Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 27-én (szerda) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 27-én (szerda) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester Csótár András, Dr. Ifi Ferenc, Kocsis Miklós, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna, Szabó György és Vozár Péterné képviselő. Tanácskozási joggal jelen vannak: Gachályi András alpolgármester Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Bertalanné dr. Gallé Vera igazgatási osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapította, hogy az ülés szabályszerű módon került összehívásra, a képviselő-testület tagjai közül 9 fő a teremben tartózkodik Pálinkás Róbert alpolgármester később csatlakozik az üléshez, Borosné Eitner Kinga képviselő igazoltan van távol -, ily módon a testület határozatképes, ezáltal a soros testületi ülést megnyitotta. A napirend előtt megköszönte Dr. Gábor Hajnalka aljegyző segítségét, illetve a november óta végzett munkáját, emellett elköszönt a testület és saját nevében Bertalanné dr. Gallé Vera igazgatási osztályvezetőtől, aki kinevezést kapott Vonyarcvashegy jegyzői feladatainak ellátására, majd köszöntötte Dr. Horváth Terézt, Keszthely Város Jegyzőjét. A napirendi javaslatot azzal egészítette ki, hogy érkezett három sürgősségi indítvány. -Az S1. Az Észak-zalai TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. működtetése évtől c. előterjesztés tárgyalását a megyei szakképzési tevékenység folyamatos és zökkenőmentes továbbműködtetése indokolja; -Az S2. Az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítványa pályázata c. előterjesztés tárgyalását az indokolja, hogy a pályázat beadási határideje március 15-e. -Az S3. Megváltozott munkaképességűek rehabilitációját elősegítő program keretében iroda bérbeadása c. előterjesztés tárgyalását ugyancsak pályázat megvalósítása indokolja. A sürgősségi indítványokat a nyílt ülés végén javasolta megtárgyalásra.

2 2 Jelezte továbbá, hogy egy interpelláció érkezett, Selmeczy Zsuzsanna képviselő részéről a polgármesterhez Ami egy külsős vállalkozónak megéri, az a város saját cégét vezető szakembereknek teljesíthetetlen címmel. Az interpellációra a fő napirend után kerül sor. Pálinkás Róbert alpolgármester órakor megérkezett az ülésre, így a képviselő-testület létszáma 10 főre emelkedett. Dr. Ifi Ferenc képviselő a 9. napirendi pont tárgyalását az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel zárt ülés keretében javasolta megtárgyalni. Selmeczy Zsuzsanna képviselő nem látta indokoltnak a 17. és 18. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását, így azok nyílt ülés keretében történő tárgyalására tett javaslatot, figyelemmel az Mötv. szabályozására, mely csak akkor írja elő személyi kérdésben zárt ülés megtartását, ha azt az érintett külön igényli, erről azonban nem volt tudomása. A másik ügyben ugyancsak nem látott jogszabályi indokot a zárt ülésen történő tárgyalásra. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta elsőként a 17. és 18. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalására tett javaslatot. A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Ifi Ferenc képviselő módosító javaslatát bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az S1. Az Észak-zalai TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. működtetése évtől c. előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalására tett javaslatot. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az S2. Az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítványa pályázata c. előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalására tett javaslatot. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az S3. Megváltozott munkaképességűek rehabilitációját elősegítő program keretében iroda bérbeadása c. előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalására tett javaslatot. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a módosításokkal kiegészített napirendi javaslatot. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a következő napirendet. Napirend: 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3 3 2. A szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 27/1996. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/1998. (V.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 4. A parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 5. A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 6. Az önkormányzat elővásárlási jogáról szóló 21/1999. (VII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet) 7. Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele 8. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata negyedik negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről Egyéb ügyek 10. A Mentor Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Közösségi Központ további működtetése II. 11. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása 12. Kérelem benyújtása a évi közfoglalkoztatás támogatásához 13. Keszthely, Városház u. 1. sz. alatti ingatlan hasznosítása 14. Helyiségbérleti szerződések meghosszabbítása 15. A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 16. A VÜZ Nonprofit Kft. tulajdonát képező Feszthely, Fodor u. 44. szám alatti ingatlan megosztásával létrejött ingatlanrész adásvétele S1. Az Észak-zalai TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. működtetése évtől S2. Az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítványa pályázata S3. Megváltozott munkaképességűek rehabilitációját elősegítő program keretében iroda bérbeadása Zárt ülés 9. Iskolaorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerződés módosítása 17. Keszthely város orvosi ügyeleti szolgálatának működtetése (zárt) 18. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói beosztására benyújtott pályázatok elbírálása (zárt) 19. Egyedi lakásügyek I. (zárt) 20. Egyedi lakásügyek II. (zárt) Ruzsics Ferenc polgármester rátért a napirend előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók megtárgyalására, melyek kiegészültek a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Nonprofit Kft. gazdasági helyzetéről szóló beszámolóval. Felkérte képviselőtársait az ezzel kapcsolatos esetleges hozzászólásaik megtételére. Hozzászólást nem látva áttért a polgármester két ülés között hozott fontosabb intézkedéseiről és a fontosabb eseményekről szóló tájékoztató megtárgyalására. Hozzászólás itt sem volt, így rátért a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló

4 4 tájékoztató megtárgyalására. Miután itt sem volt hozzászólás, így a három tájékoztató együttes elfogadására tett javaslatát szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a polgármester két ülés között tett intézkedéseiről szóló beszámolót, a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. (A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztató, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Ezek hiányában a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. A szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 27/1996. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselőket pedig hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök a javaslatot azzal egészítette ki, hogy a hivatal tájékoztatása szerint az intézményvezető a javaslatát visszavonta, erre tekintettel született részükről ez a javaslat. Ruzsics Ferenc polgármester elismerte, hogy valóban az intézményvezető nem egyeztetett vele a javaslat megtétele előtt, amivel ő viszont nem értett egyet, ezért kérte annak visszavonását. Selmeczy Zsuzsanna képviselő emlékeztetett arra, mely szerint az elmúlt évben egy szolgáltatóval, a NAPÁVA-val nem kötöttek szerződést arra tekintettel, hogy nem volt tisztázott, hol folytatják tevékenységüket. Nemrégiben a kertvárosból kapott hírek alapján kért tájékoztatást arról, hogy az ottani 20 gondozott hová fordulhat.

5 5 megerősítette, hogy a NAPÁVA-val nem került megállapodás megkötésre, illetve nem került kiadásra működési engedély, azonban a feladat nem marad ellátatlan, mert a kistérségi szociális szolgáltató központ látja el ezeket a feladatokat, mely Keszthely, Csók István u. 1/a. szám alatt található, Bali Julia vezetésével. A bejelentést a központban személyesen, telefonon, vagy a háziorvosnál tehető meg, az erről szóló tájékoztatást szórólapokon juttatják el a potenciális ellátottakhoz. Ruzsics Ferenc polgármester befogadta a módosító javaslatot és elsőként a kezdeményezést tartalmazó határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 57/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 27/1996. (X.29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény rendelkezései alapján egyetért a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 27/1996. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével. 2. A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület ülése elé. Határidő: február 27. (Bertalanné dr. Gallé Vera, igazgatási osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 27/1996. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/1998. (V.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követően felkérte hozzászólásra elsőként a bizottságok elnökeit, majd a képviselőket. Hozzászólás hiányában elsőként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.

6 6 58/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/1998. (V.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény rendelkezései alapján egyetért a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/1998. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével. 2. A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület ülése elé. Határidő: február 27. (Bertalanné dr. Gallé Vera, igazgatási osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/1998. (V.1) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4. A parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök arról tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy bizottságuk támogatta a rendelet átdolgozását, mert a főtér rehabilitációjának hatására átalakult a városközpont forgalmi rendje és parkolási rendszere. A Hunyadi utca kivételét a javaslatból azért javasolták, mert ezzel az ott parkolókat még kisebb, keskenyebb utcákba kényszerítenék, a így pl. a városközpontban dolgozókat, ami közlekedési szempontból balesetveszélyt eredményezne. Vozár Péterné képviselő egyetértett Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnökkel és hozzátette, hogy a Sörház utcai parkoló tisztántartására és hulladékmentesítésére helyezzen a szolgáltató nagyobb hangsúlyt.

7 7 Selmeczy Zsuzsanna képviselő a bizottsági ülésen jónak látta, hogy Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök tájékoztatást adott a megszűnt és létesült parkolók számáról, ami alátámasztotta azt, hogy a Hunyadi utca ne kerüljön bevonásra. Egyetértettek a Sörház utcai parkoló kedvezőbb kategóriába sorolásával, bár ebben párhuzamot vélt felfedezni a belvárosi parkolással, hiszen aki a belvárosi utcákban leparkol, az nyilván a hivatalt is szeretné megközelíteni. Fodor Márk bizottsági tag felvetésével egyetértett, aki a belvárosi kereskedők érdekében javasolt kedvezményt adni. Emellett megjegyezte, hogy a belvárosi parkolóház megvásárlása rossz döntés volt, ami beigazolódott. Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy soha nem fognak egyetérteni képviselőtársával parkolási ügyben, s aki ügyet akar intézni a hivatalban, az az ingyenes egy órás időtartam alatt meg tudja azt oldani, a hivatal munkatársai pedig rendelkeznek akkora felkészültséggel, hogy ez idő alatt el tudják intézni az ügyeket. A Sörház utcai parkoló sárga övezetbe vonásával veszít némi bevételt a VÜZ Nonprofit Kft., de sokkal több autó fog ott parkolni, mert a járási hivatalba érkezők is várhatóan igénybe veszik. A Hunyadi utcával kapcsolatos felvetést elgondolkodtatónak tartotta, bár megértette a szempontokat. Dr. Ifi Ferenc képviselő véleménye szerint a Ranolder Iskola és a Sörház utcában mindig van üres parkolóhely, tehát indokolatlan a Hunyadi utca bevonása a parkolási övezetbe. Ruzsics Ferenc polgármester egyetértett, mivel hasonló helyzet fordult elő a Vak-Bottyán utcában is, hasonló okokból. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök a közlekedési koncepció tárgyalásakor a tervezővel folytatott vitájára emlékeztetett, akinek a szájából akkor elhangzott, hogy az élet fogja felülírni a megállapított rendet. Ennek példájaként üdvözölték örömmel a Sörház utcai parkoló behajtási rendjének módosítását, melynek köszönhetően reményei szerint többen tudják igénybe venni. Ruzsics Ferenc polgármester befogadta a módosító javaslatot és elsőként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 59/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 21/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 21/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével egyetért, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: február 27. (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

8 8 Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a módosított rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 21/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 5. A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselőket pedig hozzászólásra. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök tájékoztatása szerint örömmel üdvözölték az Állatvédelmi Járőrszolgálat kezdeményezését, s bár jelenleg nem kerül pénzbe, de akár még olyan formában is támogatásra érdemesnek tartotta a tevékenységüket. Dr. Ifi Ferenc képviselő az önkormányzat által vállalt kötelezettségek között olvasta, hogy az átadott állatoknál nem tart igényt az addigi tartási kötelezettségre. Ez megítélése szerint terheli a város költségvetését, végig kellene gondolni, miből lesz finanszírozva. Elmondta továbbá, az állattartás liberalizációja hátrányosan érinti Keszthelyt, mint üdülővárost és lakossági kérésre próbált tájékozódni a szabályokat illetően a hivatalban, ahol azonban konkrét válaszokat nem sikerült beszereznie. Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető elmondta hogy a rendelettervezetben szabályozásra került az állattartás díjtétele, ami napi 500,- Ft. Az egyesülettel a folytatott tárgyalások során azzal érveltek, hogy ők szeretnék ezeket az állatokat megmenteni, de ha térítési díjat is kell fizetniük, akkor az meghaladná a pénzügyi lehetőségeiket. Ismertette, mit ajánl az egyesület, ezért javasolt eltekinteni a díj felszámolásától. A másik felvetésre válaszolva elmondta, nem a hivatal munkatársának felkészületlensége az oka annak, hogy nem tud kellő tájékoztatást adni, mivel van egy keretszabályozás, az állatokat az egyes szakhatósági előírások figyelembevételével kell tartani, így minden ügyet egyedileg kell elbírálni. Dr. Ifi Ferenc képviselő elfogadta a tájékoztatást, hiszen a végrehajtási rendeletek még nem léptek hatályba, azonban így a lakosság nincs információ birtokában. Az állattartó telepről elvitt állatok esetében mindenütt fizetni kell térítést a tartási költségekért, de ha a járőrszolgálat hozzájárul a tartáshoz, akkor a költségek minimalizálódnak. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot.

9 9 60/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2006. (XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján elfogadja a környezetvédelemről szóló 18/1997.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó kezdeményezést. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: február 27. (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. 61/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati forrás biztosítása nélkül támogatja együttműködési megállapodás megkötését az Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala Megyei Egyesületével (8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u.13.). A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő megállapodás aláírására. Határidő: március 15. (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2013. (II.28) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

10 10 6. Az önkormányzat elővásárlási jogáról szóló 21/1999. (VII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követően felkérte hozzászólásra elsőként a bizottságok elnökeit, majd a képviselőket. Selmeczy Zsuzsanna képviselő arra a kérdésre várt választ, hogy a 2006-os AB döntés átvezetése miért tartott eddig, s az új Mötv. rendelkezéseinek átvezetése mikor történik meg. megerősítette, hogy az Alkotmánybíróság 2006-ban hozta meg az ítéletet és az akkori törvényalkotó ígéretet tett arra, hogy ezt a problémát jogszabályban rendezni fogja. Arról volt szó ugyanis, hogy önkormányzati rendelettel nem lehet elővásárlási jogot alapítani. A törvényalkotó részéről folyamatosan az a jelzés érkezett, hogy ez a jogszabály előkészítés alatt áll, ezért önkormányzati érdekre figyelemmel kevésbé hátrányosnak ítélték meg a szabályozás fenntartását és adott esetben egyedileg hozott a képviselő-testület határozatot a döntésről. A törvényalkotás ez ideig nem történt meg, ezért tartották indokoltnak a rendelet hatályon kívül helyezését. A II. határozati javaslat az adott kérelmek esetében gondoskodik a törlésről, amire azért van szükség, mert a jelentős számú ingatlanra vonatkozó törlés jelentős eljárási költséggel terhelné az önkormányzatot. Az Mötv. rendelkezéseinek átvezetése, illetve a rendelet előkészítése folyamatban van tájékoztatta végezetül a hozzászóló képviselőt. Ruzsics Ferenc polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot. 62/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata elővásárlási jogáról szóló 21/1999.(VII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján a Keszthely Város Önkormányzata elővásárlási jogáról szóló 21/1999.(VII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó kezdeményezést elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselőtestület elé. Határidő: február 27. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot.

11 11 63/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata elővásárlási jogáról szóló 21/1999.(VII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintett ingatlanokra a Keszthely Város Önkormányzata elővásárlási jogáról szóló 21/1999.(VII.21.) önkormányzati rendelet alapján bejegyzett elővásárlási jogok törléséről a bejegyzés alapjául szolgáló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére figyelemmel a törlésre vonatkozó tulajdonosi kérelmek szerint intézkedjen. Határidő: folyamatos (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete Keszthely Város Önkormányzata elővásárlási jogáról szóló 21/1999.(VII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 7. Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele (Az előterjesztés és a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság üléséről készült feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság rendkívüli ülés keretében született támogató javaslatát. Dr. Ifi Ferenc képviselő örült a módosított előterjesztésnek, mivel ezt a változatot támogathatóbbnak tartotta az előzőnél a tekintetben, hogy a képviselő-testületnek legyen joga pl. városérdekből bérbe adni lakást vagy helyiséget. Ezek a lakások piaci vagy költségelvű kategóriába soroltak többnyire, mivel szociális bérlakás nem nagyon üresedik meg, de remélte, hogy a jövőben több szociális bérlakása lesz az önkormányzatnak, melyek elosztása egy objektív, független rendszer alapján fog történni. Javasolta a későbbiekben egy olyan rendszert átvenni más településektől, mely jól működik. Ruzsics Ferenc polgármester ígéretet tett arra, hogy igyekeznek majd jó döntést hozni. A os önkormányzati ciklusban három lakótömb került kiutalásra, melynél a bírálóbizottság munkájában maga is részt vett. Lelkiismeretesen igyekeztek dönteni, ennek ellenére voltak rossz döntéseik, amit az bizonyít, hogy a lakók beköltözését követő egyik reggelen ottjártakor többféle, olykor új gépkocsit látott parkolni a lakások előtt, holott az igénylők nevén nem szerepelt gépjármű.

12 12 Ilyen a következőkben is előfordulhat a gondos felkészülés ellenére is. Hat éve reménykedik abban, hogy lesz szociális bérlakás-pályázat, melyhez nem is kevés önerővel rendelkeznek, de sajnos még nem került kiírásra ebben a témában pályázat. Elsőként szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 64/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatalnak az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 36/2007. (X. 01.) és az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendeletekre vonatkozó ZAB/030/70-1/2013. számú törvényességi felhívásában foglaltakkal részben egyetért. 2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján terjessze a képviselő-testület ülése elé az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 36/2007. (X. 01.) és az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó rendelettervezetet. 3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével egyidejűleg a Zala Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. Határidő: 2. pontra azonnal 3. pontra március 10. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 36/2007. (X. 01.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 8. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata negyedik negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra.

13 13 Selmeczy Zsuzsanna képviselő a jogszerűség és a célszerűség vizsgálatát hiányolta a kabinet gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzés során. A GESZ-szel kapcsolatban az ottani belső ellenőrt ellenőrizve nem tett kifogást annak tevékenységével kapcsolatban, holott a megállapítások végén szerepel, hogy kétéves működése alatt nem kerültek módosításra a gazdálkodási szabályzatok a törvényeknek megfelelően. Erre tekintettel a belső ellenőri jelentést nem állt módjában elfogadni. Ruzsics Ferenc polgármester további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 65/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzatának negyedik negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a negyedik negyedévi belső ellenőrzésekről készült tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: tájékoztatásra március 15. INTERPELLÁCIÓ Ruzsics Ferenc polgármester felkérte Selmeczy Zsuzsanna képviselőt interpellációja megtételére. Selmeczy Zsuzsanna képviselő ismertette interpellációját. (Az interpelláció ismertetett és a képviselő által aláírt szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, sajnálja, hogy idejutottak, hogy interpelláció keretében kell válaszolnia akkor, amikor erre van másik hely és lehetőség, s a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetője, illetve ő maga is kezdeményezte képviselőtársánál a Libás strand hasznosítása ügyében az egyeztetést, bár nem fél a nyilvánosságtól, s válaszolni fog a kérdésre. Az önkormányzat cégei törvényes keretek között működnek, melyek más keretek, mint egy vállalkozói szabadságot biztosító keret. A VÜZ Nonprofit Kft.-nek különböző munkaköröket kell betöltenie egy-egy tevékenység folytatásakor, ezzel szemben más vállalkozó akár összesűrítve is rábízhatja azokat a feladatokat egy emberre, vagy napközben átszervezheti a munkáját. Kétféle anyag van a kezében, az elmúlt két év gazdálkodásáról szóló jelentés. Az első évben ezen a területen eft veszteség lett kimutatva, mivel számolni kell egyéb járulékos költségeket is. A vállalkozóval történt megállapodás után december 31-én az eredmény eft volt. Ha ezt a két összeget összeveti, egy 4.300eFt különbözet jelentkezik. Ez a válasz tehát az első kérdésére, mely szerint igenis van olyan helyzet, amikor nem szakmai hozzá nem értés miatt egy kötelek között táncoló önkormányzati szerv csak ilyen eredményeket tud elérni más vállalkozással ellentétben.

14 14 A vagyonrendelet tekintetében felhívta képviselőtársa figyelmét a 13. -ra is, mely az önkormányzati szervek vagyonhasznosításának rendjét tartalmazza. E szerint a szervezetek vezetői jogosultak a vagyon hasznosítására. Felkérte az interpellációt tevő képviselőt, nyilatkozzon válasza elfogadásáról. Selmeczy Zsuzsanna képviselő nem fogadta el a választ, mert valóban jogosult az ügyvezető bérbeadásra, de a vonatkozó rendelet értelmében versenyeztetés nélkül azonban már nem. A két szakasz nem ellentétes egymással a rendeletben. E gondolat mentén pedig felmerülhet annak a lehetősége is, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. akár az uszodát vagy más tevékenységet is kiadhatja külső vállalkozónak, s ily módon nem lenne szükség a kft-re. Ha a kft. tudja üzemeltetni a nagy strandot, akkor üzemeltesse a Libás strandot, s talán az új cégvezetőnek menne ez a dolog. Ruzsics Ferenc polgármester nem kívánt vitát nyitni, csak arra világított rá, hogy a VÜZ Nonprofit Kft., mint az önkormányzat szerve, nem köteles versenyeztetni. Továbbra is felajánlotta egyeztetési szándékát az ügyben, s ha ez nem valósul meg, akkor áll elébe a többi interpellációnak. Miután képviselőtársa válaszát nem fogadta el, így a arról a képviselő-testület állásfoglalását kérte és az interpellációra adott válaszának elfogadására tett javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a képviselői interpellációra adott választ. 10. A Mentor Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Közösségi Központ további működtetése II. Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselőket pedig hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök az ülésen elhangzottak közül kiemelte, hogy az irodavezető tájékoztatása szerint az iroda működése március 31-éig biztosított, március 15-éig pedig várhatóan eldől az a pályázat, ami a további működéshez támogatást nyújtana, így bízott a további működésben. Csótár András oktatási, kulturális és ifjúsági bizottsági elnök előrebocsátotta, örülne, ha az iroda tovább tudna dolgozni, s amennyiben a pályázat sikeres, úgy a városnak ez nem jelentene költségeket. Volt néhány kérdés, ami nem került tisztázásra, így a személyi és pénzügyi feltételek, melyeket a sikeres pályázat után meg kell beszélniük, azonban most a testületnek döntenie kell. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök megnyugtatónak tartotta az elmúlt időszakban ezt a lehetőséget a városban, ezért támogatta az iroda további működését. Ruzsics Ferenc polgármester maga is sikertörténetnek értékelte az iroda működését, melyért a korábbi és jelenlegi vezetés felé kifejezte köszönetét. Vozár Péterné képviselő arról adott tájékoztatást, hogy a bizottsági ülésen is elhangzott, mely szerint új időket élünk és pályázati pénzből is el lehet tartani egy ilyen irodát. Ruzsics Ferenc polgármester további hozzászólás nem lévén, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

15 15 66/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Mentor Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Közösségi Központ további működtetése II c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében foglaltakra figyelemmel önkormányzati forrás biztosítása nélkül elviekben támogatja a Mentor Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Közösségi Központ jövőbeni működését. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a működés finanszírozását biztosító nyertes pályázat esetén az iroda a Goldmark Károly Művelődési Központ szervezetében folytassa tevékenységét. Határidő: tájékoztatásra március 5. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 11. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása Ruzsics Ferenc polgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követően felkérte hozzászólásra elsőként a bizottságok elnökeit, majd a képviselőket. Hozzászólás hiányában az I. határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 67/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Életfa Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Módosító okirattal módosítja. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Módosító okiratban foglalt módosításokkal kiegészített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. 3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az intézményvezető, valamint a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) részére történő megküldéséről. Határidő: március 20. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető)

16 16 Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. 68/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézetének alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Módosító okirattal módosítja. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Módosító okiratban foglalt módosításokkal kiegészített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. 3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az intézményvezető, valamint a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) részére történő megküldéséről. Határidő: március 20. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 12. Kérelem benyújtása a évi közfoglalkoztatás támogatásához Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök tájékoztatása szerint jobbnak tartották volna, ha több személy foglalkoztatását tudná az önkormányzat ilyen módon biztosítani, mert ez is nagy lehetőséget jelent sokak számára. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 69/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kérelem benyújtása a évi közfoglalkoztatásra című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet alapján hozzájárul a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal részvételéhez a évi közfoglalkoztatásban 2 főt érintően 5 hónap időtartamra 8 órában és 2 főt érintően 5 hónapra 6 órában március 1. napjától július 31. napjáig. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a kérelem benyújtásáról és a szükséges dokumentumok aláírásáról.

17 17 2. A képviselő-testület az 1. pontban foglaltak szerinti évi közfoglalkoztatás megvalósításához önerőként szükséges ,-Ft összegű önkormányzati forrást az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról gondoskodjon. Határidő: - a kérelem benyújtására: február a költségvetési rendelet módosítására: június 30. (Bertalanné dr. Gallé Vera, igazgatási osztályvezető Némethné Bali Mária, közgazdasági osztályvezető) 13. Keszthely, Városház u. 1. sz. alatti ingatlan hasznosítása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselőket pedig hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök a B./ változat elfogadására tett javaslatukat azzal indokolta, hogy a két ingatlan együttes értékesítése lényegesen jobb körülményeket teremt és nagyobb bevételt eredményezne. Selmeczy Zsuzsanna képviselő véleménye az volt, hogy egy ilyen értékes sétálóutcai ingatlant nem szabad eladni, inkább meg kellene oldani a Sirály évek óta húzódó problémáját. Ruzsics Ferenc polgármester egyetértett abban, hogy ő sem szeret önkormányzati ingatlant értkesíteni, azonban ez az ügy több éve húzódik, s bár készültek az épületegyüttesre látványtervek, mely alapján a beruházás több mint egymilliárd forint összegű lett volna, s találtak volna erre projektfinanszírozási lehetőséget, de mégsem döntöttek mellette, ami utóbb jó döntésnek bizonyult, mert most lenne egy szépen kivitelezett projekt és csak részben hasznosított épületegyüttes. Számára ez szégyenfolt a sétálóutcán úgy, mint az Amazon, de saját erőből az önkormányzat nem tud vele mit kezdeni. Az önkormányzat nem olyan vállalkozás, mely ilyen nagy ívű projektekkel kell, hogy foglalkozzon, ezért nem épít pl. szállodát sem, ezért indokolt az értékesítés. Dr. Ifi Ferenc képviselő arra emlékeztetett, hogy a Kossuth u. 29. szám alatti ingatlannál az önkormányzatnak felújítási kötelezettsége van. Arra is látott lehetőséget, hogy a sétálóutca egyik bérlője vegye bérbe ezt az ingatlant, a végső cél a Delden téren és a Kossuth utca sarkán rendet tenni. Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Ifi Ferenc képviselő javaslatával kapcsolatban ott látta a problémát, hogy a bérlő ugyanannyi bérleti díjat fizetne az új üzletben, emellett pedig az önkormányzatnak a felújítás jelentős terhet jelentene. A maga részéről a B./változat elfogadását támogatta a II. határozati javaslatnál, azonban elsőként az I. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot.

18 18 70/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely, Városház u. 1. sz. és Kossuth u. 29. sz. alatti ingatlan hasznosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló Keszthely, Városház u. 1. sz. alatti, 1090 hrsz-on nyilvántartott és a Keszthely, Kossuth L. u. 29. sz. alatti, 1091 hrsz-on nyilvántartott, az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg lakóingatlanként megnevezett önkormányzati ingatlanokat átminősíti nem lakás célú ingatlanra. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az átminősítés átvezetése érdekében szükséges intézkedések megtételére. 2. A képviselő-testület az 1. pontban foglaltakra tekintettel, az átminősítést követően nevezett ingatlanoknak a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletből történő törlésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján kezdeményezi az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 36/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosítását és felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: április 30. dr. Horváth Teréz jegyző (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) (Bertalanné dr. Gallé Vera igazgatási osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 71/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely, Városház u. 1. sz. és Kossuth u. 29. sz. alatti ingatlan hasznosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely, Városház u. 1. sz. alatti, 1090 hrsz-on és a Keszthely, Kossuth L. u. 29. sz. alatti, 1091 hrsz-on nyilvántartott önkormányzati ingatlanok együttes hasznosítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy a Keszthely, Kossuth L. u. 29. sz. alatti helyiségbérlemény bérlőjével folytasson tárgyalásokat a bérleti jog megszüntetése érdekében és a tárgyalás eredményének figyelembevételével a hasznosítási javaslatát terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: június 30. dr. Horváth Teréz jegyző (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) 14. Helyiségbérleti szerződések meghosszabbítása Ruzsics Ferenc polgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követően felkérte hozzászólásra elsőként a bizottságok elnökeit, majd a képviselőket.

19 19 Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök tájékoztatása szerint megjelent az ülésen Szakál Ferenc bérlő, illetve azok képviselője, aki ismertette az elképzeléseit, mely alapján 10 éves bérletet tartott volna elfogadhatóbbnak, azonban a bizottság tagjai megnyugtatták, hogy a jelenlegi konstrukció is megfelelő lesz a számára. A bizottság véleménye az volt az elhangzottak alapján, hogy a fejlesztések a főtér arculatát is javítják, így a határozati javaslatot támogatják. Ruzsics Ferenc polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 72/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyiségbérleti szerződések meghosszabbítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A képviselő-testület hozzájárul a) a Best Café Team Kft. Kossuth u. 43. sz. alatti bérleménye, b) a Treasury-Team Kft. Kossuth u. 43. sz. alatti bérleménye c) a Treasury-Team Kft. és a Szirmai Bt. Kossuth u. 1. sz. alatti közös bérleménye bérleti szerződésének február 28-áig történő meghosszabbításához, további öt év előbérleti jog biztosításával. A bérleti feltételek egyéb tekintetben nem változnak. 2. A képviselő-testület felkéri a Keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. igazgatóját jelen határozat figyelembevételével a helyiségbérleti szerződések módosítására. Határidő: március 31. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Göncz Attila, Keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft igazgatója 15. A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Ezek hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 73/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosító okiratban foglalt módosításokkal kiegészített egységes szerkezetű alapító okirat

20 20 aláírására, valamint felkéri, hogy a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a meghozott határozat megküldésével tájékoztassa. 3.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változásoknak a Cégbírósághoz történő bejelentéséről. Határidő: március 8. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Rudolf Wiedner Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője 16. A VÜZ Nonprofit Kft. tulajdonát képező Feszthely, Fodor u. 44. szám alatti ingatlan megosztásával létrejött ingatlanrész adásvétele Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselőket pedig hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök azzal egészítette ki a bizottsági összesítőben leírtakat, hogy a jelenlegi bérlő által megvásárolni kívánt ingatlan eladásáról folytatott tárgyalás során szóba került, mely szerint a bérlő pályázati forrásból kívánja az ingatlant megvásárolni, s bár a forgalmi érték kissé alacsony, de más számára az ingatlan nem adható el. Felmerült továbbá az is az ülésen, hogy ez a vételár szeptember 15-éig maradjon érvényben. Ruzsics Ferenc polgármester elfogadhatónak tartotta ezt a javaslatot. Mohácsi József képviselő baráti árnak tekintette a javaslatban szereplő vételárat, a 30 éves bérletet elfogadhatónak tartotta, ezzel kapcsolatban kérte tájékoztatni a testületet az eddig befolyt bérleti díj összegéről. Ruzsics Ferenc polgármester arról adott tájékoztatást, hogy az épület lapostetőjével sok gond volt, melynek felújításának költsége nem térülne meg a bérlet ideje alatt. Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató a kérdésre adott válaszában elmondta, 2006 óta áll fenn a bérleti szerződés, mely alapján 8,2 MFt került kiszámlázásra, amiből kompenzálásra került 2,3 MFt beruházási érték, amire az előző évben is jelentkezett igény, azonban a kft. helyzetére tekintettel nem adtak lehetőséget erre. Selmeczy Zsuzsanna képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselő-testület ismételten ingatlaneladásról dönt, még akkor is, ha fontos az önkormányzat számára a szakképzés. Ez a tevékenység önkormányzati bérletben ugyanúgy tudna működni, s az említett bérleti díjjal 10 év alatt kifizetné a vételár összegét, s az esetlegesen szükséges felújításokat a szakképzés keretében maga a bérlő is el tudná végezni. Ruzsics Ferenc polgármester nem tartotta elképzelhetőnek, hogy egy bérlő nagyobb beruházást eszközöljön egy bérleményben, erre volt jó példa a Ranolder Iskola épülete, melyet a végén értékesíteni voltak kénytelenek a Veszprémi Érsekségnek.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-67/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal Szám: 6369-2/2013. Jegyzőkönyv 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pid. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője l pid. - Irattár - Helyben l pid. - Munkapéldány l pid.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 19/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről 1. oldal / 74 A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben