Szakmai Program. Hatályos: naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető"

Átírás

1 Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út Intézményvezető: 70/ Gazdasági iroda: 70/ Szakmai Program Hatályos: naptól Készítette: Szepes Péter intézményvezető Jóváhagyta: ügyvezető igazgató (fenntartó képviseletében)

2 Tartalom Bevezetés, alapadatok A szolgáltatás célja, feladata A szolgáltatás célja A szolgáltatás feladata A Szakmai Program megvalósulásának, eredményességének szerepe A megvalósítani kívánt program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Más intézményekkel való együttműködés módja Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége Fizikai ellátás Egészségügyi ellátás Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás Érdekvédelem, szociális ügyintézés Értékmegőrzés Gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Az ellátás igénybevételének módja Az intézményi elhelyezés iránti kérelem Előgondozás Intézményi elhelyezés Térítési díj Költőpénz A szolgáltatásról szóló tájékoztatás és az intézménnyel történő kapcsolattartás módjai Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az ellátottak jogainak védelme A személyes gondoskodást végzők jogai ZÁRADÉK A Szakmai Program mellékletei: oldal

3 Bevezetés, alapadatok A Kőbányai Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház nem állami fenntartású, bentlakásos, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. Működésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt.), illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7) SzCsM rendeletben (továbbiakban Rendelet) foglaltak az irányadók. Magyarország új Alaptörvénye értelmében, a XIX. cikk (1) bekezdése szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár a törvényben meghatározott támogatásra jogosult. A (2) bekezdés alapján Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. Intézményi ellátás megnevezése: Időskorúak Gondozóháza Székhelye: 1106 Budapest, X.kerület, Jászberényi út Telefonszáma: 30/ , 30/ Intézményvezető: Szepes Péter Telefonos elérhetősége: 70/ Működés megkezdésének időpontja: Fenntartó megnevezése: Szumánber 24 Nonprofit Kft. Fenntartó székhelye: 1106 Budapest, X. kerület, Jászberényi út Ügyvezető igazgatók: Szumper Gábor és Nyúl József Telefonos elérhetőségük: 30/ , 30/ Üzemeltető: Szumper és Társa Építőipari Kft Üzemeltető székhelye: 1106 Budapest, X. kerület, Jászberényi út Az intézmény ellátási területe: Magyarország közigazgatási területe Intézmény jogállása: részben önállóan gazdálkodó szerv Engedélyezett férőhelyek száma: 80 fő 3. oldal

4 Felügyeleti szerv: Magyar Államkincstár, Budapest Fővárosi Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gazdálkodás: a Fenntartó által jóváhagyott költségvetés szerint Anyagi forrás: állami normatíva, térítési díj, fenntartói kiegészítés A Szakmai Program hatálya: 1. területi: az intézmény egész területe 2. személyi: kiterjed az intézmény által ellátottakra, hozzátartozójukra, gondnokukra, az intézményi dolgozókra, a szolgáltatások biztosításának közreműködésében résztvevő személyekre 3. időbeli: jóváhagyás napjától Filozófiánk: Az emberiség létezése óta foglalkoznunk kell az idős-gondozással. Napjainkban egyre inkább fokozódó problémává válik a velük való megfelelő törődés megoldása. Gondozásuk alapvetően két okból került előtérbe. Egyrészt a népesség elöregedési mutatói jelzik a kérdés sürgető jellegét, másrészt pedig abban a században élünk, ahol a megélhetés biztosítása érdekében, mindenki az aktív keresők táborához próbál csatlakozni, így nem marad, aki képes az idősebb korosztály, illetve az arra rászorulók ellátásáról, adott időszakban gondoskodni. Ez indokolja az Időskorúak Gondozóházának létezését és erősíti a szociális szférában dolgozók elhivatottságát. 1. A szolgáltatás célja, feladata 1.1. A szolgáltatás célja Az intézmény azt a célt tűzte maga elé, hogy az állami feladatokat átvállalva, folyamatos, adott ideig tartó ápolásban-gondozásban részesítse a nála elhelyezetteket, minél magasabb színvonalon próbálja kielégíteni igényeiket, az egyenlő bánásmód szellemében, egyben megvalósítva a család tehermentesítését. Legfőbb törekvésünk egy nyugodt, családias jellegű, teljes körű ellátás biztosítása mindazoknak, akiknek gondozása csak intézményi keretek között oldható meg. 4. oldal

5 Feladatainkat az emberi tisztelet és tolerancia szem előtt tartásával végezzük. Leendő lakóink önálló életvitelre nem, vagy csak részben, segítséggel képesek. Színvonalas ellátásuk megvalósítását olyan környezet biztosítja, mely lehetőséget kínál önállóságuk bizonyos megtartására, fejlesztésére, kiszolgáltatottságuk csökkentésére, állapotrosszabbodásuk elkerülésére, és/vagy mértékének csökkentésére. A szociális és egészségügyi helyzetük változásai miatt, személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtunk az arra rászorulók részére, intézményi szakszerű ellátással és gondozással, napi 24 órában. Az időskorúak gondozóházában ellátott személyek egy adott időre kiszakadnak megszokott környezetükből, ezért szolgáltatásunk célja, hogy az idős korban bekövetkező egészségügyi és mentális változások könnyebben elviselhetővé váljanak gondozottaink és családtagjaik számára egyaránt. A Szolgáltató egy átmeneti gondozóházzal próbál enyhíteni a felmerülő szociális problémákon. Cél, egy olyan intézmény működtetése, szolgáltatások megszervezése, mely a fentiek megvalósítását szolgálja A szolgáltatás feladata Az intézményben élők számára biztosított az átmeneti (maximum 1+1 évig tartó) lakhatás, napi háromszori étkezés, szükség szerinti ruházat, textília és azok tisztítása, a fizikai és mentális egészségromlás csökkentése, egészségügyi ellátás, az aktivitás megőrzése, amely a szellemi leépülést megakadályozza. Kiemelt feladat az idős emberek életkedvének megőrzése, amelyet a gondoskodás minőségével és programok biztosításával tudunk elérni A Szakmai Program megvalósulásának, eredményességének szerepe Elsődleges szociálpolitikai cél az állampolgárok védelme a szociális kockázatokkal szemben. A szociális védelem magában foglal minden olyan ellátási és szolgáltatási formát, mely olyan élethelyzet feloldását, hatásának enyhítését szolgálja, melyből az egyén nagy valószínűséggel önmaga vagy mások segítsége nélkül nem tud kijutni. 5. oldal

6 Gondozóházunk e rendszernek az egyik aktív, természetbeni eszköze. Szolgáltatásainkkal támogatni igyekszünk a társadalomba történő integrációt és színesítjük Kőbánya arculatát. Kiemelkedő szerepet kap az ellátandók szociális és mentális szükségleteinek feltárása, közvetítése, megoldása, a családok támogatása, az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállítása. Az intézmény nem csupán a szükségletek kielégítésében jeleskedne, hanem az idős személy életformáját, magatartási szokásait is igyekszik befolyásolni. Hétköznapi tapasztalat, hogy a megbetegedések gyakorisága az életkor előrehaladtával növekszik, ezért gyakrabban szorulnak segítségre fizikális, mentális, egészségügyi téren egyaránt. A növekvő szociális problémák nagy kihívást jelentenek a társadalomnak és a családnak is. Mindezek alapján a Gondozóház szerves része - a szociális feladatokon túl - a prevenciót szolgáló hálózatnak is. Egy 2013 év végi felmérés szerint a magyar népesség az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent, 2012-ben mintegy fővel volt alacsonyabb a népességszám a korábbi évekhez képest. A kimutatásból az is megtudható, hogy minden tizedik ember 70 év feletti. E folyamatok, a népességcsökkenés és az elöregedés, meghatározó hatással vannak a társadalomra és visszafordíthatatlan erővel halad előre. A szociológus elemzők szerint a fogyó népességű, elöregedő, ezért dinamikáját vesztett társadalmunkban folyamatosan háttérbe szorul a hagyományos család. Többek között ez hívja életre a minél több ilyen jellegű Gondozóház működtetését, ahol a dolgozók képesek valamilyen szinten pótolni a hiányos családfunkciót, összekovácsoló és szemléletváltoztató módon, ugyanakkor komfortos, megfelelő ellátást nyújt az idős, vagy beteg emberek számára A megvalósítani kívánt program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása A megvalósítandó program a kitűzött célok megvalósítását szolgálja. A Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház működtetését indokolja az idős emberek életkorának 6. oldal

7 meghosszabbodása és az ezzel együtt járó egészségi, mentális, fizikai állapot gyengülése, a gyakrabban előforduló kórházi kezelések, majd az ezt követő kórházi rehabilitáció hiánya. A családok munkahely megtartása miatt nehezen valósítható meg az idős, beteg családtagok átmeneti gondozása, ápolása. Nyolcvan férőhelyes Gondozóházunkban az elhelyezés két szinten történik, ahol lakóink ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. Minden emeleten rendelkezünk egy nővérszobával, közösségi helyiséggel, vizes blokkokkal és mozgáskorlátozottak részére alkalmas fürdőszobákkal. Betegszoba az első emeleten került kialakításra. A magasföldszinti részen található az intézmény ebédlője, tálalókonyhája, társalgó, orvosi szoba, irodahelyiségek, személyzeti öltözők, zuhanyzók, raktárszobák, mosoda és szárítóhelyiség. Az átmeneti otthon feladata, a folyamatos gondozáson túl: a biztonság nyújtása, társtalanság megszüntetése, a kórházi kezelést követő rehabilitációs időszak elősegítése, lelki támogatás, a közösségi élet megteremtése azok számára, akik erre saját erőből nem képesek, átmenetileg a családjuk tehermentesítésére van szükség, ezért időleges megoldást nyújt az intézményi elhelyezés. A szolgáltatások tartalma biztosítja az igénybe vevő személy számára nyújtott olyan segítséget, mely a szociális, testi és lelki állapotának megfelelő, egyéni bánásmód keretében, a hiányzó vagy korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítását szolgálja. Az intézmény a szükségleteknek megfelelően, személyre szabott, differenciált szakmai munkával látja el ezeket a feladatokat. A mindennapi munka középpontjában a gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteinek kielégítése, a lelki egészség biztosítása, ezzel a nyugodt, békés öregkor megteremtése áll. 7. oldal

8 Egyéb szolgáltatásként, külön díjazás ellenében mely a lakót terhelik fodrász, manikűr, pedikűr, masszázs, kávéautomata vehető igénybe, melyekkel komfortérzetüket kívánjuk növelni Más intézményekkel való együttműködés módja A hatékony működés alapja a személyes kapcsolat kiépítése. Különböző szakemberek a maguk területén ellátva feladataikat, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva és azt kiegészítve dolgoznak a közös cél érdekében. Intézményünk folyamatos kapcsolatot kíván fenntartani: az illetékes szakhatóságokkal: o Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal (1056 Budapest, Váci u ) o Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (1071 Budapest, Damjanich u. 48.) o Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) o Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Népegészségügyi Intézet (1107 Budapest, Fokos u. 5-7.) o Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (1081 Budapest, Dologház u. 3.) o Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósággal (1139 Budapest, Váci út 71.) Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (1081 Budapest, Fiumei út 19./a) Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv (1139 Budapest, Teve u. 1/A-C.) Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (1106 Budapest, Maglódi út ) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (1134 Budapest, Tüzér u. 33.) Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete (7621 Pécs, Jókai u. 1.) 8. oldal

9 az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (1075 Budapest, Madách tér 3-4.) által kirendelt ellátottjogi képviselővel más szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, szociális munkásokkal, oktatási intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal és magánszemélyekkel. Az együttműködés formáját jelenthetik az esetmegbeszélések, közös programok, rendezvények, oda-vissza működő közvetlen segítségnyújtás, pályázatok, tájékoztatók, előadások, személyes találkozók. Fentiek közül, kiemelendő a szakmaközi együttműködés, vagyis az egyes szakemberek kooperációja, mely nem csak a feladatok megvalósítását segíti elő, hanem lehetőséget biztosít egy adott kérdés más szemszögből való megközelítésére, hiányos vagy újszerű ismeretek elsajátítására, egyes elméleti anyagok gyakorlatba való áthelyezésére. Ennek módjai lehetnek a folyamatos esetbemutatók, képzések, továbbképzések, szakmai napok, értekezletek, konferenciák. 2. Az ellátandó célcsoport jellemzői Az intézmény ellátottjai Magyarország közigazgatási területéről érkező azon férfi és női időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni, vagy akikről családjuk átmenetileg nem tud gondoskodni. Az otthonba történő elhelyezés további feltétele, hogy az érintett személy nem szenved pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségben. Az intézményben az enyhe ill. középsúlyos demenciával küzdő idősek gondozására van lehetőség. A kétágyas szobákban házastársak gondozását is tudjuk vállalni. Gondozóházi ellátásra legfeljebb 1 évig kerülhet sor. A határidő elteltét megelőzően egy hónappal az intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e. 9. oldal

10 Ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője, az intézmény orvosának javaslatára, az ellátás időtartamát további 1 évvel meghosszabbíthatja. Ha az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni, a megfelelő intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről az intézmény vezetője tájékoztatást ad. Az új intézménybe történő elhelyezésig az ellátást igénybe vevő ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani. 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formája, köre, rendszeressége Az intézmény az Szt (1) bek. értelmében az ellátottak részére teljes körű ellátást nyújt. A Piroska-Liget Átmeneti Gondozóházban a napi 24 órás szolgálatot, a gondozási tevékenységet fizikai, egészségügyi, pszichés, mentálhigiénés ellátást, foglalkoztatást, érdekvédelmet, szociális ügyintézést szakképzett dolgozók és segítőik végzik. Feladataink megvalósítását olyan környezetben biztosítjuk, amely a személyiség tiszteletben tartása mellett aktivitásra, önálló kezdeményezésekre lehetőséget biztosító közeg. Az intézmény szakmai programjának kialakításában, valamint a gondozók munkájának meghatározásában, irányításában elsődleges szempont, hogy az idős korból eredő speciális igényeknek, minél magasabb szinten eleget tudjunk tenni Fizikai ellátás Kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, személyi higiéné meglétére, ruházat tisztán tartására, valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására. Környezeti jellemzők: A Gondozóház Kőbánya-felső vasútállomás közelében található, mind tömegközlekedéssel, mind gépjárművel egyaránt jól megközelíthető. 10. oldal

11 Az intézmény az ellátottakat otthonosan kialakított és berendezett ágyas szobákban, a lakók egészségi állapotának és életkorának megfelelő módon helyezi el. Közös női és férfi zuhanyzó áll az ellátottak rendelkezésére. Az intézmény akadálymentes, mozgáskorlátozottak számára kialakított WC, illetve zuhanyzó is található benne. A gondozóház biztosítja a lakók által használt szobákban az életvitelszerű, folyamatos tartózkodást, az évszaknak megfelelő fűtést, a világítást, valamint a meleg vízzel való ellátást. Tekintettel ellátottjaink mentális, fizikális állapotára, illetve az együttélés során felmerülő konfliktushelyzetekre, állapotrosszabbodásra, az intézmény nem egy konkrét szobára köt megállapodást a lakóval. A körülmények figyelembevételével igyekszünk megtalálni a legoptimálisabb elhelyezést. Döntési szempont lehet a már közös szobában élők kialakult szokásrendszere, kommunikációs képességeik, készségeik. Lehetőséget biztosítunk egyik szobából a másikba való átköltözésre, összeférhetetlenség esetén szétköltözésre. A lakók számára folyamatosan rendelkezésre áll az intézmény többi közösségi helyisége: ebédlő, társalgó, valamint az intézményhez tartozó kis zöldövezet, amely a szabadtérben töltött idő eltöltését szolgálja. A lakók biztonságáról az intézmény az alábbiak szerint gondoskodik: az intézmény területére egy éjjel-nappali, sorompóval rendelkező portaszolgálaton keresztül lehet bejutni, így illetéktelen személyek nem léphetnek be az Otthon dolgozói folyamatos munkarendben dolgoznak, ezért a lakók sosem maradnak személyes gondoskodás, illetőleg ellátás nélkül a tűzvédelem érdekében az épület tűzjelzővel felszerelt Humán erőforrás biztosítottsága: Intézményünk a Rendelet 3. számú melléklete által előírt szakképesítéssel rendelkező munkatársakkal látja el feladatát, min. 80 %-os szakképesítési aránnyal. A szakmai minimum létszám a Rendelet 2. számú melléklete alapján került megállapításra. 11. oldal

12 Ez alapján intézményünk létszáma az alábbiak szerint alakul: 1 fő intézményvezetőt okleveles teológus végzettséggel, szociális szakvizsgával 1 fő vezető ápolót felsőfokú OKJ-s egészségügyi szakképesítéssel 13 fő ápoló/gondozót szociális gondozó és ápoló (OKJ 33), általános ápoló és asszisztens, gyógytornász-fizioterapeuta vagy diplomás ápoló szakképesítéssel 2 fő mentálhigiénés munkatársat okleveles teológus ill. szociális munkás felsőfokú végzettséggel 1 fő gazdasági ügyintézőt közgazdász (emberi erőforrás szak) végzettséggel 1 fő gazdasági asszisztenst érettségivel 2 fő konyhai kisegítő-mosónőt 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező személyeket kíván foglalkoztatni. Személyi higiéné: Az intézmény külső és belső környezetét tekintve, törekszünk a tisztaságra, rendre és a kötelező higiénés előírások, követelmények betartására, betartatására. A személyi és környezeti higiéné megőrzése a lakók és a dolgozók közös érdeke. A gondozóház dolgozóinak feladata,- az intézményvezető irányítása és ellenőrzése mellett - a környezet tisztaságának fenntartása, a szükséges takarítási munkák elvégzése. Törekedni kell arra, hogy minden ellátást igénybe vevő környezetének tisztán tartásában képességeihez mérten részt vegyen. A takarítási feladatokat az üzemeltető cég látja el. A segítségre szorulók, ágyhoz kötött ellátottak személyi higiénére a gondozók folyamatosan figyelnek. A napi tisztálkodás és a heti fürdés koordinált fürdetési rend alapján történik. A tisztálkodáshoz szükséges legalapvetőbb szereket az intézmény térítésmentesen biztosítja. Ezek: szappan, sampon, tusfürdő, borotva, borotvahab, arcszesz, WC papír, papír zsebkendő. Intézményünkben a pedikűrt, masszázst és a fodrászati teendőket külön díjazás ellenében, mely a lakót terheli külső szakemberek látják el. 12. oldal

13 Ruházat és textília: A Rendelet értelmében az ellátott saját ruházatát és textíliáját használja, ezzel is segítve az otthonosság érzésének fennmaradását. Tisztításukról, javításukról az intézményben gondoskodunk. A tisztításért külön díjat nem számolunk fel, a szolgáltatás költsége benne foglaltatik a térítési díjban. Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt - szükség szerint más lábbelit - tartalmaz. A felsorolt ruházat összetételéről, mennyiségéről az intézmény vezetője dönt. Az ellátást igénybe vevőnek nem szükséges az intézmény által biztosított ruházatot használni, azonban saját ruházatának elhasználódása esetén is csak a fent felsorolt ruházati ellátást igényelheti. Az intézmény vezetője az ellátást igénybe vevő szükségletei, valamint a ruházat elhasználódásának figyelembevételével gondoskodik az említett ruházat beszerzéséről, illetve cseréjéről. Az Otthon a textíliával való ellátást, valamint a személyi higiénia biztosítását ellátottanként két váltás ágyneművel, valamint ezek szükség szerinti cseréjével biztosítja. Az intézmény vegytisztítást nem tud vállalni, a vegyileg tisztítandó ruhákat a lakók saját költségükön tisztíttathatják. Amennyiben a hozzátartozó a tájékoztatás ellenére, a Házirend ruházattal való ellátásra vonatkozó részét nem tartja tiszteletben, s hazaviszi mosatásra a ruhaneműket- az intézmény ebben az esetben nem tud korrekt módon felelősséget vállalni meglétéért. A ruházat kisebb javítási szükségletét az Otthon térítésmentesen biztosítja. A személyes használatra kiadott ruházatot az egyéni leltárívre vezetjük rá. Ágyneműcsere kéthetente, illetve szükség esetén azonnal történik. A beszennyeződött ruházatot szennyes-tárolókban gyűjtjük. 13. oldal

14 Étkeztetés, étkezés: Az intézmény gondoskodik az ellátottak napi háromszori étkezéséről, mely tartalmazza a napi meleg ebédet és a heti min. háromszori meleg vacsorát. Az orvos előírásainak megfelelő étkezést, szükség szerint diétás, valamint pépes étrendet állítunk össze ill. biztosítunk. Intézményünk melegítőkonyhával rendelkezik, a vonatkozó szakhatósági előírásoknak megfelelően. Az étkezést az ellátottak életkori sajátosságainak és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk, szerződéses konyhaszolgálattól. Étkezés időpontjai: Reggeli: óra között Ebéd: óra között Vacsora: óra között A fent meghatározott időpontokon túl a megjelölt helyeken étkezni csak igazolt távollét esetén, vagy csak külön kérésre lehet- igazodva az intézményben folyó munkához. Fennjáró ellátottaink az intézmény ebédlőjében, illetve a szinteken található étkezőkben, kulturált körülmények között fogyaszthatják el az ételeket. Fekvő betegeink részére az ápolók a szobájukba viszik az ételt és segítenek az étkezésben. Ételmaradékot csak adott helyen és az e célra rendszeresített edényben lehet elhelyezni, melyet kizárólagosan az intézménnyel megállapodott személy jogosult elszállítani. A hozzátartozóknak és a látogatóknak lehetőségük van élelmiszereket behozni az intézménybe. Élelmiszert csak a szolgálatban lévő gondozó tudtával lehet behozni, a lakó számára itt hagyni. Az ellátottaknál csak olyan élelmiszerek lehetnek, amelyek hűtést nem igényelnek és a szavatossági idejük is megfelelő. A hűtést igénylő élelmiszereket névvel ellátott műanyag dobozokban kell elhelyezni az intézményi hűtőszekrényben. A hozzátartozók/gondnokok által vásárolt vagy csomagban küldött élelmiszerek külön, szabályozott keretek között kerülnek átvételre és kiosztásra. 14. oldal

15 3.2. Egészségügyi ellátás Egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról, orvosi ellátásról, szükség szerinti alapápolásról. Ennek keretében: gyógyszerezésről, a folyadékpótlásról, a hely és helyzetváltoztatásról, a kontinenciában való segítségnyújtásról, szakorvosi illetve sürgősségi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutásról, a Rendeletben meghatározott gyógyszerellátásról. Szerződéses intézményi orvosunk heti négy órában megállapodás szerint - biztosítja az ellátottak rendszeres orvosi ellenőrzését, receptek felírását, orvosi tanácsadást, szűrővizsgálatokat, szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást. Az egészségügyi ellátás céljára egy orvosi szoba áll rendelkezésre. A rendelési idő az orvosi szoba ajtaján kerül kifüggesztésre. Az ellátottak, a nap 24 órájában, folyamatos munkarendben, szakképzett ápolók/gondozók segítségével élik életüket. Az ellátás személyre szabott, a meglévő önellátási képességek megőrzésére épül. A gondozóházban műszakonként, az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról, illetve a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről,- sorszámozott, hitelesített Átadónaplót kell vezetni a szolgálatban lévő gondozónak. A szakorvosi ellátásokat és a kórházi kezeléseket elsősorban a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben (X. ker., 1106 Budapest, Maglódi út ) biztosítjuk ellátottaink számára. Rendszeresen érdeklődünk a kórházba került ellátottak állapota felől, valamint szükség esetén gondoskodunk személyes szükségleteikről, gyógyszereikről. Az intézménynek készleten kell tartania a Rendelet 52. (2) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget (a továbbiakban: eseti gyógyszerkészlet). Az intézmény az ellátásban részesülők rendszeres gyógyszerszükségletének megfelelő, a (3) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerekhez (a továbbiakban: rendszeres gyógyszerkészlet) való hozzájutást biztosítja, ennek keretében gondoskodik különösen a gyógyszerek ellátottak részére történő beszerzéséről és haladéktalan hozzáférhetővé tételéről. A rendszeres 15. oldal

16 gyógyszerkészletet havonta az intézmény vezető ápolója állítja össze az intézményi orvos javaslata alapján, ennek során figyelembe vesszük az ellátást igénybe vevők egészségi állapotát. Az eseti- és rendszeres gyógyszerkészletbe tartozó gyógyszereket, továbbá az injekcióval, infúzióval történő ellátáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz szükséges kötszereket, valamint a szűrővizsgálatokhoz szükséges reagenseket, indikátorcsíkokat (a továbbiakban: alapgyógyszerkészlet) az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési díj terhére) - ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj költségét is - biztosítjuk. A meghatározott gyógyszercsoportok alapján összeállított alapgyógyszerek köréről az intézmény pontos tájékoztatást ad. Ezen túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerigények költségét a külön jogszabályban foglaltak szerint az ellátott személy viseli. Az ellátásban részesülő személy részére a gyógyszerfelhasználást a Rendelet 9. számú melléklete szerinti nyilvántartó lapon vezetjük. A dokumentáció vezetésére, kezelésére az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 24., a rendelkezései az irányadóak. Az Alap-gyógyszerlista a Házirend mellékletét képezi, nyilvánosan elolvasható. Az intézmény vállalja a vényre felírt test-távoli, valamint a testközeli gyógyászati segédeszközöknek az ellátott költségén történő beszerzését. Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását az intézmény vezetője szervezi. Az ennek keretében végzendő feladatokat részletesen, "Az ellátottak halálesetére szóló szabályzat" tartalmazza. Az Otthon gondoskodik az elhunyt: elkülönítéséről, végtisztességre való felkészítéséről, a törvényes képviselő, valamint a nyilvántartásban szereplő hozzátartozó értesítéséről, ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásról. 16. oldal

17 3.3. Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás A Gondozóház feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról, ennek keretében biztosítja: a személyre szabott bánásmódot konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszélést a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit az ellátott családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását intézményi programokba való bevonását intézményen belüli társas kapcsolatok kialakulását és működését a hitélet gyakorlásának alapvető feltételeit a gondozási tervben foglaltak megvalósítását A mentálhigiénés ellátás elsődleges feladata az intézménybe való beilleszkedés elősegítése, az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Az ellátást igénybe vevő testi lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése, valamint a meglévő képességeinek szinten tartása, fejlesztése, lelki harmónia, elégedettség kialakulása. Célja, hogy preventív módon az idős embert ki tudja mozdítani az izolálódás, az introvertáltság és a mások iránti közöny állapotának alakulásából. Ennek érdekében a mentálhigiénés szakember rendszeresen szervez programokat, hogy az idősek hétköznapjait változatosabbá, színesebbé tegye, a bentlakókat közösséggé formálja. Az intézmény gondoskodik könyvekről, igény szerint felolvasást tart, bevonva az aktívabb lakókat. Megteremtettük a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének feltételeit: rendelkezésre állnak közösségi helyiségek, melyek biztosítják a tévénézés lehetőségét, filmvetítést, rádió-, zenehallgatást, olvasást, beszélgetéseket. A szellemi aktivitást, az érdeklődés ébren tartását, a rendszeresen tartott csoportfoglalkozások keretében biztosítjuk: ismeretterjesztő események, játékok, vetélkedők, sütemények készítése, teadélután, torna. A programok kialakításában az ellátottak is tevékenyen részt vesznek. 17. oldal

18 Amennyiben a lakók igénylik, szervezünk múzeumlátogatásokat, kirándulásokat. Köszöntjük a név- és születésnapos lakóinkat. Részt vehetnek más intézmények által szervezett rendezvényeken, karácsonyi előadásokon. Évente felmérjük az igénybe vevők mentális állapotát, egy négyszemközt zajló egyéni terápiás foglalkozás keretén belül, melynek célja az állapotváltozás mérése. Az adott év programjai az intézmény éves, valamint havi lebontású Foglalkoztatási tervében jelennek meg. Az intézmény alkalmas arra, hogy az ellátott látogatókat fogadjon. Az intézmény látogatási ideje: óráig, mely időtartam alatt a látogatókra is vonatkoznak a Házirendben foglaltak. Ennek megsértése esetén: figyelmeztetjük az intézményi normák betartására távozásra szólítjuk fel korlátozzuk/megtiltjuk látogatását Intézményünkben - személyes igény szerint - egyéni és csoportos vallásgyakorlásra is nyílik lehetőség, mely szintén nagymértékben hozzájárul az idős ellátottak mentális állapotának szinten tartásához. A földszinti társalgóban imasarok áll rendelkezésre. Igény esetén mentálhigiénés munkatársunk gondoskodik lelkipásztorról, intézményen belüli istentiszteletek megszervezéséről, illetve segít megszervezni a lakó eljuttatását gyülekezeti alkalmakra Érdekvédelem, szociális ügyintézés Az ellátott érdekeinek védelmét a vonatkozó jogszabályok valamint a Házirend és az Ellátottjogi képviselő biztosítja. Az intézményben érdek-képviseleti fórum nem működik. A Házirendet az intézményben jól látható helyre kell kifüggeszteni, hogy a jogosultak, hozzátartozók/gondnokok és dolgozók számára bármikor hozzáférhető legyen. 18. oldal

19 A Gondozóházban szintén jól látható helyen, hirdetőtáblán tájékoztatjuk az ellátottakat az Ellátottjogi képviselő általi segítségadás lehetőségéről, fogadóidejéről, elérhetőségéről. A képviselő meghatározott időközönként személyes látogatást tesz az intézménybe, ahol a lakókkal elbeszélgetve észrevételeket, kezdeményezéseket tehet. Következő látogatás alkalmával, az ezekkel kapcsolatos intézkedésekről az intézmény vezetője tájékoztatja őt. A gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek védelmében az intézményvezető köteles kezdeményezni új gondnok kirendelését, ha a kijelölt gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el. Különösen akkor, ha nem a gondnokolt érdekeinek figyelembevételével végzi őket. Szociális ügyintézés tekintetében elsősorban a mentálhigiénés szakember áll az ellátottak, illetőleg hozzátartozóik, gondnokuk rendelkezésére, de bármely kérdés/kérés esetén felkereshető az intézményvezető, adott esetben az ügyvezető igazgató is Értékmegőrzés Az intézmény lakóinak joguk van értéktárgyaikat, pénzüket maguknál tartani, saját felelősségükre. Amennyiben a lakó igényli, az intézményvezető gondoskodik az intézménybe bevitt vagyontárgyak, személyes tárgyak és értékek megfelelő és biztonságos elhelyezéséről. Az intézmény kizárólag az alábbiak szerint leadott értéktárgyakért és készpénzért vállal felelősséget. Előzetes megbeszélés alapján, az intézményvezetővel történt egyeztetés után, a beköltözéskori tételes, két tanú jelenlétében felvett és aláírt leltár alapján- figyelembe véve az intézmény raktározási kapacitását, valamint a szobák nagyságát. Festmények, valamint forintot meghaladó muzeális értékű tárgyak megőrzését az intézmény nem vállalja fel. Értékpapírok és kötvények letéti elhelyezésére, az intézmény páncélszekrényében történő megőrzésére van lehetőség. Ékszerek viselete nem tiltott, viszont a szobákban való tárolás esetén felelősséget nem tudunk vállalni meglétükért. 19. oldal

20 Ha az ellátást igénylő vagyontárgya, értéktárgya a megőrzés szempontjából speciális feltételeket igényel, az intézmény segítséget nyújt az igénybe vevő részére a megfelelő elhelyezéshez, illetve annak igénybe vételéhez, vagy eléréséhez. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról, az intézményvezető által megbízott munkatárs tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt készít, annak egy példányát átadja az ellátást igénybe vevőnek, illetve hozzátartozójának/ törvényes képviselőjének - egy példány pedig a személyi anyaghoz kerül. Az ellátott személyes tárgyainak átvételét, nyilvántartását egyéni nyilvántartó lapon kell végezni Gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Az Szt (2) bek. értelmében a szakosított ellátási formákat igénybe vevő személyek ellátásáról, az állapotuk változásáról, a részükre biztosított gondozási, terápiás, ápolási és egyéb szolgáltatások tartalmáról gondozási tervet kell készíteni, a beköltözéstől számított 1 hónapon belül. Az általános szakmai feltételeket és a gondozási terv típusait a Rendelet a tartalmazza. Jelentős állapotváltozás esetén a gondozási tervet módosítani kell. A gondozási tervet, annak módosításait az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve annak törvényes hozzátartozójával együtt készítjük el. Gondozás: Bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai mentális - életvezetési segítséget kell érteni, amelyek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak a korlátozottan meglévő testi szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor. Az egyéni gondozási terv tartalmazza: az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 20. oldal

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online. A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T I d ő s e k K l u b j a É s B e n t l a k á s o s O t t h o n a 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.hu

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy SZAKMAI PROGRAM Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő

Részletesebben

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját.

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját. "Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona 5300. Karcag, Zöldfa u. 48. tel./fax: 59/311-916. E-mail: karcag@golyafeszekotthon.hu Iktatószám:501-5/2010. A Gólyafészek Otthon az

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9.

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. Tartalom I. Az intézményi jogviszony keletkezése II. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje III. Az ellátásban részesülő személyek,

Részletesebben

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 5100 Jászberény, Hatvani út 35. Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 e-mail: jb.egyszoci@pr.hu SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZAKMAI PROGRAM...

Részletesebben

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011.

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52/2011. (VIII. 31.) Többcélú Társ. határozatának 2. sz. melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona működését

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011.

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu HÁZIREND

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére Tárgy: Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 5100 Jászberény, Hatvani út 35 Tel.: 57/411 504 Fax: 57/ 404 875 E-mail: jb.egyszoci@pr.hu Honlap: www.jaszbereny.hu/szocint SZAKMAI PROGRAM HÁZIREND SZERVEZETI

Részletesebben

Fenntartó: Felügyeleti szerv

Fenntartó: Felügyeleti szerv Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ellátási területe: Országos Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21. A Házirend kiterjed

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona www.idosekotthonaveresegyhaz.hu A Házirend a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény, valamint a

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM Alapadatok Az intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 9700 Szombathely, Bogáti út 72. Telefonszámai 94-508-036 Fax

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Általános jellemzők: 3 Általános szabályok.... 4. A szakmai program tartalma...5 Az szakmai

Részletesebben

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2011. évi 1 Kedves Lakók, Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezt a Házirendet, mely az otthon életének fontos része,

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM

Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM Baptista Szeretetszolgálat, Napközi - Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014 Jóváhagyta : Szency Sándor elnök Hatályos: 2014. március 15. A fenntartó adatai: Megnevezése: Baptista

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben