Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő Szociális asszisztens Szociális segítő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő 54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens Szociális segítő"

Átírás

1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő Szociális asszisztens Szociális segítő É 1/11

2 Olvassa el az alábbi esetet, majd válaszoljon a feltett kérdésekre! Egy fiatal pár kereste fel a helyi alapszolgáltatási központot azzal, hogy rövidesen nem lesz hol lakniuk. Első gyermeküket várták, és az asszony már a hetedik hónapban járt. A férfi segédmunkásként dolgozott építkezéseken, de az nem biztosított számukra rendszeres jövedelmet. A pár férfi tagja állami gondozásban, élettársa pedig rossz anyagi körülmények között, sokgyermekes családban nőtt fel, ezért családjaik támogatására nem számíthattak. Amikor már a lakbért sem tudták fizetni, a fiatalok egyik barátjukhoz költöztek. A központban először egy információssal, majd egy szociális segítővel kerültek kapcsolatba. Lakást kértek tőle, mivel hallottak arról, hogy X és Y is a központon keresztül jutott lakáshoz. A beszélgetés során az derült ki számukra, hogy hosszú időnek kell eltelnie, míg lakásproblémájuk megoldódhat. Mikor a fiatalok felháborodásuknak adtak hangot, a segítő megígérte, hogy mindent megtesz érdekükben. A pár továbbra is elégedetlenkedett, majd a központ vezetőjével szerettek volna beszélni. A vezetővel történt találkozást követően azzal a meggyőződéssel mentek el, hogy elérték céljukat, és meg fog oldódni problémájuk. É 2/11

3 1. Milyen szolgáltatásokat kell biztosítania az alapszolgáltatási központnak, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi. III. törvény alapján? Húzza alá azt a szolgáltatást, melyet a fiatal pár vett igénybe a központban! Összesen: 6 pont Étkeztetést Házi segítségnyújtást Családsegítést Nappali ellátást Gyermekjóléti szolgáltatást (A helyes válaszért egy-egy pont, az aláhúzásért egy pont, összesen hat pont adható.) 2. Húzza alá a felsorolt szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül azokat, amelyek egészben vagy részben természetbeni szociális ellátásként is nyújthatók! Összesen: 4 pont Időskorúak járadéka Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély (A helyes válaszért egy-egy pont, összesen négy pont adható.) 3. Ismertesse az esetmunka fogalmát! Összesen: 2 pont Egyének vagy családok intrapszichés, interperszonális, szocioökonómiai vagy környezeti problémáit közvetlen szemtől szembeni kapcsolatban segítenek megoldani. (A tartalmilag helyes válaszért két pont adható.) É 3/11

4 4. Mi a célja az otthonteremtési támogatásnak, és ki jogosult igénybevételére? Összesen: 6 pont Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek a) legalább hároméves időtartamú folyamatos gondozási helyén töltött nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg, és b) készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát. (A tartalmilag helyes válaszért két-két pont, összesen hat pont adható.) 5. Határozza meg az alábbi fogalmakat! Összesen: 6 pont Rendszeres szociális segély: a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú (egészségkárosodott, vagy nem foglalkoztatott, vagy támogatott álláskereső) személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Lakásfenntartási támogatás: a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Várandós anya szociális válsághelyzete: olyan családi, környezeti, társadalmi helyzet vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését. (A tartalmilag helyes válaszért két-két pont, összesen hat pont adható.) É 4/11

5 6. Ki az esetfelelős, és milyen feladatai vannak? Összesen: 10 pont A szociális esetmunkát végző személy az esetfelelős. Feladatai: Figyelemmel kíséri, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy igénybe vette-e az elérhető szolgáltatásokat. A szolgáltatást igénybe vevő beleegyezésével együttműködik a más szociális és egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal és intézményekkel. A család tagjaira is kiterjedő segítő szolgáltatásban folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a kiskorú érdekei, speciális szükségletei, helyzete szükségessé teszik-e gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását. Ha gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása szükséges, az esetfelelős megkeresi a gyermekjóléti szolgáltató intézményt. (A tartalmilag helyes válaszért két-két pont, összesen tíz pont adható.) 7. Nevezzen meg a szociális esetkezelés során nélkülözhetetlen segítési stratégiák közül hatot! Összesen: 6 pont Megfogalmazás, tisztázás Bátorítás Megnyugtatás Meghallgatás Elfogadás Megvédés Együttérzés Ráébresztés, szembesítés Megerősítés Tanácsadás (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy pont, összesen hat pont adható.) É 5/11

6 8. Írjon egy-egy példát arra, hogy milyen területen jelentkezhetnek az alábbi dilemmák! Összesen: 3 pont Szakmai alapú dilemmák: kompetenciahatárok, beavatkozás Személyes alapú dilemmák: etikai kérdések.. Közösségi alapú dilemmák: modellek, minták, családi körülmények (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy pont, összesen három pont adható.) 9. Soroljon fel a segítő beszélgetés során alkalmazható öt kérdéstípust, és húzza alá azt, amelyik a legkevésbé alkalmas az első beszélgetés megfelelő irányítására! Összesen: 6 pont Nyitott kérdés Zárt kérdés Bíztató, segítő kérdés Feltételező (hipotetikus) kérdés Tükröző kérdés Összefoglaló és visszatükröző kérdés Szuggesztív kérdés (A helyes válaszért egy-egy pont, aláhúzásért egy pont, összesen hat pont adható.) 10. Milyen elvek mentén lehet megvalósítani a segítők közötti kliensátadást? Összesen: 4 pont A szociális munkát végző alapos szakmai megfontolás után megszakíthatja a segítő kapcsolatot úgy, hogy gondoskodik a kliens további szakmai segítéséről. A szociális munkát végzőnek mindent meg kell tennie azért, hogy az esetet átvevő kolléga az esetre vonatkozó lehető legtöbb információ birtokában folytathassa munkáját. (A tartalmilag helyes válaszért két-két pont, összesen négy pont adható.) É 6/11

7 11. Soroljon fel öt okot, amely miatt esetátadás következhet be! Összesen: 5 pont A probléma túllép a segítő kompetenciáján Ellenérdekeltség A problémában való érintettség Megbirkózási nehézség Leterheltség A kliens kérése (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy pont, összesen öt pont adható.) 12. Nevezzen meg a szociális segítési folyamat lépései közül hatot! Összesen: 6 pont A kliens megfigyelése Az alternatív megoldási lehetőségek megkeresése Célok összegyűjtése A kliens válaszainak ellenőrzése A segítés elvégzése A folyamat végén kialakuló állapot összehasonlítása a kliens kezdeti állapotával A folyamat értékelése (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy pont, összesen hat pont adható.) 13. Soroljon fel a közösségszervező jellemző szerepei közül hármat! Összesen: 3 pont Képessé tevő Alkusz Szakértő Szociális tervező Érdekképviselő (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy pont, összesen három pont adható.) É 7/11

8 14. Ismertessen a szociális csoportmunkában alkalmazott páros vezetés előnyei és hátrányai közül kettőt-kettőt! Összesen: 4 pont Előnye: Segítő partnert biztosít a gyakorló szociális munkásnak, segítőnek Kölcsönös visszajelzéseket adnak egymásnak erősségeikről és gyengeségeikről, ami elősegíti szakmai fejlődésüket, egymást erősítik A figyelem, felelősség megoszlik Azt a többletet jelenti a csoportnak, hogy két szakértő is a rendelkezésükre áll Hátránya: Két vezető idejét köti le, költségesebb Előfordulhat, hogy nem tudnak jól együtt dolgozni A vezetőpárok között kialakulhat konfliktus, rivalizálás (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy pont, összesen négy pont adható.) 15. Párosítsa össze az alábbi jellemzőket a megfelelő csoporttípusokkal! Intézményes (formális) csoport: 1., 2., 5., 7... Spontán (informális) csoport: 2., 3. Vonatkoztatási (referencia) csoport: 2., 4., 6... Összesen: 7 pont 1. A tagok helyét a csoportban a vezetés, a feladatok megosztása jellemzi 2. Ugyanaz az ember egy időben több csoport tagja is lehet 3. Nem szabályozott szerkezetű csoport 4. Az a csoport, amely normáival, értékeivel meghatározó az egyén számára, megszabja magatartását 5. Hivatalosan rögzített, formailag meghatározott szerkezettel rendelkező csoport 6. Az önértékelés, énkép formálásának eszköze 7. A szerepek, státuszok meghatározottak (A hét elem helyes elhelyezéséért egy-egy pont, összesen hét pont adható.) É 8/11

9 16. Mit jelent a társadalmi norma, és mit szabályoznak a csoportnormák? Összesen: 4 pont A társadalom normái előírásokat, szabályokat jelentenek, amelyekhez az egész társadalom vagy annak egy része igazodik, amelyek szerint viselkedik. A csoportnormák a csoporttagok viselkedését szabályozzák. (A tartalmilag helyes válaszért két-két pont, összesen négy pont adható.) 17. Nevezze meg a szociális munkában történő együttműködés intézményen belüli formáját, és jellemezze röviden! Összesen: 3 pont A szociális munkában és a munkatársak kapcsolatában alapvető érték az együttműködés. Intézményen belül ennek formája a teammunka. Team: Szakemberekből álló fórum, amely rendszeresen és folyamatosan szakmai kapcsolatban áll egymással a helyi intézményi szociális munka/családsegítés érdekében. Feladatai széles skálán mozognak: az általános munkahelyi feladatoktól a szakmai feladatokig (családsegítés, csoportok, képzések, helyi szociálpolitika alakítása stb.). (A tartalmilag helyes válaszért három pont adható.) 18. Egészítse ki az alábbi mondattöredékeket! Összesen: 5 pont A szociális munkában az alapvető etikai dilemmák két egymásnak ellentmondó szakmai elkötelezettségből fakadnak. Az egyik a...szakmai segítségnyújtás.. kötelezettsége, amelynek értelmében a szociális munkásnak cselekednie kell, ha szükség van rá, vagy ha arra a kliens.kéri személyes jólétének biztosítása vagy javítása érdekében. Ez a kötelezettségi elv azonban kiegészül azzal, hogy a szociális munkás nem avatkozhat be. önkényesen a kliens magánéletébe, szabadságába. (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy pont, összesen öt pont adható.) É 9/11

10 19. A Szociális Munka Etikai Kódexe alapján nevezzen meg négy olyan területet, melyre kiterjed a szociális munkát végző személy felelőssége! Összesen: 4 pont A kliensekkel, egymással, munkaadókkal, egyéb szakmák képviselőivel és a társadalom más tagjaival való együttműködés A saját kompetenciáján belül nyújtott szolgáltatások A kliensek érdekeinek érvényesítése (azok beleegyezésével vagy felkérésére) A segítő folyamat minősége, a szakmai munkavégzése Az önkéntesek, a laikusok, a gyakornokok szolgáltatásba való bevonása, illetve az általuk nyújtott szolgáltatások minősége (az őket bevonó szociális munkát végzőé, illetve az intézményé a felelősség) (A tartalmilag helyes válaszért egy-egy pont, összesen négy pont adható.) 20. Melyek a szupervíziós munka feltételei? Összesen: 6 pont A résztvevők személyes elkötelezettsége a tanulási folyamatban való részvételre A szupervizor és a szupervízióban résztvevők között (csoportos munka esetén a csoport tagjai között is) induló bizalom, amely lehetővé teszi a közös munka megkezdését, a személyes tartalmak, érzések nyílttá tételét A szupervizor és a résztvevők (mint egyének és mint csoport) között létrejövő szerződés, amelyben a közös munka célját, kereteit, a behozható esetek jellegét rögzítik (A tartalmilag helyes válaszért két-két pont, összesen hat pont adható.) É 10/11

11 A megoldókulcstól eltérő, más helyes megoldásokat is el kell fogadni. Összesen: 100 pont 100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. É 11/11

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. I. Szolgáltató adatai

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. I. Szolgáltató adatai SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona I. Szolgáltató adatai Az intézmény neve: Útkeresés Segítő Szolgálat Székhelye: 2400 Dunaújváros, Bartók B. u. 6/b. Szolgáltató tevékenység formája: Családok Átmeneti

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Szociális segítő É 1/13

Szociális segítő É 1/13 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM Családsegítő Intézet 3300 Eger, Kertész u. 3. Tel. (06-36) 784-825 E-mail: csskeger@chello.hu Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető Törökbálint, 2009. március 11. Tisztelt Polgármester Úr! Mellékleten megküldőm

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2012.

SZAKMAI PROGRAM 2012. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2012. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT: MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2006. Balatonkenese 1.) Visszatérés

Részletesebben

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA KAPASZKODÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT TÁRSULÁS 2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Bevezető Dombóvár és a dombóvári kistérség lakosságszáma: 33 515 fő. Dombóvár és a dombóvári kistérség

Részletesebben

,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat. 2012. évi beszámolója. Nagymaros

,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat. 2012. évi beszámolója. Nagymaros ,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 2012. évi beszámolója Nagymaros Beszámoló A korábbi évekhez hasonlóan a 2012-es évben a településen a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

1. oldal, összesen: 52. 1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I.

1. oldal, összesen: 52. 1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. 1. oldal, összesen: 52 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 2013 1. Bevezető A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

MOHÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

MOHÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MOHÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 I. Előzmények...5 I.1.A szolgáltatástervezési koncepció célja...5 I.1.1.A szolgáltatástervezési koncepció feladata...5

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata... 4 Krízis Alapítvány

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben