ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Szociális Bizottság évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ NEVE: Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke Előterjesztés készítéséért felelős: Gálné Tomori Katalin Előterjesztést véleményezi még: NÉV: Szociális Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: 1. Igazgatási Osztály Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, igazgatási osztályvezető Mohainé Jakab Anikó jegyző

2 Előterjesztés Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Szociális Bizottság évi munkájáról Előterjesztő: Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke Tisztelt Képviselő-testület! A Szociális Bizottság a évi munkatervében kitűzött feladatait végrehajtotta, melyről az alábbiak szerint számolunk be. Az elmúlt év során többségében kéthetente - 24 alkalommal - került sor bizottsági ülésre, s a Bizottság minden esetben határozatképes volt. A Szociális Bizottság tagjai évi önkormányzati választásokig Saska Istvánné elnök Dr. Lugosi Mária képviselő Czibolya Zoltán képviselő Oláh László képviselő Szabó Attila képviselő Külsős tagok: Lőrinc Ferencné Horváthné Fehér Erzsébet Nagy Gyuláné Matheisz Mártonné Állandó meghívott tanácsadók: Nagy István Elek Pereginé V. Terézia Állandó meghívottak: Tábori Ferenc alpolgármester Tófalvi Mónika NNÖK Pintér Ferenc CNÖK októbertől Saska Istvánné elnök Dr. Lugosi Mária képviselő Czibolya Zoltán képviselő Oláh László képviselő Frühwirthné Halász Melinda Külsős tagok: Lőrinc Ferencné Horváthné Fehér Erzsébet Nagy Gyuláné Matheisz Mártonné Állandó meghívott tanácsadók: Nagy István Elek Pereginé V. Terézia Állandó meghívottak: Tábori Ferenc alpolgármester Tófalvi Mónika NNÖK Pintér Ferenc CNÖK Jogszabályi változás miatt január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt és önkormányzati segéllyé olvadt össze, alakult át. Ennek megfelelően a Képviselő-testület módosította a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletet.

3 A Szociális Bizottság helyi rendelet alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, illetve család részére nyújtott pénzbeli és természetbeni önkormányzati támogatást. A bizottsági ülések rendszeres napirendi pontja volt a zárt ülésen tárgyalt segélykérelmek elbírálása. Bár a felnőtt és a gyermek, valamint a temetési segély jogszabály alapján összeolvadt önkormányzati segéllyé, az előző évekhez történő összehasonlítás céljából a Bizottsági jegyzőkönyvek alapján kigyűjtöttük a különböző segélyeket. A pénzbeli segélyek alakulása Adatok: Ft-ban Önkormányzati megnevezése segély év év év év Átmeneti pénzbeli segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély ÖSSZESEN: Természetbeni juttatások 2014-ben Ellátás megnevezése Fő Forint Elutasítások száma (fő) Közgyógyellátás* Élelmiszercsomag ÖSSZESEN: *A közgyógyellátás megállapítása február 1-jéig volt a Bizottság hatáskörébe, azt követően a polgármester állapította meg a közgyellátásra való jogosultságot. A Képviselő-testület évre több mint 28 millió Ft-ot biztosított hátrányos helyzetű, rászoruló családok támogatására pénzbeli és természetbeni önkormányzati segély formájában. Az előző évhez képest a pénzbeli segély összege közel 26 %-kal volt magasabb, mely alapján látható, hogy a Képviselő-testület mindent elkövetett, a szűkös anyagi lehetőségek közepette is, hogy a kérelmezők mind szélesebb körét támogatni lehessen.

4 Természetbeni juttatás formájában 500 karácsonyi csomagot osztottunk ki rászorulók részére. A csomagok átadásában segítségünkre volt a Gondozási Központ vezetője és a munkatársai, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője és munkatársai, a képviselőtársaim, a Szociális Bizottság tagjai és a hivatal munkatársai. Pénzbeli segélyben részesülők számának alakulása Adatok: Fő Önkormányzati megnevezése segély év év év év Átmeneti pénzbeli segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély ÖSSZESEN: A Szociális Bizottság a helyben szokásos temetési költséget január 13. napjától Ft-ban határozta meg és Ft-ban a temetési segélyt. Az elmúlt évben közel 1600 esetben döntött a Bizottság segély megállapításáról. Az elutasított kérelmek száma 34 fő volt, mely az összes segély 2 %-a. Az elutasított kérelmek esetében az igénylő a jogosultság feltételeinek nem felelt meg vagy szociális helyzete nem indokolta a segély megítélését. Az elutasított ügyfelek közül a Képviselő-testülethez senki nem fordult jogorvoslatért. A Bizottság tagjai 2014-ben is rendszeresen, személyesen közreműködtek a környezettanulmányok elkészítésében. A lakókörnyezetben tapasztaltak alapján és az egy főre eső jövedelem, valamint az élethelyzet figyelembevételével született meg a döntés a segély odaítéléséről. A segélykérelmek alapján megállapítható, hogy az előző évekhez hasonlóan, továbbra is gond az alacsony jövedelem és nyugdíj, a munkahely megszűnése, elvesztése, a váratlan és súlyos betegség miatt elviselhetetlen anyagi teher, a kifizetetlen közüzemi számlák megléte, a meglévő és folyamatosan növekvő pénzintézeti hitelek törlesztése, a magas temetési költségek, iskoláztatás költsége és az egyéb megélhetési problémák. Az előző évek gyakorlatát követve a Bizottság néhány alkalommal 2014-ben is a közüzemi díj elmaradásának kifizetéséhez nyújtott támogatást közvetlenül átutaltatta a közüzemi szolgáltató számára. Ennek a döntésnek továbbra is az volt a célja, hogy a megállapított támogatás a kérelemben szereplő indokolásnak megfelelően kerüljön felhasználásra. A Szociális Bizottság minden évben saját keretéből támogatja, azokat a szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, akiket a Képviselő-testület létszámkeret hiánya miatt - nem tudott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesíteni. A tavalyi éven 15 tanuló kapott összesen 710 ezer forint támogatást.

5 A Szociális Bizottság megtárgyalta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kérelmét és a Héra Alapítvány pályázatához saját keretéből forint önrészt biztosított. Tavaly forinttal támogattunk 10 főt, akik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szociálisan rászorultak listája alapján a Bálint Ágnes Kulturális Központ által szervezett kézműves táborozáson részt tudtak venni. Támogattuk a rászorult gyermekek nyári étkeztetését is. A Képviselő-testületnek elfogadásra javasoltuk, hogy a Vecsési Egészségügyi Szolgálat a fennálló feladatok ellátására forint fedezet biztosítására irányuló kérelmét fogadja el. Megtárgyaltuk a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelmét és az átmeneti pénzbeli segély előirányzat terhére Ft-ot biztosítottunk az intézmény számára, melyet élelmiszer vásárlására fordíthattak, a hétvégi hideg ügyeletre érkező személyek ellátására. A zárt ülésen tárgyalt segélykérelmek elbírálásán túl a Szociális Bizottság 2014-ben az alábbi témákat tárgyalta meg, s a Képviselő testületnek elfogadásra javasolta: január 13. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Vecsés évi munkájáról Tájékoztató a Szociális Bizottság munkáját érintő évi változásokról Javaslat az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás tárgyában nyújtott önkormányzati segély összegének megállapításához január 27. Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról Javaslat támogatás odaítélésére a Vecsési Családokért Alapítvány részére a Kiskert és a Csirke projekt megvalósításához február 10.

6 2014. február 24. Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete megalkotására a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 8/2013. (III.28.) rendelet módosításáról Beszámoló a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Beszámoló a Gondozási Központ évi munkájáról március 6. Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának évi költségvetéséről március március 24. Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde évi munkájáról Javaslat a költségvetési szervek Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára és jóváhagyására Beszámoló a Szociális Bizottság évi munkájáról április április 22. Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelőirányzat biztosítására a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme alapján május május 19. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról június 2.

7 2014. június 16. Javaslat a VEMED Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Kft évi mérlegbeszámolójának elfogadására Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat évi munkájáról június július 14. Beszámoló a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány évi munkájáról július 28. Javaslat a DoctusDent Kft-vel területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi megbízási szerződés megkötésére /zárt ülésen tárgyalandó/ augusztus szeptember szeptember október október 27. Javaslat az 500 db karácsonyi csomag összeállításához beérkezett árajánlatok közül a nyertes ajánlattevő kiválasztására

8 2014. november 10. Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának munkájáról Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI...) önkormányzati rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Vecsés és Környéke Társulásban Javaslat fedezet biztosítására a Szociális Bizottság részre karácsonyi csomag vásárlásához és közgyógyellátás biztosításához november 24. Javaslat a karácsonyi csomagban részesülők meghatározására december 8. Tájékoztatás a Vecsés és Környéke Társulás évi munkájáról Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára Javaslat a Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának elfogadására Javaslat a Szociális Bizottság évi munkatervéhez Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására Javaslat támogatószolgáltatás működtetésére megkötött ellátási szerződés meghosszabbításár Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a beszámolómat. Határozati javaslat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Vecsés, március 11. Saska Istvánné Szociális Bizottság Elnöke

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi szociális ellátásokról Előterjesztő: Balogh

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 7. Napirend gyermekjóléti szolgáltatás beszámolója Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő- Testület! A gyermekjóléti szolgáltatás Bánk községben a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 48/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A gyermekvédelmi

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 23-i ülésére 77/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2015. I. negyedévi szociális ellátásokról Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 189-2/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i rendes ülésére Tárgy: Települési és gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő:

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

Város Polgármestere. Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2014. I. negyedévben, szociális

Város Polgármestere. Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2014. I. negyedévben, szociális Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/218. Fax: 6 23 31-135 E-mail: igazgatas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben,

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5920 Csorvás, Rákóczi u. l7. Tel.: 66/258-001 Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez A települési támogatások rendszeréről, valamint

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Ikt.szám: 5189-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben