Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 27-én (szerda) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 27-én (szerda) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester Csótár András, Dr. Ifi Ferenc, Kocsis Miklós, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna, Szabó György és Vozár Péterné képviselő. Tanácskozási joggal jelen vannak: Gachályi András alpolgármester Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Bertalanné dr. Gallé Vera igazgatási osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapította, hogy az ülés szabályszerű módon került összehívásra, a képviselő-testület tagjai közül 9 fő a teremben tartózkodik Pálinkás Róbert alpolgármester később csatlakozik az üléshez, Borosné Eitner Kinga képviselő igazoltan van távol -, ily módon a testület határozatképes, ezáltal a soros testületi ülést megnyitotta. A napirend előtt megköszönte Dr. Gábor Hajnalka aljegyző segítségét, illetve a november óta végzett munkáját, emellett elköszönt a testület és saját nevében Bertalanné dr. Gallé Vera igazgatási osztályvezetőtől, aki kinevezést kapott Vonyarcvashegy jegyzői feladatainak ellátására, majd köszöntötte Dr. Horváth Terézt, Keszthely Város Jegyzőjét. A napirendi javaslatot azzal egészítette ki, hogy érkezett három sürgősségi indítvány. -Az S1. Az Észak-zalai TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. működtetése évtől c. előterjesztés tárgyalását a megyei szakképzési tevékenység folyamatos és zökkenőmentes továbbműködtetése indokolja; -Az S2. Az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítványa pályázata c. előterjesztés tárgyalását az indokolja, hogy a pályázat beadási határideje március 15-e. -Az S3. Megváltozott munkaképességűek rehabilitációját elősegítő program keretében iroda bérbeadása c. előterjesztés tárgyalását ugyancsak pályázat megvalósítása indokolja. A sürgősségi indítványokat a nyílt ülés végén javasolta megtárgyalásra.

2 2 Jelezte továbbá, hogy egy interpelláció érkezett, Selmeczy Zsuzsanna képviselő részéről a polgármesterhez Ami egy külsős vállalkozónak megéri, az a város saját cégét vezető szakembereknek teljesíthetetlen címmel. Az interpellációra a fő napirend után kerül sor. Pálinkás Róbert alpolgármester órakor megérkezett az ülésre, így a képviselő-testület létszáma 10 főre emelkedett. Dr. Ifi Ferenc képviselő a 9. napirendi pont tárgyalását az önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel zárt ülés keretében javasolta megtárgyalni. Selmeczy Zsuzsanna képviselő nem látta indokoltnak a 17. és 18. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását, így azok nyílt ülés keretében történő tárgyalására tett javaslatot, figyelemmel az Mötv. szabályozására, mely csak akkor írja elő személyi kérdésben zárt ülés megtartását, ha azt az érintett külön igényli, erről azonban nem volt tudomása. A másik ügyben ugyancsak nem látott jogszabályi indokot a zárt ülésen történő tárgyalásra. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta elsőként a 17. és 18. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalására tett javaslatot. A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Ifi Ferenc képviselő módosító javaslatát bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az S1. Az Észak-zalai TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. működtetése évtől c. előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalására tett javaslatot. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az S2. Az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítványa pályázata c. előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalására tett javaslatot. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az S3. Megváltozott munkaképességűek rehabilitációját elősegítő program keretében iroda bérbeadása c. előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalására tett javaslatot. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgősségi indítványt. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a módosításokkal kiegészített napirendi javaslatot. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a következő napirendet. Napirend: 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

3 3 2. A szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 27/1996. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/1998. (V.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 4. A parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 5. A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 6. Az önkormányzat elővásárlási jogáról szóló 21/1999. (VII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet) 7. Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele 8. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata negyedik negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről Egyéb ügyek 10. A Mentor Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Közösségi Központ további működtetése II. 11. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása 12. Kérelem benyújtása a évi közfoglalkoztatás támogatásához 13. Keszthely, Városház u. 1. sz. alatti ingatlan hasznosítása 14. Helyiségbérleti szerződések meghosszabbítása 15. A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 16. A VÜZ Nonprofit Kft. tulajdonát képező Feszthely, Fodor u. 44. szám alatti ingatlan megosztásával létrejött ingatlanrész adásvétele S1. Az Észak-zalai TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. működtetése évtől S2. Az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítványa pályázata S3. Megváltozott munkaképességűek rehabilitációját elősegítő program keretében iroda bérbeadása Zárt ülés 9. Iskolaorvosi feladatok ellátására kötött megbízási szerződés módosítása 17. Keszthely város orvosi ügyeleti szolgálatának működtetése (zárt) 18. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói beosztására benyújtott pályázatok elbírálása (zárt) 19. Egyedi lakásügyek I. (zárt) 20. Egyedi lakásügyek II. (zárt) Ruzsics Ferenc polgármester rátért a napirend előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók megtárgyalására, melyek kiegészültek a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Nonprofit Kft. gazdasági helyzetéről szóló beszámolóval. Felkérte képviselőtársait az ezzel kapcsolatos esetleges hozzászólásaik megtételére. Hozzászólást nem látva áttért a polgármester két ülés között hozott fontosabb intézkedéseiről és a fontosabb eseményekről szóló tájékoztató megtárgyalására. Hozzászólás itt sem volt, így rátért a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló

4 4 tájékoztató megtárgyalására. Miután itt sem volt hozzászólás, így a három tájékoztató együttes elfogadására tett javaslatát szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a polgármester két ülés között tett intézkedéseiről szóló beszámolót, a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. (A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztató, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Ezek hiányában a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. A szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 27/1996. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselőket pedig hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök a javaslatot azzal egészítette ki, hogy a hivatal tájékoztatása szerint az intézményvezető a javaslatát visszavonta, erre tekintettel született részükről ez a javaslat. Ruzsics Ferenc polgármester elismerte, hogy valóban az intézményvezető nem egyeztetett vele a javaslat megtétele előtt, amivel ő viszont nem értett egyet, ezért kérte annak visszavonását. Selmeczy Zsuzsanna képviselő emlékeztetett arra, mely szerint az elmúlt évben egy szolgáltatóval, a NAPÁVA-val nem kötöttek szerződést arra tekintettel, hogy nem volt tisztázott, hol folytatják tevékenységüket. Nemrégiben a kertvárosból kapott hírek alapján kért tájékoztatást arról, hogy az ottani 20 gondozott hová fordulhat.

5 5 megerősítette, hogy a NAPÁVA-val nem került megállapodás megkötésre, illetve nem került kiadásra működési engedély, azonban a feladat nem marad ellátatlan, mert a kistérségi szociális szolgáltató központ látja el ezeket a feladatokat, mely Keszthely, Csók István u. 1/a. szám alatt található, Bali Julia vezetésével. A bejelentést a központban személyesen, telefonon, vagy a háziorvosnál tehető meg, az erről szóló tájékoztatást szórólapokon juttatják el a potenciális ellátottakhoz. Ruzsics Ferenc polgármester befogadta a módosító javaslatot és elsőként a kezdeményezést tartalmazó határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 57/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 27/1996. (X.29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény rendelkezései alapján egyetért a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 27/1996. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével. 2. A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület ülése elé. Határidő: február 27. (Bertalanné dr. Gallé Vera, igazgatási osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 27/1996. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/1998. (V.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követően felkérte hozzászólásra elsőként a bizottságok elnökeit, majd a képviselőket. Hozzászólás hiányában elsőként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.

6 6 58/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/1998. (V.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény rendelkezései alapján egyetért a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/1998. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével. 2. A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület ülése elé. Határidő: február 27. (Bertalanné dr. Gallé Vera, igazgatási osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/1998. (V.1) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4. A parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök arról tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy bizottságuk támogatta a rendelet átdolgozását, mert a főtér rehabilitációjának hatására átalakult a városközpont forgalmi rendje és parkolási rendszere. A Hunyadi utca kivételét a javaslatból azért javasolták, mert ezzel az ott parkolókat még kisebb, keskenyebb utcákba kényszerítenék, a így pl. a városközpontban dolgozókat, ami közlekedési szempontból balesetveszélyt eredményezne. Vozár Péterné képviselő egyetértett Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnökkel és hozzátette, hogy a Sörház utcai parkoló tisztántartására és hulladékmentesítésére helyezzen a szolgáltató nagyobb hangsúlyt.

7 7 Selmeczy Zsuzsanna képviselő a bizottsági ülésen jónak látta, hogy Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök tájékoztatást adott a megszűnt és létesült parkolók számáról, ami alátámasztotta azt, hogy a Hunyadi utca ne kerüljön bevonásra. Egyetértettek a Sörház utcai parkoló kedvezőbb kategóriába sorolásával, bár ebben párhuzamot vélt felfedezni a belvárosi parkolással, hiszen aki a belvárosi utcákban leparkol, az nyilván a hivatalt is szeretné megközelíteni. Fodor Márk bizottsági tag felvetésével egyetértett, aki a belvárosi kereskedők érdekében javasolt kedvezményt adni. Emellett megjegyezte, hogy a belvárosi parkolóház megvásárlása rossz döntés volt, ami beigazolódott. Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy soha nem fognak egyetérteni képviselőtársával parkolási ügyben, s aki ügyet akar intézni a hivatalban, az az ingyenes egy órás időtartam alatt meg tudja azt oldani, a hivatal munkatársai pedig rendelkeznek akkora felkészültséggel, hogy ez idő alatt el tudják intézni az ügyeket. A Sörház utcai parkoló sárga övezetbe vonásával veszít némi bevételt a VÜZ Nonprofit Kft., de sokkal több autó fog ott parkolni, mert a járási hivatalba érkezők is várhatóan igénybe veszik. A Hunyadi utcával kapcsolatos felvetést elgondolkodtatónak tartotta, bár megértette a szempontokat. Dr. Ifi Ferenc képviselő véleménye szerint a Ranolder Iskola és a Sörház utcában mindig van üres parkolóhely, tehát indokolatlan a Hunyadi utca bevonása a parkolási övezetbe. Ruzsics Ferenc polgármester egyetértett, mivel hasonló helyzet fordult elő a Vak-Bottyán utcában is, hasonló okokból. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök a közlekedési koncepció tárgyalásakor a tervezővel folytatott vitájára emlékeztetett, akinek a szájából akkor elhangzott, hogy az élet fogja felülírni a megállapított rendet. Ennek példájaként üdvözölték örömmel a Sörház utcai parkoló behajtási rendjének módosítását, melynek köszönhetően reményei szerint többen tudják igénybe venni. Ruzsics Ferenc polgármester befogadta a módosító javaslatot és elsőként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 59/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 21/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 21/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével egyetért, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: február 27. (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

8 8 Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a módosított rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 21/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 5. A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselőket pedig hozzászólásra. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök tájékoztatása szerint örömmel üdvözölték az Állatvédelmi Járőrszolgálat kezdeményezését, s bár jelenleg nem kerül pénzbe, de akár még olyan formában is támogatásra érdemesnek tartotta a tevékenységüket. Dr. Ifi Ferenc képviselő az önkormányzat által vállalt kötelezettségek között olvasta, hogy az átadott állatoknál nem tart igényt az addigi tartási kötelezettségre. Ez megítélése szerint terheli a város költségvetését, végig kellene gondolni, miből lesz finanszírozva. Elmondta továbbá, az állattartás liberalizációja hátrányosan érinti Keszthelyt, mint üdülővárost és lakossági kérésre próbált tájékozódni a szabályokat illetően a hivatalban, ahol azonban konkrét válaszokat nem sikerült beszereznie. Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető elmondta hogy a rendelettervezetben szabályozásra került az állattartás díjtétele, ami napi 500,- Ft. Az egyesülettel a folytatott tárgyalások során azzal érveltek, hogy ők szeretnék ezeket az állatokat megmenteni, de ha térítési díjat is kell fizetniük, akkor az meghaladná a pénzügyi lehetőségeiket. Ismertette, mit ajánl az egyesület, ezért javasolt eltekinteni a díj felszámolásától. A másik felvetésre válaszolva elmondta, nem a hivatal munkatársának felkészületlensége az oka annak, hogy nem tud kellő tájékoztatást adni, mivel van egy keretszabályozás, az állatokat az egyes szakhatósági előírások figyelembevételével kell tartani, így minden ügyet egyedileg kell elbírálni. Dr. Ifi Ferenc képviselő elfogadta a tájékoztatást, hiszen a végrehajtási rendeletek még nem léptek hatályba, azonban így a lakosság nincs információ birtokában. Az állattartó telepről elvitt állatok esetében mindenütt fizetni kell térítést a tartási költségekért, de ha a járőrszolgálat hozzájárul a tartáshoz, akkor a költségek minimalizálódnak. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot.

9 9 60/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2006. (XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján elfogadja a környezetvédelemről szóló 18/1997.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó kezdeményezést. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: február 27. (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. 61/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati forrás biztosítása nélkül támogatja együttműködési megállapodás megkötését az Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala Megyei Egyesületével (8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u.13.). A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. számú mellékletben szereplő megállapodás aláírására. Határidő: március 15. (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2013. (II.28) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

10 10 6. Az önkormányzat elővásárlási jogáról szóló 21/1999. (VII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követően felkérte hozzászólásra elsőként a bizottságok elnökeit, majd a képviselőket. Selmeczy Zsuzsanna képviselő arra a kérdésre várt választ, hogy a 2006-os AB döntés átvezetése miért tartott eddig, s az új Mötv. rendelkezéseinek átvezetése mikor történik meg. megerősítette, hogy az Alkotmánybíróság 2006-ban hozta meg az ítéletet és az akkori törvényalkotó ígéretet tett arra, hogy ezt a problémát jogszabályban rendezni fogja. Arról volt szó ugyanis, hogy önkormányzati rendelettel nem lehet elővásárlási jogot alapítani. A törvényalkotó részéről folyamatosan az a jelzés érkezett, hogy ez a jogszabály előkészítés alatt áll, ezért önkormányzati érdekre figyelemmel kevésbé hátrányosnak ítélték meg a szabályozás fenntartását és adott esetben egyedileg hozott a képviselő-testület határozatot a döntésről. A törvényalkotás ez ideig nem történt meg, ezért tartották indokoltnak a rendelet hatályon kívül helyezését. A II. határozati javaslat az adott kérelmek esetében gondoskodik a törlésről, amire azért van szükség, mert a jelentős számú ingatlanra vonatkozó törlés jelentős eljárási költséggel terhelné az önkormányzatot. Az Mötv. rendelkezéseinek átvezetése, illetve a rendelet előkészítése folyamatban van tájékoztatta végezetül a hozzászóló képviselőt. Ruzsics Ferenc polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot. 62/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata elővásárlási jogáról szóló 21/1999.(VII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján a Keszthely Város Önkormányzata elővásárlási jogáról szóló 21/1999.(VII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó kezdeményezést elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselőtestület elé. Határidő: február 27. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot.

11 11 63/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata elővásárlási jogáról szóló 21/1999.(VII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintett ingatlanokra a Keszthely Város Önkormányzata elővásárlási jogáról szóló 21/1999.(VII.21.) önkormányzati rendelet alapján bejegyzett elővásárlási jogok törléséről a bejegyzés alapjául szolgáló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére figyelemmel a törlésre vonatkozó tulajdonosi kérelmek szerint intézkedjen. Határidő: folyamatos (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete Keszthely Város Önkormányzata elővásárlási jogáról szóló 21/1999.(VII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 7. Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele (Az előterjesztés és a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság üléséről készült feljegyzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság rendkívüli ülés keretében született támogató javaslatát. Dr. Ifi Ferenc képviselő örült a módosított előterjesztésnek, mivel ezt a változatot támogathatóbbnak tartotta az előzőnél a tekintetben, hogy a képviselő-testületnek legyen joga pl. városérdekből bérbe adni lakást vagy helyiséget. Ezek a lakások piaci vagy költségelvű kategóriába soroltak többnyire, mivel szociális bérlakás nem nagyon üresedik meg, de remélte, hogy a jövőben több szociális bérlakása lesz az önkormányzatnak, melyek elosztása egy objektív, független rendszer alapján fog történni. Javasolta a későbbiekben egy olyan rendszert átvenni más településektől, mely jól működik. Ruzsics Ferenc polgármester ígéretet tett arra, hogy igyekeznek majd jó döntést hozni. A os önkormányzati ciklusban három lakótömb került kiutalásra, melynél a bírálóbizottság munkájában maga is részt vett. Lelkiismeretesen igyekeztek dönteni, ennek ellenére voltak rossz döntéseik, amit az bizonyít, hogy a lakók beköltözését követő egyik reggelen ottjártakor többféle, olykor új gépkocsit látott parkolni a lakások előtt, holott az igénylők nevén nem szerepelt gépjármű.

12 12 Ilyen a következőkben is előfordulhat a gondos felkészülés ellenére is. Hat éve reménykedik abban, hogy lesz szociális bérlakás-pályázat, melyhez nem is kevés önerővel rendelkeznek, de sajnos még nem került kiírásra ebben a témában pályázat. Elsőként szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 64/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatalnak az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 36/2007. (X. 01.) és az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendeletekre vonatkozó ZAB/030/70-1/2013. számú törvényességi felhívásában foglaltakkal részben egyetért. 2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján terjessze a képviselő-testület ülése elé az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 36/2007. (X. 01.) és az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó rendelettervezetet. 3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a határozat megküldésével egyidejűleg a Zala Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. Határidő: 2. pontra azonnal 3. pontra március 10. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 36/2007. (X. 01.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 8. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata negyedik negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra.

13 13 Selmeczy Zsuzsanna képviselő a jogszerűség és a célszerűség vizsgálatát hiányolta a kabinet gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzés során. A GESZ-szel kapcsolatban az ottani belső ellenőrt ellenőrizve nem tett kifogást annak tevékenységével kapcsolatban, holott a megállapítások végén szerepel, hogy kétéves működése alatt nem kerültek módosításra a gazdálkodási szabályzatok a törvényeknek megfelelően. Erre tekintettel a belső ellenőri jelentést nem állt módjában elfogadni. Ruzsics Ferenc polgármester további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 65/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzatának negyedik negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a negyedik negyedévi belső ellenőrzésekről készült tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: tájékoztatásra március 15. INTERPELLÁCIÓ Ruzsics Ferenc polgármester felkérte Selmeczy Zsuzsanna képviselőt interpellációja megtételére. Selmeczy Zsuzsanna képviselő ismertette interpellációját. (Az interpelláció ismertetett és a képviselő által aláírt szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, sajnálja, hogy idejutottak, hogy interpelláció keretében kell válaszolnia akkor, amikor erre van másik hely és lehetőség, s a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetője, illetve ő maga is kezdeményezte képviselőtársánál a Libás strand hasznosítása ügyében az egyeztetést, bár nem fél a nyilvánosságtól, s válaszolni fog a kérdésre. Az önkormányzat cégei törvényes keretek között működnek, melyek más keretek, mint egy vállalkozói szabadságot biztosító keret. A VÜZ Nonprofit Kft.-nek különböző munkaköröket kell betöltenie egy-egy tevékenység folytatásakor, ezzel szemben más vállalkozó akár összesűrítve is rábízhatja azokat a feladatokat egy emberre, vagy napközben átszervezheti a munkáját. Kétféle anyag van a kezében, az elmúlt két év gazdálkodásáról szóló jelentés. Az első évben ezen a területen eft veszteség lett kimutatva, mivel számolni kell egyéb járulékos költségeket is. A vállalkozóval történt megállapodás után december 31-én az eredmény eft volt. Ha ezt a két összeget összeveti, egy 4.300eFt különbözet jelentkezik. Ez a válasz tehát az első kérdésére, mely szerint igenis van olyan helyzet, amikor nem szakmai hozzá nem értés miatt egy kötelek között táncoló önkormányzati szerv csak ilyen eredményeket tud elérni más vállalkozással ellentétben.

14 14 A vagyonrendelet tekintetében felhívta képviselőtársa figyelmét a 13. -ra is, mely az önkormányzati szervek vagyonhasznosításának rendjét tartalmazza. E szerint a szervezetek vezetői jogosultak a vagyon hasznosítására. Felkérte az interpellációt tevő képviselőt, nyilatkozzon válasza elfogadásáról. Selmeczy Zsuzsanna képviselő nem fogadta el a választ, mert valóban jogosult az ügyvezető bérbeadásra, de a vonatkozó rendelet értelmében versenyeztetés nélkül azonban már nem. A két szakasz nem ellentétes egymással a rendeletben. E gondolat mentén pedig felmerülhet annak a lehetősége is, hogy a VÜZ Nonprofit Kft. akár az uszodát vagy más tevékenységet is kiadhatja külső vállalkozónak, s ily módon nem lenne szükség a kft-re. Ha a kft. tudja üzemeltetni a nagy strandot, akkor üzemeltesse a Libás strandot, s talán az új cégvezetőnek menne ez a dolog. Ruzsics Ferenc polgármester nem kívánt vitát nyitni, csak arra világított rá, hogy a VÜZ Nonprofit Kft., mint az önkormányzat szerve, nem köteles versenyeztetni. Továbbra is felajánlotta egyeztetési szándékát az ügyben, s ha ez nem valósul meg, akkor áll elébe a többi interpellációnak. Miután képviselőtársa válaszát nem fogadta el, így a arról a képviselő-testület állásfoglalását kérte és az interpellációra adott válaszának elfogadására tett javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a képviselői interpellációra adott választ. 10. A Mentor Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Közösségi Központ további működtetése II. Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselőket pedig hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök az ülésen elhangzottak közül kiemelte, hogy az irodavezető tájékoztatása szerint az iroda működése március 31-éig biztosított, március 15-éig pedig várhatóan eldől az a pályázat, ami a további működéshez támogatást nyújtana, így bízott a további működésben. Csótár András oktatási, kulturális és ifjúsági bizottsági elnök előrebocsátotta, örülne, ha az iroda tovább tudna dolgozni, s amennyiben a pályázat sikeres, úgy a városnak ez nem jelentene költségeket. Volt néhány kérdés, ami nem került tisztázásra, így a személyi és pénzügyi feltételek, melyeket a sikeres pályázat után meg kell beszélniük, azonban most a testületnek döntenie kell. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök megnyugtatónak tartotta az elmúlt időszakban ezt a lehetőséget a városban, ezért támogatta az iroda további működését. Ruzsics Ferenc polgármester maga is sikertörténetnek értékelte az iroda működését, melyért a korábbi és jelenlegi vezetés felé kifejezte köszönetét. Vozár Péterné képviselő arról adott tájékoztatást, hogy a bizottsági ülésen is elhangzott, mely szerint új időket élünk és pályázati pénzből is el lehet tartani egy ilyen irodát. Ruzsics Ferenc polgármester további hozzászólás nem lévén, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

15 15 66/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Mentor Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Közösségi Központ további működtetése II c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésében foglaltakra figyelemmel önkormányzati forrás biztosítása nélkül elviekben támogatja a Mentor Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Közösségi Központ jövőbeni működését. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a működés finanszírozását biztosító nyertes pályázat esetén az iroda a Goldmark Károly Művelődési Központ szervezetében folytassa tevékenységét. Határidő: tájékoztatásra március 5. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 11. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása Ruzsics Ferenc polgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követően felkérte hozzászólásra elsőként a bizottságok elnökeit, majd a képviselőket. Hozzászólás hiányában az I. határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 67/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Életfa Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Módosító okirattal módosítja. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Módosító okiratban foglalt módosításokkal kiegészített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. 3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az intézményvezető, valamint a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) részére történő megküldéséről. Határidő: március 20. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető)

16 16 Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. 68/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézetének alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Módosító okirattal módosítja. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Módosító okiratban foglalt módosításokkal kiegészített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. 3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az intézményvezető, valamint a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) részére történő megküldéséről. Határidő: március 20. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 12. Kérelem benyújtása a évi közfoglalkoztatás támogatásához Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök tájékoztatása szerint jobbnak tartották volna, ha több személy foglalkoztatását tudná az önkormányzat ilyen módon biztosítani, mert ez is nagy lehetőséget jelent sokak számára. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 69/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kérelem benyújtása a évi közfoglalkoztatásra című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet alapján hozzájárul a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal részvételéhez a évi közfoglalkoztatásban 2 főt érintően 5 hónap időtartamra 8 órában és 2 főt érintően 5 hónapra 6 órában március 1. napjától július 31. napjáig. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a kérelem benyújtásáról és a szükséges dokumentumok aláírásáról.

17 17 2. A képviselő-testület az 1. pontban foglaltak szerinti évi közfoglalkoztatás megvalósításához önerőként szükséges ,-Ft összegű önkormányzati forrást az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról gondoskodjon. Határidő: - a kérelem benyújtására: február a költségvetési rendelet módosítására: június 30. (Bertalanné dr. Gallé Vera, igazgatási osztályvezető Némethné Bali Mária, közgazdasági osztályvezető) 13. Keszthely, Városház u. 1. sz. alatti ingatlan hasznosítása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselőket pedig hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök a B./ változat elfogadására tett javaslatukat azzal indokolta, hogy a két ingatlan együttes értékesítése lényegesen jobb körülményeket teremt és nagyobb bevételt eredményezne. Selmeczy Zsuzsanna képviselő véleménye az volt, hogy egy ilyen értékes sétálóutcai ingatlant nem szabad eladni, inkább meg kellene oldani a Sirály évek óta húzódó problémáját. Ruzsics Ferenc polgármester egyetértett abban, hogy ő sem szeret önkormányzati ingatlant értkesíteni, azonban ez az ügy több éve húzódik, s bár készültek az épületegyüttesre látványtervek, mely alapján a beruházás több mint egymilliárd forint összegű lett volna, s találtak volna erre projektfinanszírozási lehetőséget, de mégsem döntöttek mellette, ami utóbb jó döntésnek bizonyult, mert most lenne egy szépen kivitelezett projekt és csak részben hasznosított épületegyüttes. Számára ez szégyenfolt a sétálóutcán úgy, mint az Amazon, de saját erőből az önkormányzat nem tud vele mit kezdeni. Az önkormányzat nem olyan vállalkozás, mely ilyen nagy ívű projektekkel kell, hogy foglalkozzon, ezért nem épít pl. szállodát sem, ezért indokolt az értékesítés. Dr. Ifi Ferenc képviselő arra emlékeztetett, hogy a Kossuth u. 29. szám alatti ingatlannál az önkormányzatnak felújítási kötelezettsége van. Arra is látott lehetőséget, hogy a sétálóutca egyik bérlője vegye bérbe ezt az ingatlant, a végső cél a Delden téren és a Kossuth utca sarkán rendet tenni. Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Ifi Ferenc képviselő javaslatával kapcsolatban ott látta a problémát, hogy a bérlő ugyanannyi bérleti díjat fizetne az új üzletben, emellett pedig az önkormányzatnak a felújítás jelentős terhet jelentene. A maga részéről a B./változat elfogadását támogatta a II. határozati javaslatnál, azonban elsőként az I. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot.

18 18 70/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely, Városház u. 1. sz. és Kossuth u. 29. sz. alatti ingatlan hasznosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló Keszthely, Városház u. 1. sz. alatti, 1090 hrsz-on nyilvántartott és a Keszthely, Kossuth L. u. 29. sz. alatti, 1091 hrsz-on nyilvántartott, az ingatlan-nyilvántartásban jelenleg lakóingatlanként megnevezett önkormányzati ingatlanokat átminősíti nem lakás célú ingatlanra. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az átminősítés átvezetése érdekében szükséges intézkedések megtételére. 2. A képviselő-testület az 1. pontban foglaltakra tekintettel, az átminősítést követően nevezett ingatlanoknak a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletből történő törlésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján kezdeményezi az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 36/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosítását és felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: április 30. dr. Horváth Teréz jegyző (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) (Bertalanné dr. Gallé Vera igazgatási osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 71/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely, Városház u. 1. sz. és Kossuth u. 29. sz. alatti ingatlan hasznosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely, Városház u. 1. sz. alatti, 1090 hrsz-on és a Keszthely, Kossuth L. u. 29. sz. alatti, 1091 hrsz-on nyilvántartott önkormányzati ingatlanok együttes hasznosítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy a Keszthely, Kossuth L. u. 29. sz. alatti helyiségbérlemény bérlőjével folytasson tárgyalásokat a bérleti jog megszüntetése érdekében és a tárgyalás eredményének figyelembevételével a hasznosítási javaslatát terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: június 30. dr. Horváth Teréz jegyző (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) 14. Helyiségbérleti szerződések meghosszabbítása Ruzsics Ferenc polgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követően felkérte hozzászólásra elsőként a bizottságok elnökeit, majd a képviselőket.

19 19 Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök tájékoztatása szerint megjelent az ülésen Szakál Ferenc bérlő, illetve azok képviselője, aki ismertette az elképzeléseit, mely alapján 10 éves bérletet tartott volna elfogadhatóbbnak, azonban a bizottság tagjai megnyugtatták, hogy a jelenlegi konstrukció is megfelelő lesz a számára. A bizottság véleménye az volt az elhangzottak alapján, hogy a fejlesztések a főtér arculatát is javítják, így a határozati javaslatot támogatják. Ruzsics Ferenc polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 72/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyiségbérleti szerződések meghosszabbítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A képviselő-testület hozzájárul a) a Best Café Team Kft. Kossuth u. 43. sz. alatti bérleménye, b) a Treasury-Team Kft. Kossuth u. 43. sz. alatti bérleménye c) a Treasury-Team Kft. és a Szirmai Bt. Kossuth u. 1. sz. alatti közös bérleménye bérleti szerződésének február 28-áig történő meghosszabbításához, további öt év előbérleti jog biztosításával. A bérleti feltételek egyéb tekintetben nem változnak. 2. A képviselő-testület felkéri a Keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft. igazgatóját jelen határozat figyelembevételével a helyiségbérleti szerződések módosítására. Határidő: március 31. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Göncz Attila, Keszthelyi VÜZ Nonprofit Kft igazgatója 15. A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Ezek hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 73/2013. (II. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja. 2.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosító okiratban foglalt módosításokkal kiegészített egységes szerkezetű alapító okirat

20 20 aláírására, valamint felkéri, hogy a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a meghozott határozat megküldésével tájékoztassa. 3.) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változásoknak a Cégbírósághoz történő bejelentéséről. Határidő: március 8. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Rudolf Wiedner Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője 16. A VÜZ Nonprofit Kft. tulajdonát képező Feszthely, Fodor u. 44. szám alatti ingatlan megosztásával létrejött ingatlanrész adásvétele Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselőket pedig hozzászólásra. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök azzal egészítette ki a bizottsági összesítőben leírtakat, hogy a jelenlegi bérlő által megvásárolni kívánt ingatlan eladásáról folytatott tárgyalás során szóba került, mely szerint a bérlő pályázati forrásból kívánja az ingatlant megvásárolni, s bár a forgalmi érték kissé alacsony, de más számára az ingatlan nem adható el. Felmerült továbbá az is az ülésen, hogy ez a vételár szeptember 15-éig maradjon érvényben. Ruzsics Ferenc polgármester elfogadhatónak tartotta ezt a javaslatot. Mohácsi József képviselő baráti árnak tekintette a javaslatban szereplő vételárat, a 30 éves bérletet elfogadhatónak tartotta, ezzel kapcsolatban kérte tájékoztatni a testületet az eddig befolyt bérleti díj összegéről. Ruzsics Ferenc polgármester arról adott tájékoztatást, hogy az épület lapostetőjével sok gond volt, melynek felújításának költsége nem térülne meg a bérlet ideje alatt. Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató a kérdésre adott válaszában elmondta, 2006 óta áll fenn a bérleti szerződés, mely alapján 8,2 MFt került kiszámlázásra, amiből kompenzálásra került 2,3 MFt beruházási érték, amire az előző évben is jelentkezett igény, azonban a kft. helyzetére tekintettel nem adtak lehetőséget erre. Selmeczy Zsuzsanna képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselő-testület ismételten ingatlaneladásról dönt, még akkor is, ha fontos az önkormányzat számára a szakképzés. Ez a tevékenység önkormányzati bérletben ugyanúgy tudna működni, s az említett bérleti díjjal 10 év alatt kifizetné a vételár összegét, s az esetlegesen szükséges felújításokat a szakképzés keretében maga a bérlő is el tudná végezni. Ruzsics Ferenc polgármester nem tartotta elképzelhetőnek, hogy egy bérlő nagyobb beruházást eszközöljön egy bérleményben, erre volt jó példa a Ranolder Iskola épülete, melyet a végén értékesíteni voltak kénytelenek a Veszprémi Érsekségnek.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.)

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.) Szám: 1/1-145/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 11- én (csütörtök) 12.30 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2014. január 30. (csütörtök) 1. Javaslat a 2014. évi sportolói kitüntetések adományozására (zárt) Sportügyekért Felelős Tanácsnok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. november 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről Ikt.szám: 262 /2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én (szerda) órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én (szerda) órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: 1/1-187/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Balatoni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 28- án (péntek) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 28- án (péntek) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-232/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 28- án (péntek) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28-án (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28-án (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-61/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28-án (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-99/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben