Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 194-6/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete április 24-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester, Gulyásné Horváth Tünde, Pálinkás Gyuláné, Szabó Árpád, Szabó Gáborné képviselők (6 fő képviselő) Tóth Ferenc jegyző Meghívott: Farkas Lajos intézményvezető Rizmanné Ágoston Zsuzsanna óvodavezető Bejelentéssel távol: Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő Jegyzőkönyvvezető: Langóné Béki Katalin Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Javasolja a meghívóban szereplő napirendet annyiban módosítani, hogy a 12. és 14. pont azonossága miatt a 14. napirend törlésre kerül. Napirend 1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Beszámoló az FKDMTKT KESZI Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálatának évi munkájáról Előadó: Vizi Istvánné ágazatvezető 3. Beszámoló a szakrendelő és orvosi ügyelet évi munkájáról Előadó: Dr. Pándi Ottó főorvos 4. Előterjesztés közterületek névviselésének változtatására

2 2 Előadó: Káposztás Tibor polgármester 5. Előterjesztés Szalkszentmárton Településszerkezeti tervének módosítására, helyi építési szabályzata és szabályozási tervére Előadó: Káposztás Tibor polgármester 6. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményeinek évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) Előadó: Káposztás Tibor polgármester 7. Előterjesztés a évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentésre Előadó: Káposztás Tibor polgármester 8. Előterjesztés a évi költségvetési koncepcióra Előadó: Káposztás Tibor polgármester 9. Előterjesztés Szent Márton Római katolikus plébánia kérelmére Előadó: Káposztás Tibor polgármester 10. Előterjesztés a évi költségvetési rendelet I. számú módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 11. Előterjesztés a évi közbeszerzési tervre Előadó: Káposztás Tibor polgármester 12. Előterjesztés civil szervezetek támogatására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 13. Előterjesztés Bajcsy Zsilinszki utcai új forgalmi rendre Előadó: Káposztás Tibor polgármester 14. Előterjesztés civil szervezetek támogatására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 15. Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósításának támogatására Előadó: Káposztás Tibor polgármester

3 3 16. Egyéb ügyek, bejelentések 17. Zárt ülés 15/1. segélyek, támogatások 1. napirend Káposztás Tibor polgármester ismerteti az elmúlt időszak eseményeit: - Faluközpontban az átereszek takarítása, árkok ásása elkezdődött, a KÖSZI parknál, hogy a Vadas csatorna felé folyjék a víz, a Fagolyóval szemben a nagy fatuskó kiásása megtörtént, - A Vadas csatorna szivattyúzása folyamatos volt, hogy a Vadasból a Fűzvölgyi csatornába kerüljön a csapadék. - Az utcanevek változtatására a listák kiküldésre kerültek az érintettek részére, - A hulladékszállítással kapcsolatban március 05-én volt Mezőfalván egyeztetés, Rosta Gyula ügyvezető maradt, a másik két vezetőt elbocsátották, a április 14-i árszint a mérvadó a rezsicsökkentés folytán 90 %-ra le kell csökkenteni a szolgáltatás díját, - Április 12-én a konyhai pályázathoz önerőre lehetett pályázni, ez 1,5 m.ft-ot jelent, - A házasságkötő teremnél kiderült, hogy beázott a tető, gerendákat, léceket ki kellett cserélni, le lett fóliázva, új cserép került rá, kb. 100 e. forintunkba került, - A vasbolt előtti parkolóba 10 db gömbakác fa és örökzöld sövény lett telepítve án megkaptuk az elutasítást az energetikai pályázatra, ez 240 e.ft-ba került kértük, hogy úgy dolgozzák újra, hogy felhasználható legyen, - Balogh József országgyűlési képviselő úr kéréssel fog fordulni a fejlesztési Miniszter Asszonyhoz a Szalkszentmárton-Szabadszállás út miatt. Gulyásné Horváth Tünde képviselő kérdése, hogy a szemétszállítás számlázása mikor fog megtörténni? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a Dunanett Kft-t is hatja, hogy megoldódjon ez a kérdés, mert öt hónapja nincs, illetve minimális a cég bevétele. Társulati Tanácsnak össze kell ülnie, mert a vezetők feje hullott sorba, ők is érdekeltek, hogy megoldódjon a javított számlázás. 2. napirend Beszámoló az FKDMTKT KESZI Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálatának évi munkájáról (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester felkéri Vizi Istvánné ágazatvezető a beszámoló ismertetésére. Vizi Istvánné ágazatvezető köszönti a megjelenteket. A beszámolót kiegészíti, hogy január 01-gyel felállt a Járási Hivatal. Helyileg Kunszentmiklóson a Damjanich út 10-ből a 17-be költöztek. A védelembe vételt Kunszentmiklós fogja intézni. Itt helyben az ügyintézők

4 4 naponta itt vannak. Sok a védelembe vett gyermek száma, de ezentúl a 16 éven felettieket nem kell védelembe venni, amiatt a szám csökkenni fog. Kerner Erzsébet alpolgármester kérdése, hogy pszichológus van-e és tábor lesz-e, volt-e, A beszámoló szerint Szalkszentmártonban 17 családban láttak el családsegítő feladatot volt-e eredménye? Vizi Istvánné ágazatvezető elmondja, hogy 17 család, aki rendszeres szociális segélyes, együttműködési kötelezettsége van a szolgálattal és az 55 év feletti munkaképességcsökkentek. Ezen kívül 27 család van, aki bejár ügyet intézni pl. időpontfoglalás, részletfizetési kérelmek, egészségügyi szolgáltatási kérelmek. Írásban kapjuk a jelzéseket és írásban válaszolunk rá és ahány jelzés jön, annyiszor kell kimenni a családhoz. A legtöbb jelzés az iskolából jön óra hiányzást már jelezni kell. Tavaly 20 gyermek volt táborban, idén is mennek Fonyódra 20-an. A táborozás ideje alatt Kunszentmiklós fog helyettesíteni. A KESZI-ben nincs pszichológus, mert nincs rá pénz, de iskolapszichológushoz mehetnek. Dr. Gergely Sándor jogi tanácsadása április 01-től megszűnt, még nincs helyette tanácsadó, reméli, hogy újra be fog indulni. Szabó Árpád képviselő kérdése, hogy informatika terén nincs fejlesztés? Esetleg pályázati lehetőség? Vizi Istvánné ágazatvezető elmondja, hogy sajnos semmilyen fejlesztés nem volt és pályázati lehetőség sem. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás KESZI évi beszámolóját. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 81/2013.(IV.24.) FKDM TKT KESZI beszámoló H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete az FKDM TKT KESZI évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: azonnal 3. napirend Beszámoló a dunavecsei Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és orvosi ügyelet évi munkájáról (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)

5 5 Káposztás Tibor polgármester felkéri Dr. Pándi Ottó Főorvost az előterjesztés ismertetésére. Dr. Pándi Ottó főorvos köszönti a megjelenteket, köszöni a meghívást, bemutatja Barta Melindát, aki a személyi asszisztense. Elmondja, hogy Dunavecse Önkormányzat honlapján látható a beszámoló. Az intézményben a szakrendelések beindultak, az urológián is 200 a finanszírozott óraszám. Átlagban a szakorvosi óraszám. A bőrgyógyászaton és a reumatológián sok a várakozás idő 2012-ben önfenntartó volt a rendelő. A klimatizálást Dunavecse Város Önkormányzata finanszírozta, néhány helyiségé még nem megoldott. Súlyosabb probléma nem volt. Az on-line bejelentkezést még nem sikerült beindítani, a honlapot most sikerült átvenni. A baj, hogy a bejelentkezettek 50 %-a jelenik meg a rendelésen és nem jelentkezik ki előtte, de elvárás, hogy el legyen látva. A honlapot frissítik, aktualizálják. A nyugdíjazások nem veszélyeztetik az intézmény működését. Az ambuláns ellátásnál plusz finanszírozásra nincs lehetőség. Az ügyelettel kapcsolatban ÁNTSZ ellenőrzés volt, kifogás nincs, feljelentés nem jött, panasz volt a telefon miatt. Az automata telefon átirányítja az ügyeletre a hívást, ami hétvégén jó, ünnepnapon nem mindig. Új telefonszámra gondolt, de a jelenlegit sokan ismerik, lehet hogy párhuzamos lenne jó. Az egészségügyben béremelés nem volt, kellene emelni, mert probléma lesz belőle. Orvost nehéz találni, mert alacsony a bérezésük. Az Államtitkár azt nyilatkozta, hogy változtatásokat akar az ügyeleti rendszerbe, de ez a nagyobb városokat fogja csak érinteni. Javasolta, hogy béreket emeljenek, de a pénzügyi beszámoló túllépést mutat. A dolgozókat, de a lakosokat is figyelembe kell venni. Próbál más források után nézni, de még nem aktuális. Kéri az ügyelet működésének támogatását. Káposztás Tibor polgármester kérdése, hogy miből adódhat, hogy az ügyeleti betegellátás Tasson 500, Szalkszentmártonban 600 fő volt? Dr. Pándi Ottó főorvos elmondja, hogy nem lélekszámfüggő, ezek nem olyan számok, ami gondot okozna. Tóth Ferenc jegyző ismerteti hogy az ügyeleti elszámolásnak Szalkszentmártonra eső része 2012-ben ,- Ft volt az elszámolás alapján, kiegészítésként még ,- Ft kerül átutalásra. Dr. Pándi Ottó főorvos elmondja, hogy a MEP finanszírozás csökken a lakosságszám csökkenése miatt, viszont a gépjármű gázüzeműre váltása megtérült. Gulyásné Horváth Tünde képviselő kérdése, hogy a bőrgyógyász helyet van valaki? Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy örül annak, hogy Dunaújvároshoz tartozunk, de nehéz munkaidőn kívül orvosi vizsgálatra menni. Olyan terveik, hogy nappali kórház van-e? Szabó Árpád képviselő kérdése, hogy mekkorák az órabérek? Dr. Pándi Ottó főorvos elmondja, hogy sok esetben kevés az óraszám. Próbálják úgy osztani, hogy jó legyen pl. 8 órás óraszámnál hétfőn és pénteken, de heti 4 órában a kis finanszírozás miatt nem fog jönni bruttó 1.300,- Ft-ért. Nem kérheti azt, hogy teljesen ő ossza

6 6 be az időt, mert az orvosoknak is van időbeosztásuk. Szakorvosi óraszám-bővítésre 2 pályázat van beadva. Nappali kórháznál a finanszírozás kétséges, ez egy komplex rehabilitáció engedélyük van rá, ez kúraszerű ellátás, gyógyszeres, mozgást igénylő szakember ellátásával, de nem igényel befekvést, reggel 8-tól délutánig. Az a baj, hogy nem gyűlik össze az a beteganyag, amit az ÁNTSZ elfogad és az összes beavatkozás nem fedezi az anyagköltséget, sokkal többe kerül, mint amit az OEP fedez. Ez nem egynapos sebészet, de nem befekvés. A sofőrök és nővérek órabére bruttó 720,- Ft, az orvosoké 1.900,- Ft. Tóth Ferenc jegyző javaslata, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel Polgármester Urat, hogy az előterjesztésben szereplő béremelés ügyében a polgármesterekkel együtt döntsenek, de tudniuk kell, hogy ez az ügyeleti finanszírozást megemeli. Dr. Pándi Ottó főorvos elmondja, hogy 5-10 %-os emelést szeretne és örülne, ha júniusra sikerülne bért emelni. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a szakrendelő és orvosi ügyelet évi munkájáról készült beszámolót. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 82/2013.(IV.24.) Beszámoló a Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és orvos ügyelet évi munkájáról H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és orvosi ügyelet évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Káposztás Tibor polgármestert, hogy döntsön az orvosi ügyeletben a sofőrök, nővérek és orvosok órabér emeléséről az ügyeleti finanszírozás emelésével. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: április napirend Előterjesztés közterületek névviselésének változtatására (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Pálinkás Gyuláné ügyrendi bizottság elnöke ismerteti, hogy az ügyrendi bizottság hétfői ülésén elfogadta a lakók által többségben elfogadott javaslatokat.

7 7 Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy a Képviselő-testület a változásokra állást foglalt a márciusi ülésén. Az Úttörő közből - javaslatra Kis köz, a Ságvári utcából Nádor utca, a Marx utca Malom utca és a Néphadsereg és Felszabadulás útból összevontan Fő út lenne. Minden érintett kapott tájékoztatást, az országgyűlés által elfogadott törvény alapján kell a Képviselő-testületnek döntenie, viszont ennek költségkihatása van. Hivatalból történő feladatellátás és költségek átvállalása pl. a Földhivatalnál szolgáltatási díj 6.600,- Ft hrszonként. A közterület és házszám változás a Felszabadulás úton minden házat érint, a Néphadsereg úton %, a másik utcákban nem sok, de erre a működési költségvetési tartalék fedezetet nyújt. Plusz költség a közterület jelzőtáblák cseréje is. A Fő úton célszerű lenne egységesen az új házszámokat elkészíttetni és felszereltetni, ez mintegy 160 ingatlant érint. A Képviselő-testület bevállalhatja a kis utcákra is, mi olcsóbban meg tudnánk csináltatni, mint egyenként és a tartalékunk fedezetet biztosít rá. A technikai végrehajtásra egy hónapunk van. Az elkövetkező időben a köztisztviselők alap és szakvizsgáznak 4-en, utána két hét alatt lebonyolítjuk a lakossági kiértesítéseket. Cégeknek a módosítások költségmentesek, de nem kevés anyagi vonzata lesz. Vállalkozóknál az igazolvány átírás térítésmentes. Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy a Marx utcánál félreértések voltak, nem volt egyértelmű a lakossági értesítés. Az utcából 13 ház 23 lakója kéri, hogy ne legyen változtatás. Pálinkás Gyuláné képviselő véleménye, hogy ha újabb rendelet születik, hogy meg kell szüntetni, akkor újra plusz pénzt jelent. Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy kérik az utca lakói, hogy ne legyen változtatás, ezt írásban is beadták. Véleménye, hogy nem kaptak elegendő felvilágosítást arra, hogy nem kötelező megváltoztatni. Nem ért vele egyet, hogy nem kötelező és mégis megváltoztatjuk. Gulyásné Horváth Tünde képviselő véleménye, hogy nem volt kötelező kiküldeni a tájékoztatást, ha nem küldtük volna ki, akkor nem lenne ellenvélemény. Pinczel Mártonné pénzügyi bizottsági tag elmondja, hogy mivel ennyien kérik, hogy ne legyen megváltoztatva, akkor miért nem lehet, hogy maradjon? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy március 23-án az aggályosság alapján az érintett lakosságot megszólítottuk. A Képviselő-testület tisztában volt vele, hogy a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása mit tartalmaz, technikai utcanév változás is lehetett volna, pl. Marx Károlyból Marx György lehetne. Ez bejelentési kötelezettséget jelent, csak ,- Ft lenne a földhivatali pontosítás, mivel házszámváltozást nem érint. Káposztás Tibor polgármester jelzi, hogy a módosítást márciusban javasolta a Képviselőtestület. Kerner Erzsébet alpolgármester véleménye, hogy azért került ide a kérelem, mert 14 ház szeretné, hogy maradjon az utcanév és a hat ház között is van, aki félreértette a tájékoztatást. Káposztás Tibor polgármester utcánként szavazásra bocsájtja a változást.

8 8 Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 83/2013.(IV.24.) Ságvári utca közterület névváltozása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 14.. (2) bekezdés a) pontja alapján a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerhez köthető Ságvári utca (295, 318 hrsz.) közterület nevét Nádor utcára változtatja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: május 31. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 84/2013.(IV.24.) Úttörő köz közterület névváltozása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt hogy, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 14.. (2) bekezdés b) pontja alapján a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerhez köthető Úttörő köz (433 hrsz.) közterület nevét Kis közre változtatja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: május 31. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 85/2013.(IV.24.) Néphadsereg út és Felszabadulás út közterület névváltozása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 14.. (2) bekezdés b) pontja alapján a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerhez köthető Néphadsereg út és Felszabadulás út közterületek nevét összevontan (465/1, 485/2, hrsz.) Fő útra változtatja.

9 9 A Képviselő-testület az új házszámozással érintett Dózsa György utca, Munkás utca és Zrínyi út közterületek felülvizsgálatát is elvégzi és szükség esetén a házszámokat módosítja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: május 31. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot. 86/2013.(IV.24.) Marx utca közterület névváltozása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 14.. (2) bekezdés b) pontja alapján a XX. századi önkényuralmi rendszerhez köthető Marx utca közterület nevét (373. és 545. hrsz.) Malom utcára változtatja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: május napirend Előterjesztés Szalkszentmárton Településszerkezeti tervének módosítására, helyi építési szabályzata és szabályozási tervére (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a márciusi döntésnek megfelelően a terv készítője Szilberhorn Erzsébet, Kopasz Gábor építésügyi főmunkatárs, és Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselővel egyeztetett a felmerülő kérdésekről és a kifogásolt részek módosításra kerültek. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy március 27-i ülésen és a bizottsági ülésen az egyeztetések alapján az igényeknek megfelelően pontosítva lett az előterjesztés. Most nem kell ismételten az ügymeneten végigmenni, a településszerkezeti terv határozat, a Településrendezési terv rendelet. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a Szalkszentmárton településszerkezeti tervének módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

10 10 87/2013.(IV.24.) Településszerkezeti terv módosítása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalkszentmárton településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 1.) A településfejlesztést érintő 203/2010.(IX.22.) és 204/2010.(IX.22.) számú határozatokkal és a megyei területrendezési tervvel összhangban: a) 091/42 hrsz-ú telek beépítésre szánt területi kijelölésére vonatkozó kezdeményezés a terület NATURA területi érintettsége miatt visszavonja. b) Mezőgazdasági üzemi területet jelöl ki aa) tervezett elkerülőút és a tervezett beépítésre szánt terület között a belterülettől délre ab) 0278/9 hrsz-ú telken c) Új beépítésű kereskedelmi szolgáltató területet jelöl ki a Felszabadulás utca déli végében. d) Falusias lakóterületi kijelöléseket da) kereskedelmi szolgáltató területre módosítja a 033/1-2 hrsz-ú telkeken db) ülönleges beépítésre nem szánt területre módosítja a 0316/84 hrsz-ú útig dc) kereskedelmi szolgáltató területre módosítja a Béke u. északi oldalán. dd) általános mezőgazdasági területre módosítja a Dankó utcától délre de) belterülettől keletre a tervezett elkerülő útig olyan általános mezőgazdasági területre módosítja, ahol nagytávlatban gazdasági beépítésre nyílik lehetőség.

11 11 df) mezőgazdasági területre módosítja a Vecsei út déli oldalán e) Tervezett erdőterületet kereskedelmi szolgáltató területre módosítja a Zrínyi utcától délre f) A 3 ha hétvégiházas területet különleges horgásztanyás területre módosítja a Kiskunsági Főcsatorna mentén g) Kereskedelmi szolgáltató területi kijelöléseket falusias lakóterületre változtatja a 046/3 és 048/3,6 hrsz-ú telkeken i) A 790 hrsz-ú tervezett zöldterületet falusias lakóterületbe sorolja. j) 51. főút és az jelű út közötti összekötőút mentén javasolt ipari területet általános mezőgazdasági területbe sorolja. 2.) A hatályos jogszabályok átvezetéseként a hullámteret vízgazdálkodási területbe-, a mezőgazdasági majorokat különleges mezőgazdasági üzemi területbe sorolja. 3.) Az 1-2.) pontban foglaltak átvezetését tartalmazó (TSZT) jelű tervet, annak (TSZT-B) belterületi részlettervét és a településszerkezeti tervi leírást és mellékleteit jóváhagyja. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: azonnal: 1.df) pont XI j) pont XI.29. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a Helyi Építési szabályzat és szabályozási tervet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013.(IV.24.) számú önkormányzati rendelete Szalkszentmárton helyi építési szabályzata és szabályozási terve

12 12 Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerint jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az illetékes állami főépítész, az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Hivatala, az illetékes megyei kulturális örökségvédelmi iroda, az illetékes nemzeti park igazgatóság, az illetékes megyei kormányhivatal földhivatala, az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága, az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi Igazgatósága, a Honvéd Vezérkar főnöke, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitánysága, a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága és az elsőfokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. A RENDELET HATÁLYA 1.. (1) E rendelet Szalkszentmárton közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és a) Igazgatási terület 1: méretarányú szabályozási terve (SZ-1 jelű terv) b) Belterületi térség átnézeti lapból és 27 db szelvényből, álló 1:2000 méretarányú szabályozási terve (SZ-2 jelű terv) c) Üdülőterületi térség átnézeti lapból és 15 db szelvényből, álló 1:2000 méretarányú szabályozási terve (SZ-3 jelű terv) szerinti mellékletek szerint lehet. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK), valamint egyéb jogszabályok és a hatósági előírások az érvényesek. SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 2..

13 13 (1) A kötelező szabályozási elemek: a) beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása, b) beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása, c) közterületek (utak) szabályozása, csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával változhatnak. (2) A meglévő telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepítési távolság) a már kialakult helyzetben eltérhetnek az egyes övezetekre ill. építési övezetekre előírtaktól, de (új) telket alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre ill. építési övezetre előírt telekméretnek megfelelően lehet és új beépítés is csak az övezeti ill. építési övezeti előírások szerint engedhető. (3) A korábbi szabályok szerint kialakított illetve fennmaradási engedéllyel rendelkező épület szerkezetei és nyílásai adottságnak tekinthetők, amelyeket új építési munkánál figyelembe kell venni amennyiben az nem jár rendeltetésváltozással. (4) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az építési telek tulajdonosát és az út tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra, kisajátításra. (5) A szabályozással érintett telkeken a kubatúrán belüli építési munka kivételével semmilyen telekalakítási-, építési engedély nem adható ki, csak a tervezett szabályozás figyelembevételével. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Általános előírások (1) Építési övezeti határ és telekhatár beépítésre szánt területen új beépítésben nem különbözhet. (2) Építési övezeti határ meglévő tömbön belül a mindenkori telekhatárral megegyezik. (3) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határaitól, közterület felőli élősövény kerítés kivételével: a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 m, b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 1,2m c) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 1,00 m, d) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 3,00 m, e) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 5,00 m f) gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és málnabokor esetében 0,80 m, g) minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 m h) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter 3..

14 14 i) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 m, j) vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 m, k) cseresznyefa esetében 5,00 m l) dió- és gesztenyefa továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 m. m) erdei fafaj esetében 8,00 m lehet. (4) Sövénykerítést a telek közterülettel határos részére úgy lehet telepíteni, hogy az a közterületre ne nyúljon át, és a közlekedést ne zavarja. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 4.. (1) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a) Lakóterület, amely falusias lakóterület b) Üdülőterület, amely hétvégiházas terület c) településközpont vegyes terület d) Gazdasági terület, amely: da) Kereskedelmi szolgáltató terület db) Ipari terület e) Különleges terület ea) temető eb) sport és rekreációs terület cc) hétvégi házas terület egységekbe soroltak. (2) Ha meglévő épületek esetében az egymással szemben fekvő homlokzatok közötti távolság az OTÉK-ban és az e rendeletben meghatározottaknál kisebb, úgy az érintett épületszakaszon új homlokzati nyílás nem létesíthető. (3) Beépítettség mértékére és az építési telek méretére vonatkozó értékek eltérhetnek az övezetre megadottaktól telekalakítással nem járó vagy a telek méretét nem csökkentő telekalakítás esetében a beépítettség növelésével nem járó átalakításnál, kubatúrán belüli építési munkánál. (4) Építmény elhelyezésének feltétele a közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közművesítettség. A közüzemű ivóvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a fúrt kutas ivóvízellátás, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen szigetelt, zárt medencés gyűjtés megengedett. 5.. (1) Terepszint alatti önálló létesítmény az építési helyen belül helyezhető el és a gazdasági terület kivételével csak földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg. (2) Megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékként a területfelhasználásra előírt általános előírások tartandók.

15 15 Falusias lakóterület általános előírásai 6. (1) Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével a) lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények b) kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület, c) szálláshely szolgáltató épület, d) kézműipari építmény, e) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület f) sportépítmény g) mező és erdőgazdasági -a terület alaprendeltetését nem zavaró- üzemi és tároló építmény, h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb -nem nagyüzemigazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény elhelyezhető (2) Az építményfajták elhelyezésének általános előírásai a következők: a) Telkenként csak egy lakóépület építhető legfeljebb 2 lakással b) Állattartó építményekre vonatkozó előírások: ba) önálló rendeltetési egységként lakótelken nem helyezhető el. bb) utcafronton nem helyezhető el. bc) lakópülettől való távolsága: min 6m. (4) Falusias lakóterület a) (Lf-1) Kistelkes, halmazos beépítés b) (Lf-2) Fésűs, oldalhatáros beépítés c) Lf-3) Mérnöki osztású beépítés d) Lf-4) Kertekkel vegyes beépítés építési övezetbe tartozik. Falusias lakóterület építési övezeti előírásai 7. (1) (Lf-1) Kistelkes, halmazos beépítés előírásai a) Kialakítható telek: min 300 m 2 b) Beépítés mód mód: oldalhatáron álló, tömboldal hosszúságú szakaszon kialakult építési vonalon Hátsókert: 0, a szomszédos telek felé tűzfalas vagy a telepítési távolsággal való kapcsolat egyidejű biztosításával. c) Beépítettség: max 30% d) Építménymagasság: max 4,5m e) Zöldfelület: min 40% (2) (Lf-2) Fésűs, oldalhatáros beépítés előírásai a) Kialakítható telek: aa) szélessége: min 12 m, ab) erülete: min 720 m 2 b) Beépítési mód oldalhatáron álló, tömboldal hosszúságú szakaszon kialakult építési vonalon c) Beépítettség: max. 30%, d) Építménymagasság: max 4,5 m

16 16 e) Zöldfelület min 40%. f) Az (Lf-2*) építési övezetben a beépítettség a beültetési kötelezettségű telekrész figyelmen kívül hagyásával számítandó. (3) (Lf-3) Mérnöki osztású beépítés előírásai a) Kialakítható telek: min 550 m 2 b) Beépítési mód: oldalhatáron álló, előkert 5m, illetve a kialakult helyzet. c) Beépítettség: max. 30%, d) Építménymagasság: max 4,5 m e) Zöldfelület min 60% f) Az (Lf-3*) építési övezet beépítésének feltétele a víz-, és tereprendezés elvégzése. (4) (Lf-4) Kertekkel vegyes beépítés előírásai a) Kialakítható telek: aa) szélessége: min 14 m, ab) területe: min 900 m 2 ac) mélysége: min 50m b) Beépítési mód: oldalhatáron álló, előkert 5m, illetve kialakult helyzet c) Beépítettség: max. 30%, d) Építménymagasság: max 4,5 m e) Zöldfelület min 60% f) A tömbbelsőben kertművelésű telek és magánút alakítható. (1) Az üdülőterület hétvégi házas terület. Üdülőterületek 8. (2) Hétvégi házas terület (Üh-1) építési övezetbe tartozik. (3) (Üh-1) építési övezet előírásai a) Elhelyezhető: 1 egységes üdülőépület és kiszolgáló helyiségei, kerti építmények b) Kialakítható telek: min: 600 m 2 c) Beépítés módja: ba) oldalhatáros építési hely szerint bb) hátsókert: 6 m bc) előkert: 5m d) Beépítettség: max. 20 %. e) Építménymagasság: max 4,5 m, f) Zöldfelület: min 60% Településközpont vegyes terület 9. (1) Településközpont vegyes terület a község meghatározó beépítéseinek területe. (2) A településközpont vegyes terület

17 17 a) (Vt-1) központi beépítés b) (Vt-2) településkapu beépítés c) (Vt-3) intézményi beépítés (3) (Vt-1) központi beépítés előírásai a) Elhelyezhető: aa) iroda ab) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület ac) sportépítmény ad) lakás ae) kereskedelmi, szolgáltató építmény b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 300m 2 c) A beépítés módja: oldalhatáron álló d) Beépítettség max. 40% e) Építménymagasság: max:3,6 m, de a szomszédos épületek közötti Homlokzatmagasságok különbsége max 1,5m. f) Zöldfelület min 30 % (4) (Vt-2) településkapu beépítés előírásai a) Elhelyezhető: aa) iroda ab) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület ac) sportépítmény ad) kereskedelmi építmény ae) lakás b) Kialakítható területe: min 720 m 2 c) A beépítés módja: oldalhatáros d) Beépítettség max. 40% e) Építménymagasság: max:4,5 m f) Zöldfelület min 30 % (5) (Vt-3) Intézményi beépítés előírásai a) Elhelyezhető: aa) iroda ab) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület ac) sportépítmény ad) kereskedelmi építmény ae) a terület alaprendeltetését nem zavaró gazdasági tevékenységi célú építmény ae) szolgálati lakás b) Kialakítható területe: min 720m 2 c) A beépítés módja: szabadonálló d) Beépítettség max. 40% e) Építménymagasság: max:7,5 m f) Zöldfelület min 30 % Gazdasági területek 10.

18 18 (1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak. (2) A gazdasági terület :kereskedelmi, szolgáltató terület és ipari terület. (3) A területen belül külön szabályozás nélkül min. 14,0 m-es szabályozási szélességű, min 12m-es fordulási sugarú útburkolattal magánút kialakítható. Kereskedelmi, szolgáltató terület 11. (1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített illetve beépíthető területe. (2) A területen az övezeti előírások figyelembevételével a) mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és az azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és szórakoztatás építményei b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás c) iroda elhelyezhető: (3) A kereskedelmi, szolgáltató terület a) (Gksz-1) általános beépítés b) (Gksz-2) lakóterülettel határos beépítés c) (Gksz-3) feltétellel beépíthető építési övezetbe tartozik. (4) (Gksz-1) általános beépítés előírásai a) Kialakítható telek: min 1500 m 2 b) Beépítés szabadon álló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság 1 szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel. c) Beépítettség max 50%. d) Építménymagasság: max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat e) Zöldfelület: min 20%. (5) (Gksz-2) lakóterülettel határos beépítés előírásai a) Kialakítható telek: min 1500 m 2 b) Beépítés szabadon álló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság 2 szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel. c) Beépítettség max 40%. d) Építménymagasság: max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat e) Zöldfelület: min 20%. (6) (Gksz-3) feltétellel beépíthető építési övezet előírásai a) Kialakítható telek: min 1500 m 2 b) Beépítés szabadon álló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság 3 szerinti oldal-, elő-, és hátsó kerttel. 1 Ld fogalommagyarázat 2 Ld fogalommagyarázat

19 19 c) Beépítettség max 50%. d) Építménymagasság: max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat e) Zöldfelület: min 20%. f) Az építési övezet 97 mbf alatti átlagos magasságú telkei nem építhetők be. Ipari terület 12. (1) Az ipari terület termelő gazdasági tevékenységi célú építmények elhelyezésére szolgál. (2) Az ipari terület (Gip-1) építési övezetbe tartozik. (3) (Gip-1) építési övezet előírásai a) Elhelyezhető: aa) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás ab) iroda ac) üzemanyagtöltő ad) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület b) Kialakítható telek: min 2000m 2 c) Beépítés módja: szabadon álló d) Beépítettség: max 50% e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat. f) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén az ültetési távolságok figyelembevételével kötelező fásítással Különleges területek 13. Különleges terület: a) temető b) sport-, és rekreációs terület c) hétvégi házas terület d) mezőgazdasági üzemi területbe sorolt. Temető 14. (1) (Kt) Temető a szabályozási tervben lehatárolt (2) A területen ravatalozó, kápolna, urnafal és síremlék helyezhető el. (3) Beépítési mód: szabadon álló (4) beépítettség: max 2% (5) Fásítás szükséges a sírsorokat feltáró utak mentén. 3 Ld fogalommagyarázat

20 20 Sport-, és rekreációs terület 15. (1) (Ksp) Sportterület a község sport-, szabadidős-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló területe (2) A területen sportépítmény, az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület és szolgálati lakás elhelyezhető. (3) Beépítési mód: szabadonálló (4) Beépítettség: max. 2 % (5) Építménymagasság: max. 10,5 m (6) A terület az ültetési távolság figyelembevételével őshonos fajtákkal körbefásítandó. Hétvégiházas terület 16. (1) (Khé) különleges hétvégi házas területbe a Kiskunsági főcsatorna mentén kialakult beépítések tartozik (2) Az építési övezetben új épület nem helyezhető el, fennmaradási engedély adható: 1 egységes üdülőépületre, kiszolgáló helyiségekre és kerti építményekre. a) Telek: min: 150 m 2, amely csak kialakult beépítés szerinti építményekhez alakítható b) Engedélyezhető építési munka: ba) beépített területet nem növelő átépítés bb) komfort javítását szolgáló bővítés c) Komfort javítását szolgáló bővítés feltételei: ca) szabadon álló építési hely szerint cb) hátsókert: 6 m cc) kialakult helyzet szerinti előkert cd) oldalkert nem változhat Mezőgazdasági üzemi terület 17. (1) Mezőgazdasági üzemi terület (Kmg-1) és (Kmg-2) építési övezetekbe sorolt. (2) (Kmg-1) építési övezet előírásai a) Elhelyezhető: aa) szolgálati lakás ab) iroda ac) üzemanyagtöltő

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntés 25/2014.(VIII.06) Képv. t. határozat 2.2. Hatályos HÉSZ

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntés 25/2014.(VIII.06) Képv. t. határozat 2.2. Hatályos HÉSZ 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntés 25/2014.(VIII.06) Képv. t. határozat 2.2. Hatályos HÉSZ Újsolt Község Önkormányzat 12/ 2006. (X.4.) rendelete a helyi építési szabályokról

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 15/2006. (XII. 22.) Kt. sz. RENDELETE a helyi építési előírásokról. A rendelet hatálya

TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 15/2006. (XII. 22.) Kt. sz. RENDELETE a helyi építési előírásokról. A rendelet hatálya TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 15/2006. (XII. 22.) Kt. sz. RENDELETE a helyi építési előírásokról Tabdi Község Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány

GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány Gátér Településrendezési terve GÁTÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Tervtári példány 2005. szeptember 28-ai képviselő-testületi ülésen jóváhagyott Gátér Településrendezési terve

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Előzetes tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 2.2. Településfejlesztési döntés az előzetes tájékoztatás eredményei alapján 2.3. Hatályos HÉSZ Tájékoztatási

Részletesebben

BÓCSA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005.(XI.29.)Kt. rendelete a helyi építési szabályokról 1 A RENDELET HATÁLYA

BÓCSA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005.(XI.29.)Kt. rendelete a helyi építési szabályokról 1 A RENDELET HATÁLYA BÓCSA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005.(XI.29.)Kt. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Bócsa Község Képviselő-testülete a módosított 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 6. (3)a) alapján

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1

helyi építési szabályzat módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet) 1 Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete Felcsút helyi építési szabályzatáról szóló 8/2006.(VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Felcsút

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be. KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005 (III.22. Ör). sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005. (XII.15.) rendelete a helyi építési szabályokról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2005. (III.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A helyi építési szabályokról

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2005. (III.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A helyi építési szabályokról Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2005. (III.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A helyi építési szabályokról Füredi János sk. polgármester Dr. Fazekas István sk. jegyző

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín átnézeti lapja 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín átnézeti lapja 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín átnézeti lapja 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról. Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1. (1) E rendelet Uszód közigazgatási területére terjed ki.

A RENDELET HATÁLYA 1. (1) E rendelet Uszód közigazgatási területére terjed ki. Uszód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006.(VI.29.) rendelete a helyi építési szabályokról Uszód Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2006. (VIII. 8.) rendelete a helyi építési szabályokról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2006. (VIII. 8.) rendelete a helyi építési szabályokról Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2006. (VIII. 8.) rendelete a helyi építési szabályokról Kihirdetve: 2006. augusztus 8. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályba léptetve: 10/2012.

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2.

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. Hatályos HÉSZ 1 Jelen módosításban csak 1a). pont szerinti, 1b) pont

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI. 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai /013.(VI.30.) Önk. rendelettel jóváhagyott HÉSZ 5. melléklete ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI 1. táblázat Lakó övezetek beépítésének előírásai // (m ) min-max 3 Nagyvárosias lakóterület építési

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések 2.2. Hatályos HÉSZ

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések 2.2. Hatályos HÉSZ 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések 2.2. Hatályos HÉSZ HARKAKÖTÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2005.(XI.30.) rendelete a helyi építési szabályokról

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2009.(III.04.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi építési szabályokról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

KUNPESZÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata

KUNPESZÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, Wesselényi utca 1. Tel./ Fax.: 06-76/482-916 KUNPESZÉR Településrendezési terve és helyi építési szabályzata Kunpeszér Község Önkormányzat 7/2003.(VI.23.) számú rendelete

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 9/2008. (III.26.) sz. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 3/2008. (III.26.) önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 14/2004. (IV.5.) rendelet módosításokkal egységes szerkezetben (HÉSZ) Szabályozási tervek (HÉSZ 1-2. számú mellékletei) Igazgatási terület szabályozásának

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZET MEGHATÁROZÓ ELEMEI

TELEPÜLÉSSZERKEZET MEGHATÁROZÓ ELEMEI TELEPÜLÉSSZERKEZET MEGHATÁROZÓ ELEMEI NYÁRLŐRINC Településszerkezeti tervének leírása 1.Műleírás Előzmények Településszerkezet meghatározó elemei Belterületi határ Területfelhasználás Beépítésre szánt

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki:

(1) A HÉSZ 1. (1) bekezdés a) pontja az alábbi ponttal egészül ki: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2015 (V. 04) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-17/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. december 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben