Szakmai Program. Hatályos: naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető"

Átírás

1 Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út Intézményvezető: 70/ Gazdasági iroda: 70/ Szakmai Program Hatályos: naptól Készítette: Szepes Péter intézményvezető Jóváhagyta: ügyvezető igazgató (fenntartó képviseletében)

2 Tartalom Bevezetés, alapadatok A szolgáltatás célja, feladata A szolgáltatás célja A szolgáltatás feladata A Szakmai Program megvalósulásának, eredményességének szerepe A megvalósítani kívánt program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Más intézményekkel való együttműködés módja Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége Fizikai ellátás Egészségügyi ellátás Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás Érdekvédelem, szociális ügyintézés Értékmegőrzés Gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Az ellátás igénybevételének módja Az intézményi elhelyezés iránti kérelem Előgondozás Intézményi elhelyezés Térítési díj Költőpénz A szolgáltatásról szóló tájékoztatás és az intézménnyel történő kapcsolattartás módjai Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az ellátottak jogainak védelme A személyes gondoskodást végzők jogai ZÁRADÉK A Szakmai Program mellékletei: oldal

3 Bevezetés, alapadatok A Kőbányai Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház nem állami fenntartású, bentlakásos, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. Működésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt.), illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7) SzCsM rendeletben (továbbiakban Rendelet) foglaltak az irányadók. Magyarország új Alaptörvénye értelmében, a XIX. cikk (1) bekezdése szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár a törvényben meghatározott támogatásra jogosult. A (2) bekezdés alapján Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. Intézményi ellátás megnevezése: Időskorúak Gondozóháza Székhelye: 1106 Budapest, X.kerület, Jászberényi út Telefonszáma: 30/ , 30/ Intézményvezető: Szepes Péter Telefonos elérhetősége: 70/ Működés megkezdésének időpontja: Fenntartó megnevezése: Szumánber 24 Nonprofit Kft. Fenntartó székhelye: 1106 Budapest, X. kerület, Jászberényi út Ügyvezető igazgatók: Szumper Gábor és Nyúl József Telefonos elérhetőségük: 30/ , 30/ Üzemeltető: Szumper és Társa Építőipari Kft Üzemeltető székhelye: 1106 Budapest, X. kerület, Jászberényi út Az intézmény ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe Intézmény jogállása: részben önállóan gazdálkodó szerv Engedélyezett férőhelyek száma: 80 fő 3. oldal

4 Felügyeleti szerv: Magyar Államkincstár, Budapest Fővárosi Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gazdálkodás: a Fenntartó által jóváhagyott költségvetés szerint Anyagi forrás: állami normatíva, térítési díj, fenntartói kiegészítés A Szakmai Program hatálya: 1. területi: az intézmény egész területe 2. személyi: kiterjed az intézmény által ellátottakra, hozzátartozójukra, gondnokukra, az intézményi dolgozókra, a szolgáltatások biztosításának közreműködésében résztvevő személyekre 3. időbeli: jóváhagyás napjától Filozófiánk: Az emberiség létezése óta foglalkoznunk kell az idős-gondozással. Napjainkban egyre inkább fokozódó problémává válik a velük való megfelelő törődés megoldása. Gondozásuk alapvetően két okból került előtérbe. Egyrészt a népesség elöregedési mutatói jelzik a kérdés sürgető jellegét, másrészt pedig abban a században élünk, ahol a megélhetés biztosítása érdekében, mindenki az aktív keresők táborához próbál csatlakozni, így nem marad, aki képes az idősebb korosztály, illetve az arra rászorulók ellátásáról, adott időszakban gondoskodni. Ez indokolja az Időskorúak Gondozóházának létezését és erősíti a szociális szférában dolgozók elhivatottságát. 1. A szolgáltatás célja, feladata 1.1. A szolgáltatás célja Az intézmény azt a célt tűzte maga elé, hogy az állami feladatokat átvállalva, folyamatos, adott ideig tartó ápolásban-gondozásban részesítse a nála elhelyezetteket, minél magasabb színvonalon próbálja kielégíteni igényeiket, az egyenlő bánásmód szellemében, egyben megvalósítva a család tehermentesítését. Legfőbb törekvésünk egy nyugodt, családias jellegű, teljes körű ellátás biztosítása mindazoknak, akiknek gondozása csak intézményi keretek között oldható meg. 4. oldal

5 Feladatainkat az emberi tisztelet és tolerancia szem előtt tartásával végezzük. Leendő lakóink önálló életvitelre nem, vagy csak részben, segítséggel képesek. Színvonalas ellátásuk megvalósítását olyan környezet biztosítja, mely lehetőséget kínál önállóságuk bizonyos megtartására, fejlesztésére, kiszolgáltatottságuk csökkentésére, állapotrosszabbodásuk elkerülésére, és/vagy mértékének csökkentésére. A szociális és egészségügyi helyzetük változásai miatt, személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtunk az arra rászorulók részére, intézményi szakszerű ellátással és gondozással, napi 24 órában. Az időskorúak gondozóházában ellátott személyek egy adott időre kiszakadnak megszokott környezetükből, ezért szolgáltatásunk célja, hogy az idős korban bekövetkező egészségügyi és mentális változások könnyebben elviselhetővé váljanak gondozottaink és családtagjaik számára egyaránt. A Szolgáltató egy átmeneti gondozóházzal próbál enyhíteni a felmerülő szociális problémákon. Cél, egy olyan intézmény működtetése, szolgáltatások megszervezése, mely a fentiek megvalósítását szolgálja A szolgáltatás feladata Az intézményben élők számára biztosított az átmeneti (maximum 1+1 évig tartó) lakhatás, napi háromszori étkezés, szükség szerinti ruházat, textília és azok tisztítása, a fizikai és mentális egészségromlás csökkentése, egészségügyi ellátás, az aktivitás megőrzése, amely a szellemi leépülést megakadályozza. Kiemelt feladat az idős emberek életkedvének megőrzése, amelyet a gondoskodás minőségével és programok biztosításával tudunk elérni A Szakmai Program megvalósulásának, eredményességének szerepe Elsődleges szociálpolitikai cél az állampolgárok védelme a szociális kockázatokkal szemben. A szociális védelem magában foglal minden olyan ellátási és szolgáltatási formát, mely olyan élethelyzet feloldását, hatásának enyhítését szolgálja, melyből az egyén nagy valószínűséggel önmaga vagy mások segítsége nélkül nem tud kijutni. 5. oldal

6 Gondozóházunk e rendszernek az egyik aktív, természetbeni eszköze. Szolgáltatásainkkal támogatni igyekszünk a társadalomba történő integrációt és színesítjük Kőbánya arculatát. Kiemelkedő szerepet kap az ellátandók szociális és mentális szükségleteinek feltárása, közvetítése, megoldása, a családok támogatása, az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállítása. Az intézmény nem csupán a szükségletek kielégítésében jeleskedne, hanem az idős személy életformáját, magatartási szokásait is igyekszik befolyásolni. Hétköznapi tapasztalat, hogy a megbetegedések gyakorisága az életkor előrehaladtával növekszik, ezért gyakrabban szorulnak segítségre fizikális, mentális, egészségügyi téren egyaránt. A növekvő szociális problémák nagy kihívást jelentenek a társadalomnak és a családnak is. Mindezek alapján a Gondozóház szerves része - a szociális feladatokon túl - a prevenciót szolgáló hálózatnak is. Egy 2013 év végi felmérés szerint a magyar népesség az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent, 2012-ben mintegy fővel volt alacsonyabb a népességszám a korábbi évekhez képest. A kimutatásból az is megtudható, hogy minden tizedik ember 70 év feletti. E folyamatok, a népességcsökkenés és az elöregedés, meghatározó hatással vannak a társadalomra és visszafordíthatatlan erővel halad előre. A szociológus elemzők szerint a fogyó népességű, elöregedő, ezért dinamikáját vesztett társadalmunkban folyamatosan háttérbe szorul a hagyományos család. Többek között ez hívja életre a minél több ilyen jellegű Gondozóház működtetését, ahol a dolgozók képesek valamilyen szinten pótolni a hiányos családfunkciót, összekovácsoló és szemléletváltoztató módon, ugyanakkor komfortos, megfelelő ellátást nyújt az idős, vagy beteg emberek számára A megvalósítani kívánt program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása A megvalósítandó program a kitűzött célok megvalósítását szolgálja. A Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház működtetését indokolja az idős emberek életkorának 6. oldal

7 meghosszabbodása és az ezzel együtt járó egészségi, mentális, fizikai állapot gyengülése, a gyakrabban előforduló kórházi kezelések, majd az ezt követő kórházi rehabilitáció hiánya. A családok munkahely megtartása miatt nehezen valósítható meg az idős, beteg családtagok átmeneti gondozása, ápolása. Nyolcvan férőhelyes Gondozóházunkban az elhelyezés két szinten történik, ahol lakóink ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. Minden emeleten rendelkezünk egy nővérszobával, közösségi helyiséggel, vizes blokkokkal és mozgáskorlátozottak részére alkalmas fürdőszobákkal. Betegszoba az első emeleten került kialakításra. A magasföldszinti részen található az intézmény ebédlője, tálalókonyhája, társalgó, orvosi szoba, irodahelyiségek, személyzeti öltözők, zuhanyzók, raktárszobák, mosoda és szárítóhelyiség. Az átmeneti otthon feladata, a folyamatos gondozáson túl: a biztonság nyújtása, társtalanság megszüntetése, a kórházi kezelést követő rehabilitációs időszak elősegítése, lelki támogatás, a közösségi élet megteremtése azok számára, akik erre saját erőből nem képesek, átmenetileg a családjuk tehermentesítésére van szükség, ezért időleges megoldást nyújt az intézményi elhelyezés. A szolgáltatások tartalma biztosítja az igénybe vevő személy számára nyújtott olyan segítséget, mely a szociális, testi és lelki állapotának megfelelő, egyéni bánásmód keretében, a hiányzó vagy korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítását szolgálja. Az intézmény a szükségleteknek megfelelően, személyre szabott, differenciált szakmai munkával látja el ezeket a feladatokat. A mindennapi munka középpontjában a gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteinek kielégítése, a lelki egészség biztosítása, ezzel a nyugodt, békés öregkor megteremtése áll. 7. oldal

8 Egyéb szolgáltatásként, külön díjazás ellenében mely a lakót terhelik fodrász, manikűr, pedikűr, masszázs, kávéautomata vehető igénybe, melyekkel komfortérzetüket kívánjuk növelni Más intézményekkel való együttműködés módja A hatékony működés alapja a személyes kapcsolat kiépítése. Különböző szakemberek a maguk területén ellátva feladataikat, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva és azt kiegészítve dolgoznak a közös cél érdekében. Intézményünk folyamatos kapcsolatot kíván fenntartani: az illetékes szakhatóságokkal: o Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal (1056 Budapest, Váci u ) o Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (1071 Budapest, Damjanich u. 48.) o Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) o Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Népegészségügyi Intézet (1107 Budapest, Fokos u. 5-7.) o Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (1081 Budapest, Dologház u. 3.) o Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósággal (1139 Budapest, Váci út 71.) Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (1081 Budapest, Fiumei út 19./a) Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv (1139 Budapest, Teve u. 1/A-C.) Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (1106 Budapest, Maglódi út ) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (1134 Budapest, Tüzér u. 33.) Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete (7621 Pécs, Jókai u. 1.) 8. oldal

9 az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (1075 Budapest, Madách tér 3-4.) által kirendelt ellátottjogi képviselővel más szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, szociális munkásokkal, oktatási intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal és magánszemélyekkel. Az együttműködés formáját jelenthetik az esetmegbeszélések, közös programok, rendezvények, oda-vissza működő közvetlen segítségnyújtás, pályázatok, tájékoztatók, előadások, személyes találkozók. Fentiek közül, kiemelendő a szakmaközi együttműködés, vagyis az egyes szakemberek kooperációja, mely nem csak a feladatok megvalósítását segíti elő, hanem lehetőséget biztosít egy adott kérdés más szemszögből való megközelítésére, hiányos vagy újszerű ismeretek elsajátítására, egyes elméleti anyagok gyakorlatba való áthelyezésére. Ennek módjai lehetnek a folyamatos esetbemutatók, képzések, továbbképzések, szakmai napok, értekezletek, konferenciák. 2. Az ellátandó célcsoport jellemzői Az intézmény ellátottjai Magyarország közigazgatási területéről érkező azon férfi és női időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni, vagy akikről családjuk átmenetileg nem tud gondoskodni. Az otthonba történő elhelyezés további feltétele, hogy az érintett személy nem szenved pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségben. Az intézményben az enyhe ill. középsúlyos demenciával küzdő idősek gondozására van lehetőség. A kétágyas szobákban házastársak gondozását is tudjuk vállalni. Gondozóházi ellátásra legfeljebb 1 évig kerülhet sor. A határidő elteltét megelőzően egy hónappal az intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e. 9. oldal

10 Ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője, az intézmény orvosának javaslatára, az ellátás időtartamát további 1 évvel meghosszabbíthatja. Ha az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni, a megfelelő intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről az intézmény vezetője tájékoztatást ad. Az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást igénybe vevő ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani. 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége Az intézmény az Szt (1) bek. értelmében az ellátottak részére teljes körű ellátást nyújt. A Piroska-Liget Átmeneti Gondozóházban a napi 24 órás szolgálatot, a gondozási tevékenységet fizikai, egészségügyi, pszichés, mentálhigiénés ellátást, foglalkoztatást, érdekvédelmet, szociális ügyintézést szakképzett dolgozók és segítőik végzik. Feladataink megvalósítását olyan környezetben biztosítjuk, amely a személyiség tiszteletben tartása mellett aktivitásra, önálló kezdeményezésekre lehetőséget biztosító közeg. Az intézmény szakmai programjának kialakításában, valamint a gondozók munkájának meghatározásában, irányításában elsődleges szempont, hogy az idős korból eredő speciális igényeknek, minél magasabb szinten eleget tudjunk tenni Fizikai ellátás Kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, személyi higiéné meglétére, ruházat tisztán tartására, valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására. Környezeti jellemzők: A Gondozóház Kőbánya-felső vasútállomás közelében található, mind tömegközlekedéssel, mind gépjárművel egyaránt jól megközelíthető. 10. oldal

11 Az intézmény az ellátottakat otthonosan kialakított és berendezett ágyas szobákban, a lakók egészségi állapotának és életkorának megfelelő módon helyezi el. Közös női és férfi zuhanyzó áll az ellátottak rendelkezésére. Az intézmény akadálymentes, mozgáskorlátozottak számára kialakított WC, illetve zuhanyzó is található benne. A gondozóház biztosítja a lakók által használt szobákban az életvitelszerű, folyamatos tartózkodást, az évszaknak megfelelő fűtést, a világítást, valamint a meleg vízzel való ellátást. Tekintettel ellátottjaink mentális, fizikális állapotára, illetve az együttélés során felmerülő konfliktushelyzetekre, állapotrosszabbodásra, az intézmény nem egy konkrét szobára köt megállapodást a lakóval. A körülmények figyelembevételével igyekszünk megtalálni a legoptimálisabb elhelyezést. Döntési szempont lehet a már közös szobában élők kialakult szokásrendszere, kommunikációs képességeik, készségeik. Lehetőséget biztosítunk egyik szobából a másikba való átköltözésre, összeférhetetlenség esetén szétköltözésre. A lakók számára folyamatosan rendelkezésre áll az intézmény többi közösségi helyisége: ebédlő, társalgó, valamint az intézményhez tartozó kis zöldövezet, amely a szabadtérben töltött idő eltöltését szolgálja. A lakók biztonságáról az intézmény az alábbiak szerint gondoskodik: az intézmény területére egy éjjel-nappali, sorompóval rendelkező portaszolgálaton keresztül lehet bejutni, így illetéktelen személyek nem léphetnek be az Otthon dolgozói folyamatos munkarendben dolgoznak, ezért a lakók sosem maradnak személyes gondoskodás, illetőleg ellátás nélkül a tűzvédelem érdekében az épület tűzjelzővel felszerelt Humán erőforrás biztosítottsága: Intézményünk a Rendelet 3. számú melléklete által előírt szakképesítéssel rendelkező munkatársakkal látja el feladatát, min. 80 %-os szakképesítési aránnyal. A szakmai minimum létszám a Rendelet 2. számú melléklete alapján került megállapításra. 11. oldal

12 Ez alapján intézményünk létszáma az alábbiak szerint alakul: 1 fő intézményvezetőt okleveles teológus végzettséggel, szociális szakvizsgával 1 fő vezető ápolót felsőfokú OKJ-s egészségügyi szakképesítéssel 13 fő ápoló/gondozót szociális gondozó és ápoló (OKJ 33), általános ápoló és asszisztens, gyógytornász-fizioterapeuta vagy diplomás ápoló szakképesítéssel 2 fő mentálhigiénés munkatársat okleveles teológus ill. szociális munkás felsőfokú végzettséggel 1 fő gazdasági ügyintézőt közgazdász (emberi erőforrás szak) végzettséggel 1 fő gazdasági asszisztenst érettségivel 2 fő konyhai kisegítő-mosónőt 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező személyeket kíván foglalkoztatni. Személyi higiéné: Az intézmény külső és belső környezetét tekintve, törekszünk a tisztaságra, rendre és a kötelező higiénés előírások, követelmények betartására, betartatására. A személyi és környezeti higiéné megőrzése a lakók és a dolgozók közös érdeke. A gondozóház dolgozóinak feladata,- az intézményvezető irányítása és ellenőrzése mellett - a környezet tisztaságának fenntartása, a szükséges takarítási munkák elvégzése. Törekedni kell arra, hogy minden ellátást igénybe vevő környezetének tisztán tartásában képességeihez mérten részt vegyen. A takarítási feladatokat az üzemeltető cég látja el. A segítségre szorulók, ágyhoz kötött ellátottak személyi higiénére a gondozók folyamatosan figyelnek. A napi tisztálkodás és a heti fürdés koordinált fürdetési rend alapján történik. A tisztálkodáshoz szükséges legalapvetőbb szereket az intézmény térítésmentesen biztosítja. Ezek: szappan, sampon, tusfürdő, borotva, borotvahab, arcszesz, WC papír, papír zsebkendő. Intézményünkben a pedikűrt, masszázst és a fodrászati teendőket külön díjazás ellenében, mely a lakót terheli külső szakemberek látják el. 12. oldal

13 Ruházat és textília: A Rendelet értelmében az ellátott saját ruházatát és textíliáját használja, ezzel is segítve az otthonosság érzésének fennmaradását. Tisztításukról, javításukról az intézményben gondoskodunk. A tisztításért külön díjat nem számolunk fel, a szolgáltatás költsége benne foglaltatik a térítési díjban. Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt - szükség szerint más lábbelit - tartalmaz. A felsorolt ruházat összetételéről, mennyiségéről az intézmény vezetője dönt. Az ellátást igénybe vevőnek nem szükséges az intézmény által biztosított ruházatot használni, azonban saját ruházatának elhasználódása esetén is csak a fent felsorolt ruházati ellátást igényelheti. Az intézmény vezetője az ellátást igénybe vevő szükségletei, valamint a ruházat elhasználódásának figyelembevételével gondoskodik az említett ruházat beszerzéséről, illetve cseréjéről. Az Otthon a textíliával való ellátást, valamint a személyi higiénia biztosítását ellátottanként két váltás ágyneművel, valamint ezek szükség szerinti cseréjével biztosítja. Az intézmény vegytisztítást nem tud vállalni, a vegyileg tisztítandó ruhákat a lakók saját költségükön tisztíttathatják. Amennyiben a hozzátartozó a tájékoztatás ellenére, a Házirend ruházattal való ellátásra vonatkozó részét nem tartja tiszteletben, s hazaviszi mosatásra a ruhaneműket- az intézmény ebben az esetben nem tud korrekt módon felelősséget vállalni meglétéért. A ruházat kisebb javítási szükségletét az Otthon térítésmentesen biztosítja. A személyes használatra kiadott ruházatot az egyéni leltárívre vezetjük rá. Ágyneműcsere kéthetente, illetve szükség esetén azonnal történik. A beszennyeződött ruházatot szennyes-tárolókban gyűjtjük. 13. oldal

14 Étkeztetés, étkezés: Az intézmény gondoskodik az ellátottak napi háromszori étkezéséről, mely tartalmazza a napi meleg ebédet és a heti min. háromszori meleg vacsorát. Az orvos előírásainak megfelelő étkezést, szükség szerint diétás, valamint pépes étrendet állítunk össze ill. biztosítunk. Intézményünk melegítőkonyhával rendelkezik, a vonatkozó szakhatósági előírásoknak megfelelően. Az étkezést az ellátottak életkori sajátosságainak és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk, szerződéses konyhaszolgálattól. Étkezés időpontjai: Reggeli: óra között Ebéd: óra között Vacsora: óra között A fent meghatározott időpontokon túl a megjelölt helyeken étkezni csak igazolt távollét esetén, vagy csak külön kérésre lehet- igazodva az intézményben folyó munkához. Fennjáró ellátottaink az intézmény ebédlőjében, illetve a szinteken található étkezőkben, kulturált körülmények között fogyaszthatják el az ételeket. Fekvő betegeink részére az ápolók a szobájukba viszik az ételt és segítenek az étkezésben. Ételmaradékot csak adott helyen és az e célra rendszeresített edényben lehet elhelyezni, melyet kizárólagosan az intézménnyel megállapodott személy jogosult elszállítani. A hozzátartozóknak és a látogatóknak lehetőségük van élelmiszereket behozni az intézménybe. Élelmiszert csak a szolgálatban lévő gondozó tudtával lehet behozni, a lakó számára itt hagyni. Az ellátottaknál csak olyan élelmiszerek lehetnek, amelyek hűtést nem igényelnek és a szavatossági idejük is megfelelő. A hűtést igénylő élelmiszereket névvel ellátott műanyag dobozokban kell elhelyezni az intézményi hűtőszekrényben. A hozzátartozók/gondnokok által vásárolt vagy csomagban küldött élelmiszerek külön, szabályozott keretek között kerülnek átvételre és kiosztásra. 14. oldal

15 3.2. Egészségügyi ellátás Egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról, orvosi ellátásról, szükség szerinti alapápolásról. Ennek keretében: gyógyszerezésről, a folyadékpótlásról, a hely és helyzetváltoztatásról, a kontinenciában való segítségnyújtásról, szakorvosi illetve sürgősségi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutásról, a Rendeletben meghatározott gyógyszerellátásról. Szerződéses intézményi orvosunk heti négy órában megállapodás szerint - biztosítja az ellátottak rendszeres orvosi ellenőrzését, receptek felírását, orvosi tanácsadást, szűrővizsgálatokat, szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást. Az egészségügyi ellátás céljára egy orvosi szoba áll rendelkezésre. A rendelési idő az orvosi szoba ajtaján kerül kifüggesztésre. Az ellátottak, a nap 24 órájában, folyamatos munkarendben, szakképzett ápolók/gondozók segítségével élik életüket. Az ellátás személyre szabott, a meglévő önellátási képességek megőrzésére épül. A gondozóházban műszakonként, az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról, illetve a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről,- sorszámozott, hitelesített Átadónaplót kell vezetni a szolgálatban lévő gondozónak. A szakorvosi ellátásokat és a kórházi kezeléseket elsősorban a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben (X. ker., 1106 Budapest, Maglódi út ) biztosítjuk ellátottaink számára. Rendszeresen érdeklődünk a kórházba került ellátottak állapota felől, valamint szükség esetén gondoskodunk személyes szükségleteikről, gyógyszereikről. Az intézménynek készleten kell tartania a Rendelet 52. (2) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget (a továbbiakban: eseti gyógyszerkészlet). Az intézmény az ellátásban részesülők rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelő, a (3) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerekhez (a továbbiakban: rendszeres gyógyszerkészlet) való hozzájutást biztosítja, ennek keretében gondoskodik különösen a gyógyszerek ellátottak részére történő beszerzéséről és haladéktalan hozzáférhetővé tételéről. A rendszeres 15. oldal

16 gyógyszerkészletet havonta az intézmény vezető ápolója állítja össze az intézményi orvos javaslata alapján, ennek során figyelembe vesszük az ellátást igénybe vevők egészségi állapotát. Az eseti- és rendszeres gyógyszerkészletbe tartozó gyógyszereket, továbbá az injekcióval, infúzióval történő ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz szükséges kötszereket, valamint a szűrővizsgálatokhoz szükséges reagenseket, indikátorcsíkokat (a továbbiakban: alapgyógyszerkészlet) az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési díj terhére) - ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj költségét is - biztosítjuk. A meghatározott gyógyszercsoportok alapján összeállított alapgyógyszerek köréről az intézmény pontos tájékoztatást ad. Ezen túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerigények költségét a külön jogszabályban foglaltak szerint az ellátott személy viseli. Az ellátásban részesülő személy részére a gyógyszerfelhasználást a Rendelet 9. számú melléklete szerinti nyilvántartó lapon vezetjük. A dokumentáció vezetésére, kezelésére az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 24., a rendelkezései az irányadóak. Az Alap-gyógyszerlista a Házirend mellékletét képezi, nyilvánosan elolvasható. Az intézmény vállalja a vényre felírt test-távoli, valamint a testközeli gyógyászati segédeszközöknek az ellátott költségén történő beszerzését. Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását az intézmény vezetője szervezi. Az ennek keretében végzendő feladatokat részletesen, "Az ellátottak halálesetére szóló szabályzat" tartalmazza. Az Otthon gondoskodik az elhunyt: elkülönítéséről, végtisztességre való felkészítéséről, a törvényes képviselő, valamint a nyilvántartásban szereplő hozzátartozó értesítéséről, ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásról. 16. oldal

17 3.3. Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás A Gondozóház feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról, ennek keretében biztosítja: a személyre szabott bánásmódot konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélést a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit az ellátott családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását intézményi programokba való bevonását intézményen belüli társas kapcsolatok kialakulását és működését a hitélet gyakorlásának alapvető feltételeit a gondozási tervben foglaltak megvalósítását A mentálhigiénés ellátás elsődleges feladata az intézménybe való beilleszkedés elősegítése, az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Az ellátást igénybe vevő testi lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése, valamint a meglévő képességeinek szinten tartása, fejlesztése, lelki harmónia, elégedettség kialakulása. Célja, hogy preventív módon az idős embert ki tudja mozdítani az izolálódás, az introvertáltság és a mások iránti közöny állapotának alakulásából. Ennek érdekében a mentálhigiénés szakember rendszeresen szervez programokat, hogy az idősek hétköznapjait változatosabbá, színesebbé tegye, a bentlakókat közösséggé formálja. Az intézmény gondoskodik könyvekről, igény szerint felolvasást tart, bevonva az aktívabb lakókat. Megteremtettük a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének feltételeit: rendelkezésre állnak közösségi helyiségek, melyek biztosítják a tévénézés lehetőségét, filmvetítést, rádió-, zenehallgatást, olvasást, beszélgetéseket. A szellemi aktivitást, az érdeklődés ébren tartását, a rendszeresen tartott csoportfoglalkozások keretében biztosítjuk: ismeretterjesztő események, játékok, vetélkedők, sütemények készítése, teadélután, torna. A programok kialakításában az ellátottak is tevékenyen részt vesznek. 17. oldal

18 Amennyiben a lakók igénylik, szervezünk múzeumlátogatásokat, kirándulásokat. Köszöntjük a név- és születésnapos lakóinkat. Részt vehetnek más intézmények által szervezett rendezvényeken, karácsonyi előadásokon. Évente felmérjük az igénybe vevők mentális állapotát, egy négyszemközt zajló egyéni terápiás foglalkozás keretén belül, melynek célja az állapotváltozás mérése. Az adott év programjai az intézmény éves, valamint havi lebontású Foglalkoztatási tervében jelennek meg. Az intézmény alkalmas arra, hogy az ellátott látogatókat fogadjon. Az intézmény látogatási ideje: óráig, mely időtartam alatt a látogatókra is vonatkoznak a Házirendben foglaltak. Ennek megsértése esetén: figyelmeztetjük az intézményi normák betartására távozásra szólítjuk fel korlátozzuk/megtiltjuk látogatását Intézményünkben - személyes igény szerint - egyéni és csoportos vallásgyakorlásra is nyílik lehetőség, mely szintén nagymértékben hozzájárul az idős ellátottak mentális állapotának szinten tartásához. A földszinti társalgóban imasarok áll rendelkezésre. Igény esetén mentálhigiénés munkatársunk gondoskodik lelkipásztorról, intézményen belüli istentiszteletek megszervezéséről, illetve segít megszervezni a lakó eljuttatását gyülekezeti alkalmakra Érdekvédelem, szociális ügyintézés Az ellátott érdekeinek védelmét a vonatkozó jogszabályok valamint a Házirend és az Ellátottjogi képviselő biztosítja. Az intézményben érdek-képviseleti fórum nem működik. A Házirendet az intézményben jól látható helyre kell kifüggeszteni, hogy a jogosultak, hozzátartozók/gondnokok és dolgozók számára bármikor hozzáférhető legyen. 18. oldal

19 A Gondozóházban szintén jól látható helyen, hirdetőtáblán tájékoztatjuk az ellátottakat az Ellátottjogi képviselő általi segítségadás lehetőségéről, fogadóidejéről, elérhetőségéről. A képviselő meghatározott időközönként személyes látogatást tesz az intézménybe, ahol a lakókkal elbeszélgetve észrevételeket, kezdeményezéseket tehet. Következő látogatás alkalmával, az ezekkel kapcsolatos intézkedésekről az intézmény vezetője tájékoztatja őt. A gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek védelmében az intézményvezető köteles kezdeményezni új gondnok kirendelését, ha a kijelölt gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el. Különösen akkor, ha nem a gondnokolt érdekeinek figyelembevételével végzi őket. Szociális ügyintézés tekintetében elsősorban a mentálhigiénés szakember áll az ellátottak, illetőleg hozzátartozóik, gondnokuk rendelkezésére, de bármely kérdés/kérés esetén felkereshető az intézményvezető, adott esetben az ügyvezető igazgató is Értékmegőrzés Az intézmény lakóinak joguk van értéktárgyaikat, pénzüket maguknál tartani, saját felelősségükre. Amennyiben a lakó igényli, az intézményvezető gondoskodik az intézménybe bevitt vagyontárgyak, személyes tárgyak és értékek megfelelő és biztonságos elhelyezéséről. Az intézmény kizárólag az alábbiak szerint leadott értéktárgyakért és készpénzért vállal felelősséget. Előzetes megbeszélés alapján, az intézményvezetővel történt egyeztetés után, a beköltözéskori tételes, két tanú jelenlétében felvett és aláírt leltár alapján- figyelembe véve az intézmény raktározási kapacitását, valamint a szobák nagyságát. Festmények, valamint forintot meghaladó muzeális értékű tárgyak megőrzését az intézmény nem vállalja fel. Értékpapírok és kötvények letéti elhelyezésére, az intézmény páncélszekrényében történő megőrzésére van lehetőség. Ékszerek viselete nem tiltott, viszont a szobákban való tárolás esetén felelősséget nem tudunk vállalni meglétükért. 19. oldal

20 Ha az ellátást igénylő vagyontárgya, értéktárgya a megőrzés szempontjából speciális feltételeket igényel, az intézmény segítséget nyújt az igénybe vevő részére a megfelelő elhelyezéshez, illetve annak igénybe vételéhez, vagy eléréséhez. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról, az intézményvezető által megbízott munkatárs tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt készít, annak egy példányát átadja az ellátást igénybe vevőnek, illetve hozzátartozójának/ törvényes képviselőjének - egy példány pedig a személyi anyaghoz kerül. Az ellátott személyes tárgyainak átvételét, nyilvántartását egyéni nyilvántartó lapon kell végezni Gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Az Szt (2) bek. értelmében a szakosított ellátási formákat igénybe vevő személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, a részükre biztosított gondozási, terápiás, ápolási és egyéb szolgáltatások tartalmáról gondozási tervet kell készíteni, a beköltözéstől számított 1 hónapon belül. Az általános szakmai feltételeket és a gondozási terv típusait a Rendelet a tartalmazza. Jelentős állapotváltozás esetén a gondozási tervet módosítani kell. A gondozási tervet, annak módosításait az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve annak törvényes hozzátartozójával együtt készítjük el. Gondozás: Bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai mentális - életvezetési segítséget kell érteni, amelyek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak a korlátozottan meglévő testi szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor. Az egyéni gondozási terv tartalmazza: az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 20. oldal

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma:

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma: 3/A. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, mint ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban: ellátást nyújtó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthona ellátás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu KÉRELEM A SZEMÉLYES

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.), melynek képviselője: Bakonyi

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név:

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név: 1 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat alapításában (továbbiakban: alapító) működő Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u.1 sz. Nyíradonyi

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

2010.év.napjától Határozott időre év napig

2010.év.napjától Határozott időre év napig M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek rehabilitációs intézményi szolgáltatás biztosításáról mely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4800 Vásárosnamény Bartók Béla út 20/a Telefon: 45/570-218 TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Igénybevételi eljárás:

Igénybevételi eljárás: Annak érdekében, hogy az állampolgárok érvényre tudják juttatni az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jogukat, és rászorultság esetén élni tudjanak a Szociális Törvény által biztosított

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, I. A megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások és együttműködés

Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, I. A megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások és együttműködés Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, amely létrejött egyrészről a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (1022 Budapest, Marczibányi tér 3.), mint szolgáltatást

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja

HÁZIREND. Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! A berceli Rózsák Völgye Szociális Otthon célja HÁZIREND Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók/Törvényes Képviselők, Kedves Munkatársaink! Kérem Önöket, hogy ezen Házirendet amely az Otthon életének fontos szervezőjeszíveskedjenek figyelmesen elolvasni,

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS JOGOK DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 19. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 410-3/2008. Melléklet: Házirend ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás

1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás 1. oldal, összesen: 6 Nyilvántartási szám:... Megállapodás I. A megállapodást kötő felek Jelen megállapodás létrejött egyrészről I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek

Iktatószám: MEGÁLLAPODÁS. 1. A megállapodást kötő felek MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött: Egyfelől: 1.1. Az ellátást nyújtó: Az intézmény neve: Szépkorúak Háza Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS 2015. ÉVRE SZAKFELADATONKÉNT

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁS 2015. ÉVRE SZAKFELADATONKÉNT GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros Vasút u.6. JAVASLAT NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVRE SZÓLÓ SZEMÉLYES GONDODKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZ IGÉNYBEVÉTELÜK MÓDJÁRÓL

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről Kengyel Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben