A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK"

Átírás

1 C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: szeptember 22. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete szeptember 15-én tartotta a II. félév - munkaterv szerinti elsõ ülését. Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról szóló beszámolóját a városban zajló beruházások helyzetének ismertetésével kezdte. A Szolnoki úti 38 bérlakás tulajdoni viszonyai rendezõdtek, a pályázati önerõ befizetésre került. A hulladékprogram építészeti kivitelezése megkezdõdött, a regionális hulladéklerakó földmunkái tartanak, a válogatómû építése szeptember 19-én indul. A jelenlegi 37 lerakó rekultivációjának tervezésére kiírt tender gyõztesével is megtörtént a szerzõdéskötés. A Bem Iskola bõvítése körül kialakult problémák kiküszöbölése, valamint annak érdekében, hogy az építkezés a tanév kezdetére befejezõdjön, a nyáron is többször tartottak vezetõi szintû kooperációt a beruházásokért felelõs tanácsnok részvételével. A diákok még nem vehették birtokba az épületet a generálkivitelezõ és alvállalkozói közötti vita miatt, amely reményei szerint lezárul úgy, hogy szeptember 19-én már az új szárnyban is megkezdõdhet a tanítás. Kitért a szennyvíz-hálózat kiépítésére elnyert pályázattal kapcsolatos teendõkre. A mûszaki tartalom és a hozzá tartozó pénzügyi konstrukció tervei készülnek, melynek alapján a program kiterjesztésének mértékét szükséges meghatározni, mivel a pályázat nem fedi le a tervezett csatorna-hálózat egészét. A mérnöki feladatok ellátására, a kommunikációs partnerre és a kivitelezõre vonatkozó tenderek kiírása hamarosan megtörténik. Beszámolt arról, hogy több egyeztetés történt a Panel Plusz Programot illetõen vezetõi szinten, valamint a társasházak közös képviselõivel is. Tájékoztatott arról, hogy a Budai úti Termálfürdõ közelében magánvállalkozásban épülõ szálloda év végéig szerkezetkész állapotba kerül. A létesítmény 93 szobával, 4 csillagos szállodaként fog üzemelni, várhatóan 2006 második felétõl. Polgármester úr beszámolóját a városüzemeltetési feladatokkal folytatta. A kátyúzási, vízelvezetési, karbantartási munkálatok végrehajtása késve kezdõdött meg a belvízkeret és az út-híd keret felhasználására vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása miatt. A déli városrész felszíni vízelvezetõ rendszerének második ütemben történõ kivitelezése is elindult. Az elmúlt idõszak eseményei közül kiemelte a Semmelweis napi ünnepséget, melyet június 30-án tartottak a Toldy Ferenc Kórházban. Július 6-án a hulladékprogram konzorciumi ülésének témáját a létrejött társulás vagyonkezelõvé alakulása, valamint az adta, hogy a 48 település tulajdonában lévõ eszközök és a beruházások szolgáltatónak történõ bérbeadása igényel-e közbeszerzési eljárást. Augusztus 29-én, a városunkat a II. világháború alatt ért bombatámadás 61. évfordulóján emlékeztek az áldozatokra és koszorúkat helyeztek el a vasútállomás melletti emlékmûnél. Szeptember elején testvérvárosunk meghívására az Ifjúsági Labdarúgócsapat, valamint a Fúvószenekar Mühldorfban járt. Szeptember 8-án a Képviselõ-testület tagjai közül többen tettek eleget az EUPEC Hungária Kft. meghívásának, ahol tájékozódhattak a tulajdonosváltásról, valamint a cég struktúrájában végbemenõ változásokról. Polgármester úr elmondta, hogy a volt Tiszti Klub átadásához szükséges utolsó dokumentum aláírása is megtörtént szeptember 14-én, mellyel a helyõrségi klubban korábban mûködött társadalmi egyesületek elhelyezésérõl gondoskodik a város. Az Önkormányzat által benyújtott pályázatokról adott tájékoztatást, miszerint értesítést kapott arról, hogy a Külterületi Iskola programja szakmailag megfelelõ, azonban forráshiány miatt tartalékba helyezték. A városközpont-rehabilitációs pályázat is hasonló elbírálásban részesült, új információk szerint szeptemberben várható döntés a forrásoldalra vonatkozóan. A Képviselõ-testület által - a gazdasági társaságok, intézmények és a Polgármesteri Hivatal átvilágítása céljából megbízott cég vezetõi szintû tájékoztatást nyújtott javaslatairól. A kiegészített és korrigált anyagot munkaértekezleten tárgyalják meg a képviselõk a közeljövõben. A beszámoló elfogadását követõen a Testület megszavazta az ülés 50 napirendi pontját. Megalkották az I. félévi beszámolóhoz a 18/2005. (IX. 22.) Ök. rendeletet a évi költségvetésrõl szóló rendelet módosításáról, a 19/2005. (IX. 22.) Ök. rendeletet a évi költségvetésrõl szóló rendelet módosításáról, valamint a 20/2005. (IX. 22.) Ök. rendeletet a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról. A rendeletek lapunkban kerülnek kihirdetésre. A képviselõk elfogadták a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány évi munkájáról, a fogyatékkal élõk nappali ellátását biztosító IRMÁK Kht. szakmai munkájáról szóló, valamint az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról, illetve az Önkormányzat pályázatairól szóló beszámolót. A Testület megismerte a Polgármesteri Hivatal intézkedési tervét, mely a november 1-jén bevezetésre kerülõ közigazgatási eljárási törvény eredményes alkalmazása érdekében készült. Lapunkban valamint a helyi médiában tájékozódhat a lakosság az új eljárási törvénynek az ügyfelek alapvetõ jogait és kötelezettségeit érintõ legfontosabb változásairól, valamint az alapelvekrõl. A Képviselõ-testület a SZIMBA Fogyatékkal élõ Gyermekekért Alapítvány kérelmét támogatva forrást biztosított játszóház program céljára. Az iparosított technológiával épült laképületek energiatakarékos felújítását célzó pályázat kiírásáról döntöttek, melyrõl szintén a Ceglédi Hírmondóban tájékozódhatnak. Pályázat benyújtásáról határoztak a Malomtó széli bányató rendezése, valamint tûzoltó gépjármûvek beszerzése érdekében. Döntöttek a szennyvízcsatorna hálózat bõvítéséhez szükséges önerõ biztosításáról re vonatkozóan. A testületi ülés további napirendi pontjai egyedi elbírálású ügyek voltak, illetve zárt ülésen kerültek megtárgyalásra. Aki bõvebben kíván informálódni a Testület nyilvános ülésén elhangzottakról, az megtekintheti a jegyzõkönyv másolatát a Városi Könyvtárban. Jegyzõi Iroda

2 2. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ szeptember 22. Cegléd Város Önkormányzatának 18/2005. (IX.22.) Ök. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló 5/2005. (III.03.) Ök. rendeletének módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXXV. tv. alapján Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott önkormányzati bevételét a 2. és 7. számú kimutatás szerinti forrásonkénti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselõ-testület a 2. (2) bekezdésben jóváhagyott évi költségvetési kiadási elõirányzatát önkormányzati szinten e Ft-ban állapítja meg az 1. és 8. számú kimutatás szerint. (3) a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft h.) hiteltörlesztés e Ft i.) céltartalék e Ft j.) általános tartalék e Ft k.) tervezett eredmény e Ft (4) A Polgármesteri Hivatal mûködési kiadását a 3/a számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (5) Az intézmények mûködési kiadását a 3/b számú táblázat szerint e Ftban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (6) Az önkormányzati szintû beruházási kiadásokat a 4. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (7) Az önkormányzati szintû felhalmozási felújítási kiadásokat az 5. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (8) A tartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban hagyja jóvá. a.) céltartalék e Ft b.) általános tartalék e Ft 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is hatályban maradnak. (2) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit jegyzõ Sós János polgármester Cegléd Város Önkormányzatának 19/2005. (IX.22.) Ök. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló 5/2005. (III.03.) Ök. rendeletének módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXXV. tv. alapján Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott önkormányzati bevételét a 2. és 7. számú kimutatás szerinti forrásonkénti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselõ-testület a 2. (2) bekezdésben jóváhagyott évi költségvetési kiadási elõirányzatát önkormányzati szinten e Ft-ban állapítja meg az 1. és 8. számú kimutatás szerint. (3) a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft h.) hiteltörlesztés e Ft i.) céltartalék e Ft j.) általános tartalék 680 e Ft k.) tervezett eredmény e Ft (4) A Polgármesteri Hivatal mûködési kiadását a 3/a számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (5) Az intézmények mûködési kiadását a 3/ b számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (6) Az önkormányzati szintû beruházási kiadásokat a 4. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (7) Az önkormányzati szintû felhalmozási felújítási kiadásokat az 5. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (8) A tartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban hagyja jóvá. a.) céltartalék e Ft b.) általános tartalék 680 e Ft (9) A rendelet 10. (1) bekezdésében jóváhagyott létszámkeretét a 9. sz. táblázatban foglaltak szerint állapítja meg: a.) Polgármesteri Hivatal 133 fõ b.) Humán Szolgáltató Központ 43 fõ c.) Gyógyszertárak 41 fõ d.) Intézmények fõ 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is hatályban maradnak. (2) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit jegyzõ Sós János polgármester Szénás Pál Ösztöndíj A Kossuth Gimnáziumért Alapítvány ösztöndíjat hirdet olyan, a Kossuth Gimnáziumban érettségizett, egyetem nappali tagozatán elsõ diploma megszerzése érdekében tanuló, szegény sorsú diáknak, aki legalább egy évet már elvégzett jelenlegi felsõfokú intézményében. Ösztöndíjat évente 1, maximum 2 fõ kaphat. A pályázathoz csatolni kell az elvégzett évrõl a leckekönyv fénymásolatát, valamint a következõ félévrõl az iskolalátogatási igazolást. Ösztöndíj csak egy évre adható, utána újra lehet pályázni. Az ösztöndíj beadásának határideje: október 18. Dr. Kürti György a kuratórium elnöke

3 2005. szeptember 22. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3. oldal Cegléd Város Önkormányzatának 20/2005. (IX. 22.) Ök. rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 20/1999. (VII. 16.) Ök. rendelet módosításáról 1. A rendelet 8. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: A támogatásra jogosultak körét, és a megállapítás feltételeit az Sztv. 37/A. 37/H. -a szabályozza. 2. A rendelet 9. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az Sztv. 37/A. 37/H. -aiban meghatározott feltételek mellett rendszeres szociális segélyt kell megállapitani annak a hátrányos munkaerõ- piaci helyzetû aktív korú nem foglalkoztatott személynek, akinek a megélhetése más módon nem biztosított, és vállalja a beilleszkedését segítõ programban való részvételt. (2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttmûködni köteles, melyrõl a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni. (3) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles a.) az önkormányzat, illetõleg a Pest Megyei Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltsége által felajánlott és számára megfelelõ munkalehetõséget elfogadni, vagy b.) a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó a Pest Megyei Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltsége által szervezett a beilleszkedését segítõ humánszolgáltatási programokban megállapodás alapján részt venni. (4) A felajánlott munkára való egészségügyi alkalmatlanság bizonyítására csak a munka alkalmassági vizsgálat alapján kiállított szakorvosi igazolás fogadható el. (5) A Pest Megyei Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltsége megállapodás alapján tájékoztatja az önkormányzatot az aktív korú nem foglalkoztatott személy számára elõírt együttmûködési kötelezettség teljesítésérõl, illetve megszegésérõl. (6) Az együttmûködési kötelezettség megszegése esetén az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 3. (1) A rendelet 16. (2) bekezdése a következõ c.) ponttal egészül ki: c.) az Sztv. 43/A. -a alapján fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi. (2) A rendelet 16. (3) bekezdése a következõ c.) ponttal egészül ki: c.) a (2) bekezdés c.) pontjában foglaltak esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a. 4. (1) Jelen rendeletet a Ceglédi Hírmondóban kell kihírdetni. (2) Jelen rendelet a kihírdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit jegyzõ Sós János polgármester Pályázati kiírás ösztöndíj elnyerésére A ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban mûködõ ALMA MATER ALAPÍTVÁNY pályázatot ír ki a 2005/2006-os tanévre fõiskolán vagy egyetemen továbbtanuló volt diákjai számára. Az Alapítvány anyagi helyzete csak néhány pályázó támogatását teszi lehetõvé. A kiírás feltételei: Elsõsorban nehéz anyagi körülmények között élõ családok gyermekei pályázhatnak. Elsõ diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozatos képzésben résztvevõk adhatnak be pályázatot. 3,5 fölötti tanulmányi átlag, legalább olyan tanulmányi eredmény, amely az adott felsõoktatási intézményben tanulmányi ösztöndíjra jogosít. Elsõ évfolyamosok ne pályázzanak, mivel az elbíráláshoz a tanév végi tanulmányi eredmény szükséges. Formai kérések: Egész lapos géppapíron kézírással beadott pályázat a kérelem szabályainak megfelelõen. Felsõoktatási tanulmányi eredményt hivatalosan igazoló okirat (leckekönyv fénymásolata, valamint eredeti iskolalátogatási bizonyítvány az adott tanévrõl). Mivel a kuratórium döntése után a pénz kifizetése átutalással történik, ezért szükséges a pályázó pénzintézetének és pontos bankszámla számának feltüntetése is. A pályázat beadásának határideje: október 18. Dr. Kürti György a kuratórium elnöke Újra Dolgozom Program Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja tájékoztatja a lakosságot, hogy új szolgáltatás került bevezetésre. A szolgálat állásajánlatokkal várja a munkanélkülieket és megbízható munkaerõvel a munkáltatókat. Az ügyfelek a Családsegítõ Szolgálat ügyeletes családgondozójával való elõzetes elbeszélgetést követõen kerülnek kapcsolatba az Újra Dolgozom Program munkatársával. A szolgáltatás elérhetõsége: Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja, Családsegítõ Szolgálat Cegléd, Pesti út 7. Telefon: Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, szerda: , , kedd, csütörtök, péntek: A program minden szolgáltatása ingyenes! Bokorné Kökény Klára szolgálatvezetõ Munkatársat keres Cegléd Város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres a Mûszaki Irodára építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony határozott idejû kinevezéssel jön létre. A munkakör október 15-étõl tölthetõ be. A munkakör betöltésének feltételei: építészmérnöki végzettség büntetlen elõélet magyar állampolgárság. Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXII. törvény alapján. A jelentkezésnek tartalmaznia kell: a legfontosabb személyi adatokat önéletrajzot az elõírt iskolai végzettségrõl szóló bizonyítvány fénymásolatát. A jelentkezést Cegléd Város Önkormányzatának Jegyzõjéhez lehet benyújtani (Cegléd, Kossuth tér 1.) október 10-éig. Szociális Információs Szolgáltatás Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy városunkban július 31-étõl új alapszolgáltatási forma bevezetésére kerül sor, amelynek igénybevételét a Családsegítõ Szolgálat biztosítja. A bevezetésre kerülõ Szociális Információs Szolgáltatás elsõdleges célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylõk megfelelõ tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetõségérõl és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. A szolgáltatás elérhetõsége: Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja, Családsegítõ Szolgálat Cegléd, Pesti út 7. Telefon: Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, szerda: , , kedd, csütörtök, péntek: Kérésére információt és tájékoztatást nyújtunk Önnek: 1. A szociális törvényben és gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban a helyben igénybe vehetõ ellátások és szolgáltatások körérõl, feltételeirõl és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekrõl, a helyben nem elérhetõ ellátások, szolgáltatások elérhetõségérõl és igénybevételük lehetséges módjáról. 2. A pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggõ ellátásokkal kapcsolatban. - az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerv elérhetõségérõl, - az ellátások igényléséhez szükséges iratokról. 3. Ifjúsági ügyekben. Ha Ön helyben nem elérhetõ szolgáltatást igényelne, segítjük az ellátási lehetõségek felkutatásában, az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és ügyintézésben. Bokorné Kökény Klára szolgálatvezetõ

4 4. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ szeptember 22. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) november 1-jén történõ hatálybalépésérõl és fontosabb rendelkezéseirõl A magyar országgyûlés decemberében új szabályozással váltotta fel a 2 év híján fél évszázadon át szolgáló, és az államigazgatási eljárást általánosan szabályozó évi IV. törvényt (Áe.). Az új törvény központba állítja, és követelményként fogalmazza meg a szolgáltató közigazgatás gyakorlatát, és ezen belül az ügyfelekkel való folyamatos és érdemi párbeszéd, valamint együttmûködés megvalósítását. Ez az ismertetés a törvény legfontosabb rendelkezéseire vonatkozik, ezen belül kiemelten elemzi az ügyfelek új, vagy a korábbihoz képest bõvebben, részletesebben meghatározott jogait, valamint az alapelveket, alapvetõ rendelkezéseket. A hatóság köteles megtartani, illetve megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. A törvény tiltja a hatáskörgyakorlással való visszaélést, ugyanakkor elõírja a szakszerû, továbbá a gyors és egyszerû eljárást, valamint az ügyféllel való együttmûködést, az ügyintézõi fegyelmet. A hatóságnak eljárása során mindig védenie kell az ügyfél jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogait. Az ügyfeleket megilleti a törvény elõtti egyenlõség, az indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélküli ügyintézés. Az egyenlõ bánásmód követelményét mindig meg kell tartani. Az ügyfeleket feltétlenül megilleti a tisztességes ügyintézéshez, valamint a határidõn belüli ügyintézéshez való jog, és természetesen megfelelõ körben az anyanyelv használati joga, ugyanis a nyelvismeret hiánya miatt senkit nem érhet joghátrány a magyar hatóságnál. A hatóság a nem jogszabályszerû eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai szerint téríti meg, ez jelentõs lépés a hatóság és az ügyfél mellérendeltségi viszonya irányába. A közigazgatási hatóság feladata biztosítani azt, hogy az eljárás résztvevõi jogaikról, kötelezettségeikrõl tudomást szerezzenek, valamint köteles elõmozdítani az ügyféli jogok gyakorlását, hiszen az ügyfelek döntõ többsége megfelelõ jogi képviselet nélkül személyesen, vagy esetleg meghatalmazotton keresztül jár el ügyeiben. A törvény egyértelmûen elõírja a megfelelõ kitanítást, a pontos korrekt tájékoztatást (egyedi ügyekben személyes vagy nagy számban elõforduló ügyekben elektronikus tájékoztatás, hirdetmény, különbözõ tájékoztató és szóróanyagok). Az ügyfél fogalmának meghatározása garanciális jelentõségû. A törvény szerint ügyfél az a természetes, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, akinek (amelynek) jogát, jo- TÁJÉKOZTATÓ gos érdekét, vagy jogi helyzetét az ügy érinti, akit (amelyet) hatósági ellenõrzés alá vontak, illetve akire (amelyre) nézve tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy az ügy jellege nem zárja ki, a hivatalbóli eljárásban a kiesõ ügyfél helyébe annak polgári jogi jogutódja lép, és õt fogja terhelni a kötelezettség, vagy õ gyakorolja a jogosultságot. Kérelemre indult eljárásban a jogutódlás kizárólag a jogutód kérelme alapján következik be. A törvény a korábbinál jóval nagyobb súlyt ad a megfelelõ adatvédelemnek. Védett adat, hivatásbeli titok, és személyes adat csak akkor továbbítható más szervhez, ha ezt törvény engedi, vagy ha ehhez az érintett közvetlenül hozzájárul. Az elsõfokú eljárás kérelemre vagy hivatalból indul, az eljárás megindításáról az ismert ügyfelet (ügyfeleket) a megindítástól, illetve a kérelem beérkezésétõl számított 5 napon belül értesíteni kell. Elektronikus úton érkezett kérelemre 3 napon belül kell válaszolni. Indokolt esetben egy alkalommal az ügyfél kérheti az eljárás felfüggesztését, melyrõl a hatóság végzéssel dönt, a felfüggesztés megszûnésekor a megszakított határidõ az ügyintézési határidõ kivételével újra kezdõdik. Az ügyintézési határidõ általában változatlanul 30 nap. Az általánosnál rövidebb határidõre példa a kiskorúak ügyében való intézkedés 15 nap -, de életveszély, vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzetben a határozatot soron kívül kell meghozni. Hosszabb határidõt tartalmaz viszont az építésügyi törvény, amely az építési engedélyezési eljárásnál 60 napos ügyintézési határidõt enged. A határidõ számítása a kérelem beérkezésének, vagy az eljárás hivatalból történõ megindításának napján kezdõdik. A hatóság vezetõje ezt a határidõt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30, kiskorúaknál legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja, természetesen az ügyfelek és érintettek egyidejû értesítése mellett. Feltétlenül megszüntetendõ a gyakran tapasztalható levelezgetés az ügyféllel a kérelem tárgyában hozandó érdemi döntés helyett. Ilyen esetben az a helyes eljárás, ha az ügyfél nyomban jelzi ezt a törvénysértést a felettes szervnek és kéri soron kívüli beavatkozását, intézkedését. A hatóság a hatáskörébe tartozó bármely ügyben illetékességi területén eljárni köteles. Ha ennek határidõn belül nem tesz eleget, a felügyeleti szervnek törvény által elõírt kötelezettsége, hogy kérelemre, vagy hivatalból soron kívül, de legkésõbb 5 napon belül kivizsgálja a mulasztás okát, és 3 napon belül utasítja határidõ tûzésével a mulasztó hatóságot az eljárás lefolytatására. Ha ez eredménytelen, a mulasztó ha- tóság vezetõje ellen köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni, melynek megindítása a kezdeményezés alapján kötelezõ. A kérelem írásban nyújtható be a hatóságnál, de természetes személy ügyfél szóban is elõterjesztheti. Életveszély, vagy súlyos kárral fenyegetettség esetén a kérelem távbeszélõ útján is a hatóság tudomására hozható. A kérelmet jogszabályban elõírt nyomtatványon, vagy elektronikus ügyintézésnél elektronikus ûrlapon is benyújthatja az ügyfél. Kérelemre indult eljárásban az ügyfél kérelmét a határozat jogerõre emelkedéséig bármikor visszavonhatja. A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni, függetlenül attól, hogy az ügyfél milyen elnevezést alkalmaz. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban elõírt mellékleteket, viszont könnyebbség, hogy az ügyféltõl mellékletként nem lehet szakhatósági állásfoglalást kérni. Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével, az ügyféltõl nem kérhetõ olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. Hiányos kérelem esetén az ügyfelet 8 napon belül hiánypótlásra kell felhívni, a hiánypótláshoz szükséges idõtartam nem számít bele az ügyintézési határidõbe. Ha az ügyfél írásban kéri, hogy az eljáró szerv más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ennek a hatóság eleget tesz, az ügyfél illeték vagy díj fizetési kötelezettségét teljesíti az eljáró hatóságnál, amit aztán átutal az igazolást kiállító hatóságnak. Az eljárásban gyakran nem tud az ügyfél személyesen részt venni, ilyenkor szükséges a képviselet, melyet elláthat a törvényes képviselõ, a meghatalmazott. Új jogintézmény, és egyben lehetõség a hatósági közvetítõ, amikor a hatóság az ügy tárgyához igazodó felsõfokú végzettségû személyt vehet igénybe, erre az ügyfél is tehet javaslatot. A hatósági közvetítõ segít megtalálni az ügyfelek és a hatóság közötti kölcsönösen elfogadható megoldást. Egyáltalán nem ritka, hogy az eljáró hatóság nem rendelkezik az adott ügy elbírálásához szükséges speciális szakértelemmel, ilyenkor szükséges a szakhatóság közremûködése, amely köteles állász foglalni az adott kérdésben, nem alkalmazható november 1. után már az a szabály, hogy ha határidõn belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Az eljárás során az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy írásban, vagy szóban nyilatkozatot tegyen, de persze ahhoz is, hogy a nyilatkozatot megtagadja. A tanú is az eljárás fontos szereplõje lehet, egy újdonság a védett tanú fogalma.

5 2005. szeptember 22. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5. oldal Gyógyszertárak ügyeleti rendeje Október OKTÓBER Kossuth Gyógyszertár C., Gubody u. 17. Schulek Gyógyszertár C., K rösi út 51. Tel.: , Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Teleki u. és Rákóczi u. sarok Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u. 22. Kígyó Patika C., Táncsics M. u. 1. Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Szent Anna Gyógyszertár C., K rösi út 11. A Mozgáskorlátozottak Otthonháza Alapítvány Ceglédi Támogató Szolgálata az III. Szociális törvény alapján Rendelkezésére áll: személyi segítõ és szállító szolgálatával minden mozgás, látás, hallássérült, egyéb (autista), életvitelükben akadályoztatva lévõ fogyatékos ember számára. Várjuk leendõ és régi ellátottjaink igénybejelentését a 06/53/ , 06/ 53/ telefonokon, hétfõtõlpéntekig óra között, vagy személyesen a szolgálatvezetõnél. Címünk: MOHA Ceglédi Támogató szolgálata 2700 Cegléd, Õsz u. 13. sz. Nyerges József MOHA Alapítvány elnöke Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: Polgármesteri Hivatal II. emelet 7. szoba Hétfõ : Kovács István és Fehér Rudolf Kedd : Kovács István és Fehér Rudolf Szerda: nincs Csütörtök: Bódi István Péntek: Bálint Andrea F e l h í v á s! A Rendõrkapitány tájékoztatója A közelmúltban elkövetett két típusú telefonos csalássorozatról értesítettek bennünket, ezért kérem, amennyiben bárki hasonlóval találkozik, az alábbiak szerint járjon el: Az elsõ eset a hagyományos, vezetékes telefonokat érinti, amelynél egy automata géphang értesíti a hívást fogadó személyt, hogy egy egzotikus nyaralást nyert, amelynek minden költségét fizetik. Ezután megkérik, hogy nyomja meg a 9-es gombot a további részletekért. Ekkor egy emeltdíjas számra kapcsolnak, amelynek a percdíja 20 angol font. Ezt követõen azonban már hiába szakítjuk meg a hívást azonnal, minimum 5 percet, azaz 100 fontot kiszámláznak. A hívás végén megkérnek, hogy billentyûzzük be a postai irányítószámunkat és a házszámunkat és további két perc múlva tájékoztatnak, hogy mégsem mi vagyunk a szerencsés nyertesek Ez alatt az idõ alatt a hívás díja elérheti a 260 fontot. Mivel a hívások eredete külföldi, a hatóságok és a telefontársaság nem sokat tehet ellene. Az egyetlen, amit tenni lehet hogy AZONNAL MEG KELL SZAKÍTANI A HÍVÁST, AMINT EGY ELÕRE FEL- VETT ÜZENET ARRÓL TÁJÉKOZTAT, HOGY NYERTÜNK VALAMIT! Egyéb variációk is elõfordulhatnak, ezért minden hasonló esetben így járjunk el! A második eset a mobiltelefonokkal kapcsolatos. Nem fogadott hívásként a es szám jelenik meg Az utolsó négy szám változhat, de az elsõ négy ugyanez marad. A szám visszahívása 50 font/percbe kerül. H I R D E T M É N Y Cegléd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévõ 2700 Cegléd, Kossuth Lajos u. 40. szám alatti ingatlan-együttesbõl 70 m2 alapterületû nem lakáscélú helyiséget árverés útján bérbe adja, a bérleti szerzõdés megkötésétõl számított 5 év meghatározott idõtartamra, jelenlegi megtekintett állapotban. Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal I. em. Kisterem. Árverés ideje: október 10. ( hétfõ) délelõtt 10 óra. A árverésen való részvétel feltételei: A bérleti szerzõdés megkötésének várható legkésõbbi idõpontja: október 31-e. A bérleti jogviszony kezdõ napja: november 1-je. A kikiáltási ár: Ft/m2/év + 25 % ÁFA ( Ft/hó + 25% ÁFA) A licit lépcsõ: 250,-Ft/m2/év Az árverésre jelentkezés legkésõbbi idõpontja: október 02. Az írásbeli jelentkezésnek tartalmaznia kell az árverezõ, ha magán személy akkor a nevét, személyi adatokat, lakáscímét, gazdasági társaság esetén érvényes, az árverés idõpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt. egyéni vállalkozó esetén az árverés idõpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles vállalkozói engedélyt. A helyiség megtekinthetõ a Vagyongazdálkodási Irodában (az I. emelet 25. szoba, telefon: 53 / ) elõre egyeztetett idõpontban. Árverési elõleg a kikiáltási ár háromszorosa: Ft + 25 % ÁFA = Ft. Ezen összeget az árverés megkezdése elõtt ( de. 9,30 óra) a Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell letétbe helyezni, amelyrõl az igazolást az árverés kezdõ idõpontjában az árverés lefolytatójának be kell mutatni. Árverezni meghatalmazott képviselõ útján is lehet. Az árverezõ azonosító számot kap, így személye nem nyer nyilvánosságot. Az árverés idõpontjáig nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy - az árverezni kívánt helyiséget, annak jelenlegi állapotát, közmûveit megismerte, tudomásul vette, a rávonatkozó építésügyi és egyéb hatósági elõírásokat megismerte, azoknak magát aláveti, - Cegléd Város Önkormányzata felé semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása, - saját hatáskörben, felelõsségére és költségére köteles beszerezni a mûködéshez szükséges engedélyeket. A letét beszámít a fizetendõ bérleti díjba. Amennyiben a bérleti szerzõdés a hirdetményben megjelölt idõpontig az árverés nyertese hibájából nem jön létre, az árverezõ a biztosítékot elveszíti és az árverés eredménytelennek minõsül.

6 6. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ szeptember 22. HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat : 1./ Cegléd belterület 8480/2 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésû m2 nagyságú a valóságban Cegléd, Külsõ - Kátai út 2. szám alatt található ingatlanát. A Kovács - kastély néven ismert felépítmény hasznos alapterülete 332 m2. Az ingatlan üres állapotban történõ átadása a szerzõdéskötéssel egyidõben. Kikiáltási ár: 20,0 MFt ebbõl felépítmény 11,6 MFt telekár 8,4 - MFt 2./ Cegléden az Újváros szélen - a Nyár utca és a Forgács utca között - lévõ, 5707/ 17 hrsz-ú 810 m2 nagyságú építési telket. Az építési telek jelentõs feltöltést igényel, beépíthetõsége 30%-os. Kikiáltási ár : 800.-Ft/m % ÁFA 3./ Cegléden a Külsõ-Körösi úton lévõ korábban hajléktalan szállóként - erre a célra átalakított és felújított - Cegléd külterület 01144/2 hrsz-ú m2 nagyságú két épületbõl álló ingatlanát. Az épületek fûtése a kiépített központi fûtési rendszerrel - hordozható PB gáztartályról megoldható. Kikiáltási ár: Ft + 25 % ÁFA 4./ Cegléd, XIII. ker (volt Kecskéscsárdai iskola, hrsz: 0904/10 ) szám alatti m2 nagyságú ingatlant, amelyen 280 m2 alapterületû felépítmény található. A fõépület a Szolnoki út (régi 4-es számú út) mellett található a buszmegálló szomszédságában. Villany és telefon fõvonal van, vízvételi lehetõség fúrott kútról biztosítható. Kikiáltási ár: Ft ebbõl felépítmény Ft + 25 % ÁFA telekár Ft 5./ Cegléden a Kõrösi úton a korábbi VOLÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú gyep (legelõ) megnevezésû területet. Kikiáltási ár : Ft/m2 6./ Cegléden a Kõrösi úton - az Új köztemetõ felüli oldalon - a Cegléd belterület 5731/4 hrsz-ú ingatlanból az úttal párhuzamosan m2 nagyságú területet. Az ingatlan értékesítése esetén a terület megosztási költsége és a mezõgazdasági területbõl történõ kivonása a vevõ feladata. Kikiáltási ár : Ft/m2 Az árverés ideje: október 10. ( hétfõ de: 10,00 óra) Helye: V á r o s h á z a Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os pályázati biztosíték befizetése: október 10.-én 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda ( I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés elõtt az ingatlan kikiáltási ár 10 %-ának megfelelõ összegû pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselõi az árverés elõtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. / A bánatpénz a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig Hirdetmények visszafizetésre kerül./ Az árverés nyertesével szerzõdéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történõ kiegyenlítésével egyidejûleg történik. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. H i r d e t m é n y Cegléd Város Önkormányzata árverés útján történõ értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képezõ 171/A/5 hrsz-ú, Cegléd, Kossuth F. u. 12. sz. alatt található ingatlanát, mely a tulajdoni lap szerint 56 m2 alapterületû, két szobás, komfortnélküli társasházi lakás a hozzá tartozó 1030/ tulajdoni hányaddal együtt. A lakás kikiáltási ára: Ft A lakás megtekintésének idõpontja: október 6. (csütörtök) 10 óra Az árverés helye és ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Kisterem, október óra, Az árverési elõleg befizetésének helye és ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Pénztár, október 10. 9:00 9:45-ig. Az árverésen való részvétel feltételei: 1.) Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt idõpontig árverési elõlegként a kikiáltási ár 10 %-át letétbe helyezte. 2.) Az árverési vevõ letétje a vételárba beszámításra, a többi letevõnek az elõleg az árverés befejezése után visszafizetésre kerül. 3.) Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. 4.) Az ajánlattevõnek az árverés megkezdése elõtt be kell mutatni: személyi igazolványát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, az árverési elõleg letétbe helyezésének igazolását, meghatalmazást, amennyiben az árverése való részvételre meghatalmazott útján kerül sor. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére a árverési elõleg letétbe helyezésre került, és nyertessé nyilvánítása esetén az árverezõ kizárólag vele köti meg az adásvételi szerzõdést. Az árverés során a licitlépcsõ Ft. Az árverési vevõ köteles a teljes vételárat 30 napon belül megfizetni, illetve átutalni. Amennyiben a teljes vételár megfizetésére a fentiek szerint nem kerül sor, az árverési vevõ a letétbe helyezett elõleget elveszíti és az árverés eredménytelennek minõsül. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy az árverést - indokolás nélkül is - eredménytelennek minõsítse. Bõvebb felvilágosítást ad a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (I. em. 25. szoba) vagy az /312-es telefonszámon Fajka Dénesné. H i r d e t m é n y Cegléd Város Önkormányzata a módosított 33/2000.(XII.8.) számú rendelete alapján 5 év idõtartamra történõ bérbeadásra meghirdeti a Cegléd, Törteli út 4/a. fsz. 10. sz. alatti 1 szoba, összkomfortos bérlakást A lakás alapterülete: 34 m2 A lakás lakbére: Ft/hó A lakás megtekintésének idõpontja: október 5. (szerda) de. 11:00 12:00-ig. A bérbeadás feltételei: Az Önkormányzat tulajdonában álló, a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létrehozott bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak adható bérbe, aki: a) legalább két éve Cegléd város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerûen a városban lakik, b) a pályázat benyújtásától visszamenõlegesen számítva 10 éven belül a pályázónak felróható okból lakásbérleti szerzõdése nem szûnt meg, továbbá jogerõs hatósági vagy bírósági határozat értelmében nem minõsült önkényes beköltözõnek, c) a pályázat benyújtásának idõpontjában a pályázó és házastársa (élettársa) életkora nem haladja meg a 35 évet, d) a vele együtt költözõ családban az egy fõre jutó nettó havi jövedelem a pályázat benyújtásakor nem alacsonyabb a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 50 %-ánál, de nem haladja meg a háromszorosát. e) nem rendelkezik önálló ingatlantulajdonnal, f) benyújtott pályázatában vállalja, hogy a bérleti jogviszony ideje alatt megszakítás nélkül Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézménnyel kötött szerzõdés alapján lakáscélú elõtakarékosságot folytat minimum Ft/hó befizetés teljesítésével. Az errõl szóló igazolást a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor, a folyamatos fenntartásról szóló pénzintézeti kimutatást pedig minden évben köteles a bérbeadó részére bemutatni. Az elõtakarékosság bármely okból történõ megszûnése a lakásbérleti szerzõdés felbontását vonja maga után. g) a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. A lakásra vonatkozó bérleti szerzõdés megkötésére a pályázatokat jövedelemigazolással együtt -írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázat benyújtási határideje: október 10-én 16 óra A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit (pontos lakcím), a kiírásban szereplõ feltételek fennállásának igazolását (jövedelemigazolás). A bérlõ személyérõl a Képviselõ-testület dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot - indokolás nélkül is - eredménytelennek minõsítse. Bõvebb felvilágosítást ad a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (I. em. 25. szoba) vagy az /312-es telefonszámon Fajka Dénesné.

7 2005. szeptember 22. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7. oldal PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Cegléd Város Önkormányzata az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-takarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 18/2001.(V.24.) Ök.sz. rendelete alapján pályázatot hirdet iparosított technológia (panel, blokk, alagútzsalu, vasbeton vázas és öntött technológia) felhasználásával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának, valamint a lakóépületek környezete felújításának önkormányzati támogatására. Pályázatot nyújthatnak be társasházak és lakásszövetkezetek. Támogatás csak teljes épületre, vagy annak dilatációval határolt részére nyújtható. Egy pályázat minimum 10 lakás korszerûsítésére irányulhat. A pályázat két lépcsõs: A pályázók elsõ lépcsõként az önkormányzathoz nyújtják be támogatási igényüket. Az önkormányzat a lakóépület felújítási programjával összhangban dönt a pályázat második lépcsõben való pályáztatásáról. A pályáztatás második lépcsõjében az önkormányzat a kiválasztott pályázatokat benyújtja az Országos Lakás és Építésügyi Hivatalhoz állami támogatás elnyerésére. Az önkormányzati és állami támogatás csak együtt adható. Az állami támogatás mértéke a beruházás max. 1/3-a, de lakásonként legfeljebb Ft Ȧz önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását, korszerûsítését a Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter az általa meghirdetett pályázat keretében támogassa. Az önkormányzati támogatás mértéke legfeljebb lakásonként ,-Ft, de nem haladhatja meg a beruházás ÁFÁ-val növelt összköltségvetésének 1/3-át. A támogatás odaítélésénél elõnyt élveznek azok a pályázó lakóközösségek, amelyek az önkormányzati támogatás tehermentesítése érdekében a minimálisan szükséges 1/3-nál magasabb saját erõt vállalnak A lakóépületben elhelyezkedõ, nem lakás célú helyiségek felújítására, korszerûsítésére önkormányzati támogatás nem igényelhetõ. A pályázóknak legalább a beruházás ÁFÁval növelt összköltségvetésének 1/3-át kitevõ saját erõvel kell rendelkezniük. Saját erõként figyelembe vehetõ: készpénz, a lakóépület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel. Támogatás az alábbi célokra nyújtható: 1. Utólagos hõszigetelési munkálatok, nyílászárók szigetelése, cseréje a lakások és közös fûtött helyiségek 100 %-ában, és a zárófödém teljes felületének (felsõ síkjának) hõszigetelése (hõ- és vízszigetelése, ha az épület lapostetõs szerkezetû) vagy az elsõ fûtött lakószint alatti födém hõszigetelése, amennyiben az elsõ fûtött lakószint alatti födém fûtetlen helyiséggel (pl. pince, garázs stb.) érintkezik, az épület valamennyi homlokzatának hõszigetelése, az épület külsõ nyílászáróinak szigetelése és/vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában, amennyiben az épület külsõ falszerkezete kielégíti az érvényben lévõ magyar hõtechnikai szabvány elõírásait, valamint a nyílászáró cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a nyílászáróval együtt elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot, az épület egy, vagy mindkét, külsõ nyílászárókkal nem tagolt végfalának hõszigetelése, a tetõ teljes felületének hõ- és vízszigetelése, vagy az utolsó fûtött lakószint feletti födém (felsõ síkjának) hõszigetelése, ha az épület magastetõs szerkezetû, az elsõ fûtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hõszigetelése, amennyiben az elsõ fûtött lakószint alatti födém fûtetlen helyiséggel (pl. pince, garázs, stb.) érintkezik. A fenti 1. pont alatt felsorolt munkálatok bármelyikére egy pályázatban többre is lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körûen el kell végezni. 2. Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerûsítése, meglévõ központi fûtési berendezések és rendszerek, valamint a hõleadók és a fûtésszabályozók koszerûsítése, energiatakarékos berendezésekre történõ cseréje, hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerûsítése, energiatakarékos berendezésekre történõ cseréje, épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-, biztosító-, fõelosztó berendezés, valamint a lakások mérõórájáig kiépített méretlen elosztóhálózat és világítási hálózat korszerû berendezésekre történõ cseréje, az épület valamennyi felvonójának korszerûsítése, illetve szükség esetén cseréje, szellõzõ rendszerek felújítása, korszerûsítése. 3. Lakóépületek közvetlen környezetében lévõ utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerûsítése, felújítása, lakóépületek közvetlen környezetében utak korszerûsítése, felújítása, lakóépületek közvetlen környezetében játszóterek korszerûsítése, felújítása, lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerûsítése, felújítása, lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerûsítése, felújítása Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következõ értendõ: az a telek, amelyen az épület elhelyezkedik, beleértve a telekhatár melletti közterületen már meglévõ járdákat, közutakat, parkokat, játszótereket, parkolókat, stb. A pályázattal érintett területnek a pályázó önkormányzat vagy/és a lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie. A fenti 2. és 3. pontban megjelölt munkálatok bármelyikére egy pályázatban többre is lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körûen el kell végezni azzal, hogy ezen munkálatok bármelyikére csak akkor kerülhet sor, ha az 1. pontban megjelölt munkálatokat az épületen ezen pályázat keretében elvégzik. E munkák végzésétõl csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a pályázat benyújtásakor az épület dokumentumokkal, illetve számításokkal igazoltan kielégíti az érvényes hõtechnikai szabványokat. A pályázatnak tartalmaznia kell: A kiíró miniszter által LKFT-2005-LA-2 kódszámon meghirdetett pályázathoz kapcsolódó adatlap az épület állapotáról és a tervezett felújításokról megnevezésû kitöltött nyomtatványt, amely letölthetõ az Országos Lakás-és Építésügyi Hivatal címû internetes honlapjáról, vagy másolatban átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (miniszteri pályázati hirdetmény 2.sz.és 2/A melléklet szerint.), a lakóközösség határozatát a fenti pályázati hirdetmény 4. sz. melléklete szerinti kötelezõ tartalommal, az építési engedély hiteles másolatát, vagy a benyújtásáról szóló igazolást, ha a felújítás építési engedélyköteles, ellenkezõ esetben az önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a pályázat szerinti felújítás, korszerûsítés nem építési engedélyköteles, rövid, szöveges programindoklást, mely tartalmazza, hogy a lakóközösség milyen szükségletek, milyen okok miatt döntött a pályázat szerinti felújításról, korszerûsítésrõl, az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzait a dilatáció helyének megjelölésével, ha a felújítás nem építési engedélyköteles, vagy az építési engedély teljes tervdokumentációját, ha a felújítás építési engedélyköteles, nyílászárók cseréje, vagy hõszigetelés esetén, ha gáztüzelõ berendezés van a lakásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélyét, ha nincs gáztüzelõ berendezés, akkor a tervezõnek a nyilatkozatát, hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelõ lesz, a felújítás, korszerûsítés részletes költségvetését (vagy részletes kivitelezõi árajánlatot, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz) nyílászáró csere esetén a nyílászáró minõségi tanúsítványát, a tervezett energia-megtakarításra vonatkozó részletes energetikai és hõtechnikai számításokat, a pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapját, az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolatot. - az épület környezetének korszerûsítése, felújítása esetén a lakókörnyezet tulajdoni lapjait, és az 1:500 méretarányú közmû alaptérképet, homlokzatszigetelés esetén a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság altal kiadott nyilatkozatot arról, hogy a felújítandó épületben élnek-e védett állatok. Hiányosan benyújtott pályázatok esetén a hiány pótlására a felszólító levél kézhezvételétõl számított 15 napon belül sort kell keríteni. A pályázatokat október 31-ig folyamatosan lehet benyújtani 3 példányban a megjelölt tartalommal a Polgármesteri Hivatalhoz (2700 Cegléd Kossuth tér 1.). Az önkormányzat Képviselõ-testülete a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül dönt a támogatásról és a pályázatot kiíró minisztérium részére történõ felterjesztésrõl. Bõvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal I. em. 24.sz. irodájában, valamint a es telefonszámon lehet kérni.

8 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 8. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ szeptember 22. Hírek, események Hírek, események Képviselõi fogadóórák* 1. sz. vk. Farkas Márta minden hónap elsõ hétfõje óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 2. sz. vk. Dr. Horváth Géza minden páros hét péntek, óra Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 3. sz.vk. Sallay Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Malom téri óvodában (Malom tér 1.),17-18 óra között a Kaszinóban. 5. sz. vk. Tóth Géza minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Közgazdasági Szakközépiskolában. 6. sz. vk. Giba István páros héten szerdán óráig a Polgármesteri Hivatalban. 7. sz. vk. Fehér István minden hónap második szerdán, óráig a Polgármesteri Hivatal I/19. sz. szobájában. 8. sz. vk. Simon Mihály minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Fûtõház utcai Óvodában. 9. sz. vk. Keszthelyi Ferenc minden hónap második keddjén, óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 10. sz. vk. ifj. Károly Ferenc minden hónap elsõ keddjén, óráig a Nyár u. 9. sz. alatt. 11. sz. vk. Nagy Lajos minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Polgármesteri HivatalI. em. 19. sz. szobájában. 12. sz. vk. Király István minden hónap elsõ hétfõje óráig Várkonyi István u. 41., a Király Kft.-nél. 13. sz. vk. Dr. Endrõdi Tamás fogadóórája minden hónap 4. keddje ig az Egyesített Szociális Intézményben. 14. sz. vk. Gõz Sándor a Külsõ-Budai úti lakosok számára minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Külsõ-Budai úti általános iskolában; a Budai út, Pesti út, Czifrakert lakosainak bármikor telefonon: Dr. Horváth Tiborné minden hónap elsõ szerdája óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Márkus János minden hónap utolsó hétfõjén óráig a Szabadság tér 5. sz. alatt a Városvédõ irodában tartja fogadóóráját. Dr. Kecskeméti Mihály minden hónap elsõ keddjén16-17 óráig az Alkotmány u. Tájékoztató a október havi vásárok idõpontjairól Abony október 01. szombat OÁV Cegléd október 04. kedd OÁV október 16. vasárnap OÁKV Dabas október 09. vasárnap OÁKV Jászberény október 08. szombat OÁKV Lajosmizse október 02. vasárnap OÁKV Nagykõrös október 30. vasárnap OÁKV Ónod október 06. csütörtök OÁKV Tiszakécske október 16. vasárnap OÁKV Tura október 05. szerda OÁKV 1. sz. alatt. * A lapzárta idõpontjáig ismert fogadóórák C H *** Dr. Csáky András országgyûlési képviselõ minden hónap utolsó pénteken 8-10 óráig a Városháza I. em. 19. sz. szobájában tartja fogadóóráját. Helyi megbízottja, dr. Illanicz György minden héten csütörtökön délelõtt 9-11 óráig a Városháza I. em. 19. szobában tart fogadóórát.. *** Dr. Czinege Imre országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén óráig tartja a Városháza I. em. 19. sz. szobájában. A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár grafi kája Jegyzõi közlemény Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd minden héten szerdán óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 4. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester úr a Képviselõ-testület április 28-ai ülésén

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. március 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

Fél milliárd csapadékvíz-elvezetésre

Fél milliárd csapadékvíz-elvezetésre Nagy László Lázár grafikája A V Á R O S I Ö N KO R M Á N Y Z AT L A P JA H XX. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2009. február 2. 486 millió forintot nyert a város a Belterületi csapadékvíz-elvezetés

Részletesebben

EGLÉDI HÍRMONDÓ. Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

EGLÉDI HÍRMONDÓ. Hagyja személyi jövedeladója 1%-át Cegléden! Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai? A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafi kája XVIII. évfolyam 1. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. január 25. Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai?

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2006. (V.4.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hőszigetelése.

a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hőszigetelése. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2005.(IV.11.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Helyi pályázatok vállalkozóknak

Helyi pályázatok vállalkozóknak A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XIX. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2008. június 2. ÚJ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND A VÁROSHÁZÁN! TÁJÉKOZTATÓ A(Z) 12. OLDALON!

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2007. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról A Mohácsi Önkormányzat 32/2005.(XI.2.) r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 25/2008.(IX.29.),

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást

Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást Ózd Város Önkormányzatának 15/2008. (IV. 25.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése támogatásának 2008. évi pályázati

Részletesebben

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete

Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete Mór Város Önkormányzatának 11/2008. (V.5.) Ök. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mór Városi Önkormányzat

Részletesebben

Kerékpárúton a fürdőbe?

Kerékpárúton a fürdőbe? VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 9. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Kerékpárúton a fürdőbe? Cegléd Város Önkormányzatának bevételeit évről évre döntően az

Részletesebben

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

Cegléd város honlapja: www.cegled.hu C A V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T L A P J A EGLÉDI HÍRMONDÓ Nagy László Lázár grafikája XXI. évfolyam 6. szám Pályázni csak akkor, és arra lehet, amikor van aktuális pályázati kiírás, és az abban

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

jlérleg xvi. evtoiyam IÍJ. szam 2006. július 27.

jlérleg xvi. evtoiyam IÍJ. szam 2006. július 27. mcsabai Választás 2006 Tanulmány a Körösökről Visszaszámlálás jlérleg xvi. evtoiyam IÍJ. szam 2006. július 27. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Megalakult a Civil Kerekasztal ABékéscsabai Civil Szervezetek

Részletesebben

www.bekescsaba.hu Közmeghallgatás a városfejlesztési koncepcióról Az év kórháza Elutasították az észrevételt Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang

www.bekescsaba.hu Közmeghallgatás a városfejlesztési koncepcióról Az év kórháza Elutasították az észrevételt Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Döntés után, döntés előtt 15 éves a Ruhaipari iskola Óvodai beíratás Versenyeredmények INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Diákszemmel Az év kórháza Közmeghallgatás

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-77. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 78-133. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2005. (X. 27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának és e lakóépületek

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18.

(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18. Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásához (egységes

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben