AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2 I ÖSSZEFOGLALÁS Az Iparfejlesztési Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján én kérte közhasznú szervezetté történő minősítését, és a Fővárosi Bíróság októberében érkezett 12.PK /17. számú végzése szerint január hó 1. napjától közhasznú szervezetként működik október 7-én a Kuratórium H3/72. sz. határozatában felkérte az Alapítókat az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány (IMFA) eredeti céljaival megegyező célú Közalapítvány létesítése érdekében a szükséges tevékenységek elvégzésére és az Alapítvány teljes vagyonát felajánlotta ezen, a Kormány által a Polgári Törvénykönyv 74G (3). bekezdése szerint létrehozandó Közalapítvány javára. A Kormány 1062/2004. (VI. 14.) Kormányhatározatában elfogadta az IMFA felajánlott vagyonát és felhatalmazta a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy a Kormány nevében intézkedjen a közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételéről, és azt követően a Közalapítvány alapító okiratának a Magyar Közlönyben történő közzétételéről. (Megjelent: VI. 14-én a Magyar Közlöny 82. számában.) A Fővárosi Bíróság április 4-étől jogerős, 16.Pk /1990/19. sz. végzésével az Iparfejlesztési Közalapítványt bejegyezte. Az Iparfejlesztési Közalapítvány (továbbiakban: IFKA) a kettős könyvvezetésre alapozott évi közhasznúsági jelentését a hatályos jogszabályokban előírt szerkezetben és tartalommal, a számviteli politikájában rögzített elvekkel összhangban készítette el. A nyilvánosságra hozandó évi közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének szöveges elemzését és a könyvvizsgálói jelentést nem tartalmazza. A mérlegtételek szöveges elemzésének elkészítése az IFKA tekintetében nem jogszabályi előírás, és a könyvvizsgálói jelentést szintén nem kell közreadni. A könyvvizsgáló a közhasznúsági jelentést - a főkönyv, a bizonylatok, a hivatalos szerződések és levelezések alapján - felülvizsgálta, hitelesítő záradékkal ellátta. 2

3 I. 1 MÉRLEGADATOK A tárgyévi és a tárgyévet megelőző évi mérleg egymással összehasonlítható, az előző évi beszámoló mérleg az ez évi mérleg adatokkal megegyező adattartalommal bír, tehát az összehasonlíthatóság adott. Eszközök A befektetett eszközök nettó értéke az évihez képest E Ft-ról E Ft-ra csökkent. A csökkenés mértéke 15 %. A forgóeszközök mérleg szerinti értéke E Ft, a bázishoz képest ( E Ft), 15 százalékkal nőtt az értéke. Az aktív időbeli elhatárolások értéke E Ft. Tartalmazza a 2007-ben kifizetett, évet érintő költségeket (334 E Ft), 2008-ban számlázott évet érintő árbevételeket (831 E Ft), és az állampapírok, bankbetétek évet érintő, de csak 2008-ban elszámolt kamatait, hozamait ( E Ft). Az IFKA összes eszközeinek (vagyonának) mérleg szerinti értéke, azaz a mérleg főösszege december 31-én: E Ft. Források A saját tőke E Ft-ról E Ft-ra csökkent évhez képest. Az adósok minősítése alapján céltartalékot nem kellett képezni. Az IFKA idegen forrását csak a rövid lejáratú kötelezettségek alkotják, mivel hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A passzív időbeli elhatárolások értéke E Ft. A mérleg elemzése során képzett mutatószámokból megállapítható, hogy - a befektetett eszközök a saját tőkéből finanszírozhatók, - a Közalapítvány képes a változásokra rugalmasan reagálni, mert kellő arányban rendelkezik rövidtávra befektetett és mobil pénzeszközökkel, - a likviditás biztosított. I. 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS Az összes közhasznú tevékenység bevétele: Az összes közhasznú tevékenység költsége: A közhasznú tevékenység eredménye: A vállalkozási tevékenység eredménye: E Ft E Ft E Ft E Ft. 3

4 II. AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA II. 1. Iparfejlesztési Közalapítvány 1063 Budapest Munkácsy Mihály utca 16. Sorszám Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a 219/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. számú melléklete szerint Statisztikai számjel: ÉV A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalék 21. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, április. Dr. Horvai György az Iparfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 4

5 II. 2. Iparfejlesztési Közalapítvány 1063 Budapest Munkácsy Mihály utca 16. Sorszám Közhasznú eredménykimutatás A 219/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet 10. számú melléklete szerint Statisztikai számjel: A tétel megnevezése ÉV Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( sorok) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3. a. alapítótól 4. b. központi költségvetéstől 5. c. helyi önkormányzattól 6. d. egyéb, ebből 1 % 5 E Ft Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

6 Tájékoztató adatok (EFt-ban) Megnevezés Összeg A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások* ebből: A Korm.rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Keltezés: Budapest, április. *A számviteli törvény előírásai szerint könyvelt érték. Dr. Horvai György az Iparfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának elnöke II. 3 A mérlegtételek tartalma A kettős könyvvitelt vezető alapítványok, közalapítványok közhasznú beszámoló mérlegének c oszlopa az IFKA eszközeit és annak forrásait mutatja be az december 31-i, az e oszlopa pedig a december 31-i állapot szerint. A d oszlopban az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt, az előző lezárt év(ek)re vonatkozó jelentősebb összegű hibá(ka)t kell közölni. Az évi mérlegben önellenőrzéssel feltárt jelentős hiba nem volt, ezért a d oszlopban adat nem szerepel. II. 4 Az eredménykimutatás tételeinek tartalma Az eredménykimutatásban az egyszerűsített éves beszámoló mérleg szerinti eredményének levezetését mutatjuk be a 219/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerint. A mérleg szerinti eredmény a közhasznú tevékenység éves bevételeinek és ráfordításainak különbsége, valamint a vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak különbsége, mivel az IFKA ez évben vállalkozási tevékenységet is végzett. 6

7 II. 5. A mérleg elemzése A mérleg adataiból képzett mutatószámok segítségével az IFKA vagyoni, pénzügyi helyzetét, a változások tendenciáit kívánjuk jellemezni. A vagyoni helyzet elemzése a./ Befektetett eszközök (A) = Tartósan befektetett eszközök aránya Eszközök összesen (A+B+C) A mutatószám a Közalapítvány tőkeigényességét fejezi ki, hiszen a tartós befektetések lekötik a tőkét, lassan térülnek meg. Mutatószám értéke 2006-ban 2007-ben = 0,53 = ,45 A tartósan befektetett eszközök aránya az összes eszközből a bázishoz képest alig változott. b./ Forgóeszközök (B) = Forgóeszközök aránya Eszközök összesen (A+B+C) Arról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövidtávra befektetett eszközök értéke. Minél nagyobb ez a viszonyszám, annál rugalmasabban tud a Közalapítvány a változásokra reagálni. Mutatószám értéke 2006-ban 2007-ben = 0,44 = 0, Az arányszám a bázishoz képest 0,7 százalékkal nőtt. A rövidtávra befektetett pénzügyi eszközök állománya nőtt a bázis évhez viszonyítva, az IFKA több százmilliós eszközállományt tudna mozgósítani, ha erre szükség lenne. c./ Saját tőke (D) = Befektetett eszközök fedezettsége Befektetett eszközök (A) Azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Kedvező, ha a mutató értéke 1-nél nagyobb. Mutatószám értéke 2006-ban 2007-ben = 1,85 = 2,

8 Megállapítható, hogy a bázis évhez képest a mutató értéke alig változott. d./ Saját tőke (D) = Saját tőke aránya Összes forrás (D+E+H+G) A mutatószám a saját tőke arányát mutatja az összes forrás között. A mutató értelmezhető úgy is, hogy a Közalapítvány eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Mutatószám értéke 2006-ban 2007-ben = 0,97 = 0, A mutató nagyon jó, mert általános szabály az, hogy a saját tőke legalább annyi legyen, mint az idegen tőke, azaz a kötelezettségek. Az IFKA összes forrásának 97 százaléka saját forrás. A mutatószám a bázis évhez képest semmit sem változott. A pénzügyi - likviditási helyzet elemzése a./ Forgóeszközök Követelések (B-B II.) = Rövid távú likviditás II. Rövid lejáratú kötelezettségek ( FII.) A forgóeszközök követelések nélküli arányát mutatja a rövid távú kötelezettségekhez A követelések ugyanis tartalmazhatnak a rövid lejáratú kötelezettségek közvetlen fedezeteként szóba nem jöhető összeget. Mutatószám értéke 2006-ban 2007-ben = 17,98 = ,31 A mutatószám változása kifejezi, hogy az IFKA likviditása még mindig jó, hiszen a forgóeszközök bőséges fedezetet nyújtanak a kötelezettségek teljesítéséhez. b./ Likvid pénzeszközök (B IV.) Rövid lejáratú kötelezettségek (F II.) = Gyorsráta mutató A teljesen mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid távú kötelezettségekhez viszonyítva. Mutatószám értéke 2006-ban 2007-ben = 1,52 = 2, A mutató változatlanul jó (elfogadható érték: 1,5-1,6-tól). 8

9 II. 6. Az eredménykimutatás elemzése Az IFKA non-profit jellegéből adódóan ésszerűtlen gazdaságossági elemzéseket készíteni az eredménykimutatásból. A tevékenységek tételes (a kuratórium által jóváhagyott elvek alapján készített) elszámolását a szervezeti egységek pénzügyi beszámolói tartalmazzák. Ezért itt csak a bevételek és költségek összetételét vizsgáljuk. Sorsz: 1000 Ft-ban 2006 Megoszlás %-a 2007 Megnevezés Megoszlás %-a 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás az államháztartás más alrendszerétől , ,47 2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel , ,99 3. Egyéb bevételek , ,46 4. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3) , ,92 5. Vállalkozási tevékenység bevétele ,08 6. Összes bevétel (4+5) , ,00 7. Anyagjellegű ráfordítások , ,26 8. Személyi jellegű ráfordítások , ,36 9. Értékcsökkenési leírás , , Egyéb ráfordítások , , Pénzügyi műveletek ráfordításai , , Rendkívüli ráfordítások 13. Közhasznú tevékenység költségei ( ) , , Vállalkozási tevékenység költségei Összes tevékenység költségei (13+14) , , Adózás előtti eredmény (5-14) Adófizetési kötelezettség 18. Tárgyévi vállalkozási eredmény (16-17) Tárgyévi közhasznú eredmény (4-13)

10 III. BESZÁMOLÓ A ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL az évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről 19. (3) bekezdés g.) pontja szerint 1. Összefoglaló Az Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) jogelődje az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány (IMFA), melyet az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és az Ipari Fejlesztési Bank Rt. hozott létre. A Fővárosi Bíróság 637. sorszám alatt vette nyilvántartásba október 17-én. Az IFKA 1998-tól közhasznú szervezetként működik. A 73. Kuratóriumi ülésen, októberében a évi XXIV. Törvény előírása alapján úgy határozott a kuratórium, hogy az Alapítvány vagyonát azonos célú Közalapítvány létesítése érdekében a Kormány részére felajánlja ben jelentős változás a szervezet 15 éves működésének történetében, hogy a közalapítvánnyá történő átalakulási folyamat befejeződött, a Fővárosi Bíróság április 4-én jogerőre emelkedett végzésével az Ipar Műszaki Fejlesztési Alapítvány átalakult Iparfejlesztési Közalapítvánnyá, így azóta folyamatosan közalapítványként végzi tevékenységét. Az Iparfejlesztési Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: tudományos tevékenység, kutatás támogatása, oktatás, ismeretterjesztés, környezetvédelem támogatása, euroatlanti integráció elősegítése. Az IFKA három szervezeti egységből áll: Titkárság, melynek keretein belül működik az EUPROM képzési központ. Logisztikai Fejlesztési Központ (IFKA LFK), Minőségfejlesztési Központ (IFKA MIK). Az IFKA 2007-ben már csak a többéves szerződéses kötelezettségei szerinti, a tárgy évben esedékes támogatási összegeket utalta át a pályázóknak. A gondos és sikeres befektetési politikával 2007-ben is a kötvényalapokhoz képest jelentősen nagyobb hozamot értünk el, mely az alapítványi célkitűzések megvalósítására fordítható. Honlapjainkat megújítottuk és rendszeresen karbantartjuk. Címeink: A 2007-es esztendő a Közalapítványnak nehéz, de mégis sikeres éve volt. Az év fontosabb eseménye a vezetőváltás előkészítése volt. A Kuratórium év közepén elfogadta dr. Kemény Tamás év végére időzített felmondási szándékát, korára és egészségi állapotára hivatkozva. Az állást nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján dr. Bárdos Krisztina nyerte el. Az utolsó negyedévben már Bárdos Krisztina és Kemény Tamás szorosan együttműködött a K6/9 Kuratóriumi határozat alapján, mely szerint a évi gazdasági és szakmai beszámoló elkészítését Kemény Tamás és Bárdos Krisztina együtt végezzék el, úgy, hogy ezért a felelősséget Kemény Tamás viseli. 10

11 Folytatódtak a K+F+I munkák, az LFK számos új ipari K+F munkáit magas szinten teljesítette, mely révén komoly referenciákat szerzett. A Közalapítvány életében jelentős változást hozott, hogy a MIK néhány munkatársából megalakult, gazdaságilag különvált Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület (SZKKE), mint az EFQM magyar tagegyesülete. Az EFQM magyar tagsági joga így átkerült a Közalapítványunktól az SZKKE-hez és ezzel együtt a Nemzeti Minőségi Díj szervezésének lehetősége is. Sugár Karolina, aki az NMD legjobb ismerője, szeptember 21-ével közös megegyezéssel átlépett az SZKKE-be és a MIK vezetését Sződi Sándor vette át. Megállapíthatjuk, hogy ez a vezetőváltás zökkenőmentes volt, az új vezetőt partnereink és a kollégák elfogadták. Az EUPROM csoport az előző évi jelentős túlteljesítés után a hallgatók VÁTI támogatásának visszavonása miatt csak létszámhiányos tanfolyamokat tudott indítani. A VÁTI támogatást 2007-ben nem újították meg, több szerződést a minisztérium jelentős késedelemmel kötött meg és lényegében a más célcsoportnak tartott programnak köszönhető a bevételi terv megközelítése. 2. Közhasznú tevékenységeink Előző években kialakított támogatási elvek szerint folytattuk közhasznú támogatási tevékenységünket. A szervezeti egységek az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint fő projektekre bontva végzik szakmai munkájukat. Fő projektek: Tudományos rendezvények szervezésének támogatása Tudományos rendezvények támogatására E Ft-ot fordítottunk, melyből E Ft-tal az Ifjúsági Innovációs Verseny szervezését támogattuk, E Ft támogatásban részesült a Gábor Dénes Díj, illetve a Kutató Diákok mozgalma. Ösztöndíjak adása PhD képzésben résztvevők számára Többéves szerződésünk utolsó évében a PhD képzésben résztvevők számára E Ft ösztöndíjat utaltunk át. A logisztika és a minőségügy kultúrájának terjesztése az iparban A logisztika az a vállalati működési terület, amelyben ehhez jelenleg talán a legnagyobb tartalékok rejlenek, kiemelten fontos tehát ennek a területnek a hatékony menedzselése. Tevékenységeink alapját a makro-és mikrokörnyezeti, a logisztikát érintő folyamatok képezik. Célunk a legújabb minőségirányítási és szervezetfejlesztési eszközök, módszerek elterjesztése, valamint a felhalmozott tudás és ismeretanyag segítségével a leghatékonyabb módon hozzájárulni a hazai szervezetek üzleti kiválóságához. 11

12 K+F+I tevékenység Egyre bővülő portfolióval rendelkezünk K+F munka és innováció terén. Ipari, alkalmazott kutatás, pre-kompetitív fejlesztés témákban működtünk közre Oktatás Oktatási rendszerünk fontos eleme tevékenységeink körének ben megújítottuk intézmény akkreditációnkat, több programot akkreditáltattunk. Új oktatási formákat valósítottunk meg, úgymint: levelező oktatás és konzultáció, valamint kihelyezett tanfolyamok. A logisztikai szakmai életben vizsgaelnöki, illetve vizsgabizottsági minőségben jelentős részt vállaltunk. Az önértékelés további népszerűsítése érdekében 1 és 2 napos tréningeket szerveztünk a regionális minőség díjak nyertesei, a IIASA-Shiba Díj nyertesei és a C2E elismerésben részesültek számára. Közszolgáltató vállalkozásoknál tartottunk kétszer 3 napos tréninget 20 fő részére, mely olyan sikeres volt, hogy szeptemberben megismételtük a programot. A vállalkozások egyike pályázott a Nyugat-Magyarországi Regionális Minőségi Díjra és meg is nyerte azt augusztus én a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában kihelyezett tréninget tartottunk a Regionális Díjra pályázóknak. A tréningen 18 fő vett részt. Egy főiskola vezetésének az intézményi akkreditációra való felkészítés segítéseként kétnapos minőségügyi tréninget szerveztünk ben négy 80 órás pályázatíró képzést bonyolítottunk le, illetve sor került egy 16 órás angol nyelvű tanfolyamra a svájci KABA Institute hallgatóinak. Pályázatok Pályázataink beadásának fontos célja a logisztikai kutatási eredmények harmonizálása a vállalati gyakorlattal, a továbbiakban pedig saját kutatói, szakértői tapasztalataink kiterjesztése a vállalati szférára. A logisztikai ügyintéző tanfolyamra (ROP) az Európai Unió Szociális Alapjából nyert támogatásunk 2007-ben is érvényes. EUPROM Képzési Központ elnyert pályázatainak bemutatása: ROP A Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP ) forrásai 2006 decemberében kimerültek, de a év elején indult két csoportban még több, a VÁTI Kht. támogatásában részesülő hallgató vett részt. HEFOP-2.2. ÉLETERŐ projektek áprilisában az első nyertes HEFOP pályázatunk utolsó két képzése is lezárult. Az eredeti támogatási szerződés alapján augusztus 31-ével kellett volna lezárnunk a projektet, de a közreműködő szervezetek ügyintézésének köszönhetően erre nem volt mód, így a projekt zárása elhúzódott november 30-áig. A fennmaradt támogatási keretből novemberben egy sikeres konferenciát is megszerveztünk partnerünkkel, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettel, ahol kb. 60 résztvevő jelenlétében értékeltük a projektet és a legfrissebb információkkal láttuk el a hallgatóságot. A szükséges szerződésmódosítás aláírása február elején várható, ami után a Záró Jelentés elkészül. 12

13 2007. január 2-án indítottuk el ÉLETERŐ 2-es projektünket, melyben az ÉLETERŐ 1-eshez hasonlóan a gyermekvédelem területén dolgozó szakembereket képezünk, annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi hallgatók olyan menedzsment típusú tudást adjanak át amivel a gondozásukra bízott fiatalok akár az iparban elhelyezkedhetnek. Ez esetben a Dél-dunántúli és az Észak-alföldi régióból érkeztek a hallgatók. A projekt során két külön tananyag került kifejlesztésre, 4 tanfolyamot bonyolítunk le többnyire EU-s ismeretek, pályázatírás és projektmenedzsment témákban ben 3 tanfolyam sikeresen befejeződött, az utolsó januárban indul. Akkreditáció 2007-ben az IFKA intézményi akkreditációja lejárt. Az új akkreditációs követelményeknek való felkészülés és a követelményeknek való megfelelés helyszíni ellenőrzése megtörtént. Pozitív döntés született, novemberéig érvényes intézményi akkreditációval rendelkezünk. A szervezeti egységek közösen összeállították a képzési tervet, a minőségbiztosítási célok megvalósítása érdekében kérdőíves elégedettség felmérést végeztünk saját dolgozóink körében. Saját szervezetünk akkreditálása során szerzett tapasztalataink felhasználásával vállalkozások részére állítottunk össze intézményi és program akkreditációt. E tevékenységet vállalkozási tevékenységünk keretében végeztük. Konferenciák, nemzetközi együttműködés június 26-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendeztük meg Győztes és Benchmarking konferenciánkat. Rendezvényünket honlapokon (MIK, IFKA, GKM, MMT stb.), eken ( db) keresztül és különböző konferenciákon népszerűsítettük. A résztvevők köre: és évi NMD győztesek, Európai Kiválóság Díj nyertes - és döntős vállalkozások december 6-án a Mikulás is benchmarkingol címmel szerveztünk országos konferenciánkat, melynek mintegy 100 résztvevője volt. A SzKKE az Elkötelezettség a Kiválóságért és az Elismerés a Kiválóságért felkészítő munkájába az IFKA MIK-et tanácsadóként bevonta. Az IFKA MIK felkészítéssel és tanácsadással segíti majd a Nemzeti Minőségi Díjra és a regionális minőségi díjra pályázók felkészülését. A több éve fennálló együttműködést szorosabbá fűzve Közalapítványunk augusztus 1- jétől elvállalta a KABA Institute magyarországi képviseletét. Ez első lépcsőben a KABA Institute szervezésében Magyarországon tartózkodó (jelenleg 9 fő) személyek ügyintézését jelenti, akik gyakornokként dolgoznak az országban különböző cégeknél, szervezeteknél (korábban az IFKA-nál is). Emellett tervezzük, hogy a KABA Institute-tal közösen pályázatot nyújtunk be a elején kiírandó Svájci Alap pályázati felhívására. Az európai integráció elősegítése Az EUPROM projekt keretében az előző években megalapozott tevékenységek és beadott pályázatok eredményeként EUPROM tanfolyamokat szerveztünk, e feladatok ellátása beépül oktatási, pályázati, kapcsolatépítési tevékenységeik körébe. 13

14 Befektetés, finanszírozás Az IFKA évi befektetési politikáját a Kuratórium idevonatkozó döntései, valamint az állampapírpiac tényleges és várható változásai határozták meg. Befektetési politikánkban a Kuratórium határozatainak teljesítése, a likviditás biztosítása, a évi új befektetések hozamkockázatának mérséklése, a nullszaldós költségvetési terv megvalósításának elősegítése céljából a hozamterv lehetőség szerinti túlteljesítése kapott prioritást. A befektetési politikára vonatkozó általános kuratóriumi rendelkezésekkel összhangban az IFKA befektetett pénzeszközei állampapírokban testesülnek meg. A bankbetétben lekötött pénzvagyon az engedélyezett összegnek megfelelően 10 millió forint, az állampapír portfolióban a lejárat szerinti megoszlási arányok a jóváhagyott célsávokba esnek, a tervezett és tényleges ráták pontosan megegyeznek egymással (5 év feletti lejáratok: 19%, 1-5 év közötti futamidejű papírok: 27%, rövid lejáratú állomány: 54%). Az állampapírok hetenkénti lejárati ütemezése lehetővé tette a likviditás folyamatos biztosítását. Az állampapír-befektetések átlagos tőkeállományra vetített százalékos nettó hozama az inflációs rátával pontosan megegyezően 8,0 százalék, reálhozam-tartalma 0,05 százalék lett. Az előirányzott tőkearányos hozam 7,5 százalék, a reálhozam, minimum 6, maximum 7,6 százalékos inflációt feltételezve, -0,1 +1,4 százalék volt. Pozitív reálhozamot akkor sem lehetett volna elérni, ha a portfoliót kizárólag rövidlejáratú diszkont kincstárjegyek alkotják. Összességében megállapítható, hogy a évi befektetési terv a Kuratórium határozatainak megfelelően teljesült. 3. Következtetés, jövőkép A 2007-es esztendő a Közalapítványnak nehéz, de mégis sikeres éve volt. A Közalapítvány fontos, közéleti szerepét megtartotta, közhasznú tevékenységei sokasodtak. A munkatervét teljesítette, számos tanfolyamával szolgálta az ismeretterjesztést az euroatlanti integráció, a környezetvédelem, a logisztika és a minőségügy területein. A következő években belső szervezetfejlesztést tervezünk a körülmények színvonalasabb biztosítása érdekében, amely segíti nemcsak a közalapítvány, hanem a velünk együttműködő partnerek színvonalas munkájának továbbfejlesztését. A jövő számos lehetőséget kínál az innováció, a K+F tevékenységek bővítésére, azoknak az ipar fejlesztése érdekében történő felhasználására. Szem előtt tartjuk az Eu-s tagságunkból adódó lehetőségeket, különös tekintettel az FP 7-es keretprogramra. 14

15 IV. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Az évi törvény a közhasznú szervezetekről 19. (3) bekezdés d) pontja Megnevezés Előző év Tárgyév Változás E Ft Változás % A. Pénzbeli juttatás I. Tudományos tevékenység, kutatás támogatása ,00 II. Oktatás, ismeretterjesztés támogatása ,83 III. Környezetvédelem támogatása IV. Minőségfejlesztés V. Logisztika kultúrájának terjesztése VI.Európai integráció elősegítése - oktatás, pályázatok Összesen: ,39 B. Természetbeni juttatás I. Környezetvédelem támogatása (KÖVET 90nm) 0 Összesen: JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ,39 V. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Az évi törvény a közhasznú szervezetekről 19. (3) bekezdés e) pontja Sorszám Támogató megnevezése* 1. Költségvetési támogatás 2. Központi költségvetési szerv 3. Elkülönített állami pénzalap 4. Helyi önkormányzat és szervei 5. Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 6. Települési önkormányzat társulása 7. Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei A támogatott cél Oktatás, minőségügyi konferencia, eszközbesz. A támogatás A támogatás Változás előző évi előző évben tárgyévi tárgyévben felhasznált felhasznált összege összege összege összege összege %-ban (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft) ADOMÁNYOK ÖSSZESEN ( sor) *1997. évi CLVI. Törvény 19. (3) bekezdés e) pontjában meghatározott szervezetektől kapott támogatás szerepel csak a megnevezések között. 15

16 VI. KIMUTATÁS A VAGYONFELHASZNÁLÁSRÓL Az évi törvény a közhasznú szervezetekről 19. (3) bekezdés c) pontja Sor- Előző évi Tárgyévi Változás E Változás Megnevezés szám: összeg: összeg: Ft % Saját tőke összesen: Induló tőke ,00 - változásra ható tényező = Közalapítvánnyá történő alakuláskor a megőrzendő vp. meghatározása miatti átvezetés 2. Tőkeváltozás ,00 - előző évek változására ható tényezők 0 = alapítók rendelkezése szerint 1992, , években vagyonként 0 átadott pénzeszközök = cél szerinti tevékenység mérleg szerinti 0 eredménye az előző években ,59 = vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye az előző években = évet követően az időbeli elhatárolások 0 módosító hatása = K+F kölcsön visszaírása = Tech-Com haszonkölcsön szerz.lejárta = Közalapítvánnyá történő alakuláskor a meg- 0 őrzendő vp. meghatározása miatti átvezetés = kerekítés Tárgyévi eredmény VII. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Az évi törvény a közhasznú szervezetekről 19. (3) bekezdés f) pontja Sorszám Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés (E Ft) (E Ft) (E Ft) %-ban 1. Tiszteletdíj Költségtérítés 3. Egyéb juttatás 4. JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

17 VIII. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Elvégeztem az Iparfejlesztési Közalapítvány (továbbiakban: a Közalapítvány ) melléklet évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény közhasznúsági tevékenységből E Ft (veszteség) és vállalkozási tevékenységből E Ft (nyereség), az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit, a közhasznú szervezetekre vonatkozó beszámolót és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó közhasznúsági jelentésből áll. A könyvvizsgálat során a Közalapítvány éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek, valamint a vonatkozó közhasznú szervezetekre vonatkozó előírások szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló az Iparfejlesztési Közalapítvány én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, április 24. Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása: Varga Katalin Kamarai tagsági szám: A részletes könyvvizsgálói jelentést a Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklet tartalmazza. IX. HATÁROZATOK H 8/10 A Kuratórium jóváhagyja az Iparfejlesztési Közalapítvány évi egyszerűsített beszámolójának mérlegét és közhasznú eredménykimutatását (I.) az alábbi értékadatokkal: mérlegfőösszeg: E Ft. közhasznú tevékenység eredménye: E Ft. vállalkozási tevékenység eredménye: E Ft. 17

18 H 9/10 A Kuratórium elfogadja az Iparfejlesztési Közalapítvány számviteli beszámolóját (II.), beszámolóját a közhasznú tevékenységeiről (III.) és annak részleteit (IV., V., VI., VII.). H 10/10 A Kuratórium elfogadja az Iparfejlesztési Közalapítvány könyvvizsgálójának a évi könyvvizsgálói jelentését. (VIII.) Budapest április 24. Dr. Horvai György az IFKA Kuratóriumának elnöke Melléklet: Könyvvizsgálói jelentés (VIII. fejezet) A Közzétett Közhasznúsági jelentés előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető a Közalapítvány székhelyén: Budapest VI., Munkácsy Mihály u. 16. Telefon: /121 18

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Viharvadászok Egyesülete 2011. január 5. Viharvadászok Egyesülete 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1. Pk.60.064/2010/2 3449/közhasznú szervezet 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2011.12.31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE I ÖSSZEFOGLALÁS Az Iparfejlesztési Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Közhasznúsági jelentés Az 1997. évi CLVI tv. 19. (3) bek. b) pontja

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2014. május 27. Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2800 Tatabánya Bánhidai-ltp.408.

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés év

Közhasznúsági jelentés év 1133 Budapest, Visegrádi utca 113. Közhasznúsági jelentés 2012. év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben