KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA"

Átírás

1 130. szám március KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA HAJÓ Polgármesteri gondolatok Februári képviselő-testületi döntések Ófalu pályázat homlokzatfelújításra Meghívás ünnepre: március 15., 11 óra Felhívás fiataloknak a Művelődési Házban Óvodások egészségnapja Iskolai kirándulás a Nagycirkuszba Vidám farsang a reformátusoknál Konyhakerti támogatás március 20-ig

2 Közösségi hírek 2 HAJÓ VII. Az elmúlt hónap legfontosabb eseménye, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag támogatta a beterjesztett költségvetést, így határidőre elfogadott, stabil alapokkal láthatunk neki a 2014-es évnek. Nagy örömmel töltött el, hogy a képviselő-testület három tagja Magyar Csilla alpolgármester asszony, Benedek Károly és Kovács Sándor képviselő urak több önálló indítványt is terjesztettek elő, amelyet megvitattunk és el is fogadtunk. Örülök annak, hogy mind hárman, bár korábban is sokat dolgoztak, egyre aktívabban vesznek részt a Képviselő-testület munkájában. Alpolgármester asszony vállalta, hogy új klubéletet szeretne megvalósítani a Művelődési házban, szorosabban együttműködve a Művelődési házvezető asszonynyal. Ennek érdekében, közösen részletes programokat fognak kidolgozni, melyek reményeim szerint a teljes lakosság igényeit megpróbálják majd kielégíteni. Törekszünk arra, hogy minden korcsoport megtalálja az érdeklődésének megfelelő programot a Művelődési házban. Benedek Károly képviselő társam - így a tavasz idején - egy vetőmag programot indított el, amely már most is nagy népszerűségnek örvend. Kovács képviselő úr a közútjaink mellé gyümölcsfákat szeretne kihelyezni, bízva abban, hogy a lakosság a későbbiekben gondozni fogja ezeket a fákat. Ha mindenki egy kicsit odafigyel, pár év múlva db gyümölcsfa fogja útjainkat szegélyezni. Nem tudom tudják-e hogy a falu legfinomabb cseresznyefája Greff Ali-bácsi háza előtt van. Én is, amikor a gyerekeimmel kerékpározni szoktam, rendszeresen megdézsmálgatom ezt a finom gyümölcsöt. Mind a három indítványt jónak tartom, többet azért nem mondanék róla, mert jelen lapszámban képviselő társaim bővebben kifejtik a terveiket. Mikor ezt a cikket írom, még 1 nap van hátra a közterület felügyelő pályázat lejártáig eddig nincs jelentkező a meghirdetett állásra. Amennyiben ez továbbra is így marad, úgy egy másik megoldást fogok a Képviselőtestület elé terjeszteni a következő ülésen. Készülünk a március 15.-ei ünnepélyre, a Kisoroszi kisiskolások műsorral fognak megemlékezni az 1848-as forradalom kitöréséről. A Művelődési házban új berendezési tárgyakat vásároltunk szekrényeket, asztalokat, egyéb kiegészítő dolgokat. Az ünnepséggel egybekötve fogjuk fölavatni Kisoroszi faragott címerét zászlótartókkal, melyet Németh József úr készített el. A földtulajdonosok és a földművelők figyelmében ajánlom, hogy részletesen tanulmányozzák május 1-jétől életbe lépő új földtörvényt, mivel szerintem ez alapvetően alakítja majd a földek eladási árát, használatba vételét. A földtörvény rövid értelmezése: a föld nem piaci árucikk a továbbiakban, hanem termelőeszköz, így csak a termelési struktúra részeként lehet tekinteni, nem képezi a szabad adás-vétel tárgyát. A hivatali munkáról röviden ennyit. A legjobb hír mégis csak az, hogy visszavonhatatlanul jön a tavasz megindul az élet a kiskertekben, földeken, az emberek kiülnek estéként a kocsma teraszokra, vagy a saját házuk udvarára, és remélem, hogy bizakodóbban, jobb kedvűbben tekintenek az elkövetkezendő hónapok elé. Én mindenkinek a legjobbakat kívánom. Kisoroszi, február 27. Tisztelettel: Molnár Csaba polgármester

3 3 Közösségi hírek TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL Kisoroszi Község Képviselő-testülete február hónapban 2 alkalommal is ülésezett, mindkét alkalommal az előre meghirdetett ülés határozatképes volt. A február 5-én tartott ülés 1./ napirendje az önkormányzat évi költségvetési tervszámainak elfogadása a megismert központi költségvetés által biztosított támogatások és saját bevételek tükrében. E napirend keretében a testület képviselői indítványokat is támogatott, melyről a képviselők külön tájékoztatást adnak (villanyoszlopok virágdíszítése, faültetés közterületeken, továbbá a kiskertek hasznosításának támogatása). E napirend lezárásaként a testület elfogadta a költségvetés részletes előterjesztése alapján a tervszámokat és a végleges költségvetési rendelet előkészítésére felkérte a polgármestert és a jegyzőt. A 2./ napirend keretében a testület tájékoztatást kapott az adók és az adó jellegű tartozások helyzetéről. A hivatal részéről elhangzott, hogy az előző évi teljes körű vizsgálat után egy intenzívebb végrehajtásra kerül sor, melynek keretében a hátralékok behajtására fokozott hangsúlyt fektet a hivatal. A testület a 3./ napirend keretében a Danubia Televízió évi támogatására vonatkozó szerződést elfogadta, az előző évi öszszeggel. A 4./ napirend keretében a Képviselő-testület közterület-felügyelői állás pályázati kiírásának részletes feltételeivel egyetértett, mely alapján a hivatal az állást meghirdetett, mely a honlapon, illetve a közterületi hirdetőkön megtekinthetők. Az 5./ napirend keretében tájékoztatás hangzott el a lovas út megnyitásáról, mely március 15- re várható. Ennek érdekében a mezőőr irányításával a lovas út kitáblázása megtörténik. A 6./ napirend keretében a testület tájékoztatást hallgatott meg a Művelődési Ház működéséről, további eszközbeszerzési terveiről. A 7./ napirend keretében a Képviselő-testület határozattal hagyta jóvá a Katolikus temető gondozására vonatkozó megállapodás tervezetet. Az együttműködés célja a temető gondozásán túl a községi, valamint szociális temetések megoldása. A 8./ egyebek napirend keretében elsőként a évi Ófalu pályázat értékelésére került sor, TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%-ÁVAL T! Tisztelt Kisorosziak, Kisoroszi Barátai! illetve a 2014-i kiírást is megvitatta a testület. E napirend 2./ pontjaként határozatot hozott a testület a Belügyminiszter által meghirdetett önkormányzati intézmények fejlesztésére kiírt pályázaton való indulásról (óvodafejlesztés témakörben). A pályázat beadásra került. Szintén az egyebek napirend keretében döntött a testület a Kisoroszi Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának kiegészítéséről. Tekintettel arra, hogy a Ptk. változás miatt az Kérjük Önöket, 2014-ben is támogassák adójuk1 százalékával Közalapítványunkat, településünket. Adószám: Tisztelettel és köszönettel: Kisoroszi Fejlődéséért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma önkormányzati alkalmazottak összeférhetetlenség miatt nem vehetnek részt tagként a munkában, így Szili Boldizsár és Szűcs Enikő megválasztására került sor. Döntést hozott még a testület Migléczi Márk térítési díj hátralékának rendezéséről, valamint a Zárt ülésen tárgyalta a testület a 2014 évi Ófalu pályázattal összefüggő előkészítés és lebonyolítás rendjét. A Képviselő-testület február 26-án szintén előre meghirdetett ülést tartott. Az 1./ napirend keretében az Önkormányzat évi költségvetését végleges formában tárgyalta és ezzel összefüggésben elfogadta a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület, továbbá úgynevezett kitekintő határozatot hozott a következő 3 év költségvetését illetően (gördülő tervezés). A 2./ napirend keretében a Köznevelési Törvény, valamint az óvodák működésére vonatkozó miniszteri rendelet figyelembevételével a testület meghatározta az óvodai beiratkozás idejét és szempontjait, valamint a nyári zárva tartás időszakát. A 3./ napirend keretében a Képviselő-testület először tájékoztatást hallgatott meg az Országgyűlési Választások előkészítéséről, majd ezt követően a Helyi Választási Bizottságba (mely egyúttal a Szavazatszámláló Bizottság funkcióját is betölti) két póttagot választott, tekintettel arra, hogy két korábbi tag nem vállalta már tovább a feladatokat (új tagok: Czikora Andrásné, Gyimesi Zoltánné). A 4./ napirend keretében a költségvetésben elfogadott képviselői indítványok részletes megtárgyalására került sor, melyről a képviselők külön tájékoztatást adnak. Az 5./ egyebek napirend keretében először a testület elfogadta a Duna-parti sétány, korlátozott forgalmú közút kialakításával kapcsolatos elképzelést és az ezzel összefüggő levél tartalmát, mely az érintett ingatlantulajdonosok számára megküldésre kerül. Ugyanezen napirend keretében tájékoztató hangzott el a március 15-i ünnepség előkészítéséről. Az egyebekben még tájékoztatást kapott a testület a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület működéséről, valamint Mák András erőemelő bajnoki eredményeiről. Zárt ülésen döntött a testület közgyógyellátással kapcsolatos kérelem támogatásáról. Kisoroszi, február 27. Tóth János jegyző

4 Közösségi hírek 4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! Kisoroszi Község Önkormányzata a Kisoroszi Fejlődésért Közhasznú Közalapítvánnyal közösen pályázatot hirdet az Ó-falu védettség alatt álló házainak utcavonali homlokzata, valamint a hagyományos utcakép felújítására. Részletes Pályázati Feltételek és a kitöltendő Pályázati Adatlap a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben március 1-től átvehetők. A pályázat leadási határideje április 4. péntek Ó-FALU REHABILITÁCIÓS PROGRAM 2014 A Kisoroszi Ó-falu rehabilitációs program keretén belül kerek számhoz értünk. 50 épülethomlokzat, illetve kapu készült el a 2007-óta futó projekt keretén belül. A település történelmi magjában már nehéz találni romos utcakép-szakaszokat a védett épületállományon belül. Egyre nehezebb a helyzet a megfelelő pályázatok kiválasztása, elbírálása során, mivel a kiemelt helyeken már majdnem mindenki pályázott, aki kívánt. Az is kiderült az évek alatt, hogy melyek azok a házak, amelyek ugyan szebbek és hagyománytisztelőbbek lehetnének a homlokzat-felújítás révén, azonban tulajdonosaik sajnos nem kívánnak élni a pályázat nyújtotta pénztámogatással. A tavalyi felújítások határidőre sikeresen befejeződtek: 7 helyszínen folyt az építkezés, ebből 3 homlokzat-felújítás, valamint 4 kapu és kerítés kategóriában. Ez volt az első év, melyben senkinek nem kellett kérelmeznie a halasztást a következő évre, sőt még egy előző évi kapu is elkészült nyolcadiknak. A kerítésre és kapura pályázók 50-50%-ban megosztott összegeket kaptak, mivel itt a kivitelezés nagyságrendje is szerényebb volt. A kapufelújítás a kezdetektől fogva része volt a programnak másodlagosan, de tavaly már egyszerű kerítést is támogattunk. Ez utóbbi tendencia azonban az eredeti célkitűzések elaprózódásához vezethet. Ezért az a döntés született, hogy a 2014-es pályázati ciklusban csak homlokzat-felújításokat és ablakcseréket támogatunk akár nagyobb összeggel is, akár kevesebb házat érintve, de az elkészült épületek legyenek példamutatóan hagyománytisztelők, és másoknak is a követendő jó példát mutassák. Elképzelhető az is, hogy valaki homlokzat-felújítás, és ablakcsere mellett a kapuját is szeretné felújítani. Ez elvileg lehetséges, ha a pályázó egy éven belül mindezek kivitelezését határidőre vállalja és a nagyobb összegű támogatást is sikerül részére biztosítanunk. Sikeres pályázást kívánok minden Kedves Érdeklődőnek. Legyünk büszkék a letisztult, hagyománytisztelő szépségre! Szily Boldizsár okl. építészmérnök ISKOLAI HÍREK január 22-én a kultúrának egy a gyerekekhez is közel álló szeletéből kaptunk ízelítőt: a Nemzetközi Cirkuszfesztivál műsorát élvezhettük Budapesten. A Magyar Kulturális Akadémiától Dr. Kucsera Tamás főtitkár Úr ajánlásával kapott jegyeket az Áprily iskola, s hozzájuk csatlakoztunk mi is. A belépő, az útiköltség ajándék volt a mi osztályosainknak. Így írt erről az egyik tanulónk: A Magyar Kultúra Napján jutalomból a Fővárosi Nagycirkuszba mentünk az iskolával. Korán érkeztünk és alig vártuk, hogy elfoglalhassuk a helyünket. A nyitó köszöntés után egy palotással indult a műsor. - Csodálatos! - gondoltam. Aztán egy Arany Pierrot díjas kínai csoport következett. - Nagyon ügyesek!.- súgtam oda Emmának. (Vagy Emőkének? Sose tudom melyikmelyik.) Őket követték az akrobaták. Volt egy guminő, aki a lábával célba lőtt egy nyíllal. Egy kínai kötélen egykerekűzött. Fellépett egy Mauglinak öltözött olasz fi ú, aki elefántról elefántra ugrált. Nem hiányzott a bohóc sem. A pókember produkciója után hihetetlen tapsvihar volt. Nekem őszintén (de tényleg őszintén) a kínai csoport tetszett a legjobban. Kovács Borbála 3. osztály Két területi versenyen is részt vettünk az év első két hónapjában: Visegrádon a német nemzetiségi vers- és prózamondó versenyen Moys Boglárka 1., Kende Borbála 2., Vadászi László 3. és Székely Emma 4. osztályos tanulók vettek részt. Dunabogdányban a Fábián Zoltán vers- és prózamondó versenyen a legkisebbek, a 3., 4. osztályosok kategóriájában Kovács Borbála, Vadászi László és Székely Emőke indultak a megmérettetésen. Mindannyian ügyesen helytálltak, de külön öröm és büszkeség számunkra, hogy Vadászi Lacika a Fábián Zoltán a18 indulóból a 3. lett a versenyen. Szárazné Fehér Tímea

5 5 Közösségi hírek SEGÍTS KERESS SZERESS Programlehetőség fiataloknak a Művházban Segíts másokon és magadon! Keress célt és feladatot! Szeress nyisd meg szívedet mások és önmagad felé! Mindenki tehetséges valamiben. Te tudod mi(k)ben vagy tehetséges? Szeretnél sikeres lenni az életben? Tehetség, sikeres élet a közösség erejével! A Kisoroszi Önkormányzat szeretné, ha a Művelődési Ház a falu lakosságának színvonalas, tartalmas, szórakoztató, hasznos ismereteket nyújtana, ugyanakkor az egyéni és a közösségi fejlődés háttereként is szolgálna. Ezen belül úgy érezzük, hogy fontos a fiatalok számára lehetőséget nyújtani arra, hogy megtalálják helyüket a faluban, a művelődési házban, a jelenben és a jövőben egyaránt. A fiataloknak különösen szükségük van arra, hogy közösségben legyenek, ott válaszokat kapjanak saját aktuális problémáikra, és az élet nagy kérdéseire is. A közösség segít abban, hogy az egyén megtalálja a saját kérdéseire a maga egyedi, egyéni válaszait. A sikeres életút alapfeltétele, hogy a fiatalok tisztában legyenek adottságaikkal, képességeikkel - rájöjjenek, hogy miben tehetségesek, és azt ki tudják bontakoztatni. Ehhez önismeretre, személyiségfejlesztésre, szociális kompetenciákra, vagyis vezetői képességekre van szükségük. Vezetői képességre minden egyes embernek szüksége van, hiszen a legnagyobb feladat minden fiatal számára, hogy a valódi, önmagában felfedezett vágyait feltárva célokat tűzzön ki maga elé, tudatában legyen belső értékeinek, amelyek eszközül szolgálhatnak a célok eléréséhez, és így életét a legmegfelelőbb irányba vezethesse. Lehetőségként merült fel, hogy a Művelődési Házon belül az Önkormányzat életre hívjon egy TEHETSÉG PONTOT, amely ily módon a Kárpát-medencében már meglévő, több, mint ezer fejlesztő központhoz csatlakozhat. Ehhez a szakmai keretet az Önkormányzat tudja biztosítani, azonban ahhoz, hogy sikeresen működjön, a fiatalok érdeklődésére, aktív részvételére is szükség van. Várjuk tehát azokat a fiatalokat, akik kíváncsiak önmagukra, képességeikre, tehetségükre, a világra, másokra, egymásra. FELHÍVÁS NEM CSAK FIATALOKHOZ Várjuk azon Kisoroszi lakosok jelentkezését is, akinek van olyan sajátos készsége, tudása, amit a közösséggel szívesen megosztana és hajlandó rendszeres alkalmakon ezt a tudást átadni. Magyar Csilla alpolgármester MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Szépen jelentkeznek az olvasók, kapott a könyvtár DVD kazettákat, meséket és filmeket is a szentendrei PMKtől. Ezeket szintén ki lehet kölcsönözni.fiatalok használják a laptopokat, a biliárd a kedvenc időtöltés szintén a fiatalok körében. A képen a Country táncklub hölgytagjai láthatók. A 2. oldalon látható plakáton lévő ingyenes műsorra minden érdeklődőt szeretettel várunk április 5-én, szombaton 18 órára a Művelődési Házba. Kovácsné Zsuzsa könyvtáros NEMZETI ÜNNEPÜNKRE IS MINDENKIT VÁRUNK: március 15-én, szombaton órai kezdettel a Művelődési Házban. Szerepelnek a kisoroszi iskolások,ünnepi beszédet mond: Magyar Csilla alpolgármester Köszönjük hirdetőinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság előállítási költségeihez! Hirdetési áraink havonta (27% ÁFÁ-val): apróhirdetés (10 szóig): 510 Ft, 1/16 oldal: Ft, 1/8 oldal: Ft, 1/4 oldal: Ft, 1/2 oldal: Ft. Egész oldalas: Ft (első borító nem lehet!) Éves szerződés esetén 20% kedvezmény. Hirdetésfelvevő: Szabó Mónika ügyintéző

6 Közösségi hírek 6 EGÉSZSÉGNAP AZ ÓVODÁBAN Hagyomány nálunk, hogy megrendezzük évről-évre az Egészségnapot. Erre a rendezvényre vendégeket szoktunk hívni: szülőket, nagyszülőket, rokonokat. Beszélgetünk arról, hogy mit tehetünk egészségünk megóvása érdekében, finomabbnál finomabb gyümölcsés zöldségsalátákat készítünk. Azután nagyot sétálunk a Duna-parton. Erre a napra meghívott vendégeink is nagyon lelkesen készültek egy-egy finom étellel, itallal vagy sütivel. Mindannyin szeretünk jókat enniinni! Mielőtt megkóstoltuk ezeket a finomságokat, Szily Eszterkénk anyukája, Mása a mesék gyógyító hatásáról beszélt nekünk. Elmondta, milyen csodálatos az a kincs (különösen a népmesei világ), amely igen közel áll a gyermekeinkhez. Mennyire fontos, hogy mi felnőttek meséljünk a gyerekeinknek és lehetőleg ne a tévé, vagy az internet közvetítésével éljék át a különböző mesei fordulatokat. Mesélni csak zavartalan csendben és odafigyeléssel lehet! Ezek után következett a kóstolás. Jó hangulat, kellemes együttlét tette felejthetetlenné ezt a délutánt. Köszönjük szépen minden jóakaratú segítőnknek! Marika óvónéni A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI Farsangoltunk. Bár a farsang nem egyházi ünnep, de az egyház életében is van helye a vidámságnak. Mert talán az egyik legnagyobb hibája ma a keresztyén életnek, hogy nem tud elég vidám lenni, s éppen ezért nem olyan vonzó. Pedig nagyon is van helye a krisztuskövetésben a vidámságnak. Erre meg akarjuk tanítani a gyermekeinket is. Ezért is tartottunk farsangi Összejövetelt. Vagy húsz gyermeknek szereztünk igy egy emlékezetes délutánt. Tanítottuk őket farsangi versekre, amit előadtak. A gyermekek furulyáztak is nekünk. Népdalokat is énekeltünk, s próbáltuk az első lépéseket megtanulni a néptánchoz. S jött a meglepetés: Gyakorlati fizikaóra. Ennek keretében a gyermekek a nitrogén tulajdonságaival ismerkedtek meg, különösen a folyékony nitrogén látványos és csodálatos jelenségeivel. Persze volt hittan vetélkedő is, jelmezbemutató, evés-ivás, tombola. Látszott a gyerekeken, a felhőtlen öröm. Terveinkben a jövűre nézve is szerepel hasonló összejövetel. Emlékezetes délután volt. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a szervezés és lebonyolítás sok előkészítést kívánó, fáradtságos munkáját végezték! Köszönet minden segítőnknek! Pályi Péter lelkipásztor

7 7 Közösségi hírek KISKERT, NAGY ÖRÖM! Konyhakerti támogatás Kisorosziban Örömmel jelenthetem Önöknek, hogy a Képviselő Testület megszavazta a konyhakerti tevékenység anyagi támogatását, én pedig vállaltam, hogy kézben tartom a támogatás lebonyolítását és szervezését. Volt időszak, amikor a falvakban az élelmiszer előállítása, megtermelése folyamatosan történt. A természeti lehetőségeinknek köszönhetően jó minőségű, egészséges, friss zöldségféléket termelhetünk. Kisoroszi képviselő-testülete lehetőséget biztosít konyhakertek támogatására, amely vetőmag formájában történik. Régen ez természetes dolog volt, de ma már sok mindent újra meg kell tanulnunk. A Kisorosziban élt egykori híres tanító, Drozdy Gyula, (aki országos hírű tankönyvíró volt), értelmiségi létére nem átallt különfoglalkozást tartani a kisoroszi gyerekeknek arról, hogy hogyan kell szakszerűen ültetni és gondozni a paradicsompalántát! Jelentkezni lehet személyesen. Keressenek bizalommal és javaslataikkal. Jelentkezési határidő: március 20. Telefonszám: 06-30/ Várom a kertbarátok jelentkezését! Benedek Károly képviselő GYÜMÖLCSÖZZÉK A FALUNK! Kisoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február 5-i ülésén tárgyalta a 2014 évi költségvetést. Ezen belül történtek önálló képviselői indítványok, melyeket szintén támogatott a testület. Az én indítványom az, hogy a közterületekre ültessünk több fajta gyümölcsfákat, mint a szilva, körte, meggy, cseresznye, barack. Felmértük a területet, és db fát szeretnénk telepíteni. Reményeim szerint a lakosság is segítségünkre lesz a fák gondozásában. A gyümölcsfák ültetése április hónapban kezdődik, és természetesen a Homokalja út, Pacsirta utca valamint a környező utcák közterületeire is szándékozunk gyümölcsfákat rakni. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek ne csak a boltban, áruházakban, zöldségesnél ismerjék meg a gyümölcsöket, hanem a szabadban saját maguk szedjék és kóstolják meg a gyümölcsfajtákat. LOVAS ÚT! Röviden tájékoztatnám Önöket erről. Gondolom, hallottak már arról a tervről, hogy legyen szigeti lovas út, ami lehetővé tenné, hogy az egész szigeten végig lehetne lovagolni, fogatolni. Sajnos, még oda nem jutottunk el, hogy végig lehessen lóval barangolni a szigetet, de viszont a Fővárosi Vízművek segítségével elsőként Kisoroszinak sikerült a lovas utat kiépíteni, kialakítani, melyet március 15.-én szeretnénk hivatalosan is átadni használatra a lovagló és fogatolni vágyó emberek számára. Ami még nagyon fontos, hogy gépjárműveknek tilos lesz a behajtás, valamint informáló táblák is kihelyezésre kerülnek. Reményeim szerint sokan igénybe fogják venni ezt az útvonalat. Kisoroszi, február 27. Tisztelettel: Kovács Sándor képviselő KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁSOK CSENDRENDELET: szombaton 14 óráig, vasárnap 12 óráig lehet csak zajkeltő foglalkozást űzni. Udvarra kitett bömbölő hangfalakkal a szomszédokat ne zavarjuk, este 10 órától tilos a szomszédokat zavaró hangos zenélés, erre Önkormányzati rendelet van, nem elég a szomszédoknak átszólni. GAZ ÉGETÉS IDEJE: egyelőre hétfő és péntek, mindaddig, amig ezt országos rendeletben vissza nem vonják.

8 Közösségi hírek 8 ANYAKÖNYVI HÍREK Kisorosziban február hónapban az alábbi anyakönyvi események történtek. Megszületett: Név: Cím: Születési idő: Szabó Patrik Széchenyi út Gratulálunk az újszülötthöz! Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk! Házasságkötés: nem történt e hónapokban. Február hónapban 1 fő Kisoroszi lakos hunyt el: Név: Kor: Lakcím: Kiss Lajos 87 éves Damjanich u. 2. Nyugodjon békében! HÍRMONDÓ Kiadja: Kisoroszi Község Önkormányzata Felelős szerkesztő: Kisoroszi jegyzője. Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Poremba Kft Budapest Kistelek u 6/a. Telefon: Lapzárta minden hónap 25-én. Az újságba szánt anyagokat kérjük a (tel.: 06-20/ ) címre küldjék. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött anyagok között a helyhiányra tekintettel válogasson. Arculat és grafikai terv: Metz Géza. Címlapfotó: Futaki József KÖZHASZNÚ ADATOK Kisoroszi Község Önkormányzat Széchenyi út 93. Tel.: 06 26/ Tahitótfalu Község Önkormányzat 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4. Tel.: 06-26/ Jegyzői ügyfélfogadás Kisoroszi: Tóth János jegyző, szerda ig Fekete István Mesesziget Óvoda: Tel.: 06-26/ Áprily Lajos Általános Iskola, Kisoroszi Tel.: 06-26/ Rendőrség: 107, 112 Rendőrkap. Szentendre Tel.: 06 26/ Körzeti megbízott: Strehó Zoltán 06-20/ Polgárőrség: Kovács Géza Tel.: 06 30/ Mezőőr: Kovács Sándor Tel.: 06-30/ Falugondnok: Brúder László József Tel.: 06-20/ Falugazdász: Marosi Gusztáv Tel.: 06-20/ Okmányiroda, Visegrád Tel.: 06-20/ Orvosi rendelő: Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idő: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Fogászat Visegrád: 2025 Visegrád, Fő út 38. Tel: 06-26/ Rendelési idő: H,Cs: 14-17; P: Védőnői fogadóóra: K: 9-11 FIGYELEM! EBOLTÁS! Gyermekorvosi ügyelet: munkaszüneti napon 9-13 h-ig tel: 06 26/ Szentendre Bükkös part 27. munkaszüneti napon 12 h-tól Orvosi ügyelet: Munkanapokon 17 h-07 h-ig munkaszüneti napokon folyamatosan. Tel: 06-26/ Tahitótfalu Visegrádi út 12. Állatorvos: dr. Bándli József 06-30/ Gyógyszertár: Tahitótfalu Hősök tere 6. tel: 06-26/ H-P: 8-18h Szo: 8-12h Tahi, Visegrádi út 14. Tel.: 06 26/ Nyitva: H P: 8 19 SZ: 8 13 Körzeti Földhivatal Szentendre 2000 Szentendre, Dunakanyar krt 1. Telefon: / / Ügyintézés csak sorszámmal! H: 13-16, Sze: , P: 8-12 Könyvtár és internet Vezető: Kovácsné Molnár Zsuzsanna Nyitva tartás: szerda 14-20, péntek 10-12, 15-19, szombat 10-12, E/mail: Szentmise a katolikus templomban: vasárnap 12 órakor Istentisztelet a református templomban: vasárnap kor Baktay Ervin Indián és cowboy múzeum Végleg elköltötözött Dunaharasztiba B.E. szülővárosába. Értesítjük Kisoroszi község lakosságát, hogy a évi szervezett, kötelező veszettség elleni eb oltást az alábbi helyen és időpontban végezzük: Dr. Bándli József állatorvos: Oltás helye: Oltás időpontja: Pótoltás ideje Községháza március óra április óra Az oltás költsége a tulajdonost terheli és a helyszínen fizetendő: Ft/eb január 1-től az oltási könyvet számozottra kell cserélni, melynek ára: 500 Ft. A 164/2008 (XI1.20.) FVM rendelet 4. (7) bekezdése alapján, veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölt eb oltható. Ha az eb ezzel nem rendelkezik, oltás előtt hívjon az alábbi telefonszámokon. Lehetőség van arra is, hogy az oltás háznál történjen, a telefonon megbeszélt időpontban. Hívható vagyok: , mobilszámokon, valamint hétfő-szerda-péntek: 18 és 19 6ra között a es telefonszámon. A 81/2002.(IX 14.) FVM rendelet értelmében 2003-tól kötelező az ebek féregtelenítése védőoltás beadásának feltétele a féreghajtószer költsége 10 kgént 300 Ft. Ennek értelmében kérjük az ebtulajdonosokat, hogy a beoltandó eb súlyának megfelelő ősszeget is szíveskedjenek magukkal hozni. Az oltás kötelező! az oltatlan eb tulajdonosa ellen szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, melynek során Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki. A macskák veszettség elleni védőoltása nem kötelező, de a fertőzések megelőzése érdekében minden macskatartónak ajánlott. Dr. Bándli József állatorvos

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 140. szám 2015. február. www.kisoroszi.hu

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 140. szám 2015. február. www.kisoroszi.hu 140. szám 2015. február www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Közösségi hírek 2 KÉPVISELŐ TESTÜLETI DÖNTÉSEK Kisoroszi község képviselő testülete 2015. január 21-én testületi ülést tartott az

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 100. szám 2011. március www.kisoroszi.hu A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Minden Kisoroszi hölgynek, kicsinek és nagynak egyaránt az év 365 napjára Boldog Nőnapot Kívánunk! TISZTELT

Részletesebben

138. szám 2014. december. www.kisoroszi.hu. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

138. szám 2014. december. www.kisoroszi.hu. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 138. szám 2014. december www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Közösségi hírek 2 A KARÁCSONYFÁRÓL KEDVES AK! Rendkívüli megtiszteltetés volt számomra az a bizalom, melyet Önök megszavaztak nekem.

Részletesebben

A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a 77. szám, 2009. március A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a Kisoroszi Község Önkormányzata pályázatot hirdet az ó falu (történelmi településmag)

Részletesebben

105. szám 2011. szeptember. kisoroszi.hu. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

105. szám 2011. szeptember. kisoroszi.hu. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 105. szám 2011. szeptember KIS ROSZI A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Felhívások! Tisztelt Lakosság! 2011. október 1. és 31. között Országos Népszámlálás lesz. Kérem, szíveskedjenek

Részletesebben

KISOROSZI. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. 103. szám 2011. június. www.kisoroszi.hu

KISOROSZI. hírmondó. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja. 103. szám 2011. június. www.kisoroszi.hu 103. szám 2011. június www.kisoroszi.hu A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Önkormányzati hírek 2 Tisztelt Kisorosziak, Kedves Vendégeink! A sokunk által szeretett és várt Duna Ünnep

Részletesebben

109. szám 2011. december. www.kisoroszi.hu. hírmondó

109. szám 2011. december. www.kisoroszi.hu. hírmondó 109. szám 2011. december www.kisoroszi.hu KIS ROSZI A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Szeretettel meghívjuk Kisoroszi lakosságát 2011. december 23-án 17 órai kezdettel a Hősök terére,

Részletesebben

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 137. szám 2014. november. www.kisoroszi.hu

KISOROSZI. hírmondó KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. 137. szám 2014. november. www.kisoroszi.hu 137. szám 2014. november www.kisoroszi.hu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Közösségi hírek 2 GYŐZELEM A választások óta eltelt néhány nap, az izgalmakat kipihenték a megmérettetést vállaló ellenfelek, a győzők

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja XII. évf. 2. szám 2013. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Testületi ülés 3. oldal Búcsú Emődy Dániel tanár úrtól 4. oldal Tájékoztató fórumot

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 56. szám, 2007. június A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja RENDELETEK, HATÁROZATOK 2007. május 29-én a Kisoroszi Képviselő testület a következő rendeleteket, és határozatokat hozta:

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói

Karnevál a fôtéren. Húsvéti népszokások, hagyományok. Minden Kedves Lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a Polgármesteri hivatal dolgozói Húsvéti népszokások, hagyományok Karnevál a fôtéren Március 4-én este egy órára Velence, Nagykovácsiba költözött. Akit nem zavart a hideg idô, az részese lehetett egy igazi maszkos karneválnak velencei

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

KISOROSZI. hírmondó. Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

KISOROSZI. hírmondó. Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk! A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 118. szám 2012. december www.kisoroszi.hu A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja Szeretettel meghívjuk Kisoroszi lakosságát 2012. december 23-án 17 órai kezdettel a Hősök terére, a Falu

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló

Polgármesteri beszámoló 248. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Hajdanvolt falusi közkutak 4. Jogi útmutató

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA XXII. 5. SZÁM 2012. június ÉVFOLYAM ZÁKÁNYSZÉKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA 2011. október 7-én kezdõdtek el az építési munkálatok a DAOP-4.1.3/D-2F-2009-0014 azonosítási számú "Zákányszéki

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Március 8. Nemzetközi Nőnap

Március 8. Nemzetközi Nőnap Március 8. Nemzetközi Nőnap Ezen a napon figyelmünk a gyengébb nem, a szebbik nem, a Nők irányába terelődik. Jelentőségét talán nem is kell külön méltatnunk, mint inkább tisztelettel, szeretettel köszöntenünk

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Ülést tartott a képviselő-testület

Ebesi Hírlap. Ülést tartott a képviselő-testület Ebesi Hírlap Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja VII. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes kiadvány Lesz pénz a helyben történő szűrővizsgálatokra 2008. szeptember 24-én tartott ülésén

Részletesebben

a Mi Lapunk SZEPTEMBER 13-ÁN VII. SZATYMAZI REPÜLŐNAP ÉS PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A tartalomból:

a Mi Lapunk SZEPTEMBER 13-ÁN VII. SZATYMAZI REPÜLŐNAP ÉS PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A tartalomból: a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. augusztus XVII. évf. 8. szám Részlet a falunapi virágkompozícióból Termelők egymás közt a falunapon SZEPTEMBER 13-ÁN VII. SZATYMAZI REPÜLŐNAP ÉS

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Meghívó a március 15-i megemlékezésekre Csenger-Zalán Zsolt polgármester írása Urr Gábor települési fôépítész bemutatkozása

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a 79. szám, 2009. május A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 8/2008.

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben