Határozat nyilvántartás január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról"

Átírás

1 1 2 nyilvántartás január 12. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0128, 0937/1, 0937/2, 0938 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakra vonatkozó hozzájárulást Kemény István (4069 Egyek, Fő u. 64.) részére megadja az EMVA Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében benyújtásra kerülő pályázatban foglalt beruházáshoz az alábbiak szerint: Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi költségvetésben kerüljön betervezésre Ft, az EMVA mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a évtől nyújtandó támogatás keretében megvalósítandó pályázathoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó önkormányzati kiegészítést forint összegben határozza meg, az összeg kerüljön beépítésre a évi költségvetésbe. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című, ÉAOP-3.1.2/A-11 jelű pályázati konstrukció keretében pályázatot kíván benyújtani. A pályázat célja: Egyek, Béke u. burkolatának felújítása és az ehhez kapcsolódó egyéb munkálatok elvégzése (csapadékvíz-elvezetés, buszöböl kialakítás, kerékpártároló építés). Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ÉAOP-3.1.2/A-11 jelű pályázat benyújtásához szükséges tervezői munkálatok elvégzésével, a legalacsonyabb vállalási árat meghatározó TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt-t (Debrecen, Hatvan utca 54. fsz. 1) bízza meg. A megbízás tárgya: Egyek, Béke u. burkolat felújításának és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetés engedélyes szintű terve, az engedélyezési eljárás lefolytatása A megbízási díj összege: Ft + ÁFA(27%), azaz összesen: Ft Bóta Barbara aljegyző Bóta Barbara aljegyző

2 nyilvántartás január 12. napon megtartott 6 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése" című TIOP /1 azonosító számú kiírásra Gondozási Központ (idősek otthona) átalakítása, bővítése és eszközbeszerzése Egyeken címmel a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - mint fenntartó pályázatot nyújtson be. 7 Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Csepregi Lajos és Csepregi Lajosné Egyek, Táncsics u. 23. szám alatti lakosok és Bódi Lászlóné, Tiszafüred, Domaházi u. 21. szám alatti lakos által az Egyek, Fasor.u.15. szám alatti 736 hrsz-ú ingatlanból felajánlott tulajdonrészüket elfogadja ajándékozás címén Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése" című TIOP /1 azonosító számú kiírásra benyújtandó Gondozási Központ ( idősek otthona) átalakítása, bővítése és eszközbeszerzése Egyeken című pályázat sikere érdekében kezdeményezi a tulajdonában lévő Egyek, Tisza u. 6. szám (hrsz: 739) és a tulajdonában lévő Egyek, Fasor u. 16. szám (hrsz:737) alatti ingatlanok /telkek összevonását. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése" című TIOP /1 azonosító számú kiírásra Gondozási Központ (idősek otthona) átalakítása,bővítése és eszközbeszerzése Egyeken címmel a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - mint fenntartó által benyújtandó pályázathoz kapcsolódó tervezéssel kapcsolatos fejlesztési kiadásokra Ft-ot különít el a 2012.évi költségvetésében. Képviselő testülete úgy határozott, hogy az 500/2011.(XII.15.) sz. határozatát visszavonja. Képviselő- testülete úgy határozott, hogy Kiss Sándor és Sárai István által felajánlott sporteszközöket melyeknek értéke Ft elfogadja. A felhalmozott Ft összegű követeléséről az Önkormányzat lemond. Felkéri a Szöghatár Nonprofit Kft-t, hogy a számára felajánlott sporteszközöket Ft értékben tekintse elfogadottnak és

3 nyilvántartás január 12. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában lévő 447 hrsz-ú terület 800 darab Villa-franca A és 500 db pusztaszil fával történő telepítését, valamint 275 db pusztaszil fa ültetését az alábbi utcákon: Csokonai utca, Béke utca, Mocsár utca, Bartók B. utca, Damjanich utca, Vörösmarty utca és az ETKIKI központi épületének parkolója előtti területen 25 db Villa-franca A. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tilia 94 Erdészeti és Mezőgazdasági Keresekedelmi Bt-vel (4066 Tiszacsege, Fő út 15.) megkötött szerződést módosítsa a ténylegesen telepített fa mennyiségének megfelelően. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a t, hogy folytasson egyeztetést a Nemzeti Földalapkezelő szervezettel földigényléssel kapcsolatban. Az egyeztetés eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet a végleges döntés meghozatala érdekében Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a TIOP 1.2.3/11/1 jelű, Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz című pályázat benyújtását. Holló Katalin igazgató 14 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzá járul, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény évi Ft-os többletbevételét a évben személyi jellegű juttatásokra és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra fordíthassa, és ennek megfelelően kerüljön betervezésre a évi költségvetésbe Holló Katalin ig. Zs 15 Képviselő-testülete az 498/2011.(XII.15.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: A Petropál Nonprofit Kft. (4087 Hajdúdorog, Kiss János u. 27.) kérelmét, a kérelemben felsorolt személyek tekintetében fejenként Ft-tal, összességében Ft-tal támogatja a képzést működési hitel terhére a képzést végző szervvel kötött támogatási szerződés keretében, utólagos elszámolással. Zs

4 nyilvántartás január 12. napon megtartott 16 Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó tűzifa beszerzéséhez a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.) ajánlatát fogadja el Ft/m 3 áron.

5 nyilvántartás január 26. napon megtartott 17 Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámolót elfogadja. Javasolja az ügyelet vezetőjének a garázsmester egészségügyi képesítésének a megszerzését. 18 Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyelet társulási megállapodásának módosítását elfogadja a mellékelt tartalommal. 19 Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyelet évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja. 20 Képviselő-testülete Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. Javasolja a Balmazújvárosi Rendőrkapitányságnak, hogy minden hónapban használja ki az Egyeki Hírmondóban biztosított nyilvánossági lehetőséget, azaz jelentessen meg a település közbiztonsági helyzetével kapcsolatos újságcikkeket. 21 Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ beszámolóját a Gondozási Központ és az egyeki telephelyén működő egyéb szolgáltatásai működéséről készült tájékoztatót tudomásul veszi.

6 nyilvántartás január 26. napon megtartott 22 Képviselő-testülete a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a várható évi feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 23 Képviselő-testülete a község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatókat tudomásul veszi azzal, hogy a testület vizsgálja meg a szakrendelések körének bővítési lehetőségét. 24 Képviselő-testülete az Egyeki Zöldkereszt Bt. működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi Képviselő-testülete az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az elhangzott kiegészítéssel tudomásul veszi. Kiegészítés: Azokban az esetekben, ahol publikus, hogy mire fordították a támogatás összegét, az legyen feltüntetve a tájékoztatóban. Amennyiben érkeznek támogatások az alapítvány számlájára, és nincs megadva a cím, hogy hová tudják erről az igazolást küldeni, akkor a kuratórium elnöke a címek felkutatása érdekében egyeztessen a rel. Képviselő-testülete az Egyek, Óvoda u. 2. szám, HRSZ: 1661/2 területen elhelyezett játszótéri eszközöket üzemeltetésre, kezelésre átveszi az Egyek Fejlesztéséért Közalapítványtól. Visszavonja a 323/2011. (VIII.25.) számú határozatát.

7 nyilvántartás január 26. napon megtartott 27 Képviselő-testülete a Caminus Zrt. (6000 Kecskemét. Izzó u. 2.) szerződésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi. 28 Képviselő-testülete a Rózsaép Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.) kötbér ügyével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rózsaép Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.) részére megküldi a Báthory Sándor igazságügyi szakértő által készített a Szakértői vélemény az Egyek, Hunyadi út 48/B. szám alatti korábban meglévő orvosi rendelő 2010.évben egészségházzá történő átalakítási, bővítési és felújítási munkáinak megvalósulásáról, szakszerűségéről és elfogadhatóságáról című szakvélemény alapján elkészített megkeresést. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Báthory Sándor igazságügyi szakértő által készített a Szakértői vélemény az Egyek, Hunyadi út 48/B. szám alatti korábban meglévő orvosi rendelő 2010.évben egészségházzá történő átalakítási-, bővítési és felújítási munkáinak megvalósulásáról, szakszerűségéről és elfogadhatóságáról című szakvéleményt, a január 26-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének kivonatával együtt megküldi az Ügyészség részére. Képviselő-testülete úgy határozott, felkéri Báthory Sándor igazságügyi szakértőt, hogy árazza be az általa készített a Szakértői vélemény az Egyek, Hunyadi út 48/B. szám alatti korábban meglévő orvosi rendelő 2010.évben egészségházzá történő átalakítási-, bővítési és felújítási munkáinak megvalósulásáról, szakszerűségéről és elfogadhatóságáról című szakvéleményben felsorolt hiányosságokat. haladéktalanul

8 nyilvántartás január 26. napon megtartott Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a mezőőrség elindítása előtt nem határoz meg %-ot a földhasználók hozzájárulására, hanem kéri kezdődjön meg a felmérés és utána döntsön a testület a rendeletalkotásról. A március 29-i ülésen újra tárgyalja a napirendet Képviselő-testület. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy járják körbe az önkormányzati utak mellett lévő fasorokat február 14 és április 1. között, és azoktól, akik bármilyen módon sértik a szerződést, a vegye vissza a területet, és adja át ugyanilyen szerződéses kertek között a szomszédos földterületek gazdáinak, amennyiben igényt tartanak rá. Amennyiben nem tartanak rá igényt, akkor olyan embereknek adja oda a területet, akikről valószínűsíthető, hogy a szerződés szerint fogják a fasor karbantartását elvégezni. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékesei nézzenek utána, hogy az út melletti önkormányzati tulajdonú fasorok gondozására kötött hatályban lévő szerződések felbontására van-e jogszerű lehetőség. Erről a március havi testületi ülésen tájékoztassák a Képviselő-testületet Tardi Kálmán Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a i jelentést elfogadta. 36 Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Egyeki Mentőállomásának működéséről szóló évi tájékoztatóját tudomásul veszi.

9 nyilvántartás január 26. napon megtartott 37 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét nem támogatja. A 10/2009.(II.12.) szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet módosító 1/2012.(I.12) sz. önkormányzati rendeletet hatályban hagyja. 38 Képviselő-testülete a munkaterv módosítását elfogadta az alábbiak szerint: február 15. helyett február 13. a Képviselő-testületi ülés napja - Beszámoló az átruházott hatáskörökről 2013-ban 39 Képviselő-testülete a tűzoltóság Önkormányzati Tűzoltóságként történő működtetéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 40 Képviselő-testülete a Jótékonysági bál a beteg gyermekekért című rendezvény pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 41 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház folyamatban lévő TÁMOP / projektazonosítóval ellátott Közművelődési színterek az egész életen át tartó tanulás szolgálatában Hajdú-Bihar megyében elnevezésű pályázat végrehajtásához szükséges fedezetet, mely Ft az önkormányzat költségvetéséből előlegezze meg, a működési célú hitel terhére

10 nyilvántartás január 26. napon megtartott Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata forint nagyságú felhalmozási célú hitelt vesz fel a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől. Hitelfelvétel célja: Falumegújítás- és fejlesztés Egyeken, EMVA III. tengely A hiteltörlesztéshez 53,39 ha földterület (egyeki 0348 hrsz-ú földterület) a fedezet. Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Egyeki Szöghatár Kft. 40 millió forint nagyságú vissza nem térítendő állami támogatás megelőlegező hitelt vesz fel a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat kézfizető kezességet vállaljon az Egyeki Szöghatár Kft. által felvett hitel tekintetében. Hitelfelvétel célja: Falumegújítás- és fejlesztés Egyeken, EMVA III. tengely A hiteltörlesztéshez 53,39 ha földterület (egyeki 0348 hrsz-ú földterület és egyeki 5 hrsz-ú, Egyek, Fő tér 5. sz.) a fedezet és engedélyezi a Képviselő-testület, hogy keretbiztosítékot jegyezzenek be az 53,39 ha földterületre 100 Millió Ft. erejéig. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY támogatási kérelmében a költségvetés elfogadása után döntenek Széles Szilvia Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező csatornára (hrsz.: 064/7) történt híd építéséhez abban az esetben adja meg a tulajdonosi hozzájárulást, ha Ferencz Mihály (4069 Egyek, Fő u. 99.) benyújtja az illetékes hatóság nyilatkozatát arról, hogy a híd megépítése nem engedélyköteles. Abban az esetben, ha engedélyköteles, nyújtsa be az illetékes hatóság nyilatkozatát arról, hogy a híd szakszerűen van megépítve, illetve szerezze be a szükséges engedélyt. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja az Egyeki Sportegyesület kérelmét a Farsangi Kupa megszervezésére vonatkozóan. A jövőben az ilyen jellegű kérelmeket csak abban az esetben támogatja, amennyiben a Sportegyesület szervezi a tornákat

11 47 nyilvántartás január 26. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény igazgatója és a Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője dolgozzon ki alternatívákat a február havi testületi ülésre az 1 fő biztonsági őr foglalkoztatásának és az intézményi takarítók teljes munkaidős foglalkoztatásának biztosítására Képviselő-testülete úgy határozott hozzájárul, hogy Sándor László (4069 Egyek, Ságvári E. u. 23.) az önkormányzat tulajdonát képező 4069 Egyek, Ságvári E u. 25. szám (hrsz.: 1816) alatti ingatlant karbantartás céljára használja (Kaszálás, parlagfű irtás) díjmentesen. A szerződés időtartama 2012.február 1-től december 31-ig szóljon, és legyen benne, hogy a szerződést az önkormányzat bármikor felmondhatja. Képviselő-testülete a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatási kérelmében a költségvetés elfogadása után dönt Zárt Víg u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás ügye

12 nyilvántartás február 13. napon megtartott 51 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri jelentést elfogadta Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény és a Polgármesteri hivatal dolgozói részére betervezett Ft/fő összeg elsősorban a létszámhiány feltöltésére fordítódjon, a fennmaradó összegre vonatkozóan pedig az intézményvezetők saját hatáskörben vizsgálják meg az egyéb juttatás lehetőségét. A.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szükséges létszámot márciusban szándékozza biztosítani az ETKIKI Többcélú Intézmény részére B.)Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri hivatalnál márciusban vizsgálják meg a létszám szükségletet. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fejlesztési célok rangsorának felállítása nélkül egyik fejlesztési kiadás sem valósuljon meg. A rangsort a Képviselő-testület a későbbiekben állítsa fel figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásait Képviselő-testülete a évi költségvetési rendelet 15. számú melléklete szerint az Egyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

13 nyilvántartás február 13. napon megtartott 56 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri Nőklubot keresse annak a lehetőségét, hogy hétfő és vasárnap kivételével a könyvtár nyitva tartása napján tartsa meg rendezvényeit a Könyvtár előterében. 57 Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: Intézményvezetők Szöghatár Kft. 58 Képviselő-testülete a piaci és vásári helypénz díjszabását és a mérlegelési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: Helypénzbeszedő Szöghatár Kft. 59 Képviselő-testülete a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az alábbi kiegészítő javaslatokkal együtt: 60 Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja

14 nyilvántartás február 13. napon megtartott Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 66. (1), valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. -a alapján a Polgármesteri hivatal alapító okiratát jóvá hagyja, egyidejűleg a 141/2011. (III.31.) sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. Képviselő-testülete úgy határozott, az óvodatej program indítását támogatja és Ft-ot biztosít a költségvetésben. 63 Képviselő-testülete úgy határozott, a Tűzoltó parancsnok kérelmét támogatja, a Tűzoltóság részére Ft átadott pénzeszközt biztosít a költségvetésben. 64 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Szöghatár Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyhán március 1-től a gyermek élelmezés nyersanyag normájának 10%-al történő emelését, szeptember 1- től pedig további 5 %-al történő emelését és 65 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szöghatár Nonprofit Kft. kérelmét támogatja, részére Ft átadott pénzeszközt biztosít a költségvetésben.

15 nyilvántartás február 13. napon megtartott 66 Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ÉAOP-3.1.2/A-11. jelű, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázati konstrukció keretében. A pályázat tárgya: A Béke utca felújítása Egyeken (járda és parkoló építéssel, csapadékvíz elvezetéssel és zöldterület fejlesztéssel kiegészítve). Miluczky, Bóta Barbara, 67 Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34.. (3) bekezdésében foglaltak alapján Egyek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi kiemelt céljait az alábbiakban határozza meg: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 68 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Ferencz Mihály Egyek, Fő u. 99. sz. alatti lakos kérelmének helyt ad. A 45/2012.(I.26.) számú Képviselő-testületi határozatát visszavonja. Tulajdonosi hozzájárulását úgy adja meg, hogy kérelmező nyilatkozata szerint, ha a beruházásból bárkinek bármilyen kára, hátránya származik, teljes mértékben vállalja a felelősséget. 69 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Fonyódligeti üdülő ügyében a Dr. Prekub János ügyvéd gazdasági, büntetőjogi szakjogász által készített tájékoztatót tudomásul veszi, pert nem indít a Plusz Tourist Utazási Iroda Kft. (1012 Budapest, Logodi u. 44.), mint volt üzemeltetővel szemben. 70 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közvilágítás tervezésére a MEZEI-VILL Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) árajánlatát fogadja el az alábbi összegekben:

16 71 72 nyilvántartás február 13. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben az Egyek, Erzsébet u. 16. sz. alatt lévő önkormányzati bérlakás fűtési rendszerének meghibásodott szivattyúja még nem került lecserélésre, akkor a cseréről a Szöghatár Nonprofit Kft. gondoskodjon. Amennyiben a szivattyú cseréje megtörtént annak értéke a Polgármesteri Hivatal nevére kiállított számla ellenében kerüljön kifizetésre. Képviselő-testülete a Pausz Sándor által felajánlott 4069 Egyek Hunyadi u. 2, valamint a 4069 Egyek Hunyadi u. 4 sz. alatti ingatlanok tulajdoni viszonyát tekintve úgy határozott, hogy azt követően tárgyalja újra a napirendet, ha minden tulajdonos hozzájárul az ingatlanok megvételre való felajánlásához Képviselő-testülete úgy határozott, támogatja a 112 elnevezésű rendezvény megtartásához március 3-án az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem (4069 Egyek, Fő u. 1.) valamint további rendezvényekhez a Polgármesteri Hivatal (4069 Egyek, Fő u. 3.) házasságkötő terem díjmentes használatba adását.

17 74 zárt 75 zárt 76 zárt nyilvántartás február 14. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 10/2009. (II.12.) rendelet 27.. (1)- (2) bekezdéseiben foglaltak alapján 237 személyt szociális tűzifában részesít. Felhatalmazza a Képviselő-testület a t a fejenkénti mennyiség meghatározására (kb. 1m 3 /fő). Képviselő-testület a szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 10/2009.(II.12.) Önkormányzati rendelet 27.. (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján 29, a 27.. (3) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján 5, a 27.. (3) bekezdés c.) pontjában foglaltak alapján 48, a 27.. (3) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján 6 szociális tűzifa iránti kérelmeket elutasít. Képviselő-testület a szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 10/2009. (II.12.) Önkormányzati rendelet 28.. (5) bekezdésében foglaltak alapján 56, a 28.. (5) bekezdésében foglaltak alapján 4 tűzifa iránti kérelmet forráshiány miatt elutasít. 77 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP /1 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezéssel kapcsolatos fejlesztési kiadásokra a évi költségvetésben elkülönített forintot a évben befolyt a évi költségvetésben felhalmozási célú pénzmaradványként tervezett - áfa kompenzáció felhasználásával fedezi.,

18 nyilvántartás március 5. napon megtartott 78 Képviselő-testülete az alábbi prioritási sorrendet állította fel a Ft (Áfa kompenzáció) fejlesztési pénzeszköz terhére Ft összegben: 79 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Áfa kompenzációból származó Ft bevételt fejlesztési célokra fordítja. 80 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EU Önerő alapból érkezett Ft összeget hiteltörlesztésre kívánja fordítani Képviselő-testülete úgy határozott, megkéri Berencsi Zoltánné ügyvezetőt, hogy nyújtson részletes tájékoztatást arról, hogy a Remondis Tisza Kft.(5350 Tiszafüred, Húszöles u. 149.) milyen jogszabály alapján alkalmazza az értékvesztést és milyen számítás alapján jött ki a 80 millió Ft-os összeg értékvesztésként. Képviselő-testülete a Nyírerdő Zrt. (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.) részére Ft-ot az ápolási díj szociális hozzájárulási adójából biztosítja

19 83 nyilvántartás március 5. napon megtartott Képviselő-testülete a KEOP-4.1.0/ Egyek Nagyközség szennyvízkezelése című pályázattal kapcsolatos projekt menedzseri tevékenység ellátására az Opus Team Kft.-t (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) bízza meg bruttó Ft összegben Képviselő-testülete a KEOP-4.1.0/ Egyek Nagyközség szennyvízkezelése című pályázattal kapcsolatos Pr. Kommunikációs feladatok ellátására az Opus Team Kft.-t (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) bízza meg bruttó Ft összegben Képviselő-testülete a Művelődési Ház helyreállításával kapcsolatban állásfoglalást kér a vis maior keret felhasználásának feltételeiről a Belügyminisztériumtól, és ezt követően dönt a kérdésben Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rózsép Kft. (4400 Nyíregyháza Tünde u. 12.) kötbér ügyében 8.G /2011/12. számon hozott I. fokú bírósági döntést megfellebbezi Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ÉAOP-3.1.2/A-11. jelű, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázati konstrukció keretében. A pályázat tárgya: A Béke utca felújítása Egyeken (járda és parkoló építéssel, csapadékvíz elvezetéssel és zöldterület fejlesztéssel kiegészítve). Miluczky, Bóta Barbara,

20 88 zárt 89 zárt nyilvántartás március 5. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, 75/2012.(II.14.) számú határozatának D. pontját az alábbiak szerint módosítja: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 10/2009(II.12.) Önkormányzati rendelet 27.. (3) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján személy szociális tűzifa iránti kérelmét elutasítja. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 10/2009 (II.12.) rendelet 27.. (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján szociális tűzifában részesít 25 személyt.

21 nyilvántartás március 29. napon megtartott 90 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a i jelentést elfogadta Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei évi egyszerűsített beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. -ában foglaltak alapján elfogadja. Elrendeli a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámoló közzétételét és felkéri a t, hogy egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek küldje meg. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szöghatár Kft évi gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést elfogadja , Széles Szilvia ügyvezető ÖNHIKI pályázat benyújtása , 94 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja., Varga Péter belső ellenőr

22 95 nyilvántartás március 29. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy keressék meg a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárát forrásigénnyel annak érdekében, hogy az ETKIKI Többcélú Intézménynél a törvényben előírt létszámot biztosítani tudják Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a NEM SAJNÁLNI, SEGÍTENI című rendezvényre bruttó Ft-ot biztosít az önkormányzati rendezvényekre tervezett előirányzat terhére. - Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a testvérvárosi kapcsolatok keretén belül az Egyeki és a Radzyni gyerekek üdültetésével kapcsolatos program költségeit az önkormányzati rendezvényekre elkülönített összeg terhére biztosítja ;, Hajduné Holló Katalin, 97 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságot megbízza a évben megrendezendő programok előkészítésével, és a évi költségvetésben az Egyeki Nyár rendezvénysorozatra elkülönített összeg felhasználásának felosztásával. Hajduné Holló Katalin 98 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 78/2012.(III.5.) számú határozatát az alábbi ponttal egészíti ki: 12. Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzésre Ft A fentiekből eredően az ÁFA kompenzációból felhasznált összeg Ft 99 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 4/2012 (III.1) BM rendelet alapján, iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális fejlesztésére. E pályázat tartalmazza: a Fő u. 1 sz. alatti iskolához tartozó sportpálya felújítását, valamint a Fő u. 1 sz. alatti Kistornaterem teljes belső felújítását Bóta Barbara aljegyző

23 nyilvántartás március 29. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 4/2012 (III.1) BM rendelet alapján, közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására E pályázat tartalmazza: az egyeki rendőrőrs infrastrukturális fejlesztését. Képviselő-testülete az Egyek, Óvoda utca 2. szám alatti Rendőrőrs magastető ráépítésének 4/2012.(III.1.) BM. rendelet szerinti pályázathoz szükséges tervdokumentációk elkészítésére a 4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft-t (4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8.) bízza meg, illetve árajánlatát fogadja el bruttó Ft összegben, az ÁFA kompenzációból származó felhasználási célú hitelkeret terhére. Képviselő-testülete az Egyek, Fő utca 1. szám alatti Móra Ferenc Általános Iskola kézilabda pálya és kistornaterem 4/2012.(III.1.) BM. rendelet szerinti pályázathoz szükséges tervdokumentációk elkészítésére a 4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft-t (4024. Debrecen, Nap utca 5. II/8.) bízza meg, illetve árajánlatát fogadja el bruttó Ft összegben, az ÁFA kompenzációból származó felhasználási célú hitelkeret terhére. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a környezetvédelmi alap terhére Ft összeget biztosít a facsemeték öntözésére Bóta Barbara aljegyző Bóta Barbara aljegyző Bóta Barbara aljegyző 104 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vasút úti buszmegálló áthelyezésével kapcsolatban történt intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. MÁRCIUS 5. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. MÁRCIUS 5. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 7/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. március 5-én 16:45 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 24. -i testületi ülésről: 324/2011.(XI.24.) számú határozat a napirendre tett javaslatot elfogadja. 325/2011.(XI.24.) számú határozat

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 172/2013.(09.11.) JÜK határozat elfogadta a szeptember 11-ei bizottsági ülés meghívó szerinti napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott -

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I.27) határozata - ZÁRT ülésen hozott - 18/2016. (I.27) határozata A mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása 1. A Képviselő-testület Dr. Fehér Edit háziorvos kérelmét megtárgyalta, és a praxis működési költségeinek

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-125/2014. Tárgy: Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/11/2014. E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19-i rendkívüli ülésére A) Döntés az Önkormányzati

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága június 30-án (csütörtök) 16.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága június 30-án (csütörtök) 16. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: /2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 66/2012. (V. 15.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gergőné Varga Tünde alpolgármestert és Száger Gyula

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 2/2014. (I. 29.) TKt 3/2014. (I. 29.) TKt 4/2014. (I. 29.) TKt 5/2014. (I. 29.) TKt 6/2014. (I.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 47/2011. (III. 30.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 30-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester szeptember 7-i ülése könyvéből: 139/2016.(IX.07.) sz. képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. a./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert,

Részletesebben