FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ZÁRT ülésére NAPIREND 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről, kintlévőségekről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Előadó: Polgármester Véleményező: Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 2. Beszámoló Fonyód város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előadó: Polgármester Véleményező: Humán Bizottság Meghívottak: Fonyód Város Rendőrkapitánya 3. A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (II. 1.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása Előadó: Jegyző Véleményező: Jogi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: - 4. A talajterhelési díjról szóló 24/2014.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új rendelet megalkotása Előadó: Jegyző Véleményező: Jogi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 5. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2015.(II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Jegyző Véleményező: Jogi Bizottság, Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: -

2 6. Előterjesztés az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1. ) rendelet módosításáról Előadó: Jegyző Véleményező: Jogi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság Meghívottak: 7. Előterjesztés Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ szolgáltatási önköltségének alakulásáról és a személyi térítési díjak megállapítására tett javaslatról, és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Jegyző Véleményező: Jogi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: Intézményvezető 8. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint önkormányzati forrás államháztartáson kívüli és belüli átadásról Előadó: Jegyző Véleményező: Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 9. Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat közötti önkormányzati ciklusra szóló gazdasági programjáról Előadó: Polgármester Véleményező: Jogi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 10. Beszámoló a Fonyódi Kulturális Intézmények évi szakmai tevékenységéről Előadó: Polgármester Véleményező: Humán Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: FOKI igazgató 11. Az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása Előadó: Polgármester Véleményező: Humán Bizottság Meghívottak: Intézményvezető 12. A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása Előadó: Polgármester Véleményező: Humán Bizottság Meghívottak: Intézményvezető 13. Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás társulási megállapodás módosításáról Előadó: Polgármester Véleményező: Jogi Bizottság Meghívottak: -

3 14. Előterjesztés a Kikötői Üzletsor Társasüzletházzal (8640 Fonyód Vigadó tér 3-32.) évi nyári programok megrendezésével összefüggően kötendő megállapodásról Előadó: Polgármester Véleményező: Képviselő-teszület Meghívottak: Bognár Ákos közös képviselő 15. Előterjesztés a Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesülettel kötött megállapodás jóváhagyására és a jogviszony lezárásának elszámolására Előadó: Jegyző Véleményező: Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 16. Előterjesztés villamos energia beszerzéssel kapcsolatos csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítására Előadó: Polgármester Véleményező: Jogi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 17. Beszámoló Fonyód város közvilágítási lámpatesteinek korszerűsítéséről Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 18. Előterjesztés a Fonyód, Balaton utca 3. számú ingatlan értékesítéséről Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 19. Beszámoló Fonyód Város Önkormányzat és intézményeinek évi közbeszerzéseiről Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 20. Előterjesztés a Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 21. Előterjesztés a Fonyódi Kulturális Intézmények évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 22. Előterjesztés a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

4 Meghívottak: 23. Előterjesztés a Fonyód Város Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 24. Előterjesztés telekalakítással kapcsolatos meghatalmazás megadásáról Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 25. Előterjesztés a Fonyód, Niklai utcában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adásáról Előadó: Polgármester Véleményező: Jogi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 26. Előterjesztés a Fonyód, Kikötői Üzletsoron lévő 8248/4/A/17 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről Előadó: Polgármester Véleményező: Jogi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: 27. Előterjesztés a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a DélnyugatBalatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén tárgyú pályázattal kapcsolatos nyilatkozat kiadásáról Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság Meghívottak: 28. Előterjesztés a Fonyód, Sándortelepi strand és a Lidó Társasház között lévő 8250/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről Előadó: Polgármester Véleményező: Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság Meghívottak: - Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál. A napirendi pontok anyagai megtekinthetők a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a internetes oldalon. Fonyód, március 20. Hidvégi József polgármest

5 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 01/139-2/2015 ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26.-ai ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között végzett tevékenységemről, valamint az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, megbízásokról az alábbi tájékoztatást adom. 1) A 5/2015. (II.12.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszéknek a Fonyód Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének utóellenőrzése kapcsán december 2-i keltezésű levelében foglalt intézkedést igénylő javaslataihoz kapcsolódó intézkedési tervet az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja, azzal hogy az abban foglaltak végrehajtásáról április 30-ig beszámol a Képviselő-testületnek. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet küldje meg az Állami Számvevőszéknek. Az intézkedési terv megküldésre került. 2) A 6/2015. (II.12.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény (Mötv) 87 -nak felhatalmazása alapján létrejött - az előterjesztés mellékletét képező - Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint helyesbíti és egyben felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására: Törlendő rész: 8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: A társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak a társulás működéséhez. A hozzájárulás mértékét a társulás mindenkori költségvetési határozata tartalmazza. A pénzügyi hozzájárulást a társulás tagjai havonta tárgyhónapot követő hónap 10.-éig utalják át a Társulás számlájára. Új szövegrész: 8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: A 7. pontban nevesített intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgál a központi költségvetési pénzeszközök, a települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása és az egyéb saját bevételek. A társult tagok vállalják, hogy a nappali ellátás, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásaihoz az ellátottak létszámának arányában

6 járulnak hozzá, míg a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás ellátásához, az intézményvezető és annak helyettesének illetményéhez, valamint a további költségekhez a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulás mértékét a társulás mindenkori költségvetési határozata tartalmazza. A pénzügyi hozzájárulást a társulás tagjai havonta tárgyhónapot követő hónap 10.-éig utalják át a Társulás számlájára. A Társulási Megállapodás aláírására került. 3) A 7/2015. (II.12.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyód város közigazgatási területén menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, utas-tájékoztatási, irányítási és ellenőrzési feladatok ellátása, végrehajtása január 1-től tárgyú eljárás nyertesének a Kapos Volán Zrt jogutódjaként működő Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-t (7400 Kaposvár, Füredi utca 180.) hirdeti ki. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte a polgármestert az eredmény kihirdetésére, valamint a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos szerződések, iratok aláírására. Az eredmény kihirdetésre került. A szolgáltatás ellátásával kapcsolatos szerződések, iratok aláírásra kerültek. 4) A 10/2015. (II.12.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Turisztikai Egyesület részére - az Egyesület tulajdonát képező vízi sporteszközök vízparti telephelyen történő tárolása és hasznosítása céljából - határozott időre, december 31. napjáig, (százezer) forint/év bérleti díj ellenében bérbe adja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Fonyód 6707/1 hrsz-ú ingatlanon, a Városi strand melletti terület nyugati oldalán lévő 36 m2 alapterületű épületet és a hozzátartozó 1150 m2 méretű területet az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés alapján azzal, hogy amennyiben a bérbeadó Önkormányzatnak bármely okból szüksége van az ingatlan további hasznosítására, a bérleti szerződést 90 (kilencven) napos indokolás nélküli felmondással, kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani. A Képviselő-testület rögzíti, hogy az Egyesület a bérleményt albérletbe, vagy a bérleti jogot harmadik személyre való átadását, továbbá a bérleményen átalakítást kizárólagosan az Önkormányzat előzetes írásos engedélye alapján végezheti el. A Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a bérlettel kapcsolatos valamennyi okirat aláírására. A bérlettel kapcsolatos okiratok aláírásra kerültek. 5) A 14/2015. (II.12.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Fonyód, Szent István utca 63. számú épületben jelenleg bérelt déli oldali alagsori nem lakás céljára szolgáló helyiség helyett az északi oldali helyiséget bérelje a jelenleg hatályos bérleti szerződésében foglalt feltételekkel. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert az 1. pont szerint helységcserével kapcsolatos valamennyi irat aláírásával. Az iratok aláírásra kerültek. 6) A 17/2015. (II.12.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Fonyód 8056/5 hrsz-ú, 8640 Fonyód, Béke u. 1. szám alatt található, összesen 6531 m2 területű, középiskola megnevezésű ingatlanából a szomszédos, Fonyód 8058/19/A/3 hrsz-ú, 8640 Fonyód, Béke u. 3/3. számú ingatlan tulajdonosa, Tormássy Gyula javára szennyvízvezetéki szolgalmi jogot biztosít 6 (hat) m2 terület igénybevételének erejéig az alábbi feltételekkel: Kérelmező köteles viselni a szolgalmi jog alapításával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget, Kérelmező köteles viselni a szennyvízvezeték kiépítésével és az igénybe vett terület eredeti állapotba történő helyreállításával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget,

7 a szolgalmi jog alapításának eljárását kizárólagosan az önkormányzat jogi képviselője bonyolíthatja le, a szolgalom ellentételezésének mértéke kizárólag az Önkormányzat által megrendelt független szakértői véleményben meghatározott mértékű díj lehet. Képviselő-testülete megbízta a polgármestert, hogy a szorgalmi jog értékét megállapító szakértői véleményt készítesse el és egyidejűleg felhatalmazást adott részére a jogügylettel összefüggésben keletkező okiratok aláírására. A szorgalmi jog értékét megállapító szakértői vélemény elkészült és a jogügylettel összefüggésben keletkező okiratok aláírásra kerültek. 7) A 19/2015. (II.12.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a Fonyód, Lányi A. u. 8/A számú lakást Miklósi Hosszú Ödön Koppány részére március 1. napjától február 28. napjáig, az előterjesztéshez csatolt szerződésben foglalt feltételekkel. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a polgármestert a lakásbérlettel kapcsolatos iratok aláírásával. Az iratok aláírásra kerültek. 8) A 20/2015. (II.12.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete lakásbérleti szerződést köt a Fonyód, Bartók B u. 28. szám alatti, komfortos, 86 m2 alapterületű lakás bérlésére Mák Andrással és Mák Andrásnéval a március március 10. közötti időszakra, az előterjesztéshez csatolt lakásbérleti szerződés szerint. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az előterjesztéshez 2. számú mellékletként csatolt lakásbérleti szerződés aláírására. A lakásbérleti szerződés aláírásra került. SZMSZ 52.. (2) alapján teljesített kifizetések között: - A köt.váll. összege / kolbászfesztivál / összesen: Ft - Részt vettem a/az: Képviselő-testület és Bizottságai ülésén, Fonyód Vígadó Tér 3-32 Kikötő Üzletsor Társasüzletház közgyűlésén Fonyód Turisztikai Egyesület elnökségi ülésén, Délnyugat Balatoni Hulladék Társulási ülésén, Tabon, Balatonfenyvesen, "Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése" megnevezésű KEOP-1.2.0/ azonosítószámú projekt lakossági fórumán, Fonyódon, Fonyódi Rendőrkapitányság értekezletén, Fonyódon, VI. Fonyódi Kolbászfesztiválon, - Fogadtam: - érdeklődőket, befektetőket, vállalkozókat, fonyódi állampolgárokat, - Egyeztettem: - Intézményvezetőkkel, - Balogh Vilmos NIKÉ SE elnökével, - dr. Bali-Papp Rita ügyvéddel,

8 Polgármester átruházott hatáskörben szociális igazgatási ügyek: 1 fő esetében térítési díjat engedtem el, csökkentettem, 3 fő szülési segélyt állapítottam meg, 14 fő esetében önkormányzati segélyt állapítottam meg, 2 fő estében rendkívüli települési támogatást állapítottam meg, 1 fő esetében buszbérlet támogatást állapítottam meg.

9 Beszámoló pályázatokról február Megvalósítási időszakban lévő pályázatok Ssz Pályázat azonosító Cím 1. OVI-FOCI program 2013/14 OVI-FOCI 2. DDOP-2.1.1/D Családbarát és vízisport célú fejlesztések Fonyód város természetes fürdőhelyein 3. KEOP /N/ Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Támogatási szerződés száma Összköltség Támogatás Önerő DDOP-2.1.1/D KEOP /N/ Támogatási % 88,6 75, %, kormány döntés van 95%-ról de még nincs TSZ módosításun k 85 %, kormány döntés van 95%-ról de még nincs TSZ módosításun k 4. KEOP-1.2.0/ A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása KEOP-1.2.0/ KEOP-1.2.0/ A karádi szennyvízelvezetési agglomeráció KEOP-1.2.0/09szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása KEOP-1.2.0/ A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása KEOP-1.2.0/ I. szakasz KEHOP... II. szakasz

10 8. KEOP-1.2.0/ Kéthely agglomeráció szennyvízkezelése KEOP-1.2.0/ , %, kormány döntés van 95%-ról de még nincs TSZ módosításun k 9. KEOP-1.2.0/ Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése KEOP-1.2.0/ , DBHT-KEOP1.1.1/C/ Települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszer 10. KEOP-1.1.1/C/13 továbbfejlesztése a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén Összesen:

11 Lezárás alatt Ssz Pályázat azonosító Cím évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás0114 támogatás igénylés 2. Érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés 3. ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés a Balaton partján 4. TÁMOP / "Legyél te is természettudós!" Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban 5. DDOP-4.1.1/A-2f Fonyód Városközpont funkcióbővító integrált fejleszétse Helyi közösségi közlekedés támogatása Összesen: Támogatási szerződés száma Árop-1.A DDOP-4.1.1/A-2f Összköltség Támogatás Támogatási % Önerő ,856177

12 Döntésre váró pályázatok Ssz Pályázat azonosító 1. KEOP /F/ Cím Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban Összesen: Támogatási szerződés száma Összköltség támogatás támogatási % önerő 100 0

13 Fenntartási időszakban lévő pályázatok Ssz Pályázat azonosító Cím 1. LEADER Somogy Megyei Mátyás király Gimnázium konyhájának felújítása 2. P-TF-67/2013 Fonyód Árpád - parti védőmű fejlesztése 3. DDOP /D-2f Támogatási szerződés száma Összköltség támogatás támogatási % önerő BFT-SZ75/ A Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzá tartozó tanösvény kialakítása DDOP2.1.1/D-2f TEUT/2009/DD-060 Fonyód, Fő utca (József utcától) egy szakaszának burkolatfelújítása U CÉDE/2009/DD-300/b Fonyód, Temető 6611/1 hrsz szám alatti ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építése D DDOP Fonyódi Polgármesteri Hivatal Főépületének akadálymentesítése DDOP TIOP / Palonai Magyar Bálint Általános Iskola informatikai fejlesztése TIOP / ÁTBP-2003-LA Fonyód, Szent István u. 61. önkormányzati bérlakásállomány növelse eredetileg , és 70% Összesen: , ,

14 Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről december 31-től Adatok eft-ban jan március 19. Foly.szla.hitel f. (k:80.000) kamata Kötvény - kamata 3,49% Éven belüli hitel - kamata Készfizető kezességvállalás összesen Eü Kft. -VÜSZ Kft. - Konyha Kft. KIFIZETETLEN számlák: napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp. FOKI Alapfokú Műv. Isk napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp. FOKI Alapfokú Műv. Isk napon belüli ebből: Önkormányzat F. Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp. FOKI Alapfokú Műv. Isk KINTLÉVŐSÉGEK: Tárgyévi hátralék:

15 - bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból Szennyvíz társulás hátralékosaiból Lakásépítő Kft-nek kölcs kamata havi 3,49% Eü. Kft-nek tagi kölcsön Adószámlán Költségvetési számlán -ebből hitelkeret -ebből saját forrás Egyéb számlák Pályázati előleg Lakásal., bérlak.ért.sz.egy Közfoglalkozt.program EGYENLEG: +/- (eft) Előző évek hátraléka: - bérl-, ter.bérl-, haszn.díjból

16

17

18

19

20

21 Határozati javaslat: /2015. (III.26.) KT Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között végzett tevékenységről szóló tájékoztatót. Határidő: március 26. Felelős: polgármester Fonyód, március 11. Hidvégi József s.k. polgármester Az előterjesztés törvényességét igazolom: Dr. Széll Attila sk. jegyző Vissza a napirendhez

22 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód +: 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 (/Fax: 06/85/ :: Ügyszám: 14030/666/2015/ált. Hiv.szám: Tárgy: beszámoló Fonyód város évi közbiztonságáról Üi: dr. Heffer Attila r. alezredes BESZÁMOLÓ Fonyód város évi közbiztonsági helyzetéről Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Ahogy a korábbi években, Fonyód Város Képviselőtestülete 2015-ben is napirendjére tűzte a város közrend-, és közbiztonsági helyzetének vizsgálatát, az erről szóló kapitányságvezetői beszámoló értékelését. A Rendőrségről szóló évi XXXIV. Törvény 8. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitányság vezetője az illetékességi területén működő települési önkormányzatoknak évente beszámol a közbiztonság helyzetéről, és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A rendőrségről és az önkormányzatokról szóló törvények mindkét szervnek megteremtik a lehetőségét és előírják a kötelezettségét az együttműködésnek a megfelelő közrend-, közbiztonsági viszonyok alakulásáért és ennek során feladatokat is megszabnak az eredményesség érdekében. A fentiek alapján a év közbiztonságának alakulásáról Fonyód város tekintetében az alábbi beszámolót teszem.

23 A közbiztonsági és bűnügyi helyzet értékelésénél nem hagyhatók figyelmen kívül Fonyód földrajzi elhelyezkedése, társadalmi, gazdasági viszonyai, közlekedése, úthálózata és a környező települések, az itt található intézmények működési viszonyai sem. Ezekben az utóbbi években jelentős változás nem történt, ugyanakkor a végrehajtott és futó projektek, fejlesztések, beruházások, a tervezett városmárkázás az irányba mutat, hogy a megóvandó értékek anyagi és a társadalmi értelemben is nőnek. A Balaton közelsége miatt az év nagyobb részében országos viszonylatban átlagos forgalmat és bűnügyi környezetet eredményez, ugyanakkor az idegenforgalmi idényben nagyobb tömegeket vonz, ráadásul az autópálya közelsége könnyű és gyors megközelíthetőséget és távozási lehetőséget rejt magában nyáron és a többi hónapban is. A már meglevő kikötő évről-évre nagyobb forgalma, a Sándortelepi strand kiépítése és a városközpont fejlesztése is növeli a vonzerőt, amely emeli az ide látogatók létszámát. A nyáron megnövekvő forgalom zömében pihenni, kikapcsolódni vágyó békés emberekből tevődik össze, azonban az áldozatot kereső bűnelkövetői körök, illetve a nem csendes pihenésre vágyó emberek is törvényszerűen arányaiban is sokkal nagyobb számban jelennek meg. Megjegyzendő, hogy a nyári idegenforgalmi szezonon kívüli időszakban a hónapokig üresen álló nyaraló ingatlanok védelme is komoly kihívást jelent, mivel az itt hagyott értékek vonzzák a bűnözőket. A Fonyódi Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetét erősen meghatározza az említett nyári idegenforgalmi szezon, ennél fogva a legnagyobb figyelmet évben is a ek rendjének biztosítása és az itt lakók, illetve ide látogatók vagyonának védelme igényelte. A 2014-es évre ennek megfelelően határoztuk meg céljainkat, amelyek a következők voltak: A évi választásokkal kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, a választások zavartalanságának elősegítése. A települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a kistelepülések és külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre. A személyi sérüléssel járó i közlekedési balesetek számának csökkentését elősegítő baleset-megelőzési és rendőri tevékenység biztosítása. Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító mélységi ellenőrzési feladatok követelményszintű végrehajtása. Az ESR-112 projekt megvalósulását követően kialakított új rendszerek előírás szerinti eredményes és hatékony működtetése. Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményt elkövetőkkel szemben. A évi tevékenységünket ezen célok köré szerveztük, és amint az a jelentésből majd kivilágosodik, sikerült a célkitűzéseknek megfelelni.

24 Említést tettem a munkánkat befolyásoló körülményekről, környezetről. Ez nem csak az épített és természeti vagy társadalmi közeget jelenti, hanem a jogi környezetet is. Nagyon fontos, hogy a rendőrség csak törvényesen, tehát a hatályos jogszabályok mentén végezheti munkáját. Jelenleg a rendőrség munkájára kb jogszabály, illetve egyéb norma vonatkozik. Ezekben 2014-ben jelentős módosítás már nem történt, az elmúlt években hatályba lépett több nagy jelentőségű jogszabály, kódex alkalmazása begyakorlottá vált. I. A város közbiztonsági helyzetének értékelése 1. A bűnügyi helyzet bemutatása A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. (Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatai) Fonyód városában ha nem is minden bűncselekményi kategóriában, de összességében jelentősen, 21%-al tovább csökkent a regisztrált bűncselekmények száma (1. melléklet). Ha az öt évvel ezelőtti mutatókat nézzük ez a csökkenés több, mint 71%. Ehhez hozzájárult nyilvánvalóan a jogszabályi környezet változása, azonban nem ebben az arányban, a csökkenés mögött érzékelhető valós tendencia is áll. Látható, hogy a en elkövetett és a kiemelt kategóriába tartozó bűncselekmények tekintetében is stabil csökkenő tendencia van. Összes bűncselekmény Kiemelt bűncselekmények Közterületen elkövetett bűncselekmények A beszámoló mellékletében található táblázatban azokat a kiemelt bűncselekményi kategóriák és egyéb jogellenes cselekmények kerültek kiemelésre, amelyek Fonyód Város lakosságának szubjektív közbiztonságérzetére a legnagyobb befolyással bírhatnak (2. melléklet). A táblázatból világosan látszik, hogy az erőszakos, személy elleni bűncselekmények (testi sértés, garázdaság) kategóriáiban jelentős csökkenés következett be. Kiemelkedően súlyos élet elleni bűncselekmény ebben az évben sem történt. Az ebben a kategóriában bekövetkezett tavalyi emelkedés kapcsán jegyeztem meg, hogy a 2013-ra bekövetkezett jelentős emelkedés ebben a kategóriában nem látszik tendenciózusnak. A év igazolta ezt a megállapítást. Így továbbra is fenntartható az állítás, amely szerint Fonyód most is békés, nyugodt, biztonságos város.

25 A lopások száma 2012-ről 2013-ra 51,6%-al csökkent. Ez a tendencia tovább folytatódott, jelen esetben 26,4%-al. A személygépkocsi lopásokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy Fonyód városában alacsony volt a számuk és ezt még akkor is sikerült tartani, ha több ilyen eset történt 2014-ben, mint előtte. A zárt gépkocsi feltörés is tipikusan a nyári idegenforgalmi szezonhoz köthető cselekmény, amelynek száma Fonyódon csökkent eggyel, így továbbra is alacsony. Kiemelkedő eredménynek tartom, hogy a lakásbetörések száma a tavalyi 76,3%-os csökkenést követően tovább redukálódott. Ebben nagy szerepe volt az idegenforgalmi szezonra történő felkészülésnek, a potenciális elkövetői körök feltérképezésének, a i szolgálat vezénylésének. A rablások terén emelkedés történt, amely összesen négy elkövetést jelent a statisztikában levő számok szerint, azonban ezekről tudni kell, hogy nem a városban történtek, hanem a Báthory utcai intézményben, az ott lakók egymás közötti viszonyaiban és azt is, hogy ezek valamennyi esetben egy elkövetőhöz voltak köthetők és az elkövető felderítésre került. További jelentős eredmény, hogy a nyári szezonban az idegenforgalomhoz kapcsolható rablás nem történt. Kifosztás ebben az évben sem történt. A lakosságot bosszantó rongálások száma is csökkent eggyel. Azokat a bűncselekményi kategóriákat szövegesen nem említem, amelyekből nem történt a városban. A en elkövetett bűncselekmények száma is csökkent 30%-al, és az utóbbi öt év legalacsonyabb számát mutatja. Ennek az idegenforgalmi szezon nyugalma, a közösségi terek értéke miatt kiemelt jelentősége van A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség) A 100 ezer lakosra vetített bűncselekményszám mutatja meg a bűnügyi fertőzöttséget. Ez Fonyód városára alkalmazva a tavalyi 3867 bűncselekményhez képest 2014-ben 3203,5 bűncselekményt jelentett. Ebből az látható, hogy az országos, a megyei átlagnál és a Fonyódi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területének átlagánál is alacsonyabb Fonyód város bűnügyi fertőzöttsége. Az adat nyilván a korábbi évek számához képest tekintettel a bűncselekmény szám csökkenésre is jelentős csökkenést mutat. Ráadásul ez az adat nem veszi figyelembe a nyári időszakban megnövekedett lakosságszámot, amely köztudomásúan többszöröse az állandó helyi lakosok számának, így ez a tény tovább javítja ezt az adatot.

26 2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján) 2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása A fenti adatok mutatták be objektív szemszögből a közbiztonság helyzetét. A másik fontos kérdés, amiről be kell számolni az a közbiztonság érdekében végzett munka bemutatása. Ebben a kategóriában nem állnak rendelkezésre kizárólag Fonyód városára vonatkozó statisztikai adatok, ezért a teljes illetékességi területre vetítve tartalmazzák a Fonyódi Rendőrkapitányság munkáját. A nyomozás eredményessége a statisztikai adatok szerint mintegy tizenöt százalékkal emelkedett és 60,6% lett. Ezzel a Fonyódi Rendőrkapitányság Somogy Megye második legeredményesebb kapitánysága és ennél eredményesebb az elmúlt tíz évben csak 2008-ban volt a kapitányság. Befejezett nyomozások Vádemelés Feljelentés elutasítás Bíróság elé állítás Ismeretlen maradt A nyomozás eredményességen belül a kevesebb bűncselekmény ellenére emelkedett a bíróság elé állítások (gyorsított eljárások) száma és aránya is, ami hatékonyabb munkavégzésre utal Nyomozás eredményesség Nyomozás eredményesség Közterületen elkövetett bűncselekmények Kiemelten kezelt bűncselekmények ,9 32,6 55,8 54,5 49,4 44,7 40,7 32,3 64,3 60, ,8 47, ,7 36,7 36,7 55,3 45,5 49,7 40,5 42,1 38,2 42, ,5 36,3 33,1 30,6 25,6 A nyomozási tevékenységünk során emelni tudtuk a vádemeléssel befejezett ügyek számát és az elmúlt öt év legalacsonyabb számát mutatja azon ügyek száma, ahol nem sikerült az elkövetőt megtalálnunk és emiatt eredménytelenül kellett lezárnunk a nyomozást A en elkövetett, mutatója regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi A en elkövetett bűncselekmények nyomozásának eredményessége a korábbi évekhez képest szintén emelkedett és a tavalyi évi 45,5%-ról 64,3% lett. Amiben kevesebb az előrelépés és még sok tennivaló van az a kiemelt bűncselekmények nyomozásának eredményessége, mert ebben a kategóriában csak minimális javulást sikerült elérni. Ugyanakkor a vagyon elleni bűncselekmények esetében 56,4% a nyomozás eredményessége a 2013-ban elért 35,8%-hoz képest.

27 3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok A bűncselekményi adatok mellett szólni kell a tulajdon elleni szabálysértések számának alakulásáról, hiszen a kettő adatot összeadva lehet hű képet kapni a közbiztonság ezen szegmenséről. A tulajdon elleni szabálysértések terén a regisztrált cselekmények száma jelentősen csökkent 79-ről 29-re. Ezeken belül legnagyobb mértékben a lopások száma csökkent 51-ről 15-re. Emellett magasabb számban a rongálások voltak jelen, azonban ezeknek a száma is csökkent 15-ről 9-re. A szabálysértési értékre elkövetett csalásokról tudni kell, hogy ezek általában interneten rendelt árucikkekkel függnek össze. Az elkövetett tulajdon elleni szabálysértések számának csökkenésével párhuzamosan az ezekkel kapcsolatos felderítés eredményessége 35,5%-ról 42,5%-ra emelkedett. (A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos számadatokat a 3. melléklet tartalmazza.) Összes tulajdon elleni szabálysértés Lopás Rongálás Csalás Jogtalan elsajátítás

28 4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások A közlekedési helyzettel kapcsolatban azt kell megállapítani, hogy 2013-hoz képest javult a városban, azonban a évhez és az azt megelőző időszakhoz képest rosszabb. A diagrammból kiolvasható, hogy az anyagi káros balesetekből van a legtöbb, de ezek száma csökkent. A könnyű sérüléses balesetek száma stagnál, míg a súlyos sérüléssel járó balesetek száma emelkedett. Összes baleset Súlyos sérüléses Anyagi káros Halálos Könnyű sérüléses Az általános helyzettől annyi eltérés mutatható ki Fonyód városában, hogy az egyébként vezető okként szereplő gyorshajtás itt nem a legjellemzőbb baleseti ok. Már korábban észleltük, hogy a bevásárló központok, forgalmas üzletek parkolóiban és a rendezvények környezetében nagyon sok parkolás közben, tolatás közben történő koccanás van, amelyek miatt csak azért szükséges a rendőri intézkedés, mert a felek nem tudnak megegyezni, hogy ki a hibás vagy nem tudják a biztosító felé kitölteni a bejelentőt. Sok olyan eset is történt, amikor a parkolóban az okozó adatai hátrahagyása nélkül távozott A baleseteknél továbbra is vezető ok az elsőbbségi szabályok megszegése, a figyelmetlenség és ehhez szorosan kapcsolódva a szabálytalan hátramenet. A megtörtént balesetek között 2 alkalommal volt ittas az okozó. Az okozók között továbbra is a gépjármű vezetők vannak a legnagyobb számban, de 2013-ban is volt a kerékpáros baleset is, amely többször párosult ittassággal. Sebesség túllépés Elsőbbség Figyelmetlen vezetés Követési távolság Szabálytalan hátramenet Pályaelhagyás Kanyarodás Oldaltávolság Kikerülés Előzés Sávváltás Gépjármű Kerékpár Segédmotor

29 II. A Fonyódi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 1. A i jelenlét mértéke, a ek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága, a közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata A tárgyévet megelőző évben került bevezetésre az a szolgálat ellátási rendszer, amelyet ún. őrszoba rendszer néven hajtunk végre. Ebben a rendszerben Fonyód városának Balatonfenyvessel közösen van egy őrszobája, azaz egy állandóan ezen a területen tartózkodó mobil egység. Ezzel a rendszerrel az ábrán megyei bontásban látható módon nőtt az egyszerre szolgálatban lévő rendőrök száma és a terület rendőri lefedettsége. Az egység továbbra is rendelkezik egy 24 órába hívható telefonnal, amely a lehető leggyorsabb elérési módot és legjobb reagálási lehetőséget rejti. Az alábbi ábra a Fonyódi Rendőrkapitányság i aktivitását mutatja be a teljes illetékességi területre Látható, hogy a i órák száma csökkent, ugyanakkor a területen szolgálatot teljesítő rendőrök aktivitása nem. Az elfogások számának csökkenése egyenesen arányos a jogsértések számának csökkenésével. Közterületi tevékenység Közterületi vezénylések és órák száma Vezénylések Összesen Bcs gyanú Összesen Bcs tettenérés Elővezetések Órák Előállítások száma Elfogások száma Az előállítások száma emelkedett, amely az eredményesebb felderítő munkának köszönhető és a különböző hatóságok által elrendelt elővezetéseket is nagyobb arányban sikerült végrehajtani. Ez azt mutatja, hogy az Őrszoba rendszerben rejlő lehetőségeket kihasználtuk, a szolgálat vezénylése pedig célirányos volt. (A végrehajtott i rendőri intézkedések mellékletben láthatók.) Elrendelt Végrehajtott

30 2. A rendezvénybiztosítások Különösen az idegenforgalmi szezonban, de azon kívül is komoly munkát jelentett a rendezvényekre, vagy még inkább azok környezetére történő fokozott odafigyelés. Ez várhatóan 2015-ben is folytatódik. Ki kell emelni a Kolbászfesztivált, a Május 1. napi tömeget a kikötőben, a Sörfesztivált és az augusztus 20. ünneppel kapcsolatos feladatokat Fonyód tekintetében, de a nyári időszakban a Vigadó téren, illetve a kikötő környezetében gyakorlatilag folyamatosan voltak rendezvények. 3. A rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok A 2014-ben a tavasszal jött szélvihar jelentett kiemelt feladatot. A viharokkal kapcsolatban a város egyes részein kialakult áramkimaradások esetére, a rendőri jelenléttel kapcsolatban külön is egyeztettünk az önkormányzattal. 4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése Ebben a kérdésben a Fonyódi Rendőrkapitányság teljes mértékben eleget tett a miniszteri utasításban foglaltaknak, jelen pillanatban is 100% a körzeti megbízotti feltöltöttség. A körzeti megbízottak megtartják fogadó óráikat, a lakók számára elérhetők, az emberekkel a kapcsolattartásuk rendszeres, mondhatni folyamatos. 5. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése A Belügyminisztérium tervei alapján 2013-ban kialakításra kerültek a megyei rendőrfőkapitányságokon a Tevékenység Irányítási Központok. Ez Somogy megyében december 1. napján kezdte meg működését, így 2014-ben már élesben vonhattuk le a tapasztalatokat. Nincs tudomásunk olyan esetről, amikor a segélyhívó rendszeren keresztül érkező hívásra ne reagált volna a rendőrség. 6. Az igazgatásrendészeti tevékenység Az igazgatásrendészeti szakterületnek a tulajdon elleni szabálysértési ügyek mellett a más jellegű szabálysértések feldolgozásában is sok dolga akadt. Fonyódon összesen 98 nem tulajdon elleni szabálysértés történt 2014-ben, míg 2013-ban 116, 2012-ben pedig 140 volt. Emellett több száz engedélyügyi és helyszíni bírság végrehajtási eljárást is folytattak. 7. A bűn- és baleset-megelőzés Bűnmegelőzési területen az alábbi fő irányokban láttunk el tevékenységet: - folyamatos kapcsolatot tartottunk a körzeti alapszolgáltatókkal, és a jelzőrendszeri tagokkal együtt részt vettünk a jelzőrendszeri gyűléseken, - a nevelőintézetekben több alkalommal tervezetten, és ad hoc jelleggel is, amikor a bűnügyi helyzet megkívánta (kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elszaporodásakor) bűnmegelőzési előadásokat tartottunk, - a helyi önkormányzat segítségével megszervezett, időskorúak védelmét szolgáló előadásokat tartottunk, - az általános iskolákban a 7-8. osztályos tanulók részére bűnmegelőzési előadásokat tartottunk,

31 - az együttműködő középiskolákban bűnmegelőzési előadásokat tartottunk a kábítószer fogyasztás veszélyeiről, és az egyéb bűncselekményekkel kapcsolatban áldozattá válás megelőzéséről, továbbá az elkövetői oldal következményeiről, - nyári időszakban a Balatonlellén működő Bűnmegelőzési Centrum mellett, a középiskolai közösségi munka keretében Fonyódon is bűnmegelőzési munkát végeztek a gyerekek a piac és a strandok területén, - elindítottuk a drogprevenciós tiszti munkát a vonatkozó ORFK Utasítás szerint. Az előadásaink, konzultációink során csak Fonyód vonatkozásában 323 emberhez jutottunk el, akik nagy része az oktatási intézményekbe járó gyermek volt. A területünkön működő alapszolgáltatók, oktatási intézmények vezetőivel a kapcsolattartás folyamatos volt, jelzéseikre minden alkalommal reagáltunk. Illetékességi területünkön a megelőző vagyonvédelem helyzete fejlesztésre szorul. Általánosságban elmondható, hogy az ingatlanok nagyobb része általában rendkívül könnyen támadható (nyitott kertek, egy ponton záródó, nem karbantartott, eleve sérült nyílászárók, vékony, védőfólia nélküli üvegfelületek, stb...). Tovább nehezíti a helyzetet, hogy bár több településen van térfigyelő kamera, Fonyódon ez továbbra is hiányzik, ami mind a bűnmegelőzésben, mind pedig a bűnüldözésben hátrányt fog jelenteni. A kábítószer fogyasztás sajnos a fiatalok körében a legnépszerűbb, ezért ebben a témában folyamatosan tartunk bűnmegelőzési előadásokat. A kábítószer fogyasztással érintett szerek évről évre változnak, a terjesztők folyamatosan új "köntösbe" öltöztetik ezeket, ráadásul sokszor nincs is kimutatható tiltott tartalma a vizsgált anyagnak, ezért folyamatosan változó körülmények között kell a fiatalokat oktatni. Az előadásokat minden esetben a tapasztalt veszélyeztetett helyszíneken és időben tartottuk, például a középiskolákban, mert a kábítószer fogyasztás megfigyelésünk szerint hullámokban jelenik meg az egyes intézményekben. Megállapítható, hogy a bűnügyi intézkedések (fogyasztók felelősségre vonása) kis időre ugyan visszaveteti a drogfogyasztást, azonban a fiatalok az előadások ellenére is vonzónak tartják a mára divattá vált, és a szórakozással már gyakorlatilag szükséges egységbe forró drogfogyasztást. Megfigyelhető az is, hogy a fiatalokat az sok esetben az ismert veszélyek, sőt a saját negatív tapasztalataik (rosszullét) sem tartják vissza a további fogyasztástól, ahogy a megengedő jogi szabályozás (elterelés) sem. Ezen okok miatt szorgalmazzuk a kialakult együttműködést a Magyar Bálint Általános Iskolával is, amely előadások és szülői értekezletek tartásában és a polgárőrséggel közösen, illetve párhuzamosan időben és helyben célzott járőrszolgálatban nyilvánul meg. A baleset-megelőzés terén évben az előző évekhez hasonlóan végrehajtottuk az Iskolarendőr programot, és a Pindur pandúr közlekedési elméleti versenyt az általános iskolák 2. és 3. osztályai között. A programokban részt vevő iskolákkal a kapcsolattartás folyamatos volt. A kampánytevékenységbe lehetőség szerint a járőrállomány egy részét is bevonjuk. A propagandatevékenységen túl napi rendszerességgel ellenőriztük iskoláink környezetét a gyerekek biztonsága érdekében. Az "Iskola Rendőre" programban gyermekek védelme és a jövő generációjának az önrendelkezés körébe tartozó biztonságos életvitelre nevelés céljából a korábbi években kötött együttműködési megállapodások alapján az abban foglaltakat végrehajtottuk.

32 Kiemelt figyelmet fordítottunk a szeptemberi iskolakezdés miatt az iskolák környékének visszatérő ellenőrzésére, melynek eredménye, hogy évben sem történt az iskolába járással összefüggésbe hozható, gyermekeket érintő i baleset a területünkön. 8. Együttműködés Fonyód Város Önkormányzatával egész évben együttműködtünk, képviselőivel a kapcsolat rendszeres. Ez vonatkozott a rendezvények egyeztetésére, a parkolás rendjének betartatására. Minden jelzésre, információra reagáltunk és ezt követően is megkeressük a megoldásokat a felvetett problémákra, akár tanácsadással, akár intézkedéssel. Együttműködési megállapodás alapozza meg a rendőrök és a felügyelő munkájának összehangolását, amely egyre hatékonyabb. A bűn- és balesetmegelőzési tevékenység során aktív együttműködést folytattunk az oktatási intézményekkel és az alapszolgáltatóval is. A rendőrség számára fontos a polgárőr egyesületekkel történő együttműködés. Ebben a kérdésben Fonyódon is előrelépés történt, hiszen itt is alakult Polgárőr Egyesület, amely 2014-ben a területünkön található legaktívabb egyesületek közé emelkedett. Komoly segítséget nyújtottak rendezvényeken, de akár az iskola, óvoda környékén történő járőr tevékenységben is, amely a bűnmegelőzést szolgálta és a visszajelzések szerint a lakosság nagy örömét váltotta ki. Folyamatosan együttműködtünk több települési kamerarendszerek telepítése és engedélyezése során. önkormányzattal a térfigyelő Természetesen az ügyészséggel és a bírósággal is remek szakmai kapcsolatot alakítottunk ki a munkavégzés során, amely a közbiztonság javulásához nagymértékben hozzájárult.

33 III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra Tisztelt Képviselőtestület! A statisztikai adatok és a lakosság szubjektív közbiztonságérzete nem feltétlenül párhuzamosak, de talán nagyon távol nem állhatnak egymástól. Ugyanakkor a tapasztalatok, és a lakossági visszajelzések, továbbá az önkormányzati értékelések alapján összefoglalva kijelenthető, hogy a Fonyódi Rendőrkapitányság 2014-ben meg tudott felelni a szakmai, és a települési elvárásoknak. Az Önök által képviselt fonyódi emberek jogos elvárása, hogy Fonyód Városa biztonságos, élhető, nyugodt, továbbá a pihenni és befektetni vágyók számára is vonzó környezet legyen. Bízom abban, hogy az itt élő és ide látogató emberek a rendőrség és a vele együttműködő szervek, személyek munkája által az elért jó közbiztonsági körülményeket meg tudjuk tartani és még javulást is tapasztalhatnak. Mindezek érdekében az alábbi célokat tűztük ki 2015-re: 1. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés biztosítása, a településeken a i térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználása, a rendőri eljárásban regisztrált elkövetés helye szerinti bűncselekmények számának csökkentése. 2. A büntető eljárások lefolytatásának további gyorsítása és a folyamatban lévő büntetőeljárások számának alacsony szinten tartása, valamint az eredményes befejezések arányának növelése. 3. Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületekkel, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságának további erősítése. 4. A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, a közlekedésbiztonság erősítése. 5. A közszolgálati életpálya Rendőrségnél történő bevezetésének végrehajtása. 6. Kultúrált, segítő jellegű, de határozott, törvényes, szakszerű és hatékony rendőri intézkedések végrehajtása. Szeretném megköszönni Fonyód Város Önkormányzatának, képviselőtestületének, és a városi intézmények vezetőinek az elmúlt évben kapott segítséget és együttműködést. Bízom abban, hogy a Fonyódi Rendőrkapitányság és Fonyód Város Önkormányzata kapcsolatát a jövőben is hatékony, és a lakosság nyugalma, biztonsága érdekében való közös munka fogja jellemezni. Fonyód március 12. Tisztelettel: dr. Heffer Attila r. alezredes kapitányságvezető

34 1. melléklet Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a en elkövetett bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye /település/ szerinti bontásban évi ENyÜBS adatok alapján összes bűncselekmény változás mértéke (%)* , ,0 40,5 38,2 38,5 45,5 60,6 15,1 en elkövetett bűncselekmény nyomozáseredményességi mutató melléklet Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása település /elkövetés helye/ szerinti bontásban évi ENyÜBS adatok alapján kiemelten kezelt bűncselekmények emberölés 1 - szándékos befejezett emberölés változás mértéke (%)* - emberölés kísérlete Testi sértés súlyos testi sértés halált okozó testi sértés kiskorú veszélyeztetése 4 2 embercsempészés garázdaság önbíráskodás visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) Btk. 282/A., 282/B. (2)-(3) bek., 282/C. (2) bek. lopás személygépkocsi lopás zárt gépjármű-feltörés lakásbetörés rablás ,4 kifosztás zsarolás 3 rongálás 16 orgazdaság 1 jármű önkényes elvétele 14 kiemelten kezelt bcs összesen *A 20 alatti bűncselekmény számok változásának mértékét nem célszerű %-os formában megjeleníteni -25,9

35 3. melléklet Tulajdon elleni szabálysértések alakulása Fonyód városában Lopás Rongálás Jogtalan elsajátítás Csalás Orgazdaság Sikkasztás Összesen melléklet Fonyód városában végrehajtott rendőri intézkedések Elfogás Előállítás Bűncselekmény gyanú miatti előállítás Biztonsági intézkedés Elővezetés Szabálysértési feljelentés Büntető feljelentés Pozitív alkohol szonda Igazoltatás elrendelt / 9 végrehajtott elrendelt / 11 végrehajtott

36 Rendőri intézkedések a teljes illetékességi területre vonatkoztatva Intézkedési mutatók Rendőrkapitányság Fonyód Elfogások száma 88 Előállítások száma 128 Biztonsági intézkedések száma 42 Elrendelt elővezetések száma 169 Szabálysértési feljelentések száma 2147 Büntető feljelentések száma 65 Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő) 1027 Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások 84 száma(eset) Rendezvénybiztosítás, fokozott ellenőrzések, szolgálatellátás Rendőrkapitányság Fonyód ########## % -80% , % % % Gytv. rendezvénybiztosítás (eset) Gytv. rendezvény biztosításában résztvevő erő (fő) Gytv. rendezvény biztosítása során tett intézkedések száma Sportrendezvény biztosítás (eset) Sportrendezvény biztosításában résztvevő erő (fő) Sportrendezvény biztosítása során tett intézkedések száma Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzések (eset) Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzésekben résztvevő erő (fő) Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzések során tett intézkedések száma Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzések (eset) Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzésekben résztvevő erő (fő) Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzések során tett intézkedések száma Közterületi szolgálati létszám (fő) Közterületi szolgálati óraszám (óra) Egy főre jutó i óraszám (óra/fő) 2014 Változás Dinamika Változás Dinamika % 30% -15% 39% -13% -3% 5% 53% -100% -100% % % % ,52-24% -36% -16% ,55 11,37 11,42 9,81 8,29

37 5. melléklet Baleseti helyzet Ittas Gépjármű Kerékpáros Gyalogos Motorkerékpár Segédmotor Okozók Sebesség túllépés Elsőbbség Figyelmetlen vezetés Követési távolság Hátramenet Pályaelhagyás Jobbtartás Kanyarodás Oldaltávolság Kikerülés Előzés Rosszullét Elalvás Sávváltás Összes baleset Sérülés nélküli Könnyű sérüléses Súlyos sérüléses Halálos Okok Személyi sérüléses i közlekedési balesetek a teljes illetékességi területen Balesetek száma Halálos Súlyos Könnyű Ittas okozó Vissza a napirendhez

38 FONYÓD VÁROS JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉRE Tárgy: A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (II. 1.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Az alakuló ülésen a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (II. 1.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta és részlegesen módosította. Az Ör. további módosításait egy későbbi ülésre halasztotta, mivel a jogszabályváltozások okán teljes körűen át kell dolgozni azt. A szükséges átdolgozás mértéke egy új rendelet alkotását indokolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. értelmében: 53. (1) A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik: a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről; b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról; c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről; d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről; e) a nyilvánosság biztosításáról; f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról; g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról; h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről; i) a közmeghallgatásról; j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól;

39 k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről; l) a képviselő-testület bizottságairól. (2) A képviselő-testület érdemi tevékenységének elősegítése érdekében meghatározhatja az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretet, a hozzászólások maximális időtartamát, korlátozhatja az ismételt hozzászólás, indítványozás lehetőségét. (3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. A Jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (2) bekezdése alapján a rendelet alkotás előzetes hatásvizsgálata: 1. A rendelet módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 1.1. társadalmi hatás: nem realizálható gazdasági hatás: nem realizálható költségvetési hatás: nem realizálható 1.4. környezeti és egészségi következmény: nem releváns, 1.5. adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem realizálható 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály szükséges és annak újraalkotása esedékes. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak. Melléklet: - Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló.../2015. (..) önkormányzati rendelet tervezet - a jelenleg hatályos, Ör. 2/2007. (II.1.) Az önkormányzati rendelet megalkotásához az Mötv a alapján minősített többség szükséges. Kérem a képviselő-testületet a fentiek szerint a rendelet elfogadására. Fonyód, március 20. Dr. Szél Attila jegyző

40 Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

41 Tartalomjegyzék Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére ) I. FEJEZET ) Általános rendelkezések ) II. FEJEZET ) Az Önkormányzat feladata, hatásköre, szervezete ) III. FEJEZET ) A képviselő-testület összehívásának és működésének alapvető szabályai...46 A képviselő-testület alakuló ülése...47 A képviselő-testület rendes ülése, éves munkaterve...47 Az ülés összehívása...48 A rendkívüli ülés...49 A közmeghallgatás...49 A képviselő-testület ünnepi ülése...50 Az ülések nyilvánossága, az önkormányzati munka nyilvánossága Az előterjesztés A sürgősségi indítvány...52 Beszámoló, tájékoztató A képviselő-testület ülésének vezetése, a tanácskozás rendje A döntéshozatal, a képviselő-testület döntései...57 Az Önkormányzat rendeletalkotása A jegyzőkönyv ) IV. FEJEZET ) A képviselő, a tanácsnok, a képviselő-testület szervei Az önkormányzati képviselő...61 A tanácsnok...62 A képviselő-testület bizottságai és üléseinek rendje...63 Az együttes bizottsági ülés külön szabályai...65 A polgármester...65 Az alpolgármester A jegyző A hivatal ) V. FEJEZET ) Az Önkormányzat és önszerveződő közösségek kapcsolata ) VI. FEJEZET ) Az Önkormányzat költségvetése, vagyona...67 Az Önkormányzat költségvetése...68 Az Önkormányzat gazdálkodása...68

42 VII. FEJEZET Záró rendelkezések ) Bizottságok feladat és hatáskörei...3 Pénzügyi Bizottság feladat és hatásköre... 3 Humán Bizottság feladat és hatásköre... 4 Bevezető...8 I. FEJEZET... 8 (5) A bizottság neve és létszáma:...37 ELŐTERJESZTÉS ) március 26-i ülésére...48 köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja...96 d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)...96 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére

43 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület március 26-i ZÁRT ülésére...256

44 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. (1) bekezdésében és a 143. (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1) I. FEJEZET 2) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) (2) (3) (4) (5) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Fonyód Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Az Önkormányzat székhelye: HU-Fonyód 8640, Fő utca 19. Az Önkormányzat illetékességi területe: Fonyód város közigazgatási területe, Az Önkormányzathoz tartozó közigazgatási terület leírását az 1. számú függelék tartalmazza. Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: Az Önkormányzat hivatalos lapjának megnevezése: Fonyódi Hírmondó 2. (1) (2) Az Önkormányzat jelképei: a) Fonyód város címere, amely alul csúcsban végződő pajzs. Alapszíne: kék. Alsó részében öt, hármas hullámvonalon jobbra haladó kétárbocos háromszögletű vitorlázatú dereglye. A pajzs tetején balra tekintő nyitott rostélyú arany sisak. Tetején kitárt szárnyú sas. A pajzsot két oldalról három-három aranyszínezetű akantuszlevél díszíti. A pajzs és az akantuszlevelek által határolt rész vörös, illetve kék színű. (1. számú melléklet). b) Fonyód város zászlója, amely függőleges síkon két egyenlő részre osztott kék-sárga színű, alul sárga rojttal díszített, melynek közepén a város címere, alatta verzál betűs Fonyód felirat helyezkedik el. c) Fonyód város pecsétje, melynek lenyomata Fonyód város címerét, köríven Fonyód Város Önkormányzata feliratot tartalmazza és a protokoll, valamint ünnepi események alkalmával használható. Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet határozza meg. 3. (1) (2) Az Önkormányzat ünnepei: a) Fonyód várossá avatásának napja: március 15. napja, b) Fonyód napja: augusztus 20. napja. Az Önkormányzat által alapított kitüntetéseket, elismerő díjakat, címeket külön rendelet határozza meg.

45 (3) A polgármester gondoskodik arról, hogy a város lakossága a nemzeti és helyi ünnepeket méltó módon megünnepelhesse. A polgármester a tisztséget jelképező, az esemény jelentőségét hangsúlyozó polgármesteri láncot viselheti a nemzeti és helyi ünnepeken, valamint kiemelkedő események, ünnepségek vagy rendezvények alkalmával. 4. Az Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot tart: a) b) c) d) e) (1) (2) (3) (4) (5) Romániában (Erdélyben): Borszék (Borsec) várossal, Németországban: Leipheim várossal, Horvátországban: Novi Vinodolski várossal, Szlovákiában: Érsekújvár (Nové Zámky) várossal, Belgiumban: Mettet várossal. 3) II. FEJEZET 4) AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA, HATÁSKÖRE, SZERVEZETE 5. Az Önkormányzat a helyi közügyek és a jogszabályokban ráruházott kötelező feladatok ellátását (a továbbiakban: feladatellátás) az általa alapított költségvetési intézményei, gazdasági társaságai, társulásai útján, és a piaci viszonyok között működő gazdasági társaságok által nyújtott szolgáltatások igénybevételével biztosítja az Mötv.-ben meghatározott feltételek megléte esetén, a törvényben meghatározott módon. A feladatellátás módját az Önkormányzat által alapított költségvetési intézmények, gazdasági társaságok alapító dokumentumai, továbbá a gazdasági társaságokkal a feladatellátásra megkötött feladatellátási - és közszolgáltatási szerződések tartalmazzák. A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni, melynek keretében az érintett szakbizottságok és a Pénzügyi Bizottság véleményét ki kell kérni. E célra ideiglenes bizottság is létrehozható, s külső szakértők közreműködése is igénybe vehető. Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó előterjesztés akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat. A feladatellátás mértéke mindenkor az éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. 6. (1) Önként vállalt önkormányzati feladatok különösen: a) intézmények fenntartása keretében: aa) múzeum működtetése, ab) bölcsődei ellátás biztosítása,

46 b) szolgáltatásfejlesztés: ba) helyi televízió, bb) havonta megjelenő önkormányzati lap, bc) idegenforgalmi tevékenység, c) önszerveződő közösségek támogatása az éves költségvetésben meghatározottak szerint, d) nemzetközi kapcsolatok létesítése, elsősorban a 4. -ban megjelölt testvérvárosokkal, e) a helyi verseny és tömegsport támogatása, f) gyermekvállalási támogatás folyósítása, g) a piac fenntartása és üzemeltetése. (2) Az önként vállalt feladatok tárgyában az éves költségvetés elfogadásakor a fedezet biztosításával egyidejűleg kell állást foglalni. 7. (1) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei látják el. (2) A képviselő-testület szervei: a) polgármester, b) képviselő-testület bizottságai, c) polgármesteri hivatal, d) jegyző, e) társulás. (3) A Képviselő-testület a) bizottságaira átruházott hatásköreit e rendelet 2. számú melléklete, b) polgármesterre átruházott hatásköreit e rendelet 3. számú melléklete rögzíti. (4) Az önkormányzat vagyona felett rendelkezni a képviselő-testület az e rendeletben és Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének szóló../20. (.) önkormányzati rendeletben foglalt kivételekkel jogosult. 5) III. FEJEZET 6) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZEHÍVÁSÁNAK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 8. (1) A képviselő-testület létszáma - a polgármestert is beleértve 9 (kilenc) fő. (2) Az önkormányzati képviselők nevét a 2. számú függelék tartalmazza. 9. (1) A képviselő-testület ülései (a továbbiakban együtt: ülés) a) alakuló ülés, b) rendes ülés,

47 c) rendkívüli ülés, d) közmeghallgatás. (2) A képviselő-testület üléseit az önkormányzat székhelyén, az ülésteremben tartja. Ettől az ülés összehívója kizárólag rendkívüli és a meghívóban megindokolt esetben térhet el. (3) Az egyes képviselők, a tisztségviselők és a képviselő-testület által meghatározott más személyek az ülésteremben a képviselő-testület által meghatározott helyen ülnek. (4) A határozatképtelenség miatt elmaradt ülés megváltoztatott napirenddel is összehívható ismételten, de az e rendeletben előírtakat alkalmazni kell. A képviselő-testület alakuló ülése 10. A jogszabályban előírtakon felül az alakuló ülés kötelező napirendi pontja a Fonyódi Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a választások eredményéről, továbbá a polgármester programjának ismertetése. (1) (2) (3) A képviselő-testület rendes ülése, éves munkaterve 11. A képviselő-testület szükség szerint ülésezik, azonban évente legalább 6 (hat) rendes ülést tart. A rendes ülést lehetőség szerint a hónap utolsó csütörtöki napjának órájára kell összehívni (a továbbiakban: ülésnap). Az ülésen legfeljebb 15 (tizenöt) perc szünet tartható, melyet a polgármester rendelhet el. 12. (1) A képviselő-testület rendes üléseit adott naptári évre vonatkozó éves munkaterve (a továbbiakban: munkaterv) alapján tartja meg. (2) A munkaterv tervezetét a polgármester irányításával a jegyző állítja össze a naptári év utolsó rendes ülésére, a tervezetet a polgármester terjeszti jóváhagyásra a képviselő-testület elé. A polgármester a munkaterv tervezetének elkészítését megelőzően javaslatot kér a) a képviselő-testület tagjaitól, b) az állandó bizottságoktól, c) a jegyzőtől, az aljegyzőtől, d) az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vezetőitől, e) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló és az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőitől, f) a helyi civilszervezetektől. (3) A munkaterv tartalmazza a) az ülések tervezett időpontját, b) az ülések várható, előre tervezhető napirendjét, c) a napirendi pontok készítésében, véleményezésében résztvevő szerveket, személyeket, megnevezve,

48 d) a napirendi pontok előterjesztőit, e) meghatározza azon napirendi pontokat, melyek előkészítésénél közmeghallgatást kell tartani. (4) Az elfogadott munkatervet és mellékletét a jegyző a helyben szokásos módon közzéteszi. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Az ülés összehívása 13. Az ülést a polgármester hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályozatása esetén a képviselő-testületi ülést a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A Pénzügyi Bizottság elnöki tisztség betöltetlensége, vagy az elnök tartós akadályoztatása esetén az ülést korelnökként a legidősebb önkormányzati képviselő hívja össze és vezeti. Tartós akadályoztatásnak minősül a folyamatos, 30 (harminc) napon túli távollét. A képviselő-testület rendes ülésének helyéről, időpontjáról és napirendjéről a lakosságot a jegyző a meghívónak az önkormányzat székhelyén lévő hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelentetésével, legalább 6 (hat) nappal az ülés napja előtt tájékoztatja. A képviselő-testület ülésére meg kell hívni a) képviselő-testület tagjait, b) a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjait, c) a könyvvizsgálót a véleményezési körébe tartozó napirendi pont tekintetében, d) a napirendi pont tárgyában érintett önkormányzati fenntartású költségvetési szerv vezetőjét, e) a napirendi pont tárgyában érintett kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, vagy az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét, f) a Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatalának hivatalvezetőjét, g) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerületének tankerületi igazgatóját a véleményezési körébe tartozó napirendi pont tekintetében, h) a 4. számú mellékletben meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit, i) a napirendi ponttal érintett egyéb személyt és szervezetet, j) az Önkormányzat jogi képviselőjét, k) a helyi sajtó képviselőit. A képviselő-testület ülésére szóló meghívó tartalmazza a) az ülés helyét és időpontját, b) a javasolt napirendi pontokat, c) az előterjesztők nevét, d) a tervezett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések eléréséhez, letöltéséhez szükséges egyéb információkat. A meghívó kiküldése elektronikus úton történik úgy, hogy az érintettek az ülés időpontját megelőző legalább 6 (hat) nappal megkapják. Az ülés napirendjén szereplő előterjesztéseket ide nem értve a sürgősségi indítványt a meghívó kiküldésével egyidejűleg publikálni kell azon elektronikus felületen, ahonnan az érintettek számára elérhetővé válik. Nem publikálható ki azon előterjesztés, amely a) minősített adatot tartalmaz, annak érvényességi idején belül, kivéve, ha a minősített adatra vonatkozóan az előterjesztés kiküldésével összeegyeztethető megismerési, felhasználási engedély áll rendelkezésre, b) amely zárt ülésen tárgyalandó, kivéve a (10) bekezdésben foglalt esetet, c) amelyet az előterjesztő zárt ülésen való tárgyalásra javasol.

49 (9) A (9) bekezdés a) pontjában meghatározott előterjesztésbe kizárólag azon személy tekinthet be, aki a minősített adat megismerésére a minősített adat védelméről szóló törvény alapján jogosult. A (9) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott előterjesztésbe kizárólag azon személy tekinthet be, aki a Mötv. 46. (3) bekezdése alapján, az adott előterjesztést tárgyaló zárt ülésen jogosult részt venni. (10) Az ülés összehívójának, vagy az előterjesztőnek az egyedi döntése alapján a (9) bekezdés b) pontjában meghatározott előterjesztés kiküldhető. (11) Határozatképtelenség miatt újra összehívott ülésre, vagy más okból különösen: napirendről levétel, határozathozatal elnapolása későbbi ülésen tárgyalt napirend korábban már kiküldött előterjesztését nem kell ismételten megküldeni, azonban a meghívóban a napirendi pontnál a korábbi megküldés tényére utalni kell. (1) (2) (3) (4) (5) (6) A rendkívüli ülés 14. A képviselő-testület ülése rendkívüli esetben, kivételesen, rövid úton különösen telefon, telefax, elektronikus levél, távirat, útján a napirendi pontok megjelölésével is összehívható bármely napra. A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak összehívását indokolttá tette. A képviselő-testület rendkívüli ülésének helyéről, időpontjáról és napirendjéről a lakosságot a jegyző a meghívónak a helyben szokásos módon történő közzétételével a képviselőtestület részére történő továbbítással egyidejűleg tájékoztatja. A rendkívüli ülés összehívásakor a 13. -ban foglaltakat alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a meghívót és az előterjesztéseket azok véglegesítését követően haladéktalanul kell kiküldeni, illetve publikálni, ami azonban az ülés előtti 24 óránál kevesebb nem lehet. A rendkívüli ülés napirendi pontját is tárgyalnia kell annak a bizottságnak, a) melynek állásfoglalása nélkül az előterjesztés nem terjeszthető be, b) amelyet csak bizottság terjeszthet elő. Amennyiben a rendkívüli ülés összehívását a képviselők egynegyede, vagy a képviselőtestület bizottsága kezdeményezi, azt a polgármesternél írásban kell benyújtani, melyben meg kell jelölni a javasolt napirendet és az összehívás sürgősségének indokát. A polgármester az indítvány benyújtásától számított 6 (hat) napon belül köteles az ülést összehívni. A közmeghallgatás 15. (1) Közmeghallgatást kell tartani a) az önkormányzat költségvetésének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása előtt, b) az építés helyi rendjének szabályozásával kapcsolatos döntés előtt, c) ha a képviselő-testület előzetesen, minősített többséggel úgy dönt, ebben az esetben a döntési javaslatot a napirendről le kell venni, és az a közmeghallgatást követő első rendes ülésen vehető újra napirendre,

50 (2) (3) (4) (5) d) ha a Fonyódi lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 5 (öt) százaléka az ügy tárgyának megjelölésével ezt a polgármestertől, vagy a képviselő-testülettől ezt írásban kéri. A közmeghallgatást lehetőség szerint az ülésteremben kell megtartani. A közmeghallgatás vezetése a képviselő-testületi ülés vezetésére vonatkozó szabályok szerint történik, arról jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmára, készítésére a képviselőtestület jegyzőkönyvére irányadó szabályokat kell alkalmazni A közmeghallgatáson való hozzászólás szabályaira a 16. (2) és (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. A közmeghallgatás idejét, helyét és amennyiben van témáját, a közmeghallgatást igénylő napirendi pontokat tárgyaló rendes ülés időpontját, helyét legalább 15 (tizenöt) nappal az ülés előtt a helyben szokásos módon kell közzétenni. A képviselő-testület ünnepi ülése 16. (1) A képviselő-testület évente egyszer, munkatervében meghatározottak szerint, március 15én, Fonyód várossá alapításának alkalmából ünnepi ülést tart, melynek keretében a képviselő-testület az általa alapított díjakat adja át. (2) Az ünnepi ülésre a 13. (4) bekezdésben foglaltakon felül meg kell hívni a város díszpolgárait, a város polgáraiért díj korábbi kitüntetettjeit, valamint az egyházak helyi képviselőit. (3) Az ünnepi ülésről jegyzőkönyv nem készül. (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) Az ülések nyilvánossága, az önkormányzati munka nyilvánossága 17. A képviselő-testületi ülés, a közmeghallgatás nyilvánossága a polgárok részvételi lehetőségét is biztosítja. Választójoggal nem rendelkező tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek törvényes képviselőjük jelenléte nélkül a képviselő-testület ülésén csak az ülésvezető egyedi engedélye alapján vehetnek részt. A nyilvános ülésen, a közmeghallgatáson a hallgatóság csak az ülésterem kijelölt helyein foglalhat helyet, az ülés, a közmeghallgatás rendjét nem zavarhatja. A képviselő-testület nyilvános ülésén, a közmeghallgatáson a sajtó képviselői e minőségük igazolását követően a sajtó részére kijelölt helyen tartózkodhatnak. Az ülésen megjelent polgárok a napirenden szereplő ügyben hozzászólási lehetőséggel nem rendelkeznek. Amennyiben a polgár az adott napirendhez hozzá kíván szólni felszólalási szándékát az ülést megelőző 48 (negyvennyolc) órát megelőzően írásban köteles jelezni az ülésvezető felé úgy, hogy megjelöli annak rövid tartalmát. A felszólalás időtartama legfeljebb 3 (három) perc. A közmeghallgatáson az ülés vezetője a felszólalásra jelentkezők sorrendjében ad lehetőséget a felszólalásra. Az előterjesztés 18. Előterjesztés a (2) bekezdésében megjelölt személy vagy szerv, szervezet által előzetesen javasolt, indokolt rendelet-, vagy határozat-tervezet, tájékoztató, beszámoló, vagy jelentés. A képviselő-testület elé előterjesztési joggal rendelkezik a) a polgármester,

51 b) c) d) e) f) (3) (4) (1) (2) az alpolgármester, a települési képviselő, a képviselő-testület tanácsnoka, a képviselő-testület bizottsága, a jegyző, az aljegyző, az önkormányzati fenntartású költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv tevékenységét, működését érintő ügyben, g) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, vagy az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának elnöke, a gazdasági társaság tevékenységét, működését érintő ügyben, h) az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet a polgármester, a képviselő-testület a munkatervében, vagy külön határozattal előterjesztés beterjesztésére kér fel vagy kötelez, továbbá akit jogszabály előterjesztés beterjesztésére kötelez. Az előterjesztés csak a szakmai és törvényességi vizsgálat lefolytatását követően vehető napirendre. Az előterjesztő az előterjesztést a jegyzőnél nyújtja be szakmai és törvényességi ellenőrzés céljából az ülést megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal. Amennyiben a szakmai és törvényességi ellenőrzés lefolytatása tizenöt napon belül nem lehetséges, a jegyző erről, a szakmai és törvényességi ellenőrzés elkészültének várható időpontjának mely csak különösen indokolt esetben lehet több, mint az előterjesztés időpontjától számított harminc nap megjelölésével tájékoztatja az előterjesztőt, valamint a Polgármestert. 19. Az előterjesztés írásban nyújtandó be. Az előterjesztésben követelmény a) a tárgy pontos bemutatása, b) az előkészítésben, a szakmai-törvényességi ellenőrzésben résztvevők megnevezése, c) annak megjelölése, hogy a képviselő-testület, vagy szerve, illetve a képviselő-testület, vagy szervének jogelődje foglalkozott-e korábban az előterjesztés tárgykörével, ha igen milyen döntést hozott, milyen eredménnyel történt meg a döntés végrehajtása, d) a hatályos szabályozás ismertetése, a tárgykört rendező jogszabályok ismertetése, e) az esetleges eltérő vélemények, alternatívák megjelölése és annak indokai, az előterjesztés célja, f) mindazon körülmények, összefüggések és tényszerű információk feltüntetése, melyek indokolják a javasolt döntést, pontosan bemutatva a bevezetés költségvetési és egyéb releváns hatásait, g) hogy az előterjesztésnek alkalmasnak kell lennie a tárgykör valósághű bemutatására, megfelelő következtetések levonására, és a legcélszerűbb döntések meghozatalára, h) az előterjesztésben javasolt döntéstervezet esetleges kockázatainak ismertetése, a kockázatok kiküszöbölésének, mérséklésének módja, ha ez lehetséges, i) azon személyek, szervek, szervezetek körének megjelölése, akiknek, vagy amelyeknek jogszabály alapján véleményezési, egyetértési joga áll fenn a meghozandó döntés körében, illetve akiket, vagy amelyeket arról tájékoztatni szükséges. A határozati javaslat a) szervesen kapcsolódik az előterjesztés megállapításaihoz, b) törvényes, célszerű, szakszerű és végrehajtható, c) konkrétan meghatározza a végrehajtás objektív és szubjektív feltételeit, d) ha a döntésnek, végrehajtásnak több módja is lehetséges, szükség szerint tartalmazza az alternatívákat, e) rendelkezik az ugyanabban a tárgykörben korábban hozott és hatályos határozat sorsáról, f) megjelöli a végrehajtásért felelős személyt és a végrehajtás határidejét.

52 (1) (2) (3) (4) (5) (6) A sürgősségi indítvány 20. Sürgősségi indítvány minden olyan előterjesztés, mely az ülés meghívójában nem szerepel, vagy nem az előterjesztés kiküldésére vonatkozó szabályok szerint került publikálásra. A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről a képviselő-testület vita nélkül, a napirend elfogadásával egyidejűleg egyszerű szótöbbséggel határoz. A sürgősségi indítvány ide nem értve a polgármester által előterjesztett sürgősségi indítványt akkor vehető napirendre, ha az a sürgősség tényének rövid indokolásával írásban, legkésőbb 72 (hetvenkettő) órával az ülés kezdetét megelőzően a polgármesternél benyújtásra került. Sürgősségi indítványt a 18. (2) bekezdésben megjelölt személy, szerv, vagy szervezet nyújthat be. Amennyiben a képviselő-testület a sürgősségi indítványnak helyt ad, úgy azt a meghívóban közölt napirendi pontok után tárgyalja, kivéve, ha a napi rend elfogadásakor képviselő-testület másként dönt. A sürgősségi indítvány napirendre vételéhez szükséges a 18. (3) bekezdésben meghatározott szakmai és törvényességi vizsgálat lefolytatása, valamint az indítvány tárgya szerint véleményezési jogkörrel rendelkező bizottság véleményének megléte. Beszámoló, tájékoztató 21. (1) A beszámoló a) átruházott önkormányzati hatáskör gyakorlásáról, b) a képviselő-testület valamely döntésének végrehajtásáról, c) a képviselő-testület, vagy szerve, továbbá más önkormányzati fenntartású, tulajdonban álló szervezet, vagy annak valamely szerve tevékenységéről készíthető és terjeszthető a képviselő-testület elé. (2) A tájékoztató olyan információknak a képviselő-testület elé terjesztését jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, továbbá amelyek valamely, a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv, vagy szervezet tevékenységének megismerését segítik elő. Tájékoztató formájában kell beterjeszteni különösen ha nem valamely döntés meghozatalát támasztják alá a jogszabályok ismertetését, a képviselő-testület és szervei működésére jellemző adatokat, a városra vonatkozó különböző adatok, jelenségek ismertetését. (3) A beszámoló elfogadásáról és a tájékoztató tudomásul vételéről a képviselő-testület határozattal dönt. A képviselő-testület ülésének vezetése, a tanácskozás rendje 22. (1) Az ülést a polgármester hívja össze, nyitja meg, rekeszti be. (2) Az ülés vezetője a) megállapítja a határozatképességet, továbbá számba veszi az igazolatlan, illetve igazolt távollévőket, b) figyelemmel kíséri a képviselő-testület munkájából való kizárási okot, ez ügyben intézkedést tehet, c) javaslatot tesz a sürgősségi indítványra, d) előterjeszti az ülés napirendjét, figyelemmel a sürgőségi indítvány tárgyában hozott döntésre,

53 e) az ülés alatt folyamatosan ellenőrzi a jelenlévő képviselők számát és a határozatképességet, f) kéri a képviselő-testület döntését olyan ügyben, amelyekben zárt ülés tartható, g) gondoskodik a tanácskozás rendjének fenntartásáról, h) megadja, vagy megtagadja a szót, i) megvonja a szót a tárgytól eltérő hozzászólás esetén, j) javaslatot tesz a napirendek összevont tárgyalására. 23. (1) Kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntés-előkészítés jellegű felvetés, vagy tudakozódás. A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képviselő-testület nem hoz döntést. (2) A Képviselő-testület rendes, munkaterv szerinti ülésén tárgyalt napirendek lezárása után a képviselő a polgármestertől, az alpolgármestertől, a bizottságok elnökeitől, a jegyzőtől önkormányzati ügyben, továbbá valamely intézkedésről, vagy annak elmaradásáról felvilágosítást kérhet (interpellálhat) amennyiben a kérdést és az interpellációt az ülés napját megelőző hétfő 16 órájáig írásban benyújtotta a polgármesterhez, aki gondoskodik a válasz megadására hatáskörrel rendelkező címzetthez történő továbbításáról. Az így benyújtott interpellációt az ülésen érdemben meg kell válaszolni. Amennyiben a válasz az ülés megkezdése előtt írásban megadható úgy a választ a képviselő-testület valamennyi tagjának a kérdéssel együtt elektronikus úton meg kell küldeni. Az ülés kezdete előtt írásban be nem nyújtott, vagy írásban megválaszolt kérdés az ülésen nem tehető fel. (3) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló amennyiben a válasz az ülés kezdete előtt részére megérkezett írásban, amennyiben az ülésen szóban kerül megválaszolásra szóban nyilatkozik. (4) Amennyiben az interpelláló a választ nem fogadja el, a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel szavaz a válasz elfogadásáról. Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a választ, annak vizsgálatát a tárgy szerint érintett bizottságra bízza és a vizsgálatba az interpelláló képviselőt be kell vonni. (5) Az ülésen napirend előtti felszólalásra nincs lehetőség. 24. (1) Az ülés vezetője a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát. (2) Az írásbeli előterjesztést az előterjesztő szóban, vagy írásban kiegészítheti, ha azt az előterjesztés kiküldése és a képviselő-testületi ülés közötti időszakban bekövetkezett változások indokolják. A döntési javaslat kiegészítésének van helye, ha az nem rendelkezett olyan kérdésről, amelyről indokolt lett volna. (3) Az írásbeli előterjesztést az előterjesztő szóban, vagy írásban kijavíthatja, ha névcsere, hibás névírás, szám, vagy számítási hiba, vagy más hasonló elírás történt az előterjesztésben, vagy a döntési javaslatban.

54 (4) A napirendet az előterjesztő legkésőbb a határozathozatalt megelőzően visszavonhatja, ez esetben a képviselő-testület külön, egyszerű szótöbbséggel határoz az előterjesztés napirendről történő levételéről. Amennyiben az előterjesztő a napirendet nem vonja vissza, de a visszavonást az ülésvezető indokoltnak tartja, határozathozatal előtt ő is javasolhatja a képviselő-testületnek a napirendről levételt, mely erről külön, egyszerű szótöbbséggel dönt. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 25. Az ülésvezető a hozzászólásokra az ülés vezetésének átadása nélkül is jogosult reagálni, válaszolni. A vitában a képviselő ugyanahhoz a napirendi ponthoz legfeljebb kétszer szólhat hozzá. Az első hozzászólás időtartama legfeljebb 3 (három) perc időtartamú, ismételt felszólalásra legfeljebb 2 (kettő) perces időtartamban kerülhet sor. Az öt percet meghaladó az ismételt felszólalás időtartamát is magába foglaló, azaz összesen 5 (öt) perc időtartamú első hozzászólásra az ülés vezetője adhat engedélyt. Amennyiben az ülésvezető az ismételt felszólalásra nem ad engedélyt, az érintett képviselő kérésére a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt a hozzászólás engedélyezéséről. A döntéshozatal előtt az előterjesztő bármikor időkeret nélkül hozzászólhat, az előkészítésben résztvevő bizottság elnöke a (2) bekezdésben meghatározott időkereten felül legfeljebb további 2 (kettő) perces időkeretben szólalhat fel. Az ülésen a tanácskozási joggal meghívottak a tevékenységi körüket érintő előterjesztések kapcsán felszólalhatnak. A felszólalás időtartama legfeljebb 2 (kettő) perc. Az időhatárt túllépő felszólalótól az ülés vezetője megvonja a szót. Az (2), (4)-(5) bekezdésben meghatározott időkorlátok alól az ülés vezetője a tárgyalt téma, vagy a hozzászólásban addig elhangzottak fontosságára figyelemmel felmentést adhat. Bármikor szót kérhet a) az előterjesztő, b) a képviselő a 26. (1) bekezdésben foglalt esetben, c) a jegyző, ha törvényességet érintő észrevételt kíván tenni. 26. (1) A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet, ennek időtartama legfeljebb 1 (egy) perc. (2) Ügyrendi kérdés a) a napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, elnapolására vonatkozó javaslat, b) a javaslat a hozzászólók listájának lezárására, vagy a vita lezárására, c) a szavazás módjára vonatkozó javaslat, d) a napirendi pont bizottsági tárgyalásának utalására vonatkozó tájékoztatás, (3) Az ügyrendi javaslatokról a képviselő-testület vita nélkül, minősített többséggel dönt. 27.

55 Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, az ülés vezetője felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra, kétszeri eredménytelen felszólítás után a felszólalótól megvonhatja a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanazon az ülésen ugyanabban az ügyben már nem szólalhat fel újra. 28. (1) A hozzászólásokat követően az ülés vezetője a vitát lezárja, szükség szerint összefoglalja a vita lényegét, kitér az előterjesztéstől eltérő véleményekre, a döntési javaslatot érintő valamennyi módosításra. (2) Az ülésvezető intézkedik a tanácskozás során elhangzott egyéb javaslatok, észrevételek érdemi megválaszolásáról. A vita lezárását követően a napirendi pont előterjesztője válaszol a hozzászólásokra, a döntéshozatal előtt a beérkezett módosító indítványokról véleményt mond. Az előterjesztő, illetőleg a megszólított válaszában tanácskozási joggal nem rendelkező, jelenlévő személyek közreműködését is kérheti. (3) A vita lezárása után személyes megjegyzéssel élhet az a képviselő, aki a vitában az ellene szóló, illetve sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani vagy a hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni. A képviselő által elmondottakat, vagy megjegyzésének általa kért részét szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni. A személyes megjegyzés lehetőségével a képviselő egy napirendi pont tárgyalásánál csak egy alkalommal élhet, legfeljebb 1 (egy) perc időtartamban. (4) A vita lezárását követően, a szavazás elrendelésétől annak befejezéséig sem érdemi, sem ügyrendi hozzászólásnak nincs helye, kizárólag a személyes érintettség vagy a szavazást befolyásoló egyéb rendkívüli esemény, így különösen technikai probléma bejelentésére van lehetőség. 29. (1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és a kiegészítő indítványokról dönt a képviselő-testület az elhangzás sorrendjében majd az eredeti határozati javaslatról, kivéve azt az esetet, amikor valamely módosító és/vagy kiegészítő indítvány egyszerű szótöbbséggel elfogadásra kerül. Ekkor a javaslatokról további szavazás nem történik. (2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási, kinevezési, megbízási és kitüntetési cím adományozási ügyben ha több személy esetében kell dönteni a képviselő-testület lépcsőzetes szavazással dönt. A lépcsőzetes szavazás során az egyes szavazási fordulókban a legkevesebb szavazatot kapott személy kiesik. A személyre vonatkozó szavazást minden esetben külön-külön személyenként kell lefolytatni és minden jelöltről dönteni szükséges. (3) Amennyiben valamelyik szavazási fordulóban az egyik személy a szükséges számú szavazatot megkapta, azt elfogadottnak kell tekinteni. Ennek hiányában annyi szavazási fordulót kell tartani, amennyi személy esetében döntést kell hozni. (4) Szavazategyenlőség esetén az előterjesztést a képviselő-testület azon a napon esetleges szünet beiktatásával újratárgyalhatja, vagy az előterjesztést az előkészítőnek visszaadhatja új előterjesztés készítése végett. Meghatározhatja az új előterjesztés benyújtásának határidejét, szempontjait, és további adatok beszerzését is kérheti.

56 30. (1) A tanácskozás rendjének fenntartása az ülésvezető feladata, az ülésvezető rend fenntartása iránt tett intézkedése mindenkire nézve kötelező. (2) Az ülés hallgatósága a képviselő-testület ülésén véleményét semmilyen formában nem nyilváníthatja ki, kivéve a 17. (4) bekezdésben meghatározott esetet. (3) A képviselő-testület ülésén résztvevő valamennyi jelenlévő személy a (6)-(8) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények mellett köteles az ülés méltóságát tiszteletben tartani, így különösen tartózkodni a) az étel- vagy italfogyasztástól, ide nem értve a víz és tea fogyasztását, valamint az orvosilag indokolt étel- és italfogyasztást, b) az üléshez, a tárgyalt napirendhez nem illő, az ülés rendjét zavaró magánbeszélgetések folytatásától, c) mobiltelefon, vagy egyéb kommunikációs eszköznek az ülés rendjét, vagy az ülésen résztvevőket zavaró használatától, d) az üléshez, a tárgyalt napirendhez nem tartozó sajtótermékek, egyéb nyomtatványok olvasásától. (4) Zárt ülés elrendelésekor az ülés hallgatósága és minden más személy a polgármesteri hivatal által kifejezetten a képviselő-testületi ülésen elhangzottak jegyzőkönyvezése céljából működtetett rendszer kivételével köteles a hang- és képfelvétel rögzítésére alkalmas eszközöket az ülésteremből eltávolítani, vagy azokat kikapcsolni. (5) A sajtó képviselői a) kötelesek az ülés méltóságához illő öltözékben megjelenni, b) kötelesek az ülés időtartama alatt a sajtó részére kijelölt helyen tartózkodni, c) az ülést, vagy az ülés vezetését nem zavarhatják, d) a (4) bekezdésben foglaltakat kötelesek megtartani. (6) Kétség esetén a (4), (5) bekezdés d) pontban foglaltak teljesítését az ülésvezető jogosult a polgármesteri hivatal közreműködésével ellenőrizni, továbbá az illetőt a kérdéses eszköznek az ülésteremből történő eltávolítására felszólítani akkor is, ha nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy az illető a (4) bekezdésben foglalt előírásoknak eleget tett-e. (7) Az ülésvezető a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy ha a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása, b) rendreutasítja azt, aki a képviselő-testülettel szemben méltatlan magatartást tanúsít, c) rendreutasítja képviselő esetében a széksértés jogkövetkezményeire figyelmeztetéssel rendreutasítja azt a felszólalót, aki a felszólalás során a képviselő-testület tekintélyét, vagy valamely képviselőre sértő kifejezést használ, d) figyelmezteti az ülésen résztvevőt vagy jelenlévőt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja, vagy magatartása a (3) bekezdésben, vagy az (5) bekezdés a)-c) pontban foglaltakba ütközik, e) megvonhatja a szót attól, aki a fentiekben írt rendzavaró magatartást megismétli, f) a képviselő kivételével, ismételt rendzavarás esetén, vagy az (5) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az ülésterem elhagyására hívhatja fel, ennek eredménytelensége esetén kivezettetheti az illető személyt. (8) Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülés vezetője az ülést félbeszakíthatja, vagy elhagyja az ülésvezetői széket, az ülés ezzel félbeszakad, és csak akkor folytatódik, ha az ülés vezetője ismét öszszehívja. (9) Az ülésvezetőnek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

57 (1) (2) (3) (4) (5) (6) A döntéshozatal, a képviselő-testület döntései 31. A Képviselő-testület a döntéseit általában a névszerinti és a titkos szavazás eseteit kivéve - kézfelemelés útján történő, nyílt szavazással hozza. Kézfelemeléssel történő szavazásnál szavazni először az igen, majd nem, végül a tartózkodom szavazatot kell ülésvezetői kérdésre adandóan kézfelemeléssel jelezni. A szavazatok összeszámlálásáról az ülésvezető gondoskodik. A nyílt szavazás módjának megváltoztatását a polgármester a napirend tárgyalásánál a szavazás megkezdéséig, vagy legalább 3 (három) települési képviselő együttesen írásban az ülés megkezdéséig kezdeményezheti. A képviselő-testület e javaslatok tárgyában felszólalás és vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz. Névszerinti szavazást kell tartani az ötvenmillió forinton felüli minden pénzügyi-, gazdasági döntéshez (hitelfelvétel, ingatlanértékesítés és hasznosítás, stb.). Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC -sorrendben felolvassa a települési képviselők névsorát. A képviselők felállva igen, nem, nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét a névsorral együtt átadja az ülésvezetőnek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki, jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 32. (1) A Képviselő-testület a Mötv. 46. (2) bekezdésben meghatározott esetekben titkos szavazást tarthat. (2) A titkos szavazás elrendelésére javaslatot tehet: a) az ülésvezetője, b) bármely települési képviselő, c) a jegyző (3) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. (4) Titkos szavazásnál a képviselő-testület által választott Jogi Bizottság mint Szavazatszámláló Bizottság jár el. (5) A Szavazatszámláló Bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok arányát, és a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely az alábbiakat tartalmazza: a) a szavazás helyét és napját, b) kezdetét és befejezését, c) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak nevét, tisztségét, d) a szavazás során felmerült körülményeket, e) a szavazás során tett megállapításokat és hozott határozatokat, f) a szavazás eredményét. (6) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a Szavazatszámláló Bizottság elnöke írja alá. (7) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a képviselő-testületnek a jegyzőkönyv ismertetésével jelentést tesz. 33. Minősített többség szükséges a Mötv ában meghatározottakon túlmenően a) a gazdasági program elfogadásához,

58 b) a kötvénykibocsátáshoz, c) a hitelfelvételhez, kezességvállaláshoz bruttó ötvenmillió forintot meghaladó érték esetén, d) a gazdasági társaság alapításához, gazdasági társaságba történő belépéshez, gazdasági társaság üzletrészének átruházásához, a gazdasági társaság megszüntetésének kezdeményezéséhez, továbbá a gazdasági társaság megszüntetéséhez, valamint amennyiben törvény, vagy a társasági szerződés, alapító okirat a döntéshez minősített többséget ír elő, e) vagyontárgy elidegenítéséhez, megszerzéséhez, megterheléséhez, pályázati felhívás jóváhagyásához, ha az értékesített, illetőleg az értékesíteni, megszerezni, megterhelni kívánt vagyontárgy forgalmi értéke a bruttó ötvenmillió forintot meghaladja, f) az Önkormányzat vagyonának értékbecslés alatti értékesítéséhez, g) idegen vagyonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek vállalása esetén értékhatár nélkül, h) az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok értékesítéséhez, továbbá értékpapír vásárlásához ötvenmillió forintot meghaladó névérték esetén, i) díszpolgári cím, önkormányzati kitüntető cím és elismerés adományozásához, vagy megvonásához, j) a széksértés tényének megállapításához, a széksértés elkövetése miatt bírság kiszabásához, k) a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos bizottsági tájékoztatóról való döntéshez, l) lakáscélú támogatások helyi szabályairól szóló 14/1998. (V. 15.) önkormányzati rendeletben előírt méltányossági ügy elbírálásához, m) amilyen ügyben ez a rendelet így rendelkezik. 34. (1) A képviselő-testület határozatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal per jellel elválasztott évszámmal, zárójelben az ülés dátumával (római számmal jelölt hónap, arab számmal jelölt nap), a döntéshozó beazonosítását szolgáló nyomtatott nagybetűkkel történő jelölésével utána a határozat szó feltüntetésével, valamint a döntés tartalmára utaló tömör ról/ről képzővel ellátott címmel kell ellátni. (MINTA: /2015. (III.26.) KT határozat a napirend elfogadásáról) (2) A határozat tartalmazza a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét. (3) A képviselő-testületi határozatokról a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. (4) A határozatokat a képviselő-testületi ülést követő 3 (három) munkanapon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek, szerveknek. (5) A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott végzésének megjelölése: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének [sorszám]/[év] ([hónap]. [nap].) végzése a [cím]ról/ről. A végzésre egyebekben a határozatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Önkormányzat rendeletalkotása 35. (1) A rendelet-tervezetek elkészítésénél a jogalkotásról szóló törvényt, ennek végrehajtási rendeletét, a rendeletalkotására felhatalmazó törvényhelyeket, és e törvények végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell figyelembe venni. Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: a) a képviselők,

59 b) a Képviselő-testület bizottsága, c) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, d) a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői. (2) A rendeletalkotásra irányuló kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. (3) A rendelet-tervezetekhez is írásos előterjesztést kell készíteni. Ebben a tervezet általános indokolása mellett az egyes jelentősebb rendelkezések részletes indokolásának, a rendeletalkotás okának is szerepelnie kell. A rendelet-tervezet elkészítésére a képviselő-testület elveket, szempontokat állapíthat meg. (4) A tervezetet a polgármesteri hivatal tárgy szerint érintett munkatársai (szervezeti egységei) készítik elő. Az előkészítéssel megbízható a tárgy szerint illetékes bizottság, a testület által létrehozott ideiglenes bizottság, és bevonható külső szakértő is, melyre a jegyző tesz javaslatot. (5) Rendelet-módosítás esetén a módosítandó rendelkezésre idézetként utalni, vagy azt fénymásolatként csatolni kell. (6) A tervezet véleményezése: a) a polgármester a jegyző véleményének meghallgatása után egyes rendelettervezeteket az érdemi vita előtt közmeghallgatásra bocsáthatja (ezek: költségvetés, településrendezési eszközök, stb. lehetnek), b) a lakosság széles rétegének jogait, kötelességeit érintő önkormányzati rendeletek tervezeteit legalább 10 (tíz) napig közszemlére kell bocsátani, melynek megtörténtéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. A közszemlére tett rendelet-tervezettel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a jegyző részére kell eljuttatni, amelyekről a jegyző a Képviselő-testületet tájékoztatja a tervezet tárgyalásakor, c) a külön törvényekben meghatározott rendelet-tervezeteket az ott megjelölt szerveknek, személyeknek kell véleményezés céljából megküldeni. (7) A jegyző a rendelet-tervezetet előkészítés és véleményeztetést követően, indoklással együtt a képviselő-testület elé terjeszti. A képviselő-testület először a módosító indítványokat tárgyalja. A módosító indítványok tárgyalását követően a képviselő-testület a módosító indítványokról dönt, majd ezt követően dönt a rendelet-tervezet teljes szövegéről. (8) Az önkormányzati rendeleteket a helyben szokásos módon és a Fonyódi Közlönyben kell kihirdetni. Az önkormányzati rendeletek kihirdetésének napja megegyezik a Fonyódi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés napjával. Az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (9) A jegyző két évenként gondoskodik a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról, ennek eredményéről előterjesztést készít a képviselő-testület számára. A jegyző köteles a hatályos rendeletek jegyzékét naprakész állapotban vezetni. (10) A Fonyódi Közlönyt a képviselő-testületi ülést követő hónap 15. napjáig, a december hónapban megtartott képviselő-testületi ülést követően a hónap 30. napjáig kell megszerkeszteni, s kiadni. A Fonyódi Közlöny szerkesztéséről és kiadásáról a jegyző gondoskodik. (11) A Fonyódi Közlönyt a jegyzőnek meg kell küldenie elektronikus úton: a) a képviselő-testület tagjainak, b) az önkormányzati intézmények vezetőinek és c) az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságoknak, amennyiben annak tartalmát képező rendelet a szervezet tevékenységét, feladatellátását érinti. 36. (1) A jegyző folyamatosan vizsgálja, hogy az önkormányzati rendeletek nem ellentétesek-e magasabb szintű jogszabályokkal, azok módosításaival, vagy a megváltozott körülmé-

60 nyek, társadalmi viszonyok nem igénylik-e a rendeletek módosítását, esetlegesen hatályon kívül helyezését, vagy új rendelet alkotását. A vizsgálat eredményeként és az új jogszabályok megjelenését követően az abban megjelölt, ennek hiányában ésszerű időponton belül gondoskodik az önkormányzati rendelet szükségszerű módosításáról. (2) A jegyző elkészíti a rendelet egységes szerkezetbe foglalását. Az egységes szerkezetbe foglalt rendeleteket meg kell küldeni a kormányhivatal részére a jegyzőkönyv felterjesztésével egyidejűleg, valamint közzé lehet tenni a helyben szokásos módon. A jegyzőkönyv 37. (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni 3 (három) eredeti példányban. (2) A jegyzőkönyvnek az Mötv.-ben foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell a) az ülés jellegét, nyilvános vagy zárt módját, b) az ülés megnyitásának idejét, c) a napirend előtti felszólalásokat és annak lényegét, d) szükség esetén az elnök intézkedéseit, e) a Képviselő-testület ülésén történt fontosabb eseményeket, f) az ülés bezárásának idejét, g) napirendi pontonként az előterjesztő(k) nevét, h) a képviselő(k), vagy más hozzászóló(k) kérésére írásos különvéleményét, vagy kérésére az általa elmondottak szó szerinti rögzítését, i) ismételt szavazás esetén az ismétlés okát, j) név szerinti szavazás esetén az arról készült jegyzőkönyvet, k) titkos szavazás esetén a titkos szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyvet, l) bizottsági összefoglalókat napirendenként. (3) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. (4) Az első eredeti példányt az irattárba kell helyezni, a második eredeti példányt a külön jogszabály szerint meg kell küldeni a kormányhivatalnak, a harmadik példányt a városi könyvtárban kell közzé tenni. (5) A képviselő-testületi ülésről a tárgy évben készített jegyzőkönyvek egy eredeti példányát évenként kötetbe kell kötni zárt, illetve nyilvános ülésenkénti bontásban. (6) A Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jegyzőkönyv mellékleteit. (7) A jegyzőkönyv mellékletei: a) meghívó, b) előterjesztések, c) jelenléti ív, d) határozati javaslatok, e) rendeletek hiteles szövege, f) interpellációk, g) interpellációkra adott írásbeli válaszok, h) titkos szavazási jegyzőkönyv egy példánya i) név szerinti szavazásról készült névsor. (8) A Képviselő-testület a) nyílt üléséről bárki, b) zárt üléséről a jegyzőkönyvvezető hangfelvételt készíthet. A felvételek felhasználásánál be kell tartani az adatvédelmi, illetve a zárt ülésre vonatkozó rendelkezéseket.

61 (9) A választópolgárok a zárt ülés kivételével betekinthetnek a Képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. 7) IV. FEJEZET 8) A KÉPVISELŐ, A TANÁCSNOK, A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEI Az önkormányzati képviselő 38. A képviselő (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) a) olyan magtartást tanúsít, amely méltóvá teszi képviselői tevékenységre, a választók bizalmára, b) döntéseit kizárólag saját meggyőződése alapján hozza meg, szavazatát megindokolni nem köteles, őt szavazata, véleménye miatt hátrány nem érheti, c) jogainak védelme érdekében a polgármesterhez, a képviselő-testülethez fordulhat, d) az e rendeletben foglaltak szerint kérheti hozzászólásának, vagy a hozzászólásához kapcsolódó e) napirendi pontnál elhangzott hozzászólások szó szerinti jegyzőkönyvezését, f) felkérés alapján részt vesz a képviselő-testületi ülések, előterjesztések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban, g) külön önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján tiszteletdíjra jogosult, h) legkésőbb a képviselő-testületi, vagy bizottsági ülés kezdete előtt egy órával bejelenteni, ha az ülésen történő részvétele akadályozott. 39. Az a képviselő, vagy nem képviselő bizottsági tag, aki a képviselő-testület, a bizottság ülésének, a közmeghallgatásnak a méltóságát magatartásával sérti, továbbá a képviselőtestület, vagy a bizottság ülésén a képviselő-testület, a bizottság tagjait sértő kifejezésekkel illeti, széksértést követ el. Széksértést követ el az továbbá az a képviselő, vagy nem képviselő bizottsági tag is, aki fenti magatartást a képviselő-testületi, vagy bizottsági ülésen kívül valósítja meg. A széksértés tényét, bármely képviselő indítványára a képviselő-testület vita nélkül, minősített szótöbbséggel állapítja meg. A nem képviselő bizottsági tag széksértése esetén a képviselő-testület a széksértést elkövető bizottsági tag megbízását visszavonhatja. A széksértést elkövető személy ötezertől harmincezer forintig terjedő bírsággal sújtható. Amennyiben a képviselő-testületi ülésen széksértést elkövető bántó kijelentését rögtön visszavonja, továbbá a sértettet, a képviselő-testületet, a bizottságot megköveti, a képviselő-testület eltekinthet a bírság kiszabásától. A bírság összegéről a polgármester indítványára a képviselő-testület vita nélkül, minősített szótöbbséggel dönt. A széksértés tényének, valamint a bírság összegének megállapításáról szóló határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. A bírság összegét nyolc naptári napon belül kell befizetni, vagy átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára. A bírság befizetésének elmaradása esetén a képviselő, nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíját a következő folyósításkor a bírság összegével csökkenteni kell. 40. (1) Azon képviselő, aki tizenkét hónap átlagában a rendes képviselő-testületi, vagy a rendes bizottsági ülések legalább felén nem jelenik meg amennyiben a képviselő mandátuma a

62 (2) (3) (4) (5) (6) törvény erejénél fogva nem szűnik meg, vagy ugyan az ülésen megjelenik, azonban az ülésről, annak lezárását megelőzően eltávozik, annak a tiszteletdíja a képviselő-testület döntését követő hónaptól számított legfeljebb tizenkét hónapra a mulasztott rendes ülések arányához igazodva legalább ötven százalékkal csökkenthető. A mulasztások tekintetében a képviselő-testületi és a bizottsági üléseken részvétel elmulasztása külön-külön értékelendő és vizsgálandó.. Azon képviselő, aki az Mötv. 32. (2) bekezdés j)-k) pontjaiban meghatározott kötelezettségeit megszegi, annak a tiszteletdíja a képviselő-testület döntését követő hónaptól számított legfeljebb tizenkét hónapra megvonható. Azon képviselő, aki az Mötv.-ben meghatározott, az (1)-(2) bekezdés hatálya alá nem tartozó más kötelezettségeit megszegi, annak a tiszteletdíja a képviselő-testület döntését követő hónaptól számított legfeljebb tizenkét hónapra, a jogsértés képviselő-testület által mérlegelt súlyától függően legalább huszonöt, legfeljebb hetvenöt százalékkal csökkenthető. Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott döntés meghozatalát bármely képviselő, a bizottság, vagy a polgármester bizonyítékai megjelölésével indítványozhatja, a képviselőtestület döntésének meghozatalához minősített többség szükséges. Az (1)-(3) bekezdésben foglalt ügyekben érintett képviselőt írásban vagy szóban, az ülésen megilleti a nyilatkozattétel joga. A képviselő-testület megfelelő gondossággal mérlegelni köteles, hogy a mulasztás milyen okra vezethető vissza, felróhatóság hiányában az (1)-(3) bekezdésben rögzített jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak, ebben az esetben a képviselő-testület az indítványt köteles elutasítani. 41. (1) Azon képviselő esetében, aki a személyes érintettségének bejelentését akár a képviselőtestületi, akár a bizottsági ülésen elmulasztja, e tény ismertté válásakor a Jogi Bizottság előtt haladéktalanul vizsgálatot kell lefolytatni. A vizsgálat lefolytatását bármely képviselő, a bizottság, vagy polgármester bizonyítékai megjelölésével indítványozhatja. A vizsgálat eredményéről a Jogi Bizottság elnöke az elnökkel szembeni eljárás esetén a bizottság által erre kijelölt képviselő, annak soron következő rendes ülésén tájékoztatja a képviselő-testületet, továbbá indokolt javaslatot tesz a képviselő-testületnek a (2) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazására, vagy e jogkövetkezmények alkalmazásának mellőzésére. Az érintett képviselőt írásban vagy szóban, a Jogi Bizottság és a képviselő-testület ülésén egyaránt megilleti a nyilatkozattétel joga. (2) A képviselő személyes érintettsége bejelentésének elmulasztása esetén a) a képviselő-testület az érintett döntését megváltoztathatja, hatályon kívül helyezheti, b) felróhatóság esetén az érintett képviselő tiszteletdíját, az eset összes körülményének mérlegelésével a képviselő-testület döntését követő hónapra az általa meghatározott arányban csökkentheti, vagy teljes egészében megvonhatja, c) törvényben meghatározott jogkövetkezmény iránti intézkedést kezdeményez. A tanácsnok 42. (1) A képviselő-testület a polgármesternek, bármely települési képviselőnek a javaslatára a települési képviselők közül 1 tanácsnokot választ. A tanácsnok felügyeli a beruházásokkal és fejlesztésekkel, valamint a város idegenforgalmi, turisztikai célkitűzéseivel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását. (2) A tanácsnok az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva

63 (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) a) a képviselő-testület, vagy a polgármester eseti, vagy állandó megbízása alapján képviseli az önkormányzatot, b) a képviselő-testület, vagy a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró szerv felé előterjesztési, kezdeményezési, konzultációs joggal rendelkezik, c) a képviselő-testület és a bizottság által tárgyalt előterjesztés kapcsán véleményezési jogkört gyakorol, ilyenkor véleményének kikérése kötelező, d) a polgármestertől, alpolgármestertől, a bizottsági elnöktől, önkormányzati fenntartású intézmény vezetőjétől, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, vagy az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselőjétől, felügyelő bizottságától felvilágosítást, tájékoztatást kérhet, e) a jegyzőtől, a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek vezetőjétől felvilágosítást, tájékoztatást, közreműködést kérhet, f) köteles a feladatkörét érintő jelentősebb előterjesztés bizottsági ülésén, a vonatkozó napirend tárgyalásán részt venni akkor is, ha az adott bizottságnak nem tagja. A (2) bekezdés c) pontban meghatározott esetben képviselő-testületi, bizottsági előterjesztésen, vagy ahhoz csatolva a tanácsnok saját kezű aláírásával ellátott véleményét csatolni kell. A tanácsnok a képviselő-testület, vagy a polgármester által rábízott ügyet köteles ellátni, köteles a képviselő-testületnek, illetőleg a polgármesternek szükség, vagy az általuk előírtak szerint beszámolni. A tanácsnok megbízatása megszűnik, ha megbízatásáról lemond, továbbá, ha a képviselőtestület a megbízatását visszavonja, valamint, ha képviselői mandátuma bármely okból megszűnik. Amennyiben a tanácsnok megbízatása megszűnik, az általa ellátott, a rábízott ügyek állásáról megbízatás megszűnését követő tizenöt napon belül köteles írásban köteles megbízója felé beszámolni, továbbá halaszthatatlan cselekmény, vagy döntés szükségessége esetén köteles ennek tényét a megbízója felé haladéktalanul jelezni. A tanácsnok a) a naptári év utolsó rendes képviselő-testületi ülésén, amennyiben a naptári évben legalább százhúsz napig tanácsnoki megbízatással rendelkezett, és a beszámoló idején tanácsnoki megbízatással rendelkezik, b) a ciklus végén, a ciklus utolsó rendes képviselő-testületi ülésén köteles tevékenységéről a képviselő-testület előtt beszámolni. A képviselő-testület bizottságai és üléseinek rendje 43. A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságot választhat. A bizottság feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A képviselő-testület indokolt esetben, meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása, feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart. Az állandó bizottságokat (továbbiakban: bizottság), összetételét az (5) bekezdés, elnökének, tagjainak nevét és elérhetőségét a 2. számú függelék tartalmazza. A bizottság a) dönt a 2. számú melléklet szerinti, a részére átruházott ügyekben, b) benyújtja az előterjesztéseket a képviselő-testület felé, c) előterjesztésekhez állásfoglalást készít, d) gyakorolja a testület által átruházott hatáskört,

64 (5) A bizottságok neve és létszáma: Neve Képviselő tagjainak Nem képviselő tagjai- száma nak száma a) Pénzügyi Bizottság 3 2 b) Városfejlesztési Bizottság 4 3 c) Jogi Bizottság 3 2 d) Humán Bizottság (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. (2) Az elnök köteles összehívni a bizottságot: a) a képviselő-testület határozatára b) a Polgármester indítványára, (3) A bizottság a) minden ülésére meg kell hívni a/az: aa) polgármestert, ab) alpolgármestert, ac) jegyzőt, ad) bizottság tagjait, ae) önkormányzat jogi képviselőjét, b) meg kell hívni a vonatkozó napirendi pont tárgyalásához a/az: ba) előterjesztőt, bb) Hivatal és Önkormányzat intézményeinek érdekképviseleti szervét, ha a bizottság ezek átszervezését, munkáját, munkarendjét, vagy azt érintő előterjesztést tárgyal, bc) könyvvizsgálót, bd) azokat a személyeket, szervezeteket, melyek meghívását előzetesen a képviselő-testület, vagy a bizottság a döntésével kérte, be) mindazokat, akiknek jelenléte az adott napirend alapos és körültekintő megtárgyalásához szükséges (pl. szakértő, szaktanácsadó), c) a vonatkozó napirend tárgyalásához meghívható az érintett - és jogi képviselője - figyelemmel az adatvédelemre, az önkormányzat gazdasági és üzleti érdekére, a közigazgatási/államigazgatási eljárás határozat-tervezetére vonatkozó szabályaira. 45. (1) A bizottsági ülésről készített jegyzőkönyv tartalmára az 38. -ban meghatározott, képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (2) A bizottság által hozott önkormányzati döntésekről nyilvántartást kell vezetni, amelyről a jegyző gondoskodik. 46. (1) Valamennyi bizottság állásfoglalásával nyújtható be a) a zárszámadást,

65 b) a költségvetést, c) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó előterjesztés. (2) A tárgy szerint illetékes bizottság nyújtja be a) az átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntése elleni fellebbezést, b) a tevékenységéről szóló, négyéves ciklusonként kötelező beszámolót. Az együttes bizottsági ülés külön szabályai 47. (1) A bizottságok a polgármester vagy az érintett bizottság elnökének javaslatára együttes ülést tarthatnak. Az együttes ülés akkor határozatképes, ha a bizottság jelenlevő tagjai bizottságonként a határozathozatalhoz elégséges számban jelen vannak. (2) Az együttes ülést annak a bizottságnak az elnöke vezeti le, amelyben az érintett bizottsági elnökök megegyeznek. Megegyezés hiányában a legidősebb bizottsági elnök vezeti le az ülést. (3) Az ülés időpontjában és helyében a bizottsági elnökök állapodnak meg. (4) A bizottságok a javaslatról külön-külön szavaznak. (5) A határozatok számozása bizottsági döntésenként folyamatosan történik. A polgármester 48. (1) A közvetlenül megválasztott Polgármester tisztségét főállásban látja el. (2) A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság elnöke a polgármester tekintetében átruházott hatáskörben ellátja: a) távollétek igazolása, b) javaslattétel jutalmazásra, c) személyi anyag ellenjegyzése. (3) A polgármester a Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatai, különösen: a) segíti a települési képviselők munkáját, b) összehívja és vezeti a Képviselő-testület üléseit, c) képviseli az Önkormányzatot, d) az Önkormányzati rendeleteket, valamint a képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvet a jegyzővel aláírja, e) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, f) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat érvényesülését, g) nyilatkozik a sajtónak. Az alpolgármester 49. (1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, tagjai munkájának segítésére egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. (2) Az alpolgármester megválasztása és megbízatásának visszavonása tekintetében a titkos szavazást 33. szerint kell lebonyolítani. (3) A megválasztott alpolgármester tevékenységi területét, munkafeladatát a polgármester

66 határozza meg. (4) A polgármestert az alpolgármester helyettesíti. (5) A helyettesítési kötelezettség akkor keletkezik, ha a polgármester a hivataltól legalább 30 napon túl távol van. (6) A polgármestert helyettesítő alpolgármester jogai és kötelezettségei a polgármesterével azonosak. A jegyző 50. (1) A jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző, mindkettő akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítésére a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak irányadók. (2) A jegyző: a) előkészíti a képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, b) ellátja a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat, c) a képviselő-testületi ülésen az előterjesztés vitájában szavazás előtt törvényességi észrevételt tesz, ha bármely javaslat ügyében ez szükséges, d) rendszeres tájékoztatást ad a polgármesternek, a képviselő-testületnek, a képviselő-testület bizottságainak az Önkormányzat munkáját érintő hatályos jogszabályokról. e) évenként beszámol munkájáról a képviselő-testületnek. (3) A jegyző önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos feladatai: a) Kezdeményezheti önkormányzati rendelet megalkotását, b) Végzi az önkormányzati rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzati rendeletalkotás folyamatában, c) Ellátja a rendeletek előzetes és utólagos hatásvizsgálatával, a hatályosulás felülvizsgálatával kapcsolatos teendőket, d) A megalkotott önkormányzati rendelet kihirdetéséről és hatályba léptetését követő intézkedések megtételéről gondoskodik. A hivatal 51. (1) A képviselő-testület hivatala: Fonyódi Polgármesteri Hivatal (2) A polgármesteri hivatal székhelye: HU-8640 Fonyód, Fő utca 19. (3) A polgármesteri hivatal működését külön Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. 9) V. FEJEZET 10) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK KAPCSOLATA 52.

67 (1) Az Önkormányzat a lakosság és üdülőtulajdonosok önszerveződő közösségeivel együttműködik: a) a tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetésében, b) a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházás és településfejlesztési tervek véleményezésében, c) a rendelet-tervezetek véleményezésében, d) és bevonja a közös ügyek intézésébe. (2) A képviselő-testületi és bizottsági üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek a fonyódi székhellyel rendelkező önszerveződő közösségek a tevékenységüket érintő napirendek tárgyalásánál. Kezdeményezhetik a közszolgáltatásokban tervezett döntésekről a tájékoztatást. (3) A képviselő-testület a költségvetésében meghatározottak szerint pénzügyi eszközökkel is támogathatja az önszerveződő közösségek tevékenységét. (4) A kapcsolattartást szolgálja az Önkormányzattal összefüggő híreknek a helyi televízióban, az önkormányzati újságban és az internetes honlapon való megjelentetése. 11) VI. FEJEZET 12) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA 53. (1) Az Önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelékezéseket önálló önkormányzati rendeletben kell szabályozni. (2) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A törzsvagyon az a vagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak jegyzékét külön rendelet mellékletei tartalmazzák. (3) Az önkormányzat a képviselő-testület döntése szerint, vagyonának növelése és a város működése, működtetése érdekében, részt vehet különböző vállalkozásokban és ennek érdekében gazdasági társaságot hozhat létre a vagyonrendeletében foglaltak szerint. (4) A polgármester saját hatáskörében az Önkormányzat vagyonát, vagyoni jogait érintő kérdésekben a (7) bekezdésben foglalt kivétellel 5 millió forint értékhatárig köthet szerződéseket, vehet fel hitelt, írhat alá megállapodásokat, szándéknyilatkozatokat az Önkormányzat vagyonrendeletében írt feltételek szerint. A polgármester a fenti esetekben: a) nyilatkozhat az elővásárlási-, és használati jog gyakorlásáról, b) hozzájárulhat a szerződést biztosító mellékkötelezettségek alapításához, törléséhez. (5) A polgármester az önkormányzati követelés lemondására külön rendeletben foglaltak szerint, abban meghatározott értékek szerint jogosult. (6) A polgármester a közmeghallgatások során köteles tájékoztatni az állampolgárokat az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról. (7) A polgármester dönt az eljárás megindításáról, illetve az eljárás eredményéről a Közbeszerzési Tervben szereplő 20 millió forintot meg nem haladó értékű közbeszerzések esetében. (8) Amennyiben a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni, a polgármester dönt az eljárás megindításáról és az eljárás eredményéről. (9) A polgármesternek a (6) és (7) bekezdésben végzett tevékenységéről a legközelebbi, munkaterv szerint tartandó testületi ülésen írásban be kell számolnia.

68 Az Önkormányzat költségvetése 54. (1) A képviselő-testület a költségvetést rendeletben határozza meg, melynek elfogadása két fordulóban történik. (2) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének tervezetét a jegyző készíti elő, a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Az előterjesztést valamennyi bizottság kötelezően megtárgyalja. A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért pedig a polgármester a felelős. Az Önkormányzat gazdálkodása 55. (1) Az Önkormányzat a gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatal útján látja el. Ennek megfelelően: a) a polgármester által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére, b) gondoskodik az Önkormányzat saját bevételeinek teljesítéséről, c) elkészíti az Önkormányzat pályázatait, és gondoskodik a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról, d) a kincstári gazdálkodás formájában gondoskodik az önkormányzat és az általa alapított intézmények pénzellátásáról, továbbá a Fonyódi Kistérség Többcélú Társulás feladatellátásával a belső ellenőrzésről, e) biztosítja az Önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű vezetését, s ezen belül kialakítja a saját-, és jóváhagyja az intézmények számlarendjét, f) biztosítja az Önkormányzat vagyonának nyilvántartását, g) elkészíti az Önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi költségvetési beszámolóhoz, h) az Önkormányzat a költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az Önkormányzat intézményei működési kiadásainak kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről. (2) Kötelezettségvállalást a) 5 millió Ft-ig a polgármester, b) 5 millió Ft felett 50 millió Ft-ig a képviselő-testület, c) 50 millió Ft felett a képviselő-testület minősített többségű és névszerinti szavazással vállalhat. (3) Az átruházott hatáskörben történt kötelezettségvállalásról a képviselő-testület soron következő ülésén be kell számolni. (4) Az önkormányzat ingó és ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának, nyilvánossá-

69 gának versenyeztetésének és az önkormányzati követelés lemondásának szabályait külön, az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet tartalmazza. (5) A képviselő-testület az ülésén alakítja ki azon álláspontját is, amelyet az Önkormányzatot képviselő személynek képviselnie kell a gazdasági tárgyságokban, mint gazdasági társaság tagjának. Ez a személy a képviselő-testületnek tartozik felelősséggel azért, hogy a gazdasági társaság taggyűlésén azt az álláspontot képviselte-e, amivel őt a képviselőtestület megbízta. 56. A rendeletben meghatározott értékek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendőek. VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 57. (1) E rendelet április 1.-én lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete és annak módosítására vonatkozó valamennyi önkormányzati rendelete, melyek az alábbiak: 16/2014. (X.27.);11/2014 (IV.25.), 5/2014 (II.7.), 24/2013. (XII.20.); 12/2013 (IV.30.), 32/2012. (XII. 20.); 16/2012.(VI.01.); 3/2012.(II.24.); 21/2010.(X.14.), 23/2009.(X.30.), 20/2009.(VIII.28.), 19/2009.(VI.25), 17/2008. (VIII. 29.), 15/2008. (VII. 2.), 21/2007. (IX. 27.), 15/2007. (VI. 1.), 11/2007. (IV. 27.), 8/2007. (III. 30.), 7/2007. (III. 1.). Kelt: Fonyód, év március hónap, 20. napján /: Hidvégi József :/ polgármester /: Dr. Széll Attila :/ jegyző ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetése év március hónap napján megtörtént. /: Dr. Széll Attila :/ jegyző

70 1. függelék a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

71

72 2. függelék a /2015. (.) önkormányzati rendelethez Polgármester: Hidvégi József (8640 Fonyód, Turul u Képviselők: Árok László Dr. Metz József Erdei Barnabás Farkas Gábor Gyurina Mária Kiss Zoltán István Lehel László Óh Zsolt (8640 Fonyód, Mező u (8640 Fonyód, Magay u (8640 Fonyód, Ady E. u /2 (8640 Dobó I. u (8640 Fonyód, Halász u (8640 Fonyód, Bólyai F. u (8640 Fonyód, Sándor 5. (8640 Fonyód, Csend utca 7. Bizottságok összetétele: Jogi Bizottság Elnök: Óh Zsolt Tagjai: Árok László Dr. Metz József Dr. Barabás Ferenc Dr. Tóth Mihály Pénzügyi Bizottság Elnök: Gyurina Mária Tagjai: Erdei Barnabás Kiss Zoltán István Kertész-Balázs József Városfejlesztési Bizottság Elnök: Árok László Tagjai: Gyurina Mária Lehel László Kiss Zoltán István Kovács Ferenc Kardos János Vajda Tibor Humán Bizottság Elnök: Erdei Barnabás Tagjai: Óh Zsolt Szőcs Mihályné Ellenberger József (8640 Fonyód, Csend utca 7. (8640 Fonyód, Mező u (8640 Fonyód, Magay u (8640 Fonyód, Harmatos u (8640 Fonyód, Borszék u (8640 Fonyód, Halász u (8640 Fonyód, Ady E. u /2 (8640 Fonyód, Bólyai F. u (8640 Fonyód, Virág u (8640 Fonyód, Mező u (8640 Fonyód, Halász u (8640 Fonyód, Sándor 5. (8640 Fonyód, Bólyai F. u (8640 Fonyód, Makai u (8640 Fonyód, Tabán u (8640 Fonyód, Kisfaludy u. 16/A. (8640 Fonyód, Ady E. u /2 (8640 Fonyód, Csend utca 7. (8640 Fonyód, Reviczky u. 1/2 (8640 Fonyód, Tabán u

73 1. melléklet a /2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez

74 2. melléklet a /2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez 13) BIZOTTSÁGOK FELADAT ÉS HATÁSKÖREI Pénzügyi Bizottság feladat és hatásköre 1. véleményezi az önkormányzat költségvetését érintő testületi döntéseket,

75 2. véleményezi az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos beszámolókat, tájékoztatókat előzetesen 3. véleményezi az önkormányzat költségvetését érintő előterjesztéseket, rendeleteket, 4. javaslatot tesz az önkormányzati adórendeletek módosítására, 5. figyelemmel kíséri és gazdasági szempontból elemzi az önkormányzat által eszközölt műszaki fejlesztéseket, beruházásokat, ennek keretében véleményezi az ilyen tartalmú szerződéseket és folyamatosan figyelemmel kíséri azok teljesítését, különös tekintettel a teljesítési garanciákra (határidő, jog és kellékszavatosság, kötbér stb.) 6. javaslatot tesz az önkormányzat által biztosított szolgáltatások díjainak meghatározása, továbbá a bérleti díjak megállapítása tárgyában, 7. folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati ingatlanvagyon (vagyonkataszter alapján) helyzetét, esetleges értékesítésre, vételre, illetve azok hasznosítására (bérlet, használat, haszonbérlet stb.), továbbá az ezekkel kapcsolatos szerződéskötési feltételekre tesz javaslatot, 8. véleményezi az önkormányzati vagyongazdálkodást és pénzügyi gazdálkodást érintő előterjesztéseket, 9. figyelemmel kíséri az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok működését 10. intézkedést kezdeményez a képviselő-testületnél a költségvetési gazdálkodás és az önkormányzati vagyongazdálkodást érintő kérdésekben, 11. figyelemmel kíséri a településfejlesztést és a beruházásokat érintő pályázati lehetőségeket és azok bonyolítását. 12. döntés az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról 13. az Önkormányzatnál és az intézményei és az általa alapított, illetve többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét, b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az ezt előidéző okokat, c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, d) ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését, 14. kezdeményezi a Képviselő-testületnél az önkormányzati biztos kirendelését a külön jogszabály által előírt esetben, 15. kérelem alapján dönt az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a civil szervezetek támogatására meghatározott összeg felosztásáról. 16. a fentiekben meghatározott a feladatkörébe tartozó kérdésekben tett megállapításairól tájékoztatja a képviselő-testületet, Humán Bizottság feladat és hatásköre 1. az önkormányzati fenntartású, működtetésű köznevelési intézmények tekintetében jogszabály felhatalmazása alapján vizsgálhatja az intézmény működését, ennek érdekében az intézményvezetőtől tájékoztatást kérhet. 2. dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról; az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

76 3. elbírálja a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokat és egyéb tehetséggondozással összefüggő tá- mogatásokat állapít meg. 4. előzetesen véleményezi a feladat és hatáskörébe tartozó rendelet-tervezeteket, 5. előzetesen véleményezi a képviselő-testület azon előterjesztéseit, amelyek feladat és hatáskörét érintik, 6. figyelemmel kíséri a helyi sporttal foglalkozó társadalmi szervezetek és intézmények tevékenységét, azok támogatását, értékeli a kapott támogatások felhasználását és erről a képviselő-testületet tájékoztatja, 7. figyelemmel kíséri a települési sporttal kapcsolatos pályázati lehetőségeket és azok bonyolítását 8. figyelemmel kíséri és elemzi az illetékességi területén élő gyermekkorúak szociális, oktatási és kulturális helyzetét és erről évente a költségvetési koncepció elfogadását megelőzően beszámol a képviselő-testületnek, 9. figyelemmel kíséri és elemzi illetékességi területén élők szociális helyzetét, erről évente a költségvetési koncepció elfogadását megelőzően beszámol a képviselő-testületnek, 10. folyamatos kapcsolatot tart a gyermekvédelem helyi szervezeteivel, intézményeivel és azoktól felvilágosítást kérhet a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben, 11. javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a feladat és hatáskörét érintő rendelet megalkotására, illetve rendelet módosítására, figyelemmel kíséri a rendeletben foglalt szabályok hatályosulását. 12. javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a költségvetés módosítására feladat és hatáskörének ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében, 13. kapcsolatot tart a gyermekjóléti és köznevelési célú területi, térségi és országos továbbá helyi szakmai szervezetekkel, intézményekkel és társadalmi szervezetekkel, 14. kapcsolatot tart a helyi illetve területi, térségi és országos szintű szociális feladatkörben tevékenykedő szakmai szervezetekkel, intézményekkel és társadalmi szervezetekkel, javaslatot terjeszt a képviselő-testület felé az ezekkel történő kapcsolatfelvételre. 15. önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján I. fokú önkormányzati hatósági jogkört gyakorol, 16. részt vesz az önkormányzati sport rendezvények szervezésében, 17. véleményezi a feladat és hatáskörét érintő testületi előterjesztéseket, 18. véleményezi a köznevelési intézményeket érintő testületi döntéseket, Városfejlesztési Bizottság feladat és hatásköre 1. a Pénzügyi Bizottsággal együttműködik a településen megvalósítandó infrastrukturális fejleszté sek aktuális kérdéseiben, és ezekkel kapcsolatos véleményét a képviselő-testület elé terjeszti, figyelemmel kíséri a településfejlesztést érintő pályázati lehetőségeket és azok bonyolítását figyelemmel kíséri a településtisztasági közszolgáltatások és a településüzemeltetési vállalkozás működését, javaslatot tesz a feladat és hatáskörét érintő testületi hatáskörbe tartozó döntés meghozatalára, javaslatot tesz a képviselő-testület felé az önkormányzat tulajdonában lévő elnevezésére, javaslatot tesz a ek funkciójának meghatározására és az ezzel kapcsolatos rendelet módosítására, javaslatot tesz a településrendezési eszközök felülvizsgálatára, kapcsolatot tart fenn a településen működő idegenforgalmi és városszépítő feladatokat végző társadalmi szervezetekkel, koncepciót dolgoz ki a település fejlesztés és település rendezés irányai tekintetében, különös tekintettel a településfunkciókra (idegenforgalmi, rekreáció, mezőgazdasági jelleg) és a térségi, megyei fejlesztési programokra ezt a Képviselő-testület elé terjeszti, 10. összeállítja, javaslatot tesz az önkormányzati gazdasági programra, 11. véleményezi a feladat és hatáskörébe tartozó testületi döntéseket, 12. véleményezi a településrendezési eszközöket érintő testületi döntéseket és javaslatot tesz a rendelet módosítására,

77 Jogi Bizottság feladat és hatásköre 1. a képviselő-testület munkáltatói jogkörét érintő kérdésekben előterjesztést tesz, illetve a testület ilyen döntéseit előzetesen véleményezi, 2. az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslat elkészítése és előterjesztése, 3. az SZMSZ ügyrendi szabályainak ellenőrzése a testületi és bizottsági munka folyamatában, 4. javaslatot tehet az ügyrendi szabályok érvényesítésére, alkalmazására az ülés levezetőjének, 5. kezeli a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát,ellenőrző bizottságként eljár a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásban, 6. kivizsgálja a polgármester által átadott, a képviselői összeférhetetlenség, méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést, melyről előterjesztést készít. 7. részt vesz a település nemzetközi és hazai önkormányzati kapcsolatainak fejlesztésében az együttműködési megállapodások kidolgozásában és végrehajtásában, 8. szavazatszámláló bizottságként lebonyolítja a titkos szavazást, 9. véleményezi a rendelet-tervezetet tartalmazó előterjesztéseket, 10. véleményezi a szerződéseket tartalmazó előterjesztéseket. 3. melléklet a /2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, a polgármesterre átruházott hatáskörök Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 41. (4) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza: 1) azokat az önkormányzati hatásköröket, illetve önkormányzati hatósági ügyeket, amelyek nem tartoznak a) törvény szerint a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe, vagy b) az SZMSZ 2. számú mellékletében felsorolt, vagy c) a külön helyi rendeletben megjelölt bizottsági, d) értékre, értékhatárra tekintettel az SZMSZ 53. és ban meghatározott mértékű kötelezettségvállalás alapján a Képviselő-testület hatáskörébe; 2) a következő önkormányzati hatásköröket, illetve önkormányzati hatósági ügyeket: a) az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti szerződéseinek megkötését a Képviselőtestület döntésében foglaltak szerint, b) hozzájárulást az önkormányzati lakásba befogadáshoz, c) döntést önkormányzati segély ügyben, d) szülési segély megállapítását, e) döntés méltányossági közgyógyellátás ügyében, f) intézkedést a köztemetés költségeinek megtérítése ügyében, g) természetbeni juttatásként a helyi autóbuszjáratra nyugdíjas és tanuló bérlet jogosultság megállapítását, h) eljárás lefolytatása és a döntés meghozatala a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartással kapcsolatos ügyben. i) döntés a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozással kapcsolatos egyszeri hozzájárulásról szóló 8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet értelmében előírt rácsatlakozási díj összegének részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről;

78 j) döntés a helyi Alapszolgáltatási Központnak fizetendő térítési díj különös méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén történő csökkentéséről, elengedéséről; 4. melléklet a /2015. (III.26.) önkormányzati rendelethez 1. Önszerveződő közösségek NÉV Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia CÍM 8640 Fonyód, Templom u. 2. Képviseli Neumajer Zoltán Naplemente Nyugdíjas Klub 8640 Fonyód, Napsugár utca 55. Varga Józsefné Fonyódi Kertbarátok Egyesülete Fonyódi Diáksport Egyesület Floorball szakosztály Haidirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Fonyódi Szervezete 8640 Fonyód, Szent István u Fonyód, Fő utca 8. Rajczi Erika Sonnenschein Krisztina 8640 Fonyód, Dobó I. u. 2. Ottófy Attila Fonyódi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 8640 Fonyód, Dobó I. u. 2. Ottófy Attila Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fonyódi Önkéntes Csoportja 8640 Fonyód, Szent István u. 63. Soltész Berta Fonyódi Túrakajak Egyesülete 8640 Fonyód, Badacsony u. 36. dr. Lukács Csaba Niké SE Petőfi Se- Fonyód Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesülete 8640 Fonyód, Fő u Fonyód, József u. 21/A 8640 Fonyód, Fő u. 8. Balogh Vilmos Bognár Ákos Lehel László Fonyódi Ifjúságért Egyesület 8640 Fonyód, Temető utca 2. Keöves György Benedekné Balatoni Vasúti Régió- Fonyód Polgárőrség Fonyódi Utánpótlás Egyesület Fonyódi Mentőalapítvány Fonyódi Múzeum és Helytörténeti Egyesület 8640 Fonyód, Ady Endre u. 2. Gál László Domina Barnabás Németh Csaba Kollégium Fonyód Alapítvány 8640 Fonyód, Ady Endre utca 1 Fonyód, Fő u Fonyód József Attila u.39/a Fonyód, Bartók Béla u.3. Minczinger Katalin Musztiné Magyar Valéria

79 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 16/2014. (X.27.);11/2014 (IV.25.), 5/2014 (II.7.), 24/2013. (XII.20.); 12/2013 (IV.30.), 32/2012. (XII. 20.); 16/2012.(VI.01.); 3/2012.(II.24.); 21/2010.(X.14.), 23/2009.(X.30.), 20/2009.(VIII.28.), 19/2009.(VI.25), 17/2008. (VIII. 29.), 15/2008. (VII. 2.), 21/2007. (IX. 27.), 15/2007. (VI. 1.), 11/2007. (IV. 27.), 8/2007. (III. 30.), 7/2007. (III. 1.) önkormányzati rendeletekkel.) 1 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjá- ban meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében és a 143. (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. Bevezető 2 Fonyód Városról, mint településről az első írásos emlék Szent László király összeíró levelében Funoldi néven 1082-ben jelent meg. A több mint 900 éves története során a település túlélte a történelem viharait, s a XIX. század végétől nemes polgári hagyományokat is teremtve folyamatosan fejlődött. Az elmúlt évtizedek során Fonyód a Balaton déli partjának egyik legkedveltebb üdülőhelyévé vált. Az erőltetett községegyesítések során Fonyódhoz integrált Balatonfenyves község 1992-ben a városból kivált, s azt megelőzően Ordacsehi társközség is önálló önkormányzatot választott. A város társadalmi és gazdasági életének - az itt megtelepedett ipar és sokszínű szolgáltatási, kereskedelmi hálózat mellett - fő meghatározója az idegenforgalom, továbbá a kiterjedt alap- és középfokú oktatási intézményhálózat. A város belterülete 739 ha.; külterülete 4616 ha.; népessége e rendelet alkotásakor 5440 fő. I. FEJEZET Általános rendelkezések Módosította: a 16/2014. (X. 27.) Ör. 1 Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Hatályos: október 27.-től 10 óra 33 perc Hatályos: január 1.-től

80 A rendeletben használt kifejezések és rövidítések: a) 3 b) Gt.: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, c) Hivatal: Fonyód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, d) Képviselő-testület: az önkormányzati képviselőkből és a polgármesterből álló Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete, e) Könyvtár: Fonyódi Kulturális Intézmények (Fonyód, Szent I. u. 29.),4 f) 5Kormányhivatal: Somogy Megyei Kormányhivatal (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.) g) Önkormányzat: Fonyód Város Önkormányzata, h) Ötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény6 i) Ptk.: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény. j) 7helyben szokásos mód: az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet pontjában meghatározott mód. 2. (1) Az Önkormányzat a feladat, és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan eljáró jogi személy. Az Önkormányzat címe: Fonyód, Fő u. 19. Az Önkormányzat által létrehozott Hivatal az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátó jogi személy, közreműködik a körzetközpont jegyzőjének hatáskörébe tartozó feladatok előkészítésében. (2) Az Önkormányzat jelképei: Fonyód város címere, Fonyód város zászlója, és Fonyód város pecsétje. (3) Fonyód város címere: Alul csúcsban végződő pajzs. Alapszíne: kék. Alsó részében öt, hármas hullámvonalon jobbra haladó kétárbocos háromszögletű vitorlázatú dereglye. A pajzs tetején balra tekintő nyitott rostélyú arany sisak. Tetején kitárt szárnyú sas. A pajzsot két oldalról három-három aranyszínezetű akantuszlevél díszíti. A pajzs és az akantuszlevelek által határolt rész vörös, illetve kék színű. (1. sz. melléklet). (4) Fonyód város zászlója függőleges síkon két egyenlő részre osztott kék-sárga színű, alul sárga rojttal díszített, melynek közepén a város címere, alatta verzál betűs Fonyód felirat helyezkedik el. (5) Fonyód város pecsétje: Fonyód város címerét, köríven Fonyód Város Önkormányzata feliratot tartalmazó bélyegző. Fonyód város pecsétje a protokoll és ünnepi események alkalmával használható. 3. (1) A város ünnepei: 3 Hatályon kívül helyezte a 3/2012.(II.24.) Ör. 21. (2) bekezdése Módosította: a 8/2007. (III. 30.) ör 1. -a. 5 Módosította: a 3/2012.(II.24.) Ör a 6 Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. 7 Beiktatta a 16/2012.(VI.01.) Ör. 1. -a 4 Hatálytalan: március 1-től Hatályos: április 1.-től. Hatályos: március 1-től Hatályos: január 1.-től hatályos: 2012.június 1-től

81 a) a Várossá avatás napja: b) Fonyód napja: március 15.-e, augusztus 20.-a. (2) A polgármester gondoskodik arról, hogy a város lakossága a nemzeti és helyi ünnepeket méltó módon megünnepelhesse. A polgármester helyettesítése esetén az alpolgármester a tisztséget jelképező, az esemény jelentőségét hangsúlyozó polgármesteri láncot viselheti a nemzeti és helyi ünnepeken, valamint kiemelkedő események, ünnepségek vagy rendezvények alkalmával. 4. Az Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot tart: a) b) c) d) e) 8 Romániában (Erdélyben): Borszék (Borsec) várossal, Németországban: Leipheim várossal, Horvátországban: Novi Vinodolski várossal, Szlovákiában: Érsekújvár (Nové Zámky) várossal, Belgiumban: Mettet várossal. II. FEJEZET Az Önkormányzat feladata, hatásköre, szervezete 5. (1)9 Az Önkormányzat a kötelező feladatainak ellátását költségvetési intézményei, az általa alapított Kftk, társulások útján, és a vállalkozások által biztosított szolgáltatások igénybevételével biztosítja. 8 9 Beiktatta a 3/2012.(II.24.) Ör a Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör. 1. -a Hatályos: március 1-től Hatályos: március 1-től

82 (2)10 A kötelező feladatok ellátásának módját a költségvetési intézmények, az általa alapított Kft-k alapító okiratai, és az általa alapított Kft-kel, valamint a vállalkozásokkal kötött feladatellátási és közszolgáltatási szerződések tartalmazzák. (3) A feladatellátás mértéke mindenkor az éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. 6. (1) Önként vállalt önkormányzati feladatok különösen: h) i) j) k) l) m) n) intézmények fenntartása keretében: - az alapfokú művészeti oktatás (közoktatási intézmény alapító okirata szerinti módon és mértékben), múzeum működtetése, szolgáltatásfejlesztés: - bölcsődei ellátás biztosítása, - helyi televízió, havonta megjelenő önkormányzati lap, - idegenforgalmi tevékenység, önszerveződő közösségek támogatása az éves költségvetésben meghatározottak szerint, nemzetközi kapcsolatok létesítése, elsősorban a 4. -ban megjelölt testvérvárosokkal, sport támogatása, szülési segély folyósítása, a piac fenntartása és üzemeltetése.11 (2) Az önként vállalt feladatok tárgyában az éves költségvetés elfogadásakor a fedezet biztosításával egyidejűleg kell állást foglalni Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör. 2. -a Beiktatta a 7/2007. (III. 1.) ör. Hatályos: március 1-től Hatályos: március 1.-től.

83 (1) Az önkormányzat vagyona felett rendelkezni a Képviselő-testület az e rendeletben és az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben foglalt kivételekkel jogosult.12 (2) A Képviselő-testület c) bizottságára átruházott hatásköreit e rendelet 2. számú melléklete, d) polgármesterre átruházott hatásköreit e rendelet 3. számú melléklete rögzíti. III. FEJEZET A Képviselő-testület működése A Képviselő-testület összehívása 8. (1)13 A Képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 9 fő. 12 Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. 13 Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör. 3. -a Hatályos: január 1.-től Hatályos: március 1-től

84 (2) A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évi 6 alkalommal ülést tart. Az üléseit az elfogadott munkaterv alapján tartja. Helye a Fonyódi Városháza (Fonyód, Fő u. 19.) A épület házasságkötő terme. Ettől indokolt esetben el lehet térni, melyet a meghívóban külön rögzíteni kell. (3) 14Össze kell hívni a Képviselő-testület ülését a) az Ötv ban meghatározottak szerint, továbbá b) a könyvvizsgáló kérésére, lehetőség szerint a munkatervben megjelölt legközelebbi időpontra, ha tudomást szerez az Önkormányzat vagyonának várható jelentős csökkenéséről, és más olyan tényről, amely önkormányzati tisztségviselő törvényben meghatározott felelősségre vonását vonhatja maga után, valamint c) a képviselők egynegyedének, vagy a Képviselő-testület bizottságának indítványára. (4) A Képviselő-testület összehívásáról a polgármester, tartós akadályoztatás esetén az alpolgármester mindkettejük tartós akadályoztatása, továbbá a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a Jogi és Humán Bizottság15 elnöke gondoskodik. (5) Tartós akadályoztatásnak minősül a folyamatos 30 napon túli távollét. (6)16A Képviselő-testület ülését legkésőbb az ülést megelőző 6. napon össze kell hívni. A meghívónak tartalmaznia kell: - az ülés helyét, időpontját, 14 Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Módosította a 21/2010.(X.14.) Ör. 2. (5) bekezdése 16 Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. 15 Hatályos: január 1.-től Hatályos: október 14.-től Hatályos: január 1.-től

85 - a napirendi pontokat és az előterjesztő nevét, - a zárt ülésre, vagy annak tarthatóságára utalást. (7) A Képviselő-testület nyílt ülésére meg kell hívni: a) az ülés valamennyi írásos előterjesztésével a/az: - Képviselő-testület tagjait, - jegyzőt, - aljegyzőt, b)17 a vonatkozó előterjesztéssel: ba) az önkormányzati intézmények vezetőjét, a Hivatal és az önkormányzati intézmények érdekképviseleti szervét, ha a Képviselő-testület a Hivatal vagy az önkormányzati intézmény átszervezéséről, munkarendjéről készült előterjesztést tárgyal, bb) a külön törvényben megjelölt szerveket és személyeket, bc)18 a könyvvizsgálót a véleményezési körébe tartozó napirend megtárgyalására, különösen a költségvetési és a zárszámadási rendelet-tervezetek tárgyalására bd) azokat a személyeket, szervezeteket, amelyek meghívását a Képviselő-testület előzetesen kérte, be) az előterjesztés készítőjét. c) az előterjesztések csatolása nélkül az Önkormányzat jogi képviselőjét. (9) Az ülésre meg lehet hívni az adott napirendi pont tárgyalására az érintettet figyelemmel az adatvédelemre, az Önkormányzat gazdasági és üzleti érdekére, az önkormányzati hatósági ügy határozat-tervezetére vonatkozó szabályaira. (10) A polgármester dönthet más (pl. szakértő) meghívásáról is. (11) A képviselő-testület összehívásával egyidejűleg az ülés időpontját, helyét és napirendjét ki kell függeszteni a Hivatal és a Könyvtár hirdetőtábláján, továbbá a helyi televízióban közzé kell tenni.19 A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a napirendek anyaga megtekinthető a Könyvtárban, a Hivatalban és a Önkormányzati honlapon. 17 Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör. 4. -a Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. 19 Módosította a 21/2007. (IX. 27.) ör 1. -a. 18 Hatályos: március 1-től Hatályos: január 1.-től Hatályos október 1.-től.

86 (12) A (7) bek. (10) bek.-ben megjelöltek kérelmére, vagy hozzájárulásával a meghívó és az előterjesztések küldése (kézbesítés) elektronikus úton is történhet. Amennyiben az elektronikus úton történt kézbesítésről 24 órán belül nem érkezik olvasási visszaigazolás, a kézbesítést írásban meg kell ismételni. A rendkívüli ülés külön szabályai 9. (1) Az adott hónapra tervezett ülés időpontjának alapos okkal történő megváltoztatását kivéve, rendkívüli ülésnek minősül a munkatervtől eltérő, azon felüli képviselő-testületi ülés. Összehívására az általános előírások érvényesek. Indokolt esetben el lehet térni: a) b) a meghívó kiküldésének időpontjától, ami az ülés előtti 24 óránál kevesebb nem lehet, az ülés összehívásának módjától, amely szerint az telefonon, faxon, vagy elektronikus úton, előterjesztés mellőzésével is történhet. (2) A rendkívüli ülés napirendi pontját is tárgyalnia kell annak a bizottságnak, c) d) melynek állásfoglalása nélkül az előterjesztés nem terjeszthető be (31. (4) bekezdés d) pont), amelyet csak bizottság terjeszthet elő (31. (4) bekezdés c)pont). (3) Amennyiben a rendkívüli ülést a képviselők egynegyede vagy a Képviselő-testület bizottsága kezdeményezi, azt a polgármesternél írásban kell benyújtani, melyben meg kell jelölni a javasolt napirendet és az összehívás sürgősségének indokát. A polgármester az indítvány benyújtásától számított 6 napon belül köteles az ülést összehívni. Az alakuló ülés külön szabályai

87 10. (1) A Képviselő-testület az alakuló ülését az Ötv.-ben megjelölt időponton belül tartja meg. (2) Az alakuló ülést a polgármester esküjének letételéig a legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti. A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményéről. (3) A polgármester a Képviselő-testület előtt esküt tesz és aláírja az esküokmányt. (3) (4) A polgármester előtt - esküjének letételét követően - a képviselők tesznek esküt és aláírják az esküokmányt. 20 Az együttes ülés külön szabályai Az együttes ülésre (különösen annak összehívására, vezetésére, jegyzőkönyv készítésére, döntéshozatalra) vonatkozó szabályokat az Ötv.-ben, valamint e rendeletben meghatározottak szerint azon társulások működésére vonatkozó belső jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, amely társulásoknak a Képviselő-testület tagja Hatályon kívül helyezte a 3/2012.(II.24.) Ör. 21. (2) bekezdése Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. 22 Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. 21 Hatálytalan: március 1-től Hatályos: január 1.-től Hatályos: január 1.-től

88 (1) A 11. rendelkezését kell alkalmazni minden más esetben is, ha kettő vagy több Képviselő-testület működését, feladat-, illetve hatáskörét érintő döntés meghozatala céljából együttes Képviselő-testületi ülés tartása szükséges. (2) Az együttes ülés összehívását bármelyik érintett Képviselő-testület kezdeményezheti, az ülés vezetéséről a Képviselő-testületek állapodnak meg. A közmeghallgatás 13. (1) A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal közmeghallgatást tart, és üdülőhelyi fórumot tarthat (továbbiakban együtt: közmeghallgatás). A közmeghallgatás időpontját, tárgyát és helyét hirdetményben, a helyi önkormányzati lapban, helyi tévében és a Fonyódi Közlönyben is közzé kell tenni. A közmeghallgatás helyét és időpontját a Képviselő-testület az éves munkatervében határozza meg. (2) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben a Képviselő-testülethez, a polgármesterhez, vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek. (3) Jogszabály határozza meg, hogy a Képviselő-testület az éves munkatervében meghatározhatja azokat az ügyeket, melyeket a közmeghallgatáson kell tárgyalni. A közmeghallgatásra meg kell hívni a szolgáltató szervezetek és a rendőrség képviselőjét. (4) A közmeghallgatást a testületi ülésvezetés szabályai szerint a polgármester vezeti.

89 (5) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a Képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok. A Képviselő-testület munkájának tervezése 14. (1) A Képviselő-testület éves munkatervet fogad el. (2) A munkaterv tervezetét a polgármester irányításával a jegyző állítja össze, és a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a Képviselő-testület elé. (3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: - a képviselő-testület tagjaitól, az önkormányzat intézményvezetőitől. A munkaterv-javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani. A beérkezett javaslatokról a Képviselő-testületet akkor is tájékoztatni kell, ha azok a munkatervjavaslatban nem szerepelnek. A Képviselő-testület döntéséről a javaslattevőt tájékoztatni kell. (4) Az éves munkaterv tartalmazza: - a képviselő-testületi ülések idejét, - a helyét akkor, ha az az általánostól, (a Városháza) eltér, - az ülés napirendjét, előadóját, - a közmeghallgatás helyét és idejét, - egyéb fontosabb szervezési feladatokat. (5) A munkaterv összeállításánál, a döntés meghozatalánál figyelemmel kell lenni:

90 a)23 a külön törvény szerint a Képviselő-testület által kötelezően, rendszeresen (évente) tárgyalandó témakörökre, különösen aa) a Fonyódi Rendőrkapitányság beszámolójára, ab) az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének benyújtására és ezzel együtt azon önálló rendelet-tervezetek előterjesztésére, amely az önkormányzati rendeleteknek a költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításait tartalmazza, ac) az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről, és a háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatójára, ad) az Önkormányzat költségvetési koncepciójának ismertetésére, ae) az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóra, af) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésére, és ag) a polgármester éves tájékoztatójára a jegyző előző évi teljesítménykövetelményének értékeléséről, b) a külön önkormányzati rendeletben, illetőleg SZMSZ.- ben előírtak szerint kötelezően, rendszeresen, vagy időszakonként tárgyalandó témakörökre. Különösen a jegyzőnek a tárgyévben alkotott önkormányzati rendeletekről szóló tájékoztatójára, a bizottságok tevékenységének beszámolójára, a Hivatal teljesítménykövetelmények alapját képező célok évenkénti meghatározására vonatkozó előírásokra, c) arra, hogy évente, a januári ülésen be kell számolni az Önkormányzatot és annak intézményét, Hivatalát érintő bírósági ügyekről, melyet az Önkormányzat jogi képviselője, illetve intézményének és a Hivatalának vezetője készít A munkatervet meg kell küldeni a/az: - Képviselő-testület tagjainak, - jegyzőnek, - aljegyzőnek, - Önkormányzat intézményeinek, - annak, akire a munkaterv feladatot szab meg, - Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezetőihez, - Önkormányzat lapjának szerkesztőjéhez, - helyi televízióhoz, Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör. 5. -a Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör a Hatályos: március 1-től Hatályos: március 1-től

91 - Hivatal belső szervezeti egység vezetőihez. A Képviselő-testület ülése Az előterjesztés 16. (1) Előterjesztésnek minősül az ülés napirendi pontjai közé felvett rendelet- és határozat-tervezet, beszámoló, tájékoztató. (2) A Képviselő-testület ülésére előterjesztést nyújthat be: vezet vezetője, - a Képviselő-testület tagja, a bizottság, a jegyző, a polgármester vagy a jegyző által felhatalmazott vagy felkért személy, illetve szera munkatervben meghatározott személy. (3) A rendeletalkotásnál és az arra vonatkozó előterjesztés készítésénél figyelembe kell venni a jogalkotásra vonatkozó szabályokat és a IV. fejezet külön szabályait is. (4) A Képviselő-testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy kivételesen a sürgősségi indítvány szabályai szerint szóban kerül benyújtásra. Az írásos előterjesztést az ülést megelőző 10 munkanappal korábban kell leadni a jegyző részére.

92 A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban került sor. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülés megkezdéséig történő kiosztását. (5) Kötelezően írásos előterjesztést kell készíteni a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyekben. Kötelező írásba foglalni a polgármester tájékoztatóját a két ülés között végzett tevékenységről, a megbízásában eljárt személyek eljárásáról, a kötelezettségvállalásokról, az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Be kell számolni a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, vagy annak elmaradásáról, az előző ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben végzett tevékenységről, továbbá a bizottságok elnökeinek a bizottságok átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről. Az előterjesztésben fel kell tüntetni a készítőjét, ha nem azonos annak aláírójával. (6) Az előterjesztés főbb elemei: a) az első részben meg kell határozni az előterjesztés címét, tárgyát, ismertetni kell az előzményeket, az előterjesztés készítésének indokát (törvényi felhatalmazást, munkaterv, Képviselőtestület döntése alapján, stb.), a tárgykört rendező jogszabályokat, és mindazokat a körülményeket, összefüggéseket, tényeket, adatokat, amelyek lehetővé teszik az értékelést, és a döntést indokolják, b) a második rész tartalmazza az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot, a végrehajtásért felelősök megnevezését és a határidőt, c) az előterjesztés megállapításainak alapjául szolgáló adatokat, kimutatásokat táblázatba kell foglalni, melyek az előterjesztés mellékletét képezik, d) a szerződést, megállapodást és az önkormányzati hatósági ügyet tartalmazó előterjesztéshez a szerződés, megállapodás, hatósági határozat tervezetét is csatolni kell. (7) A polgármester különleges szakértelmet igénylő ügyekben szakértőt is felkérhet az előterjesztés és a döntési javaslat összeállítására. Ennek pénzügyi fedezetét biztosítani kell. Az előterjesztést törvényességi szempontból ilyenkor is a jegyző észrevételezi.

93 (8) A Képviselő-testület, a bizottság nem tárgyalhat olyan előterjesztést, amelyet a jegyző törvényességi szempontból nem vizsgált felül. Sürgősségi indítvány 17. (1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan Képviselő-testületi vagy bizottsági ülésre tárgyalásra kért ügy vagy előterjesztés, amely a képviselőknek a rendkívüli ülést kivéve az előterjesztés kiküldésére előírt általános szabályok szerint nem került kiküldésre, de azt tárgyára vagy a döntés határidejére, fontosságára, indokára tekintettel a polgármester, a Képviselő-testület tagja, vagy a jegyző kér. (2) A Képviselő-testület a polgármester javaslatára halaszthatatlan ügyekben egyszerű szótöbbséggel, soron kívül dönthet a beterjesztett sürgősségi indítvány megtárgyalásáról. (3) A sürgősségi indítványt a sürgősség tényének rövid indokolásával legkésőbb az ülést megelőző nap óráig írásban lehet benyújtani a polgármesternél. Ha a Képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni, és állást kell foglalni arról, hogy az melyik testületi ülésre kerüljön előterjesztésre. (4) A sürgősségi indítvány napirendi pontját is tárgyalnia kell annak a bizottságnak, a) melynek állásfoglalása nélkül az előterjesztés nem terjeszthető be (31..(4) bekezdés d) pont), b)amelyet csak bizottság terjeszthet elő (31. (4) bekezdés c.) pont)

94 Az ülésvezetés szabályai 18. (1) a) Zárt ülés kivételével a Képviselő-testület ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az ülés nyilvánosságát az állampolgárok részvételi lehetősége és a helyi televízió jelenléte biztosítja. b)25 Zárt ülés esetén is biztosítani kell a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerhetőségét, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló évi CXII. törvény 3. -ában meghatározott személyes adat, a közérdekű adat, a közérdekből nyilvános adat fogalmára, továbbá a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó, a törvény 26. -ában foglalt rendelkezéseire. c) A b) pontban írt adatmegismerés biztosítása úgy történik, hogy a határozatot a Fonyódi Közlöny legközelebbi számában közölni kell. (2) A Képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében az alpolgármester, illetőleg a (3) bekezdésben meghatározott személy továbbiakban együtt: polgármester, vagy ülés levezetője - vezeti. (3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülését a Jogi és Humán Bizottság26 elnöke vezeti. (4) Az ülés levezetője a) megnyitja az ülést, b) számszerűen megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét, vagy annak hiányát, közli a távollevő vagy később érkező képviselő nevét, valamint, hogy távolléte előre jelzett-e vagy sem, c) javaslatot tesz a sürgősségi indítványra, d) előterjeszti az ülés napirendjét, figyelemmel a sürgőségi indítvány tárgyában hozott döntésre, e) az ülés alatt folyamatosan ellenőrzi a jelenlévő képviselők számát és a határozatképességet. f) 27kéri a Képviselő-testület döntését olyan ügyben, amelyekben zárt ülés tartható. (5) A Képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz. 25 Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Hatályos: január 1.-től 26 Módosította a 21/2010.(X.14.) Ör. 2. (5) bekezdése Beiktatta a 17/2008. (VIII. 29.) ör. 1. -a. Hatályos: október 14.-től Hatályos: szeptember 1.-től. 27

95 A vita és szavazás 19. (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során: a) az előadó az előterjesztését kiegészítheti és módosíthatja, kérheti az előterjesztés napirendről történő levételét, b) a bizottságok elnökei ismertetik a tárgyalt előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági indítványt. A bizottsági szavazás számarányát, indokolását és a kisebbségi véleményt akkor kell ismertetni, ha azt a Képviselő-testület bármely tagja, vagy a jegyző kéri, c) a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést tehetnek fel, észrevétellel élhetnek, az előterjesztés és a döntési javaslat módosítását, az előterjesztés tárgyalásának elhalasztását, vagy napirendjének levételét javasolhatják. (2) Indokolt esetben a polgármester szót adhat bárkinek, aki az ülésen megjelent. (3) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására vagy a tárgyalt napirenddel összefüggő ügyrendi kérdésben a Képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. E javaslatról a Képviselőtestület vita nélkül határoz. (4) 28A vita lezárása után, a határozathozatal előtt fel kell hívni a képviselők figyelmét a személyes érintettség bejelentésére, a jegyzőnek szót kell adni, a javaslatok törvényességét illetően észrevétel megtételére. 20. (1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és a kiegészítő indítványokról dönt a Képviselő-testület az elhangzás sorrendjében majd az eredeti határozati javaslatról. 28 Módosította a 17/2008. (VIII. 29.) ör. 1. -a. Hatályos: szeptember 1.-től.

96 (2) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási, kinevezési, megbízási és kitüntetési cím adományozási ügyben ha több személy esetében kell dönteni a Képviselő-testület lépcsőzetes szavazással dönt. A lépcsőzetes szavazás során az egyes szavazási fordulókban a legkevesebb szavazatot kapott személy kiesik. A személyre vonatkozó szavazást minden esetben külön-külön személyenként kell lefolytatni. Amennyiben valamelyik szavazási fordulóban az egyik személy a szükséges számú szavazatot megkapta, azt elfogadottnak kell tekinteni. Ennek hiányában annyi szavazási fordulót kell tartani, amenynyi személy esetében döntést kell hozni. (3) Szavazategyenlőség esetén az előterjesztést a Képviselő-testület azon a napon esetleges szünet beiktatásával újratárgyalhatja, vagy az előterjesztést az előkészítőnek visszaadhatja új előterjesztés készítése végett. Meghatározhatja az új előterjesztés benyújtásának határidejét, szempontjait, és további adatok beszerzését is kérheti Minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének (6) azonos szavazata szükséges. Minősített többség szükséges a törvényben meghatározottakon túl: a) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, b) vállalkozásban való részvételhez, Gt. szerinti gazdasági társaság létrehozásához, megszüntetéséhez, egyesüléséhez, átalakulásához, csatlakozásához, c) az Önkormányzat vagyonát, vagyoni jogait érintő kérdésekben, /pl.: hitel ügyben, értékpapír-ügyeletekben, szándéknyilatkozatban, szerződésben / - továbbiakban együtt: kötelezettségvállalás -, ha annak értéke az 50 millió forintot meghaladja, 29 Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Hatályos: január 1.-től

97 d) az Önkormányzat vagyonának értékbecslés alatti értékesítéséhez. e) Fonyód Város Díszpolgára cím alapításáról és a Fonyód Városért Emlékérem adományozásának rendjéről szóló 18/1995. (VIII. 31.) Kt. számú rendelet szerinti Fonyód Város Díszpolgára és a kitüntető cím adományozásához, f) lakáscélú támogatások helyi szabályairól szóló 14/1998. (V. 15.) Kt. számú rendeletben előírt méltányossági ügy elbírálásához. 22. (1) A Képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. A szavazás eredményének kétsége esetén a szavazást meg kell ismételni. (2) A Képviselő-testület a) titkos szavazást tart az alpolgármester megválasztása ügyében, b) döntése szerint titkos szavazást tarthat azokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést tart, vagy rendelhet el. 30 (3) A titkos szavazás céljára, az erre kijelölt helyiségben szavazóurnát kell biztosítani. A szavazóhelyiségben csak egy szavazó, a szavazatának elhelyezéséig tartózkodhat. A szavazólapon az ügy jellegének megfelelő félreérthetetlen javaslatnak és az igen/nem szavaknak, ehhez tartozó, a döntés megjelölésére szolgáló O jelnek kell szerepelnie. Ebben a jogosult a szavazatát két egymást metsző vonal elhelyezésével fejezi ki. (4) A Jogi és Humán Bizottság31 jelenlevő tagjai működnek közre a titkos szavazás lebonyolításában; a szavazás megkezdése előtt ellenőrzik a szavazóurnát, biztosítják a szavazás zavartalanságát, tisztaságát, a vonatkozó előírások megtartását, a szavazásra jogosult kérésére, az általa rontott szavazólap át Az utolsó mondatot hatályon kívül helyezte a 21/2007. (IX. 27.) 4. -a. Módosította a 21/2010.(X.14.) Ör. 2. (5) bekezdése Hatálytalan: október 1.től. Hatályos: október 14.-től

98 adása mellett újat adnak, összeszámolják a szavazatokat, és segítenek a polgármesternek a szavazás eredményének megállapításában. (5) Érvénytelen: a) az a szavazat, amelyből nem állapítható meg kétséget kizáróan a szavazó döntése, vagy ha a szavazólap kitöltetlen maradt, b) a titkos szavazás, ha a szavazás befejezése után a szavazóurnában a szavazásra jogosult résztvevők számát meghaladó szavazólap található. Az érvénytelen szavazást meg kell ismételni. (6) A jegyzőkönyvben a szavazással kapcsolatos eseményeket is (rontott szavazólapok, érvénytelen szavazás stb.) rögzíteni kell. 23. (1) A Képviselő-testület névszerinti szavazás megtartásáról dönthet, ha azt: a) a képviselők legalább egyharmada, b) a polgármester-, vagy c) a bizottsági elnökök többsége indítványozza. (2) Névszerinti szavazást kell tartani: a)32 a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatása tárgyában, 32 Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Hatályos: január 1.-től

99 b) az 50 millió forinton felüli minden pénzügyi- gazdasági döntéshez (hitelfelvétel, ingatlanértékesítés és hasznosítás, stb.). (3) A névszerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa az ülésen jelenlévő szavazásra jogosultak nevét, akik ekkor a nevük elhangzása után szavaznak. (4) A szavazás nevek szerinti eredményét a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvébe kell foglalni. 24. (1) 33A Képviselő-testület határozatait az (5) bekezdésben írt kivételekkel - külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének /... év ( hó nap) határozata (2) A testületi határozatokról a Hivatal nyilvántartást vezet. (3) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 3 napon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek. (4) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. (5) 34Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell határozati számmal ellátni: a) a napirend elfogadásáról hozott döntést, b) az ügyrendi kérdésekben, ba) az ülés szünetének és bezárásáról bb) a zárt ülés-, bc) a névszerinti szavazás-, bd) a titkos szavazás elrendeléséről hozott döntést, c) a képviselői interpellációra és kérdésre adott válasz elfogadásáról szóló döntést, d) az előterjesztés módosító javaslatát, Módosította a 17/2008. (VIII. 29.) ör. 3. (1). Beiktatta a 17/2008. (VIII. 29.) ör. 3. (2). Hatályos: szeptember 1.-től. Hatályos: szeptember 1.-től.

100 e) a személyes érintettségről szóló döntést. (5) 9Az (5) bekezdés bb) bd) pontjaiban megjelölt esetekben nem kell külön határozni, ha az ülés vagy a döntéshozatal formáját jogszabály kötelezően írja elő, attól eltérést nem tesz lehetővé. Kérdés, interpelláció 25. (1) Kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntés-előkészítés jellegű felvetés, vagy tudakozódás. A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képviselő-testület nem hoz döntést. (6) A Képviselő-testület nyílt, munkaterv szerinti ülésén tárgyalt napirendek lezárása után a képviselő a polgármestertől, az alpolgármestertől, a bizottságok elnökeitől, a jegyzőtől önkormányzati ügyben, továbbá valamely intézkedésről, vagy annak elmaradásáról felvilágosítást kérhet (interpellálhat). (3) A válaszra történő felkészülés érdekében a kérdést és az interpellációt lehetőség szerint az ülést megelőző harmadik nap 12 órájáig kell eljuttatni annak címzettjéhez. A Képviselő-testületi ülés előtt 5 munkanappal korábban benyújtott interpellációt az ülésen érdemben meg kell válaszolni. (4) A választ a Képviselő-testületi ülésen, vagy 15 napon belül kell megadni. (5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik, majd a Képviselőtestület vita nélkül szavaz, hogy azt elfogadja-e vagy sem. Amennyiben a Képviselő-testület nem fogadja el a választ, annak vizsgálatát a tárgy szerint érintett bizottságra bízza. A vizsgálatba az interpelláló képviselőt is be kell vonni. A tanácskozás rendjének fenntartása 26. (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés levezetője gondoskodik.

101 Ennek során: a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, és rendreutasítja azt, aki a tanácskozás méltóságát sértő kifejezéseket használ, vagy így viselkedik, b) tartós rendzavarás, állandó lárma, vagy a vita az ülés folyamatos rendjét ellehetetlenítő esemény miatt ha ismételt figyelmeztetései sem jártak eredménnyel felfüggesztheti az ülést. A felfüggesztés okának megszűnésekor az ülés folytatását rendelheti el, vagy azt az elmaradt napirendek tárgyalására új időpontra összehívhatja, illetve ezek tárgyalását a következő ülésre is kitűzheti.35 (2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülés levezetője rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig, az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti. A jegyzőkönyv 27. (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. (2)36 A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét 2 eredeti példányban kell elkészíteni. Az első eredeti példányt az irattárba kell helyezni, a második eredeti példányt a külön jogszabály szerint meg kell küldeni a kormányhivatalnak. A nyílt képviselő-testületi ülésről a tárgy évben készített jegyzőkönyvek másolati példányát évenként kötetbe kell kötni. (2) A jegyzőkönyv tartalmazza: - az ülés helyét, időpontját, a megjelent és távolmaradt képviselők nevét, - az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét, - az elfogadott napirendet, Kiegészítette a 21/2007. (IX. 27.) ör. 2. -a. Módosította a 16/2012.(VI.01.) Ör. 2. -a Hatályos: október 1.-től. Hatályos: június 1-től

102 - napirendenként a felszólalók nevét, a kérdéseket, a hozzászólások lényegét és mindazt, amit a döntési vagy tanácskozási joggal résztvevők indítványoznak, - a határozathozatal módját, ha az a nyílt döntéstől eltért, - a szavazás eredményét és a határozat szövegét, - a rendelet-tervezetről hozott döntést (elfogadását, módosítását), - az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat és határozatokat, - az egyéb, az ülés jelentősebb körülményeit (pl. a rendreutasítást, képviselő ülésteremből távozását, meg- vagy visszaérkezését), - az ülés bezárásának időpontját. A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. (3) A Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jegyzőkönyv mellékleteit. A Könyvtárnak mivel már a megküldés korábban megtörténik a jegyzőkönyv mellé nem kell csatolni a meghívót, az előterjesztéseket, továbbá a jelenléti ívet. (4) A jegyzőkönyv mellékletei: j) meghívó, k) előterjesztések, l) jelenléti ív, m) határozati javaslatok, n) rendeletek hiteles szövege, o) interpellációk, p) interpellációkra adott írásbeli válaszok. (5) A Képviselő-testület c) nyílt üléséről bárki, d) zárt üléséről a jegyzőkönyvvezető hangfelvételt készíthet. A felvételek felhasználásánál be kell tartani az adatvédelmi, illetve a zárt ülésre vonatkozó rendelkezéseket Módosította a 21/2007. (IX. 27.) ör. 3. -a. Hatályos: október 1.-től.

103 (6) A választópolgárok a zárt ülés kivételével betekinthetnek a Képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. (7) Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvezésére külön, a 11. -ban meghatározott előírások vonatkoznak. IV. FEJEZET Az Önkormányzat rendeletalkotása 28. (1) A rendelet-tervezetek elkészítésénél a jogalkotásról szóló törvényt, ennek végrehajtási rendeletét, a rendelet alkotására felhatalmazó törvényhelyeket, és e törvények végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell figyelembe venni. Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: - a képviselők, - a Képviselő-testület bizottsága, - a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, - a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői. A rendeletalkotásra irányuló kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. (2) A rendelet tervezetekhez is írásos előterjesztést kell készíteni. Ebben a tervezet általános indokolása mellett az egyes jelentősebb rendelkezések részletes indokolásának, a rendeletalkotás okának is szerepelnie kell. A rendelet-tervezet elkészítésére a Képviselő-testület elveket, szempontokat állapíthat meg.

104 (3) A tervezetet a Hivatal tárgy szerint érintett munkatársai (szervezeti egységei) készítik elő. Az előkészítéssel megbízható a tárgy szerint illetékes bizottság, a testület által létrehozott ideiglenes bizottság, és bevonható külső szakértő is, melyre a jegyző tesz javaslatot, (4) Rendelet-módosítás esetén a módosítandó rendelkezésre idézetként utalni, vagy azt fénymásolatként csatolni kell. (5) A tervezet véleményezése: - a polgármester a jegyző véleményének meghallgatása után egyes rendelet-tervezeteket az érdemi vita előtt közmeghallgatásra bocsáthatja (ezek: költségvetés, részletes rendezési tervek, helyi építési előírásai, stb. lehetnek), - a lakosság széles rétegének jogait, kötelességeit érintő önkormányzati rendeletek tervezeteit legalább 10 napig közszemlére kell bocsátani, melynek megtörténtéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. A közszemlére tett rendelet-tervezettel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a jegyző részére kell eljuttatni, amelyekről a jegyző a Képviselő-testületet tájékoztatja a tervezet tárgyalásakor, - a külön törvényekben meghatározott rendelet-tervezeteket az ott megjelölt szerveknek, személyeknek kell véleményezés céljából megküldeni. (6) A jegyző a rendelet-tervezetet előkészítés és véleményeztetést követően, indoklással együtt a Képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület először a módosító indítványokat tárgyalja. A módosító indítványok tárgyalását követően a Képviselő-testület a módosító indítványokról dönt, majd ezt követően dönt a rendelet-tervezet teljes szövegéről Módosította a 21/2010.(X.14.) Ör. 2. (5) bekezdése Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör. 6. -a Hatályos: október 14.-től Hatályos: március 1-től

105 (7)40 Az önkormányzati rendeleteket a helyben szokásos módon és a Fonyódi Közlönyben kell kihirdetni. Az önkormányzati rendeletek kihirdetésének napja megegyezik a Fonyód Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés napjával. Az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (8) A jegyző kétévenként gondoskodik a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról, ennek eredményéről előterjesztést készít a Képviselő-testület számára. A jegyző köteles a hatályos rendeletek jegyzékét naprakész állapotban vezetni. (9) 41A Fonyódi Közlönyt a képviselő-testületi ülést követő hónap 15. napjáig, a december hónapban megtartott képviselő-testületi ülést követően a hónap 30. napjáig kell megszerkeszteni, s kiadni. A Fonyódi Közlöny szerkesztéséről és kiadásáról a jegyző gondoskodik. (10) 42 A Fonyódi Közlönyt a jegyzőnek meg kell küldenie elektronikus úton: a) a Képviselő-testület tagjainak, b) az önkormányzati intézmények vezetőinek és c) az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak, amennyiben annak tartalmát képező rendelet a szervezet tevékenységét, feladatellátását érinti. 29. (1) A jegyző folyamatosan vizsgálja, hogy az önkormányzati rendeletek nem ellentétesek-e magasabb szintű jogszabályokkal, azok módosításaival, vagy a megváltozott körülmények, társadalmi viszonyok nem igénylik-e a rendeletek módosítását, esetlegesen hatályon kívül helyezését, vagy új rendelet alkotását. A vizsgálat eredményeként és az új jogszabályok megjelenését követően az abban megjelölt, ennek hiányában ésszerű időponton belül gondoskodik az önkormányzati rendelet szükségszerű módosításáról. (2)43 A jegyző elkészíti a rendelet egységes szerkezetbe foglalását. Az egységes szerkezetbe foglalt rendeleteket meg kell küldeni a kormányhivatal részére a jegyzőkönyv felterjesztésével egyidejűleg, valamint közzé lehet tenni az Önkormányzat honlapján. V. FEJEZET Települési képviselő Módosította a 16/2012.(VI.01.) Ör. 3. -a Beiktatta a 16/2012.(VI.01.) Ör. 4. -a 42 Beiktatta a 16/2012.(VI.01.) Ör. 5. -a 43 Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör a 41 Hatályos: június 1-től Hatályos: június 1-től Hatályos: június 1-től Hatályos: március 1-től

106 (1) A képviselőt az Ötv.-ben és más törvényekben, továbbá az SZMSZ-ben rögzített jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. (2) A képviselő jogosult: a) részt venni a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében, b) kezdeményezni, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a Képviselő-testület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését, c) a Hivataltól igényelni a képviselői munkához szükséges tájékoztatást, illetőleg ügyviteli közreműködést, d) sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyben a jegyző útján kezdeményezni a Hivatal intézkedését, e) bármely bizottsági ülésen részt venni tanácskozási joggal, f) kezdeményezni valamely téma napirendre tűzését. (3) A képviselő főbb kötelezettségei: a) tevékeny részvétel a Képviselő-testület munkájában, b) felkérés alapján részt venni a testületi ülés előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban, c) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti és magántitkok megőrzése, mely megbízatásának lejárta után is fennáll, d) kapcsolattartás a választópolgárokkal, illetve a különböző önszerveződő (civil) közösségekkel, e) az összeférhetetlenségi ok és egyéb személyes érintettség bejelentése (kizárás a döntéshozatalból), f) H.K.44 g) írásban vagy szóban a polgármesternek előzetesen bejelenteni, ha a Képviselő-testület vagy a bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályozva van. h) 45felhívni a figyelmet, illetve indítványozni a Képviselő-testület döntését olyan ügyekben, melyekben az Ötv. 12. (4) bekezdés b) pontjának, illetőleg az SZMSZ 21. a) pont hetedik francia bekezdésének értelmében zárt ülés tartható, továbbá, ha a titkos szavazás indokolt és az, az SZMSZ 22. (2) bekezdés b) pontja alapján lehetséges. (4) A kötelezettségeit megszegő képviselő tiszteletdíja a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvényben meghatározottak szerint és időre csökkenthető, a természetbeni juttatása erre az időre megvonható Hatályon kívül helyezte a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Beiktatta a 17/2008. (VIII. 29.) ör. 4. -a. Hatálytalan: január 1.-től Hatályos: szeptember 1.-től.

107 A tanácsnok 30/A. 46 A képviselő-testület a polgármesternek, bármely települési képviselőnek a javaslatára a települési képviselők közül 1 tanácsnokot választ. A tanácsnok felügyeli a beruházásokkal és fejlesztésekkel, valamint a város idegenforgalmi, turisztikai célkitűzéseivel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását. Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert és a képviselő-testület illetékes bizottságait, négyévente beszámol a képviselő-testületnek a feladatai ellátásáról. Vagyonnyilatkozat 30/B. 47 (1) A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság végzi. (2) A bizottság vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyviteli feladatait a Hivatal látja el. (3) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat valamely konkrét tartalmi elemére vonatkozó tényállítás, kifogás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlásara. Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. (4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállítás nélküli ismételt kezdeményezést az Pénzügyi és városfejlesztési Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. (5) A vagyonnyilatkozat megtételével és az eljárással kapcsolatos, e -ban nem szabályozott kérdések tekintetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló évi CLII. törvény rendelkezései irányadók. (6) Valamely bizottság nem képviselő tagjának vagyonnyilatkozatát a képviselők nyilatkozatára előírt módon kell kezelni és őrizni. (7) Az önkormányzati intézmény vezetője az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló évi CLII. törvény 3. (1) bekezdésének c) pontja alapján köteles vagyonnyilatkozatot tenni. (8) A Hivatal köztisztviselőinek vagyonnyilatkozat-tételére a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje, a közalkalmazotti jogviszonyban állókéra a saját szervezeti és működési szabályzatuk tartalmaz előírásokat Beiktatta a 21/2010.(X.14.) Ör. 1. -a Beiktatta: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Hatályos: október 14.-től Hatályos: január 1.-től

108 VI. FEJEZET A Képviselő-testület Bizottságai és üléseinek rendje 31. (1) A Képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságot választhat. A bizottság feladatkörében előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. (2) A Képviselő-testület indokolt esetben, meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása, feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a Képviselő-testület által történő elfogadásáig tart. (3) Az állandó bizottságokat (továbbiakban: bizottság), összetételét az (5) bekezdés, elnökének, tagjainak nevét és elérhetőségét a jegyző által vezetett nyilvántartás tartalmazza. (4) A bizottság a) dönt a 2. számú melléklet szerinti, a részére átruházott ügyekben, b) tárgyalja a 32. (1) bekezdésében megjelölt előterjesztéseket, c) 48készíti a 32. (2) bekezdése szerinti előterjesztéseket, d) 49tárgyalja az állásfoglalásával benyújtandó előterjesztéseket e) tárgyalhatja mindazokat az előterjesztéseket, melyeket a bizottság elnöke a bizottság napirendjére tűz, vagy amelyet - a tagjai, a polgármester, jegyző kérésére -, napirendjére felvesz, f) végzi és ellátja a hatáskörébe utalt, továbbá a képviselő-testületi eseti döntés alapján a részére megszabott feladatokat. (5)50 51 A bizottság neve és létszáma: Neve: 48 Képviselő tagjainak: száma Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör. 7. -a Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör. 8. -a 50 Módosította a 21/2010.(X.14.) Ör. 2. (1) bekezdése 51 Módosította: a 16/2014. (X. 27.) Ör Nem képviselő tagjainak: száma Hatályos: március 1-től Hatályos: március 1-től Hatályos: október 14.-től Hatályos: október 27.-től 10 óra 33 perc

109 a) Pénzügyi Bizottság b) Városfejlesztési Bizottság c) Jogi Bizottság d) Humán Bizottság (6) A bizottság a) minden ülésére meg kell hívni a/az: polgármestert, alpolgármestert, jegyzőt, bizottság tagjait, önkormányzat jogi képviselőjét, b) meg kell hívni a vonatkozó napirendi pont tárgyalásához a/az: előterjesztőt, Hivatal és Önkormányzat intézményeinek érdekképviseleti szervét, ha a bizottság ezek átszervezését, munkáját, munkarendjét, vagy azt érintő előterjesztést tárgyal, könyvvizsgálót, azokat a személyeket, szervezeteket, melyek meghívását előzetesen a Képviselőtestület, vagy a bizottság a döntésével kérte, mindazokat, akiknek jelenléte az adott napirend alapos és körültekintő megtárgyalásához szükséges (pl. szakértő, szaktanácsadó), c) a vonatkozó napirend tárgyalásához meghívható az: érintett - és jogi képviselője - is figyelemmel az adatvédelemre, az önkormányzat gazdasági és üzleti érdekére, a közigazgatási/államigazgatási eljárás határozat-tervezetére vonatkozó szabályaira. (7) a) A Hivatal a Képviselő-testületi ülésre szóló meghívót köteles a testületi ülés előtt kilenc nappal korábban 9,00 óráig elkészíteni és azt a bizottságok elnökeinek rendelkezésére bocsátani. b) A bizottságok elnökei vagy megbízásuk alapján az ezzel megbízott a Képviselő-testületi ülés előtt nyolc nappal korábban 12,00 óráig kötelesek közölni a Hivatallal, hogy a bizottságuk, mely napirendet kívánja megtárgyalni. c) A Hivatal ennek megfelelően állítja össze a bizottsági ülés meghívóját és juttatja el a Képviselőtestületi ülés meghívójával együtt, vagy 3 nappal korábban a meghívandókhoz. A meghívó mellé az előterjesztést az önkormányzat jogi képviselőjének, a kérésére, egyéb esetben akkor kell csatolni, ha az (pl. a képviselő-testületi előterjesztések között) nem áll rendelkezésre. d) A bizottsági ülések meghívója elektronikus úton is küldhető, melynek során a (6) bekezdés és (7) bekezdés c) pontja második mondatának figyelembevételével értelemszerűen alkalmazandók a 8. (12) bekezdésének rendelkezései.

110 (8) a) A bizottsági ülés összehívásának idejétől és módjától indokolt esetben (pl. rendkívüli Képviselőtestületi ülés, Képviselő-testület sürgősségi indítványának megtárgyalása miatt) el lehet térni. Ekkor a meghívás az ülést megelőző 24 órán belül elektronikus úton, telefonon, telefaxon is teljesíthető és az előterjesztés megküldése mellőzhető. b) A polgármester megalapozott kérésére, a bizottság elnöke különösen indokolt esetben az ülés összehívásának az a) pont szerinti előírásaitól eltérhet (1) Valamennyi bizottság állásfoglalásával nyújtható be a) a zárszámadást, b) a költségvetést, c) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó előterjesztés. (2) A tárgy szerint illetékes bizottság nyújtja be a) az átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntése elleni fellebbezést, b) a tevékenységéről szóló, négyéves ciklusonként kötelező beszámolót. (3) 53 A Pénzügyi Bizottság: a) tárgyalja és véleményezi aa) a költségvetési koncepciót, ab) az éves költségvetés végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét, ac) a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó pénzügyi-gazdasági döntést. ad) az önkormányzat vagyonát érintő, ae)az önkormányzat vállalkozásaival összefüggő előterjesztéseket b) az Önkormányzatnál és az intézményei és az általa alapított, illetve többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében ba) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét, bb) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az ezt előidéző okokat, bc) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, bd) ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését, c) nyilvántartja, ellenőrzi és vizsgálja a képviselők és hozzátartozóiknak vagyonnyilatkozatát a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény 10/A. (3) be52 53 Módosította a 21/2010.(X.14.) Ör. 2. (2) bekezdése Módosította: a 16/2014. (X. 27.) Ör. 4. (1) bekezdés Hatályos: október 14.-től Hatályos: október 27.-től 10 óra 33 perc

111 kezdése szerint, d) kezdeményezi a Képviselő-testületnél az önkormányzati biztos kirendelését a külön jogszabály által előírt esetben, e) állásfoglalásával nyújtható be az (1) bekezdés és (3) bekezdés a) pontja szerinti előterjesztés. f) Kérelem alapján dönt az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a civil szervezetek támogatására meghatározott összeg felosztásáról. (4) 54 Városfejlesztési Bizottság tárgyalja és véleményezi a) az idegenforgalommal, b) a turizmussal, c) a vállalkozásokkal összefüggő, d) a rendezési tervre vonatkozó, e) az önkormányzat beruházásaival, fejlesztéseivel, kapcsolatos előterjesztéseket (5)55 A Jogi Bizottság tárgyalja és állásfoglalásával nyújtható be a) a rendelet-tervezetet tartalmazó előterjesztés, b) szerződéseket tartalmazó előterjesztés c) A Jogi Bizottság az a) és b) pontokban foglaltakon kívül ca) közreműködik a titkos szavazás lebonyolításában, cb)kivizsgálja a polgármester által átadott, a képviselői összeférhetetlenség, méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést, melyről előterjesztést készít. (6) 56A Humán Bizottság tárgyalja és állásfoglalásával nyújtható be a) a szociális ellátással, b) a gyermekvédelemmel, c) az egészségüggyel, d) a köztisztviselők szociális helyzetére tekintettel nyújtható ellátásokkal, e) az oktatással, f) a sporttal, g) a művelődéssel és a kultúrával kapcsolatos előterjesztés 33. (1) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára, a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bizottság a döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. 54 Módosította: a 16/2014. (X. 27.) Ör. 4. (2) bekezdés Módosította: a 16/2014. (X. 27.) Ör. 4. (3) bekezdés 56 Módosította: a 16/2014. (X. 27.) Ör. 4. (4) bekezdés 55 Hatályos: október 27.-től 10 óra 33 perc Hatályos: október 27.-től 10 óra 33 perc Hatályos: október 27.-től 10 óra 33 perc

112 (2) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely a felszólalások lényegét, a hozott döntést, valamint a Képviselő-testület elé terjesztendő javaslatot tartalmazza. A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. (3)57 A jegyzőkönyv egy-egy példányát, annak elkészülte után, de legkésőbb a testületi ülésig át kell adni a polgármesternek, a jegyzőnek és a bizottság elnökének. A jegyzőkönyv egy példányát a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvével együtt kell megküldeni a kormányhivatalnak. (4) A bizottság, a tevékenységéről, az adott választási ciklus időszakában egyszer beszámol a Képviselőtestületnek. Az együttes bizottsági ülés külön szabályai 34. (1) A bizottságok a polgármester vagy az érintett bizottság elnökének javaslatára együttes ülést tarthatnak. Az együttes ülés akkor határozatképes, ha a bizottság jelenlevő tagjai bizottságonként a határozathozatalhoz elégséges számban jelen vannak. (2) Az együttes ülést annak a bizottságnak az elnöke vezeti le, amelyben az érintett bizottsági elnökök megegyeznek. Megegyezés hiányában a legidősebb bizottsági elnök vezeti le az ülést. (3) Az ülés időpontjában és helyében a bizottsági elnökök állapodnak meg. (4) A bizottságok a javaslatról külön-külön szavaznak. (5) A határozatok számozása bizottsági döntésenként folyamatosan történik. 57 Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör a Hatályos: március 1-től

113 VII. FEJEZET A Polgármester, az Alpolgármester és a Jegyző A Polgármester 35. A polgármester a) a megbízatását főállásban látja el, b) a külön jogszabályban meghatározott esetekben kezdeményezi az önkormányzati biztos kirendelését, c) az egyéb önkormányzati - és törvényben kivételesen számára megjelölt - feladatainak ellátásán kívül dönt a részére a 3. számú mellékletben átruházott ügyekben. 36. (1) 58A polgármester e tisztségéről, Képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le, melyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a Jogi és Humán Bizottság elnökének ad át, részére juttatja el. (2) 59A polgármester tisztségének megszűnése esetén a tisztség megszűnését követő 8 munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve a Jogi és Humán Bizottság elnökének. Az Alpolgármester Módosította a 21/2010.(X.14.) Ör. 2. (5) bekezdése Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör a Hatályos: október 14.-től Hatályos: március 1-től

114 37. (1) A Képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a Képviselőtestület megbízatásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. (2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásában a polgármester irányításával látja el feladatait (3) Az alpolgármesterre megfelelően irányadóak a polgármesterre vonatkozó szabályok. (4) Az alpolgármester a polgármester tartós akadályoztatása során a helyettesítés időtartama alatt a polgármester valamennyi feladatát ellátja és valamennyi hatáskörét (beleértve a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházottakat) gyakorolja. A tartós akadályoztatás fogalmát a 8. (5) bekezdése határozza meg. (5) Az alpolgármester jár el a polgármesterre átruházott hatósági ügyekben a) ha a polgármester azokat bármilyen okból történő, 5 munkanapon túli akadályoztatása miatt ellátni nem tudja, b) ezen időn belül akkor, ha a polgármester vele az előre látható akadályoztatását közli és kéri a helyettesítésére. (6) A polgármester távolléte alatt köteles eljárni a halaszthatatlan, azonnali intézkedést igénylő ügyekben, ideértve a jegyző és az Önkormányzati intézmények vezetői tekintetében a polgármester egyéb munkáltatói jogkörébe tartozó hatáskört, ha az nem tűr halasztást (pl. a rendkívüli esemény, vagy előre nem látható ok miatt kért szabadság, kiküldetés, távollét engedélyezése). Ezekről a polgármester felé a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást ad Módosította a 11/2007. (IV. 27.) ör. 1. -a. Módosította a 15/2007. (VI. 1.) ör. 1. -a. Hatályos: május 1.-től. Hatályos: június 1.-től.

115 (7) Az alpolgármester a polgármester helyettesítése során a testületnek, a polgármester által átadott ügyek intézésének tekintetében pedig a polgármesternek felelős. A polgármesternek minden, a távollétében vagy a helyettesítése során történtekről, az eseményekről és döntéseiről beszámolni köteles. A Jegyző 38. (1) 62 (2) A jegyző vezeti a Képviselő-testület Hivatalát, és felelős az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáért. Ennek megfelelően: a) előkészíti a Képviselő-testületi ülés anyagát, és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, b) ellátja a testületnek, a bizottságoknak a szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatait, c) tanácskozási joggal részt vesz a testület ülésein. A bizottságok ülésein részt vehet, illetőleg őt a Hivatal előterjesztése esetén az előterjesztés készítője képviseli, d) a szavazás előtt törvényességi észrevételeket tehet az előterjesztés vitájában, e) gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, f) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a Képviselő-testületet és a bizottságokat az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a Hivatal munkájáról és az ügyintézésről. (3) A jegyző egyéb, fontosabb feladatai: a) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői körében. A köztisztviselők kinevezéséhez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben a polgármester egyetértése szükséges, b) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, c) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester átad, d) ellátja a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket, e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. (4) A jogszabályban meghatározott esetben kezdeményezi az önkormányzati biztos kirendelését. 62 Hatályon kívül helyezte a 32/2012. (XII. 20.) ör. 2. (2) bekezdése. Hatálytalan: január 1 napjától..

116 38/A A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a Fonyódi Polgármesteri Hivatal Beruházási- és Kabinet Osztályának vezetője látja el legfeljebb az ok felmerülésétől számított 6 hónap időtartamban. A jegyző helyettesítésére az Ötv. és a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak irányadók. Az Aljegyző VIII. FEJEZET A Hivatal Módosította a 32/2012. (XII. 20.) ör. 1. -a. Módosította a 5/2014. (II. 07.) ör. 1. -a. 65 Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. 66 Módosította: a 5/2014. (II. 07.) Ör. 2. -a 64 Hatályos: január 1. napjától. Hatályos: február 7. napjától. Hatályos: január 1.-től Hatálytalan: február 07.-től

117 (1) A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre (Hivatal) az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. (2) A Hivatal jogi személy, és önálló költségvetési szerv. (3) A Hivatal a jegyző hatáskörébe utalt körzetközponti feladatellátásban működik közre. A működéséhez szükséges előirányzatokat az önkormányzat költségvetése határozza meg. (4) A Hivatal igény- és szükség szerint, az adatvédelemre figyelemmel köteles adatokat szolgáltatni a Képviselő-testületnek és bizottságának. (5) A Hivatali szervezet dolgozóját a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti (magán) titkok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. (6) A Hivatal köztisztviselője a Képviselő-testület és a bizottság döntéséről szóló határozat kézhezvételének időpontjától függetlenül az ülésen résztvevő polgármester, jegyző, vagy a szervezeti egység vezetőjének értesítése alapján köteles haladéktalanul a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket (előterjesztés kiegészítése, döntés végrehajtás megszervezése, stb.) megtenni. Hatósági ügyintézés külön szabályai 41. (1) Önkormányzati hatósági döntést a Képviselő-testület vagy átruházott hatáskörben e rendelet mellékletében megnevezett bizottság és a polgármester hoz.

118 (2)67 Önkormányzati hatósági ügyben az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél nem jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal. (3) Az elektronikus ügyintézés nem terjed ki az önkormányzati hatósági ügyekre, illetve - törvény, kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában közigazgatási hatósági eljárási cselekményekre. IX. FEJEZET A társulások 42. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb megoldása érdekében más önkormányzatokkal társulásokban vehet részt. (2) A Képviselő-testület megállapodással, egyes közigazgatási hatósági ügyfajták szakszerű intézésére hatósági igazgatási társulást hozhat létre. (3) A Képviselő-testület tagja a külön függelékben felsorolt társulásoknak. 67 Módosította a 23/2009.(X.30.) Ör. 1. -a Hatályon kívül helyezte a 23/2009.(X.30.) Ör. 2. a) pontja 69 Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. 68 Hatályos: november 1.-től Hatályos: november 1.-től Hatályos: január 1.-től

119 X. FEJEZET A helyi népszavazás, népi kezdeményezés Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg a helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályait Módosította: a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Hatályon kívül helyezte a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Hatályos: január 1.-től Hatálytalan: január 1.-től Hatályon kívül helyezte a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Hatályon kívül helyezte a 24/2013. (XII. 20.) Ör. 74 Hatályon kívül helyezte a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Hatálytalan: január 1.-től Hatálytalan: január 1.-től Hatálytalan: január 1.-től

120 XI. FEJEZET Az Önkormányzat és önszerveződő közösségek kapcsolata 49. (1) Az Önkormányzat a lakosság és üdülőtulajdonosok önszerveződő közösségeivel együttműködik: a) a tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetésében, b) a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházás és településfejlesztési tervek véleményezésében, c) a rendelet-tervezetek véleményezésében, d) és bevonja a közös ügyek intézésébe. (2) A Képviselő-testületi és bizottsági üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek a fonyódi székhellyel rendelkező önszerveződő közösségek a tevékenységüket érintő napirendek tárgyalásánál. Kezdeményezhetik a közszolgáltatásokban tervezett döntésekről a tájékoztatást. (3) A Képviselő-testület a költségvetésében meghatározottak szerint pénzügyi eszközökkel is támogathatja az önszerveződő közösségek tevékenységét. (4) A kapcsolattartást szolgálja az önkormányzattal összefüggő híreknek a helyi televízióban, az önkormányzati újságban és az internetes honlapon való megjelentetése. XII. FEJEZET Az Önkormányzat gazdasági alapja Az Önkormányzat vagyona

121 50. (1) Az Önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelékezéseket önálló önkormányzati rendeletben kell szabályozni. (2) 75Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A törzsvagyon az a vagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak jegyzékét a vagyonrendelet mellékletei tartalmazzák. (3)76 Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntése szerint, vagyonának növelése és a város működése, működtetése érdekében, részt vehet különböző vállalkozásokban és ennek érdekében gazdasági társaságot hozhat létre a vagyonrendeletében foglaltak szerint. (4)77 A polgármester saját hatáskörében az Önkormányzat vagyonát, vagyoni jogait érintő kérdésekben a (7) bekezdésben foglalt kivétellel 5 millió forint értékhatárig köthet szerződéseket, vehet fel hitelt, írhat alá megállapodásokat, szándéknyilatkozatokat az Önkormányzat vagyonrendeletében írt feltételek szerint. A polgármester a fenti esetekben: - nyilatkozhat az elővásárlási-, és használati jog gyakorlásáról, - hozzájárulhat a szerződést biztosító mellékkötelezettségek alapításához, törléséhez. (5) A polgármester az önkormányzati követelés lemondására az önkormányzat vagyonával kapcsola- tos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint, abban rozott értékek szerint jogosult Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör. 9. -a Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör a 77 Módosította a 19/2009.(VI.25.) ör. 1. -a 78 Beiktatta a 8/2007. (III. 30.) ör. 2. -a. 76 Hatályos: március 1-től Hatályos: március 1-től Hatályos július 1.-től Hatályos: április 1.-től. meghatá-

122 (6) A polgármester a közmeghallgatások során köteles tájékoztatni az állampolgárokat az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról. (7)79 A polgármester dönt az eljárás megindításáról, illetve az eljárás eredményéről a Közbeszerzési Tervben szereplő 20 millió forintot meg nem haladó értékű közbeszerzések esetében. Amennyiben a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni, a polgármester dönt az eljárás megindításáról és az eljárás eredményéről. (8)80 A polgármesternek a (6) és (7) bekezdésben végzett tevékenységéről a legközelebbi, munkaterv szerint tartandó testületi ülésen írásban be kell számolnia. Az Önkormányzat költségvetése 51. (1) A Képviselő-testület a költségvetést rendeletben határozza meg, melynek elfogadása két fordulóban történik. (2) 81 Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének tervezetét a jegyző készíti elő, a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Az előterjesztést valamennyi bizottság kötelezően megtárgyalja. A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért pedig a polgármester a felelős. Az Önkormányzat gazdálkodása 79 Beiktatta a 19/2009.(VI.25.) Ör. 2. a) pontja Beiktatta a 19/2009.(VI.25.) Ör. 2. b) pontja 81 Módosította a 17/2008. (VIII. 29.) ör (5). -a. 80 Hatályos: július 1.-től Hatályos: július 1.-től Hatályos: szeptember 1.-től.

123 52. (1) Az Önkormányzat a gazdálkodási feladatait a Hivatal útján látja el. Ennek megfelelően: a) b) c) d) e) f) g) h) 82 a polgármester által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére, gondoskodik az Önkormányzat saját bevételeinek teljesítéséről, elkészíti az Önkormányzat pályázatait, és gondoskodik a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról, 83 a kincstári gazdálkodás formájában gondoskodik az önkormányzat és az általa alapított intézmények pénzellátásáról, továbbá a Fonyódi Kistérség Többcélú Társulás feladatellátásával a belső ellenőrzésről, 84 biztosítja az Önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű vezetését, s ezen belül kialakítja a saját-, és jóváhagyja az intézmények számlarendjét, biztosítja az Önkormányzat vagyonának nyilvántartását, elkészíti az Önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi költségvetési beszámolóhoz, az Önkormányzat a költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az Önkormányzat intézményei működési kiadásainak kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről. (2) Kötelezettségvállalást a) 5 millió Ft-ig a polgármester (SZMSZ. 50. (4) bekezdés), b) 5 millió Ft felett 50 millió Ft-ig a Képviselő-testület, c) 50 millió Ft felett a Képviselő-testület minősített többségű (21. a) pont), és névszerinti szavazással (23. (2) bekezdés) vállalhat. Az átruházott hatáskörben történt kötelezettségvállalásról a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni. (3) Az önkormányzat ingó és ingatlanvagyon értékesítésének, hasznosításának, nyilvánosságának versenyeztetésének és az önkormányzati követelés lemondásának szabályait külön, az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet tartalmazza.85 (4) A Képviselő-testület az ülésén alakítja ki azon álláspontját is, amelyet az Önkormányzatot képviselő személynek (pl. polgármesternek) képviselnie kell a gazdasági tárgyságokban, mint gazdasági társaság tagjának. Ez a személy a Képviselő-testületnek tartozik felelősséggel azért, hogy a gazdasági társaság taggyűlésén azt az álláspontot képviselte-e, amivel őt a Képviselő-testület megbízta Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör a Módosította a 17/2008. (VIII. 29.) ör. 6. -a. 84 Módosította a 3/2012.(II.24.) Ör a 85 Beiktatta a 8/2007. (III. 30.) ör. 3. -a. 86 Hatályon kívül helyezte a 3/2012.(II.24.) Ör. 21. (2) bekezdése 83 Hatályos: március 1-től Hatályos: szeptember 1.-től. Hatályos: március 1-től Hatályos: április 1.-től. Hatálytalan: március 1-től

124 54. A rendeletben meghatározott értékek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendőek. 54/A XIII. FEJEZET Záró rendelkezések 55. (1) E rendelet február hó 1.-én lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/1998.(VII.15.) Kt. számú rendelet és az azt módosító 23/1998.(XII.15.) Kt. számú, 15/1999. (XI.15.) Kt. számú, 7/2000.(III.16.) Kt. számú, 12/2000.(V.15.) Kt. számú, 15/2000.(VI.15.)Kt. számú, 22/2000.(X.16.) Kt. számú, 15/2001.(IX.15.) Kt. számú, 8/2002.(III.15.) Kt. számú, 10/2002.(IV.15.) Kt. számú, 14/2002.(VI.15.) Kt. számú, 20/2002.(XII.15.), 26/2002.(XII.30.), 6/2003.(IV.15.), 18/2003.(VII.15.), 22/2003.(X.15.), 25/2003.(XII.15.), 30/2003.(XII.30.), 11/2004. (III.31.), 22/2004.(VIII.30.), 30/2004.(XII.1.), 7/2005.(IV.1.), 14/2005.(VI.1.), 28/2005.(XII.1.), 33/2005.(XII.30.) 3/2006.(I.31.), 6/2006.(III.31.), 24/2006.(X.12.) rendelet. 56. E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről rendelkező évi XXX. törvénnyel összhangban az Európai Közösségek jogszabályaival öszszeegyeztethető szabályozást tartalmaz Beiktatta a 15/2008. (VII. 1.) ör. 1. -a. Hatályon kívül helyezte a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Hatályos: július 1.-től. Hatálytalan: január 1.-től

125 57. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.89 Fonyód, január 25.. Hidvégi József polgármester ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve: február 1. Megjegyzés: 89 Gazdóf Angéla dr. jegyző Gazdóf Angéla dr. jegyző A rendelet kihirdetése a Fonyódi Közlöny XII. évfolyam 1. számában február 1.-én. Módosította a 20/2009.(VIII.28.) Ör. 8. -a Hatályos: augusztus 28.-tól

126 A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú melléklete (Fonyód város címere)

127

128 Fonyód Város Önkormányzat A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú melléklete90 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 41. (4) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 19. (2) bekezdésében biztosított jogkörében bizottságaira ruházza a következő hatásköröket, illetve önkormányzati hatósági ügyeket. Jogi és Humán Bizottság részére átruházott hatáskörök91 1) Dönt a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló évi III. törvény (Szt.), annak végrehajtási rendeletei és a külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a) b) c) d) e) f) g) 92 a Hivatal alkalmazottai és azok hozzátartozói tekintetében az egyébként polgármesterre átruházott ügyekben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelem intézményvezetői döntést sérelmező kérelem ügyében, az intézményvezető intézményi jogviszony megszüntetése ügyben hozott döntése elleni kérelem ügyében, határozatot hoz a személyi térítési díjak összegének intézményvezetői döntést sérelmező ügyben, kivizsgálja a jogosultak vagy hozzátartozójuknak, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetnek a személyes gondozást nyújtó szociális intézményre vonatkozó, az intézményi jogviszony megsértésére, az ellátás körülményeire benyújtott panaszát, ha a panaszvizsgálásra jogosult határidőben nem intézkedik, vagy intézkedésével nem értenek egyet. 2) Dönt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.), annak végrehajtási rendeletei és a külön önkormányzati rendelet alapján: a) a Hivatal alkalmazottai és azok hozzátartozói tekintetében az egyébként polgármesterre átruházott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyekben, b) a személyes gondoskodást nyújtó intézményvezetői döntést vitató ügyben, c) határozatot hoz, ha a személyes gondoskodást nyújtó intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, d) a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított, a gyermekek napközbeni ellátásának személyi térítési díjaként az intézményvezető által megállapított összeg vitájában. 90 Módosította a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Módosította a 21/2010.(X.14.) Ör. 2. (3) bekezdése 92 Hatályon kívül helyezte a 3/2012.(II.24.) Ör. 21. (2) bekezdése 91 Hatályos: január 1.-től Hatályos: október 14.-től Hatálytalan: március 1-től

129 3) A jogszabályi rendelkezések szerint felülvizsgálja a hatáskörbe tartozó ellátások jogosultsági feltételeit, a felülvizsgálat eredményeként intézkedik, az ellátást megszünteti, a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevevőt visszafizetésre kötelezi. 4) 5) Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról; az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 6) Ellenőrzi a fenntartásában lévő köznevelési intézmények gazdálkodását és működésének törvényességét, a szakmai munka eredményességét, nevelési oktatási intézményben, továbbá a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló-és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket. 7) 8) 93 9) 10) Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj ügyekben. 93 Hatályon kívül helyezte a 23/2009.(X.30.) Ör. 2. b) pontja Hatályos: november 1.-től

130 A Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottság részére átruházott hatáskörök: ) Döntés az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Módosította a 21/2010.(X.14.) Ör. 2. (3) bekezdése Módosította a 5/2014.(II.7.) Ör. 3. (1) bekezdése 96 Módosította a 5/2014.(II.7.) Ör. 3. (1) bekezdése 95 Hatályos: október 14.-től Hatályos: február 8.-től Hatályos: február 8.-től

131 A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete97 A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, a polgármesterre átruházott hatáskörök Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 41. (4) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza: 3) azokat az önkormányzati hatásköröket, illetve önkormányzati hatósági ügyeket, amelyek nem tartoznak a) törvény szerint a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe, vagy b) az SZMSZ 2. számú mellékletében felsorolt, vagy c) a külön helyi rendeletben megjelölt bizottsági, d) értékre, értékhatárra tekintettel az SZMSZ 50. (4) bekezdésében meghatározott mértékű kötelezettségvállalás alapján a Képviselő-testület hatáskörébe; 4) a következő önkormányzati hatásköröket, illetve önkormányzati hatósági ügyeket: a) az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti szerződéseinek megkötését a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint, b) hozzájárulást az önkormányzati lakásba befogadáshoz, c) döntést önkormányzati segély ügyben, d) szülési segély megállapítását, e) döntés méltányossági közgyógyellátás ügyében, f) intézkedést a köztemetés költségeinek megtérítése ügyében, g) h) természetbeni juttatásként a helyi autóbuszjáratra nyugdíjas és tanuló bérlet jogosultság megállapítását, 98 i) eljárás lefolytatása és a döntés meghozatala a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartással kapcsolatos ügyben. 99 j) döntés a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozással kapcsolatos egyszeri hozzájárulásról szóló 8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet értelmében előírt rácsatlakozási díj összegének részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről; k) döntés a helyi Alapszolgáltatási Központnak fizetendő térítési díj különös méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén történő csökkentéséről, elengedéséről; 97 Módosította a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Beiktatta a 16/2012.(VI.01.) Ör. 6. -a 99 Módosította a 11/2014. (IV. 25.) Ör Hatályos: január 1.-től Hatályos: június 01-től Hatályos: április 25.-től

132 A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A képviselők esküszövege Módosította a 17/2008. (VIII. 29.) ör. 7. -a. től. 101 Hatályon kívül helyezte a 3/2012.(II.24.) Ör. 21. (2) bekezdése Hatályos: szeptember 1.Hatálytalan: március 1-től

133 A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete102 Vissza a napirendhez 102 Hatályon kívül helyezte a 24/2013. (XII. 20.) Ör. Hatálytalan: január 1.-től

134 FONYÓD VÁROS JEGYZŐJE Ügyiratszám:./2015. ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Tárgy: A talajterhelési díjról szóló 24/2014.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd) 11. -a szerint: Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. AHOL NINCS KIÉPÍTETT KÖZCSATORNA, OTT DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NEM ÁLL FENN. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A Ktd a az egységdíj mértékét február 01. napjától a korábbi 120,-Ft/m3 helyett 1.200,-Ft/m3-ben állapította meg. Ezt kötelező korrigálni a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben megállapított területérzékenységi szorzóval. E szerint Fonyód a fokozottan érzékeny kategóriába tartozik, így területérzékenységi szorzója 3-as. Ez azt jelenti, hogy 1m3 ivóvíz-fogyasztás után 3.600,-Ft talajterhelési díjat kell fizetni annak, aki - a kiépített szennyvízcsatornára nem kötött rá, - a szennyvíz elszállítását igazoltan nem tudja számlákkal bizonyítani, illetve - nem felel meg a jelenleg hatályos önkormányzati díjkedvezménynek, mentességnek. Az egységdíjba történő drasztikus beavatkozással a törvényalkotó egyértelmű célja a szennyvíz-hálózatra való rákötés ösztönzése. A Ktd. nem rendelkezik arról az esetről, amikor létezik ugyan műszaki megoldás a rákötésre, de például a terepviszonyok milyensége, a közcsatorna tervezési, kivitelezési hibája miatt a közcsatornára való rákötés a (településen) szokásos költségeknek a többszöröse. E kérdések méltányos kezelését csak önkormányzati rendelet-alkotással lehet elérni (díjkedvezmény vagy díjmentesség rendeletbe iktatásával). A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, illetve a kibocsátó díjkedvezményéről, mentességéről a

135 talajterhelési díjról szóló 24/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik. A hatályos Rendelet 3. -a szerint a díjkedvezmény a következő: (1) A talajterhelési díjra vonatkozóan 85 %-os díjkedvezményben részesül az a természetes személy, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára a lakószintről gravitációs úton közvetlenül nem tud rákötni. (2) A kibocsátónak arról, hogy a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára a lakószintről gravitációs úton közvetlenül nem tud rákötni a rendelet melléklete szerinti nyilatkozatot kell becsatolnia minden év március 31-ig. Ez azt jelenti, hogy 85%-os díjkedvezmény illeti meg azon természetes személyt, akinek házi szennyvízátemelő alkalmazására volna szükség a rákötés esetén és a bevallással egyidejűleg nyilatkozatot csatol be. A hatályos Rendelet 4. -a szerint a mentesség a következő: A talajterhelési díjra vonatkozóan mentességet élveznek az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlői. Ez az jelenti, hogy az önkormányzati tulajdonban álló, közcsatornára rá nem kötött, szociális bérlakások bérlői mentesülnek a díjfizetés alól. Figyelemmel a Ktd. céljára (minél többen vegyék igénybe a közcsatornát), a lakosság teherviselő képességére, az alacsony fogyasztású kibocsátókra, érdemes átgondolni a díjkedvezmények és mentességek kérdését, esetleges bővítését. Mindezek alapján, a következő tárgykörökben teszek javaslatot a díjkedvezményekre, illetve mentességekre, azzal a megjegyzéssel, hogy mindezeket először a évi bevallás benyújtásával lehet érvényesíteni. 1.) Díjkedvezmények: a.) 100 %-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára az adóévben ráköt. A rácsatlakozást záró bevallás és a közszolgáltatóval (DRV Zrt.) megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 1. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. b.) 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg annak a (települési támogatásban részesülő) kibocsátónak, aki megfelel az alábbi feltételeknek: a) családban élők esetén az egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( továbbiakban: nyugdíjminimum) 150%-át. b) egyedülálló esetén az egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem haladja meg az adóév utolsó napján a nyugdíjminimum 200 %-át.

136 A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 3. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. 2.) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót: a.) akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 10 m3-t. E m3 feletti fogyasztás esetén, a kedvezmények figyelembe vételével, a teljes fogyasztás után terheli a díjfizetési kötelezettség. A mentesség igazolására a közszolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság számára megküldött éves kimutatás szolgál. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet mellékletében szereplő, kedvezménynek megfelelő nyilatkozatot. Az önkormányzati rendeletben a Ktd. szerint közzé kell tenni azt a számlát, amely javára a kibocsátónak a talajterhelési díjat meg kell fizetnie. Ez a számlaszám az önkormányzat számlavezető pénzintézetének változása miatt megváltozott, ezért szükséges a változásnak megfelelően a Rendeletet módosítani. Az átláthatóság, az egyértelműség és a pontosabb szabályok miatt indokolt, az új rendelet megalkotása. A rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. Az előzetes hatásvizsgálat tükrében az alábbi tájékoztatást adom: 1. A módosítás és az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 1.1. társadalmi hatás: nem realizálható gazdasági hatás: nem realizálható költségvetési hatás: a talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi, kedvezmények, mentességek megállapítása esetén az önkormányzatnak kevesebb bevétele keletkezik környezeti és egészségi következmény: jelen rendelet megalkotása következményeként a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás ösztönzése egészségesebb környezetet, egészségesebb talajvizet, a belterületi kiskertekben egészségesebb öntözővizet jelenthet településünk számára adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem realizálható növekedés. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A környezetterhelési díjtörvény meghatározza az egységdíj mértékét, ettől eltérő mérték alkalmazására a települési önkormányzatnak nincs lehetősége. Ugyanakkor a helyi önkormányzatok számára felhatalmazást biztosít, hogy rendeletben állapítsa meg a talajterhelési díjjal kapcsolatos befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények, mentességek eseteit. Abban az esetben, ha az önkormányzat a hatályban lévő rendeletet nem módosítja, az emelt mértékű díjat kell megfizetnie a kibocsátónak. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak. A díjkedvezmények és mentességek bevezetése nem veszélyezteti az önkormányzat anyagi helyzetét.

137 Kérem a Jogi Bizottságot, a Városfejlesztési Bizottságot, a Humán Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a rendelet megalkotására a rendelet-tervezet szerinti tartalommal. Fonyód, március 17. dr. Széll Attila jegyző 01/ /2015. számú előterjesztés melléklete (rendelet-tervezet) Fonyód Város Önkormányzatának /2015. (..)rendelete a talajterhelési díjról Fonyód Város Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 21/A. (2) bekezdésében, a 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

138 1. A rendelet hatálya kiterjed Fonyód Város közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 11. (1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra a Ktd. 11. (2) bekezdésében foglalt kivétellel. 2. A talajterhelési díj mértéke 2. (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó talajterhelési díj (a továbbiakban: talajterhelési díj) mértékét a Ktd. 12. (1) bekezdése határozza meg. (2) A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell a Ktd a szerinti mennyiséggel. 3. Értelmező rendelkezések Kibocsátó: a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 2. (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. -ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz. Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi - műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva- a rácsatlakozást. Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény ( Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. Család: az Szt. 4. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott. Egyedül élő : az Szt. 4. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott. Háztartás: az Szt. 4. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott. II. Fejezet A talajterhelési díjra vonatozó különös rendelkezése 4. Díjkedvezmények, mentességek 3. (1) 100 %-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára az adóévben ráköt. A rácsatlakozást záró bevallás és a közszolgáltatóval (DRV Zrt.) megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 1. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. (2) 85 %-os díjkedvezményben részesül az a természetes személy, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára a lakószintről gravitációs úton közvetlenül nem tud rákötni. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. (3) 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg annak a (települési támogatásban részesülő) kibocsátónak, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

139 a) családban élők esetén az egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( továbbiakban: nyugdíjminimum) 150%-át. b) egyedülálló esetén az egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem haladja meg az adóév utolsó napján a nyugdíjminimum 200 %-át. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 3. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot. 4. Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót: a) akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 10 m3-t. E m3 feletti fogyasztás esetén, a kedvezmények figyelembe vételével, a teljes fogyasztás után terheli a díjfizetési kötelezettség. A mentesség igazolására a közszolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság számára megküldött éves kimutatás szolgál. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet mellékletében szereplő, kedvezménynek megfelelő nyilatkozatot. b) akik az önkormányzati lakások bérlői. 5. A talajterhelési díj megállapítása, bevallása, befizetése 5. (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében megfizetnie a (2) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31-éig. (2) A talajterhelési díjat Fonyód Város Önkormányzat számú Talajterhelési díj beszedési számla javára kell befizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni. 6. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség 6. (1) A közszolgáltató (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.) a tárgyévet követő év február 28. napjáig adatszolgáltatást teljesít a jegyző részére a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról korrigálva a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével és az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel. (2) A közszolgáltató a tárgyévben a közcsatornára rákötök köréről, valamint a kibocsátók körében történt változásról a tárgyév július 30-ig, valamint a tárgyévet követő év február 28-ig adatot szolgáltat a jegyző részére. (3) Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosításához szükséges adatokra, valamint a Ktd. 12. (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.

140 (4) A jegyző a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel. (5) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a jegyző nyilvántartást vezet. III. Fejezet Hatályba léptető, záró rendelkezés 7. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti Fonyód Város Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló 24/2014.(XII.18.) rendelete. Hidvégi József polgármester dr. Széll Attila jegyző Záradék: Kihirdetve: március 26. dr. Széll Attila jegyző /2015. (...) számú rendelet 1. számú melléklete NYILATKOZAT Díjkedvezmény igénybevételéhez évben Alulírott... (név cím, személyigazolvány/személyazonosító igazolvány szám, születési hely és idő) nyilatkozom, hogy a tulajdonomban lévő Fonyód,... (cím).. helyrajzi számú ingatlant a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) az adóévben rákötöttem. Díjkedvezményemet viziközmű szolgáltatóval megkötött közüzemi szolgáltatási szerződés másolatának becsatolásával igazolom. A fentiek miatt kérem, a talajterhelési díjról szóló../2015. (...) önkormányzati rendeletben meghatározott 100%-os díjkedvezmény érvényesítését.

141 Kelt:... Aláírás /2015. (...) számú rendelet 2. számú melléklete NYILATKOZAT Díjkedvezmény igénybevételéhez évben Alulírott... (név cím, személyigazolvány/személyazonosító igazolvány szám, születési hely és idő) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tulajdonomban lévő Fonyód,... (cím).. helyrajzi számú ingatlan a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) a lakószintről gravitációs úton közvetlenül nem köthető rá. A fentiek miatt kérem, a talajterhelési díjról szóló../2015. (...) önkormányzati rendeletben meghatározott 85%-os díjkedvezmény érvényesítését. Kelt:... Aláírás

142 1.tanú: Név: Cím: Személyigazolvány/személyazonosító igazolvány szám: Aláírás: 2 tanú: Név: Cím: Személyigazolvány/személyazonosító igazolvány szám: Aláírás: /2015. (...) számú rendelet 3. számú melléklete NYILATKOZAT Díjkedvezmény igénybevételéhez évben Alulírott... (név cím, személyigazolvány/személyazonosító igazolvány szám, születési hely és idő) nyilatkozom, hogy a talajterhelési díjról szóló../2015. (...) önkormányzati rendeletben meghatározott 50%-os díjkedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint. A háztartásban élők neve Havi átlag nettó jövedelem (Ft-ban) Összesen:..fő Összesen nettó jövedelem:.ft Egy főre jutó havi nettó jövedelem:.ft

143 Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását. Kelt:... Aláírás Vissza a napirendhez ügyiratszám: 02/780-2/2015 ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26 -i ülésére Tárgy: Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2015.(II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület A februári testületi ülésen elfogadott a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. Anyakönyvi események díjazása 4. (2) bekezdése tartalmazza a Fonyódi Polgármesteri Hivatal számlaszámát, melyre a házasulandóknak a befizetést teljesíteni kell. Az Önkormányzat korábbi számlavezető pénzintézetének Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.- működése felügyeleti intézkedés miatt felfüggesztésre került, új számlavezető pénzintézetnél OTP Bank Nyrt- került számla megnyitásra. Ezért indokolt a fenti rendelet ezen rendelkezésének a módosítása. Kérem a Jogi, a Pénzügyi és a Humán bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosítás elfogadására. Fonyód, március 16.

144 Dr. Széll Attila jegyző A 02/ /2015. számú előterjesztés 1. számú melléklete (Rendelet-tervezet) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (III.26) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól Fonyód Város Képviselő-testülete az Anyakönyvi eljárásról szóló évi I. törvény 19. (1) és 33. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Anyakönyvi események díjazása 4. (2) Az Ör. 1.sz. mellékletében meghatározott díjakat a Fonyódi Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára készpénz átutalási megbízáson kell teljesíteni, legkésőbb az anyakönyvi esemény időpontját megelőző 5 nappal korábban. A befizetés megtörténtét a házasulandóknak az anyakönyvvezető felé igazolni kell. 2. Ez a rendelet április 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Hidvégi József polgármester Dr. Széll Attila jegyző Záradék: Kihirdetve: március 26. Dr. Széll Attila jegyző Vissza a napirendhez

145 FONYÓD VÁROS JEGYZŐJE Ügyiratszám: 01/264 /2015. Ügyintéző: Kovács Péter ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14) MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1. ) rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület Az elmúlt évben több önkormányzati ingatlan is értékesítésre került, továbbá átvezetésre került a földhivatali nyilvántartásban a Fonyód, Szent István utca és a Bézsenyi utca ingatlana is. Az önkormányzati ingatlanok listáját az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1. ) rendelet mellékletei tartalmazzák. A fentiek miatt szükséges a rendelet módosítása. Melléklet: - az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1. ) rendelet módosítása Kérem, a Jogi Bizottságot a rendelet-tervezet megvitatására, a Városfejlesztési Bizottságot a rendelet-tervezet megvitatására és javaslattételre, a Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

146 Fonyód, március 17. Dr. Széll Attila jegyző A 01/264/2015. számú előterjesztés melléklete (Rendelet-tervezet) Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015.( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1. ) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX, törvény ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Fonyód Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1. ) rendelet továbbiakban: Ör 1 melléklete helyébe az 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. Ez a rendelet március 26-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Hidvégi József polgármester dr. Széll Attila jegyző Záradék: Kihirdetve: Dr. Széll Attila jegyző

147 1. melléklet a../2015 (.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelethez Törzsvagyon 1. I. Forgalomképtelen ingatlanok A/ Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok 1. Belterületi ingatlanok sorszám hrsz /7 5143/9 5143/ / /1 5160/2 terület m ingatlan minősítés út út út út strandfürdô strandfürdô ingatlan helye Béla király u. Irányi D. u. A.bélatelepi Vá.-tól É-ra Vasvári P. u. mellett Huszka J. u. Zoltán u. Vasvári P. u. Zoltán u. Géza u. Attila u. Gyôzô u. Gyôzô u. 3. mellett Bányász üdülő Bányász üdülő Bányász üdülő Bányász üdülő Bacsák u. Strand u. Strand u.-i strand Strand u.-i strand

148 / /1 5289/1 5293/ /1 5639/1 5639/2 5644/ strandfürdô út Nyár u. Báthori u.-i strand Báthori u. 7-es út mellett Mátyás király u. Faludi köz Faludi köz Faludi köz István u. István u. Faludi köz István u. Egri J. u. 44. elôtt Egri J. u. 40. elôtt Faludi köz mellett Faludi köz Köves köz Dárdai köz Tiborc u. Magyar B. u. Dárdai köz Egri J. u. 22. mellett Egri J. u. Dárdai köz Baglas köz Aradi V. u. Dárdai köz Baglas köz Dembinszky u. Dárdai köz Baglas köz Klauzál u. Dárdai köz Baglas köz Szegfű u. Batthyányi u. Széchenyi I. u. Ordas köz Magyar B. u. Magyar B. u mellett Tiborc u. Tiborc u. 72. mellett Tiborc u elôtt Balassi B. utca Balassi B. utca Tiborc u elôtt

149 /1 5881/2 5881/ / / /4 5942/5 5942/ beépítetlen terület csatorna /4 5957/5 5978/ / / / parkoló út járda Kossuth tér Kossuth L. tér Szent I. tér Szent I. tér Wesselényi u. Wekerle u. Magyar B. u. Wesselényi u. Magyar B. u. Tulipán u. Lengyel u. Csap u. folyt. Üdülőfalu Üdülôfalu Berek Sörözô mellett Lengyel u. Csap u. Jegenye u. Csap u. Lengyel u. József A. u. 7-es út mellett 7-es út mellett Camping és a vasút közt Zichy csat., vasúttól É-ra Benzinkút mellett -földhaszn. szolg. Jog Benzinkút mellett Vízmű u. Vízmű u. József A. u elôtt József A. u. Bartók B. u. 10. mellett Jószef A. u. 12. mellett Sirály köz Bartók B. u- Sirály u. között Váralja u. Bartók B. u. Bartók B. u elôtt Bólyai F. u. É-i része Kisfaludy u. Major köz Bólyai F. u. Bólyai F. u. Magay u. Magay u. 20. elôtt Tüzér u.

150 /1 6192/ /1 6213/4 6215/1 6215/2 6229/ /1 6283/5 6284/2 6287/1 6288/4 6289/1 6290/3 6291/1 6292/3 6293/4 6294/ /1 6297/6 6301/ /3 6340/1 6343/1 6347/1 6348/3 6349/ /4 6379/5 6379/8 6380/3 6380/6 6381/1 6381/ beépítetlen terület út út út út út temető út Huszár u. Agancs u. Tüzér u. Arany J. köz Kisfaludy u elôtt Kisfaludy u mögött Vízmľ /Kisfaludy u./ mellett Magay u elôtt Tompa köz szélesítés Tompa köz szélesítés Kálvária u elôtt Turul u. Virágos u. Virágos u. Tompa M. u. Turul utca Szivárvány utca sarkán Szigligeti utca Szigligeti u. 24. mögött Szigligeti u. 19. mögött Szigligeti utca mögött Tompa M. u. 14. mögött Szigligeti u. Szigligeti u Szigligeti u Szigligeti u Szigligeti u. Tompa u. közt Kálvária között Szigligeti u. Szigligeti u. 5. elôtt Szigligeti u elôtt Kemény Zs. u. Temető u. Szigligeti u. 3. elôtt Kálvária u. Temetô u. 23. Tompa köz Tompa köz Tompa köz Bessenyei köz Tompa köz Temetô u. 15. mögött Temetô u mögött Temetô u mögött Temetô u mögött Temetô u mögött Temetô u mögött Temetô u mögött

151 /7 6382/1 6382/4 6382/7 6383/1 6383/4 6383/7 6383/8 6384/2 6392/4 6394/7 6394/8 6398/1 6398/ beépítetlen terület beépítetlen terület Temetô u mögött Temetô u. 3. elôtt Temetô u. 3. mögött Temetô u. 3. mögött Temetô u. 1. elôtt Temetô u. 1. mögött Temetô u. 1. mögött Kisfaludy u elôtt Temetô u. folytatása Várhegy u elôtt Várhegy köz Várhegy u. 6. elôtt Fáy A. u.-tól K-re Várhegy u. 4. elôtt Várhegy u. Fáy A. u. Fáy A. u. Fáy A. u. Edison u. Bartók B. u. 64. mellett Bartók B. u. 40. mellett Bartók B. u között / /3 6511/6 6511/ /1 6527/3 6528/3 6529/ /8 6536/ / / / beépítetlen ter. út út Bartók B. u között Edison u. Erdôsor u. Nap u. Kisfaludy u. sarok Nap u. Nap u. és Trombitás u. között Kisfaludy u. Temetô u. 10. elôtt Temetô u. 10. mögött Temetô u. Temetô u között Temetô u. Temetô u. 46. elôtt Temetô u elôtt Temetô u. Turul u. Turul u. Turul u. Turul utca Fô u között Fô u mögött Hatályon kívül helyezte a 17/2012.(V.31.) Ör. 2. -a Hatálytalan: május ,50 órától

152 /8 6553/ /3 6591/1 6591/2 6592/1 6592/2 6603/3 6611/1 6611/2 6613/ /5 6617/1 6617/7 6617/ / / / /2 6705/2 6705/4 6707/ /2 6732/1 6734/1 6735/1 6735/6 6736/1 6736/ /5 6760/ Fô u mögött Fô u között Fô u mögött beépítetlen ter. Kisfaludy u. -temetô bôv. Temetônél temetô Kisfaludy u.-tól D-re Harmatos u., Kisfaludy u.-tól D-re Harmatos u. temető Kisfaludy utcától É-ra Harmatos utca Trombitás u. Harmatos u. 40. elôtt Fô u. 43. elôtt Harmatos u. Sípálya mellett Reviczky u. Fô u mögött Ritter u. Sólyom u. Harmatos u. Szent László u. Harmatos u. Fô u. Bartók B. u. B.telepi strandhoz gyalogút 7-es út mellett vízállás Sportkikötô mellett Vitorláskikötô út beépítetlen ter. Városi strand -6707/2/A hrsz-re fh. Jog Vitorlás u. 44. Előtt Magyar Bálint Ált.iskolával közpark szemben Fô u. É-i része Templom u. Lányi A. u. Fô u Fô u. 24. elôtt Fô u. 26. elôtt Lányi A. u. Fô u. 30. elôtt Lányi A. u. lakóház, udv., Lányi A. u. -sze.elv. szolg. Jog 10 m2gazd.é re Templom u. 3. elôtt Szabadság u. Szabadság u. Hajós köz

153 / /2 6834/ /3 6845/5 6849/4 6850/ /1 6869/5 6869/ / / / / /2 6876/4 6877/2 6878/1 6878/3 6878/6 6879/1 6879/3 6879/6 6879/8 6880/3 6881/ /4 6886/7 6886/ / kálvária út út út út út út út Harmat köz Badacsony u. Panoráma sétány József u. 16. Kilátó u. József u. Szabadság u. 22. mellett Szabadság u elôtt Badacsony u között Badacsony u. Badacsony u. Badacsony u. Badacsony u. Badacsony u. Hátszegi u. Csend u. Badacsony u. sarok Csend u. Csend u. Csend u.-i Ny.-i lépcsô Szabadság u. Szabadság u. Csend u. sarok Csend u. (délre) Csend u. (délre) Csend u8tca Hátszegi u. 40. Mögött Fô u. 38. mögött Fô u. 40. mögött Hátszegi u. 12. mögött Hátszegi u. 16. mögött Fő u. 42 mögött Fő u. 42 mögött Hátszegi u. 14. mögött Fô u. 46. elôtt Fô u. 46. mögött Fô u. 46. mögött Fô u. 48. elôtt Fô u. 48. mögött Fô u. 48. mögött Fô u. 48. mögött Fő u. 50. mögött Fő utca mögött Fô u. 52. mögött Fô u. 56.-Hátszegi u. közt Fő u. 54. mögött Fő u. 54. mögött Fő u. 56. mögött

154 / /2 6888/5 6889/2 6893/1 6894/1 6895/ /1 6902/4 6902/6 6904/1 6904/4 6905/1 6905/4 6906/3 6919/3 6919/ / / /3 6981/4 6982/ / / / /3 7034/3 7035/1 7035/4 7038/1 7038/4 7041/3 7042/1 7042/4 7046/3 7047/1 7047/ út út út Fő u. 56. mögött Fô u. 58. mögött Fô u. 58. mögött Ibolya u., Bomb u.-tól É-ra Domb u között Domb u között Domb u között Domb u. Fô u. 64. elôtt Ibolya u. É-i vége (Domb u.) Domb u. Fô u. 66. elôtt Ibolya u. É i része Fô u. 68. elôtt Ibolya u. É-i része Ibolya u. É-i része Fő u. 96 mögött Fő u. 96 mögött Fô u mögött Fô u mögött Ibolya u. Arany J. u. Nefelejcs u. Nefelejcs u. Nefelejcs u. Ibolya u. 88. mögött Ibolya u. 86. mellett Ibolya u. Ibolya u. 86. mögött Ibolya u. 68.-tól D-re Ibolya u. 64. mögött Arany J. u. Arany J. u. 3. mellett Rózsa u. Rózsa u. Rózsa u. 28. elôtt Kupa vezér u. 51. elôtt Rózsa u. 46. elôtt Kupa vezér u. 45. elôtt Rózsa u. 42. elôtt Rózsa u. 40. elôtt Kupa vezér u. 37. elôtt Rózsa u. 38. elôtt Rózsa u. 32. elôtt Rózsa u. 30. elôtt Kupa vezér u. 29. elôtt

155 /1 7048/4 7049/1 7049/4 7050/1 7050/4 7051/1 7051/4 7052/1 7052/4 7053/1 7053/4 7054/1 7054/4 7055/1 7055/4 7057/1 7057/4 7058/1 7059/1 7060/ /3 7099/1 7103/4 7103/7 7103/ / /1 7111/4 7111/8 7112/1 7112/4 7114/1 7122/8 7122/9 7122/ /1 7124/ út út út Rózsa u. 28. elôtt Kupa vezér u. 27. elôtt Rózsa u. 26. elôtt Kupa vezér u. 25. elôtt Rózsa u. 24. elôtt Kupa vezér u. 23. elôtt Kupa vezér u. 21. elôtt Rózsa u. 22. elôtt Kupa vezér u. 19. elôtt Rózsa u. 20/A elôtt Kupa vezér u. 17. elôtt Rózsa u. 20. elôtt Kupa vezér u. 15. elôtt Rózsa u. 12. elôtt Kupa vezér u. 13. elôtt Rózsa u. 10. elôtt Kupa vezér u. 9. elôtt Rózsa u. 8. elôtt Kupa vezér u. 7. elôtt Rózsa u. 6. elôtt Rózsa u. 4. elôtt Arany J. u. Kupa vezér u. Bástya u. Árok u. Sánc u. közt -turistaút Bástya u. Lenke u. Lenke utca Lenke u elôtt Lenke u. 3. mögött Lenke u közt Lenke u. Sándor u. 91-tôl D-re Sándor u. 89. mög0tt Sándor u. 87. elôtt Sándor u. 87. mögött Sándor utca mögött Sándor u. 85. elôtt Sándor u. 85. mögött Sándor u. 81. elôtt Sándor u. 67. elôtt Sándor u. 69. elôtt Hátszegi u., Domb u.-tól D-re Domb u. Sándor u. Domb u. sarok Hátszegi u. Domb u. sarok

156 /1 7127/4 7127/7 7136/1 7136/ / /1 7158/ /3 7210/ /1 7227/1 7227/ / / /1 7378/ /1 7382/ út beépítetlen terület beépítetlen terület járda beépítetlen terület Hátszegi u. 3. elôtt Sándor u. 59. elôtt Hátszegi u. 7. elôtt Hátszegi u. 17. elôtt Sándor u. 45. elôtt Hátszegi u. Dombhát u. folytatása Dombhát u. Hátszegi u. 27. elôtt Hátszegi u. Hegyhát u. Gyöngyvirág u. Hegyhát u. közt Gyöngyvirág u. Hóvirág u. 20. Hóvirág u. 4. mellett K-re Hóvirág u. Orgona u. Hóvirág u. közt Orgona u. Gyöngyvirág u. közt Orgona u. Orgona u. Sándor u elôtt Meredek u. Sándor u. 1. mellett É-ra Műv. Ház mellett Szabó F. u. József u. József u. emlékpark Szabó L. u. József u. Szabó L. u. sarok Birka lépcsô József u. Jókai u. Károlyi M. u. Liszt F. u. Jókai M. u. Vasas u. Vasas u. Vasas u. 14. elôtt Sándor u. 6. elôtt Rózsadomb u. Ifjúság u. Ifjúság u. Dobó I. u. Mandulás u. Tabán u. Baross u /Bolgár Elek u/

157 / / /1 7484/2 7495/1 7495/ /1 7502/5 7506/3 7543/4 7554/ / /2 7622/3 7622/7 7622/ / / / / / / / / /3 7647/3 7650/ /2 7681/8 7681/9 7681/ / / /3 7704/ út saját haszn. út járda helyi Tabán u. Sándor u elôtt Tabán u. Garam u. Tabán u. Mikes K. u. Tabán u. Mikes K. u. Makai u. sarok Makai u. Makai u. Tabán u. Sándor u elôtt Sándor u. Tabán u. Szent I. u. Domb u. sarok Mezô u között Sándor u. 68. elôtt Sándor u. Mezô u. Tabán u. Mezô-Tabán-Makai u. Kis u. Makai u. Domb u. Kis u. Tabán u. Mezô u. Tabán u. Tabán u. Mező u. Tabán u. Tabán u. Makai u. Szent I. u elôtt Lenke u. 10. elôtt Lenke u. 16. elôtt Bástya u. Bástya u. Szent I. u. Szent István u. 7-es út mellett 7-es út mellett 7-es út mellett 7-es út mellett Kupa v. u. Bézsenyi u. sarok Kupa vezér u.

158 /2 7722/3 7723/ / / / /1 8044/3 8044/9 8044/ / / / /1 8057/1 8058/ / /3 8068/ Kupa vezér u. saját haszn. út Kupa vezér u. Kupa vezér u. Műhely u. Kenyérüzem mellett lakóház, udvar Kupa vezér u. 74. elôtt Csisztai u. Műhely u. Szikvíz üzemmel szemben Műhely u. vége Lôcsei u. Szent I. u közt Dobó I. u. Vasas u. Szent I. u. Hegyalja u. Hegyalja u. Dobó I. u. Vasas u. Szivárvány u /Berekszéli u/ Dobó I. u. Szivárvány u közt Lôcsei u. Napsugár u. Lôcsei u. Napsugár u közt Piac mögött Piactértôl DNY-ra Piactértôl NY-ra Piac beépítetlen ter. Piac, egyéb ép. Piac Piac Szivárvány u. középiskola Béke u. 1-jelzálogjog Sm. Munk.Közp. Béke u. -Ép.ip. Szöv. elôtt töltés Szivárvány u. berek közt Vasas u. Szent I. u.-tól K-re Blaha L. u. Vasas utca Bla u-tól K-re Gáz u. Gáz u. Béke u. Szigetvári u. beépítetlen terület Béke u. Hunyadi J. u. Szigetvári u.

159 / / / /2 8203/ /4/A/ / /1 8230/ /5 8230/ /7 8230/ /1/A 8248/ / /3 8326/ / /2 8339/ , középiskola lakás középiskola WC Gáz u. Blaha L. u. Szivárvány u. Karácsony S. u. Hegyalja u. Hunyadi J. u. Blaha L. u. Pátria elôtti ter. Szigetvári u. Gáz u. Hunyadi J. u. Hunyadi J. u. 26. mögött Szigetvári u. Ady E. u. 39. Ady E. u. Ady E. u 37. Gáz u. Blaha L. u. Blaha L. u. Delta parkoló Balaton Ćruház elôtt Ady E. u. 2. (koll.) Vasútállomás 7-es út mellett 7-es út mellett 7-es út mellett 7-es út mellett 7-es út mellett 7-es út mellett Hajóállomásnál Hajóállomás mellett Fürdő utca, Lidó társasház előtt Árvaház u. Fürdô u. Bajcsi-Zs. u. Bereg u. Szél u. (Ságvári u.) Sás u. (Latinka S. u.) Sás u. elôtt É-ról Kodály Z. u. (Kilián Gy. u.) Kodály Z. u. Kodály Z. u. (Kilián GY. u.) Vágóhíd u. Keleti-Bozót közt Vágóhíd u. mellett Sirály u. Sirály u. Sirály u.

160 /3 8379/1 8379/9 8379/ / / / / /2 8492/3 8497/ /2 8519/ /2 8568/7 8571/ / beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen ter. köztér út út út posta gazd. ép., udv. Vágóhíd u. Vágóhíd köz Ny-i vége Vágóhíd köz Vágóhíd u elôtt Vágóhíd u. Vágóhíd utca Vágóhíd u Vágóhíd utca Vágóhíd köz Vágóhíd u. sarok Halász u. (Sallai u.) Jászai M. u. Szegedi u. Ady E. u. Pécsi u. Zichy M. u. Debreceni u.-tól D-re Debreceni u. Zichy M. u. (Zalka M. u.) Zichy M. u. (Zalka M. u.) Hunyadi L. u. 7-es út mellett 7-es út mellett Ady E. u. 28. elôtt Hunyadi L. u. Debreceni u.- 7-es úttól É-ra Ady E. u. 10. Fürdô u. (Ćprilis 4. u.) -telekhat. rend. Május 1. u. Május 1. u. Sport u. Révai u. Süllô u. Botond u. Fürdô u. Fürdő u. Hunyadi L. u. Kassa u. Török B. u. Török B. u. Liget u. közt Kassa u. Liget u. Kassa u. Fiumei u. Török B. u. Török B. u. Török B. u.

161 / / /2 9241/3 9241/ /1 9350/ / szabadstrand árok árok Templom tér Liget u. Árpád sétány Árpád u. Zrínyi u. Zrínyi u. Zrínyi u. Török B. u. Liget u. Duna u. Turán u. Damjanich u. Endresz Gy. u. Hun u. Duna u. Zrínyi u. Árpád u. Thököly u. Duna u. Zrínyi u. Kolozsvári u. Zrínyi u. Kazinczy F. u. Köztársaság u. 82. Zrínyi M. u. Árpád u. Szemere B. u. Klapka u. Fiumei u. Klapka u. Kassa u. Fiumei u. Thököly-Árpád-Hun u. közt Kassa u. 7-es út mellett 7-es út mellett 7-es út mellett Zichy M. u.(zalka M. u.) Köztársaság u. 33. elôtt Egressy B u. Egressy B. u. Rozgonyi u. Rozgonyi u. Lengyeltóti u. Egressy B. u. Árpád u.

162 / / /4 9592/8 9592/ / / / bolt Szilágyi E. u.(engels u.) Lengyeltóti u. Toldi u. Zrínyi M. u. Árvai u. Nádor u. Nádor u. Fekete I. u. közt Fekete I. u.(fürst S. u.) Árpád u. 47. elôtt Árpád u. 49.-tôl D-re Derkovits u. Török I. u. Szilágyi E. u.(engels u.) Török I. u. Gárdonyi G. u. Gárdonyi G. u. Gárdonyi tér NY-i oldalán Niklai u. D-i vége Niklai u. D-i vége Niklai u. D-i vége Niklai u. D-i vége Niklai u. D-i vége Niklai u. D-i vége Kárász u. Ezredév u. Szilágyi E. u.(engels u.) Tisza u. Kôrös u. Rákóczi F. u.(gagarin u.) Szív u.(marx K. u.) Gábor Ć. u. Deák F. u.(dimitrov u.) Kodolányi u.(gorkij u.) Gábor Ć. u. Nagy I. u.(november 7. u.) Nagy I. u.(november 7. u.) Nádor u. Nádor u. Árvai u. Árvai u. Toldi M. u. Árvai u. közt Nagyenyedi u. Toldi M. u. Rezeda u. Nagyenyedi u. Toldi M. u. L.tóti u. közt

163 / / / / / / / / / / /7 02/12 02/44 03/01 07/10 07/27 07/ / vízállás út út út út út 2. Külterületi ingatlanok saját használatú út árok 4030 fürdő 2154 saját használatú út Lengyeltóti u. Rozgonyi u. Váradi u. Liliom u. Akácfa u. Hársfa u. Boglári u. Rezeda u. Niklai u. Hangár u. Komlói u. Niklai u.-7. út ÉK-i sarok Niklai u. Erkel F. u.-ból nyíló D-i út Erkel F. u. Mecseki u. Virág u. -a Gyermeküdülô elôtt Toboz u. Jácint u. Állomás tér Virág u. Virág u. -a Gyermeküdülô elôtt Gyermektábor mellett Balatonból kivett Piac Piac Piac Gáz u.-piac Piac Piac Piac Gázcsere telep mögött Gázcsere telep mögött Gázcsere telep mögött Gázcsere telep mögött Gázcsere telep mögött Balatonból kivett Balatonból kivett Kossuth u.-tól D-re Bélatelep altt Balassi u. Balassi u. Milkovics árok Üdülőfalu Turul u. alatt

164 /6 0154/1 0154/3 0156/ /1 0159/ /1 0172/ / saját használatú út saját használatú út saját használatú út saját használatú út saját használatú út saját használatú út árok árok árok út árok árok út út Turul u. alatt Kopasz domb Kopasz domb Kopasz domb Kaposvári vasút vonal mellett Kaposvári vasút vonal mellett Keleti-Bozót csatorna mellett Keleti-Bozót csatorna mellett Keleti-Bozót csatorna mellett Fehér Bézseny Fehér Bézseny Fehér Bézseny Fehér Bézseny Fehér Bézseny út út út út temetô út út út út út árok út helyi Fehér Bézseny Fehér Bézseny Fehér Bézseny Fehér Bézseny régi fehérbézsenyi temetô Fehér Bézseny Fehér Bézseny Fehér Bézseny Fehér Bézseny Fehér Bézseny Fehér Bézseny Fehér Bézseny Bézsenyi u. B/ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon 1. Belterületi ingatlanok sorszám hrsz terület m2 5037/ / / / / / / ingatlan minősítés strandfürdô közpark táborhely strandfürdô közforgalmú kikötő közpark közpark beépítetlen terület beépítetlen ter. strandfürdô ingatlan helye Huszka strand Bányász üdülő Báthory u. végén Bélatelepi strand Bélatelepi strand Várhegy Várhegy Sportkikötô mellett Sportkikötô mellett Városi strand

165 /5 8252/ /3 8326/4 8521/ /9 8571/ /1 8765/ / / / / / / / / strandfürdő parti sétány közpark beépítetlen terület saját hasznlatú út beépítetlen terület szabadstrand beépítetlen terület bolt közpark közpark strandfürdő strandfürdő közpark Sándortelepi strand Fürdô u. 3. mögött Latinca u. Kodály Z. u. Kodály Z. u. elôtt Tópart u. Tópart u. Botond u. sarok Fürdô u.- strand Fürdő u. Árpád sétány Árpád sétány Virág u. 10. mögött Virág u közt Virág u. Virág u. 36. Balatonból kivett Balatonból kivett Fonyódliget Fonyódliget Ordacsehi strand 2. Külterületi ingatlanok sorszám hrsz 02/08 02/100 02/118 terület m ingatlan minősítés közpark strandfürdô töltés ingatlan helye Balatonból kivett bélatelepi strand Balatonpart II. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1. Belterületi ingatlanok sorszám hrsz 5874/ / /3 terület m ingatlan minősítés épület, udvar beépítetlen terület beépítetlen terület iskola beépítetlen terület szennyvízátemelô ingatlan helye Tulipán u. Lengyel u.-csatornapart -átemelô helye Bessenyei köz -építési tilalom Bartók B. u. 22. /Zeneiskola/ Agancs köz Turul u.

166 / /2 6674/ / / / / / / / / / /1/A/ / / / / napközi otthon Fô u. 43. lakóh., udv., gaz Fô u. 37. Bölcsôde Fô u. 29. községháza Fô u. 19. erdő Kossuth erdő beépítetlen terület Vitorlás u. 54. Általános Iskola Fô u beépítetlen terület Ibolya u. 40. mögött út,gazd.ép.és udvar, gyep(rét) Spiegel domb -tört. régészeti védettség sportcsarnok József utca 21. kultúrház Szabó F. u. 9. beépítetlen terület Szabó L. u. 5. kultúrház Szent I. 29. irodaház Szent I. u. 61. üzem Műhely u. vége /Gázfogadó/ lôtér Napsugár u.-tól D-re vásártér Szivárvány u. telephely Béke u. udvar Ady E. u. 19 körül gáz állomás Gáz u. 1. Okmány Iroda Fonyód, Ady E. u 39. iroda Hajóállomás mellett beépítetlen terület Vágóhíd u. beépítetlen terület Ady E. u. beépítetlen terület Tópart u. szenyvízátemelő Egressy B. u. beépítetlen terület Mecsek u. beépítetlen ter. Gáz u.-piac nádas Piac 2. Külterületi ingatlanok sorszám hrsz terület m /23 070/ / ingatlan minősítés udvar, mocsár, nádas nádas ingatlan helye Napsugár utcától keletre Napsugár utcától keletre szennyvíztisztító Keleti-Bozót csat. és vasút közt

167 2. melléklet a../2015 (.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelethez Üzleti vagyon 1. Belterületi ingatlanok sorsz helyrajzi szám 5037/2 5193/ /3 terület m / / / / / /6 5978/ /1 6301/ /1 6496/2 6528/3 6538/4 6617/ /2/A/ ,47 ingatlan mínősítés bolt bolt beépítetlen terület hétvégi ház és udvar számntó, gyep(legelő) hétvégi ház és udvar udvar beépítetlen ter. beépítetlen ter. lakóház, udvar, gazd. épület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület lakás, udvar, gazd.épület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület Beépítetlen terület kollégium üdülôép., udv. beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület fürdô szociális otthon vendéglő filmszínház lakás ingatlan helye Zoltán u. Buszforduló mellett Aradi Vértanuk u. 12/420-ad tulajdon Balassi u alatt Magyar Bálint u /8-ad tulajdon Üdülőfalu Üdülőfalu Üdülőfalu Turul u. Turul u. József A. u. Vízmű mellett -Halászó macska Magay u. 26. Tompa M. u. Szigligeti u. 3. elôtt Kemény Zs. u. Kisfaludy utca Bartók B. u. 72. Bartók B. u. 28. Nap u. Trombitás u. Temetô u. 46. elôtt Üdülőfalu Harmatos u. 36. Kossuth erdô - Panoráma étterem Bartók B. u. 3. Fô u. 24.

168 /2/A/ /6 6736/8 6933/1 6962/1 6966/3 7155/ / /3 7382/3 7403/1 7538/1 7632/5 7681/3 7681/4 7681/5 7681/6 7796/1 7796/4 7798/3 7799/1 7799/4 7802/1 7802/4 7830/1 7830/ lakás, garázs lakóház lakóház beépítetlen tarület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület sporttelep lakóház, udvar beépítetlen terület beépítetlen terület lakóház, udvar beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület /3 8053/ beépítetlen terület beépítetlen terület /2 8064/ / /4 8203/4/A/2 8203/4/A/ /4/A/8 8248/4/A/9 8248/4/A/ /4/A/ /4/A/ ,16 19, ,6 75, ,6 75,6 beépítetlen terület beépítetlen terület szervíz, műhely áruház beépítetlen terület lakás, udvar, garázs lakóház, udvar üzlet üzlet irodaház, udvar üzlet üzlet üzlet üzlet üzlet Fő u. 24. Fô u Fô u. 32. Fô u elôtt Fô u elôtt Fô u elôtt Hegyhát u közt Gyöngyvirág u. 16. József utcai sportpálya Szent I. u. 25/A és B Vasas u. Ifjúság u. 8 előtt Dobó I. u. 12. Szent I. u. 71. elôtt Szent I. u. 87. elôtt Szent I. u. Szent I. u. Szent I. u. Szent I. u. Szent I. u. 94. elôtt Szivárvány u. 49. elôtt Szivárvány u. 47. elôtt Szent I. u. 90. elôtt Szivárvány u. 45. elôtt Szent I. u. 86. elôtt Szivárvány u. 41. elôtt Szent I. u. 54. elôtt Szivárvány u. 11. elôtt Napsugár u. Ék-i vége 10/489-ed rész Szivárvány utcai bútorbolt Szivárvány u. 306/1352 résztulajdon Béke u. Béke u. Szent I. u. 6. Hunyadi J utca Hunyadi J. u /5 rész tulajdon Hunyadi J. u. 26. Ady E. u. 37. Ady E. u. 37. Ady E. u. 17. Kikötői üzletsor Kikötői üzletsor Kikötői üzletsor Kikötői üzletsor Kikötői üzletsor

169 /4/A/ /4/A/ /4/A/ /4/A/ /4/A/ /4/A/ /3 8326/ / /6 8740/ /4 9570/ / ,6 75,6 75,6 75,6 75, üzlet üzlet üzlet üzlet üzlet üzlet beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület üzem beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület bolt beépítetlen terület beépítetlen terület beépítetlen terület / / / beépítetlen terület mocsár /48 07/75 070/ /4 0147/5 0147/6 0149/1 0149/8 0149/9 0149/ / /1 0164/2 0164/3 0164/5 0183/ / Vissza a napirendhez Kikötői üzletsor Kikötői üzletsor Kikötői üzletsor Kikötői üzletsor Kikötői üzletsor Kikötői üzletsor Fürdő utca, Lidó társasház mellett Kodály Z. u. elôtt Kodály Z. u. 11. elôtt Vágóhíd u.- volt irodaépület. Ady E. u. -Halásztelep mellett Süllô u. Templom tér Köztársaság u.-tól délre Köztársaság u tól délre Gárdonyi tér Rozgonyi u.-nagyenyedi u sarkán Hangár u. Niklai u.-tól K-re Niklai u.-tól K-re telekalakítás szük. Mecsek u. Gázcseretelep mögött 2. Külterületi ingatlanok udvar gyep(legelő) és árok nádas szántó szántó szántó gyep /rét/ gyep, árok gyep, árok gyep, árok erdô szántó, út szántó, út szántó, út szántó, út nádas üdülô üdülô lakóház, udvar, gazd.ép. kivett (út, termálkút) gyep, rét, közösségi mintatér és árok Balatonból elvett ter. Bélatelep alatt Bézsenyi u. 1. mellett, Fehérbézseny Fehérbézseny Fehérbézseny Bézsenyi rész Bézsenyi rész Bézsenyi rész Bézsenyi rész Bézsenyi rész Halastótól délre Halastótól délre Halastótól délre Halastótól délre föld Jel helyezése Keleti Bozót-csatorna mellett Harkány, Szabadság u. Harkány, Szabadság u. Táska, Vörösmarty u. 11. Táska, külterület Balatonkeresztúr, külterület

170 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 02/1700/2015. ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület március 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ szolgáltatási önköltségének alakulásáról és a személyi térítési díjak megállapítására tett javaslatról, és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 2. (1) bekezdése szerint A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi törvény (a továbbiakban: Szt.) 115. (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egy része térítésmentesen vehető igénybe, míg más szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni. A személyes gondoskodás körében tartozó szolgáltatások térítési díjat ( intézményi térítési díjat) az intézményt fenntartó szerv évente állapítja meg..az intézményi térítési díj megállapításának alapja az egyes

171 szolgáltatások vonatkozásában a szolgáltatás önköltségének megállapítása Január elsejétől megváltozott az intézményi térítési díj számításának konkrét meghatározása. A módosítást követően a Szt (1) bekezdése alapján a szolgáltatások intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A módosítás értelmében megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. Az intézményi térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja A szolgáltatási önköltség az a költség, amibe a szolgáltatás nyújtása kerül. Az önköltség meghatározásánál figyelembe kell venni, az összes költséget, ami a szolgáltatást terheli. Az intézményi térítési díj összegének meghatározásánál a Szt. azt az egy szigorúan meghatározott feltételt állapítja meg a fenntartó számára, hogy az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az Szt (3) bekezdése értelmében a személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. Étkeztetés: Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik. Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, úgy hogy annak összege - az Szt. 117/B. -ában meghatározott esetet kivéve - ne haladja meg az Szt ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj azokra az ellátási napokra állapítandó meg, melyeken az igénylő otthonában működő jelzőkészülék található. Intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. A szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. Nappali ellátás: esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre. Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a évi intézményi térítési díjak megállapítását megalapozó számításokat. A számítások eredménye alapján a személyi térítési díj szabályaira vonatkozóan az intézményvezető az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti javaslattal él. Az intézményvezető javaslatában foglaltak szerint a április 01-től hatályos térítési díjak étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, esetében minden fizetési fokozatban

172 emelkednének. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás júliusi ülésen elfogadott módosítás alapján, nem változnának. A nappali ellátás esetében az intézményvezető javasolja a személyi térítési díj összegének változatlanul hagyását, tekintettel arra, hogy ennek a szolgáltatásnak a kihasználtsága nem maximális, az estleges térítési díj emelése további létszámcsökkenést eredményezne. Azonban mivel az étkezési díj összege a jövedelmi sávokban emelkedne, így a helyben étkezők térítési díja ebben a jövedelmi sávokban ugyanennyivel emelkedne. Az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet 1. -a módosítja a hatályos rendelet 1. mellékletét, ami a szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díját határozza meg, 2. -a módosítja a hatályos rendelet 2. mellékletét, ami a személyi térítési díjak szabályait tartalmazza. Továbbá, a helyi szociális rendelet, módosításában is változásokat kell eszközölni,mivel az eddig rendelet nem részletesen szabályozta a rászorultsági feltételek. A jelenleg hatályos szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet 34. (2) bekezdése a szociális étkeztetés rászorultsági feltételeit a következőképp határozza meg: Étkeztetésre jogosult az, aki a) a napi egyszeri meleg étkezését a kora, vagy egészségi állapota miatt önmagának nem képes biztosítani, b) egyedül él és önmaga meleg étellel való ellátásáról egészségi állapota vagy egyéb körülményei miatt gondoskodni nem tud, c) családban él, vagy tartós ápolásban részesül, de családja vagy az ápolója a meleg étellel való ellátásáról nem gondoskodik, d) ápolási díjban részesül, de az ápolt személlyel kapcsolatos teendők miatt a meleg étel előállításáról nem tud gondoskodni, e) fogyatékos, pszichiátriai beteg, hajléktalan, vagy súlyos mozgáskorlátozott, vagy f) betegségéből eredően - orvosi igazolással bizonyítva átmeneti jelleggel nem képes biztosítani a meleg étellel való ellátását. Módosításra javasolt jogosultsági feltételek: (2) Étkeztetésre jogosult a) b) c) d) e) f) g) h) i) koruk, egészségi állapotuk, egészségkárosodott, valamint csökkent munkaképességűek, az az ágyhoz kötött személy, akinek ez az állapota tartósan, előreláthatóan 3 hónapot meghaladó időtartamú, krónikus betegségben szenvedő vagy tartós gyógykezelés alatt álló személy, akinek háziorvosa, egyéb alapszolgáltatás igénybevétele mellett, javasolja az étkeztetés biztosítását, az a személy, aki részére gondozási szükséglet megállapításra került, és egyéb alapszolgáltatás igénybevétele mellett háziorvosa javasolja részére az étkeztetés biztosítását, az a személy, aki ételei elkészítésében állandó segítségre szorul fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülő személy, az a pszichiátriai beteg, aki a. gondnokság alatt áll, b. korábban szakosított intézményi elhelyezett volt

173 c. aki tartós, legalább három hónapot meghaladó gyógykezelés alatt áll, és ételei elkészítéséhez állandó segítségre szorul, és jogosultsága legalább hat hónapra áll fenn d. pszichiáter szakorvos szakvéleményével igazolt szenvedélybetegségben szenvedő személy j) hajléktalan személy k) ápolási díjban részesül, de az ápolt személlyel kapcsolatos teendők miatt a meleg étel előállításáról nem tud gondoskodni. Fonyód Város Önkormányzata és Balatonfenyves Község Önkormányzata között az Alapszolgáltatási Központ közös fenntartására létrejött Társulási Megállapodás értelmében Balatonfenyvest is érintő rendelet módosítás elfogadása előtt ki kell kérni Balatonfenyves Község Önkormányzat Szociális Bizottságának véleményét. Kérem a Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a Képviselő-testületet a rendelet megalkotására. Fonyód, március 18. Szász Alexandra Anna mb. intézményvezető

174 A /2015. ügyiratszámú előterjesztés 1. számú melléklete A évi intézményi térítési díjak megállapítását megalapozó számítások évi normatíva összegek JOGCÍM Étkeztetés ALAPÖSSZEG (Ft/fő/év) KIEGÉSZÍTÉS % 10% MINDÖSSZESEN (Ft/fő/év) Ft/nap % % Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása 240 A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amit a tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani. 17) Étkeztetés Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltséget.az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Az intézményi térítési díjat ellátási napra vetítve kell megállapítani. 1. Étkeztetés elvitellel és helyben fogyasztással A szociális étkeztetés szakfeladaton Ft önköltséget terveztünk évben. A tárgyévre tervezett ellátottak száma: 240 fő Ellátási napok száma: 254 Tervezett normatíva-bevétel: 240fő x 240 Ft/nap x 254 nap = Ft Az egy napra jutó önköltség ebből számítva: Ft/ 240fő / 254 nap = 840 Ft/fő/nap. 2. Ételkiszállítás

175 A szállítás tervezett önköltsége évben Ft. Ellátotti létszám: 120 fő Ellátási napok száma: Ft/ 120fő / 254 nap = 115 Ft/fő/nap. Szállítás önköltsége egy főre és egy napra: 115 Ft 18) Házi segítségnyújtás A normatív állami hozzájárulás összege évben ,- Ft/fő/év, egy napra 742,-Ft/fő, egy órára 93 Ft/óra. Intézményi térítési díj számítása: Házi segítségnyújtás szakfeladatra évben Ft önköltséget terveztünk. 254 munkanap = 2032 munkaóra. Az egy munkaórára jutó önköltség: Ft : 2032 óra = 9.901Ft/óra. Az ellátottak tervezett száma: 31 fő Ft/óra : 31 fő = 319Ft/óra/fő 19) Idősek nappali ellátása A normatív állami támogatás összege évben ,- Ft/fő/év, 641,- Ft/fő/nap. Idősek nappali ellátása szakfeladaton évben Ft önköltséget terveztünk. Az ellátottak tervezett száma: 21 fő Intézményi térítési díj számítás módja: Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj a helyben fogyasztott étkeztetés térítési díjának és a tartózkodásért megállapított térítési díjnak az összege. Egy napra jutó önköltség számítása: Ft/21 fő/254 nap = 1420Ft/fő/nap 20) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. A napok számaként azok a napok vehetők figyelembe, amelyeken a szolgáltató működő jelzőkészülék kihelyezésével jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít. A szolgáltatást folyamatosan biztosítjuk, ezért a napok száma évben 365. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladatra évben Ft önköltséget terveztünk. A napi önköltség Ft ( Ft/365 nap). Az ellátottak tervezett száma: 120 fő. Intézményi térítési díj számítása: 207 Ft/fő/nap önköltség. Fonyód, március 18.

176 Szász Alexandra Anna mb. intézményvezető 1. sz. melléklet a /2015. (.) rendelethez 1. melléklet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelethez A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjának mértéke 14) Étkeztetés intézményi térítési díja: 1.1. Helyben fogyasztással vagy saját elvitellel: 840 Ft/fő/ellátási nap 1.2. Az igénybevétel helyére történő szállítással: 955 Ft/fő/ellátási nap 15) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 319 Ft/gondozási óra 16) Nappali ellátás intézményi térítési díja: 15) Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők: 315 Ft/fő /ellátási nap 16) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők: 315 Ft/fő /ellátási nap + étkezési díj Ft/fő/nap 17) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 207 Ft/fő/ellátási nap

177 A /2015. ügyiratszámú előterjesztés 2. számú melléklete A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díj csökkentésének szabályai 5) Étkeztetés 2014-ben Helyben fogyasztás és elvitel esetén (Intézményi térítési díj: 586 Ft/fő/nap) Havi rendszeres jövedelem (Ft/hó) Fizetendő összeg (Ft/nap) < ) Kedvezmény mértéke (%) Fizetendő összeg (Ft/nap) Kedvezmény mértéke (%) Tervezet étkezés személyi térítési díja 2015ben Helyben fogyasztás és elvitel esetén (Intézményi térítési díj: 840 Ft/fő/nap) Havi rendszeres jövedelem (Ft/hó) Fizetendő összeg (Ft/nap) < Kiszállítással (Intézményi térítési díj: 703 Ft/fő/nap) Kedvezmény mértéke (%) Kiszállítással (Intézményi térítési díj: 955 Ft/fő/nap) Fizetendő összeg (Ft/nap) Kedvezmény mértéke (%)

178 7) Havi rendszeres jövedelem (Ft/hó) Fizetendő összeg (Ft/nap) (Intézményi térítési díj: 171 Ft/ óra) Kedvezmény mértéke (%) < 8) Havi rendszeres jövedelem (Ft/hó) Házi segítségnyújtás 2014.ben Tervezet házi segítségnyújtás személyi térítési díja 2015-ben Fizetendő összeg (Ft/nap) (Intézményi térítési díj: 320 Ft/ óra) Kedvezmény mértéke (%) < 9) Idősek nappali ellátása 2014ben csak napközbeni tartózkodást napközbeni tartózkodást és igénybe vevők ott étkezést igénybe vevők Havi rendszeres Fizetendő térítési díj jövedelem (Ft/hó) Kedvezmény (Ft/nap) Fizetendő térítési díj (Ft/nap) mértéke (%) (intézményi térítési díj: 315 Ft/fő/nap) < 10) Tervezet idősek nappali ellátás személyi térítési díja 2015-ben 11) Idősek nappali ellátása 2014ben

179 csak napközbeni tartózkodást napközbeni tartózkodást és igénybe vevők ott étkezést igénybe vevők Havi rendszeres Fizetendő térítési díj jövedelem (Ft/hó) Kedvezmény (Ft/nap) Fizetendő térítési díj (Ft/nap) mértéke (%) (intézményi térítési díj: 315 Ft/fő/nap) < ) Havi rendszeres jövedelem (Ft/hó) < Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fizetendő térítési díj (Ft/nap) (Intézményi térítési díj: 135 Ft/fő/nap) év Kedvezmény mértéke (%) év A szociálisan nem rászorult személy által fizetendő térítési díj: 100 Ft/nap. Tervezet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díja 2015-ben Havi rendszeres jövedelem (Ft/hó) < Fizetendő térítési díj (Ft/nap) (Intézményi térítési díj: 135 Ft/fő/nap) év Kedvezmény mértéke (%) év A szociálisan nem rászorult személy által fizetendő térítési díj: 100 Ft/nap. A 2015 számú előterjesztés melléklete:

180 Fonyód Város Önkormányzata../2015.( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében és a 92. (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a 115. (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) - intézményi térítési díjakról szóló - 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 2. Az Ör. - személyi térítési díjakról szóló - 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 3. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 34. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Étkeztetésre jogosult koruk, egészségi állapotuk, egészségkárosodott, valamint csökkent munkaképességűek, az az ágyhoz kötött személy, akinek ez az állapota tartósan, előreláthatóan 3 hónapot meghaladó időtartamú, krónikus betegségben szenvedő vagy tartós gyógykezelés alatt álló személy, akinek háziorvosa, egyéb alapszolgáltatás igénybevétele mellett, javasolja az étkeztetés biztosítását, az a személy, aki részére gondozási szükséglet megállapításra került, és egyéb alapszolgáltatás igénybevétele mellett háziorvosa javasolja részére az étkeztetés biztosítását, az a személy, aki ételei elkészítésében állandó segítségre szorul fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülő személy, az a pszichiátriai beteg, aki gondnokság alatt áll, korábban szakosított intézményi elhelyezett volt aki tartós, legalább három hónapot meghaladó gyógykezelés alatt áll, és ételei elkészítéséhez állandó segítségre szorul, és jogosultsága legalább hat hónapra áll fenn pszichiáter szakorvos szakvéleményével igazolt szenvedélybetegségben szenvedő személy hajléktalan személy ápolási díjban részesül, de az ápolt személlyel kapcsolatos teendők miatt a meleg étel előállításáról nem tud gondoskodni.

181 4. Ez a rendelet április 1.-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Határidő: értelemszerűen Felelős: Polgármester Fonyód, március. 18. Hidvégi József polgármester Dr. Széll Attila jegyző Záradék: Kihirdetve: Dr. Széll Attila jegyző Vissza a napirendhez Ügyiratszám: 03/159/2015. Ügyintéző: Proity Mónika ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26. napján tartandó ülésére

182 Tárgy: Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint önkormányzati forrás államháztartáson kívüli és belüli átadásról Tisztelt Képviselő-testület! A civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek támogatási kérelmek egységesítése és könnyebb áttekinthetősége érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 18. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján lehetőséget ad az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról rendeletet alkotni. Kérem a Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Tisztelt Képviselőtestületet a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: /2015. (III. 26.) KT Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdés felhatalmazása alapján az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint önkormányzati forrás államháztartáson kívüli és belüli átadásról szóló rendeletet. Fonyód Határidő: 5 nap Felelős: polgármester Fonyód, március 19. Hidvégi József sk. polgármester Az előterjesztés törvényességét igazolom: Dr. Széll Attila sk. jegyző Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III.26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint önkormányzati forrás államháztartáson kívüli és belüli átadásról Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 18.

183 (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet célja, hogy Fonyód Város Önkormányzata (továbbiakban:önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre és államháztartáson belülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást. (2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását, támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és kreatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és sport terén végzett tevékenységet. (3) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre és államháztartáson belülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az önkormányzat. (4) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre, költségvetési szervekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. (5) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek, költségvetési szervek, helyi önszerveződő közösségek és magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek, költségvetési szervek és helyi önszerveződő közösségek működéséhez és rendezvényeihez. (6) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletben állapítja meg. (7) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az alapítványi forrás kivételével a polgármester dönt, mely döntésről a képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő rendes ülésen, de legkésőbb 30 napon belül. 2. A támogatás nyújtásának feltételei (1) A civil szervezet, a költségvetési szervek, az önszerveződő közösség, illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Fonyód város lakosságának érdekeit szolgálja. (2) A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen: (a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, (b) sport tevékenységek és azok népszerűsítése, (c) gyermekek táboroztatása, (d) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

184 (e) (f) (g) (h) (i) (j) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása, természeti és épített környezet védelme, megóvása, közrend- és vagyonvédelem erősítése, szociális, kreatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok, önkéntes programok szervezése és lebonyolítása, civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása, (k) kiadványok készítése, továbbá egyéb a települést népszerűsítő feladatok. (3) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt. Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. 3. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtására (1) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb április 30. napjáig. Maradvány esetén a hatáskörrel rendelkező szerv a további benyújtott egyedi kérelmek elbírálása után felosztja az összeget. (2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a) a pályázat kiírójának a megnevezését, b) a pályázat azonosítót, c) a pályázat célját, a támogatandó célokat, d) a pályázat benyújtására jogosultak körét, e) a pályázat tartalmi elemeit, f) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését, g) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját, h) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, i) a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét, j) az eredményről történő értesítés módját, határidejét, k) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat, l) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit, m) az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét, n) az ellenőrzés módját. (3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin kell közzétenni. (4) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell: a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát, b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát, amennyiben azzal rendelkezik, c) a pályázat nevét, d) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját. (5)A pályázathoz csatolandó dokumentumok: a) a képviselő nyilatkozata a civil szervezet fennállásáról, annak tevékenységi köréről, valamint a köztartozás-mentességéről,

185 b) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul, c) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6. (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és Knyt. 8. (1) bekezdés szerinti érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (2. számú melléklet szerint), d) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről (3. számú melléklet szerint). 4. (1) Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni. A pályázatokat írásban, egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani, e rendelet 1. mellékletét képező pályázati adatlapon. (2) A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 30. nap, ismételt pályázati felhívás esetén 8. nap. Azok a civil szervezetek, különösen a sportegyesületek, amelyek esetében a bajnoki naptári év eltér az önkormányzat költségvetési naptári évétől és előző évben is támogatásban részesültek, időarányos ütemezésű támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be. (3) A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan benyújtott pályázatok elutasítására kerülnek. (4) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához. (5) A pályázat során egy pályázó egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre. (6) Több pályázó együttesen is benyújthat pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet. 5. Egyedi kérelem (1) Az egyedi kérelem alapján odaítélt támogatások összege utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre, indokolt esetben a kérelmező részéről kérhető előfinanszírozás. (2) Az egyedi kérelem elbírálásának a 6. (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók. (3) A polgármester által egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes személy ill. szervezet, közösség képviselője részére. (4) Az egyedi kérelemre történő támogatás esetenként a Ft-ot nem haladhatja meg. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. 6.

186 A pályázat elbírálása (1) A beérkezett pályázatokat, kérelmeket a képviselő-testület bírálja el. (2) A képviselő-testület: a) a sporttal és az egyedi kérelemmel kapcsolatos támogatások elbírálását a polgármesterre ruházza át, b) az a) pontba nem tartozó támogatási kérelmek elbírálását a Pénzügyi Bizottságra ruházza át. (3) A bizottság a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül döntést hoz. (4) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. -ban meghatározottakat, c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. -ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn. (5) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni: a) a támogatott szervezet pontos megjelölését, b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét, c) a támogatás összegét, d) a támogatással történő elszámolás határidejét, e) a Knyt. 17. (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslati felhívást. (6) A pályázat alapján odaítélt támogatás összege a bíráló döntése szerint elő- illetve utófinanszírozással kerül folyósításra, elsősorban a támogatott pénzintézeti számlájára való átutalással. 7. A pénzügyi támogatás felhasználása (1) A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal a jelen rendelet 4. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül. (2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét, b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését, c) a támogatott cél pontos meghatározását, d) a támogatás összegét, e) azon költségnemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható, f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját. (3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel. (4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.

187 8. A támogatással történő elszámolás (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni. (2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 4. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia. (3) A nyújtott támogatás célirányos felhasználásának pénzügyi ellenőrzését a pénzügyi osztály, a szakmai ellenőrzését az ágazatot felügyelő köztisztviselő útján a bemutatott számlák alapján ellenőrzi a jegyző. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről. (4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni az 5. melléklet szerinti adattartalommal. (5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számlák eredeti példányát kell leadni elszámolásra. (6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatás nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni. (7) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani. 9. A pénzügyi támogatás nyilvánossága A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntést követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin való közzététel útját. 10. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet március 27. napján lép hatályba. Hidvégi József polgármester Dr. Széll Attila jegyző

188 1. melléklet a /2015.(III.26.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Fonyódi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20 évi önkormányzati támogatáshoz 1. A pályázó adatai A.) Magánszemély esetén A pályázó neve: Születési helye és ideje: Bankszámla száma: Pénzintézet megnevezése: Pályázó levelezési címe: Pályázó telefonszáma: Pályázó címe: B.) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén A pályázó szervezet neve és működésének formája (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet):

189 Székhelye: Adószáma: Bírósági nyilvántartásba vétel száma: Nyilvántartásba vevő szerv neve: Bankszámla száma: Pénzintézet megnevezése: Alakulás éve: Tagok száma: A pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy neve: Levelezési címe: Telefon/Fax: Szervezet honlapjának címe: Pályázati kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó címe: Finanszírozási forma (a megfelelő rész aláhúzandó): előfínanszírozás utófinanszírozás 2. A pályázó szervezet jellemző tevékenységi köre (a megfelelő rész aláhúzandó): Közművelődés Nevelés/Oktatás Sport Helytörténet Egészségügy Bűnmegelőzés Szociálpolitika Testvérvárosi kapcsolatok Katasztrófavédelem Egyéb: 3. A pályázat tárgya: 4. Pályázati program ismertetése (a program célja, leírása

190 5. A pályázat megvalósításának időpontja: 6. Igényelt támogatással kapcsolatos adatok: a pályázatban megjelölt programműködés tervezett kiadás Megnevezés: Összeg: Bérleti díjak: Előadói díj: Útiköltség: Egyéb:* Összesen: *Az egyéb tervezett kiadást konkrétan kell megnevezni. A támogatási időszak/program tervezett forrásai: (bevételek) Jelen pályázaton igényelt támogatás összege Saját forrás Más támogatásból kapott támogatás Összesen: Ebből igényelt támogatás: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összeg: Elismerem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a céljelleggel juttatott támogatást csak a pályázati adatlapon megjelölt célokra lehet felhasználni. Kelt: Ft Ft Ft Ft

191 Pályázó aláírása 2. melléklet a /2015.(III.26.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 1) A Pályázó (kérelmező) neve:... 2) Természetes személy esetén lakcíme:... 3) Születési helye, ideje: 4) Gazdasági társaság esetén székhelye: ) Cégjegyzékszáma: ) Adószáma: ) Képviselőjének neve:... 8) Egyéb szervezet esetén székhelye: 9) Képviselőjének neve: 10) Nyilvántartásba vételi okirat száma: 11) Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség ( 1 ) nem áll fenn vagy ( 2 ) fennáll az pont alapján, 8. (1) bekezdése szerinti érintettség ( 1 ) nem áll fenn vagy ( 2 ) fennáll az pont alapján, ) Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 13) Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

192 14) Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: kérelmező cégszerű aláírása 3. melléklet a /2015.(III.26.) önkormányzati rendelethez KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

193 Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK, ORSZÁGGYŰLÉS ÁLTAL VÁLASZTOTT VAGY A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÁLTAL KINEVEZETT TISZTSÉGVISELŐ, ORSZÁGGYŰLÉSI ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐ, POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, FŐPOLGÁRMESTER, FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES, HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ, HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BIZOTTSÁGÁNAK TAGJA, KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV - A KNYT. 2. (1) BEKEZDÉS D) PONT ALÁ NEM TARTOZÓ - VEZETŐJE ÉS HELYETTESEI, REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS TAGJA c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: - Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér D) A PÁLYÁZÓKÉNT MEGJELÖLT SZERVEZET OLYAN GAZDASÁGI TÁRSASÁG, AMELY AZ A)-C) PONTBAN MEGJELÖLT SZEMÉLY TULAJDONÁBAN ÁLL (KIZÁRÓLAG GAZDASÁGI TÁRSASÁG PÁLYÁZÓ ESETÉN!). Indoklás: Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert o vezető tisztségviselője o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

194 a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója Indokolás: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):. A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):. Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt: Cégszerű aláírás

195 4. számú melléklet a /2015.(III.26.) önkormányzati rendelethez Útmutató A támogatott számára nyújtott önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló követelményei: 1. A szerződésben rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, melynek összhangban kell lennie, a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes költségvetés ). 2. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei: a) rövid szöveges beszámoló,mely tartalmazza a támogatott cél - pontos leírását, időpontját,helyszínét, - résztvevők számát, - az együttműködő szervezetek listáját. b) hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikkek, stb.) 3. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei: a) a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatokat (számla, számviteli bizonylat), b) kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be, c) teljesítést igazoló bizonylatok (bankkivonat, kiadási pénztárbizonylat, teljesítést igazoló jegyzőkönyv, stb.) hitelesített másolata d) kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása.

196 5. melléklet a /2015.(III.26.) önkormányzati rendelethez Bizonylatösszesítő Bizonylat sorszáma Bizonylat kiállításának kelte Bizonylat kiállítója Bizonylat tartalma Kelt, 20. Bizonylat bruttó végösszege

197 a szervezet képviselője 6. melléklet a /2015.(III.26.) önkormányzati rendelethez Támogatási szerződés amely létrejött egyrészről Fonyód Város Önkormányzata (székhelye: Fonyód, Fő u. 19., adószáma: ; képviseli: Hidvégi József polgármester), mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről Pályázó neve:, mint Támogatott (továbbiakban:támogatott) székhely: levelezési címe: adószáma: pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás átutalásra kerül: a pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy neve: I. A támogatás tárgya, összege 15) 1.) A Támogató és a Támogatott rögzítik, hogy Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi Bizottsága a../20.(..) PB határozata alapján a Támogató a Támogatott részére.- forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, a Támogató 20. évi költségvetésben a Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek támogatása keret terhére. 16) 2.) A Támogatott az 1.) pont szerinti támogatási összeget kizárólag a kérelemben megjelölt célra használhatja fel. II. A támogatás kifizetése, elszámolása 17) 3.) A Támogató a támogatási összeget a Támogatottnak jelen szerződés aláírását követően 60 napon belül a. vezetett. számú bankszámlájára átutalja. A Támogatott a támogatási összeg felhasználásáról a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb december 15. napjáig köteles elszámolni, számlákkal igazolva (a támogatás átutalását követő dátum szerint). A Támogatott köteles az elszámolási kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg a számlák eredeti összesítő jegyzéke mellett a támogatás szerződésszerű felhasználását igazoló számlák, egyéb kifizetési, számviteli bizonylatok eredeti példányát és az elszámolás alátámasztását szolgáló egyéb dokumentumokat Fonyód Város Polgármesteri Hivatalába személyesen vagy postai úton benyújtani. Abban az esetben, ha a támogatott nem rendelkezik bankszámlaszámmal, csak készpénzzel kifizetett számlával igazolhatja az összeg felhasználását. Ha a támogatott bankkártyát használ a támogatás felhasználásához, azt a kapcsolódó bankszámlakivonattal - a támogatott részére a bank által megküldött igazolnia kell. A számlák összesítő jegyzékén a Támogatott képviselőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a számlát illetve az elszámolás alátámasztását szolgáló egyéb dokumentumokat más támogatás elszámolására nem használta és használja fel a Támogatott. 4.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni 15 napon belül a Támogató a vezetett. számú számlájára. Támogatott tudomásul veszi, hogy újabb támogatási kérelmet az elszámolás jelen szerződés szerinti teljesítéséig nem nyújthat be.

198 5.) A Támogatott tudomással bír arról, hogy jelen szerződés Támogató önkormányzati minőségére tekintettel jogszabályban meghatározottak szerint nyilvános. Egyben tudomásul veszi azt is, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Támogató a jelen megállapodás közérdekű adatait közzéteszi. 6.) A Támogató jogosult a támogatás felhasználását a jelen támogatási szerződés hatálya alatt is ellenőrizni, ennek során az ellenőrzéshez szükséges adatokat bekérni, illetve helyszíni ellenőrzést tartani. A Támogatott köteles az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást, adatokat megadni, az ellenőrzésben közreműködni. A Támogatott köteles az ellenőrzés során a Támogató részére a megfelelő dokumentumokat, számlákat, a megvalósítást igazoló okmányokat, bizonylatokat rendelkezésre bocsátani. 7.) A Támogató a Támogatott súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Támogatott a támogatási összeg felhasználásának ellenőrzését megakadályozza, a részére már kifizetett támogatási összeggel elszámolni nem tud, vagy megállapítható, hogy annak felhasználása nem a jelen szerződésben rögzített cél érdekében került sor, vagy a támogatást a Támogatott jogszabálysértő módon használta fel. A jelen szerződést fel lehet mondani akkor is, ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségét a jelen szerződésben megjelölt határidőn belül nem, vagy nem teljes körűen teljesíti vagy arra nem megfelelően, nem a jelen szerződésben írt módon kerül sor. A szerződés felmondása esetén a Támogatott az addig igénybe vett támogatást a felmondó okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Támogatónak visszafizetni a 4.) pont szerinti rendelkezések figyelembe vételével. 8.) A Támogatott tudomásul veszi azt is, hogy a támogatás felhasználását a Támogatón kívül más szervek is vizsgálhatják (pl.: Állami Számvevőszék). 9.) A Támogatott jelen okirat aláírásával is kijelenti, hogy nem esik a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényben foglalt kizáró okok hatálya alá. 10.) A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a szerződésből eredő vitákat nem sikerül egyezség útján rendezni, a Felek kikötik a Fonyódi Járásbíróság illetékességét. 11.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint az államháztartás működésének rendjéről szóló jogszabályok az irányadóak. A Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és ezt követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá. Kelt: Fonyód, polgármester Fonyód Város Önkormányzata támogatott jegyző támogató Pénzügyi ellenjegyző: pénzügyi osztályvezető Vissza a napirendhez Ügyiratszám: 01/274/2015 ELŐTERJESZTÉS

199 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat közötti önkormányzati ciklusra szóló gazdasági programjáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 116.-a a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköreként határozza meg a gazdasági program elfogadását. Az Mötv a útmutatást ad a program tartalmára vonatkozóan: A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A közötti önkormányzati ciklusra szóló gazdasági program elkészítése során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az országgyűlés elfogadta az ország új alaptörvényét, valamint az új önkormányzati törvényt. Ezen új jogszabályok alapjaiban érintik az önkormányzati rendszer működését, finanszírozását, elsősorban a kötelező és az önként vállalat feladatok eddigitől eltérő meghatározásával. Az átalakulás alapjaiban érinti az oktatás, egészségügy, valamint a közszolgáltatások területét. A gazdasági programot a Képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadnia. Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Fonyód Város Önkormányzatának közötti önkormányzati ciklusra szóló gazdasági programját. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Fonyód, március 20. Hidvégi József s.k. polgármester

200 FONYÓD Város Önkormányzata Képviselő-testületének GAZDASÁGI PROGRAMJA közötti időszakra

201 Bevezetés Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 27-i döntése alapján a Városfejlesztési Bizottság feladatául szabta Fonyód Város választási ciklusra szóló gazdasági programjának104 elkészítését. A Bizottság a ciklus során elkövetkező időszakot előzetesen áttekintette, az Önkormányzat által végrehajtandó gazdasági feladatok körét az alábbi gazdasági programban javasolja elfogadni. A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) megfogalmazott kötelezés alapján105 került sor. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön. A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél. A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: - a Képviselő-testület - az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények, - az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két irányba is koncentrálnia kell: - egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, - másrészről a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő -testületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint a vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van: - a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve - az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. 104 Mötv (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. (2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. (3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkor mányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. (4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes köz szolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. (5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gaz dasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 105 Mötv pont értelmében a gazdasági program elfogadása a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható

202 A jelenleg országos szinten tapasztalható bizonytalanság, valamint a jövőben várható átalakítások, átszerveződések következtében a jelenleg meghatározott gazdasági program egyes részleteiben változhat. 1. Fonyód gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények A kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseit 2011-ben a Széll Kálmán terv foglalta össze: Az Önkormányzat a jövőt illető fejlesztésekben alkalmazkodik a Széll Kálmán Tervben foglaltakhoz, illetve annak végrehajtásában szerzett tapasztalatokhoz. 2. Fonyód gazdasági helyzete és a várható változások 2.1. A vagyoni helyzet Az Önkormányzat vagyona a évi zárómérleg alapján millió forint. Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő: Vagyonelem megnevezése I. Törzsvagyon A. Forgalomképtelen vagyon Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti va gyon B. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok II. Üzleti vagyon Ingatlan db száma Az összes vagyonból a vagyon részaránya ,9 3, ,9 11,8 A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvező, mert az egyéb vagyon körébe sorolt vagyonelem aránya nem alacsony, így van szabad, az egyes önkormányzati célkitűzések megvalósításakor anyagi forrásként figyelembe vehető vagyon A pénzügyi helyzet Az Önkormányzat pénzügyi helyzete a konszolidáció hatására jelentősen javult az elmúlt időszakban. Az állam évben az önkormányzat adósságállományának 60%-át ( ezer Ft-ot), évben a fennmaradó 40%-át ( ezer Ft-ot) vállalta át évben gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt folyószámla hitelt, működési hitelt nem kellett felvenni.

203 2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt öt évben millió Ft körül mozgott. Kiadások A költségvetési kiadások alakulása: Megnevezés A kiadások összege e Ft-ban Működési kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen A költségvetési kiadások: A működési kiadások önkormányzati szinten az elmúlt időszakban jelentősen átrendeződtek. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi megalakulásával, az oktatási intézmények bér és járulék költségének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi finanszírozásával, a Járási Hivatal létrehozásával a feladatok átvételével (gyámhivatal, okmányiroda) a működési kiadások összege jelentősen csökkent. A Képviselő-testület döntése alapján önkormányzatunk január1-től vállalta az oktatási intézmények működtetését, (általános iskola, alapfokú művészeti iskola) április1-től a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ átadta a gimnázium és a kollégium működtetését is, amely a kiadások növekedésével járt. A felhalmozási kiadások az elmúlt időszakban elkészült városi beruházások költségeit tartalmazza. Bevételek A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult: A bevételek összege e Ft-ban Megnevezés Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Működési bevételek Bevétel összesen

204 A bevételi oldalon is jelentős átrendeződés történt. Az elmúlt időszakban az önkormányzatok finanszírozási rendszere évtől alapjaiban megváltozott a korábbi normatív finanszírozási rendszert, amelynek alapja az ellátotti létszám volt, felváltotta a feladatalapú támogatási struktúra, ezzel megszűnt a központi források szabad felhasználhatósága. Az átengedett központi adók közül csak a gépjárműadó 40%-a maradt az önkormányzatoknál a 60%-a a központi költségvetést illeti meg. Az önkormányzati bevételen belül jelentős összeget képvisel a helyi adó és az ingatlan bérbeadásból származó bevétel. Adó bevételünk évről évre emelkedő tendenciát mutat. A felhalmozási bevételek az ingatlan értékesítés, pályázati támogatások összegét foglalja magába A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: - az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének. - a Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja). - az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a vagyontárgyak kihasználására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. - az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket, valamint az Önkormányzat működtetését, illetve fejlesztését lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, de legfeljebb legkedvezőbb hitelfelvétel mellett melynek megtalálásában a Képviselő-testület körültekintően jár el -, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések: Az Önkormányzati beruházások, fejlesztések részletes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza. 3. A gazdasági program 3.1. Fejlesztési elképzelések Fonyód Önkormányzat Képviselő-testülete a évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.

205 Vállalkozás A helyi vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot. Az Önkormányzat, mint a települési vállalkozások katalizátora A helyi vállalkozásokkal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: - Megteremteni a jogszabályi feltételeket, hogy a vállalkozók számára vonzó maradjon városunk Fonyód, valamint új vállalkozások beindításának rugalmasabb, gördülékenyebb elősegítése. - Az Új Széchenyi terv lehetőségeinek ismertetése, valamint a pályázatban való részvétel során, igény szerint segítségnyújtás. Az Önkormányzat, mint vállalkozás - Piactól keletre lévő területnek a feltöltését, tereprendezését el kell végezni, módosítani a helyi jogi környezetet a terület feltárását elősegítő út létrehozásának érdekében. - Kiépíteni az infrastruktúrát a vállalkozások továbbfejlesztéséhez, bővítéséhez. Idegenforgalom Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki kell használni azt, hogy Magyarország még mindig népszerű turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s egyre jobb ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: - A város immár több éves rendezvényeinek (fesztiválok, szépségverseny, településrészi és jeles napi ünnepségek) megtartása, továbbfejlesztése hagyományteremtő jelleggel, valamint népszerűsítése minél több megyei, országos és külföldi fórumon. A rendezvények programjának közzététele a médiában és az Interneten. - Javasoljuk feléleszteni a korábbi években már eredményesen működő fafaragók táborát. Ezt a hagyományt követve különféle alkotó táborok, zenei, nyelvi, képzőművészeti táborok megrendezését kellene tovább folytatni. - A fiatalabb korosztály szórakozási lehetőségeit meg kell teremteni, hogy ne a szomszédos településeken találjanak igényeiknek megfelelő programokat. Jelenleg városunkban se diszkó, se mozi, se szórakoztató központ (pl. biliárd terem, bowling, darts, squash, stb.) nem működik. - A Kripta Villa kiállító teremként, művészeti alkotóhelyként való átalakítása, használata. - A Nagy-bereki Natúrpark létrehozása a bereki élet és természeti környezet bemutatására. - A helyi nevezetességek népszerűsítése (pl. a Palánk-vár, a csaknem 200 éves Présház étterem, a Bélatelepi vasútállomás, Református templom, Kripta villa, Bélatelepi villasor). - Strandok továbbfejlesztése, felújítása, szolgáltatások színesebbé tétele elengedhetetlen.

206 - Az Üdülőfalu, valamint a termál projekt megvalósulási lehetőségeinek vizsgálata, ezek ismeretében lehetséges pályázatok, befektetők, források felkutatása. Új Kulturális Központ színes programokkal és rendezvényekkel való folyamatos megtöltése. Kerékpárturizmus egyre szélesebb körben való elterjedése kapcsán Fonyód és Csisztafürdő között kerékpárút kialakítása. Parti-sétány építése a magaspart alatt. A városközpont fejlesztésének lezárása, végelszámolás. Várhegyi kilátó népszerűsítése, Nordic Walking túrák szervezése, útvonal kiépítése. A Fonyódi Turisztikai Egyesülettel karöltve a helyi Tourinform iroda hatékony működtetése. Infrastruktúra Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. Az Önkormányzat Képviselő-testülete ezért fontosnak tartja a hálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb: telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását, a már meglévők fejlesztését. Főbb feladatok: - Csisztai út megépítése. - Turul utcai járda megépítése. - Fonyód fonyódligeti városrészében a gázhálózat kiépítése. - A Dél-Balatoni Szennyvíz Projekt keretében a város utcáinak közel 100%-a szennyvízcsatornával fog rendelkezni. - Napsugár utca alatt lévő szívóárok rendszeres tisztítása, Bézsenyi úton lévő átemelő szivattyúk felújítása. - Valamennyi csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálata és tisztítása, felújítása szükséges. - A meglévő belterületi - és járdahálózat ütemterven alapuló folyamatos felújítása. - A város teljes területén elérhető legyen a szélessávú internet csatlakozás. - Buszpályaudvar környékének rendezése, parkosítása Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat.

207 A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: - a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat - önkormányzati-városi megrendelésekkel - pontos kifizetésekkel - a helyi adóterhek mérséklésével. - segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók munkahelyeket teremthessenek. - a hivatalaiban és intézményeinél a fonyódi munkavállalók alkalmazását preferálja. - rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. Közfoglalkoztatás A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat. A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat - megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit, - kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit. A gazdasági társaságok, vállalkozások számára lehetőség van kedvező feltételekkel, közmunkások foglalkoztatására. Mindez hozzájárul a munkahelyteremtéshez, a foglalkoztatás bővítéséhez mind az Önkormányzatoknál, mind pedig a vállalkozásoknál (gazdasági társaság esetén) A településfejlesztési politika célkitűzései Fonyód Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. A településfejlesztés széles nyilvánossága Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből megvalósulók a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések: - A település honlapjának ( folyamatos karbantartása, és fejlesztése, felhasználó barát jelleg kialakítása, fejlesztése. - Jövőbeni célunk egy olyan honlap üzemeltetése, mely mindent egy helyen magába foglal (pl.: idegenforgalom, általános városi hírek, Önkormányzat), mindez könnyebb keresési lehetőséget és elérhetőséget biztosít az interneten. - A honlapon továbbra is helyet kell biztosítani:

208 - a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak (Közadattár), - a turisztikai kiadványoknak, - a település intézményeinek, - a helyi civil szervezeteknek, - a településen megrendezett programoknak. - Közvetlen elérhetőséget kell biztosítani a Helyi Építési Szabályzathoz és a Szabályozási tervlapokhoz. - A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket. A településfejlesztés átgondoltsága Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe, - melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy - melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, vagy - melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak. A településfejlesztés átgondoltságát segítik a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat határoznak meg a ciklus évei alatt. A településfejlesztés során - az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével - azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni: - melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy - melyek munkahelyet teremtenek, - melyek a város lakóinak és az idegenforgalomban idelátogatók komfort-érzetét növelik. A településrendezés eszközei Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét. A 128/2010. (VI. 24.) határozata alapján Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Településfejlesztési koncepció -t, valamint az ARKER S Kft. által készített településszerkezeti tervet a június 24.-én megtartott ülésén jóváhagyta. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a Fonyód Város Helyi Építési Szabályozásáról a kihirdetést követő 60. napon lépett hatályba. Fonyód Város Településfejlesztési koncepciója felülvizsgálata 2015-ben folyamatban van. Felkészülés a pályázatokra Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt továbbra is jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszköze maradjon a pályázati tevékenység. A sikeres pályázatok érdekében továbbra is:

209 - ki kell jelölni a felelősöket a különböző szintű, jellegű pályázatok figyelemmel kísérésére, - a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket kell alkalmazni és/vagy megbízni. - illeszteni kell az adott fejlesztést megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba. - a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni - mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, - meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának szükségességét. Településfejlesztési célok Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak. Településfejlesztési célok: - belterületi közutak és járdák építése, felújítása, - csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása, - szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, - városközpont-rehabilitáció befejezése, - Kulturális Központ előtti elektromos kapcsolószekrény áthelyezése, - Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások felújítása, - Fecskelakások kialakítása fiatalok számára, esetleg a Harmatos utcai idősek otthona épületének felhasználásával, - régi könyvtár és a volt művelődési ház épületének hasznosításának kidolgozása, - Zákányi Kálmán sportcsarnok rekonstrukciója a Petőfi SE-vel kötött megállapodás szerint, - Belterületi zöldfelületek kialakítása, - Városi strand melletti vízitelep rekonstrukciója, - Bélatelepi strand főépületének hasznosítása, - Közúti közlekedés akadálymentesítése, körforgalom kialakítása, megépítése, - Bihari Villa felújítása, - temető-bejárat térrendezése, Kisfaludy utca forgalom-szabályozása, - temetőbővítéshez a Kisfaludy utca déli oldalán még meg nem vett területek megvásárlása (HÉSZ alapján) - Borszék, Dióshegyi, Érsekújvár utcák ivóvízhálózatának megépítése, - piactéri parkolók csapadékvíz-elvezetésének megoldása, - Intézmények (Óvoda, Iskola) felújítása, - A város strandjainak folyamatos fejlesztése, karbantartása Az adópolitika célkitűzései A Fonyód Város Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

210 A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. Az Önkormányzat adóbevételének alakulása: Adónemek Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Összesen A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: - minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, - adónemenként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat, - adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról. Az adóbevételek realizálása érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy - az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről. - a végrehajtás érdekében az Önkormányzat feltétlen támaszkodik a polgármesteri hivatal adóhatósági dolgozóinak hathatós közreműködésére. Egyéb, adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos adópolitikai célkitűzések Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóbevételek maximalizálására törekszik. Az adóztatás során a Képviselő-testület évente - szintén a költségvetési koncepcióhoz igazodva - kezeli - a talajterhelési díj és - a termőföld bérbeadásából származó SZJA adóztatásából származó bevételeket Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a hivatala útján látja el.

211 A Képviselő-testület a következő közszolgáltatások elvégzését, felügyeletét, segítését látja el: - épített és természeti környezet védelme, - lakásgazdálkodás, - vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, - csatornázás, - köztemető fenntartás, - helyi közutak és ek fenntartása, - helyi tömegközlekedés, - köztisztaság és településtisztaság fenntartása, - közbiztonság helyi feladatainak ellátása, - közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, - gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, - gondoskodás az egészségügyi ellátásról, - gondoskodás a szociális ellátásról, - gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról, - közművelődési tevékenység, sport támogatása, - egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Közigazgatás Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: - a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, - az ügyfélközpontúság megteremtése, - az elektronikus ügyintézés lehetőségének folytatása, - az információs szolgáltatás kiterjesztése, fejlesztése (nem csak a szociális területekre), - a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés stb.), - a közintézmények teljes körű akadálymentesítése. Az épített és természeti környezet védelme A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében: - áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket, - a helyi építészeti védelmet igénylő épületek adataival, dokumentumaival bővíti a helyi történeti gyűjteményt. - fontosnak tartja a város HÉSZ-ban körülírt gazdag természeti környezetének védelmét. - a védelem alatt álló épületekről nyilvántartást vezet és napra készen tartja azt. A településkép javítása érdekében javaslatokat dolgoz ki, intézkedési tervet fogad el a gondozatlan ingatlanok rendbetétele, az életveszélyessé vált ingatlanok bontása/felújítása érdekében. Az elburjánzott vad-nádasok megszűntetésének engedélyezését kell kérni vízügyi igazgatási szervektől. Az Önkormányzat a központi kormányzati szervekkel együttműködve és a döntéshozatalt elősegítve közreműködik az állami tulajdonú magaspart védelmének, állagmegóvásának megnyugtató rendezésében.

212 A magaspart omlásának lehetősége folyamatosan veszélyezteti az országos i és vasúti fővonalak közlekedésbiztonságát, közérdeket sért és magáningatlanokat veszélyeztet, káros hatással van az idegenforgalomra, a település közbiztonságára és hírnevére. A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása Az Önkormányzat a lakásgazdálkodása során törekszik a rendelkezésre álló helyiségek és ingatlanok költséghatékony hasznosítására. A kiadott lakások bérleti díjait elkülönített számlán kezeli, és azt lakások felújítására fordítja. Folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket új bérlakás építésére, vagy épületek átalakítására lakásokká. Fontos a fecskelakások kialakítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése, valamint a nehéz helyzetben lévő családok segítségnyújtása érdekében. A köztemető fenntartás Az Önkormányzat a jogszabályok alapján köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat. A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében: - át kell tekinteni az Önkormányzat köztemető rendeletét. - gondoskodni kell a köztemető üzemeltetéséről. - fokozni kell a temetőterület karbantartásának színvonalát. - az új temetőrészek rendezését előzetes tervek alapján elő kell készíteni. - a déli irányú temető-bővítéshez szükséges ingatlan-vásárlást lebonyolítja. - tervet készíttet a temető Kisfaludy utca északi és déli oldalán lévő területei közötti zavartalan összeköttetés kialakítására. A köztisztaság és településtisztaság fenntartása A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat: - továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a szolgáltatást az Önkormányzat a Pelso-Kom Kft. szolgáltatóval végezteti, - tájékoztatja a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról, - évente 1 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, - évente 2 alkalommal várostakarítási akciót szervez a lakosság és a civil szervezetek, valamint a tanulók bevonásával, - biztosítja azt, hogy a ekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, - gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítéséről és a hó-eltakarításról. - a ek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról a Városüzemeltetési Szervezet gondoskodik. - területet jelöl és alakít ki mindenki számára ingyenesen elérhető zöldhulladék-lerakó céljára, ahol a lakosság szelektíven gyűjtött zöldhulladéka elhelyezhető és onnan újrahasznosíthatóvá tehető. A közbiztonság helyi feladatainak ellátása Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében:

213 - támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, - javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, - felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre, - biztosítja számukra a nyári időszakban gyakorlaton lévő rendőrök szállásköltségét. - a lakosság biztonságérzetének növelésére támogatja a Polgárőrség működését és fejlesztését. - pályázati forrásokat keres térfigyelő kamerahálózat telepítéséhez. Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról Az Önkormányzat korábban átadta a Klebersberg Intézményfenntartó központnak a gimnáziumi és általános iskolai közoktatási feladatokat. A művészeti iskola, az óvoda és bölcsőde közoktatási feladatait és az oktatási intézmények ingatlan-fenntartását továbbra is a város látja el. Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében: - gondoskodik: - az óvodai ellátás megszervezéséről, - az általános iskolai ellátás biztosításáról, - önként vállalt feladatként a bölcsődei ellátás megszervezéséről. - kezdeményezi az intézményeknél: - az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését, annak tudatában, hogy mind az épületek, mind az épületgépészeti rendszerek ezeknél az intézményeknél elavultak, felújításra, korszerűsítésre szorulnak. - a közoktatási intézményektől a jogszabályban előírt kötelező eszközállomány biztosítására, pótlásra, az avultság, elhasználódás miatti cserére vonatkozó tervet kér. - szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását. - az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. - az oktatásban résztvevő tanulók részére a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde intézményeibe való eljutáshoz az Önkormányzat ingyenes vagy kedvezményes utazási bérletet biztosít. - az oktatási intézmények akadálymentesítését be kell fejezni. Gondoskodás az egészségügyi ellátásról Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselőtestület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást: - az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Egészségügyi Nonprofit Kft-n keresztül látja el. - az ügyeleti szolgálat ellátáshoz folyamatosan biztosítja az anyagi feltételeket. Az egészségügyi ellátás színvonalasabb és hatékonyabb kiszolgálása érdekében az Egészségügyi Nonprofit Kft. fejlesztését pályázati forrásból folytatni kell. Gondoskodás a szociális ellátásról

214 Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások megmaradó körének biztosítását, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat végzi: - a Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét. - a következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat folyamatosan biztosítja: - házi segítségnyújtás, - idősek klubja, - szociális étkeztetés, - jelzőrendszer és házi segítségnyújtás. Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: - évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet. - az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: - családsegítő szolgálat - gyermekjóléti szolgálat - az Önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kultúrált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja. Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység, és a sport támogatása Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban, az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg: - Fonyódi Kulturális Intézmények körében működő: a) könyvtár működtetése során: - intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ehhez ki kell használni a pályázati lehetőségeket, fogadni kell a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások könyv, elektronikus információhordozó, folyóirat, felajánlásait, illetve anyagi támogatását. - népszerűsíteni kell a könyvtári szolgáltatások körét, - továbbra is bővíteni kell a könyvtárak eszköz ellátottságát, különösen a számítógépes ellátottságot, folyamatosan biztosítani kell az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát. b) a kulturális szolgáltatás működésével kapcsolatban: - gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek - számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, - kapjanak pénzügyi, anyagi támogatást a vállalt feladataik ellátásához, - pályázati tevékenységét segítse az Önkormányzat.

215 - meg kell szervezni és működtetni kell egy települési Ifjúsági Klubot, mely a város fiataljai számára a koruknak és érdeklődésüknek megfelelő programokat képes szervezni. - bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi képző- és előadóművészek számára (költői- és felolvasó-est, kiállítások, koncertek, bemutatók szervezésével). - szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlat bővítését. - támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységek támogatásának érdekében: - gondoskodik a település sportéletének helyet adó telepek, épületek és pályák folyamatos karbantartásáról, üzemeltetéséről. - támogatja a lakossági- és tömegsport-rendezvényeket. - anyagi erejéhez képest támogatja a városban működő sportegyesületeket a minőségi és versenysport fejlesztésében. - a József utcai sportközpont létesítményeinek fejlesztését, korszerűsítését, felújítását pályázati források igénybevételével valósítja meg Befektetés-támogatási politika célkitűzései Az Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a következők szerint határozza meg: - A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket biztosítson. - A Képviselő-testület támogatja azokat a befektetőket, amelyek hozzájárulnak a település fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet teremtenek. - Az Önkormányzat az ipari területtel, az infrastrukturális beruházásokkal szintén támogatja a befektetni szándékozókat Település-üzemeltetési politika célkitűzései A város település-üzemeltetési politikájának célkitűzései a következők: - Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése vonatkozásában meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, figyelembe véve - a gazdaságosság, - a hatékonyság, - az eredményesség követelményeit. - A településüzemeltetési feladatok irányítási, lebonyolítási feladatait az Önkormányzat döntései alapján a polgármesteri hivatal végzi, biztosítva azt, hogy a feladatok ellátása átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhető legyen. Az üzemeltetési feladatok gyakorlati végrehajtása - a Fonyódi Városüzemeltetési Szervezet feladata, - illetve azokat részben külső szolgáltatók látják el. - A település-üzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában.

216 A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó közfeladatok esetében rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy a közszolgáltatás biztosítása más szolgáltatóval, illetve más módon lehetséges-e. (Egyes szolgáltatások tekintetében az Önkormányzat Képviselő-testülete kötve van a szolgáltatók megválasztása terén kötelezően igénybeveendő közszolgáltatások) - A település-üzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének lehetőségét előre kell jelezni, hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható legyen. - a település-üzemeltetés során kiemelt feladat, hogy a közszolgáltatásokért olyan ellenérték kerüljön megállapításra, amely igazodik a felmerült költségekhez. - a település-üzemeltetés során párbeszédet kell kezdeményezni a - civil szervezetekkel, - az intézményekkel, annak megbeszélésére, hogy mely tevékenységek azok, melyekbe be tudnak kapcsolódni. - valamely közszolgáltatási feladat ellátásában résztvevő szervezet, illetve a gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósítását támogató civil szervezet csak abban az esetben kaphat az Önkormányzattól anyagi segítséget, támogatást, ha a tervezett tevékenységről előzetesen benyújtott szándéknyilatkozat elfogadásra került, a tervezett tevékenységet végrehajtotta és a kapott támogatással megfelelő módon elszámol. - vizsgálni kell az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és egyéb hasznosítható ingó eszközök kihasználtságát. Tervet kell készíteni a kihasználtság növelésére, hogy - az adott közszolgáltatás fajlagos költségei csökkenjenek, illetve - többletbevétel keletkezzen. - az Önkormányzat Képviselő-testülete támaszkodik a belső ellenőrzés és a vezetői ellenőrzés által, az üzemeltetés gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség tekintetében tett megállapításaira, észrevételeire. Ajánlás: Fonyód Város Önkormányzati Képviselő Testületének Városfejlesztési Bizottsága a fenti gazdasági programot az Önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetében, általános és specifikus folyamatokra is tekintettel, a tervidőszakra tervezhető változásokat is figyelembe véve, úgy ítéli meg, hogy kellően körülírt keretet nyújt a város és a Képviselő Testület számára a településen végrehajtandó fejlesztésekhez. Árok László Elnök Vissza a napirendhez

217

218

219

220

221

222

223 Vissza a napirendhez Ügyiratszám: Előterjesztés

224 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása Tisztelt Képviselő- Testület! A települési önkormányzat Képviselő-testületének a köznevelési közfeladat- ellátási kötelezettsége teljesítése körében határozatban kell megállapítania az önkormányzat által fenntartott óvoda felvételt biztosító körzethatárait. Az óvodai felvételi körzethatárok megváltoztatásáról is- amennyiben szükséges- határozatban döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek. A körzethatárok megváltoztatására vagy megállapítására vonatkozó határozatot a Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló, 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a település jegyzője a döntést követő tizenöt napon belül megküldi a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban:kir) elnevezésű országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerbe. Ezzel egyidejűleg a jegyző köteles megadni Fonyód Város Önkormányzatát illetően a következő adatokat: a, a polgármesteri hivatal nevét, irányítószámát, a település nevét és a címét, b, a beküldő felelős személy nevét, beosztását, elérhetőségeit. A Képviselő-testület előtt ismert tény, hogy Fonyód Város Önkormányzata fenntartásában működő, Fonyódi Óvoda és Bölcsőde egy székhelyen, a Fő u. 25. szám alatti ingatlanban fogadja a településen lakóhellyel rendelkezők óvodába beíratott gyermekeit. Az óvodai intézményegység kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával. Az ismertetett tények alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatot az alábbi tervezetnek megfelelően fogadja el! Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló, 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy a Fonyód Város Önkormányzata fenntartásában működő, Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. pontja szerinti Képviselő-testületi döntést, valamint Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról rendelkező, 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében. Felelős: jegyző Határidő: a döntést követő 15 napon belül. Fonyód, Vissza a napirendhez Ügyiratszám: Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-ántartandó ülésére

225 Tárgy: A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása Tisztelt Képviselő- Testület! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdés b, pontja alapján a fenntartó dönt: - az óvodába történő bejelentkezés módjáról - az óvodai általános felvételi időpontról. A Nkt.49. (3) bekezdés szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvodai felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetben található. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. A Nkt.8. (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévet a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. t szeptember 1-én hatályba lépő.8. (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott módon. Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb május 22. napjáig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le, és bizonyítottság esetén Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki. (Szabálysértési törvény 247..) A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. (1-8) bekezdésében rendelkezik az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítéséről. A 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet 5. (1) pontja alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé saját honlapján, valamint a helyben szokásos módon. Fonyód Város Önkormányzata a Fonyódi Óvodában az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2015/2016. nevelési évre a következő időpontban határozza meg:

226 2015. május 04.(hétfő) óra között és május 05. (kedd) óra között. A beíratás helye: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, 8640 Fonyód Fő u. 25. óvodavezetői iroda A fenntartó a felhívást közzé teszi: Fonyód Város honlapján, Fonyódi Hírmondóban. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: - a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa - a gyermek születési anyakönyvi kivonata - a gyermek TAJ kártyája. Kérem, a Jogi és Humán Bizottságot az előterjesztés megvitatására, a Képviselőtestületet a döntéshozatalra. Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve az óvodai nevelést ellátó Fonyódi Óvoda és Bölcsődébe a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontját az alábbiakban határozza meg: május 04.(hétfő) óra között és május 05. (kedd) óra között. A beíratás helye: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, 8640 Fonyód Fő u. 25. óvodavezetői iroda A fenntartó a felhívást közzé teszi: Fonyód Város honlapján, Fonyódi Hírmondóban. Határidő: április 03. Felelős: polgármester Fonyód, HIRDETMÉNY (ÓVODAI BEIRATÁSRÓL) A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény.8. (1-2) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévet a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. t szeptember 1-én hatályba lépő.8. (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.

227 napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott módon, időpontban. A beíratás elmulasztása: A szabálysértési törvény a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le, és bizonyítottság esetén Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki. Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb május 22. napjáig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt. 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete 20. (1-8) bekezdésében rendelkezik az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítéséről. A 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet 5. (1) pontja alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé saját honlapján, valamint a helyben szokásos módon. Az óvodai felvételről, átvételről az óvodavezető jogosult dönteni. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését az írásbeliségen túl határozati formában közli a szülővel. A felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés elleni jogorvoslati lehetőségeket a Nkt. törvény ai szabályozzák. E szerint az óvoda döntése ellen a szülő- a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül- a gyermek érdekében eljárást indíthat a fenntartónál. A kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő számítására, a mulasztásra, a kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Fonyód Város Önkormányzata a Fonyódi Óvodában az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2015/2016. nevelési évre a következő időpontban határozza meg: május 04.(hétfő) óra között és május 05. (kedd) óra között. A beíratás helye: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, 8640 Fonyód Fő u. 25. óvodavezetői iroda A beíratás felelőse: Szántó Andrea intézményvezető A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: - a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa - a gyermek születési anyakönyvi kivonata - a gyermek TAJ kártyája.

228 Fonyód, április 03. Kedves Szülők! Fonyód Város Önkormányzata a Fonyódi Óvodában az óvodát igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2015/2016. nevelési évre a következő időpontban határozza meg: (Óvodakötelesek a augusztus 31-ig, a harmadik életévüket betöltött gyermekek) május 04.(hétfő) óra között és május 05. (kedd) óra között. A beíratás helye: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde, 8640 Fonyód Fő u. 25. óvodavezetői iroda A beíratás felelőse: Szántó Andrea intézményvezető Az óvoda felvételi körzete: Fonyód város közigazgatási területe A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

229 - a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa - a gyermek születési anyakönyvi kivonata - a gyermek TAJ kártyája. Fonyód, április 03. Vissza a napirendhez Ügyiratszám: Előterjesztő: 01/ - /2015. ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Tárgy: Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás társulási megállapodás módosításáról Előzmény: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 152/2013. (VIII.28.) határozatával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény (Mötv) 87 -nak felhatalmazása alapján létrejött Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyta, majd módosította Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestülete 62/2014. (IV.24.) határozatával, és helyesbítette Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II.12.) határozatával.

230 Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény (Mötv) újraszabályozta a társulások működését. A legfontosabb változás, hogy csak jogi személyiségű társulások működhetnek tovább. A Mötv (1) bekezdése alapján a képviselő-testületeknek június 30-ig kellett felülvizsgálniuk és módosítaniuk a társulási megállapodásokat. A hatékony és gazdaságos működtetés érdekében Fonyód és Balatonfenyves Önkormányzata Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ közös fenntartására létrehozta a Szociális Társulást. A két önkormányzat közötti előzetes egyeztetések során megszületett a társulási megállapodás pontos szövegezése. A társulási megállapodást azonban ismételten módosítani szükséges, ezúttal az Fonyód Város Önkormányzat szociális rendeletéhez igazítani, valamint Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete által már elfogadott társulási megállapodáshoz. Kérem a Jogi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: /2015. (III. 26.) KT Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény (Mötv) 87 -nak felhatalmazása alapján létrejött - az előterjesztés mellékletét képező - Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulása Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a módosított Társulási Megállapodás és egyben felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: 5 nap Felelős: polgármester Fonyód, március 12. Hidvégi József sk. polgármester Az előterjesztés törvényességét igazolom: Dr. Széll Attila sk. jegyző

231 TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben (Mötv) foglalt rendelkezései szerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló évi III. tv (1) bekezdés c), d), e), f), j) pontokban, valamint "a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" szóló évi XXXI. törvény 15. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok megvalósítására határozatlan időtartamra jogi személyiségű társulás létrehozásában állapodnak meg. 1. A társulás neve, székhelye: Név: Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulása Székhelye: Fonyód, Fő u. 19. Működési terület: Fonyód, Balatonfenyves települések közigazgatási területe 2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fonyód, Fő u. 19. Képviselője: Hidvégi József polgármester Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Képviselője: Lombár Gábor polgármester 3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: alapításkor: Fonyód fő Balatonfenyves fő A továbbiakban az Mötv (3) A 11. (2) bekezdés b) pontja, 90. (2) bekezdése, 98. (8) és (11) bekezdése alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó, egyéb esetekben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni. 4. A társulás által ellátott feladatok, tevékenységi köre: szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások a 7. pontban megjelölt közös fenntartású intézmény útján: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása, jelzőrendszere házi segítségnyújtás biztosítása. 5. A társulás döntéshozó szerve, és a tagokat megillető szavazatarány: A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A társulási tanácsot (továbbiakban: Tanács) a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester helyettesítésének rendjéről a társulás tagjainak képviselő-testület rendelkeznek. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választ.

232 6. A döntéshozatalának módja, a minősítet döntéshozatal: A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét. Minősített többség szükséges: - társulásból való kizáráshoz A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több, mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 7. A közös fenntartású intézmény: 7.1. Az intézmény adatai: Az intézmény irányító szerve a társulási tanács, mely gyakorolja az irányítási jogköröket. Neve: Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Székhelye: Fonyód, Fő u. 43. Telephelye: Balatonfenyves, Kölcsey u. 30. Tevékenységi szakágazati (TEÁOR) besorolás szerint: 8810 Idősek,fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakfeladat száma: Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakfeladat száma: házi segítségnyújtás családsegítés szociális étkezés idősek nappali ellátása gyermekjóléti szolgáltatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ feladata az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása. Az intézmény: közintézmény, integrált szociális intézmény, tevékenysége jellege alapján közszolgáltató Az intézményvezető kinevezésének a rendje: a) A külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelően lebonyolított pályázat során az intézményvezető kinevezéséről a társulási tanács dönt. b) Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a tanács elnöke gyakorolja azzal, hogy a jutalmazáshoz beszerzi a társulásban résztvevő önkormányzat polgármesterének a véleményét.

233 7.23. A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központban foglalkoztatott munkavállaló megbízása, kinevezése, felmentése esetén az érintett település polgármesterének véleményét ki kell kérni. 8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: A 7. pontban nevesített intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgál a központi költségvetési pénzeszközök, a települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása és az egyéb saját bevételek. A társult tagok vállalják, hogy a nappali ellátás, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásaihoz az ellátottak létszámának arányában járulnak hozzá, míg a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás ellátásához, az intézményvezető és annak helyettesének illetményéhez, valamint a további költségekhez a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulás mértékét a társulás mindenkori költségvetési határozata tartalmazza. A pénzügyi hozzájárulást a társulás tagjai havonta tárgyhónapot követő hónap 10.-éig utalják át a Társulás számlájára. 9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás: A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulási tanács döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. a) A megállapodás 8. pontja szerinti határidő elmulasztását követő 8 napon belül a társulás elnöke 2 ízben 10 napos határidő kitűzésével felszólítja a társult önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésére. b) A második felszólítás határidejének lejártát követően a társulás elnöke 10 napon belül jogosult megkezdeni a követelés érvényesítését fizetési meghagyás kibocsájtásával. 10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje: A társulás saját vagyonnal rendelkezhet. A képviselő-testület rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait. Fonyód, Fő u. 43. épülete, leltár szerinti felszerelései és ingóságai Fonyód Város Önkormányzat tulajdonában állnak. Balatonfenyves, Kölcsey u. 30. épülete, leltár szerinti felszerelései és ingóságai Balatonfenyves Község Önkormányzat tulajdonában állnak. A fenti ingatlanok és ingóságok az intézmény ingyenes használatába kerülnek. Az intézmény működtetése során keletkező esetleges vagyon és annak szaporulata a társult önkormányzatok közös vagyonát képezi. A társult önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok gondozását, karbantartását, javítási munkákat a tulajdonos önkormányzatok végeztetik el és viselik a költségeiket. 11. A társulás beszámolás kötelezettsége: A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.

234 A munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője által elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a tanács elé. A társulási tanács a zárszámadásról határozatot alkot. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait a székhely település polgármesteri hivatala látja el. A társulás illetve az általa fenntartott intézmény működéséről a társulás munkaszervezet vezetője, illetve az intézmény vezetője évente egyszer beszámol a társulás tagja részére. 12. A társulás működésének ellenőrzési rendje: A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik. 13. A megállapodás módosításának feltételei: A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 14. A társulásból történő kiválás és kizárás: A társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény másként nem rendelkezik. A társulásból való kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. 15. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja: A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A kiválás esetén a társult tag a társulással szembeni tartozását, a kiválást követő 15 napon belül köteles kiegyenlíteni, és egyéb kötelezettségeit teljesíteni. A kivált tag többletbefizetését 15 napon belül vissza kell fizetni. A társulásból kiváló tagnak a központi támogatás lakosságszám szerint jutó összegét kamattal növelten kell a központi költségvetésnek megfizetnie, amennyiben a társulás a kiválás miatt nem felel meg a központi támogatás feltételeinek. A társulás megszűnése esetén a hitelezők tartozásának kiegyenlítése utáni vagyont az önkormányzatok között hozzájárulásuk arányában kell felosztani. A társulás közös vagyonát a társulás tagjai vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. A társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok ellátását veszélyeztetné, ezért a közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a társulás tagjai olyan polgárjogi megoldásokat alkalmaznak, mint: későbbi, halasztott fizetés, csere. A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.

235 16. Egyéb rendelkezések: A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. -a alapján a társult önkormányzatok Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületét jelölik ki a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait tartalmazó rendelet alkotásra. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletalkotás előtt, az előterjesztés megküldésével köteles kikérni Balatonfenyves Község Önkormányzat Jogi és Szociális Bizottságának véleményét. Fonyód, ZÁRADÉK A Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulása társulási megállapodását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: Fonyód Város Önkormányzata./2015. (III.26.) PH Hidvégi József polgármester Balatonfenyves Község Önkormányzat <határozat szám> PH Lombár Gábor polgármester Vissza a napirendhez Ügyiratszám: 01/272/2015 Ügyintéző: Farkas Anita ELŐTERJESZTÉS a Vígadó tér évi nyári programokhoz kapcsolódó hasznosításának feltételeiről és a Kikötői Üzletsor Társasüzletházzal kötendő megállapodásról Tisztelt Képviselő Testület!

236 A Kikötő Üzletsor Társas-üzletház (a továbbiakban: társasház) (8640 Fonyód Vigadó tér 332.) tulajdonosaival és bérlőivel folytatott előzetes egyeztetések eredményeként a társasház képviselője benyújtotta az önkormányzat felé azt a megállapodás tervezet, melyben a Vigadó téri nyári rendezvények szervezésével összefüggő pénzbeli támogatásról és a rendezvényekkel összefüggő, első sorban a hasznosításával kapcsolatos egyéb feltételek biztosítására vonatkozóan tettek javaslatot az együttműködésre. A Városfejlesztési Bizottság február 9-ei ülésén megtárgyalta a megállapodás tervezetét és értékelte a korábbi rendezvényekkel kapcsolatos tapasztalatokat, majd egy újabb ülést szavaztak meg február 23.-ra, ahol az alábbi határozati javaslatokat kívánják a Képviselő-testület elé terjeszteni: 1. Határozati javaslat: /2015. ( ) KT határozat 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi nyári programok helyszínét a rendezvénynaptárban meghatározottak szerint fogadja el. 2. A Vigadó téren megrendezésre kerülő rendezvény megszervezéséhez szükséges források biztosításához szükség van a Vigadó tér bérbeadására az alábbi feltételek szerint: egységes faházak és árusító pultok kerülhetnek letelepítésre az előterjesztés 1. számú mellékletét képező betelepítési térkép alapján, a kitelepülés szerződéses keretek közt engedélyezhető, kizárólag olyan tevékenység engedélyezhető a téren, melyhez biztosítható a higiénés feltételrendszer, a tevékenység speciális szolgáltatás nyújtására vonatkozik, mely nem azonos az üzletsoron lévő üzletek tevékenységével így különösen engedélyezhető a henna -, portréfestő, kürtőskalácsos, borász, pálinkafőző, egyéb olyan speciális gasztronómiai szolgáltatás, mely a rendezvény arculatába illeszthető azzal, hogy a speciális termékeken kívül egyéb termék nem árusítható, a területre gépjárművel nem lehet behajtani, csak és kizárólag a fellépők technikai feltételeinek biztosítása céljából, különösen hangosítás, fénytechnika, színpadi elemek, biztonságtechnikai berendezések be és kiszállítása. 3. Képviselő-testület felkéri a FOKI igazgatóját, hogy a rendezvények szervezésekor a Vigadó tér betelepítését és az ezzel összefüggő szerződéseket jelen határozat 2. pontjában meghatározott szempontok szerint koordinálja, illetve kösse meg. Felelős: FOKI igazgató Határidő: azonnal 2. Határozati javaslat: /2015. ( ) KT határozat 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kikötői Üzletsor Társas-üzletház évi nyári rendezvényekhez tett (kettőmillió) forintos felajánlását elfogadja azzal, hogy ebből a rendezvénynaptárban meghatározott rendezvényeken felül legfeljebb 10 (tíz) alkalommal hétköznapokon rendezvényeket szervez. 2. Képviselő-testület a támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza polgármestert azzal, hogy a szerződés kizárólag akkor írható alá, ha a támogató a /2015. ( ) KT határozatban foglalt feltételeket tudomásul veszi és a Vigadó tér további hasznosításával összefüggésben egyéb feltételeket nem támaszt. Felelős: Polgármester

237 Határidő: azonnal Fonyód, március 20. Hidvégi József s.k. polgármester Az előterjesztés törvényességét igazolom: Dr. Széll Attila sk. jegyző

238 1. számú melléklet V Vissza a napirendhez Ügyiratszám: /2015. ELŐTERJESZTÉS

239 Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 26-i nyilvános, munkaterv szerinti ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesülettel kötött megállapodás jóváhagyására és a jogviszony lezárásának elszámolására Tisztelt Képviselő-testület! Fonyód Város Önkormányzata és a Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület képviselői február 17. napján megkötötték a május 31. napján kelt és október 20. napján módosított együttműködési megállapodást, melynek felfüggesztő feltétele a képviselő-testület jóváhagyó határozatának meghozatala március 26-i ülésén. A megállapodás ismételt megkötésére azért került sor, mert a korábbi, 180/2014. (XI.27.) KT határozattal jóváhagyott megállapodás már hatályon kívül lévő adatokat tartalmazott. Felek a megállapodásban rögzítették, hogy a évben a működtetéssel összefüggésben keletkezett, összesen (hatszáznyolcvannégyezer-háromszáznyolcvan) forint összegű személyi juttatással egymás között elszámolnak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt megállapodást a 180/2014. (XI.27.) KT határozat egyidejű visszavonása mellett jóváhagyni, illetve az egyesület részére az összesen (hatszáznyolcvannégyezer-háromszáznyolcvan) forint összegű személyi juttatás támogatásként történő folyósítását támogatni szíveskedjen. Fonyód, március 18. Dr. Széll Attila sk. jegyző Határozati javaslat /2015. ( ). határozat Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi/Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 180/2014. (XI.27.) KT határozatát visszavonja és a február 17. napján, a Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesülettel (a továbbiakban: egyesület) a május 31. napján kelt és október 20. napján módosított együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló szerződést jóváhagyja. 2. Képviselő-testület az egyesület részére a évben felmerült, jelen határozat meghozataláig rendezetlen, összesen (hatszáznyolcvannégyezer-háromszáznyolcvan) forint összegű személyi juttatás támogatásként történő folyósítását támogatja és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a támogatás egyösszegben történő kifizetésére. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal

240 Vissza a napirendhez

241

242

243 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 01/253/2015. Ügyintéző: Kovács Péter ELŐTERJESZTÉS FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előterjesztés villamos energia beszerzéssel közbeszerzési eljárás lebonyolítására kapcsolatos csoportos Tisztelt Képviselő-testület! A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében január 1-től választhatnak kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók az energiakereskedőktől, a kereskedők a termelőktől szabadpiaci körülmények között szerezhetik be a vezetékes villamos energiát. A villamos energiát termelő erőművek ugyanilyen módon értékesítik a rendszerirányítók közreműködésével. Az önkormányzati intézményeknek (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése veszélyes, gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Elgondolkodtató, hogy az önkormányzat milyen felkészültséggel lépjen ki a tőkeerős szolgáltatókat felsorakoztató energiapiacra. Az önkormányzati intézményeknek együttesen, közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van esélyük valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására. Ezzel realizálható méretgazdaságosságból adódó ún. árvezérlő funkció kiharcolására, relatív árelőny és nem tervezett költségmegtakarítás elérésére a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal szemben. Fonyód Város Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek energiakereskedelmi szervezettel. Az új modell számol az energetikai tanácsadó társaságok megjelenésével, amelyek szakmai támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem rendelkező fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására. A villamos energia beszerzésénél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell betartanunk. A villamos energia beszerzésére közbeszerzési eljárást kell kiírni. A villamos energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzése terén tapasztalatokkal nem rendelkezünk. A közbeszerzési eljárás különlegesen speciális voltára való tekintettel szükségszerű a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki és jogi szakértő bevonása a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően.

244 Alábbi önkormányzatok már sikerrel léptek ki egyetemes szolgáltatásból a szabadpiacra villamos energia közbeszerzés útján. Sikeres közbeszerzéssel realizáltak nem tervezett, rövidtávon elért költség megtakarításokat az egyetemes szolgáltatói árakhoz képest több millió Ft. összegben, a szerződéses időszakra számolt fogyasztási mennyiség alapján. Dabas Város Önkormányzat és intézményei Villamos energia közbeszerzés 25% megtakarítás = 16,8 millió Ft. Heves Megye Önkormányzata és intézményei Villamos energia közbeszerzés 25% megtakarítás = 3,5 millió Ft. Paks Város Önkormányzat és intézményei Villamos energia közbeszerzés 26,5% megtakarítás = 8,5 millió Ft. Tatabánya MJV Önkormányzata és intézményei Villamos energia közbeszerzés 20% megtakarítás = 28, 4 millió Ft. Eger MJV Önkormányzata és intézményei Villamos energia közbeszerzés 18,9% megtakarítás = 44,2 millió Ft. A jogszabályi változások miatt érdemes a közbeszerzési eljárást a Sourcing Hungary Kft. által szervezett önkormányzati csoport keretében megindítani. Csoportos közbeszerzés esetén a csatolt mellékletek aláírása szükséges, amellyel csatlakoznának a gesztor ajánlatkérőhöz - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - a évi villamos energia beszerzésre. Ezen túl pedig egy egyedi megbízási szerződés aláírása szükségeltetik a lebonyolító Sourcing Kft. felé. A villamos energia szabadpiaci megvásárlását Fonyód Város Önkormányzata és intézményei összes fogyasztási helye vonatkozásában javasolom csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatását teljes alapú villamos energia ellátásra vonatkozólag január 1-től december 31-ig tartó szerződéses időszakra. Mellékletek: 1. számú: 2. számú: 3. számú: Nyilatkozat a tagság fenntartásáról Meghatalmazás Tájékoztatás Kérem, a Jogi Bizottságot, a Pénzügyi Bizottságot, és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: /2015. (III.26.) KT

245 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorsága alatt lefolytatandó a évre vonatkozó, az önkormányzat intézmény felhasználási célú és közvilágítási célú villamos közvilágításának villamos-energia igényének kedvezőbb beszerezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából létrehozott csoportos közbeszerzési eljáráshoz. 2. Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatos iratok aláírására. Felelős: Határidő: polgármester április 15. Fonyód, március 12. Hidvégi József polgármester Az előterjesztés törvényességét igazolom: Dr. Széll Attila sk. jegyző A 01/253/2015. számú előterjesztés 1. számú melléklete NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNARTÁSÁRÓL Preambulum A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési szekértő szervezet a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva

246 csoportos energia beszerzéseket szervez. A csoportos beszerzések által a csatlakozó tagok számára kedvezőbb feltételek érhetőek el, mint a szervezetek önálló beszerzései során. A szervező Sourcing Hungary Kft. több iparágban támogatta már energia beszerzési közösség létrehozását, együttes energia beszerzés lefolytatását, melyeknek köszönhetően jelentős megtakarításokat realizált a megbízói számára. A beszerzési közösség célja, hogy a tagok földgáz és villamos energia beszerzését együttesen kezelve, kihasználjuk a nagyobb mennyisségből és portfolióhatásból fakadó előnyöket, és a Sourcing Hungary Kft. által biztosított energia beszerzési tapasztalatok és szakértelem által a tagok számára a piacon elérhető legalacsonyabb árszintet és legjobb feltételeket, pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők pályáztatásával. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni, azaz lehetősége van több Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására. Fentiek alapján Alulírott, mint a Fonyód Város Önkormányzata szervezet törvényes képviselője n y i l a t k o z o m, hogy fenn kívánjuk tartani az általam képviselt szervezet tagságát a Sourcing Hungary Kft. mint független energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat koordináló Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Gesztor által képviselt csoportos, villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kívánunk megjelenni. Intézményi adatok Név: Fonyód Város Önkormányzata Székhely: 8642 Fonyód, Fő u. 19 Adószám: Számlázási cím: Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám: Képviseletre jogosult személy neve: Hidvégi József polgármester Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a én aláírt Szindikátusi Szerződés az aláírástól számítottan változatlan tartalommal hatályban maradt. Kijelentem továbbá, hogy a Szindikátusi Szerződés közös közbeszerzési eljárás feltételeit tartalmazó 2. számú mellékletét megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Kelt: Fonyód, Ajánlatkérő tag képviseletében:. (aláíró neve) 2. sz. Melléklet AZ ADOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK 1. A Gesztor neve és székhelye: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1) 2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: menetrend adása nélküli teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 3. Szerződési időszak: január :00 CET december :00 CET közötti időszak

247 4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás 5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 6. Az ajánlati árra vonatkozó információk: nettó energia fix díj az összes telephelyre Ft/kWh. Az ajánlat ár tartalmazza: A villamos energia díját, a kiegyenlítő energia költségét, a mérlegköri tagsági díjat, a határkeresztező kapacitás díját. Az ajánlati ár nem tartalmazza: a rendszerhasználati díjakat, a VET ában meghatározott pénzeszközöket, az energia adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. Az ajánlati ár nem tartalmazza továbbá a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét. 7. Rendszerhasználati díjak: a rendszerhasználati díjakat közvetlenül a területileg illetékes elosztó részére szükséges megfizetni. 8. A megkötendő energiakereskedelmi szerződés fizetési határideje: a számla kézhezvételétől számított 15. nap. 9. Mennyiségi eltérés engedése: igen 10. Toleranciaszint: a közbeszerzési eljárásban résztvevő Ajánlatkérők felhasználási helyeit együttesen kezelve éves szinten a Szerződött mennyiség + 50 %. (Szerződődött mennyiség = Tervezett mennyiség * 0,8) A 01/253/2015. számú előterjesztés 2. számú melléklete MEGHATALMAZÁS Alulírott, Hidvégi József polgármester Fonyód Város Önkormányzata (székhely: 8642 Fonyód, Fő u. 19., adószám: ) nevében meghatalmazom a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: , adószám: ), hogy a szervezet képviseletében - a villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges fogyasztási adatok (T-görbe) lekérésében, valamint a profilos felhasználási helyek profilbe-

248 sorolásának lekérdezésében a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél eljárjon. - továbbá a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződés, illetve annak felmondási határidejének lekérésével kapcsolatosan a területileg illetékes Egyetemes Szolgáltatónál eljárjon. Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket vállalni. Fonyód, március 20. Cégszerű aláírás A 01/253/2015. számú előterjesztés 3. számú melléklete

249

250

251 Vissza a napirendhez

252 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 01/266/2015. Ügyintéző: Kovács Péter ELŐTERJESZTÉS FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló Fonyód város közvilágítási lámpatesteinek korszerűsítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Fonyód város területén jelenleg 2515 darab közvilágítási lámpatest található. A lámpatestek az utolsó korszerűsítés óta eltelt idő alatt elérték azt az üzemóra számot, amely után a hatásfokuk és üzembiztonságuk nagy mértékben csökken. Ez látszik abból is, hogy egyre több az egyes lámpatestek meghibásodásával kapcsolatban az önkormányzathoz beérkező panasz. Mindezek következtében egy újabb korszerűsítés válik szükségessé. Célszerű a ma a piacon elérhető legkorszerűbb LED-es közvilágítási lámpatestekre cserélni a jelenlegieket. Mivel a most kihirdetett KEHOP-ban sem és az előzetes információk alapján a közeljövőben sem várható, hogy pályázati lehetőség kerül kiírásra a közvilágítási rendszer korszerűsítésével kapcsolatban, valamint az önkormányzat saját forrásból nem tudja a korszerűsítést végrehajtani, ezért célszerű egy másik finanszírozási formát, az un. harmadik feles konstrukciót (ESCO finanszírozás) igénybe venni, amely során külső partner finanszírozza meg a beruházást. A finanszírozó cég általában hitelt vesz fel, elkészíti a beruházás terveit, beszerzi a szükséges engedélyeket, megvalósítja a beruházás és üzemelteti a közvilágítást. A finanszírozó cég beruházási költségei a korszerűsítés következtében keletkezett energia megtakarításból térülnek meg a futamidő alatt. A beruházás becsült bruttó költsége: Ft A finanszírozó számára a várható megtérülési időszak: 139 hónap. Az önkormányzat a beruházást önerő biztosítása nélkül képes végrehajtani úgy, hogy a futamidő teljes idejére garanciát kap a lámpatestekre. Az önkormányzat állami normatívát kap a közvilágítás üzemeltetésére, fenntartására. A pályázati felhívásban jelezzük, hogy a beruházás ellenértékeként, valamint a teljes körű üzemeltetés fedezetéül kizárólag ezt az összeget tudja az önkormányzat biztosítani.

253 A beruházás összegének mérete miatt az önkormányzatnak nyílt közbeszerzési eljárást kell kiírnia, amennyiben a korszerűsítés mellett dönt a Képviselő-testület Kérem a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: /2015. (III.26.) KT 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város közvilágításának korszerűsítésre nyílt közbeszerzési eljárást folytat le, ESCO finanszírozási formában történő megvalósításra. 2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával folytassa le az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárást. Felelős: Határidő: polgármester augusztus 31. Fonyód, március 8. Hidvégi József polgármester Az előterjesztés törvényességét igazolom: Dr. Széll Attila sk. jegyző Melléklet:

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269 Vissza a napirendhez FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 01/48-4/2015. Ügyintéző: Kovács Péter

270 ELŐTERJESZTÉS FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előterjesztés a Fonyód, Balaton utca 3. számú ingatlan értékesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Varjasi Tamás vételi ajánlatot nyújtott be a Fonyód, Balaton utca 3. szám alatt lévő volt Művelődési Ház ingatlanra. Az ajánlata alapján 18 millió Ft vételárért kívánja megvásárolni a Fonyód, Balaton utca 3. számú ingatlant. A Fonyód, Balaton utca 3. szám alatt lévő,7241 hrsz-ú ingatlan a jelenlegi formájában nem értékesíthető, mivel a Helyi Építési Szabályzat előírásai szerint az ingatlan egy része közlekedési területként kell nyilvántartani. Korábban elkészíttettem az ingatlan és környékének telekhatár-rendezési vázrajzát, de ez még nem került átvezetésre. A telekhatárrendezést követően a Balaton utca 3. számú ingatlanhoz 791 m2 területű telek fog tartozni. A fentiek figyelembe vételével elkészíttettem az ingatlan forgalmi értékbecslését. A szakértő a 146,2 m2 földszinti, 53,8 m2 alagsori területtel rendelkező épület értékét Ftban, a hozzátartozó földterületet Ft/m2 árban állapította meg. Mindezek figyelembe vételével az ingatlan forgalmi értéke Ft. Amennyiben a Képviselő-testület az ingatlan értékesítése mellett dönt az első feladat a telekhatár-rendezés földhivatali engedélyeztetése, átvezetése, ezt követően lesz lehetőség az ingatlan eladására. Melléklet: 1. számú: 2. számú: 3. számú: 4. számú: Varjasi Tamás ajánlata Az ingatlan térképmásolata Az ingatlan és környékének telekhatár-rendezése Az ingatlan értékbecslése. Kérem a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: /2015. (III.26.) KT

271 A 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy indítsa meg a Fonyód, Balaton utca 3. és környékének telekhatár-rendezési eljárását. 2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az 1. pontban leírtak földhivatali átvezetését követően hirdesse meg az ingatlant értékesítésre, az ingatlan forgalmi értékbecslő által megnevezett áron. Felelős: Határidő: polgármester október 31. B Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem értékesíti Varjasi Tamás részére a Fonyód, Balaton utca 3. számú ingatlant Ft vételárét. Felelős: Határidő: polgármester április 15. (közlésre) C 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy indítsa meg a Fonyód, Balaton utca 3. és környékének telekhatár-rendezési eljárását. 2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telekhatár-rendezés átvezetését követően árverésre bocsátja a Fonyód, Balaton utca 3. számú ingatlant, azzal, hogy az árverési kikiáltási ár Ft, a licit küszöb Ft, a vételár kifizetése egy összegben kell, hogy megtörténjen az elővásárlásra jogosult szervezetek lemondó nyilatkozatáról szóló tájékoztató átvételétől számított 15 napon belül. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az árverési hirdetmény elkészítésére és közzétételére. Felelős: Határidő: polgármester, intézményvezetők október 31. Fonyód, március 11. Hidvégi József polgármester Az előterjesztés törvényességét igazolom: Dr. Széll Attila sk. jegyző

272

273 A 01/48-4/2015. számú előterjesztés 2. számú melléklete

274

275

276

277

278

279 Vissza a napirendhez

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Pályázat Támogatási. fenntartási szerződés száma dátuma. A beruházás elkészült, átadás OVI-FOCI ,6 2013/14

Pályázat Támogatási. fenntartási szerződés száma dátuma. A beruházás elkészült, átadás OVI-FOCI ,6 2013/14 Megvalósítási időszakban lévő pályázatok Iktatószám azonosító Cím Összköltség támogatás önerő támogatási % befogadásának ek 3. 01/12/2015 OVI-FOCI program A beruházás elkészült, átadás OVI-FOCI 25 000

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 11. napirend

ELŐTERJESZTÉS. 11. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com ELŐTERJESZTÉS 11. napirend Az előterjesztés törvényes. Fülöp Község Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből 72/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat a rendőrkapitány kinevezésének véleményezése Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: január 19.

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: január 19. Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. január 19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 79/2014.(VI.30.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. július 1től 2014.

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök és tagok, valamint a gazdasági tanácsnok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az iskolakezdési támogatás

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/10/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve I. Általános rendelkezések A képviselő-testületi ülések általában a Községháza épületében kerülnek megtartásra. Más helyszín esetén

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület január 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/570- /2014. Végh Endréné E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére Tárgy: A Képviselő-testület

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben