KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA"

Átírás

1 130. szám március KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HAJÓ Polgármesteri gondolatok Februári képviselő-testületi döntések Ófalu pályázat homlokzatfelújításra Meghívás ünnepre: március 15., 11 óra Felhívás fiataloknak a Művelődési Házban Óvodások egészségnapja Iskolai kirándulás a Nagycirkuszba Vidám farsang a reformátusoknál Konyhakerti támogatás március 20-ig

2 Közösségi hírek 2 HAJÓ VII. Az elmúlt hónap legfontosabb eseménye, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag támogatta a beterjesztett költségvetést, így határidőre elfogadott, stabil alapokkal láthatunk neki a 2014-es évnek. Nagy örömmel töltött el, hogy a képviselő-testület három tagja Magyar Csilla alpolgármester asszony, Benedek Károly és Kovács Sándor képviselő urak több önálló indítványt is terjesztettek elő, amelyet megvitattunk és el is fogadtunk. Örülök annak, hogy mind hárman, bár korábban is sokat dolgoztak, egyre aktívabban vesznek részt a Képviselő-testület munkájában. Alpolgármester asszony vállalta, hogy új klubéletet szeretne megvalósítani a Művelődési házban, szorosabban együttműködve a Művelődési házvezető asszonynyal. Ennek érdekében, közösen részletes programokat fognak kidolgozni, melyek reményeim szerint a teljes lakosság igényeit megpróbálják majd kielégíteni. Törekszünk arra, hogy minden korcsoport megtalálja az érdeklődésének megfelelő programot a Művelődési házban. Benedek Károly képviselő társam - így a tavasz idején - egy vetőmag programot indított el, amely már most is nagy népszerűségnek örvend. Kovács képviselő úr a közútjaink mellé gyümölcsfákat szeretne kihelyezni, bízva abban, hogy a lakosság a későbbiekben gondozni fogja ezeket a fákat. Ha mindenki egy kicsit odafigyel, pár év múlva db gyümölcsfa fogja útjainkat szegélyezni. Nem tudom tudják-e hogy a falu legfinomabb cseresznyefája Greff Ali-bácsi háza előtt van. Én is, amikor a gyerekeimmel kerékpározni szoktam, rendszeresen megdézsmálgatom ezt a finom gyümölcsöt. Mind a három indítványt jónak tartom, többet azért nem mondanék róla, mert jelen lapszámban képviselő társaim bővebben kifejtik a terveiket. Mikor ezt a cikket írom, még 1 nap van hátra a közterület felügyelő pályázat lejártáig eddig nincs jelentkező a meghirdetett állásra. Amennyiben ez továbbra is így marad, úgy egy másik megoldást fogok a Képviselőtestület elé terjeszteni a következő ülésen. Készülünk a március 15.-ei ünnepélyre, a Kisoroszi kisiskolások műsorral fognak megemlékezni az 1848-as forradalom kitöréséről. A Művelődési házban új berendezési tárgyakat vásároltunk szekrényeket, asztalokat, egyéb kiegészítő dolgokat. Az ünnepséggel egybekötve fogjuk fölavatni Kisoroszi faragott címerét zászlótartókkal, melyet Németh József úr készített el. A földtulajdonosok és a földművelők figyelmében ajánlom, hogy részletesen tanulmányozzák május 1-jétől életbe lépő új földtörvényt, mivel szerintem ez alapvetően alakítja majd a földek eladási árát, használatba vételét. A földtörvény rövid értelmezése: a föld nem piaci árucikk a továbbiakban, hanem termelőeszköz, így csak a termelési struktúra részeként lehet tekinteni, nem képezi a szabad adás-vétel tárgyát. A hivatali munkáról röviden ennyit. A legjobb hír mégis csak az, hogy visszavonhatatlanul jön a tavasz megindul az élet a kiskertekben, földeken, az emberek kiülnek estéként a kocsma teraszokra, vagy a saját házuk udvarára, és remélem, hogy bizakodóbban, jobb kedvűbben tekintenek az elkövetkezendő hónapok elé. Én mindenkinek a legjobbakat kívánom. Kisoroszi, február 27. Tisztelettel: Molnár Csaba polgármester

3 3 Közösségi hírek TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL Kisoroszi Község Képviselő-testülete február hónapban 2 alkalommal is ülésezett, mindkét alkalommal az előre meghirdetett ülés határozatképes volt. A február 5-én tartott ülés 1./ napirendje az önkormányzat évi költségvetési tervszámainak elfogadása a megismert központi költségvetés által biztosított támogatások és saját bevételek tükrében. E napirend keretében a testület képviselői indítványokat is támogatott, melyről a képviselők külön tájékoztatást adnak (villanyoszlopok virágdíszítése, faültetés közterületeken, továbbá a kiskertek hasznosításának támogatása). E napirend lezárásaként a testület elfogadta a költségvetés részletes előterjesztése alapján a tervszámokat és a végleges költségvetési rendelet előkészítésére felkérte a polgármestert és a jegyzőt. A 2./ napirend keretében a testület tájékoztatást kapott az adók és az adó jellegű tartozások helyzetéről. A hivatal részéről elhangzott, hogy az előző évi teljes körű vizsgálat után egy intenzívebb végrehajtásra kerül sor, melynek keretében a hátralékok behajtására fokozott hangsúlyt fektet a hivatal. A testület a 3./ napirend keretében a Danubia Televízió évi támogatására vonatkozó szerződést elfogadta, az előző évi öszszeggel. A 4./ napirend keretében a Képviselő-testület közterület-felügyelői állás pályázati kiírásának részletes feltételeivel egyetértett, mely alapján a hivatal az állást meghirdetett, mely a honlapon, illetve a közterületi hirdetőkön megtekinthetők. Az 5./ napirend keretében tájékoztatás hangzott el a lovas út megnyitásáról, mely március 15- re várható. Ennek érdekében a mezőőr irányításával a lovas út kitáblázása megtörténik. A 6./ napirend keretében a testület tájékoztatást hallgatott meg a Művelődési Ház működéséről, további eszközbeszerzési terveiről. A 7./ napirend keretében a Képviselő-testület határozattal hagyta jóvá a Katolikus temető gondozására vonatkozó megállapodás tervezetet. Az együttműködés célja a temető gondozásán túl a községi, valamint szociális temetések megoldása. A 8./ egyebek napirend keretében elsőként a évi Ófalu pályázat értékelésére került sor, TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%-ÁVAL T! Tisztelt Kisorosziak, Kisoroszi Barátai! illetve a 2014-i kiírást is megvitatta a testület. E napirend 2./ pontjaként határozatot hozott a testület a Belügyminiszter által meghirdetett önkormányzati intézmények fejlesztésére kiírt pályázaton való indulásról (óvodafejlesztés témakörben). A pályázat beadásra került. Szintén az egyebek napirend keretében döntött a testület a Kisoroszi Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának kiegészítéséről. Tekintettel arra, hogy a Ptk. változás miatt az Kérjük Önöket, 2014-ben is támogassák adójuk1 százalékával Közalapítványunkat, településünket. Adószám: Tisztelettel és köszönettel: Kisoroszi Fejlődéséért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma önkormányzati alkalmazottak összeférhetetlenség miatt nem vehetnek részt tagként a munkában, így Szili Boldizsár és Szűcs Enikő megválasztására került sor. Döntést hozott még a testület Migléczi Márk térítési díj hátralékának rendezéséről, valamint a Zárt ülésen tárgyalta a testület a 2014 évi Ófalu pályázattal összefüggő előkészítés és lebonyolítás rendjét. A Képviselő-testület február 26-án szintén előre meghirdetett ülést tartott. Az 1./ napirend keretében az Önkormányzat évi költségvetését végleges formában tárgyalta és ezzel összefüggésben elfogadta a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület, továbbá úgynevezett kitekintő határozatot hozott a következő 3 év költségvetését illetően (gördülő tervezés). A 2./ napirend keretében a Köznevelési Törvény, valamint az óvodák működésére vonatkozó miniszteri rendelet figyelembevételével a testület meghatározta az óvodai beiratkozás idejét és szempontjait, valamint a nyári zárva tartás időszakát. A 3./ napirend keretében a Képviselő-testület először tájékoztatást hallgatott meg az Országgyűlési Választások előkészítéséről, majd ezt követően a Helyi Választási Bizottságba (mely egyúttal a Szavazatszámláló Bizottság funkcióját is betölti) két póttagot választott, tekintettel arra, hogy két korábbi tag nem vállalta már tovább a feladatokat (új tagok: Czikora Andrásné, Gyimesi Zoltánné). A 4./ napirend keretében a költségvetésben elfogadott képviselői indítványok részletes megtárgyalására került sor, melyről a képviselők külön tájékoztatást adnak. Az 5./ egyebek napirend keretében először a testület elfogadta a Duna-parti sétány, korlátozott forgalmú közút kialakításával kapcsolatos elképzelést és az ezzel összefüggő levél tartalmát, mely az érintett ingatlantulajdonosok számára megküldésre kerül. Ugyanezen napirend keretében tájékoztató hangzott el a március 15-i ünnepség előkészítéséről. Az egyebekben még tájékoztatást kapott a testület a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület működéséről, valamint Mák András erőemelő bajnoki eredményeiről. Zárt ülésen döntött a testület közgyógyellátással kapcsolatos kérelem támogatásáról. Kisoroszi, február 27. Tóth János jegyző

4 Közösségi hírek 4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! Kisoroszi Község Önkormányzata a Kisoroszi Fejlődésért Közhasznú Közalapítvánnyal közösen pályázatot hirdet az Ó-falu védettség alatt álló házainak utcavonali homlokzata, valamint a hagyományos utcakép felújítására. Részletes Pályázati Feltételek és a kitöltendő Pályázati Adatlap a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben március 1-től átvehetők. A pályázat leadási határideje április 4. péntek Ó-FALU REHABILITÁCIÓS PROGRAM 2014 A Kisoroszi Ó-falu rehabilitációs program keretén belül kerek számhoz értünk. 50 épülethomlokzat, illetve kapu készült el a 2007-óta futó projekt keretén belül. A település történelmi magjában már nehéz találni romos utcakép-szakaszokat a védett épületállományon belül. Egyre nehezebb a helyzet a megfelelő pályázatok kiválasztása, elbírálása során, mivel a kiemelt helyeken már majdnem mindenki pályázott, aki kívánt. Az is kiderült az évek alatt, hogy melyek azok a házak, amelyek ugyan szebbek és hagyománytisztelőbbek lehetnének a homlokzat-felújítás révén, azonban tulajdonosaik sajnos nem kívánnak élni a pályázat nyújtotta pénztámogatással. A tavalyi felújítások határidőre sikeresen befejeződtek: 7 helyszínen folyt az építkezés, ebből 3 homlokzat-felújítás, valamint 4 kapu és kerítés kategóriában. Ez volt az első év, melyben senkinek nem kellett kérelmeznie a halasztást a következő évre, sőt még egy előző évi kapu is elkészült nyolcadiknak. A kerítésre és kapura pályázók 50-50%-ban megosztott összegeket kaptak, mivel itt a kivitelezés nagyságrendje is szerényebb volt. A kapufelújítás a kezdetektől fogva része volt a programnak másodlagosan, de tavaly már egyszerű kerítést is támogattunk. Ez utóbbi tendencia azonban az eredeti célkitűzések elaprózódásához vezethet. Ezért az a döntés született, hogy a 2014-es pályázati ciklusban csak homlokzat-felújításokat és ablakcseréket támogatunk akár nagyobb összeggel is, akár kevesebb házat érintve, de az elkészült épületek legyenek példamutatóan hagyománytisztelők, és másoknak is a követendő jó példát mutassák. Elképzelhető az is, hogy valaki homlokzat-felújítás, és ablakcsere mellett a kapuját is szeretné felújítani. Ez elvileg lehetséges, ha a pályázó egy éven belül mindezek kivitelezését határidőre vállalja és a nagyobb összegű támogatást is sikerül részére biztosítanunk. Sikeres pályázást kívánok minden Kedves Érdeklődőnek. Legyünk büszkék a letisztult, hagyománytisztelő szépségre! Szily Boldizsár okl. építészmérnök ISKOLAI HÍREK január 22-én a kultúrának egy a gyerekekhez is közel álló szeletéből kaptunk ízelítőt: a Nemzetközi Cirkuszfesztivál műsorát élvezhettük Budapesten. A Magyar Kulturális Akadémiától Dr. Kucsera Tamás főtitkár Úr ajánlásával kapott jegyeket az Áprily iskola, s hozzájuk csatlakoztunk mi is. A belépő, az útiköltség ajándék volt a mi osztályosainknak. Így írt erről az egyik tanulónk: A Magyar Kultúra Napján jutalomból a Fővárosi Nagycirkuszba mentünk az iskolával. Korán érkeztünk és alig vártuk, hogy elfoglalhassuk a helyünket. A nyitó köszöntés után egy palotással indult a műsor. - Csodálatos! - gondoltam. Aztán egy Arany Pierrot díjas kínai csoport következett. - Nagyon ügyesek!.- súgtam oda Emmának. (Vagy Emőkének? Sose tudom melyikmelyik.) Őket követték az akrobaták. Volt egy guminő, aki a lábával célba lőtt egy nyíllal. Egy kínai kötélen egykerekűzött. Fellépett egy Mauglinak öltözött olasz fi ú, aki elefántról elefántra ugrált. Nem hiányzott a bohóc sem. A pókember produkciója után hihetetlen tapsvihar volt. Nekem őszintén (de tényleg őszintén) a kínai csoport tetszett a legjobban. Kovács Borbála 3. osztály Két területi versenyen is részt vettünk az év első két hónapjában: Visegrádon a német nemzetiségi vers- és prózamondó versenyen Moys Boglárka 1., Kende Borbála 2., Vadászi László 3. és Székely Emma 4. osztályos tanulók vettek részt. Dunabogdányban a Fábián Zoltán vers- és prózamondó versenyen a legkisebbek, a 3., 4. osztályosok kategóriájában Kovács Borbála, Vadászi László és Székely Emőke indultak a megmérettetésen. Mindannyian ügyesen helytálltak, de külön öröm és büszkeség számunkra, hogy Vadászi Lacika a Fábián Zoltán a18 indulóból a 3. lett a versenyen. Szárazné Fehér Tímea

5 5 Közösségi hírek SEGÍTS KERESS SZERESS Programlehetőség fiataloknak a Művházban Segíts másokon és magadon! Keress célt és feladatot! Szeress nyisd meg szívedet mások és önmagad felé! Mindenki tehetséges valamiben. Te tudod mi(k)ben vagy tehetséges? Szeretnél sikeres lenni az életben? Tehetség, sikeres élet a közösség erejével! A Kisoroszi Önkormányzat szeretné, ha a Művelődési Ház a falu lakosságának színvonalas, tartalmas, szórakoztató, hasznos ismereteket nyújtana, ugyanakkor az egyéni és a közösségi fejlődés háttereként is szolgálna. Ezen belül úgy érezzük, hogy fontos a fiatalok számára lehetőséget nyújtani arra, hogy megtalálják helyüket a faluban, a művelődési házban, a jelenben és a jövőben egyaránt. A fiataloknak különösen szükségük van arra, hogy közösségben legyenek, ott válaszokat kapjanak saját aktuális problémáikra, és az élet nagy kérdéseire is. A közösség segít abban, hogy az egyén megtalálja a saját kérdéseire a maga egyedi, egyéni válaszait. A sikeres életút alapfeltétele, hogy a fiatalok tisztában legyenek adottságaikkal, képességeikkel - rájöjjenek, hogy miben tehetségesek, és azt ki tudják bontakoztatni. Ehhez önismeretre, személyiségfejlesztésre, szociális kompetenciákra, vagyis vezetői képességekre van szükségük. Vezetői képességre minden egyes embernek szüksége van, hiszen a legnagyobb feladat minden fiatal számára, hogy a valódi, önmagában felfedezett vágyait feltárva célokat tűzzön ki maga elé, tudatában legyen belső értékeinek, amelyek eszközül szolgálhatnak a célok eléréséhez, és így életét a legmegfelelőbb irányba vezethesse. Lehetőségként merült fel, hogy a Művelődési Házon belül az Önkormányzat életre hívjon egy TEHETSÉG PONTOT, amely ily módon a Kárpát-medencében már meglévő, több, mint ezer fejlesztő központhoz csatlakozhat. Ehhez a szakmai keretet az Önkormányzat tudja biztosítani, azonban ahhoz, hogy sikeresen működjön, a fiatalok érdeklődésére, aktív részvételére is szükség van. Várjuk tehát azokat a fiatalokat, akik kíváncsiak önmagukra, képességeikre, tehetségükre, a világra, másokra, egymásra. FELHÍVÁS NEM CSAK FIATALOKHOZ Várjuk azon Kisoroszi lakosok jelentkezését is, akinek van olyan sajátos készsége, tudása, amit a közösséggel szívesen megosztana és hajlandó rendszeres alkalmakon ezt a tudást átadni. Magyar Csilla alpolgármester MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Szépen jelentkeznek az olvasók, kapott a könyvtár DVD kazettákat, meséket és filmeket is a szentendrei PMKtől. Ezeket szintén ki lehet kölcsönözni.fiatalok használják a laptopokat, a biliárd a kedvenc időtöltés szintén a fiatalok körében. A képen a Country táncklub hölgytagjai láthatók. A 2. oldalon látható plakáton lévő ingyenes műsorra minden érdeklődőt szeretettel várunk április 5-én, szombaton 18 órára a Művelődési Házba. Kovácsné Zsuzsa könyvtáros NEMZETI ÜNNEPÜNKRE IS MINDENKIT VÁRUNK: március 15-én, szombaton órai kezdettel a Művelődési Házban. Szerepelnek a kisoroszi iskolások,ünnepi beszédet mond: Magyar Csilla alpolgármester Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság előállítási költségeihez! Hirdetési áraink havonta (27% ÁFÁ-val): apróhirdetés (10 szóig): 510 Ft, 1/16 oldal: Ft, 1/8 oldal: Ft, 1/4 oldal: Ft, 1/2 oldal: Ft. Egész oldalas: Ft (első borító nem lehet!) Éves szerződés esetén 20% kedvezmény. Hirdetésfelvevő: Szabó Mónika ügyintéző

6 Közösségi hírek 6 EGÉSZSÉGNAP AZ ÓVODÁBAN Hagyomány nálunk, hogy megrendezzük évről-évre az Egészségnapot. Erre a rendezvényre vendégeket szoktunk hívni: szülőket, nagyszülőket, rokonokat. Beszélgetünk arról, hogy mit tehetünk egészségünk megóvása érdekében, finomabbnál finomabb gyümölcsés zöldségsalátákat készítünk. Azután nagyot sétálunk a Duna-parton. Erre a napra meghívott vendégeink is nagyon lelkesen készültek egy-egy finom étellel, itallal vagy sütivel. Mindannyin szeretünk jókat enniinni! Mielőtt megkóstoltuk ezeket a finomságokat, Szily Eszterkénk anyukája, Mása a mesék gyógyító hatásáról beszélt nekünk. Elmondta, milyen csodálatos az a kincs (különösen a népmesei világ), amely igen közel áll a gyermekeinkhez. Mennyire fontos, hogy mi felnőttek meséljünk a gyerekeinknek és lehetőleg ne a tévé, vagy az internet közvetítésével éljék át a különböző mesei fordulatokat. Mesélni csak zavartalan csendben és odafigyeléssel lehet! Ezek után következett a kóstolás. Jó hangulat, kellemes együttlét tette felejthetetlenné ezt a délutánt. Köszönjük szépen minden jóakaratú segítőnknek! Marika óvónéni A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI Farsangoltunk. Bár a farsang nem egyházi ünnep, de az egyház életében is van helye a vidámságnak. Mert talán az egyik legnagyobb hibája ma a keresztyén életnek, hogy nem tud elég vidám lenni, s éppen ezért nem olyan vonzó. Pedig nagyon is van helye a krisztuskövetésben a vidámságnak. Erre meg akarjuk tanítani a gyermekeinket is. Ezért is tartottunk farsangi Összejövetelt. Vagy húsz gyermeknek szereztünk igy egy emlékezetes délutánt. Tanítottuk őket farsangi versekre, amit előadtak. A gyermekek furulyáztak is nekünk. Népdalokat is énekeltünk, s próbáltuk az első lépéseket megtanulni a néptánchoz. S jött a meglepetés: Gyakorlati fizikaóra. Ennek keretében a gyermekek a nitrogén tulajdonságaival ismerkedtek meg, különösen a folyékony nitrogén látványos és csodálatos jelenségeivel. Persze volt hittan vetélkedő is, jelmezbemutató, evés-ivás, tombola. Látszott a gyerekeken, a felhőtlen öröm. Terveinkben a jövűre nézve is szerepel hasonló összejövetel. Emlékezetes délután volt. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a szervezés és lebonyolítás sok előkészítést kívánó, fáradtságos munkáját végezték! Köszönet minden segítőnknek! Pályi Péter lelkipásztor

7 7 Közösségi hírek KISKERT, NAGY ÖRÖM! Konyhakerti támogatás Kisorosziban Örömmel jelenthetem Önöknek, hogy a Képviselő Testület megszavazta a konyhakerti tevékenység anyagi támogatását, én pedig vállaltam, hogy kézben tartom a támogatás lebonyolítását és szervezését. Volt időszak, amikor a falvakban az élelmiszer előállítása, megtermelése folyamatosan történt. A természeti lehetőségeinknek köszönhetően jó minőségű, egészséges, friss zöldségféléket termelhetünk. Kisoroszi képviselő-testülete lehetőséget biztosít konyhakertek támogatására, amely vetőmag formájában történik. Régen ez természetes dolog volt, de ma már sok mindent újra meg kell tanulnunk. A Kisorosziban élt egykori híres tanító, Drozdy Gyula, (aki országos hírű tankönyvíró volt), értelmiségi létére nem átallt különfoglalkozást tartani a kisoroszi gyerekeknek arról, hogy hogyan kell szakszerűen ültetni és gondozni a paradicsompalántát! Jelentkezni lehet személyesen. Keressenek bizalommal és javaslataikkal. Jelentkezési határidő: március 20. Telefonszám: 06-30/ Várom a kertbarátok jelentkezését! Benedek Károly képviselő GYÜMÖLCSÖZZÉK A FALUNK! Kisoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február 5-i ülésén tárgyalta a 2014 évi költségvetést. Ezen belül történtek önálló képviselői indítványok, melyeket szintén támogatott a testület. Az én indítványom az, hogy a közterületekre ültessünk több fajta gyümölcsfákat, mint a szilva, körte, meggy, cseresznye, barack. Felmértük a területet, és db fát szeretnénk telepíteni. Reményeim szerint a lakosság is segítségünkre lesz a fák gondozásában. A gyümölcsfák ültetése április hónapban kezdődik, és természetesen a Homokalja út, Pacsirta utca valamint a környező utcák közterületeire is szándékozunk gyümölcsfákat rakni. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek ne csak a boltban, áruházakban, zöldségesnél ismerjék meg a gyümölcsöket, hanem a szabadban saját maguk szedjék és kóstolják meg a gyümölcsfajtákat. LOVAS ÚT! Röviden tájékoztatnám Önöket erről. Gondolom, hallottak már arról a tervről, hogy legyen szigeti lovas út, ami lehetővé tenné, hogy az egész szigeten végig lehetne lovagolni, fogatolni. Sajnos, még oda nem jutottunk el, hogy végig lehessen lóval barangolni a szigetet, de viszont a Fővárosi Vízművek segítségével elsőként Kisoroszinak sikerült a lovas utat kiépíteni, kialakítani, melyet március 15.-én szeretnénk hivatalosan is átadni használatra a lovagló és fogatolni vágyó emberek számára. Ami még nagyon fontos, hogy gépjárműveknek tilos lesz a behajtás, valamint informáló táblák is kihelyezésre kerülnek. Reményeim szerint sokan igénybe fogják venni ezt az útvonalat. Kisoroszi, február 27. Tisztelettel: Kovács Sándor képviselő KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁSOK CSENDRENDELET: szombaton 14 óráig, vasárnap 12 óráig lehet csak zajkeltő foglalkozást űzni. Udvarra kitett bömbölő hangfalakkal a szomszédokat ne zavarjuk, este 10 órától tilos a szomszédokat zavaró hangos zenélés, erre Önkormányzati rendelet van, nem elég a szomszédoknak átszólni. GAZ ÉGETÉS IDEJE: egyelőre hétfő és péntek, mindaddig, amig ezt országos rendeletben vissza nem vonják.

8 Közösségi hírek 8 ANYAKÖNYVI HÍREK Kisorosziban február hónapban az alábbi anyakönyvi események történtek. Megszületett: Név: Cím: Születési idő: Szabó Patrik Széchenyi út Gratulálunk az újszülötthöz! Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk! Házasságkötés: nem történt e hónapokban. Február hónapban 1 fő Kisoroszi lakos hunyt el: Név: Kor: Lakcím: Kiss Lajos 87 éves Damjanich u. 2. Nyugodjon békében! HÍRMONDÓ Kiadja: Kisoroszi Község Önkormányzata Felelős szerkesztő: Kisoroszi jegyzője. Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Poremba Kft Budapest Kistelek u 6/a. Telefon: Lapzárta minden hónap 25-én. Az újságba szánt anyagokat kérjük a (tel.: 06-20/ ) címre küldjék. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött anyagok között a helyhiányra tekintettel válogasson. Arculat és grafikai terv: Metz Géza. Címlapfotó: Futaki József KÖZHASZNÚ ADATOK Kisoroszi Község Önkormányzat Széchenyi út 93. Tel.: 06 26/ Tahitótfalu Község Önkormányzat 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4. Tel.: 06-26/ Jegyzői ügyfélfogadás Kisoroszi: Tóth János jegyző, szerda ig Fekete István Mesesziget Óvoda: Tel.: 06-26/ Áprily Lajos Általános Iskola, Kisoroszi Tel.: 06-26/ Rendőrség: 107, 112 Rendőrkap. Szentendre Tel.: 06 26/ Körzeti megbízott: Strehó Zoltán 06-20/ Polgárőrség: Kovács Géza Tel.: 06 30/ Mezőőr: Kovács Sándor Tel.: 06-30/ Falugondnok: Brúder László József Tel.: 06-20/ Falugazdász: Marosi Gusztáv Tel.: 06-20/ Okmányiroda, Visegrád Tel.: 06-20/ Orvosi rendelő: Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idő: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Fogászat Visegrád: 2025 Visegrád, Fő út 38. Tel: 06-26/ Rendelési idő: H,Cs: 14-17; P: Védőnői fogadóóra: K: 9-11 FIGYELEM! EBOLTÁS! Gyermekorvosi ügyelet: munkaszüneti napon 9-13 h-ig tel: 06 26/ Szentendre Bükkös part 27. munkaszüneti napon 12 h-tól Orvosi ügyelet: Munkanapokon 17 h-07 h-ig munkaszüneti napokon folyamatosan. Tel: 06-26/ Tahitótfalu Visegrádi út 12. Állatorvos: dr. Bándli József 06-30/ Gyógyszertár: Tahitótfalu Hősök tere 6. tel: 06-26/ H-P: 8-18h Szo: 8-12h Tahi, Visegrádi út 14. Tel.: 06 26/ Nyitva: H P: 8 19 SZ: 8 13 Körzeti Földhivatal Szentendre 2000 Szentendre, Dunakanyar krt 1. Telefon: / / Ügyintézés csak sorszámmal! H: 13-16, Sze: , P: 8-12 Könyvtár és internet Vezető: Kovácsné Molnár Zsuzsanna Nyitva tartás: szerda 14-20, péntek 10-12, 15-19, szombat 10-12, E/mail: Szentmise a katolikus templomban: vasárnap 12 órakor Istentisztelet a református templomban: vasárnap kor Baktay Ervin Indián és cowboy múzeum Végleg elköltötözött Dunaharasztiba B.E. szülővárosába. Értesítjük Kisoroszi község lakosságát, hogy a évi szervezett, kötelező veszettség elleni eb oltást az alábbi helyen és időpontban végezzük: Dr. Bándli József állatorvos: Oltás helye: Oltás időpontja: Pótoltás ideje Községháza március óra április óra Az oltás költsége a tulajdonost terheli és a helyszínen fizetendő: Ft/eb január 1-től az oltási könyvet számozottra kell cserélni, melynek ára: 500 Ft. A 164/2008 (XI1.20.) FVM rendelet 4. (7) bekezdése alapján, veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölt eb oltható. Ha az eb ezzel nem rendelkezik, oltás előtt hívjon az alábbi telefonszámokon. Lehetőség van arra is, hogy az oltás háznál történjen, a telefonon megbeszélt időpontban. Hívható vagyok: , mobilszámokon, valamint hétfő-szerda-péntek: 18 és 19 6ra között a es telefonszámon. A 81/2002.(IX 14.) FVM rendelet értelmében 2003-tól kötelező az ebek féregtelenítése védőoltás beadásának feltétele a féreghajtószer költsége 10 kgént 300 Ft. Ennek értelmében kérjük az ebtulajdonosokat, hogy a beoltandó eb súlyának megfelelő ősszeget is szíveskedjenek magukkal hozni. Az oltás kötelező! az oltatlan eb tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, melynek során Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki. A macskák veszettség elleni védőoltása nem kötelező, de a fertőzések megelőzése érdekében minden macskatartónak ajánlott. Dr. Bándli József állatorvos

ISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Interjú a 75 éves Rácz Gáborral. A tartalomból: Hajó - Polgármesteri tájékoztató

ISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Interjú a 75 éves Rácz Gáborral. A tartalomból: Hajó - Polgármesteri tájékoztató K 122. szám 2013. május w w w. k i s o r o s z i. h u ISOROSZI KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A tartalomból: Hajó - Polgármesteri tájékoztató Testületi döntések Interjú a 75 éves Rácz Gáborral

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan.

E b o l t á s. 2006. április 01 - május 31. között folyamatosan. Tájékoztatom az ebtulajdonosokat (ebtartókat), hogy a 41/1997. (V. 28.) FM. r. értelmében saját költségére veszettség ellen az állatorvossal beoltatni. Pásztó városában az ebeket az eb tartási helyén,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 795-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 129. szám 2014. február. www.kisoroszi.hu

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 129. szám 2014. február. www.kisoroszi.hu 129. szám 2014. február www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Hajó polgármesteri gondolatok Választási felhívás 2014 Földhaszonbérleti rendeletek Új könyvek a Könyvtárban A Kisoroszi Nyugdíjas

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

13/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata

13/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata 320 13/2014. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. szeptember 2-án 14 00 ülésének órai kezdettel megtartott a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata Napirend: 1./

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Mérlegelve kerületünk sajátosságait megállapítást nyert, hogy hagyományos árutermelés

Mérlegelve kerületünk sajátosságait megállapítást nyert, hogy hagyományos árutermelés Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere : ; "útján y ai ' ' "i'tüm iilésc Tárgy: Javaslat pályázat kiírására Kőbánya közterületein és intézmények területein "közösségi kertek" kialakítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 26.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: -3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. május 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Állandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Verőcei Művelődési Ház díszterme (2621

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-án, órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 16-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 84/2016. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. AUGUSZTUS 28.)

NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2014. AUGUSZTUS 28.) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 28.) Rendelet: 6/2014. 7/2014. (IX.3.) Ör. Határozatok: 84/2014. 87/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről Helye: Sóskút tanácsterme Jelen vannak: csatolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben