Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1."

Átírás

1 Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei 3. 4) Országos Gyógyszerészeti Intézet 4. 5) Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 5. 6) Országos Mentőszolgálat 5. II. Földművelésügyi, növény- és állategészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 6. 2) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete 6. 3) Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok 7. 4) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megyei Kirendeltségei 10. 5) Körzeti Földhivatal 12. 6) Települési önkormányzat jegyzői 12. 7) Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ 13. III. Gazdasági és közlekedési ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóságai 13. 2) Nemzeti Hírközlési Hatóság 14.

2 3) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 16. 4) Települési önkormányzat jegyzői 16. IV. Honvédelmi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatala 17. 2) Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központja 17. 3) Katonai Okmánykezelő Iroda 18. 4) Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynöksége 18. 5) Hadtörténeti Intézet és Múzeum 18. V. Igazságügyi és Rendészeti ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 18. 2) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 19. 3) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 20. 4) Országos Atomenergia Hivatal 21. 5) Igazságügyi Hivatal 21. 6) Országos Rendőr-főkapitányság 21. 7) Regionális közigazgatási hivatal 22. 8) Települési önkormányzat jegyzői 22. 9) Anyakönyvvezetők 22.

3 VI. Környezetvédelmi és vízügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 22. 2) Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 23. 3) Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 25. 4) Települési önkormányzat jegyzői 27. VII. Külügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások - Külügyminisztérium 27. VIII. Oktatási és Kulturális ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Oktatási és Kulturális Minisztérium 28. 2) Oktatási Hivatal 29. 3) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 30. 4) Magyar Országos Levéltár 30. 5) Nemzeti Filmiroda 30. 6) Települési önkormányzat jegyzői 31. 7) Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda 31. IX. Önkormányzati és Területfejlesztési ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 32. 2) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 32. 3) Regionális közigazgatási hivatal 32.

4 4) Kiemelt építésügyi hatósági hatáskört gyakorló települési önkormányzat jegyzői 33. 5) Települési önkormányzat jegyzői 33. X. Pénzügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Pénzügyminisztérium 34. 2) Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 35. 3) Országos Pénztárgép és Taxaméter Technikai Bizottság 37. 4) Szerencsejáték Felügyelet 38. 5) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 38. 6) Vám- és Pénzügyőrség Regionális Igazgatóságai 39. 7) Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai 40. 8) Települési önkormányzat jegyzői 40. XI. Szociális és Munkaügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Szociális és Munkaügyi Minisztérium 40. 2) Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 41. 3) Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 42. 4) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 42. 5) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 43. 6) Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 43. 7) Regionális Munkaügyi Központok 43. 8) Regionális Munkaügyi Központok Kirendeltségei 44.

5 9) Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala ) Gyámhivatal ) Települési önkormányzat jegyzői 45. XII. A Kamarák és egyéb szervek által vezetett hatósági nyilvántartások 1) Magyar Mérnöki Kamara 45. 2) Magyar Építész Kamara 46. 3) Országos Magyar Vadászkamara 46. 4) Magyar Állatorvosi Kamara 46. 5) Magyar Ügyvédi Kamara 47. 6) Magyar Orvosi Kamara 47. 7) Magyar Országos Közjegyzői Kamara 47. 8) Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 47. 9) Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara ) Igazságügyi Szakértői Kamara 48.

6 Közigazgatási hatóságok jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásainak jegyzéke Egészségügyi ágazat 1./ Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal vezeti: - az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos nyilvántartásokat (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EüM - az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos nyilvántartást (Az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM - az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alapnyilvántartását (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet, az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, valamint a klinikai szakpszichológusok alapnyilvántartásáról és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 30/1999. (VII.16.) EüM - az egészségügy területén kiadott szakértői engedélyek nyilvántartását (Az egészségügy területén a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 14/1972. (VII. 15.) EüM - a gazdasági célú letelepedés nélküli egészségügyi tevékenység nyilvántartását (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismeréséről, továbbá az ideiglenes működési nyilvántartásba vétel, valamint az oklevelek, bizonyítványok és egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez szükséges igazolások kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 31/2004. (IV. 26.) ESzCsM - a Magyarországon elismerhető egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek tevékenységi engedélyének nyilvántartását (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény)

7 2 - a máknövény, illetve kannabisznövény exportjának, importjának nyilvántartását (A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. - a klinikai szakpszichológusok nyilvántartását (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről szóló 45/2007. (III. 29.) Korm. 2./ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezeti: - a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának igazgatási-szolgáltatási díjainak nyilvántartását (A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV.26.) ESzCsM - a háziorvosi szolgálatokhoz bejelentkezett biztosítottak nyilvántartását (Az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. - a TAJ szám alapú, társadalombiztosítási folyószámla szám alapú és nyugdíjfolyósítási törzsszám alapú nyilvántartást (A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény) - a közgyógyellátásra való jogosultságról szóló nyilvántartást (A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény) 3./ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézetei nyilvántartást vezetnek: - az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről (Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyek

8 3 nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM - az olyan nem államközi, illetve nem kormányközi egyezményekről, amelyek szerv, szövet külföldről történő behozatalára vagy külföldre történő kivitelére vonatkoznak (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény) - a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerekkel történő gyógyászati tevékenységről (A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendeltetésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X.15.) EüM - a települési hulladékkezelő telepekről (A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM - a kozmetikai termékekről (A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM - a veszélyes anyagokról (Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről szóló 46/2004. (IV. 29.) ESzCsM - a rákkeltő anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról (A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/200. (IX. 30.) EüM - a gyógyhelyekről, a gyógyfürdő- és klímagyógyintézetekről, a Magyarországon kitermelt, elismert természetes ásványvizekről, gyógyvizekről, gyógyiszapokról és az egyéb természetes gyógytényezőkről, valamint a külföldről behozott és forgalomba hozatalra engedélyezett palackozott gyógyvizekről (A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM

9 4 - a forgalomba hozatalra engedélyezett rovar- és rágcsálóirtószerekről (A rovar- és rágcsálóirtószerek, valamint a riasztó szerek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 3/1969. (V. 16.) EüM - az élelmiszer eredetű megbetegedésekről (Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESzCsM - a gázmesteri továbbképző tanfolyamon részt vett személyekről (Az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM - az ügyeleti készenléti ellátás és beteg beutalás területi rendjéről (Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény) - a vízművekről (Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. - a foglalkozási megbetegedésekről, a fokozott expozíciós esetekről (A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM - vezeti az országos transzplantációs nyilvántartást (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM - vezeti a fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, az oltási nyilvántartást, az oltó anyagok nyilvántartását, a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő tetves személyek nyilvántartását (Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 4./ Az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezeti: - a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének nyilvántartását (Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM

10 5 - az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával kapcsolatos nyilvántartásokat (Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM 5./ Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet vezeti: - az egészségügyi szakdolgozók alapnyilvántartását (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről szóló 45/2007. (III. 29.) Korm. - az egészségügyi szakdolgozók elismert továbbképzéseinek nyilvántartását (Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VII. 17.) NM - a természetgyógyászattal kapcsolatos vizsgát tett személyek nyilvántartását (A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM - az egészségügyi szakképzéseket igazoló bizonyítványok nyilvántartását (Egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeinek kiadásáról szóló 22/1996. (VIII. 16.) NM rendelet, a gyógyszertári asszisztens szakképesítés szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 22/1996. (VIII. 16.) NM rendelet, az intenzív betegellátó szakápoló és a nefrológiai szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 17/1995. (V. 15. ) NM 6./ Az Országos Mentőszolgálat Az Országos Mentőszolgálat nyilvántartást vezet a betegszállítási tevékenységre kiadott emblémáról, továbbá a hozzá tartozó betegszállító gépjármű érvényes rendszámáról, forgalmi engedély számáról és a gépjármű típusáról (A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM

11 6 Földművelésügyi, növény- és állategészségügyi ágazat 1./ A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vezeti: - a szőlő termőhelyi katasztert (A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény, a szőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 95/2004. (VI. 3.) FVM - a vizsgaszervező intézmények nyilvántartását (A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM - a Szaktanácsadói Névjegyzéket (A Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló 95/1999. (IX. 5.) FVM 2./ A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézete által vezetett nyilvántartások: - az Országos Szakmai Szakértői Névjegyzék az élelmiszeripari szakmacsoportban (az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM - az Országos Szakmai Szakértői Névjegyzék a mezőgazdasági szakmacsoportban (az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM - az Országos Szakmai Vizsgáztató Névjegyzék az élelmiszeripari szakmacsoportban (az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM - az Országos Szakmai vizsgáztató Névjegyzék a mezőgazdasági szakmacsoportban (az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos

12 7 szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM - a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók nyilvántartása (A Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM - a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv tanácsadói névjegyzékben szereplő tanácsadók nyilvántartása (A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez kapcsolódó Tanácsadói névjegyzékről szóló 65/2005. (VII. 14.) FVM 3./ A Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok vezetik: - a vadászati nyilvántartást (A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 5.) FVM - a halászati nyilvántartást (A halászatról és a horgászatról szóló évi XLI. törvény és a végrehajtására kiadott 78/1997. (XI. 4.) FM - a családi gazdaságok nyilvántartását (A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. - a mezőgazdasági őstermelői igazolványok nyilvántartását (A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. - a mezei őrszolgálatok nyilvántartását (A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény) - az integrátorok nyilvántartását (A évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM - a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság igazolásának nyilvántartását (A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm.

13 8 - az erdőgazdálkodási nyilvántartást (Az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 31.) FM - az erdőgazdálkodók nyilvántartását (Az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 31.) FM - az Országos Erdőállomány Adattárat (Az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény) - az erdészeti szakszemélyzet nyilvántartását (Az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 31.) FM - növény- és talajvédelmi nyilvántartást (A növényvédelemről szóló évi XXXV. törvény, a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM - a hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap és nem veszélyes hulladék termőföldön történő hasznosítására, továbbá az egyes talajvédelmi beavatkozásokhoz kiadott engedélyek nyilvántartását (A termőföldről szóló évi LV. törvény) - a magyarországi növényvédőszer-forgalomról szóló jelentések nyilvántartását (A növényvédelemről szóló évi XXXV. törvény) - az engedélyes, illetve írásbeli hozzájárulásával a növényvédő szert hatóanyagából előállító bérformázó, és a növényvédő szer csomagolását végző bérkiszerelő a hazai bérformázásra, illetve bérkiszerelésre vonatkozó bejelentéseiről szóló nyilvántartást (A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM - a takarmányelőállító üzemek és közvetítők nyilvántartását (A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény, és a végrehajtására kiadott 43/2003. (IV. 26.) FVM - az állatgyógyászai készítmények nyilvántartását (Az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény)

14 9 - az állatgyógyászati készítmények hatóanyag nyilvántartását (Az állatgyógyászati készítményekről szóló 88/2004. (V. 15.) FVM - a méhegészségügyi felelősök nyilvántartását (A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM - a tojótyúktartó telepek nyilvántartását (A tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM - a tenyészbaromfi és keltetőüzemek nyilvántartását (A szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.) FVM - az inszeminátorok és az embrióátültetést végző szakemberek nyilvántartását (Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM - a halkeltető állomások nyilvántartását (Az édesvízi halak fertőző betegségei elleni védekezésről és a fertőző betegségektől mentes halgazdaságok létrehozásáról szóló 68/2002. (VIII. 15.) FVM - az egyes élelmiszer-előállító üzemek nyilvántartását (a friss baromfihús, a vagdalt, darált és előkészített hús, a friss hús, a nyers tej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek, a húskészítmények és egyéb állati eredetű termékek, a tojástermékek vonatkozásában) - az SRM égetésére, együttégetésre alkalmas üzemek nyilvántartását (A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 69/2003. (VI. 25.) FVM - a kísérleti állatok tenyésztésével, tartásával kapcsolatos létesítmények és azok vezetőinek, valamint a létesítmények egyes telephelyein dolgozó, az állatok megfelelő ellátásáért felelős személyek és a számukra külön jogszabályban előírt képesítések nyilvántartását (A kísérleti állatok tenyésztésének (szaporításának), tartásának, szállításának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 36/1999. (IV. 2.) FVM-KöM-GM együttes - az állatszállítást végzők nyilvántartását (Az állatszállítás állatvédelmi szabályairól szóló 52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes

15 10 - a veszettség ellen beoltott ebek és tulajdonosainak adatait tartalmazó nyilvántartást (Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM - az állatszállítót, állatkereskedőt, gyűjtőállomást, kereskedői telepet, etető-itató állomást, pihentető állomást, a nem állati eredetű élelmiszer-előállító és elosztó-helyet tartalmazó nyilvántartást (Az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény) - az állatok egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerét (Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény) - a mesterséges termékenyítő állomások, embrióátültető állomások, baromfi- és halkeltető állomások, méhanyanevelő telepek nyilvántartását (A mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM - a fajtaelismerés megtörténtének nyilvántartását (A tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM - a növényfajták állami elismerésre történő bejelentések nyilvántartását (A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló évi LII. törvény) - a szőlő szaporítóanyagok előállításának nyilvántartását (A szőlő szaporítóanyagok elállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM 4./ A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megyei Kirendeltségei működtetik: - az ügyfél-nyilvántartási rendszert (A mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény) - az intézkedések kezelésére szolgáló nyilvántartási és ellenőrzési rendszert (A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény)

16 11 - a földterület azonosítási rendszert (A mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény) - az intervenciós raktárregisztert (A mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény) - az agrár de minimis nyilvántartási rendszert (A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény) - vezetik a szőlőültetvények fel nem használt újratelepítési jogának nyilvántartását (A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény) - vezetik az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság használati jogának, valamint az országos támogatási felsőhatár kihasználtságának nyilvántartását (Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM - vezetik a támogatási eszközök nyilvántartását (Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. - vezetik az Uniós számviteli nyilvántartást (Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. - vezetik a tradicionális saját források analitikus nyilvántartását (Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 84/2004. (IV. 19.) Korm. - vezetik a termékösszetétel nyilvántartást (A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedések

17 12 végrehajtásának általános szabályairól szóló 29/2004. (II. 28.) Korm - vezetik a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregisztert (Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (Ix. 9.) Korm. - vezetik az adott borpiaci évben engedély nélkül telepített és kivágott ültetvények nyilvántartását (A szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM 5./ A Körzeti Földhivatalok vezetik: - az ingatlan-nyilvántartást, amely áll a tulajdoni lapból, a tulajdoni lapról megszűnt bejegyzések adatainak jegyzékéből, továbbá az okirattárból és az ingatlan-nyilvántartási térképből (Az ingatlannyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény, és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény) - a földhasználati nyilvántartást (A termőföldről szóló évi LV. törvény, a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. 6./ A települési önkormányzat jegyzői nyilvántartást vezetnek: - a méhek vándoroltatásával kapcsolatban (Az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény) - a veszélyes és veszélyessé minősített ebekről (A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. - a veszélyes állatokról (A települési önkormányzatok jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm.

18 13 7./ A Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ Nyilvántartja a növénytermesztésben, az állattenyésztésben, az élelmiszeriparban alkalmazott géntechnológiával módosított szervezetek, valamint a géntechnológiai módosításokat végző laboratóriumokat. (A géntechnológiai tevékenységről szóló évi XXVII. törvény, a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM Gazdasági és közlekedési ágazat 1./ A Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóságai vezetik: - a közlekedési-igazgatási nyilvántartást (A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény) - a vasúti átjárók, vasúti gyalogos átkelőhelyek és a közutakon lévő kijelölt gyalogos átkelőhelyek nyilvántartását (Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM - a közlekedési építmények felelős műszaki vezetőiről vezetett névjegyzéket (A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM - a közlekedési építmények építési, műszaki ellenőreiről vezetett névjegyzéket (A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KÖVIM - a regisztrált bontó-hulladékkezelő, menetíró készülékek hitelesítését, illesztését végzők, illetve gépjárműfenntartók nyilvántartását (A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (X. 29.) KHVM

19 14 - a közúti árufuvarozó engedélyek nyilvántartását (A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM - a személyszállító engedélyek nyilvántartását (A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT - az autóbuszos személyszállítók, illetve sajátszámlás személyszállítók nyilvántartását (Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM - az ADR igazolások jóváhagyási igazolások nyilvántartását (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM - a gépkocsi környezetvédelmi mérőhelyek nyilvántartását (A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes - az iskolavezetői területi névjegyzék, szakoktatói területi névjegyzék, vizsgabiztosi területi névjegyzék nyilvántartását (A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM 2./ A Nemzeti Hírközlési Hatóság nyilvántartja: - az elektronikus hírközlési szolgáltatókat és szolgáltatásokat (Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény) - az elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségi követelményeit (Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, 22/2001. (XII. 22.) MeHVM r., 345/2004. (XII. 22.) Korm. - az elektronikus hírközlési tevékenység vagy szolgáltatás nyújtásához használt előfizetői és hálózati interfészek jellemzőit (Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény) - a nyomvonal jellegű hírközlési hálózatokra vonatkozó jogerős elvi építési, építési, használatbavételi, fennmaradási és bontási engedélyeket (Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, 29/1999. (X. 6.) KHVM

20 15 - az elektronikus hírközlési hálózatok kivitelezéséhez kapcsolódóan az építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők adatait (Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény) - a referenciaajánlatokat (Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, 277/2003. (XII. 24.) Korm. - az elektronikus aláírási szolgáltatókat (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, 45/2005. (III. 11. Korm. - az elektronikus aláírási termék tanúsítására jogosult szervezeteket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, 45/2005. (III. 11.) Korm. - az elektronikus aláírást létrehozó eszközöket és egyéb elektronikus aláírási termékeket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, 45/2005. (III. 11.) Korm. - a minősített hitelesítés-szolgáltatók által kibocsátott hitelesítési, időbélyegzési és archiválási rendeket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, 45/2005. (III. 11.) Korm. - az elektronikus aláírás szolgáltatáshoz kapcsolódó önkéntes akkreditációs rendszereket, szervezeteket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, 45/2005. (III. 11.) Korm. - az elektronikus aláírás szolgáltatáshoz kapcsolódó akkreditált szervezeteket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, 45/2005. (III. 11.) Korm. - a bejelentett szolgáltatókat (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény) - az aláírás-létrehozó eszközöket és egyéb elektronikus aláírási termékeket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény) - a fokozott biztonságú, illetve minősített elektronikus aláírás előállításához felhasználható aláírás-létrehozó eszköz és egyéb elektronikus aláírási termék tanúsítására kijelölt szervezeteket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény) - a minősített hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott hitelesítési és időbélyegzési rend megnevezését (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény)

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 01-0816-04 FAT akkreditációs lajstromszám: 0372 Tanúsítva MSZ EN ISO 9001:2009 szerint Az Egészségügyi Szakképző és

Részletesebben

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK. Törvények

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK. Törvények A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK Törvények 2011. április 25. Magyarország Alaptörvénye 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 2003. évi LXXXIV. törvény egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi LXXV. törvény

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=6&type=311#!documentbrowse 1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Magyarország

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 45. szám 4443 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 45. szám 4443 A földművelésügyi miniszter 15/2015. (III. 31.) FM rendelete a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere.../2016. (......) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Jogviszony jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. szabályairól szóló

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. augusztusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály Ágazati jogszabályok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG Tartalomjegyzék Gyalogos átkelőhelyek kijelölése... 2 Közúti járművezetők utánképzése... 3 Közúti járművezetők vizsgáztatása... 4 Az egyes járművezetői kategóriák vizsgája alóli

Részletesebben

Jogszabályfigyelés szeptember. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 116/2012.

Jogszabályfigyelés szeptember. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 116/2012. 1 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri ek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 21/ (IX. 4.) EMMI 2 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: 2003.03.01 Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20 augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 15. függelék a /2014. (XII. 23.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és kerete 1. A

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája Magyarország Alaptörvénye Törvények 1 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2 a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5479 4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma 1. A családtámogatási ellátásban részesülő

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA Törvények A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról A veszélyes és mérgező anyagok tengeri szállításával

Részletesebben

Törvények. Kormányrendeletek

Törvények. Kormányrendeletek Törvények 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról A munkavédelmet érintő 2012.-benhatályba lépett, vagy módosult jogszabályok. 2012. JANUÁR MK 2. (január 6.) 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 2012. évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba október 1 A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Részletesebben

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2

2006 A VEGYI ANYAGOK SZABÁLYOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ TÖRVÉNYI ESZKÖZÖK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK. 4.2.6. Táblázat / 1. Biztosított források 2 4.2.6. Táblázat / 1. 1. 1998. évi L. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 2.

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. ELŐTERJESZTÉS a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról hatályos: 2015.03.02 - A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Törvények 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt. 18./B. )

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt. 18./B. ) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

A földhivatalok tevékenységi körét, feladatait meghatározó fontosabb jogszabályok

A földhivatalok tevékenységi körét, feladatait meghatározó fontosabb jogszabályok JOGSZABÁLY-MUTATÓ A földhivatalok tevékenységi körét, feladatait meghatározó fontosabb jogszabályok Igazgatás, személyi ügyek 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről 1992. évi XXIII. törvény a

Részletesebben

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó ágazati jogszabályok

Részletesebben

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK Törvények: Magyarország Alaptörvénye 1952. évi

Részletesebben

"5. közlekedés - Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

5. közlekedés - Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 2010. évi I. törvény az

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A munkavédelemről szóló

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.06.07-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 11.779-1/2006-SZMM TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2006.

Részletesebben

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT A HAJÓZÁS HATÓSÁGI Nemzeti Közlekedési Hatóság ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT Bellyei Csaba Hajózási Hatósági Főosztály A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT 382/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet a

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ JANUÁR VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ JANUÁR VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JANUÁR VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2013. ( ) NFM rendelete az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok

A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok A járási hivatalok és szakigazgatási szerveik tevékenységét, működését meghatározó alapvető jogszabályok 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Részletesebben

Változásmutató 2013. január válogatás

Változásmutató 2013. január válogatás változásmutató Változásmutató 2013. január válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

A Kiadmányozási jogkör átruházásáról

A Kiadmányozási jogkör átruházásáról 4. számú függelék az 1/2008. (MK. 24.) OKM utasításhoz [Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklete] A Kiadmányozási jogkör átruházásáról A) A kiadmányozási jogkör átruházása hatósági ügyekben:

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20 szeptemberben megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

(1) bekezdés a) és b) pontjában,

(1) bekezdés a) és b) pontjában, 77950 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 187. szám A Kormány 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Törvények (2011.04.25.) Magyarország Alaptörvénye 1952. évi IV. 1959. évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben