9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET"

Átírás

1 9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A 22/1995. (XI. 1.) 2, A 2/1996. (I. 25.) 3, A 15/1996. (IV. 30.) 4, A 16/1996. (IV. 30.) 5, A 43/1996. (XII. 16.) 6, A 13/1997. (III. 6.) 7, A 19/1998. (IX. 16.) 8, A 28/1998. (1999. I. 26.) 9, A 7/1999. (III. 5.) 10, A 12/1999. (IV. 12.) 11, A 13/1999. (IV. 27.) 12, A 16/1999. (V. 13.) 13, A 33/1999. (X. 25.) 14, A 26/2000. (VII. 3.) 15, A 35/2000. (XI. 16.) 16, A 41/2000. (2001. I. 11.) 17, A 2/2001. (III. 13.) 18, A 9/2001. (IV. 26.) 19, A 30/2002. (X. 31.) 20, A 31/2002. (XI. 1.) 21, A 33/2002. (XI. 22.) 22, A 36/2002. (XI.29.) 23, A 40/2002. (XII. 19.) 24, AZ 1/2003. (I. 31.) 25, A 11/2003. (VI. 5.) 26, A 19/2003. (VII. 23.) 27, A 46/2003. (XII. 31.) 28, A 20/2004. (IV. 30.) 29, A 40/2004.(XI.1.) 30, A 43/2004. (XII. 13.) 31, A 47/2004. (XII. 8.) 32, A 52/2004. (XII. 22.) 33, A 10/2005. (III. 10.) 34, A 13/2005. (III. 3.) 35, A 21/2005. (V. 12.) 36, A 34/2005. (IX. 9.) 37, AZ 52/2005. (X. 28.) 38, AZ 57/2005. (XII. 7.) 39, A 11/2006. (III. 17.) 40, A 26/2006. (V. 2.) 41, A 47/2006. (X. 11.) 42, A 49/2006. (XI. 6.) 43, AZ 1/2007. (II. 5.) 44, A 3/2007. (II. 28.) 45, A 18/2007. (IV. 3.) 46, A 26/2007. (IV. 27.) 47, A 39/2007. (VI. 29.) 48, A 41/2007. (VI. 29.) 49, A 44/2007. (VIII. 31.) 50, A 60/2007. (X. 27.) 51, A 9/2008. (III. 4.) 52, A 19/2008. (V. 6.) 53, A 28/2008, (VI. 13.) 54, A 37/2008. (VI. 30.) 55, A 40/2008. (VIII. 29.) 56 ÉS AZ 58/2008. (XI. 28.) 57, A 63/2008. (XII. 19.) 1, A 6/2009. (II. 27.) 2, A 8/2009. (III. 30.) 3, A 26/2009. (VI. 25.) 4, A 48/2009. (XI. 26.) 5, AZ 1/2010. (II. 4.) 6, 1 Elfogadva: május Elfogadva: október Elfogadva: január Elfogadva: április Elfogadva: április Elfogadva: december Elfogadva: február Elfogadva: augusztus Elfogadva: november Elfogadva: március Elfogadva: március Elfogadva: április Elfogadva: április Elfogadva: szeptember Elfogadva: június Elfogadva: október Elfogadva: december Elfogadva: február Elfogadva: április Elfogadva: október Elfogadva: október Elfogadva: november Elfogadva: november Elfogadva: december Elfogadva: január Elfogadva: május Elfogadva: július Elfogadva: december Elfogadva: április Elfogadva: október Elfogadva: november Elfogadva: november Elfogadva: december Elfogadva: március Elfogadva: március Elfogadva: május Elfogadva: augusztus Elfogadva: október Elfogadva: november Elfogadva: március Elfogadva: április Elfogadva: október Elfogadva: október Elfogadva: január Elfogadva: február Elfogadva: március Elfogadva: április Elfogadva: június Elfogadva: június Elfogadva: augusztus Elfogadva: október Elfogadva: február Elfogadva: április Elfogadva: június Elfogadva: június Elfogadva: augusztus Elfogadva: november 27. 1

2 A 48/2010. (IX. 8.) 7, A 49/2010. (X. 20.) 8, AZ 52/2010. (XI. 2.) 9, AZ 56/2010. (XI. 26.) 10, AZ 59/2010. (XII. 17.) 11, A 4/2011. (I. 31.) 12, A 10/2011. (III. 1.) 13, A 33/2011. (VII.11.) 14, AZ 52/2011. (IX. 23.) 15, AZ 55/2011. (X. 6.) 16 A 64/2011. (XII. 16.) 17, A 4/2012. (I. 30.) 18, A 26/2012. (V. 31.) 19, A 36/2012. (IX. 17.) 20, A 47/2012. (X. 26.) 21, A 48/2012. (XI. 30.) 22 ÉS A 4/2013. (I. 31.) 23 RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BEVEZETŐ RÉSZ Budapest, III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, az 1992: LV. törvénnyel kiegészített és az 1994: LXIII. törvénnyel módosított 1990: LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdés felhatalmazása alapján működésének szabályait az alábbiakban állapítja meg. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Budapest, III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (2) Az önkormányzat székhelye:1033. Bp. Fô tér 3. (3) Területe: 39,69 km2, ebbôl belterület: 28,18 km2, külterület: 11,51 km2, városrészei: Újlak, Óbuda, Római-fürdô és Mocsáros-dűlô, Csillaghegy, Békásmegyer-Ófalu, Békásmegyer lakótelep, Hegyvidék. (A kerület térképét az 1. sz. melléklet tartalmazza.) (4) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét önkormányzati rendelet állapítja meg. (5) Az önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerô címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkot. (6) A bélyegzôk használatának rendjét az Ötv. 35. (2) bekezdés d.) pontja alapján a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzatban határozza meg. II. FEJEZET Az önkormányzat feladat- és hatásköre 2. (1) Az önkormányzat képviselôtestületének törvények által elôírt kötelezô önkormányzati feladat- és hatáskörét az Ötv. és a többi vonatkozó jogszabály tartalmazza. (2) A feladat- és hatásköri jegyzék vezetésérôl és nyilvántartásáról a jegyzô gondoskodik és biztosítja annak mindenkori megtekintését. 3. (1) A helyi közügy önálló megoldásának elvállalása elôtt elôkészítô eljárást kell lefolytatni, amelyben tisztázni szükséges a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai feltételeit. Az eljárást a testület döntésétől függôen lefolytatja a polgármester (alpolgármester vagy az erre felkért külön bizottság). (2) Az elôkészítô eljárás eredményét összegző elôterjesztés csak akkor terjeszthetô a képviselôtestület elé, ha az tartalmazza a feladat elvállalásával elérendô célt és a megoldásnak az (1) bekezdésben említett részletes feltételeit A képviselôtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik az Ötv.10. (1) bekezdésében felsoroltakon túlmenôen: a) helyi közügy megoldásának vállalása, illetőleg arról történő lemondás, b) a képviselőtestület munkatervének (ülésterv) elfogadása, 1 Elfogadva: december Elfogadva: február Elfogadva: március Elfogadva: június 24. Hatályos: augusztus 1-jétől 5 Elfogadva: november 25. Hatályos: december 7-étől 6 Elfogadva: január 28. Hatályos: március 1-jétől 7 Elfogadva: szeptember 2. Hatályos: szeptember 9-étől 8 Elfogadva: október 14. Hatályos: október 21-étől 9 Elfogadva: október 29. Hatályos: november 3-ától 10 Elfogadva: november 25. Hatályos: november 27-étől. 11 Elfogadva: december 16. Hatályos: december 18-ától 12 Elfogadva: január Elfogadva: február 24. Hatályos: március 2-ától 14 Elfogadva: június 30. Hatályos: szeptember 1-jétől 15 Elfogadva: szeptember 15. Hatályos: szeptember 24-étől 16 Elfogadva: szeptember 29. Hatályos: október 7-étől 17 Elfogadva: december 15. Hatályos: február 1-jétől 18 Elfogadva: január 26. Hatályos: február 20-ától. A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 19 Elfogadva: május 31. Hatályos: június 1-jétől 20 Elfogadva: szeptember 13. Hatályos: szeptember 18-tól. 21 Elfogadva: október 25. Hatályos: szeptember 27-től. 22 Elfogadva: november 29. Hatályos: december 1-jétől 23 Elfogadva: január 31. Hatályos: február 1-jétől 24 Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 1. 2

3 c) belföldi önkormányzati szervekkel együttműködési megállapodás megkötése és felmondása, d) minden önkormányzati ingatlan és egyéb vagyonügylet a 23/1995. (XII. 28.) rendeletben meghatározottak szerint. 5. (1) 1 A Képviselőtestület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére ruházhatja. (2) 82 A Képviselőtestület a hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, az átruházott jogkörben hozott döntést felülvizsgálhatja, a hatáskört visszavonhatja. (3) 2 5/A. 3 (1) Önkormányzati hatósági ügyben első fokon a Képviselőtestület jár el. (2) A Képviselőtestület az (1) bekezdés szerinti hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, bizottságára ruházhatja át. (3) Önkormányzati hatósági ügyben ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. (4) A Képviselőtestület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. (5) Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott első fokú döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. (6) A Képviselőtestület (1) és (5) bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. (7) 4 A Képviselőtestület a (2) bekezdés alapján az egyes bizottságokra átruházott önkormányzati hatósági hatásköröket a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napja (2010. október 3.) és az illetékes új bizottság első ülése közötti időszakban visszavonja, és ebben az átmeneti időszakban e hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza. 5/B. 5 Az 5. (1) bekezdése, valamint az 5/A. (1) bekezdése alapján átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 6. A képviselôtestület feladat- és hatáskörét érintô törvényi változásokról, az átruházhatóság törvényi feltételeirôl a jegyzô a képviselőtestületet írásban tájékoztatja és kezdeményezi a szükséges döntések sürgôsséggel történô meghozatalát. III. FEJEZET A települési képviselô 7. 6 A kerületi képviselő a jogszabályoknak megfelelően, különösen az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 19. szabályait betartva végzi tevékenységét. 8. A települési képviselôk a fogadóóráikat az általuk elôre meghirdetett helyen és idôben kötelesek megtartani (1) Az Önkormányzat a települési képviselők tevékenységének elősegítése, a hatékony képviselői munka feltételeinek biztosítása érdekében a települési képviselő(k) részére az Önkormányzat illetékességi területén megfelelő helyiséghasználatot biztosít. (2) A települési képviselő(k) részére biztosított helyiségek kijelöléséről a polgármester gondoskodik. A helyiségüzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő költségeket a települési képviselő(k) viselik. (3) A települési képviselõk részére a Polgármesteri Hivatal irodát mûködtet, amelynek keretében gondoskodik a képviselõi tevékenység anyagi, tárgyi és személyi feltételeirôl. Az irodán minden képviselô számára külön postarekeszt tartanak fenn a belsô postázás céljaira. A képviselõtestület összehívását és az elõterjesztéseknek a képviselõkhöz való eljuttatását az SZMSZ 17. (4) bekezdése külön szabályozza (1) Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, tagja és a tanácsnok tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának mértékére, a tiszteletdíj csökkentésére, a természetbeni juttatás megvonására vonatkozó részletes szabályokat külön önkormányzati rendelet szabályozza. (2) 1 A képviselőtestület a megválasztott képviselők részére mobiltelefon készülékhez, illetve képviselői notebookhoz SIM kártya használatot biztosít, melynek részletes szabályait a 9. számú melléklet tartalmazza. 1 Új szövegét megállapította: 52/2005. (X. 28.) Ör Hatályon kívül helyezte: 52/2005. (X. 28.) Ör pontja 3 Beépítette: 52/2005. (X. 28.) Ör Beépítette: 48/2010. (IX. 8.) Ör Beépítette: 52/2005. (X. 28.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Módosította: 46/2003. (XII. 31.) Ör Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 2. 3

4 11. (1) A települési képviselô kötelessége: a) a képviselôtestület, illetôleg - bizottságba beválasztott képviselô esetén - a bizottság ülésén rendszeresen megjelenni és a munkában tevékenyen részt venni, a képviselôtestület döntéseit tiszteletben tartani, b) elháríthatatlan akadályoztatása esetén távolmaradását a polgármesternek, illetôleg a bizottság elnökének elôre bejelenteni, c) felkérés alapján közremûködni a képviselôtestület, illetôleg az adott bizottság ténymegállapító és egyéb vizsgálataiban, d) rendszeres idôközönként fogadóórát, illetôleg más alkalmas módon választóival kapcsolatot tartani, jogos panaszaik intézését figyelemmel kísérni, e) képviselôi minôségéhez, közéleti tevékenységéhez méltó magatartást tanúsítani, életvitelt folytatni, f) tartózkodni a képviselôi minôségében megszerzett vagy tudomására jutott információ saját maga és más elônyére, illetôleg hátrányára történô felhasználástól, g) végzett képviselôi munkájáról választói körzetében beszámolni, h) 2 vagyonnyilatkozatot tenni a 8. számú mellékletben foglalt eljárási szabályok figyelembe vételével. (2) A települési képviselô jogai: a) a Városházán információt kérhetnek, de a hivatali dolgozókat nem utasíthatják. Ügyiratokat a Városházáról el nem vihetnek. b) a települési képviselôk képviselôi fórumot szervezhetnek lakossági ügyekben. (3) 3 A képviselõ döntéshozatalból való kizárását az Ötv.14. (2) bekezdése szabályozza. (4) A képviselõ képviselôi minôségét nem használhatja fel semmilyen vonatkozásban a vele gazdasági munkaviszonyban álló, vagy bármilyen más munkaviszonyt fenntartó természetes vagy jogi személy támogatására. Az elôzôekre, valamint a képviselô magánérdekét szolgáló tevékenységre a Polgármesteri Hivatal távközlô berendezéseit, helyiségeit, irodáját nem használhatja, esetleges jogtalan használatáért kártérítés fizetésére köteles IV. FEJEZET A képviselôtestület 13. (1) 5 A képviselôtestület az önkormányzati feladatokat a polgármester, a bizottságai, a polgármesteri hivatal és a települési képviselôk tevékeny közremûködésével látja el. (2) Az egyes feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközök tekintetében az éves költségvetés elôirányzatai a meghatározóak. 14. (1) 6 A képviselôtestület választáskori létszáma: 23 fô. (2) 7 A képviselôtestület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 12 fô jelen van. (3) Ha a fentiekben megjelölt számú képviselô nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. (4) A képviselõtestületen belül a pártok - írásbeli bejelentés alapján - frakciókat alakíthatnak. 3 fônél kevesebb személy frakciót nem alakíthat. A képviselôtestület munkaterve 15. (1) A képviselôtestület féléves munkaterv alapján végzi munkáját. (2) 8 A munkatervet a Polgármester terjeszti a testület elé. (3) 9 A munkaterv tervezetére javaslatot tesznek: a) a polgármester, b) a bizottságok, c) az alpolgármester, d) a települési képviselôk, 1 Módosította: 37/2008. (VI. 30.) Ör Beiktatta: 40/2008. (VIII. 29.) Ör Új szövegét megállapította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Hatályon kívül helyezte: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 19. (3) bek pontja 5 Módosította: 22/1995. (XI. 1. ) Ör Módosította: 49/2010. (X. 20.) Ör Módosította: 49/2010. (X. 20.) Ör Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 19. (2) bek pontja 9 Kiegészítette: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör. 5. 4

5 e) a kisebbségi önkormányzatok elnökei, f) a jegyzô, g) az önkormányzattal együttmûködési megállapodást kötött önszervezõdõ közösségek képviselôi, h) a tanácsnokok. (4) A munkaterv tartalmazza: a) a testületi ülések idôpontját és az ülés kezdési idejét, b) a tervezett napirendek címét, c) az elõterjesztôk nevét, d) az egyes napirendekhez meghívandók felsorolását, e) a napirendi pontot véleményezô bizottság(ok) megnevezését. (5) 1 A munkaterv-javaslat előterjesztésekor tájékoztatást kell adni a munkaterv-tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, azok indokolásáról. (6) 2 A munkaterv elfogadását követôen írásban értesíteni kell a munkatervbe fel nem vett javaslatok elôterjesztôit. Az értesítésben ki kell térni a munkatervbe fel nem vett javaslatok indokaira. Az értesítés elkészítéséért felelôs a jegyzô. (7) A testület által elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni: a) a települési képviselôknek, b) a bizottságok nem képviselô tagjainak, c) a munkatervbe felvett javaslat elôterjesztôjének, d) a kisebbségi önkormányzatok elnökeinek. Ezért felelôs a jegyzô. Elôterjesztések 16. (1) 3 Az elõterjesztések elkészítésének rendjét, valamint azok tartalmi és formai követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. (2) 4 Elôterjesztést tehetnek: - a polgármester, - az alpolgármesterek e minőségükben a munkaköri leírásukban a polgármester által meghatározott témakörben, - a jegyző, - a települési képviselők, - a bizottságok, - a kisebbségi önkormányzatok, - a tanácsnokok. A képviselôtestület üléseinek összehívása 17. (1) 5 A képviselôtestület havonta a munkatervben meghatározott idõpontban rendes ülést tart. (2) A képviselõtestület ülését a polgármester (tartós akadályoztatása esetén, kivételesen, felhatalmazására helyettese) hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselôtestület ülése a székhelyén kívül máshová is összehívható. (3) 6 A képviselôtestület rendkívüli ülését a törvényben foglalt esetekben össze kell hívni. Ezekben az esetekben az ülés idôpontját a polgármester az indítvány kézhezvételétôl számított 5 napon belül, ezt követõ 8 napon belüli idõpontra a meghívó kiküldésével egyidejûleg tûzi ki. Rendkívüli ülést kell összehívni a törvényben meghatározott eseteken kívül bármelyik kisebbségi önkormányzat indítványára is, az õket érintõ kisebbségi ügyekben. (4) 7 A meghívót - melyet a polgármester ír alá - és az írásbeli elôterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, illetve továbbítani, hogy azt az érdekeltek a rendes ülés idôpontját megelôzôen legalább 5 munkanappal, rendkívüli ülés esetén 3 munkanappal 2. számú mellékletben meghatározott módon - megkapják 8. A meghívó és az idôben leadott elõterjesztések, egyéb anyagok határidôre való összeállításáért és kiküldéséért a polgármesteren keresztül a jegyzô felelôs. Idôben leadottnak tekintendô az az anyag, amely az SZMSZ-ben foglalt tartalmi és alaki követelményeknek megfelel és rendes ülés esetén legkésõbb 7 munkanappal, rendkívüli ülés esetén legkésõbb 5 munkanappal az ülés elõtt a Szervezési Osztályon leadtak. 9 (5) 10 Halasztást nem tûrõ, indokolt esetben a képviselôtestület ülése formális meghívó nélkül, telefonon vagy távirati (telefax) úton is összehívható a polgármester kezdeményezésére. 1 Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 3. (1) bek. 2 Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 3. (2) bek. 3 Módosította: 22/1995. (XI. 1.) Ör Módosította: 1/2003. (I. 31.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Módosította: 26/2009. (VI. 25.) Ör A bekezdés utolsó mondatát módosította: 4/2011. (I. 31.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör

6 Az értesítés megtörténtének dokumentálásáról a jegyzõ gondoskodik. (6) A képviselôtestület rendes ülésének idôpontjáról, helyérôl és napirendjérôl a meghívó kiküldésével egyidejûleg a település lakosságát is tájékoztatni kell. Ezért felelôs a jegyzõ. (7) 1 A Képviselőtestület és bizottságai minden év július 1-je és augusztus 31-e között nyári szünetet tart. A nyári szünet ideje alatt az át nem ruházható hatáskörök kivételével a képviselőtestületi hatásköröket, valamint az egyes bizottságokra átruházott hatásköröket a polgármester gyakorolja átruházott hatáskörben azzal, hogy a nyári szünetet követő első rendes ülésen az átruházott hatáskörben hozott döntésekről köteles a képviselőtestületnek beszámolni. A nyári szünet ideje alatt felmerülő kizárólagos képviselőtestületi hatáskörbe tartozó, azonnali intézkedést igénylő esetben a képviselőtestület rendkívüli ülését össze kell hívni. A rendkívüli ülés időpontjáról minden képviselőt szabályszerűen értesíteni kell. A képviselôtestület ülésére meghívandók köre 18. (1) A képviselôtestület ülésére meg kell hívni: a) a képviselôket, b) azon bizottságok nem képviselô tagjait, amelyeket a napirend érint, c) a jegyzôt, d) az önkormányzat területén egyénileg megválasztott országgyûlési képviselôket, e) Budapest III. Kerület Rendôrkapitányság vezetôjét, f) a kisebbségi önkormányzatok elnökeit, g) az önkormányzattal együttmûködési szerzôdést kötött önszervezôdô közösségek képviselôit, h) akit a polgármester megjelölt. (2) A képviselôtestület ülésén a képviselôk szavazati joggal vesznek részt, amely magában foglalja a tanácskozás jogát is. (3) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan: a) a jegyzôt, b) az önkormányzat területén egyénileg megválasztott országgyûlési képviselôket, c) Budapest III. Kerület Rendôrkapitányság vezetôjét, d) a kisebbségi önkormányzatok elnökeit (4) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg - az ülésvezetô engedélye alapján - az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan: a) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetôit, b) az önkormányzati intézmények vezetôit, c) akit a polgármester meghívott, d) a bizottság nem képviselô tagjait és e) az önkormányzattal együttmûködési megállapodást kötött önszervezôdô közösségek képviselôit. (5) 2 A Képviselõtestület alakuló, illetve ünnepi üléseire a kerület díszpolgárait meg kell hívni. A képviselôtestület ülése 19. (1) A képviselôtestület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt vehet, és az ülésvezetô engedélye alapján felszólalhat. (2) Zárt ülést kell tartani: a) 3 választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor, b) a polgármester, vagy bármely képviselô indokolt javaslatára - a vagyonnal való rendelkezés és a kiírt pályázatok megtárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene. (3) A zárt ülésen a képviselôtestület tagjai, a kisebbségi önkormányzatok elnökei és a jegyzô, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértô vehet részt. A napirend megállapítása (1) A képviselôtestület az elôterjesztett napirendi javaslatról vita után dönt. (2) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az elôterjesztô és bármely képviselô tehet javaslatot. A javaslat elfogadásáról a képviselõtestület vita nélkül, minõsített többséggel dönt. (3) A képviselôtestület a napirendi pontokat az elfogadott sorrend szerint tárgyalja, oly módon, hogy elôször a rendelettervezeteket, ezt követôen a lakosság jelentôsebb csoportját érintô elôterjesztéseket, majd az egyéb kérdéseket vitatja meg. 1 Beiktatta: 49/2010. (X. 20.) Ör Kiegészítette: 43/1996. (XII. 16.) Ör. 1. (4) bek. 3 Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör

7 21. A két ülés közötti idôszak fontosabb eseményeirôl szóló tájékoztatót a képviselôtestület napirend elõtti témák között - vita nélkül - tudomásul veszi, valamint dönt a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók, illetôleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról (1) 2 Az elõterjesztõ a napirendrõl szóló vitában indítványozhatja az elõterjesztés sürgõsségi tárgyalását. (2) A sürgôsség elfogadásáról a testület vita nélkül, minõsített többséggel határoz. (3) 3 A Képviselõtestület rendkívüli ülésén - rendkívüli esemény által szükségessé vált napirend kivételével - kizárólag a meghívóban szereplõ napirendek tárgyalhatók. A képviselôtestület ülésének vezetése 24. (1) 4 A képviselôtestület ülését a polgármester (akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott alpolgármester - képviselô - vezeti). Amennyiben az ülés vezetõje egyben a napirend előterjesztője is és a vitában fel kíván szólalni, ezt az igényét jeleznie kell. (2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejû betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti a képviselôtestület ülését Az ülésvezetô feladatai és jogosítványai: a) 6 megállapítja a határozatképességet, megnyitja az ülést, javaslatot tesz az ülés napirendjére, b) tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekrôl, valamint beszámol a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekrôl, c) bezárja az ülést a napirend tárgyalásának befejezése után, illetve akkor, ha az ülés határozatképtelenné válik, d) napirendi pontonkét megnyitja, vezeti, illetôleg az utolsó hozzászólás után lezárja a vitát, majd szavazásra bocsátja az írásos döntési javaslatokat, e) a hosszúra nyúlt vita rövidítése érdekében kezdeményezheti a hozzászólások idôtartamának korlátozását, illetve a vita lezárását, melyekrõl a képviselõtestület dönt, f) a hozzászólóknak a jelentkezés sorrendjében megadja a szót, elõrevéve minden esetben az ügyrendi javaslattevõket, g) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, h) szünetet rendelhet el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor, az ülést az általa meghatározott idõre félbeszakítja, i) biztosítja az ülés zavartalan rendjét. A felvilágosítás szabályai (1) A képviselők, illetve a kisebbségi önkormányzatok elnökei - a kisebbség helyzetét érintően - a képviselőtestület ülésén a polgármestertől, az alpolgármesterektől, a bizottságok elnökeitől, valamint a jegyzőtől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek. (2) A felvilágosítás kérést írásban, vagy szóban lehet előterjeszteni. A szóbeli felvilágosítás kérésre kérdésenként legfeljebb 2 perc áll rendelkezésre a napirendek megtárgyalását követően - a zárt ülés elrendelését megelőzően -. (3) A felvilágosítást kérő képviselő részére a választ vagy a képviselőtestület ülésén, vagy legkésőbb az ülést követő 15 napon belül írásban kell megadni. A kérdésfeltétel A vita és a döntéshozatal módja 28. (1) A napirendi pont tárgyalását legfeljebb 4 perces szóbeli kiegészítés elôzheti meg. Ennek megtételére az elôterjesztô és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult. (2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli elõterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia. 29. (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az elôterjesztôhöz a képviselôk és a meghívottak kérdést intézhetnek, hozzászólhatnak legfeljebb 5 perc idôtartamban. 1 Hatályon kívül helyezte: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Kiegészítette: 43/1996. (XII. 16.) Ör. 1. (6) bek. 4 Módosította: 33/1999. (X. 25.) Ör Új szövegét megállapította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Módosította: 49/2006. (XI. 6.) Ör. 19. (3) bek pontja 7 Módosította: 44/2007. (VIII. 31.) Ör Hatályon kívül helyezte: 44/2007. (VIII. 31.) Ör. 2. (2) bekezdés 7

8 (2) 1 Ha ugyanazon személy ugyanazon napirendi ponttal kapcsolatban másodszor is hozzászólásra jelentkezik, az ülésvezetõ a második hozzászólást 2 percre korlátozhatja. Ha valamelyik hozzászóló hozzászólása során a már elôtte elhangzottakat megismétli, úgy az ülésvezetô elvonhatja a szót. (3) 2 Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselõ, bármikor két percben szót kérhet és javaslatot tehet, kivéve szavazás közben. (4) Napirendi pont tárgyalása közben, ha annak lezárására ügyrendi indítvány hangzik el, ezt az ülésvezetõ csak akkor teheti fel szavazásra, ha a javaslat elhangzása elôtt szólásra jelentkezett képviselõk élhettek az SZMSZ 29. (1)-(2) bekezdésben foglalt jogaikkal. 30. (1) A napirendi pont vitáját az elôterjesztô foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre. (2) Az elôterjesztô a napirendi pontot a szavazás megkezdése elôtt bármikor visszavonhatja. 31. (1) Az ülésvezetõ a vita lezárása után elsôként a módosító indítványokat, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. (2) 3 Nem csak a tárgyévet érintő határozati javaslat csak akkor bocsátható szavazásra, ha csatolt mellékletként tartalmazza a következő év(ek)re vonatkozó összegszerű pénzügyi kötelezettségvállalás feltüntetését is. (3) 4 Az elôterjesztésrôl döntô szavazást követôen az ülésvezetô a napirendi pontot lezárja. 32. (1) 5 A javaslat elfogadásához a jelen lévô települési képviselôk több, mint a felének igen szavazata szükséges (egyszerû többség). (2) 6 A minõsített többséghez a megválasztott települési képviselõk több, mint felének (12 képviselô) szavazata szükséges (minõsített többség). (3) 7 Minõsített többség szükséges: a) rendeletalkotáshoz, b) szervezetének kialakításához és mûködésének meghatározásához, továbbá törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz, c) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervekhez való csatlakozáshoz, d) megállapodás belföldi és külföldi önkormányzattal való együttmûködésrôl, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, e) intézmény alapításához, f) a képviselôtestület munkatervének (ülésterv) elfogadásához, g) minden hitelfelvételhez, az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegû folyószámla (likviditási) hitel kivételével, h) sürgôsségi indítvány elfogadásához, i) fegyelmi ügyben, j) települési önkormányzati képviselô kizárásához, k) minden önkormányzati ingatlan- és vagyonügylethez, l) 8 napirendi pont tárgyalásának elhalasztására tett javaslatról, m) vagyongazdálkodási alap bevételeinek növeléséről szóló döntéshez, n) 9 Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozásához, o) Óbuda Kultúrájáért Díj odaítéléséhez, p) Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj odaítéléséhez, q) a 19. (2) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez, r) 10 sportkitüntetések odaítéléséhez, s) 11 az Év Civil Szervezete Díj odaítéléséhez, t) 12 Pro Óbuda díj adományozásához. Név szerinti szavazás 1 A bekezdés első mondatát hatályon kívül helyezte: 44/2007. (VIII. 31.) Ör. 2. (2) bekezdés 2 Módosította: 28/1998. (1999. I. 26.) Ör Beiktatta: 11/2006. (III. 17.) Ör Számozását módosította: 11/2006. (III. 17.) Ör Módosította: 22/1995. (XI. 1.) Ör. 7. (1) bek. 6 Módosította: 49/2010. (X. 20.) Ör Számozását megállapította és kiegészítette: 49/2006. (XI. 6.) Ör Beiktatta: 7/1999. (III. 5.) Ör Módosította: 39/2007. (VI. 29.) Ör. 7. (2) bekezdés 1. pontja 10 Beiktatta: 9/2008. (III. 4.) Ör. 7. (2) bekezdés 2. pontja 11 Beiktatta: 1/2010. (II. 4.) Ör pontja 12 Beiktatta: 59/2010. (XII. 17.) Ör. 6. (2) bekezdés 1. pontja 8

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a Szentesi

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(X.30.) önkormányzati rendeletével, 4/2013.(IV.05.) számú ÖK rendeletével, 22/2011.(XII.16.) számú ÖK rendeletével, 12/2010.(XII.16.) számú rendeletével;

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NAGYKŐRÖS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2012. (I.24.), 45/2011. (XI.30.), 38/2011. (X.26.)

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet

Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata. Fejezet Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 3/2014.(X.22.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesszalók Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 33/2002. (XI. 13.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról Módosítások: a) 3/2004. (I. 26.) ör. b) 4/2004. (I. 26.) ör. c) 16/2004

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/1999./VII.10./ rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/999./VII.0./ rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról PREAMBULUM A gazdag történelmi múltra visszatekintő város mindenkori

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1 a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI.12.) számú önkormányzati rendelete

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI.12.) számú önkormányzati rendelete Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI.12.) számú önkormányzati rendelete - a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról - Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Önkormányzat megnevezése, működési területe Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Ságvár

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben