PRÉMIUM BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozóan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRÉMIUM BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozóan"

Átírás

1 K&H Bank Zrt Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) fax: (06 1) hirdetmény PRÉMIUM BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, ÉRVÉNYBEN: SZEPTEMBER 18-TÓL KÖZZÉTÉVE: JÚLIUS 17-TŐL K&H TeleCenter: Internet: BIC (SWIFT) kód: OKHB HUHB Jelen Hirdetményben ( Hirdetmény ) szereplő bankszámla és betéti valamint a pénztári szolgáltatások feltételei és kondíciói a K&H Bank Zrt. ( Bank ) természetes személy ügyfeleire ( Ügyfél ) érvényesek. A Bank meghatározása szerint természetes személyeknek minősülnek a devizabelföldi és devizakülföldi magánszemélyek. Amennyiben az Ügyféllel kötött egyedi szerződés a jelen Hirdetményben foglalt feltételektől eltérő feltételeket tartalmaz, akkor mindenkor a vonatkozó egyedi szerződés ( Ügyfélszerződés ) rendelkezései alkalmazandók (az Ügyfélszerződés az egyes szolgáltatások ÁFA-besorolását nem változtatja meg). Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Bank üzleti tevékenységet folytat az Üzletszabályzat és a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák (ezek a Bank ügyfelei számára díjmentesen hozzáférhetőek). A fentiekben megjelölt érvényességi dátumtól bizonyos termékek érvényességének kezdete eltérő lehet. Ezen esetekben mindig az adott termékre vonatkozó speciális szabályok feltüntetése során kerül meghatározásra az érvényesség kezdőidőpontja. A HIRDETMÉNYI DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEK SZÁMÍTÁSI MÓDJA: A Hirdetmény díj- és költségtételei minden év június 1-jén legfeljebb az adott tételek legutóbbi inflációs korrigálása óta eltelt időszak összesített fogyasztói árindex (infláció) értékével módosulnak. Az inflációs módosítás szempontjából az egyes díjtételek, a díjtételek %-os, minimum és maximum értékei külön tételnek minősülnek. Az egyes tételek legutóbbi inflációs korrigálási dátumát a Hirdetmény tartalmazza. Az infláció összesített értéke a Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évi hivatalos inflációs adatai (éves fogyasztói árindex) alapján kerül kiszámításra. Az egyes díjtételek inflációs módosítása során a Bank a módosuló díjakat a kerekítés általánosan elfogadott szabályai szerint, illetve %-os érték esetén 2 tizedes jegyig állapítja meg. Az inflációs számítás és a kerekítés során kapott értékek közötti különbség az előjelének megfelelően a következő évi inflációs módosítás alkalmával figyelembevételre kerül. A módosuló Hirdetményt a Bank a hatálybalépést megelőző 2 hónappal bankfiókjaiban kifüggeszti és közzéteszi internetes honlapján. Jelen módosítás oka: a devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére nyújtott bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre vonatkozó általános szerződési feltételek 10.3 pontjában foglaltaknak megfelelően Bankunk a K&H TeleCenteren keresztül benyújtható megbízások körét szűkíti.

2 Tartalomjegyzék 1 Általános feltételek Igénybevételi kritérium Türelmi időszak Felülvizsgálati időszak K&H prémium banki szolgáltatások K&H prémium számlacsomag Tranzakciós költség Kedvezményes K&H Lakossági Devizaszámla Betéti bankkártya Hitelkártya Megtakarítási és befektetési termékek Portfólió tervező szolgáltatás K&H befektetési iránytű Prémium hitel kedvezmények Prémium biztosítási kedvezmények Prémium banki tanácsadó Prémium távbankár szolgáltatás Elsőbbségi kiszolgálás Időpont egyeztetés Diszkrét környezet Befektetői Klub Partnerkedvezmények Hírlevelek Akció Egyéb rendelkezések Tartalomjegyzék 2/17

3 1 Általános feltételek A K&H prémium banki szolgáltatások a Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződés aláírásával vehetők igénybe. 1.1 Igénybevételi kritérium A K&H prémium banki szolgáltatások igénybevételének, azaz a K&H prémium banki tagság létesítésének feltétele a betöltött 18. életév és a következő igénybevételi kritériumok egyikének teljesítése a türelmi időszak végéig: legalább 5 millió forint értékű Megtakarítási állomány Banknál történő elhelyezése, vagy 40 éves életkor alatt legalább 3 millió forint értékű Megtakarítási állomány Banknál történő elhelyezése. A Banknál elhelyezett megtakarítások esetében a Bank a következőket veszi figyelembe: A Megtakarítási állomány a Számlatulajdonos Banknál vezetett forint és deviza betét-, és bankszámláin elhelyezett megtakarításainak, a K&H befektetési alapokba, valamint a K&H megtakarítási életbiztosításokba befektetett összegek forintra számított összesen egyenlege. A devizában fennálló egyenlegek forintra történő átszámítására a tárgyhónapot megelőző naptári hónap utolsó banki munkanapján érvényes MNB árfolyamon kerül sor. A K&H befektetési alapokba befektetett összeg számítása során a K&H befektetési jegyek bekerülési áron kerülnek értékelésre. A Társ-Számlatulajdonos által elhelyezett megtakarítások, K&H befektetési alapok, megtakarítási életbiztosításokba befektetett összegek a feltétel vizsgálat során nem kerülnek figyelembe vételre. A Számlatulajdonos a Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződés aláírásával jogosulttá válik a Bank által a Prémium banki szolgáltatások keretein belül nyújtott, kizárólag a szolgáltatás keretein belül elérhető befektetési tanácsadás, prémium kiszolgálás, prémium szolgáltatások, termékek és kedvezmények igénybevételére, melyek a 2-es pontban kerülnek pontosan meghatározásra. Egy személy egyidejűleg egy érvényes Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződésben lehet szerződő fél, független attól, hogy Számlatulajdonos vagy Társ-Számlatulajdonos minőségben kötötte meg a szerződést. Társ-Számlatulajdonos, az a 18. életévét betöltött személy lehet, aki a Számlatulajdonos hozzájárulásával írja alá a K&H Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződést. A Társ-Számlatulajdonos esetén az Igénybevételi kritériumok nem kerülnek vizsgálatra, de ettől függetlenül teljes körűen igénybe veheti a 2. pontban meghatározott tartalmú K&H Prémium számla- és szolgáltatáscsomagot. 1.2 Türelmi időszak A Számlatulajdonos az Igénybevételi kritériumnak a Türelmi időszak végére köteles megfelelni. A Bank Türelmi időszaknak tekinti a szerződés aláírását követő naptári hónap utolsó napjáig terjedő időszakot. A szerződéskötés hónapjára a szolgáltatás díja nem kerül felszámításra. Amennyiben a Türelmi időszak végéig nem teljesül az Igénybevételi kritérium, akkor a szolgáltatás kedvezményekkel nem csökkentett díja a szerződés aláírását követő naptári hónapra vonatkozóan felszámításra kerül, ugyanakkor a K&H prémium számlacsomaghoz kapcsolódó szolgáltatások és kedvezmények a Türelmi időszak lejártát követő naptól megszűnnek, és a szerződésben foglaltak szerint a K&H prémium számlacsomag a K&H kényelmi plusz számlacsomagra módosul. Amennyiben a Türelmi időszak végén teljesül az Igénybevételi kritérium, a szolgáltatás kedvezményes díja kerül felszámításra és a szerződés érvényben marad mindaddig, míg valamelyik fél a megszüntetését nem kezdeményezi. 1.3 Felülvizsgálati időszak A Bank a türelmi időszakot követően, minden hónapban vizsgálja az Igénybevételi kritérium teljesülését. A felülvizsgálat havonta, minden hónap utolsó banki munkanapján történik. Amennyiben a felülvizsgálati időszakban nem teljesül az Igénybevételi kritérium, úgy a szolgáltatás kedvezményekkel nem csökkentett díja terhelésre kerül. Amennyiben a felülvizsgálati időszakban teljesül az Igénybevételi kritérium, akkor a szolgáltatás kedvezményes díja kerül terhelésre a 2.1 K&H prémium számlacsomag pontban foglaltak szerint. Általános feltételek 3/17

4 2 K&H prémium banki szolgáltatások A K&H Bank az alábbi szolgáltatásokat, kedvezményeket nyújtja a K&H prémium banki szolgáltatások keretén belül a prémium számlavezetési díj ellenében. 2.1 K&H prémium számlacsomag A Bank a számlacsomag keretein belül K&H Lakossági Bankszámlát nyit és vezet. A jelen hirdetményben fel nem tüntetett, bankszámlavezetéshez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat és ezen szolgáltatások díjait, jutalékait és azok esedékességét, illetve egyéb feltételeit a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. A K&H prémium számlacsomaghoz feltételhez kötött díjkedvezmények kapcsolódnak. Az életbiztosítás nélküli prémium számlavezetési díj az alább részletezett feltételek teljesítése esetén részben vagy egészben visszatérítésre kerül. A prémium számlavezetési díj utólagos visszatérítésével kapcsolatban a feltételek teljesülésének vizsgálata a Felülvizsgálati időszakonként történik. A Felülvizsgálati időszak a tárgyhónap utolsó napjáig, illetve ha az munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző banki munkanapig tart. A soron következő Felülvizsgálati időszak az ezt következő banki munkanapon kezdődik. A feltétel(ek) teljesülése esetén az életbiztosítás nélküli prémium számlavezetési díj kedvezményként visszajáró része a tárgyhónapot követő naptári hónap 8. napján (amennyiben ez nem banki munkanap, úgy az ezt követő banki munkanapon) kerül visszatérítésre. Az alábbi táblázatban a Prémium számlavezetési díj tekintetében Díj mértéke oszlopban a fentiek szerinti visszatérítést követően érvényesített díjösszeg kerül feltüntetésre. Prémium számlavezetési díj megállapítása és kedvezményrendszere I. feltétel II. feltételek (I. feltétel teljesítése esetén) 1.1 Igénybevételi kritérium pontban meghatározottak szerint. II/A. feltétel A Számlatulajdonos Banknál elhelyezett 1.1 pontban meghatározottak szerinti Megtakarítási állománya a tárgyhónapot megelőző naptári hónap utolsó banki munkanapján eléri a feltétel teljesítéséhez meghatározott összeget. II/B. feltétel Havonta összesen legalább a meghatározott összegben, bármilyen jogcímen, legfeljebb három részletben érkezik belföldi forint átutalás jóváírás azon K&H Lakossági Bankszámlára, amelyhez a K&H prémium számlacsomag kapcsolódik. II/C. feltétel Havonta összesen legalább a meghatározott összegben teljesített bankkártyás vásárlás: - olyan betéti bankkártyával, amely a K&H prémium számlacsomaghoz kapcsolódik, illetve - olyan hitelkártyával, amely az Ügyfél hitelkártya-számlájához kapcsolódik. Prémium számlavezetési díj 1 / hó I. feltétel teljesülése II. feltételek közül legalább az egyik teljesülése nem Feltételek teljesítéséhez meghatározott összegek Ft Ft Ft Díj mértéke nem - életbiztosítás nélkül Ft - életbiztosítással Ft igen - bővített életbiztosítással Ft igen igen nem igen - életbiztosítás nélkül Ft - életbiztosítással Ft - bővített életbiztosítással Ft - életbiztosítás nélkül 0 Ft - életbiztosítással 390 Ft - bővített életbiztosítással 990 Ft K&H prémium banki szolgáltatások 4/17

5 Prémium számlacsomagban igényelhető kedvezményes szolgáltatások K&H lakossági mobilinfo Havi díj 2,3 K&H e-bank azonosító eszközzel vagy sms azonosítással Havi díj 2,3 K&H mobilbank Havi díj 2,3 Betéti bankkártya és hitelkártya kedvezmények A bankszámlához elsőként megrendelt 2 darab betéti bankkártya mindenkori éves díja 4 Csomagban igényelt 1 darab hitelkártya mindenkori éves díja 5 Kedvezményes díjazású betéti bankkártyás forint készpénzfelvétel K&H banki ATM-en 6,8 Forintban végzett műveletekre vonatkozó kedvezmények 8 Aznapi / határidős forint átutalási megbízás bankon belülre és kívülre (belföldre) e-bankon / mobilbankon keresztül 7 Szolgáltatói díjterhelés minden csatornán 7 (Csoportos beszedési megbízás) Rendszeres forint átutalási megbízás bankon belülre és kívülre (belföldre) minden csatornán 7 Díj mértéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft K&H Visa arany betéti bankkártya esetén 0 Ft K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártya esetén 0 Ft Adott havi periódusban az első 5 tranzakció 0 Ft Havonta az első 30 tranzakció 0 Ft 1 Megkezdett naptári havonként, a tárgyhónapot követő hónap 8. napján esedékes. Ha az adott hónap 8. napja munkaszüneti nap, akkor az azt követő banki munkanapon kerül terhelésre. A kapcsolódó, külön igényelhető élet-, és balesetbiztosítási csomagok részletes feltételeit a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény 1. számú melléklete tartalmazza. 2 Egyszer kerül felszámításra függetlenül a szolgáltatásba bevont számlák darabszámától. 3 Megkezdett naptári havonként esedékes. 4 Az éves betéti bankkártya díj-kedvezmény éven belül maximum egy alkalommal vehető igénybe, vagyis éven belüli kártyatípus-váltás esetén az új szerződés alapján kibocsátott bankkártya éves díja a bankkártya aktiválásakor terhelésre kerül, amennyiben az éves kártyadíj kedvezmény a tárgyévben az előző szerződés alapján kibocsátott bankkártyára már érvényesítésre került. Éven belüli váltásnak számít, amennyiben a kártyatípus-váltás a számlacsomaghoz kibocsátott, elsőként aktivált kedvezményes bankkártya aktiválásakor felszámított éves díjkedvezménytől számított 365. napon belül történik. Amennyiben a Számlatulajdonos a számlacsomagban éves díj-kedvezményes kártyaként jelölt K&H Visa arany betéti bankkártya helyett más típusú betéti bankkártyát igényel, úgy a Bank a meghirdetett éves kártyadíj kedvezményt a Számlatulajdonos által igényelt bankkártyára vonatkozóan érvényesíti, azonban a K&H Visa arany betéti bankkártyákra vonatkozó 2.16 pont szerinti partnerkedvezmény ehhez a kártyához nem kapcsolódik. 5 Amennyiben a Számlatulajdonos bármely K&H hitelkártya igényléskor több, kedvezményre jogosító számlacsomaggal rendelkezik, a hitelkártya kedvezmények mindig a magasabb kedvezményt biztosító csomag kondíciói alapján kerülnek érvényesítésre. A különböző csomagokban nyújtott hitelkártya éves díj-kedvezmények nem összevonhatóak. 6 A kedvezmény nyújtása a devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére nyújtott bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre vonatkozó ÁSZF pontja szerint történik. 7 A mindenkori teljesítés napján érvényes díj kerül felszámításra. 8 A Bank a Tranzakciós költséget a kedvezménnyel érintett tranzakciók esetén is felszámítja. Prémium számlacsomaghoz kapcsolódó banki szolgáltatások Forintban végzett műveletek Díj mértéke Készpénz befizetése bankfióki pénztárban 1 Készpénz kifizetése bankfióki pénztárban 1 0,86% Ft, min. 864 Ft 50 millió forint, illetve az ezt meghaladó összegű készpénz be-, kifizetése bankfióki pénztárban Ft 7 Postai készpénzátutalási megbízás jóváírása 0,10% + posta által felszámított díj Átutalás jóváírása bankon belüli és kívüli Aznapi / határidős átutalási megbízás bankon belülre bankfiókban benyújtott 2 0,78% Ft, max Ft TeleCenteren keresztül 2 0,43% Ft, max Ft e-bankon és mobilbankon keresztül 2 0,42%, min. 112 Ft, max Ft értékpapírszámla melletti ügyfélszámla javára Aznapi / határidős átutalási megbízás bankon kívülre (belföldre) bankfiókban benyújtott 2 0,74% Ft, min. 0 Ft, max Ft TeleCenteren keresztül 2 0,68% Ft, max Ft e-bankon és mobilbankon keresztül 2 0,57%, min. 95 Ft, max Ft Beszedés, hatósági átutalás, átutalási végzés bankon belülre 0,78% Ft, max Ft Beszedés, hatósági átutalás, átutalási végzés bankon kívülre (belföldre) 0,74% Ft, min. 0 Ft, max Ft K&H prémium banki szolgáltatások 5/17

6 Prémium számlacsomaghoz kapcsolódó banki szolgáltatások Díj mértéke Rendszeres átutalási megbízás bankon belülre bankfiókban benyújtott Ft TeleCenteren keresztül 2, Ft e-bankon keresztül 2 58 Ft értékpapírszámla melletti ügyfélszámla javára Rendszeres átutalási megbízás bankon kívülre (belföldre) bankfiókban benyújtott Ft TeleCenteren keresztül 2, Ft e-bankon keresztül 2 91 Ft Rendszeres átutalási megbízás regisztrációs díja bankfiókban benyújtott megbízás esetén 669 Ft Aznapi / határidős / rendszeres átvezetési megbízás saját számlák között (minden csatornán) 2 Szolgáltatói díjterhelés 2 (Csoportos beszedési megbízás) 98 Ft Szolgáltatói díjterhelés limitfigyelés Szolgáltatói díjterhelés megbízás átköltöztetése más bankból Szolgáltatói díjterhelés (csoportos beszedési megbízás) módosítási díja bankfiókban benyújtott megbízás esetén 669 Ft Aznapi / határidős VIBER átutalási megbízás bankon kívülre (belföldre) bankfiókban benyújtott 3 0,50%, min Ft, max Ft TeleCenteren keresztül 3 0,50%, min Ft, max Ft VIBER átutalási megbízás ügyfél által kért módosítása Ft Fedezethiány miatt törölt VIBER tétel Ft Nemzetközi forint átutalás (külföldre) 6 (SHA, BEN költségviseléssel) bankfiókban benyújtott 2 0,21%, min. 6,6 EUR, max. 305 EUR e-bankon és mobilbankon keresztül 2,3 0,11%, min. 4,37 EUR, max. 305 EUR EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,3,4 0,11%, min. 2,1 EUR, max. 305 EUR EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,3,4 Nemzetközi forint átutalás (külföldre) levelező banki költség átvállalással 6 (OUR költségviseléssel) bankfiókban benyújtott 2 0,41%, min. 31,5 EUR e-bankon és mobilbankon keresztül 2,3 0,16%, min. 22 EUR EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,3,4 0,16%, min. 17 EUR EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,3,4 Forintcsekk átvétele beszedésre 0,30%, min Ft Valutában/devizában végzett műveletek Valuta befizetése bankfióki pénztárban 8 Valuta kifizetése bankfióki pénztárban 0,86% Ft, min. 864 Ft 50 millió forint, illetve az ezt meghaladó összegű készpénz be-, kifizetése bankfióki pénztárban Ft 7 Deviza és SEPA átutalás jóváírása bankon belüli (EGT-állam devizanemében, nem EGT-állam pénznemében) és kívüli (EGT-állam devizanemében) 14 Deviza átutalás jóváírása bankon kívüli (nem EGT-állam devizanemében) Deviza átutalási megbízás bankon belülre bankfiókban benyújtott 2 0,36%, min. 4,1 EUR, max. 101,7 EUR e-bankon és mobilbankon keresztül 2 0,21%, min. 2,14 EUR, max. 101,7 EUR K&H prémium banki szolgáltatások 6/17

7 Prémium számlacsomaghoz kapcsolódó banki szolgáltatások Díj mértéke Deviza és SEPA átutalási megbízás bankon kívülre (bel- és külföldre) 6,14 (SHA, BEN költségviseléssel) bankfiókban benyújtott 2 0,46%, min.12 EUR, max. 305 EUR e-bankon és mobilbankon keresztül 2 0,15%, min. 7,62 EUR, max. 305 EUR EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,4 0,12%, min. 4,63 EUR, max. 305 EUR EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,4 Deviza átutalási megbízás bankon kívülre (bel- és külföldre) levelező banki költség átvállalással 6 (OUR költségviseléssel) bankfiókban benyújtott 2 0,40%, min. 31,5 EUR e-bankon és mobilbankon keresztül 2 0,16%, min. 22 EUR EU országaiba IBAN számlaszám és BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,4 0,16%, min. 17 EUR EU-n kívüli országba BIC (SWIFT) kód megadása esetén 2,4 Deviza és SEPA átutalási megbízás bankon kívülre (bel- és külföldre) sürgős konverzióval 6,9,14 (SHA, BEN költségviseléssel) bankfiókban benyújtott 1,50%, min. 6 EUR Konverziós átvezetési megbízás saját számlák között bankfiókban benyújtott 2 0,21%, min. 1 EUR, max. 100 EUR e-bankon és mobilbankon keresztül 2 Devizacsekk megvásárlása 10 Devizacsekk átvétele beszedésre 10 0,30%, min. 15 EUR Tranzakciós költség a Hirdetmény Tranzakciós költség pontja szerint K&H lakossági mobilinfo Üzenetdíj Ft/SMS K&H e-bank azonosító eszközzel Elektronikus hozzáférés díja 51 Ft/hó akció: díjmentes december 31-ig Azonosító eszköz éves díja Ft akció: díjmentes december 31-ig Azonosító eszköz pótlásának díja Ft akció: díjmentes december 31-ig Azonosító eszköz tiltásának díja Azonosító eszköz PIN blokkolás feloldásának díja Ft akció: díjmentes december 31-ig Azonosító eszköz érvényességi ideje 3 év PIN kód újranyomtatás díja Chipkártya-olvasó díja Chipkártya-olvasó térítési díja 13 K&H e-bank sms azonosítással Azonosító eszköz éves díja Jelszó üzenet díja A díjak esedékessége, illetve az egyéb díjak, jutalékok mértéke megegyezik a K&H e-bank azonosító eszközzel résznél megadottakkal. Egyéb, számlavezetéshez kapcsolódó díjak Az Egyéb, számlavezetéshez kapcsolódó díjak a mindenkori Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetményben megadottak szerint. 1 Címletenként 150 db feletti érme be/kifizetés esetén külön díjtétel kerül felszámításra, melynek mértéke a befizetett teljes érme darabszám után számítva 1 Ft/db. 2 A mindenkori teljesítés napján érvényes díj kerül felszámításra. 3 A Bank fenntartja a jogot, hogy 50 M Ft feletti átutalások esetén egyedi elbírálást alkalmazzon. 4 A bank abban az esetben tekinti automatikus feldolgozásra alkalmasnak a megbízást, ha annak kitöltése teljes körű és pontos: - minden kötelezően kitöltendő mezőben megfelelő tartalmú és formátumú adat szerepel, valamint a megbízáson a bank számára szóló közlemény rovat üres. 5 A október 17-ét megelőzően adott megbízások esetében a bankfiókban benyújtott megbízásnál feltüntetett díjtétel kerül felszámításra. 6 A levelező banki költségek átvállalása a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény 1. sz. mellékletében írtak szerint történhet M Ft, illetve az ezt meghaladó összegű készpénz be- és kifizetés esetén a készpénz be- és kifizetés díján felül költségtérítésként felszámításra kerülő, a pénzszállító mindenkor aktuális díjszabása szerinti összeg. 8 Valutaérme és a forgalomból bevonás alatt álló valuta bankjegy befizetésekor diszázsió kerül levonásra. 9 Bankon kívülre szóló deviza átutalási megbízás csak CAD, EUR, és USD devizanemekben adható. 10 Bankunk december 22-től nem vásárol meg és beszedésre sem vesz át EUR devizanemben kiállított utazási csekket. 11 Bank által kiküldött elektronikus üzenetek (SMS-ek) után kerül felszámításra. A szolgáltatásba bevont összes számlára összevontan, egy összegben kerül a havi záráskor elszámolásra. Elszámolási ciklus: tárgyhót megelőző havi zárás napján 00 óra 00 perctől tárgy havi zárást megelőző nap 24 óra 00 percig. 12 Az e-bank azonosító eszköz három egymást követő sikertelen PIN megadást követően biztonsági okból blokkolja önmagát. A blokkolást kizárólag a Bank tudja feloldani, az azonosító eszköz bankfiókban történt leadását követően az azonosító eszköz cseréjével. 13 A chipkártya-olvasó a Bank tulajdonát képezi, a Számlatulajdonos, mint birtokos azt csak használatba kapja és a szerződés megszűnése esetén az olvasót a Banknak köteles visszaszolgáltatni. 14 A Bank abban az esetben teljesíti a SEPA klíring rendszeren keresztül az adott megbízást, amennyiben megfelel a SEPA átutalás valamennyi kritériumának: - a megbízás devizaneme EUR, - költségviselési kódja SHA, - tartalmazza a kedvezményezett IBAN számlaszámát, illetve a kedvezményezett bank BIC kódját, - a megbízás kedvezményezettje SEPA övezeten belüli és a kedvezményezett bankja képes legyen SEPA átutalás feldolgozására - a megbízás továbbításával kapcsolatban nincs speciális feltétel meghatározva (pl. teljesítési útvonal, levelező banki kapcsolat kikötése) K&H prémium banki szolgáltatások 7/17

8 2.1.1 Tranzakciós költség Tranzakciós költséget számít fel a Bank a április 1. napját követően megkötött szerződéseken alapuló, a Hirdetményben megjelölt pénzforgalmi szolgáltatás keretében végrehajtott átutalás, beszedés, készpénz kifizetés, illetőleg egyéb esetekben, ide nem értve évi LXXXV. tv. 36/A. (4) bek. c, pontja szerinti nyilatkozattal (ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat) érintett készpénzfelvételeket. A tranzakciós költség abban az esetben is felszámításra kerül, ha a tranzakció egyébként kedvezménnyel érintett. A tranzakciós költség összegével a Bank a tranzakció napját követő banki napon terheli meg a Számlatulajdonos bankszámláját. A Bank a tranzakciós költség mértékét a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben szabályozott tranzakciós illeték mértékének változásával összhangban jogosult megváltoztatni. Tranzakciós költség Bankon belüli és bankon kívüli aznapi / határidős forint átutalás Díj mértéke forint- és devizaszámláról Bankon belüli és bankon kívüli rendszeres forint átutalás forint- és devizaszámláról Szolgáltatói díjterhelés (csoportos beszedési megbízás) terhelése Aznapi / határidős VIBER átutalási megbízás bankon kívülre (belföldre) Tranzakciós költség - deviza Bankon belüli és bankon kívüli deviza és nemzetközi forint átutalás Díj mértéke forint- és devizaszámláról Tranzakciós költség - készpénz Készpénz kifizetés (HUF, valuta) forint- és devizaszámláról Díj mértéke Készpénzfelvétel bankkártyával (ATM-ből, bankfiókban, postahivatalban) belés külföldön Készpénzfelvétel hitelkártyával (ATM-ből, bankfiókban, postahivatalban) belés külföldön 0,3%, max Ft / tétel 0,3%, max Ft / tétel 0,6% / tétel 0,6% / tétel akció: díjmentes 2015.szeptember 30-ig 2.2 Kedvezményes K&H Lakossági Devizaszámla A Bank a Számlatulajdonos kérésére a Prémium számla- és szolgáltatáscsomag keretein belül K&H Lakossági Devizaszámlát nyit és vezet. A jelen hirdetményben fel nem tüntetett, bankszámlavezetéshez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat és ezen szolgáltatások díjait, jutalékait és azok esedékességét, illetve egyéb feltételeit a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó Hirdetmény tartalmazza. Egy Számlatulajdonos egy időben két kedvezményes K&H Lakossági Devizaszámlával rendelkezhet. Megnevezés Díj mértéke Számlavezetési díj 1 0 EUR A további szolgáltatás tartalom, valamint a vonatkozó díjak, jutalékok mértéke és esedékessége megegyezik a K&H Lakossági Devizaszámlánál megadottakkal. 1 Megkezdett naptári havonként esedékes. K&H prémium banki szolgáltatások 8/17

9 2.3 Betéti bankkártya A Prémium számla- és szolgáltatáscsomaghoz kapcsolódó betéti bankkártyákra vonatkozó igénylési feltételeket, a kártyák használati körét, a tranzakciók elszámolásának szabályait, valamint az internetes biztonsági kód-szolgáltatás, illetve egyéb feltételeket a hatályos Betéti bankkártya hirdetmény természetes személyek részére című hirdetmény tartalmazza. K&H Visa arany betéti bankkártya 8 Bankkártya használat hátteréül szolgáló bankszámlához kapcsolódó kamatok, díjak Kamatszámítás módja Fedezetlenség esetén irányadó kamat Bankkártyához kapcsolódó díjak, költségek Éves bankkártya díj Társkártya díj 1 Kártyatiltás díja 2 Pótkártya díja PIN kód módosítás díja 3 PIN kód pótlás díja 3 Kártya postai kiküldés díja 7 Kártya bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) 6 PIN kód bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) 6 Bankkártya sürgősségi elkészítésének díja Vásárlás díja Külföldön és belföldön Készpénzfelvételi díjak Külföldön (ATM-ből, bankfiókban, postahivatalban) Belföldön K&H ATM-ből (HUF) Belföldön K&H bankfiókban Belföldön idegen bank ATM-ből Belföldön idegen bank bankfiókjaiban, postahivatalban bankszámla kamatozásának feltételei szerint bankszámla hitelkamata lásd 2.1 pont szerint lásd 2.1 pont szerint ,- Ft díjmentes 100,- Ft / alkalom 538,- Ft / alkalom díjmentes 1 108,- Ft 538,- Ft nem igényelhető díjmentes 1,20% ,- Ft 0,44% + 387,- Ft 0,81% + 638,- Ft 0,35% + 670,- Ft 0,50% + 798,- Ft Tranzakciós költség 10 0,6% Bankkártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja Egyenleglekérdezés díja Sürgősségi bankkártya csere díja külföldön Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön Sürgősségi szolgáltatástól való utólagos elállás díja Éves díjba épített utasbiztosítás 4 K&H prémium asszisztencia 11 Készpénzbefizetés K&H ATM-en keresztül 9 Bankkártya-használati limitek Készpénzfelvételek maximális száma (ATM és POS) Vásárlások maximális száma K&H ATM-en keresztül felvehető bankjegy maximális száma K&H ATM-en keresztül befizethető bankjegyek maximális száma Készpénzfelvételek (ATM és POS) összege (alapbeállítás) 5 Készpénzfelvételek (ATM és POS) maximális összege 5 Vásárlások összege (alapbeállítás) 5 Virtuális tranzakciók (CNP) összege (alapbeállítás) 5 Vásárlások maximális összege 5 Bankkártya érvényességi ideje 80,- Ft díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes 0 Ft 0,2 % + 51,- Ft 5 tranzakció/nap 99 tranzakció/nap 50 db bankjegy / tranzakció 200 db bankjegy / tranzakció ,- Ft/nap ,- Ft/nap ,- Ft/nap ,- Ft/nap teljes látra szóló egyenleg 3 év K&H prémium banki szolgáltatások 9/17

10 1 Egy számlához maximum 1 db főkártyát és 9 db társkártyát bocsát ki a Bank. 2 Elveszett, ellopott kártyák esetén magában foglalja a pótkártya díját is. A postán elveszett (kártyabirtokos által még át nem vett) bankkártya tiltása díjmentes. Tiltást követően az elveszett, ellopott kártyák pótlásáról és továbbításáról a Bank automatikusan gondoskodik. A pótkártyát a Bank a tiltott kártya postázásával egyező módon továbbítja a kártyabirtokos részére. Az ATM által elnyelt, valamint a postán elveszett kártyák pótlása nem automatikus. Amennyiben a kártya pótlására nem kerül sor, a bankkártya szerződés a tiltott bankkártya lejárati idejével megszűnik. 3 PIN kód pótlás esetén, a PIN kód megegyezik a korábbi PIN kóddal, azonban ha korábban a PIN módosításra került, a pót PIN boríték az utolsó sikeres módosítást tartalmazza. 4 A biztosítás Magyarország (külföldi Biztosított állampolgár esetén az állandó lakóhelye szerinti ország és Magyarország) kivételével, a világ összes országára érvényes, legfeljebb 30 napos időtartamra. A biztosítási fedezet a kibocsátást követően automatikusan kezdődik. A részletes feltételeket a termékhez kapcsolódó segítségnyújtás és biztosítás szabályzat tartalmazza. 5 A számlatulajdonos igényeinek megfelelő bankkártya-használati napi limit beállítását kérheti, a maximum limitösszegek erejéig. A napi virtuális tranzakciós (CNP) limit a vásárlási limit része. - Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetését megelőzően kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya fizikai jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat is az adott bankkártyához aktuálisan beállított napi vásárlási limit korlátozza addig, amíg a szolgáltatásra vonatkozó regisztráció során a napi virtuális tranzakciós (CNP) limit nem kerül módosításra. - Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetésétől kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat a napi virtuális (CNP) tranzakciós limit korlátozza. 6 A PIN kód tárolás díja május 31-ig kampány keretében elengedésre kerül. A bankkártya és/vagy PIN kód boríték bankfióki átvétele kizárólag a bankfiók pénztári nyitvatartási idejében lehetséges. 7 Kártya postai kiküldés díja magyarországi cím esetén. 8 Figyelembe véve a mennyiségi karakterkorlátokat, a bankkártyát a Bank a Kártyabirtokos személyazonosító okmányával egyező tartalmú nevére személyesíti meg. 9 A Készpénzbefizetés K&H ATM-en keresztül szolgáltatás díja május 31-ig kampány keretében elengedésre kerül. A befizetésre alkalmas K&H ATM-ek listája elérhető a Bank honlapján. A befizetésre alkalmas címletek az alábbiak: Ft, Ft, Ft, Ft, Ft. 10 A tranzakciós költség a K&H prémium számlacsomaghoz tartozó bankkártyákkal végzett készpénzfelvételi tranzakciók esetén kerül felszámításra, ide nem értve évi LXXXV. tv. 36/A. (4) bek. c, pontja szerinti nyilatkozattal (ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat) érintett készpénzfelvételeket. A tranzakciós költség összegével a Bank a tranzakció napját követő banki napon terheli meg a Számlatulajdonos bankszámláját. A Bank a tranzakciós költség mértékét a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben szabályozott tranzakciós illeték mértékének változásával összhangban jogosult megváltoztatni. 11 A K&H prémium asszisztencia részletes feltételeit a szolgáltatásra vonatkozó K&H prémium asszisztencia tájékoztató tartalmazza. K&H prémium banki szolgáltatások 10/17

11 2.4 Hitelkártya A K&H Prémium számla és szolgáltatáscsomaghoz kapcsolódó hitelkártyákra vonatkozó igénylési feltételeket, a kártyák használati körét, a tranzakciók elszámolásának szabályait, a bankkártyás vásárlások utáni visszatérítés szabályait valamint az internetes biztonsági kódszolgáltatásról szóló általános tájékoztatót, illetve egyéb feltételeket a hatályos Hitelkártya hirdetmény természetes személyek részére című hirdetmény tartalmazza. K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártya 23, Bankkártya használat hátteréül szolgáló bankszámlához kapcsolódó kamatok, díjak 24, 27, 31, 32 Havi hitelkamat 1 2,66 % 30 Felmondás utáni havi késedelmi kamat 32 0,5 % Látra szóló betéti kamat 0 % Minimum törlesztés összege 2 5 % Késedelmi díj 3, 15 3 Hitelkeret-túllépés díja Türelmi időszak 5 4, ,- Ft 117,- Ft 15 naptári nap THM (teljes hiteldíj mutató) 18 39,6 % 34 / 30% 35 / 18,6% 36 / 40,8% 38 Választható elszámolási időszak 6 Zárlati díj 20 Adott hónap 5. vagy 15. vagy 25. napja Hitelkártya törlesztés bankfiókban bankkártya használatával Pénztári befizetés díja 21 Hitelkártya törlesztés bankkártya használata nélkül Hitelkártya törlesztés postai készpénz-átutalási megbízáson 14, ,- Automatikus törlesztés díja a minimum törlesztés összegére Automatikus törlesztés díja a teljes hiteltartozás összegére 31 Bankkártyához kapcsolódó díjak, költségek 15 Éves bankkártya díj 37 Társkártya díj 7 Kártyaletiltás díja 8 Pótkártya díja PIN kód módosítás díja 9 PIN kód pótlás díja 9 0,- Ft Pénztári befizetés díja ,- Ft Ft 0,5 %, min. 300 Ft lásd 2.1 pont szerint ,- Ft ,- Ft 1 000,- Ft 100,- Ft / alkalom 500,- Ft / alkalom Kártya postai kiküldés díja 22 0,-Ft / 36 Kártya bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) 19 PIN kód bankfióki őrzés díja (fióki átvétel esetén) 19 Bankkártya sürgősségi elkészítésének díja Vásárlás díja Külföldön és belföldön Készpénzfelvételi díjak 10,15 Külföldön Belföldön 1000,- Ft 500,- Ft Nem igényelhető a szolgáltatás! díjmentes 1,05 % ,- Ft 3,22 %, de minimum 803,- Ft Tranzakciós költség 33 0,6% Bankkártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja 15 Egyenleglekérdezés díja ATM-en keresztül Sürgősségi bankkártya csere díja külföldön Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön Sürgősségi szolgáltatástól való utólagos elállás díja 50,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Éves díjba épített utasbiztosítás 11 0,-Ft / 36 Otthon asszisztencia 28 0,-Ft / 36 Gépjármű asszisztencia 28 0,-Ft / 36 K&H prémium banki szolgáltatások 11/17

12 Készpénzbefizetés K&H ATM-en keresztül Hitelkártya Mobilinfo szolgáltatás havi díja és SMS díja 16 Hitelkártyaszámla-kivonat bankfióki őrzése 12 Nem igényelhető a szolgáltatás! A díjakat a Természetes személyekre vonatkozó hitelkártya hirdetmény tartalmazza. Nem igényelhető a szolgáltatás! Hitelkártya törlesztési biztosítás 25 0,86% Bankkártya-használati limitek Készpénzfelvételek max. száma (ATM és POS) Vásárlások max. száma K&H ATM-en keresztül felvehető bankjegy max. száma Készpénzfelvételek (ATM és POS) összege (alapbeállítás) 13 Készpénzfelvételek (ATM és POS) max. összege 13 Vásárlások összege (alapbeállítás) 13 Virtuális tranzakciók (CNP) összege (alapbeállítás) 13 Vásárlások max. összege 13 Egyszeri érintéses tranzakciós limit Kumulált érintéses tranzakciós limit Bankkártya érvényességi ideje Az igényelhető hitelkeret összege (jövedelemtől függően) 17,26 1 A számítás alapja a felhasznált hitelkeret összege, napi kamatszámítás. 5 tranzakció/nap 99 tranzakció/nap 50 db bankjegy / tranzakció ,- Ft/nap ,- Ft/nap ,- Ft/nap ,- Ft/nap hitelkártyaszámlán rendelkezésre álló egyenleg 5 000,- Ft Belföldön: Ft összeg /Külföldön: 3 db tranzakció 4 év ,- Ft Az igényelhető hitelkeret egyedi hitelbírálat eredményétől függően a hirdetményi maximum mértékénél magasabb lehet! 2 Minimum törlesztés összege tartalmazza: - az adott elszámolási ciklusban felhasznált hitelkeret alapján számított minimum törlesztés összegét, - valamint a megelőző időszakokban meg nem fizetett minimum-törlesztések összegét. Amennyiben a felhasznált hitelkeret alapján a minimum törlesztés összege nem éri el az 1000 forintot, úgy a Számlatulajdonosnak nem áll fenn a minimum-törlesztés kötelezettsége az adott fizetési határidőre, vagyis ebben az esetben a minimum törlesztés összegének meg nem fizetése esetén nem kerül késedelmi díj felszámításra. 3 Fizetési határidő utolsó napján, késedelem esetén alkalmanként felszámított díj, mely abban az esetben fizetendő, ha a Számlatulajdonos törlesztő részlete a fizetési határidő utolsó napjáig nem érkezik be a hitelkártyaszámlára. 4 Hitelkeret-túllépés esetén annak díja alkalmanként fizetendő. Hitelkeret túllépés esetén a hitelkártyaszámla blokkolásra kerül a hitelkereten túli tartozás rendezéséig. A blokkolás a tartozás befizetése után automatikusan feloldásra kerül, ebben az esetben a hitelkártya a következő naptól újra használható. 5 Amennyiben a fizetési határidőig a teljes tartozás kiegyenlítésre kerül, az adott elszámolási időszak, vásárlás típusú 15 tranzakcióira a Bank nem számít fel kamatot. 6 Amennyiben a kivonatkészítés napja munkaszüneti nap, akkor az elszámolás napja a megadott kivonat-készítési napot követő első banki munkanap. A választott elszámolási ciklus nem módosítható! 7 Egy számlához max.1 db főkártyát és 4 db társkártyát bocsát ki a Bank, elsőként igényelt kártya csak főkártya lehet. A társkártya és a főkártya típusa lehet eltérő. Amennyiben az igényelt fő és társkártya típusa eltér és a termékekhez kapcsolódó igénylési feltételek nem azonosak, úgy a magasabb igénylési követelményeknek kell megfelelni. 8 Elveszett, ellopott kártyák esetén magában foglalja a pótkártya díját is. A postán elveszett (kártyabirtokos által még át nem vett) bankkártya tiltása díjmentes. Tiltást követően az elveszett, ellopott kártyák pótlásáról és továbbításáról a Bank automatikusan gondoskodik. A pótkártyát a Bank a tiltott kártya postázásával egyező módon továbbítja a kártyabirtokos részére. Az ATM által elnyelt, valamint a postán elveszett kártyák pótlása nem automatikus. Amennyiben a kártya pótlására nem kerül sor, a bankkártya szerződés a tiltott bankkártya lejárati idejével megszűnik. 9 PIN kód pótlás esetén, a PIN kód megegyezik a korábbi PIN kóddal, azonban ha korábban a PIN módosításra került, a pót PIN boríték az utolsó sikeres módosítás szerinti PIN kódot tartalmazza. 10 A hitelkártyával történő készpénzfelvétel esetén a felvett összeg azonnal kamatozik! 11 A biztosítás Magyarország (külföldi Biztosított állampolgár esetén az állandó lakóhelye szerinti ország és Magyarország) kivételével, a világ összes országára érvényes, legfeljebb 30 napos időtartamra. A biztosítási fedezet a bankkártya aktiválás napját követő nap 0. órától kezdődik. A részletes feltételeket a termékhez kapcsolódó segítségnyújtás és biztosítás szabályzat tartalmazza. 12 Hitelkártyaszámla-kivonat bankfióki őrzése csak abban az esetben igényelhető, ha a Számlatulajdonos rendelkezik bérelt postafiókkal a Banknál. 13 A számlatulajdonos igényeinek megfelelő bankkártya-használati limit beállítását kérheti, a max. limitösszegek erejéig. A napi virtuális tranzakciós (CNP) limit a vásárlási limit része. - Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetését megelőzően kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya fizikai jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat is az adott bankkártyához aktuálisan beállított napi vásárlási limit korlátozza addig, amíg a szolgáltatásra vonatkozó regisztráció során a napi virtuális tranzakciós (CNP) limit nem kerül módosításra. - Az Internetes biztonsági kód-szolgáltatás bevezetésétől kibocsátott bankkártyák esetében a bankkártya jelenléte nélküli (CNP) tranzakciókat a napi virtuális (CNP) tranzakciós limit korlátozza. 14 Postai befizetéssel történő törlesztéskor alkalmanként, a postai befizetés beérkezésekor felszámított díj, mely abban az esetben fizetendő, ha a Számlatulajdonos törlesztő részletét postai átutalási megbízással (postai csekk) egyenlíti ki. 15 Kamatozás szempontjából vásárlás típusú tranzakciónak minősül. 16 A hitelkártya mobilinfo szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak minden hónapban egyszer a hitelkártyaszámla ciklus zárásakor, a kivonatkészítéskor kerülnek felszámításra. 17 A hitelkeret végső összege a banki minősítés során kerül meghatározásra. 18 A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az elszámolási időszak egy hónap. K&H prémium banki szolgáltatások 12/17

13 19 PIN kód tárolás díja május 31-ig kampány keretében elengedésre kerül. A bankkártya és/vagy PIN kód boríték bankfióki átvétele kizárólag a bankfiók pénztári nyitvatartási idejében lehetséges. 20 Havi zárást követően felszámított díj, mely minden hónapban egyszer a hitelkártyaszámla ciklus zárásakor, a kivonatkészítéskor kerül felszámításra, amennyiben az adott hitelkártyaszámla tartozást mutat április 1-e után igényelt új hitelkártya szerződésekre a díj mértéke 0 forint számlacsomagban nincs zárlati díj. 21 Természetes személyek bankszámláira vonatkozó hirdetmény szerinti készpénz befizetés díja (forint befizetés forint számlára). 22 Kártya postai kiküldés díja magyarországi cím esetén. 23 Figyelembe véve a mennyiségi karakterkorlátokat, a bankkártyát a Bank a Kártyabirtokosnak a személyazonosító okmányával egyező tartalmú nevére személyesíti meg. 24 A termékhez kapcsolódó kampány részleteit a hatályos Hitelkártya Kampány Hirdetmény természetes személyek részére dokumentum tartalmazza. 25 A díj összege a kivonat készítésekor fennálló vonatkozó biztosítási feltételek szerinti díjalap és a jelen hirdetmény szerinti díj százalék szorzata (a kerekítés szabályai szerint) egész forintra kerekítve. A terhelt díj a hitelkártya kamatozó egyenlegébe számít bele. A díj terhelésére abban az esetben is sor kerül, ha ezzel hitelkeret túllépés következik be. A biztosítás részletes feltételeit a K&H Biztosító Zrt. K&H Hitelkártya törlesztési biztosítás csoportos hitelfedezeti biztosításának feltételei c. dokumentum tartalmazza. 26 A maximum hitelkeret a jövedelemigazoláson vagy a számlakivonaton szereplő havi nettó jövedelem kétszerese. Azon ügyfelek esetében, akik legalább 3 hónapos K&H folyószámla múlttal rendelkeznek melyre rendszeres munkabérutalás érkezik a hitelkeret max. mértéke az utolsó 3 havi rendszeres jóváírások átlagának háromszorosa. 27 A Számlatulajdonos hitelkártyaszámláján hitelkártyánként 3%-ot, de maximum havi Ft-ot jóváírunk a benzinkútnál történt vásárlással felhasznált összegből, illetve hitelkártyánként 2%-ot, de maximum havi Ft-ot írunk jóvá az élelmiszerüzletben történt vásárlással felhasznált összegből amennyiben a hitelkártyaszámla a kivonatkészítés napján élő. Nem minősül élőnek a hitelkártyaszámla, ha annak használata nemfizetés miatt korlátozásra került, vagy hitelkártya szerződés bármilyen okból felmondásra és a hitelkártyaszámla megszüntetésre kerül. A jóváírás a kivonatkészítés napján történik, alapja nem a tranzakció, hanem a könyvelés dátuma. A jóváírt összeg visszatérítés jogcímen jelenik meg a hitelkártyaszámla-kivonaton. 28 Az otthon és gépjármű asszisztencia részletes feltételeit a szolgáltatásra vonatkozó biztosítás szabályzat tartalmazza. 29 Bankunk március 12-től megszünteti K&H World MasterCard plusz hitelkártyák értékesítését, új K&H World MasterCard plusz hitelkártya igénylést nem fogad be, illetve a hibás és a tiltott kártyák pótlása K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártyára történik. 30 Amennyiben a Kártyabirtokosok legalább egy érvényes K&H World MasterCard plusz érintő hitelkártyával rendelkeznek, amely kártya nem került letiltásra, vagy letiltás esetén pótkártyát igényeltek. 31 A szolgáltatás igénylésének feltétele, hogy törlesztő számla kizárólag K&H bankszámla lehet. Az automatikus törlesztés díja az elszámolási ciklus zárásakor kerül felszámításra, mértéke az adott elszámolási ciklusban felhasznált hitelkeretet növeli. A szolgáltatás a beállítást követő első cikluszáráskor lép életbe. 32 Az ügyleti kamaton felül fizetendő. A kamat a április 2-át követően kötött hitelkártya-szerződésekre alkalmazható, a már meglévő szerződésekre a Ptk. szerinti kamat az irányadó. 33 A tranzakciós költség azon hitelkártyákkal végzett készpénzfelvételi tranzakciók esetén kerül felszámításra, amelyek hitelkártya szerződése április 13-tól kerül megkötésre vagy a Számlatulajdonos által kezdeményezett módosításra. A tranzakciós költség összegével a Bank a tranzakció napját követő banki napon terheli meg a Számlatulajdonos hitelkártya számláját. A Bank a tranzakciós költség mértékét a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben szabályozott tranzakciós illeték mértékének változásával összhangban jogosult megváltoztatni. A díj szeptember 30-ig kampány keretében elengedésre kerül. K&H prémium banki szolgáltatások 13/17

14 2.5 Megtakarítási és befektetési termékek Megtakarítási és befektetési termékek széles skálája érhető el a K&H Prémium szolgáltatás keretében. Az aktuális kamatokat a Lakossági forint kamat hirdetmény 4. sz.melléklete, illetve a Lakossági deviza kamat hirdetmény 5. sz. melléklete tartalmazza. A befektetési alapokról a Befektetési szolgáltatásokra és értékpapír műveletekre vonatkozó hirdetményből tájékozódhat. 2.6 Portfólió tervező szolgáltatás A K&H portfólió tervező szolgáltatás személyre szabottan készül Prémium Számlatulajdonos ügyfeleink számára. Bemutatja a Számlatulajdonosnak az aktuális befektetések szerkezetét és emellett a prémium banki tanácsadó befektetési szakemberekből álló csapat segítségével igényeinek és kockázatvállaló hajlandóságának leginkább megfelelő célportfólió javaslatot állít össze. A szolgáltatással segítséget nyújtunk az ideális befektetési szerkezet kialakítására. 2.7 K&H befektetési iránytű Legfrissebb piaci események tükrében személyre szabott portfólió-elemzést, valamint konkrét, az ügyfél kockázati besorolásának megfelelő befektetési ajánlást tartalmaz. A K&H befektetési iránytű elkészítésére évente 1 alkalommal jogosult a Prémium Számlatulajdonos az igényének megfelelő időpontban. A prémium banki tanácsadó a személyesen is egyezteti a K&H befektetési iránytűben foglalt javaslatokat, befektetési tanácsokat, és ahhoz kapcsolódóan további szóbeli tájékoztatást nyújt. 2.8 Prémium hitel kedvezmények Prémium ügyfélként elsőbbségi figyelem mellett vehető igénybe a K&H ingatlanfedezetű hitel árazási kedvezménnyel vagy K&H lombard hitel, illetve igényelhető kiemelt összegű folyószámla hitelkeret. A prémium kedvezményeket, valamint azok mértékét a K&H üzleti feltételű lakáshitel, a K&H ingatlanfedezetű személyi hitel, a K&H lakáscélú hitelek állami támogatással hirdetmények tartalmazzák. 2.9 Prémium biztosítási kedvezmények Prémium ügyfeleink részére a K&H lakásbiztosítás, a K&H casco biztosítás, valamint a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, baleset- és egészségbiztosítás kötése esetén 5% prémium kedvezményt ad a K&H Biztosító Zrt. Prémium banki tanácsadónál történő kárbejelentés esetén prémium ügyfeleink részére soron kívüli ügyintézést biztosítunk. A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító Zrt. nyújtja Prémium banki tanácsadó A szolgáltatás keretén belül személyes tanácsadó segít megtalálni a pénzügyi szokásokhoz, életvitelhez igazodó, igényeknek leginkább megfelelő megoldásokat és teljes körű tanácsadást nyújt, legyen szó bármilyen pénzügyi termékről, szolgáltatásról Prémium távbankár szolgáltatás Távbankáraink videotelefonon, hosszabbított nyitvatartási időben állnak rendelkezésre bármilyen további díj felszámítása nélkül. A Távbankár szolgáltatást a , , , telefonszámon érhető el minden hétköznap reggel 9 és este 20 óra között az ehhez szükséges K&H énazonosító és epin kód használatával. A Prémium távbankár szolgáltatás keretein belül igénybe vehető termékeket és szolgáltatásokat az alábbi táblázat tartalmazza. Azon termékekre és szolgáltatásokra, amelyek a prémium távbankár szolgáltatás keretein belül nem elérhetőek, az alábbi táblázat tartalmazza a javasolt igénybevételi csatornát. Megtakarítás, befektetés Értékpapírszámla, Nyugdíj-előtakarékossági számla, Tartós befektetési számla Nyitás / zárás Távbankár szolgáltatás keretében igénybe vehető Távbankár szolgáltatás hiányában elsődlegesen ajánlott csatorna TeleCenter E-bank Bankfiók K&H prémium banki szolgáltatások 14/17

15 Távbankár szolgáltatás Megtakarítás, befektetés keretében igénybe vehető Befektetési jegy vétel Befektetési jegy visszaváltás Befektetési jegyek csereügyletei Befektetési jegy megbízások 1. Befektetési jegyek visszavonása Rendszeres befektetési jegy vételi megbízás Rendszeres befektetési jegy vételi megbízás módosítása, visszavonása Zártvégű befektetések jegyzése Távbankár szolgáltatás Megtakarítás, befektetés keretében igénybe vehető Limitáras tőzsdei eladási megbízás 2. Tőzsdei termékek Limitáras tőzsdei vételi megbízás (részvények és zártvégű Limitáras tőzsdei megbízások befektetési jegyek) visszavonása Kamatozó kincstárjegy vétel Kamatozó kincstárjegy eladás Diszkont kincstárjegy vétel 3. Állampapírok Diszkont kincstárjegy eladás Magyar Államkötvény vétel Magyar Államkötvény eladás Kamatozó kincstárjegy jegyzés Lakossági lekötött betétek kezelése Lakossági lekötött betét kezelése 4. Betétek egyedi árazással Strukturált befektetések (sztenderd és egyedi kétdevizás befektetés) Távbankár szolgáltatás Lakossági számlatermékek keretében igénybe vehető Megtakarítási betétszámla / biztos tartalék számla Nyitás / zárás Prémium megtakarítási betétszámla Nyitás / zárás Távbankár szolgáltatás hiányában elsődlegesen ajánlott csatorna TeleCenter E-bank Bankfiók Távbankár szolgáltatás hiányában elsődlegesen ajánlott csatorna TeleCenter E-bank Bankfiók Távbankár szolgáltatás hiányában elsődlegesen ajánlott csatorna TeleCenter E-bank Bankfiók Tartós betéti számla Nyitás / zárás Trambulin osztálykassza számla Nyitás / zárás Bankszámlák Nyitás / zárás Bankkártya rendelés Bankkártya Bankkártya pótlás Bankkártya aktiválás Bankkártya tiltás Távbankár szolgáltatás Távbankár szolgáltatás hiányában elsődlegesen ajánlott csatorna Hiteltermékek keretében igénybe vehető TeleCenter E-bank Bankfiók Fogyasztási hitel Ingatlan fedezetes hitel Hitelkártya Személyi hitel (ing. fedezet nélkül) Folyószámla hitelkeret Ingatlanvásárlási hitel Szabadfelhasználású személyi hitel K&H prémium banki szolgáltatások 15/17

16 Távbankár szolgáltatás Biztosítási termékek keretében igénybe vehető Rendszeres díjas megtakarítási Új életbiztosítás Egyszeri díjas megtakarítási szerződés kötése Rendszeres díjas kockázati Egyszeri díjas megtakarítási Befektetési egységhez kötött életbiztosítás alatti eseti díjfizetési és áthelyezési Meglévő életbiztosítási megbízások szerződés módosítása Egyszeri díjas megtakarítási Rendszeres díjas megtakarítási Nem-élet biztosítás Távbankár szolgáltatás hiányában elsődlegesen ajánlott csatorna TeleCenter E-bank Bankfiók Rendszeres díjas kockázati Lakásbiztosítás Utas/poggyász biztosítás KGFB / CASCO 2.12 Elsőbbségi kiszolgálás A prémium banki tanácsadó rendelkezésre áll személyesen, telefonon és en keresztül. Prémium ügyfeleink számára személyes vagy telefonos ügyintézés esetén biztosítjuk az elsőbbségi kiszolgálást Időpont egyeztetés Prémium szolgáltatást kínáló fiókjainkban lehetőség van időpont egyeztetésre a prémium banki tanácsadóval. Prémium szolgáltatást nyújtó fiókjaink aktuális listája megtalálható a oldalon Diszkrét környezet Számos bankfiókunkban prémium banki tanácsadóink elkülönített irodában várják ügyfeleinket, hogy pénzügyi döntéseket diszkrét környezetben megfelelő figyelem mellett lehessen meghozni Befektetői Klub Prémium banki ügyfeleink tájékoztatása egy meghívás alapú (alkalmanként a prémium banki ügyfelek Bank által meghatározott körét érintő) klubszerű rendezvény keretén belül, melynek segítségével megismerhetik ügyfeleink az aktuális nemzetközi és hazai makrogazdasági helyzetet, illetve az ehhez kapcsolódó befektetési megoldásokat Partnerkedvezmények Partnereinknél Prémium számlacsomaghoz tartozó Visa arany betéti bankkártyájával történő vásárláskor számos szolgáltatás kedvezményesen vehető igénybe. Az elfogadó partnerek aktuális listája megtalálható a oldalon Hírlevelek Kizárólag a prémium banki ügyfeleinknek készülő hírlevél, az aktuális piaci eseményekről, a makrogazdasági mutatók helyzetéről, a javasolt portfólió elemekről, amelyet heti rendszerességgel küldünk Bankunknál regisztrált címmel rendelkező ügyfeleinknek e- mailen keresztül Akció A készlet erejéig minden szerződéshez 4GB memóriával rendelkező pendrive tollat adunk ajándékba a Prémium számla- és szolgáltatáscsomag szerződést aláíró ügyfélnek. K&H prémium banki szolgáltatások 16/17

17 3 Egyéb rendelkezések Jelen Hirdetményben szereplő bankszámla, betéti és befektetési szolgáltatások feltételei és kondíciói a K&H Bank Zrt. természetes személy ügyfeleire érvényesek. A Bank meghatározása szerint természetes személyeknek minősülnek a devizabelföldi és devizakülföldi magánszemélyek. Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Bank üzleti tevékenységet folytat az Üzletszabályzat, valamint a Befektetési és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat és a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák (ezek a Bank ügyfelei számára díjmentesen hozzáférhetőek). Egyéb rendelkezések 17/17

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

PRÉMIUM BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozóan

PRÉMIUM BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira, bankkártyáira és befektetéseire vonatkozóan K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény PRÉMIUM BANKI ÜGYFELEK bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira,

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. augusztus 1-től. Közzététel dátuma: 2014. augusztus 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. augusztus 1-től. Közzététel dátuma: 2014. augusztus 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. május 9-től vagy 2014. július 1-től. Közzététel: 2014. május 9.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. május 9-től vagy 2014. július 1-től. Közzététel: 2014. május 9. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire,

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2013. december 13-tól. Közzététel: 2013. december 13.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2013. december 13-tól. Közzététel: 2013. december 13. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2012. december 11-től. Közzététel: 2012. december 11.

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2012. december 11-től. Közzététel: 2012. december 11. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése, fix

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról II. Lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok JUTALÉK MÉRTÉKE Alap számla Elektronikus Internetbank + SMS szolgáltatás + 1 db MC Standard főkártya)* Aktív számla¹ Prémium számla¹ Aranykor számla²

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2016. november 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2014. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2012.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2012. K&H Bank Zrt. 095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 ) 328 9000, (06 30) 76 9000 fax: (06 ) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés értéknapja 2015. augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

apró betűk helyett - amit a K&H prémium számlacsomagról tudni érdemes

apró betűk helyett - amit a K&H prémium számlacsomagról tudni érdemes apró betűk helyett - amit a K&H prémium számlacsomagról tudni érdemes A K&H Bank azért készítette ezt a tájékoztató anyagot, hogy segítsen Önnek kérdések és válaszok formájában érthetőbbé tenni a fontosabb

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2015. május 27-től. Közzététel dátuma: 2015. május 27.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2015. május 27-től. Közzététel dátuma: 2015. május 27. hirdetmény 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2015. május 27-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2015. augusztus 8-tól. Közzététel dátuma: 2015. július 31.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2015. augusztus 8-tól. Közzététel dátuma: 2015. július 31. hirdetmény 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2015. augusztus 8-tól

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Közzététel: 2016. december 20. napján Hatályos: 2016. december 21. napjától Igénylés feltétele: Erste EgySzámla Díjcsomagot bármely nagykorú devizabelföldi

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II. bankszámlákról

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó bankkártyákról 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2013.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2013. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 01. KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 01. TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAG A Takarék kiváltó számlacsomagra

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2010. JANUÁR 4-TŐL

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira és lekötött betéteire vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2010. JANUÁR 4-TŐL K&H Bank Zrt. 05 Budapest, Vigadó tér. telefon: (06 ) 38 9000, (06 30) 76 9000 fax: (06 ) 38 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ÉRVÉNYBEN: 00. JANUÁR 4-TŐL K&H TeleCenter: 06 335

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

Nem értékesített bankszámlák

Nem értékesített bankszámlák RSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény.3. sz. melléklet Nem értékesített bankszámlák folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Közzététel:

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Kapcsolatok Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig

Részletesebben

A jogelőd Allianz Bank Zrt-nél megnyitott Pénzforgalmi Bankszámlák díjai és jutalékai

A jogelőd Allianz Bank Zrt-nél megnyitott Pénzforgalmi Bankszámlák díjai és jutalékai A jogelőd Allianz Bank Zrt-nél megnyitott Pénzforgalmi Bankszámlák díjai és jutalékai Hatályos: 2015. január 1. napjától Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az FHB Számlatermékek

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2013.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2013. K&H Bank Zrt. 095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 ) 328 9000, (06 30) 76 9000 fax: (06 ) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2017. január 1-től Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke 1 5 % vetítve 2 vetítve, Ügyfél által fizetendő

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról szerződött ( + szerződött Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 100 Számlavezetési díjak/hó* Számlavezetési díj esetén 10 Internetbank esetén 25 25 Számlavezetési díj + Internetbank

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2013. május 3-tól Közzététel napja: 2013. május 02. Az FHB

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig Allianz

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére CIB Inspire Electron 1, 1 2,3 Classic 4 Gold (Tensi CIB CIB Internet 2 234 Ft 4 48 16 733 Ft 856 Ft FŐKÁRTYA ÉVES DÍJA 7 CIB XL Átutalási Magánszámlához és CIB Alapszámlához CIB VISA Inspire vagy Electron

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó bankkártyákról 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II.

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/8. számú melléklet FHB Kamathozó Csatolt Megtakarítási Betétszámához (2011. március 31-ig FHB Csatolt Megtakarítási Betétszámla) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ALAP SZÁMLACSOMAGRÓL. A termék 2014. július 15-től nem forgalmazható.

HIRDETMÉNY AZ ALAP SZÁMLACSOMAGRÓL. A termék 2014. július 15-től nem forgalmazható. RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY AZ ALAP SZÁMLACSOMAGRÓL A termék 2014. július 15-től nem forgalmazható. ÉRVÉNYES: 2014. SZEPTEMBER 05-TŐL 1 Természetes személyek (fogyasztók) részére vezetett

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

4. A bank jogosult az ügyfél egyező levelezési című forgalmi kivonatait egy borítékban postázni.

4. A bank jogosult az ügyfél egyező levelezési című forgalmi kivonatait egy borítékban postázni. Hatályos: 2015. július 1-től Közzététel napja: 2015. július 1. 1. Jelen kondíciós lista az Általános Üzleti Feltétek valamint a Bankkártya Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi, azokkal

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2015. augusztus 18-tól Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke (a futamidő első 3 évére) 1 5 % vetítve

Részletesebben

PRÉMIUM ÜGYFÉL STÁTUSZ/ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS FELTÉTELEI

PRÉMIUM ÜGYFÉL STÁTUSZ/ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az Az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag)

Részletesebben

Hatályos: december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23.

Hatályos: december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23. Hatályos: 2016. december 23-tól (1605) Közzététel napja: 2016 december23. A Partner, Partner Plusz, Partner Bónusz, Partner Plusz Extra és Partner Bónusz Extra számlacsomagok 2015. november 1-től nem igényelhetőek.

Részletesebben

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Bank üzletpolitikai döntésének következtében 2014.

Részletesebben

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Bank üzletpolitikai döntésének következtében 2014.

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata Érvényes: 2015. április 01től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15től Forgalmi jutalék Külső köri papíros alapú megbízás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A kondíciós lista CIBEZZ Számlacsomag magánszemélyek részére vonatkozóan szeptember 30. napjától hatályos módosításáról

HIRDETMÉNY. A kondíciós lista CIBEZZ Számlacsomag magánszemélyek részére vonatkozóan szeptember 30. napjától hatályos módosításáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a CIBEZZ Számlacsomag magánszemélyek részére vonatkozó Kondíciós Lista 2013. szeptember 30. napjától

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

FHB Tanácsadói Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

FHB Tanácsadói Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek FHB Tanácsadói Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Tanácsadói Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig Allianz Tanácsadói Számlacsomag elnevezésű szerződésekkel.

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére CIB Inspire Electron 1, 1 2,14, 2,3 Classic 4 Gold CIB Gold CIB Internet FŐKÁRTYA ÉVES DÍJA 7 3 032 Ft CIB XL Átutalási Magánszámlához és CIB Alapszámlához CIB VISA Inspire vagy Electron főkártya éves

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. LXXXVII - Kiválóságok Klubja Szolgáltatáscsomag kondíciói. Érvényes: 2015. július 3-ától

KONDÍCIÓS LISTA. LXXXVII - Kiválóságok Klubja Szolgáltatáscsomag kondíciói. Érvényes: 2015. július 3-ától KONDÍCIÓS LISTA A Bank 2014. június 23-ától a Kiválóságok Klubja Szolgáltatáscsomag értékesítét felfüggeszti, a továbbiakban a Kiválóságok Klubja 2 Szolgáltatáscsomag igényelhető. LXXXVII - Kiválóságok

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 46 /2012. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Esedékesség Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja díjmentes számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendő összeg Nincs

Részletesebben

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói 1/11 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2012.09.24. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2012.10.01-től 2/11 Már nem igényelhető,

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2016. július 15. napja Hatályos: 2016. július 18-tól Módosítás oka: A Bank 2016. július 18-tól egy új szolgáltatást vezet be, Erste Lakossági

Részletesebben

6/1. számú melléklet FHB Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/1. számú melléklet FHB Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/1. számú melléklet FHB Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői:

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői: FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet alapján nyújtott Alapszintű fizetési számlával kapcsolatban Hatályos: 2016. október 15-étől A (továbbiakban: Bank) a 262/2016. (VIII.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2010. MÁJUS 12-TŐL INTERNET:

Részletesebben