Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal"

Átírás

1 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet) Beszámoló jelentés a Hivatal évi szakmai munkájáról Budapest, 2011

2 -2-

3 NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Fıigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Koordinációs Önálló Osztálya a évi Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program keretében megjelenteti a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Tel: Fax:

4 -4-

5 Tartalomjegyzék Elıszó...5 Bevezetı...7 ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET vezetıi...9 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal regionális szervezete...11 Fontosabb adatok és fogalmak...13 Morbiditási adatok...20 Összesített vizsgálati adatok...21 I-II. fokú szakértıi bizottságai által végzett véleményezések...23 Adminisztrációs többlet a szakértıi bizottságoknál...26 A megváltozott munkaképesség véleményezése TB. jogszabályok alapján végzett vizsgálatoknál...27 A megváltozott munkaképesség véleményezésének adatai...30 I-II. fokú szakértıi bizottságok által végzett véleményezések forgalmi adatai Az NRSZH és jogelıdei által végzett véleményezések Az NRSZH és jogelıdei által végzett véleményezések grafikai ábrája A szakértıi bizottságok által megvizsgált összes igénylı megyék szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében...34 A szakértıi bizottságok által megvizsgált összes igénylı régiók szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében...35 A szakértıi bizottságok által megvizsgált összes igénylı betegség fıcsoportok szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében...36 Az összes igénylı TB. jogszabályok szerinti vizsgálatainak összevont eredménye...37 Az összes igénylı TB. jogszabályok szerinti vizsgálatainak összesített eredménye a változás és a megoszlás feltüntetésével...38 Új és esedékes vizsgálatok alapján a rokkantak és a rehabilitációs járadék ellátásra javasoltak számának grafikai ábrázolása...39 Az NRSZH és jogelıdeinek szakértıi bizottságai által rokkantnak véleményezettek száma megyénkénti megoszlásban...40 Az NRSZH és jogelıdeinek szakértıi bizottságai által rokkantnak véleményezettek számának grafikai ábrája...41 A szakértıi bizottságok által véleményezett összes igénylı száma, megoszlása és gyakorisága az egészségkárosodás tükrében...42 A vizsgálatok megoszlásának grafikus ábrázolása az eredmények alapján...43 A vizsgálatok alapján rehabilitációs járadékra javasoltak számának grafikai ábrája...44 A TB. jogszabályok alapján megvizsgált összes igénylı közül a rokkantak és a rehabilitációs járadékra javasoltak korfás ábrája...45 Bentlakásos idısotthoni, intézményi ápolási, gondozási szükséglet vizsgálatok **...46 Bentlakásos idısotthoni, intézményi ápolási, gondozási szükséglet vizsgálatokhoz beadott kérelmek számának és regionális megoszlásának grafikus ábrája...47 Bentlakásos idısotthoni, intézményi ápolási, gondozási szükséglet vizsgálatok grafikus ábrája...48 A települési önkormányzatok szociális bizottságaiba az ORSZI (NRSZH) által delegált szociális szakértık tevékenységének adatai*...49 Fogyatékos személyek alapvizsgálata, rehabilitációs alkalmassági vizsgálata és a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálata...50 Elfogadási arány (%) új és esedékes vizsgálatok esetében régiónként és eljárási fokok szerint...51 Elfogadási arány az I. fokú szakértıi bizottságoknál regionális igazgatóságonként, új vizsgálatok esetében (%)52 Elfogadási arány a II. fokú szakértıi bizottságoknál regionális igazgatóságonként, új vizsgálatok esetében (%)53 Elfogadási arány az I. fokú szakértıi bizottságoknál regionális igazgatóságonként, esedékes (soros) vizsgálatok esetében (%)...54 Elfogadási arány a II. fokú szakértıi bizottságoknál regionális igazgatóságonként, esedékes (soros) vizsgálatok esetében (%)...55 Az elfogadási arány grafikus ábrája új és esedékes I. fokos vizsgálatok esetében Az elfogadási arány grafikus ábrája új és esedékes II. fokos vizsgálatok esetében Új vizsgálatok statisztikai kimutatásai...59 Az NRSZH és jogelıdei által véleményezett új igénylık vizsgálatainak eredménye a minısítés szerint...61 Új igénylık vizsgálatainak összevont eredményei Új igénylık összesített vizsgálati eredménye a változás és a megoszlás feltüntetésével Új igénylık vizsgálatai alapján az új rokkantak száma megyénként Új igénylık vizsgálatai alapján az új rokkantak számának grafikai ábrája A TB. jogszabályok alapján megvizsgált új igénylık közül a rokkantak* és a rehabilitációs járadékra javasoltak korfás ábrája...66 Új igénylık vizsgálatai alapján az új rokkantak száma, változása és megoszlása megyénként Új rokkantak megyei megoszlásának grafikai ábrája munkavállalási korúra jutó új rokkantak gyakorisága

6 munkavállalási korúra jutó új rokkantak gyakoriságának grafikai ábrája megyénként...70 Új igénylık száma, megoszlása és gyakorisága a megváltozott munkaképesség vizsgálata alapján az egészségkárosodás tükrében...71 Az új igénylık megyék szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében...72 Új igénylık vizsgálata során rehabilitációs járadék ellátásra javasoltak száma megyénként...73 Az új igénylık régiók szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében...74 Az új igénylık betegség fıcsoportok szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében...75 Új rokkantak száma és munkavállalási korúra jutó gyakorisága megyénként és betegség fıcsoportonként...76 Új rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO IX. fıcsoport A keringési rendszer betegségei esetében...77 Új rokkantak száma a BNO IX. fıcsoport A keringési rendszer betegségei esetében...77 Új rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO II. fıcsoport Daganatok betegségei esetében78 Új rokkantak száma a BNO II. fıcsoport Daganatok betegségei esetében...78 Új rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO V. fıcsoport Mentális és viselkedészavarok betegségei esetében...79 Új rokkantak száma a BNO V. fıcsoport Mentális és viselkedészavarok betegségei esetében...79 Új rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO XIII. fıcsoport A csont-izomrendszer és kötıszövet betegségei esetében...80 Új rokkantak száma a BNO XIII. fıcsoport A csont-izomrendszer és kötıszövet betegségei esetében...80 Új rokkantak száma, megoszlása és munkavállalási korúra jutó gyakorisága betegség fıcsoportonként...81 Új igénylık és új rokkantak száma nemenként, korcsoportonként és betegség fıcsoportonként...82 Új igénylık és új rokkantak megoszlása (%) nemenként, korcsoportonként és betegség fıcsoportonként...83 Új igénylık és új rokkantak számának a munkanélküliségi rátával való összehasonlítási diagramja...84 Esedékes (idıszakos, soros) felülvizsgálatok statisztikai kimutatásai...85 Az NRSZH és jogelıdei által véleményezett esedékes vizsgálatok eredménye a minısítés szerint...87 Esedékes vizsgálatok összevont eredményei Esedékes vizsgálatok összesített vizsgálati eredménye a változás és a megoszlás feltüntetésével Esedékes vizsgálatok alapján továbbra is rokkantnak véleményezettek száma megyénként Esedékes vizsgálatok alapján továbbra is rokkantnak véleményezettek grafikai ábrája A TB. jogszabályok alapján esedékes felülvizsgálaton megjelentek közül a folytatólagosan rokkantak és a rehabilitációs járadékra javasoltak korfás ábrája...92 Esedékes vizsgálatok eredményeként folytatólagosan rokkantak száma, aránya, megoszlási %-a megyénként Folytatólagosan rokkantak megyei megoszlásának grafikai ábrája...94 Az esedékes vizsgálatok száma, megoszlása és gyakorisága a megváltozott munkaképesség vizsgálata alapján az egészségkárosodás tükrében...95 Az esedékes vizsgálatok megyék szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében...96 Esedékes vizsgálatok során rehabilitációs járadék ellátásra javasoltak száma megyénként...97 Az esedékes vizsgálatok régiók szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében...98 I. fokú szakértıi bizottságok véleményezése során az ellátási jogosultságot el nem érık száma az esedékes vizsgálatok -nál rokkantsági igény alapján Az esedékes vizsgálatok betegség fıcsoportok szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében Folytatólagosan rokkantak száma és munkavállalási korúra jutó gyakorisága megyénként és betegség fıcsoportonként Folytatólagosan rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO IX. fıcsoport A keringési rendszer betegségei esetében Folytatólagosan rokkantak száma a BNO IX. fıcsoport A keringési rendszer betegségei esetében Folytatólagosan rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO II. fıcsoport Daganatok betegségei esetében Folytatólagosan rokkantak száma a BNO II. fıcsoport Daganatok betegségei esetében Folytatólagosan rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO V. fıcsoport Mentális és viselkedészavarok betegségei esetében Folytatólagosan rokkantak száma a BNO V. fıcsoport Mentális és viselkedészavarok betegségei esetében Folytatólagosan rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO XIII. fıcsoport A csontizomrendszer és kötıszövet betegségei esetében Folytatólagosan rokkantak száma a BNO XIII. fıcsoport A csont-izomrendszer és kötıszövet betegségei esetében Esedékes vizsgálatok eredményeként folytatólagosan rokkantak száma és megoszlása betegség fıcsoportonként Esedékes felülvizsgálaton véleményezettek és folytatólagosan rokkantak száma nemenként, korcsoportonként és betegség fıcsoportonként

7 Esedékes felülvizsgálaton véleményezettek és folytatólagosan rokkantak megoszlása (%) nemenként, korcsoportonként és betegség fıcsoportonként Súlyos fogyatékosság minısítése az I. fokú szakértıi bizottságok vizsgálatai alapján Súlyos fogyatékosság minısítése az I-II. fokú szakértıi bizottságok vizsgálatai alapján Súlyos fogyatékosság vizsgálata I-II. fokú szakértıi bizottságoknál havonta Súlyos fogyatékossági minısítések arányai az igénylık számához viszonyítva Súlyos fogyatékkal élık gyakorisága ( o / ooo ) a lakónépesség számához viszonyítva Az NRSZH és jogelıdei által a súlyos fogyatékosság minısítésének vizsgálati eredményei Az NRSZH és jogelıdei által végzett súlyos fogyatékosság véleményezése alapján a minısítés megoszlása Éves vizsgálati statisztikákhoz tartozó táblázatok, kimutatások A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és jogelıdeinek adatai BNO szerinti betegség fıcsoportok Munkavállalási korú* népesség. január 01. (KSH adat) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal január 01-tıl az NRSZH szervezetében mőködı fıosztályainak. évrıl szóló statisztikai kimutatásai Szociális Fıosztály A közcélú foglalkoztatásba bevont aktív korú ellátott személyek számának alakulása és megoszlása évben A települési önkormányzatok aktív korú ellátottainak száma Lefolytatott hatósági ügyek száma napján folyamatban lévı peres ügyek száma Szociális és Gyámhivatalok döntéseit lezáró másodfokú ügyek Pályázati úton finanszírozott szociális ellátások szerzıdéseinek száma Pályázati úton finanszírozott szociális ellátások éves támogatási összege A szolgáltatás ellenırzés alakulása. évben A szolgáltatás ellenırzés kiemelt szolgáltatási formák közötti megoszlása A Szociális és Gyámhivatalok, valamint a Szociális Fıosztály által kiszabott bírságok megoszlása szolgáltatás típusonként Akkreditációs Fıosztály Tanúsítványok típusai, azon belül a foglalkoztatók száma, valamint a telephelyek szerinti megoszlása Akkreditált foglalkoztatók mőködési forma szerinti megoszlása Hatályos tanúsítványok utolsó ismert létszámadatainak megoszlása* Az akkreditált telephelyeken foglalkoztatott megváltozott munkaképességő munkavállalók száma tanúsítvány típusonként (fı) Hatályos tanúsítványok megoszlása az ellenırzések arányában Hatályos tanúsítványok ellenırzési eredmények szerinti megoszlása Rehabilitációs Fıosztály A rehabilitációs járadék ellátásra javasoltak és az ellátásban részesülık számának, valamint foglalkoztatási rehabilitációs eredményeinek összesített adatai A TÁMOP Unios Projekt programjába bevontak száma és a támogatásokban résztvevık megoszlása Rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatásban, rehabilitációs költségtámogatásban, valamint költségkompenzációs támogatásban részesülı munkáltatók száma, a támogatások mértéke területi megoszlás szerint

8 -4-

9 Elıszó A év fordulója jelentıs változást hozott az intézmény életében: az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet január 1-tıl Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalként folytatja a munkáját. Az új hivatalhoz került át a korábbi Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól a Szociális, a Rehabilitációs és az Akkreditációs fıosztály. A kormány döntése alapján az új hivatal látja el a korábbi Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány feladatait is. Ezért döntöttünk úgy, hogy az elmúlt években kialakult gyakorlattól eltérıen a -es statisztikai évkönyv nem csak az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet tárgyévi feladatairól, hanem a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal új feladatait ellátó szervezeti egységek. évi tevékenységérıl is áttekintést ad. Ezzel is ki szeretnénk fejezni azt a szándékunkat, hogy egyre jobban összehangoljuk a komplex rehabilitációt szolgáló erıfeszítéseket, az orvosi, foglalkozási és szociális rehabilitációs szakértıi tevékenységet, a rehabilitációs foglalkoztatás akkreditációját, támogatásának, szakmai felügyeletének rendszerét, a szociális hatósági, ellenırzési, finanszírozási feladatokat, és a jogvédık munkáját. Azt szeretnénk, hogy az új hivatalban kialakítandó integrált szemlélet, az egymással egyre szorosabban együttmőködı szakemberek munkája az eddigieknél hatékonyabban tudja szolgálni a segítségre szoruló embereket, azokat, akik fogyatékkal élnek, megváltozott munkaképességőek, vagy valamilyen okból szociális szolgáltatást vesznek igénybe. A kibıvült feladatokkal és hatáskörökkel rendelkezı Hivatal célul tőzi ki maga elé, hogy az elkövetkezı idıszakban új szemlélettel, szakszerően, az eddigieknél sokkal átláthatóbb módon, a korábban elıforduló korrupciós jelenségeket kiküszöbölve, a hozzánk forduló állampolgárok iránti maximális empátiával, valamint a velünk kapcsolatba kerülı társhatóságokkal, egészségügyi és szociális szolgáltatókkal az egyenrangú, és kölcsönös tiszteleten alapuló partnerségre alapozva folytassa a tevékenységét. -5-

10 Annak érdekében, hogy mindazok számára, akik a munkájukhoz fel kívánják használni a Hivatal szakmai tevékenységét bemutató adatokat, vagy bármilyen egyéb okból meg akarják ismerni a rehabilitációs és szociális hatósági tevékenység országos statisztikáit, ezúton nyújtjuk át megújult Hivatalunk. évi statisztikai jelentését. Budapest, április 29. Dr. Pósfai Gábor fıigazgató -6-

11 Bevezetı Az Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program keretében, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal évben is megjelenteti statisztikai évkönyvét. A forgalmi statisztikai és orvosszakmai adatokat is tartalmazó évkönyv a Hivatal. évi orvosi, rehabilitációs, szociális szakértıi és szakhatósági munkájának számokkal kifejezhetı tükre. Az Országos Orvosszakértıi Intézet bázisán augusztus 15-tıl jogszabály által létrehozott Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet névváltozás következtében január 1-tıl központi hivatalként Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elnevezéssel látja el feladatait. A Hivatal szakértıi tevékenysége során országos illetékességgel elsı és másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban jár el, jogállását és eljárásának szabályait a január 1-tıl hatályos 331/.(XII. 27.) Korm. rendelet részletesen tartalmazza. A Hivatal eljárását. évre vonatkozóan az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézetrıl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007 (VIII.7.) Korm. rendelet határozta meg. A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a Hivatal szakértıi bizottságai a jogszabályok által nevesített közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként, míg más feladat- és hatáskört megállapító jogszabályok alapján szakértıi szervként járnak el. A Hivatal ennek megfelelıen szakhatósági állásfoglalásban és/vagy szakvéleményben állapítja meg az igénylı vagy hozzátartozója egészségkárosodását, fogyatékosságát, rehabilitálhatóságát, szakmai munkaképességét, illetve nyilatkozik egészségkárosodásának mértékérıl, baleseti eredető egészségkárosodásának mértékérıl, rokkantságáról, keresıképességérıl-keresıképtelenségérıl, speciális állapotának fennállásáról, illetve foglalkoztathatóságáról, egészségi alkalmasságáról. -7-

12 A Hivatal nevében eljáró szakértıi bizottságok közel 50 jogszabály által kerülhetnek szakértıi szervként vagy szakhatóságként kijelölésre. A Hivatal. évben vizsgálatot végzett el úgy, hogy az elsı- és másodfokú szakértıi bizottságokban a 136 orvosszakértı mellett 30 szociális szakértı, valamint a regionális munkaügyi központok által a komplex minısítést végzı szakértıi bizottságokba delegált 69 foglalkoztatási szakértı is részt vett. A szakértıi bizottságok adminisztratív feladatainak ellátását országosan 210 ügyintézı munkatárs is segítette. A szakértıi bizottságok a megváltozott munkaképesség véleményezése esetében elıírt eljárás tekintetében interdiszciplinárisan mőködnek (komplexek), amely azt jelenti, hogy a szakértıi bizottsági létszám minimálisan 4 fı, az orvosszakértı elnök mellett a bizottságokban elıadó orvosszakértı, szociális szakértı, foglalkoztatási szakértı, illetve egyéb speciális szakmai kompetenciával rendelkezı szakértık is részt vesznek. A bizottságok munkájának komplexitását az is megtestesíti, hogy feladatai ellátása során a vizsgált kategóriákat holisztikusan az egyén és környezete, a funkciók és az ellátandó feladatok összefüggéseiben szemlélik. A 331/ (XII.27.) Korm.rendelet január 1-jei hatálybalépését megelızıen az NRSZH-t a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (2011. január 1-tıl: Foglalkoztatási Hivatal) által ellátott és a jogszabályban nevesített szociális és rehabilitációs hatáskörök és feladatok tekintetében jogutódnak kell tekinteni. A jogszabályban foglalt új feladatok elláthatósága érdekében már. évben megkezdıdıtt a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális és Rehabilitációs Igazagtóságának átvétele. Az átvett fıosztályok névszerint a Szociális, a Rehabilitációs és az Akkreditációs Fıosztály. évi munkavégzésérıl szóló tájékoztató jellegő statisztikai kimutatásokat az évkönyv külön fejezetben tartalmazza. -8-

13 Szociális Fıigazgató-helyettes Szabóné Varga Valéria Forgó Györgyné ig. ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET vezetıi. évben Módszertani, Oktatási, Minıségbiztosítási igazgató Dr. Somlay Géza Dr. Vályi Péter ig F ı i g a z g a t ó s á g Fıigazgató Dr. Pósfai Gábor Dr. Juhász Ferenc ( ig) Gazdasági-fejlesztési igazgató Kammermann Csaba Jenıfi György ig Surányi Tamás Orvosszakértıi fıigazgató-helyettes Dr. Eperjessy István Project-koordinációs igazgató Tóth Sándor Humánpolitikai fıosztályvezetı Informatikai fıosztályvezetı Jogi és Igazgatási fıosztályvezetı Lévai Zoltán Nagy Zoltán Dr. Balogh Edit Hann Bernadett ig Pénzügyi és Gazdasági fıosztályvezetı Szociális-Rehabilitációs fıosztályvezetı Koordinációs Önálló osztály Szondra Beáta Kiss Györgyi Széll Imre FSZH-tól átvételre került szervezeti egységek vezetıi. évben Akkreditációs fıosztályvezetı Rehabilitációs fıosztályvezetı Szociális fıosztályvezetı Krızsel Károly Tatosné Takács Andrea Kovács Ibolya R e g i o n á l i s I g a z g a t ó s á g o k Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Budapest Dr. Eperjessy István fıigazgató-helyettes Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Székesfehérvár Dr. Takács Sándor igazgató Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Debrecen Dr. Szegedi András igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Gyır Dr. Virágos Iván igazgató Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Miskolc Dr. Tóth István igazgató Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Pécs Dr. Benkovics László igazgató Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Szeged Dr. Zsubori Zoltán igazgató -9-

14 -10-

15 1. számú ábra Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal regionális szervezete -11-

16 -12-

17 Fontosabb adatok és fogalmak A statisztikai kimutatásokban TB. jogszabályok alapján végzett vizsgálat -ként, elsısorban a megváltozott munkaképességő személyek vizsgálatát tüntettük fel. Ezen belül egyrészrıl a társadalombiztosítási rokkantsági, baleseti rokkantsági vagy egészségkárosodáson alapuló hozzátartozói nyugellátások, másrészrıl a rehabilitációs, a rokkantsági illetve a rendszeres szociális és átmeneti járadék ellátások, harmadrészrıl az egészségbiztosítási ellátás keretébe tartozó baleseti ellátások megállapításához vagy továbbfolyósításához szükséges szakértıi vizsgálatok kerültek feltüntetésre. Adminisztrációs többletként a vizsgálaton nem megjelent, a személyazonosságukat igazolni nem tudó, valamint a leletek hiányában nem véleményezhetı igénylık, illetve a téves behívások számát szerepeltettük. A nyugdíjbiztosítás területi igazgatási szerveinél benyújtott igénybejelentések alapján történı szakértıi vagy szakhatósági megkeresésre az egészségkárosodás (össz-szervezeti egészségkárosodás: ÖEK) mértékét, fennállásának idejét, illetve a jogszabályokban meghatározott esetekben a rehabilitálhatóságot, valamint a szakmai munkaképesség változását esetben véleményezte az intézet. Ez az un. új igények száma, amelyen a rokkantsági, baleseti rokkantsági illetve a jogszabályban nevesített hozzátartozói nyugellátások, a rehabilitációs járadék ellátás, a rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék ellátás iránti új (elsı) igénybejelentést kell érteni (jogorvoslati eljárás nélkül). Ezen vizsgálatok a Hivatal összes szakértésének 23,5 %-át teszik ki. A rokkantsági nyugellátásban, baleseti rokkantsági nyugellátásban, rendszeres szociális járadék vagy átmeneti járadék ellátásban részesülı személy idıszakos (soros) felülvizsgálatát nevezzük esedékes vizsgálat -nak.. évben a esetben végzett I. fokú esedékes felülvizsgálatot a Hivatal, ami az összes szakértıi munka 31%-a. -13-

18 Egyéb vizsgálat-nak illetve véleményezésnek számít az évkönyvben minden olyan szakértıi vizsgálat, ami nem tartozik az új vagy az esedékes vizsgálatok közé, de jogszabály által a Hivatal hatás- és feladatkörébe tartozik. A. évben végzett vizsgálat (melybıl I. fokú vizsgálat), a Hivatal éves vizsgálati teljesítményének a 37 %-a. Igényelt ellátásra nem jogosultnak véleményezett fogalom alatt azokat a szakértıi döntéseket értjük, ahol az egészségkárosodás az igényelt vagy folyósított pénzellátások megállapításához vagy továbbfolyósításához a jogszabályokban elıírtnál alacsonyabb mértékben került megállapításra. (az igényelt ellátás szempontjából alacsonyabb mértékben megállapított egészségkárosodás nem zárja ki automatikusan más ellátásra való jogosultság megállapíthatóságát). A szakértıi bizottságok az igényelt ellátáshoz szükségesnél alacsonyabb mértékő egészségkárosodást véleményeztek fınél. Rokkant -ként, illetve Rokkantság -ként tüntettük fel azokat az eseteket, amikor a szakértıi bizottság a vizsgált személy egészségkárosodásának mértékét % közötti mértékben állapította meg (I. csoportba tartozó önellátásra képtelen, mások gondozására szoruló, vagy II. csoportba tartozó önellátásra képes személyek), % közötti mértékben véleményezte, de az egészségkárosodással összefüggésben a vizsgált személy komplex (szervezett és támogatott foglalkoztatási, szociális és orvosi) rehabilitációját már nem javasolta, és/vagy a tanult szakmájában vagy a képzettségének megfelelı illetve a betöltött munkakörében a szakmai munkaképességét is megváltozottnak minısítette. (III.csoportba tartozó rokkant személy). (Megjegyzés: az évek közötti összehasonlítás szempontjából lényeges, hogy december 31-ig a korábbi szakértıi értékelı rendszerben I. vagy II. csop. rokkantnak az a személy tekinthetı, akinek a munkaképesség-csökkenése 100 %-ban -14-

19 véleményezett, illetve III. csoportú rokkantnak az a személy tekinthetı, akinek munkaképesség-csökkenését 67 %-ban véleményezték a Hivatal jogelıdeinek orvosszakértıi bizottságai). Rehabilitációs járadék ellátásra javasoltak csoportba tartozik az a személy, akinek a szakértıi bizottság %-ban véleményezte az egészségkárosodás mértékét, és ezzel összefüggésben javasolta komplex rehabilitációját is.. évben új elemként jelenik meg a statisztikai kimutatásokban a rehabilitációs járadék ellátás korábban megállapított idejének meghosszabbítása céljából végzett vizsgálatok számszaki adata. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértıi bizottságainak. január 1.. december 31. közötti vizsgálatai: I. fokon II. fokon Összesen: A vizsgálatok alapján rokkantnak véleményezettek száma: I. csoport II. csoport III. csoport Összesen: * *(baleseti rokkantak nélkül) A 203 baleseti rokkantság véleményezése mellett a szakértıi bizottságok baleseti járadék ellátásra jogosultnak véleményeztek további fıt. (Baleseti járadék ellátáshoz a balesetbıl, foglalkoztatási megbetegedésbıl eredı egészségkárosodás mértéke 14 % - 49 % közötti.) -15-

20 2008. január 1-tıl ad lehetıséget a jogszabály a rehabilitációs járadék ellátás megállapítására, melynek egyik feltétele a Hivatal szakhatósági állásfoglalása. A Hivatal rehabilitációs járadék ellátásra tett javaslatainak száma az alap-eljárásban végzett szakértıi tevékenység vizsgálatai szerint: évben: (új igény alapján 3 956, idıszakos felülvizsgálat esetében 1 442), évben: (új igény alapján 5 040, idıszakos felülvizsgálat esetében ),. évben: (új igény alapján 3 128, idıszakos felülvizsgálat esetében 9 165). Az elmúlt évtizedben jelentıs csökkenés tapasztalható az egészségkárosodáson alapuló nyugdíj vagy nyugdíjszerő ellátások megállapítására irányuló új igénybejelentések esetében, ami alól a. év sem jelentett kivételt ben még új igénybejelentésen alapuló vizsgálata volt a Hivatal jogelıdjének, míg -ben már csak , ez 43 %-os csökkenést jelent. Rokkantnak véleményezettek abszolút száma új igénylık esetében I. csoportú II. csoportú III. csoportú Összesen *(baleseti rokkantak nélkül) Új igények alapján a Hivatal szakértıi bizottságai által véleményezett nık 35 %-a vált rokkanttá, míg a férfiak esetében ez az arány 45 %. -16-

21 Az esedékes vizsgálatok alkalmával adott szakvélemények szerint a szakértıi bizottságok által továbbra is rokkantnak minısítettek száma I. csoport II. csoport III. csoport Összesen : *(baleseti rokkantak nélkül) Továbbra is baleseti rokkantnak véleményezettek száma 162 fı. Esedékes vizsgálatok alapján a Hivatal szakértıi bizottságai által véleményezett nık 74 %-a továbbra is rokkant, míg a férfiak esetében ez az arány 75 %. A szakértıi bizottságok az esedékes felülvizsgálatok során esetben hoztak olyan döntést, ami az ellátásban részesülı személyek egészségkárosodását a továbbfolyósításhoz szükséges jogosultsági határnál kisebb mértékben állapította meg évben közel ezres (900), míg. évben vizsgálati emelkedés volt kimutatható éves szinten az esedékes felülvizsgálatok terén. A folytatólagosan rokkant -nak véleményezettek aránya tekintetében jelentıs csökkenés tapasztalható (a rehabilitációs járadék ellátásra javaslatok miatt), a korábbi évek közel 90 %-os elfogadási aránya évben 70 %, míg. évben 74,5 %-ra csökkent.. évben fellebbezési ügyben jártak el a regionális igazgatóságok másodfokú szakértıi bizottságai, ez közel ötezer többlet-vizsgálatot jelentett mint az elızı évben. A II. fokú szakhatósági állásfoglalás kiadásra esetben Társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos ügyben került sor, ebbıl esetben új igény ek alapján, esetben idıszakos felülvizsgálat alapján. A Hivatal elsıfokú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat megfellebbezık aránya új igénylık esetében 34 %, esedékes (idıszakos vagy másnéven soros) vizsgálatok esetében 6 %. -17-

22 A II. fokú eljárásban az I. fokú szakhatósági állásfoglalásokban foglaltakat a szakértıi bizottságok a évhez képest kissé magasabb arányban változtatták meg az igénylı szempontjából kedvezıbb (pozitív) irányba, így új igénylık esetében a megváltoztatási arány 22,6 %, esedékes vizsgálatok esetében a megváltoztatási arány 42,2 %. Amíg az új igénybejelentéseken alapuló vizsgálatok évrıl-évre csökkennek, úgy az un. egyéb vizsgálat -ok száma az utóbbi 3 évben jelentıs emelkedést mutat. Az egyéb vizsgálatok egyik számszakilag is jelentıs csoportját a társadalombiztosítási ellátások körébe nem tartozó szociális szakértıi vizsgálatok teszik ki. A szociális szakértıi vizsgálatok közül a bentlakásos idısotthoni, intézményi ápolási gondozási szükséglet vizsgálatát a szakértıi bizottságok csak. augusztus 16-ig végezték, mivel jogszabálymódosítás miatt ezt az idıpontot követıen ezek a vizsgálatok már nem tartoznak a Hivatal hatáskörébe. A fenti jogcímen vizsgálati igény mellett szakvélemény kiadására került sor. évben, melybıl helyszíni kiszállással valósult meg. A jogszabály módosítás következtében augusztus 17-tıl a házi segítségnyújtást megelızı gondozási szükséglet vizsgálatok eljárási szabályai is módosultak, így ezek a vizsgálatok kikerültek a települési önkormányzatok hatáskörébıl. Az önkormányzatok szociális bizottságaiba delegált, (erre a feladatra. augusztus 31-ig szerzıdéssel foglalkoztatott) NRSZH-s szociális szakértık eset megtárgyalásában vettek részt, melynek alapján határozatot hoztak a települési önkormányzatok. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008 (IV.23.) Korm. rendelet, ezeket a vizsgálatokat is az NRSZH kompetenciájába utalja. -18-

23 A Hivatal szakértıi bizottságaihoz a nagykorú fogyatékos személyek fogyatékos otthoni vagy lakóotthoni elhelyezéséhez történı alapvizsgálat elvégzésére vizsgálati megkeresés érkezett. A megkeresések alapján szakvélemény kiadására került sor. Szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat illetve felülvizsgálat jogcímén kérelem érkezett, amelybıl szakvélemény kiadásával zárult. Átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat, illetve felülvizsgálat esetében a vizsgálati kérelem alapján indított eljárásban a Hivatal szakértıi bizottságai szakvéleményt adtak ki. Demencia vizsgálat elvégzésére a Hivatalhoz igény érkezett. évben. Ebbıl esetben került sor szakvélemény kiadására. Az elbírálás után kiadott szakvélemények alapján a súlyos demens állapot esetben került véleményezésre. A társadalombiztosítási ellátásoktól független egyéb vizsgálat ok másik nagy csoportját a súlyos fogyatékosság minısítése képezi, amely. évben összesen vizsgálatot jelentett a területileg illetékes elsı- és másodfokú szakértıi bizottságoknak. Az eddigieken kívül a hatályos jogszabályok lehetıséget biztosítanak a Hivatalnak un. rendkívüli (soron kívüli) felülvizsgálat elvégzésére is.. évben a nyugdíjbiztosítási szervekhez illetve a Hivatalhoz érkezett panaszra vagy közérdekő bejelentésre a Hivatal fıigazgató által kijelölt eseti szakértıi bizottságai 19 esetben végeztek rendkívüli felülvizsgálatot. -19-

24 Morbiditási adatok Az évkönyvben a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) tizedik revíziójában meghatározott fıcsoportok szerint kerültek feltüntetésre a szakértıi bizottságok szakvéleményeiben szereplı vezetı diagnózisok és azok alapján megállapított egészségkárosodási mértékek új és esedékes vizsgálatok vonatkozásában. Új rokkantság megállapítása esetén a BNO 21 fıcsoportja közül évek óta az alábbi fıcsoportokhoz tartozó betegségtípusok szerepelnek vezetı diagnózisként leggyakrabban a szakvéleményekben ( munkavállalási korúra jutó gyakoriság szerint): II. fıcsoport: daganatos megbetegedések (10,2), IX. fıcsoport: keringési rendszer betegségei (9,8), V. fıcsoport: mentális és viselkedészavarok (7,9), valamint XIII. fıcsoport: csont- izomrendszer és kötıszövet betegségei (2,4). Soros felülvizsgálat esetében továbbra is rokkantnak minısítettek esetében a BNO alábbi fıcsoportjai szerinti betegségtípusok szerepeltek vezetı diagnózisként a leggyakrabban. évben: ( munkavállalási korúra jutó gyakoriság szerint): V. fıcsoport: mentális és viselkedészavarok (26,6), IX. fıcsoport: keringési rendszer betegségei (26,5), II. fıcsoport: daganatos megbetegedések (10,0), XIII. fıcsoport: csont- izomrendszer és kötıszövet betegségei (8,5). -20-

25 Összesített vizsgálati adatok -21-

26 -22-

27 1. számú tábla/1 Forgalmi adatok összesítése A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hívatal I-II. fokú szakértıi bizottságai által végzett véleményezések Város Megye I. fokú Véleményezések száma II. fokú Véleményezések száma I-II. fokú Véleményezések száma Régió TB. jogsz. Egyéb Összesen TB. jogsz. Egyéb Összesen TB. jogsz. Egyéb Összesen Budapest Pest Közép-Magyarország Székesfehérvár Fejér Esztergom Tatabánya Komárom-Esztergom Veszprém Veszprém Közép-Dunántúl Debrecen Hajdú-Bihar Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld

28 1. számú tábla/2 Forgalmi adatok összesítése A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hívatal I-II. fokú szakértıi bizottságai által végzett véleményezések Város Megye I. fokú Véleményezések száma II. fokú Véleményezések száma I-II. fokú Véleményezések száma Régió TB. jogsz. Egyéb Összesen TB. jogsz. Egyéb Összesen TB. jogsz. Egyéb Összesen Gyır Gyır-Moson-Sopron Szombathely Vas Zalaegerszeg Zala Nyugat-Dunántúl Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Eger Heves Salgótarján Nógrád Észak-Magyarország Pécs Baranya Kaposvár Siófok Somogy Szekszárd Tolna Dél-Dunántúl

29 1. számú tábla/3 Forgalmi adatok összesítése A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hívatal I-II. fokú szakértıi bizottságai által végzett véleményezések Város Megye I. fokú Véleményezések száma II. fokú Véleményezések száma I-II. fokú Véleményezések száma Régió TB. jogsz. Egyéb Összesen TB. jogsz. Egyéb Összesen TB. jogsz. Egyéb Összesen Kecskemét Kiskunhalas Bács-Kiskun Békéscsaba Békés Szeged Csongrád Dél-Alföld Országos összesen

30 2. számú tábla Adminisztrációs többlet a szakértıi bizottságoknál Megye Régió Vizsgálaton nem jelent meg Adminisztrációs Leletek hiányában nem véleményezhetı Téves behívások többlet Személyazonosság igazolásának hiánya Összesen Budapest Pest megye Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Csongrád Bács-Kiskun Békés Dél-Alföld Országos összesen

31 3. számú tábla/1 A megváltozott munkaképesség véleményezése TB. jogszabályok alapján végzett vizsgálatoknál /Illetékességi terület szerint/ Véleményezések Véleményezések száma száma I. fokú Véleményezések alapján alapján I. fokú Véleményezések Véleményezések Véleményezések munka- Az I. fokú Az I. fokú Az I. fokú Az I. fokú véleményt alapján vállalási korú a II. fok megváltoz- Város Megye egyéb vizsgálat nélkül forgalmi többlet nélkül a rokkantak száma a rokkantak aránya % a nem rokkantak száma* a nem rokkantak aránya % * népességre jutó rokkantak megfellebbezık száma megfellebbezık aránya % megváltoztatási száma tatta a fellebbezé- sek % - ánál Régió I. fok II. fok új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes alapján véleményt véleményt vélemény II. fokú Budapest ,8 83, ,5 8,1 30,6 62, ,3 10, ,9 51,5 Budapest (Pest - m.) ,9 80, ,4 9, ,4 11, ,1 53,1 Pest megye ,9 80, ,4 9,4 39,2 79, ,4 11, ,1 53,1 Közép-Magyarország ,3 82, ,5 8,7 34,2 69, ,4 11, ,5 52,3 Székesfehérvár ,3 85, ,7 10, ,0 13, ,6 54,5 Fejér megye ,3 85, ,7 10,9 34,4 64, ,0 13, ,6 54,5 Esztergom ,3 67, ,5 17, ,9 9, ,8 71,8 Tatabánya ,5 63, ,7 24, ,4 22, ,5 58,5 Komárom-Esztergom m ,2 65, ,7 21,7 37,2 110, ,9 17, ,6 61,8 Veszprém ,3 61, ,7 18, ,0 17, ,8 65,3 Veszprém megye ,3 61, ,7 18,7 32,3 36, ,0 17, ,8 65,3 Közép-Dunántúl ,6 70, ,7 17,8 34,5 68, ,8 16, ,9 60,7 Debrecen ,1 56, ,7 18, ,9 0, ,4 36,4 Hajdú-Bihar megye ,1 56, ,7 18,6 32,6 49, ,9 0, ,4 36,4 Szolnok ,6 73, ,8 19, ,8 0, ,7 55,6 Jász-Nagykun-Szolnok m ,6 73, ,8 19,7 49,3 110, ,8 0, ,7 55,6 Nyíregyháza ,7 59, ,5 20, ,5 0, ,6 7,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,7 59, ,5 20,8 51,7 88, ,5 0, ,6 7,7 Észak-Alföld ,9 62, ,2 19,9 44,1 79, ,4 0, ,3 30,3 * rehab. és baleseti járadék nélkül -27-

32 3. számú tábla/2 A megváltozott munkaképesség véleményezése TB. jogszabályok alapján végzett vizsgálatoknál /Illetékességi terület szerint/ Véleményezések Véleményezések Véleményezések Véleményezések Véleményezések Véleményezések munka- Az I. fokú Az I. fokú Az I. fokú Az I. fokú véleményt száma száma alapján alapján alapján alapján vállalási korú véleményt vélemény II. fokú a II. fok megváltoz- Város egyéb vizsgálat forgalmi többlet a rokkantak a rokkantak a nem rokkantak a nem rokkantak népességre jutó megfellebbezık megfellebbezık megváltoztatási tatta a fellebbezé- Megye nélkül nélkül száma aránya % száma* aránya % * rokkantak száma aránya % száma sek % - ánál Régió I. fok II. fok új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes véleményt Gyır ,6 81, ,5 3, ,1 7, ,7 31,9 Gyır-Moson-Sopron m ,6 81, ,5 3,6 31,4 91, ,1 7, ,7 31,9 Szombathely ,7 88, ,1 7, ,9 7, ,9 29,9 Vas megye ,7 88, ,1 7,1 44,3 119, ,9 7, ,9 29,9 Zalaegerszeg ,0 81, ,2 11, ,6 13, ,8 39,4 Zala megye ,0 81, ,2 11,4 45,8 75, ,6 13, ,8 39,4 Nyugat-Dunántúl ,7 84, ,3 6,6 38,9 94, ,9 8, ,7 34,1 Miskolc ,2 75, ,8 8, ,2 3, ,2 38,6 Borsod-Abaúj-Zemplén ,2 75, ,8 8,3 46,0 65, ,2 3, ,2 38,6 Eger ,6 65, ,1 15, ,1 1, ,7 57,5 Heves megye ,6 65, ,1 15,7 49,7 134, ,1 1, ,7 57,5 Salgótarján ,4 66, ,9 25, ,2 2, ,1 32,5 Nógrád megye ,4 66, ,9 25,4 55,9 98, ,2 2, ,1 32,5 Észak-Magyarország ,6 69, ,8 14,7 48,7 88, ,9 2, ,7 43,3 Pécs ,0 68, ,7 10, ,7 18, ,9 21,9 Baranya megye ,0 68, ,7 10,0 52,7 148, ,7 18, ,9 21,9 Kaposvár ,0 89, ,4 3, ,7 9, ,9 14,8 Siófok ,8 84, ,0 2, Somogy megye ,5 86, ,4 2,8 45,3 93, ,5 4, ,9 14,8 Szekszárd ,0 86, ,9 4, ,4 6, ,9 11,5 Tolna megye ,0 86, ,9 4,6 72,3 170, ,4 6, ,9 11,5 Dél-Dunántúl ,5 77, ,1 7,0 55,0 135, ,1 12, ,3 19,9 * rehab. és baleseti járadék nélkül -28-

33 3.számú tábla/3 A megváltozott munkaképesség véleményezése TB. jogszabályok alapján végzett vizsgálatoknál /Illetékességi terület szerint/ Véleményezések Véleményezések Véleményezések Véleményezések Véleményezések Véleményezések munka- Az I. fokú Az I. fokú Az I. fokú Az I. fokú véleményt száma száma alapján alapján alapján alapján vállalási korú véleményt vélemény II. fokú a II. fok megváltoz- Város egyéb vizsgálat forgalmi többlet a rokkantak a rokkantak a nem rokkantak a nem rokkantak népességre jutó megfellebbezık megfellebbezık megváltoztatási tatta a fellebbezé- Megye nélkül nélkül száma aránya % száma* aránya % * rokkantak száma aránya % száma sek % - ánál Régió I. fok II. fok új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes véleményt Kecskemét ,6 83, ,0 10, ,5 1, ,0 45,5 Kiskunhalas ,9 69, ,2 12, ,0 0, ,5 34,6 Bács-Kiskun megye ,4 75, ,2 11,3 35,5 178, ,5 0, ,2 40,7 Békéscsaba ,5 72, ,4 12, ,1 1, ,6 44,3 Békés megye ,5 72, ,4 12,5 44,1 211, ,1 1, ,6 44,3 Szeged ,5 76, ,4 15, ,8 1, ,6 57,1 Csongrád megye ,5 76, ,4 15,5 34,8 241, ,8 1, ,6 57,1 Dél-Alföld ,1 74, ,4 13,2 37,7 207, ,7 1, ,3 49,2 Országos összesen ,8 74, ,9 12,5 40,3 100, ,3 6, ,5 43,4 * rehab. és baleseti járadék nélkül -29-

34 4. számú tábla A megváltozott munkaképesség véleményezésének adatai I. fokú véleményezések II. fokú véleményezések I- II. fokú véleményezések TB. jogsz. TB-vel kapcs. Összesen TB-tıl függet- Egyéb Mind- TB. jogsz. TB-vel kapcs. Összesen TB-tıl függet- Egyéb Mind- TB. jogsz. TB-vel kapcs. Összesen TB-tıl függet- Egyéb Mind- Megye szerint egyéb len egyéb vizsgálat összesen szerint egyéb len egyéb vizsgálat összesen szerint egyéb len egyéb vizsgálat összesen Régió vizsgálat vizsgálat összesen vizsgálat vizsgálat összesen vizsgálat vizsgálat összesen ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Budapest Pest megye Közép-Magyarország Fejér megye Komárom-Esztergom m Veszprém megye Közép-Dunántúl Hajdú-Bihar megye Jász-Nagykun-Szolnok m Szabolcs-Szatmár-Bereg m Észak-Alföld Gyır-Moson-Sopron m Vas megye Zala megye Nyugat-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén m Heves megye Nógrád megye Észak-Magyarország Baranya megye Somogy megye Tolna megye Dél-Dunántúl Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye Dél-Alföld Országos összesen

35 5. számú. tábla I-II. fokú szakértıi bizottságok által végzett véleményezések forgalmi adatai Vizsgálatok Megoszlás Változás +/- száma % 2009 száma %-a 2009 Új igénylık egészségkárosodásának vizsgálata ,5 27,1 25,6 / TB. jogszabályok alapján / Esedékes (soros) vizsgálat ,6 33,8 33,9 / TB. jogszabályok alapján / Egyéb jogcímen történt ,8 39,1 40,5 vizsgálat Összes vizsgálat ,2 100,0 100,0 "Többször vizsgáltak" száma ,3 / TB. jogszabályok alapján / Mindösszesen ,9-31-

36 6. számú tábla FORGALMI ADATOK ÖSSZESÍTÉSE Az NRSZH és jogelıdei által végzett véleményezések 1981 Új Esedékes Egyéb Összesen "Többször Mindösszesen igény vizsgálat vizsgálat / / vizsgáltak" / 4+5 / / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / / 6/ * * * * * * * * * * * * * * * ig MÁV OSZI adatai nélkül -32-

37 Az NRSZH és jogelıdei által végzett véleményezések grafikai ábrája ( között MÁV OSZI nélkül) számú ábra vizsgálatok száma Új igénylık Esedékes vizsgálat Egyéb vizsgálat T öbbször vizsgáltak száma -33-

38 7. számú tábla A szakértıi bizottságok által megvizsgált összes igénylı megyék szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében Rokkantak Baleseti rokkantak J á r a d é k r a j o g o s u l t a k s z á m a Igényelt ellátásra nem jogosultak száma Mindösszesen száma Rokkantsági Üzemi Fogl. baleset bet. igény Üzemi bal. Fogl. bet. Üzemi baleset miatt Foglalkozási bet. miatt ( ) összesen / / 0-13 % 0-13 % Rehab nélkül is foglalkoztathatók % 0-39 % összesen / / % % % % % % % % Rehabilitációs járadék hosszabítása Rehabilitációs járadékra javasoltak Rokkantak összesen / 2-8 / III. csoport I-II. csoport III. csoport I-II. csoport III. csoport II. csoport I. csoport Megye / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / /6 / / 7 / / 8 / / 9 / / 10 / / 11 / / 12 / / 13 / / 14 / / 15 / / 16 / / 17 / / 18 / / 19 / / 20 / / 21/ / 22/ / 23/ / 24 / / 25 / / 26 / / 27 / Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatm.-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Országos összesen

39 8. számú tábla A szakértıi bizottságok által megvizsgált összes igénylı régiók szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében Mindösszesen J á r a d é k r a j o g o s u l t a k s z á m a Igényelt ellátásra nem jogosultak száma Rokkantsági Üzemi Fogl. Üzemi baleset miatt Foglalkozási bet. miatt igény baleset bet. Baleseti rokkantak ( ) összesen / / 0-13 % 0-13 % Rehab nélkül is foglalkoztathatók % 0-39 % összesen / / % % % % % % % % Rehabilitációs járadék hosszabítása Rokkantak száma Rehabilitációs járadékra javasoltak Fogl. bet. Üzemi bal. Rokkantak összesen / 2-8 / III. csoport I-II. csoport III. csoport I-II. csoport III. csoport II. csoport I. csoport Megye Régió / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / /6 / / 7 / / 8 / / 9 / / 10 / / 11 / / 12 / / 13 / / 14 / / 15 / / 16 / / 17 / / 18 / / 19 / / 20 / / 21/ / 22/ / 23/ / 24 / / 25 / / 26 / / 27 / Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Csongrád Bács-Kiskun Békés Dél-Alföld Országos összesen

40 9. számú tábla A szakértıi bizottságok által megvizsgált összes igénylı betegség fıcsoportok szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében Rokkantak Baleseti rokkantak J á r a d é k r a j o g o s u l t a k s z á m a Igényelt ellátásra nem jogosultak száma Mindösszesen száma Rokkantsági Üzemi Fogl. Üzemi bal. Fogl. bet. Üzemi baleset miatt Foglalkozási bet. miatt igény baleset bet. ( ) összesen / / Rokkantak összesen / 2-8 / Betegség fıcsoportok 0-13 % 0-13 % Rehab nélkül is foglalkoztathatók % 0-39 % összesen / / % % % % % % % % Rehabilitációs járadék hosszabítása Rehabilitációs járadékra javasoltak III. csoport I-II. csoport III. csoport I-II. csoport III. csoport II. csoport I. csoport / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / /6 / / 7 / / 8 / / 9 / / 10 / / 11 / / 12 / / 13 / / 14 / / 15 / / 16 / / 17 / / 18 / / 19 / / 20 / / 21/ / 22/ / 23/ / 24 / / 25 / / 26 / / 27 / I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XVI XVII XVIII XIX Országos összesen

41 10. számú tábla Az összes igénylı TB. jogszabályok szerinti vizsgálatainak összevont eredménye Száma Változás +/- Megoszlási % Megnevezés 2009 száma %-a 2009 Rokkantak ,8 55,2 59,6 Rehabilitációs járadékra javasoltak ,2 11,5 7,6 Rehabilitációs járadék hosszabítása ,0 Baleseti, foglalkozási járadékra jogosultak ,8 1,2 1,1 Igényelt ellátásra nem jogosultak ,5 32,1 30,7 Mindösszesen ,9 100,0 100,0-37-

42 11. számú tábla Az összes igénylı TB. jogszabályok szerinti vizsgálatainak összesített eredménye a változás és a megoszlás feltüntetésével Száma Változás +/- Megoszlási % Megnevezés 2009 száma %-a 2009 I. csop. rokkant ,7 1,8 1,7 II. csop. rokkant ,1 13,9 14,3 III. csop. rokkant ,5 39,4 43,5 Rokkantak száma össz ,9 55,1 59,5 Rehabilitációs járadékra javasoltak ,2 11,5 7,6 Rehabilitációs járadék hosszabítása ,0 Üzemi baleset miatt: Rokkantak: I-II-III. csop ,7 0,1 0,1 Járadékra jogosultak ,1 1,0 0,9 Üzemi baleset össz ,7 1,1 1,0 Foglalkozási bet. miatt: Rokkantak: I-II-III. csop ,0 0,0 0,0 Járadékra jogosultak ,0 0,2 0,2 Foglalkozási bet. össz ,6 0,2 0,2 "Igényelt" ellátásra nem jogosultak: Üzemi bal. és Fogl. bet ,2 0,1 0,1 ÖEK. értékelésnél ,7 32,0 30,6 Rehab nélkül is foglalkoztathatók ,0 Igényelt ell. nem jog. össz ,5 32,1 30,7 Mindösszesen ,9 100,0 100,0-38-

43 Új és esedékes vizsgálatok alapján a rokkantak és a rehabilitációs járadék ellátásra javasoltak számának grafikai ábrázolása új esedékes rehab. járadékos 3. számú ábra

44 12. számú tábla Az NRSZH és jogelıdeinek szakértıi bizottságai által rokkantnak véleményezettek száma megyénkénti megoszlásban * Megye Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen * között MÁV OSZI nélkül -40-

45 Az NRSZH és jogelıdeinek szakértıi bizottságai által rokkantnak véleményezettek számának grafikai ábrája számú. ábra

46 13. számú tábla A szakértıi bizottságok által véleményezett összes igénylı száma, megoszlása és gyakorisága az egészségkárosodás tükrében Igényelt ellátásra Baleseti járadékra nem jogosultak Véleményezés jogcíme Rehab nélkül is foglalkoztathatók % 0-39 % (bj: 0-13%) % % Rehabilitációs járadék hosszabítás Rehabilitációs járadékra javasoltak R o k k a n t a k Mindösszesen jogosultak Összesen III.csoport II.csoport I.csoport Rokkantság Üzemi baleset 38 * Foglalkozási betegség 11 * Összesen Rokkantak megoszlási % 2,9 23,9 73,2 100,0 Összes megoszlási % 1,7 14,3 43,6 59,6 7,6 1,0 0,3 0,8 9,3 21,4 0,0 100,0 Gyakoriság munkavállalási korúra 4,0 33,6 102,7 140,3 17,8 2,2 0,7 2,0 21,9 50,4 0,0 235,3 * I-II. csoport együtt -42-

47 5. számú ábra A vizsgálatok megoszlásának grafikus ábrázolása az eredmények alapján "Új igénylık" vizsgálata "Esedékes" vizsgálatok Rokkantsági nyugellátásra javasoltak (Rokkant) Rokkantsági nyugellátásra javasoltak (Rokkant) Rehabilitációs járadékra javasoltak Rehabilitációs járadékra javasoltak Baleseti, foglalkozási járadékra jogosultak 595 Rehabilitációs járadék hosszabítása Igényelt ellátásra nem jogosultak Baleseti, foglalkozási járadékra jogosultak Összesen Folytatólagos ellátásra nem jogosultak Összesen ,9% 0,8% 4,5% 39,8% Rokkantsági nyugellátásra javasoltak (Rokkant) Rehabilitációs járadékra javasoltak Baleseti, foglalkozási járadékra jogosultak 74,6% Igényelt ellátásra nem jogosultak 12,5% 1,3% 1,7% 9,9% Rokkantsági nyugellátásra javasoltak (Rokkant) Rehabilitációs járadékra javasoltak Rehabilitációs járadék hosszabítása Baleseti, foglalkozási járadékra jogosultak Folytatólagos ellátásra nem jogosultak -43-

48 A vizsgálatok alapján rehabilitációs járadékra javasoltak számának grafikai ábrája "Új igénylık" vizsgálata "Esedékes" vizsgálatok 6. számú ábra Közép-Magyarország 481 Közép-Magyarország Közép-Dunántúl 216 Közép-Dunántúl 565 Észak-Alföld 672 Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl 219 Nyugat-Dunántúl 392 Észak-Magyarország 504 Észak-Magyarország Dél -Dunántúl 595 Dél -Dunántúl Dél-Alföld 441 Dél-Alföld Összesen Összesen ,1% 28,5% 19,0% 15,4% Közép-Magyarország Közép-Dunántúl 14,6% 12,6% Közép-Magyarország Közép-Dunántúl 6,9% 7,0% 21,5% Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Észak-Magyarország Dél -Dunántúl Dél-Alföld 6,2% 13,7% 4,3% 20,1% Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Észak-Magyarország Dél -Dunántúl Dél-Alföld ,1%

49 7. számú ábra A TB. jogszabályok alapján megvizsgált összes igénylı közül a rokkantak és a rehabilitációs járadékra javasoltak korfás ábrája Nık Férfiak * rokkantsági járadékkal együtt 62 év felett 62 év 61 év 60 év 59 év 58 év 57 év 56 év 55 év 54 év 53 év 52 év 51 év 50 év 49 év 48 év 47 év 46 év 45 év 44 év 43 év 42 év 41 év 40 év 39 év 38 év 37 év 36 év 35 év 34 év 33 év 32 év 31 év 30 év 29 év 28 év 27 év 26 év 25 év 24 év 23 év 22 év 21 év 20 év 19 év 18 év 17 év 16 év 15 év Férfiak rehab Férfiak 80-99% I.és II.cs. Férfiak 50-79% III.cs. Nık rehab Nık 80-99% I.és II.cs. Nık 50-79% III.cs. -45-

50 14. számú tábla Bentlakásos idısotthoni, intézményi ápolási, gondozási szükséglet vizsgálatok ** Régió Szakvélemény kiadása nélkül lezárt ügy 4 órát meghaladó gondozási szükséglet Helyszíni vizsgálat során véleményezett Irat alapján véleményezett Kiadott szakvélemény Beadott kérelem* -46- Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Dél-Alföld Összesen * A. augusztus 16-ig **. augusztus 17-tıl már nem az NRSZH hatásköre

51 Bentlakásos idısotthoni, intézményi ápolási, gondozási szükséglet vizsgálatokhoz beadott kérelmek számának és regionális megoszlásának grafikus ábrája * Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Dél-Alföld 8. számú ábra *. augusztus 16-ig beadott igények alapján

52 9. számú ábra Bentlakásos idısotthoni, intézményi ápolási, gondozási szükséglet vizsgálatok grafikus ábrája * 4 órát meghaladó gondozási szükséglet Kiadott szakvélemény Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Dél-Alföld 1372 Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Észak-Magyarország 1614 Dél-Dunántúl Dél-Alföld *. augusztus 16-ig beadott igények alapján

53 14/a. számú tábla A települési önkormányzatok szociális bizottságaiba az ORSZI (NRSZH) által delegált szociális szakértık tevékenységének adatai* Megye Régió Bizottsági ülések Tárgyalt esetek Kiadott szakvélemények Megállapított gondozási szükséglet (óra) óra felett Elıadó szakértı /helyszíni vizsgálat Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Csongrád Bács-Kiskun Békés Dél-Alföld Összesen *. augusztus 17-tıl már nem tartozik az NRSZH hatáskörébe -49-

54 14/b. számú tábla Fogyatékos személyek alapvizsgálata, rehabilitációs alkalmassági vizsgálata és a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálata (92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet alapján végzett vizsgálatok) Alapvizsgálat Szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat Átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálat Megye Régió Beérkezett kérelem Kiadott szakvélemény Beérkezett kérelem Kiadott szakvélemény Beérkezett kérelem Kiadott szakvélemény Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Csongrád Bács-Kiskun Békés Dél-Alföld Összesen

55 Elfogadási arány (%) új és esedékes vizsgálatok esetében régiónként és eljárási fokok szerint Régió Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Észak-Alföld Január Február Március Április Május Június új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok rokkantak száma aránya 44,6 33,3 76,2 49,7 43,5 28,3 78,0 51,3 43,3 26,4 76,6 52,0 46,1 29,6 81,3 57,7 43,8 25,0 82,4 55,3 45,1 24,6 81,7 51,6 rokkantak száma aránya 38,0 14,1 60,5 31,9 44,4 14,9 69,9 46,4 42,8 20,5 67,0 38,4 40,4 22,1 72,0 51,0 41,6 31,0 74,8 46,2 42,5 25,6 68,6 37,6 rokkantak száma aránya 36,9 19,3 57,5-37,6 20,1 61,4-32,8 19,3 56,1 33,3 34,9 22,1 54,6-36,5 19,8 66,6-38,2 19,5 67,0 - rokkantak száma aránya 41,0 11,6 76,6 23,5 42,0 13,8 83,3 22,6 45,2 11,4 82,5 20,9 46,5 12,0 85,1 29,9 42,4 15,4 86,8 28,8 43,1 18,9 88,2 33,3 rokkantak száma aránya 34,8 20,6 64,1 36,0 39,0 22,2 64,8 39,3 37,9 21,9 64,3 24,0 39,4 19,5 68,3 35,5 37,1 17,0 70,4 27,1 38,3 14,5 73,6 15,4 rokkantak száma aránya 30,9 11,0 76,0 41,1 25,9 9,4 77,1 31,8 29,5 10,3 78,5 24,6 31,6 8,9 79,5 29,9 28,6 14,0 79,0 28,8 29,5 11,0 80,0 32,8 rokkantak száma aránya 41,5 31,1 76,2 48,6 42,4 30,9 77,7 37,5 41,5 27,7 73,8 53,3 41,2 35,1 74,5 72,7 40,1 30,3 74,4 85,7 38,8 35,0 68,8 75,0 rokkantak száma aránya 38,0 21,6 69,1 38,9 38,9 21,7 72,9 39,3 38,0 20,7 71,3 36,2 39,7 22,5 73,3 45,0 38,3 22,0 76,2 43,0 38,9 21,7 74,5 40,1 Július Augusztus Szeptember Október November December I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok I.fok II.fok rokkantak száma aránya 42,2 21,2 83,2 57,3 45,4 24,5 84,0 55,9 45,7 29,5 85,6 55,7 48,3 23,6 86,7 62,1 46,1 26,1 89,0 58,6 48,5 21,4 85,2 51,6 rokkantak száma aránya 44,7 17,8 71,7 51,4 35,2 33,9 72,1 47,4 37,6 31,3 72,9 55,4 50,4 18,2 79,2 40,0 48,8 26,4 73,4 51,1 46,0 20,5 84,5 38,9 rokkantak száma aránya 34,0 17,4 62,4 33,3 38,9 16,3 70,8-36, ,7-38,8 18,0 70,2 50,0 40,1 21,6 73,1-38,4 22,7 72,2 - rokkantak száma aránya 49,1 6,9 87,3 31,9 45,4 8,4 87,4 30,3 47,9 13,5 89,9 27,5 51,1 6,1 93,6 33,3 53,7 12,7 89,4 29,2 51,6 12,1 92,3 43,5 rokkantak száma aránya 44,8 19,9 79,9 45,0 41,7 25,1 78,0 28,6 39,1 22,5 79,7 20,0 42,6 15,7 82,4 33,3 39,9 19,3 74,0-40,1 17,7 77,5 - rokkantak száma aránya 30,0 12,4 79,3 20,0 32,2 9,1 77,9 34,1 34,0 9,7 79,2 29,9 27,9 14,9 78,4 37,2 32,1 7,9 79,7 32,2 34,4 13,5 83,0 25,0 rokkantak száma aránya 37,7 34,9 72,4 100,0 37,1 34,3 72,3 75,0 38,4 38,8 73,4 70,0 41,6 35,8 74,1 44,4 40,3 41,2 78,2 66,7 41,5 40,2 86,1 100,0 rokkantak száma aránya 39,3 21,1 77,0 44,6 39,9 23,2 77,1 46,8 39,9 26,4 77,5 44,0 41,8 22,1 79,3 47,2 41,9 24,0 80,2 47,4 42,8 23,5 83,2 41,7 Nyugat-Dunántúl új Észak-Magyarország -51- Dél-Dunántúl új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes új esedékes esedékes új esedékes 15. számú tábla Dél-Alföld NRSZH Régió Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Észak-Alföld Nyugat-Dunántúl Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Dél-Alföld NRSZH

56 Elfogadási arány az I. fokú szakértıi bizottságoknál regionális igazgatóságonként, új vizsgálatok esetében (%) 50,0 45,0 40,0 35,0. év ORSZI Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Ny ugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 39,8 45,3 42,6 36,9 46,7 39,6 30,5 40,1 10. számú ábra Elfogadási arány Országos elfogadási arány ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

57 Elfogadási arány a II. fokú szakértıi bizottságoknál regionális igazgatóságonként, új vizsgálatok esetében (%) 45,0 40,0 ORSZI Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 22,6 26,0 23,6 20,1 12,0 19,6 10,9 35,1 Elfogadási arány Országos elfogadási arány 11. számú ábra 35,0 30,0 25, ,0 15,0 10,0 5,0 0,0

58 90,0 80,0 70,0 Elfogadási arány az I. fokú szakértıi bizottságoknál regionális igazgatóságonként, esedékes (soros) vizsgálatok esetében (%) ORSZI Közép-magy arországi Regionális Igazgatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Ny ugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Észak-magy arországi Regionális Igazgatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Elfogadási arány Országos elfogadási arány Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 75,8 82,5 71,6 64,2 86,7 71,5 79,0 75,4 60,0 50,0 12. számú ábra ,0 30,0 20,0 10,0 0,0

59 Elfogadási arány a II. fokú szakértıi bizottságoknál regionális igazgatóságonként, esedékes (soros) vizsgálatok esetében (%) 60,0 50,0 40, ,0 20,0 Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 29,8 44,8 54,9 42,2 30,6 27,6 10,0 14,3 50,8 13. számú ábra 0,0 Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Észak-magy arországi Regionális Igazgatóság Ny ugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság ORSZI Közép-magy arországi Regionális Igazgatóság Elfogadási arány Országos elfogadási arány

60 Az elfogadási arány grafikus ábrája új és esedékes I. fokos vizsgálatok esetében 2001 I. - fok 100,0 90,0 80,0 70, , új esedékes 14. számú ábra % 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

61 Az elfogadási arány grafikus ábrája új és esedékes II. fokos vizsgálatok esetében ,0 45,0 40,0 35, , új esedékes 15. számú ábra % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

62 -58-

63 Új vizsgálatok statisztikai kimutatásai -59-

64 -60-

65 16. számú tábla Az NRSZH és jogelıdei által véleményezett új igénylık vizsgálatainak eredménye a minısítés szerint 1981 Országos adatok Vizsgálatok I-II-III. csoportú rokkant Rehab. járadékra javasoltak Baleseti járadékra jogosultak Igényelt ellátásra nem jogosultak I-II-III. csoportú rokkant rehab. járadékra javasoltak Baleseti járadékra jogosultak s z á m a m e g o s z l á s i %-a Igényelt ellátásra nem jogosultak ,3 8,4 29, ,5 8,3 29, ,2 7,7 31, ,6 7,4 31, ,5 8,6 30, ,6 8,0 31,4 1987* ,6 7,0 36,4 1988* ,2 5,4 38,4 1989* ,9 4,8 39,3 1990* ,7 4,0 41,4 1991* ,6 3,2 47,2 1992* ,9 2,9 48,3 1993* ,9 2,4 51,7 1994* ,0 2,0 51,1 1995* ,2 1,7 51,1 1996* ,3 1,6 54,2 1997* ,3 1,8 55,9 1998* ,8 2,0 57,1 1999* ,0 2,1 57,8 2000* ,2 2,1 56, ,9 1,7 56, ,0 1,5 58, ,7 1,5 59, ,4 1,4 60, ,7 1,2 60, ,5 1,3 59, ,2 1,4 55, ,8 5,6 1,5 55, ,8 7,1 1,2 55, ,8 4,5 0,8 54,9 * ig MÁV OSZI adatai nélkül -61-

66 17. számú tábla Új igénylık vizsgálatainak összevont eredményei 2009 Száma Változás +/- Megoszlási % Megnevezés 2009 száma %-a 2009 Rokkantak ,3 35,8 39,8 Rehabilitációs járadékra javasoltak ,9 7,1 4,5 Baleseti, foglalkozási járadékra jogosultak ,6 1,2 0,8 Igényelt ellátásra nem jogosultak ,3 55,9 54,9 Mindösszesen ,5 100,0 100,0-62-

67 18. számú tábla Új igénylık összesített vizsgálati eredménye a változás és a megoszlás feltüntetésével 2009 Száma Változás +/- Megoszlási % Megnevezés 2009 száma %-a 2009 I. csop. rokkant ,0 1,9 1,7 II. csop. rokkant ,9 12,8 12,6 III. csop. rokkant ,5 21,0 25,4 Rokkantak száma össz ,4 35,7 39,7 Rehabilitációs járadékra javasoltak ,9 7,1 4,5 Üzemi baleset miatt: Rokkantak: I-II-III. csop ,9 0,1 0,1 Járadékra jogosultak: % ,0 0,9 0,7 Üzemi baleset össz ,4 1,0 0,8 Foglalkozási betegség miatt: Rokkantak: I-II-III. csop ,1 0,0 0,0 Járadékra jogosultak: % ,6 0,3 0,1 Foglalkozási bet. össz ,7 0,3 0,1 Igényelt ellátásra nem jogosultak: Üzemi bal. és Fogl. bet % ,5 0,3 0,3 ÖEK értékelésnél ,4 55,6 54,6 Rehab nélkül is foglalkoztathatók ,0 Igényelt ell. nem jog. össz ,4 55,9 54,9 Mindösszesen ,6 100,0 100,0-63-

68 19. számú tábla Új igénylık vizsgálatai alapján az új rokkantak száma megyénként * Megye Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen * között MÁV OSZI nélkül

69 16. számú ábra Új igénylık vizsgálatai alapján az új rokkantak számának grafikai ábrája

70 Férfiak rehab Férfiak 80-99% I.és II.cs. Férfiak 50-79% III.cs. Nık rehab Nık 80-99% I.és II.cs. Nık 50-79% III.cs. 17. számú ábra A TB. jogszabályok alapján megvizsgált új igénylık közül a rokkantak* és a rehabilitációs járadékra javasoltak korfás ábrája 62 év felett 62 év 61 év 60 év 59 év 58 év 57 év 56 év 55 év 54 év 53 év 52 év 51 év 50 év 49 év 48 év 47 év 46 év 45 év 44 év 43 év 42 év 41 év 40 év 39 év 38 év 37 év 36 év 35 év 34 év 33 év 32 év 31 év 30 év 29 év 28 év 27 év 26 év 25 év 24 év 23 év 22 év 21 év 20 év 19 év 18 év 17 év 16 év 15 év Férfiak Nık * rokkantsági járadékkal együtt

71 20. számú tábla Új igénylık vizsgálatai alapján az új rokkantak száma, változása és megoszlása megyénként 2009 Megye Lakónépesség. január száma % - a 2009 (KSH) Új rokkant Változás +/- Megoszlási % Budapest ,9 13,4 13,1 Baranya ,7 4,8 5,2 Bács-Kiskun ,0 5,8 4,6 Békés ,5 4,5 3,9 Borsod-Abaúj-Zemplén ,2 7,3 7,7 Csongrád ,2 3,6 3,7 Fejér ,5 4,0 3,7 Gyır-Moson-Sopron ,5 3,1 3,5 Hajdú-Bihar ,2 4,8 4,4 Heves ,9 3,5 3,8 Jász-Nagykun-Szolnok ,7 5,2 4,7 Komárom-Esztergom ,6 2,7 2,9 Nógrád ,0 2,5 2,8 Pest ,4 12,3 12,0 Somogy ,9 3,7 3,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,0 6,8 7,1 Tolna ,8 4,1 4,2 Vas ,1 2,6 2,9 Veszprém ,2 2,6 2,9 Zala ,7 2,7 3,3 Országos összesen ,3 100,0 100,0-67-

72 18. számú ábra 7,1% 3,6% 12,0% 4,2% 2,8% Új rokkantak megyei megoszlásának grafikai ábrája 2,9% 2,9% 3,3% 13,1% 5,2% 4,6% 3,9% 7,7% 3,7% 3,7% 2,9% 4,7% 3,8% 4,4% 3,5% Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala -68-

73 21. számú tábla munkavállalási korúra jutó új rokkantak gyakorisága 2001 Megye Budapest 47,3 46,2 43,5 42,8 40,0 38,2 41,6 30,7 30,6 30,6 Baranya 95,7 82,8 83,9 80,2 77,0 70,6 69,3 53,0 47,7 52,7 Bács-Kiskun 100,2 81,1 80,8 69,8 69,6 53,2 53,9 38,3 43,3 35,5 Békés 130,4 103,1 90,3 88,8 78,8 71,0 68,2 43,3 48,0 44,1 Borsod-Abaúj-Zemplén 105,8 99,2 62,0 48,6 45,1 47,7 48,8 42,3 41,7 46,0 Csongrád 127,9 126,2 107,3 93,0 83,9 68,5 60,8 35,1 33,2 34,8 Fejér 55,6 50,3 48,1 49,9 39,7 40,2 42,2 43,4 35,7 34,4 Gyır-Moson-Sopron 56,2 69,5 61,2 51,4 53,9 43,8 40,6 26,3 26,7 31,4 Hajdú-Bihar 98,9 75,3 58,5 51,1 44,0 41,9 38,5 34,4 34,1 32,6 Heves 118,3 111,5 95,4 72,7 63,1 72,0 78,4 49,1 45,1 49,7 Jász-Nagykun-Szolnok 102,2 94,5 91,3 86,6 68,8 61,5 55,6 57,2 52,1 49,3 Komárom-Esztergom 80,2 69,3 58,2 58,0 59,0 50,2 54,0 39,4 32,6 37,2 Nógrád 65,4 68,0 74,7 63,0 62,6 62,9 54,6 46,4 48,1 55,9 Pest 67,5 59,1 56,2 55,6 49,6 48,4 51,9 41,9 39,5 39,2 Somogy 70,1 65,8 61,4 52,4 55,5 50,4 51,5 47,7 45,6 45,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 113,4 87,6 75,1 73,7 68,2 68,7 58,7 63,0 46,9 51,7 Tolna 113,7 98,7 91,9 94,1 90,2 86,9 82,3 69,2 68,6 72,3 Vas 53,1 54,9 48,9 49,2 58,0 45,9 42,8 35,2 38,1 44,3 Veszprém 68,7 69,1 60,1 51,8 54,2 50,5 46,8 35,6 27,8 32,3 Zala 46,1 44,1 41,7 40,4 41,4 41,4 40,1 33,5 36,3 45,8 Összesen 81,1 73,5 65,1 59,9 56,0 52,1 51,5 41,2 39,0 40,3-69-

74 19. számú ábra munkavállalási korúra jutó új rokkantak gyakoriságának grafikai ábrája megyénként Borsod-Abaúj-Zemplén 46,0 Nógrád 55,9 Heves Szabolcs-Szatmár-Bereg 51,7 31,4 Gyır-Moson-Sopron Komárom-Esztergom 37,2 49,7 Budapest Hajdú-Bihar 30,6 30,0 Vas Pest 32,6 Veszprém Fejér Jász-Nagykun-Szolnok 30,1 35,0 44,3 39,2 49,3 32,3 34,4 35,1 40,0 Zala Békés 40,1 45,0 45,8 44,1 Tolna Bács-Kiskun 45,1 50,0 Somogy 45,3 72,3 Csongrád 35,5 34,8 50,1 55,0 Baranya 55,1 60,0 52,7 60,1 Országosan: 40,3-70-

75 22. számú tábla Új igénylık száma, megoszlása és gyakorisága a megváltozott munkaképesség vizsgálata alapján az egészségkárosodás tükrében Baleseti Igényelt ellátásra R o k k a n t a k Mindösszesen nem jogosultak járadékra jogosultak Véleményezés jogcíme Rehab nélkül is foglalkoztathatók % 0-39 % (bj: 0-13%) % % Rehabilitációs járadékra javasoltak Összesen III. csoport II. csoport I. csoport Rokkantság Üzemi baleset 11 * Foglalkozási betegség 8 * Összesen Rokkantak megoszlási % 4,2 31,9 63,9 100,0 Összes megoszlási % 1,7 12,6 25,5 39,8 4,5 0,4 0,4 19,4 35,5 0,0 100,0 Gyakoriság munkavállalási korúra 1,7 12,9 25,7 40,3 4,5 0,4 0,5 19,6 36,0 0,0 101,3 * I-II. csoport együtt

76 23. számú tábla Az új igénylık megyék szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében Mindösszesen J á r a d é k r a j o g o s u l t a k s z á m a Igényelt ellátásra nem jogosultak száma Rokkantsági Üzemi Fogl. Üzemi baleset miatt Foglalkozási bet. miatt igény baleset bet. Baleseti rokkantak Rokkantak száma ( ) összesen / / 0-13 % 0-13 % Rehab nélkül is foglalkoztathatók % 0-39 % összesen / / % % % % % % % % Rehabilitációs járadékra javasoltak Fogl. bet. Üzemi bal. Rokkantak összesen / 2-8/ III. csoport I-II. csoport III. csoport I-II. csoport III. csoport II. csoport I. csoport Megye / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / / 6 / / 7 / / 8 / / 9 / / 10 / / 11 / / 12 / / 13 / / 14 / / 15 / / 16 / / 17 / / 18 / / 19 / / 20 / / 21/ / 22/ / 23/ / 24 / / 25 / / 26/ -72- Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Országos összesen

77 Új igénylık vizsgálata során rehabilitációs járadék ellátásra javasoltak száma megyénként Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar 144 Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom 135 Nógrád Pest 20. számú ábra Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala

78 24. számú tábla Az új igénylık régiók szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében Mindösszesen Igényelt ellátásra nem jogosultak száma J á r a d é k r a j o g o s u l t a k s z á m a Baleseti rokkantak Rokkantsági Üzemi Fogl. Üzemi baleset miatt Foglalkozási bet. miatt baleset bet. Rokkantak száma Üzemi bal. Fogl. bet. igény ( ) összesen / / 0-13 % 0-13 % Rehab nélkül is foglalkoztathatók % 0-39 % összesen / / % % % % % % % % Rehabilitációs járadékra javasoltak Rokkantak összesen / 2-8/ III. csoport I-II. csoport III. csoport I-II. csoport III. csoport II. csoport I. csoport Megye Régió / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / / 6 / / 7 / / 8 / / 9 / / 10 / / 11 / / 12 / / 13 / / 14 / / 15 / / 16 / / 17 / / 18 / / 19 / / 20 / / 21/ / 22/ / 23/ / 24 / / 25 / / 26/ Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Csongrád Bács-Kiskun Békés Dél-Alföld Országos összesen

79 25. számú tábla Az új igénylık betegség fıcsoportok szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében Mindösszesen Igényelt ellátásra nem jogosultak száma Baleseti rokkantak J á r a d é k r a j o g o s u l t a k s z á m a Üzemi Fogl. baleset bet. Rokkantsági igény Rokkantak száma Üzemi baleset miatt Foglalkozási bet. miatt ( ) ö sszesen / / R o kkan tak összesen / 2-8 / Betegség fıcsoportok 0-13 % 0-13 % R eh ab n élkül is fo glalkoztatható k % 0-39 % ö sszesen / / % % % % % % % % R eh ab ilitációs járadékra javasoltak Fogl. bet. Üzemi bal. III. cso port I-II. csopo rt III. cso port I-II. csopo rt III.cso po rt II.cso po rt I. cso po rt / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / /6 / / 7 / / 8 / / 9 / / 10 / / 11 / / 12 / / 13 / / 14 / / 15 / / 16 / / 17 / / 18 / / 19 / / 20 / / 21/ / 22/ / 23/ / 24 / / 25 / / 26 / -75- I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XVI XVII XVIII XIX Országos összesen

80 26. számú tábla Új rokkantak száma és munkavállalási korúra jutó gyakorisága megyénként és betegség fıcsoportonként Megye I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Összesen Budapest száma: gyakor.: 0,9 6,8 0,1 1,1 7,9 1,8 0,6 0,4 6,3 0,8 0,9 0,1 1,1 0,4 0,0 0,4 0,0 0,7 30,6 Baranya száma: gyakor.: 0,2 11,8 0,1 1,8 11,9 2,2 1,1 0,3 11,3 4,2 2,2 0,1 2,6 0,8 0,0 0,6 0,0 1,5 52,7 Bács-Kiskun száma: gyakor.: 0,4 8,4 0,0 0,8 6,9 1,7 0,6 0,4 9,2 1,4 1,4 0,0 2,4 0,4 0,0 0,5 0,0 0,8 35,5 Békés száma: gyakor.: 0,4 11,8 0,2 1,6 9,3 1,3 1,0 0,2 10,7 0,8 0,8 0,1 3,1 0,6 0,0 0,6 0,0 1,7 44,1 Borsod-Abaúj-Zemplén száma: gyakor.: 0,9 13,7 0,1 0,9 6,3 1,9 0,9 0,3 12,7 1,4 1,2 0,1 2,9 0,7 0,0 0,8 0,0 1,1 46,0 Csongrád száma: gyakor.: 0,5 9,0 0,0 1,2 7,7 1,3 0,6 0,2 9,5 0,6 1,0 0,1 1,7 0,6 0,0 0,5 0,0 0,4 34,8 Fejér száma: gyakor.: 0,5 8,7 0,1 1,0 5,9 1,5 0,9 0,2 7,9 1,8 0,9 0,0 2,8 0,5 0,0 0,7 0,0 0,9 34,4 Gyır-Moson-Sopron száma: gyakor.: 0,2 7,7 0,0 0,6 7,5 1,3 0,6 0,2 8,4 0,7 1,2 0,0 1,6 0,3 0,0 0,3 0,0 0,9 31,4 Hajdú-Bihar száma: gyakor.: 0,7 10,6 0,1 0,8 5,2 1,5 1,3 0,2 8,2 1,0 0,6 0,2 0,7 0,6 0,0 0,3 0,0 0,6 32,6 Heves száma: gyakor.: 0,5 12,2 0,1 1,7 7,9 2,2 1,3 0,2 12,9 1,2 2,0 0,1 5,1 0,3 0,0 0,8 0,0 1,1 49,7 Jász-Nagykun-Szolnok száma: gyakor.: 0,6 11,3 0,1 1,8 8,5 1,8 0,6 0,5 13,3 1,7 1,1 0,2 4,4 0,6 0,0 0,8 0,0 1,9 49,3 Komárom-Esztergom száma: gyakor.: 0,4 10,4 0,1 1,3 7,5 1,7 0,7 0,2 8,4 0,9 1,1 0,1 2,2 0,5 0,0 0,6 0,0 1,1 37,2 Nógrád száma: gyakor.: 0,5 18,1 0,1 2,1 8,7 2,5 1,6 0,4 12,6 2,8 1,6 0,0 2,3 0,6 0,0 0,4 0,0 1,7 55,9 Pest száma: gyakor.: 0,5 9,5 0,1 1,6 8,2 2,2 0,5 0,3 9,3 1,3 1,4 0,2 1,8 0,6 0,0 0,6 0,0 1,1 39,2 Somogy száma: gyakor.: 0,5 10,2 0,0 2,8 7,8 2,2 1,0 0,4 11,0 2,1 1,6 0,2 2,8 0,7 0,0 0,5 0,0 1,2 45,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg száma: gyakor.: 0,9 15,3 0,2 1,3 8,6 1,9 1,1 0,4 13,6 1,9 1,5 0,3 2,1 0,9 0,0 0,5 0,0 1,1 51,7 Tolna száma: gyakor.: 0,7 12,4 0,2 3,2 11,3 2,0 1,6 1,2 21,2 4,3 2,3 0,1 7,7 0,6 0,0 0,7 0,1 2,6 72,3 Vas száma: gyakor.: 0,4 9,9 0,0 1,5 9,9 1,6 0,7 0,5 10,3 0,8 2,9 0,3 2,6 0,5 0,0 0,9 0,0 1,3 44,3 Veszprém száma: gyakor.: 0,4 11,0 0,1 0,8 5,6 1,9 0,8 0,2 6,1 0,5 1,0 0,0 2,1 0,4 0,0 0,4 0,0 0,8 32,3 Zala száma: gyakor.: 0,5 10,6 0,1 1,7 8,5 1,8 0,8 0,4 9,4 1,7 1,4 0,2 5,1 0,7 0,0 1,1 0,0 2,1 45,8-76- Országos összesen száma: gyakor.: 0,6 10,2 0,1 1,4 7,9 1,8 0,8 0,3 9,8 1,4 1,3 0,1 2,4 0,6 0,0 0,5 0,0 1,1 40,3

81 21. számú ábra Új rokkantak száma a BNO IX. fıcsoport A keringési rendszer betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 174 Nógrád Heves 591 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém Komárom-Esztergom 182 Fejér 234 Budapest 751 Pest 793 Jász-Nagykun-Szolnok 350 Hajdú-Bihar Zala Somogy 242 Tolna 340 Bács-Kiskun 333 Csongrád Békés Baranya számú ábra Új rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO IX. fıcsoport A keringési rendszer betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 12,6 Nógrád Heves 12,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg 13,6 12,9 8,4 Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém 10,3 6,1 Komárom-Esztergom 8,4 Fejér 7,9 Budapest 6,3 Pest 9,3 Jász-Nagykun-Szolnok 13,3 Hajdú-Bihar 8,2 9,4 Zala Somogy 11,0 Tolna 21,2 Bács-Kiskun 9,2 Csongrád 9,5 Békés 10,7 Baranya 11,3-77-

82 23. számú ábra Új rokkantak száma a BNO II. fıcsoport Daganatok betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 250 Nógrád Heves 636 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém Komárom-Esztergom 227 Fejér 259 Budapest 812 Pest 807 Jász-Nagykun-Szolnok 296 Hajdú-Bihar Zala Somogy 223 Tolna 199 Bács-Kiskun 302 Csongrád Békés Baranya számú ábra Új rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO II. fıcsoport Daganatok betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 18,1 Nógrád Heves 13,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg 15,3 12,2 7,7 Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém 9,9 11,0 Komárom-Esztergom 10,4 Fejér 8,7 Budapest 6,8 Pest 9,5 Jász-Nagykun-Szolnok 11,3 Hajdú-Bihar 10,6 10,6 Zala Somogy 10,2 Tolna 12,4 Bács-Kiskun 8,4 Csongrád 9,0 Békés 11,8 Baranya 11,8-78-

83 25. számú ábra Új rokkantak száma a BNO V. fıcsoport Mentális és viselkedészavarok betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 120 Nógrád Heves 293 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém Komárom-Esztergom 163 Fejér 176 Budapest 945 Pest 696 Jász-Nagykun-Szolnok 224 Hajdú-Bihar Zala Somogy 172 Tolna 181 Bács-Kiskun 250 Csongrád Békés Baranya számú ábra Új rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO V. fıcsoport Mentális és viselkedészavarok betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 8,7 Nógrád Heves 6,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 8,6 7,9 7,5 Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém 9,9 5,6 Komárom-Esztergom 7,5 Fejér 5,9 Budapest 7,9 Pest 8,2 Jász-Nagykun-Szolnok 8,5 Hajdú-Bihar 5,2 8,5 Zala Somogy 7,8 Tolna 11,3 Bács-Kiskun 6,9 Csongrád 7,7 9,3 Békés Baranya 11,9-79-

84 27. számú ábra Új rokkantak száma a BNO XIII. fıcsoport A csont-izomrendszer és kötıszövet betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 32 Nógrád Heves 134 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém Komárom-Esztergom 48 Fejér 82 Budapest 136 Pest 150 Jász-Nagykun-Szolnok 116 Hajdú-Bihar Zala Somogy 62 Tolna 123 Bács-Kiskun 87 Csongrád Békés Baranya számú ábra Új rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO XIII. fıcsoport A csont-izomrendszer és kötıszövet betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 2,3 Nógrád Heves 2,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg 2,1 5,1 1,6 Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém 2,6 2,1 Komárom-Esztergom 2,2 Fejér 2,8 Budapest 1,1 Pest 1,8 Jász-Nagykun-Szolnok 4,4 Hajdú-Bihar 0,7 5,1 Zala Somogy 2,8 Tolna 7,7 Bács-Kiskun 2,4 Csongrád 1,7 3,1 Békés Baranya 2,6-80-

85 27. számú tábla Új rokkantak száma, megoszlása és munkavállalási korúra jutó gyakorisága betegség fıcsoportonként Betegség fıcsoportok Új rokkant Megoszlási % Gyakoriság I ,7 1,5 0,7 0,6 II ,8 25,4 10,5 10,2 III ,3 0,3 0,1 0,1 IV ,8 3,4 1,5 1,4 V ,6 19,5 6,8 7,9 VI ,6 4,5 1,8 1,8 VII ,5 2,0 0,6 0,8 VIII ,5 0,8 0,2 0,3 IX ,7 24,3 9,6 9,8 X ,2 3,5 1,2 1,4 XI ,1 3,2 1,2 1,3 XII ,3 0,3 0,1 0,1 XIII ,0 5,9 2,4 2,4 XIV ,2 1,4 0,5 0,6 XVI ,0 0,0 0,0 0,0 XVII ,2 1,4 0,5 0,5 XVIII ,0 0,0 0,0 0,0 XIX ,3 2,7 1,3 1,1 Országos összesen ,0 100,0 39,0 40,3-81-

86 28. számú tábla Új igénylık és új rokkantak száma nemenként, korcsoportonként és betegség fıcsoportonként N İ K F É R F I A K Nİ + FÉRFI Összesen felett Összesen együtt Betegség fıcsoportok felett Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XVI XVII XVIII XIX Országos összesen

87 29. számú tábla Új igénylık és új rokkantak megoszlása (%) nemenként, korcsoportonként és betegség fıcsoportonként N İ K F É R F I A K Nİ + FÉRFI Betegség fıcsoportok felett Összesen felett Összesen együtt Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant I. 13,0 13,1 66,5 68,5 20,5 18,4 100,0 100,0 12,7 14,3 65,2 61,9 22,1 23,8 100,0 100,0 100,0 100,0 II. 11,2 10,2 60,8 60,3 28,0 29,5 100,0 100,0 10,4 9,4 52,6 51,9 37,0 38,7 100,0 100,0 100,0 100,0 III. 24,4 22,2 61,5 66,7 14,1 11,1 100,0 100,0 45,7 38,2 44,3 47,1 10,0 14,7 100,0 100,0 100,0 100,0 IV. 12,7 11,4 60,3 53,9 27,0 34,7 100,0 100,0 12,5 10,3 60,4 54,6 27,1 35,1 100,0 100,0 100,0 100,0 V. 19,8 37,6 58,9 41,3 21,3 21,1 100,0 100,0 38,2 52,4 45,4 31,4 16,4 16,2 100,0 100,0 100,0 100,0 VI. 38,6 45,1 44,3 36,9 17,1 18,0 100,0 100,0 35,5 42,9 45,8 36,9 18,7 20,2 100,0 100,0 100,0 100,0 VII. 25,9 30,9 51,2 43,0 22,9 26,1 100,0 100,0 25,8 30,8 50,5 41,7 23,7 27,5 100,0 100,0 100,0 100,0 VIII. 31,1 53,8 48,2 30,8 20,7 15,4 100,0 100,0 35,5 50,0 44,4 34,4 20,1 15,6 100,0 100,0 100,0 100,0 IX. 4,2 3,3 58,2 51,5 37,6 45,2 100,0 100,0 5,6 3,3 56,7 51,5 37,7 45,2 100,0 100,0 100,0 100,0 X. 7,2 4,2 63,9 56,1 28,9 39,7 100,0 100,0 7,3 6,0 56,1 51,2 36,6 42,8 100,0 100,0 100,0 100,0 XI. 22,2 22,5 57,6 56,7 20,2 20,8 100,0 100,0 16,4 16,0 60,0 58,1 23,6 25,9 100,0 100,0 100,0 100,0 XII. 12,3 4,3 64,5 63,8 23,2 31,9 100,0 100,0 12,2 7,3 69,5 68,3 18,3 24,4 100,0 100,0 100,0 100,0 XIII. 11,8 13,8 60,7 52,5 27,5 33,7 100,0 100,0 13,0 10,6 58,5 52,9 28,5 36,5 100,0 100,0 100,0 100,0 XIV. 26,2 27,3 53,3 48,0 20,5 24,7 100,0 100,0 30,4 32,2 50,3 46,1 19,3 21,7 100,0 100,0 100,0 100,0 XVI. 40,0-60, ,0 100,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 100,0 XVII. 49,4 64,2 40,9 24,2 9,7 11,6 100,0 100,0 71,7 83,5 21,8 11,2 6,5 5,3 100,0 100,0 100,0 100,0 XVIII. 5,6 12,5 72,2 62,5 22,2 25,0 100,0 100,0 30,4 16,7 26,1 16,7 43,5 66,6 100,0 100,0 100,0 100,0 XIX. 21,9 30,6 51,8 45,7 26,3 23,7 100,0 100,0 29,8 29,5 50,0 44,8 20,2 25,7 100,0 100,0 100,0 100,0 Országos összesen 14,5 19,1 58,3 50,9 27,2 30,0 100,0 100,0 18,4 20,0 53,2 46,8 28,4 33,2 100,0 100,0 100,0 100,0-83-

88 29. számú ábra Új igénylık és új rokkantak számának a munkanélküliségi rátával való összehasonlítási diagramja munkavállalási korúra munkanélküliségi ráta (%) Év új igénylık új rokkantak munkanélküliségi ráta -84-

89 Esedékes (idıszakos, soros) felülvizsgálatok statisztikai kimutatásai -85-

90 -86-

91 30. számú tábla Az NRSZH és jogelıdei által véleményezett esedékes vizsgálatok eredménye a minısítés szerint 1981 Országos adatok Vizsgálatok Folytatólag rokkantak Rehab. járadékra javasoltak Rehab. járadék hossz. Folytatólag járadékra jogosultak Folytatólagos ellátásra nem jogosultak Folytatólag rokkantak Rehab. járadékra javasoltak Rehab. járadék hossz. Folytatólag járadékra jogosultak Folytatólagos ellátásra nem jogosultak s z á m a m e g o s z l á s i %-a ,6 11,5 9, ,1 11,8 11, ,2 9,7 8, ,8 10,0 8, ,9 8,6 8, ,3 8,5 8, ,0 8,1 11, ,0 7,4 10, ,4 7,6 10, ,6 6,0 10, ,7 5,2 11, ,7 4,2 12, ,8 4,0 8, ,9 3,3 7, ,8 2,9 8, ,6 2,6 9, ,1 2,4 11, ,7 2,3 10, ,4 2,2 7, ,2 2,5 9, ,8 2,1 8, ,5 1,8 8, ,7 1,6 9, ,3 1,5 10, ,7 1,5 10, ,0 1,4 9, ,2 1,3 9,5 2008* ,1 1,6 1,2 9, ,9 15,0 1,1 13, ,6 9,9 1,7 1,3 12,5-87-

92 31. számú tábla Esedékes vizsgálatok összevont eredményei 2009 Száma Változás +/- Megoszlási % Megnevezés 2009 száma %-a 2009 Rokkantak ,0 70,8 74,6 Rehabilitációs járadékra javasoltak ,4 15,0 9,9 Rehabilitációs járadék hosszabítása ,7 Baleseti, foglalkozási járadékra jogosultak ,3 1,1 1,3 Folytatólagos ellátásra nem jogosultak ,8 13,1 12,5 Mindösszesen ,6 100,0 100,0-88-

93 32. számú tábla Esedékes vizsgálatok összesített vizsgálati eredménye a változás és a megoszlás feltüntetésével 2009 Száma Változás +/- Megoszlási % Megnevezés 2009 száma %-a 2009 I. csop. rokkant ,6 1,7 1,7 II. csop. rokkant ,0 14,8 15,4 III. csop. rokkant ,6 54,1 57,3 Rokkantak száma össz ,1 70,6 74,4 Rehabilitációs járadékra javasoltak ,4 15,0 9,9 Rehabilitációs járadék hosszabítása ,7 Üzemi baleset miatt: Rokkantak: I-II-III. cs ,7 0,2 0,2 Járadékra jogosultak: % ,1 1,0 1,1 Üzemi baleset össz ,1 1,2 1,3 Foglalkozási bet. miatt: Rokkantak: I-II-III. cs ,6 0,0 0,0 Járadékra jogosultak: % ,3 1,1 0,2 Foglalkozási bet. össz ,3 1,1 0,2 Folytatólagos ellátásra nem jogosultak: Üzemi bal. és Fogl. bet % ,0 0,0 0,1 ÖEK. értékelésnél ,1 13,0 12,4 Rehab nélkül is foglalkoztathatók ,0 Folyt. ell. nem jog. össz ,8 13,1 12,5 Mindösszesen ,6 100,0 100,0-89-

94 33. számú tábla Esedékes vizsgálatok alapján továbbra is rokkantnak véleményezettek száma megyénként 1991 M E G Y É K * Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen * között MÁV OSZI nélkül

95 30. számú ábra Esedékes vizsgálatok alapján továbbra is rokkantnak véleményezettek grafikai ábrája

96 31. számú ábra A TB. jogszabályok alapján esedékes felülvizsgálaton megjelentek közül a folytatólagosan rokkantak és a rehabilitációs járadékra javasoltak korfás ábrája 62 év felett 62 év 61 év 60 év 59 év 58 év 57 év 56 év 55 év 54 év 53 év 52 év 51 év 50 év 49 év 48 év 47 év 46 év 45 év 44 év 43 év 42 év 41 év 40 év 39 év 38 év 37 év 36 év 35 év 34 év 33 év 32 év 31 év 30 év 29 év 28 év 27 év 26 év 25 év 24 év 23 év 22 év 21 év 20 év 19 év 18 év 17 év 16 év 15 év Férfiak Nık -92- Férfiak rehab Férfiak 80-99% I.és II.cs. Férfiak 50-79% III.cs. Nık rehab Nık 80-99% I.és II.cs. Nık 50-79% III.cs * rokkantsági járadékkal együtt

97 34. számú tábla Esedékes vizsgálatok eredményeként folytatólagosan rokkantak száma, aránya, megoszlási %-a megyénként 2009 Megye Fo l y t a t ó l a g o s a n r o k k a n t a k száma aránya (%)* megoszlási %-a Budapest ,8 83,6 11,0 10,7 Baranya ,9 68,3 4,1 5,9 Bács-Kiskun ,4 75,2 8,1 9,3 Békés ,2 72,2 6,4 7,6 Borsod-Abaúj-Zemplén ,7 75,1 6,7 4,4 Csongrád ,5 76,1 7,6 10,2 Fejér ,8 85,0 4,0 2,8 Gyır-Moson-Sopron ,9 81,9 4,4 4,2 Hajdú-Bihar ,0 56,4 4,6 2,7 Heves ,9 65,3 4,1 4,1 Jász-Nagykun-Szolnok ,6 73,2 6,6 4,2 Komárom-Esztergom ,6 65,1 3,0 3,5 Nógrád ,9 66,5 1,6 2,0 Pest ,6 80,8 10,3 9,9 Somogy ,0 86,8 2,6 3,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,4 59,3 4,7 4,9 Tolna ,5 86,3 4,1 4,0 Vas ,1 88,6 2,6 3,1 Veszprém ,5 61,4 2,5 1,3 Zala ,4 81,8 2,0 2,2 Országos összesen ,9 74,6 100,0 100,0 * A megvizsgáltakhoz viszonyítva -93-

98 4,9% 4,2% Folytatólagosan rokkantak megyei megoszlásának grafikai ábrája 3,1% 1,3% 2,2% 10,7% 4,0% 5,9% 9,3% 7,6% 4,4% 4,1% 2,7% 10,2% 4,2% 2,8% Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas 32. számú ábra Veszprém Zala -94-3,0% 9,9% 2,0% 3,5%

99 35. számú tábla Az esedékes vizsgálatok száma, megoszlása és gyakorisága a megváltozott munkaképesség vizsgálata alapján az egészségkárosodás tükrében Folytatólagos ellátásra Baleseti járadékra Véleményezés jogcíme Rehab nélkül is foglalkoztathatók % 0-39 % (bj: 0-13%) % % Rehabilitációs járadék hosszabítás Rehabilitációs járadékra javasoltak R o k k a n t a k Mindösszesen nem jogosultak jogosultak Összesen III. csoport II. csoport I. csoport -95- Rokkantság Üzemi baleset 27 * Foglalkozási betegség 3 * Összesen Rokkantak megoszlási % 2,3 20,7 77,0 100,0 Összes megoszlási % 1,7 15,5 57,4 74,6 9,9 1,7 0,2 1,1 1,7 10,8 0,0 100,0 Gyakoriság munkavállalási korúra 2,3 20,7 77,0 100,0 13,3 2,2 0,3 1,5 2,3 14,4 0,0 134,0 * I-II. csoport együtt

100 36. számú tábla Az esedékes vizsgálatok megyék szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében Mindösszesen Folytatólagos ellátásra nem jogosultak száma Rokkantsági Üzemi Fogl. igény baleset bet. J á r a d é k r a j o g o s u l t a k s z á m a Baleseti rokkantak Rokkantak száma Üzemi baleset miatt Foglalkozási bet. miatt ( ) összesen / / 0-13 % 0-13 % Rehab nélkül is foglalkoztathatók % 0-39 % összesen / / % % % % % % % % Rehabilitációs járadék hosszabítása Rehabilitációs járadékra javasoltak Fogl. bet. Üzemi bal. Rokkantak összesen / 2-8 / III. csoport I-II. csoport III. csoport I-II. csoport III. csoport II. csoport I. csoport Megye / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / /6 / / 7 / / 8 / / 9 / / 10 / / 11 / / 12 / / 13 / / 14 / / 15 / / 16 / / 17 / / 18 / / 19 / / 20 / / 21/ / 22/ / 23/ / 24 / / 25 / / 26 / / 27 / Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Országos összesen

101 33. számú ábra Esedékes vizsgálatok során rehabilitációs járadék ellátásra javasoltak száma megyénként Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest 111 Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala

102 37. számú tábla Az esedékes vizsgálatok régiók szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében Mindösszesen Folytatólagos ellátásra nem jogosultak száma J á r a d é k r a j o g o s u l t a k s z á m a Baleseti rokkantak Üzemi Fogl. baleset bet. Rokkantsági igény Rokkantak száma Foglalkozási bet. miatt Üzemi baleset miatt ( ) összesen / / 0-13 % 0-13 % Rehab nélkül is foglalkoztathatók % 0-39 % összesen / / % % % % % % % % Rehabilitációs járadék hosszabítása Rehabilitációs járadékra javasoltak Fogl. bet. Üzemi bal. Rokkantak összesen / 2-8 / III. csoport I-II. csoport III. csoport I-II. csoport III. csoport II. csoport I. csoport Megye Régió / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / /6 / / 7 / / 8 / / 9 / / 10 / / 11 / / 12 / / 13 / / 14 / / 15 / / 16 / / 17 / / 18 / / 19 / / 20 / / 21/ / 22/ / 23/ / 24 / / 25 / / 26 / / 27 / Budapest Pest Közép-Magyarország Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Nyugat-Dunántúl Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Észak-Magyarország Baranya Somogy Tolna Dél-Dunántúl Csongrád Bács-Kiskun Békés Dél-Alföld Országos összesen

103 34. számú ábra I. fokú szakértıi bizottságok véleményezése során az ellátási jogosultságot el nem érık száma az esedékes vizsgálatok -nál rokkantsági igény alapján % (MKCS) /40-49 % (ÖEK) % (MKCS) /0-39 % (ÖEK) rehab nélkül is foglalkoztathatók

104 38. számú tábla Az esedékes vizsgálatok betegség fıcsoportok szerinti megoszlása az egészségkárosodás tükrében J á r a d é k r a j o g o s u l t a k s z á m a Folytatólagos ellátásra nem jogosultak száma Mindösszesen Rokkantsági Üzemi Fogl. Üzemi baleset miatt igény baleset bet. Baleseti rokkantak Rokkantak száma Üzemi bal. Fogl. bet. Foglalkozási bet. miatt ( ) összesen / / Rokkantak összesen / 2-8 / Betegség fıcsoportok 0-13 % 0-13 % Rehab nélkül is foglalkoztathatók % 0-39 % összesen / / % % % % % % % % Rehabilitációs járadék hosszabítása Rehabilitációs járadékra javasoltak III. csoport I-II. csoport III. csoport I-II. csoport III. csoport II. csoport I. csoport / 1 / / 2 / / 3 / / 4 / / 5 / /6 / / 7 / / 8 / / 9 / / 10 / / 11 / / 12 / / 13 / / 14 / / 15 / / 16 / / 17 / / 18 / / 19 / / 20 / / 21/ / 22/ / 23/ / 24 / / 25 / / 26 / / 27 / I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XVI XVII XVIII XIX Országos összesen

105 39. számú tábla Folytatólagosan rokkantak száma és munkavállalási korúra jutó gyakorisága megyénként és betegség fıcsoportonként Megye I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Összesen Budapest száma: gyakor.: 1,4 5,9 0,3 4,5 18,4 3,9 0,6 0,3 15,4 2,5 2,4 0,3 3,4 1,1 0,0 0,5 0,1 1,2 62,2 Baranya száma: gyakor.: 0,4 11,9 0,6 9,8 42,6 7,7 2,4 1,1 34,4 10,0 5,6 1,0 11,2 3,5 0,0 0,7 0,0 5,7 148,6 Bács-Kiskun száma: gyakor.: 1,5 15,9 0,2 7,3 52,1 8,0 3,4 1,0 49,4 6,5 5,2 0,8 17,7 3,3 0,0 1,8 0,1 4,0 178,2 Békés száma: gyakor.: 1,6 16,3 0,6 12,1 66,5 8,6 6,0 1,3 51,9 9,1 3,6 1,2 24,6 2,0 0,0 1,7 0,0 4,6 211,7 Borsod-Abaúj-Zemplén száma: gyakor.: 0,9 9,1 0,3 2,8 13,4 3,9 1,8 0,4 19,1 2,3 2,1 0,3 5,6 1,2 0,0 1,1 0,0 1,4 65,7 Csongrád száma: gyakor.: 1,9 15,9 0,7 18,6 62,0 10,3 4,9 2,2 81,8 8,3 6,7 1,1 18,0 2,5 0,0 2,3 0,0 4,1 241,3 Fejér száma: gyakor.: 0,7 9,6 0,2 2,7 15,2 4,0 1,5 0,4 13,2 3,1 2,5 0,5 6,4 1,5 0,0 1,0 0,1 2,1 64,7 Gyır-Moson-Sopron száma: gyakor.: 0,5 7,7 0,2 3,6 32,3 5,6 2,1 0,6 21,3 2,8 2,4 0,2 7,0 1,7 0,0 1,2 0,0 2,3 91,5 Hajdú-Bihar száma: gyakor.: 0,9 6,0 0,1 2,3 14,5 3,1 2,4 0,2 11,1 2,1 0,8 0,3 2,4 1,2 0,0 0,6 0,1 1,3 49,4 Heves száma: gyakor.: 1,9 15,8 0,3 9,2 27,5 7,2 2,8 0,5 37,7 3,7 6,3 0,4 13,5 2,3 0,0 1,7 0,0 3,2 134,0 Jász-Nagykun-Szolnok száma: gyakor.: 1,6 10,5 0,6 7,5 25,7 4,6 1,8 0,5 29,3 5,3 2,7 0,5 12,1 1,5 0,0 1,9 0,0 4,0 110,1 Komárom-Esztergom száma: gyakor.: 1,0 11,8 0,2 6,2 30,2 5,9 1,3 0,4 26,7 4,3 3,4 0,7 11,5 2,4 0,0 1,0 0,1 3,2 110,3 Nógrád száma: gyakor.: 1,2 11,6 0,3 6,0 29,2 4,9 2,7 0,6 21,7 4,4 2,3 0,5 6,3 2,3 0,0 1,1 0,2 3,4 98,7 Pest száma: gyakor.: 1,3 7,5 0,4 7,1 17,9 5,8 0,7 0,4 22,9 3,1 2,7 0,4 5,7 1,4 0,0 0,7 0,0 2,1 80,1 Somogy száma: gyakor.: 0,4 10,7 0,1 7,8 23,2 5,2 1,6 0,4 23,5 2,4 2,9 0,2 9,5 1,9 0,1 1,0 0,1 2,6 93,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg száma: gyakor.: 1,1 12,6 0,2 3,5 21,2 3,3 2,1 0,2 26,9 4,3 2,3 0,8 5,2 2,0 0,0 0,8 0,1 1,7 88,3 Tolna száma: gyakor.: 1,3 16,6 0,3 10,1 32,0 7,1 3,2 1,3 56,3 7,3 6,4 1,3 17,2 2,3 0,0 1,8 0,1 5,7 170,3 Vas száma: gyakor.: 1,7 12,2 0,2 5,5 39,2 7,1 3,2 1,3 23,1 1,8 4,6 0,3 11,7 2,4 0,0 2,2 0,0 3,5 120,0 Veszprém száma: gyakor.: 0,3 6,1 0,1 2,3 10,4 3,3 1,1 0,2 5,4 0,9 1,1 0,2 2,7 0,8 0,0 0,6 0,0 1,0 36,5 Zala száma: gyakor.: 0,8 10,4 0,2 3,5 18,1 4,6 0,9 0,6 14,1 3,3 2,7 0,4 9,9 1,7 0,0 1,3 0,0 3,1 75, Országos összesen száma: gyakor.: 1,1 10,0 0,3 6,1 26,6 5,3 1,9 0,6 26,5 4,0 3,1 0,5 8,5 1,8 0,0 1,1 0,1 2,5 100,0

106 35. számú ábra Folytatólagosan rokkantak száma a BNO IX. fıcsoport A keringési rendszer betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 299 Nógrád Heves 884 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém Komárom-Esztergom 581 Fejér 391 Budapest 1831 Pest 1939 Jász-Nagykun-Szolnok 771 Hajdú-Bihar Zala Somogy 516 Tolna 902 Bács-Kiskun 1781 Csongrád 2389 Békés 1283 Baranya számú ábra Folytatólagosan rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO IX. fıcsoport A keringési rendszer betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 21,7 Nógrád Heves 19,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 26,9 37,7 21,3 Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém 23,1 5,4 Komárom-Esztergom 26,7 Fejér 13,2 Budapest 15,4 Pest 22,9 Jász-Nagykun-Szolnok 29,3 Hajdú-Bihar 11,1 14,1 Zala Somogy 23,5 Tolna 56,3 Bács-Kiskun 49,4 Csongrád 81,8 Békés 51,9 Baranya 34,4-102-

107 37. számú ábra Folytatólagosan rokkantak száma a BNO II. fıcsoport Daganatok betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 160 Nógrád Heves 420 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém Komárom-Esztergom 256 Fejér 286 Budapest 702 Pest 640 Jász-Nagykun-Szolnok 277 Hajdú-Bihar Zala Somogy 235 Tolna 266 Bács-Kiskun 573 Csongrád Békés Baranya számú ábra Folytatólagosan rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO II. fıcsoport Daganatok betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 11,6 Nógrád Heves 9,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 12,6 15,8 7,7 Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém 12,2 6,1 Komárom-Esztergom 11,8 Fejér 9,6 Budapest 5,9 Pest 7,5 Jász-Nagykun-Szolnok 10,5 Hajdú-Bihar 6,0 10,4 Zala Somogy 10,7 Tolna 16,6 Bács-Kiskun 15,9 Csongrád 15,9 Békés 16,3 Baranya 11,9-103-

108 39. számú ábra Folytatólagosan rokkantak száma a BNO V. fıcsoport Mentális és viselkedészavarok betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 402 Nógrád Heves 621 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém Komárom-Esztergom 657 Fejér 451 Budapest 2194 Pest 1515 Jász-Nagykun-Szolnok 675 Hajdú-Bihar Zala Somogy 509 Tolna 512 Bács-Kiskun 1877 Csongrád 1810 Békés 1644 Baranya számú ábra Folytatólagosan rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO V. fıcsoport Mentális és viselkedészavarok betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 29,2 Nógrád Heves 13,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg 21,2 27,5 32,3 Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém 39,2 10,4 Komárom-Esztergom 30,2 Fejér 15,2 Budapest 18,4 Pest 17,9 Jász-Nagykun-Szolnok 25,7 Hajdú-Bihar 14,5 18,1 Zala Somogy 23,2 Tolna 32,0 Bács-Kiskun 52,1 Csongrád 62,0 Békés 66,5 Baranya 42,6-104-

109 41. számú ábra Folytatólagosan rokkantak száma a BNO XIII. fıcsoport A csont-izomrendszer és kötıszövet betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 87 Nógrád Heves 260 Szabolcs-Szatmár-Bereg Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém Komárom-Esztergom 250 Fejér 189 Budapest 406 Pest 480 Jász-Nagykun-Szolnok 317 Hajdú-Bihar Zala Somogy 209 Tolna 275 Bács-Kiskun 638 Csongrád Békés Baranya számú ábra Folytatólagosan rokkantak gyakorisága munkavállalási korúra a BNO XIII. fıcsoport A csont-izomrendszer és kötıszövet betegségei esetében Borsod-Abaúj-Zemplén 6,3 Nógrád Heves 5,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg 5,2 13,5 7,0 Gyır-Moson-Sopron Vas Veszprém 11,7 2,7 Komárom-Esztergom 11,5 Fejér 6,4 Budapest 3,4 Pest 5,7 Jász-Nagykun-Szolnok 12,1 Hajdú-Bihar 2,4 9,9 Zala Somogy 9,5 Tolna 17,2 Bács-Kiskun 17,7 Csongrád 18,0 Békés 24,6 Baranya 11,2-105-

110 40. számú tábla Esedékes vizsgálatok eredményeként folytatólagosan rokkantak száma és megoszlása betegség fıcsoportonként Betegség fıcsoportok Rokkantak száma Megoszlási %-a I ,3 1,1 II ,3 10,0 III ,3 0,3 IV ,1 6,1 V ,5 26,6 VI ,1 5,3 VII ,6 1,9 VIII ,5 0,6 IX ,6 26,5 X ,3 4,0 XI ,2 3,1 XII ,5 0,5 XIII ,4 8,5 XIV ,7 1,8 XVI ,0 0,0 XVII ,1 1,1 XVIII ,0 0,1 XIX ,5 2,5 Országos összesen ,0 100,0-106-

111 41. számú tábla Esedékes felülvizsgálaton véleményezettek és folytatólagosan rokkantak száma nemenként, korcsoportonként és betegség fıcsoportonként N İ K F É R F I A K Nİ + FÉRFI Betegség fıcsoportok felett Összesen felett Összesen együtt Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XVI XVII XVIII XIX Országos összesen

112 42. számú. tábla Esedékes felülvizsgálaton véleményezettek és folytatólagosan rokkantak megoszlása (%) nemenként, korcsoportonként és betegség fıcsoportonként N İ K F É R F I A K Nİ + FÉRFI Betegség fıcsoportok felett Összesen felett Összesen együtt Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant Vizsgált Rokkant I. 6,0 4,8 69,9 68,2 24,1 27,0 100,0 100,0 4,0 4,0 72,8 67,5 23,2 28,5 100,0 100,0 100,0 100,0 II. 8,3 6,8 63,2 59,6 28,5 33,6 100,0 100,0 9,3 7,2 55,6 53,3 35,1 39,5 100,0 100,0 100,0 100,0 III. 17,6 15,8 64,8 62,2 17,6 22,0 100,0 100,0 31,6 32,1 51,7 46,5 16,7 21,4 100,0 100,0 100,0 100,0 IV. 8,4 6,7 62,5 55,8 29,1 37,5 100,0 100,0 6,2 4,3 65,9 60,6 27,9 35,1 100,0 100,0 100,0 100,0 V. 13,1 14,1 63,7 59,3 23,2 26,6 100,0 100,0 23,2 24,6 59,9 57,1 16,9 18,3 100,0 100,0 100,0 100,0 VI. 20,4 18,1 62,0 61,4 17,6 20,5 100,0 100,0 21,7 20,5 59,1 57,4 19,2 22,1 100,0 100,0 100,0 100,0 VII. 14,8 14,3 63,9 61,9 21,3 23,8 100,0 100,0 20,5 19,4 61,8 61,1 17,7 19,5 100,0 100,0 100,0 100,0 VIII. 23,3 21,0 56,8 55,2 19,9 23,8 100,0 100,0 28,2 29,2 46,9 42,7 24,9 28,1 100,0 100,0 100,0 100,0 IX. 2,0 1,5 59,8 52,5 38,2 46,0 100,0 100,0 2,3 1,6 59,9 53,4 37,8 45,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X. 3,1 2,0 66,0 60,6 30,9 37,4 100,0 100,0 3,8 2,8 57,0 54,5 39,2 42,7 100,0 100,0 100,0 100,0 XI. 16,0 13,1 64,7 62,0 19,3 24,9 100,0 100,0 11,5 8,9 64,1 61,3 24,4 29,8 100,0 100,0 100,0 100,0 XII. 10,1 8,6 68,8 64,2 21,1 27,2 100,0 100,0 5,9 5,4 72,6 69,1 21,5 25,5 100,0 100,0 100,0 100,0 XIII. 8,0 6,7 63,9 56,9 28,1 36,4 100,0 100,0 7,1 4,9 64,6 58,1 28,3 37,0 100,0 100,0 100,0 100,0 XIV. 18,4 16,4 63,8 63,4 17,8 20,2 100,0 100,0 19,8 18,4 59,7 59,0 20,5 22,6 100,0 100,0 100,0 100,0 XVI. 100, ,0 100,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 100,0 XVII. 26,9 26,4 60,0 56,2 13,1 17,4 100,0 100,0 42,9 45,5 46,4 42,2 10,7 12,3 100,0 100,0 100,0 100,0 XVIII. 15,4 10,5 57,7 57,9 26,9 31,6 100,0 100,0 6,2 7,7 50,0 46,1 43,8 46,1 100,0 100,0 100,0 100,0 XIX. 18,7 14,6 59,9 57,5 21,4 27,9 100,0 100,0 23,8 19,2 60,1 59,4 16,1 21,4 100,0 100,0 100,0 100, Országos összesen 9,8 9,3 62,7 57,8 27,5 32,9 100,0 100,0 11,7 11,0 60,4 56,1 27,9 32,9 100,0 100,0 100,0 100,0

113 Súlyos fogyatékosság minısítéséhez végzett vizsgálatok statisztikája -109-

114 -110-

115 43. számú tábla Súlyos fogyatékosság minısítése az I. fokú szakértıi bizottságok vizsgálatai alapján önkiszolgáló képesség minısítése* fogyatékossági vizsgálatot igénylık száma súlyos és halmozottan fogyatékos (a+b+c+d+e+f) összesen halmozottan fogyatékos mozgásszervi fogyatékos autista értelmi fogyatékos hallási fogyatékos látási fogyatékos nem minısíthetı súlyosan fogyatékosnak Régió Megye a b c d e f Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Észak-Alföld Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyugat-Dunántúl Gyır-Moson-Sopron Vas Zala Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Dél-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Dél-Alföld Csongrád Bács-Kiskun Békés Összesen * vak személyi járadék folyósítása esetén

116 44. számú tábla Súlyos fogyatékosság minısítése az I-II. fokú szakértıi bizottságok vizsgálatai alapján I. fok önkiszolgáló képesség minısítése fogyatékossági vizsgálatok száma súlyos és halmozottan fogyatékos (a+b+c+d+e+f) összesen halmozottan fogyatékos mozgásszervi fogyatékos autista értelmi fogyatékos hallási fogyatékos látási fogyatékos a b c d e f nem minısíthetı súlyosan fogyatékosnak Országos összesen II. fok önkiszolgáló képesség minısítése fogyatékossági vizsgálatok száma súlyos és halmozottan fogyatékos (a+b+c+d+e+f) összesen halmozottan fogyatékos mozgásszervi fogyatékos autista értelmi fogyatékos hallási fogyatékos látási fogyatékos nem minısíthetı súlyosan fogyatékosnak a b c d e f Országos összesen összesen önkiszolgáló képesség minısítése fogyatékossági vizsgálatok száma súlyos és halmozottan fogyatékos (a+b+c+d+e+f) összesen halmozottan fogyatékos mozgásszervi fogyatékos autista értelmi fogyatékos hallási fogyatékos látási fogyatékos nem minısíthetı súlyosan fogyatékosnak a b c d e f Országos összesen

117 Súlyos fogyatékosság vizsgálata I-II. fokú szakértıi bizottságoknál havonta I. fokú vizsgálat II. fokú vizsgálat január február március április május június július augusztus szeptember október november december számú ábra

118 Súlyos fogyatékossági minısítések arányai az igénylık számához viszonyítva látási hallási értelmi autista mozgásszervi halmozottan fogyatékos összesen nem minısült súlyosan fogyatékosnak igénylık száma 44. számú ábra

119 Súlyos fogyatékkal élık gyakorisága ( o /ooo) a lakónépesség számához viszonyítva Borsod-Abaúj-Zemplén 15,9 Gyır-Moson-Sopron Komárom-Esztergom Nógrád 22,2 Heves 18,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg 19,4 Vas 9,3 7,8 15,3 Veszprém Fejér 45. számú ábra 9,9 10,1 Budapest Hajdú-Bihar 6,3 18,7 Pest Jász-Nagykun-Szolnok 7,7 25,7 Zala 9,2 Somogy Tolna 20,0 6,8 Bács-Kiskun 14,5 Csongrád 20,4 Békés 19,9 Baranya 11,9-115-

120 45. számú tábla Az NRSZH és jogelıdei által a súlyos fogyatékosság minısítésének vizsgálati eredményei Összes igény Látási fogyatékos Hallási fogyatékos Értelmi fogyatékos Autista Mozgásszervi fogyatékos Halmozottan fogyatékos Súlyos és halmozottan fogytékos Nem minısült súlyosan fogytékosnak

121 46. számú ábra Az NRSZH és jogelıdei által végzett súlyos fogyatékosság véleményezése alapján a minısítés megoszlása % 80% % 40% nem minısült súlyosan fogyatékosnak halmozottan fogyatékos mozgásszervi 20% autista értelmi hallási látási 0%

122 -118-

123 Éves vizsgálati statisztikákhoz tartozó táblázatok, kimutatások -119-

124 -120-

125 46. számú tábla A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és jogelıdeinek adatai Év vizsgálati % orvosok % szám száma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 2007* , , , , , , , ,3

126 BNO szerinti betegség fıcsoportok I. Fertızı és parazitás betegségek II. III. IV. Daganatok A vér és vérképzı szervek betegségei és az immunredszert érintı bizonyos rendellenességek Endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek V. Mentális és viselkedészavarok VI. VII. VIII. IX. Az idegrendszer betegségei A szem és függelékeinek betegségei A fül és csecsnyúlvány megbetegedései A keringési rendszer betegségei X. A légzırendszer betegségei XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. Az emésztırendszer betegségei A bır és bır alatti szövet betegségei A csont-izomrendszer és kötıszövet betegségei Az urogenitális rendszer megbetegedései Terhesség, szülés és gyermekágy A perinatális szakban keletkezı bizonyos állapotok Veleszületett rendellenességek, deformitások és chromosoma abnormitások XVIII. Máshova nem osztályozott panaszok, tünetek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek XIX. XX. XXI. Sérülés, mérgezés és a külsı okok bizonyos egyéb következményei A morbiditás és mortalitás külsı okai Az egészségi állapotot és az eü. szolgálatokkal való kapcsolatot befolyásoló tényezık -122-

127 Munkavállalási korú* népesség. január 01. (KSH adat) Megyék Férfi Nı Együtt Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gyır-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen * év -123-

128 -124-

129 A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal január 01-tıl az NRSZH szervezetében mőködı fıosztályainak. évrıl szóló statisztikai kimutatásai -125-

130 -126-

131 Szociális Fıosztály -127-

132 -128-

133 47. számú ábra A települési önkormányzatok aktív korú ellátottainak száma január február március áp rilis május június július augusztus szeptember október november december Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Közcélú foglalkoztatott 48. számú ábra A közcélú foglalkoztatásba bevont aktív korú ellátott személyek számának alakulása és megoszlása. évben január február március április május június július augusztus szeptember október november december teljes munkaidı részmunkaidı -129-

134 49. számú ábra Lefolytatott hatósági ügyek száma Másodfokú döntések száma összesen 81 db 8 db 22 db határozattal zárult ügy végzéssel zárult egyéb döntések száma 52 db Megoszlásuk: MÁK normatíva támogatási ügyek szociális és gyámhivatalok hatósági ügyei 31 db 50 db Szociális és Gyámhivatalok döntéseit lezáró másodfokú ügyek Helybenhagyó döntés Az eljárás megszüntetése Fellebbezéssel megváltoztató Elsıfokú határozat megsemmisítése Új eljárásra kötelezés Érdemi vizsgálat nélkül elutasító döntés 36 eset 1 eset 6 eset 4 eset 1 eset 2 eset 50. számú ábra napján folyamatban lévı peres ügyek száma Folyamatban lévı peres ügyek száma 8 Normatív támogatással kapcsolatos Egyéb 22 A közigazgatási perek száma július 1. óta folyamatosan emelkedik. További jellemzı tendencia, hogy növekszik az engedély nélküli szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos keresetek száma

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Statisztikai jelentés az Intézet 2009. évi munkájáról Budapest, 2010. ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTŐI INTÉZET Főigazgató Dr. Juhász

Részletesebben

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet Statisztikai jelentés az Intézet 2007. évi munkájáról Budapest, 2008. ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET Fıigazgató Dr. Juhász

Részletesebben

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Statisztikai jelentés az Intézet 2008. évi munkájáról Budapest, 2009. ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTŐI INTÉZET Főigazgató Dr. Juhász

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Beszámoló jelentés a Hivatal évi szakmai munkájáról Budapest, 2012-1- -2- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította

Részletesebben

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. de miért dudál? HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Szabóné Varga Valéria ORSZI Szociális Főigazgató-helyettes HOGY IS VAN EZ? - ORSZI VOLT VAN LESZ MUCSÖ OOSZI ORSZI?????NSZRH

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Beszámoló jelentés a Hivatal 2011. évi szakmai munkájáról Budapest, 2012-1- -2- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Országos Orvosszakértői Intézet

Országos Orvosszakértői Intézet Országos Orvosszakértői Intézet Statisztikai jelentés az Intézet 2005. évi munkájáról Budapest, 2006. - 2 - ORSZÁGOS ORVOSSZAKÉRTŐI INTÉZET Főigazgató főorvos Dr. Berky Zsolt Összeállította Országos Orvosszakértői

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv elsı másfél évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól Hatályosság: 2011.01.01 - A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. i tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban 1. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai A megváltozott munkaképességő munkavállalók

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A rehabilitációs hatósági feladatok változásai. Horváth Anikó Katalin

A rehabilitációs hatósági feladatok változásai. Horváth Anikó Katalin A rehabilitációs hatósági feladatok változásai Horváth Anikó Katalin A 2011. évi CXCI törvény (Mmtv.) A rendszer átalakításának indokai: széttagolt ellátórendszer új egységes rendszer kialakítása, az egészségbiztosítási

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Pósfai Gábor főigazgató

Pósfai Gábor főigazgató Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet feladatainak változása Pósfai Gábor főigazgató Új Megegyezés 2010 Nemzeti Együttműködés Programja Szociális Szakmai Konzultáció Előzmények MUCSÖ

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ?

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? HOGY IS VAN EZ? NRSZH MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? Szabóné Varga Valéria NRSZH főigazgató-helyettes MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? A FELADATOKAT VAGY A FINANSZÍROZÁST TEKINTVE? KESZTHELY, 2011. november

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

baleseti, rehabilitációs, rokkantsági, rendszeres szociális, átmeneti és bányászok egészségkárosodási járadéka rokkantsági, baleseti rokkantsági,

baleseti, rehabilitációs, rokkantsági, rendszeres szociális, átmeneti és bányászok egészségkárosodási járadéka rokkantsági, baleseti rokkantsági, Az ORSZI feladatainak változása a komplex rehabilitáció folyamatában Dr. Pósfai Gábor főigazgató Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet Előzmények MUCSÖ OOSZI ORSZI NSZRH ALAPÉRTÉKEINK

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28.

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. Rokkantság fokozatai 2012-ig 1) Nem rokkant 2) III. csoportú rokkant: aki nem teljesen munkaképtelen

Részletesebben

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Pápa, Kürt u. 1. Pápa, 2010. március 12. Glück Erika

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02 46/2009. (XII. 22.) EüM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertızés terjedésének megelızése érdekében szükséges intézkedésekrıl és a szőrıvizsgálatok elvégzésének rendjérıl

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a Postapartner program eddigi szakaszairól, valamint annak regionális folytatásáról Elıadó: Dr. Brebán

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje.

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje. Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve feladat, hatáskör, alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok megtekinthetők a : www.nrszh.kormany.hu weboldalon A Rehabilitációs

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL 2012. január 1-jén hatályba lépett a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

Hatályosság: 2011.01.01 -

Hatályosság: 2011.01.01 - 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggı egyes miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2011.01.01 - A közúti jármővezetık

Részletesebben

Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében

Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében Szakdolgozók folyamatos szakmai fejlıdésének lehetısége szervezési és ellenırzési tapasztalatok tükrében Dr. Balogh Zoltán Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet Konferenciája Szakdolgozói továbbképzések

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások Forgó Györgyné 5. fejezet A nyugdíj- és nyugdíjszerû ellátások és a fogyatékossági támogatás mellett az egészségkárosodottak számára számos egyéb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1. Adatlapok területi megoszlása 2. Mikrobiológiai tevékenység anyagszámai 3. Laboratóriumi létszám adatok 4. M szerezettség és m ködési feltétel statisztika

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály elérhetősége. Központi elérhetősége Központi e-mail: budapest@rszsz.nrszh.hu Szervezet/ügyintézés Cím Telefon/Fax Ügyfélfogadási idő 1. Ügyfélszolgálat, orvosi vizsgálat Központi telephely Nyugdíjbiztosítási Főosztály Ceglédi

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM. MIN [SGTIs R 3 1't' Cáitt Iromány: Érkezett : 2012 JÚN 2 6, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MIN [SGTIs R Iktatószám: NGM/t 3098 (2012) Válasz a K/7593-7611 számú írásbeli kérdésekre: Fiatalok munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA

VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA VÁM-ÉS PÉNZÜGYİRSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PARANCSNOKSÁGA A Regionális Parancsnokság A Közép-dunántúli Regionális Parancsnokság hatósági jogkörrel rendelkezı középfokú szervk: A VPKDRP szervezeti ábrája

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

1. Melléklet Új rokkantsági nyugdíjasok és rehabilitációs járadékosok megyénkénti statisztikája - 2010 Rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj

1. Melléklet Új rokkantsági nyugdíjasok és rehabilitációs járadékosok megyénkénti statisztikája - 2010 Rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj Terület=Budapest (Közép-Magyarország) Nyugd. életkor 43 52,7 8,1 29 47,7 9,7 72 50,7 9,1 Rokk. életkor 43 51,7 8,1 29 46,0 12,1 72 49,4 10,2 Átlagkereset 43 105 931,2 25 415,8 29 120 700,3 61 588,6 72

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

Részletesebben

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S

KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S KD. Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000. Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Közép-Dunántúli régió

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz

Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz Regionális Gazdaságtan II 3. Gyakorlathoz Beadandó Házi Feladat Magyarországi megyék versenyképessége Beadandó házi feladat levelezı tagozatosoknak A 3. gyakorlatban bemutatott eljárással elkészített megyék

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben