Elhunyt Madarász Matild Bakonyszombathely első díszpolgára.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elhunyt Madarász Matild Bakonyszombathely első díszpolgára."

Átírás

1 2007. ÁPRILIS XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - ÁRA: 90 FT Elhunyt Madarász Matild Bakonyszombathely első díszpolgára. A körzethez 6 község és 15 puszta tartozott. Aktivitását bizonyította, hogy már szeptembertől a felnőtteket tanította elsősegélynyújtás végzésére és 1952-ben pedig megszervezte a Vöröskereszt működését. Aktív tevékenységére jellemző volt. hogy nem csak a csecsemők és gyermekek körében végezte munkáját, hanem gondja volt az idősebb korosztályra is. 0 kezdeményezte az öregek napja megrendezését, amely azóta már hagyomány. Madarász Matild december 15-én született Zágrábban. 4.5 éves korában Szombathely városába költözött szüleivel, ahol óvodába majd elemi iskolába járt. 4 elemi. 4 polgári és 4 év felsőkereskedelmi iskola után 1933-ban érettségizett. Ezt követően 4 éves előgyakorlat után kezdte meg az 1 éves védőnői képzést Budapesten. Az iskola elvégzése után Rimócra, majd Mocsára került ben megpályázta Bakonyszombathelyen a védőnői állást és május 1- től itt folytatta munkáját. Elsőként és folyamatosan szervezte meg nagy sikerrel községünkben a véradást, melyért a Megyei Vöröskereszttől többször kapott elismerést. Fáradhatatlan munkája az 1973-ban történő nyugdíjba vonulása után sem szűnt meg, mert 8 éven keresztül még a környező községekben folytatta eme szép hivatást egészen 1981-ig. Nyugdíjas éveiben sokat utazott, és több külföldi utazáson is részt vett. Szabadidejében sokat kézimunkázott, rengeteget olvasott. Vallásos életet élt. míg egészsége engedte rendszeresen járt templomba. Bárki fordulhatott hozzá problémájával, önzetlenül segített. Bakonyszombathely Község Képviselő-testülete június 24-ei ülésén Madarász Matildnak a 48 éven keresztül végzett kiemelkedő, fáradhatatlan munkájáért és társadalmi tevékenységéért Bakonyszombathely Díszpolgára címet adományozta március 13-án 93. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatására 31-én szombaton a helyi katolikus templomban került sor. Hamvait Budapesten helyezik örök nyugalomra. Nyugodjék békében!

2 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Bakonyszombathely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 28-i ülésén jóváhagyta a település évi gazdasági programját. A következőkben ennek részletes programját adjuk közre : AZ ÖNKORMÁNYZAT BEN VÉGREHAJTANDÓ FELADATAI: I) Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása : ÍJ Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása - a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézményrendszer működése Stratégiai cél az általános iskola és óvoda fenntartása a gyermeklétszám-esés ellenére is. Kiemelt cél : I. A jelenlegi intézményrendszer fenntartása, működtetése, társulási formák bővítése II. Az egészségügyi és szociális intézmények pályázati tevékenységgel való fejlesztése III. A művészeti oktatás - képzés - a csökkentett áll. támogatás ellenére történő - fenntartása - Új feladat : az e-közigazgatás kialakítása, tárgyi feltételeinek megteremtése/ elejéig / - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek folyamatos felkészítése az EU csatlakozással járó feladatokra, - a társulási lehetőségek fokozottabb kihasználása - körjegyzőséghez való csatlakozás ill. annak kialakítása / év folyamán / 2./ Település fenntartási, rendezési, működtetési tervek a kötelező feladatok körében 2.1. A helyi közutak, járdák, belvízelvezető csatornák és egyéb közterületek fenntartása, karbantartása. Utak, járdák felújítása megfelelő rangsorolással, kiemelten: - a Damjanich utca teljes felújítása, útbővítéssel, - a Kossuth Lajos utca járdatestének felújítása, 2.2. A régi temető rehabilitálása, kegyeleti park kialakítása 2.3. Közéletiség, kulturális és sporttevékenységek, közösségi terek Kulturális élet: - térségi szerepkörünk erősítése elsősorban a szabadtéri programok bővítésével - kiemelt cél a 650 éves évforduló színvonalas és értékteremtő megünneplése / forrás : EU-s pályázat - Kultúra /, nemzetközi konferencia megrendezése Kastélyparki keresztény zenei találkozó, projektoros filmvetítések a parkban - amatőr művészeti csoportok létszámának növelése / néptánccsoportok erősítése, citera/ Ifjúság: közreműködés az ifjúság szervezett / klubszerű vagy egyesületi / közéletének fellendítésében Sportélet : focitábor, az atlétika pálya és a kispályás aszfaltpálya kosárpalánkjainak felújítása, sövény ültetés, edzőpálya megvalósítása, szertár kialakítása - Szabadtéri családi- és gyermek közösségi terek kialakítása: -játszóterek fejlesztése és kialakítása (park, Bem u.) - az Erzsébet tér felújítása, itt a szobor talpazatra szobor megvalósítása ill. elhelyezése pályázati forrásból. - Kastélypark tava körül sétány kialakítása, padok telepítése - Pajtaszínház megvalósítása / Leader pályázat sikere esetén / - A nyilvánosság, a tájékoztatás erősítése : a Hírmondó minőségi fejlesztése A helyi filmarchívum digitalizálása A bakonyszombathelyi WEB lap megújítása II) Az Önkormányzat szabadon vállalható feladatainak ellátása : Az Önkormányzat szabadon vállalt feladatai a helyi közszolgáltatások körében különösen : a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés. a közterületek fenntartása, a helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, a közművelődés és a sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Az Önkormányzat szabadon vállalható jövőbeli feladatai konkrét megvalósítása:

3 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 3 Elsőbbséget élvez a tornacsarnok és az óvodaprogram, mely a középtávú terv része. A felsorolt pályázati programok ill. projektek megvalósítása pályázatfüggő, tehát sikeres pályamunka a kivitelezés feltétele. 1.) Közös, kistérségi partnerséggel való EU-s pályázatok megvalósítása Natúrpark létrehozása, megvalósítása a Bakonyalján: Bakonyszombathely vonatkozásában kemping és információs fogadóállomás kiépítése, tanösvény továbbfejlesztése, Tourinform Iroda modernizációja, kerékpárút létesítése, /tervek készítése folyamatban / Megvalósítás : pályázati forrás esetén Termálvíz kutató fúrás és megvalósíthatósági tanulmány 2.) Önkormányzati fejlesztési pályázatok: 2.1 Intézményi infrastruktúrafejlesztés a.) Tornacsarnok megvalósítása / 170 m. Ft, Norvég Alap pályázat / b.) Óvoda felújítás / 40 m Ft / ill. új óvoda megvalósítása -mindkét esetben fejlesztési terv, tervdokumentációk c.) Művelődési Ház sátortetővel való ellátása / 25 m Ft/ d) Orvosi rendelő bővítése / 8,5 m Ft / e.) MFR épület funkcióval való betöltése f.) iskola- és falumúzeum megvalósítása 2.2. Faluközpont fejlesztés [./ Kossuth L. u.: esővíz csatornák lefedése, parkolók, gyalogos átkelőhelyek megvalósítása. müv.ház melletti telek megvásárlási és közcélú hasznosítása II./ Széchenyi és Jókai utca, valamint a római katolikus templom környékének felújítása, III. /A volt TÜZÉP telep rehabilitációja. parkosítása, a Kastélyparkhoz illesztése Megvalósítás: pályázati forrás esetén, a pályázattól függően ütemezve Feladat: - régi iskola funkciójának meghatározása /múzeum - rehab munkahely / - Művelődési Ház melletti telek megvásárlása (kb. 5 millió Ft) -TÜZÉP telep rehabilitációjának tervezése (2 millió Ft) 2.3. A Kastélypark rekonstrukciója (18.7 m FT ) - Feladat: tervezés (kb. 1 millió Ft) - Döntés: szabad területek funkciója - felújítandó területek : 1. A tanösvény övezetei, 2. Volt Tüzép, 3. Teljes park 2.4. Rehabilitációs munkahely-teremtés - Döntés: helyszín meghatározás - Feladat: tervdokumentációk készítése 2.5. Ipari terület vállalkozói övezetté való alakítása - tervdokumentáció - osztatlan közös tulajdonban lévő telekingatlanok felvásárlása - vízrendezés 2.6. Útfejlesztés: Dózsa György utca felújítása - Feladat : tervdokumentáció 2.7. A.) Járdafelújítás: - Széchenyi utca és Jókai utca -Dózsa György utca megrongálódott szakaszai B.) Kisebb szakaszokon új járdák építése ill. régi járdatestek felújítása 2.8. Belvízelvezetés: a megrongálódott belvízelvezető csatorna-szakaszok felújítása 3. Kisebb volumenű, EU pályázatba is illeszthető projektek- - pálvázatok függvényében: 3.1. Buszvárók felújítása, új buszvárók létesítése 3.2. Polgármesteri Hivatal tetőzetének felújítása, a palatető kiváltása, parkoló bővítés 3.3. Parkosítás (fásítás, virágosítás) folytatása 3.4. A római katolikus templom melletti épületegyüttes felújítása, funkcióval való ellátása 3.5. A régi temető rehabilitációja 3.6. Új utca nyitása, közművesítése, útlap kialakítása 3.7. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület épületének felújítása 3.8. A MÁV állomás felújítása a MÁV-val közösen, vagy új funkció 3.9. Terek rendezése: Erzsébet tér, Petőfi utcai tér. evangélikus templom tere, német-falusi háromszög, újtelepi játszótér, régi iskola parkja Négyes kereszteződés: körforgalom, vagy egyéb módon történő forgalomcsillapítás Az iskolaudvar hátsó és középső részének parkosítása A tanösvény újratáblázása

4 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 4 4. Potenciális lehetőségek, vállalkozásokkal együtt - pályázatok függvényében : 4.1. Bioüzem- bioültetvények 4.2. Szélerőmű park 4.3. További alternatív energiaforrások kiaknázása 4.4. Falusi turizmus szálláshely kialakítása III. Adópolitika - a helyi adók szinten tartása ill. inflációkövető növelése IV. Szolgáltatások - a helyi kábel tv- t érintő problémák rendezése a lakossággal közösen a hulladékszállítási díj arányosabbá tétele FOLYTATÓDIK A FŐUTCA JÁRDAFELÚJÍTÁSA Március 26-án megkezdődött a Kossuth Lajos utca teljes felújításának és térkövezésének 2. üteme, a páros oldal kiépítésével. Az első héten még csak az előkészítés, talaj rendezés és bontás jelezte az elkövetkezendő kivitelezést. Április elején megindult a járdaszegély kiépítése és betonozása, mely most a Coop ABC-nél tart. és vonzereje. Megvalósul a Képviselő-testület egyik legfőbb célkitűzése : a főutca, ezzel pedig a faluközpont felújítása. A fejlesztés járdát érintő összköltsége: Ft. ehhez járul még a belvízelvezető árkok lefedése, parkosítás - így a teljes beruházás összköltsége kb. 16 millió forint lesz a tervek alapján. Az Önkormányzat a megyei területfejlesztési tanácstól 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a fejlesztésre a Területi Kiegyenlítő Alapból. A kivitelező felújítja - külön megállapodás alapján - a portákhoz tartozó hidakat is. Ez gyakorlatilag egy új bejáró útalapot és murvaborítást jelent. Erre azonban már a pályázat nem nyújt anyagi fedezetet, így az igénylők egyedi megállapodás alapján ezt a kivitelezővel egyeztethetik. Tavaszi munkák Közterületek - parkolók kialakítása Április l-jétől újra indult az Önkormányzat közmunka programja. Elsőként a közterületek rendbe tétele szerepel az elvégzendő feladatok sorrendjében. Párhuzamosan megindult a Faluközpontban kialakítandó parkolók tereprendezése. A tervek alapján év elejéig a Kossuth utca járdatestének mindkét oldala felújul, esztétikus térkő-borítással. A generál kivitelező - az Önkormányzat által kiírt pályázat elnyerésével - Juhász István kisbéri magánvállalkozó évben a páratlan oldal négyes kereszteződésig terjedő szakasza, 2007-re a páros oldal, míg 2008 elejére a páratlan oldal befejező, Árpád utca felöli része van beütemezve. A pályázati forrás segítségével történő fejlesztéssel megújul faluközpontunk, annak képe A hivatal és az orvosi rendelők előtti sövény áttelepítésre kerül a műv. ház mögötti aszfaltos kézilabdapálya zöldövezetébe. Az így nyert tér, valamint a belvízcsatorna lefedése lehetőséget ad gépkocsi parkolók megvalósítására. A tervre a

5 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 5 Képviselő-testület pályázatot nyújt be a regionális kezelésben lévő Területi Kiegyenlítő Alapra. Az Önkormányzat az önerőre költségvetésében megfelelő forrást is biztosított éves költségvetési rendeletében. Jegyzői pályázat kiírása Dr. Döbrössy Adrienn jegyző pályázatot nyert Csorna város jegyzői állására Megválik jegyzőjétől Bakonyszombathely Önkormányzata. Dr. Döbrössy Adrienn, aki január l-jétől irányította a helyi Polgármesteri Hivatalt, új munkahelyre távozik. Jegyzői pályázatot nyert Csorna város jegyzői állására április l-jétől történő alkalmazással. Dr. Döbrössy Adriennre mind a Képviselőtestület, mind pedig a hivatali dolgozók, községi intézményvezetők szerint a jó munkatársi viszony, komoly szakmai felkészültség és igazi hivatástudat volt a jellemző az itt töltött több mint 4 év alatt. Igen jó kapcsolatot épített ki mindenkivel, akivel munkakapcsolatba került. A Képviselő-testület is nagyra becsülte munkáját, melyet több alkalommal is kifejezésre juttatott. Jegyzőnk konfliktusmentesen intézte a legkényesebb kérdéseket is és - mint azt az utolsó testületi ülésen kifejtette - jó közérzettel végezte közöttünk munkáját. Mint elmondta, öröm volt olyan helyen dolgozni, - és ez külön értelmet is adott munkájának, - ahol épül-szépül a település és örvendetes folyamatok zajlanak. Dr. Döbrössy Adrienn megítélése a kistérségben és szakmai körökben is kiváló. Valamennyi bakonyszombathelyi kollégája sajnálja távozását, de egyben örül is előmeneteli sikerének. LAKOSSÁGI FELHÍVÁS KÖZTÉRI FÁK GONDOZÁSÁRA Bakonyszombathely Önkormányzata és a helyi Faluszépítő Egyesület a parkosítás és fásítási akciók eredményeképpen többszáz facsemetét ültetett el a községben. Kérjük a tisztelt lakók, érintettek közreműködését az új és a régebbi ültetések rendszeres öntözésében és gondozásában. Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan állandó személyzettel, mely ezt a feladatot folyamatosan meg tudná oldani. Ugyanakkor a település összképét, vonzerejét nagy mértékben növelik a kiültetett növények ill. díszfasorok. Az új ültetéseket - száraz időjárás esetén - legalább kétnaponta egyszer meg szükséges öntözni. A fa körül a föld tölcséres kialakítása szintén fontos a fejlődés szempontjából. Szíves közreműködésüket az Önkormányzat és a Faluszépítő Egyesület nevében köszönjük. MEGHÍVÓ Az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.Tv. 12 / 2 / bekezdése alapján a Képviselő-testület üléséi április 23-án / hétfőn / 16 órára összehívom. Az ülés helye : Községháza tanácsterme. A testületi ülés nyílt. NAPIREND 1./ A évi költségvetési terv zárszámadása Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester Előadó : Janó Tiborné pénzügyi főelőadó 2./ Tájékoztató az éves ellenőrzésekről Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 3./Tájékoztató a tervezett közmunkaprogramról, a parkoló-kialakítások tervezett munkálatairól. ütemezéséről Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 4./ A 2008-as évfordulós tervek és ünnepségek előkészítésének forgatókönyve Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester, Géringer Istvánná közm. igazgató 5./ Pályázatok benyújtása, tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok megvalósításáról Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 6./ A Kastélypark felújításának helyzete Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 7./ Egyebek Pintér Lajos Polgármester

6 2007. ÁPRILIS HÍRÜNK A MEGYÉBEN 2007-március 20. KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP ÜNNEPI MŰSOR A GYEREKEK KEDVÉRE BAKONYSZOMBATHELYEN A Bakonyalján március 15-ét nemcsak beszédekkel, hanem versekkel, jelenetekkel, műsorszámokkal is ünnepelték. Bakonyszombathelyen. hosszú éveken keresztül a Rockszínpad szolgáltatta a műsort az ünnepi alkalmakra. Az a felismerés késztette változtatásra a bakonyszombathelyieket, hogy a rendezvényeken a szónokok és maguk a műsorok is inkább a felnőtteknek szólnak, pedig a közönség soraiban ott vannak a gyerekek is. Ezért idén, egy ifjúsági színdarabot mutattak be, Kozma Imre Petőfi szülei című játékát. Ez indirekt módon mondja el a nézőknek, főként az iskolásoknak, az ifjúságnak március 15. eseményeit. A darabot Pintérné Ballabás Márta vitte színre. A díszletet a már jól ismert falukép szolgáltatta, a jelmezeket népies ruhákból válogatták. HÍRMONDÓ 6 Az alkalmi együttes a kistérségi művelődési központ színtársulatának tagjaiból, bakonyszombathelyi amatőr színjátszókból és iskolásokból állt össze. Jámbor Lajos játszotta Petrovicsot, Morvai Anett Petőfi anyját, Kastély Máté a költő öccsét. Pintér Noémi pedig Zsuzsi nénit, a költő dajkáját. Fellépett még Kolonics Gergely Petőfi tanítja szerepében, Bozori Szabolcs kereskedőként. Dákai Frida volt a szomszédasszony és Jakab Ádám képviselte a fiatalokat március 19. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP BAKONYSZOMBATHELYEN ZÁRULT AZ AMATŐR NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL Az ünnep előestéjén, Bársonyoson kezdődött, s vasárnap délután Bakonyszombathelyen zárult a XIV. Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál. A művelődési házban Pintér Lajos polgármester köszöntötte az eseményen megjelenteket, köztük a kistérség településeinek polgármestereit, a különböző népművészeti ágak szakmai vezetőit és Letenyei Gábort, aki a fesztiválprodukciókat értékelte. Beszédében kiemelte: ha valaha megírják a Bakonyalja kultúrtörténetét, abban jelentős helyet kell kapjon a Bakonyi Népművészeti Fesztiválok sora. és a rendezvények által éltetett térségi folklór mozgalom. Bakonyszombathelyen pedig fontos szerepet játszott a fesztivál és a mozgalom életre hívásában végén itt született meg a gondolat, egy térségi népművészeti fesztivál megrendezéséről. A következő év tavaszán egy kistérségi fesztivált rendeztek, amelynek szervezésében a művelődési ház és a polgármesteri hivatal mellett Koncz Anna néptáncpedagógus, és Kastély Attila citera népművész játszotta a főszerepet. Az első Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztiválon március közepén - két nap alatt 30 hagyományőrző népművészeti csoport, mintegy hatszáz szereplővel vett részt. Pintér Lajos a térség folklórmozgalmának fellendítésében meghatározó személyiségként említette Túri Györgyöt, Bódai Julianna Évát és Miszlai Lászlót. De szólt a bakonyszombathelyiek vendégszeretetéről és áldozatvállalásáról, amellyel az álom megvalósulását segítették.

7 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 7 A fellépők sorát a Bakonyszombathely Óvoda Nép tánccsoportja nyitotta. Támtomné Bors Anikó művé szeti vezető irányításával a közelgő húsvéti ünnepek re emlékeztetett kedves játékuk. Többször is vastapsra ragadtatták a közönséget. A gá la kezdetéig dalkörök, tánccsoportok váltották egy mást a színpadon, színes kavalkádot teremtve. Népdalkörünk a színpadon A vendéglátók a sok tapson túl ajándékkal is kedves kedtek a fellépőknek és a közönségnek: a gálaműsoron fellépett a híres Csillagszemű Táncegyüttes, a magyar táncművészeti élet egyik legrangosabb társulata. A csoportok pedig Csótár Zoltán kisbéri keramikus nép művészeti figuráját kapták jelképes ajándékként. A fesztivál négy napja alatt kilenc településen több mint száz műsort láthatott a közönség a mintegy ezer ötszáz fellépő jóvoltából. Jövő márciusban jön a foly tatás március 22. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA CSILLAGSZEMŰ NÉPTÁNCVARÁZSLAT Pántlika Néptáncegyüttes Bakonyszombathely GÁLA BÁRSONYOSTÓL BAKONYSZOMBATHELYIG SZÓLT SZÉPEN A DAL A FESZTIVÁLON Tavaszka Néptácegyüttes Bakonyszombathely A Japánt is megjárt Csillagszemű Gyermektánc együttes fellépésével zárult vasárnap a 14. Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál. A rendezvény meg álmodója, Pintér Lajos bakonyszombathelyi polgár-

8 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ mester büszke arra, hogy falujában évről évre egyre több népművészeti csoport lép színpadra. Kisbéri Kistérség. Késő délután érkeztünk meg a 14. Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál (BANF) záró rendezvényének helyszínére, Bakonyszombathelyre. A programnak helyet adó művelődési ház az idén is kicsinek bizonyult: a műsorszámokra gyak ran olyan sokan kíváncsiak voltak, hogy a színházte rem bejáratánál szinte lépni sem lehetett. Vitathatatlanul a budapesti Csillagszemű Gyermek tánc együttes előadása az est fénypontja. Erre garan cia a két művészeti igazgató és koreográfus, Tímár János és felesége, Böske. A férj tíz évig a Magyar Állami Népi Együttes igaz gató-koreográfusa volt, a feleség ugyanitt szólista és tánckarvezető. Bakonyszombathelyre nem ők, hanem Mátyás fiuk kísérte el a táncosokat. A csapatot színpadra lépésük előtt kerestük fel öltö zőjükben. 8 Előbb Mayer Orsolya asszisztenst szólítottuk meg. A fiatal lány igazított még eget táncostársa hajfonatán, majd mesélni kezdett az együttesről. - A Csillagsze műeket 450 fiatal alkotja. A legfiatalabb tag hároméves, de az ős alapító tagok alig múltak húszévesek - mondta. A kisebb fellépésekre nem meg el mindenki, de gyak ran látni tőlük közös produkciót az Operett Színház ban vagy a Vígszínházban. Bakonyszombathelyre nyolc pár érkezett. Külföldi fellépéseiket, elismeréseiket hosszasan sorolta: Ma gyar Örökség Díj, Európa Díj, rendszeres bemutatko zások Japánban, legközelebb Hongkongba repülnek. A világszerte híres Tímár-módszerről már Mátyás be szélt. - Édesapán hitvallása szerint minél több gyer mek minél kisebb korban ismerkedjen meg az eleve nen élő néptánc és népzene hagyományával. Koreog ráfiáit Japánban, Angliában is alkalmazzák.

9 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 9 Újból benéztünk a színházterembe. A szákszendi Tüsköm Néptáncosai ropták. Az apró gyerekek élő hegedüszóra táncoltak. Sok fellépő az előadás után is maradt. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a közönség soraiban néptáncos ruhás szereplők is ültek. A helyi népdalkörnek Pintér Lajos is lelkes tagja. - Bár már az alakulásnál is ott voltam, inkább a közösség miatt énekelek még mindig - mondta szerényen a műsorszám után, már a színfalak mögött. Át is térünk a nagy múltú fesztivál történetére, hiszen annak idején a faluban rendezték meg először. Hogy miért ereszthetett gyökeret a térségben a programsorozat? Erre a kérdésre a polgármester szerint egyszerű a válasz: a rendszerváltás után minden faluban fontos kérdés volt az identitástudat, sorra alakultak a népi együttesek a térségben is. Az utánpótlás is adott, bár a jövőt nézve már egy kicsit borúlátó. - Mi lesz a fesztivállal húsz év múlva? - kérdezi saját magától. - A színpadon inkább idős arcokat láttam... A színpadon tovább fokozódik a hangulat, amikor a súri néptáncosok kezdik el műsorukat. A zenét szolgáltató magnó váratlan leállása után fergeteges táncot mutattak be. A Csillagszeműek előadására, ha lehet, még többen szerettek volna bepréselődni a nézőtérre. A profi előadás alatt több öltöztek át a fiatal művészek. Egymást váltották a különböző koreográfiák: szatmári, tyukodi, üveges. Bámulatos, hogy a színpadon mindenkinek megvolt a saját pontos helye. Népünnepély A fesztivál ugyan Bakonyszombathelyről indult, de ma már Somogyi Lászlóné, a Wass Albert Művelődési Központ művelődésszervezője fogja össze a programokat. Vele a kisbéri helyszínen találkoztunk. Akkor mesélte, hogy a fesztivál legnevesebb együttesét, a Csillagszemű Gyermektáncegyüttest a fővárosi Hagyományok Házában látta fellépésükön. Meghívta a csapatot a BANF-ra. A sokéves tapasztalat mondatta vele, hogy a falvakban jóval több érdeklődőt vonzanak a műsorszámok. A községekben valódi népünnepély a fesztivál. Müllner Helga március 22. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 24 ÓRA DIGITÁLIS SULIBAN TANULHATNAK A DIÁKOK Bakonyszombathely Elnyerte végleges formáját az iskolában a Digitális suli". Ehhez az Önkormányzat a HEFOP pályázaton nyert el 17 millió forintot - tudtuk meg Pintér Lajos polgármestertől. Mind a tizenkét iskolai tantermet interaktív táblával szerelték fel, ezeket egy központi szerverrel kötötték össze. Hat tanteremben rögzített a projektor és számítógép, a többiben mobil rendszer segít. A táblákra újjal vagy elektronikus tollakkal írhatnak a diákok. A szemléltetés mellett azért is hasznos a rendszer, mert rögzíti a tanulók feleletét, vagy éppen a tanár vázlatait. ANYAKÖNYVI HÍREK M. H. Köszöntjük községünk új állampolgárát: Reszler Rozália Bernadett és Csikár Attila kislányát Csikár Biankát Búcsút vettünk elhunyt állampolgárunktól: Kiss Lászlótól (Dózsa u.)

10 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 10 EGYHÁZI HÍREK Ünnepek és események április hónapban : Április 15.Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja Április 23.Szent Adalbert /Béla/ püspök vértanú ünnepe Április 24.Szent György vértanú ünnepe Április 25. Szent Márk evangélista. Április 29. Vasárnap. Papi hivatások vasárnapja. Országos gyűjtés a papnevelés céljaira..a szentmisében búzaszentelés. imádság a jó termésért. Akik 4. osztályosok és felkészültek az elsőáldozásra /hittan+szentmise/ május 20.án lesznek elsöáldozók. /Urunk Mennybemenetelének ünnepe/ A megújított képviselőtestületet érsek atyánk Dr. Márfi Gyula 1 évre megerősítette tisztségében. Képviselőtestület tagjai: Templomatya: Csikar Imre. képviselők: Marancsák Antal. Janó Attila. Markovics József. Fogl Lajos. Sajner Imre. Kolonics István. A kinevezett képviselők rövidesen egy vasárnapi szentmisében esküt tesznek. A februárban megtartott egyházközségi megbeszélésen a képviselőtestület Megerősítette a 2005 áprilisi határozatát, hogy akik huzamosabb ideig elmaradnak az egyház támogatásától. amikor szolgáltatást kérnek egyházuktól. 10 évet kell pótlólag rendezni. A templom külső tatarozására egy komolyabb összeget kell gyűjteni, hogy a pályázathoz az önrésszel hozzá tudjunk járulni. Ezért adományt kérünk és várunk híveinktől. Ez az én jubileumi Szent Imre év. Szent Imre herceg /Szent István király és Boldog Gizella fia/ 1007 ben született. Mivel templomunknak Szent Imre titulusa, védőszentje, kiemelt ünnepséggel szeretnénk megünnepelni idén a búcsút. Már most kell készülnünk erre a szép ünnepre hogy mindannyiunk lelki megújulására váljon, /vers, felnőttek, férfiak-nők olvasása, asszisztenciás szentmise, vendég atyával stb. Ötleteket és segítséget várok a hívektől. Farkas József Plébános Az evangélikus egyház hírei "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen!"jn 3,16 Hadd köszöntsünk mindenkit. Krisztus Urunk halálának és feltámadásának ünnepnapjaiban, az evangélium szavaival! Az örömhírnek ez az összefoglalása, csodálatosan fejezi ki mindazt, amit ezek a napok is üzennek, hogy az Isten szeretetből nem engedte, hogy elvesszünk a bűnben, hanem megadta és megadja a szabadulást. Ha azt kellene megfogalmaznunk, hogy mit jelent ez. akkor nagyon egyszerűen annyit mondhatnánk: a létezést. Mi is ennek köszönhetjük az életünket, ezért kell hálát adnunk! Ámen! Egyéb híreink: A gyülekezetünk presbitériuma által megvitatott zárszámadást és a jövő évi költségvetést a gyülekezet közgyűlése március 11-én elfogadta. Majd meghallgattuk lelkészünk beszámolóját a tavalyi év Pontosabb történéseiről, eseményeiről. Március 31-én kitakarítottuk templomunkat. így a virágvasárnapi istentiszteletet már itt tarthattuk. Köszönjük mindenkinek a segítségét! A napokban megkezdődik templomunk külső felújítása az állványozással, reményeink szerint ez az első lépcsője a teljes felújítási folyamatnak. Megújult gyülekezetünk internetes oldala, amelyen aktuális információk-, istentiszteleti és egyéb alkalmak időpontjai-, valamint táborok és egyéb gyülekezeti alkalmak leírása és képei találhatók. Elérési cím: Hadd hívjuk fel a figyelmet nagyünnepi istentiszteleteinkre: Nagypéntek: 11 óra /úrvacsorás/ Húsvét vasárnap: 11 óra /úrvacsorás/ Húsvét hétfő: 11 óra Jöjjünk ezekre az alkalmakra, és hívogassunk másokat is!

11 2007. ÁPRILIS HÍRMONDÓ 11 a gyermekekkel, mégis egy tekintélyes, helyénvaló apai mondat mindig megtermi jótékony gyümölcsét. Egyre nagyobb hallgatóság előtt - ezúttal a házaséletről A Hit Gyülekezete rendezésében immáron negyedik alkalommal hallhattunk a tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskolában a családról, a családon belül folyó sokszínű életről. Február 22-én nem mindennapi, mondhatni különleges előadás hangzott el a szexualitásról, a gyermekvállalásról és a gyermeknevelésről. Különleges és nem mindennapi volt, mert Kulifai P. Mónika szakpszichológus nem a mai trendi" közállapotokat vázolta fel hallgatósága előtt. Elmondta, hogy a Biblia -mely a világ jelenleg legolvasottabb könyve - leplezetlenül beszél a szexuális életről, és azt jó dolognak, örömforrásnak tartja a házasságon belül. A férj és feleség közötti harmonikus házasélet nem pusztán testi vonzalom. A tartalmas szexuális élet alapja a hűség, az egymásért letett élet és a másik fél kölcsönös tisztelete, ami egy egész emberöltőn keresztül tud örömöt, beteljesedést adni. A csupán testi vágyakon, a pillanatnyi élvezet hajszolásában kimerülő önző szexuális élet kiégett, torz, fásult személyiséget hoz létre. Ugyanúgy a napjainkban egyre inkább elharapózó pornófüggőség és önkielégítés is, ami a házasságokban komoly problémákhoz és személyiségzavarhoz vezethet. A gyermekneveléssel kapcsolatosan is fontos gyakorlati tanácsokat kaphattak a résztvevők a hat gyermeket nevelő pszichológusnőtől. Ennek a nem könnyű feladatnak a legnagyszerűbb és legfontosabb kelléke a szeretet, amit gyermekeink igencsak igényelnek, és nagyon értékelnek. Sok tennivalónk mellett kell, hogy legyen elkülönített időnk gyermekeink számára, hogy beszélgessünk velük, képbe kerüljünk problémáikat, nehézségeiket, örömeiket illetően. Ugyanakkor hangsúlyt kell tenni a következetes korrekcióra is úgy, hogy közben pozitív jellemvonásaikat is kiemeljük. Az így kialakított, felépített kapcsolat által stabil, egészséges lelkű gyermekek növekedhetnek fel. Az előadó kiemelte az apák szerepét. Bár jórészt az édesanyák töltenek több időt Március 8-án nőnap alkalmából a Nőket érintő kihívások"-ról lesz szó: házasélet - szülés - család - karrier - klimax témakörei lesznek terítéken. Nem csak nőket, minden érdeklődő várnak a szervezők. A Hit Gyülekezete Kisbéri tagjai is ajánlják sok szeretettel figyelmükbe az előadássorozatot, valamint hívnak minden kedves érdeklődőt péntekenként este fél hétre az Ipartestületek Székházába Kisbérre, ahol Bibliai igazságokról hallhatunk bővebben. Információ kérhető a 30/ es telefonszámon. Szívesen eldöntené, hogy az állam mire költse az Ön pénzét? Tudja mennyi esélye van erre? Legalább 1%. Segítse a HITet, hogy a HIT is segíthessen! Örömmel várjuk adója 1%+1%-ának felajánlását! Az Ön segítsége semmibe nem kerül Önnek. Adóját be kell fizetnie - de kétszer 1% erejéig meghatározhatja, mire fordítsák. A HIT Gyülekezete technikai száma: A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány adószáma: Horváth Levente Ászár ISKOLAI HÍREK Megyei népdaléneklő verseny Március 23-án kora délután megrendezték Tatán, a Fazekas Utcai Ének-zene Általános Iskolában a népdaléneklő verseny megyei fordulóját. Iskolánkból Wacha Brigitta 6. osztályos tanuló vett részt ezen a megmérettetésen. Minden versenyző felkészülten érkezett, és színvonalas produkciókkal gazdagították a jelenlevő hallgatóságot. 10 népdal közül egyet a versenyző, egyet pedig a zsűri választott. Brigitta most az országos versenyre nem jutott tovább, de színvonalas előadásával remélem továbbra is megörvendeztet minket. Szteblák Zsuzsa

Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat!

Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! 2007. MÁJUS XVII. ÉVFOLYAM Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! Kedves Édesanyák! Kedves Gyerekek! Tisztelt Vendégeink! Végre kinyíltak az orgonák. Az orgonák nem csak a sok zöldellő-virágzó

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Befejeződött a Faluközpont felújításának, kiépítésének 1 üteme! Köztéri utcabútorok a főutcán Május utolsó napjaiban lezárult a település

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2006. MÁRCIUS XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM- ÁRA: 90 FT

MEGHÍVÓ 2006. MÁRCIUS XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM- ÁRA: 90 FT 2006. MÁRCIUS XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM- ÁRA: 90 FT MEGHÍVÓ NEMZETI ÜNNEPÜNK KÖZSÉGI ÜNNEPSÉGÉRE ÉS A BAKONYI FESZTIVÁL PROGRAMJAIRA, MELYET MÁRCIUS 14-ÉN / KEDDEN / 16.30 ÓRAI KEZDETTEL TARTUNK : Tisztelettel

Részletesebben

A Nagyigmándi Napokon ünnepeljük a 775 éves évfordulót

A Nagyigmándi Napokon ünnepeljük a 775 éves évfordulót XVIII. évf. 5. szám 2008. május A Nagyigmándi Napokon ünnepeljük a 775 éves évfordulót Nagyigmánd 775 éves ebben az esztendőben. Ez a szép kor nagyon kevés településnek adatik meg. Persze a mindennapi

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük,

A követ a sírtól elhengerítve találták. az Úr Jézus testét. Történt pedig, hogy amíg ezen tanakodtak egyszerre két férfi állt ott mellettük, Elfogadták a rendőrkapitányi beszámolót A márciusi képviselõ-testületi ülésén a város önkormányzata elõször a lejárt határidejû határozatokról hallgatott meg tájékoztatót szó esett a belterületi belvízrendezési

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

Sokat fejlődött az Önök városa

Sokat fejlődött az Önök városa Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 9. szám 2014. május 23. Esély a gyermekeknek Sokat fejlődött az Önök városa Bajnok

Részletesebben

Köszöntés 2013 karácsonyán

Köszöntés 2013 karácsonyán XIII. évfolyam. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Köszöntés 20 karácsonyán Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács ev. 2,4 Minden évben megállít

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K é p e s t

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Újdonságok az iskolában A Váli Mesevölgy Óvoda hírei Kívánok mindannyiunknak sikerekben gazdag, vidám, élményekkel teli 2013/14-es tanévet! Szabó Éva igazgató tanévkezdő írása. Intézményünk augusztus óta

Részletesebben

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IX. évfolyam 7. szám 2014. július HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Maros-völgyi LEADER Egyesület Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

Megújul a jövő évre a huszárkiállítás Sárváron

Megújul a jövő évre a huszárkiállítás Sárváron www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 11. szám 2014. május 30. SÁRVÁRI HÍRLAP Újabb erdei rendelő a Petőfi Óvodában Május 9-én pedagógiai napra hívott minden érdeklődőt

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő

Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő 2007. május 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 5. szám 2007. május Ára: 150 Ft Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő Az abonyiak csak álmodozni mertek arról, hogy egyszer a helyi strandon

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megye értékei 2014. március 25-én került megrendezésre a Békés megye értékei címet viselő szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Békés Megyei

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 5. szám 2015. május Majális és Európa nap AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9. TEL.: +36 (23) 524 028 WEB.: WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU Migrain

Részletesebben