög egyik oldalának hossza 10 cm, a hozzá tartozó magasság hossza 6 cm.

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET

OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET TESZT MATEMATIKÁBÓL a 2015/2016-os tanévben

Részletesebben

Figyeljük meg, hány dolgozata lett jobb, rosszabb, ugyanolyan értékű, mint az átlag!

Figyeljük meg, hány dolgozata lett jobb, rosszabb, ugyanolyan értékű, mint az átlag! Átlag Kidolgozott mintapélda Bence hét matematikadolgozatának érdemjegyei:,,,,,, Szeretné kiszámolni a dolgozatokra kapott érdemjegyeinek átlagát. Bence jegyei:,,,,,, Jegyek átlaga: ( + + + + + + ) : 7

Részletesebben

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó?

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? Az iskolai forduló feladatai 2006/2007-es tanév Kategória P 3 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? 2. Számítsd ki: 19 18 + 17 16 + 15 14 =

Részletesebben

Matematika kisérettségi

Matematika kisérettségi Matematika kisérettségi 2010. május 11. I. rész Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 30 percet fordíthat, az idő elteltével a munkát be kell fejeznie. 2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 3.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Halmazok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Halmazok MTEMTIK ÉRETTSÉGI TÍPUSFELDTOK KÖZÉP SZINT Halmazok szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához!

Részletesebben

Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET TESZT MATEMATIKÁBÓL

Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET TESZT MATEMATIKÁBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET TESZT MATEMATIKÁBÓL a 2013/2014-es tanévben UTASÍTÁS A TESZT MEGÍRÁSÁHOZ

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

XV. évfolyam Megyei döntő február 20. MEGOLDÁSOK - 3. osztály

XV. évfolyam Megyei döntő február 20. MEGOLDÁSOK - 3. osztály 1. feladat: XV. évfolyam Megyei döntő - 2016. február 20. MEGOLDÁSOK - 3. osztály Jancsi és Juliska Matematikai Memory-t játszik. A játék lényege, hogy négyzet alakú kártyákra vagy műveletsorokat írnak

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Az egyszerűsítés utáni alak:

Az egyszerűsítés utáni alak: 1. gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6. 2 b 36 b 6 Az egyszerűsítés utáni alak: 2. A 2, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával elkészítjük az összes, különböző számjegyekből álló háromjegyű

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT II. 135 perc A feladatok megoldására 135 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II/B

Részletesebben

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4 . Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 0/0 II. forduló = x + = x ++ = x +++ = x Ennek ismeretében mennyivel egyenlő ++++...+9+99=? A ) 0. D ) 0 000 6 C ) 0 D ) A Földközi-tengerben a só-víz aránya :

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 22. lecke: A teljes valószínűség tétele és a Bayes-tétel Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Részletesebben

Személyszállítás, számítási feladatok. Készítette: Szűcs Tamás

Személyszállítás, számítási feladatok. Készítette: Szűcs Tamás Személyszállítás, számítási feladatok Készítette: Szűcs Tamás 2015 Útmutató: Elvira 2015 Elvira 2016 Számítások I. Az ELVIRA* segítségével egészítse ki a hiányzó részeket! Egy négytagú család 2016. január

Részletesebben

Milyen messze van a faltól a létra? Milyen messze támasztotta le a mester a létra alját a faltól?

Milyen messze van a faltól a létra? Milyen messze támasztotta le a mester a létra alját a faltól? A kerámia szigetelő a padlótól számítva négy méter magasan van. A kihúzott létra hossza öt méter. Milyen messze van a faltól a létra? Milyen messze támasztotta le a mester a létra alját a faltól? Bármely

Részletesebben

10. 2014. május 28., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet

10. 2014. május 28., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet . évfolyam 24. május 28., 8. füzet Országos kompetenciamérés 24 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok a MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ standardleírás

Részletesebben

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ HATODIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ HATODIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ HATODIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. Ismerkedj a 100 tulajdonságaival! I.) Állítsd elő a 100-at a,, b, 3, c, 4, d, 5 négyzetszám összegeként!

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

Javítókulcs MATEMATIKA

Javítókulcs MATEMATIKA 6. évfolyam Javítókulcs MATEMATIKA Tanulói példaválaszokkal bővített változat Országos kompetenciamérés 2014 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2014-es Országos kompetenciamérés matematikafeladatainak

Részletesebben

Próba érettségi feladatsor április 09. I. RÉSZ. 1. Hány fokos az a konkáv szög, amelyiknek koszinusza: 2

Próba érettségi feladatsor április 09. I. RÉSZ. 1. Hány fokos az a konkáv szög, amelyiknek koszinusza: 2 Név: osztály: Próba érettségi feladatsor 010 április 09 I RÉSZ Figyelem! A dolgozatot tollal írja; az ábrákat ceruzával is rajzolhatja A megoldást minden esetben a feladat szövege melletti fehér hátterű

Részletesebben

Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag

Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag Sorozatok 3.4 Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 10 12 sorozat tengelyes szimmetria összeszámlálás különböző szempontok szerint átdarabolás derékszögű elforgatás

Részletesebben

Javítókulcs MATEMATIKA

Javítókulcs MATEMATIKA 8. évfolyam Javítókulcs MATEMATIKA Tanulói példaválaszokkal bővített változat Országos kompetenciamérés 2014 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2014-es Országos kompetenciamérés matematikafeladatainak

Részletesebben

10. A) FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007. Oktatási Hivatal É V F O L Y A M C Í M K E. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

10. A) FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007. Oktatási Hivatal É V F O L Y A M C Í M K E. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont . Í M K E É V F O L Y M TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont:

Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont: Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont: I. rész A feladatsor 1 példából áll, a megoldásokkal maximum 30 pont szerezhető. A kidolgozásra 45 perc fordítható. 1. feladat Egy osztály tanulói a

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2008/2009 MATEMATIKA FIZIKA III. (országos) forduló 2009. április 17. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA a 2011/2012-es tanévben TESZT 1 matematikából

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a Test 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a Test 1 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 1 Matematică pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul... Localitatea...

Részletesebben

Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny

Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny Név: Iskola: Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny 2012. december 10. 2. forduló Pótlapok száma: db. 1. Egy telek területe 2000 m 2. Adja meg az érdeklődő angol vevőnek, hány négyzetlábbal egyenlő

Részletesebben

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 203 I. rész. Oldja meg a következő egyenletet: x 2 25. Az egyenlet megoldása: 2. Egy vállalat 280 000 Ft-ért vásárol egy számítógépet. A számítógép évente 5%-ot veszít az értékéből.

Részletesebben

Borbély Sándor Országos Tanulmányi Verseny. Vác Matematika. 5. osztály. Javítókulcs. Összesen: 100 p. Név: Iskola:

Borbély Sándor Országos Tanulmányi Verseny. Vác Matematika. 5. osztály. Javítókulcs. Összesen: 100 p. Név: Iskola: Borbély Sándor Országos Tanulmányi Verseny Vác 2016 Matematika 5. osztály Javítókulcs Összesen: 100 p Név: Iskola: 1. Gábor új mobiltelefont kapott. A számát rejtvényben árulta el barátainak. Keresd meg

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m A változat Az iskola Az osztály neme: Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m A változat Az iskola bélyegzője: Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Statisztika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Statisztika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Statisztika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben