II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett"

Átírás

1 II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1 A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. Jogi forma... 6 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág... 6 B5. Típus/karakter... 6 B6. Egyéb kizáró okok... 6 C. A KIEMELT PROJEKT TARTALMA... 8 C1. Elvárások a projektgazdával szemben a projekt megvalósítása során... 8 C2. Támogatható tevékenységek köre , BIZOTTSÁGI SZAKEMBEREK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE , A KOMPLEX SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI RENDSZER KIALAKÍTÁSA , INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK C3. Nem támogatható tevékenységek köre C4. Elszámolható költségek köre C5. Nem elszámolható költségek köre C6. Illeszkedési előírás C7. Projekt iparági szűkítése C8. Projekt területi szűkítése C9. A projekt megkezdése C10. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C.12 Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A projektterv benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés

3 F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Csatolandó mellékeltek listája F9. Az Útmutató mellékletei

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Jelenleg Magyarországon 460 ezer fő korhatár alatti rokkantsági nyugdíjas él. 800 ezer az összes rokkantsági nyugdíjasok (korhatár alattiak és korhatár felettiek) száma. A legutóbbi népszámlálás adatai alapján közel 600 ezer a magukat fogyatékosnak vallók száma. A megváltozott munkaképességűek és fogyatékosok legális foglalkoztatottsága nem éri el a 10%-ot, míg az EU-ban 30-50% ez az arány. Ugyanakkor magas az illegális foglalkoztatás aránya ebben a körben. A megváltozott munkaképességűek közül 200 ezer fő rendszeres szociális járadékban részesül, míg néhány tízezer az egyéb járadékban részesülők, illetve a foglalkozási rehabilitációban résztvevők száma. A megváltozott munkaképesség, a fogyatékosság és az alacsony foglalkoztatottság csökkenti az egzisztenciális biztonságot (a rokkantsági nyugdíj átlagos havi összege jelenleg: 53 ezer Ft), fokozza az esélyek egyenlőtlenségét. A problémát emellett számos társadalmilag kedvezőtlen jelenség (visszaélések, korrupció, igazságtalanság) övezi. Halaszthatatlan feladat a megváltozott munkaképesség, a rokkantság, a fogyatékosság megelőzését, felszámolását, enyhítését célzó és a nemzetközi tapasztalat alapján megvalósítani képes aktív rehabilitációs ellátások fejlesztése, melynek alapvető feltétele az egészségkárosodást, a fogyatékosságot, a rokkantságot holisztikusan, az egészségi állapot változásával, az egyéni és a környezeti tényezőkkel együtt, értékelni képes szakértői rendszer kialakítása. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a rokkantsági ellátások rendszerének modernizációjához és az orvosi minősítés alapú tevékenységről a komplex minősítési tevékenységre való áttéréshez, valamint az aktív munkaerőpiaci politikák eredményességének, hatékonyságának és hatásosságának javulásához, A2. Részcélok Az ellátórendszerek korszerűsítésének, hatékony működésének alapvető feltétele a szakértői rendszer átalakítása, melyet alkalmassá kell tenni az egészségkárosodások, a megmaradt képességek, a szakmai munkaképesség-változás, a rehabilitálhatóság korszerű szakmai alapokon történő véleményezésére vagy megállapítására, a rehabilitáció irányainak megítélésére. A komplex rehabilitációs rendszer megvalósítása érdekében a humán erőforrások terén ki kell alakítani a korszerű szemléletű, az új szempontú tevékenységnek megfelelően képzett szakértői hálózatot. A program közvetlen célja olyan korszerű szakértői intézet kialakítása, amely 1. egyénenként objektíven, igazságosan képes véleményezni a különböző társadalombiztosítási, foglalkozási, szociális és egyéb ellátásokra való jogosultságokat; 2. új módszereken és eszközökön alapuló vizsgálatokat elvégezve az elveszett képességek mellett kimutatja a megmaradt, a fejleszthető képességeket, melyek alapján; a. véleményezi a rehabilitálhatóságot és rehabilitációs javaslatot készít; 4

5 b. figyelembe veszi a fogyatékossághoz, a megváltozott munkaképességhez, a szociális ellátásokra való rászorultsághoz vezető kontextuális tényezőket; c. képes hatékonyan együttműködni a rehabilitációs és szociális ellátást irányító és megvalósító szervezetekkel (ÁFSZ, FSZH, MÁK, ONYF, rehabilitációs és szociális szolgáltatók). A3. Rendelkezésre álló forrás A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan forint, ( euró) között. A jelen kiírás keretében december 31-ig rendelkezésre álló keretösszeg forint ( euró). A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 25%-a, azaz forint fordítható 2010-ig. A projekt lebonyolítása során az arányosítás módszerét kell alkalmazni. Az arányosítás alapja a 2006-os adatokat alapul véve - az új nyugdíj-megállapítások számának regionális eloszlása (80%-os súllyal) és a korhatár alatti rokkantnyugdíjasok regionális eloszlása (20%-os súllyal). Az arányosítási kulcs 22,3%, ami azt jelenti, hogy minden költség 22,3 %- át (azaz forintot) Közép-Magyarországi Régió keretének terhére kell elszámolni. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott projektek várható száma: 1 db. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen Tervezési felhívás Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) részére (2007. augusztus 15. előtt Országos Orvosszakértői Intézet (OOSZI)) készült. B1. Jogi forma A szervezet központilag felügyelt költségvetési szerv. (KSH 312). B2. Méret Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. B3. Székhely A projekt az ország egész területére kiterjed, a projektgazda székhelye Budapesten van. (1071 Budapest, Damjanich u.48). B4. Iparág Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. B5. Típus/karakter Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. B6. Egyéb kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; amely a támogatás iránti projektterv benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a projektterv szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a projektterv benyújtásakor; amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a projektterv befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt 6

7 Nem támogatható továbbá a projektterv abban az esetben: ha nem kerül bemutatásra, hogy a projektgazda a projektet sikeresen megvalósítani képes projekt menedzsmenttel rendelkezik ha projektgazda nem rendelkezik programirodával ha nem világos a tevékenységek lehatárolása a KMOP, TÁMOP, TIOP tevékenységek és azok költségrendezései között ha nem kerül bemutatásra és nem igazolt a Módszertani Oktatási Központ és a pályázati fejlesztés jelen kiírásban megfogalmazott fejlesztési tartalom fenntarthatósága 7

8 C. A KIEMELT PROJEKT TARTALMA C1. Elvárások a projektgazdával szemben a projekt megvalósítása során - A projektgazdának vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát. A projektmenedzsernek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a humánpolitika, vagy a munkaerő-piaci szolgáltatás, vagy a felnőttképzés, oktatás terén. - A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is a Ktv. betartását figyelembe véve munkaviszony keretében, (mely nem lehet vállalkozói vagy megbízási szerződéses jogviszony) akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a kiemelt projekt előrehaladási jelentéseit /fizetési kérelmeket/ mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!). - A projettervben a projektgazda mutassa be a jelen projekt illeszkedését a as időszakban megvalósítani kívánt fejlesztéshez. - A támogatott projekt javaslat végrehajtása során a kiemelt projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni. - A kiemelt projekt megvalósításakor a projektgazdának megfelelő módon láthatóvá kell tennie, hogy a kiemelt projekt az Európai Unió Strukturális Alapjaiból a Társadalmi Megújulás Operatív Programon keresztül kapott pénzügyi támogatást. - A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a kiemelt projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint a D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén. - A projektgazda mutassa be a projekttervben a képzések tartalmát, szerepét, illetve, hogy mely képzéseket szervezi meg belső képzés keretében és melyeket szervezi ki, valamint a kiszervezett képzések lebonyolításához (amennyiben nem közbeszerzés köteles) mely képzőintézmények szolgáltatásait veszi igénybe. - A projektgazda a jelen projektben kifejlesztett bizottsági rendszerről független értékelést (hatás, és hatékonyságvizsgálatot) készített a jelen kiírás keretében megjelölt projektidőszak végén. - A projektgazda bemutatja a projekttervében, hogy az esélyegyenlőségre milyen módon kerül sor a projekt megvalósulása során, a projektgazda milyen lépéseket kíván tenni a: - nők és férfiak egyenlőségére vonatkozóan - a fogyatékossággal élők és - a roma emberek esélyegyenlősége 8

9 - és a családbarát intézkedések tekintetében. C2. Támogatható tevékenységek köre 1, Bizottsági szakemberek képzése, továbbképzése a komplex rehabilitációs rendszerben foglalkoztatandó szakemberek képzéséhez és továbbképzéséhez szükséges követelmény- és dokumentumrendszer, valamint módszertan elkészítése, továbbá tananyagok fejlesztése, oktatási segédanyagok készítése (a vonatkozó felnőttképzési törvénynek megfelelően); a komplex rehabilitációs rendszerben foglalkoztatandó szakemberek képzését és továbbképzését végző "képzők képzése"; az új szakértői minősítési rendszer kialakításához, fejlesztéséhez, a minősítési rendszer működtetéséhez szükséges képzések kidolgozása, szakemberek képzése, az orvosi, szociális és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások széles körben való nyújtásának megalapozása; a komplex rehabilitációs rendszerben foglalkoztatandó szakemberek képzése és továbbképzése (szervezés és lebonyolítás), a szükségessé váló korrekciók elvégzése. A megvalósítás során a hatályos felnőttképzési törvény szerint kell eljárni! Belső képzés során az ORSZI csak saját munkavállalóit képezheti belső humán erőforrásai igénybevételével. Amennyiben a projektgazda valamely képzést szolgáltatásvásárlással oldja meg, akkor köteles meggyőződni arról, hogy a választott képző intézmény rendelkezik a felnőttképzési törvény szerinti intézményi akkreditációval. 2, A komplex szakértői bizottsági rendszer kialakítása az orvosszakértői területek nagy részét és az egyéb területeket (rehabilitáció, foglalkoztatás, szociális ellátás, képzés, stb.) integráló multidiszciplináris bizottságok létrehozása; a nem orvos szakemberek bevonása a bizottsági munkába, az ehhez szükséges felkészítési rendszer és módszertan kidolgozása; a bizottságok információval történő ellátásának biztosítása; az új bizottsági eljárási rend kialakítása; a szakértő és bizottsági tevékenység minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és működésbe állítása; megbízásos jogviszonyban működő szakértői hálózat kialakítása és működésbe állítása; képességvizsgálati lehetőségek biztosítása a bizottságok számára oktatási célból a regionális és a kirendeltségeken működő bizottsági szakértők munkafeltételeinek szakmai kritériumainak meghatározása; a bizottságok működésbe állítása, a korrekciós mechanizmusok folyamatos érvényesítése; tapasztalatcsere és információs fórumok, kiadványok készítésének támogatása. 9

10 3, Informatikai fejlesztések az országos hatáskörű informatikai fejlesztés koncepciójának kidolgozása; több modulból álló, integrált alkalmazás létrehozása, amely alkalmas az ORSZI-hoz futó megkeresések, információk fogadására (A szoftverfejlesztéshez kapcsolódó szakmai követelmény-rendszer kidolgozása és folyamatos támogatása): - Más szervezet rendszereiből vagy egyéb úton elektronikusan beérkező, valamint az ORSZI-ban elektronikusan tárolt vagy manuálisan rögzített adatok fogadására és tárolására, az adatokhoz való hozzáférések (statikus és dinamikus lekérdezések, elemzések, statisztikák) kezelésére, - a szabályok által meghatározott eljárási rendnek megfelelő ügymenet, vizsgálati eljárás biztosítására és kezelésére számítógépes folyamat-vezérléssel (workflow) támogatva, a végzett vizsgálatok adatrögzítésére, - a bizottsági tevékenységhez szükséges információval történő ellátást, a csoportos munkavégzés számítógépes támogatására, az információ áramlásának biztosítására a bizottság irodája és szakértői között, - a társszervek információs rendszereihez a megvalósítási fázisban elkészítendő részletes rendszerspecifikációban előírt tartalmú és irányú kapcsolódások megvalósítására, - az adatkezelésre és tárolásra a jogszabályok által törvényességi előírások, valamint a részletes rendszerspecifikációban előírt biztonsági előírások teljesítésére, - a karbantartási és üzemeltetési feladatok magas szinten automatizált támogatására. az információs koordinációs mechanizmusok kiépítése; honlapfejlesztés támogatása; A pályázat keretében megvalósuló informatikai rendszer-fejlesztés illeszkedjen a rehabilitációs életút jogszabályban rögzített többi szereplőjének adatbázisához (ÁFSZ, ONYF). Az adatbázis legyen alkalmas a rehabilitációs járadékban részesülők adatait a szervezetek közötti, jogszabály szerinti adatcsere, illetve adatforgalom gördülékeny biztosítására. 4, Infrastrukturális fejlesztés (kizárólag a KMR területén megvalósuló, országos jelentőségű fejlesztések) A módszertani, oktatási központ fejlesztése, bővítése Épületek bérlése, bérlemény-fejlesztés, felújítási munkák, építés keretében az oktatási tevékenységet szolgáló tantermek, oktatóműhelyek, esetlegesen informatikai berendezések elhelyezésének kialakítása; C2.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések - A módszertani tevékenység fejlesztése; - A képzés-továbbképzés feltételeinek kialakítása, a képességvizsgálati lehetőségek fejlesztése, a Módszertani Oktatási Központ bővítése, fejlesztése - Komplex bizottsági rendszer kialakítása (eljárásrendek és útmutatók kidolgozása); - Módszertani szakmai hálózatok kialakításának támogatása; 10

11 - Intézményi, működési és ellátási modellek támogatása a tervezéshez és monitoringhoz; - Módszertani, szakmai képzések megalapozása és fejlesztése, együttműködésben tudásközpontokkal, digitális tananyagok fejlesztése; - Képzők képzése (a Felnőttképzésről szóló 2001 évi CI. Tv. és a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szerint); - Szakértők képzése (a Felnőttképzésről szóló 2001 évi CI. Tv. és a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szerint); - A Módszertani Oktatási Központ épületéhez kötődő tervezési tevékenységek elvégzése, úgymint: épület rekonstrukciós terv, informatikai rendszerterv elkészítése; az oktatáshoz kapcsolódó képességvizsgáló eszközök beszerzése - Szakértői vizsgálatok informatikai rendszerének fejlesztése és bevezetése; - Távoktatási informatikai rendszer fejlesztése és bevezetése; - A soros vizsgálat keretében megváltozott munkaképességűek és a fogyatékosok teljes állományának felülvizsgálata; az új igénylők esetében továbbá lehetőség szerint képességvizsgálatok elvégzése és rehabilitációs javaslat készítése. C3. Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a tervezési felhívás céljaihoz nem illeszkednek. A régiók és kirendeltségek informatikai, illetve eszköz felszerelése, olyan hardver eszközök beszerzése, melyek a TIOP , illetve a KMOP fejlesztési tartalmában szerepelnek C4. Elszámolható költségek köre Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek 1 - az elszámolható költségek maximum 3%-a Képzők kiválasztásához és felkészítéséhez kapcsolódó költségek Szakértők kiválasztásához és felkészítéséhez kapcsolódó oktatási költségek Szakértők képzése és kapcsolódó költségtérítés költsége (útiköltség, ellátás, szállás) Szakértők képzésével kapcsolatos vizsgadíjak A belső képzésekhez kapcsolódó bizonyítvány kiállítás díja Projektmenedzsment bérköltsége és járulékai, (az elszámolható költségek max. 4%-a) Szakmai megvalósítók bérköltsége és járulékai Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) a projektmenedzsment részére Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó kis értékű eszközök Bérleti díjak (A megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak elszámolhatóak, amennyiben az közvetlenül szükséges a projekt megvalósításához, kizárólag a 1 A számvitelről szóló évi C. törvény 47. (4) d) értelmében ezek aktiválása szükséges. 11

12 projekt megvalósításának idejére, azonban a fenntartási kötelezettség az Elszámolható Ktg. Útmutatóban megfogalmazottak szerint a bérleményekre is fennáll.) Eszközbeszerzés (ERFA típusú költség, Lásd. ERFA Elszámolható Költségek Általános Útmutató): Építési költségek (ERFA típusú költség, Lásd. ERFA Elszámolható Költségek Általános Útmutató): kizárólag a Módszertani Oktatási Központ kialakítása érdekében Postai és telekommunikációs (internet) költségek jelen tervezési felhívás keretében megvalósuló projektre arányosított része A támogatás fogadásra nyitott bankszámla számla nyitás és számlavezetés díja Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek az elszámolható költségek maximum 2%-ig A projekthez tartozó felmérések, vizsgálatok, műszaki tervezés Informatikai fejlesztés költségei - tervezés-modellezés, installációrendszerhangolás, programfejlesztés, bevezetési támogatás (tesztelés, adatfeltöltés, rendszerstabilizáció) Digitális tananyagok fejlesztése A felülvizsgálatok szakértői díja Jogi és pénzügyi szolgáltatás és közbeszerzés igénybevétele Szakmai szolgáltatások Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek: A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült és végérvényesen a kedvezményezettet terhelő költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A jelen kiírásban szereplő projekt végrehajtásához feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. A nagyértékű eszközök beszerzése esetében árajánlat minden esetben szükséges. Az elszámolható költségek körében felsorolt egyes költségtípusokról részletesen jelen útmutató 1. számú mellékletét képező ESZA Elszámolható költségek általános útmutató, a 2. számú mellékletét képező ERFA Elszámolható költségek általános útmutató és a 3. sz. mellékletét képező kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció rendelkezik. A projekt keretében lehetőség van az eredeti ESZA alaptól eltérő ERFA alap által támogatott tevekénységi körökbe tartozó tevékenységek költségeinek finanszírozására, az alapok közötti átjárhatóságra. 12

13 A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 25%-a fordítható. C5. Nem elszámolható költségek köre Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, különösen: föld, telek, ingatlan vásárlás; új épületek építése; gépjármű beszerzése kamattartozás kiegyenlítés; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; jutalékok és osztalék, profit kifizetés; épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei (nem a keresztfinanszírozás terhére); visszaigényelhető adók; bírságok, kötbérek és perköltségek; lízing díjak; rezsiköltség; A tervezési felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek. Továbbá különösen nem elszámolható az ESZA illetve az ERFA Elszámolható költségek általános útmutatóban, valamint a költségvetési specifikációban nevesített el nem számolható költségek. C6. Illeszkedési előírás A kiemelt projekttől elvárás, hogy komplementer módon kapcsolódjon a Strukturális Alapok és hazai forrásból finanszírozott, egyéb, hasonló célú vagy kapcsolódó programokhoz. A projekt javaslat keretében megvalósuló informatikai rendszer-fejlesztés illeszkedjen a rehabilitációs életút jogszabályban rögzített többi szereplőjének adatbázisához (ÁFSZ, ONYF). Az adatbázis legyen alkalmas a rehabilitációs járadékban részesülők adatait a szervezetek közötti, jogszabály szerinti adatcsere, illetve adatforgalom gördülékeny biztosítására. A projektgazda mutassa be részletesen (menedzsment összetétele, megvalósítás pontos ütemterve, egyéb kapcsolódási pontok), milyen módon kapcsolódik a projekt a TIOP-3.2.2, - valamint a KMOP-4.1.2/B intézkedésekhez, továbbá a projekt javaslat illeszkedjen a TÁMOP 1.1.1, és a TIOP tervezési felhívások megvalósításához. C7. Projekt iparági szűkítése Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. 13

14 C8. Projekt területi szűkítése Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. C9. A projekt megkezdése Támogatás a projektjavaslat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt előkészítése nem minősül megkezdésnek, így a C4. pontban foglaltaknak megfelelően a projekt befogadását megelőzően felmerült előkészítési költségekre igényelhető támogatás, de ezek elkészítésére irányuló szerződés nem lehet korábbi, mint a projektjavaslat Kormány általi elfogadásáról szóló határozat hatályba lépésének napja. A Projektgazda a beruházást, illetve a fejlesztést a tervezési felhívás közzétételét követően követően saját felelősségére azonnal megkezdheti, de a beruházás megkezdése nincs befolyással a projektjavaslat értékelésére és nem jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Amennyiben a projekt a fentiek alapján a Támogatási Szerződés hatályba lépésének napjáig nem kezdődik meg, a projekt megkezdésének napja a Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja. C10. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 32 hónap áll a rendelkezésére. A pénzügyi elszámolást tartalmazó zárójelentés benyújtásának végső határideje a projekt megvalósításának végét követő 90. nap, de legkésőbb március 31. C11. Fenntartási kötelezettség A projektgazda mutassa be a projekttervében, hogy a fejlesztés fenntarthatóságát 2010-től hogyan kívánja biztosítani. A projektgazda a jelen projekt végén készíttet független értékelővel (közbeszerzés útján nyertes) egy hatás- és hatékonyság-vizsgálatot a es időszakban kidolgozott új típusú bizottsági rendszer első ütemének működéséről. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a beruházás zárásának megvalósításától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a támogatásból felújított vagy átalakított ingatlan és beszerzett eszköz rendeltetésében és az ingatlannal és eszközzel kapcsolatos tulajdonviszonyban változás nem történik, használatában bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a beruházás zárásának megvalósításától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a kötelező és az opcionálisan vállalt szakmai elemet ellátja. A projektgazda vállalja, hogy a projekt keretében megvalósított a bérleményen végzett felújítás üzembe helyezése után 15 évre bérlési kötelezettsége, illetve fenntartási kötelezettsége van, továbbá a projekt időtartama alatt kizárólag a projekt céljaira használja az ingatlant. 14

15 Dokumentumőrzés: A projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megőrzését, nyilvántartását a projektgazdának, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknek legalább december 31-ig biztosítaniuk kell. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a megvásárolt eszköz üzembe helyezését követően minimum 5 évig fenntartja és üzemelteti. C.12 Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Jelen tervezési felhívás keretében elnyert támogatás ugyanarra a fejlesztési tartalomra más támogatással nem kombinálható. A projektgazda tudomásul veszi, hogy amennyiben a projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására Kedvezményezettként jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja. Amennyiben a létrejövő támogatási szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a pályázó Kedvezményezettként jogot szerez, úgy tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. A kifejlesztett tananyagokat, informatikai fejlesztéseket - a mindenkori kutatásfejlesztés eredményeit figyelembe véve - aktualizáltan köteles a projektgazda a projekt fenntartási kötelezettségének idejére a mindenkori célcsoport és a Támogató, illetve a Közreműködő szervezet számára térítésmentesen elérhetővé tenni. A kifejlesztett tananyagokat kereskedelmi célokra felhasználni nem lehet. A projektgazda köteles a kifejlesztett szoftvereket és adatbázist aktualizáltan a projekt fenntartási időszak során a mindenkori rehabilitáció folyamatában jogszabályi kötelezettség alapján résztvevő szervezetek számára térítésmentesen elérhetővé tenni. A kifejlesztett anyagokat kereskedelmi célokra felhasználni nem lehet. 15

16 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A projekt keretében elszámolható költségek részletes listáját a tervezési felhívás mellékletét képező elszámolhatósági útmutató tartalmazza. D3. Támogatás összege A jelen tervezési felhívás keretében nyújtható támogatás mértéke: 4.310, forint. D4. Az önrész összetétele Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. D6. Biztosítékok köre A 281/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 57. -ban foglaltaknak megfelelően a projektgazda azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazást - mint biztosítékot- köteles nyújtani, és erről a projekt adatlap Nyilatkozatok 16. pontjában nyilatkozik. D7. Előleg igénylése A támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, a projektgazda írásbeli kérelme alapján a projekt elindításához előleg biztosítható a támogatási összeg egy átlagos negyedévre jutó összeg maximumáig. Jelen projekt esetében maximum forint engedélyezhető. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja. D8. Egyéb feltételek A projekt nem eredményezhet nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit 16

17 kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni. megbízásos jogviszonyban működő szakértői hálózat kialakítása és működésbe állítása, szakértői szolgáltatások vásárlása költségkategóriába sorolandó; Projektgazda a projektterv elkészítése során bemutatja, hogyan fogja a későbbiekben biztosítani a létrehozott szakértői kör működésének finanszírozását Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Amennyiben a projekt keretében megvalósítandó beszerzések a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartoznak, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a Kbt. elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a kedvezményezett - mint ajánlatkérő - felelős. Az adminisztratív feltételek teljesítéséről a projektgazdának a projekt adatlapban szereplő nyilatkozatlista kitöltésével és aláírásával kell nyilatkoznia. 17

18 E. ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK A projekt javaslat elbírálása a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM PM együttes rendelet ában meghatározott jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. A projektterv elfogadásának és a támogatási szerződés megkötésének feltétele a projekt kiválasztási kritériumainak a Monitoring Bizottság által való elfogadása. Nem támogatható az a projektgazda vagy projektterv, amely a lenti kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg, illetve a támogatás esetén küldött támogató levélben közölt feltételeknek nem tesz eleget a megadott határidőn belül. 1) A projektgazdára vonatkozó jogosultsági kritériumok (A tervezési útmutató B pontja alapján): Kritérium Igazolás módja A projektgazda megfelel a kritériumnak A projektgazda nem felel meg a kritériumnak A projektgazdára nem vonatkoznak a B6 pontban szereplő kizáró okok egyike sem. (Ha igen, a projekt javaslat elutasításra kerül.) A projektgazda a projekt adatlapon szereplő nyilatkozatok minden feltételének megfelel. (Ha nem, a projekt javaslat elutasításra kerül.) Projekt adatlap - a projektgazda nyilatkozata Projekt adatlap - a projektgazda nyilatkozata A projekt megvalósulásának helyszíne Magyarország. (Ha nem, a projekt javaslat elutasításra kerül.) A projekt kezdési időpontja későbbi, mint tervezési felhívás kiadásának időpontja. (Ha nem, hiánypótlás.) A projekt megvalósításának időtartama a tervezési felhívásban megadott időintervallum maximumán belül van. (Ha nem, hiánypótlás.) 18

19 A projekttervet az arra jogosult szervezet nyújtotta be. (Ha nem, a projekt javaslat elutasításra kerül) A projektgazda a projekt adatlap Esélyegyenlőség érvényesítése pontjában legalább 2 szempontot megjelölt. (Ha nem, hiánypótlás.) A projektgazda a projekt adatlap Környezeti fenntarthatóság pontjában kategóriánként legalább 1 szempontot megjelölt. (Ha nem, hiánypótlás.) A projektgazda nem szolgáltatott a projektterv szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot a pályázat benyújtásakor. (Ha nem, a projekt javaslat elutasításra kerül.) Az adatlapban a tájékoztatási követelmények esetében legalább C és D típusú tábla kihelyezése betervezésre került. (Ha nem, hiánypótlás.) Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlapon projektgazda nyilatkozata a 19

20 2) A projektre és a projektgazdára vonatkozó szakmai kritériumok Értékelési szempont A projektgazda környezetének értékelése A projekt gazda értékelése saját helyzetéről és az őt befolyásoló külső környezetről. A pályázó szervezet értékelése Képes-e, illetve milyen feltételekkel képes a feladat megoldására? Megfelelő-e a belső szervezeti stabilitás? Kockázatbecslés készült-e, és az mennyire komplex? A kezelésére adott alternatívák megfelelőnek ítélhetőek-e? A projekt céljának értékelése A projekt hozzájárulása az OP szintű indikátorok teljesüléséhez. A projektnek milyen közvetlen és közvetett hatásai lesznek? Szakmai értékelés A szakértői alkalmasság kritériumrendszerének megfelelőssége A módszertani oktatási központ, mint fejlesztési cél megfelelően definiált. A bizottsági rendszer szakmai tartalma megfelelően definiált. A bizottsági rendszer megvalósíthatósága megalapozott és igazolt. Az informatikai fejlesztés jól definiált, alkalmas a megjelölt cél kiszolgálására A módszertani oktatási központ és a bizottsági rendszer koherenciája egymással és az informatikai rendszerrel biztosított. A kitűzött célok megvalósíthatóak a meghatározott feladatok teljesítése által. Erőforrások A projekt végrehajtása szempontjából mennyire megfelelőek a projekt gazda erőforrásai (beleértve az emberi erőforrások és egyéb szükséges feltételek rendelkezésre állását)? Releváns tapasztalat, tudás, készségek és képesítés megléte a Megfelel/Nem felel meg/részben megfelel Adatlap Projekt adatlap 4.2 pont Megvalósíthatósági tanulmány Projekt adatlap 4.1 és pontok Megvalósíthatósági tanulmány Projekt adatlap 5.1 és 5.2 pont Megvalósíthatósági tanulmány Projekt adatlap 5.3 és 5.4 pont Megvalósíthatósági tanulmány Projekt adatlap pont Megvalósíthatósági tanulmány 20

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1 A projekt

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁM-OP-2008-3.1.8/08 A kiemelt projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató Alapvető információk Jelen állapot szerint az Új Széchenyi Terv (továbbiakban az ÚSZT) projektjei az előkészítés és a szerződéskötés fázisában vannak (4/2011.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című tervezési felhíváshoz Kódszám: TAMOP-2.3.2-09/1

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Kódszám: TÁMOP-1.1.1/08/1 A

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-1.1.4-11/1

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/1 A projektek az Európai

Részletesebben

TIOP és KMOP-4.2.1/A

TIOP és KMOP-4.2.1/A TIOP- 3.2.1 és KMOP-4.2.1/A Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremetése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével c. tervezési felhívásához Kiemelt

Részletesebben

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring Nagy Ildikó Költségvetés forrásai A HEFOP program teljes költségvetése ~ 191,3 Md Ft (750,4 millió ) EU forrás 75% ~ 143,5 Md

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei. Digitális kompetencia-fejlesztés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei. Digitális kompetencia-fejlesztés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Digitális kompetencia-fejlesztés Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/3 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-08/2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A VIII. kerületben szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytató egységek támogatására 1 TARTALOM A PÁLYÁZAT CÉLJA... 3 A

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP-1.2.9-16 A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására Kódszám: TÁMOP - 3.2.1.B-09/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A TÁMOP-6.1-2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz

ELŐTERJESZTÉS A TÁMOP-6.1-2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz ELŐTERJESZTÉS A TÁMOP-6.1-2/11/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázathoz Tisztelt Képviselő-testület! A. Répcelak város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. 2. komponens Kódszám: TÁMOP 5.1.3.-09/2

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben