Szorgoskodnak a kivitelezők

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szorgoskodnak a kivitelezők"

Átírás

1 Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 2. szám február Mentőállomás létesítéséről döntöttek a képviselők Az Országos Mentőszolgálat január 14-én egy levelet jutatott hozzánk, melyet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Központi Költségvetési Szervek Elhelyezéséért Felelős Igazgatóság igazgatója írt az A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az elmúlt napokban értesítette Jánoshalma Város polgármesterét, hogy a KEOP-1-2-0/2F/09 konstrukcióra benyújtott Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása című, KEOP-1.2.0/2F/ azonosító számú pályázatát az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt megvalósításához a forrás támogatás részét a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság, az ISSN önrészt Jánoshalma Város Önkormányzata a Jánoshalmi Víziközmű-társulaton keresztül a lakossági előtakarékosságból biztosítja. A pályázattal kapcsolatos további teendőket a jelenlegi projektmenedzsment csapat határozza meg. Fontos megemlíteni, hogy ez a pozitív döntés felgyorsítja a beruházás megindításának folyamatát. Reméljük, hogy a jogszabályi környezet lehetővé teszi, hogy a gyakorlati megvalósítás az idei év második felében elinduljon. A évi közfoglalkoztatásról A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormány rendelet értelmében a január 1-től a közfoglalkoztatás az önkormányzatok és intézményeik, társaságaik számára az alábbi két típusú lehet. - Rövid időtartamú (4 órás, 2-4 hónapig tartó), valamint - Hosszabb távú (6-8 órás, 2-12 hónapig tartó), támogatási formára lesz lehetőség. folytatás a 2. oldalon Települési energiastratégia kidolgozása Napjainkban sok más országhoz hasonlóan hazánk energiagazdasága is mind komolyabb problémákkal néz szembe. Magyarország energetikai struktúrája a külföldről vásárolt, egyre dráguló és döntően foszszilis energiahordozókra épül, amely kombináció sem környezeti, sem ellátás-biztonsági szempontból nem szerencsés. A kialakult helyzet kezelése az energiatakarékosság, energiahatékonyság és energiabiztonság hármasának együttes szem előtt tartásával lehetséges. folytatás a 2. oldalon Tájékoztató a belvízvédekezésről OMSZ-nak. Ezen kívül az OMSZ egy Kötelezettségvállalás közérdekű célra című megállapodás tervezetet is küldött önkormányzatunk számára. folytatás az 5. oldalon Jánoshalma megnyerte a szennyvízberuházás pályázatát A támogatás mértéke: Ft Megújuló energiaforrásokról általánosságban A belvízi elöntöttségre való tekintettel Czeller Zoltán polgármester úr január :00 órától II. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el a város területére. A védekezési munkák a Fürdő utcai tó lecsapolásával megkezdődtek, és a cikk megjelenésének idejére már befejeződnek. folytatás a 3. oldalon Jánoshalma Város hivatalos honlapja: Lapszámaink itt is olvashatóak! Szorgoskodnak a kivitelezők Vannak látható jelei, hogy nagy erőkkel folyik a Kulturális Központ bővítése és felújítása. Kinőtt a földből az új épületszárny, mely rendezvényeknek lesz majd otthona. De a régi épület is jelentős belső átalakuláson esik át. Elég bepillantani az ablakokon, vagy ellesni egy óvatlan pillanatot, mely látványos része a kivitelezésnek. A közelmúltban például sok ember rácsodálkozott, s mi több örökítette meg telefonja segítségével a szokatlan látványt, amikor a mixer kocsiból jutatták be a betont az épület személyi bejáratán keresztül. Az utca embere számára is látható, hogy felgyorsult a kivitelezés tempója. Reméljük, hogy ez a minőséget nem befolyásolja. Az ezerarcú kultúráról szóltak Az Új Széchenyi Terv a talpra állás, megújulás és felemelkedés fejlesztés politikai programja. A makroökonómiai adatokban a válság és egyéb tényezők miatt számottevő változások következtek be. A 2010-re előre jelzett 4,5 % -os növekedés helyett, épphogy kimutatható 1%-os növekedést tapasztaltak az elemzők. Mivel makrogazdasági stabilitást nem sikerült megteremteni, a foglalkoztattak száma is eltérést mutat a tervezettekhez képest. Pozitív irányba mozdultak el a folyamatok a kutatás és fejlesztési beruházások terén höz képest re a K + F ráfordítások Magyarországon 44%-kal növekedtek. A GDPhez viszonyított arányuk a 4 év során 0,94%-ról 1,15%-ra nőtt. Ami azonban még mindig jelentősen elmarad az EU átlagától és az Európa 2020-as program 3%-os célkitűzésétől. A ráfordítások növekedésének motorja egyértelműen a vállalati szféra volt: a növekedés közel 90%-a innen érkezett és költségvetési kutató helyek K+F ráfordítása stagnált. Az Új Széchenyi Terv célja, hogy Magyarország újra a legversenyképesebb országok közé kerüljön. Ezért a Az új Széchenyi Tervről 2014-ig elérendő célok - a beruházási ráta 17%-ró 25%-ra növekedjen az 1%-os GDP növekedés 4-6 %-ra emelkedjen. Közel ezer munkahely teremtése. A gazdasági növekedés az Új Széchenyi Terven keresztül tud megindulni, ebben a hangsúly a termelő és a technológiai szektoron lesz. Az Új Széchenyi Terv, az első Széchenyi Tervhez képest több új kitörési pontot is tartalmaz. Így az egészségipar fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, köztük a gyógyászati beruházásokra és a gyógy turizmusra. Emellett a zöld gazdaság is új kitörési pontnak számít, valamint a foglalkoztatás erőteljes növelése is a prioritások között szerepel. Konkrét pályázati lehetőségek a z Új Széchenyi Terv keretében: első körben január 17-től 16 db konstrukcióra lehet pályázni, közlekedés fejlesztésre, atipikus foglalkoztatás fejlesztésre: 597,5 milliárd Ft értékben. Második körben március 1-től 78 konstrukcióra lehet majd beadni pályázatokat, vállalkozásfejlesztés, zöld gazdaság, közlekedésfejlesztés, foglalkoztatás, egészségipar, tudomány és innováció területeken Az emberi élet legmélyebb tartalma a kultúra, amely nem képek, könyvek és zenedarabok összes sége, hanem életforma. Márai Sándornak a Kassai őrjárat című művében megfogalmazott gondolat volt a mottója a Magyar Kultúra Napja alkalmából megtartott ünnepségnek. Jánoshalma Város Önkormányzata január 20-án délutánra invitálta a kultúra iránt érdeklődőket a VM ASZK Szakképző Iskola aulájába. Mészáros Szilárd a VM ASZK Szakképző Iskola diákja, Mizser Zsófia Hunyadi János Általános Iskola tanulója és a Szent Anna Katolikus Általános Iskola énekkara adott ízelítőt előadó művészi tudásából. Ezt követően dr. Bárth János néprajzkutató osztotta meg gondolatait az ezerarcú kultúráról, Raffainé Hajik Katalin naiv festő képei kapcsán. A naiv festő alkotásai még most is megtekinthetőek az iskolában 509,8 milliárd Ft értékben. Ez összesen 1107,3 milliárd Ft fejlesztési forrás a magyar gazdaságnak. Magyarország versenyképességének javítása 10 év alatt 1 millió új munkahely teremtése 7 kitörési pont mentén. Ezek legbb céljai 2011 január 17-én elindult Új Széchenyi Tervnek. A magyar kormány gazdaság fejlesztési programja választ ad az ország előtt álló kihívásokra és hosszú távon fenntartható növekedést biztosít. Az Új Széchenyi Terv 7 programja a következő: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program 2. Zöld gazdaság Fejlesztési Program 3. Otthonteremtési Program 4. Vállalkozásfejlesztési Program 5. Tudomány- Innováció Program 6. Foglalkoztatási Program 7. Közlekedésfejlesztési Program Az Új Széchenyi Terv megőrizte az első Széchenyi Terv titkát ( amely éppen 10 évvel ezelőtt vette kezdetét) : nyitott tervezésen és a vállalkozásokkal történő együttműködésen alapul. folytatás a 3. oldalon

2 2. oldal február A évi közfoglalkoztatásról folytatás az 1. oldalról A települések számára központilag került meghatározásra mindkét támogatási forma felhasználandó pénzügyi-, és minimálisan foglalkoztatandó létszám keret, melyek Jánoshalma esetében az alábbiak RÖVID IDŐ- TARTAMÚ KÖZFOG- LALKOZTA- TÁS HOSSZABB IDŐTARTA- MÚ KÖZ- FOGLAL- KOZTATÁS Minimális foglalkoztatotti létszám A 4//2004.(II.20.) NKÖM a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló rendelet 9. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat ben március 25-ig nyújthatja be pályázati igényét a lebonyolítással megbízott Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. A rendelet 8. (1) bekezdése kimondja: A közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló összeg a helyi önkormányzat által fenntartott, illetve az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel A Lajtha László Nonprofit Kft. az Önkormányzat hozzájárulásával jogosult a támogatás igénylésére, mivel Felhasználható pénzügyi kerete Ft Ft Ebből Bér és járulékra minimum Ft Ft Közvetlen költségekre maximum (munkaruha, egyéni védőeszköz, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, munkásszállítás) Önkormányzat által biztosítandó önrész 5% 10% A pénzügyi kereteket a Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint teljes egészében fel kell használni, a közvetlen költségek kerete munkabér és járulékokra is felhasználható. A felhasználható pénzügyi forrásra pályázati eljárás keretében igényelhető a támogatás, melyet az Önkormányzat a januári testületi döntést követően beadott a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Jánoshalmi Kirendeltségéhez. Az elbírálásra 8 napon belül kerül sor, azt követően 5 napon belül be kell nyújtani a munkaerő igényt a Munkaügyi Központhoz kiközvetítés céljából. A magas létszámú foglalkoztatás jelentős adminisztrációs és egyéb, a foglalkoztatással járó ügyintézés a hivatalra hárul, úgy, mint, foglalkozás egészségügyi vizsgálat teljes körű ügyintézése, a munkaszerződések megkötése, munkavédelmi oktatás, szabadságok nyilvántartása, bérkifizetések és minden adminisztrációs munka. A munkafegyelem biztosítása érdekében a rendkívüli felmondás jogszerűvé tétele érdekében szabályzat kerül megalkotásra. Akinek rendkívüli felmondással kerül felbontásra a szerződése az bérpótló juttatásában (2010. évben RÁT) sem részesülhet. Ahhoz, hogy az önkormányzati intézmények és társaságok a legkedvezőbb foglalkoztatási támogatásban részesülhessenek 95% és 90% - az Önkormányzatnak kell benyújtania a pályázatot mindkét rövid (4 órás) és hosszabb (8 órás) támogatási formára is. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület a rövid távú foglalkoztatásra biztosította a ,-Ft önerőt. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a testület ,- Ft önerőt szavazott meg a évi költségvetés terhére. A közfoglalkoztatási program végrehajtása egész évben folyamatosan történik. C. Z Új szabályok a közfoglalkoztatásban 02.hó 03.hó 04.hó Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltja fel, melynek összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege (28.500,-Ft). Az ellátásra való jogosultságot az illetékes jegyző továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az jogosultaknak az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a felajánlott munkát, így a közfoglalkoztatást is elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben kerülhet szabályozásra. A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. Városunkban a közfoglalkoztatás során a évben február 1 - november 30-ig 495 kerül behívásra, 4 és 8 órás munkarendben, minimum 2 hónap időtartamra. A közfoglalkoztatottak foglalkoztatása az önkormányzat intézményeiben és gazdasági társaságaiban történik, ezért sok új arccal találkozhatnak ezeken a helyeken. Az intézményekben foglalkoztatottak létszámát az alábbi táblázat mutatja: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda, Bölcsőde és Pedagógiai Szakszolgálat Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Lajta László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Cigány Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzoltóság Városgazda Kft Városfejlesztési Társaság Mindösszesen: hó 06.hó Lajtha László Kft. pályázata Az önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatására megállapodása van az Önkormányzattal. A Lajtha László Nonprofit Kft. az elképzelések szerint a pályázaton elnyert eszközöket az új Kulturális Központ, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására fordítja. Január 27-i ülésén Jánoshalma Város Képviselő-testülete határozott arról, hogy részt kíván venni Az önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása című pályázaton, melyhez biztosította a szükséges Ft önerőt. BOR 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó A MINDENNAPOKRA! 11.hó Megújuló energiaforrásokról általánosságban folytatás az 1. oldalról Ebben az állam, a vállalatok és a lakosság mellett az önkormányzatokra is komoly szerep hárul, hiszen az általuk fenntartott épületek együttes fűtési- és villamosenergiaigénye igen jelentős. Az ily módon felmerülő komoly költségek csökkentése a középületek energiahatékony, lehetőleg komplex felújításával, valamint a felhasznált energia minél nagyobb arányban helyi termelésű, megújuló forrásokból való kiváltásával lehetséges. A cél eléréséhez az első lépést egy települési energiastratégia kidolgozása jelenti, ami segít annak megítélésében, hogy a szükségesnek ítélt beavatkozásokat milyen sorrendben érdemes megvalósítani. Ezt követi a projekt-előkészítés és fejlesztés szakasza, melynek során a kiválasztott projektötlethez megvalósíthatósági tanulmány készül, aminek költsége számos pályázati konstrukció esetében támogatott, vagyis elszámolható a projekt költségvetésében. Az önkormányzati kiadások állami finanszírozásának fokozatos csökkenése egyre inkább rákényszeríti a településeket a racionálisabb gazdálkodásra. Ez a saját bevételi forrásaik erősítésével, valamint megtakarításokkal érhető el. Mivel az önkormányzatok működési költségeik jelentős hányadát intézményeik rezsiköltségeinek fedezésére, vagyis energia-kiadásokra fordítják, ezek csökkentésével jelentősen javítható a helyi költségvetés egyensúlya a szűkös források energiaszámlák kifizetése helyett fejlesztésekre fordíthatók. Ha a hagyományos módon előállított energia helyébe a megújuló energiaforrások hasznosítása lép (a környezeti szempontokat is figyelembe véve), a decentralizált energiatermelés, ill. hatékony technológiák alkalmazása révén az önkormányzat kevésbé lesz kiszolgáltatott az energiaárak alakulásának, és ez biztonságosabb energiaellátást tesz lehetővé a településen. A fenti cél elérése érdekében kiemelt jelentőséggel bír egy olyan települési energiastratégia kidolgozása, mely rövid-, középés hosszútávon egyaránt vizsgálja a rendszerszintű energetikai fejlesztési lehetőségeket. Egy jól megtervezett, átfogó szemléletű energiastratégia biztosítja az önkormányzat számára rendelkezésre álló források optimális felhasználását, a megújuló energiapotenciál részletes felmérése alapot szolgáltat az önkormányzati döntésekhez és a leendő beruházásokhoz. Egy jó stratégia a közvetlen önkormányzati teendőkön túlmenően a lakosság és a helyi vállalkozások energiafelhasználását is vizsgálja. Az energiastratégia egy döntés-előkészítő dokumentum, mely alapján a település vezetői határozhatnak, hogy milyen területen érdemes, ill. mit lehetséges megvalósítani, milyen költségekkel jár, milyen előnyök és hátrányok, esetleg kockázatok várhatóak a beavatkozás során. AZ Új Széchenyi Terv (ÚSzT) kiemelt programjai közé tartozik az ún. zöld gazdaságfejlesztés ; ennek is köszönhetően a helyi energiastratégia kitörési pontként jelenhet lozzon É remben! március 5-én (szombaton) várjuk Önöket élőzenével, vacsorával Nőnapi Bálunkra, mely nemcsak nőknek szól Vacsora: Tyúkhúsleves Sültes tál: Sült kacsamell, Gordon, Backenes csirkemáj, barackos csirkemell, rántott gomba Vegyes köret Saláta Desszert: Joghurttorta meg egy település életében. Az önkormányzati tulajdonú intézmények energetikai korszerűsítése lehetőséget ad helyi vállalkozók, cégek foglalkoztatására, amely élénkítő hatással van a település/térség építőiparára. Az élenjáró, példamutató éghajlatvédelmi kezdeményezéseket megfelelő kommunikáció mellett általában a lakosság is elismeri és értékeli. Az önkormányzat így környezetbarát, tiszta település képét alakíthatja ki, amellyel egyrészt növelheti a lakosság környezettudatosságát, másrészt nem utolsósorban turisztikai szempontból is vonzóbbá teheti a települést. Projekt-előkészítés Amennyiben az önkormányzat már eldöntötte, hogy mely konkrét területen (pl. energiahatékony épületrekonstrukció, a felhasznált energia teljes vagy részleges kiváltása napenergia, szélenergia, geotermikus energia vagy biomassza alapú energia előállításával) kívánja végrehajtani a beruházást, érdemes készíteni egy Egyszerűsített Megvalósíthatósági Tanulmányt (EMT). A dokumentum célja annak megállapítása, hogy a tervezett projekt műszakilag és jogilag megvalósítható, ill. gazdaságilag rentábilis. Az EMT röviden bemutatja a lehetséges projektváltozatokat/projektelemeket és javaslatot tesz arra, hogy melyiket/melyeket célszerű megvalósítani. Az eredményül kapott szakértői tanulmány tartalmilag lefedi az illeszkedő KEOP pályázat keretében kidolgozandó megvalósíthatósági tanulmány vonatkozó részeit. Az EMT keretében a hasznosítási potenciál felmérésén túlmenően konkrét technológiai javaslatokat is bemutatásra kerülnek a telepíthető rendszerekre vonatkozóan, prezentálva a termelési szimuláció és a tervezői költségbecslés eredményeit. Az optimális rendszerméret meghatározása mellett több beruházási modellt is kidolgozásra kerül, ill. megvalósítási ütemterv készül a pályázati lehetőségek és a szükséges engedélyek beszerzésének időigényét is figyelembe véve. Projektfejlesztés Mind az energiahatékony épületfelújítási, mind pedig a megújuló energiaforrások kiaknázását célzó beruházások megtérülési idejét jelentősen javítják az igénybe vehető különféle támogatások, hiszen az önkormányzatok által megvalósított befektetések jellemzően 50-70%-os támogatás-intenzitást érhetnek el, de egyes pályázattípusok esetében a teljes projektköltségvetés 85%-át is fedezhetik a központi pénzek. Nagyobb volumenű, EU-s források jelenleg az ÚMFT Környezet és Energia Operatív Programjának (KEOP) keretéből hívhatók le, de emellett több kisebb hazai támogatás is elnyerhető. A konkrét pályázati/támogatási rendszer az eddigiekhez viszonyítva a komplex, mélyreható rekonstrukciót fogja előnyben részesíteni: olyan beruházásokat, melyek 60-80%-os energia-megtakarítást eredményeznek. Nyereményjáték sorsolás! Belépő: 3200, Ft Érdeklődni telefonon: 06-30/ vagy 06-77/

3 2011. február Képviselői körzetek 1. számú Madarász Attila Batthyány u. Óvoda, Batthyány u.14. Áchim András utca Alkotmány utca Batthyány utca Borpince utca Budai Nagy Antal u. Csokonai utca Ecetfa utca Fürdő utca Gábor Áron utca Hosszúhegyi út Kiserdő tanya Kőrösi Csoma utca Mélykúti utca Pacsirta utca 2. számú Csizovszki László Petőfi utcai Óvoda, Petőfi u. 35. Ady Endre utca Arany János utca Bem József utca Diófa utca Halasi utca Kilián György utca Kisszállási út Kölcsey Ferenc utca Kürt utca Madách utca Meggyfa utca Petőfi Sándor utca Révész utca Szeszzde utca Szőlő utca Téglagyár utca Tompa Mihály utca Vörösmarty utca 3. számú Szakál Lajos VM. Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Béke tér 13. Eötvös József utca Kalmár Sándor utca Kálvária utca Kiss Ernő utca Kistemető utca Magyar László utca Rákóczi Ferenc utca Rigó utca Szabó apát utca Jánoshalma Város Képviselő-testületének rendelete alapján minden évben lehetőség van Jánoshalma Város Díszpolgára Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa Jánoshalma Város Kultúrájáért Jánoshalma Város Egészségügyéért Jánoshalma Város Szociális Munkáért Jánoshalma Város Közszolgálatáért Jánoshalma Város Sportjáért Jánoshalma Város Életmű Bátorság Érdemszalag Az Év Vállalkozója díj cím adományozására. A címek adományozására javaslatot tehetnek: a.) a Képviselő-testület tagjainak ¼-e, 4. számú Ágoston István Hunyadi utcai Iskola, Hunyadi u. 18. Áldás utca Álmos utca Bálvány utca Dr.Szobonya Zoltán u. Előd utca Görgey Artúr utca Homok utca Hunyadi János utca Kápolna utca Mogyorófa utca Parcelok tanya Remete utca Táncsics utca Tavasz utca Terézhalmi utca Vadgalamb utca Völgy utca Zöldfa utca 5. számú Gáspár Zsolt Központi Óvoda, Radnóti u. 12. Árpád utca Attila utca Epres utca Erdő utca Fecske utca Fenyő utca Galagonya köz Hajnald utca Hajósi út Hársfa utca Hét vezér tere Hold utca Irányi Dániel utca Kistelek utca Klapka György utca Molnár János utca Nyárfa utca Orczy utca Radnóti Miklós utca Rokkant utca Szegfű utca Tópart utca Vágóhíd utca Vasvári Pál utca 6. számú Komáromi Lajos Tájékoztató Sportcsarnok Bernáth Z. u. 1. Béke tér Bernáth Zoltán utca Botond utca Csorba utca Deák Ferenc utca Dózsa György utca Erzsébet tér Gyékényes tanya Kecskés tanya Kinizsi Pál utca Kisfaludy utca Kossuth Lajos utca Lehel utca Mátyás király utca Mészáros Lázár utca 7. számú Kovács József Diákotthon Molnár J. u Berzsenyi Dániel utca Csőszapa utca Jókai Mór utca Kapocs utca Kazinczy utca Kélesi utca Kórház utca Széchenyi utca Szemere Bertalan utca Szondy utca 8. számú Kiss György Pelikán Kft. Bajai u. 4. Bajai utca Báthori István utca Czobor utca Damjanich utca Dézsmakert utca Gárdonyi Géza utca Halász utca Hergyevica tanya József Attila utca Magyarkanizsa utca Móra Ferenc utca Móricz Zsigmond utca Nagy Pál utca Sas utca Szabadka utca Tulipán utca Újvidék utca Vadász utca Zenészsor utca Zenta utca Zombor utca kitüntető címek adományozásáról b.) szakmai érdekképviseleti szervek, c.) a városban működő bejegyzett társadalmi, gazdasági szervezetek, intézmények, d.) egyesületek szakmai, szövetségek, kamarák, érdekképviseleti szervek, egyházak, e.) legalább 50 jánoshalmi lakos állampolgár, f.) Az év vállalkozója díjra javaslatot tehetnek fentieken kívül az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság munkavállalói. Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult egy alkalommal díjanként csak egy személyre (közösségre) tehet javaslatot. Az egyes címek adományozásának konkrét feltételeit a 19/2008(IX.12.)Ör.sz. rendelet szabályozza. A rendelet és a javaslati lap a www. janoshalma.hu címen elérhető, letölthető. A javaslatokat március 1-ig Jánoshalma Város Polgármesterének kell megküldeni. (Polgármesteri Hivatal 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) folytatás az 1. oldalról Az Új Széchenyi Terv egy platform, egy széles alap, melyhez ötlettel, javaslattal, pályázattal, és fejlesztéssel kapcsolódhatnak a különböző gazdasági szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok. Az Új Széchenyi Terv olyan keret, mely az ötletektől a fejlesztési terveken át a kész beruházásokig a gazdasági élet szereplői töltenek meg valós tartalommal. Most pedig nézzünk bele a 7 programba. Egészségipar: Az egészségipar magában foglalja a gyógyító-megelőző és rehabilitációs szolgáltatásokat, a kiszolgáló és háttér ágazatokat, az ezeket megalapozó kutatásokat, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékek gyártását és forgalmazását. Ez az ágazat az egyik legígéretesebb lehetőség a kitörési pontok között. Zöld gazdaság: A XXI.században egy ország sikere jelentős mértékben függ attól, hogy a fosszilis (nem megújuló) energiahordozókra épülő felhasználási struktúra által kiválasztott problémákat - ellátás biztonság, növekvő árak - hogyan tudja kezelni az energiatakarékosság, energiahatékonyság, az energiabiztonság és a megújuló energiaforrások felhasználásával. Otthonteremtés: Az utóbbi években a lakosságügy hiányzott a kormányzat fókusz területei közül. Nem volt országos lakásprogram, távlati lakáspolitikai célkitűzés, jövőkép. Ez nem megoldásokhoz, hanem problémákhoz, változó sikerű, jórészt utólagos intézkedésekhez vezetett. A válság kezelés során a lakásépítési ágazat érdemi forrásokat nem kapott. A folyó évet érintő lakástámogatások 2009-ben huszadára csökkentek. A saját tulajdonú lakás megszerzésének segítése a lakáspolitika elsődleges célja,de meghatározott bérlői célcsoport esetén kiemelten a gyermeket vállaló fiatalok csoportját a bérlakásban élés lehetőségét is szükséges támogatni. Ezért egy nagyobb méretű, kiszámítható bérlakás rendszer kialakítása szükséges. A bérleményhez kapcsolódó támogatás természetesen nem jelentheti a lakástulajdonhoz fűződő építési és felújítási támogatások leváltását. Vállalkozásfejlesztés: 3. oldal Az új Széchenyi Tervről Mi kell ahhoz, hogy a magyar kisvállalkozók sikeresek legyenek? Hogyan teremthetnek több 100 ezer új munkahelyet? Lesz-e kicsiből induló magyar világcég? Eddig az állam és a kormányzat, nem adta meg ami járna a kisvállalkozásoknak. Újra kell tervezni és kezelni. Tudomány-innováció: a gazdasági növekedés forrásai között az egyik legjelentősebb tényező az innováció. Az évtized közepére az adottságainkra épülő hatékony tudomány- technológiai és innováció politika végrehajtása új értékeket létrehozó termékekre és szolgáltatásokra épülő hazai és regionális piac megerősítése és tudatos szellemi export további, mintegy 1,5-2 %-os nemzetgazdasági növekedést generálhat. Foglalkoztatás: A kormány legfontosabb célja a foglalkoztatás növelése, a magasabb foglalkoztatás megvalósításának elengedhetetlen feltétele, új munkahelyek létrehozása, ami nem megy egyik napról a másikra. A változáshoz a gazdaságpolitika és foglalkozáspolitika átalakítására van szükség. Közlekedésfejlesztés: a közlekedés a gazdaság és a társadalom szerves kiszolgáló hátterét alkotja. Hasznai közé tartozik általában az elérhetőség biztosítása, a területi egyenlőtlenségek kiegyensúlyozása, a személyek, áruk és szolgáltatások mobilitásának lehetővé tétele,gazdaság és térségfejlesztés. Alapvető cél a közlekedésből származó hasznok maximalizálása és a társadalmi terhek minimalizálása. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Elérhető 4 pályázati csoport Zöldgazdaság Fejlesztési Program Elérhető 16 pályázati csoport Otthonteremtési Program Nem érhető el most pályázati csoport Vállalkozásfejlesztési Program Elérhető 9 pályázati csoport Tudomány- Innováció Program Elérhető 5 pályázati csoport Foglalkoztatási Program Elérhető 4 pályázati csoport Közlekedésfejlesztési Program Elérhető 6 pályázati csoport Tisztelt Olvasó! A fenti tényeken alapuló gondolatokat azért vetettem papírra, hogy lássunk lehetőséget a saját magunk körüli gazdasági lehetőségeink fejlesztésére, esetleges újként valamibe való kezdésre. Mindezek jobb megismerését segíti a honlap és más számos segítő, az interneten is megtalálható pályázatfigyelő és készítő vállalkozások. Forduljunk bátran ebbe az új irányba és találjuk meg a sikeres vállalkozás alapjait. Malustyik Béla Tájékoztató a belvízvédekezésről Műszaki ellenőr kiválasztása A DAOP-1.1.1/G jelű, Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán (Laktanya pályázata) valamint a DAOP-3.1.2/B jelű, Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme elnevezésű pályázatok műszaki ellenőre kiválasztása tárgyában döntött a Képviselő-testület január 27-i ülésén. A pályázat kapcsán jelenleg a közbeszerzés kiírása van folyamatban a kiviteli tervek elkészítésére. Az eljárást lefolytató HBF HUNGARICUM munkatársai a végleges ajánlattételi felhívás elkészítésén dolgoznak. Ehhez a Képviselő-testület állásfoglalása szerint elengedhetetlen a műszaki ellenőr közreműködése, ezért az ellenőr kiválasztására az árajánlatok bekérése megtörtént. A legjobb ajánlatot a Bajaprint Kft adta. A pályázati költségvetésben betervezésre került a műszaki ellenőr díja, így a fenti szolgáltatás elszámolható eleme a pályázatoknak. A testület megbízta a polgármestert, hogy a feladat ellátására kössön szerződést a Bajaprint Kft-vel. folytatás az 1. oldalról Előre láthatólag a város többi területén a védekezés hosszú időt vesz igénybe. A pénzügyi fedezet megteremtéséhez az önkormányzat pályázatot nyújtott be a vis maior keretre, amihez az önrészt a januári testületi döntéssel biztosította. A pályázat az eddig elvégzett munkálatokra került benyújtásra, de a költségek végösszege jelenleg nem határozható meg, következésképpen a pályázathoz szükséges 30 %önrész pontos összege sem. Czeller Zoltán polgármester úr a döntést követően így nyilatkozott: Az 2010-es esztendő rendkívüli időjárási körülményei már előrevetítették, hogy nehéz időszak előtt áll az egész ország, de említhetem Németországot, vagy Ausztráliát is példának. Jánoshalmán is voltak problémás időszakok, de az irányításom alatt álló Védelmi Bizottság, a helyi Tűzoltóság, a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási osztályának munkatársai és a Városgazda Kft dolgozóinak köszönhetően nagyobb probléma nem történt. Sok gondot okoz, hogy évekkel ezelőtt több olyan ingatlan kapott építési engedélyt, aminek azon a helyen nem lett volna szabad felépülni. Ezekkel a lakóházakkal nem lehet mit kezdeni. A talaj vízszint magasan áll a település nagy részén, a szántóföldeken, a kertekben, sok lakóház pincéjéből egész évben nem tűnt el a víz. Gyermekkoromban gyakran voltak ilyen esztendők, utoljára 2000-ben emlékszem hasonlóra. Több esetben be kellett vonni a helyi és a környékbeli vállalkozókat, hogy munkagépeikkel segítsék az önkormányzat munkáját januárban vásároltunk egy munkagépet, amellyel a legtöbb munkálatot magunk is el tudjuk végezni, az ára számításaink szerint hamarosan megtérül. A védekezésben legfontosabbnak a megelőzést tartom. Az elveim szerint nem utólag, kapkodva kell egy védelmi beavatkozást elvégezni, hanem a lényegesen kevesebb költséggel járó megelőzésre kell fordítani a hangsúlyt, ezzel a legtöbb esetben megelőzhetők a vagyoni és az emberéletekben okozott károk. Munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy a problémákat rövid és hosszabb távon is kezelni tudjuk. Hűtőgép automata mosógép javítás klímaszerelés Csiszár Zoltán Jánoshalma Vörösmarty u. 12. T:

4 4. oldal február Meseország a városi könyvtárban Január 27-én a két helyi általános iskola legügyesebb mesemondói Meseországot varázsoltak a városi könyvtárba. Élvezetes mesemondásukkal kellemes pillanatokat szereztek társaiknak, szüleiknek, pedagógusaiknak, és a zsűrinek ( Lukács Béláné logopédus, Sere Mihályné ny. tanítónő, Szabó Andrea könyvtárosmagyartanár). A Városi mesemondó verseny eredménye: Alsó tagozat: 1. helyezett: Szőke Janka (Hunyadi J. Ált. Isk. 4. oszt.) 2. helyezett Rab Levente ( Szent Anna Kat. Ált. Isk. 4. osztály) 3. helyezett Bakó Kamilla ( Szent Anna Kat. Ált. Isk. 1.osztály) Felső tagozat: 1. helyezett: Zentay Viktor ( Hunyadi J. Ált. Isk. 6.osztály) Jánoshalmát Szőke Janka képviseli a Mesemondók megyei találkozóján Kecskeméten. A rendezvényről további fotók a címen láthatók. Minden mesemondónak gratulálunk a bátor helytálláshoz és az élvezetes, szép előadáshoz! SZ. A. MEGHÍVÓ Flóra klub szeretettel meghívja a hölgyeket a jánoshalmi Asszonybálra amely február 12-én szombaton kerül megrendezésre a Korzó étteremben Vendégeinket 18 órától várjuk Zene: Virág Norbert A bált megnyitja: Kiss Györgyné Klárika, védnök Program: Asszonybáli köszöntő meglepetésekkel Vacsora: Négys tál Mozzarellás pangasius filé paradicsom kalappal, Dubary pulykamell szelet, orzó töltött A Bács Volán Zrt. értersíti a Tisztelt Utazóközönséget, hogy február 1-jétől (kedd) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács- Kiskun megyei kötetében az alábbi menetrend módosítások kerülnek bevezetésre a Hajós- Jánoshalma-Bácsalmás útvonalon. Az egyik, munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járaton menetidő korrekciót hajtanak végre. Kalocsa, aut.áll. ind.: 12:30 Hajós, aut.vt. ind.: 13:00 Hajósi pincék ind.: 13:08 Kéleshalom,sz.ib. ind.: 13:26 Jánoshalma, aut.vt. ind.: 13:43 Mélykút, aut.vt. ind.: 13:55 Bácsalmás, aut.áll. érk.: 14:20 Jánoshalmán átadásra került a Kistérségi Egészségügyi Központ, ahol Hajós, Kéleshalom települések lakosainak járóbeteg-szakellátása valósul meg. A szakrendelésekre történő utazás biztosítására Bács Volán Zrt autóbusz-járatokat indít. Munkanapokon az egyik új járat autóbuszcsatlakozást biztosít Hajós, autóbusz váróterem (aut.vt.) megállóhelyen Kalocsáról Hajósra 8:00-ra, Hajósi pincék megállóhelyen Bajáról. 8:15-kor érkező járatokról. A járat Jánoshalma Vasútállomás megállóhelyen vonat-csatlakozást biztosít 8:58 kor Baja és 8:59 kor Kiskunhalas irányába közlekedő vonatokhoz. Hajós, aut.vt. ind.: 08:05 Hajósi pincék érk.: 08:13 Hajósi pincék ind.: 08:15 Kéleshalom, sz.ib. ind.: 08:32 Jánoshalma, vá. érk.: 08:50 Munkanapokon új járat indult, mely Jánoshalma, vá. megállóhelyen vonat-csatlakozást biztosít 8:54 kor Baja, valamint 8:57 kor Kiskunhalas irányából érkező vonatokról. Jánoshalma, vá. ind.: 09:05 Kéleshalom, sz.ib. ind.: 09:24 Hajósi pincék ind.: 09:42 Hajós, aut.vt. érk.: 09:50 Ugyancsak új járat biztosít autóbusz-csatlakozást Hajós, aut.vt. megállóhelyen a. Kalocsáról Hajósra 10 óra 10 percre, Hajósi pincék megállóhelyen Bajáról 10:12 kor érkező járatokról. A járat Jánoshalma, vá. megállóhelyen vonat-csatlakozást biztosít 10:58 kor Baja és 10:59 kor Kiskunhalas irányába közlekedő vonatokhoz. Hajós, aut.vt. ind.: 10:10 Hajósi pincék érk.: 10:18 Kéleshalom, sz.ib. ind.: 10:36 Jánoshalma, vá. érk.: 10:55 Új járat biztosít autóbusz-csatlakozást Hajós, aut.vt. megállóhelyen 12:45-kor Kalocsára közlekedő járatra. Jánoshalma, vá. ind.: 12:00 Kéleshalom, sz.ib. ind.: 12:18 Hajósi pincék ind.: 12:36 Hajós, aut.vt. érk.: 12:45 Az eddig munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot szabadnapokon közlekedtetjük. Bácsalmás, aut.áll. ind.: 09:45 Mélykút, aut.vt. ind.: 10:05 Jánoshalma, vá. ind.: 10:15 Kéleshalom, sz.ib. ind.: 10:33 Új járatot indítanak az alábbiak szerint: Bácsalmás, aut.áll. ind.: 09:45 Mélykút, aut.vt. ind.: 10:05 Jánoshalma, vá. ind.: 10:15 Kéleshalom, sz.ib. ind.: 10:33 Hajósi pincék ind.: 10:50 Hajós, aut.vt. érk.: 10:58 rolád, Feta sajttal töltött gombafejek, Rántott karfiol. Köretek: wokzöldséges rizs, steak burgonya, tartármártás, valamint desszert. Italok: hagyományainkhoz híven alkoholmentesek, Vacsorát követően hajnalig tartó tánc. Az est folyamán ajándéksorsolás! Mindenkinek egy esélye van a nyerésre, mivel a belépő kártya egyben ajándéksorsjegy is! Részvételi díj: Ft/ Asztalfoglalás, a jelentkezés sorrendjében befizetéssel egyidejűleg, február 09.-ig - Majer Tamásné Tündénél a Süni Papírboltban, Jh., Béke tér 17. (tel.: ) - Botka Zoltánné Terikénél ( mobil: ) Kőrösi Cs. S. u Matkó Béláné Marikánál ( mobil: ) Orczy u Menetrendi értesítő A Előbbi két járat forgalomba állításának hatására szabadnapokon az utazási lehetőség nem változik, munkanapokon a járat Hajósig meghosszabbításra került. Eddig munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot szabadnapokon közlekedtetik a következők szerint: Kéleshalom, sz.ib. ind.: 10:35 Jánoshalma, vá.: 10:53 Mélykút, aut.vt.: 11:05 Bácsalmás, aut.áll. érk.: 11:25 Munkanapokon új járatot indítottak: Hajós, aut.vt. ind.: 11:00 Hajósi pincék ind.: 11:08 Kéleshalom, sz.ib. ind.: 11:25 Jánoshalma, vá.: 11:43 Mélykút, aut.vt.: 11:55 Bácsalmás, aut.áll. érk.: 12:15 Egy naponta délután közlekedő járatot 30 perccel korábban és Kéleshalom helyett Hajósig közlekedtetik az alábbiak szerint: Jánoshalma, vá. ind.: 16:35 Kéleshalom, sz.ib. ind.: 16:54 Hajósi pincék ind.: 17:12 Hajós, aut.vt. érk.: 17:20 Vissza felé, munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járatot Kéleshalom helyett Hajósról indítják és Jánoshalmára 20 perccel később érkezik. Hajós, aut.vt. ind.: 17:25 Hajósi pincék ind.: 17:33 Kéleshalom, sz.ib. ind.: 17:51 Jánoshalma, vá.: 18:10 Bővebb információt Bács Volán Zrt szolgálat helyein adnak: Baja 79/ Bácsalmás 79/ (14 óráig). A dietetikus tanácsai A méz és a virágpor A hideg beköszöntével a megfázásos betegségek időszaka is közel került hozzánk. A sok gyógyhatású készítmény mellett azonban adott a természet néhány olyan terméket számunkra, amelyek kellemes ízük mellett - sokféle gyógyhatással is rendelkeznek. A méz a természet édes adománya, melyből több mint 300 félét készítenek a szorgos méhek. Hazánkban legismertebb az akác-, repce-, hárs-, napraforgó-, selyemfű-, gyümölcsméz, és a gesztenyeméz. További mézkülönlegességek: levendula-, édeskömény-, őszirózsaméz, narancsméz, kakukkfűméz Ízük, hatásuk attól függ, hogy a bázisul szolgáló virágok milyen nektárral rendelkeznek. A méz gyógyító hatását már az ókori Egyiptomban is kihasználták, sebeket kezeltek vele, de Kleopátra is alkalmazta szépítőszerként. A tudomány azután szép lassan az összes méznek tulajdonított hatást igazolta őseink nem tévedtek, a méz valóban aranyszínű csodaszer! A méz százaléknyi invertcukrot szőlőcukor és gyümölcscukor keverékét tartalmaz, amely gyorsan felszívódik, és sok energiát ad. A szénhidrátokon kívül, illóolajakat, fehérjéket, szabad aminosavakat, enzimeket, vitaminokat (B1-, B2-, B5-, B6-, C- és K-vitamin-, niacin- és folsav.), ásványi anyagokat (kálium, nátrium, kalcium, magnézium és klór), nyomelemeket (vas, cink, mangán, réz és króm) szerves savakat (borkősavat, hangyasavat, almasavat), viaszt, festékanyagokat és körülbelül 20 százaléknyi vizet is tartalmaz. Jótékony hatással van az emésztésre, segíti a máj méregtelenítő munkáját, enyhíti a légúti betegségek tüneteit, felgyorsítja a fertőzések lefolyását. Kitűnő baktériumölő hatású. A méz összességében egy olyan teljes értékű táplálék, amely a gyógyhatások mellett a fáradtság és kimerültség tüneteinek orvoslására is azonnali segítséget nyújt. Friss állapotban többnyire átlátszó, azonban hosszabb állás során egyes mézfajták kikristályosodhatnak. A kristályosodás elsősorban a szőlő- és gyümölcscukor arányának összetételétől függ. A besűrűsödött méz azonban nem veszíti el belső értékeit. A kristályos mézet folyékonnyá tehetjük, ha óvatosan melegítjük, azonban 40 C fölött már károsodik a minősége. Virágpor: Az egyik legfontosabb fehérjeforrásnak is nevezhetjük, hiszen 20 féle aminosavat tartalmaz. Kálium és foszfor tartalma jelentős Vitamintartalma is bőséges, ám függ attól, hogy milyen virágról származik. Ajánlott sokszínű, sokfajta virágport fogyasztani. Az évszázados tapasztalatokon alapuló népi gyógymód úgy tartja, hogy a virágpor szabályozza az emésztést, hatásos a hasmenés és a székrekedés ellen. Fokozza a szellemi teljesítményt. Javítja a fizikai erőnlétet, hatékony gyengeség, alultápláltság, túlfeszített fizikai és szellemi megterhelés, immungyengeség és prosztatabántalmak esetén. A méz fogyasztása a pozitív tulajdonságai ellenére az alábbi diétákban nem javasolt pl. cukorbetegség, allergia és fruktóz intolerancia esetén. Minthogy előfordulhatnak benne a Clostridium botulinum spórái, tizennyolc hónapos korig gyermekeknek sem adható. A méz felhasználási területe rendkívül sokoldalú. Önmagában is ízletes és kellemes élelmiszer. A konyhatechnológia felhasználja húsok sütéséhez, mártások, szószok készítéséhez is, de a legelterjedtebb mégis a süteményekben, teákban vagy gyógyteákban való alkalmazása. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a hőkezeléssel veszít értékes tápanyagaiból. Tea ízesítésénél érdemes csak a kissé kihűlt folyadékba keverve használni. Faragóné Hován Éva dietetikus

5 2011. február Szakellátás új rendelési idői A szakrendelésekre előjegyzések a következő telefonszámokon kérhetők: 06/ ; 06/ Dr. Kui Róbert (bőrgyógyászat) Dr. Dénes Enikő (gyermekgyógyászat) Dr. Horváth Katalin (gyermekgyógyászat) Dr. Gősi Gabriella (pszichiátria) Dr. Rácz-Nagy Ágnes (pszichiátria) Dr. Király Ibolya (belgyógyászat) Dr. Urfi László (traumatológia) Dr. Gregó Sándor (fül-orr gégészet) Dr. Kasza Attila (radiológia) Dr. Kasza Attila (ultrahang) Dr. Jerémiás Attila (neurológia) Dr. Varga Imre (sebészet) Dr. Illés János (urológia) Dr. Szabó Tamás ( reumatológia) Dr. Kellner Barnabás (szülészet-nőgyógyászat) Röntgen Dr. Vass Zoltán (Szemészet) Dr. Jókai István (ortopédia) Dr. Király Ibolya (diabetológia) Dr. Kishonti Attila (szülészet-nőgyógyászat) Dr. Papp László (sebészet) 9, , , Alapellátás rendelési idők Dr. Csoboth Johanna Dr. Gregó Sándor Dr. Kishonti Attila Dr. Tompa László Dr. Horváth Katalin Tanácsadás Dr. Dénes Enikő Tanácsadás Tanácsadás Dr. Halász András Dr. Katona Zsuzsanna Megnyílt a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Az impozáns épület a park szélén már szeptemberben átadásra került. Nagyon örültünk, tetszett, és nagyon vártuk mikor fogja kapuit megnyitni. Közben lázas munka folyt a falakon belül. S míg a háziorvosok, fogorvosok, védőnők, gyermekorvosok birtokba vehették új rendelőjüket, mindennap új eszközök, bútorok érkeztek a szakrendelőkbe. Nagyteljesítményű röntgengép, amivel minden elképzelhető röntgen felvétel elkészíthető. Többféle vizsgálófejjel rendelkező ultrahang gép, amivel nőgyógyászati, urológiai, kardiológiai vizsgálatok végezhetők, hasi, és érvizsgálatokkal kiegészítve. A sebészeti rendelőben is minden a rendelkezésre áll, hogy akut vagy krónikus sérüléseinket rendbe tegyék. De lehetőség van ortopédiai, baleseti sebészeti, vagy érsebészeti vizsgálatokra is. A szemészeten is a legkorszerűbb módokon, pl. komputeres szemvizsgálóval is diagnózishoz juthatunk. S miután a rendelők felszerelése befejeződött, kezdődött az oktatás. Mivel a legkorszerűbb műszerekről van szó (EKG-holter, Vérnyomás holter, Kerékpár -ergometria, Sebészeti vágó, Gipszelő berendezés stb) szakdolgozóknak, orvosoknak, mindenkinek minden új volt. Ezért minden nap különböző szakterületek, szakemberei által okosodtunk, majd gyakoroltuk az eszközök használatát. És december 1-én elindult a szakrendelőkben a betegek fogadása. Az első napok nagyon izgalmasak voltak, hiszen most próbáltuk ki, hogy működik az előjegyzés, az elektronikus sorszámozás. Néha voltak kisebb fennakadások is, de igyekeztünk minden problémát orvosolni. Két hónap működés után azt mondhatjuk, hogy kezdünk belerázódni a rendszer működésébe. Sokaktól érkezik pozitív visszajelzés is. Pl. egyik nap egy kisfiú jött be a szakrendelésre, s mondta, hogy focibajnokság végén elesett, és az egyik csuklója azóta eléggé fáj. Rögtön elküldtük a röntgenbe, ahol bebizonyosodott, hogy bizony egyik alkarcsontja megrepedt. S mivel éppen volt traumatológiai szakrendelés, Papp orvos úr azonnal gipszrögzítést helyezhetett el a kisfiú karján. S mindez kevesebb, mint 1 óra alatt zajlott le. Azt gondoljuk, óriási dolog, hogy itt a kistérségben lehetőség van közeli, sokszor azonnali időpontban sebészeten (dr Urfi László,dr. Papp László, dr Jókai folytatás az 1. oldalról A levelet megelőzően a Képviselő-testület november 19-én tartott ülésén 375/2009. (XI.19.) számú határozatában a Mentőszolgálat ajánlatával kapcsolatban már elfogadta, hogy a városban új, korszerű mentőállomás létesülésének érdekében a helyszínt biztosítja. A testület két területet is felajánlott az Országos Mentőszolgálatnak. Az egyik az új Egészségügyi Központ közvetlen szomszédságában lévő terület. Erre vonatkozóan az Önkormányzat a Mentőállomás terveit is elkészíttette (lásd képünket). A másik terület az Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlan megosztásával keletkezett középső terület (a Vágóhíd utcáról nyílóan 1500 m 2 nagyságú ingatlan. (hrsz: 728/2.) A januári döntés megerősítette az 5. oldal István,dr.Varga Imre), belgyógyászaton(dr Király Ibolya), nőgyógyászaton (dr.kishonti Attila, dr. Kellner Barna) heti órában sorba kerülni. De hetente 15 órában rendel a reumatológus ( dr. Szabó Tamás) heti 10 órában a szemész (dr. Vass Zoltán) heti 20 órában psychiáterek állnak rendelkezésünkre (dr. Gősi Gabriella, dr. Rácz Nagy Ágnes), heti 10 órában neurológus (dr. Jeremiás Attila), heti 5-5órában fül-orr-gégész ( dr. Gregó Sándor), urológus (dr. Illés János) gyógyítanak bennünket. A kisgyermekeket, heti 5 órában pedig csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosaink (dr. Dénes Enikő, dr. Horváth Katalin) látják el. Január végétől dr. Kui Róbert bőrgyógyász szakorvos Szegedről a Klinikáról jár ki hétn délutánonként, hogy a betegeket ellássa. Mivel röntgen és ultrahang (dr. Kasza Attila), és vérvételi lehetőség is adott itt helyben, mindenki számára egy komplett kivizsgálásra, majd krónikus betegek gondozására is van lehetőség. Az urológia, szemészet, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, psychiatria, baleseti sebészet, bőrgyógyászat, csecsemő és gyermekgyógyászat szakrendelésekre beutaló sem szükséges, ha ezen betegségekkel kapcsolatos panaszaink vannak, elég a recepción időpontot kérni. Míg a belgyógyászat, Rtg, UH, neurológia, ortopédia, reumatológia, labor szakrendelésekre a házi orvostól, vagy más szakorvostól szükséges beutalót hozni. A szakorvosi ellátáson túl heti 30 órában működik a fizikoterápia és gyógytorna, valamint házi betegellátás- szolgáltatás március 1-től megnyílik a nappali kórházunk is, melynek keretében rehabilitációs kezelésekre, infusios therápia végzésére lesz lehetőség. Az év első felében egy plusz szolgáltatásra is lehetőség nyílik: érbetegek részére, akiknek érszűkülete fájdalmas végtag panaszokat okoz, vagy cukorbetegek, akik un. fájdalmas polyneuropathia betegségben szenvednek fiziotherápiás BEMER kezelésben részesülhetnek. A kezeléseket januárban kezdjük, előjegyzés alapján. Előjegyzés a belgyógyászaton lehetséges. Azt is reméljük, hogy mivel az alapellátás és a szakellátás egy házon belül működik, egy szoros együttműködéssel a betegek gyógyulását nagyobb hatékonysággal szolgálhatjuk. Hippokrates szavaival : A beteg java a legbb törvény (Salus aegroti, suprema lex esto) Dr. K. I Létesülhet a mentőállomás városunkban A város vezetésének elgondolása szerint itt lett volna a mentőállomás eddigi testületi szándékot. Amenynyiben az Országos Mentőszolgálat pályázatot nyújt be mentőállomás létesítésére az Önkormányzat a területek bármelyikét kész átadni mentőállomás építése céljára. A tervek szerint a Képviselő-testület a mentőállomás céljára kiválasztott 728/2. helyrajzi számú ingatlant közérdekű célra történő kötelezettségvállalásként a Magyar Állam tulajdonába és az OMSZ vagyonkezelésébe adná a későbbiekben. Az OMSZ szerződésben vállalja, hogy az ingatlanon a terület átadásától számított 5 éven belül a mentőállomást- jogerős építési engedély iránti kérelem benyújtása mellett- megépíti. A felek közötti megállapodás értelmében amennyiben az OMSZ a beépítési kötelezettségének bármely okból 5 éven belül nem tud eleget tenni, illetőleg a megépített és átadott mentőállomás bármely okból megszüntetésre kerül, az átadott ingatlant felépítménnyel együtt az Önkormányzat részére vissza kell szolgáltatnia.

6 A mezőgazdasági szakképző hírei 6. oldal február SZALAGAVATÓ A SZAKIBAN A szakközépiskola négy éve alatt a diákok többsége leginkább a szalagavató ünnepséget várja. A mi évfolyamunk sem volt kivétel ez alól. December 10-én 16:00 órakor megszólaltak a fanfárok és a három végzős osztály (12.a, 12.k és a 14.t) bevonult a jánoshalmi sportcsarnokba. Az ünnepélyes rész alatt felkerült szívünk fölé a bársony szalag, ami az itt töltött 4 illetve 6 év lezárását jelképezi. A kiemelkedő eredményt elért tanulóknak Taskovics Péter igazgató helyettes tűzte fel a szalagot. Ezek a tanulók: Szabó Anett, Kulimák Antal, Benke Tamás, Szombati Krisztián, Vér Anett, Börcsök Roland, Mészáros Szilárd valamint Tálas Bence és Csonka Gábor. A búcsú beszédet Szombati Krisztián 12. K osztályos tanuló mondta el, én pedig erre az alkalomra írt saját versemmel búcsúztattam a szalagos diákokat. Ez után következtek a már szeptember óta gyakorolt táncok, melyekre a diákok lázasan készültek. A táncpróbák legtöbbször jó hangulatban teltek, bár néha tánctanárainknak, Berta Lászlónak és feleségének Bertáné Kiss Anettnek igazán megnehezítettük a dolgát. Ők lehetetlent nem ismerve kitartottak mellettünk és megtanultuk, hogy a kitartás meghozza gyümölcsét. Ezért az embert próbáló munkáért ezúton is köszönetet szeretnék mondani az évfolyamok nevében. Elsőként egy latin táncot a bachata-t adta elő 4 táncos pár, majd a 12.a osztály tánca következett és végül az angol keringő, melyet 15 pár táncolt. A táncok közötti szünetekben a Black Sys együttes játszott Bikini, Hooligans és Green Day dalokat. A társas táncokat a hagyományos tanár-diák bécsi keringővel zártuk. Az ünnepélyes rész a végzős diákok búcsú dalával ért véget. Mindezek után az iskolában szervezett vacsorával, majd bállal folytatódott az este, amin minden résztvevő nagyszerűen érezte magát. Vér Anett DÖK elnök Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! M E G H Í V Ó Ezúton meghívjuk a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében szervezett TÁMOP / A munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó FVM Alföldi Agrár-szakképző Központ fejlesztése projekt szakmai napjára. A szakmai nap programja: Regisztráció Megnyitó - Gubucz József igazgató Tiszteletbeli Aranykalászos gazda címek adományozása Beszámoló az utóbbi évek szakmai fejlesztéseiről - Taskovics Péter igazgató-helyettes A talajvizsgálat szerepe a tápanyaggazdálkodásban - Dr. Wimmer Károly Felső-Bácskai Agrolabor Kft A magyar juhászat helyzete és lehetőségei - Csobán Mihály, Kiss Szabolcs, Perei Gábor A Huntraco Zrt. mezőgazdasági gépkínálata - Varga Ákos kereskedelmi igazgató, mg. üzletág Alapítványi bál VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, JÁNOSHALMA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító szám: Telephely kódja: 001 Tanulmányi terület: szakközépiskola KÓDSZÁM: 11 Szakma megnevezése OKJ szám Képzési idő Mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ év Környezetvédelmi technikus OKJ év Tanulmányi terület: szakiskola KÓDSZÁM: 12 Gazda év Panziós, falusi vendéglátó év Tanulmányi terület: szakiskola KÓDSZÁM: 13 Növénytermesztési gépüzemeltető és gépkarbantartó ÉRETTSÉGIZETTEK SZÁMÁRA Mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ év Környezetvédelmi technikus OKJ év Kérjük, hogy a tanulmányi területek kódja mellett a szakmacsoportot is jelöljék meg a Jelentkezési lapon! 3 év alternatív/ előrehozott/ szakképzés További segítséget adunk: Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. Telefon: 06/77/ Telefax: 06/77/ szakkepzo-janoshalma.hu Jánoshalma Jókai u. 64 számú ingatlan, nagy területtel eladó Érd: / Helyszín: VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. Időpont: február 18. (péntek) A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Akire büszkék vagyunk Földtulajdonosok figyelmébe! A Bács-Zöldért ZRT. szántóföldi paprikatermesztésre alkalmas 2-10 ha nagyságú területet, illetve területeket bérelne Jánoshalmán és körzetében lévő településeken. Kiemelkedően magas bérleti díj fizetésével. Érdeklődni : 06-30/ Benzinkút Kínálat: BENZIN DÍZEL AUTÓGÁZ Jánoshalma Bajai u. 51/B. sz. alatt Nyitva tartás: H P Szo: V Elérhetőségeink: 0630/ Egyéb szolgáltatások: Bankkártya elfogadás Autópálya matrica Telefon feltöltés (vezetékes is) Nemrég kaptuk a hírt, hogy az Agrár-szakképző Központ volt tanulója, Rabb Gábor, aki ma a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának másodéves hallgatója az egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján különdíjat kapott. A Gazdaságos, az oktatásban használható 3D digitalizálási eljárás kialakítása, szabad felületek modellezéséhez című dolgozat egy olcsó háromdimenziós szkenner kialakításának lehetőségeit tárgyalja. A térbeli képet alkotó eljárások jelentősége folyamatosan növekszik. A gyakorlati élet számos területén találkozhatunk velük. A gyógyításban a fogászat, a CT és a protézisek gyártásához használják, de alkalmazzák a térképészetben, a régészetben és az ipari berendezések számítógépes tervezésénél is. A ma alkalmazott háromdimenziós képet érintés nélkül létrehozni képes letapogató berendezések több millió forintos ára akadályozza az eljárás elterjedését. A Gáborék által kiválasztott és felhasznált alapelv alapján kifejlesztett berendezés elérhető árával nagyban hozzájárulhat az eljárás széleskörű alkalmazásához. Az elért eredményhez gratulálunk. Örülünk annak, hogy iskolánk tanulói nem csak az országos versenyeken érnek el kiemelkedő eredményeket, de van olyan diákunk is, aki az iskolából kikerülve a tudományos életben, az informatika gyakorlati alkalmazásában is megállja a helyét. T. P. Rendelkezés az adó 1% százalékáról A kedvezményezett neve: Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett címe: Jánoshalma. Béke tér 1. Telefon száma: 06-30/ Az Önnek járó szépségért tini és alapkezelések ránctalanító, Bortherápiás kezelés lazító, Csokoládé kezelés pigment foltok kezelése parafin kézkezelés alkalmi sminkek Romsits Andrea mesterkozmetikus Jánoshalma, Berzsenyi u. 22. Kiskunhalas, Fűrész u. 1 Tel: 06-30/

7 2011. február KÖZÉLET a polgármester szemével Január hónapban három meghívást kaptam civil szervezetektől, közösségektől. Január 22-én a Jánoshalmi Vadásztársaság tartotta meg a hagyományos Vadászbálat. A Vadásztársaság vezetőségének, tagságának ezúton is szeretném megköszönni a báli meghívást. Itt a jó alkalom, hogy köszönetet mondjak a város számára nyújtott hathatós támogatásukért, amiért a tavalyi évben két alkalommal, májusban, és decemberben vadhúst biztosítottak a városi rendezvényekre. A társaság minden tagjának a 2011-es esztendőben ezúton is eredményes vadászidényt, és vadász szerencsét kívánok. Nagy örömömre szolgált, hogy január 28-án részt vehettem a GIMI GALÉRIÁBAN Ötvös Géza fotóművész kiállításának megnyitóján. Bár Géza bácsi nem kedveli, ha művésznek szólítják, de képei igazi művészi élményt nyújtanak. Jó szívvel ajánlom a kiállítás megtekintését mindazoknak, akik szeretik átengedni magukat a pillanat varázsának, ami csak ott, akkor, a megörökítés időpontjában volt látható. Különleges értéke a kiállított képeknek, hogy jónéhány közülük a számunkra ismerős és kedves tájat, házakat, városunk határát, az itt élő embereket örökítik meg. Géza bácsinak továbbra is tevékeny nyugdíjas éveket, alkotó kedvet, és jó egészséget kívánok! A harmadik meghívás a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület jubileumi rendezvényére érkezett január 29-én, az egyesület vezetőségétől, egyúttal megkértek, hogy az önkormányzat nevében, az egyesület fennállásának 40. évfordulója alkalmából emlékszalagot tűzzek fel az egyesület zászlójára. Az egyesületek, civil szervezetek, amelyek a városunkban működnek, jelenlétükkel, tevékenységükkel egy színes mozaik képet alkotnak, ez teszi élővé a város közéletét. A közösségek alkotta élőképen minden apró kockának megvan a helye. A zöld szín nem mutat jól a fehér szín helyén, és fordítva. Zavarná az összhatást az is, ha valamelyik szín hiányozna. Szerencsére a mi városunkban az egészségügy, a szociális szféra, az egyházi és a kulturális élet területén, valamint a nyugdíjasok körében is számos civil szerveződés működik. A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület, egyre bővülő tagságával, kulturális és közösségi rendezvények színvonalas szervezésével, évtizedek óta egy különleges színfolt a mozaik képen. Az egyesület vezetőségének és tagságának további sok sikert és jó egészséget kívánok! Czeller Zoltán polgármester NAPOK június (tervezett program) június 23. csütörtök Képzőművészeti kiállítás megnyitója Tiszteletbeli jánoshalmi vagyok június 24. péntek Jánoshalmi gyerekek színpadi műsora Koós János és barátai Welcome buli június 25. szombat Főzőverseny, házi készítésű sütemények versenye Jánoshalmi, kistérségi amatőr csoportok fellépése Málna Zenekar koncertje gyerekeknek Bohóc műsora SP koncert Republic együttes koncertje Programok szombat délután Kézműves foglalkozás EU sátor Légvár Mászófal Forrás a Lajtha László Nonprofit Kft. honlapja: címen érhető el. Ezen az oldalakon hírt ad a Kft. az aktuális rendezvényekről, valamint egyéb információkat helyeznek el a nonprofit kft. működésével kapcsolatban. Pályázati forrásból megvásárolták könyvtári szoftveük web felületen működő modulját, ezzel lehetővé vált, hogy az interneten keresztül is lehessen keresni a könyvtár dokumentumai között. Az oldal elindulásával címük is megváltozott: hu DIABETES NAP A Cukorbetegek Egyesülete december 17. napján tartotta a DIABETES NAP című rendezvényt a Korzó Étteremben. Az egészségügyi okok miatt távollevő Mészáros Béla elnök helyett Kiss Pongrácné gazdasági felelős köszöntötte a megjelenteket. A gazdasági vezető bevezetőjében kiemelte, hogy a társadalmi szervezet e rendezvényét több évvel ezelőtt indította el. Minden év ezen szakában hol gazdagabb, hol szerényebb programok keretében valósul meg. A rendezvényt Komáromi Lajos Jánoshalma Város Önkormányzatának alpolgármestere nyitotta meg. Az Alpolgármester úr mondandójában hangsúlyozta a Diabetes Nap fontosságát. Elmondta továbbá, hogy a cukorbetegség világszerte, így Magyarországon is népbetegség. A diagnosztizált betegek száma kb A megnyitó után Dr. Király Ibolya belgyógyász orvos tartott diabetológiai szakelőadást többek 7. oldal között a 2-es típusú diabetesz alapvető okáról, az elégtelen glikémiás controll következményeiről, a fokozott rizikó kialakulásáról, az éhomi vércukor és a HbA1c jelentéstartamáról. A Diabetes Nap második előadója Faragóné Hován Éva, aki Fogyókúra nem csak cukorbetegeknek címmel tartott előadást. A dietetikusnő beszélt a MBI-ről, a hazánkban túlsúlyos és elhízottak arányáról, mennyivel csökken az életkor előrehaladtával az energiaszükséglet, Broka indexről, vásárlási tippekről, nyersanyag választásról, ételkészítésről, folyadékforrásról. Végezetül a rendezvény a Korzó Étterem által készített ételkóstolóval fejeződött be. A Diabetes Nap résztvevői színvonalas előadásokat hallgattak és újabb ismeretekkel gazdagodtak. A rendezvényt Jánoshalma Város Önkormányzata támogatta, illetve az SZJA 1 %-ból történt felajánlásokból befolyt összegből valósította meg az egyesület. Cukorbeteg Egyesület - 40 éves a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület Felemelő ünnepi közgyűlés keretében emlékeztek meg a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) által BEOSZ Emlékéremmel kitüntetett Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai megalakulásuk negyven éves évfordulójáról. Az ünnepi közgyűlésen a városi önkormányzatot Czeller Zoltán polgármester és Kiss György tanácsnok, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét Erdős László nyugállományú ezredes, a BEOSZ Dél-Alföldi Régióját Horváth Balázs nyugállományú mk. ezredes régió elnök, a Kelet Magyarországi Kiegészítő Parancsnokságot Murár Zoltán őrnagy a 6. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda vezetője képviselte. Az ünnepi közgyűlésen a régió hét egyesülete képviseltette magát. A megjelenteket Molnár Máté nyugállományú őrnagy az ünnepi közgyűlés levezető elnöke köszöntötte. A Himnusz elhangzása után Györgypál Csaba nyugállományú alezredes az egyesület elnöke és Matkó Béla nyugállományú alezredes az egyesület tiszteletbeli elnöke megkoszorúzta a névadó Bem József tábornok szobrát. A jelenlévő obsitosokat Faddi Tamás tanuló versel köszöntötte. Az ünnepi közgyűlés a negyven év értékelésével folytatódott. Györgypál Csaba nyugállományú alezredes először a megalakulás körülményeiről beszélt, majd méltatta az előtte elnöki tisztséget betöltők munkáját, külön kiemelve Matkó Béka nyugállományú alezredes tizenhárom éves tevékenységét. Röviden szólt az egyesület eredményes gazdálkodásáról, az egyesület által a tagoknak nyújtott gazdag kulturális, szórakoztató, egészség megőrző programokról. Kiemelte a katona özvegyekről, az özvegy katonákról, a nehéz anyagi vagy egészségi gondokkal küzdő tagtársaikról való gondoskodást, az egyesület érdek képviseleti, érdek érvényesítő tevékenységét. A továbbiakban a városi önkormányzattal, a város más civil szervezeteivel, a Dél-Alföldi Régió egyesületeivel és az Országos Szövetséggel való példaértékű, korrekt kapcsolatot említette meg. Hosszabban beszélt az egyesület katonai hagyományokat ápoló tevékenységéről, a Tüzérmúzeum a Hősi Sírkert létrehozásáról, az elhunyt bajtársakról történő rendszeres megemlékezésekről, a Magyar Hősök Emlékünnepének immár tizenkét éve történő megszervezéséről. A negyven év értékélését azzal a zárta, hogy a tervezett célkitűzések megvalósításához, a további eredményes munkához kéri a tagság és az együttműködő partnerek, szervezetek támogatását. A hozzászólások során Deli József nyugállományú ezredes a BEOSZ-DAR tiszteletbeli elnöke aki az egyesület megalakításakor az ered parancsnok helyettese volt az egyesület megalakításáról beszélt, Murár Zoltán őrnagy az egyesület és a toborzó iroda jó kapcsolatát emelte ki, majd ismertette és átadta a Honvéd Vezérkar Főnökének Dr. Benkő Tibor vezérezredesnek az egyesülethez írt levelét és a negyven év munkáját elismerő EMLÉKLAP -ot. Ezt követően Szakály Béla nyugállományú törzszászlót, Szarvas Ferencet és Tóth Imrét munkájuk elismeréseként oklevéllel köszöntötte. Erdős László nyugállományú ezredes pozitívan értékelte az egyesület tevékenységét külön kiemelve, hogy az egyesület a BEOSZ alapító tagjai sorába tartozik, majd a BEOSZ jelvényével ellátott névre szóló emlékplakettet adott át Györgypál Csaba nyugállományú alezredesnek. Dr. Kovács György nyugállományú mk. ezredes az ezred egykori törzsnöke hozzászólásában a tüzér hagyományok ápolását, az egyesületek közötti jó kapcsolatot hangsúlyozta. A hozzászólásokat az egyesület zászlajára emlék szalagok felkötése követte. A városi önkormányzat részéről Czeller Zoltán polgármester és Kiss György tanácsnok kötöttek szalagot. Czeller Zoltán ekkor köszöntötte az egyesületet, értékelte a város társadalmi életében betöltő szerepét, aktív tevékenységét és további eredményes munkát kívánt. Az emlékszalag felkötésekor Horváth Balázs nyugállományú mk. ezredes az egyesület hagyományápolási tevékenysége kapcsán a Hősök Napjának példaértékű megszervezését emelte ki, megemlítve, hogy a rendezvény már túl nyúlik a város határán és régió szinten is nyilván tartják. Az elismerő szavakat követően Oklevéllel ismerte el az egyesület munkáját. A rendezvényen résztvevő egyesületek képviselői is emlék szalag kötöttek az egyesület zászlajára. Az egyesület elnöke ezek után oklevéllel köszöntötte a ben kerek életévet betöltő tagjait. A ünnepséget a Szózat zárta. Rövid szünet után a Honvéd Művészegyüttes közel egy órás igényes, szórakoztató műsor következett. A negyven évről való megemlékezést egy bőséges ebéd és hosszantartó baráti beszélgetés zárta. GYPCS RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett neve: BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET A kedvezményezett adószáma: Kedvezményezett címe: 6440 Jánoshalma, Kossuth u.1. Telefon száma: 77/

8 A Szent Annában történt 8. oldal február Napkeleti Bölcsek ünnepe a Katolikus Óvodában Hagyománnyá vált az óvodánkban, hogy a Napkeleti bölcsek ünnepén, január 6-án kapják meg a gyermekek az új játékokat, amelyeket a három király, Gáspár, Menyhért, Boldizsár hoz nekik ezen a napon. Ahogyan a kis Jézust is megajándékozták, erre emlékezve, a gyermekeket is meglepik, akik izgatottan, örömtől csillogó szemmel várakoznak ezen az ünnepen. Ekkor történik az óvoda csoportszobáinak a megszentelése is, melynek során Balázs atya imában kéri a Gondviselő Isten áldását, hogy az új esztendőben békességben, szeretetben, egyetértésben, egészségben éljenek az óvoda gyermekei és dolgozói egyaránt. Dr. Miskolczi Józsefné óvodapedagógus a társasjáték, amelyhez a testrészek ismeretére, ügyességére is szükség volt, és a helyes megoldásokkal jutalmat is lehetett szerezni. A tanító néni által irányított tornán néhány állatkoreográfia elsajátítására került sor. Ezeket egymáshoz kapcsolva, vidám zenére mozogva adták elő a gyerekek. Miután mindenki kellemesen elfáradt, a házigazdák finom pogácsával és meleg teával vendégelték meg a résztvevőket. Vidám hangulatban telt el a délután, s izgalommal teli, örömteli napot tudhattunk magunk mögött. Marancsikné Völgyesi Tünde III. Január 22-én iskolánkban versíró versenyt rendeztünk. Az alsó és a felső tagozatos diákoknak meghirdetett megmérettetésre szép számmal jelentkeztek a tanulók. Versenyünk két fordulóból állt. Nevezni az általunk előre megadott szókészlet felhasználásával otthon megírt költeményekkel lehet, majd a második fordulóban az elkészült művekbe újabb szavakat kellett illeszteni. A versek értékelése korcsoportonként történt. Kiemelt minősítést kapott Lalák Dorka 2. osztályos, Stibrik Ádám 4. osztályos és Lábadi Vivien 6. osztályos tanuló. Ezúton is gratulálunk a kis poétáknak! Szente Mariann Április 1 Úgy gondoltam csínytevésben jó vagyok, Hisz tréfálkozni jó dolog. Kis vidámságot hozok e napon, Ne legyen szomorúság az arcokon. Van, ki bosszankodik a poénon, De kigúnyolni nem fogom. A róka viccen sokan nevettek, De Zsóka elszomorodott. A cifra viccet is elmondtam, Zsókának a cica tetszett a viccből a legjobban. Stibrik Ádám 4. osztály ATLÉTIKA VERSENY TÉLEN KUKUCSKÁLÓ I. A kukucskáló első foglalkozása az angol és a német nyelvvel való játékos megismerkedést szolgálta érdeklődő nagycsoportosok számára. Nagy izgalommal léptek be az első osztályba szüleik kíséretében az ovisok, ahol nyelvtanáraink: Hefner Istvánné, Salac Éva és Haugné Szatmári Lívia tanító néni fogadták őket. Először a képzelet szárnyain Éva néni segítségével elrepültünk Angliába, ahol Teddy mackótól tanultunk egy mondókát. Babu néni pedig Németországba kalauzolt minket, s ugyanezt a mondókát játékos formában megtanította németül is. Lívia néni segítségével minden kisgyermek elkészíthette saját Teddyjét, amit nagy örömmel emlékül haza is vitt. Búcsúzóul a mackók segítségével mindkét nyelven elmondtuk és eltáncoltuk a versikét. Szép és élményekben gazdag, vidám délutánt tölthettünk együtt. Reméljük, ízelítőt és kedvet kaptak a nyelvtanuláshoz és az iskolához a résztvevő gyermekek. Hefner Istvánné II. Kukucskáló programsorozat 2. foglalkozására január 15-én került sor. Lívia néni, Andi néni és Tündi néni iskolánk tornaszobájába játékos mozgásra hívta az érdeklődő nagycsoportos ovisokat és szüleiket. A kisgyermekek érdeklődését rögtön felkeltette a sok színes, érdekes mozgásfejlesztő eszköz. Először kötetlen játék keretében kezdték az ismerkedést társaikkal és a tanító nénikkel. A színes karikákba izgalmasnak tűnt a babzsákokkal betalálni. Az egyensúlyozó eszközök használatához kezdetben segítségre volt szükség, de a bátor próbálkozók hamarosan önálló mutatványokkal kápráztatták el a jelenlévőket. Nagyon népszerű volt a gyermekek körében az alagúton való átbújás. A közös játék a sokszínű ejtőernyő használatával kezdődött. Ennek az eszköznek a kipróbálása során az ovisok is megtapasztalhatták, hogy csak egymásra figyelve, együttműködve tudják a kitűzött célt elérni. Közkedvelt elfoglaltságnak bizonyult az A Kukucskáló foglalkozássorozat harmadik délutánján az ovisok egy kézműves foglalkozáson vehettek részt. Pedagógusaink: Kovács Ágota, Horváthné Kocsis Tünde, Nemes Brigitta, Pusenszkiné Papp Beáta és Csimáné Balázs Zsuzsanna nagy örömmel segítették a gyermekeket, hogy a ceruzatartó, valamint a lufibohóc elkészítése valódi élmény, szép emlék lehessen számukra. Ezúttal az osztályterem, a tornaszoba megismerése után, az ebédlőben tevékenykedtünk, mondókáztunk, körjátékoztunk, és a finom uzsonnát is itt fogyasztották el a kicsik. Őszintén reméljük, a nagycsoportosok szüleikkel együtt jól érezték magukat, és örömüket lelik a maguk készítette tárgyakban! Csimáné Balázs Zsuzanna IV. A Kukucskáló foglalkozások záró akkordjaként 2011 január 29-én az ovisok egy zenés, énekes mesebirodalom aktív kis manócskái lehettek. Bemutatkoztak a gyermekek egymásnak egy kedves dalocska éneklésével, melyet Csofcsics Erika néni tánccal együtt tanított nekik, ezután Sódar Balázzsal együtt bábjátékkal nevettették meg a kis vendégeket. Buzder Mónika néni különféle tárgyak hangjainak felismerésével, zenés énekzenei készségfejlesztő játékokkal, furulyaszóval és sok ismert dal közös eléneklésével varázsolta el a kicsiket. Népi énekes játékokkal, vidám tánccal Takács Lajosné Marika néni mozgatta meg a kis csoportot. Közös zenélés, éneklés következett, melyhez Bánfiné Sódar Szilvia, valamint néhány zenét kedvelő tanítvány is csatlakozott. Egyedi, érdekes hangszergyűjteményének bemutatójával Mészáros Gábor bácsi sikert aratott a nagycsoportosoknál. Nagy örömünkre a szülők is gyakran bekapcsolódtak egy-egy közös éneklésbe, körjátékba. Minden kis látogató egy Gábor bácsi által egyedi, nádból készített hangszerrel, valamint egy - a mai napnak emléket állító - könyvjelzővel térhetett haza. Reméljük, minden érdeklődő - szülők és gyermekeik egyaránt - örömmel emlékeznek majd ezekre az intézményünkben töltött vidám órákra! Csimáné Balázs Zsuzsanna Kispoéta verseny A tél közepén is lehet atlétika versenyt szervezni. Ez történt január 26-án Kiskunhalason, ahol a BKMÖ Vári Szabó István Szakközépiskolája Szakiskolája és Kollégiuma sportcsarnokukban megrendezte a IV. terematlétika versenyét, amelyen iskolánk is részt vett. Nyolc iskola nevezett a III., IV. és V-VI. korcsoportban, s ezen belül a fiú-lány kategóriában meghirdetett távolugrás, magasugrás, súlylökés és 30 méter sprintfutás számokban. Diákjaink közül 15 tanuló mérte össze tudását a több mint 100 versenyzővel. A III: korcsoportban: Farkas Anett: 30 méter sprint, távolugrás Gáspár Edina: magasugrás, 30 méter sprint Burai Bianka:30 méter sprint, távolugrás Herczeg Éva. 30 méter sprint, távolugrás Zadravecz Attila: 30 méter sprint, távolugrás Gyetvai Ákos: magasugrás, távolugrás Bogdán Patrik: magasugrás, súlylökés Kiss Tamás: 30 méter sprint, távolugrás A IV. korcsoportban: Lancsárovics Friderika: 30 méter sprint, súlylökés Kasziba Renáta: távolugrás, 30 méter sprint Kovács Kitti: 30 méter sprint Garami Norbert: 30 méter sprint, távolugrás Major Gyula: 30 méter sprint, távolugrás Bogdán Alex: 30 méter sprint, távolugrás Dobos Valentin: magasugrás, 30 méter sprint. A szoros mezőnyben 5 érmet szereztek a diákjaink: Zadravecz Attila: 30 méter sprintfutás I. hely Gyetvai Ákos: magasugrás I. hely távolugrás III: hely Farkas Anett: távolugrás II: hely Dobos Valentin: 30 méter sprintfutás III. hely. Iskolánk az összetett versenyben a 6. helyen végzett. A jó eredményekért és a helyezésekért gratulálunk a versenyzőknek. Komáromi Róbert testnevelő A városi mesemondó versenyen A város legjobb mesemondói január 27-én délután mérték össze tudásukat a Bölcsek Tanácsa előtt. A Városi Könyvtárban megrendezett versenyen Bakó Kamilla és Pesti Jenő Henrik 1.a osztályos, Botka Lora 1.b osztályos, Berta Jázmin 2.a osztályos, Rab Levente 4. osztályos és Dudás Andrea 5. osztályos tanulók képviselték iskolánkat. A zsűrinek bizonyára nehéz feladatot adtak a versenyzők, hiszen sok színvonalas, érdekes előadást hallhattunk. Az értékeléskor két szép eredménynek is örülhettünk: Bakó Kamilla 3. helyezést, Rab Levente 2. helyezés ért el. Gratulálunk a helyezetteknek, szüleiknek és a felkészítő kollégáknak. A szülőknek köszönjük a felkészülés és a versenyzés során nyújtott segítséget, támogatást. Jacsóné Szabó Erika magyartanár

9 2011. február január 28-án, délután félévzáró értekezletet tartottunk. Ez az egyik olyan esemény intézményünkben, amelyen minden dolgozó beosztásától függetlenül- részt vesz. A közös munkaebéd után Somogyiné Sági Piroska, iskolánk igazgatónője a meghívott vendégek jelenlétében értékelte és elemezte a mögöttünk álló hónapok munkáját, rámutatott a nehézségekre, a problémákra, és célokat, feladatokat fogalmazott meg az új félévre. A GI-GA (GIMI- GALÉRIA) II. kiállításának megnyitójára került sor január 28-án. Dr. Ötvös Géza Tájak és hangulatok című fotókiállítását Sere Mihály, a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület társelnöke nyitotta meg. A hangulatot Terner Zsanett és Terner Dániel duettje fokozta. A kiállítás február közepéig, naponta 9-16 óra között tekinthető meg a gimnázium épületében. A Hunyadi HUNYADI Iskola NÉPE hírei Félévzárás a Hunyadiban A GI-GA második kiállítása TAK Mikulás, szavalóverseny, karácsony tak. (Burszki Klaudia, Kolompár Zoltán, Petróczki Szabina, Kolompár Miklós) Karácsony: december 17. Hosszú hetek karácsonyi készülődését a karácsonyi kiállításon is megtekinthettük. Iskolánkban az alkotásokat mindenki számára láthatóvá tettük. Igazi karácsonyi kiállítás lett belőle. A kiállító teremből, mindenki a kará január 27-én csütörtökön 16,30-kor tartottuk intézményünkben a félévi értékeléshez kapcsolódó fogadóórát. A fogadóórán az érdeklődő szülők személyesen konzultálhatnak a szaktanárokkal. Lehetőség van a tanulók egyéni haladásáról, fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről érdeklődni, segítséget kérni különböző problémák megoldására. A 2010/2011-es tanévben minden Városi mesemondó verseny 9. oldal ISKOLÁBA HÍVÓ! A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium vezetősége és tanítói szeretettel meghívják a szülőket abból az alkalomból, hogy gyermekük ebben az évben iskolás lesz. A találkozón bemutatkoznak az elsős tanító nénik. Tájékozódhatnak az iskolában folyó tanítási módszerekről, választási lehetőségekről. Az első bemutatkozás a Radnóti utcai Óvodában már meg volt, február 2-án. A következő Petőfi utcai óvodában lesz február 9-én 17 órakor, a harmadik alkalom pedig a Batthyány utcai óvodában február 16- án ugyancsak 17 órakor kezdődik. Fogadóóra és szülőértekezlet tanító-tanár személyesen külön fogadóórán kereshető fel a megadott időpontban, ami az iskola bejáratánál olvasható. Ezen a napon tartottuk 17,30-kor a szülőértekezleteket. Az osztálynökök a tanév II. félévi programjáról és a továbbtanulással kapcsolatos tudnivalókról és tennivalókról tájékoztatták a szülőket. Búcsúzó sorok Zsolnai József halálára Professzor emeritus a Magyar Tudományos Akadémia doktora Eddig több, mint 1000 diák részesült e haladó, nemzeti szellemű oktatásban. 1989/1990 es tanévtől a 2009/2010-es tanévig tanítottunk az Értékközvetítő Képességfejlesztő Programmal, 2009/2010-es tanévtől felmenő és átvezető rendszerben a Nyelvi Irodalmi Kommunikáció alternatív tanterve alapján folyik az oktatás a Hunyadi Iskolában. Zsolnai József tevékenységét a következő elismerések kísérik: Kiváló Munkáért (1984), Apáczai Csere János-díj (1987), Pest Megyei Tanács Alkotó Díja (1989), Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje (1995), Kiss Árpád-díj (2005), Veszprém Megye Érdemrendje (2010), Szent- Györgyi Albert-díj (2011). Zsolnai József életútjának jellemzéséhez talán Virág Benedek sorai a legméltóbbak: Születtem, szerettem hazámat, dolgoztam érte. Ez az én életem története. Tegyetek ti is így, tanítsátok utódaitokat, ha ezek is így tesznek, akkor Magyarország boldog lesz. Vagy ha a huszadik század egyik legnagyobb írójának, Németh Lászlónak szavait idézzük: Az üdvösségharc nem kerülhető meg: egy az életeddel. Nyugodjék Zsolnai József Isten békéjében! Mikulás közeledtével mindenki izgatottan várja a nagy puttonyos, piroskabátost. A kicsik még hisznek benne, a nagyok már nem igazán. Mégis jó érzés tölti el a gyermeki lelket a várakozás. A készülődés örömtelivé varázsolja ezt az ünnepet. A nagyobb gyerekek a kicsiknek készítenek, a felnőttek minden gyermeknek. A felső tagozatos tanulók egy mikulás figurát alkottak a kicsiknek. A felnőttek (önerőből) minden gyermeket megleptek egy puttonyos mikulásformával, ami meg volt rakva szaloncukorral. Együtt várták a gyermekek a tornateremben a Télapót énekkel, verssel, izgalommal. Ez idő alatt a Télapó minden osztályterembe bevitte az ajándékot, s az ajtóra kiírta, hogy ITT JÁRTAM TÉLAPÓ. Örömmel fogadták a gyermekek az ajándékot, s egy pár napig azt kérdezték egymástól, hogy mikor tette be az ajándékot a Télapó az asztalukra? Szavalóverseny: december 16. A karácsony megünnepléséhez a szép vers is hozzátartozhat. Lelkesen tanult minden diák egy karácsonyi, vagy téli verset. Versenyt rendeztünk, ki a legjobb előadó. Osztályonként a legjobbak egy-egy jutalomkönyvet kap- csonyfához sietett, melynek fénye csalogatta kis közönségét. Iskolai műsorunkat kiegészítette a vendégszereplők előadása. A helyi Baptista Gyülekezet néhány tagja, Nagy Zsolt vezetésével egy zenés karácsonyköszöntőt adott elő, melybe bevonták a gyermekeket is. Az igazi meglepetés ezután következett. Mindenkit névre szóló ajándék várt a fa alatt. A Baptista Gyülekezet közvetítésével egy cipősdoboznyi meglepetést kapott mindenki, amit kiegészített egy nagyobb plüss figura is. A gyermekek öröme minden fáradságot megért. Legszebb köszönet a gyermeki mosoly. Berkó Istvánné gyógypedagógus Január 27-én megtartották városunk könyvtárában a mesemondó versenyt. Örömmel vettük, hogy iskolánk minden helyezettje megmutathatja e szinten is tudását. Lelkesen frissítették fel kedvenc meséjüket mind az alsós, mind a felsős tanulók. Kár, hogy a nagyobb gyermekek közül már nagyon kevesen érdeklődnek e műfaj iránt. Igen színvonalas versenyen vehettünk részt. A Szent Anna Katolikus Iskola tanulói is sok szép mesével készültek. Elmondhatjuk, hogy minden résztvevő tudása legjavát adta. Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánkból került ki az alsósok és a felsősök első helyezettje is. Szőke Janka 4.a és Zentay Viktor 6.c osztályos tanulók mesemondása nyerte el a Bölcsek Tanácsa elismerését. A megyei versenyen Szőke Janka képviselheti városunkat. Gratulálunk! További jó felkészülést és eredményes szereplést kívánunk. Megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról Január 21-én, az osztálynöki órákon megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról. Ugyanezen a napon tanulóink megkapták a félévi értesítőket Tankönyvek rendelése A tanévben használni kívánt tankönyvek kiválasztása, megrendelése folyamatosan zajlik iskolánkban. IV. Vári Szabó István Terematlétika Verseny án került megrendezésre a IV. Vári Szabó István Terematlétika Verseny. A III. IV. korcsoportban a Szilády Református Gimnázium általános iskolai korosztálya mögött végeztünk. A Gimnázium megelőzve a Bibó István gimnáziumot, a negyedik helyen végzett a Szilády, a Rákóczi és a Vári Szabó mögött az V. és a VI. korcsoportban. Egyéni versenyben aranyérmet szerzett Halász Bence távolugrásban és súlylökésben, Kolompár Dávid 30 m-en és távolugrásban. Ezüstérmes lett Ajzelt Aida 30 m-en és Zentay Viktor távolugrásban. A bronzéremnek örült távolugrásban Lencse Petra és Kriván Zsóka ben ünnepeltük az első lézer 50. évfordulóját. Ennek tiszteletére a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéke pályázatot hirdetett középiskolások részére. Ezen a pályázaton többek közt én is részt vettem. A dolgozatomban a lézerekről és széleskörű alkalmazásaikról számoltam be, és III. helyezést értem el. Felkészítő tanárom Kasziba Gyöngyi tanárnő volt. A lézer ma és holnap Az eredményhirdetést január 15-én tartották Szegeden. Az ünnepség keretein belül elsőként dr. Hopp Béla, a Magyar Tudományos Akadémia doktora tartott rövid ismertetőt a lézerről. A díjkiosztón a meghívott tanulókon kívül szép számban jelentek meg hozzátartozók is. Nagy izgalommal várta mindenki az eredményhirdetést. A díjak nagyon értékesek voltak, például lézeres kulcstartó, multifunkciós lézerpálca, mini lézershowt produkáló készülék, és minden tanuló speciálisan erre az alkalomra nyomtatott pólót kapott. A díjátadás után a tanszék munkatársai bemutattak egy lézeres kutatólabort, ahol az érdeklődők többféle lézerrel, s igen látványos lézeres kísérletekkel ismerkedhettek meg. Különösen nagy sikere volt annak a bemutatónak, amelyen a lézeres sebészet hatékonyságát egy sertés csülkön demonstrálták. Számomra nagyon érdekes és hasznos volt a dolgozat és a díjkiosztó napja. Nagy Laura 10. osztályos tanuló

10 10. oldal február Délvidéki Vince-napi borverseny és borkóstoló Temerinben mindig nagy becsben tartották a bort. Nagyapáink idejében nem volt udvar, ahol ne szorítottak volna helyet egykét kvadrát szőlőnek. De a gang oldalát is felfuttatták szőlővel, melynek árnyékában jólesett elfogyasztani a ként vörös szlankából nyert nedűt. A háztáji bortermelést a nagy parasztporták kettészelésével, új utcák nyitásával lehetetlenítették el. Mára azonban ezen a helyzeten sikerült változtatni. A Temerini Kertbarát-kört létrehozó borkedvelők ugyanis megállították a borkultúra zuhanórepülését a településen, sőt, szélesebb térségben is. Úgy kezdődött, hogy a kilencvenes évek közepén, kedd esténként, először családi házaknál, összejöttek a háztáji bort készítők. Kóstolgatták, bírálgatták egymás borait. De csakhamar kinőtték a házi borkóstoló adta kereteket. Összejöveteleik eredményeként előadássorozat indult be a legnevesebb szerbiai és magyarországi borszakértők részvételével, úgy hogy mind többet írtak róluk az újságok. Közben a borkóstolók és szőlőt telepítők tábora egyre gyarapodott és a bor visszanyerte méltó helyét a családi asztalon. Borászaik elkerültek a rangos vidéki és külföldi borversenyekre, ahonnan érmek sokaságával tértek vissza. Bizonyítva azt, hogy a temeriniek törekvése nem volt hiábavaló, hogy azon a zsíros talajú dél-bácskai településen a kukorica és a cukorrépa mellett a kiváló bor is megteremhet óta a Kertbarátkör minden évben megszervezi az immár nemzetközi hírnévnek örvendő Vince-napi borversenyét és borkóstolóját. Ebben az évben január én tette ezt. Testvérvárosunkban 14. alkalommal megrendezett, egyik legrangosabb eseményen több ország is képviseltette magát, így például Horvátország, Macedónia, Magyarország, Montenegró és Románia. Az idei versenyen 552 bor vett részt. Ezek fajta szerinti megoszlása a következő volt: 234 fehérbor, 219 vörösbor, 57 rosébor, 13 schillerbor, 12 csemegebor és 17 gyümölcsbor. A bíráló bizottság 17 nagyaranyérmet, 125 aranyérmet, 161 ezüstérmet és 173 bronzérmet osztott ítélt oda. Jánoshalmáról a Gazdakört három képviselte a nagy eseményen: Kiss Róbert, Dági József és Juhász Sándor. Részt vett a versenyen Kunvin Kft. és Kochvin Kft. is. A verseny mérlege a jánoshalmiak által benevezett borok alapján: Kunvin Kft. 3 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzérem, Juhász Sándor 1 ezüstérem, Kiss Róbert 1 bronzérem, Dági József 1 bronzérem és a Kochvin Kft 2 arany-, 2 ezüst és 1 bronzérem. Testvérvárosunk és testvérszervezetünk, a Temerini Kertbarátkör által megrendezett, határon átívelő hatalmas borversenye példaértékű volt számunkra. Ezt tükrözi a temerini bölcs mondás: magyar ember csak borral koccint, első pohár egészségünkre, második pohár barátságunkra, harmadik pohár vigasztalásunkra, negyedik pohár gyalázatra, ötödikkel lemossuk a gyalázatot. Dági József Gazdakör elnöke Meghívó A Felső-Bácskai borok 21. nemes versenyét rendezi meg Jánoshalmán a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete. Borverseny ideje: február 19. (szombat) 9-17 óra Verseny helye: Gazdakör Székháza Nevezés feltételei: - nevezési díj : 800 Ft/minta - bormintát egységes üvegben kell leadni - egy mintából két üveggel, fajta megjelöléssel ellátva Üveg felvehető és egyben leadható: az Egyesület Székházában (Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7.) február 18.(péntek) 9-17 óráig Eredményhirdetés: február 26-án 16 órakor a Korzó Étteremben Bácskossuthfalvi (Vajdasági) pálinka-bemutató és kóstoló 18 órától - 19 óráig Utána vacsora, zene, tánc, tombola (Belépő ára: 3500 Ft/) Jegyek elővételben kaphatók február 25-ig: Dági József Jánoshalma, Jókai M. u. 55. tel: 77/ ; 06-70/ Farkas László Jánoshalma, Széchenyi u. 9. tel: 06-20/ Szeretettel várunk minden érdeklődőt a borversenyre, az eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára! Gazdakör Gyümölcs- Felső-Bácskai és Szőlőtermesztők Hegyközség Egyesülete

11 2011. február Mezőgazdasági termelők figyelmébe! Tájékoztatás a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzésről (A decemberi cikk folytatása) től - a tervek szerint - bekerül az MgSzH ( január 1.- től Kormányhivatal ) által ellenőrizendők közé a Növényvédő szerek engedélyezésének, forgalomba hozatalának és használatának általános követelményeiről szóló JFGK 9 is, amely mezőgazdasági termelést folytató termelők közül gyakorlatilag mindenkit érint, aki növényvédő szert használ termelése során. A JFGK 9- hez tartozó legfontosabb tudnivalók: Milyen, már meglévő jogszabályokat érint az ellenőrzés? évi XLVI. törvény, 89/2004. (V. 15.), 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet Milyen követelményeket kell betartani a növényvédő szerek kezelése kapcsán? Növényvédő szerek felhasználására vonatkozó előírások, nyilvántartások vezetése, tárolásra vonatkozó előírások, munkavédelmi előírások. Milyen követelmények vonatkoznak a felhasználásra? csak hatósági engedéllyel rendelkező növényvédő szert lehet felhasználni, növényvédő szert csak a felhasználási engedélynek megfelelő kultúrákban, az engedélyben foglalt károsítók ellen, az engedélynek megfelelő dózisokban lehet felhasználni, az I., illetve II. forgalmi kategóriájú szereket csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember vásárolhat ( érvényes engedély és I. kat.- ú n. szer esetében növényorvosi vény birtokában ) vagy használhat fel, az engedély ( zöld könyv ) birtokosa jogosult saját gazdaságában, vagy közeli hozzátartozójának, annak családi gazdasága részére növényvédelmi tevékenységet Tisztelettel meghívjuk a mezőgazdasági termelőket, illetve érdeklődőket az alábbi szakmai előadásokra: február Előadó: Rácz Atilla, Bodó Péter (DuPont Magyarország Kft.) A DuPont legújabb fejlesztései a növényvédelemben február Előadó: Szelecki Attila (Syngenta Kft. ) Korszerű és hatékony növényvédő szerek a Syngenta kínálatából február Előadó: Kútszegi László (BASF Hungária Kft.) Korszerű növényvédő szerek szántóföldi kultúrákban február Előadó: Mathiász Tivadar (Magyar Kwizda Kft.) Hogyan termeljünk hatékonyabban a Magyar Kwizda Kft. termékeivel? folytatni, a jogosultsággal nem rendelkező termelők területein II., illetve I. kategóriájú növényvédő szer kijuttatása- az előző pont kivételével - csak jogosult szolgáltatóval történhet, amely tényt, hitelt érdemlően kell igazolni. Milyen nyilvántartásokat kell vezetni? nagyobb mennyiség esetén naprakész nyilvántartás vezetése a növényvédő szerekről, értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása során permetezési napló folyamatos vezetése az elvégezett növényvédő szeres kezelésekről. Ahol a helyszíni ellenőrzés hiányosságot talál, ott a hiányosság jellegétől és súlyosságától függően csökkentik a tárgyévi kifizetés összegét. Szélsőséges esetben akár ki is zárhatják a kérelmezőt a támogatásból. A fentiekből látható, hogy mindazon termelők számára, akik növényvédő szert használnak gazdálkodásuk során és nem vesznek igénybe engedéllyel rendelkező szolgáltatót a szerek kijuttatására, szükséges, hogy engedéllyel ( zöld könyv ) rendelkezzenek, amely érvényessége 5 év. A lejárt engedélyt meg kell hosszabbítani, ami nem vizsgaköteles. Tájékoztatom mindazokat, akiknek nincs engedélyük, de szükségük van rá, illetve lejárt az engedélyük és hosszabbítani kívánják, hogy január 26.-án, Jánoshalmán, a Gazdakör székházában zöldkönyves felkészítő, illetve hosszabbító képzés indult, amelyre még a cikk megjelenését követő 1 hétig lehet jelentkezni. Balogh László BKM KH NTI növényvédelmi felügyelő tel.: 20/ Mezőgazdasági előadások február Előadó: Mérai Imre (BASF Hungária Kft.) Korszerű növényvédő szerek gyümölcsösökben március Előadó: Panyi Róbert (Schuster Trade Kft.) Zöldségek, gyümölcsök új értékesítési lehetőségei március Előadó: Körös Tamás (Biocont Magyarország Kft.) Biológiai növényvédelem a gyümölcsösökben március !!! Előadó: Kiss András (Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience) Bayer Hungária Kft. legújabb termékei a növényvédelemben. Előadó: Balogh László (BKM KH NTI) A növényvédelem legfontosabb termelőkre - vonatkozó jogszabályi előírásai. Az ízek minősége A minőség íze Kóstolja meg termékeinket! 11. oldal Bemutatkozik a menedzser Az ÁROP /C/A azonosító számú pályázat keretében től dolgozik térségfejlesztési menedzser a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetében. Fő feladatai közé tartozik a pályázatok figyelése, továbbá a kistérségben levő Önkormányzatok és intézmények tájékoztatása. Folyamatosan tartja a kapcsolatot kistérség településeinek vezetőivel, illetve a fejlesztési bizottság tagjaival év végén került sor a Kistérségi Fejlesztési Bizottság átszervezésére, amiben jelentős feladatot vállalt. A 2010-es évben több csapatépítő tréning szervezése és bonyolítása történt meg. A társulás munkaszervezete részt vett egy kommunikációs képzésen mely jelentősen javította a további közös munkát. A térségfejlesztési menedzser feladata a kistérségi honlap karbantartása és fejlesztése is. Szoros együttműködést tart fenn a Jánoshalmán működő Városfejlesztési Társasággal. Jelenleg egyik feladata az MTAval közreműködve a gyermekszegénység elleni program, pályázat előkészítése, az előkészítési folyamat összehangolása, csoportmegbeszélések szervezése és a képzések összehangolása. Az előbbi pályázattal kapcsolatosan két tanulmányút is lebonyolításra került a 2010-es évben, melyek Pécs György telep és Belecska településeken valósultak meg. A pécsi helyszínen megtekintésre került az ottani közösségi ház, melynek mintájára Jánoshalmán is kialakításra kerülhet a Gyermekszegénység elleni pályázat keretében. Belecskán bemutatásra került a helyi szociális gazdaság mely jó példával járhat előttünk a helyi munkanélküliség és a szegénység csökkentésében. Az érdeklődők további információkat találhatnak a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás honlapján, melynek címe: Tisztelettel: Rózsa Tamás térségfejlesztési menedzser Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás 0630/ Különleges megemlékezés Tagságunk elhatározta, hogy az évforduló alkalmából különleges hívójellel emlékezünk meg a nagy zeneszerzőről, hirdetve az egész világnak az ő munkásságát. A Magyar Rádióamatőr Szövetség támogatta, hogy megkérjük a HG200LST hívójelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól. Az engedély megérkezett és január 1.-től szól az éterben a fenti hívójel, mely december 31.-ig lesz hallható az egész világon. Magyar József elnök Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület A Jánoshalmáért Alapítvány felhívása A Jánoshalmáért Alapítvány1993-ban jött létre. Célja: hogy iskolák, közművelődési intézmények, egyházak, hagyományőrző népművészeti ágak, sportkörök valamint az Önkormányzat munkáját támogassa és az idegenforgalmat fellendítő, hagyomány teremtő Felső-bácskai lakodalmas-t létrehozza. Az alapítvány fennállása óta eltelt 17 év alatt , azaz harminchatmillió hatszáztizenháromezer forinttal támogatta céljai megvalósítását. Felkérünk minden itthon élő és elszármazott áldozatkész honfitársunkat, hogy az 1 %-hoz szükséges adószámunkat adják oda itthoni és elszármazott ismerősüknek, rokonaiknak, gyerekeiknek, unokáiknak, Ők adják tovább az Ő ismerőseiknek, könyvelőiknek és kérjék meg őket, hogy az adójuk 1 %-át az Alapítványunknak ajánlják föl most és ezután minden évben. A megújuló Jánoshalmáért Alapítvány felkéri és várja az itt élő és elszármazott, szülőföldjét szeretők és tenni akarók jelentkezését, akik munkatársként szívesen részt vállalnak céljaink megvalósításában. A rászorulók és a segítségre méltók támogatásához szükséges anyagiaknak gyűjtéséhez keresünk szervező és ügyvezető titkárt, pályázat írót, kreatív menedzsert, rendezvényszervezőket, adománygyűjtőket, ötletgazdákat, szakértőket stb. Korhatár: 16 évtől Kérjük támogatásukat egyéb formában is, mely lehet pénzbeli, vagy hagyaték, (annak egész vagy csak egy része, pl.:20 vagy 50%-a). Nyeremény egy része. Felajánlott munkák, pl.: fuvarok, szakipari munkák stb. Használati eszközök, gépek, könyvek, műtárgyak, számítástechnikai eszközök, régiségek stb. Ingóságok, ékszerek, festmények, kegytárgyak, hagyatékok stb. ingatlanok, hétvégi házak, lakás, ház, telek, vagy ezek egy része. Kérjük ezt a FELKÉRÉST fénymásolva juttassák el minél több embernek és Ön is őrizze meg az elkövetkező évekre is. Adószám az 1%-hoz: Számlaszám: Szíves jelentkezésüket várja: Szűcs Lászlóné 6440 Jánoshalma, Béke-tér 1. Tel.: 06-77/ /127 vagy 06-77/ Köszönettel: a KURATÓRIUM elnöksége! Savanyúságaink megvásárolhatóak Petróczky Ferenc vállalkozó üzleteiben : (Dózsa Gy. u. 75, Kálvária u. 4., Rákóczi u. 12, Téglagyár u. 32.) valamint a Fajsziék boltjában a Bálvány utcában

12 12. oldal február Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik Sörző Istvánné Szili Magdolna temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek el és együttérzésükkel osztoztak mély fájdalmunkban! Emlékezés Gyászoló család "Te életed olyan volt, mint a szép nyár, életed véget ért, oly hirtelen jött a halálod. Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, találjál odafönn őrök boldogságot! De az emlékeddel szívünkben maradtál, számunkra Te soha meg nem haltál." In Memoriam! január 13-án elhunyt Csényi László A sokak számára ismert Ember fájdalmasan hirtelen megtört életpályájára emlékezünk. Emlékezünk Szakály Csaba halálának 25. évfordulójára. Szerető szüleid és testvéreid Csényi László 1944-ben született Kiskunhalason. Az iparos család melyben felnevelkedett, a mindennapi megélhetéséért küzdött, mindazonáltal édesanyja még két állami gondozásból kivett gyermeket is felnevelt, és mintát, életpályát adott nekik. László az általános iskolát Kiskunhalason, majd a Vasútforgalmi Technikumot Szegeden végezte el. Vasút és közlekedési üzemmérnök szakmát szerzett, majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskola hallgatója lett. A iskola végzése közben már a Magyar Államvasutaknál tevékenykedett, később több jánoshalmi munkahelyet követően olyan tevékenységbe kezdett vállalkozóként, mely azelőtt egy lenézett, mellőzött foglalkozás volt április 1-én, az új vállalkozói törvény hatályba lépésének délutánján már kezében volt az engedély a temetkezési vállalkozás elindításához. E naptól kezdve minden erejét és energiáját ebbe a tevékenységbe fektette. Folyamatosan fejlesztette vállalkozását újabb és újabb üzleteket nyitott ben megalakította a Mementó Kft-t ben a cég kettévált. László ekkor hozta létre a Csényi és Társa Temetkezési Kft-t, mely azóta is Jánoshalmán és Kiskunhalason, valamint a környező településeken végzi a temetkezési szolgáltatásokat. Csényi László 66. évében hirtelen jött érthetetlen halála sokakat megdöbbentett. Búcsúzunk tőled Laci, nyugodj békében! Laci fiai elmondták, hogy édesapjuk vállalkozását továbbfolytatják, ha még lehet tovább fejlesztik a Gyászoló Családok igényeinek maximális kiszolgálására törekedve. Víz, gáz és központi fűtés szerelés Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA új gázkészülékek beüzemelése: KISS ATTILA gázszerelő mester Cím: Jánoshalma, Bem J. u Tel.: A H-6440 Já nos hal ma, Ba jai u. 66. Tel.: 77/ , 30/ internet: Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa: hét, szerda, péntek , hírei kedd, csütörtök TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINKAT AZ ALÁBBIAKRÓL: Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges: o Telefonon: 77/ (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában) o A fenti címre. o Személyesen az ügyfélszolgálati irodában január hónapban a vízmérő leolvasására a téli hideg idő miatt nem került sor, ezért azon Fogyasztóinknak, akik a bediktálás lehetőségével éltek, a következő számlájukat a pontos fogyasztás alapján küldjük meg. Akitől nem kaptunk óraállást, az időszaki vízfogyasztását az előző 365 nap fogyasztása alapján becsüljük meg és a számlát e kalkulált fogyasztás alapján készítjük el ben az első leolvasás március hónapban lesz. Február hónapban ismét felülvizsgáljuk a víz- és csatornadíj tartozásokat. Kérjük akinek hátraléka van szíveskedjen akár részletekben is szerződést kötverendezni. Amennyiben a felszólításunk után sem rendezi, úgy kénytelenek leszünk a vízkorlátozás lehetőségével élni. A VÁROSFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG vállalja: Pályázatok figyelését, elkészítését, és minden kapcsolódó tanácsadást. Elérhetőségeink: Városfejlesztési Társaság (VFT) Dr. Kelle Judit projektmenedzser H-6440 Jánoshalma, Molnár J. u Tel.: SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG A : SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN a 77/ as telefonon, naponta ÓRÁIG Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Bajai út 66. (vízmű) Telefon: 06-77/ Az ügyfélfogadás ideje: Hét, szerda, péntek óra között, Kedd óra között Csütörtök szünnap Indulhat a beruházás. Jánoshalma Város Önkormányzata megnyerte a pályázat második fordulóját. Az elkövetkezendő hónapokban folyamatosan tájékoztatjuk Érdekeltjeinket a pályázat aktuális fejleményeiről a beruházás gyakorlati megvalósításának tudnivalóiról. Továbbra is köthető LTP szerződés, mellyel részletekben fizetheti meg kötelezettségét. Az Érdekeltségi hozzájárulás évi befi zetéseiről év elején minden Érdekeltet levélben értesítünk. Kérjük, hogy továbbra is rendszeresen a határidő betartásával szíveskedjenek a hozzájárulás összegét befi zetni. Kérdés esetén szíveskedjenek irodánkat felkeresni, vagy a fenti telefonszámon érdeklődni. Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll rendelkezésükre minden kérdésben. VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí zá sá ból január hónapjában a kö vet ke ző elhunytak kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el: Dudás Antalné sz.: Nagy Rozália Faddi Antalné sz.: Dági Ilona Faddi Tamás Nyakas Jánosné sz.: Sári Margit Ódor Mátyásné sz.: Bálint Mária élt: 69 évet élt: 87 évet élt: 55 évet élt: 70 évet élt: 86 évet Kiss István Varró Istvánné sz.: Csík Etelka Károlyi Istvánné sz.: Uzsorás Franciska Támba István Törköly Istvánné sz.: Kárász Julianna Fülöp Antal élt: 66 évet élt: 81 évet élt: 64 évet élt: 53 évet élt: 85 évet élt: 69 évet Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik! A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán, te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek, s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek. Beretka Norbert üg y ve ze tő ÉPÜ LET- BONTÁST tör me lék szál lí tást, föld ki eme lé si mun kát, alap ki ásást, ho mok ra ko dást szál lí tás sal rö vid ha tár idő re, vagy azon nal ra vál la lok Pal kó Lász ló kő mű ves vál lal ko zó Já nos hal ma, Dió fa u. 10. Tel.: 77/ Mo bil: 30/ Temetkezési vállalkozás Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából január hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre: Németh Lajos (élt 86 évet) Csima József (élt 76 évet) Csala Renáta (élt 33 évet) Kuzman Ferenc (élt 90 évet) Sörző Istvánné sz. Szili Magdolna (élt 76 évet) Deák Péter (élt 73 évet) Mint hó a földről, olvadunk. Föld vagyunk csak, mit otthagyunk. (Véghelyi Balázs) Nagy Zsolt ügyvezető

13 2011. február Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésről Jánoshalma Halasi u. 5 sz. alatt gyümölcsös kiadó. Érdeklődni a helyszínen lehet ÉTI gázkazán eladó. Érd: 06-20/ február hónapban nem lesz Or szágos Kirakodó Vásár STÍLUS ÜZLET Jánoshalmán hamarosan nyíló telekommunikációs szaküzletbe keresünk ügyfélszolgálatos- értékesítő kollégát A munkához szükséges: - ügyfélszolgálati és/vagy direkt értékesítési tapasztalat - jó kommunikációs készség - internet, office programok magas szintű ismerete - alapszintű idegen nyelvtudás Jelentkezésnél előny: - műszaki, hardver ismeretek - hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - magasabb szintű nyelvtudás - jogosítvány, autó Ajánlunk: Februári akciója! Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága Jánoshalmán a KSH elnöke által évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez. A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti nyilvántartási száma és neve: 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 1942 A lakosság utazási szokásai Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, havi naplóvezetés 2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, havi naplóvezetéshez kapcsolódó éves kikérdezés Az összeírási munkát megbízási szerződéssel rendelkező, igazolványnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtják végre. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetöek. A felvételek során a statisztikáról szóló évi XLVI. törvénynek, illetve a személyes adatok védelméről és a küzérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvénynek megfelelően járnak el. A 76/ os telefonszámon a Szegedi Igazgatóság Kecskeméti Osztályának munkatársai készséggel adnak tájékoztatást a lakosság részére tájékoztatta lapunkat Végh Zoltán igazgató ikor TÁJÉKOZTATÁS Tisztelt Szülő! Az évi LXXIX. tv. (közoktatási törvény) 118. (4) bekezdésében előírtak alapján a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. részéről tájékoztatom Önt, mint a szolgáltatás igénybevevőjét, hogy évben az egy re eső normatív állami támogatás összege átlagosan ,-Ft, mely az oktatási tevékenység kiadásainak 90%-át fedezte. Jánoshalma, január 20. Mizser Attila sk. ügyvezető igazgató Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71. Tel.: 06-30/ színvonalas képzés - önállóság - piacvezető nemzetközi céghez tartozás - alapfi zetés + bónusz A jelentkezést, bemutatkozást ben várjuk a címre legkésőbb február 15-éig! Hírek a jánoshalmi Futball Club életéről A január-február hónap a teremlabdarúgó tornák időszaka. Nincs ez másként idén sem. Január 22.-én került sor a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban az MLSZ BKM Igazgatósága által szervezett Megyei Ifjúsági Teremlabdarúgó Torna B csoportjának selejtezőjére. Mivel a JFC-nek ifjúsági csapata nincs, ezért a felnőtt és a serdülő csapatból kialakított vegyes összetételű csapattal neveztünk a tornára. Alkalmi ifjúsági korú csapatunk eredményei a következők: JFC Bácsborsod 2:0 Gólszerzők: Faragó Patrik, Szemlics Bertram JFC Bácsalmás 2:1 Gólszerzők: Faragó Patrik, Enesei Dániel Gara JFC 3:0 JFC Kalocsa FC 1:3 Gólszerző: Lukács Mátyás A B csoport végeredménye: 1. Gara 10 pont 2. Kalocsa FC 9 pont 3. Jánoshalmi FC 6 pont 4. Bácsalmás 3 pont 5. Bácsborsod 1 pont Mivel csapatunk csak a 3. helyezést érte el, ezért nem került be a - szintén Jánoshalmán megrendezett - megyei döntőbe, amit végül a Kunszállás ifjúsági csapata nyert meg. Az ifjúsági selejtező tornát követően másnap január került sor az MLSZ BKM Igazgatósága által rendezett Megyei Serdülő Teremlabdarúgó Torna A csoportjának küzdelmeire. FELHÍVÁS! Farsangi jelmezek, kiegészítők akciós áron! Textil bevásárlószatyor: Ételes doboz: 99.- Játék korona: 99.- Falmatrica: 250 Ft-tól További akciók az üzletben! A Kunvin Borászati K f t. k é l e s h a l m i növényvédőszer-raktárából január közötti időben ismeretlen tettesek eltulajdonították a Kft. tulajdonát képező Gregoire 132 típusú szőlőkombájn bakelit pikkelysorát valamint 2 db kóracél burkolólemezét. Ezeket az alkatrészeket a becsületes megtalálótól viszszavásárolná a Kunvin Borászati Kft. Tel.: 06-30/ Hilti gépkölcsönző és Villanyszerelési segéd anyagok! Rendelhető: Méretpontos minőségi üléshuzat, autó szőnyeg, csomagtér tálca! Cím: Jánoshalma Halasi út 1 Tel: Fax: Serdülő fiú csapatunk eredményei: JFC Kiskunhalas FC 1:0 Gólszerző: Sztojka Szilárd JFC Bácsbokod 0:1 Bácsalmás JFC 1:2 Gólszerző: Burai Gábor 2 JFC Kalocsa FC 2:2 Gólszerzők: Enesei Dániel, Enesei Márton Az A csoport végeredménye: 1. Kalocsa FC 10 pont 2. Jánoshalmi FC 7 pont 3. Bácsalmás 4 pont 4. Kiskunhalasi FC 4 pont 5. Bácsbokod 3 pont Serdülő csapatunk a megszerzett 2. helyezésével bekerült a február 5.-én Izsákon megrendezésre kerülő megyei döntőbe. Januárban városunk női futball csapata teremlabdarúgó tornán vett részt Bácsbokodon. A géderlaki torna visszavágójára került sor. A szivacs teremlabda sokszor megtréfálta a csapatokat, de ez a küzdelmet alapvetően nem befolyásolta. Csapatunk a már megszokott lelkes játékát mutatta. Az utolsó mérkőzést követően ismét mi kiabálhattuk győztesként a levegőbe, hogy Hajrá JFC!. A gólkirálynői címet játékosunk, Patocskai Rita nyerte el. Amíg a géderlaki tornán Varga Melinda és Ajzert Aida, addig a bácsbokodi tornán Horváth Imola és Patocskai Rita játéka érdemelt dicséretet. 13. oldal Szíves tájékoztatásul közöljük a labdarúgás iránt érdeklődő szurkolókkal, hogy a XXXI. Hunyadi János Meghívásos Felnőtt Teremlabdarúgó Tornára február 5.-én szombaton kerül sor a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban, amelyen az alábbi csapatok vesznek részt: Grund FC, mint a kupa védője Bajaszentistváni SK Rákosszentmihály AFC Csávoly SK Borota Jánoshalmi FC február 12.-én szombaton rendezzük meg a szintén harmincharmadik alkalommal sorra kerülő Majoros Aladár Meghívásos Ifjúsági Teremlabdarúgó Tornát. Ezen a tornán a következő csapatok vesznek részt: Grund FC Csávoly SK Bajaszentistván SK Mélykút, mint a kupa védője Jánoshalmi FC Borota Minden szurkolót szeretettel várunk a teremlabdarúgó mérkőzésekre, a belépés díjtalan! HAJRÁ JFC! FELHÍVÁS! A JFC Elnökségének nevében felhívjuk minden jánoshalmi sportszerető adózó figyelmét, hogy adója 1%-ával támogassa a Jánoshalmi Futball Club eredményes működését. Adószám: Ne utazzon máshová, nézzen be hozzánk! Ádám Gyula JFC elnök MTZ alkatrészek és tárcsa alkatrészek Motoros fűrész alkatrészek (lánc, vezető, csillagkerék stb. a piacos fűrészkehez is egyes alkatrészek kaphatóak) Kerti munkagépek (marók, fűnyírók, motoros kaszák) és alkatrészeik kaphatóak. Vékony, vastag különböző fajta tűzifa köbméterre, vágottan és szállítva kapható! Jánoshalma Kisfaludy utca 63 Tel: 77/ vagy

14 14. oldal február Eljárás indult K. S. jánoshalmi lakos - a Kun Vin Kft. képviselőjének - feljelentése alapján lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki án 10 óra és én 10 óra közötti időintervallumban Kéleshalom, Fő utca 2. szám alatti üzemi területen található raktárba lakatlefeszítés módszerrel behatolt, majd onnan különböző színesfémből készült gépalkatrészeket, IFA motordugattyút, bronz perselyeket, valamint alumínium présnyomó lapokat tulajdonított el kb forint értékben. A rongálással okozott kár kb forint. A Btk (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb értékre *elkövetett lopás vétségének megalapozott* gyanúja miatt B. I. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki :00 és :00 közötti időben a Jánoshalma, Béke tér 15. sz. előtt parkoló és tulajdonát képező Lada személygépkocsit ismeretlen módszerrel kinyitotta, és azt eltulajdonította. A bűncselekménynyel okozott kár: Ft. Az elkövető K. A. Kiskunhalason a gépjárművel együtt elfogásra került. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Jánoshalmi Rendőrőrse korábban a 61/2011.bü. számon ismeretlen tettes ellen elrendelt nyomozás teljesítése során én 07:10 órai kezdettől őrizetbe vette: L. Á. Jánoshalmi lakost. A rendelkezésre álló adatok szerint L. Á. megalaozottan gyanúsítható azzal, hogy án kb. 20:00 óra körüli időben a kerítésen átmászva behatolt K. A. jánoshalmi lakos tulajdonát képező Jánoshalmi ingatlan területére abból a célból, hogy az ott levő lakóépületből műszaki cikkeket tulajdonítson el, amikor a riasztó berendezés jelzésére a helyszínre érkező tulajdonos megzavarta, így anélkül, hogy bármit is eltulajdonított volna, a helyszínről elmenekült. L. Á. ellen ezen kívül még 6 db eljárás van folyamatban különböző vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt különböző szakokban én 08 óra 00 perckor a TERRA INOVA Kft Budapest, jogi személy képviseletében bejelentést tett: F. R. J. Jánoshalmi lakos bejelentést tett ismeretlen tettes ellen aki december óra 00 perc, és január óra 00 perc közötti időben a Kft. tulajdonát képező Jánoshalma I.-es számú Szakosított Telep Jánoshalma, Halasi úton lévő telephelyére lakat levágás módszerével bement és az ott lévő épületről lebontott, és eltulajdonított 200 db magyar gyártmányú, 160 X 110 cm nagyságú, használt tető palát Ft értékben. A bűncselekmény elkövetése során Ft rongálási kár keletkezett. Á. A. Jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik én 11:30 óra körüli időben a sértett házánál megjelentek villanyoszlop állítás ürügyével, majd a házba bementek és a sértett figyelmetlenségét kihasználva onnan ,-Ft készpénzt tulajdonítottak el. A lopási kár: ,-Ft. D. L. Jánoshalmi lakos feljelentést tett K. B Budapest Szentkirályi úti lakos ellen, aki én a sértettől néhány napos használtra átvette a sértett tulajdonát képező Fiat Tipo típusú személygépkocsit, amelyet a mai napig nem adott vissza, a sértettel minden kapcsolatot megszakított, kocsival ismeretlen helyre távozott. A gépkocsi értéke Ft. A Btk (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minősülő garázdaság vétségének megalapozott* gyanúja miatt B. E. M. jánoshalmi lakos bejelentést tett ismeretlen tettesek ellen, aki napon 15:00 és 15:15 közötti időben a Jánoshalmán az utca menti járdaszakaszon tettleg bántalmazták testvérét B. J. jánoshalmi lakost. A cselekmény a bejelentőben megbotránkozást és félelmet keltett. A Jánoshalma Rendőrőrsön folyamatban volt ügyek egy részén is látszik, hogy időnként a későbbi sértett szinte felkínálja értékeit az elkövetőnek. Kérjük a lakosságot, hogy ne hagyják értékeiket őrizetlenül. Nincs az a rövid idő még a boltba, ismerőshöz való belépés 1-2 perce sem ami ne lenne elegendő ahhoz, hogy például a kerékpáron őrizetlenül hagyott táskát, vagy magát a lezáratlan kerékpárt a tolvaj el ne vigye. A korábbiakban a posta munkatársai segítségével és ezen újság hasábjain is tájékoztattuk a lakosságot az utazó bűnözők módszereiről. Sajnos ezek a gátlástalan emberek mind újabb és újabb történetet találnak ki hogy megtévesszék a jóhiszemű idős embereket. Az utóbbi időben már nemcsak a polgármesteri hivatal alkalmazottjának, áram- vagy gázszolgáltató munkatársának, hanem árvízkárosultnak is kiadják magukat. Továbbra is az a kérésünk, hogy idegent ne engedjenek be a házukba csak akkor ha megfelelően leellenőrizték személyazonosságukat, meggyőződtek nem rossz szándékkal érkeztek Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét az utazó és házaló faárusoktól ne vegyenek fát, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján sok idős embert károsítottak meg, hiszen nem a megrendelt minőségű és mennyiségű tüzelő ill. fa leszállítására került sor. Ne váljon bűncselekmény áldozatává! OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI? Min dent egy he lyen? Tér jen be hoz zánk! Petróczky Fe renc Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12., Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk! Ügyeleti beosztás FEBRUÁR: 1. Dr. Vándor Ilona, 2. Dr. Gregó Sándor, 3. Dr. Faddi Zoltán, 4. Dr. Kishonti Attila, 5. Dr. Ország Orsolya, 6. Dr. Ország Orsolya, 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Vándor Ilona, 9. Dr. Gregó Sándor, 10. Dr. Faddi Zoltán, 11. Dr. Mikó Attila, 12. Dr. Faddi Zoltán, 13. Dr. Faddi Zoltán, 14. Dr. Tompa László, 15. Dr. Csoboth Johanna, 16. Dr. Gregó Sándor, 17. Dr. Faddi Zoltán, 18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr. Vándor Ilona, 20. Dr. Vándor Ilona, 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Csoboth Johanna, 23. Dr. Gregó Sándor, 24. Dr. Faddi Zoltán, 25. Dr. Tompa László, 26. Dr. Csoboth Johanna, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Kishonti Attila Csak SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES eset ben ve he tő igény be! Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te. Ideje: munkanap okon: du. 17 órá tól másnap reg gel 7 órá ig tart. Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken ill. az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét n ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. He lye: Or vo si ren de lő Já nos hal ma, Rá kó czi u. 7. Te le fon: (06) 77/ Or vo si ügye let Anya köny vi hí rek Rendőrségi hírek Lapunk legközelebb március 4-én jelenik meg Kezelés és tanfolyamok, Szalai Csaba Koppány természetgyógyász Japán masszázs! ' 06-70/ született Pusenszki Dorina (Anyja neve: Sándor Anna) (Az elmúlt számunkban sajnálatos elírás miatt tévesen jelent meg ez a születés. Ezúton is elnézést kérünk a hibáért!) született Lukács Zita Rebeka (Anyja neve: Dunavölgyi Emese), Kolompár Kevin (an.: Kolompár Anita), Horváth Viktória (an.: Kovács Mónika), Ádám Kitti (an.: Horváth Jolán), Nagy Zsófia, (an.: Nasz Júlia) és Gyuris Janka (an.: Schmél Mónika Melinda) Bárkányi Péter és Zsebi Judit Körmös Róbert és Kovács Vivien GRATULÁLUNK! 2010 december hónapban 2011 január hónapban forrás: Jánoshalma Rendőrőrs A rendőrőrs indokolt esetben az alábbi telefonszámon hívható éjjel nappal : 06-20/ Petróczky Fe renc házasságot kötött Az akció ideje: február 6-tól február 20-ig, illetve a készlet erejéig tart 1/1 B rizs 199,- Ft 2 l-es PEPSI Cola 220,- Ft Eduscho Dupla 250 g-os 299,- Ft Déli gyümölcsök bomba áron!!! Szépségpatika Miskolczi Nóra Fodrász, pedikűrös, talpmasszőr Jánoshalma, Remete u. 43. Időpont egyeztetés alapján Tel: 06-70/ Elfekvő autó és traktor alkatrészek, tartozékok, felszerelések (MTZ,IFA,UAZ,ZUK,LADA, stb.) csapágy, szimering,ékszij. Jánoshalma, Czobor u. 21. Tel: 06-70/ HOGYAN BŰNTETI A TÖRVÉNY A KÁBÍTÓSZERREL VALÓ VISSZAÉLÉST? A fogyasztó típusú magatartások (termeszt, előállít, tart, megszerez, országba behoz, kivisz, átvisz) elkövetése esetén 5 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki, súlyosabb, minősített esetben amennyiben jelentős mennyiségű kábítószerre követik ezeket el 10 évig terjedő szabadságvesztést is szabhatnak ki. Csekély mennyiség esetén vétség, mely 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A terjesztő típusú magatartásokat (kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik) jóval súlyosabban bünteti a törvény, mivel azok veszélyesebbek a társadalomra. Alapesetben 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, azonban minősített esetben - bűnszövetségben, kábítószerfüggő felhasználásával, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként elkövetve 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A törvény külön pontban rendelkezik a kiskorúak védelme érdekében. Kimondja, hogy az a felnőtt korú, aki a fogyasztó típusú magatartásokat kiskorú felhasználásával követi el, 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Még szigorúbb büntetést, 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztést szabhatnak ki arra a felnőtt korúra, aki kiskorúnak kábítószert kínál, átad. A törvény azt a felnőttet is büntetni rendeli, aki kábítószernek nem minősülő, bódító hatású szer élvezetéhez kiskorúnak segítséget nyújt, vagy a kiskorút arra rábírni törekszik. SZIGORÚBBAN BÜNTETIK A FALFIRKÁLÁST! A Btk. módosítását követően január 1-től akár egy év szabadságvesztéssel is sújtható a falfirkálás, a rongálással okozott kár mértékétől függetlenül. FONTOS! Magyarországon a büntethetőségi korhatár a 14. életév, tehát aki bűncselekményt vagy szabálysértést követ el, miután betöltötte a 14. életévét, már büntethető. Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za tá nak lap ja Meg je le nik: havonta Alapító: Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta 6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. Kiadja: Zsikor Bt. Ügyvezető Blázsik Sándor Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11. Szerkesztésért felel: Ágoston István a Szerkesztőbizottság elnöke. Szer kesz tő ség cí me: 6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1 Ké szült: Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában, Ügyvezető: Lihtenberger Csilla Kis kun ha las, Bükkönyös u. 6. ISSN Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi. Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztály tájékoztatója

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Előterjesztés Jánoshalma Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Előterjesztés Jánoshalma Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Előterjesztés Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2016. október 20-i ülésére Az előterjesztés címe: Rendelet-tervezet az egészségügyi alapellátási körzetekről Az előterjesztést készítette: Juhász Anikó

Részletesebben

16 / 2008. (VIII.15.)

16 / 2008. (VIII.15.) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület 16 / 2008. (VIII.15.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1 MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2009. (X.1.) rendelete 1 Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl Mélykút Város Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 89/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Tájékoztató a 2014.

Részletesebben

Szakrendelések. Kardiológia szakrendelés. Előjegyzés alapján, beutaló szükséges! Előjegyzési telefonszám: 82/571-236

Szakrendelések. Kardiológia szakrendelés. Előjegyzés alapján, beutaló szükséges! Előjegyzési telefonszám: 82/571-236 Szakrendelések Kardiológia szakrendelés 14.30-20.30 Dr. Orbán Csaba főorvos 14.00-20.00 Dr. Orbán Csaba főorvos Belgyógyászat és Diabetológia szakrendelés 16.00-20.00 Dr. Mitache András 15.15-19.15 Dr.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. január 19-én tartandó ülésére Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 16/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21.

Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Vállalkozásfejlesztési és megújuló energetikai pályázatok Sárvár, 2012. március 21. Új Széchenyi Terv Kitörési pontok Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 49/2012.(III.07.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a lakásfenntartási támogatás természetben való nyújtására vonatkozóan az E-on Energiaszolgáltató Kft-vel

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-5/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. április 20-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT EGYESÜLET. Energetikai akciók a Mecsek- Völgység-Hegyhát HACS területén

MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT EGYESÜLET. Energetikai akciók a Mecsek- Völgység-Hegyhát HACS területén MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT EGYESÜLET Energetikai akciók a Mecsek- Völgység-Hegyhát HACS területén Előzmények - Informális kapcsolatok- Kocsis Tamás, DDRIÜ - Energiaklub - NAKVI LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2002. (VI.24.) rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról a 3/2011.(I.24.) módosító rendelettel egységes szerkezetben Ráckeve Város Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03 Drávai Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03 Akácfa köz teljes közterület 12 Angeli köz teljes közterület 17 Báthory utca teljes

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről Kihirdetve: 2013. június 20. Kifüggesztve: 2013. június 20 2013. július

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Szécsény és

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 185. MELLÉKLET:- TÁRGY: Javaslat a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. június 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 20. napirendi pont: Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Nincs 46/ / 1262 mellék. Diósgyőri Rend.intézet Kartonozó 46/ / / 2351 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Nincs 46/ / 1262 mellék. Diósgyőri Rend.intézet Kartonozó 46/ / / 2351 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 26-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 30/2011. /VIII.31./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 30/2011. /VIII.31./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 0/0. /VIII../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz

Részletesebben

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Orvosi ügyelet Orvosi ügyelet helye Cím Telefonszám Dr. Kostyán Andor Újszászi u. 21-23. 53/655-800 Gyermekorvosok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. március 25-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. március 25-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. március 25-i ülésére 390/2009.(XII.17.)Kt.sz. 425/2008.(XII.17.) Kt. sz. határozat módosítása Jánoshalma Város képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben