Határozat nyilvántartás január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról"

Átírás

1 1 2 nyilvántartás január 12. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0128, 0937/1, 0937/2, 0938 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakra vonatkozó hozzájárulást Kemény István (4069 Egyek, Fő u. 64.) részére megadja az EMVA Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében benyújtásra kerülő pályázatban foglalt beruházáshoz az alábbiak szerint: Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi költségvetésben kerüljön betervezésre Ft, az EMVA mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a évtől nyújtandó támogatás keretében megvalósítandó pályázathoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó önkormányzati kiegészítést forint összegben határozza meg, az összeg kerüljön beépítésre a évi költségvetésbe. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című, ÉAOP-3.1.2/A-11 jelű pályázati konstrukció keretében pályázatot kíván benyújtani. A pályázat célja: Egyek, Béke u. burkolatának felújítása és az ehhez kapcsolódó egyéb munkálatok elvégzése (csapadékvíz-elvezetés, buszöböl kialakítás, kerékpártároló építés). Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ÉAOP-3.1.2/A-11 jelű pályázat benyújtásához szükséges tervezői munkálatok elvégzésével, a legalacsonyabb vállalási árat meghatározó TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt-t (Debrecen, Hatvan utca 54. fsz. 1) bízza meg. A megbízás tárgya: Egyek, Béke u. burkolat felújításának és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetés engedélyes szintű terve, az engedélyezési eljárás lefolytatása A megbízási díj összege: Ft + ÁFA(27%), azaz összesen: Ft Bóta Barbara aljegyző Bóta Barbara aljegyző

2 nyilvántartás január 12. napon megtartott 6 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése" című TIOP /1 azonosító számú kiírásra Gondozási Központ (idősek otthona) átalakítása, bővítése és eszközbeszerzése Egyeken címmel a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - mint fenntartó pályázatot nyújtson be. 7 Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Csepregi Lajos és Csepregi Lajosné Egyek, Táncsics u. 23. szám alatti lakosok és Bódi Lászlóné, Tiszafüred, Domaházi u. 21. szám alatti lakos által az Egyek, Fasor.u.15. szám alatti 736 hrsz-ú ingatlanból felajánlott tulajdonrészüket elfogadja ajándékozás címén Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése" című TIOP /1 azonosító számú kiírásra benyújtandó Gondozási Központ ( idősek otthona) átalakítása, bővítése és eszközbeszerzése Egyeken című pályázat sikere érdekében kezdeményezi a tulajdonában lévő Egyek, Tisza u. 6. szám (hrsz: 739) és a tulajdonában lévő Egyek, Fasor u. 16. szám (hrsz:737) alatti ingatlanok /telkek összevonását. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése" című TIOP /1 azonosító számú kiírásra Gondozási Központ (idősek otthona) átalakítása,bővítése és eszközbeszerzése Egyeken címmel a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - mint fenntartó által benyújtandó pályázathoz kapcsolódó tervezéssel kapcsolatos fejlesztési kiadásokra Ft-ot különít el a 2012.évi költségvetésében. Képviselő testülete úgy határozott, hogy az 500/2011.(XII.15.) sz. határozatát visszavonja. Képviselő- testülete úgy határozott, hogy Kiss Sándor és Sárai István által felajánlott sporteszközöket melyeknek értéke Ft elfogadja. A felhalmozott Ft összegű követeléséről az Önkormányzat lemond. Felkéri a Szöghatár Nonprofit Kft-t, hogy a számára felajánlott sporteszközöket Ft értékben tekintse elfogadottnak és

3 nyilvántartás január 12. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában lévő 447 hrsz-ú terület 800 darab Villa-franca A és 500 db pusztaszil fával történő telepítését, valamint 275 db pusztaszil fa ültetését az alábbi utcákon: Csokonai utca, Béke utca, Mocsár utca, Bartók B. utca, Damjanich utca, Vörösmarty utca és az ETKIKI központi épületének parkolója előtti területen 25 db Villa-franca A. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tilia 94 Erdészeti és Mezőgazdasági Keresekedelmi Bt-vel (4066 Tiszacsege, Fő út 15.) megkötött szerződést módosítsa a ténylegesen telepített fa mennyiségének megfelelően. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a t, hogy folytasson egyeztetést a Nemzeti Földalapkezelő szervezettel földigényléssel kapcsolatban. Az egyeztetés eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet a végleges döntés meghozatala érdekében Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a TIOP 1.2.3/11/1 jelű, Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz című pályázat benyújtását. Holló Katalin igazgató 14 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzá járul, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény évi Ft-os többletbevételét a évben személyi jellegű juttatásokra és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra fordíthassa, és ennek megfelelően kerüljön betervezésre a évi költségvetésbe Holló Katalin ig. Zs 15 Képviselő-testülete az 498/2011.(XII.15.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: A Petropál Nonprofit Kft. (4087 Hajdúdorog, Kiss János u. 27.) kérelmét, a kérelemben felsorolt személyek tekintetében fejenként Ft-tal, összességében Ft-tal támogatja a képzést működési hitel terhére a képzést végző szervvel kötött támogatási szerződés keretében, utólagos elszámolással. Zs

4 nyilvántartás január 12. napon megtartott 16 Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó tűzifa beszerzéséhez a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.) ajánlatát fogadja el Ft/m 3 áron.

5 nyilvántartás január 26. napon megtartott 17 Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyelet működéséről és pénzügyi finanszírozásáról szóló beszámolót elfogadja. Javasolja az ügyelet vezetőjének a garázsmester egészségügyi képesítésének a megszerzését. 18 Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyelet társulási megállapodásának módosítását elfogadja a mellékelt tartalommal. 19 Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyelet évi költségvetését a mellékelt tartalommal elfogadja. 20 Képviselő-testülete Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. Javasolja a Balmazújvárosi Rendőrkapitányságnak, hogy minden hónapban használja ki az Egyeki Hírmondóban biztosított nyilvánossági lehetőséget, azaz jelentessen meg a település közbiztonsági helyzetével kapcsolatos újságcikkeket. 21 Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ beszámolóját a Gondozási Központ és az egyeki telephelyén működő egyéb szolgáltatásai működéséről készült tájékoztatót tudomásul veszi.

6 nyilvántartás január 26. napon megtartott 22 Képviselő-testülete a kistérségi együttműködés helyzetéről az elmúlt év munkájáról és a várható évi feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 23 Képviselő-testülete a község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatókat tudomásul veszi azzal, hogy a testület vizsgálja meg a szakrendelések körének bővítési lehetőségét. 24 Képviselő-testülete az Egyeki Zöldkereszt Bt. működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi Képviselő-testülete az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az elhangzott kiegészítéssel tudomásul veszi. Kiegészítés: Azokban az esetekben, ahol publikus, hogy mire fordították a támogatás összegét, az legyen feltüntetve a tájékoztatóban. Amennyiben érkeznek támogatások az alapítvány számlájára, és nincs megadva a cím, hogy hová tudják erről az igazolást küldeni, akkor a kuratórium elnöke a címek felkutatása érdekében egyeztessen a rel. Képviselő-testülete az Egyek, Óvoda u. 2. szám, HRSZ: 1661/2 területen elhelyezett játszótéri eszközöket üzemeltetésre, kezelésre átveszi az Egyek Fejlesztéséért Közalapítványtól. Visszavonja a 323/2011. (VIII.25.) számú határozatát.

7 nyilvántartás január 26. napon megtartott 27 Képviselő-testülete a Caminus Zrt. (6000 Kecskemét. Izzó u. 2.) szerződésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi. 28 Képviselő-testülete a Rózsaép Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.) kötbér ügyével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rózsaép Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.) részére megküldi a Báthory Sándor igazságügyi szakértő által készített a Szakértői vélemény az Egyek, Hunyadi út 48/B. szám alatti korábban meglévő orvosi rendelő 2010.évben egészségházzá történő átalakítási, bővítési és felújítási munkáinak megvalósulásáról, szakszerűségéről és elfogadhatóságáról című szakvélemény alapján elkészített megkeresést. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Báthory Sándor igazságügyi szakértő által készített a Szakértői vélemény az Egyek, Hunyadi út 48/B. szám alatti korábban meglévő orvosi rendelő 2010.évben egészségházzá történő átalakítási-, bővítési és felújítási munkáinak megvalósulásáról, szakszerűségéről és elfogadhatóságáról című szakvéleményt, a január 26-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének kivonatával együtt megküldi az Ügyészség részére. Képviselő-testülete úgy határozott, felkéri Báthory Sándor igazságügyi szakértőt, hogy árazza be az általa készített a Szakértői vélemény az Egyek, Hunyadi út 48/B. szám alatti korábban meglévő orvosi rendelő 2010.évben egészségházzá történő átalakítási-, bővítési és felújítási munkáinak megvalósulásáról, szakszerűségéről és elfogadhatóságáról című szakvéleményben felsorolt hiányosságokat. haladéktalanul

8 nyilvántartás január 26. napon megtartott Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a mezőőrség elindítása előtt nem határoz meg %-ot a földhasználók hozzájárulására, hanem kéri kezdődjön meg a felmérés és utána döntsön a testület a rendeletalkotásról. A március 29-i ülésen újra tárgyalja a napirendet Képviselő-testület. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy járják körbe az önkormányzati utak mellett lévő fasorokat február 14 és április 1. között, és azoktól, akik bármilyen módon sértik a szerződést, a vegye vissza a területet, és adja át ugyanilyen szerződéses kertek között a szomszédos földterületek gazdáinak, amennyiben igényt tartanak rá. Amennyiben nem tartanak rá igényt, akkor olyan embereknek adja oda a területet, akikről valószínűsíthető, hogy a szerződés szerint fogják a fasor karbantartását elvégezni. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal illetékesei nézzenek utána, hogy az út melletti önkormányzati tulajdonú fasorok gondozására kötött hatályban lévő szerződések felbontására van-e jogszerű lehetőség. Erről a március havi testületi ülésen tájékoztassák a Képviselő-testületet Tardi Kálmán Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a i jelentést elfogadta. 36 Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Egyeki Mentőállomásának működéséről szóló évi tájékoztatóját tudomásul veszi.

9 nyilvántartás január 26. napon megtartott 37 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét nem támogatja. A 10/2009.(II.12.) szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet módosító 1/2012.(I.12) sz. önkormányzati rendeletet hatályban hagyja. 38 Képviselő-testülete a munkaterv módosítását elfogadta az alábbiak szerint: február 15. helyett február 13. a Képviselő-testületi ülés napja - Beszámoló az átruházott hatáskörökről 2013-ban 39 Képviselő-testülete a tűzoltóság Önkormányzati Tűzoltóságként történő működtetéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 40 Képviselő-testülete a Jótékonysági bál a beteg gyermekekért című rendezvény pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 41 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház folyamatban lévő TÁMOP / projektazonosítóval ellátott Közművelődési színterek az egész életen át tartó tanulás szolgálatában Hajdú-Bihar megyében elnevezésű pályázat végrehajtásához szükséges fedezetet, mely Ft az önkormányzat költségvetéséből előlegezze meg, a működési célú hitel terhére

10 nyilvántartás január 26. napon megtartott Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata forint nagyságú felhalmozási célú hitelt vesz fel a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől. Hitelfelvétel célja: Falumegújítás- és fejlesztés Egyeken, EMVA III. tengely A hiteltörlesztéshez 53,39 ha földterület (egyeki 0348 hrsz-ú földterület) a fedezet. Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Egyeki Szöghatár Kft. 40 millió forint nagyságú vissza nem térítendő állami támogatás megelőlegező hitelt vesz fel a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettől. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat kézfizető kezességet vállaljon az Egyeki Szöghatár Kft. által felvett hitel tekintetében. Hitelfelvétel célja: Falumegújítás- és fejlesztés Egyeken, EMVA III. tengely A hiteltörlesztéshez 53,39 ha földterület (egyeki 0348 hrsz-ú földterület és egyeki 5 hrsz-ú, Egyek, Fő tér 5. sz.) a fedezet és engedélyezi a Képviselő-testület, hogy keretbiztosítékot jegyezzenek be az 53,39 ha földterületre 100 Millió Ft. erejéig. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY támogatási kérelmében a költségvetés elfogadása után döntenek Széles Szilvia Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező csatornára (hrsz.: 064/7) történt híd építéséhez abban az esetben adja meg a tulajdonosi hozzájárulást, ha Ferencz Mihály (4069 Egyek, Fő u. 99.) benyújtja az illetékes hatóság nyilatkozatát arról, hogy a híd megépítése nem engedélyköteles. Abban az esetben, ha engedélyköteles, nyújtsa be az illetékes hatóság nyilatkozatát arról, hogy a híd szakszerűen van megépítve, illetve szerezze be a szükséges engedélyt. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja az Egyeki Sportegyesület kérelmét a Farsangi Kupa megszervezésére vonatkozóan. A jövőben az ilyen jellegű kérelmeket csak abban az esetben támogatja, amennyiben a Sportegyesület szervezi a tornákat

11 47 nyilvántartás január 26. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény igazgatója és a Szöghatár Nonprofit Kft. ügyvezetője dolgozzon ki alternatívákat a február havi testületi ülésre az 1 fő biztonsági őr foglalkoztatásának és az intézményi takarítók teljes munkaidős foglalkoztatásának biztosítására Képviselő-testülete úgy határozott hozzájárul, hogy Sándor László (4069 Egyek, Ságvári E. u. 23.) az önkormányzat tulajdonát képező 4069 Egyek, Ságvári E u. 25. szám (hrsz.: 1816) alatti ingatlant karbantartás céljára használja (Kaszálás, parlagfű irtás) díjmentesen. A szerződés időtartama 2012.február 1-től december 31-ig szóljon, és legyen benne, hogy a szerződést az önkormányzat bármikor felmondhatja. Képviselő-testülete a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatási kérelmében a költségvetés elfogadása után dönt Zárt Víg u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás ügye

12 nyilvántartás február 13. napon megtartott 51 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri jelentést elfogadta Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény és a Polgármesteri hivatal dolgozói részére betervezett Ft/fő összeg elsősorban a létszámhiány feltöltésére fordítódjon, a fennmaradó összegre vonatkozóan pedig az intézményvezetők saját hatáskörben vizsgálják meg az egyéb juttatás lehetőségét. A.) Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szükséges létszámot márciusban szándékozza biztosítani az ETKIKI Többcélú Intézmény részére B.)Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri hivatalnál márciusban vizsgálják meg a létszám szükségletet. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fejlesztési célok rangsorának felállítása nélkül egyik fejlesztési kiadás sem valósuljon meg. A rangsort a Képviselő-testület a későbbiekben állítsa fel figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásait Képviselő-testülete a évi költségvetési rendelet 15. számú melléklete szerint az Egyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

13 nyilvántartás február 13. napon megtartott 56 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri Nőklubot keresse annak a lehetőségét, hogy hétfő és vasárnap kivételével a könyvtár nyitva tartása napján tartsa meg rendezvényeit a Könyvtár előterében. 57 Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: Intézményvezetők Szöghatár Kft. 58 Képviselő-testülete a piaci és vásári helypénz díjszabását és a mérlegelési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: Helypénzbeszedő Szöghatár Kft. 59 Képviselő-testülete a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az alábbi kiegészítő javaslatokkal együtt: 60 Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja

14 nyilvántartás február 13. napon megtartott Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 66. (1), valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 2. -a alapján a Polgármesteri hivatal alapító okiratát jóvá hagyja, egyidejűleg a 141/2011. (III.31.) sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. Képviselő-testülete úgy határozott, az óvodatej program indítását támogatja és Ft-ot biztosít a költségvetésben. 63 Képviselő-testülete úgy határozott, a Tűzoltó parancsnok kérelmét támogatja, a Tűzoltóság részére Ft átadott pénzeszközt biztosít a költségvetésben. 64 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Szöghatár Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyhán március 1-től a gyermek élelmezés nyersanyag normájának 10%-al történő emelését, szeptember 1- től pedig további 5 %-al történő emelését és 65 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szöghatár Nonprofit Kft. kérelmét támogatja, részére Ft átadott pénzeszközt biztosít a költségvetésben.

15 nyilvántartás február 13. napon megtartott 66 Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ÉAOP-3.1.2/A-11. jelű, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázati konstrukció keretében. A pályázat tárgya: A Béke utca felújítása Egyeken (járda és parkoló építéssel, csapadékvíz elvezetéssel és zöldterület fejlesztéssel kiegészítve). Miluczky, Bóta Barbara, 67 Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34.. (3) bekezdésében foglaltak alapján Egyek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi kiemelt céljait az alábbiakban határozza meg: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző 68 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Ferencz Mihály Egyek, Fő u. 99. sz. alatti lakos kérelmének helyt ad. A 45/2012.(I.26.) számú Képviselő-testületi határozatát visszavonja. Tulajdonosi hozzájárulását úgy adja meg, hogy kérelmező nyilatkozata szerint, ha a beruházásból bárkinek bármilyen kára, hátránya származik, teljes mértékben vállalja a felelősséget. 69 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Fonyódligeti üdülő ügyében a Dr. Prekub János ügyvéd gazdasági, büntetőjogi szakjogász által készített tájékoztatót tudomásul veszi, pert nem indít a Plusz Tourist Utazási Iroda Kft. (1012 Budapest, Logodi u. 44.), mint volt üzemeltetővel szemben. 70 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közvilágítás tervezésére a MEZEI-VILL Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) árajánlatát fogadja el az alábbi összegekben:

16 71 72 nyilvántartás február 13. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben az Egyek, Erzsébet u. 16. sz. alatt lévő önkormányzati bérlakás fűtési rendszerének meghibásodott szivattyúja még nem került lecserélésre, akkor a cseréről a Szöghatár Nonprofit Kft. gondoskodjon. Amennyiben a szivattyú cseréje megtörtént annak értéke a Polgármesteri Hivatal nevére kiállított számla ellenében kerüljön kifizetésre. Képviselő-testülete a Pausz Sándor által felajánlott 4069 Egyek Hunyadi u. 2, valamint a 4069 Egyek Hunyadi u. 4 sz. alatti ingatlanok tulajdoni viszonyát tekintve úgy határozott, hogy azt követően tárgyalja újra a napirendet, ha minden tulajdonos hozzájárul az ingatlanok megvételre való felajánlásához Képviselő-testülete úgy határozott, támogatja a 112 elnevezésű rendezvény megtartásához március 3-án az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem (4069 Egyek, Fő u. 1.) valamint további rendezvényekhez a Polgármesteri Hivatal (4069 Egyek, Fő u. 3.) házasságkötő terem díjmentes használatba adását.

17 74 zárt 75 zárt 76 zárt nyilvántartás február 14. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 10/2009. (II.12.) rendelet 27.. (1)- (2) bekezdéseiben foglaltak alapján 237 személyt szociális tűzifában részesít. Felhatalmazza a Képviselő-testület a t a fejenkénti mennyiség meghatározására (kb. 1m 3 /fő). Képviselő-testület a szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 10/2009.(II.12.) Önkormányzati rendelet 27.. (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján 29, a 27.. (3) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján 5, a 27.. (3) bekezdés c.) pontjában foglaltak alapján 48, a 27.. (3) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján 6 szociális tűzifa iránti kérelmeket elutasít. Képviselő-testület a szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 10/2009. (II.12.) Önkormányzati rendelet 28.. (5) bekezdésében foglaltak alapján 56, a 28.. (5) bekezdésében foglaltak alapján 4 tűzifa iránti kérelmet forráshiány miatt elutasít. 77 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP /1 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervezéssel kapcsolatos fejlesztési kiadásokra a évi költségvetésben elkülönített forintot a évben befolyt a évi költségvetésben felhalmozási célú pénzmaradványként tervezett - áfa kompenzáció felhasználásával fedezi.,

18 nyilvántartás március 5. napon megtartott 78 Képviselő-testülete az alábbi prioritási sorrendet állította fel a Ft (Áfa kompenzáció) fejlesztési pénzeszköz terhére Ft összegben: 79 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Áfa kompenzációból származó Ft bevételt fejlesztési célokra fordítja. 80 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EU Önerő alapból érkezett Ft összeget hiteltörlesztésre kívánja fordítani Képviselő-testülete úgy határozott, megkéri Berencsi Zoltánné ügyvezetőt, hogy nyújtson részletes tájékoztatást arról, hogy a Remondis Tisza Kft.(5350 Tiszafüred, Húszöles u. 149.) milyen jogszabály alapján alkalmazza az értékvesztést és milyen számítás alapján jött ki a 80 millió Ft-os összeg értékvesztésként. Képviselő-testülete a Nyírerdő Zrt. (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29.) részére Ft-ot az ápolási díj szociális hozzájárulási adójából biztosítja

19 83 nyilvántartás március 5. napon megtartott Képviselő-testülete a KEOP-4.1.0/ Egyek Nagyközség szennyvízkezelése című pályázattal kapcsolatos projekt menedzseri tevékenység ellátására az Opus Team Kft.-t (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) bízza meg bruttó Ft összegben Képviselő-testülete a KEOP-4.1.0/ Egyek Nagyközség szennyvízkezelése című pályázattal kapcsolatos Pr. Kommunikációs feladatok ellátására az Opus Team Kft.-t (4028 Debrecen, Nyíl u. 46.) bízza meg bruttó Ft összegben Képviselő-testülete a Művelődési Ház helyreállításával kapcsolatban állásfoglalást kér a vis maior keret felhasználásának feltételeiről a Belügyminisztériumtól, és ezt követően dönt a kérdésben Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rózsép Kft. (4400 Nyíregyháza Tünde u. 12.) kötbér ügyében 8.G /2011/12. számon hozott I. fokú bírósági döntést megfellebbezi Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ÉAOP-3.1.2/A-11. jelű, Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése című pályázati konstrukció keretében. A pályázat tárgya: A Béke utca felújítása Egyeken (járda és parkoló építéssel, csapadékvíz elvezetéssel és zöldterület fejlesztéssel kiegészítve). Miluczky, Bóta Barbara,

20 88 zárt 89 zárt nyilvántartás március 5. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, 75/2012.(II.14.) számú határozatának D. pontját az alábbiak szerint módosítja: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 10/2009(II.12.) Önkormányzati rendelet 27.. (3) bekezdés d.) pontjában foglaltak alapján személy szociális tűzifa iránti kérelmét elutasítja. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 10/2009 (II.12.) rendelet 27.. (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján szociális tűzifában részesít 25 személyt.

21 nyilvántartás március 29. napon megtartott 90 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a i jelentést elfogadta Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei évi egyszerűsített beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. -ában foglaltak alapján elfogadja. Elrendeli a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámoló közzétételét és felkéri a t, hogy egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek küldje meg. Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szöghatár Kft évi gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést elfogadja , Széles Szilvia ügyvezető ÖNHIKI pályázat benyújtása , 94 Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja., Varga Péter belső ellenőr

22 95 nyilvántartás március 29. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy keressék meg a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárát forrásigénnyel annak érdekében, hogy az ETKIKI Többcélú Intézménynél a törvényben előírt létszámot biztosítani tudják Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a NEM SAJNÁLNI, SEGÍTENI című rendezvényre bruttó Ft-ot biztosít az önkormányzati rendezvényekre tervezett előirányzat terhére. - Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a testvérvárosi kapcsolatok keretén belül az Egyeki és a Radzyni gyerekek üdültetésével kapcsolatos program költségeit az önkormányzati rendezvényekre elkülönített összeg terhére biztosítja ;, Hajduné Holló Katalin, 97 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságot megbízza a évben megrendezendő programok előkészítésével, és a évi költségvetésben az Egyeki Nyár rendezvénysorozatra elkülönített összeg felhasználásának felosztásával. Hajduné Holló Katalin 98 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 78/2012.(III.5.) számú határozatát az alábbi ponttal egészíti ki: 12. Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzésre Ft A fentiekből eredően az ÁFA kompenzációból felhasznált összeg Ft 99 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 4/2012 (III.1) BM rendelet alapján, iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális fejlesztésére. E pályázat tartalmazza: a Fő u. 1 sz. alatti iskolához tartozó sportpálya felújítását, valamint a Fő u. 1 sz. alatti Kistornaterem teljes belső felújítását Bóta Barbara aljegyző

23 nyilvántartás március 29. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a 4/2012 (III.1) BM rendelet alapján, közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására E pályázat tartalmazza: az egyeki rendőrőrs infrastrukturális fejlesztését. Képviselő-testülete az Egyek, Óvoda utca 2. szám alatti Rendőrőrs magastető ráépítésének 4/2012.(III.1.) BM. rendelet szerinti pályázathoz szükséges tervdokumentációk elkészítésére a 4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft-t (4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8.) bízza meg, illetve árajánlatát fogadja el bruttó Ft összegben, az ÁFA kompenzációból származó felhasználási célú hitelkeret terhére. Képviselő-testülete az Egyek, Fő utca 1. szám alatti Móra Ferenc Általános Iskola kézilabda pálya és kistornaterem 4/2012.(III.1.) BM. rendelet szerinti pályázathoz szükséges tervdokumentációk elkészítésére a 4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft-t (4024. Debrecen, Nap utca 5. II/8.) bízza meg, illetve árajánlatát fogadja el bruttó Ft összegben, az ÁFA kompenzációból származó felhasználási célú hitelkeret terhére. Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a környezetvédelmi alap terhére Ft összeget biztosít a facsemeték öntözésére Bóta Barbara aljegyző Bóta Barbara aljegyző Bóta Barbara aljegyző 104 Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vasút úti buszmegálló áthelyezésével kapcsolatban történt intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat 1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat illetve a Község 2012. évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal 1/2009.(II.12.) rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet

Részletesebben

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben