Elhunyt Madarász Matild Bakonyszombathely első díszpolgára.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elhunyt Madarász Matild Bakonyszombathely első díszpolgára."

Átírás

1 2007. ÁPRILIS XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - ÁRA: 90 FT Elhunyt Madarász Matild Bakonyszombathely első díszpolgára. A körzethez 6 község és 15 puszta tartozott. Aktivitását bizonyította, hogy már szeptembertől a felnőtteket tanította elsősegélynyújtás végzésére és 1952-ben pedig megszervezte a Vöröskereszt működését. Aktív tevékenységére jellemző volt. hogy nem csak a csecsemők és gyermekek körében végezte munkáját, hanem gondja volt az idősebb korosztályra is. 0 kezdeményezte az öregek napja megrendezését, amely azóta már hagyomány. Madarász Matild december 15-én született Zágrábban. 4.5 éves korában Szombathely városába költözött szüleivel, ahol óvodába majd elemi iskolába járt. 4 elemi. 4 polgári és 4 év felsőkereskedelmi iskola után 1933-ban érettségizett. Ezt követően 4 éves előgyakorlat után kezdte meg az 1 éves védőnői képzést Budapesten. Az iskola elvégzése után Rimócra, majd Mocsára került ben megpályázta Bakonyszombathelyen a védőnői állást és május 1- től itt folytatta munkáját. Elsőként és folyamatosan szervezte meg nagy sikerrel községünkben a véradást, melyért a Megyei Vöröskereszttől többször kapott elismerést. Fáradhatatlan munkája az 1973-ban történő nyugdíjba vonulása után sem szűnt meg, mert 8 éven keresztül még a környező községekben folytatta eme szép hivatást egészen 1981-ig. Nyugdíjas éveiben sokat utazott, és több külföldi utazáson is részt vett. Szabadidejében sokat kézimunkázott, rengeteget olvasott. Vallásos életet élt. míg egészsége engedte rendszeresen járt templomba. Bárki fordulhatott hozzá problémájával, önzetlenül segített. Bakonyszombathely Község Képviselő-testülete június 24-ei ülésén Madarász Matildnak a 48 éven keresztül végzett kiemelkedő, fáradhatatlan munkájáért és társadalmi tevékenységéért Bakonyszombathely Díszpolgára címet adományozta március 13-án 93. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatására 31-én szombaton a helyi katolikus templomban került sor. Hamvait Budapesten helyezik örök nyugalomra. Nyugodjék békében!

2 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Bakonyszombathely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 28-i ülésén jóváhagyta a település évi gazdasági programját. A következőkben ennek részletes programját adjuk közre : AZ ÖNKORMÁNYZAT BEN VÉGREHAJTANDÓ FELADATAI: I) Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása : ÍJ Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása - a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézményrendszer működése Stratégiai cél az általános iskola és óvoda fenntartása a gyermeklétszám-esés ellenére is. Kiemelt cél : I. A jelenlegi intézményrendszer fenntartása, működtetése, társulási formák bővítése II. Az egészségügyi és szociális intézmények pályázati tevékenységgel való fejlesztése III. A művészeti oktatás - képzés - a csökkentett áll. támogatás ellenére történő - fenntartása - Új feladat : az e-közigazgatás kialakítása, tárgyi feltételeinek megteremtése/ elejéig / - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek folyamatos felkészítése az EU csatlakozással járó feladatokra, - a társulási lehetőségek fokozottabb kihasználása - körjegyzőséghez való csatlakozás ill. annak kialakítása / év folyamán / 2./ Település fenntartási, rendezési, működtetési tervek a kötelező feladatok körében 2.1. A helyi közutak, járdák, belvízelvezető csatornák és egyéb közterületek fenntartása, karbantartása. Utak, járdák felújítása megfelelő rangsorolással, kiemelten: - a Damjanich utca teljes felújítása, útbővítéssel, - a Kossuth Lajos utca járdatestének felújítása, 2.2. A régi temető rehabilitálása, kegyeleti park kialakítása 2.3. Közéletiség, kulturális és sporttevékenységek, közösségi terek Kulturális élet: - térségi szerepkörünk erősítése elsősorban a szabadtéri programok bővítésével - kiemelt cél a 650 éves évforduló színvonalas és értékteremtő megünneplése / forrás : EU-s pályázat - Kultúra /, nemzetközi konferencia megrendezése Kastélyparki keresztény zenei találkozó, projektoros filmvetítések a parkban - amatőr művészeti csoportok létszámának növelése / néptánccsoportok erősítése, citera/ Ifjúság: közreműködés az ifjúság szervezett / klubszerű vagy egyesületi / közéletének fellendítésében Sportélet : focitábor, az atlétika pálya és a kispályás aszfaltpálya kosárpalánkjainak felújítása, sövény ültetés, edzőpálya megvalósítása, szertár kialakítása - Szabadtéri családi- és gyermek közösségi terek kialakítása: -játszóterek fejlesztése és kialakítása (park, Bem u.) - az Erzsébet tér felújítása, itt a szobor talpazatra szobor megvalósítása ill. elhelyezése pályázati forrásból. - Kastélypark tava körül sétány kialakítása, padok telepítése - Pajtaszínház megvalósítása / Leader pályázat sikere esetén / - A nyilvánosság, a tájékoztatás erősítése : a Hírmondó minőségi fejlesztése A helyi filmarchívum digitalizálása A bakonyszombathelyi WEB lap megújítása II) Az Önkormányzat szabadon vállalható feladatainak ellátása : Az Önkormányzat szabadon vállalt feladatai a helyi közszolgáltatások körében különösen : a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés. a közterületek fenntartása, a helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, a közművelődés és a sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Az Önkormányzat szabadon vállalható jövőbeli feladatai konkrét megvalósítása:

3 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 3 Elsőbbséget élvez a tornacsarnok és az óvodaprogram, mely a középtávú terv része. A felsorolt pályázati programok ill. projektek megvalósítása pályázatfüggő, tehát sikeres pályamunka a kivitelezés feltétele. 1.) Közös, kistérségi partnerséggel való EU-s pályázatok megvalósítása Natúrpark létrehozása, megvalósítása a Bakonyalján: Bakonyszombathely vonatkozásában kemping és információs fogadóállomás kiépítése, tanösvény továbbfejlesztése, Tourinform Iroda modernizációja, kerékpárút létesítése, /tervek készítése folyamatban / Megvalósítás : pályázati forrás esetén Termálvíz kutató fúrás és megvalósíthatósági tanulmány 2.) Önkormányzati fejlesztési pályázatok: 2.1 Intézményi infrastruktúrafejlesztés a.) Tornacsarnok megvalósítása / 170 m. Ft, Norvég Alap pályázat / b.) Óvoda felújítás / 40 m Ft / ill. új óvoda megvalósítása -mindkét esetben fejlesztési terv, tervdokumentációk c.) Művelődési Ház sátortetővel való ellátása / 25 m Ft/ d) Orvosi rendelő bővítése / 8,5 m Ft / e.) MFR épület funkcióval való betöltése f.) iskola- és falumúzeum megvalósítása 2.2. Faluközpont fejlesztés [./ Kossuth L. u.: esővíz csatornák lefedése, parkolók, gyalogos átkelőhelyek megvalósítása. müv.ház melletti telek megvásárlási és közcélú hasznosítása II./ Széchenyi és Jókai utca, valamint a római katolikus templom környékének felújítása, III. /A volt TÜZÉP telep rehabilitációja. parkosítása, a Kastélyparkhoz illesztése Megvalósítás: pályázati forrás esetén, a pályázattól függően ütemezve Feladat: - régi iskola funkciójának meghatározása /múzeum - rehab munkahely / - Művelődési Ház melletti telek megvásárlása (kb. 5 millió Ft) -TÜZÉP telep rehabilitációjának tervezése (2 millió Ft) 2.3. A Kastélypark rekonstrukciója (18.7 m FT ) - Feladat: tervezés (kb. 1 millió Ft) - Döntés: szabad területek funkciója - felújítandó területek : 1. A tanösvény övezetei, 2. Volt Tüzép, 3. Teljes park 2.4. Rehabilitációs munkahely-teremtés - Döntés: helyszín meghatározás - Feladat: tervdokumentációk készítése 2.5. Ipari terület vállalkozói övezetté való alakítása - tervdokumentáció - osztatlan közös tulajdonban lévő telekingatlanok felvásárlása - vízrendezés 2.6. Útfejlesztés: Dózsa György utca felújítása - Feladat : tervdokumentáció 2.7. A.) Járdafelújítás: - Széchenyi utca és Jókai utca -Dózsa György utca megrongálódott szakaszai B.) Kisebb szakaszokon új járdák építése ill. régi járdatestek felújítása 2.8. Belvízelvezetés: a megrongálódott belvízelvezető csatorna-szakaszok felújítása 3. Kisebb volumenű, EU pályázatba is illeszthető projektek- - pálvázatok függvényében: 3.1. Buszvárók felújítása, új buszvárók létesítése 3.2. Polgármesteri Hivatal tetőzetének felújítása, a palatető kiváltása, parkoló bővítés 3.3. Parkosítás (fásítás, virágosítás) folytatása 3.4. A római katolikus templom melletti épületegyüttes felújítása, funkcióval való ellátása 3.5. A régi temető rehabilitációja 3.6. Új utca nyitása, közművesítése, útlap kialakítása 3.7. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület épületének felújítása 3.8. A MÁV állomás felújítása a MÁV-val közösen, vagy új funkció 3.9. Terek rendezése: Erzsébet tér, Petőfi utcai tér. evangélikus templom tere, német-falusi háromszög, újtelepi játszótér, régi iskola parkja Négyes kereszteződés: körforgalom, vagy egyéb módon történő forgalomcsillapítás Az iskolaudvar hátsó és középső részének parkosítása A tanösvény újratáblázása

4 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 4 4. Potenciális lehetőségek, vállalkozásokkal együtt - pályázatok függvényében : 4.1. Bioüzem- bioültetvények 4.2. Szélerőmű park 4.3. További alternatív energiaforrások kiaknázása 4.4. Falusi turizmus szálláshely kialakítása III. Adópolitika - a helyi adók szinten tartása ill. inflációkövető növelése IV. Szolgáltatások - a helyi kábel tv- t érintő problémák rendezése a lakossággal közösen a hulladékszállítási díj arányosabbá tétele FOLYTATÓDIK A FŐUTCA JÁRDAFELÚJÍTÁSA Március 26-án megkezdődött a Kossuth Lajos utca teljes felújításának és térkövezésének 2. üteme, a páros oldal kiépítésével. Az első héten még csak az előkészítés, talaj rendezés és bontás jelezte az elkövetkezendő kivitelezést. Április elején megindult a járdaszegély kiépítése és betonozása, mely most a Coop ABC-nél tart. és vonzereje. Megvalósul a Képviselő-testület egyik legfőbb célkitűzése : a főutca, ezzel pedig a faluközpont felújítása. A fejlesztés járdát érintő összköltsége: Ft. ehhez járul még a belvízelvezető árkok lefedése, parkosítás - így a teljes beruházás összköltsége kb. 16 millió forint lesz a tervek alapján. Az Önkormányzat a megyei területfejlesztési tanácstól 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a fejlesztésre a Területi Kiegyenlítő Alapból. A kivitelező felújítja - külön megállapodás alapján - a portákhoz tartozó hidakat is. Ez gyakorlatilag egy új bejáró útalapot és murvaborítást jelent. Erre azonban már a pályázat nem nyújt anyagi fedezetet, így az igénylők egyedi megállapodás alapján ezt a kivitelezővel egyeztethetik. Tavaszi munkák Közterületek - parkolók kialakítása Április l-jétől újra indult az Önkormányzat közmunka programja. Elsőként a közterületek rendbe tétele szerepel az elvégzendő feladatok sorrendjében. Párhuzamosan megindult a Faluközpontban kialakítandó parkolók tereprendezése. A tervek alapján év elejéig a Kossuth utca járdatestének mindkét oldala felújul, esztétikus térkő-borítással. A generál kivitelező - az Önkormányzat által kiírt pályázat elnyerésével - Juhász István kisbéri magánvállalkozó évben a páratlan oldal négyes kereszteződésig terjedő szakasza, 2007-re a páros oldal, míg 2008 elejére a páratlan oldal befejező, Árpád utca felöli része van beütemezve. A pályázati forrás segítségével történő fejlesztéssel megújul faluközpontunk, annak képe A hivatal és az orvosi rendelők előtti sövény áttelepítésre kerül a műv. ház mögötti aszfaltos kézilabdapálya zöldövezetébe. Az így nyert tér, valamint a belvízcsatorna lefedése lehetőséget ad gépkocsi parkolók megvalósítására. A tervre a

5 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 5 Képviselő-testület pályázatot nyújt be a regionális kezelésben lévő Területi Kiegyenlítő Alapra. Az Önkormányzat az önerőre költségvetésében megfelelő forrást is biztosított éves költségvetési rendeletében. Jegyzői pályázat kiírása Dr. Döbrössy Adrienn jegyző pályázatot nyert Csorna város jegyzői állására Megválik jegyzőjétől Bakonyszombathely Önkormányzata. Dr. Döbrössy Adrienn, aki január l-jétől irányította a helyi Polgármesteri Hivatalt, új munkahelyre távozik. Jegyzői pályázatot nyert Csorna város jegyzői állására április l-jétől történő alkalmazással. Dr. Döbrössy Adriennre mind a Képviselőtestület, mind pedig a hivatali dolgozók, községi intézményvezetők szerint a jó munkatársi viszony, komoly szakmai felkészültség és igazi hivatástudat volt a jellemző az itt töltött több mint 4 év alatt. Igen jó kapcsolatot épített ki mindenkivel, akivel munkakapcsolatba került. A Képviselő-testület is nagyra becsülte munkáját, melyet több alkalommal is kifejezésre juttatott. Jegyzőnk konfliktusmentesen intézte a legkényesebb kérdéseket is és - mint azt az utolsó testületi ülésen kifejtette - jó közérzettel végezte közöttünk munkáját. Mint elmondta, öröm volt olyan helyen dolgozni, - és ez külön értelmet is adott munkájának, - ahol épül-szépül a település és örvendetes folyamatok zajlanak. Dr. Döbrössy Adrienn megítélése a kistérségben és szakmai körökben is kiváló. Valamennyi bakonyszombathelyi kollégája sajnálja távozását, de egyben örül is előmeneteli sikerének. LAKOSSÁGI FELHÍVÁS KÖZTÉRI FÁK GONDOZÁSÁRA Bakonyszombathely Önkormányzata és a helyi Faluszépítő Egyesület a parkosítás és fásítási akciók eredményeképpen többszáz facsemetét ültetett el a községben. Kérjük a tisztelt lakók, érintettek közreműködését az új és a régebbi ültetések rendszeres öntözésében és gondozásában. Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan állandó személyzettel, mely ezt a feladatot folyamatosan meg tudná oldani. Ugyanakkor a település összképét, vonzerejét nagy mértékben növelik a kiültetett növények ill. díszfasorok. Az új ültetéseket - száraz időjárás esetén - legalább kétnaponta egyszer meg szükséges öntözni. A fa körül a föld tölcséres kialakítása szintén fontos a fejlődés szempontjából. Szíves közreműködésüket az Önkormányzat és a Faluszépítő Egyesület nevében köszönjük. MEGHÍVÓ Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.Tv. 12 / 2 / bekezdése alapján a Képviselő-testület üléséi április 23-án / hétfőn / 16 órára összehívom. Az ülés helye : Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt. NAPIREND 1./ A évi költségvetési terv zárszámadása Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester Előadó : Janó Tiborné pénzügyi főelőadó 2./ Tájékoztató az éves ellenőrzésekről Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 3./Tájékoztató a tervezett közmunkaprogramról, a parkoló-kialakítások tervezett munkálatairól. ütemezéséről Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 4./ A 2008-as évfordulós tervek és ünnepségek előkészítésének forgatókönyve Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester, Géringer Istvánná közm. igazgató 5./ Pályázatok benyújtása, tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok megvalósításáról Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 6./ A Kastélypark felújításának helyzete Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 7./ Egyebek Pintér Lajos Polgármester

6 2007. ÁPRILIS HÍRÜNK A MEGYÉBEN 2007-március 20. KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP ÜNNEPI MŰSOR A GYEREKEK KEDVÉRE BAKONYSZOMBATHELYEN A Bakonyalján március 15-ét nemcsak beszédekkel, hanem versekkel, jelenetekkel, műsorszámokkal is ünnepelték. Bakonyszombathelyen. hosszú éveken keresztül a Rockszínpad szolgáltatta a műsort az ünnepi alkalmakra. Az a felismerés késztette változtatásra a bakonyszombathelyieket, hogy a rendezvényeken a szónokok és maguk a műsorok is inkább a felnőtteknek szólnak, pedig a közönség soraiban ott vannak a gyerekek is. Ezért idén, egy ifjúsági színdarabot mutattak be, Kozma Imre Petőfi szülei című játékát. Ez indirekt módon mondja el a nézőknek, főként az iskolásoknak, az ifjúságnak március 15. eseményeit. A darabot Pintérné Ballabás Márta vitte színre. A díszletet a már jól ismert falukép szolgáltatta, a jelmezeket népies ruhákból válogatták. HÍRMONDÓ 6 Az alkalmi együttes a kistérségi művelődési központ színtársulatának tagjaiból, bakonyszombathelyi amatőr színjátszókból és iskolásokból állt össze. Jámbor Lajos játszotta Petrovicsot, Morvai Anett Petőfi anyját, Kastély Máté a költő öccsét. Pintér Noémi pedig Zsuzsi nénit, a költő dajkáját. Fellépett még Kolonics Gergely Petőfi tanítja szerepében, Bozori Szabolcs kereskedőként. Dákai Frida volt a szomszédasszony és Jakab Ádám képviselte a fiatalokat március 19. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP BAKONYSZOMBATHELYEN ZÁRULT AZ AMATŐR NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL Az ünnep előestéjén, Bársonyoson kezdődött, s vasárnap délután Bakonyszombathelyen zárult a XIV. Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál. A művelődési házban Pintér Lajos polgármester köszöntötte az eseményen megjelenteket, köztük a kistérség településeinek polgármestereit, a különböző népművészeti ágak szakmai vezetőit és Letenyei Gábort, aki a fesztiválprodukciókat értékelte. Beszédében kiemelte: ha valaha megírják a Bakonyalja kultúrtörténetét, abban jelentős helyet kell kapjon a Bakonyi Népművészeti Fesztiválok sora. és a rendezvények által éltetett térségi folklór mozgalom. Bakonyszombathelyen pedig fontos szerepet játszott a fesztivál és a mozgalom életre hívásában végén itt született meg a gondolat, egy térségi népművészeti fesztivál megrendezéséről. A következő év tavaszán egy kistérségi fesztivált rendeztek, amelynek szervezésében a művelődési ház és a polgármesteri hivatal mellett Koncz Anna néptáncpedagógus, és Kastély Attila citera népművész játszotta a főszerepet. Az első Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztiválon március közepén - két nap alatt 30 hagyományőrző népművészeti csoport, mintegy hatszáz szereplővel vett részt. Pintér Lajos a térség folklórmozgalmának fellendítésében meghatározó személyiségként említette Túri Györgyöt, Bódai Julianna Évát és Miszlai Lászlót. De szólt a bakonyszombathelyiek vendégszeretetéről és áldozatvállalásáról, amellyel az álom megvalósulását segítették.

7 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 7 A fellépők sorát a Bakonyszombathely Óvoda Nép tánccsoportja nyitotta. Támtomné Bors Anikó művé szeti vezető irányításával a közelgő húsvéti ünnepek re emlékeztetett kedves játékuk. Többször is vastapsra ragadtatták a közönséget. A gá la kezdetéig dalkörök, tánccsoportok váltották egy mást a színpadon, színes kavalkádot teremtve. Népdalkörünk a színpadon A vendéglátók a sok tapson túl ajándékkal is kedves kedtek a fellépőknek és a közönségnek: a gálaműsoron fellépett a híres Csillagszemű Táncegyüttes, a magyar táncművészeti élet egyik legrangosabb társulata. A csoportok pedig Csótár Zoltán kisbéri keramikus nép művészeti figuráját kapták jelképes ajándékként. A fesztivál négy napja alatt kilenc településen több mint száz műsort láthatott a közönség a mintegy ezer ötszáz fellépő jóvoltából. Jövő márciusban jön a foly tatás március 22. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA CSILLAGSZEMŰ NÉPTÁNCVARÁZSLAT Pántlika Néptáncegyüttes Bakonyszombathely GÁLA BÁRSONYOSTÓL BAKONYSZOMBATHELYIG SZÓLT SZÉPEN A DAL A FESZTIVÁLON Tavaszka Néptácegyüttes Bakonyszombathely A Japánt is megjárt Csillagszemű Gyermektánc együttes fellépésével zárult vasárnap a 14. Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál. A rendezvény meg álmodója, Pintér Lajos bakonyszombathelyi polgár-

8 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ mester büszke arra, hogy falujában évről évre egyre több népművészeti csoport lép színpadra. Kisbéri Kistérség. Késő délután érkeztünk meg a 14. Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál (BANF) záró rendezvényének helyszínére, Bakonyszombathelyre. A programnak helyet adó művelődési ház az idén is kicsinek bizonyult: a műsorszámokra gyak ran olyan sokan kíváncsiak voltak, hogy a színházte rem bejáratánál szinte lépni sem lehetett. Vitathatatlanul a budapesti Csillagszemű Gyermek tánc együttes előadása az est fénypontja. Erre garan cia a két művészeti igazgató és koreográfus, Tímár János és felesége, Böske. A férj tíz évig a Magyar Állami Népi Együttes igaz gató-koreográfusa volt, a feleség ugyanitt szólista és tánckarvezető. Bakonyszombathelyre nem ők, hanem Mátyás fiuk kísérte el a táncosokat. A csapatot színpadra lépésük előtt kerestük fel öltö zőjükben. 8 Előbb Mayer Orsolya asszisztenst szólítottuk meg. A fiatal lány igazított még eget táncostársa hajfonatán, majd mesélni kezdett az együttesről. - A Csillagsze műeket 450 fiatal alkotja. A legfiatalabb tag hároméves, de az ős alapító tagok alig múltak húszévesek - mondta. A kisebb fellépésekre nem meg el mindenki, de gyak ran látni tőlük közös produkciót az Operett Színház ban vagy a Vígszínházban. Bakonyszombathelyre nyolc pár érkezett. Külföldi fellépéseiket, elismeréseiket hosszasan sorolta: Ma gyar Örökség Díj, Európa Díj, rendszeres bemutatko zások Japánban, legközelebb Hongkongba repülnek. A világszerte híres Tímár-módszerről már Mátyás be szélt. - Édesapán hitvallása szerint minél több gyer mek minél kisebb korban ismerkedjen meg az eleve nen élő néptánc és népzene hagyományával. Koreog ráfiáit Japánban, Angliában is alkalmazzák.

9 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 9 Újból benéztünk a színházterembe. A szákszendi Tüsköm Néptáncosai ropták. Az apró gyerekek élő hegedüszóra táncoltak. Sok fellépő az előadás után is maradt. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a közönség soraiban néptáncos ruhás szereplők is ültek. A helyi népdalkörnek Pintér Lajos is lelkes tagja. - Bár már az alakulásnál is ott voltam, inkább a közösség miatt énekelek még mindig - mondta szerényen a műsorszám után, már a színfalak mögött. Át is térünk a nagy múltú fesztivál történetére, hiszen annak idején a faluban rendezték meg először. Hogy miért ereszthetett gyökeret a térségben a programsorozat? Erre a kérdésre a polgármester szerint egyszerű a válasz: a rendszerváltás után minden faluban fontos kérdés volt az identitástudat, sorra alakultak a népi együttesek a térségben is. Az utánpótlás is adott, bár a jövőt nézve már egy kicsit borúlátó. - Mi lesz a fesztivállal húsz év múlva? - kérdezi saját magától. - A színpadon inkább idős arcokat láttam... A színpadon tovább fokozódik a hangulat, amikor a súri néptáncosok kezdik el műsorukat. A zenét szolgáltató magnó váratlan leállása után fergeteges táncot mutattak be. A Csillagszeműek előadására, ha lehet, még többen szerettek volna bepréselődni a nézőtérre. A profi előadás alatt több öltöztek át a fiatal művészek. Egymást váltották a különböző koreográfiák: szatmári, tyukodi, üveges. Bámulatos, hogy a színpadon mindenkinek megvolt a saját pontos helye. Népünnepély A fesztivál ugyan Bakonyszombathelyről indult, de ma már Somogyi Lászlóné, a Wass Albert Művelődési Központ művelődésszervezője fogja össze a programokat. Vele a kisbéri helyszínen találkoztunk. Akkor mesélte, hogy a fesztivál legnevesebb együttesét, a Csillagszemű Gyermektáncegyüttest a fővárosi Hagyományok Házában látta fellépésükön. Meghívta a csapatot a BANF-ra. A sokéves tapasztalat mondatta vele, hogy a falvakban jóval több érdeklődőt vonzanak a műsorszámok. A községekben valódi népünnepély a fesztivál. Müllner Helga március 22. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA DIGITÁLIS SULIBAN TANULHATNAK A DIÁKOK Bakonyszombathely Elnyerte végleges formáját az iskolában a Digitális suli". Ehhez az Önkormányzat a HEFOP pályázaton nyert el 17 millió forintot - tudtuk meg Pintér Lajos polgármestertől. Mind a tizenkét iskolai tantermet interaktív táblával szerelték fel, ezeket egy központi szerverrel kötötték össze. Hat tanteremben rögzített a projektor és számítógép, a többiben mobil rendszer segít. A táblákra újjal vagy elektronikus tollakkal írhatnak a diákok. A szemléltetés mellett azért is hasznos a rendszer, mert rögzíti a tanulók feleletét, vagy éppen a tanár vázlatait. ANYAKÖNYVI HÍREK M. H. Köszöntjük községünk új állampolgárát: Reszler Rozália Bernadett és Csikár Attila kislányát Csikár Biankát Búcsút vettünk elhunyt állampolgárunktól: Kiss Lászlótól (Dózsa u.)

10 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 10 EGYHÁZI HÍREK Ünnepek és események április hónapban : Április 15.Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja Április 23.Szent Adalbert /Béla/ püspök vértanú ünnepe Április 24.Szent György vértanú ünnepe Április 25. Szent Márk evangélista. Április 29. Vasárnap. Papi hivatások vasárnapja. Országos gyűjtés a papnevelés céljaira..a szentmisében búzaszentelés. imádság a jó termésért. Akik 4. osztályosok és felkészültek az elsőáldozásra /hittan+szentmise/ május 20.án lesznek elsöáldozók. /Urunk Mennybemenetelének ünnepe/ A megújított képviselőtestületet érsek atyánk Dr. Márfi Gyula 1 évre megerősítette tisztségében. Képviselőtestület tagjai: Templomatya: Csikar Imre. képviselők: Marancsák Antal. Janó Attila. Markovics József. Fogl Lajos. Sajner Imre. Kolonics István. A kinevezett képviselők rövidesen egy vasárnapi szentmisében esküt tesznek. A februárban megtartott egyházközségi megbeszélésen a képviselőtestület Megerősítette a 2005 áprilisi határozatát, hogy akik huzamosabb ideig elmaradnak az egyház támogatásától. amikor szolgáltatást kérnek egyházuktól. 10 évet kell pótlólag rendezni. A templom külső tatarozására egy komolyabb összeget kell gyűjteni, hogy a pályázathoz az önrésszel hozzá tudjunk járulni. Ezért adományt kérünk és várunk híveinktől. Ez az én jubileumi Szent Imre év. Szent Imre herceg /Szent István király és Boldog Gizella fia/ 1007 ben született. Mivel templomunknak Szent Imre titulusa, védőszentje, kiemelt ünnepséggel szeretnénk megünnepelni idén a búcsút. Már most kell készülnünk erre a szép ünnepre hogy mindannyiunk lelki megújulására váljon, /vers, felnőttek, férfiak-nők olvasása, asszisztenciás szentmise, vendég atyával stb. Ötleteket és segítséget várok a hívektől. Farkas József Plébános Az evangélikus egyház hírei "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen!"jn 3,16 Hadd köszöntsünk mindenkit. Krisztus Urunk halálának és feltámadásának ünnepnapjaiban, az evangélium szavaival! Az örömhírnek ez az összefoglalása, csodálatosan fejezi ki mindazt, amit ezek a napok is üzennek, hogy az Isten szeretetből nem engedte, hogy elvesszünk a bűnben, hanem megadta és megadja a szabadulást. Ha azt kellene megfogalmaznunk, hogy mit jelent ez. akkor nagyon egyszerűen annyit mondhatnánk: a létezést. Mi is ennek köszönhetjük az életünket, ezért kell hálát adnunk! Ámen! Egyéb híreink: A gyülekezetünk presbitériuma által megvitatott zárszámadást és a jövő évi költségvetést a gyülekezet közgyűlése március 11-én elfogadta. Majd meghallgattuk lelkészünk beszámolóját a tavalyi év Pontosabb történéseiről, eseményeiről. Március 31-én kitakarítottuk templomunkat. így a virágvasárnapi istentiszteletet már itt tarthattuk. Köszönjük mindenkinek a segítségét! A napokban megkezdődik templomunk külső felújítása az állványozással, reményeink szerint ez az első lépcsője a teljes felújítási folyamatnak. Megújult gyülekezetünk internetes oldala, amelyen aktuális információk-, istentiszteleti és egyéb alkalmak időpontjai-, valamint táborok és egyéb gyülekezeti alkalmak leírása és képei találhatók. Elérési cím: Hadd hívjuk fel a figyelmet nagyünnepi istentiszteleteinkre: Nagypéntek: 11 óra /úrvacsorás/ Húsvét vasárnap: 11 óra /úrvacsorás/ Húsvét hétfő: 11 óra Jöjjünk ezekre az alkalmakra, és hívogassunk másokat is!

11 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 11 a gyermekekkel, mégis egy tekintélyes, helyénvaló apai mondat mindig megtermi jótékony gyümölcsét. Egyre nagyobb hallgatóság előtt - ezúttal a házaséletről A Hit Gyülekezete rendezésében immáron negyedik alkalommal hallhattunk a tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskolában a családról, a családon belül folyó sokszínű életről. Február 22-én nem mindennapi, mondhatni különleges előadás hangzott el a szexualitásról, a gyermekvállalásról és a gyermeknevelésről. Különleges és nem mindennapi volt, mert Kulifai P. Mónika szakpszichológus nem a mai trendi" közállapotokat vázolta fel hallgatósága előtt. Elmondta, hogy a Biblia -mely a világ jelenleg legolvasottabb könyve - leplezetlenül beszél a szexuális életről, és azt jó dolognak, örömforrásnak tartja a házasságon belül. A férj és feleség közötti harmonikus házasélet nem pusztán testi vonzalom. A tartalmas szexuális élet alapja a hűség, az egymásért letett élet és a másik fél kölcsönös tisztelete, ami egy egész emberöltőn keresztül tud örömöt, beteljesedést adni. A csupán testi vágyakon, a pillanatnyi élvezet hajszolásában kimerülő önző szexuális élet kiégett, torz, fásult személyiséget hoz létre. Ugyanúgy a napjainkban egyre inkább elharapózó pornófüggőség és önkielégítés is, ami a házasságokban komoly problémákhoz és személyiségzavarhoz vezethet. A gyermekneveléssel kapcsolatosan is fontos gyakorlati tanácsokat kaphattak a résztvevők a hat gyermeket nevelő pszichológusnőtől. Ennek a nem könnyű feladatnak a legnagyszerűbb és legfontosabb kelléke a szeretet, amit gyermekeink igencsak igényelnek, és nagyon értékelnek. Sok tennivalónk mellett kell, hogy legyen elkülönített időnk gyermekeink számára, hogy beszélgessünk velük, képbe kerüljünk problémáikat, nehézségeiket, örömeiket illetően. Ugyanakkor hangsúlyt kell tenni a következetes korrekcióra is úgy, hogy közben pozitív jellemvonásaikat is kiemeljük. Az így kialakított, felépített kapcsolat által stabil, egészséges lelkű gyermekek növekedhetnek fel. Az előadó kiemelte az apák szerepét. Bár jórészt az édesanyák töltenek több időt Március 8-án nőnap alkalmából a Nőket érintő kihívások"-ról lesz szó: házasélet - szülés - család - karrier - klimax témakörei lesznek terítéken. Nem csak nőket, minden érdeklődő várnak a szervezők. A Hit Gyülekezete Kisbéri tagjai is ajánlják sok szeretettel figyelmükbe az előadássorozatot, valamint hívnak minden kedves érdeklődőt péntekenként este fél hétre az Ipartestületek Székházába Kisbérre, ahol Bibliai igazságokról hallhatunk bővebben. Információ kérhető a 30/ es telefonszámon. Szívesen eldöntené, hogy az állam mire költse az Ön pénzét? Tudja mennyi esélye van erre? Legalább 1%. Segítse a HITet, hogy a HIT is segíthessen! Örömmel várjuk adója 1%+1%-ának felajánlását! Az Ön segítsége semmibe nem kerül Önnek. Adóját be kell fizetnie - de kétszer 1% erejéig meghatározhatja, mire fordítsák. A HIT Gyülekezete technikai száma: A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány adószáma: Horváth Levente Ászár ISKOLAI HÍREK Megyei népdaléneklő verseny Március 23-án kora délután megrendezték Tatán, a Fazekas Utcai Ének-zene Általános Iskolában a népdaléneklő verseny megyei fordulóját. Iskolánkból Wacha Brigitta 6. osztályos tanuló vett részt ezen a megmérettetésen. Minden versenyző felkészülten érkezett, és színvonalas produkciókkal gazdagították a jelenlevő hallgatóságot. 10 népdal közül egyet a versenyző, egyet pedig a zsűri választott. Brigitta most az országos versenyre nem jutott tovább, de színvonalas előadásával remélem továbbra is megörvendeztet minket. Szteblák Zsuzsa

12 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 12 "Csodálatos természet" verseny Kisbéren Március 29-én negyedik alkalommal vettünk részt a kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola által szervezett természetismereti versenyen. Az idei évben is két ötödik, és két hatodik osztályos csapattal indultunk: Vadmacskák: 6. osztály Bakonyvári Rebeka Hujber Anita Szeleczki Fruzsina Jégmadarak: 6. osztály Dróth Evelin Gál Rita Wacha Brigitta Fehér hollók: 5. osztály Vig Dorina Mosonyi Tímea Szegedi Diána Fekete párducok: 5. osztály Czeglédi Ádám Ligeti Márk Fazekas Imre A verseny most is három fordulóból állt: 1. Természet és környezetvédelemmel kapcsolatos plakát készítése csapatonként itt az iskolában 2. Komplex feladatlap kitöltése szakkönyvek. egyéb segédanyagok felhasználásával itt az iskolában 3. Komplex feladatlap megoldása máisegédanyagok nélkül. valamint szóbeli beszámoló egy védett növény, vagy állatfaj bemutatásával Kisbéren. Tanulóink a fekete gólyát, a szarvasbogarat, a jégmadarat, és az erdei cikláment mutatták be a kisbéri és a szomszédos településekről érkezett versenyzőknek és a zsűrinek. Ügyesen szerepelt mindenki, csapataink a második és harmadik helyezéseket érték el. Tatabányán, a Sárberki Általános Iskolában került megrendezésre. Az első osztályból Szvák Vivien és Kadlecsik Bajnok Bátor, az 5. osztályból Kolonics Richárd vett részt ezen a megyei fordulón. A hagyományokhoz híven minden korosztályból csak az első helyezett jutott tovább az országos versenyre, de az első 8 legjobb eredményt elért tanulót is díjazták. Egy korosztályban kb. 30 gyermek versenyzett. Két tanulónk kiemelkedő eredménnyel végzett. Kadlecsik Bajnok Bátor szoros versenyben szorult a második helyre. Kolonics Richárd az ötödik helyezést érte el. Gratulálunk az elért eredményekhez! Mezei futóverseny Török Elekné április 3-án Komáromban rendeztek meg a megyei mezei futóversenyt, amelyen iskolánk három tanulója vett részt. A III. korcsoportos lányok mezőnyében 73 indulóból Farkas Patrícia a 2. helyezést érte el. ezzel bejutott az országos versenyre, amelyet április 19-én Gödöllőn rendeznek. A III. korcsoportos Fiúk között Czeglédi Ádám is rajthoz állt. 99 indulóból a 46. helyen sikerült célba érnie. IV. korcsoportban Friedrich Dávid képviselte iskolánkat, 82 versenvző között 42. lett. Homoki Péterné Nyelvész vetélkedő A Nyelvész anyanyelvi vetélkedő megyei fordulóján iskolánkat előzetes válogatás eredményeként három tanuló képviselte. A verseny március 30-án, Az eredményekhez gratulálunk, további szép sikereket kívánunk! Kovácsné Czimora Zita

13 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 13 Újból indul az elemgyűjtés az iskolában Környezetünket károsító használt elemeket ismét gyűjtjük az iskolában. Kérünk mindenkit, aki törődik gyermeke jövőjével, ne dobja az elemet a háztartási hulladékba, mert ott a burkolata elrozsdásodik, megsérül. A benne lévő káros anyagok a talajvízbe jutnak. Az ásott kutak vizét megfertőzik Az iskolás gyerekek értékes jutalmat nyerhetnek a leadott elem mennyiségével. Az őszi forduló alkalmával 1373db elemet vettek át a RELEM kft dolgozói iskolánktól. Az újrahasznosítással csökkentjük az ásványi anyagok bányászatát. Kevesebb energiát használunk fel. Az összegyűjtött elemekért, jutalmul egy akkumulátortöltőt és akkumulátorokat nyertünk. Kérjük, küldjék el a kimerült elemeket az iskolás gyerekekkel! Tisztább környezetben biztonságosabb élet. Janóné Kucserka Mária KULLANCSSZÖVETSÉG PÁLYÁZATA Kedves Anyukák, Nagymamák, Apukák és Nagypapák! Az "Egészség tudatos magatartás a természetben... " megnevezéssel a Magyar Kullancsszövetség Közhasznú Egyesület (MKKE) ezúton pályázatot hirdet szülők és nagyszülők számára az alábbi témában: Keressük azon írói vénával rendelkező szülőt, nagyszülőt, aki a kullancsok- és az általuk terjesztett betegségek elleni védekezés témájában, maximum 5 gépelt oldal terjedelemben, fotóval illusztrált, szabad műfajú írásában beszámol családjának két s négylábú (kutya) tagjának kullancsos kalandjáról... A kuratórium által legjobbnak tartott pályamű íróját és párját egy pihentető wellness hétvégével jutalmazzuk, további 10 pályázó részére Ft értékben kullancs mentesítő ajándékcsomagot adunk át. A pályaművek postai úton (írásban és CD-én) történő beérkezési határideje május 21. Beküldési cím: Magyar Kullancsszövetség Közhasznú Egyesület 2071 Páty, Tulipán u.13. A borítékra írja rá. Egészség tudatos magatartás a természetben..." MEGHÍVÓ Iskolánk tanulói szeretettel és tisztelettel hívnak és várnak minden érdeklődőt hagyományos műsoros estjükre, melyet április 27-én (pénteken) este 6 órai kezdettel rendeznek meg a Közművelődés Házában Műsorunkból: színpadi jelenetek, ének, tánc, zene, vers Kérjük, részvételével támogassa iskolánk Diákönkormányzatát

14 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 14 KÖZÉRDEKŰ HÍREK Tisztelt Szőlőtulajdonos! Ezúton értesítem, hogy a helyi Közművelődés Háza szervezésében április 11-én szerdán este 18 órai kezdettel BORVERSENY lesz, melyre Önt is szeretettel hívjuk és várjuk! Nevezni 2 liter házi termelésű tájjellegű borral/borokkal lehet. A nevezett borokat, a verseny napján 14 órától a Községi Könyvtárban lehet leadni. A zsűri arany-ezüst-bronz minősítést ad ki. Géringer Istvánné Közműv. Ház. Ig. A levegő vonzásában a legjobbak között! Pilótaképzés a Magyar Honvédségben! Érdeklődni, jelentkezni: MAGYAR HONVÉDSÉG NYUGAT- MAGYARORSZÁGI HADKIEGÉSZÍTŐ PARANCSNOKSÁG Toborzó és Érdekvédelmi Iroda-Tatabánya 2800 Tatabánya Komáromi út 18 Telefon: vagy komarom, toborzoregiment.hu Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: , Jelentkezés feltételei: kizárólagos magyar állampolgárság, legfeljebb 26 éves életkor, felsőfokú végzettség, középszintű angol nyelvtudás, büntetlen előélet, egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! A BAKONYSZOMBATHELYI HÍRMONDÓ Készült számítógépen a Községi Könyvtárban a kiadásért felel Önkormányzat Bakonyszombathely Gépelte Géringer Istvánné Csonka Tamara Szerkesztésben közreműködött Pintér Lajos Főszerkesztő Géringer Istvánné Felelős kiadó Mulli Grafi Kft, Nagyigmánd & 34/ Készült 350 példányban

I. Az önkormányzati program legfontosabb célkitzései a következk :

I. Az önkormányzati program legfontosabb célkitzései a következk : ELTERJESZTÉS BAKONYSZOMBATHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 2006. október 16-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati program ( testületi- ill. ciklusprogram ) tárgyalása Elterjeszt: Pintér Lajos

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az el pályázatok ellenőrzéséről Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4/2011. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testület 2011. március 30-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3041 Héhalom, Szent István Király út 1. Ügyfél-azonosító:

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2010. április 15-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

2006. NOVEMBER XVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM - ÁRA: 90 FT

2006. NOVEMBER XVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM - ÁRA: 90 FT 2006. NOVEMBER XVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM - ÁRA: 90 FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Megújult a Római Katolikus templomtér Az Önkormányzat és a Katolikus Egyházközség újabb összefogása ismét látványos felújításhoz vezetett.

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Évfolyamok Az intézmény művészeti tagozata 2007-ben kapta meg a: Kiválóra minősített

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben