9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET"

Átírás

1 9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A 22/1995. (XI. 1.) 2, A 2/1996. (I. 25.) 3, A 15/1996. (IV. 30.) 4, A 16/1996. (IV. 30.) 5, A 43/1996. (XII. 16.) 6, A 13/1997. (III. 6.) 7, A 19/1998. (IX. 16.) 8, A 28/1998. (1999. I. 26.) 9, A 7/1999. (III. 5.) 10, A 12/1999. (IV. 12.) 11, A 13/1999. (IV. 27.) 12, A 16/1999. (V. 13.) 13, A 33/1999. (X. 25.) 14, A 26/2000. (VII. 3.) 15, A 35/2000. (XI. 16.) 16, A 41/2000. (2001. I. 11.) 17, A 2/2001. (III. 13.) 18, A 9/2001. (IV. 26.) 19, A 30/2002. (X. 31.) 20, A 31/2002. (XI. 1.) 21, A 33/2002. (XI. 22.) 22, A 36/2002. (XI.29.) 23, A 40/2002. (XII. 19.) 24, AZ 1/2003. (I. 31.) 25, A 11/2003. (VI. 5.) 26, A 19/2003. (VII. 23.) 27, A 46/2003. (XII. 31.) 28, A 20/2004. (IV. 30.) 29, A 40/2004.(XI.1.) 30, A 43/2004. (XII. 13.) 31, A 47/2004. (XII. 8.) 32, A 52/2004. (XII. 22.) 33, A 10/2005. (III. 10.) 34, A 13/2005. (III. 3.) 35, A 21/2005. (V. 12.) 36, A 34/2005. (IX. 9.) 37, AZ 52/2005. (X. 28.) 38, AZ 57/2005. (XII. 7.) 39, A 11/2006. (III. 17.) 40, A 26/2006. (V. 2.) 41, A 47/2006. (X. 11.) 42, A 49/2006. (XI. 6.) 43, AZ 1/2007. (II. 5.) 44, A 3/2007. (II. 28.) 45, A 18/2007. (IV. 3.) 46, A 26/2007. (IV. 27.) 47, A 39/2007. (VI. 29.) 48, A 41/2007. (VI. 29.) 49, A 44/2007. (VIII. 31.) 50, A 60/2007. (X. 27.) 51, A 9/2008. (III. 4.) 52, A 19/2008. (V. 6.) 53, A 28/2008, (VI. 13.) 54, A 37/2008. (VI. 30.) 55, A 40/2008. (VIII. 29.) 56 ÉS AZ 58/2008. (XI. 28.) 57, A 63/2008. (XII. 19.) 1, A 6/2009. (II. 27.) 2, A 8/2009. (III. 30.) 3, A 26/2009. (VI. 25.) 4, A 48/2009. (XI. 26.) 5, AZ 1/2010. (II. 4.) 6, 1 Elfogadva: május Elfogadva: október Elfogadva: január Elfogadva: április Elfogadva: április Elfogadva: december Elfogadva: február Elfogadva: augusztus Elfogadva: november Elfogadva: március Elfogadva: március Elfogadva: április Elfogadva: április Elfogadva: szeptember Elfogadva: június Elfogadva: október Elfogadva: december Elfogadva: február Elfogadva: április Elfogadva: október Elfogadva: október Elfogadva: november Elfogadva: november Elfogadva: december Elfogadva: január Elfogadva: május Elfogadva: július Elfogadva: december Elfogadva: április Elfogadva: október Elfogadva: november Elfogadva: november Elfogadva: december Elfogadva: március Elfogadva: március Elfogadva: május Elfogadva: augusztus Elfogadva: október Elfogadva: november Elfogadva: március Elfogadva: április Elfogadva: október Elfogadva: október Elfogadva: január Elfogadva: február Elfogadva: március Elfogadva: április Elfogadva: június Elfogadva: június Elfogadva: augusztus Elfogadva: október Elfogadva: február Elfogadva: április Elfogadva: június Elfogadva: június Elfogadva: augusztus Elfogadva: november 27. 1

2 A 48/2010. (IX. 8.) 7, A 49/2010. (X. 20.) 8, AZ 52/2010. (XI. 2.) 9, AZ 56/2010. (XI. 26.) 10, AZ 59/2010. (XII. 17.) 11, A 4/2011. (I. 31.) 12, A 10/2011. (III. 1.) 13, A 33/2011. (VII.11.) 14, AZ 52/2011. (IX. 23.) 15, AZ 55/2011. (X. 6.) 16 A 64/2011. (XII. 16.) 17, A 4/2012. (I. 30.) 18, A 26/2012. (V. 31.) 19, A 36/2012. (IX. 17.) 20, A 47/2012. (X. 26.) 21, A 48/2012. (XI. 30.) 22 ÉS A 4/2013. (I. 31.) 23 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BEVEZETŐ RÉSZ Budapest, III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, az 1992: LV. törvénnyel kiegészített és az 1994: LXIII. törvénnyel módosított 1990: LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdés felhatalmazása alapján működésének szabályait az alábbiakban állapítja meg. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Budapest, III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (2) Az önkormányzat székhelye:1033. Bp. Fô tér 3. (3) Területe: 39,69 km2, ebbôl belterület: 28,18 km2, külterület: 11,51 km2, városrészei: Újlak, Óbuda, Római-fürdô és Mocsáros-dűlô, Csillaghegy, Békásmegyer-Ófalu, Békásmegyer lakótelep, Hegyvidék. (A kerület térképét az 1. sz. melléklet tartalmazza.) (4) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét önkormányzati rendelet állapítja meg. (5) Az önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerô címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkot. (6) A bélyegzôk használatának rendjét az Ötv. 35. (2) bekezdés d.) pontja alapján a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzatban határozza meg. II. FEJEZET Az önkormányzat feladat- és hatásköre 2. (1) Az önkormányzat képviselôtestületének törvények által elôírt kötelezô önkormányzati feladat- és hatáskörét az Ötv. és a többi vonatkozó jogszabály tartalmazza. (2) A feladat- és hatásköri jegyzék vezetésérôl és nyilvántartásáról a jegyzô gondoskodik és biztosítja annak mindenkori megtekintését. 3. (1) A helyi közügy önálló megoldásának elvállalása elôtt elôkészítô eljárást kell lefolytatni, amelyben tisztázni szükséges a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai feltételeit. Az eljárást a testület döntésétől függôen lefolytatja a polgármester (alpolgármester vagy az erre felkért külön bizottság). (2) Az elôkészítô eljárás eredményét összegző elôterjesztés csak akkor terjeszthetô a képviselôtestület elé, ha az tartalmazza a feladat elvállalásával elérendô célt és a megoldásnak az (1) bekezdésben említett részletes feltételeit A képviselôtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik az Ötv.10. (1) bekezdésében felsoroltakon túlmenôen: a) helyi közügy megoldásának vállalása, illetőleg arról történő lemondás, b) a képviselőtestület munkatervének (ülésterv) elfogadása, 1 Elfogadva: december Elfogadva: február Elfogadva: március Elfogadva: június 24. Hatályos: augusztus 1-jétől 5 Elfogadva: november 25. Hatályos: december 7-étől 6 Elfogadva: január 28. Hatályos: március 1-jétől 7 Elfogadva: szeptember 2. Hatályos: szeptember 9-étől 8 Elfogadva: október 14. Hatályos: október 21-étől 9 Elfogadva: október 29. Hatályos: november 3-ától 10 Elfogadva: november 25. Hatályos: november 27-étől. 11 Elfogadva: december 16. Hatályos: december 18-ától 12 Elfogadva: január Elfogadva: február 24. Hatályos: március 2-ától 14 Elfogadva: június 30. Hatályos: szeptember 1-jétől 15 Elfogadva: szeptember 15. Hatályos: szeptember 24-étől 16 Elfogadva: szeptember 29. Hatályos: október 7-étől 17 Elfogadva: december 15. Hatályos: február 1-jétől 18 Elfogadva: január 26. Hatályos: február 20-ától. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 19 Elfogadva: május 31. Hatályos: június 1-jétől 20 Elfogadva: szeptember 13. Hatályos: szeptember 18-tól. 21 Elfogadva: október 25. Hatályos: szeptember 27-től. 22 Elfogadva: november 29. Hatályos: december 1-jétől 23 Elfogadva: január 31. Hatályos: február 1-jétől 24 Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 1. 2

3 c) belföldi önkormányzati szervekkel együttműködési megállapodás megkötése és felmondása, d) minden önkormányzati ingatlan és egyéb vagyonügylet a 23/1995. (XII. 28.) rendeletben meghatározottak szerint. 5. (1) 1 A Képviselőtestület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére ruházhatja. (2) 82 A Képviselőtestület a hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, az átruházott jogkörben hozott döntést felülvizsgálhatja, a hatáskört visszavonhatja. (3) 2 5/A. 3 (1) Önkormányzati hatósági ügyben első fokon a Képviselőtestület jár el. (2) A Képviselőtestület az (1) bekezdés szerinti hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, bizottságára ruházhatja át. (3) Önkormányzati hatósági ügyben ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. (4) A Képviselőtestület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. (5) Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott első fokú döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. (6) A Képviselőtestület (1) és (5) bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. (7) 4 A Képviselőtestület a (2) bekezdés alapján az egyes bizottságokra átruházott önkormányzati hatósági hatásköröket a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napja (2010. október 3.) és az illetékes új bizottság első ülése közötti időszakban visszavonja, és ebben az átmeneti időszakban e hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza. 5/B. 5 Az 5. (1) bekezdése, valamint az 5/A. (1) bekezdése alapján átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 6. A képviselôtestület feladat- és hatáskörét érintô törvényi változásokról, az átruházhatóság törvényi feltételeirôl a jegyzô a képviselőtestületet írásban tájékoztatja és kezdeményezi a szükséges döntések sürgôsséggel történô meghozatalát. III. FEJEZET A települési képviselô 7. 6 A kerületi képviselő a jogszabályoknak megfelelően, különösen az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 19. szabályait betartva végzi tevékenységét. 8. A települési képviselôk a fogadóóráikat az általuk elôre meghirdetett helyen és idôben kötelesek megtartani (1) Az Önkormányzat a települési képviselők tevékenységének elősegítése, a hatékony képviselői munka feltételeinek biztosítása érdekében a települési képviselő(k) részére az Önkormányzat illetékességi területén megfelelő helyiséghasználatot biztosít. (2) A települési képviselő(k) részére biztosított helyiségek kijelöléséről a polgármester gondoskodik. A helyiségüzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő költségeket a települési képviselő(k) viselik. (3) A települési képviselõk részére a Polgármesteri Hivatal irodát mûködtet, amelynek keretében gondoskodik a képviselõi tevékenység anyagi, tárgyi és személyi feltételeirôl. Az irodán minden képviselô számára külön postarekeszt tartanak fenn a belsô postázás céljaira. A képviselõtestület összehívását és az elõterjesztéseknek a képviselõkhöz való eljuttatását az SZMSZ 17. (4) bekezdése külön szabályozza (1) Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, tagja és a tanácsnok tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának mértékére, a tiszteletdíj csökkentésére, a természetbeni juttatás megvonására vonatkozó részletes szabályokat külön önkormányzati rendelet szabályozza. (2) 1 A képviselőtestület a megválasztott képviselők részére mobiltelefon készülékhez, illetve képviselői notebookhoz SIM kártya használatot biztosít, melynek részletes szabályait a 9. számú melléklet tartalmazza. 1 Új szövegét megállapította: 52/2005. (X. 28.) Ör Hatályon kívül helyezte: 52/2005. (X. 28.) Ör pontja 3 Beépítette: 52/2005. (X. 28.) Ör Beépítette: 48/2010. (IX. 8.) Ör Beépítette: 52/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Módosította: 46/2003. (XII. 31.) Ör Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 2. 3

4 11. (1) A települési képviselô kötelessége: a) a képviselôtestület, illetôleg - bizottságba beválasztott képviselô esetén - a bizottság ülésén rendszeresen megjelenni és a munkában tevékenyen részt venni, a képviselôtestület döntéseit tiszteletben tartani, b) elháríthatatlan akadályoztatása esetén távolmaradását a polgármesternek, illetôleg a bizottság elnökének elôre bejelenteni, c) felkérés alapján közremûködni a képviselôtestület, illetôleg az adott bizottság ténymegállapító és egyéb vizsgálataiban, d) rendszeres idôközönként fogadóórát, illetôleg más alkalmas módon választóival kapcsolatot tartani, jogos panaszaik intézését figyelemmel kísérni, e) képviselôi minôségéhez, közéleti tevékenységéhez méltó magatartást tanúsítani, életvitelt folytatni, f) tartózkodni a képviselôi minôségében megszerzett vagy tudomására jutott információ saját maga és más elônyére, illetôleg hátrányára történô felhasználástól, g) végzett képviselôi munkájáról választói körzetében beszámolni, h) 2 vagyonnyilatkozatot tenni a 8. számú mellékletben foglalt eljárási szabályok figyelembe vételével. (2) A települési képviselô jogai: a) a Városházán információt kérhetnek, de a hivatali dolgozókat nem utasíthatják. Ügyiratokat a Városházáról el nem vihetnek. b) a települési képviselôk képviselôi fórumot szervezhetnek lakossági ügyekben. (3) 3 A képviselõ döntéshozatalból való kizárását az Ötv.14. (2) bekezdése szabályozza. (4) A képviselõ képviselôi minôségét nem használhatja fel semmilyen vonatkozásban a vele gazdasági munkaviszonyban álló, vagy bármilyen más munkaviszonyt fenntartó természetes vagy jogi személy támogatására. Az elôzôekre, valamint a képviselô magánérdekét szolgáló tevékenységre a Polgármesteri Hivatal távközlô berendezéseit, helyiségeit, irodáját nem használhatja, esetleges jogtalan használatáért kártérítés fizetésére köteles IV. FEJEZET A képviselôtestület 13. (1) 5 A képviselôtestület az önkormányzati feladatokat a polgármester, a bizottságai, a polgármesteri hivatal és a települési képviselôk tevékeny közremûködésével látja el. (2) Az egyes feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközök tekintetében az éves költségvetés elôirányzatai a meghatározóak. 14. (1) 6 A képviselôtestület választáskori létszáma: 23 fô. (2) 7 A képviselôtestület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 12 fô jelen van. (3) Ha a fentiekben megjelölt számú képviselô nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. (4) A képviselõtestületen belül a pártok - írásbeli bejelentés alapján - frakciókat alakíthatnak. 3 fônél kevesebb személy frakciót nem alakíthat. A képviselôtestület munkaterve 15. (1) A képviselôtestület féléves munkaterv alapján végzi munkáját. (2) 8 A munkatervet a Polgármester terjeszti a testület elé. (3) 9 A munkaterv tervezetére javaslatot tesznek: a) a polgármester, b) a bizottságok, c) az alpolgármester, d) a települési képviselôk, 1 Módosította: 37/2008. (VI. 30.) Ör Beiktatta: 40/2008. (VIII. 29.) Ör Új szövegét megállapította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Hatályon kívül helyezte: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 19. (3) bek pontja 5 Módosította: 22/1995. (XI. 1. ) Ör Módosította: 49/2010. (X. 20.) Ör Módosította: 49/2010. (X. 20.) Ör Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 19. (2) bek pontja 9 Kiegészítette: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör. 5. 4

5 e) a kisebbségi önkormányzatok elnökei, f) a jegyzô, g) az önkormányzattal együttmûködési megállapodást kötött önszervezõdõ közösségek képviselôi, h) a tanácsnokok. (4) A munkaterv tartalmazza: a) a testületi ülések idôpontját és az ülés kezdési idejét, b) a tervezett napirendek címét, c) az elõterjesztôk nevét, d) az egyes napirendekhez meghívandók felsorolását, e) a napirendi pontot véleményezô bizottság(ok) megnevezését. (5) 1 A munkaterv-javaslat előterjesztésekor tájékoztatást kell adni a munkaterv-tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, azok indokolásáról. (6) 2 A munkaterv elfogadását követôen írásban értesíteni kell a munkatervbe fel nem vett javaslatok elôterjesztôit. Az értesítésben ki kell térni a munkatervbe fel nem vett javaslatok indokaira. Az értesítés elkészítéséért felelôs a jegyzô. (7) A testület által elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni: a) a települési képviselôknek, b) a bizottságok nem képviselô tagjainak, c) a munkatervbe felvett javaslat elôterjesztôjének, d) a kisebbségi önkormányzatok elnökeinek. Ezért felelôs a jegyzô. Elôterjesztések 16. (1) 3 Az elõterjesztések elkészítésének rendjét, valamint azok tartalmi és formai követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. (2) 4 Elôterjesztést tehetnek: - a polgármester, - az alpolgármesterek e minőségükben a munkaköri leírásukban a polgármester által meghatározott témakörben, - a jegyző, - a települési képviselők, - a bizottságok, - a kisebbségi önkormányzatok, - a tanácsnokok. A képviselôtestület üléseinek összehívása 17. (1) 5 A képviselôtestület havonta a munkatervben meghatározott idõpontban rendes ülést tart. (2) A képviselõtestület ülését a polgármester (tartós akadályoztatása esetén, kivételesen, felhatalmazására helyettese) hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselôtestület ülése a székhelyén kívül máshová is összehívható. (3) 6 A képviselôtestület rendkívüli ülését a törvényben foglalt esetekben össze kell hívni. Ezekben az esetekben az ülés idôpontját a polgármester az indítvány kézhezvételétôl számított 5 napon belül, ezt követõ 8 napon belüli idõpontra a meghívó kiküldésével egyidejûleg tûzi ki. Rendkívüli ülést kell összehívni a törvényben meghatározott eseteken kívül bármelyik kisebbségi önkormányzat indítványára is, az õket érintõ kisebbségi ügyekben. (4) 7 A meghívót - melyet a polgármester ír alá - és az írásbeli elôterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, illetve továbbítani, hogy azt az érdekeltek a rendes ülés idôpontját megelôzôen legalább 5 munkanappal, rendkívüli ülés esetén 3 munkanappal 2. számú mellékletben meghatározott módon - megkapják 8. A meghívó és az idôben leadott elõterjesztések, egyéb anyagok határidôre való összeállításáért és kiküldéséért a polgármesteren keresztül a jegyzô felelôs. Idôben leadottnak tekintendô az az anyag, amely az SZMSZ-ben foglalt tartalmi és alaki követelményeknek megfelel és rendes ülés esetén legkésõbb 7 munkanappal, rendkívüli ülés esetén legkésõbb 5 munkanappal az ülés elõtt a Szervezési Osztályon leadtak. 9 (5) 10 Halasztást nem tûrõ, indokolt esetben a képviselôtestület ülése formális meghívó nélkül, telefonon vagy távirati (telefax) úton is összehívható a polgármester kezdeményezésére. 1 Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 3. (1) bek. 2 Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 3. (2) bek. 3 Módosította: 22/1995. (XI. 1.) Ör Módosította: 1/2003. (I. 31.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Módosította: 26/2009. (VI. 25.) Ör A bekezdés utolsó mondatát módosította: 4/2011. (I. 31.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör

6 Az értesítés megtörténtének dokumentálásáról a jegyzõ gondoskodik. (6) A képviselôtestület rendes ülésének idôpontjáról, helyérôl és napirendjérôl a meghívó kiküldésével egyidejûleg a település lakosságát is tájékoztatni kell. Ezért felelôs a jegyzõ. (7) 1 A Képviselőtestület és bizottságai minden év július 1-je és augusztus 31-e között nyári szünetet tart. A nyári szünet ideje alatt az át nem ruházható hatáskörök kivételével a képviselőtestületi hatásköröket, valamint az egyes bizottságokra átruházott hatásköröket a polgármester gyakorolja átruházott hatáskörben azzal, hogy a nyári szünetet követő első rendes ülésen az átruházott hatáskörben hozott döntésekről köteles a képviselőtestületnek beszámolni. A nyári szünet ideje alatt felmerülő kizárólagos képviselőtestületi hatáskörbe tartozó, azonnali intézkedést igénylő esetben a képviselőtestület rendkívüli ülését össze kell hívni. A rendkívüli ülés időpontjáról minden képviselőt szabályszerűen értesíteni kell. A képviselôtestület ülésére meghívandók köre 18. (1) A képviselôtestület ülésére meg kell hívni: a) a képviselôket, b) azon bizottságok nem képviselô tagjait, amelyeket a napirend érint, c) a jegyzôt, d) az önkormányzat területén egyénileg megválasztott országgyûlési képviselôket, e) Budapest III. Kerület Rendôrkapitányság vezetôjét, f) a kisebbségi önkormányzatok elnökeit, g) az önkormányzattal együttmûködési szerzôdést kötött önszervezôdô közösségek képviselôit, h) akit a polgármester megjelölt. (2) A képviselôtestület ülésén a képviselôk szavazati joggal vesznek részt, amely magában foglalja a tanácskozás jogát is. (3) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan: a) a jegyzôt, b) az önkormányzat területén egyénileg megválasztott országgyûlési képviselôket, c) Budapest III. Kerület Rendôrkapitányság vezetôjét, d) a kisebbségi önkormányzatok elnökeit (4) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg - az ülésvezetô engedélye alapján - az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan: a) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetôit, b) az önkormányzati intézmények vezetôit, c) akit a polgármester meghívott, d) a bizottság nem képviselô tagjait és e) az önkormányzattal együttmûködési megállapodást kötött önszervezôdô közösségek képviselôit. (5) 2 A Képviselõtestület alakuló, illetve ünnepi üléseire a kerület díszpolgárait meg kell hívni. A képviselôtestület ülése 19. (1) A képviselôtestület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt vehet, és az ülésvezetô engedélye alapján felszólalhat. (2) Zárt ülést kell tartani: a) 3 választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor, b) a polgármester, vagy bármely képviselô indokolt javaslatára - a vagyonnal való rendelkezés és a kiírt pályázatok megtárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene. (3) A zárt ülésen a képviselôtestület tagjai, a kisebbségi önkormányzatok elnökei és a jegyzô, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértô vehet részt. A napirend megállapítása (1) A képviselôtestület az elôterjesztett napirendi javaslatról vita után dönt. (2) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az elôterjesztô és bármely képviselô tehet javaslatot. A javaslat elfogadásáról a képviselõtestület vita nélkül, minõsített többséggel dönt. (3) A képviselôtestület a napirendi pontokat az elfogadott sorrend szerint tárgyalja, oly módon, hogy elôször a rendelettervezeteket, ezt követôen a lakosság jelentôsebb csoportját érintô elôterjesztéseket, majd az egyéb kérdéseket vitatja meg. 1 Beiktatta: 49/2010. (X. 20.) Ör Kiegészítette: 43/1996. (XII. 16.) Ör. 1. (4) bek. 3 Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör

7 21. A két ülés közötti idôszak fontosabb eseményeirôl szóló tájékoztatót a képviselôtestület napirend elõtti témák között - vita nélkül - tudomásul veszi, valamint dönt a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók, illetôleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról (1) 2 Az elõterjesztõ a napirendrõl szóló vitában indítványozhatja az elõterjesztés sürgõsségi tárgyalását. (2) A sürgôsség elfogadásáról a testület vita nélkül, minõsített többséggel határoz. (3) 3 A Képviselõtestület rendkívüli ülésén - rendkívüli esemény által szükségessé vált napirend kivételével - kizárólag a meghívóban szereplõ napirendek tárgyalhatók. A képviselôtestület ülésének vezetése 24. (1) 4 A képviselôtestület ülését a polgármester (akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott alpolgármester - képviselô - vezeti). Amennyiben az ülés vezetõje egyben a napirend előterjesztője is és a vitában fel kíván szólalni, ezt az igényét jeleznie kell. (2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejû betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti a képviselôtestület ülését Az ülésvezetô feladatai és jogosítványai: a) 6 megállapítja a határozatképességet, megnyitja az ülést, javaslatot tesz az ülés napirendjére, b) tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekrôl, valamint beszámol a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrôl, c) bezárja az ülést a napirend tárgyalásának befejezése után, illetve akkor, ha az ülés határozatképtelenné válik, d) napirendi pontonkét megnyitja, vezeti, illetôleg az utolsó hozzászólás után lezárja a vitát, majd szavazásra bocsátja az írásos döntési javaslatokat, e) a hosszúra nyúlt vita rövidítése érdekében kezdeményezheti a hozzászólások idôtartamának korlátozását, illetve a vita lezárását, melyekrõl a képviselõtestület dönt, f) a hozzászólóknak a jelentkezés sorrendjében megadja a szót, elõrevéve minden esetben az ügyrendi javaslattevõket, g) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, h) szünetet rendelhet el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor, az ülést az általa meghatározott idõre félbeszakítja, i) biztosítja az ülés zavartalan rendjét. A felvilágosítás szabályai (1) A képviselők, illetve a kisebbségi önkormányzatok elnökei - a kisebbség helyzetét érintően - a képviselőtestület ülésén a polgármestertől, az alpolgármesterektől, a bizottságok elnökeitől, valamint a jegyzőtől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek. (2) A felvilágosítás kérést írásban, vagy szóban lehet előterjeszteni. A szóbeli felvilágosítás kérésre kérdésenként legfeljebb 2 perc áll rendelkezésre a napirendek megtárgyalását követően - a zárt ülés elrendelését megelőzően -. (3) A felvilágosítást kérő képviselő részére a választ vagy a képviselőtestület ülésén, vagy legkésőbb az ülést követő 15 napon belül írásban kell megadni. A kérdésfeltétel A vita és a döntéshozatal módja 28. (1) A napirendi pont tárgyalását legfeljebb 4 perces szóbeli kiegészítés elôzheti meg. Ennek megtételére az elôterjesztô és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult. (2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli elõterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia. 29. (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az elôterjesztôhöz a képviselôk és a meghívottak kérdést intézhetnek, hozzászólhatnak legfeljebb 5 perc idôtartamban. 1 Hatályon kívül helyezte: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Kiegészítette: 43/1996. (XII. 16.) Ör. 1. (6) bek. 4 Módosította: 33/1999. (X. 25.) Ör Új szövegét megállapította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 19. (3) bek pontja 7 Módosította: 44/2007. (VIII. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 44/2007. (VIII. 31.) Ör. 2. (2) bekezdés 7

8 (2) 1 Ha ugyanazon személy ugyanazon napirendi ponttal kapcsolatban másodszor is hozzászólásra jelentkezik, az ülésvezetõ a második hozzászólást 2 percre korlátozhatja. Ha valamelyik hozzászóló hozzászólása során a már elôtte elhangzottakat megismétli, úgy az ülésvezetô elvonhatja a szót. (3) 2 Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselõ, bármikor két percben szót kérhet és javaslatot tehet, kivéve szavazás közben. (4) Napirendi pont tárgyalása közben, ha annak lezárására ügyrendi indítvány hangzik el, ezt az ülésvezetõ csak akkor teheti fel szavazásra, ha a javaslat elhangzása elôtt szólásra jelentkezett képviselõk élhettek az SZMSZ 29. (1)-(2) bekezdésben foglalt jogaikkal. 30. (1) A napirendi pont vitáját az elôterjesztô foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre. (2) Az elôterjesztô a napirendi pontot a szavazás megkezdése elôtt bármikor visszavonhatja. 31. (1) Az ülésvezetõ a vita lezárása után elsôként a módosító indítványokat, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. (2) 3 Nem csak a tárgyévet érintő határozati javaslat csak akkor bocsátható szavazásra, ha csatolt mellékletként tartalmazza a következő év(ek)re vonatkozó összegszerű pénzügyi kötelezettségvállalás feltüntetését is. (3) 4 Az elôterjesztésrôl döntô szavazást követôen az ülésvezetô a napirendi pontot lezárja. 32. (1) 5 A javaslat elfogadásához a jelen lévô települési képviselôk több, mint a felének igen szavazata szükséges (egyszerû többség). (2) 6 A minõsített többséghez a megválasztott települési képviselõk több, mint felének (12 képviselô) szavazata szükséges (minõsített többség). (3) 7 Minõsített többség szükséges: a) rendeletalkotáshoz, b) szervezetének kialakításához és mûködésének meghatározásához, továbbá törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz, c) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervekhez való csatlakozáshoz, d) megállapodás belföldi és külföldi önkormányzattal való együttmûködésrôl, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, e) intézmény alapításához, f) a képviselôtestület munkatervének (ülésterv) elfogadásához, g) minden hitelfelvételhez, az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegû folyószámla (likviditási) hitel kivételével, h) sürgôsségi indítvány elfogadásához, i) fegyelmi ügyben, j) települési önkormányzati képviselô kizárásához, k) minden önkormányzati ingatlan- és vagyonügylethez, l) 8 napirendi pont tárgyalásának elhalasztására tett javaslatról, m) vagyongazdálkodási alap bevételeinek növeléséről szóló döntéshez, n) 9 Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozásához, o) Óbuda Kultúrájáért Díj odaítéléséhez, p) Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj odaítéléséhez, q) a 19. (2) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez, r) 10 sportkitüntetések odaítéléséhez, s) 11 az Év Civil Szervezete Díj odaítéléséhez, t) 12 Pro Óbuda díj adományozásához. Név szerinti szavazás 1 A bekezdés első mondatát hatályon kívül helyezte: 44/2007. (VIII. 31.) Ör. 2. (2) bekezdés 2 Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Beiktatta: 11/2006. (III. 17.) Ör Számozását módosította: 11/2006. (III. 17.) Ör Módosította: 22/1995. (XI. 1.) Ör. 7. (1) bek. 6 Módosította: 49/2010. (X. 20.) Ör Számozását megállapította és kiegészítette: 49/2006. (XI. 6.) Ör Beiktatta: 7/1999. (III. 5.) Ör Módosította: 39/2007. (VI. 29.) Ör. 7. (2) bekezdés 1. pontja 10 Beiktatta: 9/2008. (III. 4.) Ör. 7. (2) bekezdés 2. pontja 11 Beiktatta: 1/2010. (II. 4.) Ör pontja 12 Beiktatta: 59/2010. (XII. 17.) Ör. 6. (2) bekezdés 1. pontja 8

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról

52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról 52/2006. (11.10.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és SzerveinekSzervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2007. (III. 28.) r e n d e l e t e

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2007. (III. 28.) r e n d e l e t e Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2007. (III. 28.) r e n d e l e t e Zalacsány Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról T A R T A L O M J E G Y Z É K I. fejezet... 3 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Készült: A porvai képviselő-testület 2013. július 8-ai ülésére Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum * A Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete 1 Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület (Kispest) Önkormányzat képviselő-testületének **/2010. (XII.16.) sz. rendelete a képviselő-testület és szervei

Budapest Főváros XIX. kerület (Kispest) Önkormányzat képviselő-testületének **/2010. (XII.16.) sz. rendelete a képviselő-testület és szervei Budapest Főváros XIX. kerület (Kispest) Önkormányzat képviselő-testületének **/2010. (XII.16.) sz. rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2015. (II. 14.) ÉS A 3/2015. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 11/2014.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. Told Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2003. (IV. 05.) HÖR. sz. rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

2011 június 29. I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló

2011 június 29. I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló Érdi I évfolyam 6 szám 2011 június 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 20/2011 (III.10.) számú önkormányzati

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 5/2010.(X.10.) sz. rendelettel, a 12/2009. (XI.23.) sz. rendelettel, a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A 42/2013. (IX.23.),

Részletesebben