Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 194-6/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete április 24-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester, Gulyásné Horváth Tünde, Pálinkás Gyuláné, Szabó Árpád, Szabó Gáborné képviselők (6 fő képviselő) Tóth Ferenc jegyző Meghívott: Farkas Lajos intézményvezető Rizmanné Ágoston Zsuzsanna óvodavezető Bejelentéssel távol: Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő Jegyzőkönyvvezető: Langóné Béki Katalin Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Javasolja a meghívóban szereplő napirendet annyiban módosítani, hogy a 12. és 14. pont azonossága miatt a 14. napirend törlésre kerül. Napirend 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Beszámoló az FKDMTKT KESZI Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálatának évi munkájáról Előadó: Vizi Istvánné ágazatvezető 3. Beszámoló a szakrendelő és orvosi ügyelet évi munkájáról Előadó: Dr. Pándi Ottó főorvos 4. Előterjesztés közterületek névviselésének változtatására

2 2 Előadó: Káposztás Tibor polgármester 5. Előterjesztés Szalkszentmárton Településszerkezeti tervének módosítására, helyi építési szabályzata és szabályozási tervére Előadó: Káposztás Tibor polgármester 6. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményeinek évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) Előadó: Káposztás Tibor polgármester 7. Előterjesztés a évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentésre Előadó: Káposztás Tibor polgármester 8. Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióra Előadó: Káposztás Tibor polgármester 9. Előterjesztés Szent Márton Római katolikus plébánia kérelmére Előadó: Káposztás Tibor polgármester 10. Előterjesztés a évi költségvetési rendelet I. számú módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 11. Előterjesztés a évi közbeszerzési tervre Előadó: Káposztás Tibor polgármester 12. Előterjesztés civil szervezetek támogatására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 13. Előterjesztés Bajcsy Zsilinszki utcai új forgalmi rendre Előadó: Káposztás Tibor polgármester 14. Előterjesztés civil szervezetek támogatására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 15. Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatására Előadó: Káposztás Tibor polgármester

3 3 16. Egyéb ügyek, bejelentések 17. Zárt ülés 15/1. segélyek, támogatások 1. napirend Káposztás Tibor polgármester ismerteti az elmúlt időszak eseményeit: - Faluközpontban az átereszek takarítása, árkok ásása elkezdődött, a KÖSZI parknál, hogy a Vadas csatorna felé folyjék a víz, a Fagolyóval szemben a nagy fatuskó kiásása megtörtént, - A Vadas csatorna szivattyúzása folyamatos volt, hogy a Vadasból a Fűzvölgyi csatornába kerüljön a csapadék. - Az utcanevek változtatására a listák kiküldésre kerültek az érintettek részére, - A hulladékszállítással kapcsolatban március 05-én volt Mezőfalván egyeztetés, Rosta Gyula ügyvezető maradt, a másik két vezetőt elbocsátották, a április 14-i árszint a mérvadó a rezsicsökkentés folytán 90 %-ra le kell csökkenteni a szolgáltatás díját, - Április 12-én a konyhai pályázathoz önerőre lehetett pályázni, ez 1,5 m.ft-ot jelent, - A házasságkötő teremnél kiderült, hogy beázott a tető, gerendákat, léceket ki kellett cserélni, le lett fóliázva, új cserép került rá, kb. 100 e. forintunkba került, - A vasbolt előtti parkolóba 10 db gömbakác fa és örökzöld sövény lett telepítve án megkaptuk az elutasítást az energetikai pályázatra, ez 240 e.ft-ba került kértük, hogy úgy dolgozzák újra, hogy felhasználható legyen, - Balogh József országgyűlési képviselő úr kéréssel fog fordulni a fejlesztési Miniszter Asszonyhoz a Szalkszentmárton-Szabadszállás út miatt. Gulyásné Horváth Tünde képviselő kérdése, hogy a szemétszállítás számlázása mikor fog megtörténni? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a Dunanett Kft-t is hatja, hogy megoldódjon ez a kérdés, mert öt hónapja nincs, illetve minimális a cég bevétele. Társulati Tanácsnak össze kell ülnie, mert a vezetők feje hullott sorba, ők is érdekeltek, hogy megoldódjon a javított számlázás. 2. napirend Beszámoló az FKDMTKT KESZI Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálatának évi munkájáról (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester felkéri Vizi Istvánné ágazatvezető a beszámoló ismertetésére. Vizi Istvánné ágazatvezető köszönti a megjelenteket. A beszámolót kiegészíti, hogy január 01-gyel felállt a Járási Hivatal. Helyileg Kunszentmiklóson a Damjanich út 10-ből a 17-be költöztek. A védelembe vételt Kunszentmiklós fogja intézni. Itt helyben az ügyintézők

4 4 naponta itt vannak. Sok a védelembe vett gyermek száma, de ezentúl a 16 éven felettieket nem kell védelembe venni, amiatt a szám csökkenni fog. Kerner Erzsébet alpolgármester kérdése, hogy pszichológus van-e és tábor lesz-e, volt-e, A beszámoló szerint Szalkszentmártonban 17 családban láttak el családsegítő feladatot volt-e eredménye? Vizi Istvánné ágazatvezető elmondja, hogy 17 család, aki rendszeres szociális segélyes, együttműködési kötelezettsége van a szolgálattal és az 55 év feletti munkaképességcsökkentek. Ezen kívül 27 család van, aki bejár ügyet intézni pl. időpontfoglalás, részletfizetési kérelmek, egészségügyi szolgáltatási kérelmek. Írásban kapjuk a jelzéseket és írásban válaszolunk rá és ahány jelzés jön, annyiszor kell kimenni a családhoz. A legtöbb jelzés az iskolából jön óra hiányzást már jelezni kell. Tavaly 20 gyermek volt táborban, idén is mennek Fonyódra 20-an. A táborozás ideje alatt Kunszentmiklós fog helyettesíteni. A KESZI-ben nincs pszichológus, mert nincs rá pénz, de iskolapszichológushoz mehetnek. Dr. Gergely Sándor jogi tanácsadása április 01-től megszűnt, még nincs helyette tanácsadó, reméli, hogy újra be fog indulni. Szabó Árpád képviselő kérdése, hogy informatika terén nincs fejlesztés? Esetleg pályázati lehetőség? Vizi Istvánné ágazatvezető elmondja, hogy sajnos semmilyen fejlesztés nem volt és pályázati lehetőség sem. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás KESZI évi beszámolóját. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 81/2013.(IV.24.) FKDM TKT KESZI beszámoló H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az FKDM TKT KESZI évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: azonnal 3. napirend Beszámoló a dunavecsei Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és orvosi ügyelet évi munkájáról (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

5 5 Káposztás Tibor polgármester felkéri Dr. Pándi Ottó Főorvost az előterjesztés ismertetésére. Dr. Pándi Ottó főorvos köszönti a megjelenteket, köszöni a meghívást, bemutatja Barta Melindát, aki a személyi asszisztense. Elmondja, hogy Dunavecse Önkormányzat honlapján látható a beszámoló. Az intézményben a szakrendelések beindultak, az urológián is 200 a finanszírozott óraszám. Átlagban a szakorvosi óraszám. A bőrgyógyászaton és a reumatológián sok a várakozás idő 2012-ben önfenntartó volt a rendelő. A klimatizálást Dunavecse Város Önkormányzata finanszírozta, néhány helyiségé még nem megoldott. Súlyosabb probléma nem volt. Az on-line bejelentkezést még nem sikerült beindítani, a honlapot most sikerült átvenni. A baj, hogy a bejelentkezettek 50 %-a jelenik meg a rendelésen és nem jelentkezik ki előtte, de elvárás, hogy el legyen látva. A honlapot frissítik, aktualizálják. A nyugdíjazások nem veszélyeztetik az intézmény működését. Az ambuláns ellátásnál plusz finanszírozásra nincs lehetőség. Az ügyelettel kapcsolatban ÁNTSZ ellenőrzés volt, kifogás nincs, feljelentés nem jött, panasz volt a telefon miatt. Az automata telefon átirányítja az ügyeletre a hívást, ami hétvégén jó, ünnepnapon nem mindig. Új telefonszámra gondolt, de a jelenlegit sokan ismerik, lehet hogy párhuzamos lenne jó. Az egészségügyben béremelés nem volt, kellene emelni, mert probléma lesz belőle. Orvost nehéz találni, mert alacsony a bérezésük. Az Államtitkár azt nyilatkozta, hogy változtatásokat akar az ügyeleti rendszerbe, de ez a nagyobb városokat fogja csak érinteni. Javasolta, hogy béreket emeljenek, de a pénzügyi beszámoló túllépést mutat. A dolgozókat, de a lakosokat is figyelembe kell venni. Próbál más források után nézni, de még nem aktuális. Kéri az ügyelet működésének támogatását. Káposztás Tibor polgármester kérdése, hogy miből adódhat, hogy az ügyeleti betegellátás Tasson 500, Szalkszentmártonban 600 fő volt? Dr. Pándi Ottó főorvos elmondja, hogy nem lélekszámfüggő, ezek nem olyan számok, ami gondot okozna. Tóth Ferenc jegyző ismerteti hogy az ügyeleti elszámolásnak Szalkszentmártonra eső része 2012-ben ,- Ft volt az elszámolás alapján, kiegészítésként még ,- Ft kerül átutalásra. Dr. Pándi Ottó főorvos elmondja, hogy a MEP finanszírozás csökken a lakosságszám csökkenése miatt, viszont a gépjármű gázüzeműre váltása megtérült. Gulyásné Horváth Tünde képviselő kérdése, hogy a bőrgyógyász helyet van valaki? Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy örül annak, hogy Dunaújvároshoz tartozunk, de nehéz munkaidőn kívül orvosi vizsgálatra menni. Olyan terveik, hogy nappali kórház van-e? Szabó Árpád képviselő kérdése, hogy mekkorák az órabérek? Dr. Pándi Ottó főorvos elmondja, hogy sok esetben kevés az óraszám. Próbálják úgy osztani, hogy jó legyen pl. 8 órás óraszámnál hétfőn és pénteken, de heti 4 órában a kis finanszírozás miatt nem fog jönni bruttó 1.300,- Ft-ért. Nem kérheti azt, hogy teljesen ő ossza

6 6 be az időt, mert az orvosoknak is van időbeosztásuk. Szakorvosi óraszám-bővítésre 2 pályázat van beadva. Nappali kórháznál a finanszírozás kétséges, ez egy komplex rehabilitáció engedélyük van rá, ez kúraszerű ellátás, gyógyszeres, mozgást igénylő szakember ellátásával, de nem igényel befekvést, reggel 8-tól délutánig. Az a baj, hogy nem gyűlik össze az a beteganyag, amit az ÁNTSZ elfogad és az összes beavatkozás nem fedezi az anyagköltséget, sokkal többe kerül, mint amit az OEP fedez. Ez nem egynapos sebészet, de nem befekvés. A sofőrök és nővérek órabére bruttó 720,- Ft, az orvosoké 1.900,- Ft. Tóth Ferenc jegyző javaslata, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel Polgármester Urat, hogy az előterjesztésben szereplő béremelés ügyében a polgármesterekkel együtt döntsenek, de tudniuk kell, hogy ez az ügyeleti finanszírozást megemeli. Dr. Pándi Ottó főorvos elmondja, hogy 5-10 %-os emelést szeretne és örülne, ha júniusra sikerülne bért emelni. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a szakrendelő és orvosi ügyelet évi munkájáról készült beszámolót. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 82/2013.(IV.24.) Beszámoló a Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és orvos ügyelet évi munkájáról H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és orvosi ügyelet évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Káposztás Tibor polgármestert, hogy döntsön az orvosi ügyeletben a sofőrök, nővérek és orvosok órabér emeléséről az ügyeleti finanszírozás emelésével. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: április napirend Előterjesztés közterületek névviselésének változtatására (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Pálinkás Gyuláné ügyrendi bizottság elnöke ismerteti, hogy az ügyrendi bizottság hétfői ülésén elfogadta a lakók által többségben elfogadott javaslatokat.

7 7 Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy a Képviselő-testület a változásokra állást foglalt a márciusi ülésén. Az Úttörő közből - javaslatra Kis köz, a Ságvári utcából Nádor utca, a Marx utca Malom utca és a Néphadsereg és Felszabadulás útból összevontan Fő út lenne. Minden érintett kapott tájékoztatást, az országgyűlés által elfogadott törvény alapján kell a Képviselő-testületnek döntenie, viszont ennek költségkihatása van. Hivatalból történő feladatellátás és költségek átvállalása pl. a Földhivatalnál szolgáltatási díj 6.600,- Ft hrszonként. A közterület és házszám változás a Felszabadulás úton minden házat érint, a Néphadsereg úton %, a másik utcákban nem sok, de erre a működési költségvetési tartalék fedezetet nyújt. Plusz költség a közterület jelzőtáblák cseréje is. A Fő úton célszerű lenne egységesen az új házszámokat elkészíttetni és felszereltetni, ez mintegy 160 ingatlant érint. A Képviselő-testület bevállalhatja a kis utcákra is, mi olcsóbban meg tudnánk csináltatni, mint egyenként és a tartalékunk fedezetet biztosít rá. A technikai végrehajtásra egy hónapunk van. Az elkövetkező időben a köztisztviselők alap és szakvizsgáznak 4-en, utána két hét alatt lebonyolítjuk a lakossági kiértesítéseket. Cégeknek a módosítások költségmentesek, de nem kevés anyagi vonzata lesz. Vállalkozóknál az igazolvány átírás térítésmentes. Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy a Marx utcánál félreértések voltak, nem volt egyértelmű a lakossági értesítés. Az utcából 13 ház 23 lakója kéri, hogy ne legyen változtatás. Pálinkás Gyuláné képviselő véleménye, hogy ha újabb rendelet születik, hogy meg kell szüntetni, akkor újra plusz pénzt jelent. Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy kérik az utca lakói, hogy ne legyen változtatás, ezt írásban is beadták. Véleménye, hogy nem kaptak elegendő felvilágosítást arra, hogy nem kötelező megváltoztatni. Nem ért vele egyet, hogy nem kötelező és mégis megváltoztatjuk. Gulyásné Horváth Tünde képviselő véleménye, hogy nem volt kötelező kiküldeni a tájékoztatást, ha nem küldtük volna ki, akkor nem lenne ellenvélemény. Pinczel Mártonné pénzügyi bizottsági tag elmondja, hogy mivel ennyien kérik, hogy ne legyen megváltoztatva, akkor miért nem lehet, hogy maradjon? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy március 23-án az aggályosság alapján az érintett lakosságot megszólítottuk. A Képviselő-testület tisztában volt vele, hogy a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása mit tartalmaz, technikai utcanév változás is lehetett volna, pl. Marx Károlyból Marx György lehetne. Ez bejelentési kötelezettséget jelent, csak ,- Ft lenne a földhivatali pontosítás, mivel házszámváltozást nem érint. Káposztás Tibor polgármester jelzi, hogy a módosítást márciusban javasolta a Képviselőtestület. Kerner Erzsébet alpolgármester véleménye, hogy azért került ide a kérelem, mert 14 ház szeretné, hogy maradjon az utcanév és a hat ház között is van, aki félreértette a tájékoztatást. Káposztás Tibor polgármester utcánként szavazásra bocsájtja a változást.

8 8 Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 83/2013.(IV.24.) Ságvári utca közterület névváltozása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 14.. (2) bekezdés a) pontja alapján a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerhez köthető Ságvári utca (295, 318 hrsz.) közterület nevét Nádor utcára változtatja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: május 31. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 84/2013.(IV.24.) Úttörő köz közterület névváltozása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt hogy, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 14.. (2) bekezdés b) pontja alapján a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerhez köthető Úttörő köz (433 hrsz.) közterület nevét Kis közre változtatja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: május 31. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 85/2013.(IV.24.) Néphadsereg út és Felszabadulás út közterület névváltozása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 14.. (2) bekezdés b) pontja alapján a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerhez köthető Néphadsereg út és Felszabadulás út közterületek nevét összevontan (465/1, 485/2, hrsz.) Fő útra változtatja.

9 9 A Képviselő-testület az új házszámozással érintett Dózsa György utca, Munkás utca és Zrínyi út közterületek felülvizsgálatát is elvégzi és szükség esetén a házszámokat módosítja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: május 31. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot. 86/2013.(IV.24.) Marx utca közterület névváltozása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 14.. (2) bekezdés b) pontja alapján a XX. századi önkényuralmi rendszerhez köthető Marx utca közterület nevét (373. és 545. hrsz.) Malom utcára változtatja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: május napirend Előterjesztés Szalkszentmárton Településszerkezeti tervének módosítására, helyi építési szabályzata és szabályozási tervére (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a márciusi döntésnek megfelelően a terv készítője Szilberhorn Erzsébet, Kopasz Gábor építésügyi főmunkatárs, és Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselővel egyeztetett a felmerülő kérdésekről és a kifogásolt részek módosításra kerültek. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy március 27-i ülésen és a bizottsági ülésen az egyeztetések alapján az igényeknek megfelelően pontosítva lett az előterjesztés. Most nem kell ismételten az ügymeneten végigmenni, a településszerkezeti terv határozat, a Településrendezési terv rendelet. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a Szalkszentmárton településszerkezeti tervének módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

10 10 87/2013.(IV.24.) Településszerkezeti terv módosítása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalkszentmárton településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 1.) A településfejlesztést érintő 203/2010.(IX.22.) és 204/2010.(IX.22.) számú határozatokkal és a megyei területrendezési tervvel összhangban: a) 091/42 hrsz-ú telek beépítésre szánt területi kijelölésére vonatkozó kezdeményezés a terület NATURA területi érintettsége miatt visszavonja. b) Mezőgazdasági üzemi területet jelöl ki aa) tervezett elkerülőút és a tervezett beépítésre szánt terület között a belterülettől délre ab) 0278/9 hrsz-ú telken c) Új beépítésű kereskedelmi szolgáltató területet jelöl ki a Felszabadulás utca déli végében. d) Falusias lakóterületi kijelöléseket da) kereskedelmi szolgáltató területre módosítja a 033/1-2 hrsz-ú telkeken db) ülönleges beépítésre nem szánt területre módosítja a 0316/84 hrsz-ú útig dc) kereskedelmi szolgáltató területre módosítja a Béke u. északi oldalán. dd) általános mezőgazdasági területre módosítja a Dankó utcától délre de) belterülettől keletre a tervezett elkerülő útig olyan általános mezőgazdasági területre módosítja, ahol nagytávlatban gazdasági beépítésre nyílik lehetőség.

11 11 df) mezőgazdasági területre módosítja a Vecsei út déli oldalán e) Tervezett erdőterületet kereskedelmi szolgáltató területre módosítja a Zrínyi utcától délre f) A 3 ha hétvégiházas területet különleges horgásztanyás területre módosítja a Kiskunsági Főcsatorna mentén g) Kereskedelmi szolgáltató területi kijelöléseket falusias lakóterületre változtatja a 046/3 és 048/3,6 hrsz-ú telkeken i) A 790 hrsz-ú tervezett zöldterületet falusias lakóterületbe sorolja. j) 51. főút és az jelű út közötti összekötőút mentén javasolt ipari területet általános mezőgazdasági területbe sorolja. 2.) A hatályos jogszabályok átvezetéseként a hullámteret vízgazdálkodási területbe-, a mezőgazdasági majorokat különleges mezőgazdasági üzemi területbe sorolja. 3.) Az 1-2.) pontban foglaltak átvezetését tartalmazó (TSZT) jelű tervet, annak (TSZT-B) belterületi részlettervét és a településszerkezeti tervi leírást és mellékleteit jóváhagyja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: azonnal: 1.df) pont XI j) pont XI.29. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a Helyi Építési szabályzat és szabályozási tervet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013.(IV.24.) számú önkormányzati rendelete Szalkszentmárton helyi építési szabályzata és szabályozási terve

12 12 Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerint jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az illetékes állami főépítész, az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Hivatala, az illetékes megyei kulturális örökségvédelmi iroda, az illetékes nemzeti park igazgatóság, az illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága, az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi Igazgatósága, a Honvéd Vezérkar főnöke, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága, a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága és az elsőfokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. A RENDELET HATÁLYA 1.. (1) E rendelet Szalkszentmárton közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és a) Igazgatási terület 1: méretarányú szabályozási terve (SZ-1 jelű terv) b) Belterületi térség átnézeti lapból és 27 db szelvényből, álló 1:2000 méretarányú szabályozási terve (SZ-2 jelű terv) c) Üdülőterületi térség átnézeti lapból és 15 db szelvényből, álló 1:2000 méretarányú szabályozási terve (SZ-3 jelű terv) szerinti mellékletek szerint lehet. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK), valamint egyéb jogszabályok és a hatósági előírások az érvényesek. SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 2..

13 13 (1) A kötelező szabályozási elemek: a) beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása, b) beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása, c) közterületek (utak) szabályozása, csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával változhatnak. (2) A meglévő telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepítési távolság) a már kialakult helyzetben eltérhetnek az egyes övezetekre ill. építési övezetekre előírtaktól, de (új) telket alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre ill. építési övezetre előírt telekméretnek megfelelően lehet és új beépítés is csak az övezeti ill. építési övezeti előírások szerint engedhető. (3) A korábbi szabályok szerint kialakított illetve fennmaradási engedéllyel rendelkező épület szerkezetei és nyílásai adottságnak tekinthetők, amelyeket új építési munkánál figyelembe kell venni amennyiben az nem jár rendeltetésváltozással. (4) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az építési telek tulajdonosát és az út tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra, kisajátításra. (5) A szabályozással érintett telkeken a kubatúrán belüli építési munka kivételével semmilyen telekalakítási-, építési engedély nem adható ki, csak a tervezett szabályozás figyelembevételével. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Általános előírások (1) Építési övezeti határ és telekhatár beépítésre szánt területen új beépítésben nem különbözhet. (2) Építési övezeti határ meglévő tömbön belül a mindenkori telekhatárral megegyezik. (3) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határaitól, közterület felőli élősövény kerítés kivételével: a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 m, b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 1,2m c) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 1,00 m, d) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 3,00 m, e) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 5,00 m f) gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és málnabokor esetében 0,80 m, g) minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 m h) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter 3..

14 14 i) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 m, j) vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 m, k) cseresznyefa esetében 5,00 m l) dió- és gesztenyefa továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 m. m) erdei fafaj esetében 8,00 m lehet. (4) Sövénykerítést a telek közterülettel határos részére úgy lehet telepíteni, hogy az a közterületre ne nyúljon át, és a közlekedést ne zavarja. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 4.. (1) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a) Lakóterület, amely falusias lakóterület b) Üdülőterület, amely hétvégiházas terület c) településközpont vegyes terület d) Gazdasági terület, amely: da) Kereskedelmi szolgáltató terület db) Ipari terület e) Különleges terület ea) temető eb) sport és rekreációs terület cc) hétvégi házas terület egységekbe soroltak. (2) Ha meglévő épületek esetében az egymással szemben fekvő homlokzatok közötti távolság az OTÉK-ban és az e rendeletben meghatározottaknál kisebb, úgy az érintett épületszakaszon új homlokzati nyílás nem létesíthető. (3) Beépítettség mértékére és az építési telek méretére vonatkozó értékek eltérhetnek az övezetre megadottaktól telekalakítással nem járó vagy a telek méretét nem csökkentő telekalakítás esetében a beépítettség növelésével nem járó átalakításnál, kubatúrán belüli építési munkánál. (4) Építmény elhelyezésének feltétele a közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közművesítettség. A közüzemű ivóvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a fúrt kutas ivóvízellátás, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen szigetelt, zárt medencés gyűjtés megengedett. 5.. (1) Terepszint alatti önálló létesítmény az építési helyen belül helyezhető el és a gazdasági terület kivételével csak földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg. (2) Megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékként a területfelhasználásra előírt általános előírások tartandók.

15 15 Falusias lakóterület általános előírásai 6. (1) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével a) lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények b) kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület, c) szálláshely szolgáltató épület, d) kézműipari építmény, e) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület f) sportépítmény g) mező és erdőgazdasági -a terület alaprendeltetését nem zavaró- üzemi és tároló építmény, h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb -nem nagyüzemigazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény elhelyezhető (2) Az építményfajták elhelyezésének általános előírásai a következők: a) Telkenként csak egy lakóépület építhető legfeljebb 2 lakással b) Állattartó építményekre vonatkozó előírások: ba) önálló rendeltetési egységként lakótelken nem helyezhető el. bb) utcafronton nem helyezhető el. bc) lakópülettől való távolsága: min 6m. (4) Falusias lakóterület a) (Lf-1) Kistelkes, halmazos beépítés b) (Lf-2) Fésűs, oldalhatáros beépítés c) Lf-3) Mérnöki osztású beépítés d) Lf-4) Kertekkel vegyes beépítés építési övezetbe tartozik. Falusias lakóterület építési övezeti előírásai 7. (1) (Lf-1) Kistelkes, halmazos beépítés előírásai a) Kialakítható telek: min 300 m 2 b) Beépítés mód mód: oldalhatáron álló, tömboldal hosszúságú szakaszon kialakult építési vonalon Hátsókert: 0, a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejű biztosításával. c) Beépítettség: max 30% d) Építménymagasság: max 4,5m e) Zöldfelület: min 40% (2) (Lf-2) Fésűs, oldalhatáros beépítés előírásai a) Kialakítható telek: aa) szélessége: min 12 m, ab) erülete: min 720 m 2 b) Beépítési mód oldalhatáron álló, tömboldal hosszúságú szakaszon kialakult építési vonalon c) Beépítettség: max. 30%, d) Építménymagasság: max 4,5 m

16 16 e) Zöldfelület min 40%. f) Az (Lf-2*) építési övezetben a beépítettség a beültetési kötelezettségű telekrész figyelmen kívül hagyásával számítandó. (3) (Lf-3) Mérnöki osztású beépítés előírásai a) Kialakítható telek: min 550 m 2 b) Beépítési mód: oldalhatáron álló, előkert 5m, illetve a kialakult helyzet. c) Beépítettség: max. 30%, d) Építménymagasság: max 4,5 m e) Zöldfelület min 60% f) Az (Lf-3*) építési övezet beépítésének feltétele a víz-, és tereprendezés elvégzése. (4) (Lf-4) Kertekkel vegyes beépítés előírásai a) Kialakítható telek: aa) szélessége: min 14 m, ab) területe: min 900 m 2 ac) mélysége: min 50m b) Beépítési mód: oldalhatáron álló, előkert 5m, illetve kialakult helyzet c) Beépítettség: max. 30%, d) Építménymagasság: max 4,5 m e) Zöldfelület min 60% f) A tömbbelsőben kertművelésű telek és magánút alakítható. (1) Az üdülőterület hétvégi házas terület. Üdülőterületek 8. (2) Hétvégi házas terület (Üh-1) építési övezetbe tartozik. (3) (Üh-1) építési övezet előírásai a) Elhelyezhető: 1 egységes üdülőépület és kiszolgáló helyiségei, kerti építmények b) Kialakítható telek: min: 600 m 2 c) Beépítés módja: ba) oldalhatáros építési hely szerint bb) hátsókert: 6 m bc) előkert: 5m d) Beépítettség: max. 20 %. e) Építménymagasság: max 4,5 m, f) Zöldfelület: min 60% Településközpont vegyes terület 9. (1) Településközpont vegyes terület a község meghatározó beépítéseinek területe. (2) A településközpont vegyes terület

17 17 a) (Vt-1) központi beépítés b) (Vt-2) településkapu beépítés c) (Vt-3) intézményi beépítés (3) (Vt-1) központi beépítés előírásai a) Elhelyezhető: aa) iroda ab) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület ac) sportépítmény ad) lakás ae) kereskedelmi, szolgáltató építmény b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 300m 2 c) A beépítés módja: oldalhatáron álló d) Beépítettség max. 40% e) Építménymagasság: max:3,6 m, de a szomszédos épületek közötti Homlokzatmagasságok különbsége max 1,5m. f) Zöldfelület min 30 % (4) (Vt-2) településkapu beépítés előírásai a) Elhelyezhető: aa) iroda ab) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület ac) sportépítmény ad) kereskedelmi építmény ae) lakás b) Kialakítható területe: min 720 m 2 c) A beépítés módja: oldalhatáros d) Beépítettség max. 40% e) Építménymagasság: max:4,5 m f) Zöldfelület min 30 % (5) (Vt-3) Intézményi beépítés előírásai a) Elhelyezhető: aa) iroda ab) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület ac) sportépítmény ad) kereskedelmi építmény ae) a terület alaprendeltetését nem zavaró gazdasági tevékenységi célú építmény ae) szolgálati lakás b) Kialakítható területe: min 720m 2 c) A beépítés módja: szabadonálló d) Beépítettség max. 40% e) Építménymagasság: max:7,5 m f) Zöldfelület min 30 % Gazdasági területek 10.

18 18 (1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak. (2) A gazdasági terület :kereskedelmi, szolgáltató terület és ipari terület. (3) A területen belül külön szabályozás nélkül min. 14,0 m-es szabályozási szélességű, min 12m-es fordulási sugarú útburkolattal magánút kialakítható. Kereskedelmi, szolgáltató terület 11. (1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített illetve beépíthető területe. (2) A területen az övezeti előírások figyelembevételével a) mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és az azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és szórakoztatás építményei b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás c) iroda elhelyezhető: (3) A kereskedelmi, szolgáltató terület a) (Gksz-1) általános beépítés b) (Gksz-2) lakóterülettel határos beépítés c) (Gksz-3) feltétellel beépíthető építési övezetbe tartozik. (4) (Gksz-1) általános beépítés előírásai a) Kialakítható telek: min 1500 m 2 b) Beépítés szabadon álló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság 1 szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel. c) Beépítettség max 50%. d) Építménymagasság: max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat e) Zöldfelület: min 20%. (5) (Gksz-2) lakóterülettel határos beépítés előírásai a) Kialakítható telek: min 1500 m 2 b) Beépítés szabadon álló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság 2 szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel. c) Beépítettség max 40%. d) Építménymagasság: max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat e) Zöldfelület: min 20%. (6) (Gksz-3) feltétellel beépíthető építési övezet előírásai a) Kialakítható telek: min 1500 m 2 b) Beépítés szabadon álló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság 3 szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel. 1 Ld fogalommagyarázat 2 Ld fogalommagyarázat

19 19 c) Beépítettség max 50%. d) Építménymagasság: max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat e) Zöldfelület: min 20%. f) Az építési övezet 97 mbf alatti átlagos magasságú telkei nem építhetők be. Ipari terület 12. (1) Az ipari terület termelő gazdasági tevékenységi célú építmények elhelyezésére szolgál. (2) Az ipari terület (Gip-1) építési övezetbe tartozik. (3) (Gip-1) építési övezet előírásai a) Elhelyezhető: aa) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás ab) iroda ac) üzemanyagtöltő ad) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület b) Kialakítható telek: min 2000m 2 c) Beépítés módja: szabadon álló d) Beépítettség: max 50% e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat. f) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok figyelembevételével kötelező fásítással Különleges területek 13. Különleges terület: a) temető b) sport-, és rekreációs terület c) hétvégi házas terület d) mezőgazdasági üzemi területbe sorolt. Temető 14. (1) (Kt) Temető a szabályozási tervben lehatárolt (2) A területen ravatalozó, kápolna, urnafal és síremlék helyezhető el. (3) Beépítési mód: szabadon álló (4) beépítettség: max 2% (5) Fásítás szükséges a sírsorokat feltáró utak mentén. 3 Ld fogalommagyarázat

20 20 Sport-, és rekreációs terület 15. (1) (Ksp) Sportterület a község sport-, szabadidős-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló területe (2) A területen sportépítmény, az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület és szolgálati lakás elhelyezhető. (3) Beépítési mód: szabadonálló (4) Beépítettség: max. 2 % (5) Építménymagasság: max. 10,5 m (6) A terület az ültetési távolság figyelembevételével őshonos fajtákkal körbefásítandó. Hétvégiházas terület 16. (1) (Khé) különleges hétvégi házas területbe a Kiskunsági főcsatorna mentén kialakult beépítések tartozik (2) Az építési övezetben új épület nem helyezhető el, fennmaradási engedély adható: 1 egységes üdülőépületre, kiszolgáló helyiségekre és kerti építményekre. a) Telek: min: 150 m 2, amely csak kialakult beépítés szerinti építményekhez alakítható b) Engedélyezhető építési munka: ba) beépített területet nem növelő átépítés bb) komfort javítását szolgáló bővítés c) Komfort javítását szolgáló bővítés feltételei: ca) szabadon álló építési hely szerint cb) hátsókert: 6 m cc) kialakult helyzet szerinti előkert cd) oldalkert nem változhat Mezőgazdasági üzemi terület 17. (1) Mezőgazdasági üzemi terület (Kmg-1) és (Kmg-2) építési övezetekbe sorolt. (2) (Kmg-1) építési övezet előírásai a) Elhelyezhető: aa) szolgálati lakás ab) iroda ac) üzemanyagtöltő

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I D Ö N T É S S Z E R I N T I M Ó D O S Í T Á S Kisszállás belterületének szennyvízcsatornázása vízjogi engedélyezési terveiben

Részletesebben

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KESZEG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 2. 11 Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 9.) számú rendelete KESZEG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Keszeg Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I. 28.) számú rendelete Gárdony Város Építési Szabályzatáról (GÉSZ) 1 2 3 4 5 6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város

Részletesebben

Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról

Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról Tarany Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2004.(IX.29.) számú rendelete. Tarany község helyi építési szabályozásáról Tarany Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya 1 Ábrahámhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2005. (XII.15) számú önkormányzati rendelete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ)

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete.

Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2008(IV.29.) számú rendeletével módosított 21/2004.(XII.30.) számú rendelete. Zákány község helyi építési szabályzatáról Zákány Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK

KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK KALOCSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2004. (X. 20.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A

Részletesebben

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYVA A SZENTJAKABFA ÖNK. 7/2010 (X.14.)

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(X.12.) számú rendelete. Heresznye község helyi építési szabályzatáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(X.12.) számú rendelete. Heresznye község helyi építési szabályzatáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(X.12.) számú rendelete. Heresznye község helyi építési szabályzatáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV.

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya Óbudavár község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2006. (I.20.) rendelete Óbudavár község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ) Óbudavár község Önkormányzatának

Részletesebben

10. rendelet tervezet

10. rendelet tervezet jóváhagyandó munkarészek 10. rendelet tervezet Zalakaros Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Zalakaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004.(XII.23) számú rendelete. Somogycsicsó község helyi építési szabályzatáról

Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004.(XII.23) számú rendelete. Somogycsicsó község helyi építési szabályzatáról Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004.(XII.23) számú rendelete. Somogycsicsó község helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 11/2008.(VIII.28.) számú rendelettel,

Részletesebben

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november PÁKOZD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Egyeztetési anyag 2009. június 1 ALÁÍRÓLAP Közmű munkarész: Horváth Gyula Településtervezési munkarész: Viziközmű Vezető

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Köveskál építési szabályzatának és szabályozási tervének megállapításáról Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2009.(XII.18) 9/2010.(XI.10.) 13/2012.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete GÁBORJÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. A rendelet hatálya 1..

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete GÁBORJÁN KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA. A rendelet hatálya 1.. Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) Nadap község Önkormányzat Képviselõ Testülete, a helyi önkormányzatokról szóló módosított,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 7. szám 2010. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2003. (V. 23.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben