MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Karácsonyi melléklet EGERFARMOS. Így készül a mi újságunk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Karácsonyi melléklet EGERFARMOS. Így készül a mi újságunk"

Átírás

1 2002, ÕSZ-TÉL Szemereiekrõl szemereieknek II. évfolyam, 3. szám megjelenik negyedévente EGERFARMOS Nem írtunk eddig magunkról, most azonban úgy gondolom, itt az ideje. Mint azt a kedves olvasóink tudják, újságunk két éve jelenik meg, sajnos nem mindig a beígért rendszerességgel. Az újság feladatának tartjuk a pártatlan tájékoztatást a falu életérõl, a faluval kapcsolatos néprajzi feldolgozások megjelentetését, iskolai, egyházi, közéleti és civil hírek közlését, a faluból elszármazott, érdekes egyéniségek bemutatását, hiszen a világ minden táján élnek szemereiek. Úgy véljük, eddigi mûködésünk során máris számos olyan írást adtunk közre például múltunk feltárásáról amely mostanáig nyomtatásban nem jelent meg. Most pedig néhány sor az újság technikai hátterérõl: a lap Mezõszemerei látkép, fotó Bukta Imre tartalmi feladatát szem elõtt tartva, szétosztjuk a cikkek megírását, tulajdonképpen elméletben megtöltjük a lapokat. Kiderül, melyik cikk igényel fényképet, mi legyen a címoldalon, lényegében ugyanazt a munkát kell elvégeznünk, mint egy profi szerkesztõségnek. Miután nagyjából megszülettek a kéziratok, Réka kemény egyheti grafikai szerkesztési munkával elkészíti az újság mintapéldányát. Ebbe tartozik a tervezés, gépelés, tördelés, szkennelés, oldalankénti szerkesztés, ezt követi a legalább háromszori nyelvtani átolvasás, azaz a korrektúra. Miután úgy tûnik, a hibák eltûntek, CD lemezre kerül az anyag. Ezt felviszem Budapestre, az Állami Nyomdába, ahol még egyszer szakmailag átvilágítják, és a virtuális lapból valódi, kézzelfogható újságot nyomtatnak. Felmegyek érte, lehozom a faluba, és szétosztjuk a boltokba. A Mezõszemere újság anyagi hátterérõl néhány szó: Az újság megjelenését senki nem támogatja. Magyarul: nem kapunk egy fillért se rá. A cikkeket mindenki társadalmi munkában készíti. Természetesen Réka is ingyen szerkeszt. Az Állami Nyomda támogatásként készíti az újságot, amit ezúton is megköszönök, hiszen ez a nagy segítség. Egy egri nyomdai árajánlat szerint több százezer forintba kerülne lapszámonként! E nélkül a támogatás nélkül az újság nem létezne. Árusítását a szemerei boltok haszon nélkül teszik. Átlagos, 150 példány eladása esetén 7500 Ft folyik be. A gépkocsi költség, a felhasznált papír, CD, festék, satöbbi kb Ft-ot tesz ki. Így újságonként úgy Ft ráfizetésünk van. És akkor miért csináljuk? A válasz nékünk egyszerû: azért, hogy legyen! Bukta Imre A tartalomból Egyesületi hírek Ostoroson is szemerei A szemerei népi örökség szerelmese Karácsonyi melléklet Önkormányzati hírek A világ másik végén Zsóry Ifjúsági klub Szemerén Rendõrségi jelentés Egyházi hírek Tökölés a mûcsarnokban Kollárék a Himaláján Iskolai hírek Helyhatósági választások A újság FALINAPTÁRA Benne: Így készül a mi újságunk Rejtõzködõ múltunk. Ki törõdjön vele? fotó: Bukta Imre

2 A VILÁG MÁSIK VÉGÉN IS SZEMEREINEK ÉRZEM MAGAM levél Farkas Sándortól Elõször is szeretném megköszönni a Mezõszemere újság szerkesztõinek fáradhatatlan munkájukat, hogy egy kis faluban ilyen értékes, tartalmas, nevelõ lapot állítanak össze. Ez a kis újság meglepõen gazdag és sokoldalú. Az élet minden fontos részével foglalkozik. Meghatóan szép, és büszkén mutogatom itt a Florida-Sarasota városában élõ magyar ismerõseimnek, hogy az én kis falumban milyen szép, színvonalas újság lát napvilágot. Sok mindenrõl szeretnék írni, beszámolni. Kezdem talán magammal, családommal decemberében születtem, utolsó gyermekként a Farkas családban. Öt elemit jártam Szemerén, Kelemen Mirike, Kelemen Margit, Hideg Ottó, Törõ Sanyi, Varga Beni és Jóska, Törõ Alfonz, Jakab Lajos, Vass Tibor, Jakab Rafi és mások voltak az osztálytársaim. Bóta László sógorom volt az utolsó két évben a tanítóm, majd 42-ben az egri Dobóban kezdtem a gimnáziumot. 44 õszén Esztergomban a bencéseknél próbáltam folytatni tanulmányaimat, de az orosz front közeledése miatt szüleim hazarendeltek nõvéremmel együtt. Így a harmadik évet Kövesden folytattam és ott is érettségiztem 1950-ben. Miskolcon a gépészmérnökit 1954-ben végeztem, 55-ben szereztem az oklevelet. Pesten és Szentendrén dolgoztam, majd az 56-os forradalom leverése után kivándoroltam az Egyesült Államokba, Cleveland városába, ahol akkoriban 210 ezer magyar élt. Az itt letelepedett magyarság három különbözõ csoportból és generációból tevõdött össze. Az öreg amerikások közt vándoroltak ki, kilencvenezren, az ország legszegényebb részeirõl, Pozsonytól Brassóig. Egyszerû, iskolázatlan, de szorgalmas és becsületes emberek voltak, õk alapították itt a magyar településeket, iskolákat, templomokat építettek. Angolul nehezen tanultak meg, így nem volt csoda, ha a magyar kolóniákba kézbesítõ néger postás perfekt magyarsággal beszélt. Gyerekeik viszont alig tudtak magyarul, így hamar beolvadtak az amerikai életbe. Voltak, akik a spórolt pénzükkel hazaköltöztek Magyarországra, Szemerére például Tuza Péter (a templom mögött) és Hideg Bertus (hentes Imre bátyánk szomszédja). A második csoportba az ún. DP -k (a kitelepített személyek angol rövidítése) tartoztak. Ezek a gyermekes családok a második világháború alatt menekültek el Magyarországról. Többnyire tanult emberek voltak, Cleveland környékén 50 ezren telepedtek le. Hamar megtanulták a nyelvet és könnyen beilleszkedtek új környezetükbe, de megmaradtak magyarnak, sok magyar szervezetet létesítettek. A harmadik csoport az ötvenhatosok vagy szabadságharcosok csoportja. Cleveland környékén 70 ezren telepedtünk le, valamennyien magyar negyedekbe. Ez kissé meglassította az angol nyelv tanulását, de könnyebben megmaradhattunk gyermekeinkkel együtt magyarnak. Új magyar szervezeteket alapítottunk vagy a már meglévõkhöz csatlakoztunk. Jómagam a külföldi magyar cserkész szövetséghez csatlakoztam, ahol magyar iskolákat alapítottunk, magyar táborokba jártunk saját cserkésztanyáinkra. Magyar népdalokat énekeltünk, tanultunk, tanítottunk, felelevenítettük a magyar népszokásokat ban megalapítottam és megszerveztem a Gyöngyösbokréta nevû néptánccsoportot. Elsõ fellépésünk alkalmával több, mint 7000 magyar nézõ elõtt a Szemerei lakodalmast adtuk elõ nagy sikerrel, melyben természetesen én voltam a võlegény. 59-ben a 10. Nemzetközi Világ Dzsembori-n vettem részt a Fülöp-szigeteken, egybekötve egy világ körüli úttal (40 ezer kilométer, 22 ország). Magyar néptáncos ügyességünket az egész világnak bemutattuk ezen a két hónapig tartó úton. Egy kis útinaplót is írtam, melynek egy példányát hazaküldtem szüleimnek, amiért az akkori hatalom házkutatást tartott náluk és elkobozta tõlük (pedig az összes politikai vonatkozású megjegyzést kivágtam belõle). 2

3 Amerikában rajzolóként kezdtem dolgozni, mivel nem tudtam angolul. Késõbb nehéz gépipari tervezõ, majd tervezõ mérnök, végül a mérnöki csoport vezetõje lettem. 63-ban nõsültem Clevelandban, magyar lányt vettem feleségül, Erikát. Két fiunk született 65-ben és 66-ban. Õk is megmaradtak büszke magyarnak, jól beszélnek, írnak, olvasnak magyarul. Három gyönyörû kislány unokánk van. 65 éves koromban nyugdíjba mentem, eladtuk Cleveland-i házunkat és a télen is jó meleg Floridába költöztünk, fiaink közelébe. Tamás Tampában, 125 km-re, Péter pedig Orlandoban, 250 km-re lakik tõlünk. Búcsúzom, befejezem levelemet. Legközelebb majd részletesen írok egy-egy eseményrõl. Addig is újra meg újra olvasom a szép, értékes cikkeket, hallgatom a Páva Kör és a szemerei citerazenekar dalait. A szemerei templom elõtt magam állok egyedül Sok szeretettel az USA-ból, a júniusi viszontlátásig A SZIHALMI NAGYDOMB Mezõszemere sík vidéken fekszik, s habár tiszta idõben látszanak a Bükk lágy vonalai, nincs nékünk se hegyünk, se völgyünk. Így a szemerei nép kitalált magának egyet: a szihalmi nagydombot. Mint tudjuk, valójában ez a halom régmúlt idõkben itt élt népek gazdag leleteit rejtette magában, mint arról a mi újságunkban már beszámoltunk. Ez az emelkedés némi akadályt jelentett az idõseknek, ha biciklivel kerekeztek Szihalomra, és a járatos busznak a keményebb téli napokon. Eddig. Mert a szihalmi naddombot most megfejelték. Púpja nõtt. Az M3-as autópálya miatt felüljárót kellett építeni, ami pontosan a mi dombunk felett halad át, keményebb leckét adva a kerékpárosoknak, gyalogosoknak. Annyi haszna lett számunkra, hogy legalább a keresztig síma úton jöhetünk a faluba. Másik hozadéka, illetve más szempontból maradéka a beruházásnak, hogy a kettõs kanyart meghagyták, amit igazán meg lehetett volna szüntetni száz méteres egyenes útszakasszal. Így a felüljáróról lefelé gördülõ gépkocsik számára balesetveszélyt hordoz a hirtelen kanyar. Téli hónapokban nem árt az óvatos vezetés. Bukta Imre Farkas Sándor Fotó: Bukta Imre Fotó: Bukta Imre Öreg amerikások által 1905-ben felállított emlékmû Szemere központjában. ÉRDEKESSÉGEK TÖRTÉNETÉBÕL Migráció kétszáz évvel ezelõtt Soha nem gondoltuk volna, hogy a szemerei nép sorsa összefügg Hejõkürt falu nevével. Már pedig így van. Ugyanis 1783-ban Eszterházy Károly egri püspök felszólította Tard és Mezõszemere lakosait, hogy üljék meg, azaz népesítsék be azt a helyet, ahol ma Hejõkürt fekszik. (Ha nem tudnánk: Hejõkürt ide úgy 50 kilométerre, Mezõcsáttól északkeletre található.) Az új falu 1804-ben a kassai püspökség birtokába került, s további betelepülések is történtek oda fõleg Borsod katolikus falvaiból. Mezõszemere a 17. század végén még maga is puszta volt, hiszen ha idõnkét létezett is, a tatár, késõbb a török, no meg tûzvészek pusztították. Benépesítését a Mocsáry család bizonyára nógrádi, gömöri magyarokkal oldotta meg ben már 920 katolikus lakta. Ha nem vigyázunk, szép lassan, de elérjük ezt lélekszámot. (forrás: Palócok 1, Kutatástörténet, föld és nép, Eger, 1989) 3

4 Szemerei néprajzi örökségünk szerelmese: a szihalmi Joó Csaba. Rendkívüli kulturális eseményként hatott a tavaly pompás hagyományõrzõ mûsorral felavatott szihalmi tájház megnyitása. A remek néprajzi, népmûvészeti tárgyakkal berendezett, eredeti kemencével, gabonatárolóval rendelkezõ tájház létrejöttérõl Mezõszemerén is különbözõ mende-mondák keringenek. Ezeket szeretnénk most ezzel a riportunkkal helyre tenni. Joó Csabával Kónya Réka, Bukta Zsolt, és Bukta Imre beszélgetett. A mi újságunk: A pragmatikus ügyvédi pálya és a néprajz látszólag távol esnek egymástól. Hogyan kerültél a népmûvészet közelébe, aminek késõbb szinte a megszállottja lettél, amire a koronát a tájház megnyitásával tetted fel? Joó Csaba: A régi tárgyak szeretete gyerekkorom óta vonz. Eleinte néprajzi kultúrából származó tárgyakat gyûjtöttem, cserépedényeket, bútorokat, berendezési tárgyakat, amiknek természetesen az akkori paraszti környezetben funkciójuk volt. Késõbb kezdtem gyûjteni a népviselet tárgyait, majd a hímzés kultúra darabjait. A szüleim szobáiban, mellékhelyiségeiben, garázsban, szinte hegyekben álltak a szebbnél szebb tárgyak. Akkortájt fogalmazódott meg bennem a tájház gondolata. Szerettem volna közkinccsé tenni ezt a szakemberek által is gazdagnak ítélt anyagot. A mi újságunk: Milyen szempontok szerint kezdted el a tájház létrehozását? Joó Csaba: Elõször is tisztában kellett lennem azzal a ténnyel, hogy csak magamra számíthatok. Innen kiindulva 4 Fotó: Bukta Imre mértem fel a helyzetemet. A szüleim háza stílusa miatt nem jöhetett szóba. Szihalmon ilyen szempontból is szûkebbek a lehetõségek, mint Mezõszemerén, mert a mûút, a vasút adta áldások miatt Szihalom hamarabb elindult a polgárosodás felé. A megvalósult tájházzal tulajdonképpen szerencsém volt, na nem anyagilag, hanem azzal, hogy az épület szerkezetileg eredetiben megmaradt. A mi újságunk: Szemerén az terjedt el, hogy a létrehozáshoz a Széchenyi-tervbõl kaptál nagy anyagi támogatást. Joó Csaba: Sajnos ebbõl egy szó sem igaz, bár így lenne! Saját finanszírozásban szerveztem, és hajtottam végre a megvalósítást, így ezért különös a tájház státusza, magántulajdonú közhasznú nonprofit tájház. A szakmai felügyeletet a Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága látja el. A mi újságunk: Az épület szobáit járva úgy tûnik, néprajzi szempontból minden a helyén van. Honnan ez a szakszerû pontosság? Joó Csaba: Célom a század eleji lakókultúra bemutatása volt. Itt nem illik hibázni, ennek érdekében rengeteg néprajzi könyvet áttanulmányoztam, szakemberekkel konzultáltam, és megnéztem több, már mûködõ tájházat. Idõs emberek elbeszéléseit TÁJHÁZ SZIHALMON hallgattam meg, már a nyolcvanas években gyûjtöttem az ide vonatkozó adatokat. Sokat jártam és járok most is Mezõszemerére, hiszen a tárgyi kultúrában, a szokásokban voltak átfedések a két település között, habár a viseletben például jelentõs eltérések voltak. Mezõszemere úgymond a kedvenc szakterületem. Családi kapcsolat is köt oda, hiszen apám tíz évig volt tanácselnök a faluban. Sok a személyes kapcsolatom, és fõleg idõs emberekkel beszélgetve, emlékek elbeszélése kapcsán pótolhatatlan néprajzi szokásokat jegyeztem fel. Tudnivaló, hogy Szemerén az ötvenes évek végéig élõ volt a népviselet! Számos tárgyat gyûjtöttem Szemerérõl, ennek a rendszerezése még hátra van. Mezõszemere néprajza olyan gazdag volt, fõleg a hímzésben, állítom, ha idõben foglalkozik vele egy lelkes lokálpatrióta, méltán lehetett volna országos hírû! Sajnos ez a kocsi elment, azonban arra kérem a szemereieket, a még meglévõ tárgyaikat ne kótyavetyéljék el. Úgy vélem, ha lenne a faluban egy önfeláldozó, hozzáértõ személy, akiben a szemereiek megbíznak, akkor ott is létre lehetne hozni egy tájházat. Figyelembe kell venni azonban, hogy a huszonnegyedik órában vagyunk! A mi újságunk: Térjünk vissza a szihalmihoz. Az érdeklõdõk hogyan nézhetik meg? Joó Csaba: Minden szombaton gondoskodom a nyitva tartásáról, de a csoportokat rugalmasan fogadjuk. A mi újságunk: Mik a további terveid? Joó Csaba: Tudni kell, hogy a tájház maga egy része annak a kulturális, ha úgy tetszik mozgalomnak, ami köréje épül: megszerveztem a hagyományõrzõ tánccsoportot negyven-ötven fõ közötti lelkes taggal, folyamatban van egy népi fonó játék, egy szihalmi lakodalmas betanulása. A szüreti bált élõ hagyománnyá szeretnénk tenni. Terveim között szerepel alkotótáborok létrehozása is. A Mûvelõdési Házzal (mert ilyen is van Szihalmon), az önkormányzattal együttmûködési megállapodást kötöttünk annak érdekében, hogy közös rendezvényeket szervezzünk, megteremtsük a falunap hagyományát.

5 Tököltek a budapesti Mûcsarnokban B udapest legnagyobb kiállító intézményében, a Mûcsarnokban tököt fejtek a szemerei asszonyok. Bukta Imrét mûcsarnoki szereplésének zárásaként felkérték elõadás tartására. Szokatlan programra szánta rá magát: szemerei asszonyokat szerepeltetett tökölés közben. A három asszony dolga az volt, hogy tökölés közben beszélgessenek, pletykáljanak, ez a beszélgetés adta a mûsor velejét. Az asszonyok sikeres bemutatkozását a közel háromszáz fõs közönség vastapssal jutalmazta meg. VIGYÁZAT! ÁLHÁZALÓK JÁRJÁK A FALVAKAT Felhívjuk a lakosság, fõként az idõsebbek figyelmét, hogy különbözõ ürüggyel házalók kérezkednek be az udvarokba, lakásokba. Gyakran elõfordul, hogy szándékuk csak az, hogy körülnézzenek és tippet adjanak a bûnözõknak, honnan mit lehet majd ellopni. Mivel nem lehet kiszûrni, ki az igazi és ki az ál házaló, jól fontolja meg mindenki, kit enged be a p o r t á j á r a! Nem hivatalos értesülésünk szerint (az érintettektõl tudjuk), az egri önkormányzat néhány rászoruló családnak Mezõszemerén oldotta meg az elsõ lakáshoz jutás kérelmét. Ez azt jelenti, hogy az egri önkormányzat ingatlanokat vásárolt a faluban, az Egerbõl ide kiköltözõ, fõleg roma családok számára. Felsõszemeréd Alsószemeréd x x Duna x Komáromszemere x x Gyõrszemere Répceszemere Szemerekõ Újszemere x xx Ószemere x Szemere Mezõszemere x Szemere, Szemeréd falunevek a Kárpát-medencében ÜZENT AZ ÕSZ Egy sárga falevél esett le elõttem, Azon csendes estén, mikor fák közt mentem. Halk szellõ hozta el, tette az utamba, Hol egyedül jártam csendes egymagamba. Mintha egy titkos kéz dobta vón elõmbe, Hogy közeli végem tudjam meg belõle. Beteges érzelgés? Én csak tovább megyek, De a sárga levél csak elõttem lebeg. Utamat másfelé, a szabadnak veszem, De ott is, akkor is azon jár az eszem. A fák sápadt lombja arra emlékeztet, Múlandó az élet, lassan, de közelget. Ne intsetek felém, láthatatlan karok, Nékem dolgom van még, menni nem akarok. Végzett dolgaimért valami jár itt lent, Nem mehetek addig, nem végeztem mindent. Megkerült már itt-ott egy-két igaz jussom, Kell, hogy valamennyi birtokomba jusson. Nékem dolgom van még, nem mehetek addig, Ne intsetek felém dolgom végeztéig. a Tisz Fotó: Szombathy Bálint A Szemere helynévrõl Ifjúkoromban, térképeket böngészve, igen nagy örömömre szolgált, amikor Szemere nevû településekre bukkantam. Ebben a rövid cikkben szeretném Önöknek leírni azoknak a falvaknak a nevét és helyét, amelyek a mi falunkkal azonos Szemere nevet viselnek. Az esetenként másmás elõtag gyakran utal az adott település földrajzi helyére. Íme a felsorolás: 1. Mezõszemere (1950-ig Borsodszemere) Magyarország, Heves, Eger 2. Szemere Magyarország, Borsod-Abaúj- Zemplén, Encs 3. Répceszemere Magyarország, Gyõr-Sopron- Moson,Kapuvár 4. Gyõrszemere Magyarország, Gyõr-Sopron-Moson, Gyõr 5. Komáromszemere (Semerovo) Szlovákia, Komárom, Érsekújvár 6. Alsószemeréd (Dolné Semerovce) Szlovákia, Hont, Ipolyság 7. Felsõszemeréd (Horné Semerovce) Szlovákia, Hont, Ipolyság 8. Ószemere (Szimer) Ukrajna, Ung, Ungvár 9. Újszemere (Szimerki) Ukrajna, Ung, Ungvár 10. Szemerekõ (Szmerekovo) Ukrajna, Ung, Ungvár Megjegyzések: - A felsorolásban a sorszám után a település, az ország, a megye és a közeli város neve olvasható - A határainkon kívül esõ települések esetében a megyenév az 1914-es közigazgatásnak megfelelõ - A Szemeréd falunevet azért tüntettem fel, mert benne a régi magyar nyelv -d kicsinyítõ képzõje csatlakozik a Szemere alapszóhoz A következõ részben további Szemere helyneveket ismerhetnek meg, de azok már nem településeket, hanem más földrajzi neveket takarnak. zs. Jakab Gábor 5

6 Tájékoztató A képviselõtestület megtartotta alakulóülését és az eskü letétele után a következõ döntéseket hozta: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt lakosok! Alpolgármesternek 8 igen, 1 rontott szavazattal és 1 tartózkodással a következõ 4 esztendõre Bukta Sándort választotta meg. A pénzügyi bizottság tagjai: Bukta Ferencné külsõs Jakab József képviselõ Balogh Dénes képviselõ A szociális bizottság tagjai: Tuza Zoltánné külsõs Tóth Lajosné külsõs Tóth Antal képviselõ Bányi Tibor képviselõ Bíró Rita képviselõ A szociális otthonban mûködõ bizottságba, mely a gondozottak bekerülését bírálja el, a következõk kerültek: Kriston Istvánné intézet vezetõ Dr. Pásztor József háziorvos Pásztor József képviselõ Munkájukhoz kívánok erõt, egészséget az elkövetkezõ négy évben és azt, hogy esküjükhöz híven szolgálják a település érdekeit. Bukta Gábor polgármester I PIHENÕHELY az M3-ason Az autópálya építõk megkeresték a képviselõ testületet és kérték az autópályán létesülõ pihenõhely elnevezésére történõ elképzeléseket. A testület a Mezõszemerei pihenõhely megnevezés mellett döntött, így ezt a nevet viseli az autós-pihenõ, az M3-as autópályának ezen a részén táblával jelölve. Utalva településünkre, lehetõséget teremt községünkben az idegenforgalom növelésére a pihenni vágyók és a falusi turizmust kedvelõk számára. Bukta Gábor polgármester 6 Nagyvonalakban szeretném ismertetni a helyi kisebbségi önkormányzat feladatait, hatáskörét. Településünkön a október 20-i helyhatósági választásokon cigány kisebbségi önkormányzat alakult öt fõvel, melynek tagjai: id. Bogdán János, Mezõszemere, Rákócsi út 50 ifj. Bogdán János, Mezõszemere, Rákóczi út 50 Bogdán Lajos, Mezõszemere, Rákóczi út 52 Tóthné Bogdán Judit, Mezõszemere, Rákóczi út 52, elnök Marton János, Mezõszemere, Damjanich út 15, elnökhelyettes A kisebbségi önkormányzat alakuló ülésére november 13-án került sor. A megalakulástól számított fél éven belül kötelesek Szervezeti Mûködési Szabályzatot készíteni. A helyi kisebbségi önkormányzat kötelezõ feladatai és hatásköre: 1. Saját hatáskörében meghatározza: - az önkormányzat számára elkülönített vagyon használatát - saját költségvetését, zárszámadását, a rendelkezésre álló források felhasználását - szervezeti és mûködési rendjét - nevét, jelképeit, kitûntetéseit, a kitûntetések odaítélésének feltételeit - az adott kisebbség helyi ünnepeit 2. Intézményt alapíthat és tarthat fenn a következõ területeken: - helyi közoktatás - helyi írott és elektronikus média - hagyományápolás - közmûvelõdés 3. A rendelkezésére álló források keretei közt: - vállalatot vagy más gazdasági célú szervezetet alapíthat, mûködtethet - pályázatot írhat ki - ösztöndíjat alapíthat A kisebbségi önkormányzat számára elkülönített pénzösszeg évi 750 ezer forint. Önálló államigazgatási hatósági jogköre a kisebbségi önkormányzatnak nincs! Dr. Tinku János jegyzõ Fotó: Bukta Imre

7 RENDÕRSÉGI JELENTÉS A FÜZESABONYI RENDÕRKAPITÁNYSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A Mezõszemere községet érintõ bûncselekményeket elemezve a évi és a év elsõ tíz hónapjában iktatott ügyek kerültek vizsgálatra évben 58 bûncselekmény került iktatásra, amelyek elkövetési helye Mezõszemere település volt. Az iktatott bûncselekmények megoszlása az alábbiak szerint alakult: - vagyon elleneni bûncselekmények - lopás 24 - betöréses lopás 20 - rongálás 1 - személy elleni bûncselekmények - súlyos testisértés 4 - magánlaksértés 3 - segítségnyújtás elmulasztása 1 - kegyeletsértés 1 - közlekedési bûncselekmény - ittas vezetés 2 - közrend elleni bûncselekmény - garázdaság 1 - önbíráskodás ben 28 bûncselekményt regisztráltak: - vagyon elleneni bûncselekmények - rablás 3 - betöréses lopás 11 - lopás 5 - rongálás 1 - személy elleni bûncselekmények - súlyos testisértés 2 - segítségnyújtás elmulasztása 1 - közrend elleni bûncselekmény - garázdaság 4 - magánokirathamisítás 1 A évi bûncselekmények közül 7 ellen megszûnt az eljárás a tettes ismeretlen volta miatt, 4 esetben folyamatban van a nyomozás, 7 esetben a Heves Megyei Rendõrfõkapitányságra helyezték az ügyet. Vádemelési javslattal 5 ügy került megküldésre az ügyészség felé, szabálysértésre 1-1 eljárást szüntettek meg gyermekkor, kóros elmeállapot, bebizonyítottság hiánya és bûncselekmény hiánya miatt. Póka Sándor alezredes Domolykózás a Rimán, fotó: Bukta Imre Favágás Egész télen át, szinte nap mint nap, a sötétedés beálltával apró csapatok indulnak el a szemerei határ minden irányába, fát vágni, téli tüzelõt gyûjteni. Ma már nem kell csendben dolgozni, nyugodtan használnak baltát, láncfûrészt, nincs, aki rá merjen szólni a fa-tolvajra. Ritkulnak a fasorok, fogynak az erdõk körülöttünk. Aki becsületesen megveszi téli tüzelõjét a tüzépen, magában morog: így is lehet? Már megrendelésre is lehet fát lopatni. Tényleg, kié is az erdõ? Lehet ezt büntetlenül csinálni? Kinek a feladata megvédeni az évtizedekkel ezelõtt államilag ültetett fasorokat? Nem tudom, de sejtem, ezek a kérdések nem érnek célba. (BI) ZSÓRY Egy A tél beálltával többen vesznek ki év végi szabadságot. Ilyenkor igen hasznos és kellemes idõtöltés a közeli gyógyfürdõbe ellátogatni, kiáztatni az egész évi fáradságunkat. A belépõjegy ára nem olcsó, ezért érdemes a gyógyvizet, az uszodát és a szaunát is kihasználni. Az elõtéri büfé árai sem alacsonyak. Egyébként a fedett rész fejlesztésének munkálatai már elkezdõdtek. Felnõtt napijegy: 600 Ft Nyugdíjas- és gyermekjegy (14 éves korig): 480 Ft Délutáni kedvezményes jegy (14 órától): 350 Ft Nyitva tartás 7-17 óráig, fürödni ig lehet. A személygépkocsi parkolási díja 250 Ft/nap. TÖRTÉNETI ADATOK majd 30 éves könyvecske került a minap a kezembe. Történelmi emlékhelyek Heves megyében no, gondoltam, gyorsan megkeresem, mi vonatkozik Szemerére. A következõket találtam: - Községi Tanács: itt mûködött 1919-ben a községi direktórium - Mocsáry-féle kastély: itt alakult meg 1949 nyarán a község elsõ termelõszövetkezete - Szabadság út 125: e házban szervezték meg 1945 februárjában a Magyar Kommunista Párt községi szervezetét - Templom: elsõ világháborús emléktábla, az elesett mezõszemereiek tiszteletére. Bukta Zsolt Balogh Katalin a megyei diák olimpián elsõ helyezést ért el 40 lövéses légpisztoly versenyen, ifjúsági lány kategóriában. Az országos diák olimpián ugyanebben a versenyszámban ötödik l e t t. G r a t u l á l u n k! 7

8 SZEMEREI ARCOK Bukta Ferenc volt az egyik polgármester jelölt, aki nem Szemerén lakik, viszont nyolc éven át volt a közösség polgármestere, így nem ismeretlen az emberek számára. A másik, aki még nem ebben a faluban él, Jakab Gábor. Õ az általános iskola elvégzése után elment innen, sokadmagával persze. Beszélgetésünk apropója az, hogy honnan merítette a bátorságot, hogy ilyen helyzetbõl a falu polgármesteri székére pályázzon. Tehát ez az elsõ kérdés. Jakab Gábor: Aki itt született, haláláig szemerei marad. Elhatározásom elsõdleges indítéka így lelki eredetû. Kötõdéseim, az emlékek, a rokonaim, és egyfajta visszavágyódás. Amúgy gyakran vagyok Szemerén, hiszen édesanyámat rendszeresen látogatom. A másik ok természetesen kár lenne bárkinek is tagadni a négy évig biztosított egzisztencia. Bukta Imre: Úgy gondolom, egy polgármesteri szék elfoglalásához ezek gyenge érvek, hiszen mint nem itt élõ, nem ismerheted a falu pragmatikus gondjait. Jakab Gábor: Ha valaki egy jogot ismerõ emberrel leül a futó ügyeket átnézni, tájékozódni, igen hamar bele tud azokba látni. Úgy gondolom, ez a hátrányom rövid idõn belül behozható lett volna. Bukta Imre: Csalódást okozott-e az, hogy nem választottak meg, bár én úgy gondolom, ahhoz képest, hogy nem itt élsz, szép számú szavazatot kaptál. Jakab Gábor: Semmiképpen nem kudarcként éltem meg a történteket. A rokonságon kívül is többen rám szavaztak. Ez azt mutatja számomra, hogy az a hang, amit megütöttem bemutatkozásom röpke tíz percében, megérintett embereket, feladták addigi elképzelésüket és rám voksoltak, az úgymond ismeretlenre. Innen nézve ez számomra a legszebb eredmény. Bemutatkozásom pozitív hozadéka még, hogy az emberek nemcsak látták, érezték is, sok nem itt élõ szemereit foglalkoztat a falunk sorsa. Sokan vagyunk szerte a világban szétszóródva. Mi Ostoroson például nemcsak számon tartjuk egymást, hanem mindennapi beszédtéma is Mezõszemere. Bukta Imre: Vázolnád életed állomásait? Jakab Gábor: A szemerei általános iskola elvégzése után Gyöngyösön tanultam egy ipari irányú szakközépiskolában, majd Budapesten, a Kandó Kálmán mûszaki fõiskolán folytattam tanulmányaimat. Villamos üzemmérnöki diplomát szereztem. Ezután jött a katonáskodás, majd Egerben kötöttem ki, ahol két cégnél dolgoztam képzettségemnek megfelelõ munkakörben. A rendszerváltozás az én életembe is mást hozott. Társas és magán vállalkozásban dolgozom azóta is. Bukta Imre: A kampánybeszédedben említetted, hogy teológiai tanulmányokat is folytattál. Jakab Gábor: Még a nyolcvanas években gyakran jártam Erdélybe, Gyulafehérvárra, az ottani papnövendékeknek szállítottunk könyveket. Eközben érintettek meg a hit, az erkölcs, a vallás fogalmai közelebbrõl. Ennek hatására az egri érsekség három éves teológiai tanfolyamát végeztem el. Így elméletileg hitoktató is vagyok. Ez a képzés megerõsítette gondolkodásomat a világ dolgairól és megerõsített abban, hogy a hit lélekgyógyító ereje mennyire fontos a hétköznapjainkban is. Bukta Imre: Ostoros mikor jött képbe? Jakab Gábor: Hét éve élek Ostoroson. Családi házat építettünk. Üzletem Egerben, a Hajdúhegy végén található. Kedvesem gyógypedagógus, nagy nevelt fiunk jelenleg az USA-ban tartózkodik. Bukta Imre: A politika befolyt-e az életedbe? Jakab Gábor: Soha nem voltam semmilyen párt tagja. Természetesen gondolkodásom bizonyos értékeket képvisel, amik azonban nem kötõdnek pártokhoz. Ez a múltamra is érvényes. Bukta Imre: Hogyan alakul ezután Mezõszemeréhez fûzõdõ viszonyod? Kivonulsz? Jakab Gábor: Ellenkezõleg! Szeretném az emberi kapcsolataimat felfrissíteni, s újakat teremteni. Engem a történtek nem eltávolítottak, hanem közelebb hoztak Mezõszemeréhez. 8 OSTOROSON IS SZEMEREI Beszélgetés Jakab Gáborral Õszi rekord ponty a sóderbányából B. Laci több hétig halászott a fent látható pontyra. A hét kilós zsákmány több alkalommal zsinórt szaggatott, míg végre horogra akadt. Erdélyben, a magas hegyek között fekszik az úgynevezett Gyilkostó. A szoros felé vezetõ út mentén, gyönyörû környezetben épült meg néhány évvel ezelõtt az a kápolna, aminek belsõ falait az idén Mezõszemerén lezajlott második mûvésztelep egyik híres résztvevõje, Elekes Károly festõmûvész freskói díszítik. Fotó: Jakab Gábor

9 MELLÉKLET KARÁCSONYI NÉPDAL 4 4. #. Bet-le-hem, Bet- le- hem, a te ha- tá- rid-ba Ér-ke-zett Má-ri- a ron-gyos- is-tál- Ott ül- vén mind-egy- re El- ké- szí- té ma- gát a ló-ba el- ha-gyott ger-li- ce bol- dog szü- lés-re. Egy angyal, egy angyal, újságot hirdetett, Betlehem várában kis Jézus született. Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik, A kisded Jézuska értünk siránkozik. A újság szerkesztõsége békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket kíván minden kedves olvasónak! # A GYERTYÁK CSONKIG ÉGNEK Márai Sándor híres mûvének címe jut eszembe mindig, amikor különbözõ alkalmakkor itt és ott is gyertyát gyújtunk. A gyertya õsi szimbólum, fénye, melege mindig ezer és ezer gondolatra emlékeztet. Az elsõ gyertyát az egyházi év sorában adventkor gyújtjuk. Az adventi koszorú négy gyertyája lassan tölti be fényével a templomok, házak sötét tereit. Az adventi gyertya meggyújtásával azt szimbolizáljuk, hogy a régi korok emberei hogyan várták a Megváltót, és az idõ haladtával miként lett egyre nagyobb világosság az emberi közösségek életében. Mi is így várunk valami Jót életünkben, várjuk a nagyobb fényt a világban. Ez érkezik meg akkor, amikor a karácsonyi gyertyák meggyulladnak. Ez a fény pompájával kitûnik, és a legszebb születésre, az isteni megtestesülésre utal. Nálunk ma a megbékélés fényét, a szeretet melegét jelenti. Húsvétkor ég a legnagyobb gyertya. Ez másként világít. Ilyen csak a templomokban van. Ez a gyertya az élet megújulását mutatja, és az élet értemérõl szól, Krisztus feltámadásáról. Novemberig sok idõ telik el húsvéttól. Talán már elfelejtettük a húsvéti fényt. De ilyenkor kimegyünk a temetõbe, és akik már a sírkert lakói, kapnak ebbõl a fénybõl, amely az emlékezõ szeretet jele. A gyertyák csonkig égnek, és bennünk fénylenek tovább, bármit is jelentsenek. NOVÁK ISTVÁN káplán KARÁCSONY

10 ÜNNEPI FOGÁSOK ELÕÉTEL ÍNYENC SONKATEKERCS Hozzávalók: - 4 szelet gépsonka - 25 dkg tehéntúró - 2 nagy körte - 1 evõkanál tejföl - 1 csokor metélõhagyma - cukor, só - alufólia A körtéket meghámozzuk. Az egyiket apró kockákra, a másikat cikkekre vágjuk. A metélõhagymát felaprítjuk, a túróval és a tejföllel összekeverjük. Sóval, cukorral ízesítjük. A sonkaszeleteket alufóliára fektetjük és megkenjük a túrókrémmel. Szorosan feltekerjük, majd legalább egy órára hûtõszekrénybe tesszük. Felszeletelve, a másik cikkekre vágott körtével tálaljuk. LEVES FEHÉRBOROS SAJTLEVES Hozzávalók: - 3 dkg vaj vagy margarin - 3 dkg liszt - 2 deci fehér bor - fél liter tyúkhúsleves (kockából) - 10 dkg reszelt sajt szelet kenyér - 1 kanál olaj - 3 kanál tejszín vagy tejföl - 1 tojássárgája - kakukkfû, õrölt szerecsendió, só A vajat felforrósítjuk, a lisztet megpirítjuk. Felöntjük a borral és a levessel, 20 percig fõzzük. A kenyeret felkockázzuk, a felhevített olajon aranybarnára pirítjuk. Megszórjuk kakukkfûvel és kevés reszelt sajttal. A maradék sajtot a levesbe vegyítjük, sóval, szerecsendióval fûszerezzük. Végül a tojássárgával kikevert tejszínt is a leveshez adjuk vigyázva, hogy fel ne forrjon. A kész levest a pirított zsemlekockákkal tálaljuk. KARÁCSONY FÕÉTEL PULYKAMELL NARANCSOS KÁPOSZTÁVAL Hozzávalók: - 1 pulykamell - 2 narancs - 1 fej hagyma - 1 kanál vaj, kevés olaj - fél kiló savanyú káposzta - 1 deci bor - 4 deci húsleves (kockából) - 1 evõkanál étkezési keményítõ - 1 teáskanál cukor evõkanál ecet - 3 babérlevél ág petrezselyemzöld - só, bors, néhány szem zöldbors A mellet sóval, borssal bedörzsöljük, majd olajjal kikent tepsibe fektetjük. Elõmelegített sütõben percig sütjük, majd 1-2 deci vizet öntve alá további 45 percig pároljuk, újabb 1-2 deci vízzel, alacsonyabb hõfokon kb. 1 óra alatt készre sütjük. Közben a narancsokat meghámozzuk, egyiknek a levét kifacsarjuk, a másikat gerezdekre szedjük. A felkockázott hagymát a vajon üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk a káposztát, összefõzzük, majd 1-2 deci vízzel és a borral felöntve puhára pároljuk. Babérlevéllel, borssal ízesítjük. A megsült pulykamellrõl a zsírt leöntjük, felöntjük a levessel, narancslével, felforraljuk, besürítjük, sóval, borssal, zöldborssal, cukorral, ecettel ízesítjük. A húst felszeletelve a káposztára fektetjük, felaprított petrezselyemzölddel megszórjuk. A mártást külön kínáljuk hozzá. Tálalhatjuk fõtt rizzsel, fõtt krumplival, krumplipürével. ITAL WHISKY FOG Hozzávalók: - 3 cent whisky - 1 gombóc csokoládé fagylalt - 1 adag kávé - tejszínhab, cukor, citromlé A poharak karimáját elõbb citromlébe, majd cukorba mártjuk, beletesszük a fagylaltot, meglocsoljuk whiskyvel és ráöntjük a kávét. Tejszínhabbal tálaljuk. Ha valaki olvasta Márai Sándor Füves-könyv -ét, olyan megrendítõ élményt nyújt az emberi jellem ábrázolásáról, amiket csak lépésrõl lépésre szabad olvasni. Ebbõl közlünk egyet, az ünneprõl szóló írását. Márai Sándor: AZ ÜNNEPEKRÕL Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg a hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülrõl és kívülrõl. Felejts el mindent, ami a hétköznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betûkkel. Nézd meg a régieket, milyen áhitatosan, milyen feltétlenül milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nõk, válogatott étkek, vérpezsdítõ és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsõbb értelme. Készülj fel rá testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros betûs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.

11 EGYHÁZI HÍREK Ebben az évben november elsejéig 29-en haltak meg Szemerén, 14 nõ és 15 férfi. Templomunkban 13 gyermeket kereszteltek meg idén, 5 fiút és 8 kislányt. Örök hûséget egyetlen pár esküdött egymásnak 2002-ben. gggggggggggggggggggggggggggggg december elsõ hetében Rostás Sándor atya tartott lelkinapot Mezõszemerén. Rostás atya éveken keresztül élt Paraguay õserdeiben, indiánok között. gggggggggggggggggggggggggggggg A évi népszámlálási adatok szerint az ország lakosságának felekezeti megoszlása a következõ: Mezõszemere legidõsebb polgárai Papp Gáborné, Szabadság út ban született Tuza Barnabásné, Május 1 út ben született Bukta Miklósné, Árpád út 26 Horváth Gáborné, Somogyi út ben születtek A faluban hatvanöten töltökkék be 80. életévüket. (Az adatokat Bozsó Lászlóné gyûjtötte ki.) Hittanosok kirándulása a Bükkben Garics Gábor atya egész napos hódító expedícióra invitálta a hittanos gyerekeket. A mintegy nyolcvan vállalkozó szellemû gyermek és felnõtt november 9-én a Bélapátfalva - Nagy-kopasz - Istállóskõ - Õsemberbarlang - Szalajka-völgy - Szilvásvárad útvonalon hódította meg a Bükk-hegységet. November 19-én volt az Idõsek Napja. Ebbõl az alkalomból a hittanosok verssel köszöntötték a templomban összegyûlt idõs embereket. December 7-én délelõtt Mezõkövesden, a Nagytemplomban járt a hittanosok Mikulása, hogy ajándékcsomagjaival mosolyt csaljon a gyermekek arcára. Másnap Szemerére is ellátogatott a Mikulás. Kedves Franci néni, Isten éltesse sokáig! Katolikus % Református % Evangélikus % Izraelita ,1% Más ,9% Nem tartozik ,2% felekezethez Nem válaszolt ,2% Nincs adat ,7% ÖSSZESEN % Más felekezetekhez tartozók például a baptisták, krisnahívõk, mohamedánok, a hit gyülekezetesek. A katolikusok számába nemcsak a római, hanem a görög katolikusok száma is benne foglaltatik. gggggggggggggggggggggggggggggg TAKÁCS ISTVÁN KLUB A SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIÁN A második éve mûködõ klub havi rendszerességgel tartja foglalkozásait. Neves közéleti személyiségek: egyházi vezetõk, mûvészek, politikusok, tudósok vallanak önmagukról, munkájukról, vallásosságukról (többek között Antal Imre, Eperjes Károly színészek, Csókay András agysebész, dr. Seregély István egri érsek). A klub vezetõje Novák István atya. Az éves tagsági díj 2500 forint, melybõl a meghívott elõadók útiköltségét fedezik. 9

12 EGERFARMOS Reális alapokon fekvõ, nem látványos, de stabil fejlõdésben bízik Egerfarmos új polgármestere Beszélgetés Poczokné Blanár Gabriellával. Riporter: Kedves Gabriella, az Ön számára sikeres polgármesteri választás után az utolsó jókívánságok is elhangoztak. Vágjunk rögtön a közepébe: mi a valós helyzet a faluban az önkormányzat szemszögébõl nézve? Polgármester asszony: Nem ismeretlen elõttem az önkormányzat helyzete, hiszen ezelõtt is a hivatal dolgozója voltam. Az önkormányzat mûködése ráfizetéses, ezzel nem árulok el titkot. Természetesen az alapvetõ intézményeink mûködnek, s ezeknek mûködniük is kell. Riporter: Címszavak: szennyvízberuházá s. Polgármester asszony: Évek óta elhúzódó, megoldásra váró feladat. A többféle változatban tervezett régiós nagyberuházás ügyét ebben a pillanatban sûrû homály fedi. A hónapok óta valahol leállt, talán pontosabban leállított projekt sorsáról nem tudok, de nem tud az összes érintett polgármester sem. Kötelezettség vállalásunk azonban már volt, például a tervekkel kapcsolatban. Riporter: Szeméttárolás. Polgármester asszony: A Tiszafüreden létesülõ szilárd hulladék lerakóhoz közel félmillióval járulunk hozzá. Ezzel megszûnik majd a falusi szeméttelep. Riporter: Felröppent a hír, hogy Egerfarmoson úgymond beüzemelik a kiapadt tavakat, és ezzel lehetõség nyílna a falut bekapcsolni a turizmusba. Polgármester asszony: Egy erre hivatott budapesti tervezõ cég pályázott a tavak és környéke rendbetételére. A tervek alapgondolata a tórendszer kiépítése horgászati lehetõséggel, pihenõ parkkal, üdülõ környezetté alakítva. A pályázó (nem az önkormányzat) 3,5 milliót nyert a tervek elkészítésére, amit 2003 végéig kell leadniuk. A mindenképpen bátor, de nem az álmok birodalmához tartozó elképzelésnek mi legalábbis így látjuk vannak sarkalatos pontjai, például kérdéses a víz folyamatos utánpótlása. Tehát a jelenlegi helyzet egyelõre csak a pályázónak kedvez. Reméljük, idõvel a falu is profitál ebbõl a valóban kecsegtetõ elképzelésbõl. Riporter: Kultúra? Polgármester asszony: Van mûvelõdési házunk. Tisztában vagyok vele, hogy önálló státusz nélkül a mûködtetése döcögõs. Lehetõséget szeretnék teremteni arra, hogy legalább félállásban alkalmazzunk valakit kultúrprogramok szervezésére. Ennek betöltésére vannak alkalmas személyek, de neveket egyelõre nem mondhatok. Egyébként most pályázunk egy kisebb teleház programra. Ez számítógépes informatikai rendszerbõl állna a lakosság 10 Az új egerfarmosi képviselõtestület tagjai: Poczokné Blanár Gabriella polgármester, Dobó Tibor alpolgármester, Kravecz László jegyzõ, Csörgõ Tibor, Hegedûs Ráfael, Petrik László, Poczok Sándorné, Szabóné Kocsis Anna, Zsámba István képviselõk. szolgálatában. Riporter: Fejlesztés, vállalkozás? Polgármester asszony: Régi vágyam, hogy a faluban mûködjön egy magán szociális otthon. Riporter: Miért lesz jó ez az önkormányzatnak? Polgármester asszony: Nem önkormányzatban, hanem faluban gondolkodom. Ami jó a falunak, az siker nekünk is. Egy ilyen magán beruházásnak számos pozitív hozadéka lenne, a foglalkoztatástól a vállalkozási adóig. Már az megéri, ha az építkezés során, és késõbb is több ember kapna munkát. Riporter: Szociális helyzet? Polgármester asszony: A kötelezõn kívül nem nagyon tudunk adni. Elõfordul ritkán eseti segély adása is, ezt azonban azonnali élelmiszervásárláshoz kötjük. Könnyebbség még Mezõszemerével szemben, hogy gyakorlatilag nincs rászoruló cigány család a faluban. A rehabilitációs foglalkoztatásról ami igen sikeres a újságban már jelent meg cikk. Riporter: Migráció? Polgármester asszony: A különbözõ okok miatt ide költözött családok hamarosan szembetalálják magukat a munkanélküliség problémájával. A gyengébbek lecsúsznak, az ügyesebbek viszont találnak munkát, ha nem a faluban, akkor a környezõ üzemekben. Egy-két fiatal farmosi család is visszaköltözött mostanában. Egyébként az önkormányzat intézménye húsz körüli személynek ad munkát. Üres ház a faluban körülbelül tíz van. Riporter: Közbiztonság? Polgármester asszony: Van tennivalónk, de úgy ítélem meg, jobb a helyzet, mint szomszédainknál. Önkéntes polgárõrségünk van harminc fõvel. Burgermeister János szervezte meg egy éve. Este tíztõl reggel négyig vigyáznak a falu rendjére, a különös mozgásokat jelentik a rendõrségnek. Terveink szerint némi anyagi hozzájárulással szeretnénk támogatni áldozatos munkájukat. A lakosság általában szolidáris egymással, figyelik egymás portáját. Riporter: Faluszépítés? Polgármester asszony: Két parkunk van, az egyik rendben. Ez az emlékezések helye. A nagybolttal szembeni parkot inkább a

13 szórakozásnak, pihenésnek szeretnénk átadni. Riporter: Egy idõben botrányba fulladó bulik voltak az egyik falusi szórakozóhelyen. Mi a helyzet most? Polgármester asszony: Hál'istennek ezek megszûntek. Riporter: Kisebbségi önkormányzat? Polgármester asszony: Gyakorlatilag nincs kisebbség a faluban, ezért nem is alakulhatott meg. Riporter: Mit szeretne még megemlíteni? Polgármester asszony: Mindenképpen szólnom kell az iskoláról. A jellemzõen Szihalomra beiratkozott gyerekeket szeretnénk visszacsábítani. Ehhez nem a gyerekeket, hanem a szülõket kell megnyerni. Örvendetes, hogy viszonylag sok az óvodásunk, huszonkilenc gyerekünk játszhat a nemrég felújított épületben. Báli bevételbõl és pályázati pénzbõl csodálatos fajátékokat vásároltunk. Riporter: Civil mozgalom? Polgármester asszony: A Kandó Kálmán Alapítvány tagjait megviselték a millenniumi ünnepségek körüli, szerintem teljesen alaptalan intrikák. Csak remélni tudom, hogy az egyébként egykor lelkes társaság újra összeáll valamilyen cél érdekében, és tudunk együttmûködni. Riporter: Végül mondjon magáról is néhány szót. Polgármester asszony: Negyvennyolc éves vagyok. Budapesten születtem, férjem egerfarmosi, õ révén kerültem ide. Négy gyermekem van, két felnõtt lány, egy unokám, és két gimnazista fiam ban, Mikulás napján költöztünk ide véglegesen. Középfokú végzettségem van rengeteg tanfolyammal, most járok egy felsõfokú szakirányú képzésre. Riporter: Köszönöm a beszélgetést. LEDÕLT A FARMOSI BAROKK SZOBOR A környék legcsodálatosabb barokk szobrát november 26-án reggel ledõlve találták. A Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szobrot már 1829-ben is nagyon értékesnek tartották, abban az évben restaurálták. Túlélte az március 1-i csatát, a két világháborút. A szobor és az oszlop sem volt már jó állapotban, azonban gyanús, hogy a masszív talapzattal együtt dõlt el. Az ügyben a rendõrség is vizsgálódik. A helyi önkormányzat biztonságos helyre szállította a szobor maradványait. H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S EGERFARMOSON Hétfõ Kedd nincs rendelés Szerdan Csütörtök nincs rendelés Péntek telefon: ügyelet: Füzesabonyban, minden nap 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 16 órától hétfõ reggel 8 óráig. telefon: Az egerfarmosi iskolások ünnepi mûsorral emlékeztek meg a 48-as szabadságharcról. RÖVID ADALÉK EGERFARMOS TÖRTÉNETÉHEZ Mezõszemeréhez hasonlóan Egerfarmos is elpusztult és még ban is lakatlanul állt. A 18. században más szerkezetû, mint Szemere, hiszen telkes jobbágy kevesebb élt benne, mint nemes, az akkori viszonyokhoz képest gazdag kúriákból álló település volt. Hogy miért hívtuk mi szemereiek a farmosiakat kanyóknak, nem tudom, azonban érdekességként el kell mondanom, hogy amikor az istállónk tetejét nádazták a szakemberek a Nagykáta melletti Farmosról, elmondták, hogy községükben igen gyakori név a Kanyó, mint vezetéknév. B.I. 11

14 Önkormányzati választások Mezõszemerén Az áprilisi parlamenti választások izgalmai éppen hogy lecsillapodtak, a szemerei felnõtt lakosságnak újabb, talán a tavaszinál számunkra húsbavágóbb döntés elé kellett néznie: kik irányítsák a falut, kikre ruházzák az olyan döntések, intézkedések felelõsségét, amikkel a falu jelenlegi helyzetén jobbítani tudnak. Nagy várakozás elõzte meg a polgármester jelöltek névsorát, sokáig nem lehetett tudni, ki indul a ringben. Egy ideig csak találgatták az emberek, kik érdeklõdnek a szemerei bársonyszék iránt, s a végleges lista szinte az utolsó pillanatra alakult ki. Míg egyes városokban kettõ, három jelölt, addig községünkben heten indultak. Az iskola tornatermében került sor a jelöltek meghallgatására, programjaik ismertetésére. A terem megtelt emberekkel, a polgármester jelöltek tíz percben foglalhatták össze terveiket. Volt, aki fût-fát (nem tûzifát) ígért, s volt, aki a reális lehetõségeket felmérve adta elõ elképzeléseit. Azonban éppen csak kiragasztották a listákat, valami szokatlan dolog történt. Egyik hajnalra a falu több frekventált pontján furcsa tacepao jelent meg, szemerei FIGYELÕ aláírással. A falu egy pillanat alatt felbolydult méhkassá változott. A falragasz ugyanis nem tartalmazott mást, mint az összes polgármester jelölt képletes kivégzését. A kétségkívül intelligensnek tûnõ, jól író figyelõ minden érintettrõl vitriolba mártott tollal, helyenként találó, ám durva jellemzést adott. Azonban az érintetteknek csak az általa vélt negatív jellemzõit emelte ki, a pozitívakkal nem foglalkozott. Majd számadatokkal tûzdelt, aktuális és régebbi, a falut érintõ kérdéseket intézett azokhoz a jelöltekhez, akik így vagy úgy már részt vettek az önkormányzati munkában. Az embereket nem a tartalom, hanem inkább az érdekelte, ki írhatta ezt? 12 A képviselõ testület Elindultak a találgatások. Abban megállapodtak, hogy valaki bennfentes lehetett, ha le merte írni a precíznek tûnõ pénzügyi vádakat. Hogy ki lett volna a figyelõ számára az ideális polgármester, nem derült ki a falragasz szövegébõl és az sem, hogy milyen hatással volt a választás eredményére. A kampánycsend elõtti péntek este Bukta Gábor elõzetesen egyeztetve az akkori hivatallal, az iskola tornatermében szerette volna megtartani kampánybeszédét, ám az utolsó pillanatban jogi kifogás merült fel, ezért az érdeklõdõ mintegy harminc embernek át kellet sétálni a volt téesz ebédlõjébe. Aztán eljött a választás napja. Az 1057 szavazópolgár közül 587-en voksoltak, azaz valamivel több, mint 50%. Polgármester jelöltekre, képviselõ jelöltekre, valamint kisebbségi (falunkban cigány) jelöltekre lehetett szavazni. A hivatalos eredmény szerint a polgármester jelöltek közül magasan a legtöbb, 242 szavazatot Bukta Gábor kapta, így õ nyerte el a bizalmat a szavazóktól a polgármesteri feladatok ellátására négy éven át. A második legtöbb szavazatot, ám az elõbbinek csak a felét (121 szavazat) Bukta Ferenc kapta. Jakab József 79, Molnár Sándor 51, Bíró János Gábor és Jakab Gábor 32-32, végül Bukta Lajos 11 szavazatot kapott. A képviselõségért tizenheten indultak. A legtöbb szavazatot Pásztor József kapta, 274-et. A szavazatok alapján tehát négy évre a képviselõk névsora a következõ: Pásztor József, Bartók István (257), Bukta Gábor (238), Bányi Tibor (227), Bíró Rita (222), Tóth Antal (199), Bukta Sándor (190), Bukta Zsolt (154), Balogh Dénes (146), Jakab József (143). Teljes jogú tagja lett még a testületnek id. Bogdán János, mint a legtöbb szavazatot kapott kisebbségi lépviselõ. (A cigány kisebbségi önkormányzat megalakulásáról és mûködésérõl máshol írunk). Bukta Imre Szemerérõl 8ooo méter magasság fölé Kollár nélkül nincs szemerei újság, mert ha Kollárék legújabb akciójával szinte az összes országos lap rendszeresen foglalkozik, akkor miért épp a szemerei újságból maradjanak ki? Ezúttal nem horizontálisan szeretnének rendkívülit teljesíteni (mint azt tudjuk már a Grönlandi expedíciójukról), hanem a magasságos egekbe szeretnének feljutni jövõre. A híres hegymászó csapat szintén híres nõket szeretne a csúcsra juttatni. A cél Gasherbrum II, a Himalája 8035 méter magas csúcsa. A projekt kész, már csak a szükséges pénzt kell elõteremteniük. Mindenki ott lesz, aki korábban jelentõs mászásokat csinált végig mondja Kollár Lajos és meg van az esélye, hogy felérjen. A kilenc férfi és négy nõi hegymászóból álló csapat már elkezdte a felkészülést a mi Kollár Lajosunk vezetésével. Hajrá Szemere!

15 A templom kivilágításáról Tavaszi újságunkban felhívást tettünk közzé a templom díszkivilágítására. Terveink szerint a templomkertbe két oszlopot kellene felállítani, és azokra rá kellene szerelni a reflektorokat. Az oszlopok a biztonság és a szép egyenletes megvilágítás miatt kellenek. Ahhoz, hogy a templom homlokzata jól, az oldalai legalább tûrhetõen meg legyenek világítva, minimum három fényforrásra van szükség. Az elektromos kábeleket a felszín alá kell fektetni. Idõtálló reflektorok darabja legalább 80 ezer Ft, így az oszlopokkal, vezetékekkel együtt a költség meghaladja a 300 ezer forintot. A polgármesteri választásokkal az ügy kedvezõ fordulatot vett. Az egyháztanács és az önkormányzat megbízásával négy személy van felhatalmazva az adományok gyûjtésére: Pécsi Dénesné, Bíró Rita, Bukta Ferencné (Ruszó E.), Bukta Ferencné (nyugdíjasklub). Kérjük, adományukkal támogassák falunk központjának szebbé tételét! A gyûjtés által rendelkezésre álló összeget az önkormányzat kipótolja, és részt vesz a megvalósításban. Bukta Imre EGYESÜLETI HÍREK A második mezõszemerei mûvésztelep résztvevõi VALÓS KÉPEK Szeptemberben második alkalommal láttuk vendégül Mezõszemerén a Valós Képek címet viselõ mûvésztelep résztvevõit. Szirtes János tanár úr iparmûvészeti egyetemista diákjai idén is itt voltak, hozzájuk csatlakoztak Bukta Imre egri fõiskolás növendékei. Rajtuk kívül idén elõször profi, híres mûvészeknek is sikerült a munkához való körülményeket megteremtenünk a Nemzeti Kulturális Alapprogram anyagi támogatásának köszönhetõen. A szállást a tavalyihoz hasonlóan Boros Péterék Kossuth úti vendégházában és a szomszéd házban oldottuk meg, ebéd a szemerei és a farmosi étkezõben volt, ahova lovaskocsin juthattak el az éhes mûvészek. A vacsorát ötven literes bográcsban együtt fõztük minden este. Az itt készült mûvekbõl januárban a hatvani múzeumban, egy késõbbi idõpontban budapesten nyílik kiállítás. Reményeink szerint rövidesen mûvészeti kiadványt, katalógust is megjelentetünk az eseményrõl. Kónya Réka Bizonyára sokan észrevették, hogy a Március 15-e emlékpark gyönyörû virágoktól pompázott az idén. Ez a Mezõszemerei Civil Egyesület csekély anyagi támogatásával és a nyugdíjas klub néhány tagjának áldozatvállalásával valósult meg. A civil egyesület ezúton köszöni meg azoknak a nyugdíjasoknak a munkáját, akik szabadidejüket nem sajnálva törõdtek a kis parkkal, hozzájárulva a falu szebbé tételéhez. 13

16 ISKOLAI HÍREK Az évnyitón kicsit megszeppenve, pár nappal késõbb már vidáman az iskola udvarán. E L S Õ S Ö K Bányi Regina, Bukta Bence, Ficsór Gábor, Fischer Richárd, Jakab Dániel, Koncz Anikó, Konta Robin, Lakatos Klaudia, Mészáros Tamás, Süveges Éva, Szitai Mária, Váradi Márk Elérkezett a továbbtanulás A Mezõszemerei Általános Iskola felsõ tagozatára a helybeli és egerfarmosi diákok járnak. A nyolcadik osztály tizenhat fõs. A hét lány és kilenc fiú közül három diák bejáró. Az együtt töltött évek alatt az osztály igazi közösséggé forrott. Jó képességû, de nem mindig példamutató szorgalmú tanulói nehéz, felelõsségteljes döntés elõtt állnak: elérkezett a továbbtanulás. A környezõ városokban rengeteg lehetõség van a gimnáziumba, szakközépiskolába és szakképzõ intézetekbe való jelentkezésre. Hogy könnyebb legyen a választás és átfogóbb képet kapjanak tanulóink a megye által biztosított lehetõségekrõl, október 9-én Egerben a Munkaügyi Központ által szervezett Továbbtanulási kiállításon vettünk részt. Néhányan, akik már biztos elképzeléssel rendelkeztek, céltudatosan keresték fel a választott középiskola standját, de a többség konkrét elhatározás hiányában kíváncsian keresgélt a szebbnél-szebb és jobbnál-jobb kínálatok között. Nehéz a döntés. Szülõ és gyermek együtt választ. Reálisan kell látni a gyermek képességeit az esetleges késõbbi kudarcok elkerülése miatt, valamint jó volna, ha lenne a diákoknak elképzelésük arról, mit is szeretnének felnõtt korukban csinálni. Ez a középiskolába jelentkezés legfontosabb és egyben legnehezebb része. Segítséget nyújthat a Pedagógiai Intézet által kiadott továbbtanulási füzet, mely az iskolák szakjait, feltételeit, lehetõségeit mutatja be. Ezekre alapozva az osztályból 1-2 tanuló gimnáziumba, a többség szakközépiskolába jelentkezne. Kedvelt a Dobó István Gimnázium és azok a középiskolák, ahol a pincér szakmára készülhetnek a gyerekek. Van tanulónk, aki zenei vonalon szeretne továbbtanulni és van, aki dekoratõrnek készül, mások a mezõgazdasági jellegû iskolát választanák. Lehetõség sok van, csak a legmegfelelõbbet megtalálni nehéz. A felvételi jelentkezési lapokat februárban kell benyújtani. Reméljük, a tájékoztatók, kiadványok és a már elkerült diákok, ismerõsök elmesélései segítségével mindenkinek sikerül megtalálni addig azt a középiskolát, amelyben továbbtanulva sikeres, boldog, munkájukat szeretõ felnõttekké válhatnak a mi kis nyolcadikosaink. Kolozsvári Jánosné, nyolcadikos osztályfõnök 14 Balázs Diána, Bányi Zsolt, Bíró Dávid, Bíró Orsolya-Ágnes, Dudás Zita, Füst Henrietta-Ágnes, Kelemen Csaba, Kónya-Ütõ Zselyke, Kovács László, Liktor Péter, Majoros Krisztián, Marton Judit, Simon Ákos, Tóth Attila, Veres Gábor, Zloch Barbara

17 A Mezõszemerei Általámos Iskola ezúton szeretné név szerint megköszönni a jótékonysági bálra felajánlott támogatásokat. Köszönjük a tombola nyereményekhezhez való hozzájárulást Antal Mihálynénak, Bartháné Virág Györgyinek, Bukta Csabának, Bukta Ferencnének, Bukta Imrének, Bukta Jánosnak, Demény Ágnesnek, Heverdle Miklósnak, a Heves Megyei Vízmû Füzesabonyi Kirendeltségének, Kosárkó Kálmánnak, Kovácsné Kelemen Katalinnak, Majoros Máriának, a Mezõkövesdi C+C Raktáráruháznak, a PIKO PACK Rt-nek, a Szociális Otthon dolgozóinak, a pénzbeli adományokat Bíró Barnabásnénak, Bukta Ferencnek, Bukta Ferencnének, Bukta Zsoltnak, Bíró Gábornénak, Csák Lajosnénak, Demény Ágnesnek, Dudásné Molnár Máriának, Ficsór Zsoltnak, Hegedûs Faffaelnének, Jakab Józsefnek, Jakab Lászlónénak, Jakab Tibornénak, Jakabné Papp Zsuzsannának, Kelemen Ferencnek, Kovács Istvánnak, a Mezõszemerei Hagyományõrzõ Együttesnek, Nefelejcs Nyugdíjas Klubnak, Nagy Katalinnak, Poczokné Blanár Gabriellának, Simon Andrásnénak, Szabó Józsefnének, a Szociális Otthon dolgozóinak, a természetbeni támogatást Hirsch Ferenc vállakozónak és a Mezõkövesdi Gazsó Húsipari Rt-nek, valamint a JÓTÉKONYSÁGI BÁL Iskolánkban november 16-án harmadik alkalommal került megrendezésre a Jótékonysági bál. A bál célja, hogy a támogatásokból és jótékony felajánlásokból befolyt összegbõl tavaszán tanulmányi kirándulást szervezzünk diákjaink számára. A kirándulás helyszínéül Debrecent és a Hortobágyi Nemzeti Parkot választottuk. Az est bevétele 300 ezer forint lett. A mûsor színvonalas és érdekes volt, felléptek a mezõszemerei iskolások, az AGRIA Tánccsoport, Németh János, a füzesabonyi Zeneiskola gitár szakos tanára, Molnár Enikõ és Kormos Melinda. A tánc és a vigasság hajnali hatig tartott. Reméljük, sikerült egy szép estét szereznünk minden kedves vendégünknek. Találkozunk 2004-ben! Kovács Anna igazgatóhelyettes Ifjúsági klub lett a buszmegálló A szemerei fiatalok, az általános iskola felsõsei, a középiskolások az idei nyarat is a templom elõtti parkban töltötték. A szobor körül, a templom kõlépcsõjén gyûltek össze tízen-húszan, ültek, beszélgettek, hülyéskedtek. Jól érezték magukat egymás között, új barátságok alakultak, új szerelmek szövõdtek. Nagyon helyesek voltak, ott ültek még késõ sötétben is. Ugyanis ott nincs közvilágítás. Az õszi hónapokban a kialakult baráti csapatok hõsiesen kitartottak kedvenc törzshelyük mellett, azonban a hidegebb esték beálltával el kellett hagyniuk a terepet. A gyerekek az adott körülményekhez képest zseniálisan oldották meg a problémát: kijelölték klubhelyiségnek a buszmegállót. Ott legalább nem esik. És a széltõl is egy kicsit védettebb a hely. Csak ránk, felnõttekre nézve nagyon szomorú ez. Mi, akik az átkos kommunizmusban nõttünk fel, tudjuk ezt. Nékünk azért volt egy mozink, egy presszónk, egy üzemelõ focipályánk. Ezek a mai gyerekek sem méltatlanabbak a törõdésre. Õk nem tudják megfogalmazni, mi hiányzik az életükbõl. Most még nem tudják, hogy létezhetne számukra a buszmegállónál emberibb hely. Normális esetben egy falusi kultúrház nékik szánt terme. Azért, hogy jól érezze magát. Hogy kellemes emléke maradjon Szemerérõl, ha elmegy. Azért, hogy olyan élménye maradjon a faluról, ami késõbb megváltoztatja véleményét, és úgy döntsön, jövõjét mégis itt képzeli el. Mert mindennek következménye van. Én úgy gondolom, a felelõsség azoké, akiknek eszköz van a kezükben a probléma megoldására. A fiatalok által feldíszített millenniumi emlékszobor Bukta Imre 15

18 S NÉPI MEGFIGYELÉSEK DECEMBER Esõs Mikulás hideg, szigorú telet jósol. Luca naptól szokás volt számolni a napokat karácsonyig. Az egyes napok idõjárásával megegyezõnek vélték a következõ év egy-egy hónapjának idõjárását. Ezt a megfigyelést nevezték Lucanaptárnak. Fehér karácsony, fekete Húsvét. JANUÁR Ha újév reggelén északi, hideg szélre ébredünk, hosszú, kemény télre számíthatunk. A Mezõszemerei Civil Egyesület 2002-ben a következõ társadalmi munkákat végezte: - megszervezte a Március 15-i ünnepséget, fáklyás felvonulással, az általános iskolások mûsorával, hivatásos elõadómûvész részvételével - hirdetõtáblát állított fel a volt napközi épülete elé - faluközpont takarítást végzett - megjelentette a újság további számait MEGINT JÖTTEK... DE MINEK? Rendszeresen és módszeresen javítják a fõutcát Szemerén. A kedves útkaparók mindent megtesznek azért, hogy a toldozott-foldozott fõút semmit se veszítsen régi értékébõl... Köszönjük áldozatos munkájukat! Nem lehetne egyszer tényleg rendesen megcsinálni a fõutat? SZEMÉT ÜGY Majdnem minden polgármester jelölt zászlajára tûzte a szeméttároló végleges megoldását. Ha jön Pál és nem talál hát majd csinál (mármint telet). FEBRUÁR Ha Gyertyaszentelõ enyhe idõvel köszönt be, még erõs hideget várhatunk. Ha fénylik Gyertyaszentelõ, az ízéket is vedd elõ (mert sokáig kell még tüzelni). Ha Gyertyaszentelõ elõtt énekel a pacsirta, utána sokáig fog hallgatni. Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja. Mátyás a jégtörõ. Mátyás, ha jeget talál, megtöri, levét kiengedi, langyos széllel elmulasztja. Mátyás nap után a róka nem megy a jégre. Mátyás napján kezdenek elleni a birkák. MÁRCIUS Sándor, József, Benedek Zsákban hozzák a hogy mit, megtudhatják következõ számunkból! Szemerén járt a gyepmester Az õsz folyamán igen elszaporodtak községünkben a kóbor kutyák. A kedves gazdik valószínûleg nem figyeltek oda kedvenceikre, így azok gyakran az utcákon kötöttek ki, riogatva a boltba, iskolába, templomba igyekvõket. Aztán, egyszercsak megjelent a kutyák nagybarátja, a GYEPMESTER, hogy oltalmába vegye a kóbor jószágokat. Tisztelt gazdik! Az ember nem csak embertársaiért felelõs, hanem legõsibb barátaiért is! Bukta Zsolt H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S MEZÕSZEMERÉN Hétfõ nincs rendelés Kedd Szerdan nincs rendelés Csütörtök Péntek telefon: ügyelet: Füzesabonyban, minden nap 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén péntek délután 16 órától hétfõ reggel 8 ó r á i g. telefon: E M E Z Õ Z E R M I E CIV I L T E G Y E S Ü L E Kiadja a Mezõszemerei Civil Egyesület Szerkesztõk: Bukta Imre, Bukta Zsolt, Kónya Réka Grafikai szerkesztõ, DTP: Kónya Réka Készült 300 példányban az Állami Nyomda Rt támogatásával. Copyright Bukta Imre, 2000

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről 1994. évtől N é v Időpont Jellege Hargitai Mihály 1994. április 6. posztumusz Proksza Pálné 1994. április 6. ért Lázár András 1994. április 6.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel. 138 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012. április 4-én (szerda) du. 18 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 19/2014. (III. 13.) önkormányzati testületi határozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok:

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott rendkívüli ülés: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 24-28 D./ Rendelete: 6 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, a testületi-ülés

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV

KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV 2016. ÉV ÖNKORMÁNYZAT MESZTENYŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA 8716 MESZTENYŐ SZABADSÁ TÉR 6. TEL: 85/329-166, 30/408-9175 e-mail:honimesztegnyo@gmail.com MŰVELŐDÉSI HÁZ FALUHÁZ ERDEI ISKOLA KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. szeptember 27-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

Kormos égen füst-felhők úsznak át, Halk sóhajukat szinte hallani, szép, fehér, bodros hajukat rázzák, próbálják a napot csalogatni

Kormos égen füst-felhők úsznak át, Halk sóhajukat szinte hallani, szép, fehér, bodros hajukat rázzák, próbálják a napot csalogatni BÁNHORVÁTI KISBÍRÓ XIII. évfolyam 1. szám 2016. március Tavaszváró szonett - március 15-én (Részlet) Nem jött még ilyen nehezen tavasz, Lelkünk lombja, sóvárgó virága hajlik napfény után áhítozva, de bujkál

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. i Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2010. május 21. Békési Tibor kapitány 1 A Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete Közhasznúsági

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Az új AJKP generációnak...

Az új AJKP generációnak... Az új AJKP generációnak...... a csapattól 2007. Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Riport Kiss Pál tanár úrral - Mióta nevelőtanár a Cserkóban? - 5 éve vagyok nevelőtanár a kollégiumban, és egy éve dolgozom

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben