Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium"

Átírás

1 Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító OKJ SZÁMA: (Kifutó rendszerben szeptember 1-től a évfolyamokra)

2 1 /

3 2 / készségek

4 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy az Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító/mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A munkaműveletekhez előírt speciális szerszámokat, eszközöket használ (szerelő karbantartó) Alkatrészeket felújít Anyagokat, alkatrészeket, eszközöket tárol, raktároz Árajánlatot ad Átadja a megjavított gépet az üzemeltetőnek jegyzőkönyv alapján Beállítást, beszabályozást végez Behatárolja a hibát Betartja a vonatkozó és hatályos munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat Elektronikai rendszert vizsgál Elhárítja a hibát Ellátja a gépet a biztonságos üzemeltetéshez feliratokkal, jelzésekkel Ellenőrzi a gép működését az elvégzett javítást Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül Elvégzi az adminisztrációs feladatokat Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (kenő- tüzelőanyag hűtő- fék- és hidraulikafolyadék) Futómű- rendszert vizsgál Garanciális ügyintézést végez Gép átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít Gépcsoportot kiválaszt Gépkapcsolatot létrehoz 3 /

5 Feladatok, ismeretek, készségek Gépszerkezet gépegység általános állapotát felméri alapvető hibákat állapít meg Gépüzemeltetési naplót ad a kijavított géphez Használja az előírt munka- és tűzvédelmi eszközöket Hibát keres Hidraulikus rendszereket vizsgál Információt gyűjt a gépről Javítástechnológiát választ Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági- gépkapcsolási- és a vezetőfülke berendezések) Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket Kiválasztja és megrendeli a szükséges alkatrészeket Majori gépeket, műszaki berendezéseket karbantart, javít Megfelelő esztétikai állapotba hozza a gépet Megszervezi a veszélyes hulladékok szakszerű tárolását gyűjtőhelyre szállítását Megtisztítja a gépet, részegységet, alkatrészt Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket Mérési jegyzőkönyvet készít, vezet Mezőgazdasági erőgépeket és önjáró munkagépeket karbantart, javít Mezőgazdasági vontatott- rászerelt- függesztett munkagépeket karbantart, javít Motort vizsgál Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját Összegyűjti a veszélyes hulladékokat Összeszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást végez) Próbaüzemeltetést végez Részt vesz szakmai továbbképzéseken Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket Számlát ad Szétszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást végez) Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára céljára vonatkozó dokumentumokat 4 /

6 Feladatok, ismeretek, készségek Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra eszközökre technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások műveletterv műveleti utasítás műszaki leírás gépkönyv stb.) Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat Teljesítmény-átviteli rendszert vizsgál Üzemanyagokat a környezetvédelmi utasítások betartásával feltölt Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt Üzembe helyez, szerel javít, karbantart gépeket Üzletfelekkel kommunikál Vállalkozást indít, működtet Vezeti a szükséges dokumentumokat Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A felújítás-technológiák munka- tűz- és környezetvédelmi előírásai A szerelési utasítások értelmezése Alváz, felépítmény, vonó- függesztő- és emelő szerkezetek Bordás- és bütykös-tengelyek felújítása Erőgépek és önjáró munkagépek üzemeltetése munka- tűz- és környezetvédelmi szabályok Erőgépek karbantartása Erőgépek üzemeltetési jellemzői Fejés gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Furatos alkatrészek sima tengelyek felújítása Gépjavítás tervezése Itató-berendezések szerkezeti felépítése jellemzői Járművek elektromos és elektronikus berendezései Járművek fékberendezései fékezése Javítástechnológiai eljárások javítási utasítások alkalmazása Javított gépek bejáratása ellenőrzése beállítása dokumentációk kiállítása végkikészítése korrózióvédelme tárolása 5 /

7 Feladatok, ismeretek, készségek Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete kormányzása Kézi és gépi forgácsolási műveletek eszközök szerszámok gépek technológiai eljárások Kötőgépelemek hibái és javításuk Majorgépek üzemeltetése alkalmazásukkal összefüggő munka- tűz- és környezetvédelmi szabályok Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel Mezőgazdasági erő- és munkagépek önjáró munkagépek üzemeltetése Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot gépkapcsolás létrehozása Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, beszabályozása, üzembe helyezése Motorok üzemi jellemzői szerkezeti felépítése Munkagépek majori gépek és berendezések hibái szerelése javítása beállítása Munkagépek üzemeltetése munka- tűz- és környezetvédelmi szabályok Növényvédelem gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Rugók javítása szerelése Sikló- és gördülőcsapágyak javítása szerelése Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Szemestermények utókezelésének gépei szerkezeti felépítésük jellemzőik Szerelőszerszámok készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai Szíj- lánc- fogaskerék- csigahajtás javítása szerelése Takarmány-előkészítő gépek szerkezeti felépítése jellemzői Takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Tárolás raktározás gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Vető- ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése jellemzői B típusú ismeret: A felújítás-technológiák munka- tűz- és környezetvédelmi előírásai 6 /

8 Feladatok, ismeretek, készségek A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka- tűz- és környezetvédelmi szabályok Alkatrész katalógusok használata Gázhegesztés jellemzői anyagai eszközei és technológiája Gépalkatrészek rendelése tartalékolása Gépalkatrészek tisztítása korrózió elleni védelem Gépelemek ábrázolása olvasása Ívhegesztés jellemzői anyagai eszközei és technológiája Javítástechnológiai eljárások javítási utasítások alkalmazása Javított gépek bejáratása ellenőrzése beállítása dokumentációk kiállítása végkikészítése korrózióvédelme tárolása Korrózió elleni védelem fajtái anyagai eszközei és technológiája Korrózióvédő anyagok korrózióvédelem Lángvágás jellemzői eszközei és technológiája Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek karbantartása Szerelőszerszámok készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai Tisztítási eljárások: mosás vízzel (víz- gőzsugaras berendezések) Tüzelő- és kenőanyagok jellemző tulajdonságai felhasználási előírások Védőgázas hegesztési eljárások jellemzői anyagai eszközei és technológiája C típusú ismeret: A bizonylat alaki és tartalmi kellékei A felújítás-technológiák munka- tűz- és környezetvédelmi előírásai A gazdálkodási tevékenység főbb bizonylatai bizonylatok vezetése A hiba megállapítása (szemrevételezés mérés repedésvizsgálat) hibafelvételi jegyzőkönyv A növénytermesztés alapműveletei A szerelési utasítások értelmezése A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai Alkatrész-katalógusok használata Alvázak futóművek kormányszerkezetek fékek hibái szerelése javítása beállítása Áraj ánlat készítése 7 /

9 Feladatok, ismeretek, készségek Az üzleti terv tartalma felépítése Csapágyak tömítések rendeltetése szerkezeti kialakítása felhasználási területük Csövek csőkötések anyagai fajtái kialakításuk alkalmazási területük Teljesítmény-átviteli berendezések javítása szerelése Faanyagok tulajdonságai megmunkálási eljárásai szerszámai Fékszerkezetek rendeltetése szerkezeti kialakítása felhasználási területei Fémes bevonatok készítésének technológiája (horganyzás ónozás) Forgómozgást átszármaztató hajtások jellemzői alkalmazási területeik Galvanizálás fémszórás műveletei eszközei Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása olvasása Gumiáruk bőr és üveg tulajdonságai felhasználási területei Hengertömb forgattyús hajtómű javítása szerelése Hidraulikus berendezések hibái vizsgálata javítása beállítása Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása olvasása Hőszigetelő és hangszigetelő anyagok alkalmazási területei Hűtő- kenőberendezések javítása szerelése Korrózióvédelem szerves bevonatokkal (festék- lakk- olaj- és zsírbevonatok) Kovácsolás munkaműveletei Mérőeszközök és mérési eljárások mérési jegyzőkönyvek Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban Mozgásátalakító szerkezetek jellemzői Műanyagok alkalmazási területei Műszaki állapotváltozások mérése diagnosztizálása (belső égésű motorok erőátviteli szerkezetek futómű kormány fékszerkezet villamos és elektronikus berendezések) beszabályozása ellenőrzése hibakeresés dokumentáció vezetése Műszaki rajz készítése olvasása Növények termesztéstechnológiája Növényszervezettan és-élettan Oldható és oldhatatlan kötőgépelemek alkalmazása és felhasználásuk Önköltség számítása 8 /

10 Feladatok, ismeretek, készségek Öntés műveletei eszközei Ragasztóanyagok alkalmazási területei ragasztás technológiája Rajzszabványok ismerete katalógus használata Rugók jellemző adatai anyaga kialakítása alkalmazási területük Sajtolás munkafolyamatai szerszámai alkalmazási területei Takarmányozás Talajtan-éghaj lattan Tartástechnol ógi a Tengelyek rendeltetése igénybevételeik felhasználási területük Tengelykapcsolók rendeltetése szerkezeti kialakítása felhasználási területei Tenyésztési eljárások Tisztítási eljárások zsírtalanítás: szerves oldószerrel Tisztítási eljárások: oxideltávolítás mechanikai kémiai úton Tüzelőanyagellátó berendezések javítása beállítása beszabályozása szerelése Villamos berendezések elektronikus egységek hibái vizsgálat javítása beszabályozása Villamos vezető szigetelő és félvezető anyagok tulajdonságai alkalmazási területei D típusú ismeret: A vállalkozás beindításával és működtetésével kapcsolatos jogi adminisztratív teendők eljárások Acélok és öntött vasak hőkezelései Általános jogi alapismeretek Anyagvizsgálati eljárások és azok eszközei mérési eljárások Az acélok és az öntött vasak jellemző tulajdonságai katalógus használata Az adózást szabályozó törvények Az egyszeres könyvvitel alapelvei Bevétel és költségnyilvántartás Bordás és bütykös tengelyek felújítása Egyszerű és összetett igénybevétel Furatos alkatrészek sima tengelyek felújítása 9 /

11 Feladatok, ismeretek, készségek Gazdálkodást szabályozó törvények Gépalkatrészek rendelése tartalékolása Gördülőcsapágyak szerelése hibalehetősége állapotvizsgálata Javítástechnológiai eljárások javítási utasítások alkalmazása Javított gépek bejáratása ellenőrzése beállítása dokumentációk kiállítása végkikészítése korrózióvédelme tárolása Korrózióvédelem fémes bevonatokkal (tűzi bevonat fémszórás diffúziós elektrokémiai) Kötőgépelemek hibái és javításuk Kötőgépelemek szerelése hibalehetősége állapotvizsgálata Mechanikus hajtóművek szerelése hibalehetősége állapotvizsgálata (fogaskerék lánc szíjhajtások) Munkavállaló és munkáltató jogai kötelezettségei Rugók javítása szerelése Sikló- és gördülőcsapágyak javítása szerelése Siklócsapágyak szerelése hibalehetősége állapotvizsgálata Szíj- lánc- fogaskerék- csigahajtás javítása szerelése Szilárd illesztésű alkatrészek szerelése hibalehetősége állapotvizsgálata Terhelési módok tulajdonságai A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 4 -s szirü ek: Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése Beszédkészség Diagram nomogram kitöltése készítése Diagram nomogram olvasása értelmezése Elemi számolási készség 10 /

12 Feladatok, ismeretek, készségek Folyamatábrák készítése Folyamatábrák olvasása értelmezése Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítés Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása értelmezése Információforrások kezelése Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítés Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása értelmezése Komplex j elzésrendszerek Mennyiségérzék Robbantott ábrák értelmezése Szabadkézi rajzolás Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Tájékozódás Térérzékelés 3 -s szirü ek: Elemi számolási készség Fogalmazás írásban Hallott szöveg megértése Információforrások kezelése Íráskészség fogalmazás írásban Írott szakmai szöveg megértése Kézírás Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Mennyiségérzék Olvasott köznyelvi szöveg megértése Olvasott szakmai szöveg megértése Olvasott szöveg megértése 11 /

13 Feladatok, ismeretek, készségek Robbantott ábrák értelmezése Szabadkézi rajzolás Szakmai nyelv megértése Térérzékelés 2 -s szirü ek: Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése Diagram nomogram kitöltése készítése Diagram nomogram olvasása értelmezése ECDL 1. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 7. m. Információ és kommunikáció Folyamatábrák készítése Folyamatábrák olvasása értelmezése Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása értelmezése Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 1 -s szirü ek: Elemi szintű számítógéphasználat Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Állóképesség Erős fizikum Fejlődőképesség Felelősségtudat 12 /

14 Feladatok, ismeretek, készségek Kézügyesség Kockázatvállalás Megbízhatóság Mozgáskoordináció Önállóság Önfejlesztés Precizitás Szervezőkészség Térlátás Testi ügyesség Tűrőképesség Társas kompetenciák: Irányíthatóság Kapcsolatfenntartó készség Kompromisszum készség Közérthetőség Segítőkészség Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Áttekintő képesség Elővigyázatosság Emlékező képesség Eredményorientáltság Figyelemösszpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Helyzetfelismerés Hibaelhárítás Hibakeresés (diagnosztizálás) 13 /

15 Feladatok, ismeretek, készségek Információgyűjtés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés Lényegfelismerés képessége Problémamegoldás 14 /

16 Tananyag Témakörök 378/2.1/ Mezőgazdasági gépek üzemeltetésének elméleti alapjai Szakmai számítás Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM Tartalmak Gépcsoportok összeállításának általános kérdései. A munkagépek vonóerő, nyomaték, teljesítmény szükséglete. A járómunkát és szállítást végző gépcsoportok összeállítása. A gépcsoportok üzemeltetését befolyásoló tényezők. Gépkapcsolások. Gépi munkák tervezése, teljesítménymutatók, számítások. Az erőgépek fordulékonysága különböző rendszerű munkagépekkel. A traktorok és kapcsolt munkagépek fordulási sugara. Fordulási módok, fordulók hossza és a forgószélesség. A gépcsoportok mozgásmódja. Üzemanyag-ellátás, - kezelés, és -tárolás. Erőgépek, önjáró munkagépek üzemanyag fogyasztása. A üzemanyag, hajtó és kenőanyag-ellátás tervezése, megszervezése. Mezőgazdasági gépek karbantartása, korrózió elleni védelme, tárolása. Mezőgazdasági munkák üzemeltetési feladatai: talajművelés-, tápanyag-visszapótlás-, vetés-, ültetés-, palántázás-, növényvédelem-, növényápolás-, anyagmozgatás, öntözés, betakarítás-, szemestermény utókezelés gépeinek üzemeltetése. Majori gépek és berendezések üzemeltetési kérdései. Mezőgazdasági munkagépek Tanulói tevékenységformák 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Elméleti óraszám: 136, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 440, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: gyakorlaton igen A továbbhaladás feltételei 378/3.4/ Növényvédelem gépeinek beállítása üzemeltetése 378/3.5/ Szállítás és anyagmozgatás gépeinek beállítása üzemeltetése 378/3.6/ Öntözés gépeinek beállítása üzemeltetése Gépcsoportok kialakítása. Szórási norma ismeretében a gép beszabályozása, ellenőrzése. Munkavédelmi előírások gyakorlása. Pótkocsis szerelvénnyel szállítási feladatok ellátása. Rakodógépek mozgásmódjainak, kezelőszervek egyidejű működtetésének gyakorlása. Mobil és beépített anyagmozgató gépek üzemeltetése. Munkavédelmi szabályok gyakorlása. Gépi áttelepítésű öntöző berendezések üzemeltetése. Üzembe helyezés a táblán. Gépek beállítása, kiszolgálása, karbantartása, áttelepítése. 15 /

17 Tananyag 378/3.7/ Szemestermény utókezelés gépeinek beállítása üzemeltetése Szárító-, magtisztító- és osztályozó gépek üzemeltetésének tanulmányozása. Karbantartási szerelési beállítási feladatok végzése. 378/3.9/ Kalászos gabona betakarítás gépeinek beállítása üzemeltetése 378/3.8/ Szálastakarmány betakarítás gépeinek beállítása üzemeltetése 378/6.1/ Talajművelő gépek szerkezete szerelése Arató-cséplő gép beállítása egymenetes gabona betakarítására. Gyűjtővályús adapter fel és leszerelése, vágóasztal ferdefelhordó beállítása. Cséplőszerkezet beállítása és ellenőrzése. Tisztítómű beállítása és ellenőrzése. Aratási munkák modellezése. Magveszteség, szemtörés ellenőrzése. Fedélzeti számítógép munkájának megismerése, beszabályozások, átállítások gyakorlása. GPS alkalmazása a gyakorlatban. Arató-cséplő gépek kiszolgálása. Karbantartási, ellenőrzési munkák végzése. Átszerelés egyéb termények betakarítására. Mozgásmódok gyakorlása arató-cséplő géppel Gépkapcsolások létrehozása. Kaszáló-, rendkezelő-, bálázó-, szecskázó gépek beállítása, üzemeltetése. Önjáró betakarító gépek üzemeltetése. Pillangósok és fűfélék betakarítása. 378/9.1/ Betakarítógépek szerkezeti felépítése szerelése 378/9.1/ Munkagép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti alapjai 378/10.1/ Majorgép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti A szálastakarmányok betakarításának gépei. Kaszáló, rendkezelő, bálázó, rendfelszedő, szecskázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. A gabona-betakarítás gépei. Az ara-tócséplő gép szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. A kukorica-betakarítás gépei. Az arató-cséplő gép átalakítása morzsolásos és szem-csutka betakarításra. Tájjellegű növények betakarítása. A gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. A betakarítógépek kiszolgálása. A kapcsolódó termesztéstechnológiai folyamatok megismertetése. 10/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szerkezeti rajz értelmezése, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 15/Információk önálló rendszerezése, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 15/Információk önálló rendszerezése, 16 /

18 Tananyag alapjai 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 378/7.6/ Fejés gépeinek szerkezete szerelése 378/7.5/ Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezete szerelése 378/7.4/ Itató-berendezések szerkezete szerelése 378/7.3/ Takarmánykiosztás gépeinek szerkezete szerelése 378/7.2/ Takarmány-előkészítő gépek szerkezete szerelése 378/7.1/ Tárolás raktározás gépeinek szerkezete szerelése 378/6.7/ Szemestermények utókezelés gépeinek szerkezete szerelése Állattartó telepek vízellátása. Itató berendezések szerkezeti felépítésének, működési elvének megismerése, javítása. Takarmány kiosztó gépek szerkezeti felépítése, javítása (stabil, mobil takarmánykiosztók). Takarmány előkészítő gépek szerkezeti felépítése, javítása (aprítás gépei, mérlegek, keverők, szállítóeszközök, prések, hűtők). Tárolás raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, javítása (anyagmozgató eszközök, különböző tároló-berendezések). Szemestermények utókezelés gépeinek felépítése, javítása (tisztítók, szárítók). 17 /

19 Tananyag 378/6.6/ Öntözés gépeinek szerkezete szerelése Öntözés gépeinek felépítése, javítása (szivattyúk, csővezetékek, csőszerelvények, szórófejek, öntözőberendezések). 378/6.5/ Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezete szerelése Szállítás és anyagmozgatás gépeinek felépítése, javítása (rakodógépek, pótkocsik, szállítószalagok, szállítócsigák, pneumatikus szállítók) 378/6.4/ Növényvédelem gépeinek szerkezete szerelése 378/6.3/ Vető- ültető- és palántázó gépek szerkezete szerelése 378/6.2/ Tápanyag visszapótlás gépeinek szerkezete szerelése Növényvédelem gépeinek felépítése, javítása (permetezőgépek, csávázógépek). Vető- ültető- és palántázó gépek felépítése, javítása (mechanikus, pneumatikus rendszerű gabonavetőgépek, mechanikus, pneumatikus szemenkénti vetőgépek, szorítóujjas merítőkanalas és rázókalapácsos ültetőgépek). Tápanyag visszapótlás gépeinek szerkezete felépítése, javítása (röpítőtárcsás, csigás, lengőcsöves szórószerkezetű műtrágyaszórók, dobos rendszerű szerves-trágyaszórók) 378/7.2/ Mezőgazdasági munkagépek karbantartása Mezőgazdasági munkagépek karbantartási feladatainak végrehajtása. 30/Csoportos helyzetgyakorlat, 70/Műveletek gyakorlása, 378/7.3/ Majori gépek karbantartása 378/3.3/ Vető- ültető- és palántázó gépek beállítása üzemeltetése 378/3.2/ Tápanyag-visszapótlás gépeinek beállítása és üzemeltetése Majori gépek és gépészeti berendezések karbantartási feladatainak végrehajtása. Gépkapcsolások létrehozása. Vetési norma ismeretében beállítások elvégzése. Üzemeltetés a táblán. Mozgásmódok gyakorlása. Gépkapcsolások létrehozása szerves és műtrágyaszóró gépekkel. A kiszórási norma beállítása, mozgásmódok gyakorlása. Gépek tisztí- 30/Csoportos helyzetgyakorlat, 70/Műveletek gyakorlása, 18 /

20 Tananyag 378/3.1/ Talajművelés gépeinek beállítása és üzemeltetése 378/3.11/ Tájjellegű növények betakarító gépeinek beállítása üzemeltetése 378/3.10/ Kukorica betakarítás gépeinek beállítása üzemeltetése tása, korrózió elleni védelme. Függesztett ekék beszabályozása, erőgéphez kapcsolása, szántási módok gyakorlása. Talajmunkák végzése egyéb talajművelő gépekkel. Gépkapcsolások kiválasztása, beállítása, üzemeltetési feladatok végrehajtása. Arató-cséplő gép beállítása különféle tájjellegű növény betakarítására. Gyűjtővályús adapter fel és leszerelése, vágóasztal ferdefelhordó beállítása. Cséplőszerkezet cseréje, beállítása és ellenőrzése. Tisztítómű beállítása és ellenőrzése. Arató-cséplő gépek kiszolgálása. Karbantartási, ellenőrzési munkák végzése. Mozgásmódok gyakorlása arató-cséplő géppel. Arató-cséplő gép beállítása morzsolásos kukorica betakarítására. Csőtörő adapter fel és leszerelése, az adapter és a ferdefelhordó beállítása. Cséplőszerkezet beállítása és ellenőrzése. Tisztítómű beállítása és ellenőrzése. Arató-cséplő gépek kiszolgálása. Karbantartási, ellenőrzési munkák végzése. Átszerelés szem csutka keverék (CCM) betakarítására. Mozgásmódok gyakorlása arató-cséplő géppel. Közlekedési ismeretek Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 16, Gyakorlati óraszám: 25, Szakmai képzés:igen, Csoportbontás: IGEN 378/1.2/ Biztonsági és üzemeltetési ismeretek A Nemzeti Közlekedési Hatóság által minősített teremben tartható az oktatás és vizsgáztatás! 378/1.3/ Vezetési gyakorlat Az oktatás a Nemzeti Közlekedési Hatóság előírásai szerint történik! Egyéni vezetési gyakorlat! 378/1.1/ Közlekedési és vezetéselméleti alapismeretek 20/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 30/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése, 20/Feladattal vezetett szerkezetelemzés, 30/Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján, Az oktatás a Nemzeti Közlekedési Hatóság előírásai szerint történik! 10/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk önálló rendszerezése, 50/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 19 /

21 Tananyag Mezőgazdasági alapismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 378/8.6/ Takarmányozási ismeretek A takarmányok alkotó részei. A takarmányok emészthetősége, tápértéke, értékesülése, csoportosítása. Zöldtakarmányok, erjesztett takarmányok, gyökgumós és lédús takarmányok. Szénák és szénalisztek. Magvak és termések. Melléktermékek és hulladékok. Állati eredetű takarmányok. Ipari abrakkeverékek. Egyéb takarmányok. Takarmány-kiegészítők. Takarmányok tartósítása és tárolása. Az etetés technikája és technológiája. Az ivóvíz és az itatás módjai. 378/8.5/ Tenyésztési eljárások A tenyésztett állatok külső és belső értékmérő tulajdonságai. Az állatfajták. Az egyes állatfajták tenyésztése és szaporítása. A tenyésztési cél és a fajta megválasztása. A vemhesség. Az ellés, az ellés körüli teendők. Az állatok felnevelése és takarmányozása. 378/8.1/ Talajtan éghajlattan A talaj fogalmának meghatározása. A talaj tulajdonságai. A talaj fő típusai, javítása, talajvédelem. A talajművelés célja és feladata. A talajművelés alapműveletei és eszközei. A talajműveléssel szemben támasztott agrotechnikai követelmények. A talajművelés hatása és összefüggése a termesztéstechnológiára. Magyarország éghajlata, éghajlati körzetei. Az időjárás és az éghajlat szerepe a növénytermesztésben és az állattenyésztésben. 378/8.2/ Növényszervezettan és élettan A virágos növény szervei. A növények életműködése. A vegetatív és generatív szervek felépítése, működése. A növények táplálkozása, tápanyag és vízfelvétele. A növények szaporodása. Az ivaros és ivartalan szaporítás. 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 378/8.7/ Tartástechnológiai ismeretek Szarvasmarha, sertés, baromfi tartástechnológiája. Az állattartó telepek víz- és takarmány ellátása. A trágya eltávolítása. Fejőházak, fejési rendszerek. Állattartó telepek kiszolgálása, energiaellátása. 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20 /

22 Tananyag 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 378/8.4/ A növények termesztéstechnológiai alapismeretei 378/8.3/ A növénytermesztés alapműveletei Gabonafélék, pillangósvirágú növények, ipari növények, gyökér és gumós növények termesztése. 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Az őszi és tavaszi vetésű növények talajművelési rendszere. A szerves és szervetlen trágyázás módjai. A vetés módjai, a vetőmag 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, mennyisége, a vetés mélysége, a vetés végrehajtása. A vetés agrotechnikai követelményei. Az őszi és tavaszi vetésű növények talaj- 10/Írásos elemzések készítése, 10/Tesztfeladat megoldása, művelési rendszere. A szerves és szervetlen trágyázás módjai. A vetés 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, módjai, a vetőmag mennyisége, a vetés mélysége, a vetés végrehajtása. A vetés agrotechnikai követelményei. Az integrált növény- 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, védelem jelentősége, szerepe az eredményes és környezetkímélő gazdálkodásban. Növényápolási és növényvédelmi eljárások. Az öntözés módjai. A betakarítás módjai és gépei. Gépelemek Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 108, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: gyakorlaton IGEN 378/1.6/ Gépelemek állapotfelmérése szerelése Alkatrészek, részegységek, gépek tisztítása. Hibafelvételezés. Dokumentációk vezetése. Részegységek, alkatrészek szét- és összeszerelése. Alkatrészcserés javítás előkészítése. Mérőeszköz és szerszámhasználat. Szereléstechnikai alapfogalmak, rendszerek jellemzői. Eszközök, készülékek, szerszámok megválasztásának szempontjai. Műszaki dokumentációk, katalógusok használata. Munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírások alkalmazása. 378/1.5/ Gépelemek A kötések fogalma, alkalmazási területük. Oldható kötések: csavarkötés, ék-, retesz-, csapszeg- bordástengely-és poligon kötések jellemzői. Nem oldható kötések: szegecs-, hegesztett-, forrasztott-, ragasztott kötések jellemzői. Zsugorkötés. Tengelyek, csapágyazások. 50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 30/Feladattal vezetett szerkezetelemzés, 20/Műszaki rajz elemzés hibakeresés, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 21 /

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a I. Gépészet ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár- Homok Beniczky Géza út 5. Szakmai program (helyi

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV a 34 521 08 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ 4. alapján készült.

AUTÓSZERELŐ 4. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

FEGYVERMŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FEGYVERMŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FEGYVERMŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 863 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Fegyverműszerész

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ. alapján készült.

AUTÓSZERELŐ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

095/1.1/0105-06 Napkollektor szerelés 095/1.2/0105-06 Napkollektor szerelési ismeretek

095/1.1/0105-06 Napkollektor szerelés 095/1.2/0105-06 Napkollektor szerelési ismeretek Sz. TANTÁRGY 1. 2. Villamos energiahasznosító berendezések Vállalkozási ismeretek - 1 - OKJ 31 582 09 Épületgépészeti csőhálozat- és berendezés-szerelő OKJ 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés

Részletesebben

FEGYVERMŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

FEGYVERMŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK FEGYVERMŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 863 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Fegyverműszerész

Részletesebben

( 36+0+0) 094/2.2/0111-06 Geometriai mérések elmélete 4. FÉMEK KÉZI ÉS KÉZI KISGÉPES ALAKÍTÁSA

( 36+0+0) 094/2.2/0111-06 Geometriai mérések elmélete 4. FÉMEK KÉZI ÉS KÉZI KISGÉPES ALAKÍTÁSA OKJ 31 582 09 Épülrtgépészeti csőhálózat- és berendező szerelő OKJ 54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Szakközépiskola közismereti tantárgyak 2013 A SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS, TOVÁBBÁ A PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS A SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI

Részletesebben

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 522

Részletesebben

AUTÓSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AUTÓSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AUTÓSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 525 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Autószerelő

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 525 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakmai program. 54 523 04 Mechatronikai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

Szakmai program. 54 523 04 Mechatronikai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 54 523 04 Mechatronikai technikus Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 2013 I.Jogi háttér A szakmai program a 14/2013 (04.05) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez )

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez ) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Szakmai program. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

Szakmai program. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 2013 I.Jogi háttér A szakmai program a 14/2013 (04.05) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben