HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE október 9., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 9., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE október 9., kedd 44. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 40/2012. (X. 9.) BM utasítás a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjérõl szóló 26/2011. (IX. 9.) BM utasítás módosításáról /2012. (X. 9.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról /2012. (X. 9.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének módosításával összefüggõ feladatokról szóló 37/2012. (V. 31.) HM utasítás módosításáról /2012. (X. 9.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet évre vonatkozó fejezeti kezelésû elõirányzatai szakmai kezelõinek kijelölésérõl /2012. (X. 9.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének, továbbá a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérõl, valamint az Ügyfélszolgálati Információs Irodáról /2012. (X. 9.) NGM utasítás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben, a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló évi CXXXI. törvényben, a közbeszerzésekrõl szóló évi CVIII. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályairól /2012. (X. 9.) LÜ utasítás a sajtó számára adható tájékoztatás rendjérõl /2012. (X. 9.) GVH utasítás egyes utasítások szervezeti változásokkal összefüggésben történõ módosításáról /2012. (X. 9.) NMH utasítás az álláskeresõk, a közvetítést kérõ, valamint a szolgáltatást kérõ ügyfelek nyilvántartásba vételérõl 7780 II. Személyügyi hírek V. Közlemények A miniszterelnök által adományozott Külhoni Magyarságért Díj évi díjazottjai 7782 A Belügyminisztérium személyügyi hírei 7782 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye kitüntetés adományozásáról 7783 A Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei /2012. (X. 9.) SZTNH közlemény a évi Magyar Formatervezési Díj pályázat kiállításán bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási elsõbbségérõl 7785 A Legfõbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítésérõl 7785 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 7786

2 7750 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám I. Utasítások A belügyminiszter 40/2012. (X. 9.) BM utasítása a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjérõl szóló 26/2011. (IX. 9.) BM utasítás módosításáról A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörömben, a Belügyminisztérium kétés többoldalú nemzetközi kapcsolatainak egységes tervezésére, szervezésére és végrehajtására a következõ utasítást adom ki: 1. A Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjérõl szóló 26/2011. (IX. 9.) BM utasítás (a továbbiakban: utasítás) 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 4. A belügyi szervek nemzetközi tevékenységük kiemelt eseményeirõl és eredményeirõl, illetve a nemzetközi együttmûködési megállapodásokról folyamatosan tájékoztatják az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárt. Ennek érdekében biztosítják a megvalósult programokról készült nem minõsített jelentések (útijelentések) elektronikus elérhetõségét. Az útijelentéseket a 2. melléklet szerinti nyomtatványon, az ott meghatározott tartalommal kell elkészíteni. 2. Az utasítás 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 13. A hivatali egységek nemzetközi együttmûködési feladataik végrehajtására saját szakmai feladataikhoz kapcsolódóan a 3. és a 4. melléklet alapján éves kiutazási és fogadási tervjavaslatokat készítenek, amelyek tartalmazzák a tervezett események költségvonzatát is. A tervjavaslatokat a Belügyminisztérium összesített kiutazási és fogadási terveinek elkészítése céljából minden év december 10-éig megküldik a BM Nemzetközi nak. A Belügyminisztérium összesített éves kiutazási és fogadási terveit az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár javaslata alapján és a közigazgatási államtitkár egyetértése után a belügyminiszter hagyja jóvá. 3. Az utasítás 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 15. Az éves kiutazási és fogadási tervben szereplõ utazás, illetve terven felüli igény esetén az önálló belügyi szerv az elsõ számú vezetõ vonatkozásában az engedélyezés érdekében a tervezett esemény idõpontját megelõzõen legalább 10 munkanappal, kivételesen sürgõs esetben lehetõleg 3 nappal az utazás megkezdése elõtt a 13. pontban foglaltakon túlmenõen a szükségességet és terven felüliséget külön megindokolva az 5. melléklet alapján feljegyzést készít és azt megküldi a kabinetfõnök útján a miniszter részére. 4. Az utasítás 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 17. Az önálló belügyi szervek vezetõi a 3. és a 4. melléklet szerinti éves kiutazási és fogadási tervjavaslataikat minden év december 31-éig a kabinetfõnök útján terjesztik fel a belügyminiszterhez. A jóváhagyott terveket tárgyév június 15-éig felül kell vizsgálni és módosulásuk esetén azokat írásban fel kell terjeszteni a kabinetfõnöknek. 5. Az utasítás 30. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 30. Az érintett hivatali egységek gondoskodnak arról, hogy a Belügyminisztériumot érintõ nem minõsített nemzetközi információk, dokumentumok, útijelentések, a Magyarországon és külföldön megvalósult nemzetközi tárgyalásokról készült 2. melléklet szerinti jelentések 15 munkanapon belül megküldésre kerüljenek a BM Nemzetközi nak. A BM Nemzetközi gondoskodik róla, hogy a jelentések 10 napon belül felkerüljenek a BM Intranet portáljára.

3 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Az utasítás a 33. pontját követõen a következõ alcímmel és 34. ponttal egészül ki: A kiküldetések elszámolása 34. A hivatali egységek, és az önálló belügyi szervek a hivatalos külföldi kiküldetések elszámolásához, és költségei nyilvántartásához a Forrás KGR Külföldi kiküldetés modulját az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kivételével kötelesek használni. 7. Az utasítás 2. melléklete ezen utasítás 1. melléklete szerint módosul. 8. Az utasítás ezen utasítás 2. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki. 9. Az utasítás ezen utasítás 3. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki. 10. Az utasítás ezen utasítás 4. melléklete szerinti 5. melléklettel egészül ki. 11. Hatályát veszti az utasítás 18. pont i) alpontja. 12. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

4 7752 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 1. melléklet a 40/2012. (X. 9.) BM utasításhoz 2. melléklet a 26/2011. (IX. 9.) BM utasításhoz Útijelentés MINTA részére I. Az esemény jóváhagyott éves tervben szereplõ sorszáma: /terven felüli esemény esetén a jóváhagyott felterjesztés száma: a) elért szakmai célok, b) elért eredmények és elõnyök, c) felmerült költségek, II. helyszín, idõpont, résztvevõk (név, beosztás, minisztérium, szervezet), III. napirendi témák, IV. átadott dokumentumok, V. a megbeszélésbõl adódó feladatok (határidõvel, felelõssel), VI. újabb találkozó, esetleges meghívás és annak tervezett idõpontja, VII. a kapcsolatok, az együttmûködés továbbfejlesztésére vonatkozó elképzelések, VIII. egyéb belügyi szempontból hasznos tapasztalat, információ, IX. javasolt címzettek. Budapest, 20 aláíró neve Készült: példány/ oldal Kapják: 1. sz. pld: személy vagy szerv megnevezése 2. sz. pld: irattár Mellékletek: 1. melléklet ( oldal) 2. melléklet ( oldal)

5 2. melléklet a 40/2012. (X. 9.) BM utasításhoz 3. melléklet a 26/2011. (IX. 9.) BM utasításhoz célja Az utazás szakmai indoka * Amennyiben a tervezés során ismert. várható eredménye Dátum 3. melléklet a 40/2012. (X. 9.) BM utasításhoz 4. melléklet a 26/2011. (IX. 9.) BM utasításhoz Mindösszesen Sorszám Esemény megnevezése Fogadó fél Partner/ küldõ szerv Várható létszám** (fõ) Napok száma dátuma Sorszám Résztvevõk létszáma idõtartama (nap) Célország KIUTAZÁSI TERV Az igénybe venni kívánt közlekedési eszközök repülõ vonat busz szgk. FOGADÁSI TERV Kormányváró (egy fõre) Részvételi díj (amennyiben fizetni kell, forint/fõ) Napidíj (forint/fõ) Szállás (forint/fõ) Biztosítás (forint/fõ) Napidíj összesen Dologi kiadások összesen Tolmácsolás szintje jellege alkalom * Amennyiben a tervezés során ismert. ** Azon résztvevõk létszáma, akikre nézve az adott program tekintetében a költségek megjelölésre kerülnek. kínálás ebéd vacsora tolmács szállás költség (Ft) alkalom költség (Ft) alkalom költség (Ft) napok száma költség (Ft) éjszakák száma költség (Ft) egyéb (pl. ajándék, kulturális program, stb.) Visszatérülõ összeg* személyi juttatások (napidíj) A fogadás Költségek részletezése Költségviselõ Összesen (amennyiben nem a (Ft) BM) dologi kiadások Visszatérülõ kiadások* (Ft) HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 7753

6 7754 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 4. melléklet a 40/2012. (X. 9.) BM utasításhoz 5. melléklet a 26/2011. (IX. 9.) BM utasításhoz miniszter / közigazgatási államtitkár* FELJEGYZÉS a kabinetfõnök részére külföldi kiutazás elõkészítésére 1 Kérem, hogy az alábbi adatok alapján a kiutazással kapcsolatos intézkedéseket szíveskedjenek megtenni. Kiutazó neve: Szervezeti egysége és beosztása: Útlevelének száma: Születési ideje 2 : Útlevéllejárat ideje: Útlevél kiállításának helye: Célország: Város: Az utazás az éves utazási tervben a cím alatt szerepel. Amennyiben nem szerepel, a cím alatt szereplõ út terhére megvalósítható. 3 Az utazás módja**: repülõ 4 (repülõjegy ára: ) vonat személygépkocsi 5 Az utazás szakmai indoka, tervezett célja, várt eredmény: A hivatalos program kezdete (hónap, nap, óra): A hivatalos program kezdete 6 (hónap, nap, óra): A hivatalos program vége (hónap, nap, óra): Igényelt napidíj**: napra 100%-os (nincs ellátás) napra 70%-os ellátás (vacsora) napra 40%-os ellátás (teljes ellátás felsõ vezetõknek)

7 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 7755 Szállásfoglalás**: Nemzetközi Utazó Meghívó fél Szállásköltség**: éjszakára szükséges ( /$/éj) 7 nem szükséges Utasbiztosítás**: szükséges nem szükséges Dologi kiadásra igényelt elõleg: ( /$) Részvételi díj: Átutalási határidõ: Az útiköltséget fizeti**: Meghívó, de a Belügyminisztérium megelõlegezi Belügyminisztérium Meghívó Budapest, 20. kiutazó utazást elrendelõ vezetõ pénzügyi ellenjegyzés: 20. hó nap * Elsõ számú vezetõk utazása, illetve terven felüli utazások esetén kell a feljegyzésen a megfelelõ vezetõt megjeleníteni. ** A megfelelõ részt aláhúzással kell jelölni. 1 A nyomtatványt a rendelkezésre álló adatok szerint kell kitölteni, illetve a megfelelõ részt alá kell húzni. 2 A születési idõ és útlevélszám/személyiigazolvány-szám megadása az utasbiztosítás megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges. 3 Ha nincs olyan út, amelynek terhére írhatóak a költségek, az út terven felüli útnak minõsül és megszervezéséhez a PEF elõzetes engedélye szükséges. 4 Amennyiben a repülõjegyet a meghívó fél biztosítja, az utazás idõpontjait kell megjelölni. 5 Gépkocsival történõ utazás esetén a határátlépés idejét és helyét meg kell jelölni. 6 Az utazás ennek figyelembevételével kerül megszervezésre. 7 Amennyiben a szállásfoglalást nem a Nemzetközi végzi, kérjük a szállásköltség pontos megjelölését.

8 7756 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám A belügyminiszter 41/2012. (X. 9.) BM utasítása miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a következõ utasítást adom ki: 1. Visszavonom Papp Károly r. vezérõrnagy 31/2012. (VII. 19.) BM utasítással adott miniszteri biztosi kinevezését augusztus 31-ei hatállyal. 2. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter A honvédelmi miniszter 71/2012. (X. 9.) HM utasítása a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének módosításával összefüggõ feladatokról szóló 37/2012. (V. 31.) HM utasítás módosításáról A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés g) pontja alapján a következõ utasítást adom ki: 1. A Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének módosításával összefüggõ feladatokról szóló 37/2012. (V. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: utasítás) 5. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül a) a kabinetfõnök közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 45 fõ, b) a parlamenti államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 17 fõ, c) a HM KÁT közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 99 fõ, d) a jogi és igazgatási ügyekért felelõs közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 53 fõ, e) a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 52 fõ, f) a védelemgazdaságért felelõs közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 36 fõ, g) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) együttes létszáma legfeljebb 208 fõ. 2. Az utasítás 8. -a a következõ (6) (8) bekezdésekkel egészül ki: (6) A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM KÁT Titkárság) feladatrendszere és létszáma kiegészül a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. (3) bekezdésében meghatározott jogkörök gyakorlásához kapcsolódó és a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggõ személyügyi szakfeladatokkal és az azok ellátásához szükséges szakállománnyal.

9 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 7757 (7) A HM Humánpolitikai létszáma csökken, feladatrendszerébõl kikerülnek az R. 8. (2) bekezdés b) d) pontjaiban meghatározott jogkörök gyakorlásához kapcsolódó és a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggõ személyügyi szakfeladatok és az azokat ellátó HM Személyügyi Osztály. A feladatok és azok ellátásához szükséges szakállomány átadásra kerül a HM KÁT Titkárság és a HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) részére. (8) A HVK SZCSF feladatrendszere és létszáma kiegészül az R. 8. (2) bekezdésében meghatározott jogkörök gyakorlásához kapcsolódó szakfeladatokkal és az azok ellátásához szükséges szakállománnyal. 3. Az utasítás 9. -a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) Az (1) bekezdés alapján elõkészített HM KÁT HVKF együttes intézkedésnek a 8. (6) (8) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelõ módosítását a HM TKF fõosztályvezetõje október 26-ig készíti elõ. 4. Az utasítás a) 3. (2) bekezdésében a augusztus 1. szövegrész helyébe a november 15., b) 7. (1) bekezdés a) pontjában az az utasítás hatálybalépését követõ második napig szövegrész helyébe a október 9-ig, c) 7. (1) bekezdés b) pontjában az az utasítás hatálybalépését követõ negyedik napig szövegrész helyébe a október 10-ig, d) 7. (1) bekezdés c) pontjában az az utasítás hatálybalépését követõ ötödik napig szövegrész helyébe a október 11-ig, e) 7. (1) bekezdés d) pontjában a július 27-ig szövegrész helyébe a október 16-ig, f) 7. (4) bekezdésében augusztus 1. szövegrész helyébe november 15. szöveg lép. 5. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. Dr. Hende Csaba s. k., honvédelmi miniszter

10 7758 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám A nemzetgazdasági miniszter 27/2012. (X. 9.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet évre vonatkozó fejezeti kezelésû elõirányzatai szakmai kezelõinek kijelölésérõl Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 28. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontja alapján figyelemmel az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjára és a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdése c) pontjában foglaltakra a következõ utasítást adom ki: 1. A Magyarország évi központi költségvetésérõl szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetébe sorolt fejezeti kezelésû elõirányzatok, valamint a évben megállapított fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványa szabályszerû, gazdaságos, hatékony, eredményes felhasználásáért, a rendelkezési jogosultságok betartásáért, jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, szabályzatban meghatározott kezelõi feladatok ellátásáért, valamint azok ellenõrzéséért ha a Kvtv., illetve kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik kormányrendeletben, miniszteri rendeletben és az adott elõirányzatra vonatkozó külön utasításban, szabályzatban foglaltak figyelembevételével a jelen utasítás 1. és 2. mellékletében kijelölt szervezeti egységek (a továbbiakban: szakmai kezelõk) vezetõi a felelõsek. 2. A fejezeti kezelésû elõirányzatok szakmai kezelõit jelen utasítás 1. és 2. melléklete szerint jelölöm ki. 3. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. 4. Hatályát veszti a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet évre vonatkozó fejezeti kezelésû elõirányzatai szakmai kezelõinek kijelölésérõl szóló 1/2012. (II. 10.) NGM utasítás. Dr. Matolcsy György s. k., nemzetgazdasági miniszter 1. melléklet a 27/2012. (X. 9.) NGM utasításhoz Magyarország évi központi költségvetésérõl szóló, évi CLXXXVIII. törvény XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetében megállapított, évi eredeti elõirányzattal rendelkezõ NGM fejezeti kezelésû elõirányzatok és szakmai kezelõik: Alcím Sorszám Címszám Jogcímcsoportszám jogcím Megnevezés Szakmai kezelõ Függõ kár kifizetés Járadék kifizetése Tõkésítésre kifizetés Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja ÁBPE Módszertani és Képzési Központ mûködtetése Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Pénzügyi Szabályozási Államháztartási Belsõ Kontrollok Szakmai felügyeletet gyakorló felsõvezetõ Kincstárért felelõs Kincstárért felelõs Kincstárért felelõs Pénzügypolitikáért felelõs helyettes államtitkár Kincstárért felelõs

11 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 7759 Alcím Sorszám Címszám Jogcímcsoportszám jogcím Megnevezés Szakmai kezelõ Nemzetközi befektetéseket támogató célelõirányzat Európai Innovációs és Technológiai Intézet mûködésének támogatása Megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ békéltetõ testületek támogatása Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbalesetelhárítási ágazati feladatok Befektetési Innovációs és K+F Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Ipari és Építésgazdasági Ipari és Építésgazdasági Befektetési, Ipari és Építésgazdasági, Foglalkoztatási Programok, Turisztikai és Vendéglátóipari, Területfejlesztési Tervezési, Adópolitikai és Nemzetközi Adózási, Innováció és K+F, Jogi és Kodifikációs Ipari és Építésgazdasági Szakmai felügyeletet gyakorló felsõvezetõ Külgazdaságért felelõs Versenyképességért felelõs helyettes államtitkár Belgazdaságért felelõs Belgazdaságért felelõs Belgazdaságért felelõs Belgazdaságért felelõs Külgazdaságért felelõs, Foglalkoztatásért felelõs, Belgazdaságért felelõs helyettes államtitkár, Adóügyekért felelõs, Gazdaságtervezésért felelõs helyettes államtitkár Versenyképességért felelõs helyettes államtitkár, Jogi és koordinációs ügyekért felelõs Belgazdaságért felelõs

12 7760 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Alcím Sorszám Címszám Jogcímcsoportszám jogcím Megnevezés Szakmai kezelõ Nemzetgazdasági programok Szervezetátalakítási alap ClusterCOOP program támogatása MKIK támogatása Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése Magán és egyéb jogi személyek kártérítése Kötött segélyhitelezés Fejezeti általános tartalék Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési, Versenyképességi, Befektetési, Területfejlesztési Tervezési, Turisztikai és Vendéglátóipari, Innovációs és K+F, Ipar és Építésgazdasági Reál Költségvetési Fejezetek a Innovációs és K+F Jogi és Kodifikációs Ipari és Építésgazdasági Foglalkoztatás-stratégiai Turisztikai és Vendéglátóipari Jogi és Kodifikációs Külgazdaságért felelõs i titkárság Költségvetési és Gazdálkodási Költségvetési és Gazdálkodási Szakmai felügyeletet gyakorló felsõvezetõ Közigazgatási államtitkár Miniszter Versenyképességért felelõs helyettes államtitkár Jogi és koordinációs ügyekért felelõs Belgazdaságért felelõs Foglalkoztatásért felelõs Belgazdaságért felelõs Jogi és koordinációs ügyekért felelõs Külgazdaságért felelõs Közigazgatási államtitkár Közigazgatási államtitkár

13 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám melléklet a 27/2012. (X. 9.) NGM utasításhoz Az elõzõ évekrõl áthúzódó és a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá rendelt fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványai, eredeti elõirányzattal nem rendelkezõ NGM fejezeti kezelésû elõirányzatok és szakmai kezelõik: Alcím Sorszám Címszám Jogcímcsoportszám Jogcím Megnevezés Szakmai kezelõ Magyar találmányok külföldi bejelentése Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer mûködtetéséhez Területfejlesztés stratégiai tervezés feladatai ÁKK Zrt. osztalék befizetése Közigazgatási Fejlesztési Feladatok ellátása Innovációs és K+F Számviteli és Szakképzési Területfejlesztési Tervezési Költségvetési és Gazdálkodási Makrogazdasági, Jogi és koordinációs ügyekért felelõs Állami Bérlakás Program Gazdaságfinanszírozási Külgazdaság-fejlesztési célelõirányzat Állami Támogatású Bérlakás Program Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése NATO-tagságból adódó ágazati feladatok Képzéssel támogatott közmunkaprogram Kincstári díjak Befektetési Gazdaságfinanszírozási Költségvetési és Gazdálkodási Ipari és Építésgazdasági Foglalkoztatás-stratégiai Költségvetési és Gazdálkodási Kegyeleti Alap Befektetési Szakmai felügyeletet gyakorló felsõvezetõ Versenyképességért felelõs helyettes államtitkár Adóügyekért felelõs Gazdaságtervezésért felelõs helyettes államtitkár Jogi és koordinációs ügyekért felelõs Pénzügypolitikáért felelõs helyettes államtitkár, Közigazgatási államtitkár Pénzügypolitikáért felelõs helyettes államtitkár Külgazdaságért felelõs Pénzügypolitikáért felelõs helyettes államtitkár Jogi és koordinációs ügyekért felelõs Belgazdaságért felelõs Foglalkoztatásért felelõs Jogi és koordinációs ügyekért felelõs Külgazdaságért felelõs

14 7762 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám A nemzetgazdasági miniszter 28/2012. (X. 9.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének, továbbá a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérõl, valamint az Ügyfélszolgálati Információs Irodáról 1. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének, továbbá a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérõl, valamint az Ügyfélszolgálati Információs Irodáról szóló szabályzatot jelen utasítás mellékleteként adom ki. 2. Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. 3. Hatályát veszti a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kommunikációjáról, a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérõl, valamint az Ügyfélszolgálati Információs Irodáról szóló 12/2010. (III. 26.) NFGM utasítás. Dr. Matolcsy György s. k., nemzetgazdasági miniszter Melléklet a 28/2012. (X. 9.) NGM utasításhoz I. rész A kommunikáció rendje 1. Nyilatkozattétel 1. A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) Kommunikációs Titkársága referatúra rendszerben látja el a kommunikációs teendõket. 2. A Nemzetgazdasági Minisztérium valamint vezetõinek (miniszter, közigazgatási államtitkár, államtitkárok, ok) teljes körû kommunikációja a 3. pontban foglalt kivétellel kizárólag a Minisztérium Kommunikációs Titkárságának feladatkörébe tartozik. 3. Önálló nyilatkozattételi joggal a miniszter, a közigazgatási államtitkár és az államtitkárok rendelkeznek. Miniszteri, közigazgatási államtitkári vagy államtitkári felhatalmazással a ok nyilatkozhatnak. 4. A nyilatkozattételt minden esetben a Kommunikációs Titkárság vezetõjével történõ egyeztetés elõzi meg. A Kommunikációs Titkárság egyúttal a nyilatkozattételrõl informálja a Miniszteri Kabinetet. A szervezeti egység, amelyhez a nyilatkozattétellel kapcsolatosan megkeresés érkezik, a megkeresést azonnal átirányítja a Kommunikációs Titkársághoz. 5. Az egyeztetés során a Kommunikációs Titkárság vezetõje a Miniszteri Kabinettel egyetértésben dönt a téma jellegének, a médium jelentõségének és egyéb körülmények (pl. mûsoridõ, nézettségi-hallgatottsági adatok) mérlegelése után a válaszadás szükségességérõl, módjáról, szintjérõl és idejérõl. 2. Eseményekkel összefüggõ kommunikáció 1. Az államtitkárságok folyamatosan tájékoztatják a Kommunikációs Titkárságot a szakterület bármely munkatársának meghívásával zajló nyilvános eseményekrõl (idõpontja, helyszíne, résztvevõ személye), beleértve a nem NGM által szervezett rendezvényeket (konferenciák, workshopok, kiállítások, ünnepségek, egyéb nyilvános szereplések) is. 2. A Kommunikációs Titkárság kommunikációs segédanyagokkal, panelekkel látja el a nyilatkozót. 3. Az eseményekre különös tekintettel a sajtónyilvános eseményekre a megszólalót mindig elkíséri a Kommunikációs Titkárság szakreferense.

15 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Az NGM által szervezett események (tárgyalás, egyeztetés, konzultáció, nemzetközi találkozó stb.) kommunikációjáról az esemény céljának, tartalmának, jelentõségének ismeretében, elõzetes konzultációt követõen a döntést a Kommunikációs Titkárság vezetõje hozza meg. 3. Jogalkotással összefüggõ kommunikáció 1. A Kommunikációs Titkárság szakreferensei folyamatos kapcsolatban vannak az államtitkárságokkal, onnan rendszeresen megkapják az aktuális témákról (törvényjavaslat, kormány-elõterjesztés stb.) szóló információkat, amelyeket bizalmasan kezelnek és sajtócélokra nem használhatnak fel. 2. A Kommunikációs Titkárság szakreferensei részt vesznek a dokumentumok kommunikációs záradékainak elkészítésében. 3. A szakmailag illetékes fõosztály vezetõje az információkat rendszerezetten, lehetõség szerint elektronikus formában adja át a Kommunikációs Titkárság részére. 4. Elektronikus kommunikáció 1. A kormányportál NGM-es felületeinek (www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium), valamint az NGM által fenntartott honlapok tartalmáért és arculatáért a Kommunikációs Titkárság vezetõje felel. 2. A honlap, valamint az NGM által fenntartott honlapok tekintetében az érintett szervezeti egységekkel való kapcsolattartást a portálszerkesztõ végzi. 3. A honlapra, valamint az NGM által fenntartott honlapokra csak olyan információ kerülhet, amelyet elõzetesen a felelõs szervezeti egység vezetõje és a portálszerkesztõ részére történt elektronikus megküldést követõen, valamint az NGM által fenntartott honlapok esetében a Kommunikációs Titkárság vezetõje a Miniszteri Kabinet informálása mellett jóváhagyott. 4. Az olyan információkat, amelyek közzétételét törvény vagy jogszabály írja elõ, a szabályozásnak megfelelõ formában és módon kell a honlapra feltenni a Kommunikációs Titkárság szakreferensén keresztül. 5. A minisztérium belsõ nyilvánosságának eszköze az NGM intranet portálja, amelyet a Kommunikációs Titkárság mûködtet. 6. Az írásbeli és elektronikus kommunikáció során használni kell az NGM arculati elemeit, amelyeket a Kommunikációs Titkárság az NGM intranet portálján tesz elérhetõvé. II. rész A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje 1. Az adatigénylés módja 1. Az NGM kezelésében lévõ, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és 6. pontjában meghatározott közérdekû, valamint közérdekbõl nyilvános adatok (a továbbiakban együtt: közérdekû adatok) megismerésére irányuló egyedi igények fogadása ide nem értve a közhitelû nyilvántartásból történõ külön törvényben szabályozott adatszolgáltatást a Kommunikációs Titkársághoz tartozó Ügyfélszolgálati Információs Iroda feladatkörébe tartozik és az Info. tv.-ben foglaltaknak megfelelõen történik. 2. Az adatigényeket az Ügyfélszolgálati Információs Iroda írásban (postai úton, elektronikus levél formájában vagy faxon) fogadja. 3. Az igényt beérkezését követõen az ügyintézõ nyilvántartásba veszi és az adatbirtokos szervezeti egységhez továbbítja. 4. Az igény teljesítését, illetõleg a költségek megfizetését követõen az igénylõ személyes adatait haladéktalanul törölni kell. Az adatok törlése az Ügyfélszolgálati Információs Iroda feladata.

16 7764 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 5. Ha az igénylõ az általa kért adatot nem tudja pontosan megjelölni, az Ügyfélszolgálati Információs Iroda a lehetõségek szerint segíti információhoz jutását. 6. Amennyiben az igénylõ kötelezõen közzétett adat megismerésére irányuló kérelmet terjeszt elõ, ennek tényérõl a fellelhetõséget is beleértve az igénylõt az Ügyfélszolgálati Információs Iroda tájékoztatja. 2. Az igény teljesítése 1. A közérdekû adat megismerésére irányuló igénynek az NGM az igény tudomására jutását követõ legrövidebb idõ alatt, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Az adatigénylõ részére történõ rendelkezésre bocsátásáról az utasítás II. 1. pont 6. alpontjában foglalt esetet kivéve az adatbirtokos szervezeti egység gondoskodik. 2. A kért adatnak az igénylõvel történõ megismertetéséhez (betekintéshez, jegyzet készítéséhez) az NGM-nek megfelelõ idõt, tárgyi feltételeket (szükség szerint külön helyiséget) kell biztosítania. 3. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrõl annak tárolási módjától függetlenül az igénylõ másolatot kaphat. A másolat készítéséért a felmerült költség mértékéig az NGM a számviteli politika önköltség-számítási szabályzatában meghatározottaknak megfelelõen szolgáltatási díjat állapít meg, amelyrõl az igénylõt elõzetesen tájékoztatni kell. Az adatszolgáltatás a szolgáltatási díj megfizetését követõen történik. 4. Ha a közérdekû adatot tartalmazó dokumentum az igénylõ által meg nem ismerhetõ adatot is tartalmaz, a másolaton ezen adatot felismerhetetlenné kell tenni. 5. Az adatigénylésnek közérthetõ formában és amennyiben az aránytalan költséggel nem jár az igénylõ által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthetõ formában nem lehet eleget tenni. 6. Amennyiben az igénylõ az adatszolgáltatás kívánt módját nem jelölte meg, az igényt az NGM az általa választott módon és technikai eszközzel teljesíti. 7. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban elektronikus levelezési elérhetõség esetén elektronikus úton értesíteni kell az igénylõt. 8. Közérdekû adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvû igénylõ az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg. Az idegen nyelven érkezett igényt az Ügyfélszolgálati Információs Iroda magyar vagy angol nyelven továbbítja az adatbirtokoshoz. 9. Az NGM-en belül adatbirtokosnak minõsül az a szervezeti egység, ahol a közérdekû adat keletkezik. Ha az adat nem az NGM-ben keletkezett, az adatbirtokos az az adatkezelést (Info tv pont) végzõ szervezeti egység, ahol az adat fellelhetõ. 3. Az adat megismerésének engedélyezése 1. Az igényelt adat megismerését a közigazgatási államtitkár engedélyezi az adatbirtokos szervezeti egység vezetõjének javaslata és az adott szervezeti egységet irányító, ennek hiányában államtitkár egyetértésével. 2. Az engedélyezés tényét az engedélyezõ írásban igazolja. 3. Az igény teljesítésének megtagadása esetén az érintett adatbirtokos szervezeti egység vezetõje gondoskodik az igénylõ értesítésérõl, valamint az igény teljesítésének megtagadásáról az Ügyfélszolgálati Információs Irodát tájékoztatja. 4. Az Info tv. 27. (5) bekezdésében meghatározott, döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatok 10 éven belüli megismerését a készítõ elõzetes javaslata alapján, a Jogi és Kodifikációs vezetõjének egyetértésével az Info tv ában foglaltak figyelembevételével a közigazgatási államtitkár engedélyezi. 5. Az adatbirtokos minden igény esetében köteles megvizsgálni a 4. alpontban foglaltak alkalmazásának szükségességét. Ehhez a Jogi és Kodifikációs kérésre szakmai segítséget nyújt. Az engedélyeztetésrõl az adatbirtokos szervezeti egység gondoskodik.

17 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám Adatszolgáltatási kötelezettség, jogorvoslat 1. Az elutasított igényekrõl és az elutasítások indokairól az Ügyfélszolgálati Információs Iroda évente összesítést készít, valamint gondoskodik annak az adatvédelmi biztos részére történõ megküldésérõl. 2. Amennyiben a közérdekû adatra vonatkozó igényt az NGM nem teljesíti, az igénylõ az Info tv ában meghatározottak szerint bírósághoz, valamint az Info tv a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az igény elutasításakor a jogorvoslati lehetõségekrõl az igénylõt részletesen tájékoztatni kell. III. rész Ügyfélszolgálati Információs Iroda 1. Feladat- és hatáskör 1. Az Ügyfélszolgálati Információs Irodát (a továbbiakban: Iroda) a Kommunikációs Titkárság mûködteti. 2. Az Iroda ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, valamint a Kommunikációs Titkárság vezetõje a hatáskörébe utal. 3. Az Iroda telefonos és írásbeli (elektronikus és postai úton történõ) tájékoztatást nyújt, ezen kívül átveszi és továbbítja a könyvviteli szolgáltatást végzõk, adótanácsadók, adószakértõk, okleveles adószakértõk és belsõ ellenõrök regisztrációs kérelmeit a Számviteli és Szakképzési Pénzügyi Ágazati Szakképzési és Szabályozott Szakmák Osztálya számára. 4. Az általános tanácsadáson és információszolgáltatáson túl a Kommunikációs Titkárság gondoskodik arról, hogy az Irodában elérhetõ legyen minden olyan formanyomtatvány, írásbeli tájékoztató, amely az ügyfelek hatékony kiszolgálását segíti. 2. A mûködés szabályai 1. Az Iroda feladatai: a) általános információ nyújtása a Nemzetgazdasági Minisztériumról; b) általános felvilágosítás a konkrét tájékoztatási feladatot végzõ háttérintézményekrõl, közremûködõ szervezetekrõl; c) panaszok és közérdekû bejelentések ügyintézése, a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek szakfõosztályokhoz történõ közvetítése; ügyiratok, megkeresések áttétele hatáskör és illetékesség hiányában; d) a közérdekû adatok megismerésével kapcsolatos teendõk ellátása; e) telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátása az ügyfélszolgálati információs vonalon keresztül; f) folyamatos kapcsolattartás a szakfõosztályokkal; g) a háttérintézmények ügyfélszolgálataival való folyamatos kapcsolattartás; h) szakfõosztályok bevonásával aktuális tájékoztatók, brosúrák elérhetõvé tétele a beérkezõ kérdések, megkeresések alapul vételével; i) elektronikus ügyfélszolgálat mûködtetése az illetve az címeken; j) a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó irattárazási, iktatási és archiválási feladatok ellátása. 2. Az ügyfélszolgálati referensek az egyes megkereséseket az adott ügy elõzményeinek és összefüggéseinek, továbbá a folyamatosan bõvülõ ügyfélszolgálati információs bázis ismeretében, az ügyben keletkezett valamennyi irat együttes kezelésével intézik, a megkeresés típusának megfelelõ intézkedés útján. 3. Az írásbeli megkeresést (panaszt, közérdekû bejelentést, állásfoglalás-kérelmet stb.) amennyiben a szakterület által rendelkezésére bocsátott anyagok, illetve a tárgyban történõ korábbi megkeresésekre adott válaszok nem nyújtanak elegendõ információforrást az Iroda köteles a lehetõ legrövidebb idõn belül, intézkedés és megválaszolás céljából a hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egységhez továbbítani. E szervezeti egység a rá

18 7766 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám irányadó törvényi határidõn belül elkészíti a választ, és szükség szerint annak jóváhagyását követõen megküldi azt az Irodának. Az Iroda gondoskodik a válasz ügyfélnek történõ megküldésérõl. 4. Amennyiben jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérõen nem rendelkezik, írásbeli megkeresés esetén a 30 napos elintézési határidõ figyelembevételével kell eljárni. Ha az elintézési határidõ elõreláthatólag meghaladja a 30 napot, errõl az ügyfelet a megkeresés beérkezésétõl számított 15 napon belül az elintézés várható idõpontjának egyidejû közlésével a Kommunikációs Titkárság vezetõje, illetve az általa megbízott munkatárs, a megkeresés továbbítása esetén a válaszadásra kijelölt szervezeti egység vezetõje tájékoztatja. 3. A szervezeti egységek közötti kapcsolatok, felelõsségi rend 1. A megkeresésre adandó válasz szakmai tartalmáért az azt elõkészítõ szervezeti egység felel. 2. Az ügyfélszolgálati ügyek intézése során keletkezõ ügyiratokat, feljegyzéseket a Kommunikációs Titkárság vezetõje vagy az általa kijelölt beosztottja írhatja alá. 3. Az ügyfélszolgálati tevékenység szakmai megalapozottsága és naprakészsége érdekében az ügyfélszolgálati referensek részére konzultációs lehetõséget kell biztosítani minden szervezeti egység részérõl, kijelölt kapcsolattartó útján. Az ügyfélszolgálati referens jogosult a kijelölt kapcsolattartótól információkat, adatokat bekérni, azok biztonságos felhasználása mellett és a kijelölt kapcsolattartó munkájának akadályozása nélkül. Az ügyfélszolgálati referens kérésére a kijelölt kapcsolattartó köteles minden közérdeklõdésre számot tartó információról, aktualitásról tájékoztatást adni. A tájékoztatás a következõ módon történhet: a) az NGM intranet felületén való közzététellel; b) az ügyfélszolgálatnak küldött elektronikus levélben; c) telefonon. 4. Az ügyfélszolgálati referens a kijelölt kapcsolattartó hozzájárulása nélkül nem kapcsolhat részére ügyféltõl bejövõ telefonhívást, és nem adhatja meg a kijelölt kapcsolattartó elérhetõségét az érdeklõdõknek. 5. Az ügyfélszolgálati referens nem adhat tájékoztatást olyan tényekrõl, amelyek kiszolgáltatása az állam, az NGM és háttérintézményei számára hátrányos, vagy az ügyfél számára jogellenesen elõnyös következményekkel járna. 4. Az ügyfélkezelés rendje A Pénzügyi Ágazati Szakképzési és Szabályozott Szakmák Osztálya számára továbbítandó regisztrációs kérelmek átvétele, illetve az ügyfélszolgálatra érkezõ telefonos megkeresések fogadása hétfõtõl csütörtökig 9 12, illetve és óra között történik. Ezen munkanapok fennmaradó részében, valamint pénteken a hagyományos postai úton, illetve elektronikus úton érkezett panaszok, beadványok, állásfoglalás-kérelmek feldolgozása folyik. 5. Titoktartás Ezen utasítás végrehajtása során meg kell tartani az állam- és szolgálati titokra vonatkozó szabályokat, valamint a tájékoztatás nem járhat mások személyhez fûzõdõ jogainak sérelmével.

19 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 7767 A nemzetgazdasági miniszter 29/2012. (X. 9.) NGM utasítása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben, a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló évi CXXXI. törvényben, a közbeszerzésekrõl szóló évi CVIII. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályairól 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 35. (3) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresõ rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben, valamint a közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltakra figyelemmel a kormányportál Nemzetgazdasági Minisztérium által szerkesztett felületén történõ közzétételének rendjét jelen utasítás mellékleteként adom ki. 2. Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba. 3. Hatályát veszti az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvényben, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/A B. -aiban és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályairól szóló 11/2010. (III. 26.) NFGM utasítás. Dr. Matolcsy György s. k., nemzetgazdasági miniszter Melléklet a 29/2012. (X. 9.) NGM utasításhoz I. Alkalmazási kör A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) mint adatfelelõs és adatközlõ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.), a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló évi CXXXI. törvényben, a közbeszerzésekrõl szóló évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 173. (3) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettségét a közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresõ rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint a közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben (a továbbiakban: IHM rendelet) foglaltakra figyelemmel jelen utasítás szerint teljesíti. II. Általános szabályok 1. A függelékben meghatározott adatoknak a közzétételre történõ elõkészítése, azok pontosságának és hitelességének biztosítása, az adatoknak közzétételre alkalmas formában a Kommunikációs Titkárság részére történõ átadása, a közzétett adatok pontosságának, idõszerûségének és értelmezhetõségének folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a megváltozott adatoknak a Kommunikációs Titkárság részére történõ rendelkezésre bocsátása a függelékben az egyes adatok tekintetében felelõsként megjelölt szervezeti egység vezetõjének (a továbbiakban: adatközlésért felelõs szervezeti egység) feladata. 2. A függelék III/2. pontjában meghatározott adatokat negyedévente vizsgálja felül a Személyügyi, valamint a Költségvetési és Gazdálkodási. A Költségvetési és Gazdálkodási az ennek eredményeként frissített adatokat megküldi a Kommunikációs Titkárság részére.

20 7768 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 44. szám 3. Az adatközlésért felelõs szervezeti egység a jelen utasításban foglalt feladatok ellátására egy munkatársát kijelöli és a kijelölésrõl a Kommunikációs Titkárságot tájékoztatja. III. Az Info tv., a Vhr. és az IHM rendelet teljesítésével összefüggõ szabályok 1. A Kommunikációs Titkárság feladata az adatközlésért felelõs szervezeti egység és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) bevonásával a kormányportál (www.kormany.hu) minisztériumi felületének az adatok közzétételére alkalmas kialakítása, a Vhr. 5. (2) (4) bekezdésében foglalt formai követelmények teljesítése, az átadott adatok folyamatos közzététele, a közzétett adatok folyamatos hozzáférhetõségének biztosítása, valamint a közzétett adatoknak az Eitv. mellékletében meghatározott rendszerességgel történõ frissítése. 2. A KIM a Kormány hivatalos tájékoztatási honlapjáról szóló 1166/2011. (V. 26.) Korm. határozat értelmében a Kommunikációs Titkársággal együttmûködve gondoskodik a kormányportál 3. pont szerint történõ kialakításához szükséges informatikai feltételekrõl (ezen belül az elektronikus portálszerkesztõségi rendszerrõl), a Vhr ában foglalt üzemzavar elhárításáról, a közzétett adatok védelmével összefüggõ, az adat közzétételével, helyesbítésével, frissítésével, eltávolításával kapcsolatos naplózási feladatok teljesítésérõl. 3. A közzétett adatokat összefoglaló, az IHM rendelet 2. mellékletében meghatározott közzétételi egységekre vonatkozó (kötelezõ) leíró adatokat az adatközlésért felelõs szervezeti egység állítja elõ, rendszeresen frissíti és egyidejûleg elektronikus formában eljuttatja a Kommunikációs Titkárság részére. IV. A jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló évi CXXXI. törvényben foglaltak teljesítésével összefüggõ szabályok 1. A jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló évi CXXXI. törvény ában foglaltak alapján közzéteendõ tervezeteket a kormányportálon történõ közzététel érdekében a Koordinációs a tervezetek vezetõi szintû közigazgatási egyeztetésre bocsátásával egyidejûleg elektronikus formában a Kommunikációs Titkárság részére átadja. Az átadás során a Koordinációs megjelöli, hogy a tervezeteket milyen iktatószámon és milyen véleményezési határidõvel bocsátotta közigazgatási egyeztetésre. 2. A tervezeteket a Kommunikációs Titkárság a kormányportálon a Dokumentumok menüpontban Jogszabálytervezetek címszó alatt jeleníti meg. A tervezetek mellett fel kell tüntetni a közigazgatási egyeztetésre meghatározottal megegyezõ véleményezési határidõt, a minisztériumi iktatószámot és a felelõs szervezeti egység által megadott címet, ahova a véleményeket lehet küldeni. 3. A kormányportál tervezeteket tartalmazó felületén fel kell hívni a véleményezõk figyelmét arra, hogy a tervezetekre vonatkozó véleményeket, javaslatokat a tervezeteknél megjelölt címre kell küldeni. Fel kell hívni továbbá a figyelmet arra, hogy a Minisztérium kizárólag a megadott címre, a véleményezési határidõn belül beérkezett ekkel tud érdemben foglalkozni. 4. A megadott címre érkezõ levelekhez a Koordinációs munkatársai férhetnek hozzá. A beérkezett véleményeket a Koordinációs továbbítja a szakmailag illetékes szervezeti egységhez. 5. A szakmailag illetékes szervezeti egység a közigazgatási egyeztetés során beérkezõ tárcaészrevételek kezelésével egyidejûleg feldolgozza a véleményeket, elkészíti az álláspont-tervezetet az észrevételekrõl, valamint az elutasított észrevételek esetében a nyilvánvalóan alaptalan észrevételek kivételével az elutasítás indokairól a szakmailag illetékes szervezeti egység általános összefoglaló-tervezetet készít, és azt továbbítja a Koordinációs részére. 6. Az álláspontot, összefoglalót a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. A jóváhagyott álláspontot, összefoglalót a Kommunikációs Titkárság a kormányportálon a tervezetekhez kapcsolódó dokumentumként teszi közzé. V. Az Ávr. és a Kbt. teljesítésével összefüggõ szabályok 1. Az Ávr (1) bekezdése, valamint a Kbt. szerint kötelezõen közzéteendõ adatokat a függelék IV. és V. pontjában meghatározott közzétételi egységek és adatok szerinti struktúrában kell megjeleníteni.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint 1. 2. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE október 9., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE október 9., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 9., kedd 44. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 40/2012. (X. 9.) BM utasítás a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok l. sz. melléklete Adat Frissítés Felelős Megőrzés l. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, Szervezési és székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok Általános közzétételi lista (az Infotv. 1. számú melléklete alapján) I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Adat Elérhetőség Frissítés A közfeladatot ellátó szerv, azaz az Egyetemhivatalos

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

1. melléklet a évi CXII. törvényhez

1. melléklet a évi CXII. törvényhez 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok KEI-KTSz - 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv K Ö Z É R D E K Ű A D A T O K Általános közzétételi lista Általános közzétételi lista link I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: 1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név Székhely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok Kapcsolat, szervezet, vezetők

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok Kapcsolat, szervezet, vezetők 2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Elérhetőségi adatok

Részletesebben

Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény Általános Közzétételi Lista a évi CXII. törvényhez

Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény Általános Közzétételi Lista a évi CXII. törvényhez Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény Általános Közzétételi Lista a 2011. évi CXII. törvényhez I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Megtalálható Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

(3) Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A közigazgatási és igazságügyi miniszter 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelete a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Általános Közzétételi lista a évi CXII. törvényhez

Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Általános Közzétételi lista a évi CXII. törvényhez Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda Általános Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvényhez I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Megtalálható Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 IV. FEJEZET A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE

2011. évi CXII. törvény. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 IV. FEJEZET A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG. ADATVÉDELEM - INFORMÁCIÓSZABADSÁG Fogalmak:

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista I. Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

Részletesebben

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista I. Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Közzétételi egység. Fő egységek egység. Adat megnevezése Egyéb Megjegyzés. Sorszám

Közzétételi egység. Fő egységek egység. Adat megnevezése Egyéb Megjegyzés. Sorszám Sorszám Fő egységek egység Közzétételi egység Adat megnevezése Egyéb Megjegyzés 1 Szervezeti, személyzeti adatok 1.1 Elérhetőségi adatok 1.1.1 Hivatalos név (teljes név): Nemzeti Sportközpontok Hivatalos

Részletesebben

HALÁSZTELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2314 Halásztelek, Posta köz 1.

HALÁSZTELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2314 Halásztelek, Posta köz 1. HALÁSZTELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2314 Halásztelek, Posta köz 1. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZAT Halásztelek, 2014. Az információs önrendelkezési

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

18/2005. (XII.27.) IHM rendelet. a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

18/2005. (XII.27.) IHM rendelet. a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista I. Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

Részletesebben

Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde. 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde. 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS közzétételi lista

ÁLTALÁNOS közzétételi lista 1 ÁLTALÁNOS közzétételi lista Készült a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok +(36-1)-334-2396 +(36-1)-314-1246. prateraltisk@prater-bp8.sulinet.hu A honlap URL-je

1. Szervezeti, személyzeti adatok +(36-1)-334-2396 +(36-1)-314-1246. prateraltisk@prater-bp8.sulinet.hu A honlap URL-je A közzétételi egységek az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) és a 18/2005. (XII.27.) IMH rendelet alapján 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Közzétételi

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista: Szervezeti, személyzeti adatok Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Gazdálkodási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS közzétételi lista

ÁLTALÁNOS közzétételi lista 1 ÁLTALÁNOS közzétételi lista Készült a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról, valamint a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

Az MKIK szabályzata a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Az MKIK szabályzata a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az MKIK szabályzata a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje

Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje kivonat a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ MIK 373-20/2012. számú A közérdekű adatok közzétételének és a közérdekű adatok

Részletesebben

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL

NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL NAGYOROSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. ADAT A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista I. Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása.

1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása. Oldal: 2/5 1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása. 2. Érvényességi terület Az utasítás szabályai a (a továbbiakban: MSZT) közérdekű adatai rögzítésével, nyilvántartásával

Részletesebben

Cigánd Város Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzata

Cigánd Város Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzata Cigánd Város Polgármesteri Hivatala Közzétételi Szabályzata Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) 4. -ának (3) bekezdése alapján, továbbá a végrehajtására

Részletesebben

Szabályzat A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Szabályzat A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről I. A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista I. Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Hatályos:

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Tura Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő

SZABÁLYZAT. Tura Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő Tura Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Készítette: Horkai István informatikus Jóváhagyta: Dolányi

Részletesebben

Gondozási Központ és Közégi Könyvtár ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

Gondozási Központ és Közégi Könyvtár ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Gondozási Központ és Közégi Könyvtár 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTLÁNOS KÖZZÉTÉTELI LIST I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. dat Tényleges adatok Frissítés Megőrzés Név: Gondozási Központ

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Hatályos:

Részletesebben

Dömsödi Polgármesteri Hivatal

Dömsödi Polgármesteri Hivatal Dömsödi Polgármesteri Hivatal Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről Hatályos: 2014. március

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

Monostorpályi Gondozási Központ ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

Monostorpályi Gondozási Központ ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Monostorpályi Gondozási Központ 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTLÁNOS KÖZZÉTÉTELI LIST I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. dat Tényleges adatok Frissítés Megőrzés közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefax

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZABÁLYZATA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL

SZABÁLYZATA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZATA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Szabályzat Dr.

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4.

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4. 237-21/2013/SzIO Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4. 21/2013. számú polgármesteri-jegyzői együttes rendelkezés SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT 1450 Budapest, Pf.: 214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu, www.meszk.hu Felnőttképzési tevékenység száma: 01-0482-06 KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT 2011. november 1. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

I. fejezet. II. fejezet

I. fejezet. II. fejezet SÁGÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KISHARTYÁNI KIRENDELTSÉGÉNEK A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZATRÓL 15/2013. (IV.29.) határozat Az információs

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefax

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓKÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓKÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓKÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ

Részletesebben

Ráckevei Polgármesteri Hivatal

Ráckevei Polgármesteri Hivatal Ráckevei Polgármesteri Hivatal Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről Hatályos: 2014. április

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL. Csögle, 2013. június 15.

Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL. Csögle, 2013. június 15. Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZATA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK RENDJÉRŐL Csögle, 2013. június 15. A szabályzat célja és hatálya A személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE Iktatószám: 16 /2010. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Érvényes 2010.

Részletesebben

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzata A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Dabas Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZBÁLYZT KÖZÉRDEKŰ DTOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ DTOK NYILVÁNOSSÁGR HOZTLÁNK RENDJÉRŐL Fertőboz Község Önkormányzata Költségvetési szerv Hatályos: 2012.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

BALASSAGYARMAT VÁROS JEGYZŐJÉNEK /2010.(III. 22.) számon iktatott 7/2010.(III.22.) számú utasítása

BALASSAGYARMAT VÁROS JEGYZŐJÉNEK /2010.(III. 22.) számon iktatott 7/2010.(III.22.) számú utasítása BALASSAGYARMAT VÁROS JEGYZŐJÉNEK 70.079-11/2010.(III. 22.) számon iktatott 7/2010.(III.22.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok elektronikus közzétételének

Részletesebben

+36/46/456-218 +36/46/556-207

+36/46/456-218 +36/46/556-207 Közérdekű adatok 1.1.1 Elérhetőségi adatok Hivatalos név (teljes név) Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Csobádi Kirendeltsége Székhely 3848 Csobád,Petőfi út 35. Postacím (postafiók szerinti címe, ha

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1. A Szabályzat célja

S Z A B Á L Y Z A T. 1. A Szabályzat célja S Z A B Á L Y Z A T A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

2005. évi XC. törvény. az elektronikus információszabadságról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Értelmező rendelkezések MÁSODIK RÉSZ

2005. évi XC. törvény. az elektronikus információszabadságról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Értelmező rendelkezések MÁSODIK RÉSZ 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról Az Országgyűlés az Alkotmány 2. (1) bekezdésében biztosított jogállamiság, valamint a 61. (1) bekezdésében biztosított közérdekű adatok megismerhetőségéhez

Részletesebben