A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK"

Átírás

1 C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: szeptember 22. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete szeptember 15-én tartotta a II. félév - munkaterv szerinti elsõ ülését. Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról szóló beszámolóját a városban zajló beruházások helyzetének ismertetésével kezdte. A Szolnoki úti 38 bérlakás tulajdoni viszonyai rendezõdtek, a pályázati önerõ befizetésre került. A hulladékprogram építészeti kivitelezése megkezdõdött, a regionális hulladéklerakó földmunkái tartanak, a válogatómû építése szeptember 19-én indul. A jelenlegi 37 lerakó rekultivációjának tervezésére kiírt tender gyõztesével is megtörtént a szerzõdéskötés. A Bem Iskola bõvítése körül kialakult problémák kiküszöbölése, valamint annak érdekében, hogy az építkezés a tanév kezdetére befejezõdjön, a nyáron is többször tartottak vezetõi szintû kooperációt a beruházásokért felelõs tanácsnok részvételével. A diákok még nem vehették birtokba az épületet a generálkivitelezõ és alvállalkozói közötti vita miatt, amely reményei szerint lezárul úgy, hogy szeptember 19-én már az új szárnyban is megkezdõdhet a tanítás. Kitért a szennyvíz-hálózat kiépítésére elnyert pályázattal kapcsolatos teendõkre. A mûszaki tartalom és a hozzá tartozó pénzügyi konstrukció tervei készülnek, melynek alapján a program kiterjesztésének mértékét szükséges meghatározni, mivel a pályázat nem fedi le a tervezett csatorna-hálózat egészét. A mérnöki feladatok ellátására, a kommunikációs partnerre és a kivitelezõre vonatkozó tenderek kiírása hamarosan megtörténik. Beszámolt arról, hogy több egyeztetés történt a Panel Plusz Programot illetõen vezetõi szinten, valamint a társasházak közös képviselõivel is. Tájékoztatott arról, hogy a Budai úti Termálfürdõ közelében magánvállalkozásban épülõ szálloda év végéig szerkezetkész állapotba kerül. A létesítmény 93 szobával, 4 csillagos szállodaként fog üzemelni, várhatóan 2006 második felétõl. Polgármester úr beszámolóját a városüzemeltetési feladatokkal folytatta. A kátyúzási, vízelvezetési, karbantartási munkálatok végrehajtása késve kezdõdött meg a belvízkeret és az út-híd keret felhasználására vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása miatt. A déli városrész felszíni vízelvezetõ rendszerének második ütemben történõ kivitelezése is elindult. Az elmúlt idõszak eseményei közül kiemelte a Semmelweis napi ünnepséget, melyet június 30-án tartottak a Toldy Ferenc Kórházban. Július 6-án a hulladékprogram konzorciumi ülésének témáját a létrejött társulás vagyonkezelõvé alakulása, valamint az adta, hogy a 48 település tulajdonában lévõ eszközök és a beruházások szolgáltatónak történõ bérbeadása igényel-e közbeszerzési eljárást. Augusztus 29-én, a városunkat a II. világháború alatt ért bombatámadás 61. évfordulóján emlékeztek az áldozatokra és koszorúkat helyeztek el a vasútállomás melletti emlékmûnél. Szeptember elején testvérvárosunk meghívására az Ifjúsági Labdarúgócsapat, valamint a Fúvószenekar Mühldorfban járt. Szeptember 8-án a Képviselõ-testület tagjai közül többen tettek eleget az EUPEC Hungária Kft. meghívásának, ahol tájékozódhattak a tulajdonosváltásról, valamint a cég struktúrájában végbemenõ változásokról. Polgármester úr elmondta, hogy a volt Tiszti Klub átadásához szükséges utolsó dokumentum aláírása is megtörtént szeptember 14-én, mellyel a helyõrségi klubban korábban mûködött társadalmi egyesületek elhelyezésérõl gondoskodik a város. Az Önkormányzat által benyújtott pályázatokról adott tájékoztatást, miszerint értesítést kapott arról, hogy a Külterületi Iskola programja szakmailag megfelelõ, azonban forráshiány miatt tartalékba helyezték. A városközpont-rehabilitációs pályázat is hasonló elbírálásban részesült, új információk szerint szeptemberben várható döntés a forrásoldalra vonatkozóan. A Képviselõ-testület által - a gazdasági társaságok, intézmények és a Polgármesteri Hivatal átvilágítása céljából megbízott cég vezetõi szintû tájékoztatást nyújtott javaslatairól. A kiegészített és korrigált anyagot munkaértekezleten tárgyalják meg a képviselõk a közeljövõben. A beszámoló elfogadását követõen a Testület megszavazta az ülés 50 napirendi pontját. Megalkották az I. félévi beszámolóhoz a 18/2005. (IX. 22.) Ök. rendeletet a évi költségvetésrõl szóló rendelet módosításáról, a 19/2005. (IX. 22.) Ök. rendeletet a évi költségvetésrõl szóló rendelet módosításáról, valamint a 20/2005. (IX. 22.) Ök. rendeletet a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról. A rendeletek lapunkban kerülnek kihirdetésre. A képviselõk elfogadták a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány évi munkájáról, a fogyatékkal élõk nappali ellátását biztosító IRMÁK Kht. szakmai munkájáról szóló, valamint az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról, illetve az Önkormányzat pályázatairól szóló beszámolót. A Testület megismerte a Polgármesteri Hivatal intézkedési tervét, mely a november 1-jén bevezetésre kerülõ közigazgatási eljárási törvény eredményes alkalmazása érdekében készült. Lapunkban valamint a helyi médiában tájékozódhat a lakosság az új eljárási törvénynek az ügyfelek alapvetõ jogait és kötelezettségeit érintõ legfontosabb változásairól, valamint az alapelvekrõl. A Képviselõ-testület a SZIMBA Fogyatékkal élõ Gyermekekért Alapítvány kérelmét támogatva forrást biztosított játszóház program céljára. Az iparosított technológiával épült laképületek energiatakarékos felújítását célzó pályázat kiírásáról döntöttek, melyrõl szintén a Ceglédi Hírmondóban tájékozódhatnak. Pályázat benyújtásáról határoztak a Malomtó széli bányató rendezése, valamint tûzoltó gépjármûvek beszerzése érdekében. Döntöttek a szennyvízcsatorna hálózat bõvítéséhez szükséges önerõ biztosításáról re vonatkozóan. A testületi ülés további napirendi pontjai egyedi elbírálású ügyek voltak, illetve zárt ülésen kerültek megtárgyalásra. Aki bõvebben kíván informálódni a Testület nyilvános ülésén elhangzottakról, az megtekintheti a jegyzõkönyv másolatát a Városi Könyvtárban. Jegyzõi Iroda

2 2. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ szeptember 22. Cegléd Város Önkormányzatának 18/2005. (IX.22.) Ök. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló 5/2005. (III.03.) Ök. rendeletének módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXXV. tv. alapján Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott önkormányzati bevételét a 2. és 7. számú kimutatás szerinti forrásonkénti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselõ-testület a 2. (2) bekezdésben jóváhagyott évi költségvetési kiadási elõirányzatát önkormányzati szinten e Ft-ban állapítja meg az 1. és 8. számú kimutatás szerint. (3) a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft h.) hiteltörlesztés e Ft i.) céltartalék e Ft j.) általános tartalék e Ft k.) tervezett eredmény e Ft (4) A Polgármesteri Hivatal mûködési kiadását a 3/a számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (5) Az intézmények mûködési kiadását a 3/b számú táblázat szerint e Ftban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (6) Az önkormányzati szintû beruházási kiadásokat a 4. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (7) Az önkormányzati szintû felhalmozási felújítási kiadásokat az 5. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (8) A tartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban hagyja jóvá. a.) céltartalék e Ft b.) általános tartalék e Ft 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is hatályban maradnak. (2) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit jegyzõ Sós János polgármester Cegléd Város Önkormányzatának 19/2005. (IX.22.) Ök. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló 5/2005. (III.03.) Ök. rendeletének módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXXV. tv. alapján Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott önkormányzati bevételét a 2. és 7. számú kimutatás szerinti forrásonkénti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselõ-testület a 2. (2) bekezdésben jóváhagyott évi költségvetési kiadási elõirányzatát önkormányzati szinten e Ft-ban állapítja meg az 1. és 8. számú kimutatás szerint. (3) a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f.) beruházási kiadások e Ft g.) felújítások e Ft h.) hiteltörlesztés e Ft i.) céltartalék e Ft j.) általános tartalék 680 e Ft k.) tervezett eredmény e Ft (4) A Polgármesteri Hivatal mûködési kiadását a 3/a számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (5) Az intézmények mûködési kiadását a 3/ b számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) személyi juttatás e Ft b.) munkaadókat terhelõ járulék e Ft c.) dologi kiadások e Ft d.) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e.) mûköd.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (6) Az önkormányzati szintû beruházási kiadásokat a 4. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (7) Az önkormányzati szintû felhalmozási felújítási kiadásokat az 5. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a.) Polgármesteri Hivatal e Ft b.) Intézmények e Ft (8) A tartalék összegét a 6. számú táblázat szerint e Ft-ban hagyja jóvá. a.) céltartalék e Ft b.) általános tartalék 680 e Ft (9) A rendelet 10. (1) bekezdésében jóváhagyott létszámkeretét a 9. sz. táblázatban foglaltak szerint állapítja meg: a.) Polgármesteri Hivatal 133 fõ b.) Humán Szolgáltató Központ 43 fõ c.) Gyógyszertárak 41 fõ d.) Intézmények fõ 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is hatályban maradnak. (2) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit jegyzõ Sós János polgármester Szénás Pál Ösztöndíj A Kossuth Gimnáziumért Alapítvány ösztöndíjat hirdet olyan, a Kossuth Gimnáziumban érettségizett, egyetem nappali tagozatán elsõ diploma megszerzése érdekében tanuló, szegény sorsú diáknak, aki legalább egy évet már elvégzett jelenlegi felsõfokú intézményében. Ösztöndíjat évente 1, maximum 2 fõ kaphat. A pályázathoz csatolni kell az elvégzett évrõl a leckekönyv fénymásolatát, valamint a következõ félévrõl az iskolalátogatási igazolást. Ösztöndíj csak egy évre adható, utána újra lehet pályázni. Az ösztöndíj beadásának határideje: október 18. Dr. Kürti György a kuratórium elnöke

3 2005. szeptember 22. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3. oldal Cegléd Város Önkormányzatának 20/2005. (IX. 22.) Ök. rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 20/1999. (VII. 16.) Ök. rendelet módosításáról 1. A rendelet 8. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: A támogatásra jogosultak körét, és a megállapítás feltételeit az Sztv. 37/A. 37/H. -a szabályozza. 2. A rendelet 9. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az Sztv. 37/A. 37/H. -aiban meghatározott feltételek mellett rendszeres szociális segélyt kell megállapitani annak a hátrányos munkaerõ- piaci helyzetû aktív korú nem foglalkoztatott személynek, akinek a megélhetése más módon nem biztosított, és vállalja a beilleszkedését segítõ programban való részvételt. (2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttmûködni köteles, melyrõl a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni. (3) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles a.) az önkormányzat, illetõleg a Pest Megyei Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltsége által felajánlott és számára megfelelõ munkalehetõséget elfogadni, vagy b.) a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó a Pest Megyei Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltsége által szervezett a beilleszkedését segítõ humánszolgáltatási programokban megállapodás alapján részt venni. (4) A felajánlott munkára való egészségügyi alkalmatlanság bizonyítására csak a munka alkalmassági vizsgálat alapján kiállított szakorvosi igazolás fogadható el. (5) A Pest Megyei Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltsége megállapodás alapján tájékoztatja az önkormányzatot az aktív korú nem foglalkoztatott személy számára elõírt együttmûködési kötelezettség teljesítésérõl, illetve megszegésérõl. (6) Az együttmûködési kötelezettség megszegése esetén az ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 3. (1) A rendelet 16. (2) bekezdése a következõ c.) ponttal egészül ki: c.) az Sztv. 43/A. -a alapján fokozott ápolást igénylõ súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi. (2) A rendelet 16. (3) bekezdése a következõ c.) ponttal egészül ki: c.) a (2) bekezdés c.) pontjában foglaltak esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a. 4. (1) Jelen rendeletet a Ceglédi Hírmondóban kell kihírdetni. (2) Jelen rendelet a kihírdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit jegyzõ Sós János polgármester Pályázati kiírás ösztöndíj elnyerésére A ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban mûködõ ALMA MATER ALAPÍTVÁNY pályázatot ír ki a 2005/2006-os tanévre fõiskolán vagy egyetemen továbbtanuló volt diákjai számára. Az Alapítvány anyagi helyzete csak néhány pályázó támogatását teszi lehetõvé. A kiírás feltételei: Elsõsorban nehéz anyagi körülmények között élõ családok gyermekei pályázhatnak. Elsõ diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozatos képzésben résztvevõk adhatnak be pályázatot. 3,5 fölötti tanulmányi átlag, legalább olyan tanulmányi eredmény, amely az adott felsõoktatási intézményben tanulmányi ösztöndíjra jogosít. Elsõ évfolyamosok ne pályázzanak, mivel az elbíráláshoz a tanév végi tanulmányi eredmény szükséges. Formai kérések: Egész lapos géppapíron kézírással beadott pályázat a kérelem szabályainak megfelelõen. Felsõoktatási tanulmányi eredményt hivatalosan igazoló okirat (leckekönyv fénymásolata, valamint eredeti iskolalátogatási bizonyítvány az adott tanévrõl). Mivel a kuratórium döntése után a pénz kifizetése átutalással történik, ezért szükséges a pályázó pénzintézetének és pontos bankszámla számának feltüntetése is. A pályázat beadásának határideje: október 18. Dr. Kürti György a kuratórium elnöke Újra Dolgozom Program Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja tájékoztatja a lakosságot, hogy új szolgáltatás került bevezetésre. A szolgálat állásajánlatokkal várja a munkanélkülieket és megbízható munkaerõvel a munkáltatókat. Az ügyfelek a Családsegítõ Szolgálat ügyeletes családgondozójával való elõzetes elbeszélgetést követõen kerülnek kapcsolatba az Újra Dolgozom Program munkatársával. A szolgáltatás elérhetõsége: Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja, Családsegítõ Szolgálat Cegléd, Pesti út 7. Telefon: Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, szerda: , , kedd, csütörtök, péntek: A program minden szolgáltatása ingyenes! Bokorné Kökény Klára szolgálatvezetõ Munkatársat keres Cegléd Város Polgármesteri Hivatala munkatársat keres a Mûszaki Irodára építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony határozott idejû kinevezéssel jön létre. A munkakör október 15-étõl tölthetõ be. A munkakör betöltésének feltételei: építészmérnöki végzettség büntetlen elõélet magyar állampolgárság. Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXII. törvény alapján. A jelentkezésnek tartalmaznia kell: a legfontosabb személyi adatokat önéletrajzot az elõírt iskolai végzettségrõl szóló bizonyítvány fénymásolatát. A jelentkezést Cegléd Város Önkormányzatának Jegyzõjéhez lehet benyújtani (Cegléd, Kossuth tér 1.) október 10-éig. Szociális Információs Szolgáltatás Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy városunkban július 31-étõl új alapszolgáltatási forma bevezetésére kerül sor, amelynek igénybevételét a Családsegítõ Szolgálat biztosítja. A bevezetésre kerülõ Szociális Információs Szolgáltatás elsõdleges célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylõk megfelelõ tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetõségérõl és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. A szolgáltatás elérhetõsége: Cegléd Város Humán Szolgáltató Központja, Családsegítõ Szolgálat Cegléd, Pesti út 7. Telefon: Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, szerda: , , kedd, csütörtök, péntek: Kérésére információt és tájékoztatást nyújtunk Önnek: 1. A szociális törvényben és gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban a helyben igénybe vehetõ ellátások és szolgáltatások körérõl, feltételeirõl és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekrõl, a helyben nem elérhetõ ellátások, szolgáltatások elérhetõségérõl és igénybevételük lehetséges módjáról. 2. A pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggõ ellátásokkal kapcsolatban. - az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerv elérhetõségérõl, - az ellátások igényléséhez szükséges iratokról. 3. Ifjúsági ügyekben. Ha Ön helyben nem elérhetõ szolgáltatást igényelne, segítjük az ellátási lehetõségek felkutatásában, az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és ügyintézésben. Bokorné Kökény Klára szolgálatvezetõ

4 4. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ szeptember 22. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) november 1-jén történõ hatálybalépésérõl és fontosabb rendelkezéseirõl A magyar országgyûlés decemberében új szabályozással váltotta fel a 2 év híján fél évszázadon át szolgáló, és az államigazgatási eljárást általánosan szabályozó évi IV. törvényt (Áe.). Az új törvény központba állítja, és követelményként fogalmazza meg a szolgáltató közigazgatás gyakorlatát, és ezen belül az ügyfelekkel való folyamatos és érdemi párbeszéd, valamint együttmûködés megvalósítását. Ez az ismertetés a törvény legfontosabb rendelkezéseire vonatkozik, ezen belül kiemelten elemzi az ügyfelek új, vagy a korábbihoz képest bõvebben, részletesebben meghatározott jogait, valamint az alapelveket, alapvetõ rendelkezéseket. A hatóság köteles megtartani, illetve megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. A törvény tiltja a hatáskörgyakorlással való visszaélést, ugyanakkor elõírja a szakszerû, továbbá a gyors és egyszerû eljárást, valamint az ügyféllel való együttmûködést, az ügyintézõi fegyelmet. A hatóságnak eljárása során mindig védenie kell az ügyfél jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogait. Az ügyfeleket megilleti a törvény elõtti egyenlõség, az indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélküli ügyintézés. Az egyenlõ bánásmód követelményét mindig meg kell tartani. Az ügyfeleket feltétlenül megilleti a tisztességes ügyintézéshez, valamint a határidõn belüli ügyintézéshez való jog, és természetesen megfelelõ körben az anyanyelv használati joga, ugyanis a nyelvismeret hiánya miatt senkit nem érhet joghátrány a magyar hatóságnál. A hatóság a nem jogszabályszerû eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai szerint téríti meg, ez jelentõs lépés a hatóság és az ügyfél mellérendeltségi viszonya irányába. A közigazgatási hatóság feladata biztosítani azt, hogy az eljárás résztvevõi jogaikról, kötelezettségeikrõl tudomást szerezzenek, valamint köteles elõmozdítani az ügyféli jogok gyakorlását, hiszen az ügyfelek döntõ többsége megfelelõ jogi képviselet nélkül személyesen, vagy esetleg meghatalmazotton keresztül jár el ügyeiben. A törvény egyértelmûen elõírja a megfelelõ kitanítást, a pontos korrekt tájékoztatást (egyedi ügyekben személyes vagy nagy számban elõforduló ügyekben elektronikus tájékoztatás, hirdetmény, különbözõ tájékoztató és szóróanyagok). Az ügyfél fogalmának meghatározása garanciális jelentõségû. A törvény szerint ügyfél az a természetes, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, akinek (amelynek) jogát, jo- TÁJÉKOZTATÓ gos érdekét, vagy jogi helyzetét az ügy érinti, akit (amelyet) hatósági ellenõrzés alá vontak, illetve akire (amelyre) nézve tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy az ügy jellege nem zárja ki, a hivatalbóli eljárásban a kiesõ ügyfél helyébe annak polgári jogi jogutódja lép, és õt fogja terhelni a kötelezettség, vagy õ gyakorolja a jogosultságot. Kérelemre indult eljárásban a jogutódlás kizárólag a jogutód kérelme alapján következik be. A törvény a korábbinál jóval nagyobb súlyt ad a megfelelõ adatvédelemnek. Védett adat, hivatásbeli titok, és személyes adat csak akkor továbbítható más szervhez, ha ezt törvény engedi, vagy ha ehhez az érintett közvetlenül hozzájárul. Az elsõfokú eljárás kérelemre vagy hivatalból indul, az eljárás megindításáról az ismert ügyfelet (ügyfeleket) a megindítástól, illetve a kérelem beérkezésétõl számított 5 napon belül értesíteni kell. Elektronikus úton érkezett kérelemre 3 napon belül kell válaszolni. Indokolt esetben egy alkalommal az ügyfél kérheti az eljárás felfüggesztését, melyrõl a hatóság végzéssel dönt, a felfüggesztés megszûnésekor a megszakított határidõ az ügyintézési határidõ kivételével újra kezdõdik. Az ügyintézési határidõ általában változatlanul 30 nap. Az általánosnál rövidebb határidõre példa a kiskorúak ügyében való intézkedés 15 nap -, de életveszély, vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzetben a határozatot soron kívül kell meghozni. Hosszabb határidõt tartalmaz viszont az építésügyi törvény, amely az építési engedélyezési eljárásnál 60 napos ügyintézési határidõt enged. A határidõ számítása a kérelem beérkezésének, vagy az eljárás hivatalból történõ megindításának napján kezdõdik. A hatóság vezetõje ezt a határidõt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30, kiskorúaknál legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja, természetesen az ügyfelek és érintettek egyidejû értesítése mellett. Feltétlenül megszüntetendõ a gyakran tapasztalható levelezgetés az ügyféllel a kérelem tárgyában hozandó érdemi döntés helyett. Ilyen esetben az a helyes eljárás, ha az ügyfél nyomban jelzi ezt a törvénysértést a felettes szervnek és kéri soron kívüli beavatkozását, intézkedését. A hatóság a hatáskörébe tartozó bármely ügyben illetékességi területén eljárni köteles. Ha ennek határidõn belül nem tesz eleget, a felügyeleti szervnek törvény által elõírt kötelezettsége, hogy kérelemre, vagy hivatalból soron kívül, de legkésõbb 5 napon belül kivizsgálja a mulasztás okát, és 3 napon belül utasítja határidõ tûzésével a mulasztó hatóságot az eljárás lefolytatására. Ha ez eredménytelen, a mulasztó ha- tóság vezetõje ellen köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni, melynek megindítása a kezdeményezés alapján kötelezõ. A kérelem írásban nyújtható be a hatóságnál, de természetes személy ügyfél szóban is elõterjesztheti. Életveszély, vagy súlyos kárral fenyegetettség esetén a kérelem távbeszélõ útján is a hatóság tudomására hozható. A kérelmet jogszabályban elõírt nyomtatványon, vagy elektronikus ügyintézésnél elektronikus ûrlapon is benyújthatja az ügyfél. Kérelemre indult eljárásban az ügyfél kérelmét a határozat jogerõre emelkedéséig bármikor visszavonhatja. A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni, függetlenül attól, hogy az ügyfél milyen elnevezést alkalmaz. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban elõírt mellékleteket, viszont könnyebbség, hogy az ügyféltõl mellékletként nem lehet szakhatósági állásfoglalást kérni. Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével, az ügyféltõl nem kérhetõ olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. Hiányos kérelem esetén az ügyfelet 8 napon belül hiánypótlásra kell felhívni, a hiánypótláshoz szükséges idõtartam nem számít bele az ügyintézési határidõbe. Ha az ügyfél írásban kéri, hogy az eljáró szerv más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ennek a hatóság eleget tesz, az ügyfél illeték vagy díj fizetési kötelezettségét teljesíti az eljáró hatóságnál, amit aztán átutal az igazolást kiállító hatóságnak. Az eljárásban gyakran nem tud az ügyfél személyesen részt venni, ilyenkor szükséges a képviselet, melyet elláthat a törvényes képviselõ, a meghatalmazott. Új jogintézmény, és egyben lehetõség a hatósági közvetítõ, amikor a hatóság az ügy tárgyához igazodó felsõfokú végzettségû személyt vehet igénybe, erre az ügyfél is tehet javaslatot. A hatósági közvetítõ segít megtalálni az ügyfelek és a hatóság közötti kölcsönösen elfogadható megoldást. Egyáltalán nem ritka, hogy az eljáró hatóság nem rendelkezik az adott ügy elbírálásához szükséges speciális szakértelemmel, ilyenkor szükséges a szakhatóság közremûködése, amely köteles állász foglalni az adott kérdésben, nem alkalmazható november 1. után már az a szabály, hogy ha határidõn belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Az eljárás során az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy írásban, vagy szóban nyilatkozatot tegyen, de persze ahhoz is, hogy a nyilatkozatot megtagadja. A tanú is az eljárás fontos szereplõje lehet, egy újdonság a védett tanú fogalma.

5 2005. szeptember 22. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5. oldal Gyógyszertárak ügyeleti rendeje Október OKTÓBER Kossuth Gyógyszertár C., Gubody u. 17. Schulek Gyógyszertár C., K rösi út 51. Tel.: , Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Teleki u. és Rákóczi u. sarok Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u. 22. Kígyó Patika C., Táncsics M. u. 1. Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Szent Anna Gyógyszertár C., K rösi út 11. A Mozgáskorlátozottak Otthonháza Alapítvány Ceglédi Támogató Szolgálata az III. Szociális törvény alapján Rendelkezésére áll: személyi segítõ és szállító szolgálatával minden mozgás, látás, hallássérült, egyéb (autista), életvitelükben akadályoztatva lévõ fogyatékos ember számára. Várjuk leendõ és régi ellátottjaink igénybejelentését a 06/53/ , 06/ 53/ telefonokon, hétfõtõlpéntekig óra között, vagy személyesen a szolgálatvezetõnél. Címünk: MOHA Ceglédi Támogató szolgálata 2700 Cegléd, Õsz u. 13. sz. Nyerges József MOHA Alapítvány elnöke Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: Polgármesteri Hivatal II. emelet 7. szoba Hétfõ : Kovács István és Fehér Rudolf Kedd : Kovács István és Fehér Rudolf Szerda: nincs Csütörtök: Bódi István Péntek: Bálint Andrea F e l h í v á s! A Rendõrkapitány tájékoztatója A közelmúltban elkövetett két típusú telefonos csalássorozatról értesítettek bennünket, ezért kérem, amennyiben bárki hasonlóval találkozik, az alábbiak szerint járjon el: Az elsõ eset a hagyományos, vezetékes telefonokat érinti, amelynél egy automata géphang értesíti a hívást fogadó személyt, hogy egy egzotikus nyaralást nyert, amelynek minden költségét fizetik. Ezután megkérik, hogy nyomja meg a 9-es gombot a további részletekért. Ekkor egy emeltdíjas számra kapcsolnak, amelynek a percdíja 20 angol font. Ezt követõen azonban már hiába szakítjuk meg a hívást azonnal, minimum 5 percet, azaz 100 fontot kiszámláznak. A hívás végén megkérnek, hogy billentyûzzük be a postai irányítószámunkat és a házszámunkat és további két perc múlva tájékoztatnak, hogy mégsem mi vagyunk a szerencsés nyertesek Ez alatt az idõ alatt a hívás díja elérheti a 260 fontot. Mivel a hívások eredete külföldi, a hatóságok és a telefontársaság nem sokat tehet ellene. Az egyetlen, amit tenni lehet hogy AZONNAL MEG KELL SZAKÍTANI A HÍVÁST, AMINT EGY ELÕRE FEL- VETT ÜZENET ARRÓL TÁJÉKOZTAT, HOGY NYERTÜNK VALAMIT! Egyéb variációk is elõfordulhatnak, ezért minden hasonló esetben így járjunk el! A második eset a mobiltelefonokkal kapcsolatos. Nem fogadott hívásként a es szám jelenik meg Az utolsó négy szám változhat, de az elsõ négy ugyanez marad. A szám visszahívása 50 font/percbe kerül. H I R D E T M É N Y Cegléd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévõ 2700 Cegléd, Kossuth Lajos u. 40. szám alatti ingatlan-együttesbõl 70 m2 alapterületû nem lakáscélú helyiséget árverés útján bérbe adja, a bérleti szerzõdés megkötésétõl számított 5 év meghatározott idõtartamra, jelenlegi megtekintett állapotban. Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal I. em. Kisterem. Árverés ideje: október 10. ( hétfõ) délelõtt 10 óra. A árverésen való részvétel feltételei: A bérleti szerzõdés megkötésének várható legkésõbbi idõpontja: október 31-e. A bérleti jogviszony kezdõ napja: november 1-je. A kikiáltási ár: Ft/m2/év + 25 % ÁFA ( Ft/hó + 25% ÁFA) A licit lépcsõ: 250,-Ft/m2/év Az árverésre jelentkezés legkésõbbi idõpontja: október 02. Az írásbeli jelentkezésnek tartalmaznia kell az árverezõ, ha magán személy akkor a nevét, személyi adatokat, lakáscímét, gazdasági társaság esetén érvényes, az árverés idõpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt. egyéni vállalkozó esetén az árverés idõpontjától visszafele számított 30 napnál nem régebbi hiteles vállalkozói engedélyt. A helyiség megtekinthetõ a Vagyongazdálkodási Irodában (az I. emelet 25. szoba, telefon: 53 / ) elõre egyeztetett idõpontban. Árverési elõleg a kikiáltási ár háromszorosa: Ft + 25 % ÁFA = Ft. Ezen összeget az árverés megkezdése elõtt ( de. 9,30 óra) a Polgármesteri Hivatal Pénztárában kell letétbe helyezni, amelyrõl az igazolást az árverés kezdõ idõpontjában az árverés lefolytatójának be kell mutatni. Árverezni meghatalmazott képviselõ útján is lehet. Az árverezõ azonosító számot kap, így személye nem nyer nyilvánosságot. Az árverés idõpontjáig nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy - az árverezni kívánt helyiséget, annak jelenlegi állapotát, közmûveit megismerte, tudomásul vette, a rávonatkozó építésügyi és egyéb hatósági elõírásokat megismerte, azoknak magát aláveti, - Cegléd Város Önkormányzata felé semmilyen jogcímen nem áll fenn tartozása, - saját hatáskörben, felelõsségére és költségére köteles beszerezni a mûködéshez szükséges engedélyeket. A letét beszámít a fizetendõ bérleti díjba. Amennyiben a bérleti szerzõdés a hirdetményben megjelölt idõpontig az árverés nyertese hibájából nem jön létre, az árverezõ a biztosítékot elveszíti és az árverés eredménytelennek minõsül.

6 6. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ szeptember 22. HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat : 1./ Cegléd belterület 8480/2 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésû m2 nagyságú a valóságban Cegléd, Külsõ - Kátai út 2. szám alatt található ingatlanát. A Kovács - kastély néven ismert felépítmény hasznos alapterülete 332 m2. Az ingatlan üres állapotban történõ átadása a szerzõdéskötéssel egyidõben. Kikiáltási ár: 20,0 MFt ebbõl felépítmény 11,6 MFt telekár 8,4 - MFt 2./ Cegléden az Újváros szélen - a Nyár utca és a Forgács utca között - lévõ, 5707/ 17 hrsz-ú 810 m2 nagyságú építési telket. Az építési telek jelentõs feltöltést igényel, beépíthetõsége 30%-os. Kikiáltási ár : 800.-Ft/m % ÁFA 3./ Cegléden a Külsõ-Körösi úton lévõ korábban hajléktalan szállóként - erre a célra átalakított és felújított - Cegléd külterület 01144/2 hrsz-ú m2 nagyságú két épületbõl álló ingatlanát. Az épületek fûtése a kiépített központi fûtési rendszerrel - hordozható PB gáztartályról megoldható. Kikiáltási ár: Ft + 25 % ÁFA 4./ Cegléd, XIII. ker (volt Kecskéscsárdai iskola, hrsz: 0904/10 ) szám alatti m2 nagyságú ingatlant, amelyen 280 m2 alapterületû felépítmény található. A fõépület a Szolnoki út (régi 4-es számú út) mellett található a buszmegálló szomszédságában. Villany és telefon fõvonal van, vízvételi lehetõség fúrott kútról biztosítható. Kikiáltási ár: Ft ebbõl felépítmény Ft + 25 % ÁFA telekár Ft 5./ Cegléden a Kõrösi úton a korábbi VOLÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú gyep (legelõ) megnevezésû területet. Kikiáltási ár : Ft/m2 6./ Cegléden a Kõrösi úton - az Új köztemetõ felüli oldalon - a Cegléd belterület 5731/4 hrsz-ú ingatlanból az úttal párhuzamosan m2 nagyságú területet. Az ingatlan értékesítése esetén a terület megosztási költsége és a mezõgazdasági területbõl történõ kivonása a vevõ feladata. Kikiáltási ár : Ft/m2 Az árverés ideje: október 10. ( hétfõ de: 10,00 óra) Helye: V á r o s h á z a Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os pályázati biztosíték befizetése: október 10.-én 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda ( I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés elõtt az ingatlan kikiáltási ár 10 %-ának megfelelõ összegû pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselõi az árverés elõtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. / A bánatpénz a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig Hirdetmények visszafizetésre kerül./ Az árverés nyertesével szerzõdéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történõ kiegyenlítésével egyidejûleg történik. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad Hornyák Imre a Polgármesteri Hivatal I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. H i r d e t m é n y Cegléd Város Önkormányzata árverés útján történõ értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képezõ 171/A/5 hrsz-ú, Cegléd, Kossuth F. u. 12. sz. alatt található ingatlanát, mely a tulajdoni lap szerint 56 m2 alapterületû, két szobás, komfortnélküli társasházi lakás a hozzá tartozó 1030/ tulajdoni hányaddal együtt. A lakás kikiáltási ára: Ft A lakás megtekintésének idõpontja: október 6. (csütörtök) 10 óra Az árverés helye és ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Kisterem, október óra, Az árverési elõleg befizetésének helye és ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Pénztár, október 10. 9:00 9:45-ig. Az árverésen való részvétel feltételei: 1.) Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt idõpontig árverési elõlegként a kikiáltási ár 10 %-át letétbe helyezte. 2.) Az árverési vevõ letétje a vételárba beszámításra, a többi letevõnek az elõleg az árverés befejezése után visszafizetésre kerül. 3.) Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. 4.) Az ajánlattevõnek az árverés megkezdése elõtt be kell mutatni: személyi igazolványát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, az árverési elõleg letétbe helyezésének igazolását, meghatalmazást, amennyiben az árverése való részvételre meghatalmazott útján kerül sor. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére a árverési elõleg letétbe helyezésre került, és nyertessé nyilvánítása esetén az árverezõ kizárólag vele köti meg az adásvételi szerzõdést. Az árverés során a licitlépcsõ Ft. Az árverési vevõ köteles a teljes vételárat 30 napon belül megfizetni, illetve átutalni. Amennyiben a teljes vételár megfizetésére a fentiek szerint nem kerül sor, az árverési vevõ a letétbe helyezett elõleget elveszíti és az árverés eredménytelennek minõsül. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy az árverést - indokolás nélkül is - eredménytelennek minõsítse. Bõvebb felvilágosítást ad a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (I. em. 25. szoba) vagy az /312-es telefonszámon Fajka Dénesné. H i r d e t m é n y Cegléd Város Önkormányzata a módosított 33/2000.(XII.8.) számú rendelete alapján 5 év idõtartamra történõ bérbeadásra meghirdeti a Cegléd, Törteli út 4/a. fsz. 10. sz. alatti 1 szoba, összkomfortos bérlakást A lakás alapterülete: 34 m2 A lakás lakbére: Ft/hó A lakás megtekintésének idõpontja: október 5. (szerda) de. 11:00 12:00-ig. A bérbeadás feltételei: Az Önkormányzat tulajdonában álló, a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében létrehozott bérlakás annak a nagykorú magyar állampolgárnak adható bérbe, aki: a) legalább két éve Cegléd város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerûen a városban lakik, b) a pályázat benyújtásától visszamenõlegesen számítva 10 éven belül a pályázónak felróható okból lakásbérleti szerzõdése nem szûnt meg, továbbá jogerõs hatósági vagy bírósági határozat értelmében nem minõsült önkényes beköltözõnek, c) a pályázat benyújtásának idõpontjában a pályázó és házastársa (élettársa) életkora nem haladja meg a 35 évet, d) a vele együtt költözõ családban az egy fõre jutó nettó havi jövedelem a pályázat benyújtásakor nem alacsonyabb a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 50 %-ánál, de nem haladja meg a háromszorosát. e) nem rendelkezik önálló ingatlantulajdonnal, f) benyújtott pályázatában vállalja, hogy a bérleti jogviszony ideje alatt megszakítás nélkül Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézménnyel kötött szerzõdés alapján lakáscélú elõtakarékosságot folytat minimum Ft/hó befizetés teljesítésével. Az errõl szóló igazolást a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor, a folyamatos fenntartásról szóló pénzintézeti kimutatást pedig minden évben köteles a bérbeadó részére bemutatni. Az elõtakarékosság bármely okból történõ megszûnése a lakásbérleti szerzõdés felbontását vonja maga után. g) a lakás bérbeadására pályázatot nyújtott be. A lakásra vonatkozó bérleti szerzõdés megkötésére a pályázatokat jövedelemigazolással együtt -írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájához. (I. em. 25. szoba) A pályázat benyújtási határideje: október 10-én 16 óra A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyes adatait és személyes körülményeit (pontos lakcím), a kiírásban szereplõ feltételek fennállásának igazolását (jövedelemigazolás). A bérlõ személyérõl a Képviselõ-testület dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot - indokolás nélkül is - eredménytelennek minõsítse. Bõvebb felvilágosítást ad a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájában (I. em. 25. szoba) vagy az /312-es telefonszámon Fajka Dénesné.

7 2005. szeptember 22. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7. oldal PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Cegléd Város Önkormányzata az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-takarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 18/2001.(V.24.) Ök.sz. rendelete alapján pályázatot hirdet iparosított technológia (panel, blokk, alagútzsalu, vasbeton vázas és öntött technológia) felhasználásával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának, valamint a lakóépületek környezete felújításának önkormányzati támogatására. Pályázatot nyújthatnak be társasházak és lakásszövetkezetek. Támogatás csak teljes épületre, vagy annak dilatációval határolt részére nyújtható. Egy pályázat minimum 10 lakás korszerûsítésére irányulhat. A pályázat két lépcsõs: A pályázók elsõ lépcsõként az önkormányzathoz nyújtják be támogatási igényüket. Az önkormányzat a lakóépület felújítási programjával összhangban dönt a pályázat második lépcsõben való pályáztatásáról. A pályáztatás második lépcsõjében az önkormányzat a kiválasztott pályázatokat benyújtja az Országos Lakás és Építésügyi Hivatalhoz állami támogatás elnyerésére. Az önkormányzati és állami támogatás csak együtt adható. Az állami támogatás mértéke a beruházás max. 1/3-a, de lakásonként legfeljebb Ft Ȧz önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását, korszerûsítését a Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter az általa meghirdetett pályázat keretében támogassa. Az önkormányzati támogatás mértéke legfeljebb lakásonként ,-Ft, de nem haladhatja meg a beruházás ÁFÁ-val növelt összköltségvetésének 1/3-át. A támogatás odaítélésénél elõnyt élveznek azok a pályázó lakóközösségek, amelyek az önkormányzati támogatás tehermentesítése érdekében a minimálisan szükséges 1/3-nál magasabb saját erõt vállalnak A lakóépületben elhelyezkedõ, nem lakás célú helyiségek felújítására, korszerûsítésére önkormányzati támogatás nem igényelhetõ. A pályázóknak legalább a beruházás ÁFÁval növelt összköltségvetésének 1/3-át kitevõ saját erõvel kell rendelkezniük. Saját erõként figyelembe vehetõ: készpénz, a lakóépület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel. Támogatás az alábbi célokra nyújtható: 1. Utólagos hõszigetelési munkálatok, nyílászárók szigetelése, cseréje a lakások és közös fûtött helyiségek 100 %-ában, és a zárófödém teljes felületének (felsõ síkjának) hõszigetelése (hõ- és vízszigetelése, ha az épület lapostetõs szerkezetû) vagy az elsõ fûtött lakószint alatti födém hõszigetelése, amennyiben az elsõ fûtött lakószint alatti födém fûtetlen helyiséggel (pl. pince, garázs stb.) érintkezik, az épület valamennyi homlokzatának hõszigetelése, az épület külsõ nyílászáróinak szigetelése és/vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában, amennyiben az épület külsõ falszerkezete kielégíti az érvényben lévõ magyar hõtechnikai szabvány elõírásait, valamint a nyílászáró cseréhez kapcsolódó szakipari fal cseréje, ha az a nyílászáróval együtt elválaszthatatlan szerkezeti egységet alkot, az épület egy, vagy mindkét, külsõ nyílászárókkal nem tagolt végfalának hõszigetelése, a tetõ teljes felületének hõ- és vízszigetelése, vagy az utolsó fûtött lakószint feletti födém (felsõ síkjának) hõszigetelése, ha az épület magastetõs szerkezetû, az elsõ fûtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hõszigetelése, amennyiben az elsõ fûtött lakószint alatti födém fûtetlen helyiséggel (pl. pince, garázs, stb.) érintkezik. A fenti 1. pont alatt felsorolt munkálatok bármelyikére egy pályázatban többre is lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körûen el kell végezni. 2. Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerûsítése, meglévõ központi fûtési berendezések és rendszerek, valamint a hõleadók és a fûtésszabályozók koszerûsítése, energiatakarékos berendezésekre történõ cseréje, hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerûsítése, energiatakarékos berendezésekre történõ cseréje, épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-, biztosító-, fõelosztó berendezés, valamint a lakások mérõórájáig kiépített méretlen elosztóhálózat és világítási hálózat korszerû berendezésekre történõ cseréje, az épület valamennyi felvonójának korszerûsítése, illetve szükség esetén cseréje, szellõzõ rendszerek felújítása, korszerûsítése. 3. Lakóépületek közvetlen környezetében lévõ utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerûsítése, felújítása, lakóépületek közvetlen környezetében utak korszerûsítése, felújítása, lakóépületek közvetlen környezetében játszóterek korszerûsítése, felújítása, lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerûsítése, felújítása, lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerûsítése, felújítása Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következõ értendõ: az a telek, amelyen az épület elhelyezkedik, beleértve a telekhatár melletti közterületen már meglévõ járdákat, közutakat, parkokat, játszótereket, parkolókat, stb. A pályázattal érintett területnek a pályázó önkormányzat vagy/és a lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie. A fenti 2. és 3. pontban megjelölt munkálatok bármelyikére egy pályázatban többre is lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körûen el kell végezni azzal, hogy ezen munkálatok bármelyikére csak akkor kerülhet sor, ha az 1. pontban megjelölt munkálatokat az épületen ezen pályázat keretében elvégzik. E munkák végzésétõl csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a pályázat benyújtásakor az épület dokumentumokkal, illetve számításokkal igazoltan kielégíti az érvényes hõtechnikai szabványokat. A pályázatnak tartalmaznia kell: A kiíró miniszter által LKFT-2005-LA-2 kódszámon meghirdetett pályázathoz kapcsolódó adatlap az épület állapotáról és a tervezett felújításokról megnevezésû kitöltött nyomtatványt, amely letölthetõ az Országos Lakás-és Építésügyi Hivatal címû internetes honlapjáról, vagy másolatban átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (miniszteri pályázati hirdetmény 2.sz.és 2/A melléklet szerint.), a lakóközösség határozatát a fenti pályázati hirdetmény 4. sz. melléklete szerinti kötelezõ tartalommal, az építési engedély hiteles másolatát, vagy a benyújtásáról szóló igazolást, ha a felújítás építési engedélyköteles, ellenkezõ esetben az önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a pályázat szerinti felújítás, korszerûsítés nem építési engedélyköteles, rövid, szöveges programindoklást, mely tartalmazza, hogy a lakóközösség milyen szükségletek, milyen okok miatt döntött a pályázat szerinti felújításról, korszerûsítésrõl, az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzait a dilatáció helyének megjelölésével, ha a felújítás nem építési engedélyköteles, vagy az építési engedély teljes tervdokumentációját, ha a felújítás építési engedélyköteles, nyílászárók cseréje, vagy hõszigetelés esetén, ha gáztüzelõ berendezés van a lakásban, akkor a területileg illetékes gázszolgáltató engedélyét, ha nincs gáztüzelõ berendezés, akkor a tervezõnek a nyilatkozatát, hogy a beavatkozás után a lakások légcseréje megfelelõ lesz, a felújítás, korszerûsítés részletes költségvetését (vagy részletes kivitelezõi árajánlatot, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz) nyílászáró csere esetén a nyílászáró minõségi tanúsítványát, a tervezett energia-megtakarításra vonatkozó részletes energetikai és hõtechnikai számításokat, a pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapját, az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolatot. - az épület környezetének korszerûsítése, felújítása esetén a lakókörnyezet tulajdoni lapjait, és az 1:500 méretarányú közmû alaptérképet, homlokzatszigetelés esetén a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság altal kiadott nyilatkozatot arról, hogy a felújítandó épületben élnek-e védett állatok. Hiányosan benyújtott pályázatok esetén a hiány pótlására a felszólító levél kézhezvételétõl számított 15 napon belül sort kell keríteni. A pályázatokat október 31-ig folyamatosan lehet benyújtani 3 példányban a megjelölt tartalommal a Polgármesteri Hivatalhoz (2700 Cegléd Kossuth tér 1.). Az önkormányzat Képviselõ-testülete a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül dönt a támogatásról és a pályázatot kiíró minisztérium részére történõ felterjesztésrõl. Bõvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal I. em. 24.sz. irodájában, valamint a es telefonszámon lehet kérni.

8 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 8. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ szeptember 22. Hírek, események Hírek, események Képviselõi fogadóórák* 1. sz. vk. Farkas Márta minden hónap elsõ hétfõje óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 2. sz. vk. Dr. Horváth Géza minden páros hét péntek, óra Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 3. sz.vk. Sallay Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Malom téri óvodában (Malom tér 1.),17-18 óra között a Kaszinóban. 5. sz. vk. Tóth Géza minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Közgazdasági Szakközépiskolában. 6. sz. vk. Giba István páros héten szerdán óráig a Polgármesteri Hivatalban. 7. sz. vk. Fehér István minden hónap második szerdán, óráig a Polgármesteri Hivatal I/19. sz. szobájában. 8. sz. vk. Simon Mihály minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Fûtõház utcai Óvodában. 9. sz. vk. Keszthelyi Ferenc minden hónap második keddjén, óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 10. sz. vk. ifj. Károly Ferenc minden hónap elsõ keddjén, óráig a Nyár u. 9. sz. alatt. 11. sz. vk. Nagy Lajos minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Polgármesteri HivatalI. em. 19. sz. szobájában. 12. sz. vk. Király István minden hónap elsõ hétfõje óráig Várkonyi István u. 41., a Király Kft.-nél. 13. sz. vk. Dr. Endrõdi Tamás fogadóórája minden hónap 4. keddje ig az Egyesített Szociális Intézményben. 14. sz. vk. Gõz Sándor a Külsõ-Budai úti lakosok számára minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Külsõ-Budai úti általános iskolában; a Budai út, Pesti út, Czifrakert lakosainak bármikor telefonon: Dr. Horváth Tiborné minden hónap elsõ szerdája óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Márkus János minden hónap utolsó hétfõjén óráig a Szabadság tér 5. sz. alatt a Városvédõ irodában tartja fogadóóráját. Dr. Kecskeméti Mihály minden hónap elsõ keddjén16-17 óráig az Alkotmány u. Tájékoztató a október havi vásárok idõpontjairól Abony október 01. szombat OÁV Cegléd október 04. kedd OÁV október 16. vasárnap OÁKV Dabas október 09. vasárnap OÁKV Jászberény október 08. szombat OÁKV Lajosmizse október 02. vasárnap OÁKV Nagykõrös október 30. vasárnap OÁKV Ónod október 06. csütörtök OÁKV Tiszakécske október 16. vasárnap OÁKV Tura október 05. szerda OÁKV 1. sz. alatt. * A lapzárta idõpontjáig ismert fogadóórák C H *** Dr. Csáky András országgyûlési képviselõ minden hónap utolsó pénteken 8-10 óráig a Városháza I. em. 19. sz. szobájában tartja fogadóóráját. Helyi megbízottja, dr. Illanicz György minden héten csütörtökön délelõtt 9-11 óráig a Városháza I. em. 19. szobában tart fogadóórát.. *** Dr. Czinege Imre országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén óráig tartja a Városháza I. em. 19. sz. szobájában. A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár grafi kája Jegyzõi közlemény Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd minden héten szerdán óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-359

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. /XI.9./ r e n d e l e t e az iparosított technológiával épül lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és felújításának támogatásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2006. (V.4.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. május 4. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 6. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2006. április 27-én tartotta ülését. Sós János a napirendi pontok tárgyalása elõtt

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 23/2005. (VI.8.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 23/2005. (VI.8.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (VI.8.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentő korszerűsítésének és környezetük felújításának támogatásáról

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T

N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I R D E T Melléklet P a k s V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 1 2 / 2 0 0 6. ( I V. 2 8. ) s z á m ú r e n d e l e t e a l a p j á n N Y I LV Á N O S P Á LY Á Z AT O T H I

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet. PÁLYÁZATI KIÍRÁS nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Rákóczi út 89.) tulajdonában

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Nyergesújfalu Város Önkormányzata a

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az iparosított technológiával épülő lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Tapolca Város Önkormányzata az iparosított technológiával

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 29/2006. (VIII.10.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló, a 28/2006.

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 9. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. november 24. Sós János polgármester úr a két ülés között eltelt idõszakról szóló

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2005. (VII.28.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra Pályázati adatlap szociális bérlakás bérbevételi ajánlatához A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. nap 12.00 óra Megpályázni kívánt bérlakás címe: Kalocsa,.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAP Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) OLIMPET Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) DEGA FB Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege

5/2013 (III.01.) önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA HELYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ az 55/2013.

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)...

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)... 1. sz. melléklet PÁLYÁZAT Önkormányzati lakás bérbevételére Igénylő neve:......... (születési név).... (születési hely, idő).... (anyja neve)... Állampolgársága:.. amennyiben nem magyar állampolgár, tartózkodási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2004. (VIII.31.) KGY r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 21/2003. (V. 5.)

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

20/2006. (VI. 15.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

20/2006. (VI. 15.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 20/2006. (VI. 15.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. a városban, népszerû programokkal és nagy látogatottsággal.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. a városban, népszerû programokkal és nagy látogatottsággal. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 6. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. június 30. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 11-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-161/2008. Üi. Dr. Stenszky Atilla Előterjesztés Tárgy: Panel és termofor kémény felújítási pályázat kiírása Melléklet: 2 db pályázati kiírás

Részletesebben

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről Lajosmizse Város Önkormányzatának

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú rendelet módosítására

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1998. (X.9.) ör. sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításáról Kalocsa

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja

60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. I. A támogatás célja 60/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak 2015. évi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben