Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1."

Átírás

1 Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei 3. 4) Országos Gyógyszerészeti Intézet 4. 5) Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 5. 6) Országos Mentőszolgálat 5. II. Földművelésügyi, növény- és állategészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 6. 2) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete 6. 3) Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok 7. 4) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megyei Kirendeltségei 10. 5) Körzeti Földhivatal 12. 6) Települési önkormányzat jegyzői 12. 7) Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ 13. III. Gazdasági és közlekedési ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóságai 13. 2) Nemzeti Hírközlési Hatóság 14.

2 3) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 16. 4) Települési önkormányzat jegyzői 16. IV. Honvédelmi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatala 17. 2) Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központja 17. 3) Katonai Okmánykezelő Iroda 18. 4) Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynöksége 18. 5) Hadtörténeti Intézet és Múzeum 18. V. Igazságügyi és Rendészeti ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 18. 2) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 19. 3) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 20. 4) Országos Atomenergia Hivatal 21. 5) Igazságügyi Hivatal 21. 6) Országos Rendőr-főkapitányság 21. 7) Regionális közigazgatási hivatal 22. 8) Települési önkormányzat jegyzői 22. 9) Anyakönyvvezetők 22.

3 VI. Környezetvédelmi és vízügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 22. 2) Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 23. 3) Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 25. 4) Települési önkormányzat jegyzői 27. VII. Külügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások - Külügyminisztérium 27. VIII. Oktatási és Kulturális ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Oktatási és Kulturális Minisztérium 28. 2) Oktatási Hivatal 29. 3) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 30. 4) Magyar Országos Levéltár 30. 5) Nemzeti Filmiroda 30. 6) Települési önkormányzat jegyzői 31. 7) Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda 31. IX. Önkormányzati és Területfejlesztési ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 32. 2) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 32. 3) Regionális közigazgatási hivatal 32.

4 4) Kiemelt építésügyi hatósági hatáskört gyakorló települési önkormányzat jegyzői 33. 5) Települési önkormányzat jegyzői 33. X. Pénzügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Pénzügyminisztérium 34. 2) Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 35. 3) Országos Pénztárgép és Taxaméter Technikai Bizottság 37. 4) Szerencsejáték Felügyelet 38. 5) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 38. 6) Vám- és Pénzügyőrség Regionális Igazgatóságai 39. 7) Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai 40. 8) Települési önkormányzat jegyzői 40. XI. Szociális és Munkaügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Szociális és Munkaügyi Minisztérium 40. 2) Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 41. 3) Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 42. 4) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 42. 5) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 43. 6) Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 43. 7) Regionális Munkaügyi Központok 43. 8) Regionális Munkaügyi Központok Kirendeltségei 44.

5 9) Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala ) Gyámhivatal ) Települési önkormányzat jegyzői 45. XII. A Kamarák és egyéb szervek által vezetett hatósági nyilvántartások 1) Magyar Mérnöki Kamara 45. 2) Magyar Építész Kamara 46. 3) Országos Magyar Vadászkamara 46. 4) Magyar Állatorvosi Kamara 46. 5) Magyar Ügyvédi Kamara 47. 6) Magyar Orvosi Kamara 47. 7) Magyar Országos Közjegyzői Kamara 47. 8) Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 47. 9) Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara ) Igazságügyi Szakértői Kamara 48.

6 Közigazgatási hatóságok jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásainak jegyzéke Egészségügyi ágazat 1./ Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal vezeti: - az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos nyilvántartásokat (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EüM - az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos nyilvántartást (Az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM - az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alapnyilvántartását (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet, az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, valamint a klinikai szakpszichológusok alapnyilvántartásáról és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 30/1999. (VII.16.) EüM - az egészségügy területén kiadott szakértői engedélyek nyilvántartását (Az egészségügy területén a szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 14/1972. (VII. 15.) EüM - a gazdasági célú letelepedés nélküli egészségügyi tevékenység nyilvántartását (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismeréséről, továbbá az ideiglenes működési nyilvántartásba vétel, valamint az oklevelek, bizonyítványok és egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez szükséges igazolások kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 31/2004. (IV. 26.) ESzCsM - a Magyarországon elismerhető egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek tevékenységi engedélyének nyilvántartását (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény)

7 2 - a máknövény, illetve kannabisznövény exportjának, importjának nyilvántartását (A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. - a klinikai szakpszichológusok nyilvántartását (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről szóló 45/2007. (III. 29.) Korm. 2./ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezeti: - a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának igazgatási-szolgáltatási díjainak nyilvántartását (A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV.26.) ESzCsM - a háziorvosi szolgálatokhoz bejelentkezett biztosítottak nyilvántartását (Az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. - a TAJ szám alapú, társadalombiztosítási folyószámla szám alapú és nyugdíjfolyósítási törzsszám alapú nyilvántartást (A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény) - a közgyógyellátásra való jogosultságról szóló nyilvántartást (A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény) 3./ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézetei nyilvántartást vezetnek: - az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről (Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyek

8 3 nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM - az olyan nem államközi, illetve nem kormányközi egyezményekről, amelyek szerv, szövet külföldről történő behozatalára vagy külföldre történő kivitelére vonatkoznak (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény) - a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerekkel történő gyógyászati tevékenységről (A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendeltetésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X.15.) EüM - a települési hulladékkezelő telepekről (A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM - a kozmetikai termékekről (A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM - a veszélyes anyagokról (Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről szóló 46/2004. (IV. 29.) ESzCsM - a rákkeltő anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról (A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/200. (IX. 30.) EüM - a gyógyhelyekről, a gyógyfürdő- és klímagyógyintézetekről, a Magyarországon kitermelt, elismert természetes ásványvizekről, gyógyvizekről, gyógyiszapokról és az egyéb természetes gyógytényezőkről, valamint a külföldről behozott és forgalomba hozatalra engedélyezett palackozott gyógyvizekről (A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM

9 4 - a forgalomba hozatalra engedélyezett rovar- és rágcsálóirtószerekről (A rovar- és rágcsálóirtószerek, valamint a riasztó szerek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 3/1969. (V. 16.) EüM - az élelmiszer eredetű megbetegedésekről (Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESzCsM - a gázmesteri továbbképző tanfolyamon részt vett személyekről (Az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM - az ügyeleti készenléti ellátás és beteg beutalás területi rendjéről (Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény) - a vízművekről (Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. - a foglalkozási megbetegedésekről, a fokozott expozíciós esetekről (A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM - vezeti az országos transzplantációs nyilvántartást (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM - vezeti a fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, az oltási nyilvántartást, az oltó anyagok nyilvántartását, a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő tetves személyek nyilvántartását (Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 4./ Az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezeti: - a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének nyilvántartását (Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM

10 5 - az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával kapcsolatos nyilvántartásokat (Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM 5./ Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet vezeti: - az egészségügyi szakdolgozók alapnyilvántartását (Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről szóló 45/2007. (III. 29.) Korm. - az egészségügyi szakdolgozók elismert továbbképzéseinek nyilvántartását (Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VII. 17.) NM - a természetgyógyászattal kapcsolatos vizsgát tett személyek nyilvántartását (A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM - az egészségügyi szakképzéseket igazoló bizonyítványok nyilvántartását (Egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeinek kiadásáról szóló 22/1996. (VIII. 16.) NM rendelet, a gyógyszertári asszisztens szakképesítés szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 22/1996. (VIII. 16.) NM rendelet, az intenzív betegellátó szakápoló és a nefrológiai szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 17/1995. (V. 15. ) NM 6./ Az Országos Mentőszolgálat Az Országos Mentőszolgálat nyilvántartást vezet a betegszállítási tevékenységre kiadott emblémáról, továbbá a hozzá tartozó betegszállító gépjármű érvényes rendszámáról, forgalmi engedély számáról és a gépjármű típusáról (A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM

11 6 Földművelésügyi, növény- és állategészségügyi ágazat 1./ A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vezeti: - a szőlő termőhelyi katasztert (A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény, a szőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 95/2004. (VI. 3.) FVM - a vizsgaszervező intézmények nyilvántartását (A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM - a Szaktanácsadói Névjegyzéket (A Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló 95/1999. (IX. 5.) FVM 2./ A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézete által vezetett nyilvántartások: - az Országos Szakmai Szakértői Névjegyzék az élelmiszeripari szakmacsoportban (az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM - az Országos Szakmai Szakértői Névjegyzék a mezőgazdasági szakmacsoportban (az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM - az Országos Szakmai Vizsgáztató Névjegyzék az élelmiszeripari szakmacsoportban (az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM - az Országos Szakmai vizsgáztató Névjegyzék a mezőgazdasági szakmacsoportban (az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos

12 7 szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM - a Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók nyilvántartása (A Szaktanácsadói Névjegyzékről szóló 95/1999. (XI. 5.) FVM - a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv tanácsadói névjegyzékben szereplő tanácsadók nyilvántartása (A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez kapcsolódó Tanácsadói névjegyzékről szóló 65/2005. (VII. 14.) FVM 3./ A Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok vezetik: - a vadászati nyilvántartást (A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 5.) FVM - a halászati nyilvántartást (A halászatról és a horgászatról szóló évi XLI. törvény és a végrehajtására kiadott 78/1997. (XI. 4.) FM - a családi gazdaságok nyilvántartását (A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. - a mezőgazdasági őstermelői igazolványok nyilvántartását (A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. - a mezei őrszolgálatok nyilvántartását (A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény) - az integrátorok nyilvántartását (A évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM - a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság igazolásának nyilvántartását (A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm.

13 8 - az erdőgazdálkodási nyilvántartást (Az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 31.) FM - az erdőgazdálkodók nyilvántartását (Az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 31.) FM - az Országos Erdőállomány Adattárat (Az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény) - az erdészeti szakszemélyzet nyilvántartását (Az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV. 31.) FM - növény- és talajvédelmi nyilvántartást (A növényvédelemről szóló évi XXXV. törvény, a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM - a hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap és nem veszélyes hulladék termőföldön történő hasznosítására, továbbá az egyes talajvédelmi beavatkozásokhoz kiadott engedélyek nyilvántartását (A termőföldről szóló évi LV. törvény) - a magyarországi növényvédőszer-forgalomról szóló jelentések nyilvántartását (A növényvédelemről szóló évi XXXV. törvény) - az engedélyes, illetve írásbeli hozzájárulásával a növényvédő szert hatóanyagából előállító bérformázó, és a növényvédő szer csomagolását végző bérkiszerelő a hazai bérformázásra, illetve bérkiszerelésre vonatkozó bejelentéseiről szóló nyilvántartást (A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM - a takarmányelőállító üzemek és közvetítők nyilvántartását (A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény, és a végrehajtására kiadott 43/2003. (IV. 26.) FVM - az állatgyógyászai készítmények nyilvántartását (Az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény)

14 9 - az állatgyógyászati készítmények hatóanyag nyilvántartását (Az állatgyógyászati készítményekről szóló 88/2004. (V. 15.) FVM - a méhegészségügyi felelősök nyilvántartását (A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM - a tojótyúktartó telepek nyilvántartását (A tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM - a tenyészbaromfi és keltetőüzemek nyilvántartását (A szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló 49/2002. (V. 24.) FVM - az inszeminátorok és az embrióátültetést végző szakemberek nyilvántartását (Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM - a halkeltető állomások nyilvántartását (Az édesvízi halak fertőző betegségei elleni védekezésről és a fertőző betegségektől mentes halgazdaságok létrehozásáról szóló 68/2002. (VIII. 15.) FVM - az egyes élelmiszer-előállító üzemek nyilvántartását (a friss baromfihús, a vagdalt, darált és előkészített hús, a friss hús, a nyers tej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek, a húskészítmények és egyéb állati eredetű termékek, a tojástermékek vonatkozásában) - az SRM égetésére, együttégetésre alkalmas üzemek nyilvántartását (A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 69/2003. (VI. 25.) FVM - a kísérleti állatok tenyésztésével, tartásával kapcsolatos létesítmények és azok vezetőinek, valamint a létesítmények egyes telephelyein dolgozó, az állatok megfelelő ellátásáért felelős személyek és a számukra külön jogszabályban előírt képesítések nyilvántartását (A kísérleti állatok tenyésztésének (szaporításának), tartásának, szállításának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 36/1999. (IV. 2.) FVM-KöM-GM együttes - az állatszállítást végzők nyilvántartását (Az állatszállítás állatvédelmi szabályairól szóló 52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes

15 10 - a veszettség ellen beoltott ebek és tulajdonosainak adatait tartalmazó nyilvántartást (Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM - az állatszállítót, állatkereskedőt, gyűjtőállomást, kereskedői telepet, etető-itató állomást, pihentető állomást, a nem állati eredetű élelmiszer-előállító és elosztó-helyet tartalmazó nyilvántartást (Az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény) - az állatok egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerét (Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény) - a mesterséges termékenyítő állomások, embrióátültető állomások, baromfi- és halkeltető állomások, méhanyanevelő telepek nyilvántartását (A mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM - a fajtaelismerés megtörténtének nyilvántartását (A tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM - a növényfajták állami elismerésre történő bejelentések nyilvántartását (A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló évi LII. törvény) - a szőlő szaporítóanyagok előállításának nyilvántartását (A szőlő szaporítóanyagok elállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM 4./ A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megyei Kirendeltségei működtetik: - az ügyfél-nyilvántartási rendszert (A mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény) - az intézkedések kezelésére szolgáló nyilvántartási és ellenőrzési rendszert (A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény)

16 11 - a földterület azonosítási rendszert (A mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény) - az intervenciós raktárregisztert (A mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény) - az agrár de minimis nyilvántartási rendszert (A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény) - vezetik a szőlőültetvények fel nem használt újratelepítési jogának nyilvántartását (A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény) - vezetik az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság használati jogának, valamint az országos támogatási felsőhatár kihasználtságának nyilvántartását (Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM - vezetik a támogatási eszközök nyilvántartását (Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. - vezetik az Uniós számviteli nyilvántartást (Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. - vezetik a tradicionális saját források analitikus nyilvántartását (Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 84/2004. (IV. 19.) Korm. - vezetik a termékösszetétel nyilvántartást (A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedések

17 12 végrehajtásának általános szabályairól szóló 29/2004. (II. 28.) Korm - vezetik a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregisztert (Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (Ix. 9.) Korm. - vezetik az adott borpiaci évben engedély nélkül telepített és kivágott ültetvények nyilvántartását (A szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM 5./ A Körzeti Földhivatalok vezetik: - az ingatlan-nyilvántartást, amely áll a tulajdoni lapból, a tulajdoni lapról megszűnt bejegyzések adatainak jegyzékéből, továbbá az okirattárból és az ingatlan-nyilvántartási térképből (Az ingatlannyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény, és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény) - a földhasználati nyilvántartást (A termőföldről szóló évi LV. törvény, a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. 6./ A települési önkormányzat jegyzői nyilvántartást vezetnek: - a méhek vándoroltatásával kapcsolatban (Az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény) - a veszélyes és veszélyessé minősített ebekről (A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. - a veszélyes állatokról (A települési önkormányzatok jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm.

18 13 7./ A Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ Nyilvántartja a növénytermesztésben, az állattenyésztésben, az élelmiszeriparban alkalmazott géntechnológiával módosított szervezetek, valamint a géntechnológiai módosításokat végző laboratóriumokat. (A géntechnológiai tevékenységről szóló évi XXVII. törvény, a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM Gazdasági és közlekedési ágazat 1./ A Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóságai vezetik: - a közlekedési-igazgatási nyilvántartást (A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény) - a vasúti átjárók, vasúti gyalogos átkelőhelyek és a közutakon lévő kijelölt gyalogos átkelőhelyek nyilvántartását (Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM - a közlekedési építmények felelős műszaki vezetőiről vezetett névjegyzéket (A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM - a közlekedési építmények építési, műszaki ellenőreiről vezetett névjegyzéket (A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények és vízi létesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2001. (II. 14.) KÖVIM - a regisztrált bontó-hulladékkezelő, menetíró készülékek hitelesítését, illesztését végzők, illetve gépjárműfenntartók nyilvántartását (A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (X. 29.) KHVM

19 14 - a közúti árufuvarozó engedélyek nyilvántartását (A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM - a személyszállító engedélyek nyilvántartását (A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT - az autóbuszos személyszállítók, illetve sajátszámlás személyszállítók nyilvántartását (Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM - az ADR igazolások jóváhagyási igazolások nyilvántartását (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM - a gépkocsi környezetvédelmi mérőhelyek nyilvántartását (A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes - az iskolavezetői területi névjegyzék, szakoktatói területi névjegyzék, vizsgabiztosi területi névjegyzék nyilvántartását (A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM 2./ A Nemzeti Hírközlési Hatóság nyilvántartja: - az elektronikus hírközlési szolgáltatókat és szolgáltatásokat (Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény) - az elektronikus hírközlési szolgáltatások minőségi követelményeit (Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, 22/2001. (XII. 22.) MeHVM r., 345/2004. (XII. 22.) Korm. - az elektronikus hírközlési tevékenység vagy szolgáltatás nyújtásához használt előfizetői és hálózati interfészek jellemzőit (Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény) - a nyomvonal jellegű hírközlési hálózatokra vonatkozó jogerős elvi építési, építési, használatbavételi, fennmaradási és bontási engedélyeket (Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, 29/1999. (X. 6.) KHVM

20 15 - az elektronikus hírközlési hálózatok kivitelezéséhez kapcsolódóan az építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők adatait (Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény) - a referenciaajánlatokat (Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény, 277/2003. (XII. 24.) Korm. - az elektronikus aláírási szolgáltatókat (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, 45/2005. (III. 11. Korm. - az elektronikus aláírási termék tanúsítására jogosult szervezeteket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, 45/2005. (III. 11.) Korm. - az elektronikus aláírást létrehozó eszközöket és egyéb elektronikus aláírási termékeket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, 45/2005. (III. 11.) Korm. - a minősített hitelesítés-szolgáltatók által kibocsátott hitelesítési, időbélyegzési és archiválási rendeket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, 45/2005. (III. 11.) Korm. - az elektronikus aláírás szolgáltatáshoz kapcsolódó önkéntes akkreditációs rendszereket, szervezeteket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, 45/2005. (III. 11.) Korm. - az elektronikus aláírás szolgáltatáshoz kapcsolódó akkreditált szervezeteket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, 45/2005. (III. 11.) Korm. - a bejelentett szolgáltatókat (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény) - az aláírás-létrehozó eszközöket és egyéb elektronikus aláírási termékeket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény) - a fokozott biztonságú, illetve minősített elektronikus aláírás előállításához felhasználható aláírás-létrehozó eszköz és egyéb elektronikus aláírási termék tanúsítására kijelölt szervezeteket (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény) - a minősített hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott hitelesítési és időbélyegzési rend megnevezését (Az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény)

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Összefoglaló... 3 1. Székhely, telephely, fióktelep... 8 1.1 Székhely... 8 1.2 Telephely... 10 1.3 Fióktelep,

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015

A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015 KSHazonosító A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015 Az adatátvétel megnevezése Az adminisztratív adatgyűjtést elrendelő magyar jogszabály száma

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 14., péntek Tartalomjegyzék 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. -ának

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 12., péntek Tartalomjegyzék 312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben