Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium"

Átírás

1 Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító OKJ SZÁMA: (Kifutó rendszerben szeptember 1-től a évfolyamokra)

2 1 /

3 2 / készségek

4 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy az Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító/mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A munkaműveletekhez előírt speciális szerszámokat, eszközöket használ (szerelő karbantartó) Alkatrészeket felújít Anyagokat, alkatrészeket, eszközöket tárol, raktároz Árajánlatot ad Átadja a megjavított gépet az üzemeltetőnek jegyzőkönyv alapján Beállítást, beszabályozást végez Behatárolja a hibát Betartja a vonatkozó és hatályos munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat Elektronikai rendszert vizsgál Elhárítja a hibát Ellátja a gépet a biztonságos üzemeltetéshez feliratokkal, jelzésekkel Ellenőrzi a gép működését az elvégzett javítást Ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül Elvégzi az adminisztrációs feladatokat Erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez Feltölti a javítás során eltávolított üzemanyagokat (kenő- tüzelőanyag hűtő- fék- és hidraulikafolyadék) Futómű- rendszert vizsgál Garanciális ügyintézést végez Gép átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít Gépcsoportot kiválaszt Gépkapcsolatot létrehoz 3 /

5 Feladatok, ismeretek, készségek Gépszerkezet gépegység általános állapotát felméri alapvető hibákat állapít meg Gépüzemeltetési naplót ad a kijavított géphez Használja az előírt munka- és tűzvédelmi eszközöket Hibát keres Hidraulikus rendszereket vizsgál Információt gyűjt a gépről Javítástechnológiát választ Kiegészítő berendezéseket vizsgál (közlekedésbiztonsági- gépkapcsolási- és a vezetőfülke berendezések) Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket Kiválasztja és megrendeli a szükséges alkatrészeket Majori gépeket, műszaki berendezéseket karbantart, javít Megfelelő esztétikai állapotba hozza a gépet Megszervezi a veszélyes hulladékok szakszerű tárolását gyűjtőhelyre szállítását Megtisztítja a gépet, részegységet, alkatrészt Megtisztítja az alkatrészeket, részegységeket Mérési jegyzőkönyvet készít, vezet Mezőgazdasági erőgépeket és önjáró munkagépeket karbantart, javít Mezőgazdasági vontatott- rászerelt- függesztett munkagépeket karbantart, javít Motort vizsgál Összeállítja a megrendelésre kerülő alkatrészek listáját Összegyűjti a veszélyes hulladékokat Összeszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást végez) Próbaüzemeltetést végez Részt vesz szakmai továbbképzéseken Szakműhelybe küldi a speciális javítást igénylő alkatrészeket Számlát ad Szétszereli a gépet, illetve a részegységet (alkatrész vagy részegységcserés javítást végez) Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára céljára vonatkozó dokumentumokat 4 /

6 Feladatok, ismeretek, készségek Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatra eszközökre technológiára vonatkozó dokumentációt (technológiai előírások műveletterv műveleti utasítás műszaki leírás gépkönyv stb.) Tanulmányozza és értelmezi az általános gépészeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó információkat Teljesítmény-átviteli rendszert vizsgál Üzemanyagokat a környezetvédelmi utasítások betartásával feltölt Üzemanyagokat gépkönyvből kiválaszt Üzembe helyez, szerel javít, karbantart gépeket Üzletfelekkel kommunikál Vállalkozást indít, működtet Vezeti a szükséges dokumentumokat Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A felújítás-technológiák munka- tűz- és környezetvédelmi előírásai A szerelési utasítások értelmezése Alváz, felépítmény, vonó- függesztő- és emelő szerkezetek Bordás- és bütykös-tengelyek felújítása Erőgépek és önjáró munkagépek üzemeltetése munka- tűz- és környezetvédelmi szabályok Erőgépek karbantartása Erőgépek üzemeltetési jellemzői Fejés gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Furatos alkatrészek sima tengelyek felújítása Gépjavítás tervezése Itató-berendezések szerkezeti felépítése jellemzői Járművek elektromos és elektronikus berendezései Járművek fékberendezései fékezése Javítástechnológiai eljárások javítási utasítások alkalmazása Javított gépek bejáratása ellenőrzése beállítása dokumentációk kiállítása végkikészítése korrózióvédelme tárolása 5 /

7 Feladatok, ismeretek, készségek Kerekes és lánctalpas járművek járószerkezete kormányzása Kézi és gépi forgácsolási műveletek eszközök szerszámok gépek technológiai eljárások Kötőgépelemek hibái és javításuk Majorgépek üzemeltetése alkalmazásukkal összefüggő munka- tűz- és környezetvédelmi szabályok Mechanikus és hidraulikus teljesítmény-átvitel Mezőgazdasági erő- és munkagépek önjáró munkagépek üzemeltetése Mezőgazdasági erő- és munkagépekből gépcsoportot gépkapcsolás létrehozása Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek hibafelvételezése, szerelése, javítása, beszabályozása, üzembe helyezése Motorok üzemi jellemzői szerkezeti felépítése Munkagépek majori gépek és berendezések hibái szerelése javítása beállítása Munkagépek üzemeltetése munka- tűz- és környezetvédelmi szabályok Növényvédelem gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Öntözés gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Rugók javítása szerelése Sikló- és gördülőcsapágyak javítása szerelése Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Szemestermények utókezelésének gépei szerkezeti felépítésük jellemzőik Szerelőszerszámok készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai Szíj- lánc- fogaskerék- csigahajtás javítása szerelése Takarmány-előkészítő gépek szerkezeti felépítése jellemzői Takarmánykiosztás gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Talajművelés gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Tápanyag-visszapótlás gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Tárolás raktározás gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezeti felépítése jellemzői Vető- ültető- és palántázó gépek szerkezeti felépítése jellemzői B típusú ismeret: A felújítás-technológiák munka- tűz- és környezetvédelmi előírásai 6 /

8 Feladatok, ismeretek, készségek A tisztítási és korrózióvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó munka- tűz- és környezetvédelmi szabályok Alkatrész katalógusok használata Gázhegesztés jellemzői anyagai eszközei és technológiája Gépalkatrészek rendelése tartalékolása Gépalkatrészek tisztítása korrózió elleni védelem Gépelemek ábrázolása olvasása Ívhegesztés jellemzői anyagai eszközei és technológiája Javítástechnológiai eljárások javítási utasítások alkalmazása Javított gépek bejáratása ellenőrzése beállítása dokumentációk kiállítása végkikészítése korrózióvédelme tárolása Korrózió elleni védelem fajtái anyagai eszközei és technológiája Korrózióvédő anyagok korrózióvédelem Lángvágás jellemzői eszközei és technológiája Mezőgazdasági erő- és önjáró munkagépek karbantartása Szerelőszerszámok készülékek kiválasztása és használatuknak munkavédelmi szabályai Tisztítási eljárások: mosás vízzel (víz- gőzsugaras berendezések) Tüzelő- és kenőanyagok jellemző tulajdonságai felhasználási előírások Védőgázas hegesztési eljárások jellemzői anyagai eszközei és technológiája C típusú ismeret: A bizonylat alaki és tartalmi kellékei A felújítás-technológiák munka- tűz- és környezetvédelmi előírásai A gazdálkodási tevékenység főbb bizonylatai bizonylatok vezetése A hiba megállapítása (szemrevételezés mérés repedésvizsgálat) hibafelvételi jegyzőkönyv A növénytermesztés alapműveletei A szerelési utasítások értelmezése A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai Alkatrész-katalógusok használata Alvázak futóművek kormányszerkezetek fékek hibái szerelése javítása beállítása Áraj ánlat készítése 7 /

9 Feladatok, ismeretek, készségek Az üzleti terv tartalma felépítése Csapágyak tömítések rendeltetése szerkezeti kialakítása felhasználási területük Csövek csőkötések anyagai fajtái kialakításuk alkalmazási területük Teljesítmény-átviteli berendezések javítása szerelése Faanyagok tulajdonságai megmunkálási eljárásai szerszámai Fékszerkezetek rendeltetése szerkezeti kialakítása felhasználási területei Fémes bevonatok készítésének technológiája (horganyzás ónozás) Forgómozgást átszármaztató hajtások jellemzői alkalmazási területeik Galvanizálás fémszórás műveletei eszközei Gépjármű villamoshálózati rajzok ábrázolása olvasása Gumiáruk bőr és üveg tulajdonságai felhasználási területei Hengertömb forgattyús hajtómű javítása szerelése Hidraulikus berendezések hibái vizsgálata javítása beállítása Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása olvasása Hőszigetelő és hangszigetelő anyagok alkalmazási területei Hűtő- kenőberendezések javítása szerelése Korrózióvédelem szerves bevonatokkal (festék- lakk- olaj- és zsírbevonatok) Kovácsolás munkaműveletei Mérőeszközök és mérési eljárások mérési jegyzőkönyvek Mértékegységek alkalmazása a műszaki gyakorlatban Mozgásátalakító szerkezetek jellemzői Műanyagok alkalmazási területei Műszaki állapotváltozások mérése diagnosztizálása (belső égésű motorok erőátviteli szerkezetek futómű kormány fékszerkezet villamos és elektronikus berendezések) beszabályozása ellenőrzése hibakeresés dokumentáció vezetése Műszaki rajz készítése olvasása Növények termesztéstechnológiája Növényszervezettan és-élettan Oldható és oldhatatlan kötőgépelemek alkalmazása és felhasználásuk Önköltség számítása 8 /

10 Feladatok, ismeretek, készségek Öntés műveletei eszközei Ragasztóanyagok alkalmazási területei ragasztás technológiája Rajzszabványok ismerete katalógus használata Rugók jellemző adatai anyaga kialakítása alkalmazási területük Sajtolás munkafolyamatai szerszámai alkalmazási területei Takarmányozás Talajtan-éghaj lattan Tartástechnol ógi a Tengelyek rendeltetése igénybevételeik felhasználási területük Tengelykapcsolók rendeltetése szerkezeti kialakítása felhasználási területei Tenyésztési eljárások Tisztítási eljárások zsírtalanítás: szerves oldószerrel Tisztítási eljárások: oxideltávolítás mechanikai kémiai úton Tüzelőanyagellátó berendezések javítása beállítása beszabályozása szerelése Villamos berendezések elektronikus egységek hibái vizsgálat javítása beszabályozása Villamos vezető szigetelő és félvezető anyagok tulajdonságai alkalmazási területei D típusú ismeret: A vállalkozás beindításával és működtetésével kapcsolatos jogi adminisztratív teendők eljárások Acélok és öntött vasak hőkezelései Általános jogi alapismeretek Anyagvizsgálati eljárások és azok eszközei mérési eljárások Az acélok és az öntött vasak jellemző tulajdonságai katalógus használata Az adózást szabályozó törvények Az egyszeres könyvvitel alapelvei Bevétel és költségnyilvántartás Bordás és bütykös tengelyek felújítása Egyszerű és összetett igénybevétel Furatos alkatrészek sima tengelyek felújítása 9 /

11 Feladatok, ismeretek, készségek Gazdálkodást szabályozó törvények Gépalkatrészek rendelése tartalékolása Gördülőcsapágyak szerelése hibalehetősége állapotvizsgálata Javítástechnológiai eljárások javítási utasítások alkalmazása Javított gépek bejáratása ellenőrzése beállítása dokumentációk kiállítása végkikészítése korrózióvédelme tárolása Korrózióvédelem fémes bevonatokkal (tűzi bevonat fémszórás diffúziós elektrokémiai) Kötőgépelemek hibái és javításuk Kötőgépelemek szerelése hibalehetősége állapotvizsgálata Mechanikus hajtóművek szerelése hibalehetősége állapotvizsgálata (fogaskerék lánc szíjhajtások) Munkavállaló és munkáltató jogai kötelezettségei Rugók javítása szerelése Sikló- és gördülőcsapágyak javítása szerelése Siklócsapágyak szerelése hibalehetősége állapotvizsgálata Szíj- lánc- fogaskerék- csigahajtás javítása szerelése Szilárd illesztésű alkatrészek szerelése hibalehetősége állapotvizsgálata Terhelési módok tulajdonságai A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 4 -s szirü ek: Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése Beszédkészség Diagram nomogram kitöltése készítése Diagram nomogram olvasása értelmezése Elemi számolási készség 10 /

12 Feladatok, ismeretek, készségek Folyamatábrák készítése Folyamatábrák olvasása értelmezése Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítés Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása értelmezése Információforrások kezelése Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítés Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz olvasása értelmezése Komplex j elzésrendszerek Mennyiségérzék Robbantott ábrák értelmezése Szabadkézi rajzolás Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Tájékozódás Térérzékelés 3 -s szirü ek: Elemi számolási készség Fogalmazás írásban Hallott szöveg megértése Információforrások kezelése Íráskészség fogalmazás írásban Írott szakmai szöveg megértése Kézírás Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Mennyiségérzék Olvasott köznyelvi szöveg megértése Olvasott szakmai szöveg megértése Olvasott szöveg megértése 11 /

13 Feladatok, ismeretek, készségek Robbantott ábrák értelmezése Szabadkézi rajzolás Szakmai nyelv megértése Térérzékelés 2 -s szirü ek: Axonometrikus alkatrészrajzok értelmezése Diagram nomogram kitöltése készítése Diagram nomogram olvasása értelmezése ECDL 1. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 7. m. Információ és kommunikáció Folyamatábrák készítése Folyamatábrák olvasása értelmezése Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz készítése Hálózati kapcsolási jellegű műszaki rajz olvasása értelmezése Képi jellegű ábrázoló műszaki rajz készítése Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 1 -s szirü ek: Elemi szintű számítógéphasználat Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Állóképesség Erős fizikum Fejlődőképesség Felelősségtudat 12 /

14 Feladatok, ismeretek, készségek Kézügyesség Kockázatvállalás Megbízhatóság Mozgáskoordináció Önállóság Önfejlesztés Precizitás Szervezőkészség Térlátás Testi ügyesség Tűrőképesség Társas kompetenciák: Irányíthatóság Kapcsolatfenntartó készség Kompromisszum készség Közérthetőség Segítőkészség Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Áttekintő képesség Elővigyázatosság Emlékező képesség Eredményorientáltság Figyelemösszpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Helyzetfelismerés Hibaelhárítás Hibakeresés (diagnosztizálás) 13 /

15 Feladatok, ismeretek, készségek Információgyűjtés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Körültekintés Lényegfelismerés képessége Problémamegoldás 14 /

16 Tananyag Témakörök 378/2.1/ Mezőgazdasági gépek üzemeltetésének elméleti alapjai Szakmai számítás Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM Tartalmak Gépcsoportok összeállításának általános kérdései. A munkagépek vonóerő, nyomaték, teljesítmény szükséglete. A járómunkát és szállítást végző gépcsoportok összeállítása. A gépcsoportok üzemeltetését befolyásoló tényezők. Gépkapcsolások. Gépi munkák tervezése, teljesítménymutatók, számítások. Az erőgépek fordulékonysága különböző rendszerű munkagépekkel. A traktorok és kapcsolt munkagépek fordulási sugara. Fordulási módok, fordulók hossza és a forgószélesség. A gépcsoportok mozgásmódja. Üzemanyag-ellátás, - kezelés, és -tárolás. Erőgépek, önjáró munkagépek üzemanyag fogyasztása. A üzemanyag, hajtó és kenőanyag-ellátás tervezése, megszervezése. Mezőgazdasági gépek karbantartása, korrózió elleni védelme, tárolása. Mezőgazdasági munkák üzemeltetési feladatai: talajművelés-, tápanyag-visszapótlás-, vetés-, ültetés-, palántázás-, növényvédelem-, növényápolás-, anyagmozgatás, öntözés, betakarítás-, szemestermény utókezelés gépeinek üzemeltetése. Majori gépek és berendezések üzemeltetési kérdései. Mezőgazdasági munkagépek Tanulói tevékenységformák 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Elméleti óraszám: 136, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 440, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: gyakorlaton igen A továbbhaladás feltételei 378/3.4/ Növényvédelem gépeinek beállítása üzemeltetése 378/3.5/ Szállítás és anyagmozgatás gépeinek beállítása üzemeltetése 378/3.6/ Öntözés gépeinek beállítása üzemeltetése Gépcsoportok kialakítása. Szórási norma ismeretében a gép beszabályozása, ellenőrzése. Munkavédelmi előírások gyakorlása. Pótkocsis szerelvénnyel szállítási feladatok ellátása. Rakodógépek mozgásmódjainak, kezelőszervek egyidejű működtetésének gyakorlása. Mobil és beépített anyagmozgató gépek üzemeltetése. Munkavédelmi szabályok gyakorlása. Gépi áttelepítésű öntöző berendezések üzemeltetése. Üzembe helyezés a táblán. Gépek beállítása, kiszolgálása, karbantartása, áttelepítése. 15 /

17 Tananyag 378/3.7/ Szemestermény utókezelés gépeinek beállítása üzemeltetése Szárító-, magtisztító- és osztályozó gépek üzemeltetésének tanulmányozása. Karbantartási szerelési beállítási feladatok végzése. 378/3.9/ Kalászos gabona betakarítás gépeinek beállítása üzemeltetése 378/3.8/ Szálastakarmány betakarítás gépeinek beállítása üzemeltetése 378/6.1/ Talajművelő gépek szerkezete szerelése Arató-cséplő gép beállítása egymenetes gabona betakarítására. Gyűjtővályús adapter fel és leszerelése, vágóasztal ferdefelhordó beállítása. Cséplőszerkezet beállítása és ellenőrzése. Tisztítómű beállítása és ellenőrzése. Aratási munkák modellezése. Magveszteség, szemtörés ellenőrzése. Fedélzeti számítógép munkájának megismerése, beszabályozások, átállítások gyakorlása. GPS alkalmazása a gyakorlatban. Arató-cséplő gépek kiszolgálása. Karbantartási, ellenőrzési munkák végzése. Átszerelés egyéb termények betakarítására. Mozgásmódok gyakorlása arató-cséplő géppel Gépkapcsolások létrehozása. Kaszáló-, rendkezelő-, bálázó-, szecskázó gépek beállítása, üzemeltetése. Önjáró betakarító gépek üzemeltetése. Pillangósok és fűfélék betakarítása. 378/9.1/ Betakarítógépek szerkezeti felépítése szerelése 378/9.1/ Munkagép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti alapjai 378/10.1/ Majorgép szerkezettan és szerelési ismeretek elméleti A szálastakarmányok betakarításának gépei. Kaszáló, rendkezelő, bálázó, rendfelszedő, szecskázó gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. A gabona-betakarítás gépei. Az ara-tócséplő gép szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. A kukorica-betakarítás gépei. Az arató-cséplő gép átalakítása morzsolásos és szem-csutka betakarításra. Tájjellegű növények betakarítása. A gépek szerkezeti felépítése, működése, beállítása, üzemeltetése. A betakarítógépek kiszolgálása. A kapcsolódó termesztéstechnológiai folyamatok megismertetése. 10/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szerkezeti rajz értelmezése, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 15/Információk önálló rendszerezése, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 15/Információk önálló rendszerezése, 16 /

18 Tananyag alapjai 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 378/7.6/ Fejés gépeinek szerkezete szerelése 378/7.5/ Trágyaeltávolítás gépeinek szerkezete szerelése 378/7.4/ Itató-berendezések szerkezete szerelése 378/7.3/ Takarmánykiosztás gépeinek szerkezete szerelése 378/7.2/ Takarmány-előkészítő gépek szerkezete szerelése 378/7.1/ Tárolás raktározás gépeinek szerkezete szerelése 378/6.7/ Szemestermények utókezelés gépeinek szerkezete szerelése Állattartó telepek vízellátása. Itató berendezések szerkezeti felépítésének, működési elvének megismerése, javítása. Takarmány kiosztó gépek szerkezeti felépítése, javítása (stabil, mobil takarmánykiosztók). Takarmány előkészítő gépek szerkezeti felépítése, javítása (aprítás gépei, mérlegek, keverők, szállítóeszközök, prések, hűtők). Tárolás raktározás gépeinek szerkezeti felépítése, javítása (anyagmozgató eszközök, különböző tároló-berendezések). Szemestermények utókezelés gépeinek felépítése, javítása (tisztítók, szárítók). 17 /

19 Tananyag 378/6.6/ Öntözés gépeinek szerkezete szerelése Öntözés gépeinek felépítése, javítása (szivattyúk, csővezetékek, csőszerelvények, szórófejek, öntözőberendezések). 378/6.5/ Szállítás és anyagmozgatás gépeinek szerkezete szerelése Szállítás és anyagmozgatás gépeinek felépítése, javítása (rakodógépek, pótkocsik, szállítószalagok, szállítócsigák, pneumatikus szállítók) 378/6.4/ Növényvédelem gépeinek szerkezete szerelése 378/6.3/ Vető- ültető- és palántázó gépek szerkezete szerelése 378/6.2/ Tápanyag visszapótlás gépeinek szerkezete szerelése Növényvédelem gépeinek felépítése, javítása (permetezőgépek, csávázógépek). Vető- ültető- és palántázó gépek felépítése, javítása (mechanikus, pneumatikus rendszerű gabonavetőgépek, mechanikus, pneumatikus szemenkénti vetőgépek, szorítóujjas merítőkanalas és rázókalapácsos ültetőgépek). Tápanyag visszapótlás gépeinek szerkezete felépítése, javítása (röpítőtárcsás, csigás, lengőcsöves szórószerkezetű műtrágyaszórók, dobos rendszerű szerves-trágyaszórók) 378/7.2/ Mezőgazdasági munkagépek karbantartása Mezőgazdasági munkagépek karbantartási feladatainak végrehajtása. 30/Csoportos helyzetgyakorlat, 70/Műveletek gyakorlása, 378/7.3/ Majori gépek karbantartása 378/3.3/ Vető- ültető- és palántázó gépek beállítása üzemeltetése 378/3.2/ Tápanyag-visszapótlás gépeinek beállítása és üzemeltetése Majori gépek és gépészeti berendezések karbantartási feladatainak végrehajtása. Gépkapcsolások létrehozása. Vetési norma ismeretében beállítások elvégzése. Üzemeltetés a táblán. Mozgásmódok gyakorlása. Gépkapcsolások létrehozása szerves és műtrágyaszóró gépekkel. A kiszórási norma beállítása, mozgásmódok gyakorlása. Gépek tisztí- 30/Csoportos helyzetgyakorlat, 70/Műveletek gyakorlása, 18 /

20 Tananyag 378/3.1/ Talajművelés gépeinek beállítása és üzemeltetése 378/3.11/ Tájjellegű növények betakarító gépeinek beállítása üzemeltetése 378/3.10/ Kukorica betakarítás gépeinek beállítása üzemeltetése tása, korrózió elleni védelme. Függesztett ekék beszabályozása, erőgéphez kapcsolása, szántási módok gyakorlása. Talajmunkák végzése egyéb talajművelő gépekkel. Gépkapcsolások kiválasztása, beállítása, üzemeltetési feladatok végrehajtása. Arató-cséplő gép beállítása különféle tájjellegű növény betakarítására. Gyűjtővályús adapter fel és leszerelése, vágóasztal ferdefelhordó beállítása. Cséplőszerkezet cseréje, beállítása és ellenőrzése. Tisztítómű beállítása és ellenőrzése. Arató-cséplő gépek kiszolgálása. Karbantartási, ellenőrzési munkák végzése. Mozgásmódok gyakorlása arató-cséplő géppel. Arató-cséplő gép beállítása morzsolásos kukorica betakarítására. Csőtörő adapter fel és leszerelése, az adapter és a ferdefelhordó beállítása. Cséplőszerkezet beállítása és ellenőrzése. Tisztítómű beállítása és ellenőrzése. Arató-cséplő gépek kiszolgálása. Karbantartási, ellenőrzési munkák végzése. Átszerelés szem csutka keverék (CCM) betakarítására. Mozgásmódok gyakorlása arató-cséplő géppel. Közlekedési ismeretek Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 16, Gyakorlati óraszám: 25, Szakmai képzés:igen, Csoportbontás: IGEN 378/1.2/ Biztonsági és üzemeltetési ismeretek A Nemzeti Közlekedési Hatóság által minősített teremben tartható az oktatás és vizsgáztatás! 378/1.3/ Vezetési gyakorlat Az oktatás a Nemzeti Közlekedési Hatóság előírásai szerint történik! Egyéni vezetési gyakorlat! 378/1.1/ Közlekedési és vezetéselméleti alapismeretek 20/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 30/Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése, 20/Feladattal vezetett szerkezetelemzés, 30/Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján, Az oktatás a Nemzeti Közlekedési Hatóság előírásai szerint történik! 10/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 20/Tesztfeladat megoldása, 20/Információk önálló rendszerezése, 50/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 19 /

21 Tananyag Mezőgazdasági alapismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: NEM 378/8.6/ Takarmányozási ismeretek A takarmányok alkotó részei. A takarmányok emészthetősége, tápértéke, értékesülése, csoportosítása. Zöldtakarmányok, erjesztett takarmányok, gyökgumós és lédús takarmányok. Szénák és szénalisztek. Magvak és termések. Melléktermékek és hulladékok. Állati eredetű takarmányok. Ipari abrakkeverékek. Egyéb takarmányok. Takarmány-kiegészítők. Takarmányok tartósítása és tárolása. Az etetés technikája és technológiája. Az ivóvíz és az itatás módjai. 378/8.5/ Tenyésztési eljárások A tenyésztett állatok külső és belső értékmérő tulajdonságai. Az állatfajták. Az egyes állatfajták tenyésztése és szaporítása. A tenyésztési cél és a fajta megválasztása. A vemhesség. Az ellés, az ellés körüli teendők. Az állatok felnevelése és takarmányozása. 378/8.1/ Talajtan éghajlattan A talaj fogalmának meghatározása. A talaj tulajdonságai. A talaj fő típusai, javítása, talajvédelem. A talajművelés célja és feladata. A talajművelés alapműveletei és eszközei. A talajműveléssel szemben támasztott agrotechnikai követelmények. A talajművelés hatása és összefüggése a termesztéstechnológiára. Magyarország éghajlata, éghajlati körzetei. Az időjárás és az éghajlat szerepe a növénytermesztésben és az állattenyésztésben. 378/8.2/ Növényszervezettan és élettan A virágos növény szervei. A növények életműködése. A vegetatív és generatív szervek felépítése, működése. A növények táplálkozása, tápanyag és vízfelvétele. A növények szaporodása. Az ivaros és ivartalan szaporítás. 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 378/8.7/ Tartástechnológiai ismeretek Szarvasmarha, sertés, baromfi tartástechnológiája. Az állattartó telepek víz- és takarmány ellátása. A trágya eltávolítása. Fejőházak, fejési rendszerek. Állattartó telepek kiszolgálása, energiaellátása. 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20 /

22 Tananyag 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 378/8.4/ A növények termesztéstechnológiai alapismeretei 378/8.3/ A növénytermesztés alapműveletei Gabonafélék, pillangósvirágú növények, ipari növények, gyökér és gumós növények termesztése. 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Tesztfeladat megoldása, 10/Írásos elemzések készítése, 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Az őszi és tavaszi vetésű növények talajművelési rendszere. A szerves és szervetlen trágyázás módjai. A vetés módjai, a vetőmag 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás, mennyisége, a vetés mélysége, a vetés végrehajtása. A vetés agrotechnikai követelményei. Az őszi és tavaszi vetésű növények talaj- 10/Írásos elemzések készítése, 10/Tesztfeladat megoldása, művelési rendszere. A szerves és szervetlen trágyázás módjai. A vetés 20/Információk feladattal vezetett rendszerezése, módjai, a vetőmag mennyisége, a vetés mélysége, a vetés végrehajtása. A vetés agrotechnikai követelményei. Az integrált növény- 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, védelem jelentősége, szerepe az eredményes és környezetkímélő gazdálkodásban. Növényápolási és növényvédelmi eljárások. Az öntözés módjai. A betakarítás módjai és gépei. Gépelemek Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 108, Szakmai képzés: IGEN, Csoportbontás: gyakorlaton IGEN 378/1.6/ Gépelemek állapotfelmérése szerelése Alkatrészek, részegységek, gépek tisztítása. Hibafelvételezés. Dokumentációk vezetése. Részegységek, alkatrészek szét- és összeszerelése. Alkatrészcserés javítás előkészítése. Mérőeszköz és szerszámhasználat. Szereléstechnikai alapfogalmak, rendszerek jellemzői. Eszközök, készülékek, szerszámok megválasztásának szempontjai. Műszaki dokumentációk, katalógusok használata. Munka-, tűz-, és környezetvédelmi előírások alkalmazása. 378/1.5/ Gépelemek A kötések fogalma, alkalmazási területük. Oldható kötések: csavarkötés, ék-, retesz-, csapszeg- bordástengely-és poligon kötések jellemzői. Nem oldható kötések: szegecs-, hegesztett-, forrasztott-, ragasztott kötések jellemzői. Zsugorkötés. Tengelyek, csapágyazások. 50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 30/Feladattal vezetett szerkezetelemzés, 20/Műszaki rajz elemzés hibakeresés, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 21 /

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁRGZDSÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJVÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. szakképesítés megnevezése: grárgazdasági

Részletesebben

képzésre vonatkozik.) 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

képzésre vonatkozik.) 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges Melléklet az 51/2010. (IV. 29.) FVM rendelethez 1. Az R. 2. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5. AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 64. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék. 51/2010. (IV. 29.

MAGYAR KÖZLÖNY. 64. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék. 51/2010. (IV. 29. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 64. szám Tartalomjegyzék 51/2010. (IV. 29.) FVM rendelet A földmûvelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 521 06 Hegesztő szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság 1. Milyen tűzveszélyességi osztályok vannak?

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Épület- és szerkezetlakatos szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok. II. Egyéb adatok

I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok. II. Egyéb adatok 30. MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A mezőgazdasági gépész ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MEZŐGAZDASÁGI KOVÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MEZŐGAZASÁGI KOVÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 06 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: 0220-0 Gépészeti kötési feladatok /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

Részletesebben

Tartalomjegyzék ÉS AZOK ÓRASZÁMAI...9

Tartalomjegyzék ÉS AZOK ÓRASZÁMAI...9 Tartalomjegyzék I. A SZAKKÉPZÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JELLEMZŐI...3 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ALAPELVEI, CÉLJAI...7 III. A SZAKKÉPESÍTÉSEK HELYI TANTERVÉNEK MODULJAI /TANANYAG-EGYSÉGEI/, TANTÁRGYAI

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autógyártó 11. évfolyam (OKJ száma: 34 521 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Autógyártó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító..szakma OKJ SZÁMA: /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító..szakma OKJ SZÁMA: / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrárgazdasági gépszerelő, gépjavító..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 01 0010 31 03 1 / 2 / ÉRVÉNYES: től Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: 0220-0 Gépészeti kötési feladatok /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV

MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV a Ciszterci Szent István Gimnázium 11 12. évfolyama számára (kötelezően választható tantárgy) A helyi tanterv a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ERŐGZSÁGI GÉPKEZELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 04 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Erdőgazdasági

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6363-11 Gépelemek szerelési feladatai Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6363-11/3 Szerkezeti

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok. Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyam száma Óraszám Erdőgazdasági gépkezelő 1000

I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok. Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyam száma Óraszám Erdőgazdasági gépkezelő 1000 2. ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ 5 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítés Nincs. 3.2 Szakképesítés-elágazások Azonosítószám: 31 521 200010 31 01

3. Szakképesítések köre: 3.1 Részszakképesítés Nincs. 3.2 Szakképesítés-elágazások Azonosítószám: 31 521 200010 31 01 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

A 68. sorszámú Mezőgazdasági gépjavító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 68. sorszámú Mezőgazdasági gépjavító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 68. sorszámú Mezőgazdasági gépjavító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 35 521 02

Részletesebben

Aranykalászos gazda moduljai

Aranykalászos gazda moduljai Aranykalászos gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Géplakatos Géplakatos

Géplakatos Géplakatos /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autószerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Finommechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Szóbeli tétel

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Szóbeli tétel . NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Szóbeli tétel 2011. 1. Ismertesse a gépészeti kötéseket, a kötések megválasztásának és létesítésének Információtartalom vázlata Kötések feladat, csoportosítása (oldható,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

feladatok Vállalkozási ismeretek 3.1 Vállalkozási alapjai Alkatrész javítástechnológiai eljárások Mezőgazdasági gépek javítása

feladatok Vállalkozási ismeretek 3.1 Vállalkozási alapjai Alkatrész javítástechnológiai eljárások Mezőgazdasági gépek javítása 1 Szakképesítés OKJ száma, megnevezése: 31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító Tantárgy neve Követelménymodul Tananyagegység Tananyagelem Elmélet Gyakorlat 11. 12. 13. Száma Megnevezés

Részletesebben

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam: TANMENET Tanév: 2014/2015 Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló Szakképesítés száma: 34 521 03 Követelménymodul: Marós feladatok Követelménymodul száma: 10176-12 Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0865-06/1 Az adott jármű állapotának felmérése, újrahasznosításának lehetőségei Szóbeli

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító Géplakatos

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos Géplakatos 31 521 10 0100 31 01 Gépbeállító Géplakatos Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló 2/42

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépi forgácsoló..szakma OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2012.

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 07 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Finommechanikai

Részletesebben

SPORTSZERJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SPORTSZERJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SPORTSZERJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 08 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Sportszerjavító

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel 1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel részletezése nélkül, 10482-12 J{rműfényező feladatai Tant{rgyak/Témakörök A felület-előkészítés, fényezés Kittelés előtti

Részletesebben

I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok. Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Mezőgazdasági gépkezelő - 400

I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok. Szakképesítés megnevezése Szakképzési évfolyamok száma Óraszám Mezőgazdasági gépkezelő - 400 28. MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

GÉPLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 10 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Géplakatos

Részletesebben

A gépszerkezettan tantárgyak oktatásának célja, a fejlesztendő kompetenciák

A gépszerkezettan tantárgyak oktatásának célja, a fejlesztendő kompetenciák Példa a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok tantárgy: 9. évf.:90 ó; 10. évf.:108 ó; 11.évf.:144ó; 12.évf.:128 óra - Műszaki mechanika (témakör): 11. évf.: 36óra - Gépelemek (témakör): 12. évf.:32óra -

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

MŰSZAKI TERMÉKMINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰSZAKI TERMÉKMINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰSZAKI TERMÉKMINŐSÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 520 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)!

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)! 2 1. a) Ismertesse a csavarkötéseket és a csavarbiztosításokat (kötő- és mozgatócsavarok, csavaranyák, méretek, kiválasztás táblázatból, különféle csavarbiztosítások, jelölések)! b) Határozza meg a forgácsolás

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 521 24 1000 00 00 SZERKEZETLAKATOS szakképesítés

31 521 24 1000 00 00 SZERKEZETLAKATOS szakképesítés 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u.21. 31 521 24 1000 00 00 SZERKEZETLAKATOS szakképesítés Helyi tanterve 2010 Készítette: Kovács Károly műszaki tanár 1 I. Általános

Részletesebben

A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb

A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb Dr. Kadocsa László A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb munkafunkciójának megtanítása. A technikai

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

Designer képzés tematika oktatott modulok

Designer képzés tematika oktatott modulok Designer képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok

CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok CAD- CAM informatikus képzés tematika oktatott modulok 1156-06 - Számjegyvezérlésű gépek működtetése, karbantartása, javítása, dokumentálása Új vezérlőberendezéseket üzembe helyez Ismerteti a vezérlő szolgáltatásait

Részletesebben

Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil:

Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil: Gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Támogatást igényel Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

KÉSES, KÖSZÖRŰS, KULCSMÁSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÉSES, KÖSZÖRŰS, KULCSMÁSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÉSES, KÖSZÖRŰS, KULCSMÁSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 15 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

SZERKEZETLAKATOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 24 1000 00 00

SZERKEZETLAKATOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 24 1000 00 00 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6364-11 Géplakatos műveletek Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6364-11/2 Gépszerkezettani, gépüzemeltetési

Részletesebben

1. ÉLELMISZER-IPARI GÉPSOR- ÉS RENDSZERÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1. ÉLELMISZER-IPARI GÉPSOR- ÉS RENDSZERÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. ÉLELMISZER-IPARI GÉPSOR- ÉS RENDSZERÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 521 02 0000 00 00

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

GÉPLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 10 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Géplakatos

Részletesebben

GÉPLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GÉPLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GÉPLKTOS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 10 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Géplakatos 3. Szakképesítések

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Karosszérialakatos szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 525 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Motorkerékpár-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 525 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam (OKJ száma: 34 523 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

GÉPLAKATOS. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

GÉPLAKATOS. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program GÉPLAKATOS a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus 3. 3.1

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Ingatlanfenntartó, karbantartó Ingatlanfenntartó, karbantartó

Ingatlanfenntartó, karbantartó Ingatlanfenntartó, karbantartó A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 296. sorszámú Mezőgazdasági gépész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 08 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés. Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1 rész 090011 090011/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.14 20106.18 Internetről szakmai dokumentumok

Részletesebben

FEGYVERMŰSZERÉSZ. alapján készült.

FEGYVERMŰSZERÉSZ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 22 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Internetes alkalmazásfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és

Részletesebben