Közlekedési építmények szakterület TANANYAG. a jogosultsági beszámolóra (vizsgára) felkészüléshez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közlekedési építmények szakterület TANANYAG. a jogosultsági beszámolóra (vizsgára) felkészüléshez"

Átírás

1 Közlekedési építmények szakterület TANANYAG a jogosultsági beszámolóra (vizsgára) felkészüléshez Építészeti-műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők részére Összeállította: Vértes Mária és Sümeghy Pál július

2 TANANYAG közlekedési építmények szakterületen építészeti műszaki tervezők, építésügyi szakértők, építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők részére a jogosultsági beszámolóra (vizsgára) felkészüléshez. Bevezető megjegyzés: a Tananyag összeállítása a 266/2013. (VII. 11.), az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben (Jogosultsági Kódex) meghatározott szakterületi ismeretkörök alapján összeállított vizsga (beszámoló) kérdések figyelembevételével készült. A kérdések eredményes megválaszolásához esetenként a vizsgázó gyakorlatából származó ismeretek, és a Tananyagban hivatkozott, röviden ismertetett jogszabályokba történő betekintés is szükséges. Utóbbiak közül elsősorban a Kivitelezési Kódexet (l. később) ajánljuk. Tartalomjegyzék: A) fejezet: A szakmagyarkolással kapcsolatos alapvető ismeretek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Jogosultsági Kódex) szerint, esetenként hivatkozással az évi LXXVIII. sz. törvényre (Építési Törvény) és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletre (Kivitelezési Kódex) B) fejezet: Az építési beruházási folyamat vázlatos rövid ismertetése és résztvevőinek legfontosabb feladatai és felelőssége, az építőipari kivitelezési folyamat átfogó ismertetése, események, feladatok és dokumentumok, elsősorban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési Kódex) alapján, esetenként utalva a Ptk.-ra és az Építési Törvényre. C) fejezet: Közlekedési jogszabályok: közlekedési törvények, hatósági engedélyezés, közutak igazgatása és üzemeltetése. D) fejezet: A közlekedési építmények tervezése, az engedélyezési és kivitelezési tervek tartalma, a útügyi műszaki szabályozás és fogyatékossággal élő személyek számára akadálymentesítés. E) fejezet: Minőségügyi kérdések, a megfelelőségigazolás dokumentumai, példák megfelelő-ségigazolás dokumentálására. F) fejezet: Építési-bontási hulladék nyilvántartása és kezelése. G) fejezet: Függelék: A közlekedési építmények szakmagyakorlásokhoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok jegyzéke. 2

3 A) FEJEZET A szakmagyarkolással kapcsolatos alapvető ismeretek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Jogosultsági Kódex) szerint, esetenként hivatkozással az évi LXXVIII. sz. törvényre (Építési Törvény) és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletre (Kivitelezési Kódex) Összeállította: Sümeghy Pál július

4 A) A szakmagyarkolással kapcsolatos alapvető ismeretek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Jogosultsági Kódex) szerint, esetenként hivatkozással az évi LXXVIII. sz. törvényre (Építési Törvény) és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletre (Kivitelezési Kódex) Vonatkozó jogszabályok: évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Építési törvény (Étv.) (utolsó módosítás hatályos: ) 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről Jogosultsági Kódex (utolsó módosítás hatályos: ) 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről Kivitelezési Kódex (Épkiv.) (utolsó módosítás hatályos: ) 1. Mire terjed ki a Jogosultsági Kódex hatálya? A Jogosultsági Kódex hatályon kívül helyezte az építésügyi jogosultságokra vonatkozó korábbi kormányrendeleteket (beleértve a vizsgáztatást és továbbképzést is). Szűkítette a jogosultságok körét (pl. beruházáslebonyolító) és újraszabályozta azok megszerzési feltételeit, a továbbképzési előírásokat. A Jogosultsági Kódex hatálya kiterjed: a) A településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői, és az energetikai tanúsító tevékenységet folytatók körére, a tevékenység folytatásának részletes feltételeire, az eljáró hatóság kijelölésére, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra, b) A szakmagyakorlási szerződésekre, azok teljesítési mellékkötelezettségeire és a szerződés teljesítésére, c) Az összeférhetetlenségi szabályokra, d) Az építészeti-műszaki tervezés során végezhető feladatokra és a tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára, e) A tervezési díjfizetés nem teljesítése kérdésére, f) A szakmai kamarák által kiszabható bírságokra a szabályok be nem tartása esetén. 2. A szakmagyakorlási tevékenységek vállalása A szakmagyakorlások vállalása jogosultsághoz kötött. Jogosultság: a névjegyzéket vezető szerv által engedélyezett és névjegyzékbe vett szakmagyakorlási tevékenység végzésének igazolt lehetősége, vagy a bejelentéshez előirt feltételeknek való megfelelés (ez utóbbi csak az energetikai tanúsítókra vonatkozik). A jogosultságot megállapító és névjegyzéket vezető szerv és illetékessége: A szakmagyakorlás engedélyezésére első fokon a területi kamarák illetékesek, függően a szakterülettől, a végzettség jellegétől (építész v. építőmérnök) és a kamarai tagságtól. 2

5 A csak engedéllyel folytatható szakmagyakorlási tevékenységeket a rendelet 3. -a, részleteit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Ide tartozik az Étv. (nem szó szerinti) meghatározása az építményekről. Ezek közül az általános építmények az épület jellegűek. A sajátos építmények többnyire épületnek nem minősülő közlekedési, vízellátási és vízgazdálkodási, közmű- és energiaellátási stb., sajátos technológiájú építmények, amelyek létesítésére sajátos, kiegészítő követelmények vonatkoznak (jellemzően műtárgy, nyomvonalas építmény). A már hivatkozott 1. melléklet részletesen tartalmazza a közlekedési építmények szakterületre vonatkozóan az egyes jogosultságokhoz tartozóan vállalható feladatokat, az alábbiak szerint: 2.1. Építészeti-műszaki tervezés: KÉ-VA jelölés: Vasutak, városi közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-szerkezetek, vasúti műtárgyak (2 m nyílásig), üzemi létesítmények és a vasúti üzem tervezése. Továbbá fogaskerekű, sikló, függőpálya, sífelvonó, szalagpálya tervezése. KÉ-K jelölés: Közút, út, térburkolat, kerékpárút, gyalogút (beleértve csomópontok, vizelvezetés, tartozékok) tervezése. Közúti műtárgy tervezése 4 m nyílásig. Támfal tervezése 2 m magasságig. Forgalomirányítás, forgalomszabályozás tervezése. KÉ-L jelölés: Repülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki tervezése, létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, járműállóhely, repülőtéri tárolóhelyek tervezése. KÉ-HA jelölés: hajózási építmények tervezése (a vonatkozó kormányrendelet szerint) Építésügyi műszaki szakértés: Főbb részterületek: Általános építmények, sajátos építmények, szakági szakterületek, építési beruházási szakértői szakterület. SZÉM1 jelölés: sajátos építmények közül a közlekedési építmények szakértői részterülete: közúti közlekedési, vasúti közlekedési, légiközlekedési, vízi közlekedési építmények, továbbá különleges eszközök és pályák szakértése (tehát nincs részterületi megkülönböztetés) Közlekedési építmények építési műszaki ellenőrzése ME-KÉ jelölés: közúti, vasúti (közúti villamosvasúti és földalatti vasúti is) légiközlekedési és hajózási építmények, továbbá ezek műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal), berendezései, tartozékai, vízelvezetése és zajvédelme korlátozás nélküli műszaki ellenőrzése Közlekedési építmények felelős műszaki vezetése MV-KÉ jelölés: közúti, vasúti, (közúti villamosvasúti, földalatti vasúti) repülőtér, kikötő, előzőek műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.) és berendezései, tartozékai, vízelvezetése (épületek nélkül) korlátozás nélküli felelős műszaki vezetése. MV-KÉ-R jelölés: középfokú végzettség esetén a fentiek felelős műszaki vezetése az alábbi korlátozásokkal: gyorsforgalmi utak nélkül, csak 4 m-es híd, 2 m-es áteresz, 3 m-es 3

6 támfal, ill. vasútnál 1000 m vágányhosszig és 5 csoport kitérőig, csak engedély nélkül létesíthető műtárgyak. Felújítás, karbantartás korlátozás nélkül vezethető. A fenti feladat-felsorolások a Jogosultsági Kódex 1. sz. mellékletében vannak teljes körűen rögzítve. Vitás esetben ajánlható a fenti rendelet szerinti értelmezés. A szakmagyakorlók feladatait, felelősségüket az Építési törvény a, a 38/A.-38/D. -a és a 40. (2) bekezdése, továbbá a Kivitelezési Kódex tartalmazza. Ezekről még a B) fejezetben lesz szó. 3. A kérelmezett vagy gyakorolt tevékenység kezdése és folytatása feltételei Természetes személy akkor folytathat a rendelet 3. -ában (1. sz. melléklet) foglalt szakmagyakorlási tevékenységet, ha rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. Cég (gazdasági társaság, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég) akkor folytathatja a tervezői tevékenységet, ha vezető tisztségviselője, személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója rendelkezik a megfelelő szakterületi vagy részszakterületi jogosultsággal. Építési műszaki szakértés, építési műszaki ellenőrzés, felelős műszaki vezetés esetén pedig, ha a személyesen közreműködő tagok vagy munkavállalók rendelkeznek a megfelelő jogosultsággal, és a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi. További feltétel, hogy a munkavállalót legalább heti 20 órában foglalkoztassák. A szakmagyakorlás folytatásának feltételei: Kamarai tagsághoz kötött jogosultság (tervezés, szakértés) esetén: folyamatos kamarai tagság, továbbképzési időszakban a kötelező és szakmai továbbképzés teljesítése, jogosultság megállapítása után egy éven belül a kötelező továbbképzés keretében beszámoló teljesítése, továbbá adategyeztetési kötelezettség teljesítése. Kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető), esetén: továbbképzési időszakonként a kötelező továbbképzés teljesítése, jogosultság megállapítása után egy éven belül a kötelező továbbképzés keretében beszámoló teljesítése, továbbá adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves nyilvántartási díj befizetése. 4. A szakmagyakorlás engedélyezésének feltételei A jogosultsághoz engedélyezés szükséges, ennek feltételei: a) Megfelelő képesítés. b) Szakmai gyakorlat (részletezve a 9. -ban), amelynek időtartama a szakirányú diploma megszerzésétől számítva szakterületen, sőt részszakterületen folytatott tevékenységet jelent. c) A kérelmező személy nem áll eltiltás alatt és büntetlen előéletű. A szükséges szakirányú végzettséget és a szakmai gyakorlat időtartamát a Jogosultsági Kódex 1. sz. Melléklete tartalmazza. A közlekedési építmények szakterületen a fenti feltételek a következők: 4

7 Építészeti-műszaki tervezés: KÉ-VA és KÉ-K jelölés: okl. közlekedés-építőmérnök esetén: 3 év, közlekedés-építőmérnök esetén: 5 év KÉ-L és KÉ-HA jelölés: okl. közlekedés-építőmérnök esetén: 3 év okl. közlekedésmérnök közlekedés-építőmérnök közlekedésmérnök esetén: 3 év esetén: 5 év esetén: 5 év Építésügyi műszaki szakértés: SZÉM1 jelölés: okl. közlekedés-építőmérnök, okl. közlekedésmérnök esetén: 8 év Építési műszaki ellenőr: ME-KÉ jelölés: okl. építőmérnök esetén: 3 év építőmérnök, mélyépítő mérnök, közlekedés-építőmérnök esetén: 4 év Felelős műszaki vezető: MV-KÉ jelölés: okl. építőmérnök esetén: 3 év építőmérnök, mélyépítőmérnök, közlekedés-építőmérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök esetén: 4 év MV-KÉ-R jelölés: közlekedésépítő technikus, útépítő technikus, hídépítő technikus, vasútépítő technikus, mélyépítő technikus esetén: 5 év. 5

8 5. Az engedélyezési eljárás: A kérelem tartalmazza a kérelmező személyi adatait, a kérelem tárgyát, a tevékenység szakterületének megnevezését, kapcsolattartási módot. Csatolandó dokumentumok: oklevél hiteles másolata (esetleg leckekönyv), szakmai gyakorlat igazolása (részletezve a 12. -ban), igazgatási szolgáltatási dij befizetésének igazolása, szakértői kérelemnél részletes önéletrajz is, új előírásként hatósági erkölcsi bizonyítvány. A határozat tartalmazza a jogosultságot megalapozó oklevél adatait, a tevékenységi szakterületet, a névjegyzéki jelölést (betűjel-kamarai kód-nyilvántartási szám), az engedély a továbbképzési kötelezettség teljesítése mellett határozatlan ideig tartó hatályát, és a továbbképzési (vizsga) kötelezettség elmulasztása esetén a következményeket. 6. A névjegyzék vezetése: A területi kamara titkára az engedély megadásával egyidejűleg a szakmagyakorlót nyilvántartásba veszi és a névjegyzéki jelölést a határozattal közli. A névjegyzék nyilvános (elektronikus vezetésű), ebben rögzíteni kell az igazgatási díj megfizetését, a továbbképzés teljesítését és a szakterületi jelöléseket. A szakmagyakorlást végző cégekről is vezetnek névjegyzéket. 7. A szakmagyakorlás folytatásának szabályai: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, a Jogosultsági Kódex lényegesen megváltoztatta a jogosultságok engedélyezését től. A korábban megszerzett jogosultságok lényegében a továbbképzési kötelezettségek teljesítése esetén megmaradtak, az új jogosultságokat a kamarák megfelelő végzettség és gyakorlati idő esetén megadják azzal, hogy a kötelező továbbképzés keretében egy éven belül beszámolót (tulajdonképpen vizsgát) kell teljesíteni. A jelen TANANYAG elsősorban erre a beszámolóra való felkészülést kívánja elősegíteni. Valamennyi szakmagyakorlás esetén 5 éves továbbképzési időszakok vannak. A továbbképzés teljesítése esetén hosszabbodik meg a jogosultság. A továbbképzés típusai: a) Kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai, b) Kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén csak kötelező képzés. A továbbképzéseket az országos és területi kamarák szervezik. A kötelező továbbképzés lehet internet-alapú távoktatásos, vagy hagyományos oktatási formájú, ez utóbbi maximum 8 óra terjedelmű lehet. A beszámoló követelményei és szabályai a rendelet ában találhatók (ezek sok hasonlóságot mutatnak a korábbi jogosultsági vizsgáztatással). 8. Jogkövetkezmények: A szakmagyakorlóknak be kell tartaniuk a Magyar Mérnöki Kamara Etikai- Fegyelmi Szabályzatában foglaltakat. 6

9 A területi kamara titkára folytatja le az eljárást és jogkövetkezményt állapít meg a kamarai törvény szerinti ellenőrzés, ill. területi kamara etikai fegyelmi bizottsága döntése, vagy építésfelügyeleti megkeresés, esetleg a tevékenység folytatása feltételeinek hiánya alapján. Az építésfelügyelet a jogosultságokat a helyszínen ellenőrizheti. A jogkövetkezmény lehet: figyelmeztetés, pénzbírság, eltiltás a tevékenységtől (esetleg törlés a Névjegyzékből). 9. Szakmagyakorlók feladata, felelőssége, összeférhetetlenség: Bevezetésként szükséges az építőipari kivitelezési tevékenység (az építési beruházás) résztvevőinek felsorolása a Kivitelezési Kódex szerint: építtető, tervező, vállalkozó kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr, tervezői művezető, esetenként építtetői fedezetkezelő, ill. biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a tervellenőr és a beruházáslebonyolító 5 év után kimaradt a rendeletből, de az Építési Törvényben továbbra is szerepelnek). A résztvevők kötelesek együttműködni egymással (Ptk. előírás is!) A szakmagyakorlók feladatainak és felelősségük itt nem tárgyalt része a jelen Tananyag B) Fejezetében van részletezve. E fejezetben elsősorban a Jogosultsági Kódex előírásait tárgyaljuk, de történnek hivatkozások a Kivitelezési Kódexre és az Építési Törvényre is. 9.1 Építészeti-műszaki tervezés Az Építési Törvény 32. (1) bekezdése kimondja, hogy az építésügyi hatósági eljáráshoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentációk készítése építészeti-műszaki tervezési jogosultsághoz kötött. Tervezői művezetést is csak az adott szakterületen jogosultsággal rendelkező végezhet. Ugyanez vonatkozik a megvalósulási terv készítésére is. Az építészeti-műszaki tervező feladata a Kivitelezési Kódex előírásainak megfelelő, az építtető igényeit kielégítő, a tervezési programnak megfelelő, a vonatkozó előírásokat kielégítő kivitelezési dokumentáció elkészítése. A szakági tervező feladata az általános és sajátos építmények szakági tervének elkészítése. Az engedélyezett tervezési tevékenység lehet teljes körű, vagy korlátozott. A tervezőnek az általa készített terveket, iratokat, számításokat hitelesítenie kell. A tervezőnek az általa készített terveket 10 évig meg kell őriznie. Az Építési Törvény szerint a tervező felel (33. (1) bekezdés): Az általa készített tervek tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, a védett építészeti és természeti örökség megóvásáért. A megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért. A szakági tervezők közötti egyeztetés koordinálásáért, terveik összehangolásáért. A tervező szavatossági felelőssége a Ptk. szerint az általa tervezett építmény szavatosságának lejártáig terjed. Ez az időtartam legalább 5 év, de jóval több is lehet. 7

10 Összeférhetetlenség Az adott dokumentációt engedélyező, vagy annak a kivitelezésénél építésfelügyeletet ellátó tisztviselő nem vehet részt a tervezésben. Ugyanez vonatkozik az adott dokumentáció településképi véleményezésében résztvevő főépítészre. Tervezési program A tervezési program korábban is ismert volt (elsősorban épületeknél), de újólag visszatérő és hangsúlyos fogalom lett (feltehetően a beruházások ésszerűbb előkészítése érdekében). Itt idézzük a Jogosultsági Kódex idevonatkozó 16. -át: (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerinti tervezési program véglegezett formája a tervezési szerződés kötelező mellékletét képezi. (2) A tervezési programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni. A tervezési programban vizsgálni kell a megújuló energiaforrások használatának lehetőségét, és igény szerint rögzíteni kell a vagyonbiztonsági elvárások mértékét. (3) A tervezési program tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az építési tevékenységet. A tervezési programban a tervezés tárgyától függően ismertetni kell: a) a beruházás költségkeretét, b) a tervezés előzményeit, c) a kiindulási adatokat, d) a helyszint, e) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat, f) a járművek elhelyezésére vonatkozó igényeket és információkat, g) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat, h) a közműellátottság mértékét, i) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait és j) műemlék esetén az értékleltár és az építéstörténeti kutatási dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat. A tervezői művezetés A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban, külön megbízásra tervezői művezetést végezhet (kisebb tervkiegészítések és módosítások elkészítése). Nagyobb építési beruházásnál rendkívül fontos, hogy a tervezői művezetés által a tervező végig figyelemmel kísérje az építést, és elősegítse a sikeres megvalósítást. 8

11 9.2 Az építésügyi műszaki szakértés Az Építési Törvény 32. (2) bekezdés szerint az építésügyi műszaki szakértő feladata az építéssel kapcsolatos műszaki jelenségek ok-okozati összefüggésének magas színvonalú értékelése, a vitatott esetek megítélése, a hibák, károk, ill. ezek okainak feltárása, és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemény készítése. Feladata lehet pl. használatbavételnél hiányzó felelős műszaki vezető nyilatkozatának utólagos pótlása. A Jogosultsági Kódex 20. -a szerint (1) Az építésügyi műszaki szakértő vizsgálatának az Étv a szerinti tevékenysége során az adott ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie. Az építésügyi műszaki szakértő köteles megbízójának figyelmét felhívni minden olyan tényre, amely az általa ismert adatok alapján szakértői véleményének kialakítását befolyásolja, és amelynek ismerete a megbízónak érdeke. (2) Az építésügyi műszaki szakértői tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek különösen: a) méretbeli és állapotfelmérés, b) műszeres vizsgálat és kutatás, c) a b) pont elvégzéséhez tartozó bontási és helyreállítási munkák, d) számítások és elemzések elvégzése, e) statisztikák vizsgálata és elemzése, f) következtetések levonása. (3) Ha az építésügyi műszaki szakértő vizsgálata során megállapítja, hogy az építményt vagy egyes szerkezeteit bauxitcement felhasználásával készítették, a vizsgálat eredményét harminc napon belül köteles bejelenteni a terület- és településrendezési tervek központi dokumentum tárát kezelő szervnek az Építésügyi Dokumentációt és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet alapján. (4) Az építésügyi műszaki szakértő a vizsgálat eredményéről szakértői véleményt készít, amelyen fel kell tüntetni szakértő nevét, szakértő nyilvántartási számát, a szakértő szakterületének megnevezését, a meghatározott szakterület és ahhoz tartozó jelölés szerint. (5) Az építésügyi műszaki szakértő felelős az általa elkészített szakértői vélemény tartalmának szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő tartalmáért. Összeférhetetlenség Nem lehet szakértő ugyanazon építmény kivitelezésénél az, aki az építmény építési munkáit ellenőrizte, vagy kivitelezte (műszaki vezetője volt). Nem lehet szakértő ugyanazon tervdokumentációnál az, aki az engedélyezési vagy kivitelezési terv készítésében részt vett. 9

12 9.3 Az építési műszaki ellenőr Az Építési Törvény rögzíti, hogy jogszabály a műszaki ellenőr alkalmazását kötelezővé teheti (l. Kivitelezési Kódex). Az építtető bízza meg az építési műszaki ellenőrt az építtetői feladatok egy részének átruházásával, mint helyszíni képviselőjét (elsősorban az építési munkaterület átadásával, az építési kivitelezési tevékenység, az építési napló ellenőrzésével, az engedélyben, tervekben foglaltak betartatásával, a járulékos építmények megvalósításával). Feladata, felelőssége elsősorban az építtető érdekeinek képviselete. Törvényi felelőssége olyan mértékben áll fenn, amilyen mértékű hatáskört az építtető ráruházott. Feladatainak a Kivitelezési Kódex szerinti részletezése a B) Fejezetben található. Összeférhetetlenség Műszaki ellenőr nem lehet az adott munka engedélyezésében, vagy építésfelügyeletében résztvevő tisztviselő. A műszaki ellenőr nem végezhet szakértői, kivitelezői, beszállítói és műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött munkán, továbbá akkor sem, ha ezeket olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek ő tagja, vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A műszaki ellenőr az általa ellenőrzött beruházásnál nem lehet a műszaki szakértői, kivitelezői, beszállítói és műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, ill. nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban. 9.4 A felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető a kivitelező cég alkalmazottja, vagy tevékenységét munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján látja el. Ez utóbbi esetben nem feladata az alvállalkozói teljesítésigazolás, és a jogszabályok betartásának ellenőrzéséért sem teljes körűen felelős (l. a Jogosultsági Kódex 22. (1) bekezdését). Az Építési Törvény 38/A. (3) bekezdése szerint a felelős műszaki vezetői tevékenység az építőipari kivitelezési tevékenység irányítása. Az Építési Törvény 40. (2) bekezdése rögzíti a felelős műszaki vezető törvényi felelősségét, amely szerint felel: a tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért, a szakmunka irányításáért, a feladatai körében az építmény építési engedélye, engedélyezési és kiviteli terve szerinti megvalósításáért, az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért, a munkálatok végzésének szakszerűségéért. A felelős műszaki vezető feladatainak részletezése a Kivitelezési Kódex szerint a B) Fejezetben található. 10

13 Összeférhetetlenség A műszaki vezető nem lehet az adott építéssel kapcsolatos engedélyezési vagy építésfelügyeleti tisztviselő, és nem végezhet szakértői, műszaki ellenőri tevékenységet az általa vezetett munkán. A műszaki vezető nem láthat el vezetői feladatokat olyan munkán, ahol a szakértői, vagy műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban van. A műszaki vezető nem lehet ugyanazon a munkán műszaki ellenőr, ahol részben vagy egészben ő vezeti a munkát. Nem lehet ott sem műszaki vezető, ahol a műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, ill. amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A korábbi és a fenti összeférhetetlenségi feltételeket is lerövidítve, egyszerűsítve ismertettük. Célszerű lehet, különösen konkrét esetben a Jogosultsági Kódexből a teljes, eredeti szöveget értelmezni. A lényeg az, hogy senki sem ellenőrizheti önmaga vagy munkáltatója tevékenységét. Az Építési Törvény 40. (6) bekezdése szerint az építőipari kivitelezési tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi előírások (elsősorban a Kivitelezési Kódexben foglaltak) megsértése esetén a felelős műszaki vezetővel és az építési műszaki ellenőrrel szemben kormányrendeletben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni. Idevonatkozóan hivatkozunk az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és előrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakra. 10. A szakmagyakorlók szerződéseinek tartalmi követelményei, díjszabások Bevezetőként rövid emlékeztetés szükséges a Ptk. szerinti vállalkozási és megbízási szerződés típusokra, ill. azok különböző jellegére. A vállalkozási szerződés eredmény létrehozására irányul, a vállalkozónak eredményfelelőssége van. A megbízási szerződésben a megbízottnak többnyire személyesen kell bizonyos feladatot ellátnia, szakszerűen, pontosan és lelkiismeretesen, a megbízó érdekében, annak utasítása szerint. A megbízott azonban nem felel az eredményért Az építészeti-műszaki tervezési szerződés A tervezési szerződés vállalkozási típusú szerződés. A Ptk. csak rendkívül röviden foglalkozik nevesítetten ezzel a szerződésfajtával (szerződés tárgya, altervező bevonása, szakaszolás, szavatosság, díj esedékessége, szellemi tulajdon stb.). Az Építési Törvény szerint a tervezési szerződést írásban kell megkötni, társtervező, szakági tervező igénybe vehető, a díj eltérő szerződéses megállapodás hiányában a tervdokumentáció átadásával egyidejűleg esedékes. A tervezői szerződés, a Ptk. és az Építési Törvény előírásain túlmenően a Jogosultsági Kódex szerint tartalmazza még a teljesítési határidőket, figyelemmel a szakaszos 11

14 tervszolgáltatásra, a díj összege mellett az elszámolás módját és a fizetés módját és határidejét, továbbá az esetleges szakmai biztosíték kikötését. A tervező által kötendő szakmai felelősségbiztosítást sok esetben a megrendelő kiköti, különösen közbeszerzéseknél. Ettől függetlenül javasolható szakmai felelősségbiztosítás megkötése a tervezők részére, ugyanis szavatossági felelőssége és főképp annak hosszú időtartama jelentős kockázatot jelent. További, a tervezési szerződéssel kapcsolatos feltételek a Kivitelezési Kódex szerint a B) Fejezetben találhatók. A tervezési díj magában foglalja az alábbiak együttes összegét: a) a közvetlen költségek keretében a számított munkadíj, és az esetleges szerzői joggal kapcsolatban felmerülő személyi és vagyoni jogok értéke, b) a közvetett költségek (működési költség, anyagjellegű ráfordítás), c) értékcsökkenési leírások, d) egyéb ráfordítások, e) tervezett nyereség. Elképzelhető átalánydíjas, vagy időráfordításos díjazás is. Lehetséges kamarai ajánlott díjszabás, ennek versenyhelyzetben történő alkalmazása bizonytalan. A Kamarák küzdenek az irreálisan alacsony tervezői díjajánlatokkal szemben Építésügyi műszaki szakértői szerződés A szakértői szerződésre a Ptk. szerinti megbízási szerződést kell alkalmazni, de írásban kell megkötni. A tárgyban meg kell jelölni a vállalt szakértői tevékenység pontos megnevezését. Rögzíteni kell a teljesítési határidőt, a szakértő díját, a megrendelő kötelezettségeit és jogait, a műszaki szakértő kötelezettségét, felelősségét és jogait. Meg kell állapodni a díj átadásának időpontjáról. Külön megállapodás hiányában a díj a szakvélemény átadásával egyidejűleg esedékes, és a kifizetés a számla átvételétől számított 30 napot nem haladhatja meg. A szakértői díj lehet időráfordításos (óradíj, mérnöknap), vagy átalányösszegű. Külön költségelszámolás is lehetséges (elsősorban utazási költség, laborvizsgálatok stb.) Építési műszaki ellenőri szerződés A műszaki ellenőrt az építtető vagy a beruházás-lebonyolító bízza meg. A műszaki ellenőr megbízási szerződésére a Ptk. szerinti előírások érvényesek, figyelembe veendők a Kivitelezési Kódexben leírtak (l. B) Fejezetet), továbbá a Jogosultsági Kódex szerint még rögzíteni kell a műszaki ellenőrzés és az építési naplóba való bejegyzés gyakoriságát. Meg kell határozni továbbá az építtető tájékoztatásának módját a megtett bejegyzésről. Rögzíteni kell továbbá a jogszabályokban meghatározott feladatokon túlmenő építtetői elvárásokat, felhatalmazásokat. 12

15 Az építési műszaki ellenőr díjazása (ha nem tag vagy alkalmazott) mérnöknappal, havi díjazással, vagy átalányösszeggel történhet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kivitelezési Kódex friss előírása szerint a műszaki ellenőr alkalmazása a kivitelezésre vonatkozó első szerződés megkötésétől a vállalkozói végszámla kifizetéséig tart! 10.4 Felelős műszaki vezetői szerződés A felelős műszaki vezetőt a fővállalkozó kivitelező, vagy az alvállalkozó kivitelező bízza meg. A felelős műszaki vezetővel is (ha nem alkalmazott vagy tag) a Ptk. szerinti írásbeli megbízási szerződést kell kötni. A megbízási szerződés tartalmazza: a megbízó adatait, a képviseletében eljáró személy adatait, elérhetőségét, a felelős műszaki vezető adatait, névjegyzéki nyilvántartási jelét, számát, díját, a fizetés módját, határidejét és legfőképpen a feladatainak és felelősségének a meghatározását. A felelős műszaki vezető díjazásánál is a műszaki ellenőrnél fent leírtak érvényesek. 11. A Kamarák által adható szakmai címek A területi kamara címet adhat a kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőnek, amit feltüntetnek a Névjegyzékben, de ez nem eredményez újabb jogosultságot. Az alábbi szakmai címek adhatók: Vezető tervező: 10 éves kiemelkedő tervezési gyakorlat alapján magas szintű tudományosműszaki felkészültség mellett (az építészeti-műszaki dokumentáció szakmai tervellenőrzését végezheti) kérheti. Tervező gyakornok: a megfelelő végzettség igazolásával a kérelmező előminősítést kérhet a területi kamarától, a címet használhatja, de ez önálló tervezésre nem jogosítja fel. Tervező műszaki ellenőr: tervezői és műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező kérheti. Beruházási tanácsadó: azonos területen tervezői és műszaki ellenőri jogosultsággal és építési beruházások lebonyolításában referenciákkal rendelkező kérheti. A Kivitelezési Kódex néhány helyen nevesíti az elvégezhető feladatát (építési napló, teljesítésigazolás). Mentori cím: a tervező gyakornok szakmai felügyeletét, szakmai fejlődését segítő szakmagyakorló kérheti. Különösen gyakorlott cím: az a szakmagyakorló kérheti, aki kiemelkedően magas színvonalú teljesítményt igazoló referenciákkal rendelkezik. Műemlék területén gyakorlott cím: építész tervező, felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr kérheti, aki rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnök képesítéssel, és igazolja, hogy műemléki védettség alatt álló építményen elvégzett három tevékenységet (tervezés, műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés). A szakmai címek nyilvánvalóan pályázatoknál előnyt jelenthetnek. 13

16 12. A bírósági értesítéssel és a nemfizetési jelzéssel kapcsolatos eljárás A Jogosultsági Kódex 46. -a rendelkezik a tervezők egymás közötti nem- vagy késedelmes fizetése esetén szükséges eljárásokról, következményekről. A területi kamra titkára a nemfizetéssel kapcsolatos bírói értesítés után nyolc napon belül tájékoztatja a díjazásra jogosultat az eljárás megindításáról és felhívja a kötelezettet, igazolja, hogy megtörtént-e a fizetés, továbbá tájékoztatja a feleket, hogy az igazolás elmaradása esetén felfüggeszti a kötelezett jogosultságát. A nemfizetési jelzést a díját meg nem kapott tervező is megteheti. Az eljárás során, ha a díjfizetésre kötelezett hatvan napon belül nem igazolja a kifizetést, akkor a kamara nyolc napon belül határozatot hoz a tevékenység folytatásához szükséges jogosultság felfüggesztéséről. További hat hónap nemfizetés után a kamara az engedély visszavonásával egyidejűleg törli a nemfizetőt a szakmagyakorlók Névjegyzékéből. 14

17 B) FEJEZET Az építési beruházási folyamat vázlatos rövid ismertetése és résztvevőinek legfontosabb feladatai és felelőssége, az építőipari kivitelezési folyamat átfogó ismertetése, események, feladatok és dokumentumok, elsősorban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési Kódex) alapján, esetenként utalva a Ptk.-ra és az Építési Törvényre. Összeállította: Sümeghy Pál július

18 B) Az építési beruházási folyamat vázlatos rövid ismertetése és résztvevőinek legfontosabb feladatai, és felelőssége, az építőipari kivitelezési tevékenység átfogó ismertetése, események, feladatok, dokumentumok, elsősorban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, Kivitelezési Kódex alapján, esetenként utalva a Ptk.ra és az Építési Törvényre. 1. Az építési beruházási folyamat vázlatos, rövid ismertetése és résztvevőinek legfontosabb feladatai 1.1 Bevezető gondolatok az építési beruházásokról Az évi LXXVIII. sz. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, az Építési Törvény Étv. definíciója az építési beruházásról: Az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági és építésügyi tevékenységek összessége. Ugyancsak az Építési Törvénynek a 39. (1) bekezdése fogalmazza meg az építőipari kivitelezési tevékenységet: Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek összessége Az építési beruházás igen bonyolult dolog (drága, nyilvánosság előtt zajlik, sok szereplő, hosszú átfutású, terület kell hozzá, egyedi termék jön létre), tehát igencsak meg kell gondolni, hogy mit és hogyan fejlesszünk. Az építési beruházások előkészítettsége mindig probléma volt (kritikus megjegyzés szerint mindig tovább tart és többe kerül a megvalósulás, mint ahogy tervezték). Az építési beruházási folyamat kissé részletesebb ismertetése a résztvevők feladatainak, felelősségi körének jobb megvilágítása érdekében szükséges. Az alábbi, tapasztalatok alapján ismertetendő folyamat részben önkényes és nem mindenkor és mindenhol érvényes. A folyamat ugyanis függ a beruházás (projekt) nagyságrendjétől, bonyolultságától és egyéb számos körülménytől. A folyamat egyes állomásai önmaguk, sorrendjük is, esetleges párhuzamosságaik is esetenként változhatnak (pl. kimarad vagy összevonódik néhány állomás). Természetesen a folyamat nem egyenesvonalú, hanem cikk-cakkok, visszacsatolások (újra visszatérnek korábbi pénzügyi vagy műszaki megoldások) jellemzik. Az egész folyamatra jellemző a fokozatos közelítés A beruházási folyamat egyes fontosabb állomásai (az előkészítéstől az üzembehelyezésig) Egy-egy beruházás, amelynek fő része az építőipari kivitelezés, előkészítési periódusa és megvalósulása esetenként rendkívül hosszú, akár több évtizedes is lehet (pl. M0, M1, M3, M5, M7 autópályák, metrovonalak, atomerőmű, új Nemzeti Színház, vízlépcsők, Hungária krt., budai dunaparti főgyűjtő stb.). 2

19 Az építési beruházás előkészítésének fontosabb eseményei: Korai előkészítés: a beruházási, fejlesztési cél kialakítása, megfogalmazása ( álmodozások kora ) A koncepció meghatározása: fontos szerepet játszanak az előtanulmányok és tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, költség-haszon elemzések, a beruházás gazdaságossági számításainak egyéb formái, alternatívák vizsgálata. A tervező bevonása ekkorra már szükséges. A pénzügyi háttér megteremtése: pénzügyi vizsgálatok, az Állam, Önkormányzatok, vagy magánbefektetők (szindikátusok) döntéshozói szervezeteinek határozatai, bekerülés az éves költségvetésbe vagy a magánbefektetők pénzügyi terveibe, pénzintézetek belépése, befektetői csoportok megkeresése, konzorciumok alakítása, esetleg koncesszióban vagy PPP formában való gondolkodás. A finanszírozási, esetleg koncessziós szerződés megkötése. A beruházási terv: nevezhetjük programnak, esetleg jóváhagyási tervnek (mit, mikorra, mennyiért akarok megvalósítani). Ha a befektető nem azonos a beruházóval vagy az építtetővel, akkor az utóbbiak megbízása legkésőbb ebben a fázisban szükséges. Az engedélyezések előtt, de ugyanakkor részben azok eredményeitől is függően (visszacsatolás!) ha a teljes terület nem áll rendelkezésre, meg kell indítani a területszerzést. Ennek természetesen vannak már jóval korábbi előkészítési feladatai is (település és területrendezés, kivonási ügyek stb.). A hatósági engedélyezési tervek elkészíttetése és az engedélyezési eljárások a folyamat egyik legbonyolultabb részét képezik. Ha beruházáslebonyolítót kívánunk bevonni, akkor itt már feltétlenül szükséges a beléptetése. Itt utalok arra, hogy az engedélykérelmek beadása feltételezi a terület feletti rendelkezési jogot, ez jelenti az építési jogosultságot. Ugyanakkor az Építési Eljárási Kódex, a 312/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet ezen a korábbi joggyakorlaton már változtatott, és az engedélyezés előtt nem kell igazolni a rendelkezési jogot. Nyilván az engedélyezéseknek is voltak, vannak előzményei: előzetes egyeztetések, elvi engedélyek, puhatolózások. A tervező természetesen már a tanulmánytervek készítése óta folyamatosan részt vesz az előkészítési munkában. Az építőipari kivitelezési folyamat előkészítése megindul, ha a területszerzés és a hatósági engedélyezés már megfelelően előrehaladott állapotban van. A kérdés, hogy saját vagy részben saját kivitelezés, konzorcium, egy vagy több fővállalkozó fog-e működni. Külön-külön bonyolítja a problémát, ha az építés üzemelés mellett történik (bővítés, felújítás). A fennálló üzemnek (ez lehet közúti-vasúti is) ugyanis, ha korlátozásokkal is, de működni kell. A kivitelezés formájának eldöntése után történik a kivitelező kiválasztásának az előkészítése (közbeszerzési eljárás előkészítése, dokumentáció elkészítése, vagy egyéb módok szerint). Koncesszióba adás: ez tulajdonképpen hosszabb időszakra szerzett működtetési jog, amelybe már a létesítmény létrehozása is beletartozhat (pl. autópályák, víz- szennyvízlétesítmények, MÜPA, Sportaréna). Hasonló fogalom a PPP beruházás is, amelyben a közszféra olyan beruházást valósíttat meg és üzemeltet a magánszférával, amelyre az adott 3

20 időszakban nem volt költségvetési lehetőség. Az elmúlt évek tapasztalatai világossá tették, hogy a koncesszióba adás rendkívül törékeny szerkezet, mert általában nélkülözhetetlen közszolgáltatásról van szó, a koncesszor esetenként csődbe juthat, továbbadhatja a koncessziós jogát, a vállalt kötelezettségek nyomon követése és számonkérése rendkívül bonyolulttá válhat, ugyanakkor a koncesszióba adónak mindig készenlétben kell állnia arra, hogy a működtetést folytassa. (A Ferihegyi Repülőtér koncesszora néhány év alatt háromszor változott, és az Állam ma, ha akarná sem tudná visszaszerezni a működtetés jogát.) A kivitelezési szerződés megkötésének előkészítése: ez a beruházás fajtájától függően a közbeszerzési eljárás valamelyik típusával, a magánbefektető már létező szerződéses feltételei alapján, FIDIC szerződéses feltételek valamelyike alapján történik. A szerződés alapjául szolgáló tervdokumentáció engedélyezési terv, már engedélyezett engedélyezési terv, kivitelezési terv lehet. Természetesen ez utóbbi ad legnagyobb biztonságot a későbbi megvalósításra vonatkozóan. A kivitelezési dokumentáció elkészítése: a kivitelezési szerződés megkötése előtt, vagy azzal párhuzamosan elkészítik a kivitelezési dokumentációt. Sok esetben a szerződés megkötése után a vállalkozó kivitelező készíti a kivitelezési tervdokumentációt. A gyakorlatban ezekben az esetekben mindig késedelem és kapkodás van, és az építtető nem lesz igazán teljes körű meghatározója a mű tartalmának. Mind az új, mind a régi Ptk. a megrendelő kötelezettségeként határozta meg a terv és az engedély szolgáltatást. A kivitelezési szerződés megkötése: a közbeszerzési eljárás vagy egyéb versenyeztetés befejezése után történik a vállalkozóval a szerződéskötés. Jó esetben előzőleg minden tisztázódott (terv és az engedély szolgáltatás, ütemezés, minőségi követelmények, Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv egyeztetése és elkészítése, és legfőképpen a fizetési feltételek stb.). A vállalkozó kivitelező megköti a szerződéseket az alvállalkozó kivitelezőkkel. A műszaki ellenőrnek a szerződéskötés előkészítésében már igen fontos szerepe van, ezért a Kivitelezési Kódex már elő is írta, hogy a műszaki ellenőrt az első szerződéskötéstől a végszámla kifizetéséig alkalmazni kell A megvalósulás, az építőipari kivitelezés eseményei A munkaterület átadás során a területtel kapcsolatos kockázat és kárveszély, az esetleges kártérítési felelősség átszáll a vállalkozó kivitelezőre. A fővállalkozó kivitelező részmunkaterületeket ad át az alvállalkozó kivitelezőnek. A munkaterület átadás során nagyon sok érdeket kell figyelembe venni, egyeztetni és kompromisszumokra jutni. Az építési gyakorlat szinte nem ismer feltétel nélküli teljes munkaterület átadást. Ha eddig még nem volt felelős műszaki vezető, ekkor már mindenképpen szerepelnie kell, ugyanis ő és az építési műszaki ellenőr ennek az eljárásnak a főszereplője. Igen komoly szerepe van a munkaterület átadási eljárásban a tervezőnek, ugyanis célszerű a helyszíni szemle elején a meghívottak részére egy rövid ismertetést tartani az építmény műszaki terveiről. A meghívottak igen széles kört ölelnek fel, közelítőleg azt lehet mondani, hogy nagyjából az engedélyezési eljárásban szereplők meghívása célszerű. Természetesen most már a kivitelezőnek, mint a továbbiak főszereplőjének van a döntő szerepe. Igen fontos a közművek kellő tájékoztatása az őket érintő munkáról, valamint az építés során való 4

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította 2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) A 2013. 01. 01-től hatályba lépő rendelkezések

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

2014. május 20. ügyvéd, jogalkotási szakjogász. dr.gatsandrea.ugyved@t-online.hu

2014. május 20. ügyvéd, jogalkotási szakjogász. dr.gatsandrea.ugyved@t-online.hu 2014. május 20. Előadás helyszíne: Előadó: Hotel Famulus - Győr Dr. Gáts Andrea ügyvéd, jogalkotási szakjogász dr.gatsandrea.ugyved@t-online.hu Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI...

27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI... Tartalomjegyzék 27. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐI... 3 27.1. Az építtető... 3 27.1.1. Meghatározása... 3 27.1.2. Felelőssége... 3 27.1.3. A kivitelezővel közös felelőssége... 4 27.1.4. Feladata... 4 27.1.5.

Részletesebben

Felkészülés a kivitelezésre

Felkészülés a kivitelezésre Budapest, 2015. március 26. Tóth Balázs okleveles építészmérnök Értékesítési Csoport vezető ÉMI Nonprofit Kft. Az építés titka Tóth Balázs 2 Kazinczy Ferenc (1759-1831) A nagy titok (1808) Jót s jól! Ebben

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található tematikus leírások (a tematika alapján a teljes előadásanyag letölthető);

Irodalom: az Építésijog.hu oldalon található tematikus leírások (a tematika alapján a teljes előadásanyag letölthető); YBL - SGYMMEN235XXX - Jogi ismeretek III. Tantárgyfelelős: dr. Jámbor Attila tanársegéd Tárgyelőadó: dr. Jámbor Attila tanársegéd Tantárgyi leírás Oktatási cél: A kurzus célja a speciálisan a kivitelezési

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a 238/2005.

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara hírközlési és informatikai szakmai továbbképzése Bölsei Tamás Hírközlés-felügyeleti Főosztály bolsei.tamas@nmhh.hu 06

Részletesebben

A Kormány.... rendelete

A Kormány.... rendelete A Kormány... rendelete az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet és a településtervezési

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. ELŐADÁS VÁZLAT I. rész:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatályos: 2017.01.01-155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről Hatály: 2017.I.1. - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1a)

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 2.ELŐADÁS (2014.01.23-24.) Célja: Az elektronikus építési napló előírásainak felelevenítése. 1 - 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet [2014.01.01.- ] az építőipari kivitelezési tevékenységről (Épkiv.) Ez

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet hatálya

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására

Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására Dr. Hegedűs Annamária Az építőipari lánctartozás gazdaságra gyakorolt negatív hatásai miatt sajnos régóta jelentős problémát okoz. Az elmúlt

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Hatályos: 2015.03.12-266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

Az építési folyamat résztvevői

Az építési folyamat résztvevői Az építési folyamat résztvevői Az építési folyamat résztvevői A keretszabályozás: az építési törvény III. fejezete Részletes szabályozás: az Építési kódex (Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése. Belügyminisztérium 2013. július

Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése. Belügyminisztérium 2013. július Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése Belügyminisztérium 2013. július Jogszabályi háttér O Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 2016.01.01 11 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vállalkozás. Dr. Bartal Géza 2014. november 25.

Vállalkozás. Dr. Bartal Géza 2014. november 25. Vállalkozás Dr. Bartal Géza 2014. november 25. A Kúria 1/2014. PJE 1. az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadónak tekinti: - a PJE határozatok közül a 1/2002., 3/2004., 2/2006., 4/2006.,

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete (a továbbiakban: első fokú építésfelügyeleti hatóság) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs A 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (Az Atv. hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra alkalmasság

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján az

Részletesebben

Építési napló. e-napló)

Építési napló. e-napló) Építési napló (elektronikusan vezetett és az e-napló) Az elektronikusan vezetett építési napló A hatályos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rögzíti az építési napló formai-tartalmi követelményeit. Nem

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1.

Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1. Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok Hatály: 2014. január 1. Az alábbi táblázatok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet mellékletei alapján készültek, de a mellékletek szerinti felbontást

Részletesebben

Építési kivitelezési szerződés

Építési kivitelezési szerződés Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány. /2013. ( ) Korm. rendelete. az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről 10 1. melléklet a BM/7578/2013. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE A bejelentési adatszolgáltatást nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ELŐZETES BEJELENTÉSE Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről. Általános előírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről. Általános előírások Hatályos: 2013.07.19-2013.12.31. 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Dr. Gáts Andrea. 2014 A kamarai kötelező továbbképzési rendszer átfogó reformjának éve

Dr. Gáts Andrea. 2014 A kamarai kötelező továbbképzési rendszer átfogó reformjának éve Dr. Gáts Andrea 2014 A kamarai kötelező továbbképzési rendszer átfogó reformjának éve Kihirdették az új Szakmagyakorlási Kódex első, soron kívüli módosításának szabályait: az egyik legnagyobb változás

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS

REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS REKONSTRUKCIÓS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉS Építési előírások jogosultsági szabályok 2013. 05. 24. Kormány rendelet az építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről (tervezet) a) a településtervezési, az építészeti-műszaki

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BK-01D/004/75-2/14. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BAJAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALÁNAK 15. ÉVI ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE Hatályos : 15. január 1-től Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Dr. Hegedűs Annamária

Dr. Hegedűs Annamária ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A felelős műszaki vezető megváltozott feladatai, jogai és kötelezettsége a gyakorlatban Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az Étv. 39/A. (4) bekezdése

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Polgármesteri fejléc MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről építész (Cím) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között,

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére

Szövetségi Hírlevél. Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére Szövetségi Hírlevél Kéthavonta megjelenõ bulletin csak az IPOSZ tagszervezetei részére II. évfolyam 6. szám 2007. december Tartalom Elnöki, alelnöki közlemények 2 IPOSZ alelnökök elérhetõségei Dr. Almási

Részletesebben

Prs ggyulés Hivatal a

Prs ggyulés Hivatal a ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Prs ggyulés Hivatal a tí, Yiyti. an : '96`311,,211 Módosító javasla t Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részér e kétastts 2009 MÁJ 1 8. Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN Szőllőssy Gábor főtitkár Az előadás vázlata 1. A kamarai gondolat története 2. A kamara feladatai és szervezete 3. A kamarai jogosultsági rendszer 4.

Részletesebben

Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október

Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változása Igazságügyi és

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem

(a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem (a 193/2009./IX.15./ korm.rendelet alapján) Illetékbélyeg helye Az építésügyi hatósági engedély-kérelem Alulírott/...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.)...(név)...(cím)...(tel.) építésügyi

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről KIVONAT Lezárva 2014. június 27. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. E rendelet hatálya

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1.ELŐADÁS Készült: a Komárom-Esztergom Megyei -ÉpítészKamara, -MérnökiKamara, -Kerekedelmiés Iparkamara és az önkéntes segítőik együttműködésével. Célja:

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira

Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira DR. PAPP FERENC Építési, tervezési szerződés, többletmunka, pótmunka Kitekintéssel az új Polgári Törvénykönyv szabályaira Nincs könnyű helyzetben, aki építési és tervezési szerződést készül megkötni. Miért

Részletesebben

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra)

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra) 2. A vizsgázó tervellenőr ismerje: a) a tervellenőri jogosultság feltételrendszerét, b) a tervellenőr feladatát, a tevékenység ellátásának összeférhetetlenségi szabályait, c) az etikai-fegyelmi szabályokat,

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.2. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Megválaszolt olvasói kérdések az e-napló bevezetésével kapcsolatban

Megválaszolt olvasói kérdések az e-napló bevezetésével kapcsolatban Megválaszolt olvasói kérdések az e-napló bevezetésével kapcsolatban I. Az elektronikus építési naplóról Gazdasági társaságunk családi vállalkozás keretében építőipari kivitelezési tevékenységet folytat,

Részletesebben

Beruházáslebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Beruházáslebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Beruházáslebonyolítói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt.

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A 2011.02.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök és annak vezetése Nemes András okl. építőmérnök Mit várunk az e-naplótól Rendet Fegyelmet Gazdaság fehéredését Hatékony állami ellenőrzés megnövekedését Építőipar szereplői Építtető beruházó műszaki ellenőr

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának évi ellenőrzési terve

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának évi ellenőrzési terve Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal i Hivatal Járási Építésügyi Hivatalának 2015. évi ellenőrzési terve Ez a munkaterv Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7830. számú törvényjavaslat az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások

Részletesebben

Válaszok. Gyakran Ismételt Kérdésekre

Válaszok. Gyakran Ismételt Kérdésekre Válaszok Gyakran Ismételt Kérdésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való felhasználásának megváltozott feltételeiről

Részletesebben