1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1053 Budapest, Egyetem tér 1-3."

Átírás

1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. REKTOR 11/2013. sz. rektori körlevél Leltározási Szabályzat kiegészítése a évi leltározásról és leltárkészítésről Valamennyi Szervezeti Egység Vezetőjének Tisztelt Asszonyom/Uram! A Leltározási Szabályzat kiegészítéseként az 1. sz. mellékletként csatolt Leltározási Ütemterv szerint elrendelem a tárgyi eszközök évi folyamatos és a raktári készletek december 31-i fordulónapos mennyiségi számlálásos szokásos éves leltározását, valamint a könyvviteli mérleget alátámasztó egyéb eszközök és források analitikai és egyeztetéses leltározását. A január 01-től életbe lépő új államháztartási számvitelre való átállás kapcsán megjelent 36/2013. (IX.16.) NGM határozat rendezőmérleg készítését, és az azt alátámasztó december 31-i fordulónapos fizikai leltárt is előírt, ezért előbbieken túl elrendelem a január 16-tól január 31-ig terjedő időszakban végrehajtandó, a nemzeti vagyonba történő besorolás alapjául szolgáló egyszeri, teljes körű, fordulónapos leltárt is, melynek konkrét végrehajtásáról külön főigazgatói körlevél fog rendelkezni január hónapban. A Számviteli Osztály a 2013-as év pénzügyi zárását követően, január 15-én a központi nyilvántartásban lévő befektetett eszközökről készített kimutatásokat a költséggazdák részére megküldi, melyek felülvizsgálatát követően a költséggazdáknak és az eszközök meglétéért felelős személyeknek az eszközök december 31-i meglétét igazolniuk kell. Mindez nem helyettesíti a szokásos éves leltározási kötelezettséget. A 2. sz. mellékletként csatolt Leltárfelelősségi megbízás kitöltésének elmulasztása esetén a szervezeti egység vezetőjének felelőssége a rá bízott vagyon megőrzése. A szervezeti egység vezetőjének, vagy a leltárfelelős személyében történt változás esetén a 3. sz. mellékletként csatolt Átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltése kötelező. Felhívom a figyelmet a Magyar Állam tulajdonában és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítése, hasznosítása és selejtezése szabályairól kiadott 9/2009. (III. 30.) számú rektori utasítás betartására. Kérem továbbá, hogy a selejtezések lefolytatására a leltározást megelőzően kerüljön sor. A leltári eszközök Egyetem területén kívüli használata esetén a 4. sz. melléklet szerinti engedélyt minden esetben ki kell tölteni. H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. : , Fax:

2 A tartósan az Egyetem területén lévő idegen tulajdonú, tehát nem ELTE tulajdonú vagy nem ELTE vagyonkezelői jogba tartozó eszközöket is kötelezően nyilvántartásba kell venni, és leltározni kell. Minden egyedi azonosításra alkalmas tárgyi eszköznél, a gyártási számnak szerepelnie kell, ezért kérem a még hiányzó adatokat pótolni és a Számviteli Osztályra megküldeni. Jelen utasításban foglaltak végrehajtása, valamint a leltáreltérések (hiány/többlet) okainak nyolc napon belüli kivizsgálása, illetve annak elmulasztása a szervezeti egység vezetőjének munkaköri és anyagi felelőssége. Amennyiben munkáltatói jogkörénél fogva a hiány kártérítés nélküli leírását engedélyezi, akkor minden esetben egyedileg kérem szíves tájékoztatását a hiányjegyzőkönyv mellé csatolni, hogy a jövőbeni újabb hiány - hasonló okok miatti - keletkezését, milyen intézkedésekkel előzi meg. Kérem fentiekről az érintett munkatársakat mielőbb tájékoztatni szíveskedjen. Melléklet: l. sz. Leltározási ütemterv 2. sz. Leltárfelelősségi megbízás 3. sz. Átadás-átvételi jegyzőkönyv 4. sz. Engedély eszközkölcsönzéshez Budapest, december 12. P.H. Dr. Mezey Barna H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. : , Fax:

3 LELTÁROZÁSI ÜTEMTERV l. sz. melléklet A/. Nagyértékű tárgyi eszközök (ingatlan nélkül) évi leltározásához Leltározás módja: mennyiségi felvétel 1/1. Egység Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály Szerb u Központi Iktató és Irattár Szerb u Oktatási és tanulmányi ügyek Szerb u rektorhelyettese, Hallgatói ügyek rektori főbiztosa 1080 Tanári Klub Szerb u Oktatási Igazgatóság Szerb u Jogi és Szabályozási Iroda Szerb u Humánpolitikai Osztály Szerb u Rektori Ellenőrzési Önálló Osztály Szerb u Főtitkár Szerb u Tudományos, kutatásszervezési és Szerb u innovációs ügyek rektorhelyettese, Nemzetközi ügyek rektorhelyettese 1160 Biztonságszervezési és Rendészeti Iroda Szerb u Közkapcsolati és kommunikációs ügyek Szerb u rektorhelyettese, Stratégiai ügyek rektorhelyettese 1270 Kutatásszerv. és Pályázati Iroda Szerb u TPIK lágymányosi iroda Szerb u Q Questura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda Szerb u Eötvös Művészeti Együttes Szerb u ELTE Hallgatói és Szolgáltató Központ Múzeum krt. 4/A K, A150 Hallgatói Információs Iroda, EHÖK Szerb u GMF Gazdasági Főigazgató Szerb u K GMF Önálló Kontrolling Osztály Szerb u Gazdasági Pénzügyi Főosztály Szerb u Pénzügyi Osztály Szerb u P180 Pályázati Pénzügymenedzsment Osztály Szerb u Házipénztár Szerb u

4 1/2. Egység Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztály Szerb u Számviteli Osztály Szerb u Műszaki és Üzemeltetési Osztály Szerb u Közbeszerzési Osztály Szerb u Üzemeltetési Osztály Szerb u , A500 Peregrinus Kft. Szerb u , A100-A120 Szerb utcai gondnokság Szerb u , A210-A230 Kecskeméti utcai gondnokság Kecskeméti u. l Üzemeltetési Osztály Szerb u T TTK Oktatástechnikai Csoport Pázmány Péter sétány l/a E Informatikai Kar Pázmány Péter sétány 1/C. 900K EIT ICT LABS Pázmány Péter sétány 1/C. 900L IK Informatikai Kar laborok Pázmány Péter sétány 1/C IK Dékáni Titkárság Pázmány Péter sétány 1/C IK Gazdasági Osztály Pázmány Péter sétány 1/C IK Tanulmányi Osztály Pázmány Péter sétány 1/C IK Tudományszervezési Osztály Pázmány Péter sétány 1/C IK Kari Könyvtár Pázmány Péter sétány 1/C IK Hallgatói Önkormányzat Pázmány Péter sétány 1/C IK Algoritmusok és Alk. Pázmány Péter sétány 1/C Információs Rendszerek Pázmány Péter sétány 1/C Komputeralgebra Pázmány Péter sétány 1/C Numerikus Analízis Pázmány Péter sétány 1/C Programozás Elmélet és Pázmány Péter sétány 1/C. Szoftvertechnológiai 914L Programozás Elmélet /Lengyel Tamás/ Pázmány Péter sétány 1/C 9150 Programozási Nyelvek és Pázmány Péter sétány 1/C. Fordítóprogramok 916S Információtudományi SZTAKI Pázmány Péter sétány 1/C Térképtudományi és Geoinformatikai Pázmány Péter sétány 1/A Informatikai Szakmódszertani Csoport Pázmány Péter sétány 1/C Informatikai Csoport Pázmány Péter sétány 1/C. 2

5 2/1. Egység Rektori Titkárság Egyetem tér l Közalkalmazotti Tanács Kecskeméti u R Szakszervezeti Bizottság Kecskeméti u Információtechnológiai Központ Múzeum krt. 4/B-C Számítógépes Szolgálat Kecskeméti u Számítógépes Szolgálat Szerb u ÁJK Dékáni Titkárság Egyetem tér l ÁJK Tanulmányi Hivatal Kecskeméti u AJK Felvételi és Pályázatkövetési Iroda Kecskeméti u T ÁJK Tudományszervezési Csoport Kecskeméti u Nemzetközi Osztály 3050 ÁJK Gazdasági Osztály Kecskeméti u X ÁJK Informatikai Csoport Egyetem tér l ÁJK Hallgatói Önkormányzat Kecskeméti u B ÁJK Informatikai Fejlesztő és Egyetem tér l-3. Üzemeltető Csoport U, ÁJK Gondnokság Egyetem tér l-3. A ÁJK Kari Könyvtár Egyetem tér l ÁJK Idegennyelvi Lektorátus Kecskeméti u ÁJK Kari Habilitációs Csoport Egyetem tér l ÁJK Filozófia Egyetem tér l ÁJK Közgazdaságtan Egyetem tér l Politológia Egyetem tér l Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazd. Egyetem tér l-3. Jogi 3260 Jogszociológiai Egyetem tér l Állam- és Jogelméleti Egyetem tér l Közigazgatási Jogi Egyetem tér l Alkotmányjogi Egyetem tér l Agrárjogi Egyetem tér l Munkajogi és Szociális Jogi Egyetem tér l Nemzetközi Jogi Egyetem tér l Pénzügyi Jogi Egyetem tér l Polgári Jogi Egyetem tér l-3. 3

6 2/2. Egység Polgári Eljárásjogi Egyetem tér l Római Jogi Egyetem tér l Statisztikai és Jogi Inf. Egyetem tér l MTA Biztonságpolitikai Kut.Csoport Egyetem tér l-3. M348 MTA NATO Információs Kutatócsoport Egyetem tér l Büntetőjogi Egyetem tér l Büntető Eljárásjogi és Egyetem tér l-3. Bűntetésvégrehajtási Jogi 3530 Kriminológiai Egyetem tér l Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Egyetem tér l Magyar Állam és Jogtörténeti Egyetem tér l-3. M362 MTA Magyar Jogtörténet Kutatócsoport Egyetem tér l-3. B462 Idegennyelvi Továbbképző Kft. Rigó u Idegennyelvi Továbbképző Kft. Rigó u K JOTOKI Egyetem tér 1-3. IT00-IT82 Idegennyelvi Továbbképző Kft. Rigó u

7 3/1. Egység Konfúciusz Intézet Múzeum krt. 4/F. P 399 PKOTF Tatok Kazinczy u TÁTK Politikaelméleti Pázmány Péter s. 1/A BTK Központi Olvasóterem Múzeum krt BTK Informatikai és Oktatástechnikai Múzeum krt Központ 4121 BTK Informatikai és Oktatástechnikai Rákóczi út 5. Központ 4270 Művészetelm. és Médiakutatási Intézet Múzeum krt Történeti Intézet Múzeum krt Történeti Intézet Szekfű Gyula Múzeum krt Könyvtár 4420 Kelet-Európa Története Múzeum krt , M443 Közép- és Kora Újkori Egy. Történeti Múzeum krt Közép- és Kora Újkori Magyar Tört. Múzeum krt Tsz Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Múzeum krt Új- és Jelenkori Magyar Tört. Múzeum krt Történelem Segédtudományi Múzeum krt Ókori Történeti Múzeum krt Gazdaság és Társadalomtört. Múzeum krt Művelődéstörténeti Múzeum krt Történeti Ruszisztikai Múzeum krt Magyar-Francia Társ.tud. Központ Múzeum krt Szláv és Balti Filológiai Intézet Múzeum krt. 4/D Keleti Szláv és Balti Filológiai Tsz. Múzeum krt. 4/D Szláv Filológiai Múzeum krt. 4/D Lengyel Filológiai Múzeum krt. 4/D Ukrán Filológiai Múzeum krt. 4/D Egyiptológiai Múzeum krt. 4/B Iranisztikai Múzeum krt. 4/D Fordító és Tolmácsképző Múzeum krt. 4/F Angol-Amerikai Intézet Rákóczi út Angol Alkalmazott Ny. Rákóczi út 5. 5

8 3/2. Egység Anglisztikai Rákóczi út Angol Nyelvészeti Rákóczi út Amerikanisztikai Rákóczi út Angol Amerikai Intézeti Könyvtár Múzeum krt Angol Nyelvpedagógiai Rákóczi út Romanisztikai Intézet Múzeum krt. 4/C F Francia Nyelvi és Irodalmi Múzeum krt. 4/C F Olasz Nyelvi és Irodalmi Múzeum krt. 4/C Spanyol Nyelvi és Irodalmi Múzeum krt. 4/C Román Filológiai Múzeum krt. 4/D Portugál Nyelvi és Irodalmi Múzeum krt. 4/C Orientalisztikai Intézet Múzeum krt. 4/D Sémi Filológiai és Arab Múzeum krt. 4/B Belső-ázsiai Múzeum krt. 4/B. 5530, M553 Altajisztikai T. Kutató Csoport Múzeum krt. 4/B Török Filológiai Múzeum krt. 4/D Kelet-ázsiai Múzeum krt. 4/B. 556D Délkelet-ázsiai Központ Múzeum krt. 4/B. 556T Kóreai Múzeum krt. 4/F. 556J Japán Múzeum krt. 4/B. 556K Kínai Múzeum krt. 4/B Orientalisztikai Intézet Könyvtára Múzeum krt. 4/D Néprajzi Intézet Múzeum krt Folklór Múzeum krt Néprajzi Intézeti Könyvtár Múzeum krt Tárgyi Néprajzi Múzeum krt Művészettörténeti Intézet Múzeum krt F Könyvtártudományi Múzeum krt

9 3/3. Egység Régészettudományi Intézet Múzeum krt. 4/B. 5710, M571 Ős- és Koratörténeti Régészeti Múzeum krt. 4/B Ókori Régészeti Múzeum krt. 4/B Magyar Középk. és Koraújkori Régészeti T. Múzeum krt. 4/B Régészeti ek Könyvtára Múzeum krt. 4/B Archeometriai és Régészeti Módszertani Múzeum krt. 4/B. 7

10 4/1.Egység Egyetemközi Francia Központ Múzeum krt. 4/F TÁTK Szociálismunkás-képző Pázmány Péter s. 1/A. (ÁSZM) PV03 PK Gazdasági Főosztály Damjanich u PV4D- PV4E, PK GF Üzemeltetési Osztály Ecseri út 3. G100-G110, G200-G220 PV22 PK OTF Ecseri út 3. PV58 PK OTF Továbbképző Intézet Ecseri út 3. V010 BGGYK Dékáni Titkárság Ecseri út 3. V060 BGGYK Általános Gyógypedagógiai Ecseri út 3. V070 BGGYK Fonetikai és Logopédiai Ecseri út 3. V080 BGGYK Gyógypedagógiai Kórtani Ecseri út 3. V090 BGGYK Idegennyelvi Lektorátus Ecseri út 3. V100 BGGYK Kollégium Damjanich u V110 BGGYK Könyvtár Ecseri út 3. V130 BGGYK Tanulásban Akadályozottak és Ecseri út 3. Értelmileg Akadályozottak Ped. V140 BGGYK Pszichopedagógiai Ecseri út 3. V160 BGGYK Gyógypedagógiai Pszich. Intézet Damjanich u. 4l-43. V170 BGGYK Illyés Sándor Kutató Labor. Ecseri út 3. V180 BGGYK Látássérültek Pedagógiája Tsz. Ecseri út 3. V18S BGGYK SHST Ecseri út 3. V19S BGGYK Okt. Szaffner Gyula Ecseri út 3. V19D BGGYK Informatika,Oktatástech.Oszt. Damjanich u. 4l-43. V19E BGGYK Oktatástech.Kiadásszervezés Ecseri út 3. V200 BGGYK Szomatopedagógiai Ecseri út 3. V210 BGGYK Hallássérültek Pedagógiája Ecseri út 3. V230 BGGYK Társadalomtudományi Ecseri út 3. V250 Gyógypedagógiai Gyak. Általános Iskola Damjanich u V260 Gyakorló Logopédiai Intézet Damjanich u.4l-43. V270-V27A Gyógypedagógiai Gyakorló Óvoda Damjanich u.4l-43. 8

11 4/2. Egység V280 Ped. Szakszolg. és Szakmai Szolg. Közp. Damjanich u.4l-43. V300 BGGYK Kutatásmódszertani Csoport Ecseri út 3. V310 BGGYK Foglalkozási Rehabilitációs Ecseri út 3. Kutatócsoport V320 BGGYK Gyógypedagógiai-történeti Ecseri út 3. Gyűjtemény V360 BGGYK Hallgatói Önkormányzat Ecseri út 3. V570 Damjanich utcai konyha (Műsz. O-hoz tart.) Damjanich u

12 5/1. Egység Egyetemi Színpad Szerb u Zenei Múzeum krt. 4/F. PK20 PK Humánpolitikai Főosztály Kiss János altábornagy u. 40. PT01 PK GF Pénzügy Kiss János altábornagy u. 40. PT02 PK GF Üzemeltetés Kiss János altábornagy u. 40. H100-H120 T040 TÓK Kutató Központ Kiss János altábornagy u. 40. T050 TÓK Informatikai Szolg. Csoport Kiss János altábornagy u. 40. T060 TÓK Dékáni Hivatal Kiss János altábornagy u. 40. PT37 PK OTF Kiss János altábornagy u. 40. T110 TÓK Könyvtár Kiss János altábornagy u. 40. T120 TÓK Oktatástechnikai Stúdió Kiss János altábornagy u. 40. T150 TÓK Testnevelési Kiss János altábornagy u. 40. T160 TÓK Továbbképzési Központ Kiss János altábornagy u. 40. T170 TÓK Matematikai Kiss János altábornagy u. 40. T180 TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi Kiss János altábornagy u. 40. T190 TÓK Ének-zenei Kiss János altábornagy u. 40. T200 TÓK Vizuális Nevelési Kiss János altábornagy u. 40. T210 TÓK Vizuális Techn. Csoport. Kiss János altábornagy u. 40. T220 TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Kiss János altábornagy u. 40. T230 TÓK Neveléstudományi Kiss János altábornagy u. 40. T240 TÓK Társadalomtudományi Kiss János altábornagy u. 40. T250 TÓK Természettudományi Kiss János altábornagy u. 40. T260 TÓK Egyéb termek, szobák Kiss János altábornagy u. 40. T270 TÓK Összekötőhely, udvar, tárolók Kiss János altábornagy u. 40. T290 ELTE Gyakorló Általános Iskola Kiss János altábornagy u T300 ELTE Gyakorló Óvoda Kiss János altábornagy u. 29. H140 T310 TÓK Informatikai Oktatási Csoport Kiss János altábornagy u. 40. T320 TÓK Hallgatói Önkormányzat Kiss János altábornagy u. 40. T340 TÓK Kommunikáció St. Kiss János altábornagy u ELTE Gyakorló Általános Iskola Beethoven út 3. H310-H320 ELTE Gyakorló Általános Iskola Kiss János altábornagy u /A., Beethoven út 3. 10

13 5/2. Egység Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kazinczy u PPK Dékáni Titkárság Kazinczy u P372 PK OTF Kazinczy u P373 PK GF Pénzügy Kazinczy u P375, PB30 PK GF Üzemeltetés Kazinczy u PPK Informatikai Osztály Kazinczy u PPK Könyvtár Kazinczy u PPK Isk. Pszich. Int. szakcsoport Kazinczy u PPK Hallgatói Önkormányzat Kazinczy u PPK Neveléstudományi Intézet Kazinczy u PPK Neveléselméleti Kazinczy u PPK Oktatáselméleti Kazinczy u PPK Pedagógiatörténeti Kazinczy u PPK Andragógiai Kazinczy u Életvezetési Diáktanácsadó Kazinczy u PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet Magyar Tudósok krt. 7., Bogdánfy u

14 6. Egység T Bolyai Kollégium Nándorfejérvári út ,E500 Nándorfejérvári úti Kollégium Nándorfejérvári út , C200-C210 BTK ADS Kollégium Ajtósi Dürer sor 23. P374, PA70, PK GF Üzemeltetés Izabella u. 46. A K PPK Gazdaság és Környezet pszichológiai Izabella u Pszichológiai Intézet Könyvtára Izabella u Pszichológiai Intézet Izabella u. 46. M597 MTA Kommunikáció Elm. Kutatócsop. Izabella u Affektív Pszich. Intézeti Központ Izabella u Személyiség- és Egészségpszich. Izabella u Társadalom- és Neveléspszich. Izabella u Pszichológiai Tanácsadás Központ Izabella u PPK Kognitív Fejlődés Pszichológiai Izabella u. 46. Intézeti Központ 3880 PPK Kognitív Pszichológiai Izabella u PPK Interkulturális Pszichológiai és Izabella u. 46. Pedagógiai Központ 5400 Germanisztikai Intézet Rákóczi út Német Nyelvészeti Rákóczi út Német Nyelvű Irodalmak Rákóczi út Skandináv Nyelvek és Irodalmak Rákóczi út Német Szakdidaktikai Rákóczi út Német Nyelvoktató Rákóczi út Néderlandisztikai Rákóczi út Német Nemzetiségi Központ Rákóczi út 5. 12

15 7. Egység Lektori lakások Huszt u. (Telepes u.), Szerémi sor, Hamzsabégi út, Régiposta út 1230 Balatonkenesei Vizitelep 8174 Balatonkenese, Kikötő u Egyetemi Könyvtár Ferenciek tere A , F700 Levéltár Maglódi út Levéltár Maglódi Maglódi út , F100-F130 Füvészkert Illés u , Gödi Biológiai Állomás Göd, Jávorka u. 14. F200-F2M0 1430, F300-F310 Gotthard Asztrofizikai Obszervatórium 9700 Szombathely, Szent Imre herceg u , FB10 ELTE Tatai Természetvédelmi Terület 2890 Tata, Kálvária domb, Fekete u , E400-E430 Nagytétényi úti Kollégium Nagytétényi út , C500-C510 Vezér úti Kollégium Vezér út Kerekes Kollégium 1135 Budapest, Kerekes út S181 Illyés Sándor Szakkollégium Nándorfejérvári út , E200 Eötvös József Collegium Ménesi út GMF Balatonfüredi Vendégszoba 8230 Balatonfüred, Jókai Társas Üdülő Kosztolányi sétány 2-4. F730-F750 Maglódi úti gondnokság Maglódi út Vegyes Raktár Maglódi út Gépjármű Garázs Maglódi út 8. P280, I900, Sport Kft. Magyar Tudósok krt. 7., Bogdánffy u , F900 Vízi Sporttelep Vízisport u , D300-D330 Budai Sport és Szabadidő Központ 1119 Budapest, Mérnök u Ókortudományi Kutatócsoport Múzeum krt. 4/F. M513 MTA Ókortudományi Kutatócsoport Múzeum krt. 4/F. M514 MTA Kódextöredékek Kutatócsoport Orsz. Széch. Könyvtár Budavári Palota főépület, Budapest 6710 Regionális Földtani Pázmány Péter sétány 1/C 4310 Elméleti Nyelvészeti ELTE-MTA Kihelyezett 1399 Budapest, Benczúr u. 33. Pf: 701/518 13

16 8/1. Egység , Kőrösi Cs. Sándor Kollégium Dayka Gábor u. 4. E300-E340, I A, E100 Bibó István Szakkollégium Ménesi út , B200 Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Trefort u TTK-IK Tankönyv és Jegyzetbolt Pázmány Péter sétány l/c TTK Dékáni Titkárság Pázmány Péter sétány l/a TTK Tanulmányi Osztály Pázmány Péter sétány l/a TTK Gazdasági és Műszaki Osztály Pázmány Péter sétány l/a. D100-D130 Lágymányos üzemeltetése Pázmány Péter sétány l/a Egyetemi Kongresszusi Központ Pázmány Péter sétány l/a Felvételi Előkészítő Bizottság Pázmány Péter sétány l/a TTK Könyvtára Pázmány Péter sétány l/c TTK Tud.szerv. és Nemzetk. K. Oszt. Pázmány Péter sétány l/a TTK Szakszervezet Pázmány Péter sétány l/c TTK Hallgatói Önkormányzat Pázmány Péter sétány 1/A TÁMOK Műszerek TTK Pázmány Péter sétány 1/A TTK Környezettan Kari Munkacsoport Pázmány Péter sétány l/c TTK Idegennyelvi Központ Pázmány Péter sétány l/a Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Pázmány Péter sétány l/c Környezetfizikai csoport Pázmány Péter sétány l/a. 6610, M661 Űrkutató Csoport Pázmány Péter sétány l/a Meteorológiai Pázmány Péter sétány l/c. 6630, M663 Csillagászati Pázmány Péter sétány l/c Geofizikai és Űrtudományi Pázmány Péter sétány l/c Környezettudományi Kooperációs Kutató Pázmány Péter sétány l/a. Központ 6770, M677 MTA Geológiai i Kutatócsoport Pázmány Péter sétány l/c TTK Természetrajzi Múzeum Pázmány Péter sétány l/c. 680A-69RA TTK Kémiai Intézet Pázmány Péter sétány l/a. M689-M6VP MTA Kémiai Intézet Pázmány Péter sétány l/a Fizikus csoport Pázmány Péter sétány 1/A ES Regionális Egyetemi Tudásközpont Pázmány Péter sétány 1/A Atomfizikai Pázmány Péter sétány 1/A. 14

17 8/2. Egység , M773 Elméleti Fizikai Pázmány Péter sétány 1/A Általános Fizikai Pázmány Péter sétány 1/A Y Szilárdtest fizikai Pázmány Péter sétány 1/A Alacsonyhőm. Fizikai Pázmány Péter sétány 1/A Információtechn. Okt. Labor Pázmány Péter sétány 1/A. 7810, M781 Biológiai Fizika Pázmány Péter sétány 1/A. 7820, M782 Komplex Rendszerek Fizika Pázmány Péter sétány 1/A Kommunikációs Hálózati Labor Pázmány Péter sétány 1/A Anyagfizikai Pázmány Péter sétány 1/A Társadalomtudományi Kar Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Dékáni Hivatal Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Tanulmányi Hivatal Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Doktori Iskola Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Gazdasági Hivatal Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Hallgatói Önkormányzat Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Könyvtár Pázmány Péter sétány 1/A Szociológiai Intézet Pázmány Péter sétány 1/A Szociológiai Pázmány Péter sétány 1/A Elmélettörténeti Tsz. Pázmány Péter sétány 1/A Történeti Szociológiai Tsz. Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Szociális Tanulmányok Intézete Pázmány Péter sétány 1/A Szociálpolitikai Pázmány Péter sétány 1/A Egészség-gazd. Központ Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete Pázmány Péter sétány 1/A Szociálpszichológiai Pázmány Péter sétány 1/A Kisebbségi Szoc. UNESCO Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Kulturális Antropológiai Szakcsoport Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Társadalom Kutatások Módszertana Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Statisztikai Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Európai Tanulmányok Pázmány Péter sétány 1/A TÁTK Közgazdaságtudományi Pázmány Péter sétány 1/A. S286 TÁTK Szakkollégium Nándorfejérvári út

18 9/1. Egység , A920 Apáczai Csere János Gyakorlóiskola Papnövelde u , A910 ELTE Apáczai Kollégium Papnövelde u , C400, Radnóti Miklós Gyak. Gimnázium és Cházár A. u. 10. I110-I160 lakások 6310 Matematikai Intézet Pázmány Péter sétány 1/C Matematika tanítási és Módszertani Pázmány Péter sétány 1/C. Központ M632 MTA Matematikai Módszertan Pázmány Péter sétány 1/C Alkalmazott Analízis és Pázmány Péter sétány 1/C. Számításmatematikai 6360 Geometriai Pázmány Péter sétány 1/C Valószínűségelmélet és Statisztikai Pázmány Péter sétány 1/C Algebra és Számelmélet Pázmány Péter sétány 1/C D Analízis Pázmány Péter sétány 1/C. 6450, M645 Operációkutatási Pázmány Péter sétány 1/C Számítógéptudományi Pázmány Péter sétány 1/C Földrajz és Földrajztudományi Intézet Pázmány Péter sétány 1/C Földrajztudományi Központ Pázmány Péter sétány 1/C Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Pázmány Péter sétány 1/C Természetföldrajzi Pázmány Péter sétány 1/C. 6570, M657 Regionális Tudományi Pázmány Péter sétány 1/C Főiskolai Földrajzi Pázmány Péter sétány 1/C 6720 Alkalmazott és Környezetföldtani Pázmány Péter sétány 1/C Ált. és Tört. Földtani Pázmány Péter sétány 1/C. M673 MTA Földtan Pázmány Péter sétány 1/C Ásványtani Pázmány Péter sétány 1/C Kőzettani és Geokémiai Pázmány Péter sétány 1/C Őslénytani Pázmány Péter sétány 1/C Biológiai Intézet Pázmány Péter sétány 1/C Növényszervezettani Pázmány Péter sétány 1/C M732 Növényrendszertani és Ökológiai Pázmány Péter sétány 1/C Növényélettani és Molekuláris Pázmány Péter sétány 1/C. Növénybiológiai 73PL Proteamikai Labor Juhász Gábor Biológiai Pázmány Péter sétány 1/C. Intézet 7340, M734 Mikrobiológiai Pázmány Péter sétány 1/C. 16

19 9/2. Egység Anatómiai Sejt és Fejlődésbiológiai Tsz. Pázmány Péter sétány 1/C Állatrendszertani és Ökológiai Pázmány Péter sétány 1/C Élettani és Neurobiológiai Pázmány Péter sétány 1/C. 7390, M739 Genetikai Pázmány Péter sétány 1/C Biokémiai Pázmány Péter sétány 1/C. M742 MTA Biokémiai Pázmány Péter sétány 1/C 7430 Embertani Pázmány Péter sétány 1/C Biológiai Szakmódszertani Csoport Pázmány Péter sétány 1/C MTA Zoolaxonómiai Kutatócsoport Pázmány Péter sétány 1/C. 7510, M751, M75J Immunológiai Pázmány Péter sétány 1/C. 7520, M752 Etológiai Pázmány Péter sétány 1/C. 7530, M753 Populáció Biológia Csoport Genetika Pázmány Péter sétány 1/C. 7620, M762 MTA Pszichofiziológiai Kutatócsoport Pázmány Péter sétány 1/C. 7630, M763 MTA Ökológiai és Elméleti Biológiai Pázmány Péter sétány 1/C. Modellező Kutatócsoport M740 MTA Molekuláris Biofizikai Pázmány Péter sétány 1/C Kutatócsoport M78L Lendület Biofizikai Kut. csop. Pázmány Péter sétány 1/A 17

20 10/1. Egység Visegrádi Üdülő 2025 Visegrád, Fő út , A130 Eötvös Kiadó Kft. Királyi Pál u BTK Dékáni és Tanulmányi Hivatal Múzeum krt. 4/A Esélyegyenlőségi Bizottság Múzeum krt. 4/A BTK Szakmódsz.t. Múzeum krt BTK Dékáni Titkárság Múzeum krt. 4/A BTK Nemzetközi Titkárság Múzeum krt. 4/A BTK Tanulmányi Osztály Múzeum krt. 4/A BTK Doktori és Tudományszervezési Múzeum krt. 4/A. Hivatal 4100 BTK Hallgatói Önkormányzati Iroda Múzeum krt. 4/A R, BTK Üzemeltetési Osztály Múzeum krt. 4/A. B100-B190, B BTK Idegennyelvi Lektorátus Puskin u BTK Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal Múzeum krt. 4/A. 4200, M420 Filozófiai Intézet Múzeum krt. 4/I Filozófiai Intézeti Könyvtár Múzeum krt. 4/I Ókori és Középkori Filozófiai Múzeum krt. 4/I Általános Filozófia Múzeum krt. 4/I. 4240, M424 Újkori és Jelenkori Filozófiai Múzeum krt. 4/I Logika Múzeum krt. 4/I F, M460 Magyar Nyelvtud. és Finnugor Intézet Múzeum krt. 4/A. 4610, M461 Magyar Nyelvtört., Szociolingv. Dialektol. Múzeum krt. 4/A Mai Magyar Nyelvi Múzeum krt. 4/A Magyar Nyelvt. Intézeti Könyvtár Múzeum krt. 4/A Finnugor Múzeum krt. 4/I Fonetikai Múzeum krt. 4/A Központi Magyar Nyelvi Lektorátus Múzeum krt. 4/F Alkalmazott Nyelvészeti Múzeum krt. 4/D Magyar Irodalom és Kultúra Tudományi Múzeum krt. 4/A. Intézet 4710 Toldy Ferenc Könyvtár Múzeum krt. 4/A Régi Magyar Irodalom Múzeum krt. 4/A XVIII-XIX. sz. M. Irodalomtörténeti 4750 Modern Magyar Irodalomtörténeti Múzeum krt. 4/A. Múzeum krt. 4/A. 18

21 10/2. Egység Leltári tárolóhely Szervezeti egység Cím 4760, M476 Összehasonlító Irodalom és Kultúra Múzeum krt. 4/A. Tudományi F Alkalmazott Irodalomtud. Munkacsoport Múzeum krt. 4/A Ókortudományi Intézet Múzeum krt. 4/F Latin Múzeum krt. 4/F Görög Múzeum krt. 4/F Indoeurópai Nyelvtudományi Múzeum krt Asszír és Hebraisztikai Múzeum krt. 4/F Új Görög Múzeum krt. 4/F Ókortudományi Kutató Csoport Múzeum krt. 4/F. M512 MTA Judaisztikai Kutatócsoport Múzeum krt. 4/F Informatikai és Könyvtártud. Intézet Múzeum krt Informatikai Múzeum krt B/. Kisértékű tárgyi eszközök évi leltározásához Leltározás módja: mennyiségi felvétel Leltározási egység 2-es egység ös egység as egység

22 LELTÁROZÁSI EGYSÉGEK MUNKÁINAK ÖSSZEVONT ÜTEMTERVE év Leltározási egység Kezdete: Befejezése: Kezdete: Befejezése: 1. Szerb u. 3., Kecskeméti u Egyetem tér Pázmány P. sétány 1/A., C Egyetem tér l Kecskeméti u Puskin u Múzeum krt. 4/B-C Szerb u Rigó u Múzeum krt. 4/,B,C,D,F, Rákóczi út Pázmány Péter s. 1/A Kazinczy u Ecseri út Damjanich u. 4l Kiss János altb. u Múzeum krt. 4/F Pázmány P. sétány 1/A Kazinczy Kiss János altb. u. 29., 31-33/A., , (Beethoven út 3.) Múzeum krt. 4/F Magyar Tudósok krt (Bogdánfy u. 10.) 6. Izabella u Ajtósi Dürer s Kazinczy u Rákóczi út Nándorfejérvári út Ferenciek tere Maglódi út Múzeum krt. 4/F Benczúr u Magyar Tudósok krt (Bogdánfy u. 10.) Stefánia u Szent I. herceg u (Szombathely) Fekete u. 2. (Tata) Régiposta út Kikötő u. 6. (Balatonkenese) Kisfaludy telep (Balatonfüred) Illés u Jávorka u. 14. (Göd) Huszt u Nagytétényi út Nándorfejérvári út Vezér út Ménesi út 1l Hamzsabégi út Vízisport u Kerekes út Mérnök u. 35. (Petzvál J. u. 45.) Budavári Palota Szerémi sor Pázmány Péter s. 1/A., C Dayka Gábor u Ménesi út Nándorfejérvári út Trefort u

ELTE Bölcsészettudományi Kar

ELTE Bölcsészettudományi Kar ELTE BTK 2014 FACULTAS PHILOSOPHIAE A.D. MDCXXXV www.btk.elte.hu 8 8 1 Mária Terézia magyar királynő, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, Egyetemünk újraalapítója ELTE BTK ELTE BTK Tartalom

Részletesebben

HATÁROZATOK. LII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 7. TARTALOM

HATÁROZATOK. LII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 7. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 7. HATÁROZATOK 299/2007. (XII. 18.) KE határozat rektori megbízásról... 337 300/2007. (XII. 18.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl... 338 301/2007.

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére... 281 Pályázati felhívás nevelési-oktatási

Részletesebben

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2013/2014. 1. szám Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Molnárné Batári Ilona adjunktus 2013. augusztus 31-én hosszan tartó, súlyos betegség után

Részletesebben

BeTeKintő 2013. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban.

BeTeKintő 2013. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. BeTeKintő 2013 Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztők: Csizmadia Anna Horváth Balázs Prischetzky Réka Rágyanszky György Ritzl András A kiadvány létrehozásában

Részletesebben

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka 2012 BeTeKintő Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka A kiadvány létrehozásában közreműködtek: az ELTE BTK HÖK tisztségviselői Borító: Lövei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Alapító okiratok A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem BUDAPEST-CAMPUS 5 5 5 6 8 1 2 7 7 8 2 6 1 3 9 4 4 9 3 1. Rektori Hivatal (EHÖK, Quaestura, Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály) 2. Állam- és Jogtudományi Kar 3. Bárczi

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról... 1857 4/2006. (VII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Zsigmondy Béla ZRt. 2008. I. félévi számviteli beszámolója... 2

Részletesebben

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít.

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. életrajzok 1. Ács Erzsébet (Karcag, 1946.) Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. 2. Adamik Tamás (Kecskemét,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 7., kedd 34. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2012. (VIII. 7.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában)

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény tartalmi struktúrájában) I. Szervezeti és működési rend I.1. Minőségfejlesztési

Részletesebben

Polgármester J A V A S L A T

Polgármester J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester J A V A S L A T A Budapest XXI. Kerület Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Készítette: Trzaskó Viktor

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök 102. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 20/2010. (XII. 16.) BM utasítás miniszteri

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója

Kredit. Kalauz. Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója Kredit Kalauz Az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar kari tájékoztatója SZTE JGYPK 2008 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal SZTE JGYPK Hallgatói Önkormányzat A Szegedi Pedagógusképzõ

Részletesebben