TÁMOP B-12/ Rövidített idejű szakképzés bevezetése a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0019. Rövidített idejű szakképzés bevezetése a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumban"

Átírás

1 TÁMOP B-12/ Rövidített idejű szakképzés bevezetése a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése augusztus 1-jén megalapította a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumot, amelynek keretei között működik a Cserháti Sándor Tagintézmény. Az új intézmény Nagykanizsa és környéke műszaki szakképzésének meghatározó szereplője. Jelenleg 9 szakmacsoportban, ezen belül 27 szakmában folyik a tanulók nappali rendszerű oktatása. Ebből 12 szakma esetén a diákok legnagyobb része iskolai tanműhelyben végzi a gyakorlatát, 9 szakmánál vegyesen, azaz iskolai- és külső tanműhelyben, 6 szakma esetén külső tanműhelyben, illetve vállalkozásoknál. Az intézmény tanulói létszáma októberi adatok alapján 1462 fő, melyből a nappali tagozatos tanulók száma 1339 fő. Az intézményben működik érettségire felkészítő felnőttoktatás, valamint kollégium is. Intézményünk 2012-ben készítette elő, és nyújtotta be pályázatát a pilot projekt megvalósítására, amelyre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az Új Széchenyi Terven keresztül elnyerte a támogatást. Az Európai Szociális alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást vehettünk igénybe a projekthez, amely március 01. és szeptember 30. között került lebonyolításra. A projektben a Nagykanizsai Szakképző Iskolából összesen 11 osztály vesz részt, a következő képzési területekről és helyszínekről: Egészségügy ágazat (Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium) Épület- és szerkezetlakatos (Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium) Gépészet ágazat (Cserháti Sándor Tagintézmény) Gépgyártás technológiai technikus (Cserháti Sándor Tagintézmény) Gépi forgácsoló és ipari gépész (Cserháti Sándor Tagintézmény) Hegesztő (Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium) Kőműves és hidegburkoló (Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium) Közlekedésgépészet ágazat (Cserháti Sándor Tagintézmény) női szabó (Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium) Szociális gondozó és ápoló (Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium) Villamos ipar és elektronika ágazat (Cserháti Sándor Tagintézmény) A projekt során 17 munkacsoport került kialakításra. Ezekben a munkacsoportokban 2-2 tanár vett részt, így a munkacsoportok a következők voltak: humán (2 csoport), reál (2 csoport), idegen nyelv (2 csoport), természetismeret (2 csoport), testnevelés, hegesztő-szerkezetlakatos, könnyűipar, építészet, szociális gondozó és ápoló, egészségügy, közlekedésgépész, gépész-mechatronika és elektrotechnika-elektronika. 1

2 A projekt legfőbb céljai az alábbiak voltak: az új kerettantervi képzés minél könnyebb adaptálása, az új módszerek és különféle oktatási segédletek kidolgozása, ezek továbbadása a többi kolléga felé. a hallgatók ösztönzése az ismeretek minél hatékonyabb megszerzésére. A munkacsoportokban az alábbi kolléganők, kollégák vettek részt: 1. Humán Marosi Attila Vörös Katalin 2. Reál Hajasné Harsányi Andrea Papp Mónika 3. Idegen nyelv Németh Dóra Czuk Rita 4. Természetismeret Miksó Ágnes Jánoki Katalin 5. Testnevelés Váradi Gábor Simonka Ferenc 6. Hegesztő Szerkezetlakatos Erdődi Tamás Balogh Diána 7. Építész Radics Tamás Dervalics Balázs 8. Könnyűipar Faragóné Kovács Ildikó Péter Ildikó 9. Szociális gondozó és ápoló Ritecz Rita Patonai Katalin 10. Egészségügy Fenyvesi János Ladányi Istvánné/ Wittmann Károlyné 11. Humán2 Farkas Tünde Dóber Valéria 12. Reál2 Bali János Tóthné Piriti Zsuzsa 13. Idegen nyelv2 Septei Eszter Benczesné Markó Eszter/ Dr. Mártonné Szalai Katalin 14. Természetismeret Farkas Zsuzsanna Horváth Zsolt 15. Közlekedésgépész Ring Balázs Balázs Viktor 16. Gépész-mechatronika György Gyula Szlávecz János 17. Elektrotechnika-elektronika Tukacs Attila Török Miklós A pályázat keretében nagyon sokféle tevékenységre került sor. Az első nagyobb lélegzetvételű munka az iskolai dokumentumok elkészítése volt, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ezek a dokumentumok a következők: Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Pedagógiai program (PP) Házirend A munkacsoportok kidolgozták a PP és a Házirend egyes részeit, majd a projektvezetőséggel együtt, véglegesítve lett mindkét dokumentum. Az SZMSZ átdolgozását leginkább a projekt vezetősége végezte. Mindhárom dokumentum elkészült a jogszabályban előírt határidőig. A projektbe bevontunk két partnerintézményt is. Ezek közül az egyik a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, a másik a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Az iparkamarával már eddig is szoros együttműködésben dolgozott intézményünk. 2

3 A törvényi változások miatt ez az együttműködés még inkább szorossá vált (duális képzés, szintvizsgák előbbre hozása, ágazati képzés, összefüggő szakmai gyakorlatok). A Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola a város másik szakképző intézménye. Az új kerettantervi képzés nyilván számukra is új volt, azaz az esetleges problémák is közösek voltak. Eddig is volt a két intézmény között szakmai kapcsolat, annak ellenére, hogy a két iskola képzési palettája nem azonos. A pályázat keretében további lehetőségeket találtunk az együttműködésre (bemutató órák látogatása, továbbképzéseink tapasztalatainak az átadása, tanmenetek -, feladatgyűjtemények -, tanulási segédletek -, jó gyakorlatok megosztása). A projektben résztvevő munkacsoportok egyik fontos feladata, a kerettanterveken alapuló helyi tantervekhez kapcsolódó tanmenetek elkészítése volt. Ennek a munkának az első részét (az induló évfolyamok tanmeneteinek elkészítését) a munkacsoportok szeptemberére elkészítették. A további évfolyamok tanmenetei is elkészültek a projekt végére. Az elkészült tanmeneteket felhasználhatják azok a pedagógusok, akik a projektben nem vettek részt, illetve a partneriskola tanárai is. A projektbe bevont tanárok további feladata volt, hogy feladatgyűjteményeket készítsenek a kezdő évfolyamok összes tantárgyára. Mindezek mellett összeállítottak különféle tanulási segédleteket, jó gyakorlatokat és projekteket. Ezeket az előbbiekben leírtaknak megfelelően átadták, átadják a helyiés a partnerintézmény oktatóinak. A projekt keretében 11 pedagógus továbbképzésen is részt vett, amelyek az alábbiak voltak: Digitális tananyagok fejlesztése, felhasználása és értékelése, ahol a pedagógusok felkészültek a digitális kultúra kihívásainak való megfelelésre, különös tekintettel az oktatás során alkalmazható digitális tananyagok felhasználásának, fejlesztésének és értékelésének alapvető tendenciáira, lehetőségeire. Áttekintették a tananyagok tanítási folyamatba való illesztésének eddigi tapasztalatait, főbb módszereit. A differenciált tanulásszervezés lehetőségei és módszerei, ahol a résztvevő pedagógusok áttekintették a differenciálás fogalmát, célját, a differenciált tanulásszervezés lehetőségeit, a hozzá kapcsolódó speciális módszereket. Projektmódszer, projekt-alapú oktatás. A továbbképzés célja az volt, hogy a résztvevő pedagógusok ismerjék meg a projektmódszer, projekt alapú oktatás elméleti alapjait, a projekttervezés és szervezés módjait. Ismereteket szereztek az egyéni és csoportmunkában, a kooperatív tanulásszervezésben rejlő lehetőségekről. Tanulási képességek fejlesztése a stresszmentes, kooperatív és hatékony tanulás módszereinek alkalmazásával. A résztvevő pedagógusok megismerték a legújabb tanulási kutatásokat a tanulás közbeni agyműködésről, a tanulási stílusok és a hatékony tanulás összefüggéséről, az érzelmi intelligencia és tanulás kapcsolatáról, valamint a jobb és bal agyfélteke dominancia - hatásáról a tanulási folyamatra. Tehetséggondozást segítő gyakorlati módszerek. A továbbképzés célja az volt, hogy gyakorlati módszereket és ismereteket nyújtson a pedagógusok számára a tehetséggondozásról, a tehetség összetevőiről. A továbbképzésen a résztvevők ismereteket szereztek a már jól bevált gyakorlatokról, adaptálható programokról. Ezek a képzések mind olyanok voltak, hogy az ott szerzett ismereteket mind a közismereti -, mind a szakmai tantárgyakat oktató pedagógusok is hasznosítani tudják majd munkájuk során. A továbbképzéseken résztvevő kollégák az elsajátított ismereteket továbbadták, továbbadják az iskola és a partnerintézmény többi tanárának. 3

4 A projektben résztvevő pedagógusoknak egy-egy bemutató órát is kellett tartani. Ezekre az órákra a 2013/2014. tanév második félévében került sor. A bemutató órákon nemcsak a projektben résztvevő tanárok voltak jelen, hanem az iskola, illetve a partnerintézmény érdeklődő pedagógusai is. Ezeket az órákat a projektbe bevont osztályokban tartották a kollégák. Egymás óráinak a látogatása, megbeszélése, nagymértékben segítette a munkakapcsolatok javítását, egymás szakmai kultúrájának megismerését. A projektben vállalt feladatok közé tartozott a beiskolázás segítése is. Ennek érdekében több rendezvényre is sor került, melyeknek célja az volt, hogy minél jobb tájékoztatást adjon az általános iskolai tanulóknak, szüleiknek és tanáraiknak, iskolánk képzéseiről. Ez nagyban segítette a pályaválasztás előtt álló diákok, szülők döntését az iskolaválasztásnál. Az első ilyen esemény a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által rendezett Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató volt. Erre az eseményre a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központban került sor, október án. Ezen a rendezvényen intézményünk több mint 80m 2 területen állította ki szakmai kínálatát. A bemutatón az odalátogató 8. osztályosok többféle eszközt ki is próbálhattak, kérdéseket tehettek föl az adott szakma felsőbb éves tanulóinak. Szórólapokat is készítettünk, melyeken nemcsak átfogó képet kaphattak az intézményünkben folyó képzésekről, hanem az egyes szakmákat külön-külön is bemutattuk. Beiskolázási, pályaválasztási nyílt napokra az intézményünkben került sor. Ezek időpontjai: Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium: o november 14. o december 5. o január 21. Cserháti Sándor Tagintézmény: o november 16. o november 23. o január 21. Ezeken a pályaválasztási napokon az érdeklődő tanulók és szüleik megismerhették a képzéseinket, végigjárhatták a tanműhelyeket, elbeszélgethettek szaktanárokkal, oktatókkal, kérdéseket tehettek fel az iskola vezetőinek. Minden alkalommal szórólapokat is adtunk, hogy az információátadás minél teljesebb legyen. A projekt segítségével hirdetéseket is megjelentettünk, a helyi médiákban (Zalai Hírlap, Szuperinfó, Kanizsa újság, Kanizsa Képújság). Ezek célja szintén a beiskolázásunk segítése volt. A pályázatban projektek megvalósítására is sor került. Ilyen volt a november 14-én megrendezett Közlekedésgépész szakmai nap a Cserháti Sándor Tagintézményben. E projekt célja a közlekedésgépész szakma megismertetése, népszerűsítése, valamint szakmai ismeretek átadása volt. A szakmai napon meghívott szakmai előadók villantották fel a szakma egy-egy szegmensének az érdekességeit. A másik projekt a december 5-én megrendezett Agycsavaró verseny volt, szintén a Cserháti Sándor Tagintézményben, ahol a 8. osztályosok matematikából mérhették össze tudásukat. A verseny célja egyrészt a versenylehetőség biztosítása volt az általános iskolai tanulóknak, másrészt az intézmény megismertetése a pályaválasztás előtt álló diákokkal. 4

5 2014 tavaszán valósították meg a női szabók (Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium) azt a projektet, melynek keretében a nagykanizsai Idősek Otthonába látogattak a tanulók, és itt egy kis ünnepségen átadták a saját maguk készítette ajándéktárgyakat, majd egy rövid divatbemutatót is tartottak, melyen az általuk tervezett és készített ruhákat mutatták be. A pályázat keretében szaktanácsadók segítették a projektben dolgozók munkáját. Két szaktanácsadó a kerettantervi szakmai képzéseket tekintette át (helyi tanterv, eszközök, oktatók, műhelyek), valamint a pályázattal kapcsolatos dokumentációkat ellenőrizte segítés céljából. A harmadik szaktanácsadó pedig az elkészített iskolai dokumentumokat ellenőrizte, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályoknak. A szaktanácsadók nagy segítségünkre voltak a projekt eredményes megvalósításában. A projekt keretében minden osztály szakmai tanulmányi kiránduláson vett részt. Olyan üzemeket, vállalatokat, illetve intézményeket kerestek fel, ahol az adott szakmát egy modern technológia képviseli. Így a tanulók valós körülmények között gyarapíthatták szakmai ismereteiket, kitekintést nyerhettek szakmájuk magasabb minősége irányába. Ugyancsak a projekt keretében a bevont szakképesítések számára a tananyag elsajátítását támogató szemléltető eszközök, taneszközök, kéziszerszámok, műszerek és gépek kerültek beszerzésre Ft összegben. A képzésbe bevont csoportok szakmai képzése, a projektben végzett tevékenységük, a kerettantervek beválása Egészségügy ágazat (gyakorló ápoló) A képzés alapadatai: - A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Gyakorló ápoló - A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy - Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy - Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 - Elméleti képzési idő aránya: 50% - Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % - Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. - A szakképzésbe történő belépés feltétele: érettségi végzettség - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Létszám és tanulmányi adatok: - A csoport létszáma szeptember 1-jén: 22 fő - A csoport létszáma október 1-jén: 22 fő - Kiiratkozott vagy kizárt tanuló: 1 fő - Év közben érkezett tanuló: 1 fő - Évismétlésre bukott tanuló: 1 fő - Javítóvizsgát tehetett/javítóvizsga sikerült: 13/11 fő - Sikeres évet zárt júniusban: 8 fő - Az összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítette: 18 fő - Év végén a 22 osztályozott tanuló tanulmányi átlaga: 3,14 Intézményünk az egészségügy ágazat indításával egy régóta tervezett képzést tudott elindítani, amihez támogató és együttműködő partner a Kanizsai Dorottya Kórház. A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 5

6 szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. Ennek alapján a fennmaradó részt a következő tantárgyak heti óraszámbővítésére fordítottuk (gyakorló ápoló kimeneti képzés esetén): 9. osztály: Egészségügyi alapismeretek: 0,5 óra/hét helyett 1 óra/hét. Szakmai kommunikáció: 1,5 óra/hét helyett 2 óra/hét. 10. osztály: Ápolástan-gondozástan: 2,5 óra/hét helyett 3 óra/hét. Klinikumi ismeretek: 2,5 óra/hét helyett 3 óra/hét. 11. osztály: Ápolástan-gondozástan: 0,5 óra/hét helyett 1 óra/hét. Klinikumi gyakorlat: 3,5 óra/hét helyett 4 óra/hét. 12. osztály: Szakmai kommunikáció: 0,5 óra/hét helyett 1 óra/hét. Klinikumi gyakorlat: 3,5 óra/hét helyett 4 óra/hét. 13. osztály: Egészségnevelés-egészségfejlesztés: 3,5 óra/hét helyett 5 óra/hét. Egészségnevelés-egészségfejlesztés gyakorlat: 2,5 óra/hét helyett 4,5 óra/hét. 9. osztályban gyakorlati óra még nincs, de a szakmai elméleti órákon a tanulók már használják a demonstrációs termet. Az összefüggő szakmai gyakorlatok egészségügyi intézményekben vannak. A osztályokban a szakmai gyakorlati órák a Kanizsai Dorottya Kórházban folynak. Az elmúlt tanévben a tanulók a pályázat keretében tanulmányi kiránduláson vettek részt Budapesten. A Millenáris parkban a Láthatatlan Kiállításon vettek részt, ahol átélhették, megtapasztalhatták milyen érzés létezni látás nélkül. A következő kép a Láthatatlan Kiállítás előtt készült a tanulók egy csoportjáról: 6

7 A kirándulás másik célpontja a Sziklakórház volt, ahol szembesülhettek választott hivatásuk fél évszázaddal ezelőtti eszközeivel, körülményeivel. A pályázat támogatásával eszközöket tudtunk vásárolni a demonstrációs terem részére (lázmérők, vérnyomásmérők, koleszterin mérők, fonendoszkópok, ápolási bábuk, poszterek). Ugyancsak a pályázat keretében szaktanácsadó segítette az egészségügyi képzésünk szervezését (eszközök jegyzéke, demonstrációs teremhez szükséges eszközök, helyi tanterv kialakítása). A szaktanárok a kerettantervet megfelelőnek tartják a gyakorló ápoló képzés oktatásához. Épület- és szerkezetlakatos A képzés alapadatai: - A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos - A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet - Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet - Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 - Elméleti képzési idő aránya: 30% - Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % - Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra - A szakképzésbe történő belépés feltétele: alapfokú iskolai végzettség - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Létszám és tanulmányi adatok: - A csoport létszáma szeptember 1-jén: 15 fő - A csoport létszáma október 1-jén: 16 fő - Kiiratkozott vagy kizárt tanuló: 2 fő - Év közben érkezett tanuló: 3 fő - Évismétlésre bukott tanuló: 3 fő - Javítóvizsgát tehetett/javítóvizsga sikerült: 2/0 fő - Sikeres szintvizsgát tett: 16 fő - Sikeres évet zárt júniusban: 12 fő - Az összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítette: 12 fő - Év végén a 16 osztályozott tanuló tanulmányi átlaga: 2,67 Annak ellenére, hogy az új OKJ-ben változott a szakma elnevezése, intézményünkben régóta folyik szerkezetlakatos képzés. Ez az egyik olyan gépész alapszakma, ami széles körben teszi lehetővé az elhelyezkedést. A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. Ennek alapján a fennmaradó részt a következő tantárgyak heti óraszámbővítésére fordítottuk: 9. osztály: - Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata: 4 óra/hét helyett 6 óra/hét. - Gépészeti kötések készítésének gyakorlata: 2,5 óra/hét helyett 3 óra/hét. 10. osztály: - Gépészeti kötések készítésének gyakorlata: 3 óra/hét helyett 4 óra/hét. - Szerkezetlakatos feladatok gyakorlata: 4 óra/hét helyett 5 óra/hét. 11. osztály: - Magasban végzett lakatos feladatok gyakorlata: 3 óra/hét helyett 4 óra/hét. - Szerkezetlakatos feladatok: 2,5 óra/hét helyett 3 óra/hét. 7

8 Szerkezetlakatos feladatok gyakorlata: 12 óra/hét helyett 13 óra/hét. 9. osztályban a gyakorlati órák az intézmény Erdész úti telephelyén vannak. Az összefüggő szakmai gyakorlat, és az azt követő tanévek gyakorlatai már külső gyakorlati helyeken kerülnek megtartásra, tanulószerződés keretében. Ezek a külső gyakorlatok a DKG-EAST Zrt. és a HEAT-Gázép Kft. vállalatoknál vannak. Mindkét cég jól felszerelt tanműhelyekkel rendelkezik, sok éves együttműködés köti össze őket iskolánkkal. Az elmúlt tanévben a tanulók a pályázat keretében tanulmányi kiránduláson vettek részt Szentgotthárdon az Opel gyárban, ahol Európa egyik legmodernebb és legrugalmasabb motorgyárát tekinthették meg. Körmenden a Dr. Batthyány- Strattmann László Múzeumban a régebbi korok»lakatos-kovács«termékeit tanulmányozhatták tanulóink. A következő kép Körmenden a kastély előtt készült a tanulókról: Ez a kirándulás lehetővé tette, hogy a diákok belepillantsanak egy multinacionális cég működésébe, technológiai lépéseket láthattak testközelből. E TÁMOP pályázat támogatásával eszközöket tudtunk vásárolni az iskolai tanműhely részére, itt főleg kéziszerszámokat szereztünk be. A csoportban oktató tanárok feladatgyűjteményeket és tanulási útmutatókat készítettek, amelyek jelentősen megkönnyítették az oktatási munkát, mert használható szakkönyvek, feladatgyűjtemények a gépészeti szakképzésre vonatkozólag alig jelennek meg. A szakmai és közismereti tanárok projektet is készítettek a tanulókkal a tanév során, ahol egy összetett szerkezet tervezését, számításait és legyártását hajtották végre. A számítások, vázlatrajzok, majd a tényleges munkadarabok elkészítését a projektmunka keretében nagyon lelkesen végezték a tanulók, úgy érezték, hogy valami újat és kézzelfoghatót alkotnak. A szakmai kerettanterv a helyi tantervi kiegészítésekkel megfelel az épület- és szerkezetlakatos képzés feltételeinek. 8

9 Gépészet ágazat (Mechatronikai technikus) A képzés alapadatai: - A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Mechatronikai technikus - A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet - Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet - Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 - Elméleti képzési idő aránya: 50% - Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % - Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. - A szakképzésbe történő belépés feltétele: érettségi végzettség - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Létszám és tanulmányi adatok: - A csoport létszáma szeptember 1-jén: 26 fő - A csoport létszáma október 1-jén: 26 fő - Kiiratkozott vagy kizárt tanuló: 3 fő - Év közben érkezett tanuló: 0 fő - Évismétlésre bukott tanuló: 1 fő - Javítóvizsgát tehetett/javítóvizsga sikerült: 7/5 fő - Sikeres évet zárt júniusban: 15 fő - Az összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítette: 22 fő - Év végén a 23 osztályozott tanuló tanulmányi átlaga: 2,93 A gépészet az egyik legnépszerűbb képzési ágazat az intézményben. Erre az ágazatra az intézmény két kimeneti képzést is felkínál, egyik a gépgyártástechnológiai technikus, a másik a mechatronikai technikus. Mindkét szakma jó esélyt biztosít az elhelyezkedni kívánó tanulók számára. A következőkben az mechatronikai technikus kerettantervi kiegészítéséről lesz szó. A kerettanterv szakmai tartalma -a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a iskolánk szakmai programjában rendelkezik. Ennek alapján a fennmaradó részt a következő tantárgyak heti óraszámbővítésére fordítottuk: 9. osztály: - Gépészeti alapozó feladatok: 2,5 óra/hét helyett 3,5 óra/hét. 10. osztály: - Gépészeti alapozó feladatok: 3 óra/hét helyett 4 óra/hét. 11. osztály: - Gépészeti alapozó feladatok: 4 óra/hét helyett 5 óra/hét. 12. osztály: - Gépészeti alapozó feladatok: 4 óra/hét helyett 5 óra/hét. 13. osztály: - Mechatronikai gépészeti feladatok: 8 óra/hét helyett 10 óra/hét. - Mechatronikai villamos feladatok: 6,5 óra/hét helyett 7,5 óra/hét. Az elméleti és gyakorlati órák a képzés teljes időtartama alatt az intézmény Cserháti Sándor Tagintézményében folynak. Az összefüggő szakmai gyakorlatot a tanulók a 10. évfolyam után viszont külső gyakorlati helyeken töltik. E pályázat keretében az elmúlt évben a 9-es gépész osztály szakmai tanulmányi kiránduláson volt Esztergomban, ahol a Magyar Suzuki Zrt. gyárában tekinthették meg az autógyártás folyamatát. A következő kép az osztályról készült a gyár előtt: 9

10 A tanulók érdeklődéssel figyelték az egyes munkafolyamatokat, érdekelték őket a gépek és robotok éppúgy, mint az egyes dolgozók által kézzel végzett fázisok. Megtapasztalhatták gyakorlatban az eddig elméletben tanultakat, és megfigyelhették azokat a műveleteket is, amelyekről még az iskolában nem tanultak. Ugyancsak a pályázat keretében kerültek beszerzésre kisgépek, amelyek a tanműhelyek felszereltségét bővítik. A gépészet képzésben oktató szaktanárok jónak tartják a képzés felépítését, struktúráját, de a kerettantervek egy részének újragondolását szorgalmazzák. Javasolják a tanulók előképzettségének megfelelő szintű ismeretanyag előírását. Jobban felépített, teljesíthető, átgondolt kerettantervek készítésére lenne szükség szerintük az eredményes oktatáshoz. Gépgyártástechnológiai technikus A képzés alapadatai: A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Gépgyártástechnológiai technikus A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 Elméleti képzési idő aránya: 50% Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. A szakképzésbe történő belépés feltétele: érettségi végzettség Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Létszám és tanulmányi adatok: A csoport létszáma szeptember 1-jén: 26 fő A csoport létszáma október 1-jén: 22 fő 10

11 Kiiratkozott vagy kizárt tanuló: 8 fő Év közben érkezett tanuló: 1 fő Évismétlésre bukott tanuló: 0 fő Javítóvizsgát tehetett/javítóvizsga sikerült: 4/3 fő Sikeres évet zárt júniusban: 15 fő Az összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítette: 19 fő Év végén a 19 osztályozott tanuló tanulmányi átlaga: 3,56 A gépészet szakmacsoport egyik legátfogóbb technikus képzése a gépgyártástechnológiai technikus szakképzés. Azok a tanulók, akik szakközépiskolában gépészet szakmacsoportban kapták meg a gépészeti alapozó oktatást, ebben a két éves technikus képzésben komoly elméleti és gyakorlati tudással léphetnek ki az intézményből. A kerettanterv szakmai tartalma -a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a iskolánk szakmai programjában rendelkezik. Ennek alapján a fennmaradó részt a következő tantárgyak heti óraszámbővítésére fordítottuk: 9. osztály: Gépészeti alapozó feladatok: 2,5 óra/hét helyett 3,5 óra/hét. 10. osztály: Gépészeti alapozó feladatok: 3 óra/hét helyett 4 óra/hét. 11. osztály: Gépészeti alapozó feladatok: 4 óra/hét helyett 5 óra/hét. 12. osztály: Gépészeti alapozó feladatok: 4 óra/hét helyett 5 óra/hét. 13. osztály: Gépészeti alapozó feladatok: 0 óra/hét helyett 2 óra/hét. Forgácsolási alapismeretek: 4 óra/hét helyett 5 óra/hét. E pályázat keretében az elmúlt évben a 13-as gépgyártástechnológiai technikus osztály szakmai tanulmányi kiránduláson vett részt, melynek keretében meglátogatták a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárát. A következő kép az osztályról készült a gyár előtt: 11

12 Az elméleti és gyakorlati órák a képzés teljes időtartama alatt az intézmény Cserháti Sándor Tagintézményében folynak. Az összefüggő szakmai gyakorlatot a tanulók a 10. évfolyam után viszont külső gyakorlati helyeken töltik. A tanulók testközelből élhették át, hogyan gyártják a vevő igényeire testreszabott, legmodernebb technológiával készült autókat. Bepillantást nyerhettek a gyárlátogatás során az autógyártás robotszigetekkel segített folyamataiba. A pályázat keretében kerültek beszerzésre eszközök, kisgépek (asztali fúrógép, fúrógépsatu, sarokcsiszoló, pisztolyfúrógép, talpas előrajzoló, talpas derékszög), melyek a gyakorlati oktatást segítik. A kerettantervekkel kapcsolatban itt is ugyanazt a véleményt formálták meg a szaktanárok, mint a gépész ágazat esetén, azaz a képzés felépítése, struktúrája jól átgondolt, de a kerettantervek egy részének módosítását szeretnék. Jobban felépített, teljesíthető, átgondolt kerettantervek készítésére lenne szükség az eredményes oktatáshoz. Gépi forgácsoló A képzés alapadatai: - A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló - A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet - Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet - Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 - Elméleti képzési idő aránya: 30% - Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % - Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra - A szakképzésbe történő belépés feltétele: alapfokú iskolai végzettség - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Létszám és tanulmányi adatok: - A csoport létszáma szeptember 1-jén: 11 fő - A csoport létszáma október 1-jén: 11 fő - Kiiratkozott vagy kizárt tanuló: 1 fő - Év közben érkezett tanuló: 2 fő - Évismétlésre bukott tanuló: 2 fő - Javítóvizsgát tehetett/javítóvizsga sikerült: 0/0 fő - Sikeres szintvizsgát tett: 12 fő - Sikeres évet zárt júniusban: 10 fő - Az összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítette: 10 fő - Év végén a 12 osztályozott tanuló tanulmányi átlaga: 2,89 A gépészet szakmacsoport egyik kedvelt szakképesítése a gépi forgácsoló képzés. Azok a tanulók, akik szeretnék magukat szakmai területen tovább képezni, CNC gépkezelő képzés ráépüléssel folytathatják tanulmányaikat. A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. Ennek alapján a fennmaradó részt a következő tantárgyak heti óraszámbővítésére fordítottuk: 9. osztály: - Munkahelyi egészség és biztonság: 0,5 óra/hét helyett 1 óra/hét. - Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata: 4 óra/hét helyett 5 óra/hét. 12

13 - Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat: 1 óra/hét helyett 2 óra/hét. 10. osztály: - Köszörülés gyakorlata: 2 óra/hét helyett 4 óra/hét. 11. osztály: - Foglalkoztatás II.: 0,5 óra/hét helyett 1 óra/hét. - Esztergálás gyakorlata: 4 óra/hét helyett 5,5 óra/hét. - Köszörülés: 2,5 óra/hét helyett 3 óra/hét. 9. osztályban a gyakorlati órák az intézmény Cserháti Sándor Tagintézményében vannak. Az összefüggő szakmai gyakorlat, és az azt követő tanévek gyakorlatai már külső gyakorlati helyeken vannak, tanulószerződés keretében. Ezek a külső gyakorlatok a DKG-EAST Zrt. tanműhelyében folynak. Az elmúlt tanévben a tanulók a pályázat keretében tanulmányi kiránduláson vettek részt Szentgotthárdon az Opel gyárban, ahol a tanulók végigkísérhették a teljes gyártási folyamatot. A pályázat támogatásával eszközöket és kisgépeket tudtunk vásárolni a forgácsoló tanműhely részére, hogy a gyakorlati oktatás körülményei még jobbak legyenek. A szakmai tanárok helyesnek tartják a szakmai oktatás elkezdését 9. osztályban, de a kerettantervekkel szemben megfogalmaztak kritikákat is: A szakmai kerettantervek nem veszik figyelembe a tanulók előképzettségét, nem biztosítják a szakmai alaptantárgyak tervszerű, logikus oktatását. Hegesztő A képzés alapadatai: - A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Hegesztő - A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet - Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet - Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 - Elméleti képzési idő aránya: 30% - Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % - Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra - A szakképzésbe történő belépés feltétele: alapfokú iskolai végzettség - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Létszám és tanulmányi adatok: - A csoport létszáma szeptember 1-jén: 23 fő - A csoport létszáma október 1-jén: 24 fő - Kiiratkozott vagy kizárt tanuló: 3 fő - Év közben érkezett tanuló: 1 fő - Évismétlésre bukott tanuló: 4 fő - Javítóvizsgát tehetett/javítóvizsga sikerült: 0/0 fő - Sikeres szintvizsgát tett: 20 fő - Sikeres évet zárt júniusban: 16 fő - Az összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítette: 16 fő - Év végén a 20 osztályozott tanuló tanulmányi átlaga: 3,18 Intézményünk gépészeti szakképzésében az utóbbi években a hegesztő szakma a legnépszerűbb. Az utóbbi években teljes osztályt tudtunk indítani ebből a szakmából. A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 13

14 programjában kell rendelkezni. Ennek alapján a fennmaradó részt a következő tantárgyak heti óraszámbővítésére fordítottuk: 9. osztály: Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata: 4 óra/hét helyett 5 óra/hét. Hegesztési gyakorlatok I.: 3 óra/hét helyett 4,5 óra/hét. 10. osztály: Hegesztési alapismeretek: 2 óra/hét helyett 2,5 óra/hét. Hegesztési gyakorlatok I.: 4 óra/hét helyett 5,5 óra/hét. 11. osztály: Hegesztési alap-gyakorlatok: 1,5 óra/hét helyett 2 óra/hét. Hegesztési gyakorlatok III.: 7 óra/hét helyett 8 óra/hét. Hegesztési gyakorlatok IV.: 7 óra/hét helyett 8 óra/hét. 9. osztályban a gyakorlati órák ennél a szakmánál is az intézmény Erdész úti telephelyén vannak. Az összefüggő szakmai gyakorlat, és az azt követő tanévek gyakorlatai már külső gyakorlati helyeken vannak, tanulószerződés keretében. Ezek a külső gyakorlatok a DKG-EAST Zrt. és a HEAT-Gázép Kft. vállalatoknál folynak. Az elmúlt tanévben a tanulók a pályázat keretében tanulmányi kiránduláson vettek részt Kaposváron a Lakics Gépgyártó Kft-nél, ahol korszerű hegesztett acélszerkezetek gyártásával foglalkoznak. A következő kép a tanulókról készült, háttérben a cég: Az üzemlátogatás során a tanulók megtekinthették a teljes gyártási folyamatot, amely magában foglalta az előrajzolást, lángvágást, sorjázást, hegesztést, korrózióvédelmet és a minőségellenőrzést is. Minden munkafolyamat elvégzéséhez a legújabb technológiát használták, például CNC forgácsolókat és hegesztőrobotokat. A pályázat támogatásával eszközöket tudtunk vásárolni az iskolai tanműhely részére, itt főleg kézi szerszámokat szereztünk be. A csoportban oktató tanárok feladatgyűjteményeket és tanulási útmutatókat készítettek, különféle oktatási segédleteket állítottak össze, ezzel is segítve az oktatási munkánkat. Ennél a szakmánál is elmondható, hogy hiányoznak a szakmai tantárgyakhoz szükséges tankönyvek. A hegesztő tanulók is készítettek projektmunkát, ahol a szakmai oktatók a közismereti tanárokkal együtt állították össze a projektfeladatot, és tervezéstől a megvalósításig minden lépést a tanulók önállóan végeztek. A szakmai oktatók szerint a kerettanterv a helyi tantervi kiegészítésekkel együtt megfelelő alapot biztosít a hegesztő szakma oktatásához. 14

15 Ipari gépész A képzés alapadatai: - A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Ipari gépész - A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet - Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet - Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 - Elméleti képzési idő aránya: 30% - Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % - Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra - A szakképzésbe történő belépés feltétele: alapfokú iskolai végzettség - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Létszám és tanulmányi adatok: - A csoport létszáma szeptember 1-jén: 13 fő - A csoport létszáma október 1-jén: 10 fő - Kiiratkozott vagy kizárt tanuló: 5 fő - Év közben érkezett tanuló: 3 fő - Évismétlésre bukott tanuló: 2 fő - Javítóvizsgát tehetett/javítóvizsga sikerült: 1/1 fő - Sikeres szintvizsgát tett: 10 fő - Sikeres évet zárt júniusban: 8 fő - Az összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítette: 9 fő - Év végén a 11 osztályozott tanuló tanulmányi átlaga: 2,71 Az ipari gépész képzés nagyobb érdeklődést érdemelne a tanulók részéről, mint amennyit kap, ugyanis a gépészet szakmacsoport egyik alapszakmájáról van szó. Nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy ez a képzés eddig még nem került be a hiányszakmák körébe. A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. Ennek alapján a fennmaradó részt a következő tantárgyak heti óraszámbővítésére fordítottuk: 9. osztály: - Munkahelyi egészség és biztonság: 0,5 óra/hét helyett 1 óra/hét. - Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata: 4 óra/hét helyett 5 óra/hét. - Szakmai anyagismeret és anyagvizsgálat: 1 óra/hét helyett 2 óra/hét. 10. osztály: - Gépészeti kötések készítésének gyakorlata: 2 óra/hét helyett 4 óra/hét. 11. osztály: - Foglalkoztatás II.: 0,5 óra/hét helyett 1 óra/hét. - Mérések és beállítások gyakorlata: 7 óra/hét helyett 8,5 óra/hét. - Fémmegmunkálások: 2,5 óra/hét helyett 3 óra/hét. 9. osztályban a gyakorlati órák az intézmény Cserháti Sándor Tagintézményében vannak. Az összefüggő szakmai gyakorlat, és az azt követő tanévek gyakorlatai már külső gyakorlati helyeken folynak, tanulószerződés keretében. Ezek a külső gyakorlatok ennél a szakmánál is a DKG-EAST Zrt. tanműhelyében kerülnek megrendezésre. Az elmúlt tanévben a tanulók a pályázat keretében tanulmányi kiránduláson vettek részt, közösen a gépi forgácsolókkal Szentgotthárdon, az Opel gyárban, ahol a motorgyártás folyamatát tekinthették meg. 15

16 A pályázat támogatásával eszközöket és kisgépeket tudtunk vásárolni a tanműhely részére, hogy a gyakorlati oktatás körülményei még jobbak legyenek. A képzés kerettantervéről a szakmai tanároknak hasonló a véleményük, mint a gépi forgácsoló képzésnél, azaz: A szakmai kerettantervek nem veszik figyelembe a tanulók előképzettségét, nem biztosítják a szakmai alaptantárgyak tervszerű, logikus oktatását. Közlekedésgépész ágazat (Autószerelő) A képzés alapadatai: - A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Autószerelő - A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés - Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész - Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 - Elméleti képzési idő aránya: 50% - Gyakorlati képzési idő aránya: 50 % - Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. - A szakképzésbe történő belépés feltétele: érettségi végzettség - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Létszám és tanulmányi adatok: - A csoport létszáma szeptember 1-jén: 25 fő - A csoport létszáma október 1-jén: 24 fő - Kiiratkozott vagy kizárt tanuló: 2 fő - Év közben érkezett tanuló: 2 fő - Évismétlésre bukott tanuló: 3 fő - Javítóvizsgát tehetett/javítóvizsga sikerült: 0/0 fő - Sikeres évet zárt júniusban: 22 fő - Az összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítette: 22 fő - Év végén a 25 osztályozott tanuló tanulmányi átlaga: 2,93 A közlekedésgépész ágazat a gépészet mellett ugyancsak népszerű a középiskolába készülő fiúk körében.. Erre az ágazatra épül az intézmény két kimeneti képzése, az egyik az autószerelő, a másik az autóelektronikai műszerész. Mindkét szakma jó esélyt biztosít az elhelyezkedni vágyó tanulók számára az autóiparban. A kerettanterv szakmai tartalma -a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a iskolánk szakmai programjában rendelkezik. Ennek alapján a fennmaradó részt a következő tantárgyak heti óraszámbővítésére fordítottuk (autószerelő szakmai kimenetet feltételezve): 9. osztály: - Gépjármű-szerkezettan: 0 óra/hét helyett 1 óra/hét. 10. osztály: - Gépjármű-szerkezettan: 0 óra/hét helyett 1 óra/hét. 11. osztály: - Járműdiagnosztika: 0 óra/hét helyett 1 óra/hét. 12. osztály: - Járműdiagnosztika: 0 óra/hét helyett 1 óra/hét. 13. osztály: - Gépjármű-szerkezettan: 6 óra/hét helyett 8 óra/hét. - Járműdiagnosztika: 3 óra/hét helyett 5 óra/hét. 16

17 A gyakorlati órák a évfolyamokon az intézmény Cserháti Sándor Tagintézményében folynak, a 13. tanévben viszont külső gyakorlati helyeken. E pályázat keretében az elmúlt évben a 9-es közlekedésgépész osztály szakmai tanulmányi kiránduláson volt Győrben, ahol az Audi Hungária Motor Kft. gyárában kísérhették végig az autógyártás folyamatát. A következő kép az osztályról készült a gyár előtt: A tanulók megtekinthették Európa egyik legkorszerűbb autógyártó üzemét, impulzusokat kaptak ahhoz, hogy szorgalmas tanulás után akár ők is ilyen körülmények között dolgozhassanak. Ugyancsak a pályázat keretében kerültek beszerzésre szerszámok, mérőeszközök, amelyek az autószerelő tanműhely felszereltségét bővítik. A szakmai tanárok a kerettantervvel kapcsolatban kritikusan fogalmaztak: A 9. évfolyamon a szakmai tantárgyak óraszáma alacsony, a munkahelyi egészség és biztonság tantárgy heti 0,5 órája nem elegendő megfelelő mennyiségű ismeretanyag elsajátítására, ugyancsak kevésnek bizonyul a karbantartási gyakorlatok heti két órája, annak ellenére, hogy a tantárgy tananyagtartalma a későbbi évfolyamokon is teljes, magában hordozza a megfelelő gépészeti alapképzés lehetőségét. A közlekedési ismeretek tantárgy tananyagtartalma véleményünk szerint a közlekedésgépész szakmai képzést tekintve nem releváns. A heti egy óra szabad sáv lehetőségének eredményeképpen gépjármű-szerkezettan tantárgy került beépítésre. Célja, hogy a szerkezettani ismeretek korai elsajátításával megalapozza a későbbiek során a diagnosztika és villamosság tantárgyak oktatását. A heti egy óraszám azonban szintén alacsony. A 11. és 12. évfolyamon belépő elektrotechnika, elektronika elmélet és az ehhez kapcsolódó mérési gyakorlat összecseng a korszerű követelményekkel és megalapozza a későbbi diagnosztikai ismeretek könnyű elsajátítását. Ugyancsak problémásnak tartja a szakma, hogy a 4 éves szakközépiskolai ágazati alapozás után következő 1 éves szakmai képzés ideje kevés: Az már az első pillanatban látszott, hogy a konkrét, tehát kifejezetten a járművekkel foglalkozó szakmai képzésre az egy év rendkívül kevés, nemcsak a szóbeli szakmai vizsgák követelményeinek ismeretében, hanem annak tudatában, hogy milyen szakmai színvonalú autószerelők képzésére volna szükség. Kőműves és hidegburkoló A képzés alapadatai: A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Kőműves és hidegburkoló 17

18 - A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet - Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar - Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 - Elméleti képzési idő aránya: 30% - Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % - Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra - A szakképzésbe történő belépés feltétele: alapfokú iskolai végzettség - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Létszám és tanulmányi adatok: - A csoport létszáma szeptember 1-jén: 25 fő - A csoport létszáma október 1-jén: 24 fő - Kiiratkozott vagy kizárt tanuló: 6 fő - Év közben érkezett tanuló: 0 fő - Évismétlésre bukott tanuló: 4 fő - Javítóvizsgát tehetett/javítóvizsga sikerült: 2/2 fő - Sikeres szintvizsgát tett: 16 fő - Sikeres évet zárt júniusban: 14 fő - Az összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítette: 14 fő - Év végén a 18 osztályozott tanuló tanulmányi átlaga: 2,54 A kőműves és hidegburkoló szakma az építészet szakmacsoport alap szakképesítésének tekinthető. Annak ellenére, hogy hiányszakmáról (ösztöndíjas) van szó, az utóbbi évek beiskolázási adatai nem támasztják alá, hogy a tanulók tömegesen érdeklődnének e képzés iránt. A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. Ennek alapján a fennmaradó részt a következő tantárgyak heti óraszámbővítésére fordítottuk a kétéves képzésben: 11. osztály: - Munkahelyi egészség és biztonság: 0,5 óra/hét helyett 1 óra/hét. - Építőipari alapismeretek gyakorlat: 1 óra/hét helyett 2 óra/hét. - Falazás, vakolás gyakorlat: 6 óra/hét helyett 6,5 óra/hét. - Hidegburkolási feladatok gyakorlat: 4 óra/hét helyett 5 óra/hét. 12. osztály: - Beton és vasbeton szerkezetek gyakorlat: 0 óra/hét helyett 2 óra/hét. - Hidegburkolási feladatok gyakorlat: 8 óra/hét helyett 9 óra/hét. A osztályban az elméleti órák az intézmény Vécsey úti telephelyén vannak, viszont a gyakorlati órák mindkét évfolyamon a ZÁÉV Építőipari Zrt. tanműhelyeiben folynak. Az elmúlt tanévben a 11-es kőműves és hidegburkoló tanulók a pályázat keretében tanulmányi kiránduláson vettek részt Budapesten, ahol a Construma kiállítást tekintették meg. A kiállítás szakmai napon történő megtekintése bepillantást adott az építőipari szakma leendő gyakorlói számára. Megismerkedhettek az elméletben tanult, de gyakorlatban még nem látott anyagokkal, technológiákkal. Mindemellett betekintést nyerhettek a legújabb fejlesztések eredményeit felsorakoztató gyártók termékeibe, találkozhattak a gyártók és kereskedők képviselőivel. A területi kapcsolattartókkal folytatott beszélgetések formálhatták a leendő szakemberek gondolkodását és az építőiparhoz való hozzáállását. A pályázat támogatásával ennél a szakmánál is eszközöket szereztünk be az elméleti és gyakorlati oktatás támogatására. A Kőműves és hidegburkoló szakképesítés szakmai kerettantervének legnagyobb változtatása, hogy 18

19 egyesítette magában a korábbi Kőműves és Burkoló szakma egy részét, azaz a hidegburkolási feladatok a kőműves feladatokkal lettek összevonva, míg a melegburkolási feladatok más szakmához kerültek. A kerettantervben megmaradtak a korábbi munkajogi és vállalkozás ismeretek (Foglalkoztatás II. tantárgy), valamint a munkavédelmi ismeretek (Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy) is, ami abszolút szükséges és fontos. Ugyanakkor az Építőipari alapismeretek tantárgy is 52 órában tartalmaz ilyen irányú tartalmakat (Szakmai munka- és balesetvédelem, valamint a Munkajogi és vállalkozási ismeretek témakörök), ami kettősség nem feltétlenül szerencsés. Lényeges változtatás továbbá, hogy a Foglalkoztatás I. tantárgy beillesztésével az idegen nyelvi készségek fejlesztése is helyet kapott a szakmai képzésben. A szakmai idegen nyelv oktatása, a társalgási, valamint a szakmai és munkavállalói szókincs fejlesztése ma már minden szakmai képzésnek fontos része kell hogy legyen, így ennek beemelése hiánypótló volt. Egy esetleges külföldi munkavállalás, vagy külföldi megrendelés esetén ezek a nyelvi kompetenciák meghatározók lehetnek. Összességében úgy ítéljük meg, hogy ez a kerettanterv a korábbiaknál hatékonyabban szolgálja a kőműves szakképzést. A megfelelő szakmai tartalom mellett olyan kompetenciákat is igyekszik fejleszteni, amelyek eddig hiányoztak, ugyanakkor bizonyos esetekben fontosak és meghatározók is lehetnek. Sikeres teljesítése esetén felkészültebb szakemberek kerülhetnek ki az iparba, ami mindenkinek az érdeke. Női szabó A képzés alapadatai: - A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Női szabó - A szakmacsoport száma és megnevezése: 10. Könnyűipar - Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVII. Könnyűipar - Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 - Elméleti képzési idő aránya: 30% - Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % - Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra - A szakképzésbe történő belépés feltétele: alapfokú iskolai végzettség - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Létszám és tanulmányi adatok: - A csoport létszáma szeptember 1-jén: 24 fő - A csoport létszáma október 1-jén: 27 fő - Kiiratkozott vagy kizárt tanuló: 3 fő - Év közben érkezett tanuló: 4 fő - Évismétlésre bukott tanuló: 12 fő - Javítóvizsgát tehetett/javítóvizsga sikerült: 7/2 fő - Sikeres szintvizsgát tett: 17 fő - Sikeres évet zárt júniusban: 6 fő - Az összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítette: 13 fő - Év végén a 16 osztályozott tanuló tanulmányi átlaga: 2,78 A női szabó szakma évek óta hiányszakma, azaz évek óta ösztöndíjat kapnak azok a tanulók, akiket a tanulmányi eredménye erre feljogosít. A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 19

20 programjában kell rendelkezni. Ennek alapján a fennmaradó részt a következő tantárgyak heti óraszámbővítésére fordítottuk a kétéves képzésben: 11. osztály: Textiltermékek készítése: 2 óra/hét helyett 2,5 óra/hét. Lakástextíliák készítése gyakorlat: 2 óra/hét helyett 4 óra/hét. Női ruhák készítése: 2 óra/hét helyett 3 óra/hét. Női ruhák készítése gyakorlat: 15 óra/hét helyett 15,5 óra/hét. 12. osztály: Ruhaipari anyag- és áruismeret: 1 óra/hét helyett 2 óra/hét. Szakrajz gyakorlat: 1 óra/hét helyett 2 óra/hét. Női ruhák készítése: 3 óra/hét helyett 3,5 óra/hét. Női ruhák készítése gyakorlat: 20 óra/hét helyett 21,5 óra/hét. A osztályban az elméleti és gyakorlati órák az intézmény Petőfi úti telephelyén vannak, ahol két tanműhely is a gyakorlati oktatás rendelkezésére áll. Az elmúlt tanévben a 11-es női szabó tanulók a pályázat keretében tanulmányi kiránduláson vettek részt Budapesten, ahol a Textilipari Múzeumot és a Berwin Ruhagyárat tekintették meg. A következő kép a Textilipari Múzeumban készült: A tanulók megismerhették a korszerű gyártási folyamatot, élőben láthattak számítógépes szabászatot, megtapasztalhatták a tiszta, kulturált munkavégzés körülményeit egy gyári környezetben. A pályázat támogatásával eszközöket, varrógépet tudtunk vásárolni az iskolai tanműhely részére. A szaktanárok a kerettantervet alapvetően megfelelőnek tartják, de több helyen módosításokat javasolnak: Javasoljuk, hogy a Textiltermék készítése tantárgyból a varrógépek, varróberendezések biztonságtechnikája tömbösítve a Munkahelyi egészség és biztonság tantárgyba kerüljön. Indoklás: A két tantárgyat a tanuló külön-külön értelmezi, főleg ha a két tárgyat külön tanár tanítja. Foglalkoztatás II. tantárgyból a heti 0,5 óraszámot kevésnek tartjuk, mert a tanulók ilyen irányú ismeretanyaggal még nem rendelkeznek. A sok idegen kifejezést a tanulók nem ismerik, nehezen értelmezik. A médiából ilyen típusú ismeretanyagot nem tudnak összegyűjteni, mivel érdeklődési körük más. Ruhaipari anyagvizsgálatok modul: Feleslegesnek tartjuk az elmélet és a gyakorlat különválasztását a 2. évfolyamban, mivel az elméleti ismeretek elsajátítása után mindjárt gyakorlati feladatok megoldására is sor kerülhet. Nem lehetséges a kettő merev különválasztása. 20

21 Szakrajz tantárgy esetében feleslegesnek tartjuk az elmélet és a gyakorlat különválasztását a 2. évfolyamban, mivel az elméleti ismeretek elsajátítása után mindjárt gyakorlati feladatok megoldására is sor kerülhet. A gyakorlati követelmény csak tiszta tényleges termékkészítés legyen. Szociális gondozó és ápoló A képzés alapadatai: - A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló - A szakmacsoport száma és megnevezése: 2 Szociális szolgáltatások - Ágazati besorolás száma és megnevezése: III. Szociális - Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 - Elméleti képzési idő aránya: 60% - Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő) - Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra - A szakképzésbe történő belépés feltétele: alapfokú iskolai végzettség - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Létszám és tanulmányi adatok: - A csoport létszáma szeptember 1-jén: 22 fő - A csoport létszáma október 1-jén: 22 fő - Kiiratkozott vagy kizárt tanuló: 3 fő - Év közben érkezett tanuló: 2 fő - Évismétlésre bukott tanuló: 2 fő - Javítóvizsgát tehetett/javítóvizsga sikerült: 1/0 fő - Sikeres szintvizsgát tett: 22 fő - Sikeres évet zárt júniusban: 18 fő - Az összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítette: 18 fő - Év végén a 21 osztályozott tanuló tanulmányi átlaga: 3,18 A szociális gondozó és ápoló képzés intézményünkben a es tanévben kezdődött. Mivel hiányszakmáról van szó, szerettünk volna lehetőséget biztosítani e képzés iránt érdeklődő tanulóknak, hogy a lakóhelyükhöz közel tudják elsajátítani e hivatás alapjait. A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. Ennek alapján a fennmaradó részt a következő tantárgyak heti óraszámbővítésére fordítottuk: 9. osztály: - Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat 1,5 óra/hét helyett 2,5 óra/hét. - Monitorozó gyakorlat: 1,5 óra/hét helyett 2,5 óra/hét. - Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat: 2 óra/hét helyett 2,5 óra/hét. 10. osztály: - Ápolási gyakorlat: 2 óra/hét helyett 4 óra/hét. 11. osztály. - Szociális munka gyakorlata: 1,5 óra/hét helyett 3 óra/hét. - Szociális gondozás gyakorlata: 3 óra/hét helyett 3,5 óra/hét. - Esetmegbeszélés és szupervízió a gyakorlaton: 1,5 óra/hét helyett 2 óra/hét. 9. osztályban a gyakorlati órák az intézményben, illetve a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézményben vannak, osztályban viszont tanulószerződés keretében az összes gyakorlati óra 21

22 a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézményben folyik. Az elmúlt tanévben a tanulók e pályázat keretében tanulmányi kiránduláson vettek részt Budapesten, ahol meglátogatták a Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szállót, valamint a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott Utcafront-Hajléktalanszállót. Ugyancsak a pályázat támogatásával eszközöket tudtunk vásárolni a demonstrációs terem berendezéséhez. A kerettantervvel és képzéssel kapcsolatban elmondható, hogy a 3 éves iskolarendszerű oktatást rendkívül átfogó, részletes, széleskörű tudást biztosító, tartalmas képzés. Magas fokú elméleti oktatásban részesülnek a tanulók, hiszen a szociális szféra valamennyi területéről alapos ismereteket kapnak. Ezen felül a magas óraszámban megtartott egészségügyi és ápolási jellegű tantárgyak is hasznos ismeretekkel és igen részletes tudásanyaggal, gyakorlati készségekkel ruházzák fel a tanulókat. Tanulmányaik során betekintést nyernek a szakmához nélkülözhetetlen konfliktuskezelési technikák, a csoportközi viszonyok és ezek összefüggései, valamint az érzelmeik koordinálásával és az intézményi viselkedéssel kapcsolatban. A kidolgozott tanterv helyességét igazolja az is, hogy a tanulók személyiség fejlődése - az elmúlt egy év alatt - egyértelműen pozitív irányba mutatott. Észrevételként annyit lehet megjegyezni, hogy a tanulók felvételi követelményeiben nem szerepel a pszichológiai alkalmassági vizsgálat és a pálya-alkalmassági vizsgálat sem. Fontos lenne, hogy a fent említettek megelőznék az oktatást, hiszen egy olyan szakmára jelentkeznek, ahol rendkívüli empatikus készségekkel, szociális érzékenységgel, intelligenciával és kellő komolysággal kell rendelkezni annak, aki a választott hivatás ellátásához szükséges követelményeknek, elvárásoknak szeretne majd megfelelni. Továbbá a tanulók pszichés, mentális státuszuk, érettségük és az intelligenciájuk miatt - életkoruknál fogva, lehet, hogy a évfolyamban még nem alkalmasak bizonyos traumákkal való szembesülésre, amelyekkel találkozhatnak. Villamosipar és elektronika ágazat (Elektronikai technikus) A képzés alapadatai: - A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Mechatronikai technikus - A szakmacsoport száma és megnevezése: 6. Elektrotechnika-elektronika - Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika - Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 - Elméleti képzési idő aránya: 40% - Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % - Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. - A szakképzésbe történő belépés feltétele: érettségi végzettség - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Létszám és tanulmányi adatok: - A csoport létszáma szeptember 1-jén: 25 fő - A csoport létszáma október 1-jén: 25 fő - Kiiratkozott vagy kizárt tanuló: 2 fő - Év közben érkezett tanuló: 0 fő - Évismétlésre bukott tanuló: 0 fő - Javítóvizsgát tehetett/javítóvizsga sikerült: 8/6 fő - Sikeres évet zárt júniusban: 15 fő - Az összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítette: 21 fő - Év végén a 23 osztályozott tanuló tanulmányi átlaga: 2,91 Az elektronika és villamosság oly mértékben meghatározza életünket, hogy már elképzelhetetlen 22

23 nélküle a termelés és a mindennapi élet. A temérdek elektronika megköveteli, hogy legyenek olyan szakemberek, akik ezen eszközök tervezését, gyártását és javítását végzik. Intézményünkben régmúltra tekint vissza az elektronika oktatása. Jelenleg az általános iskolát végzett tanulók villamosipar és elektronika ágazat keretében kezdhetik el ez irányú tanulmányaikat. Az érettségi után elektronikai technikus vagy automatikai technikus szakmák közül választhatnak a végzősök. A következőkben az elektronikai technikus kerettantervi kiegészítéséről lesz szó. A kerettanterv szakmai tartalma -a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 8. (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a iskolánk szakmai programjában rendelkezik. Ennek alapján a fennmaradó részt a következő tantárgyak heti óraszámbővítésére fordítottuk: 9. osztály: Elektrotechnika: 0 óra/hét helyett 1 óra/hét. 10. osztály: Elektrotechnika gyakorlat: 1 óra/hét helyett 2 óra/hét. 11. osztály: Elektronika gyakorlat: 3 óra/hét helyett 4 óra/hét. 12. osztály: Elektronika gyakorlat: 3 óra/hét helyett 4 óra/hét. 13. osztály: Foglalkoztatás II.: 0,5 óra/hét helyett 1 óra/hét. Elektronikai áramkörök: 4,5 óra/hét helyett 5 óra/hét. Mechatronika gyakorlat: 3 óra/hét helyett 4 óra/hét. Mikrovezérlők gyakorlat: 3 óra/hét helyett 4 óra/hét. Az elméleti és gyakorlati órák a képzés teljes időtartama alatt az intézmény Cserháti Sándor Tagintézményében folynak. Az összefüggő szakmai gyakorlatot a tanulók a 10. évfolyam után viszont külső gyakorlati helyeken töltik. E pályázat keretében az elmúlt évben a 9-es elektronikai osztály szakmai tanulmányi kiránduláson volt Pakson, ahol az atomerőműben követhették végig a villamosenergia előállításának folyamatát. A következő kép az osztályról készült a kiránduláson: 23

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév

HELYI TANTERV. 2016/2017 tanév MÁTÉSZALKAI SZC KÁLLAY RUDOLF SZAKKÖZÉPISKOLÁJAA 4 3 2 0 N a g y k á l l ó, K o s s u t h ú t 8. T e l e f o n / f a x : 4 2 / 2 6 3-4 3 5 Elektronikus levélcím: nagykalloi@kallayszaki.hu HELYI TANTERV

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ 2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.2.5.B-12/1 számú pályázati felhívás a Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére A projekt az Európai

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13.

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként /13. Szakmai követelmény- modul A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP B-12/

Szakmai beszámoló. A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP B-12/ Szakmai beszámoló A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0002 1 A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatók

Pályaválasztási tájékoztatók OM azonosító: 031970 Intézmény címe: 2900 Komárom, Táncsics M. utca 73. Telefon/fax: 06/34/344-105; tel.: 06/34/540-313; 06/34/345-928 E-mail: alapyszaki@gmail.com Honlap: http://www.ipari-kom.sulinet.hu

Részletesebben

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő Az intézmény adatai: Intézményi OM azonosító: 203035 Cím: Eger, Kertész utca 128. Telefon: 06/36-312-166 Web: www.bgeger.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203030 PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2017/2018. tanévre 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Részletesebben

A 2016/17. tanévben induló osztályok

A 2016/17. tanévben induló osztályok Pécsi SZC Angster József Szakképző Iskolája 7623 Pécs, Rét u. 41-43. Intézmény neve: Pécsi SzC Angster József Szakképző Iskolája Címe: 7623 Pécs, Rét u. 41-43. OM azonosító: 203049 Telefon: 72/517-880,

Részletesebben

A szakmai gyakorlati képzés történhet az iskola tanműhelyében vagy vállalkozónál tanulószerződéssel.

A szakmai gyakorlati képzés történhet az iskola tanműhelyében vagy vállalkozónál tanulószerződéssel. I. SZAKKÖZÉPISKOLA: "Szakközépiskolai szakmai és közismereti " kerettantervre épülő helyi tantervek alapján történik a négy éves képzés, amelyre a 8. osztály befejezése után lehet jelentkezni. A szakközépiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2.

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 2. A 19. sorszámú Járműkarosszéria készítő, szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 05

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! PÁLYAVÁLASZTÁS 2016-2017. TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! Gyermekeik, tanítványaik minél hatékonyabb pályaválasztását, az alábbi szervezetek támogatják, segítik, egymással együttműködésben: Tolna

Részletesebben

2017. február 1-jén az alábbi keresztféléves képzéseinket indítjuk:

2017. február 1-jén az alábbi keresztféléves képzéseinket indítjuk: Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6., Tel/fax:62/547-160 Web: www.vedres.sulinet.hu, E-mail: epki@vedres.sulinet.hu 2017. február

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Tájékoztató az iskola képzési profiljáról Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Kézműves arculat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Nádudvari Népi Kézműves

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

A CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS

A CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS A 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 203060 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Tagintézmény-vezető:

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. KÖTET SZAKMAI PROGRAM 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom Tartalom... 2 S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika

Szakgimnázium A évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a vendéglátásturisztika GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Cím 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Telefon: 96/ 213-222 E-mail: haller.mosonvar@gmail.com Honlap:/ http//www.halleriskola.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci konferencia

Munkaerő-piaci konferencia 2016. DECEMBER 05-09. Munkaerő-piaci konferencia Szekszárd, 2016. december 06. Az intézmény bemutatása Az intézmény megnevezése: Szekszárdi Szakképzési Centrum Székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel 1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel részletezése nélkül, 10482-12 J{rműfényező feladatai Tant{rgyak/Témakörök A felület-előkészítés, fényezés Kittelés előtti

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzések bevezetése az Inczédy György Középiskolában TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0043

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzések bevezetése az Inczédy György Középiskolában TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0043 ZÁRÓ KIADVÁNY Rövidebb képzési idejű szakképzések bevezetése az Inczédy György Középiskolában TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0043 TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0043 projekt rövid bemutatása Kedvezményezett: Klebelsberg

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS REFORMJA 2010 után egy átfogó köznevelési és szakképzési reform indul el: 3 éves szakképzés közismeret helyett szakmai képzés duális szakképzés

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY OM azonosító: 200914 Cím: 7150 Bonyhád, Jókai u 3. Telefon: 74 / 451-918 E-mail: info@jokai.szltiszk.hu

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. évfolyam Duális szakiskolai szakképzés közismereti óraterve Műveltségterület neve Tantárgy neve Óraszám Éves Heti Kommunikációs ismeretek

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 203060 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Tagintézmény-vezető: www.szemere.miskolc.hu http://www.szemere-kollegium.hu

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Több mint 130 éves nagy hagyományokra visszatekintő intézményünk jól felszerelt tanműhelyekben, mérő laborokban várja a tanulni kívánó érdeklődő tanulókat. Katonai alapismeretek tantárgy oktatása lévén

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Intézményvezető: Némethné Fucsik Edit Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina OM azonosító: 203038 TAGOZAKÓDOK: 7045 Turisztikai szervező, értékesítő 7040 Vendéglátó szervező vendéglős

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ

FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

I. A szakképzés jogi háttere

I. A szakképzés jogi háttere 2.42. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS. Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések

FELNŐTTOKTATÁS. Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések FELNŐTTOKTATÁS Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések A szakmai felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás, melynek szervezése a szakképzésben a következő jogszabályok figyelembevételével

Részletesebben

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKMAI PROGRAM 6. számú melléklet 2013. SZAKMAI PROGRAM Az iskola helyi tantárgyi programként szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

Tanulmányi terület (Alkalmazott tanterv, szakterület, szakmacsoport jellemzői)

Tanulmányi terület (Alkalmazott tanterv, szakterület, szakmacsoport jellemzői) Szakközépiskola Intézmény neve, címe: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. Postacím: 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. Fenntartó neve, címe:

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus ZÁRÓKIADVÁNY A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető Sopron, 2014. augusztus Összefoglaló a pályázatról A projekt keretében 3 szakképzési kerettanterv

Részletesebben

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 1 S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2016.09.01-TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 2 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Tájékoztató a Tatabányai Szakképzési Centrum tevékenységéről

Tájékoztató a Tatabányai Szakképzési Centrum tevékenységéről Tájékoztató a Tatabányai Szakképzési Centrum tevékenységéről 2015 július 01-től az állami fenntartásban lévő szakképző iskolák szakképzési centrumok keretei között működnek a 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 Elnyert támogatás mértéke: 12 431 400 Ft Projekt időtartama: 18 hónap A kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. augusztus

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapest www.bankidonat.net Iskolánk névadója: Bánki Donát 1859. június 6. Bakonybánk 1922. augusztus 1. Budapest Korának legnagyobb gépészmérnöke

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Szakmai követelmény-modul 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak, témakörök Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti

Részletesebben