Május. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA. Virágok mindannyiunk örömére. XV. évfolyam 5. szám 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Május. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA. Virágok mindannyiunk örömére. XV. évfolyam 5. szám 2007."

Átírás

1 XV. évfolyam 5. szám május Május A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZOMSZÉDSÁGI -JA Tegyünk együtt a holnapért! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA alapítványunkat személyi jövedelemadója 1% -ával! Add nekünk az 1%-od! Virágok mindannyiunk örömére Áprilisban ismét meghirdettük szomszédságunk által már várt a Tiszta, virágos lakótelepért!, akciót, ahogy azt vállaltuk a Fôvárosi Környezetvédelmi Alaphoz tavaly benyújtott pályázatunkban is. Elôzetes jelentkezés, igényfelmérés alapján az OÁZIS Kertészeti Kft.-tôl hoztunk virágokat, amelyekhez a tekintélyes mennyiség következtében kedvezményesen jutottunk. (Megjegyzem: az általunk szervezett forrásból való virágvásárlás nem volt elôfeltétele a pályázati részvételnek.) Tiszta, virágos lakótelepi környezetért! környezetvédelmi pályázat célja, hogy a társasházak ablakaiban, erkélyein minél több virág tegye szebbé, kellemesebbé az itt élôk, valamint az idelátogatók közérzetét, hangulatát, s hogy eredményesen vonja be az akcióba a virágszeretô embereket. Pár hónap gondozás után a Nap Napok programjának keretében adjuk át a játszóházas gyerekekbôl megalakított zsûri segítségével kiválasztott legszebb erkélyek, ablakok nyerteseinek az elismeréseket. Folytatás a 7. oldalon legszebb hónap, még ha közhely is. Megújul a világ, virágos fákon rakják fészküket a madarak, minden színes és vidám körülöttünk. És ünnepelünk, ahogy illik. Ünnepeljük az édesanyákat, a kicsi és nagyobb gyerekeket vagy az éppen ballagókat. Vagyis egymást. Mert mindenki tartozik valahová. Szép ünnep, az anyák megérdemlik, sokat tesznek értünk, életet adnak, gondoznak, szeretnek. De sem anya, sem gyerek nem nélkülözheti az apát. Rájuk is kellene gondolnunk, hiszen a mai világban már összemosódtak a szerepek. Vannak keményen nevelô szigorú mamák, és vannak anyaszívû apák. Úgy kerek a világ, ha a cseperedô utódot ketten igazgatják a világban, így lesz igazán kiegyensúlyozott, boldog ember, és így lesz majd ünnepelni való anya vagy apa belôle is. Fotó és szöveg: Wagner Margit Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

2 KÖZÖS DOLGAINK 1550-es évekre tehetô, az 1600-as évek elején már minden kétséget kizáróan tekintélyes református gyülekezet volt a településen. VISZONOZTUK Április 20-a és 23-a között viszonoztuk a Határainkon átlépve projektünk keretében a márciusban Erdélybôl érkezô Tordaszentlászlói Közösségfejlesztô és Európai Integrációs Egyesület látogatását. Kis társaságunk a tervezetthez képest több órás csúszással" érkezett meg az esti órákban. Tordaszentlászlói vendéglátóink megvártak", és nagynagy szeretettel, kürtöskaláccsal, pálinkával fogadtak. Ezt követôen esti sétára indultunk a településen. ár ránk borult az éj, mikor a minket fogadó családokkal hazatértünk, ahol kellemes vacsora mellett éjszakába nyúló beszélgetéssel kerültünk közelebb egymáshoz. Ezt a meleg, családias légkört érezhettünk magunk körül mindhárom nap, mígnem vasárnap éjfél körül elindultunk hazafelé Tordaszetlászlón láttuk, hallottuk: A település frissen felújított Polgármesteri Hivatalában zajlottak szakmai programjaink. A helyi önkormányzat tagjai és az intézményben tevékenykedôk nemcsak használják, hanem rendszeresen hozzá is járulnak az épület modernizálásához, felújításához, valamint környékének rendben tartásához. Udvarára ennek az összefogásnak köszönhetôen érkezésünk elôtti napokban kerültek helyére a szépítô árvácskák szorgalmas kezek összefogása által. S ezzel az összefogással találkoztunk hazaindulásunk elôtt az itt megrendezett piknik alkalmával is. Ekkor csatlakozott a programhoz a tiszteletes úr, a polgármester úr, valamint a helyi közösséget támogató helyi vállalkozó is, lehetôséget adva a további személyes kapcsolatépítésre. A tordaszentlászlói polgármester úr átveszi a Józsefvárosi Önkormányzat ajándékait. Az 1888-ban épült református templomban még az Árpád-kori templomból visszamaradt mûvészeti emlékek is láthatók. A református egyház megalakulásának ideje azon feltevés alapján, hogy Kolozsváron 1540-ben alakult meg a református egyház itt az Kirándultunk a Tordai hasadékhoz. A mûvelôdési ház (éppen felújítás alatt áll), mely évente több rendezvénynek a színhelye (300 fôs nézôtérrel), ahol minden nagyobb ünnep alkalmával a helyi mûkedvelôk fellépésekor nagyszámú közönség vesz részt az elôadásokon. Ki gondolná: Ármány és szerelem, Csárdáskirálynô Hagyományosak és a közösségfejlesztés hathatós eszközei az évente 6 7 alkalommal megrendezendô élôzenés bálok. A mûvelôdési házban rendezik évenként a hagyományos Szent László napi kórustalálkozót június 27-ét, a László-napot követô szombaton. Ilyenkor népviseletbe öltözött énekkarok vonulnak fel és lépnek fel az összesereglett vendégek elôtt. Itt van a diszkó a helybeli és a környékbeli fiatalok örömére, valamint a könyvtár is. A MEGHÍVÁS MINDENKINEK SZÓL agunkkal hoztuk vendéglátóink visszaváró invitálását, s ez nem csak a Nap Klub Alapítvány képviseletében ott jártak részére fogalmazódott meg. A falusi turizmus keretében várnak minden természetet, csendet, valamint Erdélyt, az erdélyi emberek szeretetét megismerni vágyó látogatót. Tordaszentlászlóról elônyös földrajzi fekvésének köszönhetôen kirándulás tehetô Erdély bármely irányába: a kincses város, Kolozsvár, Torda és a tordai sóbánya, amely minden asztmás és allergiás betegségre ajánlott; a kolozsi sós fürdô; a kisbányai turisztikai központ vagy a létai erôdvár középkori romjai stb. Vidékükön különleges formájú kagylók kövületei gyûjthetôk, amelyeket a legenda szerint Szent László pénzének" neveznek. Olvasóink közül, akinek felkeltettük az érdeklôdését, lehetôséget kínálunk, hogy klubunkban megtekintse a települést bemutató CD-t. Közvetlenül is kérhetô információ a következô címeken:

3 KITEKINTÔ Tordaszentlászlón jártunk A Nap Klub munkatársai és önkéntesei társaságában látogattam el a festôi szépségû erdélyi faluba, Tordaszentlászlóra. Úti élményeimet több lapszámban osztom meg olvasóinkkal. élelôtt fél tizenegy után indultunk Budapestrôl. Napsütötte idônk volt, így módunk volt a szép tájakban gyönyörködni. Ahogyan az Alföldrôl átváltottunk a Nyugati-Kárpátok hegyeire, a szerpentines útvonalakra, és közben megpillantottunk egy kis részt Nagyváradból. Csak a különösen megkapó részeket emelném ki. Például, Királyhágó, ami a Meszes-hegység és az Erdélyi szigethegység legészakibb vonulata. 582 m magas a tenger szintje fölött. A Királyhágó tetejérôl szerpentinen érünk le Bucea Királyhágó falu érintésével a Sebes-Körös völgyébe. Majd 11 km-re lejjebb Csucsát érinthettük. Állítólag ebben a szép faluban volt molnárlegény Kinizsi Pál, és innen indult el ragyogó hadvezéri pályája. A község keleti végén a domboldalon emelkedik ma Goga-kastély a hajdani Bonczakastély, amit Ady halála után Octavian Goga román költô és politikus vásárolt meg Boncza Bertától, amit részben átalakított, de megôrizte Ady emlékeit egy melléképületben elhelyezve, ezen a melléképületen van egy emléktábla az ô tiszteletére. (Ne felejtsük, nem a melléképület volt Ady otthona Boncza Bertával!) A Sebes-Körös völgye fokozatosan medencévé tágul, amit Kalotaszegi medencének neveznek. Ez a medence földrajzi és néprajzi egység is. A vidék a fafaragásnak, de fôleg népviseletének köszönheti hírnevét. Meg is álltunk megcsodálni a ma már butikokban és boltokban árult portékákat. Volt, aki vásárolt, volt, aki csak a szemét gyönyörködtette a szép varrottasokon. Kalotaszeg egyik legfontosabb települése a városi rangú Bánffyhunyad. Híres a református temploma, amit a XVI században építettek, itt látható Sipos Dávid a XVIII. század híres kôfaragójának szószéke. Tordaszentlászlóra az ottani idô szerint este fél kilenckor érkeztünk. A nemrég felújított Tanács Háza nagytermében fogadtak az elmaradhatatlan szilvapálinkával és kürtôs kaláccsal. A bemutatkozás és a szálláshelyek elfoglalása mellet még jutott idô a falumúzeum, a kultúrház megtekintésére is. Másnap reggelit és a szakmai megbeszélést köve-tôen, körülnéztünk a faluban. Megtekintettük a református templomot, az iskolát, a Jósika Mikes Szécheny-kastély parkját. A következô rész: Kolozsvár NÔKKEL A NÔKÉRT foglalkoztatás a VIII. kerületben Félidejéhez közeledik, tizedik hónapja tart a Nap Klub Alapítvány fent nevezett programja, amelyet az Európai Unió HEFOP támogatásából valósítunk meg a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezetével partnerségben. A 22 hónapra tervezett projekt a támogatási szerzôdésben szereplô ütemterve szerint jelenleg a résztvevôk szakmai képzéseinek megvalósításánál tart. Van, aki már sikeres vizsgát tett. egismerve a programban részvevô nôk igényeit, törekvéseit, illetve figyelembe véve a Fôvárosi Munkaügyi Központ munkaerôpiaci szükségletfelmérését a résztvevôk számára egyéni képzéskombinációt alakítottak ki a Nap Klub és a Konszenzus alapítvány munkatársai külsô szakképzô intézmények bevonásával. A képzések, oktatások között szerepel személyiségfejlesztés, kommunikáció, konfliktuskezelés, vállalkozási ismeretek, projektmenedzsment, uniós pályázás, angol és számítástechnikai képzés. A résztvevôk számára folyamatosan igénybe vehetô az álláskeresési tanácsadás, azaz hasznos ötleteket kaphatnak arra vonatkozóan, hogyan írják meg önéletrajzukat, vagy miként készüljenek fel az állásinterjúkra. A programban való részvétel megkönnyítése érdekében a Nap Klub Alapítvány a tanfolyamok alatt otthoni vagy csoportos gyermekfelügyeletet biztosít az azt igénylô résztvevôk számára. Csôke Zita projektvezetô

4 KÖRNYEZETÜNK MI LESZ A MESE VÉGE? rosz anyuka mesél a metróban a kislányának. és akkor az állatok két oldalra kezdtek felsorakozni. Az egyik oldalra az okosok, a másik oldalra a szépek. A (nem értettem az állat nevét) nem tudta eldönteni, hogy melyik oldalra álljon. Ha a szépekhez áll, még azt gondolnák, hogy nem okos. Ha az okosokhoz tartozik, akkor az azt jelenti, hogy nem szép A kislány ragyogó szemmel csüng édesanyján. Átszállunk a Deák téren, megyünk tovább, és ô csak mesél. A Moszkva téren felszállunk az 56-os villamosra, ott már a kislány mesél az óvodás társairól. Mintha nem is lenne körülöttük senki más. És hipphopp már el is telt az 50 perces út. Anyukámmal Zuglóból jártunk Budára dolgozni. Játszottunk Fekete-fehér-igen-nemet, Hogy-a-bab-tíza-babot, beszéltünk idegen nyelven (csupa ü-vel törökül, csupa i-vel kirgizül), megtanultam a nekik még tanított jelbeszédet (minden betû megfelelt egy jelnek). Sok felnôtt olvas a jármûveken. Alig látok gyereknek felolvasó felnôttet. Az apukák mintha többet beszélgetnének a csemetékkel. Nekik talán ez nem kötelezô gyakorlat. Sôt, lehet, hogy kikapcsolódás. Az édes picit szinte mindenki megcsodálja, nem gyôzünk gügyögni neki, mosolygunk rájuk. Idôt és fáradtságot nem kímélve. Hát a nagyobb gyerek? Neki nincs mit tanítanunk, nincs mondanivalónk számára? Nincs egy mosolyunk, ami neki szólna? Hova álljunk? Az okosokhoz vagy a szépekhez? Mi lett vajon a mese vége? És hova lettek a jók? Papp Boglárka TUDTA, hogy a(z) kozmás tejet át kell önteni egy másik edénybe, és ezután újból fel kell forralni. tej nem kozmásodik meg, ha az edény belsejét vízzel, vajjal vagy tiszta házi zsírral bedörzsöljük. a tej friss, amelyik forró állapotban azonnal finom hártyát képez. nyers tej három napig tartható hûtôszekrényben, utána megromlik. forralt tej is csak két napig tartható el a hûtôszekrényben. tej a hûtôszekrényben felveszi más ételek illatát, ha fedetlen edényben tárolják. Papp Mária JOGI TANÁCSADÁS Olvasói felvetésre új rovatot indítunk, melyben apró-cseprô bosszúságainkra keressük az orvosságot Várjuk olvasóink további kérdéseit, amelyekre lapunkban választ adunk. Ha ajánlott küldemény érkezik, rendszeresen elôfordul, hogy nem hagynak értesítést, hogy utána bemehessek a postára a levélért. A vonatkozó kormányrendelet alapján a szolgáltatónak a panasz benyújtására lehetôséget kell adni a) bármely állandó postai szolgáltatóhelyen, ügyfélszolgálati helyiségben szóban vagy írásban, b) telefonon, c) levélben, vagy d) egyéb megfelelô módon (pl. elektronikus úton) A postai szolgáltató valamennyi panaszról köteles nyilvántartást vezetni, valamint kjöteles a panasszal kapcsolatban vizsgálatot folytatni. A viszgálat lefolytatására a panasz beérkezésétôl számított 30 nap áll rendelkezésre. A postai szolgáltató felelôs azért a kárért, amely a küldemény felvételétôl annak kézbesítéséig terjedô idôben a postai küldemény megsemmisülésébôl, teljes vagy részleges elvesztésébôl vagy megsérülésébôl keletkezett. Nem köteles kártérítést fizetni, ha a kárt a postai szolgáltató mûködési körén kívül esô elháríthatatlan ok, a küldemény belsô tulajdonsága, vagy a csomagolás kívülrôl észre nem vehetô hiányossága, illetve a károsulton kívüli harmadik személy küldeménye okozta. A kártérítési igény érvényesítésére elsôsorban a feladó jogosult. KK TÁRSASHÁZI ÉLET Amire futja árciusban megtartottuk az éves közgyûlést. A tulajdonosok elégedettek voltak a évi idôszakról szóló beszámolóval és az elszámolással, illetve a 2007 évi tervezettel, amit elfogadtak. Ebben az évben a lépcsôházakat tudjuk kifesteni, valamint linóleumot cserélünk a liftig, mert többre nem futja. Pályázatot nyújtunk be a panelhézagok felújítására. A behajtások és végrehajtások folyamatosak. A társasház tulajdonában lévô két gondnoki lakás ügyében intézkedések történtek. A bennlakóknak el kell hagyniuk a lakást a bírósági határozat jogerôre emelkedése után. Ha nem megy szép szerével, akkor jön a hatóság. Változatlanul nem zökkenômentes a társasházunk élete, hiszen nehéz 546 lakó elvárásainak megfelelni minden szempontból. G. K. (Szigony utca 1 15., Práter u )

5 DIÁK-IDÔSZÁMÍTÁS és egy kis kikapcsolódás ki valamilyen módon érintett (hallgató, szülô, tanár), az tudja, a kampuszok lakói számára bizony másként méretik az idô. 1 A diák-idôszámítás nem hónapokra, hetekre és évszakokra oszt, hanem szorgalmi és vizsgaidôszakokra. Azaz az ember félév elején megfogadja, nagyon szorgalmatos lesz, aztán rájön, hogy még annyi az idô! Egészen addig, míg nem rá nem eszmél, hogy már alig van idô, és nyakunkon a vizsgaidôszak, amikor is kétségbeesik. Majd rájön, hogy végre nem kell órákra járni, tehát rengeteg az idô, így nincs nagy vész, kicsit lazíthatunk is, egészen addig, amíg ki nem derül, hogy tengernyi a magolnivaló, és megint kétségbeesik. Jegyzetkunyerálás, másolás, könyvtár, energiaitalok, betegetjelentek, húzhatokújtételthanemtudom?, végül a katarzis, hogy végül is túléltük és ugyannemisvoltolyangáz. (És öt nappal a vizsgák után újra beiratkozás Elölrôl kezdôdik az egész.) Jól ismervén a diák-idôszámítást, ma már egyre több hangulatos hely várja a látogatókat a hét minden napján valamilyen zenei vagy kulturális programmal, ahova az ember akár egy kedd éjszakai tanulás-íráskészülôdés után is beülhet beszélgetni, lazítani. Nem is kell messzire menni; már a Práter utca végén, az Üllôi mentén is találunk választékot. A Futó utcában kínálja magát színes lampionjaival a West Balkán, mely sokáig a Kisfaludy utca egyik régi bérházában rejtôzködött, majd egy nyár erejéig kettôs életet élt, miközben Nagy és Kis WB-t a leendô Corvin-Szigony sétány illusztris része kötötte össze. Tavasszal a Kisfaludy utcai helyszín végleg bezárt, de a régi WB-hez hûen a korábbi bérházakat megôrizvefelújítva alakítottak ki kulturális kis komplexumot. Innen 5 perc sétára, az Üllôi út másik oldalán maga a kortárs mûvészet vára honol, a Trafó, melynek alsó részében a Trafó Bár Tangó szintén mindennapra kínál zenei csemegézni valót (www.trafo.hu). Azoknak is érdemes ellátogatniuk, akik egyébként ódzkodnak az alternatív, fiataloknak való stb. helyektôl. Meg fognak lepôdni! Szonday Szandra 1 Az alábbi cikk írója felvállalja, hogy írása szubjektív tapasztalatokból táplálkozik, kéretik nem általános következtetéseket levonni, azaz tisztelet a kivételnek. PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS A Nap Klub Alapítvány civil szervezetek számára minden szerdán 10 és 11 óra között pályázati tanácsadást kínál, amelyen a szervezetek konkrét segítséget kérhetnek, információkat kaphatnak pályázatírással kapcsolatban, továbbá együttmûködô partnerekre találhatnak. Érdeklôdni és idôpontot egyeztetni Szabó Mártánál lehet a os telefonszámon. VISZONOZTUK (Folytatás a 2. oldalról) Az általános iskolában, ahol még V VIII. osztályos magyar osztályok is mûködnek ápolják a hagyományokat, s mindmáig a környékre jellemzô gyönyörû hímzéssel szegélyezve készülnek a ballagási tablók. Kolozsvárra is ellátogattunk. Olvasóink többsége hallott már a teleházakról, de azt ugye kevesen gondolták, hogy van olyan teleház is, melynek használati díja a gyerekek részére egy fahasáb. A teleház 2000 óta mûködik a faluban, ahol a játszás mellett komoly munka folyik. Oktatás, képzés kicsiknek és nagyoknak is. Utóbbiak a gazdasági fejlôdést is szolgáló információs és tanácsadó iroda szolgáltatásait is igénybe vehetik. Tájház Tordaszentlászlón. A tájmúzeum anyaga több évtizedes gyûjtômunka az eredménye. A helyi iskola tanulói közremûködésével sikerült megmenteni a helységben fellelhetô muzeális értékû anyagot. Ízelítôt kaptunk Kalotaszeg, Erdély egyik leggazdagabb néprajzi tájegységének különbözô népviseleteibôl is. Mindaz, amit láttam és hallottam a rövid idô alatt, melyet Tordaszentlászlón töltöttem elgondolkodtatott ki most éppen a reformoktól (bezárások, megszorítások) hangos anyaországból érkeztem hogyan képes ez a kis település lakossága megôrizni, fenntartani, mûködtetni mindezt? Talán másoknak is el kellene látogatnia Tordaszentlászlóra Faragó Maja

6 EGÉSZSÉG ÉLETMÓD KAKUKKFÛ ostanában igen sokan panaszkodnak, hogy sokat köhögnek. Igaz, hogy írtam már a kakukkfûrôl, de éppen ezért nem árt feleleveníteni a róla olvasottakat. Hatóanyagai illóolaj, cserzôanyag, szaponinok, flavonos glikozidák. Az illóolaj fô komponense a timol. Ez a hatóanyag igen kedvezôen hat a köhögéses idôszakra. De kitûnôen alkalmazható gyulladásgátlásra, fertôtlenítésre, emésztôkönnyítô, májvédô és szélgörcsoldó szerepe is ismert. A meghûléses betegségeknél az illata gyógyít, így aromalámpába is érdemes csepegtetni. Nagyon jó hurutoldó, légúti fertôtlenítô. Gyors megkönnyebbülést hoz. Ezért illóolaja a leghatásosabb köptetô cseppek alkotórésze az egész világon. A tea elkészítése és adagolása: 2 teáskanálnyi menynyiséget forrázunk le 2 dl vízzel, és hagyjuk állni 15 percet, majd szûrjük le, és sötét mézzel édesítve étkezések után fogyasszuk naponta 3 alkalommal. Ellenjavallt a pajzsmirigy elégtelenségnél, ne alkalmazzuk folyamatosa három hétnél tovább. Kiss Ernôné fitoterapeuta SZÓLÁSOK, MONDÁSOK, SZÁLLÓIGÉK Minden rossz valamire jó tartja a szólás. Sorozatunk szerzôi Gyapay Megyer Ritók: Ki mondta? Miért mondta? (RTV Minerva, 1977) címet viselô könyv felhasználásával néhány ismert szólás, mondás eredetébe avatja be a Naplap olvasóit. Ismerd meg önmagad! Platón i. e. IV. században élt görög filozófus írt a hét görög bölcsrôl, akik spártaiak vagy más néven lakónok voltak és lakonikusan vagyis tömören fogalmazták meg bölcseleteiket. A monda szerint egyszer összejöttek és bölcseleteiket áldozati ajándékul, elvitték Apollónak a delphoi templomba. Ez a mondás a templom falára is felkerült, ide jártak egyéni és politikai ügyekben jóslatért, tanácsért magánemberek és állami követségek is. Ez a felszólítás többféle értelmezést is kapott az idôk során, de ma is helytálló, amit Szókratész írt: Nem nyilvánvaló-e, hogy az önismeret folytán igen sok jó éri az embert, az önámítás következtében pedig igen sok baj? Mert akik önmagukat ismerik és tudják, hogy mi való hozzájuk, azok azt is meg tudják különböztetni, hogy mire képesek és mire nem Euthüdémosz pedig így vélekedett: Aki nem ismeri saját képességét, nem ismeri önmagát. Forrás: Gyapay Megyer Ritoók: Ki mondta? Miért mondta? RTV Minerva, 1977 K-néZC KEZDÔ HÁZIASSZONYOKNAK Négy személynek mibôl mennyit? Levesnek: 2 liter víz, 3-3 szál sárgarépa és petrezselyem, 3 szál petrezselyemlevél, 1 egész krumpli, 2 gerezd fokhagyma héjastól (megmosva), egy fél vöröshagyma héjastól (megmosva), egy szál zellerlevél, 1/8-ad cikk zellergumó, 5 db egész bors, egy kávéskanál Delikát 8, egy kávéskanál só. Lassan forraljuk. Ha zubogva fô, akkor a színe szürke, az íze pedig áporodott lesz. Burgonyából: körítésnek 60 dkg, fôzeléknek 1 kg szükséges meghámozva. Húsételbôl: dkg. Mártásból: fél liter elegendô. Tésztákból: levesbetétnek 15 dkg, körítésnek 35 dkg, fôételnek 50 dkg. Rizsbôl (a barna rizs a legegészségesebb): levesbetétnek 10 dkg, körítésnek 25 dkg, fôételnek 40 dkg. Papp Mária Virágok mindannyiunk örömére (Folytatás az elsô oldalról) Mi, akik itt élünk a Nap Klub Alapítvány és a Nap Klub Egyesület civil kezdeményezéseinek segítségével egyre többen érezzük úgy, hogy tevékenyen részt kell vennünk abban a munkában, mellyel környezetünk tisztábbá, kulturáltabbá s ezáltal lakhatóbbá válik. Ez úton is kérjük szomszédságunk lakóit, nézzenek körül, nézzenek fel lakóházaikra. Nézzék meg erkélyeinket, ablakainkat, s látni fogják a különbséget. S egy láda virág szinte alig kerül többe, mint egy szál vágott virág, s egész nyáron gyönyörködhetünk benne. Elérhetô közelségben pedig még olcsóbban vásárolhatunk, ha összeállunk barátainkkal, szomszédjainkkal (FITO- LAND tüdôgondozónál; OÁZIS 9-es busszal Kôbánya felé az Egészségház megállónál). Kérjük, tegyenek önök is virágot az ablakaikba, erkélyeikre mindannyiunk örömére. Fotó és szöveg: Faragó Maja

7 1 ÉVESEK LETTÜNK.. A szomszédsági igény alapján megfogalmazódott ötlet megszületésétôl számított több hónapos tervezés, élôkészítés után mint azt jeleztük e Naplap hasábjain is, hogy megkezdte mûködését a Közösségi Önsegítô Szolgáltatás, hivatalos nevén, a Bizalom Kör. Ennek már egy éve. i a Bizalom Kör lényege egy mondatban? Hogy egy-egy óra közösségért végzett munka pénz közbeiktatása nélkül is megtérül az önkéntesnek, hiszen cserébe igénybe veheti az adatbázisban szereplô egyéb felajánlott szolgáltatások valamelyikét. Van alapszabályunk. Jöjjön be, megtekintheti, minden kötelezettség nélkül, s aztán döntsön, csatlakozik e hozzánk Van Naptallérunk, s csak elônyei vannak: Akkor nyúlhatunk hozzá, amikor szükségünk van rá. Abban a pillanatban keletkezik, amikor megegyezés születik két résztvevô között. A pénz azonnal a rendelkezésedre áll, ezért nem szükséges versenyeznünk érte. Mindig éppen annyi van belôle, amennyi kell hiszen a cserében résztvevôk hozzák létre éppen akkor, és annyit, amennyi kell. Nincs kamat hiszen soha senkinek nem kell kölcsönöznie vagy kölcsön adnia. Nincs fizetési határidô, mivel a Naptallér negatív egyenlege csak egy határozatlan kötelezvény arra, hogy a jövôben visszaadjuk a közösségnek akkor, amikor alkalmunk lesz rá Az értékek az adott közösségben maradnak, nem lehet kivonni, exportálni stb., és mindig visszaforgatódik a helyi gazdaságba hiszen máshol nem használható. Mire vár? Gondolja végig, milyen igényei vannak, mit tud adni cserébe, és jöjjön közénk! Szeretettel várunk kismamákat, nagymamákat; férfiakat, asszonyokat, minden kedves szomszédunkat egy éves születésnapi nyílt összejövetelünkre, ahol közelebbrôl megismerkedhetnek a Bizalom Körrel. Mikor és hol? június 2-án 15 órától a Nap Klubban (Leonardo u. 4 6.). FM Ce-J e anyjának dalol (zarándok) Páfrányt hoztam néked a hegyekbôl; földjét, gyökerét kezemmel vájtam. Zsákba csavartam, körbe kötöztem, vízzel itattam, rá úgy vigyáztam. Érett reggel, tûzô napsütésben elindultam utamra egyedül. Hajamban kendô, lábamon saru, karomra kisdedként növényem ült. Megnyílt az út, s a táj elém hasalt minden ormon, minden új kanyarban, s jobban kihúzták magukat a fák láttamon, amerre elhaladtam. Madár rebbent, gyík: kis sárkány szaladt; elôttem bogár-lovag kérkedett. Vigyázzba állt komoly vadászlesek pillantása kísérte léptemet. Az úton mély szekérnyomok: mintha óriáskígyó hasalt volna árkot, vágatában, pocsolya-tavakban szomjas lepkék ezre: vitorlások. S ha legenda övezte szent király pénzére leltem, a kis kövecskét izgatott örömmel zsebre tettem; mint talizmán hozza meg szerencséd. Erdô mélyén rejlô hûs árkokban hol tíz napig érleltem gondjaim; végül odahagytam a poshadó, málló gond-gyümölcseim romlani. Páfrányt hoztam néked a hegyekbôl; véget ért a hosszú zarándoklat. Nyártól nyárig tart az élet, mégis: erôs gyökér új levelet hoz majd. Szonday Szandra Tegyünk együtt a holnapért! KÉRJÜK, ÖN IS TÁMOGASSA alapítványunkat személyi jövedelemadója 1% -ával! Add nekünk az 1%-od!

8 Szeretettel értesítjük állandó vásárlóinkat és leendô új Vevôinket, hogy a ZSu Virág és Ajándék üzletünk (Budapest, VIII. kerület Baross u. 75.) Telefon: változatlan nyitvatartási idôvel hétfôtôl-péntekig óráig, szombaton óráig várja Önöket. * Boldog névnapot, születésnapot kívánunk minden május hónapban ünneplônek! Zsu és Marika RUHAVÁSÁR Sikeres volt az újabb filléres vásárunk, melyet Vass Erzsike szervezett, és a cél az volt, hogy megmentsük lapunkat az átmeneti forráshiánytól. Köszönjük! MEGÚJULÁS SZERKESZTÔSÉGI LEVÉL Tisztelt Olvasóink! Kedves Szomszédaink! zívesen várunk írásokat, ötleteket, kéréseket a lapunkba. Írják meg, mondják el, mirôl olvasnának szívesen, mi foglalkoztatja Önöket, itt élôket. Szerkesztôbizottsági ülésünkön minden hónap harmadik hétfôjén, este hat órakor, a Nap Klubban szeretettel várjuk Önöket. Ugyancsak örömmel vennénk azok jelentkezését is, akik saját házukba elvinnék a Naplapot, mert egyre nehezebb bejutni a lakóépületekbe. Várjuk új önkéntes segítôinket a Nap Klubban, akiket havonta telefonon értesítenénk a lap megérkezésérôl. Szerkesztôbizottság INTERNETCÍMÜNK: A Nap Klub Alapítvány számlaszáma: OTP VIII., adószáma: Lomtalanítás volt a kerületben, klubunk is sikeresen megszabadult sok felesleges holmitól, hogy legyen hely az újabb, nélkülözhetetlen dolgoknak. Valószínû, hogy jövôre kezdhetjük elölrôl. Olvasóink kérésére Áprilisi számunkban Kellemetlen látogatók címmel olvashattak a lakások hívatlan vendégeirôl, a csótányokról. Olvasói kérésre közöljük egyik hívatlan vendég fotóját, továbbá egy rovarirtó szakember, Baranyi Zoltán elérhetôségét, aki a Nap utcai szomszédság több társasházában is teljes megelégedésre garanciával dolgozik. A társasházak teljes területének rovarmentesítése esetén jelentôs az árkedvezmény! Baranyi Zoltán 06/ A Nap Klub Alapítvány havonta megjelenô ingyenes szomszédsági lapja. Szerkesztôbizottság: Balogh Andrásné, Dellamarió Ildikó, Faragó Mária, Gara Imréné, Hajdú Gizella, Kerékgyártóné Zalka Cecília, Királyfi Jolán, Kisoroszi Elter Rozi, Kiss Ernôné, Luigi, Makuminé Varajti Enikô, Papp Mária, Polai Zsuzsanna, Skrinyár Istvánné, Szabó Márta, Szegedi Józsefné, Szigeti Éva, Szonday Szandra, Tóthné Virág Margit, Ujvári Tiborné, Vass Józsefné, Wagner Margit, Wuletin István. Alapítvány Kiemelten közhasznú szervezet Felelôs kiadó: Nagy Józsefné Felelôs szerkesztô: Sörös Erzsébet A szerkesztôség és a kiadó címe: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u Telefon/fax: (06-1) Web: ISSN Tördelés: Fehérvári Béla

9

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. XV. évfolyam 11. szám 2007. november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk,

Részletesebben

Ha kedd, akkor nyugdíjasklub. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! Könyvtár szomszédságunknak KÖZLEMÉNY

Ha kedd, akkor nyugdíjasklub. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! Könyvtár szomszédságunknak KÖZLEMÉNY XIV. évfolyam 2. szám 2006. február Ha kedd, akkor nyugdíjasklub Tegyünk együtt a holnapért! KÖZLEMÉNY Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az 1996. évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Fotók: VP Főigazgatói kérésnek eleget téve, eredeti elképzeléseinket megváltoztatva, külön ünnepség keretében, a hagyományos szombat délelőtti időpontban ballagtattuk

Részletesebben

Együtt is ünnepeltünk. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KEDVES OLVASÓ! FARSANGOLJUNK KÖZLEMÉNY. XIV. évfolyam 1. szám 2006.

Együtt is ünnepeltünk. Tegyünk együtt a holnapért! Add nekünk az 1%-od! KEDVES OLVASÓ! FARSANGOLJUNK KÖZLEMÉNY. XIV. évfolyam 1. szám 2006. XIV. évfolyam 1. szám 2006. január Együtt is ünnepeltünk Tegyünk együtt a holnapért! KÖZLEMÉNY Nap Klub Alapítvány e közleményével tesz eleget az 1996. évi CXXVI. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének.

Részletesebben

Mama. Magánóvoda nyílik Pécelen. Katolikus óvoda nyílik Pécelen. Új református iskola Pécelen. Pünkösd ünnepe. Gyermeknapi gondolatok

Mama. Magánóvoda nyílik Pécelen. Katolikus óvoda nyílik Pécelen. Új református iskola Pécelen. Pünkösd ünnepe. Gyermeknapi gondolatok XIV. évfolyam 4. szám 260 Ft Pécel Isaszeg Gödöllô Kistérségi Kulturális és Közéleti Folyóirat 2009. május Magánóvoda nyílik Pécelen Katolikus óvoda nyílik Pécelen Új református iskola Pécelen Pünkösd

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

KISBÍRÓ. LOVAS PROGRAMOK 6. o. Seregélyesi MEGHÍVÓ AZ ÓVODA BÁLRA

KISBÍRÓ. LOVAS PROGRAMOK 6. o. Seregélyesi MEGHÍVÓ AZ ÓVODA BÁLRA Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXI. évfolyam, 4. szám 2011. október SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK 13. o. SZŐLŐHEGYI NAPOK 8. o. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL 2. o. LOVAS PROGRAMOK

Részletesebben

a Mi Lapunk A tartalomból:

a Mi Lapunk A tartalomból: a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. május XVII. évf. 5. szám Bűn A végtelen felől jön biztatás lassan beföd végzetem tudom figyelnek csillagos szemek s reszkető szívvel vétkezem Lelkem

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Itt készült. TARTALOM A hónap témája : Felelősséggel másokért Kistérségi oldal: Idősek a színen Gazdaság: Beszélgetések a ciklus elején

Itt készült. TARTALOM A hónap témája : Felelősséggel másokért Kistérségi oldal: Idősek a színen Gazdaság: Beszélgetések a ciklus elején g V. évfolyam 10. szám 2010. október FriSS hírek, ProgramajánLÓK a KiStérSégbőL, és a gödöllői mozi havi műsora FiLmiSmertetőKKeL: www.vkisterseg.hu TARTALOM A hónap témája : Felelősséggel másokért Kistérségi

Részletesebben

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14.

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14. DECEMBERI KÉPESLAP Mindenki karácsonya, 2008. december 14. 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Élelmiszeradomány A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából élelmiszer adomány érkezett községünkbe. A száraztésztát,

Részletesebben

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ NAPTÁR MELLÉKLETTEL 2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2012. december 16-án, vasárnap 15 órakor a mûvelôdési ház nagytermében tartandó FALUSI

Részletesebben

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Naptármelléklet XXI. évfolyam 12. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2011. december Fotó:Pámerné Bükky Klára EGER TIBOR A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig vidáman mosolygó, cserfes,

Részletesebben

Agghegyalja MOZAIK. Önkormányzati hírek. Kedves Olvasóink! Sopronkövesd, szeretlek! - jegyezte be az Alkotóház vendégkönyvébe

Agghegyalja MOZAIK. Önkormányzati hírek. Kedves Olvasóink! Sopronkövesd, szeretlek! - jegyezte be az Alkotóház vendégkönyvébe Agghegyalja MOZAIK MOZAIK IV. évfolyam, XXII. szám 2014. október Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. Kedves Olvasóink! Sopronkövesd, szeretlek! - jegyezte be az Alkotóház vendégkönyvébe valaki az idei KÖN

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

2014. IX. évfolyam 1. szám

2014. IX. évfolyam 1. szám 2014. IX. évfolyam 1. szám Évértékelő, tervek 2013-2014 Püspökszilágy 4-5. oldal Karácsonyi koncert Váckisújfalu 6-7. oldal Falu karácsony és díszpolgár avatás Kisnémedi 8-9. oldal Elkészült utcák Váchartyán

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál XXII. évfolyam 3. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2011. március Ünnepi beszédek a 3. oldalon Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál Ünnepi műsor az általános iskolások előadásában

Részletesebben

Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért. Közlemény. megváltozott: XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft

Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért. Közlemény. megváltozott: XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért Lothar Matthäus Gödöllőre jön A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben