PRÉMIUM BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRÉMIUM BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozóan"

Átírás

1 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) fax: (06 1) hirdetmény PRÉMIUM BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, ÉRVÉNYBEN: SZEPTEMBER 18-TÓL KÖZZÉTÉVE: JÚLIUS 17-TŐL K&H TeleCenter: Internet: BIC (SWIFT) kód: OKHB HUHB Jelen Hirdetményben ( Hirdetmény ) szereplő bankszámla és betéti valamint a pénztári szolgáltatások feltételei és kondíciói a K&H Bank Zrt. ( Bank ) természetes személy ügyfeleire ( Ügyfél ) érvényesek. A Bank meghatározása szerint természetes személyeknek minősülnek a devizabelföldi és devizakülföldi magánszemélyek. Amennyiben az Ügyféllel kötött egyedi szerződés a jelen Hirdetményben foglalt feltételektől eltérő feltételeket tartalmaz, akkor mindenkor a vonatkozó egyedi szerződés ( Ügyfélszerződés ) rendelkezései alkalmazandók (az Ügyfélszerződés az egyes szolgáltatások ÁFA-besorolását nem változtatja meg). Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Bank üzleti tevékenységet folytat az Üzletszabályzat és a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák (ezek a Bank ügyfelei számára díjmentesen hozzáférhetőek). A fentiekben megjelölt érvényességi dátumtól bizonyos termékek érvényességének kezdete eltérő lehet. Ezen esetekben mindig az adott termékre vonatkozó speciális szabályok feltüntetése során kerül meghatározásra az érvényesség kezdőidőpontja. A HIRDETMÉNYI DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEK SZÁMÍTÁSI MÓDJA: A Hirdetmény díj- és költségtételei minden év június 1-jén legfeljebb az adott tételek legutóbbi inflációs korrigálása óta eltelt időszak összesített fogyasztói árindex (infláció) értékével módosulnak. Az inflációs módosítás szempontjából az egyes díjtételek, a díjtételek %-os, minimum és maximum értékei külön tételnek minősülnek. Az egyes tételek legutóbbi inflációs korrigálási dátumát a Hirdetmény tartalmazza. Az infláció összesített értéke a Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évi hivatalos inflációs adatai (éves fogyasztói árindex) alapján kerül kiszámításra. Az egyes díjtételek inflációs módosítása során a Bank a módosuló díjakat a kerekítés általánosan elfogadott szabályai szerint, illetve %-os érték esetén 2 tizedes jegyig állapítja meg. Az inflációs számítás és a kerekítés során kapott értékek közötti különbség az előjelének megfelelően a következő évi inflációs módosítás alkalmával figyelembevételre kerül. A módosuló Hirdetményt a Bank a hatálybalépést megelőző 2 hónappal bankfiókjaiban kifüggeszti és közzéteszi internetes honlapján. Jelen módosítás oka: a devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére nyújtott bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre vonatkozó általános szerződési feltételek 10.3 pontjában foglaltaknak megfelelően Bankunk a K&H TeleCenteren keresztül benyújtható megbízások körét szűkíti.

2 Tartalomjegyzék 1 Általános feltételek Igénybevételi kritérium Türelmi időszak Felülvizsgálati időszak K&H prémium banki szolgáltatások K&H prémium számlacsomag Tranzakciós költség Kedvezményes K&H Lakossági Devizaszámla Betéti bankkártya Hitelkártya Megtakarítási és befektetési termékek Portfólió tervező szolgáltatás K&H befektetési iránytű Prémium hitel kedvezmények Prémium biztosítási kedvezmények Prémium banki tanácsadó Prémium távbankár szolgáltatás Elsőbbségi kiszolgálás Időpont egyeztetés Diszkrét környezet Befektetői Klub Partnerkedvezmények Hírlevelek Akció Egyéb rendelkezések Tartalomjegyzék 2/17

3 1 Általános feltételek A K&H prémium banki szolgáltatások a Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződés aláírásával vehetők igénybe. 1.1 Igénybevételi kritérium A K&H prémium banki szolgáltatások igénybevételének, azaz a K&H prémium banki tagság létesítésének feltétele a betöltött 18. életév és a következő igénybevételi kritériumok egyikének teljesítése a türelmi időszak végéig: legalább 5 millió forint értékű Megtakarítási állomány Banknál történő elhelyezése, vagy 40 éves életkor alatt legalább 3 millió forint értékű Megtakarítási állomány Banknál történő elhelyezése. A Banknál elhelyezett megtakarítások esetében a Bank a következőket veszi figyelembe: A Megtakarítási állomány a Számlatulajdonos Banknál vezetett forint és deviza betét-, és bankszámláin elhelyezett megtakarításainak, a K&H befektetési alapokba, valamint a K&H megtakarítási életbiztosításokba befektetett összegek forintra számított összesen egyenlege. A devizában fennálló egyenlegek forintra történő átszámítására a tárgyhónapot megelőző naptári hónap utolsó banki munkanapján érvényes MNB árfolyamon kerül sor. A K&H befektetési alapokba befektetett összeg számítása során a K&H befektetési jegyek bekerülési áron kerülnek értékelésre. A Társ-Számlatulajdonos által elhelyezett megtakarítások, K&H befektetési alapok, megtakarítási életbiztosításokba befektetett összegek a feltétel vizsgálat során nem kerülnek figyelembe vételre. A Számlatulajdonos a Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződés aláírásával jogosulttá válik a Bank által a Prémium banki szolgáltatások keretein belül nyújtott, kizárólag a szolgáltatás keretein belül elérhető befektetési tanácsadás, prémium kiszolgálás, prémium szolgáltatások, termékek és kedvezmények igénybevételére, melyek a 2-es pontban kerülnek pontosan meghatározásra. Egy személy egyidejűleg egy érvényes Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződésben lehet szerződő fél, független attól, hogy Számlatulajdonos vagy Társ-Számlatulajdonos minőségben kötötte meg a szerződést. Társ-Számlatulajdonos, az a 18. életévét betöltött személy lehet, aki a Számlatulajdonos hozzájárulásával írja alá a K&H Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződést. A Társ-Számlatulajdonos esetén az Igénybevételi kritériumok nem kerülnek vizsgálatra, de ettől függetlenül teljes körűen igénybe veheti a 2. pontban meghatározott tartalmú K&H Prémium számla- és szolgáltatáscsomagot. 1.2 Türelmi időszak A Számlatulajdonos az Igénybevételi kritériumnak a Türelmi időszak végére köteles megfelelni. A Bank Türelmi időszaknak tekinti a szerződés aláírását követő naptári hónap utolsó napjáig terjedő időszakot. A szerződéskötés hónapjára a szolgáltatás díja nem kerül felszámításra. Amennyiben a Türelmi időszak végéig nem teljesül az Igénybevételi kritérium, akkor a szolgáltatás kedvezményekkel nem csökkentett díja a szerződés aláírását követő naptári hónapra vonatkozóan felszámításra kerül, ugyanakkor a K&H prémium számlacsomaghoz kapcsolódó szolgáltatások és kedvezmények a Türelmi időszak lejártát követő naptól megszűnnek, és a szerződésben foglaltak szerint a K&H prémium számlacsomag a K&H kényelmi plusz számlacsomagra módosul. Amennyiben a Türelmi időszak végén teljesül az Igénybevételi kritérium, a szolgáltatás kedvezményes díja kerül felszámításra és a szerződés érvényben marad mindaddig, míg valamelyik fél a megszüntetését nem kezdeményezi. 1.3 Felülvizsgálati időszak A Bank a türelmi időszakot követően, minden hónapban vizsgálja az Igénybevételi kritérium teljesülését. A felülvizsgálat havonta, minden hónap utolsó banki munkanapján történik. Amennyiben a felülvizsgálati időszakban nem teljesül az Igénybevételi kritérium, úgy a szolgáltatás kedvezményekkel nem csökkentett díja terhelésre kerül. Amennyiben a felülvizsgálati időszakban teljesül az Igénybevételi kritérium, akkor a szolgáltatás kedvezményes díja kerül terhelésre a 2.1 K&H prémium számlacsomag pontban foglaltak szerint. Általános feltételek 3/17

4 2 K&H prémium banki szolgáltatások A K&H Bank az alábbi szolgáltatásokat, kedvezményeket nyújtja a K&H prémium banki szolgáltatások keretén belül a prémium számlavezetési díj ellenében. 2.1 K&H prémium számlacsomag A Bank a számlacsomag keretein belül K&H Lakossági Bankszámlát nyit és vezet. A jelen hirdetményben fel nem tüntetett, bankszámlavezetéshez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat és ezen szolgáltatások díjait, jutalékait és azok esedékességét, illetve egyéb feltételeit a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. A K&H prémium számlacsomaghoz feltételhez kötött díjkedvezmények kapcsolódnak. Az életbiztosítás nélküli prémium számlavezetési díj az alább részletezett feltételek teljesítése esetén részben vagy egészben visszatérítésre kerül. A prémium számlavezetési díj utólagos visszatérítésével kapcsolatban a feltételek teljesülésének vizsgálata a Felülvizsgálati időszakonként történik. A Felülvizsgálati időszak a tárgyhónap utolsó napjáig, illetve ha az munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző banki munkanapig tart. A soron következő Felülvizsgálati időszak az ezt következő banki munkanapon kezdődik. A feltétel(ek) teljesülése esetén az életbiztosítás nélküli prémium számlavezetési díj kedvezményként visszajáró része a tárgyhónapot követő naptári hónap 8. napján (amennyiben ez nem banki munkanap, úgy az ezt követő banki munkanapon) kerül visszatérítésre. Az alábbi táblázatban a Prémium számlavezetési díj tekintetében Díj mértéke oszlopban a fentiek szerinti visszatérítést követően érvényesített díjösszeg kerül feltüntetésre. Prémium számlavezetési díj megállapítása és kedvezményrendszere I. feltétel II. feltételek (I. feltétel teljesítése esetén) 1.1 Igénybevételi kritérium pontban meghatározottak szerint. II/A. feltétel A Számlatulajdonos Banknál elhelyezett 1.1 pontban meghatározottak szerinti Megtakarítási állománya a tárgyhónapot megelőző naptári hónap utolsó banki munkanapján eléri a feltétel teljesítéséhez meghatározott összeget. II/B. feltétel Havonta összesen legalább a meghatározott összegben, bármilyen jogcímen, legfeljebb három részletben érkezik belföldi forint átutalás jóváírás azon K&H Lakossági Bankszámlára, amelyhez a K&H prémium számlacsomag kapcsolódik. II/C. feltétel Havonta összesen legalább a meghatározott összegben teljesített bankkártyás vásárlás: - olyan betéti bankkártyával, amely a K&H prémium számlacsomaghoz kapcsolódik, illetve - olyan hitelkártyával, amely az Ügyfél hitelkártya-számlájához kapcsolódik. Prémium számlavezetési díj 1 / hó I. feltétel teljesülése II. feltételek közül legalább az egyik teljesülése nem Feltételek teljesítéséhez meghatározott összegek Ft Ft Ft Díj mértéke nem - életbiztosítás nélkül Ft - életbiztosítással Ft igen - bővített életbiztosítással Ft igen igen nem igen - életbiztosítás nélkül Ft - életbiztosítással Ft - bővített életbiztosítással Ft - életbiztosítás nélkül 0 Ft - életbiztosítással 390 Ft - bővített életbiztosítással 990 Ft K&H prémium banki szolgáltatások 4/17

5 Prémium számlacsomagban igényelhető kedvezményes szolgáltatások K&H lakossági mobilinfo Havi díj 2,3 K&H e-bank azonosító eszközzel vagy sms azonosítással Havi díj 2,3 K&H mobilbank Havi díj 2,3 Betéti bankkártya és hitelkártya kedvezmények A bankszámlához elsőként megrendelt 2 darab betéti bankkártya mindenkori éves díja 4 Csomagban igényelt 1 darab hitelkártya mindenkori éves díja 5 Kedvezményes díjazású betéti bankkártyás forint készpénzfelvétel K&H banki ATM-en 6,8 Forintban végzett műveletekre vonatkozó kedvezmények 8 Aznapi / határidős forint átutalási megbízás bankon belülre és kívülre (belföldre) e-bankon / mobilbankon keresztül 7 Szolgáltatói díjterhelés minden csatornán 7 (Csoportos beszedési megbízás) Rendszeres forint átutalási megbízás bankon belülre és kívülre (belföldre) minden csatornán 7 Díj mértéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft K&H Visa arany betéti bankkártya esetén 0 Ft K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártya esetén 0 Ft Adott havi periódusban az első 5 tranzakció 0 Ft Havonta az első 30 tranzakció 0 Ft 1 Megkezdett naptári havonként, a tárgyhónapot követő hónap 8. napján esedékes. Ha az adott hónap 8. napja munkaszüneti nap, akkor az azt követő banki munkanapon kerül terhelésre. A kapcsolódó, külön igényelhető élet-, és balesetbiztosítási csomagok részletes feltételeit a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény 1. számú melléklete tartalmazza. 2 Egyszer kerül felszámításra függetlenül a szolgáltatásba bevont számlák darabszámától. 3 Megkezdett naptári havonként esedékes. 4 Az éves betéti bankkártya díj-kedvezmény éven belül maximum egy alkalommal vehető igénybe, vagyis éven belüli kártyatípus-váltás esetén az új szerződés alapján kibocsátott bankkártya éves díja a bankkártya aktiválásakor terhelésre kerül, amennyiben az éves kártyadíj kedvezmény a tárgyévben az előző szerződés alapján kibocsátott bankkártyára már érvényesítésre került. Éven belüli váltásnak számít, amennyiben a kártyatípus-váltás a számlacsomaghoz kibocsátott, elsőként aktivált kedvezményes bankkártya aktiválásakor felszámított éves díjkedvezménytől számított 365. napon belül történik. Amennyiben a Számlatulajdonos a számlacsomagban éves díj-kedvezményes kártyaként jelölt K&H Visa arany betéti bankkártya helyett más típusú betéti bankkártyát igényel, úgy a Bank a meghirdetett éves kártyadíj kedvezményt a Számlatulajdonos által igényelt bankkártyára vonatkozóan érvényesíti, azonban a K&H Visa arany betéti bankkártyákra vonatkozó 2.16 pont szerinti partnerkedvezmény ehhez a kártyához nem kapcsolódik. 5 Amennyiben a Számlatulajdonos bármely K&H hitelkártya igényléskor több, kedvezményre jogosító számlacsomaggal rendelkezik, a hitelkártya kedvezmények mindig a magasabb kedvezményt biztosító csomag kondíciói alapján kerülnek érvényesítésre. A különböző csomagokban nyújtott hitelkártya éves díj-kedvezmények nem összevonhatóak. 6 A kedvezmény nyújtása a devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére nyújtott bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre vonatkozó ÁSZF pontja szerint történik. 7 A mindenkori teljesítés napján érvényes díj kerül felszámításra. 8 A Bank a Tranzakciós költséget a kedvezménnyel érintett tranzakciók esetén is felszámítja. Prémium számlacsomaghoz kapcsolódó banki szolgáltatások Forintban végzett műveletek Díj mértéke Készpénz befizetése bankfióki pénztárban 1 Készpénz kifizetése bankfióki pénztárban 1 0,86% Ft, min. 864 Ft 50 millió forint, illetve az ezt meghaladó összegű készpénz be-, kifizetése bankfióki pénztárban Ft 7 Postai készpénzátutalási megbízás jóváírása 0,10% + posta által felszámított díj Átutalás jóváírása bankon belüli és kívüli Aznapi / határidős átutalási megbízás bankon belülre bankfiókban benyújtott 2 0,78% Ft, max Ft TeleCenteren keresztül 2 0,43% Ft, max Ft e-bankon és mobilbankon keresztül 2 0,42%, min. 112 Ft, max Ft értékpapírszámla melletti ügyfélszámla javára Aznapi / határidős átutalási megbízás bankon kívülre (belföldre) bankfiókban benyújtott 2 0,74% Ft, min. 0 Ft, max Ft TeleCenteren keresztül 2 0,68% Ft, max Ft e-bankon és mobilbankon keresztül 2 0,57%, min. 95 Ft, max Ft Beszedés, hatósági átutalás, átutalási végzés bankon belülre 0,78% Ft, max Ft Beszedés, hatósági átutalás, átutalási végzés bankon kívülre (belföldre) 0,74% Ft, min. 0 Ft, max Ft K&H prémium banki szolgáltatások 5/17

6 Prémium számlacsomaghoz kapcsolódó banki szolgáltatások Díj mértéke Rendszeres átutalási megbízás bankon belülre bankfiókban benyújtott Ft TeleCenteren keresztül 2, Ft e-bankon keresztül 2 58 Ft értékpapírszámla melletti ügyfélszámla javára Rendszeres átutalási megbízás bankon kívülre (belföldre) bankfiókban benyújtott Ft TeleCenteren keresztül 2, Ft e-bankon keresztül 2 91 Ft Rendszeres átutalási megbízás regisztrációs díja bankfiókban benyújtott megbízás esetén 669 Ft Aznapi / határidős / rendszeres átvezetési megbízás saját számlák között (minden csatornán) 2 Szolgáltatói díjterhelés 2 (Csoportos beszedési megbízás) 98 Ft Szolgáltatói díjterhelés limitfigyelés Szolgáltatói díjterhelés megbízás átköltöztetése más bankból Szolgáltatói díjterhelés (csoportos beszedési megbízás) módosítási díja bankfiókban benyújtott megbízás esetén 669 Ft Aznapi / határidős VIBER átutalási megbízás bankon kívülre (belföldre) bankfiókban benyújtott 3 0,50%, min Ft, max Ft TeleCenteren keresztül 3 0,50%, min Ft, max Ft VIBER átutalási megbízás ügyfél által kért módosítása Ft Fedezethiány miatt törölt VIBER tétel Ft Nemzetközi forint átutalás (külföldre) 6 (SHA, BEN költségviseléssel) bankfiókban benyújtott 2 0,21%, min. 6,6 EUR, max. 305 EUR e-bankon és mobilbankon keresztül 2,3 0,11%, min. 4,37 EUR, max. 305 EUR EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,3,4 0,11%, min. 2,1 EUR, max. 305 EUR EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,3,4 Nemzetközi forint átutalás (külföldre) levelező banki költség átvállalással 6 (OUR költségviseléssel) bankfiókban benyújtott 2 0,41%, min. 31,5 EUR e-bankon és mobilbankon keresztül 2,3 0,16%, min. 22 EUR EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,3,4 0,16%, min. 17 EUR EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,3,4 Forintcsekk átvétele beszedésre 0,30%, min Ft Valutában/devizában végzett műveletek Valuta befizetése bankfióki pénztárban 8 Valuta kifizetése bankfióki pénztárban 0,86% Ft, min. 864 Ft 50 millió forint, illetve az ezt meghaladó összegű készpénz be-, kifizetése bankfióki pénztárban Ft 7 Deviza és SEPA átutalás jóváírása bankon belüli (EGT-állam devizanemében, nem EGT-állam pénznemében) és kívüli (EGT-állam devizanemében) 14 Deviza átutalás jóváírása bankon kívüli (nem EGT-állam devizanemében) Deviza átutalási megbízás bankon belülre bankfiókban benyújtott 2 0,36%, min. 4,1 EUR, max. 101,7 EUR e-bankon és mobilbankon keresztül 2 0,21%, min. 2,14 EUR, max. 101,7 EUR K&H prémium banki szolgáltatások 6/17

7 Prémium számlacsomaghoz kapcsolódó banki szolgáltatások Díj mértéke Deviza és SEPA átutalási megbízás bankon kívülre (bel- és külföldre) 6,14 (SHA, BEN költségviseléssel) bankfiókban benyújtott 2 0,46%, min.12 EUR, max. 305 EUR e-bankon és mobilbankon keresztül 2 0,15%, min. 7,62 EUR, max. 305 EUR EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,4 0,12%, min. 4,63 EUR, max. 305 EUR EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,4 Deviza átutalási megbízás bankon kívülre (bel- és külföldre) levelező banki költség átvállalással 6 (OUR költségviseléssel) bankfiókban benyújtott 2 0,40%, min. 31,5 EUR e-bankon és mobilbankon keresztül 2 0,16%, min. 22 EUR EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,4 0,16%, min. 17 EUR EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,4 Deviza és SEPA átutalási megbízás bankon kívülre (bel- és külföldre) sürgős konverzióval 6,9,14 (SHA, BEN költségviseléssel) bankfiókban benyújtott 1,50%, min. 6 EUR Konverziós átvezetési megbízás saját számlák között bankfiókban benyújtott 2 0,21%, min. 1 EUR, max. 100 EUR e-bankon és mobilbankon keresztül 2 Devizacsekk megvásárlása 10 Devizacsekk átvétele beszedésre 10 0,30%, min. 15 EUR Tranzakciós költség a Hirdetmény Tranzakciós költség pontja szerint K&H lakossági mobilinfo Üzenetdíj Ft/SMS K&H e-bank azonosító eszközzel Elektronikus hozzáférés díja 51 Ft/hó akció: díjmentes december 31-ig Azonosító eszköz éves díja Ft akció: díjmentes december 31-ig Azonosító eszköz pótlásának díja Ft akció: díjmentes december 31-ig Azonosító eszköz tiltásának díja Azonosító eszköz PIN blokkolás feloldásának díja Ft akció: díjmentes december 31-ig Azonosító eszköz érvényességi ideje 3 év PIN kód újranyomtatás díja Chipkártya-olvasó díja Chipkártya-olvasó térítési díja 13 K&H e-bank sms azonosítással Azonosító eszköz éves díja Jelszó üzenet díja A díjak esedékessége, illetve az egyéb díjak, jutalékok mértéke megegyezik a K&H e-bank azonosító eszközzel résznél megadottakkal. Egyéb, számlavezetéshez kapcsolódó díjak Az Egyéb, számlavezetéshez kapcsolódó díjak a mindenkori Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetményben megadottak szerint. 1 Címletenként 150 db feletti érme be/kifizetés esetén külön díjtétel kerül felszámításra, melynek mértéke a befizetett teljes érme darabszám után számítva 1 Ft/db. 2 A mindenkori teljesítés napján érvényes díj kerül felszámításra. 3 A Bank fenntartja a jogot, hogy 50 M Ft feletti átutalások esetén egyedi elbírálást alkalmazzon. 4 A bank abban az esetben tekinti automatikus feldolgozásra alkalmasnak a megbízást, ha annak kitöltése teljes körű és pontos: - minden kötelezően kitöltendő mezőben megfelelő tartalmú és formátumú adat szerepel, valamint a megbízáson a bank számára szóló közlemény rovat üres. 5 A október 17-ét megelőzően adott megbízások esetében a bankfiókban benyújtott megbízásnál feltüntetett díjtétel kerül felszámításra. 6 A levelező banki költségek átvállalása a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény 1. sz. mellékletében írtak szerint történhet M Ft, illetve az ezt meghaladó összegű készpénz be- és kifizetés esetén a készpénz be- és kifizetés díján felül költségtérítésként felszámításra kerülő, a pénzszállító mindenkor aktuális díjszabása szerinti összeg. 8 Valutaérme és a forgalomból bevonás alatt álló valuta bankjegy befizetésekor diszázsió kerül levonásra. 9 Bankon kívülre szóló deviza átutalási megbízás csak CAD, EUR, és USD devizanemekben adható. 10 Bankunk december 22-től nem vásárol meg és beszedésre sem vesz át EUR devizanemben kiállított utazási csekket. 11 Bank által kiküldött elektronikus üzenetek (SMS-ek) után kerül felszámításra. A szolgáltatásba bevont összes számlára összevontan, egy összegben kerül a havi záráskor elszámolásra. Elszámolási ciklus: tárgyhót megelőző havi zárás napján 00 óra 00 perctől tárgy havi zárást megelőző nap 24 óra 00 percig. 12 Az e-bank azonosító eszköz három egymást követő sikertelen PIN megadást követően biztonsági okból blokkolja önmagát. A blokkolást kizárólag a Bank tudja feloldani, az azonosító eszköz bankfiókban történt leadását követően az azonosító eszköz cseréjével. 13 A chipkártya-olvasó a Bank tulajdonát képezi, a Számlatulajdonos, mint birtokos azt csak használatba kapja és a szerződés megszűnése esetén az olvasót a Banknak köteles visszaszolgáltatni. 14 A Bank abban az esetben teljesíti a SEPA klíring rendszeren keresztül az adott megbízást, amennyiben megfelel a SEPA átutalás valamennyi kritériumának: - a megbízás devizaneme EUR, - költségviselési kódja SHA, - tartalmazza a kedvezményezett IBAN számlaszámát, illetve a kedvezményezett bank BIC kódját, - a megbízás kedvezményezettje SEPA övezeten belüli és a kedvezményezett bankja képes legyen SEPA átutalás feldolgozására - a megbízás továbbításával kapcsolatban nincs speciális feltétel meghatározva (pl. teljesítési útvonal, levelező banki kapcsolat kikötése) K&H prémium banki szolgáltatások 7/17

8 2.1.1 Tranzakciós költség Tranzakciós költséget számít fel a Bank a április 1. napját követően megkötött szerződéseken alapuló, a Hirdetményben megjelölt pénzforgalmi szolgáltatás keretében végrehajtott átutalás, beszedés, készpénz kifizetés, illetőleg egyéb esetekben, ide nem értve évi LXXXV. tv. 36/A. (4) bek. c, pontja szerinti nyilatkozattal (ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat) érintett készpénzfelvételeket. A tranzakciós költség abban az esetben is felszámításra kerül, ha a tranzakció egyébként kedvezménnyel érintett. A tranzakciós költség összegével a Bank a tranzakció napját követő banki napon terheli meg a Számlatulajdonos bankszámláját. A Bank a tranzakciós költség mértékét a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben szabályozott tranzakciós illeték mértékének változásával összhangban jogosult megváltoztatni. Tranzakciós költség Bankon belüli és bankon kívüli aznapi / határidős forint átutalás Díj mértéke forint- és devizaszámláról Bankon belüli és bankon kívüli rendszeres forint átutalás forint- és devizaszámláról Szolgáltatói díjterhelés (csoportos beszedési megbízás) terhelése Aznapi / határidős VIBER átutalási megbízás bankon kívülre (belföldre) Tranzakciós költség - deviza Bankon belüli és bankon kívüli deviza és nemzetközi forint átutalás Díj mértéke forint- és devizaszámláról Tranzakciós költség - készpénz Készpénz kifizetés (HUF, valuta) forint- és devizaszámláról Díj mértéke Készpénzfelvétel bankkártyával (ATM-ből, bankfiókban, postahivatalban) belés külföldön Készpénzfelvétel hitelkártyával (ATM-ből, bankfiókban, postahivatalban) belés külföldön 0,3%, max Ft / tétel 0,3%, max Ft / tétel 0,6% / tétel 0,6% / tétel akció: díjmentes 2015.szeptember 30-ig 2.2 Kedvezményes K&H Lakossági Devizaszámla A Bank a Számlatulajdonos kérésére a Prémium számla- és szolgáltatáscsomag keretein belül K&H Lakossági Devizaszámlát nyit és vezet. A jelen hirdetményben fel nem tüntetett, bankszámlavezetéshez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat és ezen szolgáltatások díjait, jutalékait és azok esedékességét, illetve egyéb feltételeit a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. Egy Számlatulajdonos egy időben két kedvezményes K&H Lakossági Devizaszámlával rendelkezhet. Megnevezés Díj mértéke Számlavezetési díj 1 0 EUR A további szolgáltatás tartalom, valamint a vonatkozó díjak, jutalékok mértéke és esedékessége megegyezik a K&H Lakossági Devizaszámlánál megadottakkal. 1 Megkezdett naptári havonként esedékes. K&H prémium banki szolgáltatások 8/17

9 2.3 Betéti bankkártya A Prémium számla- és szolgáltatáscsomaghoz kapcsolódó betéti bankkártyákra vonatkozó igénylési feltételeket, a kártyák használati körét, a tranzakciók elszámolásának szabályait, valamint az internetes biztonsági kód-szolgáltatás, illetve egyéb feltételeket a hatályos Betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek részére című hirdetmény tartalmazza. K&H Visa arany betéti bankkártya 8 Bankkártya használat hátteréül szolgáló bankszámlához kapcsolódó kamatok, díjak Kamatszámítás módja Fedezetlenség esetén irányadó kamat Bankkártyához kapcsolódó díjak, költségek Éves bankkártya díj Társkártya díj 1 Kártyatiltás díja 2 Pótkártya díja PIN kód módosítás díja 3 PIN kód pótlás díja 3 Kártya postai kiküldés díja 7 Kártya bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) 6 PIN kód bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) 6 Bankkártya sürgősségi elkészítésének díja Vásárlás díja Külföldön és belföldön Készpénzfelvételi díjak Külföldön (ATM-ből, bankfiókban, postahivatalban) Belföldön K&H ATM-ből (HUF) Belföldön K&H bankfiókban Belföldön idegen bank ATM-ből Belföldön idegen bank bankfiókjaiban, postahivatalban bankszámla kamatozásának feltételei szerint bankszámla hitelkamata lásd 2.1 pont szerint lásd 2.1 pont szerint ,- Ft díjmentes 100,- Ft / alkalom 538,- Ft / alkalom díjmentes 1 108,- Ft 538,- Ft nem igényelhető díjmentes 1,20% ,- Ft 0,44% + 387,- Ft 0,81% + 638,- Ft 0,35% + 670,- Ft 0,50% + 798,- Ft Tranzakciós költség 10 0,6% Bankkártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja Egyenleglekérdezés díja Sürgősségi bankkártya csere díja külföldön Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön Sürgősségi szolgáltatástól való utólagos elállás díja Éves díjba épített utasbiztosítás 4 K&H prémium asszisztencia 11 Készpénzbefizetés K&H ATM-en keresztül 9 Bankkártya-használati limitek Készpénzfelvételek maximális száma (ATM és POS) Vásárlások maximális száma K&H ATM-en keresztül felvehető bankjegy maximális száma K&H ATM-en keresztül befizethető bankjegyek maximális száma Készpénzfelvételek (ATM és POS) összege (alapbeállítás) 5 Készpénzfelvételek (ATM és POS) maximális összege 5 Vásárlások összege (alapbeállítás) 5 Virtuális tranzakciók (CNP) összege (alapbeállítás) 5 Vásárlások maximális összege 5 Bankkártya érvényességi ideje 80,- Ft díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes 0 Ft 0,2 % + 51,- Ft 5 tranzakció/nap 99 tranzakció/nap 50 db bankjegy / tranzakció 200 db bankjegy / tranzakció ,- Ft/nap ,- Ft/nap ,- Ft/nap ,- Ft/nap teljes látra szóló egyenleg 3 év K&H prémium banki szolgáltatások 9/17

10 1 Egy számlához maximum 1 db főkártyát és 9 db társkártyát bocsát ki a Bank. 2 Elveszett, ellopott kártyák esetén magában foglalja a pótkártya díját is. A postán elveszett (kártyabirtokos által még át nem vett) bankkártya tiltása díjmentes. Tiltást követően az elveszett, ellopott kártyák pótlásáról és továbbításáról a Bank automatikusan gondoskodik. A pótkártyát a Bank a tiltott kártya postázásával egyező módon továbbítja a kártyabirtokos részére. Az ATM által elnyelt, valamint a postán elveszett kártyák pótlása nem automatikus. Amennyiben a kártya pótlására nem kerül sor, a bankkártya szerződés a tiltott bankkártya lejárati idejével megszűnik. 3 PIN kód pótlás esetén, a PIN kód megegyezik a korábbi PIN kóddal, azonban ha korábban a PIN módosításra került, a pót PIN boríték az utolsó sikeres módosítást tartalmazza. 4 A biztosítás Magyarország (külföldi Biztosított állampolgár esetén az állandó lakóhelye szerinti ország és Magyarország) kivételével, a világ összes országára érvényes, legfeljebb 30 napos időtartamra. A biztosítási fedezet a kibocsátást követően automatikusan kezdődik. A részletes feltételeket a termékhez kapcsolódó segítségnyújtás és biztosítás szabályzat tartalmazza. 5 A számlatulajdonos igényeinek megfelelő bankkártya-használati napi limit beállítását kérheti, a maximum limitösszegek erejéig. A napi virtuális tranzakciós (CNP) limit a vásárlási limit része. - Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetését megelőzően kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya fizikai jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat is az adott bankkártyához aktuálisan beállított napi vásárlási limit korlátozza addig, amíg a szolgáltatásra vonatkozó regisztráció során a napi virtuális tranzakciós (CNP) limit nem kerül módosításra. - Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetésétől kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat a napi virtuális (CNP) tranzakciós limit korlátozza. 6 A PIN kód tárolás díja május 31-ig kampány keretében elengedésre kerül. A bankkártya és/vagy PIN kód boríték bankfióki átvétele kizárólag a bankfiók pénztári nyitvatartási idejében lehetséges. 7 Kártya postai kiküldés díja magyarországi cím esetén. 8 Figyelembe véve a mennyiségi karakterkorlátokat, a bankkártyát a Bank a Kártyabirtokos személyazonosító okmányával egyező tartalmú nevére személyesíti meg. 9 A Készpénzbefizetés K&H ATM-en keresztül szolgáltatás díja május 31-ig kampány keretében elengedésre kerül. A befizetésre alkalmas K&H ATM-ek listája elérhető a Bank honlapján. A befizetésre alkalmas címletek az alábbiak: Ft, Ft, Ft, Ft, Ft. 10 A tranzakciós költség a K&H prémium számlacsomaghoz tartozó bankkártyákkal végzett készpénzfelvételi tranzakciók esetén kerül felszámításra, ide nem értve évi LXXXV. tv. 36/A. (4) bek. c, pontja szerinti nyilatkozattal (ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat) érintett készpénzfelvételeket. A tranzakciós költség összegével a Bank a tranzakció napját követő banki napon terheli meg a Számlatulajdonos bankszámláját. A Bank a tranzakciós költség mértékét a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben szabályozott tranzakciós illeték mértékének változásával összhangban jogosult megváltoztatni. 11 A K&H prémium asszisztencia részletes feltételeit a szolgáltatásra vonatkozó K&H prémium asszisztencia tájékoztató tartalmazza. K&H prémium banki szolgáltatások 10/17

11 2.4 Hitelkártya A K&H Prémium számla és szolgáltatáscsomaghoz kapcsolódó hitelkártyákra vonatkozó igénylési feltételeket, a kártyák használati körét, a tranzakciók elszámolásának szabályait, a bankkártyás vásárlások utáni visszatérítés szabályait valamint az internetes biztonsági kódszolgáltatásról szóló általános tájékoztatót, illetve egyéb feltételeket a hatályos Hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére című hirdetmény tartalmazza. K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártya 23, Bankkártya használat hátteréül szolgáló bankszámlához kapcsolódó kamatok, díjak 24, 27, 31, 32 Havi hitelkamat 1 2,66 % 30 Felmondás utáni havi késedelmi kamat 32 0,5 % Látra szóló betéti kamat 0 % Minimum törlesztés összege 2 5 % Késedelmi díj 3, 15 3 Hitelkeret-túllépés díja Türelmi időszak 5 4, ,- Ft 117,- Ft 15 naptári nap THM (teljes hiteldíj mutató) 18 39,6 % 34 / 30% 35 / 18,6% 36 / 40,8% 38 Választható elszámolási időszak 6 Zárlati díj 20 Adott hónap 5. vagy 15. vagy 25. napja Hitelkártya törlesztés bankfiókban bankkártya használatával Pénztári befizetés díja 21 Hitelkártya törlesztés bankkártya használata nélkül Hitelkártya törlesztés postai készpénz-átutalási megbízáson 14, ,- Automatikus törlesztés díja a minimum törlesztés összegére Automatikus törlesztés díja a teljes hiteltartozás összegére 31 Bankkártyához kapcsolódó díjak, költségek 15 Éves bankkártya díj 37 Társkártya díj 7 Kártyaletiltás díja 8 Pótkártya díja PIN kód módosítás díja 9 PIN kód pótlás díja 9 0,- Ft Pénztári befizetés díja ,- Ft Ft 0,5 %, min. 300 Ft lásd 2.1 pont szerint ,- Ft ,- Ft 1 000,- Ft 100,- Ft / alkalom 500,- Ft / alkalom Kártya postai kiküldés díja 22 0,-Ft / 36 Kártya bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) 19 PIN kód bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) 19 Bankkártya sürgősségi elkészítésének díja Vásárlás díja Külföldön és belföldön Készpénzfelvételi díjak 10,15 Külföldön Belföldön 1000,- Ft 500,- Ft Nem igényelhető a szolgáltatás! díjmentes 1,05 % ,- Ft 3,22 %, de minimum 803,- Ft Tranzakciós költség 33 0,6% Bankkártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja 15 Egyenleglekérdezés díja ATM-en keresztül Sürgősségi bankkártya csere díja külföldön Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön Sürgősségi szolgáltatástól való utólagos elállás díja 50,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Éves díjba épített utasbiztosítás 11 0,-Ft / 36 Otthon asszisztencia 28 0,-Ft / 36 Gépjármű asszisztencia 28 0,-Ft / 36 K&H prémium banki szolgáltatások 11/17

12 Készpénzbefizetés K&H ATM-en keresztül Hitelkártya Mobilinfo szolgáltatás havi díja és SMS díja 16 Hitelkártyaszámla-kivonat bankfióki őrzése 12 Nem igényelhető a szolgáltatás! A díjakat a Természetes személyekre vonatkozó hitelkártya hirdetmény tartalmazza. Nem igényelhető a szolgáltatás! Hitelkártya törlesztési biztosítás 25 0,86% Bankkártya-használati limitek Készpénzfelvételek max. száma (ATM és POS) Vásárlások max. száma K&H ATM-en keresztül felvehető bankjegy max. száma Készpénzfelvételek (ATM és POS) összege (alapbeállítás) 13 Készpénzfelvételek (ATM és POS) max. összege 13 Vásárlások összege (alapbeállítás) 13 Virtuális tranzakciók (CNP) összege (alapbeállítás) 13 Vásárlások max. összege 13 Egyszeri érintéses tranzakciós limit Kumulált érintéses tranzakciós limit Bankkártya érvényességi ideje Az igényelhető hitelkeret összege (jövedelemtől függően) 17,26 1 A számítás alapja a felhasznált hitelkeret összege, napi kamatszámítás. 5 tranzakció/nap 99 tranzakció/nap 50 db bankjegy / tranzakció ,- Ft/nap ,- Ft/nap ,- Ft/nap ,- Ft/nap hitelkártyaszámlán rendelkezésre álló egyenleg 5 000,- Ft Belföldön: Ft összeg /Külföldön: 3 db tranzakció 4 év ,- Ft Az igényelhető hitelkeret egyedi hitelbírálat eredményétől függően a hirdetményi maximum mértékénél magasabb lehet! 2 Minimum törlesztés összege tartalmazza: - az adott elszámolási ciklusban felhasznált hitelkeret alapján számított minimum törlesztés összegét, - valamint a megelőző időszakokban meg nem fizetett minimum-törlesztések összegét. Amennyiben a felhasznált hitelkeret alapján a minimum törlesztés összege nem éri el az 1000 forintot, úgy a Számlatulajdonosnak nem áll fenn a minimum-törlesztés kötelezettsége az adott fizetési határidőre, vagyis ebben az esetben a minimum törlesztés összegének meg nem fizetése esetén nem kerül késedelmi díj felszámításra. 3 Fizetési határidő utolsó napján, késedelem esetén alkalmanként felszámított díj, mely abban az esetben fizetendő, ha a Számlatulajdonos törlesztő részlete a fizetési határidő utolsó napjáig nem érkezik be a hitelkártyaszámlára. 4 Hitelkeret-túllépés esetén annak díja alkalmanként fizetendő. Hitelkeret túllépés esetén a hitelkártyaszámla blokkolásra kerül a hitelkereten túli tartozás rendezéséig. A blokkolás a tartozás befizetése után automatikusan feloldásra kerül, ebben az esetben a hitelkártya a következő naptól újra használható. 5 Amennyiben a fizetési határidőig a teljes tartozás kiegyenlítésre kerül, az adott elszámolási időszak, vásárlás típusú 15 tranzakcióira a Bank nem számít fel kamatot. 6 Amennyiben a kivonatkészítés napja munkaszüneti nap, akkor az elszámolás napja a megadott kivonat-készítési napot követő első banki munkanap. A választott elszámolási ciklus nem módosítható! 7 Egy számlához max.1 db főkártyát és 4 db társkártyát bocsát ki a Bank, elsőként igényelt kártya csak főkártya lehet. A társkártya és a főkártya típusa lehet eltérő. Amennyiben az igényelt fő és társkártya típusa eltér és a termékekhez kapcsolódó igénylési feltételek nem azonosak, úgy a magasabb igénylési követelményeknek kell megfelelni. 8 Elveszett, ellopott kártyák esetén magában foglalja a pótkártya díját is. A postán elveszett (kártyabirtokos által még át nem vett) bankkártya tiltása díjmentes. Tiltást követően az elveszett, ellopott kártyák pótlásáról és továbbításáról a Bank automatikusan gondoskodik. A pótkártyát a Bank a tiltott kártya postázásával egyező módon továbbítja a kártyabirtokos részére. Az ATM által elnyelt, valamint a postán elveszett kártyák pótlása nem automatikus. Amennyiben a kártya pótlására nem kerül sor, a bankkártya szerződés a tiltott bankkártya lejárati idejével megszűnik. 9 PIN kód pótlás esetén, a PIN kód megegyezik a korábbi PIN kóddal, azonban ha korábban a PIN módosításra került, a pót PIN boríték az utolsó sikeres módosítás szerinti PIN kódot tartalmazza. 10 A hitelkártyával történő készpénzfelvétel esetén a felvett összeg azonnal kamatozik! 11 A biztosítás Magyarország (külföldi Biztosított állampolgár esetén az állandó lakóhelye szerinti ország és Magyarország) kivételével, a világ összes országára érvényes, legfeljebb 30 napos időtartamra. A biztosítási fedezet a bankkártya aktiválás napját követő nap 0. órától kezdődik. A részletes feltételeket a termékhez kapcsolódó segítségnyújtás és biztosítás szabályzat tartalmazza. 12 Hitelkártyaszámla-kivonat bankfióki őrzése csak abban az esetben igényelhető, ha a Számlatulajdonos rendelkezik bérelt postafiókkal a Banknál. 13 A számlatulajdonos igényeinek megfelelő bankkártya-használati limit beállítását kérheti, a max. limitösszegek erejéig. A napi virtuális tranzakciós (CNP) limit a vásárlási limit része. - Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetését megelőzően kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya fizikai jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat is az adott bankkártyához aktuálisan beállított napi vásárlási limit korlátozza addig, amíg a szolgáltatásra vonatkozó regisztráció során a napi virtuális tranzakciós (CNP) limit nem kerül módosításra. - Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetésétől kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat a napi virtuális (CNP) tranzakciós limit korlátozza. 14 Postai befizetéssel történő törlesztéskor alkalmanként, a postai befizetés beérkezésekor felszámított díj, mely abban az esetben fizetendő, ha a Számlatulajdonos törlesztő részletét postai átutalási megbízással (postai csekk) egyenlíti ki. 15 Kamatozás szempontjából vásárlás típusú tranzakciónak minősül. 16 A hitelkártya mobilinfo szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak minden hónapban egyszer a hitelkártyaszámla ciklus zárásakor, a kivonatkészítéskor kerülnek felszámításra. 17 A hitelkeret végső összege a banki minősítés során kerül meghatározásra. 18 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az elszámolási időszak egy hónap. K&H prémium banki szolgáltatások 12/17

13 19 PIN kód tárolás díja május 31-ig kampány keretében elengedésre kerül. A bankkártya és/vagy PIN kód boríték bankfióki átvétele kizárólag a bankfiók pénztári nyitvatartási idejében lehetséges. 20 Havi zárást követően felszámított díj, mely minden hónapban egyszer a hitelkártyaszámla ciklus zárásakor, a kivonatkészítéskor kerül felszámításra, amennyiben az adott hitelkártyaszámla tartozást mutat április 1-e után igényelt új hitelkártya szerződésekre a díj mértéke 0 forint számlacsomagban nincs zárlati díj. 21 Természetes személyek bankszámláira vonatkozó hirdetmény szerinti készpénz befizetés díja (forint befizetés forint számlára). 22 Kártya postai kiküldés díja magyarországi cím esetén. 23 Figyelembe véve a mennyiségi karakterkorlátokat, a bankkártyát a Bank a Kártyabirtokosnak a személyazonosító okmányával egyező tartalmú nevére személyesíti meg. 24 A termékhez kapcsolódó kampány részleteit a hatályos Hitelkártya Kampány Hirdetmény természetes személyek részére dokumentum tartalmazza. 25 A díj összege a kivonat készítésekor fennálló vonatkozó biztosítási feltételek szerinti díjalap és a jelen hirdetmény szerinti díj százalék szorzata (a kerekítés szabályai szerint) egész forintra kerekítve. A terhelt díj a hitelkártya kamatozó egyenlegébe számít bele. A díj terhelésére abban az esetben is sor kerül, ha ezzel hitelkeret túllépés következik be. A biztosítás részletes feltételeit a K&H Biztosító Zrt. K&H Hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának feltételei c. dokumentum tartalmazza. 26 A maximum hitelkeret a jövedelemigazoláson vagy a számlakivonaton szereplő havi nettó jövedelem kétszerese. Azon ügyfelek esetében, akik legalább 3 hónapos K&H folyószámla múlttal rendelkeznek melyre rendszeres munkabérutalás érkezik a hitelkeret max. mértéke az utolsó 3 havi rendszeres jóváírások átlagának háromszorosa. 27 A Számlatulajdonos hitelkártyaszámláján hitelkártyánként 3%-ot, de maximum havi Ft-ot jóváírunk a benzinkútnál történt vásárlással felhasznált összegből, illetve hitelkártyánként 2%-ot, de maximum havi Ft-ot írunk jóvá az élelmiszerüzletben történt vásárlással felhasznált összegből amennyiben a hitelkártyaszámla a kivonatkészítés napján élő. Nem minősül élőnek a hitelkártyaszámla, ha annak használata nemfizetés miatt korlátozásra került, vagy hitelkártya szerződés bármilyen okból felmondásra és a hitelkártyaszámla megszüntetésre kerül. A jóváírás a kivonatkészítés napján történik, alapja nem a tranzakció, hanem a könyvelés dátuma. A jóváírt összeg visszatérítés jogcímen jelenik meg a hitelkártyaszámla-kivonaton. 28 Az otthon és gépjármű asszisztencia részletes feltételeit a szolgáltatásra vonatkozó biztosítás szabályzat tartalmazza. 29 Bankunk március 12-től megszünteti K&H World MasterCard plusz hitelkártyák értékesítését, új K&H World MasterCard plusz hitelkártya igénylést nem fogad be, illetve a hibás és a tiltott kártyák pótlása K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártyára történik. 30 Amennyiben a Kártyabirtokosok legalább egy érvényes K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártyával rendelkeznek, amely kártya nem került letiltásra, vagy letiltás esetén pótkártyát igényeltek. 31 A szolgáltatás igénylésének feltétele, hogy törlesztő számla kizárólag K&H bankszámla lehet. Az automatikus törlesztés díja az elszámolási ciklus zárásakor kerül felszámításra, mértéke az adott elszámolási ciklusban felhasznált hitelkeretet növeli. A szolgáltatás a beállítást követő első cikluszáráskor lép életbe. 32 Az ügyleti kamaton felül fizetendő. A kamat a április 2-át követően kötött hitelkártya-szerződésekre alkalmazható, a már meglévő szerződésekre a Ptk. szerinti kamat az irányadó. 33 A tranzakciós költség azon hitelkártyákkal végzett készpénzfelvételi tranzakciók esetén kerül felszámításra, amelyek hitelkártya szerződése április 13-tól kerül megkötésre vagy a Számlatulajdonos által kezdeményezett módosításra. A tranzakciós költség összegével a Bank a tranzakció napját követő banki napon terheli meg a Számlatulajdonos hitelkártya számláját. A Bank a tranzakciós költség mértékét a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben szabályozott tranzakciós illeték mértékének változásával összhangban jogosult megváltoztatni. A díj szeptember 30-ig kampány keretében elengedésre kerül. K&H prémium banki szolgáltatások 13/17

14 2.5 Megtakarítási és befektetési termékek Megtakarítási és befektetési termékek széles skálája érhető el a K&H Prémium szolgáltatás keretében. Az aktuális kamatokat a Lakossági forint kamat hirdetmény 4. sz.melléklete, illetve a Lakossági deviza kamat hirdetmény 5. sz. melléklete tartalmazza. A befektetési alapokról a Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó hirdetményből tájékozódhat. 2.6 Portfólió tervező szolgáltatás A K&H portfólió tervező szolgáltatás személyre szabottan készül Prémium Számlatulajdonos ügyfeleink számára. Bemutatja a Számlatulajdonosnak az aktuális befektetések szerkezetét és emellett a prémium banki tanácsadó befektetési szakemberekből álló csapat segítségével igényeinek és kockázatvállaló hajlandóságának leginkább megfelelő célportfólió javaslatot állít össze. A szolgáltatással segítséget nyújtunk az ideális befektetési szerkezet kialakítására. 2.7 K&H befektetési iránytű Legfrissebb piaci események tükrében személyre szabott portfólió-elemzést, valamint konkrét, az ügyfél kockázati besorolásának megfelelő befektetési ajánlást tartalmaz. A K&H befektetési iránytű elkészítésére évente 1 alkalommal jogosult a Prémium Számlatulajdonos az igényének megfelelő időpontban. A prémium banki tanácsadó a személyesen is egyezteti a K&H befektetési iránytűben foglalt javaslatokat, befektetési tanácsokat, és ahhoz kapcsolódóan további szóbeli tájékoztatást nyújt. 2.8 Prémium hitel kedvezmények Prémium ügyfélként elsőbbségi figyelem mellett vehető igénybe a K&H ingatlanfedezetű hitel árazási kedvezménnyel vagy K&H lombard hitel, illetve igényelhető kiemelt összegű folyószámla hitelkeret. A prémium kedvezményeket, valamint azok mértékét a K&H üzleti feltételű lakáshitel, a K&H ingatlanfedezetű személyi hitel, a K&H lakáscélú hitelek állami támogatással hirdetmények tartalmazzák. 2.9 Prémium biztosítási kedvezmények Prémium ügyfeleink részére a K&H lakásbiztosítás, a K&H casco biztosítás, valamint a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás kötése esetén 5% prémium kedvezményt ad a K&H Biztosító Zrt. Prémium banki tanácsadónál történő kárbejelentés esetén prémium ügyfeleink részére soron kívüli ügyintézést biztosítunk. A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító Zrt. nyújtja Prémium banki tanácsadó A szolgáltatás keretén belül személyes tanácsadó segít megtalálni a pénzügyi szokásokhoz, életvitelhez igazodó, igényeknek leginkább megfelelő megoldásokat és teljes körű tanácsadást nyújt, legyen szó bármilyen pénzügyi termékről, szolgáltatásról Prémium távbankár szolgáltatás Távbankáraink videotelefonon, hosszabbított nyitvatartási időben állnak rendelkezésre bármilyen további díj felszámítása nélkül. A Távbankár szolgáltatást a , , , telefonszámon érhető el minden hétköznap reggel 9 és este 20 óra között az ehhez szükséges K&H énazonosító és epin kód használatával. A Prémium távbankár szolgáltatás keretein belül igénybe vehető termékeket és szolgáltatásokat az alábbi táblázat tartalmazza. Azon termékekre és szolgáltatásokra, amelyek a prémium távbankár szolgáltatás keretein belül nem elérhetőek, az alábbi táblázat tartalmazza a javasolt igénybevételi csatornát. Megtakarítás, befektetés Értékpapírszámla, Nyugdíj-előtakarékossági számla, Tartós befektetési számla Nyitás / zárás Távbankár szolgáltatás keretében igénybe vehető Távbankár szolgáltatás hiányában elsődlegesen ajánlott csatorna TeleCenter E-bank Bankfiók K&H prémium banki szolgáltatások 14/17

15 Távbankár szolgáltatás Megtakarítás, befektetés keretében igénybe vehető Befektetési jegy vétel Befektetési jegy visszaváltás Befektetési jegyek csereügyletei Befektetési jegy megbízások 1. Befektetési jegyek visszavonása Rendszeres befektetési jegy vételi megbízás Rendszeres befektetési jegy vételi megbízás módosítása, visszavonása Zártvégű befektetések jegyzése Távbankár szolgáltatás Megtakarítás, befektetés keretében igénybe vehető Limitáras tőzsdei eladási megbízás 2. Tőzsdei termékek Limitáras tőzsdei vételi megbízás (részvények és zártvégű Limitáras tőzsdei megbízások befektetési jegyek) visszavonása Kamatozó kincstárjegy vétel Kamatozó kincstárjegy eladás Diszkont kincstárjegy vétel 3. Állampapírok Diszkont kincstárjegy eladás Magyar Államkötvény vétel Magyar Államkötvény eladás Kamatozó kincstárjegy jegyzés Lakossági lekötött betétek kezelése Lakossági lekötött betét kezelése 4. Betétek egyedi árazással Strukturált befektetések (sztenderd és egyedi kétdevizás befektetés) Távbankár szolgáltatás Lakossági számlatermékek keretében igénybe vehető Megtakarítási betétszámla / biztos tartalék számla Nyitás / zárás Prémium megtakarítási betétszámla Nyitás / zárás Távbankár szolgáltatás hiányában elsődlegesen ajánlott csatorna TeleCenter E-bank Bankfiók Távbankár szolgáltatás hiányában elsődlegesen ajánlott csatorna TeleCenter E-bank Bankfiók Távbankár szolgáltatás hiányában elsődlegesen ajánlott csatorna TeleCenter E-bank Bankfiók Tartós betéti számla Nyitás / zárás Trambulin osztálykassza számla Nyitás / zárás Bankszámlák Nyitás / zárás Bankkártya rendelés Bankkártya Bankkártya pótlás Bankkártya aktiválás Bankkártya tiltás Távbankár szolgáltatás Távbankár szolgáltatás hiányában elsődlegesen ajánlott csatorna Hiteltermékek keretében igénybe vehető TeleCenter E-bank Bankfiók Fogyasztási hitel Ingatlan fedezetes hitel Hitelkártya Személyi hitel (ing. fedezet nélkül) Folyószámla hitelkeret Ingatlanvásárlási hitel Szabadfelhasználású személyi hitel K&H prémium banki szolgáltatások 15/17

16 Távbankár szolgáltatás Biztosítási termékek keretében igénybe vehető Rendszeres díjas megtakarítási Új életbiztosítás Egyszeri díjas megtakarítási szerződés kötése Rendszeres díjas kockázati Egyszeri díjas megtakarítási Befektetési egységhez kötött életbiztosítás alatti eseti díjfizetési és áthelyezési Meglévő életbiztosítási megbízások szerződés módosítása Egyszeri díjas megtakarítási Rendszeres díjas megtakarítási Nem-élet biztosítás Távbankár szolgáltatás hiányában elsődlegesen ajánlott csatorna TeleCenter E-bank Bankfiók Rendszeres díjas kockázati Lakásbiztosítás Utas/poggyász biztosítás KGFB / CASCO 2.12 Elsőbbségi kiszolgálás A prémium banki tanácsadó rendelkezésre áll személyesen, telefonon és en keresztül. Prémium ügyfeleink számára személyes vagy telefonos ügyintézés esetén biztosítjuk az elsőbbségi kiszolgálást Időpont egyeztetés Prémium szolgáltatást kínáló fiókjainkban lehetőség van időpont egyeztetésre a prémium banki tanácsadóval. Prémium szolgáltatást nyújtó fiókjaink aktuális listája megtalálható a oldalon Diszkrét környezet Számos bankfiókunkban prémium banki tanácsadóink elkülönített irodában várják ügyfeleinket, hogy pénzügyi döntéseket diszkrét környezetben megfelelő figyelem mellett lehessen meghozni Befektetői Klub Prémium banki ügyfeleink tájékoztatása egy meghívás alapú (alkalmanként a prémium banki ügyfelek Bank által meghatározott körét érintő) klubszerű rendezvény keretén belül, melynek segítségével megismerhetik ügyfeleink az aktuális nemzetközi és hazai makrogazdasági helyzetet, illetve az ehhez kapcsolódó befektetési megoldásokat Partnerkedvezmények Partnereinknél Prémium számlacsomaghoz tartozó Visa arany betéti bankkártyájával történő vásárláskor számos szolgáltatás kedvezményesen vehető igénybe. Az elfogadó partnerek aktuális listája megtalálható a oldalon Hírlevelek Kizárólag a prémium banki ügyfeleinknek készülő hírlevél, az aktuális piaci eseményekről, a makrogazdasági mutatók helyzetéről, a javasolt portfólió elemekről, amelyet heti rendszerességgel küldünk Bankunknál regisztrált címmel rendelkező ügyfeleinknek e- mailen keresztül Akció A készlet erejéig minden szerződéshez 4GB memóriával rendelkező pendrive tollat adunk ajándékba a Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződést aláíró ügyfélnek. K&H prémium banki szolgáltatások 16/17

17 3 Egyéb rendelkezések Jelen Hirdetményben szereplő bankszámla, betéti és befektetési szolgáltatások feltételei és kondíciói a K&H Bank Zrt. természetes személy ügyfeleire érvényesek. A Bank meghatározása szerint természetes személyeknek minősülnek a devizabelföldi és devizakülföldi magánszemélyek. Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Bank üzleti tevékenységet folytat az Üzletszabályzat, valamint a Befektetési és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat és a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák (ezek a Bank ügyfelei számára díjmentesen hozzáférhetőek). Egyéb rendelkezések 17/17

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2013.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2013. K&H Bank Zrt. 095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 ) 328 9000, (06 30) 76 9000 fax: (06 ) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7.

HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2014. MÁJUS 1-TŐL KÖZZÉTÉVE: 2014.

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2015. augusztus 8-tól. Közzététel dátuma: 2015. július 31.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2015. augusztus 8-tól. Közzététel dátuma: 2015. július 31. hirdetmény 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2015. augusztus 8-tól

Részletesebben

PRIVÁT BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire és befektetéseire vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. JANUÁR 1-TŐL

PRIVÁT BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire és befektetéseire vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. JANUÁR 1-TŐL K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény PRIVÁT BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire ÉRVÉNYBEN: 2014. JANUÁR 1-TŐL

Részletesebben

Premium Banking Kondíciós Lista

Premium Banking Kondíciós Lista Premium Banking Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve 2015. május 15-én 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 2. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK ÉS BANKKÁRTYÁK 7 3. RAIFFEISEN

Részletesebben

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG FHB MAESTRO FHB MAESTRO Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Részletesebben

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Részletesebben

Hatályos: 2015. június 2-től (1505) Közzététel napja: 2015. június 1.

Hatályos: 2015. június 2-től (1505) Közzététel napja: 2015. június 1. Hatályos: 2015. június 2-től (1505) Közzététel napja: 2015. június 1. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY Copyright 2014 AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője Minden jog 1. v/20140325 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. április 01. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. április 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelkártyák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015. április 01. napjától Az

Részletesebben

Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21.

Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21. Hatályos: 2015. június 22-től (1505) Közzététel napja: 2015. július 21. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK HATÁLYOS: 2010. 03.01-TŐL AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉS A MAGYAR

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés és betételhelyezés esetén alkalmazott kondíciók Érvényes: 2011.08.15. Közzétéve: 2011.06.15. Bizonyos termékek érvényességének

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére Lakossági Kamat- és Díjfeltételek I. Általános díjfeltételek CitiBlue-ügyfelek részére 1 Bevezető rendelkezések Hatályos: 2015. január 1. a) A Lakossági Kamat- és Díjfeltételek irányadók a Citibank Europe

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK)

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) Lakossági Tempó számlacsomag Lakossági Net számlacsomag Lakossági Prémium Plusz számlacsomag

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. II. Bankszámlák

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. II. Bankszámlák ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről II. Bankszámlák Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz számlacsomag, Junior forint

Részletesebben

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek Citigold ügyfelek részére Hatályos: 2015.07.24.

Lakossági Kamat- és Díjfeltételek Citigold ügyfelek részére Hatályos: 2015.07.24. Lakossági Kamat- és Díjfeltételek Citigold ügyfelek részére Hatályos: 2015.07.24. Ez a dokumentum tartalmazza a Citigold ügyfélszegmensbe tartozó természetes személy lakossági Ügyfelek részére nyújtott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY v/20130924 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C torony, Cg. szám: 01-17-000554, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

Hitelkártya általános igénylési feltételek

Hitelkártya általános igénylési feltételek Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

Érvényes: 2015. április 17-étől Közzétéve: 2015. április 2.

Érvényes: 2015. április 17-étől Közzétéve: 2015. április 2. A Bank 2014.10.01-jétől a standard bankszámla értékesítését felfüggeszti, a szolgáltatás a továbbiakban kizárólag az MKB, az MNB és a Waberer s ösztöndíjasok számára igényelhető. I. Standard bankszámlavezetés,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Lakossági Hitelkártya. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.)

ÜZLETSZABÁLYZAT. Lakossági Hitelkártya. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) ÜZLETSZABÁLYZAT Lakossági Hitelkártya Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Hatályos: 2014. október 30-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

Részletesebben

POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04.

POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04. POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2014.04.10-TŐL TARTALOMJEGYZÉK POSTAHELYEN ÉRTÉKESÍTETT LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Zrt. 1 H I R D E T M É N Y A Zrt. (továbbiakban: Bank) a forintszámla-vezetési szolgáltatásaiért felszámított díjai, és költségei mértékét, ezek érvényesítésének és elszámolásának módját, továbbá a kamatszámítás

Részletesebben