E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére"

Átírás

1 31/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a évi szociális ellátásokról Előterjesztő: Horváth Éva polgármester Humán Bizottság Jánosiné Izsó Ildikó jegyző Csatolva: Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó ellátásokról (31/2015/2.)

2 Határozati javaslat Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete február 26-i ülésén meghozta a /2015. (II. 26.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t ot: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a Polgármester és a Jegyző által előterjesztett évi szociális ellátásokról szóló beszámolót e l f o g a d j a. Pétfürdő, február 26. Horváth Éva polgármester Jánosiné Izsó Ildikó jegyző

3 Beszámoló a Humán Bizottság hatáskörébe tartozó évi szociális ellátásokról Átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás január 1-től a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv) az átmeneti segély, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogintézményét megszűntette. Helyette a Sztv rendelkezése szerint új jogintézményként bevezette az önkormányzati segélyt, mint pénzbeli és természetbeni ellátást. A képviselő-testület a december havi ülésén 20/2012.(XII.28.) rendeletével módosította a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2008.(IV.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Szocr.) fenti rendelkezéseknek megfelelően. A jogszabályváltozás következtében a segélyek elbírálásának határideje 15 napra csökkent, mely azt eredményezte, hogy a bizottság rendkívüli ülések keretében (két ülés havonta) dönt a kérelmek elbírálásáról. A Bizottság évben a még 2013 decemberében benyújtott kérelmek alapján 1-1 alkalommal állapított meg átmeneti segélyt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. Önkormányzati segély Önkormányzati segély kérelmet évben 282 esetben nyújtottak be. A Bizottság 255 esetben állapított meg támogatást, melyből: 10 esetben a kérelemben leírtakat különös méltánylást érdemlő esetnek értékelte, ezért a Szocr. 29. (1) alapján a maximális ,- Ft-nál magasabb összeget állapított meg. 70 esetben a támogatást természetbeni ellátás formájában biztosította. (Pétkomm Kft. vagy Gondozási Központon keresztül tartós élelmiszerre) 43 esetben a támogatás rendszeres folyósításáról döntött. 27 kérelmet utasított el a bizottság: 14 esetben kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem túllépte a helyi rendeletben megállapított jövedelemhatárt. 11 esetben a bizottság úgy ítélte meg, hogy nem áll fenn kérelmezők esetében a támogatást megalapozó, a helyi rendelet szerinti, rendkívüli élethelyzetet. 2 esetben kérelmező nem működött együtt a Munkaügyi Központtal, ezáltal nem tett eleget együttműködési kötelezettségének, mely a segély feltétele. Pétfürdő, február 17. Dombi Norbert a bizottság elnöke

4 A polgármester évi beszámolója a hatáskörébe tartozó szociális ellátásokról január 1-től a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv) az átmeneti segély, a temetési segély, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogintézményét megszűntette. Helyette a Sztv rendelkezése szerint új jogintézményként bevezette az önkormányzati segélyt, mint pénzbeli és természetbeni ellátást. A képviselő-testület a december havi ülésén 20/2012.(XII.28.) rendeletével módosította a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2008.(IV.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Szocr.) fenti rendelkezéseknek megfelelően. Lakhatási támogatás évben 195 kérelmet bíráltam el. 189 esetben megállapítottam a kérelmező jogosultságát. 6 esetben elutasító határozat született, az ügyfél jövedelmi vagy vagyoni helyzete miatt. A fentieken kívül 14 esetben szüntettem meg a támogatást: 9 esetben az ügyfél költözése miatt, 2 esetben az ügyfél jövedelmében beállt változás miatt, 3 esetben pedig az ügyfél halála miatt. Jelenleg 20 fő részesül pénzbeli ellátásban, 160 fő pedig természetbeni juttatásként, közüzemi szolgáltatóhoz kapja a támogatást. (E.ON Zrt-hez villany vagy gáztámogatásként, Pétkomm Kft-hez fűtéstámogatásként) Létfenntartási támogatás évben 38 kérelmet bíráltam el. 36 esetben megállapítottam a kérelmező jogosultságát, melyet pénzbeli támogatásként kapnak. 2 esetben elutasító határozat született, az ügyfél jövedelmi vagy vagyoni helyzete miatt. A fentieken kívül 28 esetben szüntettem meg a támogatást: 6 esetben az ügyfél költözése miatt, 19 esetben az ügyfél jövedelmében beállt változás miatt, 3 esetben pedig az ügyfél halála miatt. Jelenleg 112 fő részesül létfenntartási támogatásban.

5 Méltányossági ápolási díj évben 17 új kérelem érkezett, 16 esetben megállapító döntést hoztam, 1 esetben pedig a kérelmet a jövedelmi viszonyok miatt elutasítottam. A fentieken kívül 6 támogatott esetében szüntettem meg a támogatást. 4 esetben az ápoló munkába állása volt az ok. 1 esetben felülvizsgálat során az ápolt személy háziorvosa az ápolt állapotának súlyosbodását állapította meg, így az ügyfél alanyi jogú ápolási díjra lett jogosult, melynek megállapítására január 1-óta a járási hivatal a jogosult. Egy esetben az ügyfél kérelmére szüntettem meg a támogatást december hónapban 26 fő részesült méltányossági ápolási díjban. Közülük 4 fő kiegészítő ápolási díjat kapott 2 ápolt gondozása miatt. Önkormányzati segély a) évben azonnal adható önkormányzati segélyt 70 esetben állapítottam meg. A segélyek esetenkénti adható maximális összege 5.000,- Ft. b) 8 kérelem érkezett közeli hozzátartozó elhalálozása miatt az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segélyre. A segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékéhez igazodik az 1 főre eső jövedelem függvényében. Mind a 8 kérelemnek helyt adtam.. Beiskolázási segély Beiskolázási segély megállapítására évben 46 esetben, 94 gyermek után adtak be kérelmet. 43 megállapító döntést hoztam, ez 91 gyermek iskolakezdését segítette. A 91 gyermek közül; 59 általános iskolás kapott 7.000,- Ft-ot és 32 középiskolás kapott ,- Ft-ot. 3 kérelem esetében elutasító határozat született. Minden esetben a helyi rendeletben meghatározott jövedelemhatár átlépése miatt utasítottam el a kérelmeket. Ez 3 gyermeket érintett. Köztemetés évben köztemetést nem rendeltem el. Gyermekszületési támogatás 40 db kérelem érkezett gyermekszületési támogatás iránt, 38 kérelmező jogosult volt az ellátásra. 1 kérelmezőt el kellett utasítanom, mert nem rendelkezett 1 éve pétfürdői bejelentett lakcímmel, 1 kérelmezőt pedig azért kellett elutasítanom, mert a gyermek megszületésekor annak lakóhelyeként a lakcímnyilvántartásba nem

6 pétfürdői lakóhely került bejegyzésre. 4 fő elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, köteleztem őket a támogatás visszafizetésére, mely eljárások folyamatban vannak. A visszafizetett összeg az év végéig Ft. Gyermekétkeztetési támogatás Az első félévben nem érkezett kérelem. A tárgyidőszak végén jogosultság nem állt fenn. Szociális nyári gyermekétkeztetés évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a szociális nyári gyermekétkeztetés költségvetési támogatása iránt. A településen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 197 nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek volt. A jogszabályi előírások betartása mellett nem tartozik a település sem a leghátrányosabb, sem a hátrányos település kategóriájába, ezért önerő nélkül csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek negyede után kérhettünk támogatást - pályázatunkban 36 főre igényeltünk támogatást, a napi Ft támogatási összeggel. Az igényelt Ft helyett ,-Ft összegű állami támogatásban részesültünk, amelyből 31 gyermek napi egyszeri meleg étkeztetését kellett biztosítani 54 munkanapon keresztül. A nyári étkeztetés során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek ingyenes vagy kedvezményes napi egyszeri meleg ebédjét kellett biztosítani a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályai alapján június 16. napjától augusztus 1. napjáig terjedő időszakban a Horváth István Általános Iskola Hősök tere 1. szám alatti telephelyén biztosítottuk az ebédet, a Rendezvényterem 12 Kft-vel (8100. Várpalota, Dankó u.) kötött vállalkozási szerződés alapján augusztus 4. napjától augusztus 29. napjáig a Bakony Gaszt Zrt. 19. Vegyész Éttermében (Pétfürdő, Hősök tere 14.) volt lehetőség étkezés igénybevételére június 16. napjától augusztus 29. napjáig terjedő időszakban (54 munkanapon keresztül) összesen 1658 adag étel került kiosztásra a rászoruló gyermekeknek. A támogatásból étkező gyermekek átlagos létszáma 30 fő volt. 19 fő rászoruló gyermek saját önkormányzati finanszírozásból vette igénybe az étkeztetést. A nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatás elszámolása után további Ft összegű támogatásban részesült önkormányzatunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától, így összesen a szociális nyári gyermekétkeztetésre Ft támogatást kaptunk, mely nagyságrendileg 47 gyermek étkeztetését biztosította, az 50 étkező gyermekből.

7 Közfoglalkoztatás Részmunkaidős Teljes munkaidős Összesen Hónap közfoglalkoztatás közfoglalkoztatás közfoglalkoztatott nő ffi össz. ledolg nő ffi össz. ledolg. nő ffi össz. ledolg.m. m.nap m.nap nap December Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

8 Hónap Önkormányzati közfoglalkoztatás nő ffi össz. ledolg. m.nap Mindösszesen foglalkoztatott nő ffi össz. ledolg m.nap Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Fenti táblázat a ledolgozott munkanapok számát tartalmazza. A munkaidőnyilvántartás alapján a ledolgozott órákat számítjuk át ledolgozott munkanappá, tehát a ténylegesen munkában töltött napok száma jelenik meg a táblázatban. Nem számítanak bele a fizetett ünnepek, fizetett szabadság, betegszabadság és táppénz. A dolgozók foglalkoztatása az alábbi szakfeladatokon történt: - községgazdálkodás, parkgondozás, utak-hidak, köztisztaság. Közfoglalkoztatás Önkormányzati közfoglalkoztatás Összesen Kifizetett munkabér Járulék Összesen Kapott támogatás

9 A kifizetett munkabér és járulékai a évi költségvetést terhelő december, január november havi munkabéreket és járulékait tartalmazzák, csakúgy, mint a kapott támogatás, amely a december november havi foglalkoztatás után igényelt, év december 31-ig leutalt támogatás. P é t f ü r d ő, február 16. Horváth Éva polgármester

10 A jegyző évi beszámolója a hatáskörébe utalt szociális ellátásokról Méltányossági közgyógyellátás a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos jegyzői hatáskör január 1-től átkerült a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe és így a Képviselő-testület dönthetett arról, hogy a hatáskört maga gyakorolja, illetve mely szervére ruházza át. Mivel a közgyógyellátás megállapítása esetén a jogszabály szerinti eljárási határidők igen szorosak, a Képviselő-testület élve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, évi CLXXXIX. törvény 41. (4) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 19. (2) bekezdésében kapott felhatalmazással, e hatáskört január 1-től a jegyzőre ruházta át évben: 12 db kérelem érkezett méltányossági közgyógyellátás iránt. 9 esetben megállapítottam a kérelmező jogosultságát. 1 esetben elutasítottam a kérelmet, mert a kérelmező havi gyógyszerköltsége kevesebb volt, mint a helyi rendeletben megállapított Ft-os határ. 1 esetben a jövedelemhatár túllépése miatt utasítottam el a kérelmet. 1 esetben megszüntettem az eljárást, mert a kérelmező elhalálozott március 1-től a települési méltányossági közgyógyellátás megszűnik, a képviselőtestület az un. települési támogatás egyik formájaként nyújthat a gyógyszerköltségekhez támogatást. Pétfürdő, február 13. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző

11 31/2015/2. Tárgy: Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó évi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Előterjesztő: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző Előkészítők: Szabóné Czifra Melinda csoportvezető, Szalayné Bánkuti Judit, Fehér Roland és Jordán Etelka ügyintézők Pénzbeli ellátások: 1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeni ellátása (korábban: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ( A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény /továbbiakban: Gyvt. 19. (1) bekezdése és 20/B. -a alapján megállapított támogatás.) 2014-ben nem érkezett kérelem és nem került sor a pénzbeni ellátás megállapítására. 2.) Óvodáztatási támogatás (A Gyvt. 20/C. -a alapján megállapított támogatás.) Új kérelem: 2014-ben kérelem nem érkezett a támogatás megállapítására. Törvény szerinti egyszeri pénzbeni támogatások: június és december hónapban egyszeri támogatást folyósítottunk azon óvodáztatási támogatásra korábban már jogosultságot szerzett ügyfelek részére egyéb feltételek teljesülése mellett akik gyermekük rendszeres óvodába járásáról gondoskodtak. A kifizetés előtt a jogosultságokat felülvizsgáltam, melynek során a júniusi kifizetésre 4 gyermek továbbra is jogosult volt, a decemberi felülvizsgálat során pedig 3 gyermek jogosultságát megszüntettem, 1 gyermek továbbra is jogosult volt. A megszüntetés okai: 1 esetben megszűnt az ügyfél gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsága, 1 esetben megszűnt a gyermek halmozottan hátrányos helyzete, 1 esetben megszűnt a gyermek óvodai jogviszonya (iskolás lett), 1 esetben nem teljesült a gyermek rendszeres óvodába járása. Június hónapban 4 család 4 óvodás gyermeke, november hónapban pedig 1 család 1 óvodás gyermeke részesült gyermekenként ,- Ft összegű támogatásban.

12 3) Aktív korúak ellátása (Az Sztv ai alapján megállapított ellátások.) 3.1.) Rendszeres szociális segély Új kérelmek: évben 3 kérelem érkezett rendszeres szociális segély iránt, megállapítottam a jogosultságot. A jogosultság jogcíme: 5 éven belül eléri a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. Két személy foglalkoztatást helyettesítő támogatását megszüntettem és rendszeres szociális segélyt állapítottam meg részére, mert 5 éven belül eléri a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. Megszüntetés: - 2 fő kérte az ellátás megszüntetését, - 2 fő ellátását szüntettem meg a keresőtevékenység 91. napján, - 1 fő a nyugdíjkorhatárt elérte nyugellátás került részére megállapításra. Folyósítás szüneteltetés és továbbfolyósítás: 13 esetben szüneteltetettem az ellátás folyósítását, mert 7 támogatott közfoglalkoztatás keretében munkaviszonyt létesített, 5 esetben pedig egyéb foglalkoztatásban vett részt. Egy személy a Munkaügyi Kirendeltség által támogatott képzésben vett részt. A közfoglalkoztatás befejezését követően 6 esetben rendelkeztem a támogatás továbbfolyósításáról, 1 esetben pedig egyéb foglalkoztatás után folyósítottam tovább az ellátást. Felülvizsgálatok: - megszüntetésre nem, továbbfolyósításra 5 esetben került sor évben átlagosan havonta 13 fő részesült rendszeres szociális segélyben.

13 3.2.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Új kérelmek: 47 kérelem érkezett foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása iránt. Az ellátást 38 fő részére megállapítottam, 9 fő kérelmét pedig elutasítottam: 2 kérelmet a jövedelmi viszonyok, 7 kérelmet pedig egyéb jogosultsági feltétel hiánya miatt. Megszüntetés: Az ellátás megszüntetésére 66 esetben került sor, melynek indokai az alábbiak voltak: - 12 esetben az ügyfél kérelmére, - 25 esetben a keresőtevékenység 91. napja miatt, - 15 esetben együttműködési kötelezettség elmulasztása miatt, - 2 esetben lakóhelyváltozás miatt, - 7 esetben jogosulatlan igénybevétel miatt, - 1 esetben az ellátott halálesete miatt, - 1 esetben álláskereséséi támogatásra jogosultság miatt, - 3 esetben rendszeres szociális segélyre jogosulttá válás miatt (a jogosult elérte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt megelőző 5 évet). Folyósítás szüneteltetés és továbbfolyósítás: 30 esetben szüneteltettem az ellátás folyósítását, mert a támogatott közfoglalkoztatás keretében munkaviszonyt létesített. Egyéb foglalkoztatás miatt 31 esetben szüneteltettem az ellátás folyósítását. Képzési támogatásban részesült 1 fő, ezért ellátását a képzés időtartama alatt szintén szüneteltetni kellett. A közfoglalkoztatás befejezését követően 22 esetben, egyéb foglalkoztatást követően 4 esetben, képzést követően 1 esetben rendelkeztem a támogatás továbbfolyósításáról. Felülvizsgálatok: - továbbfolyósításra 15 esetben, - megszüntetésre 8 esetben került sor (7 esetben 30 nap munkatevékenységet, vagy képzést nem igazolt, 1 esetben a felülvizsgálatot akadályozta) évben átlagosan havonta 28 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban.

14 Természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások 1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (A Gyvt /A. -ai alapján megállapított támogatás.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 1 év időtartamra állapítok meg. Új megállapítás: Tárgyidőszakban 210 gyermek, fiatal felnőtt részére nyújtottak be új kérelmet a támogatás megállapítása iránt. Ennek során 185 gyermek, fiatal felnőtt jogosultságát megállapítottam. (A kedvezményre való jogosultságot szerzők többségének az elmúlt időszakban is fennállt a jogosultsága). Elutasítás: 20 gyermek részére benyújtott kérelmet elutasítottam. Az elutasítás indokai: a törvényben meghatározott jövedelemhatár átlépése; illetve nagykorú gyermek kérelmezők esetében nem teljesült a jogosultsági feltételként előírt, kiskorúság időszakában is fennálló jogosultság. Eljárás megszüntetése: 5 gyermek részére benyújtott kérelem ügyében megszüntettem az eljárást, mivel az ügyfelek nem tettek eleget a hiánypótlási felhívásnak. Törvény szerinti egyszeri természetbeni támogatások: Azon gyermekek/fiatal felnőttek részére, akiknek a kedvezményre való jogosultsága augusztus 1-jén, valamint november 1-jén fennállt, augusztus, valamint november hónapban egyszeri természetbeni támogatást folyósítottam fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az utalvány gyermekenkénti összege 5.800,- Ft. Ennek kapcsán augusztus hónapban 149 gyermek (ebből 15 nagykorú a saját jogán); november hónapban pedig 197 gyermek (ebből 16 nagykorú a saját jogán) részesült Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványban. A tárgyidőszakban átlagosan 180 gyermek/fiatal felnőtt, a tárgyidőszak végén (2014. december 31. napján) 199 gyermek/fiatal felnőtt kedvezményre való jogosultsága állt fenn.

15 2.) Lakásfenntartási támogatás ( Az Sztv./ alapján megállapított - normatív - támogatás.) Normatív lakásfenntartási támogatásra megállapított jogosultság időtartama: 1 év. minimális összege havi 2.500,- Ft. Új megállapítás: évben 162 új kérelem érkezett a támogatás megállapítása iránt. Ennek során 152 kérelmező jogosultságát állapítottam meg. Elutasítás: 10 kérelmet utasítottam el. Az elutasító határozat indoka 8 esetben az volt, hogy a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem magasabb volt, mint az Sztv-ben meghatározott értékhatár, azaz a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-a. 2 esetben a család vagyonának forgalmi étéke meghaladta a Szt-ben meghatározott értékhatárt, azaz a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének harmincszorosát, ,- Ft-ot. A fentieken kívül 9 esetben az ellátás folyósításának megszüntetéséről döntöttem az ügyfél költözése miatt, 1 esetben pedig az ügyfél halála miatt. Jelenleg 9 fő részesül pénzbeli ellátásban, 136 fő pedig természetbeni juttatásként közüzemi szolgáltatóhoz kapja a támogatást. (E.ON Zrt-hez villany vagy gáztámogatásként, Pétkomm Kft-hez fűtéstámogatásként) évi változások: március 1-től a rendszeres szociális segély helyébe az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás lép és a megállapítására vonatkozó hatáskör a foglalkoztatást helyettesítő támogatással együtt a Járási Hivatalhoz kerül március 1-től a lakásfenntartási támogatás megszűnik, a képviselő-testület az un. települési támogatás egyik formájaként nyújthat a lakásfenntartási költségekhez támogatást. Az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodába járás bevezetésével szeptember 1-től megszűnik. P é t f ü r d ő, február 13. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 23-i ülésére 77/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2015. I. negyedévi szociális ellátásokról Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Város Polgármestere. Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2014. I. negyedévben, szociális

Város Polgármestere. Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2014. I. negyedévben, szociális Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/218. Fax: 6 23 31-135 E-mail: igazgatas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben,

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 15. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 112-6/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont

Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Előterjesztés Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-én tartandó rendkívüli ülésére 6. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a helyi szociális ellátásokról Előterjesztő: Balogh

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére 1 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(III. 01.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 30/2013. J E G Y Z

Részletesebben