KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE"

Átírás

1 KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 2011/2012. tanév MUNKATERVE

2 A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit. (Kahlil Gibran)

3 TARTALOMJEGYZÉK Célkitűzések, kiemelt feladatok A tanév oktatási és nevelési programja Óratervek a középiskola nappali tagozatán, és a felnőttoktatási tagozaton Az osztályok számozása a nappali tagozaton Az osztályok számozása a felnőttoktatási tagozaton A tanév helyi rendje A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása a nappali tagozaton A 2011/2012. tanév rendje, eseményei a nappali tagozaton Jeles napok, események A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása a nappali rendszerű felnőttoktatási tagozaton A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása az esti rendszerű felnőttoktatási tagozaton A 2011/2012. tanév rendje, eseményei a felnőttoktatási tagozaton A tanulók számonkérésének formái, ütemezése Gépészet (GÉP-1/ÚJ) Ügyvitel (ÜGYV-1/ÚJ) Ügyvitel (ÜGYV-3/ÚJ) nyelvi előkészítő Informatikai (INF-1/ÚJ szoftver) Informatika (INF-2/ÚJ - szoftver) nyelvi előkészítő Közlekedés (KÖZL-1/ÚJ) Megbízatások Osztályfőnöki megbízatások a nappali tagozaton Munkaközösség-vezetői és egyéb megbízatások a nappali tagozaton Osztályfőnöki megbízatások a felnőttoktatási tagozaton Munkaközösség-vezetői és egyéb megbízatások a felnőttoktatási tagozaton Mellékletek Munkaközösségi munkatervek Diákönkörmányzat munkaterve Szülői Szervezet munkaterve Iskolaszék munkaterve Gyermek- és ifjúságvédelem munkaterve

4 1 Célkitűzések, kiemelt feladatok I. 2011/2012. tanév legfontosabb célkitűzései, kiemelt feladatok a) Nevelőmunka területén - A tanulók egészségi állapotának felmérése: egészségileg veszélyeztetett tanuló, gyógytestnevelésre utalt - Az iskola tanulóinak fogászati szűrése - Egészséges, környezettudatos életre nevelés az oktatás minden területén jelen legyen ez fontos célkitűzésünk, mivel ÖKO iskola vagyunk - Erősítjük az iskolai testnevelést, tömegsportot a mindennapos testedzés lehetőségének biztosításával - Iskolai egészség- és sportnapot szervezünk - Tovább folytatjuk a káros szenvedélyek elleni prevenciót, különös tekintettel a 9. évfolyamos tanulókra - Szervezünk sítábort, vízitábort, nyelvi táborokat DÖK- és gólyatábort - Részt veszünk a kerületi véradáson - Vöröskeresztes tanfolyamot szervezünk - A tanulói agresszió visszaszorítása érdekében speciális osztályfőnöki órákat, szabadidős programokat szervezünk - Problémás tanulóinkat pszichológushoz irányítjuk - Figyelünk a szociális helyzetük miatt lemaradó tanulókra, pályázat beadására ösztönözzük őket - Segítjük kisebbségi tanulóinkat korrepetálással, pályázati lehetőségekkel - Átszervezzük a tanári és a tanulói ügyeletet - A beléptető rendszer segítségével a mulasztásokat, késéseket számon kérjük, a magas mulasztási számot csökkentjük.

5 Erősítjük a munkafegyelmet a diákok és a tanárok tekintetében egyaránt (órakezdés, befejezés) - Ügyelünk az iskola, a tantermek rendjére, tisztaságára - Törekszünk arra, hogy tanulóink elé egészséges alapanyagokból készült ételek kerüljenek (büfé, menza) - A tanulóink közötti konfliktusok békés megoldását mediációs konfliktuskezelő team segíti - Az osztályfőnöki órákon agressziókezelő gyakorlatok végzéséhez szükséges segédanyagokat vehetnek igénybe az osztályfőnökök - Különös gondot fordítunk a tanulói személyiségfejlesztésre - Bevezetjük a Kamasz-panasz -t a tanulók problémáinak megoldása érdekében - Életkoruknak megfelelően bevonjuk a tanulókat az őket érintő iskolai programok szervezésébe, lebonyolításába (Katona Gála, 60. évforduló) - Biztosítjuk a lehetőséget az iskolán belüli és iskolán kívüli szabadidős programokhoz (kézműves foglalkozás, iskolai színjátszás, fotószakkör, könyvtári programok, kiállítások, múzeumok programjainak megtekintése, színházlátogatás) - Szorgalmazzuk a 2-3. ivókút kialakítását az iskola épületében - Számítunk az iskola tanulóinak önkéntes segítségére iskolánk és környékének rendben tartásában - Az iskola tanulói a környezettel és az egészséges életmóddal kapcsolatos helyi programban aktívan részt vesznek (kerület által szervezett drogprevenció, kiállítás, szűrés) - Keressük az együttműködést a helyi civil szervezetekkel (Angyalföldi Szociális Egyeslület)

6 b) Oktatómunka területén A szintfelmérés eredményének, tapasztalatainak beépítése az éves munkába - A problémás tanulók felmérése (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, SNI, HH, HHH tanulók). A fejlesztő pedagógus (ÉPTISZK) munkájának maximális kihasználása - A fejlesztő foglalkozások rendszeres tartása és ennek pontos adminisztrálása - Kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, az oktatási folyamatban történő hasznosítása az intézkedési tervnek megfelelően - A évfolyam tanulóinak részére tanulószobai foglalkozások megszervezése és tartása - Az egyéni foglalkozások, korrepetálások és érettségi foglalkozások hatékonyabb megvalósítása - Mulasztások, késések visszaszorítása - A mulasztások alkalmával kihagyott tananyag pótlása - Órai munkafegyelem erősítése - A tanulók kötelességtudatának és felelősségének erősítése - A tanítási órákon az érdeklődés felkeltése, a diákok motiválása, rávezetése az otthoni önálló tanulásra - A tanulók sikerélményhez juttatása az érettségi követelményszintek figyelembevétele mellett - A követelmények pontos meghatározása - Rendszeres, következetes ellenőrzés, számonkérés, értékelés - A szülőkkel való együttműködés erősítése - A tantestület egységes fellépése a renitenskedő tanulókkal szemben

7 - A lemorzsolódás csökkentése A tanulmányi eredmények javítása - Az érettségi témakörök felülvizsgálata, érettségi tételsorok módosítása a törvényességi elvárásoknak megfelelően - A sikeres érettségi vizsgára történő felkészítés - Emelt szintű érettségire való felkészítés - Az őszi- és tavaszi érettségi vizsgák megszervezése - Az egységes értékelési rendszer alkalmazása, a minimumkövetelmények folyamatos kiegészítése a kompetenciaterületeknek megfelelően. - Az iskola belső ellenőrzési rendszerének erősítése. A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése és értékelése. Területei: tanmeneti ütemezés betartása, a nevelő-oktató munka hatékonysága, az elért eredmények nyilvántartása és elemzése, óralátogatások, vizsgaeredmények - Teljesítményértékelő rendszerünk továbbfejlesztése minden területen (tanár diák) - A hagyományok őrzése, ápolása - Tanulmányi versenyek szervezése - Munkaközösségenként félévente legalább egy bemutató óra szervezése - Új szakmai alapozó tantárgyak segédleteinek kidolgozása - Tehetséggondozási programok folytatása - DÖK-programok támogatása - Tanulmányi kirándulások szorgalmazása, ezek számának növelése

8 - ECDL tanfolyamok, vizsgák szervezése Tanulói pályázatok támogatása - Pályakövető rendszer folytatása c) További feladatok - A pedagógiai módszerek frissítése (továbbképzések, óralátogatások) - Információs rendszerünk továbbfejlesztése - Szóróanyagok átdolgozása, több börzén való megjelenés, a PR munka erősítése - Az adminisztrációs munka erősítése és folyamatos ellenőrzése - Az interaktív tábla használatával kapcsolatos továbbképzések - Betartható szabályok szerint egységes követelményrendszerrel dolgozó testület - A digitális napló bevezetése nevelési értekezlet szervezése - Pályakezdő, új kollégák mentorálásának megszervezése - Elégedettségmérés (Aranytoll-díj; diák, szülők) - Új törvények, szabályok megismerése, alkalmazása - Szabályzataink előírásoknak megfelelő törvényi változásoknak módosítása (SZMSZ, Kollektív szerződés, gazdálkodás racionalizációjának megvalósítása) - Takarékos gazdálkodás (fénymásolás, villany víz, gáz stb.) Egyéb feladat: - A Gazdasági Szervezet megalakulása miatt felszabaduló helyiségek ésszerű felhasználása: egy újabb informatika terem, tankönyv-raktár kialakítása, irattár rendezése

9 2 A tanév oktatási és nevelési programja Óratervek a középiskola nappali tagozatán, és a felnőttoktatási tagozaton (részletesen lásd: Pedagógiai Program) Nappali tagozat Iskolatípus Évfolyam Tanterv típus Azonosító Óratervi kód Gépészeti szakmacsoport, Gépészeti emelt szintű nyelvoktatással, Szakközépiskola szakmacsoportos alapozással M-N-9-12 GÉP-1/ÚJ Ügyviteli szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, K-N-9-12 ÜGYV-1/ÚJ Ügyviteli Szakközépiskola Informatikai Szakközépiskola Közlekedési Szakközépiskola szakmacsoportos alapozással Nyelvi előkészítő osztály, ügyviteli szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Informatikai szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Nyelvi előkészítő osztály informatika szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Közlekedési szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással K-N-9-13 I-N-9-12 I-N-9-13 KZ-N-9-12 ÜGYV-3/ÚJ INF-1/ÚJ szoftver INF-2/Új szoftver KÖZL-1/ÚJ Felnőttoktatási tagozat Iskolatípus Évfolyam Tanterv típus Azonosító Óratervi kód Felnőttoktatás Esti rendszerű, Gimnázium F-G-E-9-12 FELN. GIMN. E általános tantervű képzés Esti Felnőttoktatás Gimnázium Nappali rendszer Nappali rendszerű, általános tantervű képzés F-G-N-9-12 FELN. GIMN. N. 9-12

10 2.2 Az osztályok számozása a nappali tagozaton Iskolatípus Gépészeti Szakközépiskola Ügyviteli Szakközépiskola Informatikai Szakközépiskola Közlekedési Szakközépiskola Tanterv típus Gépészeti szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Ügyviteli szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Nyelvi előkészítő osztály, ügyviteli szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Informatikai szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Nyelvi előkészítő osztály, informatika szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Közlekedési szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Az osztályok számozása 9. A 10. A 11. A 12. A 9. D 10. D 11. D 12. D 9. B 10. B 11. B 12. E 13. E 9. E, 10. E, 11. F, 12. F, 12. G 9. C 10. C 11.C 9. F, 9. G 10. F, 10. G, 11. GH, 12.H 2.3 Az osztályok számozása a felnőttoktatási tagozaton Iskolatípus Tanterv típus Az osztályok számozása 9. L, Felnőttoktatás Esti rendszerű, 10. L, 10. M, Gimnázium általános tantervű képzés 11. L, 11. M, 11. N, Esti 12. L, 12. M, 12. N Felnőttoktatás Gimnázium Nappali rendszer Nappali rendszerű, általános tantervű képzés 10. K, 11. K, 11. S, 11. Z, 11. T 12. K, 12. S, 12. Z

11 3 A tanév helyi rendje A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása a nappali tagozaton (a felnőttoktatás nappali rendszerű osztályainak is) I. félév A hét B hét (2) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) - Őszi szünet ( ) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) - Téli szünet ( ) (4) (5) II. félév (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) (5) (5) (2) Tavaszi szünet ( ) (4) (5) (5) (3) A végzős évfolyamokon a tanév befejezése ( ) (3) (5) (5) (3) (5) (5) A tanév vége Tanítási napok száma I. félév II. félév Összesen évfolyam végzős évfolyam 8,4 ciklus (84 nap) 8,4 ciklus (84 nap) 9,8 ciklus (98 nap) 7,1 ciklus (71 nap) 18,2 ciklus (182 nap) 15,5 ciklus (155 nap)

12 3.2 A 2011/2012. tanév rendje, eseményei a nappali tagozaton Dátum (K) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák 9 00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Munkaközösségi munkatervek leadása. Beiskolázási feladatok (K-P) Munkaközösségi értekezletek, munkatervek véglegesítése Tanulói névsorok egyeztetése a titkársággal. Témazárók ütemezésének leadása. A diákönkormányzat-, Iskolaszék-, Szülői Szervezet munkatervének véglegesítése, jóváhagyása (Sz-P) Javító-, pótló-, osztályozó-, különbözeti írásbeli és szóbeli vizsgák (Cs) 8 00 Pótbeiratkozás (H-Cs) (P- V) Diákönkormányzati tábor Gólyatábor

13 Dátum (H) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák e-naplóval kapcsolatos megbeszélések Fehér Lászlóval Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok (K) 9 00 Tanévzáró, tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet (Sz) (Cs) 8 00 Első tanítási nap A hét szerint (4 óra) 8 30 Tanévnyitó ünnepély 2011/2012 tanévi munkaterv, záró-nyitó értekezlet jegyzőkönyvének, statisztikai adatlapoknak a megküldése a fenntartónak Tanulói adatok egyeztetése. (Osztályfőnök-tanuló között) Naplók, törzslapok, ellenőrző könyvek, diákigazolványok, belépőkártyák felvétele, előkészítése. Tanév rendjének, munkatervének ismertetése. Munka- és tűzvédelmi oktatás. Házirend ismertetése. Az oktatások adminisztrálása. Ellenőrző könyvek kiosztása, kitöltése.

14 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok (H) (Sz) (P) (H) Az október-novemberi érettségi vizsgákra való jelentkezés határnapja. Az érintett tanulóknak az érettségi vizsgadíj befizetésének határnapja Az október-novemberi érettségi vizsgákra vonatkozó összesítő jelentés megküldése Szülői értekezlet a nappali tagozaton Tanári ügyeleti rend elkészítése. Vezetői ügyeleti rend elkészítése. Tanári fogadóórák leadása. Tantárgyfelosztás megküldése a fenntartónak. Javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgák záradékolása a bizonyítványban. Tanmenetek elkészítése és leadása

15 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok A vonzáskörzetben működő általános iskolák cím illetve telefonjegyzékének elkészítése (K) (P) Tanulók jelentkezésének határnapja az OKTV-kre Iskolai reklámanyagok, szóróanyagok tervezetének előkészítése. A 2011/2012. tanév felvételi szóróanyagának elkészítése, az általános iskolák értesítése levél ill. telefon útján. Beiskolázási program előkészítése (P) (H) osztályozó vizsga az előrehozott érettségire jelentkezők részére A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezések összesítése.tanmenetek jóváhagyása. A statisztikai szolgáltatáshoz szükséges adatok leadása. Naplók, törzslapok véglegesítése, előkészületek a statisztikai jelentéshez. A tanórán kívüli foglalkozások indítása, naplók megnyitása.

16 Dátum (Cs) (H- K) (H-P) (P- Cs) (P) (H) (P) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Október-novemberi emelt-, illetve középszintű írásbeli érettségi vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Megemlékezés az aradi vértanúkról Iskolai ünnepély október 23-a tiszteletére Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák A 9. évfolyam bemutató értekezletei Október havának második felében Negyedéves kibővített vezetőségi értekezlet Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Statisztika készítése, (OSA) küldése. Ingyenes tankönyvigény felmérése. Felvételi előkészítő napló megnyitása matematikából, magyarból Beiskolázási feladatok Nyitott hét Tagozatkódok meghatározása és megküldése a Felvételi Központnak és a Fenntartónak. Felvételi előkészítő indítása matematikából, magyarból (ingyenes) (15 alkalom = 15 x 2 óra = 30 óra) (P) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala, a felvételi eljárás rendje (H) (K) Pihenőnap Tanítási szünet Halottak napja

17 Dátum (Sz-Szo) (H) (P) (Sz-H) (Cs-Sz) (Szo) (K) (P) (Sz) (P) (V) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Őszi szünet Őszi szünet utáni első tanítási nap "A" hét szerint Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Országos gyorsíró, gépíró, és szövegszerkesztő verseny A szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Október-novemberi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Október-novemberi középszintű szóbeli érettségi vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Megemlékezés Katona József születésének évfordulójáról Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Nevelési értekezlet Szaktanári fogadóórák Szalagavató Bál Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése a Hivatalnak Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) Beiskolázási feladatok

18 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok (Sz) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap A hét keddi órarend szerint Karácsonyi ünnepségek (Cs-H) (K) Téli szünet A téli szünet utáni első tanítási nap A hét szerint (Sz-P) Különbözeti-, osztályozóvizsgák Osztályozó-, és különbözeti vizsgák jegyzőkönyvének elkészítése, leadása (P) (Sz) (Cs) A 12. évfolyamok bemutató értekezletei és osztályozóértekezletei; Félévi osztályzatok lezárása Osztályozóértekezletek Tankönyvrendelés előkészítése a 2012/2013. tanévre. Nyomtatványrendelés előkészítése a 2012/2013. tanévre (P) Az első félév utolsó tanítási napja Tanulmányi statisztikák, osztályozóértekezletek jegyzőkönyvének elkészítése, leadása.

19 Dátum (H) (H- Cs) (P) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek A II. félév első tanítási napja A hét szerint Félévi értesítők kiosztása Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, A magyar kultúra napja (jan. 22. ) megemlékezés Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Félévzáró munkaközösségi értekezletek Beszámolók leadása Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A félévi értékelések leadása (munkaközösségek, diákönkormányzat, Iskolaszék) A félévi értesítők megírása az ellenőrző könyvbe, kiosztása Beiskolázási feladatok (H) Szülői értekezlet a évfolyamokon (Cs) (P) (P) Félévi nevelőtestületi értekezlet A félévi nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvének megküldése a fenntartónak. Pedagógus továbbképzési igények leadása (Sz) A május-júniusi érettségi vizsgákra, felsőfokú továbbtanulásra való jelentkezés határnapja A évfolyamokon előrehozott középszintű érettségire történő jelentkezés A 12. évfolyamon emelt-, középszintű érettségire történő jelentkezés (P) Az általános iskolák továbbítják a jelentkezési lapokat a középiskoláknak

20 Dátum (K) (P) (H) 02. hó vége (Cs) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Országos Gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő bajnokság Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések A május-júniusi érettségi vizsgákra vonatkozó összesítő jelentés megküldése Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Diákközgyűlés Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (osztály szintű) Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A 2012/2013. tanév előkészítése, osztályfőnökök kijelölése, a tantárgyfelosztás előkészítése. Érettségi vizsgák időpontjának ütemezése. Vizsgabizottságok kijelölése. Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) Beiskolázási feladatok Felvételi eljárás a nyolcadik osztályosoknak (Cs) Felvételi eljárás nyolcadik osztályosoknak (K) (Sz) (Cs) (Szo) Nemzeti Ünnep Tanítás nélküli munkanap (1) (pihenőnap ) Iskolai szintű megemlékezés március 15- e tiszteletére Az igazgató nyílvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket

21 Dátum (Sz- H) (P) (P) (K) (Sz) (Cs-H) (K) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Tanítás nélküli munkanap (2) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Tavaszi szünet A tavaszi szünet utáni első tanítási nap A hét kedd órarend Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, KATONA-NAP Az iskola fennállásának 60. évfordulója Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban. A Felvételi Központ megküldi elektronikusan az iskolába jelentkezettek névsorát. A végleges felvételi jegyzék elkészítése. Az igazgató megküldi a végleges felvételi jegyzéket a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

22 Dátum (K-Cs) (Cs) (H-Sz) (H) (Cs) (P) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályzatok lezárása a végzős évfolyamokon Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Próbaérettségi a 12. évfolyamon magyar nyelv és irodalomból (szóbeli), matematikából (írásbeli) Kisérettségi vizsga a 11. évfolyamon történelemből (szóbeli), idegen nyelvből (szóbeli) Különbözeti-, osztályozó vizsgák a végzős osztályokban Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (04.16) (osztály szintű) Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Nevelési értekezlet Szaktanári fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A 2012/2013. tanév munkatervére, tantárgyfelosztására a vélemények leadása. Az írásbeli vizsgák ügyeletének elkészítése a végzős évfolyamokon. Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) Beiskolázási feladatok A Felvételi Központ megküldi a végleges felvételi jegyzéket. A felvételt nyert illetve elutasított tanulók (jelentkezők, általános iskolák) értesítése.

23 Dátum (K) (Sz) (Cs) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Munka ünnepe A végzős évfolyamok utolsó tanítási napja (P) 9-11 évfolyamon tanítás Tanítás nélküli munkanap (3) (Szo) (pihenőnap ) (H-K) (Sz-P) (P- P) (P) (K) Érettségi szünet Tanítás nélküli munkanap (4-5) Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Emelt illetve középszintű írásbeli érettségi vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Végzősök búcsúzása Ballagási ünnepély Közösségi programok A 9. évfolyamon a a II. idegen nyelvre történő jelentkezés Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Osztályozóértekezletek a végzős évfolyamokon A 10. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyra történő jelentkezés A 10. évfolyamon középszintű érettségire felkészítő a kötelezően választható többletórákat igénylő tantárgyra történő jelentkezés A 11. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyra történő jelentkezés Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A végzős évfolyamokon osztályozóértekezletek, jegyzőkönyvek, statisztikák leadása Beiskolázási feladatok Rendkívüli felvételi eljárás. Döntés a rendkívüli felvételi eljárás eredményéről.

24 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek (P) Munka ünnepe (H) (Sz) 05. hó vége (P) (H-Sz) (Cs-P) Pünkösd hétfő Országos tanulói gyorsíró, gépíró- és szövegszerkesztő verseny Tanítás nélküli munkanap (6) Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Alapkészségek mérése a 10. évfolyamon matematikából és szövegértésből Különbözeti-, és osztályozó vizsgák az alsós évfolyamokon Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Pedagógusnap Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A különbözeti-, és osztályozóvizsgák jegyzőkönyvének elkészítése és leadása az alsós évfolyamokon. A 10. évfolyamon a szakközépiskolákban a II. idegen nyelvre jelentkezések összesítése. A évfolyamokon az emelt szintű érettségi felkészítésre jelentkezettek összesítése Beiskolázási feladatok A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

25 Dátum (Cs-Sz) (Sz) (Cs) (P) (H-P) (Cs) (H) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek A jegyek lezárása A tanév utolsó tanítási napja Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Osztályozóértekezletek Tanévzáró munkaközösségi értekezletek tól Bizonyítványosztás "0" -os szülői értekezlet Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) Osztályozó értekezletek, jegyzőkönyvek, statisztikák leadása Beiskolázási feladatok 0 -os szülői értekezlet

26 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok Bizonyítványok leadása. Jelentkezés az augusztusi javító-pótló vizsgákra. Beiratkozás, Gólyatábori befizetés (Sz) Jelentések, tanügyi dokumentumok elkészítése, leadása, továbbítása az érettségi vizsgákról. A javító-pótló vizsgákra történő jelentkezések összesítése, a javítóvizsgák előkészítése. A nyári ügyelet megszervezése. Munkaközösségi jelentések leadása, a 2011/2012. tanév értékelése. Tantárgyfelosztási javaslatok véglegesítése. Naplók, törzslapok leadása (H) (K) (K) (Sz) Nyári szabadság kezdete 9 00 Év végi alkalmazotti értekezlet 9 00 Alakuló vezetőségi értekezlet 9 00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet

27 Dátum (Sz-P) (Cs-H) (K-Cs) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Javító-pótló-, osztályozó vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Diákönkormányzati tábor Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Munkaközösségi értekezletek, éves munkaközösségi munkatervek leadása Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok (P-V) (K) (Sz) (H) 8 00 Első tanítási nap Gólyatábor 9 00 Nevelőtestületi tanévzáró, tanévnyitó értekezlet Pótbeiratkozás Budapest, augusztus 31. Jóváhagyta: Dr. Solymosiné Vatai Emília igazgató

28 3.3 Jeles napok, események (K) Béke nemzetközi napja (szept. 3. keddje) (Szo) Zenei világnap (Sz) Pedagógusok világnapja (Cs) Aradi vértanúk emléknapja (Sz) Európai kultúra napja (H) Iskolai könyvtárak napja (okt. 4. hétfője) (H) A reformáció emléknapja (Cs) Budapest ünnepnapja (Cs) Füstmentes nap (nov. 3. csütörtökje) (K) Mikulás (V) Magyar kultúra napja - a Himnusz születésnapja (K) Bálint-nap (Cs) Nemzetközi nőnap (H) A cigányság világnapja (Cs) A víz világnapja (K) Színházi világnap (H) Nemzetközi gyermekkönyvnap (Szo) Egészségügyi világnap (V) A Föld napja (P) Holocaust emléknapja (V) Anyák napja, Nevetés világnapja (máj. első vasárnapja) (V) Madarak és fák napja (máj. 3. vasárnapja) (Sz) A kihívás napja (máj. utolsó szerdája) (V) Gyermeknap (máj. utolsó vasárnapja) (V) Pedagógusnap (jún. első vasárnapja)

29 3.4 A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása a nappali rendszerű felnőttoktatási tagozaton I. félév A hét B hét (2) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) - Őszi szünet ( ) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) - Téli szünet ( ) (4) (5) II. félév (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) (5) (5) (2) Tavaszi szünet ( ) (4) (5) (5) (3) A végzős évfolyamokon a tanév befejezése ( ) (3) (5) (5) (3) (5) (5) A tanév vége Tanítási napok száma I. félév II. félév Összesen évfolyam végzős évfolyam 8,4 ciklus (84 nap) 8,4 ciklus (84 nap) 9,8 ciklus (98 nap) 7,1 ciklus (71 nap) 18,2 ciklus (182 nap) 15,5 ciklus (155 nap)

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta NÉV 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 10. A 10. B 10. C 10. D 10. E 10. F 10. G 11. A 11. B 11. C 11. D 11. E 11. FG 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. GH 13. E 11emelt nyek nyek 9. évfolyam nyek nyek 10. évfolyam

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2010/2011. tanév MUNKATERVE

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2010/2011. tanév MUNKATERVE - 0 - KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanév MUNKATERVE - 1 -. A műveltség nem statikus állapot, amibe egyszer belekerül az ember, és élete végéig abban leledzik.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. 2012/2013. tanév MUNKATERVE

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. 2012/2013. tanév MUNKATERVE - 0 -. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 2012/2013. tanév MUNKATERVE - 1 -. A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 2009/2010. tanév MUNKATERVE - 1 -. Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. 2014/2015. tanév MUNKATERVE

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. 2014/2015. tanév MUNKATERVE KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 2014/2015. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés

ESEMÉNYNAPTÁR. A 9. osztályosok tudásszintjének felmérése az első tanórán angol és német nyelvből egységes feladatlappal SZMK ülés ESEMÉNYNAPTÁR Augusztus 27. Alakuló értekezlet Az órarend és tantárgyfelosztás véglegesítése 27. Gólyatábor 27-28. Munkaközösségi megbeszélések 28-29. Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák 29. Munkaközösségi

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 augusztus 18. 8:00 Alakuló értekezlet augusztus 21-25. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 28. 9:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 01. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 magyar MK 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. 2013/2014. tanév MUNKATERVE

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. 2013/2014. tanév MUNKATERVE KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 2013/2014. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák

Részletesebben

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir.

csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról 7 7 péntek - Salgóbánya - iskolai kirándulás 8 8 szombat - Salgóbánya - iskolai kir. szeptember csütörtök - 8 óra: tanévnyitó ünnepség első 1 1 szombat tanítási nap 4 ofi óra, tűzvédelmi oktatás 2 2 vasárnap október 3 szombat 3 4 vasárnap 4 5 5 6 6 csütörtök - megemlékezés az aradi vértanúkról

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye Munkarend 2014/2015. tanév Tényleges tanítási napok száma: 180 nap Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 nap (nappalin) 2014.

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tanítási nap száma 22. Hétfő PIOK alakuló értekezlet 23. Kedd jelentkezés vizsgákra Esemény 24. Szerda

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Budapest Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve a 2016/2017. tanévre

Budapest Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve a 2016/2017. tanévre Budapest Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve a 2016/201 tanévre 20 Szeptember 1 2 Munkaközösségi munkatervek leadása 3 Évnyitó értekezlet Első tanítási

Részletesebben

2015/2016. tanévi ütemterv

2015/2016. tanévi ütemterv 2015/2016. tanévi ütemterv Tanítási napok száma hét 1. 2015. aug.. 24. hétfő Alakuló értekezlet 10 óra 2. 2015. aug.. 25. Írásbeli javítóvizsgák 8 óra, Tankönyvárusítás 3. 2015. aug.. 26. szerda Szóbeli

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben