Május. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA. Virágok mindannyiunk örömére. XV. évfolyam 5. szám 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Május. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA. Virágok mindannyiunk örömére. XV. évfolyam 5. szám 2007."

Átírás

1 XV. évfolyam 5. szám május Május A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZOMSZÉDSÁGI -JA Tegyünk együtt a holnapért! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA alapítványunkat személyi jövedelemadója 1% -ával! Add nekünk az 1%-od! Virágok mindannyiunk örömére Áprilisban ismét meghirdettük szomszédságunk által már várt a Tiszta, virágos lakótelepért!, akciót, ahogy azt vállaltuk a Fôvárosi Környezetvédelmi Alaphoz tavaly benyújtott pályázatunkban is. Elôzetes jelentkezés, igényfelmérés alapján az OÁZIS Kertészeti Kft.-tôl hoztunk virágokat, amelyekhez a tekintélyes mennyiség következtében kedvezményesen jutottunk. (Megjegyzem: az általunk szervezett forrásból való virágvásárlás nem volt elôfeltétele a pályázati részvételnek.) Tiszta, virágos lakótelepi környezetért! környezetvédelmi pályázat célja, hogy a társasházak ablakaiban, erkélyein minél több virág tegye szebbé, kellemesebbé az itt élôk, valamint az idelátogatók közérzetét, hangulatát, s hogy eredményesen vonja be az akcióba a virágszeretô embereket. Pár hónap gondozás után a Nap Napok programjának keretében adjuk át a játszóházas gyerekekbôl megalakított zsûri segítségével kiválasztott legszebb erkélyek, ablakok nyerteseinek az elismeréseket. Folytatás a 7. oldalon legszebb hónap, még ha közhely is. Megújul a világ, virágos fákon rakják fészküket a madarak, minden színes és vidám körülöttünk. És ünnepelünk, ahogy illik. Ünnepeljük az édesanyákat, a kicsi és nagyobb gyerekeket vagy az éppen ballagókat. Vagyis egymást. Mert mindenki tartozik valahová. Szép ünnep, az anyák megérdemlik, sokat tesznek értünk, életet adnak, gondoznak, szeretnek. De sem anya, sem gyerek nem nélkülözheti az apát. Rájuk is kellene gondolnunk, hiszen a mai világban már összemosódtak a szerepek. Vannak keményen nevelô szigorú mamák, és vannak anyaszívû apák. Úgy kerek a világ, ha a cseperedô utódot ketten igazgatják a világban, így lesz igazán kiegyensúlyozott, boldog ember, és így lesz majd ünnepelni való anya vagy apa belôle is. Fotó és szöveg: Wagner Margit Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

2 KÖZÖS DOLGAINK 1550-es évekre tehetô, az 1600-as évek elején már minden kétséget kizáróan tekintélyes református gyülekezet volt a településen. VISZONOZTUK Április 20-a és 23-a között viszonoztuk a Határainkon átlépve projektünk keretében a márciusban Erdélybôl érkezô Tordaszentlászlói Közösségfejlesztô és Európai Integrációs Egyesület látogatását. Kis társaságunk a tervezetthez képest több órás csúszással" érkezett meg az esti órákban. Tordaszentlászlói vendéglátóink megvártak", és nagynagy szeretettel, kürtöskaláccsal, pálinkával fogadtak. Ezt követôen esti sétára indultunk a településen. ár ránk borult az éj, mikor a minket fogadó családokkal hazatértünk, ahol kellemes vacsora mellett éjszakába nyúló beszélgetéssel kerültünk közelebb egymáshoz. Ezt a meleg, családias légkört érezhettünk magunk körül mindhárom nap, mígnem vasárnap éjfél körül elindultunk hazafelé Tordaszetlászlón láttuk, hallottuk: A település frissen felújított Polgármesteri Hivatalában zajlottak szakmai programjaink. A helyi önkormányzat tagjai és az intézményben tevékenykedôk nemcsak használják, hanem rendszeresen hozzá is járulnak az épület modernizálásához, felújításához, valamint környékének rendben tartásához. Udvarára ennek az összefogásnak köszönhetôen érkezésünk elôtti napokban kerültek helyére a szépítô árvácskák szorgalmas kezek összefogása által. S ezzel az összefogással találkoztunk hazaindulásunk elôtt az itt megrendezett piknik alkalmával is. Ekkor csatlakozott a programhoz a tiszteletes úr, a polgármester úr, valamint a helyi közösséget támogató helyi vállalkozó is, lehetôséget adva a további személyes kapcsolatépítésre. A tordaszentlászlói polgármester úr átveszi a Józsefvárosi Önkormányzat ajándékait. Az 1888-ban épült református templomban még az Árpád-kori templomból visszamaradt mûvészeti emlékek is láthatók. A református egyház megalakulásának ideje azon feltevés alapján, hogy Kolozsváron 1540-ben alakult meg a református egyház itt az Kirándultunk a Tordai hasadékhoz. A mûvelôdési ház (éppen felújítás alatt áll), mely évente több rendezvénynek a színhelye (300 fôs nézôtérrel), ahol minden nagyobb ünnep alkalmával a helyi mûkedvelôk fellépésekor nagyszámú közönség vesz részt az elôadásokon. Ki gondolná: Ármány és szerelem, Csárdáskirálynô Hagyományosak és a közösségfejlesztés hathatós eszközei az évente 6 7 alkalommal megrendezendô élôzenés bálok. A mûvelôdési házban rendezik évenként a hagyományos Szent László napi kórustalálkozót június 27-ét, a László-napot követô szombaton. Ilyenkor népviseletbe öltözött énekkarok vonulnak fel és lépnek fel az összesereglett vendégek elôtt. Itt van a diszkó a helybeli és a környékbeli fiatalok örömére, valamint a könyvtár is. A MEGHÍVÁS MINDENKINEK SZÓL agunkkal hoztuk vendéglátóink visszaváró invitálását, s ez nem csak a Nap Klub Alapítvány képviseletében ott jártak részére fogalmazódott meg. A falusi turizmus keretében várnak minden természetet, csendet, valamint Erdélyt, az erdélyi emberek szeretetét megismerni vágyó látogatót. Tordaszentlászlóról elônyös földrajzi fekvésének köszönhetôen kirándulás tehetô Erdély bármely irányába: a kincses város, Kolozsvár, Torda és a tordai sóbánya, amely minden asztmás és allergiás betegségre ajánlott; a kolozsi sós fürdô; a kisbányai turisztikai központ vagy a létai erôdvár középkori romjai stb. Vidékükön különleges formájú kagylók kövületei gyûjthetôk, amelyeket a legenda szerint Szent László pénzének" neveznek. Olvasóink közül, akinek felkeltettük az érdeklôdését, lehetôséget kínálunk, hogy klubunkban megtekintse a települést bemutató CD-t. Közvetlenül is kérhetô információ a következô címeken:

3 KITEKINTÔ Tordaszentlászlón jártunk A Nap Klub munkatársai és önkéntesei társaságában látogattam el a festôi szépségû erdélyi faluba, Tordaszentlászlóra. Úti élményeimet több lapszámban osztom meg olvasóinkkal. élelôtt fél tizenegy után indultunk Budapestrôl. Napsütötte idônk volt, így módunk volt a szép tájakban gyönyörködni. Ahogyan az Alföldrôl átváltottunk a Nyugati-Kárpátok hegyeire, a szerpentines útvonalakra, és közben megpillantottunk egy kis részt Nagyváradból. Csak a különösen megkapó részeket emelném ki. Például, Királyhágó, ami a Meszes-hegység és az Erdélyi szigethegység legészakibb vonulata. 582 m magas a tenger szintje fölött. A Királyhágó tetejérôl szerpentinen érünk le Bucea Királyhágó falu érintésével a Sebes-Körös völgyébe. Majd 11 km-re lejjebb Csucsát érinthettük. Állítólag ebben a szép faluban volt molnárlegény Kinizsi Pál, és innen indult el ragyogó hadvezéri pályája. A község keleti végén a domboldalon emelkedik ma Goga-kastély a hajdani Bonczakastély, amit Ady halála után Octavian Goga román költô és politikus vásárolt meg Boncza Bertától, amit részben átalakított, de megôrizte Ady emlékeit egy melléképületben elhelyezve, ezen a melléképületen van egy emléktábla az ô tiszteletére. (Ne felejtsük, nem a melléképület volt Ady otthona Boncza Bertával!) A Sebes-Körös völgye fokozatosan medencévé tágul, amit Kalotaszegi medencének neveznek. Ez a medence földrajzi és néprajzi egység is. A vidék a fafaragásnak, de fôleg népviseletének köszönheti hírnevét. Meg is álltunk megcsodálni a ma már butikokban és boltokban árult portékákat. Volt, aki vásárolt, volt, aki csak a szemét gyönyörködtette a szép varrottasokon. Kalotaszeg egyik legfontosabb települése a városi rangú Bánffyhunyad. Híres a református temploma, amit a XVI században építettek, itt látható Sipos Dávid a XVIII. század híres kôfaragójának szószéke. Tordaszentlászlóra az ottani idô szerint este fél kilenckor érkeztünk. A nemrég felújított Tanács Háza nagytermében fogadtak az elmaradhatatlan szilvapálinkával és kürtôs kaláccsal. A bemutatkozás és a szálláshelyek elfoglalása mellet még jutott idô a falumúzeum, a kultúrház megtekintésére is. Másnap reggelit és a szakmai megbeszélést köve-tôen, körülnéztünk a faluban. Megtekintettük a református templomot, az iskolát, a Jósika Mikes Szécheny-kastély parkját. A következô rész: Kolozsvár NÔKKEL A NÔKÉRT foglalkoztatás a VIII. kerületben Félidejéhez közeledik, tizedik hónapja tart a Nap Klub Alapítvány fent nevezett programja, amelyet az Európai Unió HEFOP támogatásából valósítunk meg a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezetével partnerségben. A 22 hónapra tervezett projekt a támogatási szerzôdésben szereplô ütemterve szerint jelenleg a résztvevôk szakmai képzéseinek megvalósításánál tart. Van, aki már sikeres vizsgát tett. egismerve a programban részvevô nôk igényeit, törekvéseit, illetve figyelembe véve a Fôvárosi Munkaügyi Központ munkaerôpiaci szükségletfelmérését a résztvevôk számára egyéni képzéskombinációt alakítottak ki a Nap Klub és a Konszenzus alapítvány munkatársai külsô szakképzô intézmények bevonásával. A képzések, oktatások között szerepel személyiségfejlesztés, kommunikáció, konfliktuskezelés, vállalkozási ismeretek, projektmenedzsment, uniós pályázás, angol és számítástechnikai képzés. A résztvevôk számára folyamatosan igénybe vehetô az álláskeresési tanácsadás, azaz hasznos ötleteket kaphatnak arra vonatkozóan, hogyan írják meg önéletrajzukat, vagy miként készüljenek fel az állásinterjúkra. A programban való részvétel megkönnyítése érdekében a Nap Klub Alapítvány a tanfolyamok alatt otthoni vagy csoportos gyermekfelügyeletet biztosít az azt igénylô résztvevôk számára. Csôke Zita projektvezetô

4 KÖRNYEZETÜNK MI LESZ A MESE VÉGE? rosz anyuka mesél a metróban a kislányának. és akkor az állatok két oldalra kezdtek felsorakozni. Az egyik oldalra az okosok, a másik oldalra a szépek. A (nem értettem az állat nevét) nem tudta eldönteni, hogy melyik oldalra álljon. Ha a szépekhez áll, még azt gondolnák, hogy nem okos. Ha az okosokhoz tartozik, akkor az azt jelenti, hogy nem szép A kislány ragyogó szemmel csüng édesanyján. Átszállunk a Deák téren, megyünk tovább, és ô csak mesél. A Moszkva téren felszállunk az 56-os villamosra, ott már a kislány mesél az óvodás társairól. Mintha nem is lenne körülöttük senki más. És hipphopp már el is telt az 50 perces út. Anyukámmal Zuglóból jártunk Budára dolgozni. Játszottunk Fekete-fehér-igen-nemet, Hogy-a-bab-tíza-babot, beszéltünk idegen nyelven (csupa ü-vel törökül, csupa i-vel kirgizül), megtanultam a nekik még tanított jelbeszédet (minden betû megfelelt egy jelnek). Sok felnôtt olvas a jármûveken. Alig látok gyereknek felolvasó felnôttet. Az apukák mintha többet beszélgetnének a csemetékkel. Nekik talán ez nem kötelezô gyakorlat. Sôt, lehet, hogy kikapcsolódás. Az édes picit szinte mindenki megcsodálja, nem gyôzünk gügyögni neki, mosolygunk rájuk. Idôt és fáradtságot nem kímélve. Hát a nagyobb gyerek? Neki nincs mit tanítanunk, nincs mondanivalónk számára? Nincs egy mosolyunk, ami neki szólna? Hova álljunk? Az okosokhoz vagy a szépekhez? Mi lett vajon a mese vége? És hova lettek a jók? Papp Boglárka TUDTA, hogy a(z) kozmás tejet át kell önteni egy másik edénybe, és ezután újból fel kell forralni. tej nem kozmásodik meg, ha az edény belsejét vízzel, vajjal vagy tiszta házi zsírral bedörzsöljük. a tej friss, amelyik forró állapotban azonnal finom hártyát képez. nyers tej három napig tartható hûtôszekrényben, utána megromlik. forralt tej is csak két napig tartható el a hûtôszekrényben. tej a hûtôszekrényben felveszi más ételek illatát, ha fedetlen edényben tárolják. Papp Mária JOGI TANÁCSADÁS Olvasói felvetésre új rovatot indítunk, melyben apró-cseprô bosszúságainkra keressük az orvosságot Várjuk olvasóink további kérdéseit, amelyekre lapunkban választ adunk. Ha ajánlott küldemény érkezik, rendszeresen elôfordul, hogy nem hagynak értesítést, hogy utána bemehessek a postára a levélért. A vonatkozó kormányrendelet alapján a szolgáltatónak a panasz benyújtására lehetôséget kell adni a) bármely állandó postai szolgáltatóhelyen, ügyfélszolgálati helyiségben szóban vagy írásban, b) telefonon, c) levélben, vagy d) egyéb megfelelô módon (pl. elektronikus úton) A postai szolgáltató valamennyi panaszról köteles nyilvántartást vezetni, valamint kjöteles a panasszal kapcsolatban vizsgálatot folytatni. A viszgálat lefolytatására a panasz beérkezésétôl számított 30 nap áll rendelkezésre. A postai szolgáltató felelôs azért a kárért, amely a küldemény felvételétôl annak kézbesítéséig terjedô idôben a postai küldemény megsemmisülésébôl, teljes vagy részleges elvesztésébôl vagy megsérülésébôl keletkezett. Nem köteles kártérítést fizetni, ha a kárt a postai szolgáltató mûködési körén kívül esô elháríthatatlan ok, a küldemény belsô tulajdonsága, vagy a csomagolás kívülrôl észre nem vehetô hiányossága, illetve a károsulton kívüli harmadik személy küldeménye okozta. A kártérítési igény érvényesítésére elsôsorban a feladó jogosult. KK TÁRSASHÁZI ÉLET Amire futja árciusban megtartottuk az éves közgyûlést. A tulajdonosok elégedettek voltak a évi idôszakról szóló beszámolóval és az elszámolással, illetve a 2007 évi tervezettel, amit elfogadtak. Ebben az évben a lépcsôházakat tudjuk kifesteni, valamint linóleumot cserélünk a liftig, mert többre nem futja. Pályázatot nyújtunk be a panelhézagok felújítására. A behajtások és végrehajtások folyamatosak. A társasház tulajdonában lévô két gondnoki lakás ügyében intézkedések történtek. A bennlakóknak el kell hagyniuk a lakást a bírósági határozat jogerôre emelkedése után. Ha nem megy szép szerével, akkor jön a hatóság. Változatlanul nem zökkenômentes a társasházunk élete, hiszen nehéz 546 lakó elvárásainak megfelelni minden szempontból. G. K. (Szigony utca 1 15., Práter u )

5 DIÁK-IDÔSZÁMÍTÁS és egy kis kikapcsolódás ki valamilyen módon érintett (hallgató, szülô, tanár), az tudja, a kampuszok lakói számára bizony másként méretik az idô. 1 A diák-idôszámítás nem hónapokra, hetekre és évszakokra oszt, hanem szorgalmi és vizsgaidôszakokra. Azaz az ember félév elején megfogadja, nagyon szorgalmatos lesz, aztán rájön, hogy még annyi az idô! Egészen addig, míg nem rá nem eszmél, hogy már alig van idô, és nyakunkon a vizsgaidôszak, amikor is kétségbeesik. Majd rájön, hogy végre nem kell órákra járni, tehát rengeteg az idô, így nincs nagy vész, kicsit lazíthatunk is, egészen addig, amíg ki nem derül, hogy tengernyi a magolnivaló, és megint kétségbeesik. Jegyzetkunyerálás, másolás, könyvtár, energiaitalok, betegetjelentek, húzhatokújtételthanemtudom?, végül a katarzis, hogy végül is túléltük és ugyannemisvoltolyangáz. (És öt nappal a vizsgák után újra beiratkozás Elölrôl kezdôdik az egész.) Jól ismervén a diák-idôszámítást, ma már egyre több hangulatos hely várja a látogatókat a hét minden napján valamilyen zenei vagy kulturális programmal, ahova az ember akár egy kedd éjszakai tanulás-íráskészülôdés után is beülhet beszélgetni, lazítani. Nem is kell messzire menni; már a Práter utca végén, az Üllôi mentén is találunk választékot. A Futó utcában kínálja magát színes lampionjaival a West Balkán, mely sokáig a Kisfaludy utca egyik régi bérházában rejtôzködött, majd egy nyár erejéig kettôs életet élt, miközben Nagy és Kis WB-t a leendô Corvin-Szigony sétány illusztris része kötötte össze. Tavasszal a Kisfaludy utcai helyszín végleg bezárt, de a régi WB-hez hûen a korábbi bérházakat megôrizvefelújítva alakítottak ki kulturális kis komplexumot. Innen 5 perc sétára, az Üllôi út másik oldalán maga a kortárs mûvészet vára honol, a Trafó, melynek alsó részében a Trafó Bár Tangó szintén mindennapra kínál zenei csemegézni valót (www.trafo.hu). Azoknak is érdemes ellátogatniuk, akik egyébként ódzkodnak az alternatív, fiataloknak való stb. helyektôl. Meg fognak lepôdni! Szonday Szandra 1 Az alábbi cikk írója felvállalja, hogy írása szubjektív tapasztalatokból táplálkozik, kéretik nem általános következtetéseket levonni, azaz tisztelet a kivételnek. PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS A Nap Klub Alapítvány civil szervezetek számára minden szerdán 10 és 11 óra között pályázati tanácsadást kínál, amelyen a szervezetek konkrét segítséget kérhetnek, információkat kaphatnak pályázatírással kapcsolatban, továbbá együttmûködô partnerekre találhatnak. Érdeklôdni és idôpontot egyeztetni Szabó Mártánál lehet a os telefonszámon. VISZONOZTUK (Folytatás a 2. oldalról) Az általános iskolában, ahol még V VIII. osztályos magyar osztályok is mûködnek ápolják a hagyományokat, s mindmáig a környékre jellemzô gyönyörû hímzéssel szegélyezve készülnek a ballagási tablók. Kolozsvárra is ellátogattunk. Olvasóink többsége hallott már a teleházakról, de azt ugye kevesen gondolták, hogy van olyan teleház is, melynek használati díja a gyerekek részére egy fahasáb. A teleház 2000 óta mûködik a faluban, ahol a játszás mellett komoly munka folyik. Oktatás, képzés kicsiknek és nagyoknak is. Utóbbiak a gazdasági fejlôdést is szolgáló információs és tanácsadó iroda szolgáltatásait is igénybe vehetik. Tájház Tordaszentlászlón. A tájmúzeum anyaga több évtizedes gyûjtômunka az eredménye. A helyi iskola tanulói közremûködésével sikerült megmenteni a helységben fellelhetô muzeális értékû anyagot. Ízelítôt kaptunk Kalotaszeg, Erdély egyik leggazdagabb néprajzi tájegységének különbözô népviseleteibôl is. Mindaz, amit láttam és hallottam a rövid idô alatt, melyet Tordaszentlászlón töltöttem elgondolkodtatott ki most éppen a reformoktól (bezárások, megszorítások) hangos anyaországból érkeztem hogyan képes ez a kis település lakossága megôrizni, fenntartani, mûködtetni mindezt? Talán másoknak is el kellene látogatnia Tordaszentlászlóra Faragó Maja

6 EGÉSZSÉG ÉLETMÓD KAKUKKFÛ ostanában igen sokan panaszkodnak, hogy sokat köhögnek. Igaz, hogy írtam már a kakukkfûrôl, de éppen ezért nem árt feleleveníteni a róla olvasottakat. Hatóanyagai illóolaj, cserzôanyag, szaponinok, flavonos glikozidák. Az illóolaj fô komponense a timol. Ez a hatóanyag igen kedvezôen hat a köhögéses idôszakra. De kitûnôen alkalmazható gyulladásgátlásra, fertôtlenítésre, emésztôkönnyítô, májvédô és szélgörcsoldó szerepe is ismert. A meghûléses betegségeknél az illata gyógyít, így aromalámpába is érdemes csepegtetni. Nagyon jó hurutoldó, légúti fertôtlenítô. Gyors megkönnyebbülést hoz. Ezért illóolaja a leghatásosabb köptetô cseppek alkotórésze az egész világon. A tea elkészítése és adagolása: 2 teáskanálnyi menynyiséget forrázunk le 2 dl vízzel, és hagyjuk állni 15 percet, majd szûrjük le, és sötét mézzel édesítve étkezések után fogyasszuk naponta 3 alkalommal. Ellenjavallt a pajzsmirigy elégtelenségnél, ne alkalmazzuk folyamatosa három hétnél tovább. Kiss Ernôné fitoterapeuta SZÓLÁSOK, MONDÁSOK, SZÁLLÓIGÉK Minden rossz valamire jó tartja a szólás. Sorozatunk szerzôi Gyapay Megyer Ritók: Ki mondta? Miért mondta? (RTV Minerva, 1977) címet viselô könyv felhasználásával néhány ismert szólás, mondás eredetébe avatja be a Naplap olvasóit. Ismerd meg önmagad! Platón i. e. IV. században élt görög filozófus írt a hét görög bölcsrôl, akik spártaiak vagy más néven lakónok voltak és lakonikusan vagyis tömören fogalmazták meg bölcseleteiket. A monda szerint egyszer összejöttek és bölcseleteiket áldozati ajándékul, elvitték Apollónak a delphoi templomba. Ez a mondás a templom falára is felkerült, ide jártak egyéni és politikai ügyekben jóslatért, tanácsért magánemberek és állami követségek is. Ez a felszólítás többféle értelmezést is kapott az idôk során, de ma is helytálló, amit Szókratész írt: Nem nyilvánvaló-e, hogy az önismeret folytán igen sok jó éri az embert, az önámítás következtében pedig igen sok baj? Mert akik önmagukat ismerik és tudják, hogy mi való hozzájuk, azok azt is meg tudják különböztetni, hogy mire képesek és mire nem Euthüdémosz pedig így vélekedett: Aki nem ismeri saját képességét, nem ismeri önmagát. Forrás: Gyapay Megyer Ritoók: Ki mondta? Miért mondta? RTV Minerva, 1977 K-néZC KEZDÔ HÁZIASSZONYOKNAK Négy személynek mibôl mennyit? Levesnek: 2 liter víz, 3-3 szál sárgarépa és petrezselyem, 3 szál petrezselyemlevél, 1 egész krumpli, 2 gerezd fokhagyma héjastól (megmosva), egy fél vöröshagyma héjastól (megmosva), egy szál zellerlevél, 1/8-ad cikk zellergumó, 5 db egész bors, egy kávéskanál Delikát 8, egy kávéskanál só. Lassan forraljuk. Ha zubogva fô, akkor a színe szürke, az íze pedig áporodott lesz. Burgonyából: körítésnek 60 dkg, fôzeléknek 1 kg szükséges meghámozva. Húsételbôl: dkg. Mártásból: fél liter elegendô. Tésztákból: levesbetétnek 15 dkg, körítésnek 35 dkg, fôételnek 50 dkg. Rizsbôl (a barna rizs a legegészségesebb): levesbetétnek 10 dkg, körítésnek 25 dkg, fôételnek 40 dkg. Papp Mária Virágok mindannyiunk örömére (Folytatás az elsô oldalról) Mi, akik itt élünk a Nap Klub Alapítvány és a Nap Klub Egyesület civil kezdeményezéseinek segítségével egyre többen érezzük úgy, hogy tevékenyen részt kell vennünk abban a munkában, mellyel környezetünk tisztábbá, kulturáltabbá s ezáltal lakhatóbbá válik. Ez úton is kérjük szomszédságunk lakóit, nézzenek körül, nézzenek fel lakóházaikra. Nézzék meg erkélyeinket, ablakainkat, s látni fogják a különbséget. S egy láda virág szinte alig kerül többe, mint egy szál vágott virág, s egész nyáron gyönyörködhetünk benne. Elérhetô közelségben pedig még olcsóbban vásárolhatunk, ha összeállunk barátainkkal, szomszédjainkkal (FITO- LAND tüdôgondozónál; OÁZIS 9-es busszal Kôbánya felé az Egészségház megállónál). Kérjük, tegyenek önök is virágot az ablakaikba, erkélyeikre mindannyiunk örömére. Fotó és szöveg: Faragó Maja

7 1 ÉVESEK LETTÜNK.. A szomszédsági igény alapján megfogalmazódott ötlet megszületésétôl számított több hónapos tervezés, élôkészítés után mint azt jeleztük e Naplap hasábjain is, hogy megkezdte mûködését a Közösségi Önsegítô Szolgáltatás, hivatalos nevén, a Bizalom Kör. Ennek már egy éve. i a Bizalom Kör lényege egy mondatban? Hogy egy-egy óra közösségért végzett munka pénz közbeiktatása nélkül is megtérül az önkéntesnek, hiszen cserébe igénybe veheti az adatbázisban szereplô egyéb felajánlott szolgáltatások valamelyikét. Van alapszabályunk. Jöjjön be, megtekintheti, minden kötelezettség nélkül, s aztán döntsön, csatlakozik e hozzánk Van Naptallérunk, s csak elônyei vannak: Akkor nyúlhatunk hozzá, amikor szükségünk van rá. Abban a pillanatban keletkezik, amikor megegyezés születik két résztvevô között. A pénz azonnal a rendelkezésedre áll, ezért nem szükséges versenyeznünk érte. Mindig éppen annyi van belôle, amennyi kell hiszen a cserében résztvevôk hozzák létre éppen akkor, és annyit, amennyi kell. Nincs kamat hiszen soha senkinek nem kell kölcsönöznie vagy kölcsön adnia. Nincs fizetési határidô, mivel a Naptallér negatív egyenlege csak egy határozatlan kötelezvény arra, hogy a jövôben visszaadjuk a közösségnek akkor, amikor alkalmunk lesz rá Az értékek az adott közösségben maradnak, nem lehet kivonni, exportálni stb., és mindig visszaforgatódik a helyi gazdaságba hiszen máshol nem használható. Mire vár? Gondolja végig, milyen igényei vannak, mit tud adni cserébe, és jöjjön közénk! Szeretettel várunk kismamákat, nagymamákat; férfiakat, asszonyokat, minden kedves szomszédunkat egy éves születésnapi nyílt összejövetelünkre, ahol közelebbrôl megismerkedhetnek a Bizalom Körrel. Mikor és hol? június 2-án 15 órától a Nap Klubban (Leonardo u. 4 6.). FM Ce-J e anyjának dalol (zarándok) Páfrányt hoztam néked a hegyekbôl; földjét, gyökerét kezemmel vájtam. Zsákba csavartam, körbe kötöztem, vízzel itattam, rá úgy vigyáztam. Érett reggel, tûzô napsütésben elindultam utamra egyedül. Hajamban kendô, lábamon saru, karomra kisdedként növényem ült. Megnyílt az út, s a táj elém hasalt minden ormon, minden új kanyarban, s jobban kihúzták magukat a fák láttamon, amerre elhaladtam. Madár rebbent, gyík: kis sárkány szaladt; elôttem bogár-lovag kérkedett. Vigyázzba állt komoly vadászlesek pillantása kísérte léptemet. Az úton mély szekérnyomok: mintha óriáskígyó hasalt volna árkot, vágatában, pocsolya-tavakban szomjas lepkék ezre: vitorlások. S ha legenda övezte szent király pénzére leltem, a kis kövecskét izgatott örömmel zsebre tettem; mint talizmán hozza meg szerencséd. Erdô mélyén rejlô hûs árkokban hol tíz napig érleltem gondjaim; végül odahagytam a poshadó, málló gond-gyümölcseim romlani. Páfrányt hoztam néked a hegyekbôl; véget ért a hosszú zarándoklat. Nyártól nyárig tart az élet, mégis: erôs gyökér új levelet hoz majd. Szonday Szandra Tegyünk együtt a holnapért! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA alapítványunkat személyi jövedelemadója 1% -ával! Add nekünk az 1%-od!

8 Szeretettel értesítjük állandó vásárlóinkat és leendô új Vevôinket, hogy a ZSu Virág és Ajándék üzletünk (Budapest, VIII. kerület Baross u. 75.) Telefon: változatlan nyitvatartási idôvel hétfôtôl-péntekig óráig, szombaton óráig várja Önöket. * Boldog névnapot, születésnapot kívánunk minden május hónapban ünneplônek! Zsu és Marika RUHAVÁSÁR Sikeres volt az újabb filléres vásárunk, melyet Vass Erzsike szervezett, és a cél az volt, hogy megmentsük lapunkat az átmeneti forráshiánytól. Köszönjük! MEGÚJULÁS SZERKESZTÔSÉGI LEVÉL Tisztelt Olvasóink! Kedves Szomszédaink! zívesen várunk írásokat, ötleteket, kéréseket a lapunkba. Írják meg, mondják el, mirôl olvasnának szívesen, mi foglalkoztatja Önöket, itt élôket. Szerkesztôbizottsági ülésünkön minden hónap harmadik hétfôjén, este hat órakor, a Nap Klubban szeretettel várjuk Önöket. Ugyancsak örömmel vennénk azok jelentkezését is, akik saját házukba elvinnék a Naplapot, mert egyre nehezebb bejutni a lakóépületekbe. Várjuk új önkéntes segítôinket a Nap Klubban, akiket havonta telefonon értesítenénk a lap megérkezésérôl. Szerkesztôbizottság INTERNETCÍMÜNK: A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., adószáma: Lomtalanítás volt a kerületben, klubunk is sikeresen megszabadult sok felesleges holmitól, hogy legyen hely az újabb, nélkülözhetetlen dolgoknak. Valószínû, hogy jövôre kezdhetjük elölrôl. Olvasóink kérésére Áprilisi számunkban Kellemetlen látogatók címmel olvashattak a lakások hívatlan vendégeirôl, a csótányokról. Olvasói kérésre közöljük egyik hívatlan vendég fotóját, továbbá egy rovarirtó szakember, Baranyi Zoltán elérhetôségét, aki a Nap utcai szomszédság több társasházában is teljes megelégedésre garanciával dolgozik. A társasházak teljes területének rovarmentesítése esetén jelentôs az árkedvezmény! Baranyi Zoltán 06/ A Nap Klub Alapítvány havonta megjelenô ingyenes szomszédsági lapja. Szerkesztôbizottság: Balogh Andrásné, Dellamarió Ildikó, Faragó Mária, Gara Imréné, Hajdú Gizella, Kerékgyártóné Zalka Cecília, Királyfi Jolán, Kisoroszi Elter Rozi, Kiss Ernôné, Luigi, Makuminé Varajti Enikô, Papp Mária, Polai Zsuzsanna, Skrinyár Istvánné, Szabó Márta, Szegedi Józsefné, Szigeti Éva, Szonday Szandra, Tóthné Virág Margit, Ujvári Tiborné, Vass Józsefné, Wagner Margit, Wuletin István. Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezet Felelôs kiadó: Nagy Józsefné Felelôs szerkesztô: Sörös Erzsébet A szerkesztôség és a kiadó címe: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u Telefon/fax: (06-1) Web: ISSN Tördelés: Fehérvári Béla

9

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesként

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Brassó Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara Prejmer

Brassó Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara Prejmer Brassó Colegiul pentru Agricultura si Industrie Alimentara Prejmer Debreceni Dózsa György Általános Iskola Kiss János Istvánné Barczikay Zsuzsanna 2015.november 15-20. A Tempus Közalapítvány Erasmus+ programjára

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Állomások és megállóhelyek: 1. Úttörő stadion (fejállomás) és fűtőház 2. Úttörő placc (VÁ, és 2 db tárolóvágány) 3. Nagy rét

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

XV évfolyam - 6 szám FALUNAPI FOZOVERSENY Keressük a falu legjobb szakácsát! 2014 július 13 (vasárnap) Jelentkezés és bővebb információ Csatordai Lajosnál kérhető (tel: 70/775-2672) Részvételi díj: 3 000

Részletesebben

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan 1145 Budapest, Pétervárad utca 5. Mobil: +36-20-341-4930, +36-20-415-7793 Irodai telefonszám: +36-1-312-5042 Fax: +36-1-283-3208 E-mail: info@goe.org.hu Web: goe.org.hu Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap ÖNKORMÁNYZAT HÍREK

K Á R Á S Z I független havilap ÖNKORMÁNYZAT HÍREK 2015. október 1. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT HÍREK A testület szeptember 22-én tartotta soron következő ülését. Egyhangú döntéssel lett elfogadva az önkormányzat

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. nevelési-oktatási intézmények részére. 2016. február 25.

Pályázati lehetőségek. nevelési-oktatási intézmények részére. 2016. február 25. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. k KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek nevelési-oktatási intézmények részére 2016. február 25. Tisztelt Érdeklődő! Budapest

Részletesebben

Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél

Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél Kedves Olvasó! A lap megjelenését 19 év gyógypedagógiai munka előzte meg. Nagy

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

független havilap Önkormányzati hírek:

független havilap Önkormányzati hírek: 2013.március 31. K Á R Á S Z I független havilap XVI. évfolyam 3. szám Önkormányzati hírek: A testület március hónapban nem ülésezett Március 1-től a kárászi hivatal reggel fél 8-tól délután 4 óráig várja

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00.

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00. A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2013. 06. 07.) Helyszín: Óvoda-Piactér-Központ-Óvoda Karneváli séta

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Palóc Ízek Háza Kozárdon

Palóc Ízek Háza Kozárdon Palóc Ízek Háza Kozárdon HUSK/1101/1.3.1/0072 Négy Kapu Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határrégióban / Štyri brány Rozvoj v oblasti turizmu a spolupráca v maďarsko-slovenskom

Részletesebben

Jászvidék 6 RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS 2007. június 28. Felhívás kenyérsütô versenyre! Együtt előzzük meg a bajt! A tanév befejeztével biztosan több szabadidő és ezáltal különböző programok fogják várni a gyerekeket,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap

K Á R Á S Z I független havilap 2014. február 3. Önkormányzati hírek: K Á R Á S Z I független havilap XVII. évfolyam 2. szám A testület január 30-án tartotta soron következő ülését. A képviselőtestület döntött többek között területvásárlásról,

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

- LEONARDO DA VINCI a leendő építészeti és informatikai szakemberekért

- LEONARDO DA VINCI a leendő építészeti és informatikai szakemberekért Beszámoló- Törökország Pogány Frigyes - LEONARDO DA VINCI a leendő építészeti és informatikai szakemberekért Készítette: Popp Judit Linda A projekt időtartama: 2014.június 29.- 2014.július 26. Helyszín:

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben