Tanfolyamszervezés / 1 2 / I I I. I

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanfolyamszervezés 20 2 1 0 1 1 / 1 2 / 0 2 1 0 2 1 2 I I I. I"

Átírás

1 Tanfolyamszervezés 2011/2012 II.

2 Képzési szükségletek meghatározása Piacgazdaság meghatározása Nemzetgazdasági szerkezet átalakulása Foglakoztatás radikális csökkenése Munkanélküliség növekedése Szerkezeti átalakulás Milyen a munkaerőpiac reakciója?

3 Piac és munkaerő kereslet Valóságos piaci viszonyok Mitől függ a munkaerő elhelyezkedése? Iskolázottság és képzettség makro, mezo- és mikroszintű regionális, megyei, illetve helyi értelmezése Képzés tervezése Munkaerő-piaci elhelyezekdés ellenőrzése

4 Felnőttképzési rendszer LLL Munkavállalók folyamatos szakmai fejlesztése Iskolarendszerű Iskolarendszeren kívüli munkaerő-piaci képzés

5 Felnőttképzés funkciói első iskolai végzettség és/vagy szakképzettség megszerzése folyamatos szakmai képzés foglalkoztatást segítő képzés át- vagy továbbképzés, illetőleg első szakképzettség megszerzése kiegészítő képzés

6 Kiegészítő képzés pályaorientációs (pályaválasztási) ismeretek, a szakképzés megkezdéséhez szükséges az előírt iskolai végzettségen belüli közismeretek előírt szintű elsajátítása (felzárkóztatás); az elhelyezkedési/álláskeresési ismeretek és/vagy készségek megszerzése; a munkakör színvonalasabb ellátásához szükséges, nem szakképesítést nyújtó ismeretek megszerzése (pl. nyelvtudás, számítógép-kezelés, korszerű munkavállalói tulajdonságok).

7 Képzéstípusok a cél szerint az állam által elismert (OKJ-s) szakképesítés megszerzésére irányuló képzések; az állam által nem elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzések; szakmai továbbképzések; szakképesítést megalapozó szakmai alapképzések; megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése irányuló képzések; elhelyezkedést segítő képzések; vállalkozást segítő képzések; egyéb képzések (nyelvi stb.)

8 Rétegprogramok - célcsoportok a személyiség stabilizálását a személyiség rehabilitációján keresztül; a tanulási képességek, a kommunikációs készségek fejlesztését; a pályaorientáció (pályaválasztás) segítését pálya, illetve munkatanácsadással; a hiányzó alapismeretek pótlását, közismereti felzárkóztató programmal; a szakképzettség megszerzésének a lehetőségét, tevékenységorientált, a képzés és a munkavégzés elemeit kombináló programokon keresztül; a munka világába történő beilleszkedést, ezen belül: álláskeresési ismeretek, és technikák elsajátítását, szociális és mentálhigiénés gondozást, krízishelyzetek kezelését, az önálló életvitelre való felkészítést.

9 Felnőttképzés tendenciája Növekedés az intézmények és a résztvevők részéről Meghatározó vállalkozási részvétel a piacon Dominancia az államilag elismert szakképesítések vonatkozásában Idősebbek alulreprezentáltsága 400 órás szakképesítések túlsúlya Magasabb szakképesítés nem mindig biztosított

10 Képzési szükséglet felmérése Képzési rés Az elsajátítandó feladatok és a megszerzett ismeretek, képességek arányában A kimeneti kompetenciák meghatározása

11 Változások figyelése a mpiacon Tutori feladatok:! a munkaerő piac változásainak folyamatosan figyelemmel kísérése. a változásokra vonatkozó prognózisok figyelése és elemzése. a prognózisok értékelése.

12 Információs pontok Jogszabályi változások Munkaügyi központok hosszabb távú prognózisai Állami Foglalkoztatási Szolgálat által megjelentetett szakma- és foglalkoztatáspoziciók Munkáltatók közvetlen megkeresése Kistérségi Társulások által készített felmérések Gazdasági Kamarák jelzése alapján Helyi Önkormányzatok és szervezeteik megkeresésével Szakmai Tanácsadó Testület véleménye és javaslata alapján

13 Rendszerezés A képzési igényeknek megfelelő képzési program azonosítása. megfelelő képzési programot folytató képző intézmény tanfolyam megszervezése kapcsolatfelvétel szükséges a Munkaügyi Központok kirendeltségével az adott képzési programot folytató intézmény azonosítása érdekében. Regionálisan jelentkező igény esetén kapcsolatfelvétel javasolt más művelődési intézmények felnőttképzési szervező munkatársaival és a Regionális Képző Központtal a sikeres képző szerv azonosítása érdekében. az érdekelt partnerek közös, ha a képzési igény helyi jellegű, a tagok önálló költségtervet készítenek.

14

15 Célcsoport elemzése Demográfiai adatok: életkor, nem, foglakozás, alkalmazás Tanulmányi háttér: elvégzett iskolák, képzések, munka-és élettapasztalatok, meglévő ismeretek és készségek, tanulási készségek. Motivációs tényezők: a jelentkezés oka, a képzés elvégzése hogyan befolyásolhatja az életét és munkáját, fenntartások a tanulással szemben Erőforrások: a tanulásra fordítható idő, anyagi háttér, a tanuláshoz szükséges eszközök, (pl:internet) elérhetősége.

16 Kérdések A tanuló maga jelentkezik a képzésre vagy a munkáltató iskolázza be? Ki fizeti a képzési költséget? Amennyiben a hallgató fizeti a képzést, elérhető-e számára a képzés? Tud-e a hallgató családja a tanulási szándékáról? Támogatják-e? A hallgató lakóhelye és a képző intézmény ugyanabban a városban van-e? Milyen gyakran és mennyi ideje van a hallgatónak a tanulásra? Melyek a legvalószínűbb potenciális okai a tanulás abbahagyásának, a lemorzsolódásnak? Mi akadályozhatja, nehezítheti a tanulási folyamatát? Mi motiválhatja a hallgatót?

17 Képzési szakirányok tervezése gazdasági és munkaerő-piaci információkat gyűjtése, rendszerezése, elemzése képzési formákat előképzettségi szintek képzési formákat előképzettségi szintek szerint is definiálása

18 Képzési szakirányok tervezése a kirendeltségek által nyújtott, munkaerő-keresleten alapuló információkat munkaerő-keresleten és az aktív eszközök működésének tapasztalatain alapuló információkat a szervezet következő évi stratégiáját és kiemelt támogatási szempontjait a befejeződött munkaerő-piaci képzések monitoring vizsgálati eredményeit prognózisokat az iskolarendszerből kikerülő fiatalok iskolai végzettség szerint várható összetételét a Regionális Képző Központ kínálatát az álláshirdetéseket A munkaügyi szervezet által készített elemzéseket.(munkaügyi központok honlapján megtalálhatóak)

19 MKK képzési kínálata Sorszám: A képzés neve A képzés helyszíne A képzés kódszáma: (adminisztráció során ez a kódszám használható) Iskolai és/vagy szakmai előképzettség Jelentkezési határidő Kezdés időpontja Befejezés időpontja Záróvizsga időpontja Képzési ktg. (Ft/fő) Képző intézmény

20 Munkaerő-piaci képzések Szereplői: A munkáltatók (munkaadók) A munkaügyi szervezet (munkaügyi központok) A képzők iskolák magánképzők képző központok intervenciós központ munkáltató-képzők

21 Képzéstervezés modell Milyen munkaerőre van és/vagy lesz szükség? Milyen a gazdasági szervezete stratégiája? Mit tükröz a gazdasági szerkezete üzleti terve Mit igényel a technológia? Hogyan elégíti ki a humán erőforrás tervet?

22 Kérdések, tervezési elemek 1. Kik lesznek a résztvevők? Munkaviszonyban lévők termelési szerkezet módosítása? új piaci struktúra miatt van-e szükség a képzésre? Munkanélküliek aktuális igényekre perspektivikus lehetőségekre Nők Férfiak Vegyesen

23 2. Hányan lesznek? fős csoport fős csoport ennél is többen?

24 3. Milyen a résztvevők előképzettségi szintjük? szakképzetlenek technikusok diplomások stb.?

25 4. Milyen a korösszetételük? dominánsan pályakezdők tapasztalattal rendelkező középkorúak idősebbek, akik kevésbé fogékonyak az újra? 5. Milyen a beosztásuk? sormunkások szalagtípusú munkával magasan képzet szakmunkások felsőszintű vezetők?

26 6. Miért kezdenek tanulmányokat? önként egyéni kezdeményezésre küldik őket és elfogadják a tanulást kényszerítik őket állásvesztés veszélye áll-e fenn? 7. Mit várnak a programtól? új ismereteket új ismereteket és gyakorlatokat szemléletet

27 8. Milyen ismeretkörről van szó? 9. Milyen készségeket kell elsajátítani? 10. Milyen hozzáértési szintig kell felkészíteni a tanulókat? 11. Hol lesz a képzés? oktatási intézményben munkahelyen stb. 12. Milyen oktatástechnikai eszközök kellenek ill. állnak rendelkezésre?

28 13. Mi a tanfolyam célja? egyéni ismeretszerzés behatárolt ismeretkör személyiségfejlesztés önismeret 14. Mennyi időre lehet tervezni a képzést? 2-3 nap több hét több hónap

29 15. Milyen oktatási módszerek alkalmazhatók? elmélet gyakorlat aránya milyen oktatók kellenek? (felkészültség) 16. A képzési tervet egyedül kell-e elkészíteni, vagy team-ben?

30 A tervezési folyamat menete 1) A célok meghatározása 2) Oktatási, tanulási célkitűzések meghatározása 3) Tananyag fejlesztése- tervezése Elemezni az igényeket és a jelentkezőket Mit tud nyújtani a képző intézmény? Mire van szükségük a tanulóknak? Megnevezni a célokat Figyelembe venni az ágazaton belüli célokat Kiválasztani a tartalmat a tartalom egyezzen meg a céllal az egységeket megfelelő sorrendbe kell állítani Meghatározni a megfelelő oktatási stratégiát figyelembe véve a képző korlátait és a tanulók igényeit Meghatározni és kiválasztani az oktatás forrásait mihez, honnan lehet hozzáférni? Megtervezni a kiértékelési módokat olyan tesztek, stb. készítése, amelyek a céloknak megfelelnek 4) Elindítani a képzés

31 Képzési jellemzők 1.1. A képzés megnevezése: OKJ szerinti azonosítószáma: 1.2. A képzés célja: 1.3. A képzés során megszerezhető kompetenciák: 1.4. A program szerint megszerezhető képesítés: OKJ szakképesítő bizonyítványok A képző szerv által kibocsátott látogatási bizonyítvány Tűzvédelmi vizsga

32 2. Részvétei feltételek 2.1. Formai feltételek: - a képzésbe kerüléshez szükséges az egyéni jelentkezési lap kitöltése - felnőttképzési szerződés - a felnőttképzési szerződésben vállalt feladatok teljesülése - és/vagy a finanszírozóval kötött szolgáltatási szerződés teljesülése 2.2 Tartalmi feltételek

33 3. Képzési idő 4.Módsertani jellemzők 5. Tananyagegységek 5.1. képzési óraterv 5.2. modulok 6. Csoportlétszám 7. Teljesítményértékelés 7.1.modul teljesítés értékelése 7.2. végteljesítés

34 Képzési folyamat bemeneti jellemzői Elfogadott képzési program. A képzési program, képzési tananyag előkészítése. A képzési programra épülő megrendelt tanfolyam és aláírt szerződés. A tanfolyamhoz szükséges műszaki feltételek és eszközök biztosítása.

35 Dokumentáció Tanfolyamindító lap Tanfolyami információs lap Jelentkezési lap A felnőttképzési szerződés Képzési napló Tananyagokkal kapcsolatos adminisztráció Tanfolyam látogatási igazolás Beszámoló a program teljesítéséről

36 Tanfolyamvezető feladatai képzésre jelentkezők fogadása felvételi elbeszélgetés lefolytatása az esetlegesen szükséges egészségügyi alkalmasságot bizonyító orvosi papírok másolatainak összegyűjtése képzés kezdésekor hallgatói adatlap kitöltetése hallgatók tájékoztatása a képzés menetéről (tantárgyak, tanítási rend, számonkérés rendje tervezett vizsgarend) a képzés menete során az esetlegesen felmerülő igények, problémák rögzítése, illetve továbbítása a Továbbképzési és Műszaki igazgatóhelyettes felé gondoskodik a jelenléti ív naponkénti vezetéséről, illetve a haladási napló oktatók általi naponkénti kitöltéséről esetleges hiányzásokhoz kapcsolódó orvosi igazolások összegyűjtése és továbbítása a ügyintézőnek

37 Résztvevő szervezése Újsághirdetés A megyei Munkaügyi Központ pályaválasztási kiállításai és vásárai Partnerekkel való kapcsolattartás (kérdőíves forma) Személyes elbeszélgetés a jelentkezőkkel Tájékoztatók, kiadványok készítése

38 Oktatók és vizsgák szervezése A hatályos törvények, rendeletek értelmében 20/2007

39 Jogszabályi szemezgetés évi LXXVI. többször módosított törvény A közoktatásról. A szakképzésről szóló évi LXXXIV. évi törvény az1993. évi LXXIX. törvény módosítása évi CI. Törvény a felnőttképzésről 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről 2/2004. (I.30. ) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) OM rendelet módosításáról 86/1996 (VI. 14. ) Korm rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú mellékletében foglaltakat (módosítással). 2003/106. évi törvény és módosításai.

40 Tanulás támogatása a tanuló motiválása a tananyaggal való ellátás a megfelelő média biztosítása a tanuláshoz, kapcsolattartáshoz szükséges a tanuláshoz, kapcsolattartáshoz szükséges infrastruktúra a rendszeres kapcsolattartás a tanuló előrehaladásának regisztrálása és a tanulónak történő visszajelzés a rendszeres ellenőrzést és vizsgáztatás a konzultáció

41 Köszönöm a figyelmet! Pestné Háber Hajnalka 70/

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések 2012. évi törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, az állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai képzések célja, típusai

A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai képzések célja, típusai XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. mk. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN II. A katonai felnőttképzés jellemzői, a szakmai

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.V.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM

GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ GYAKORLATI KÉPZÉSI PROGRAM NAPPALI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 6. Az oktatási intézmények szerepe felnőttképzésben

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta.

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak

Részletesebben

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4919. számú törvényjavaslat a szakképzésről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. november 2011. évi törvény a szakképzésről Magyarországon

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

Helyzetkép a hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés és foglalkoztatás keretében történő felzárkóztatásáról

Helyzetkép a hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés és foglalkoztatás keretében történő felzárkóztatásáról 145 Kerékgyártó László Helyzetkép a hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés és foglalkoztatás keretében történő felzárkóztatásáról A célcsoport, akik rászorulnak a felzárkóztatásra Becslések szerint

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola. Szakmai programja

EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola. Szakmai programja EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola Szakmai programja 2013 1 EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola Készült: 2013. március 25 -én az 2012-es szakmai program átdolgozásával Jóváhagyta: Németh Eszter

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

A szakmai továbbképzés Magyarországon

A szakmai továbbképzés Magyarországon A szakmai továbbképzés Magyarországon Részletes Témaelemzés 2006. március E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai Szakképzés-fejlesztési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Mihály Dénes Szakképző Iskola 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b OM 200326 Mihály Dénes Szakképző Iskola Pécsi Tagiskolája 7624 Pécs,Tiborc u. 28/1 Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai Telephelye 2243

Részletesebben

Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport

Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 52. Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerző: Feigl Ágnes Marosán Miklósné Szerkesztette:

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LÓRÁNT MELINDA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HARASZTOSI ÉVA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben