Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete november 16-i ülésére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére."

Átírás

1 Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete november 16-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás I félévi tevékenységéről A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 6. (3) bekezdése értelmében A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A fenti rendelkezés értelmében elkészítettem a Társulási Tanács I félévi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Tisztelt Képviselőtestület elé: A kistérségi fejlesztési tanács, illetve a többcélú önkormányzati társulás feladatainak ellátása érdekében a települési önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, továbbá a gazdasági szervezetekkel történő együttműködés értékelése: A társulás 19 szervezettel kötött feladatellátási szerződést. A társulás megalakulása óta folyamatosan bővült a feladatellátás köre, gördülékenyen, magas színvonalon, a lakosság megelégedésére látják el tevékenységüket a feladatellátó szervezetek. a.) Szociális alapellátás: - Szociális alapszolgáltatási feladatok (szociális étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás), valamint gyermekjóléti alapellátási feladatok (gyermekjóléti szolgáltatás) kistérségi szintű működtetésére a társulás megállapodást kötött a kistérségben működő feladatellátó szervezetekkel (mikrotársulásokkal). - A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében január 1-jétől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerült az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül, a feladat önként vállalt ellátását a központi költségvetés pályázat útján finanszírozza, a korábbi állami és a kistérségi kiegészítő normatíva nem áll rendelkezésre. A Kecskeméti kistérségben több mikrotérség sikeres pályázatot nyújtott be a feladatellátáshoz kapcsolódó alap- és teljesítménytámogatás elnyerésére, amelynek eredményeként három éves finanszírozási szerződést kötött a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal, illetve jogutódjával, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal től a közösségi ellátásokat a központi költségvetés közvetlenül finanszírozza, kistérségi kiegészítő normatíva nem áll rendelkezésre a feladat ellátására, és január 1. napjától kikerültek az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül. A Főplébániai Karitász Alapítvány mindhárom közösségi ellátásra (szenvedélybetegek közösségi ellátása; pszichiátriai betegek közösségi ellátása; szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása) sikeresen pályázott. E szolgáltatást a tagönkormányzatok a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal egyenként, külön-külön kötött megállapodás alapján biztosítják a lakosság számára I félévben től ugyan a közösségi ellátások biztosítása nem kötelező önkormányzati feladat, azonban a főt meghaladó települések esetében a nappali ellátás igen. Az elmúlt

2 időszak tapasztalatai bizonyították a feladatellátás szükségességét, és mind szakmailag, mind pedig gazdaságilag indokolt volt, hogy a Társulás feladatellátási szerződést kössön a szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátására a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal. - A szociális igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) korábban hatályos 86. (3) bekezdésében foglaltak szerint a támogató szolgáltatás január 1-jétől nem tartozik a kötelező önkormányzati feladatok közé. A szolgáltatás ellátására a kistérségből több szervezet is sikerrel pályázott, melyekkel a tagönkormányzatok/mikrotársulások külön-külön állapodtak meg évben is. b.) Közoktatás, pedagógiai szakszolgálat: - A Társulás július 1-jétől fenntartja a Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet. Ezzel összefüggésben a tanács meghatározta 2011/2012. tanévre az óvodai jelentkezés és iskolai beiratkozások időpontját, valamint az indítandó osztályok számát; döntött a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése tárgyában és meghatározta az intézmény 2011/12-es tanévre vonatkozó óratömegét, valamint a 16/2011. (04.06.) KTT sz. határozatával módosította az intézmény alapító okiratát. - A Társulási Tanács elrendelte a Lestár Péter Közoktatási Intézmény tanügy - igazgatási és pénzügyi ellenőrzését, mellyel megbízta az Apertus Nonprofit Kft-t. A vizsgálat megállapításainak végrehajtására mind a fenntartó, mind az intézmény részére intézkedési tervet készített. - Az elmúlt tanév során jelentős szakmai és technikai létszám leépítéséről döntött a fenntartó. - A Társulási Tanács elfogadta a Lestár Péter Közoktatási Intézmény Kvarc utcai ingatlanának hasznosítására vonatkozó feladatátadási szerződés módosítását, melynek alapján az épület egy részében a Mercedes Schule működik szeptember 1-től. - A Társulási Tanács 33/2011.(06.24.) KTT sz. határozatával döntött az intézmény kunbaracsi tagintézményének struktúra módosításáról. A tagintézményt a 2011/12-es tanévtől 1-4 összevont tanulócsoportban, napközi nélküli, az óvodát pedig 6 órás nyitva tartással működteti. - A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás július 15-től tagja a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-nek. Basky András, a Közoktatási Társulási Bizottság elnöke a Kft taggyűlésein részt vett, az ott elhangzottakról tájékoztatta mind a Társulási Tanács tagjait, mind pedig a Kistérségi Iroda illetékes munkatársait. A Társulás 2011-ben is hozzájárul a TISZK működési kiadásaihoz. - A Társulási Tanács március 27-i ülésén döntött arról, hogy szeptember 1- jével átveszi a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó gyógytestneveléssel, illetve továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátását a Kecskeméti kistérség területén. A Társulás a Lestár Péter Közoktatási Intézményben működő szakszolgálaton keresztül 18 településen - az óvodától a középiskoláig biztosította 2011-ben is a gyógytestnevelést. A szolgáltatást igénylők száma nő. A Kistérségi Iroda megvizsgálta a gyógytestnevelési szakszolgálat törvényes működését, felhívta a figyelmet a szükséges változtatásokra.

3 - A Társulás és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján folyt - a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül - a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátása I. félévében a kistérség 18 településén. - A kecskeméti Nevelési Tanácsadó 2006 óta látja el a kistérség 13 településén a pedagógiai szakszolgálati (nevelési tanácsadás) feladatokat. A jelentkezők magas száma, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendelet szerinti feladatbővülés miatt szakember-szükségletet jelzett az intézmény vezetője. A Társulási Tanács 38/2011. (06.24.) KTT. sz. határozatában döntött arról, hogy támogatja 0,5 pszichológus és 0,5 gyógypedagógus álláshely betöltését szeptember 1-jétől augusztus 31-ig. A létszámbővítéshez szükséges támogatás összegét az érintett települési önkormányzatok az ellátottak létszámának arányában vállalták. A logopédia feladatellátásra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve Tiszakécske és Lajosmizse Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján kerül sor, a kistérség teljes lefedettségével. Mindkét feladatellátás esetében elmondható, hogy alulfinanszírozott, a Társulás jelentős összeggel egészíti ki a feladatellátásra biztosított kistérségi kiegészítő normatívát. - A Társulás 2010-ben iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésének, fejlesztésének támogatására, Ft pályázati forrás lehívására vált jogosulttá. A feladatot ellátó kecskeméti Nevelési Tanácsadó közalkalmazotti jogviszonyban további foglalkoztatással alkalmazott 1 fő iskolapszichológust, aki Ágasegyháza és Orgovány közoktatási intézményeiben végezte munkáját ben a Társulás ezen feladatellátás 2011/2012 tanévi folytatására pályázatot nyújtott be az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet (továbbiakban: NEFMI rendelet) alapján személyi jellegű költségek támogatására. - A 2009-ben Lajosmizsén és Kerekegyházán megkezdett feladatellátás a 2010/2011-es tanévben is ellátásra került pályázati forrás nélkül is, hiszen Kerekegyháza és Lajosmizse Város Önkormányzata is vállalta, egy fő iskolapszichológus személyi jellegű kiadásainak és munkaadót terhelő járulékainak státusznormatívával csökkentett költségeinek megfizetését. A Társulás az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010.(III.30.) OKM rendelet 14. -a alapján pályázatot nyújtott be, amely pozitív elbírálásban részesült, így a Társulás Ft támogatást nyert a lajosmizsei és kerekegyházi feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésére, melyek I. félévében kerültek leszállításra. A feladatellátás 2011/2012. tanévben történő folytatásának támogatására szintén pályázatot nyújtott be a Társulás ezen települések vonatkozásában, a fentebb hivatkozott NEFMI rendeletben foglaltak alapján. c.) Belső ellenőrzési feladatok ellátására a többcélú társulás szerződést kötött - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy lássa el a belső ellenőrzési feladatot kecskeméti önkormányzati intézmények vonatkozásában, valamint nyújtson segítséget a Társulás területén működő belső ellenőrzési társulások munkájához. - Tiszakécske Város Önkormányzatával, hogy tevékenységét terjessze ki Lakitelek, Tiszaug, Nyárlőrinc, Szentkirály, Városföld, Helvécia, és a kistérségen kívül eső Bugac (Kiskunfélegyházi kistérség) települési önkormányzatok intézményeire.

4 d.) - Kerekegyháza Város Önkormányzatával, hogy tevékenységét terjessze ki Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos, Fülöpháza, Jakabszállás, Ladánybene, Kunbaracs, Lajosmizse, Orgovány települési önkormányzatok intézményeire. A mikrotársulásoktól, valamint az önkormányzatoktól kapott pozitív visszajelzés alapján elmondható, hogy a belső ellenőrök és az ellenőrzési eredmények segítik mind a mikrotársulások, mind pedig a Kistérségi Iroda munkáját. A mozgókönyvtári feladatok ellátására a Társulás szerződést kötött a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Könyvtárával, hogy a mozgókönyvtári feladatokat lássa a kistérség 11 településén. A kecskeméti kistérségben 2011-ben is folytatódott a könyvtárak megújulása. A helyben biztosított dokumentumok mellett jelentős volt a könyvtárközi kölcsönzés. A gyerekeknek és felnőtteknek szóló programoknak nagy sikere volt. e.) Kistérségi szintű turizmusfejlesztés valamint idegenforgalom december 1-jétől a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás működteti a Tourinform Kecskemét irodát. Az iroda alapvető feladata a Magyar Turizmus Zrt. névhasználati szerződése szerint térségi információs és marketing feladatok ellátása. Kiállítások, programok: - Bécs - Ferien Messe, Ausztria (2011. január ) Ausztria legnagyobb turisztikai vásárán Kecskemét és térsége kiadványokkal jelent meg. A kiállításon 150 ezer látogató és 800 kiállító mutatkozott be, ahol Magyarország díszvendégként vett részt. - Stuttgart CMT, Németország (2011. január ) Európa legnagyobb turisztikai közönségvásárán az idei évben prospektusokkal jelent meg Kecskemét. - Utrecht Vakantibeurs, Hollandia (2011. január ) Jelentősen megnőtt az érdeklődés Magyarország turisztikai kínálata iránt a január 12- től 16-ig lezajlott utrechti vásáron. Az utóbbi évek legjobban sikerült Vakantibeurs kiállítása fős látogatottságot produkált. Kecskemét és térsége a kiállítás új színfoltja volt, ugyanis a déli országokba utazó Magyarországot átutazó hollandok kiadványaink megtekintését követően arról nyilatkoztak, hogy szívesen eltöltenének majd a jövőben néhány napot térségünkben. A standnál megforduló érdeklődők elsősorban lakóautókkal tervezik kirándulásaikat, így szívesen elidőznének útjuk során egy-egy városban. - München f.r.e.e., Németország (2011. február ) A vásár keretében idén 54 országból 1470 kiállító 70 ezer négyzetméteren mutatta be turisztikai ajánlatait. A közel százezer látogatót február 27-ig színes kínálat, egészségturizmussal, hegymászással és búvárkodással kapcsolatos standok, valamint lakóbuszok, vitorlások és biciklik bemutatója várta. Az idei évben a díszvendég státuszt élvező Magyarország turisztikai kínálatát a Magyar Turizmus Zrt. 125m2-es standon, társkiállítókkal közösen képviselte. A magyar nemzeti standon, amely a magyarországi vizek jelentőségére hívta fel a figyelmet, kiállítóként 22, kiadvánnyal

5 pedig 4 magyar turisztikai szolgáltató is várta az érdeklődőket. Kecskemét és térsége Szegeddel jelent meg osztott pulton, ahogy az eddigi külföldi kiállításokon is megszokott volt. A megjelenés abszolút sikeresnek volt mondható. Díszvendégségünk által olyan szakmai kapcsolatokra tettünk szert, amely által a jövőben több beutaztató utazási iroda fogja térségünkbe invitálni a kistérségünk iránt érdeklődőket. Az egyéni érdeklődők leginkább lovas tanyákat, kulturális programokat, fesztiválokat, termálfürdőket, kerékpáros túraútvonalakat kerestek. Kistérségi DVD filmjeink, legújabb honlapunkat népszerűsítő hűtőmágneseink hasznos szóróajándéknak bizonyultak Utazás Kiállítás, Budapest (2011. március 3-6.) Az idén 34. alkalommal megrendezésre került Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon 32 ország, közel 600 kiállítójának ajánlatát, közel 60 ezren tekintették meg. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társkiállítóként vett részt Bács-Kiskun megye 60 m2-es szigetstandján. A kiállítás ideje alatt számos kiadvánnyal vártuk a látogatókat, melyekkel Kecskemétet és a kistérséget népszerűsítettük. Legtöbben a 2011-es rendezvénynaptárt keresték, de nagy volt az érdeklődés a szálláshelyek és a térségi bemutatkozó füzetek iránt is Utazás és Szabadidő 2011 Kiállítás és Vásár, Debrecen (2011. március ) március között immár huszonegyedik alkalommal került megrendezésre Debrecen éves utazási szakkiállítása, amely a régió legnagyobb turisztikai rendezvénye. A tavaszi debreceni utazási vásárokon évek óta hagyomány, hogy egyes régiók, országok díszvendégként mutatják be értékeiket az érdeklődőknek. Idén a belföldi díszvendég a Dél-alföldi régió volt, amelynek köszönhetően kiemelt figyelmet kapott Kecskemét és térsége. - A kiállításra fő látogatott el, a legtöbb érdeklődő szombaton érkezett. A kilátogatók leginkább Kecskemét szálláslehetőségeiről, programajánlatairól és nagyobb rendezvényeiről érdeklődtek. - TOUREX Idegenforgalmi Kiállítás és Vásár (2011. április 1-2.) A XVIII. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényen a hagyományoknak megfelelően üdülési, turisztikai és idegenforgalmi látnivalókkal, szolgáltatásaikkal mutatkoztak be a kiállítók. A rendezvény két belföldi díszvendége: Balatonfüred és Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Témapark volt. Ezen kívül utazási irodák és szállodák várták az érdeklődőket a két nap alatt. A kiállításon a kecskeméti Tourinform iroda is részt vett, képviselve Kecskemét és térsége turisztikai kínálatát és kulturális rendezvényeit. - XIX. Veszprém Megyei Utazás Kiállítás (2011. április 9-10.) április között 14. alkalommal került megrendezésre a Veszprém Megyei Utazás Kiállítás. A rendezvény helyszínéül a hagyományokhoz híven a Pannon Egyetem szolgált. Kecskemét a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának standján jelent meg Szegeddel, Szentessel, Mórahalommal, Makóval és Bács-Kiskun megyével együtt. A kiállítás idei díszvendége Békés megye volt, de Romániából, Szlovákiából, Máltáról és Ciprusból is érkeztek kiállítók a rendezvényre. Az eddigi kiállításainkhoz hasonlóan Veszprémben is egységes arculatú kiadványainkkal, partnereink által beküldött csomagajánlatokkal vártuk az érdeklődőket.nagy volt az érdeklődés Kecskemét látnivalói, programlehetőségei és a nagyobb rendezvényei iránt.

6 május 11-én megrendezésre került Budapesten az Országos Tourinform Találkozó, ahol a naprakész turisztikai információk mellett tájékoztatást kaptunk a Magyar Turizmus Zrt évi marketingtervéről, a 2011.évi feladatokról, a 2010 kora telén végzett próbavásárlások eredményéről, illetve a Tourinform Szövetség munkájáról. - Szent György Napok, Sepsiszentgyörgy (2011. május) A XX. Szent György Napok keretében került sor a Testvér megyék és városok utcája rendezvényre, ahol Kecskemétet Lovász Ibolya csuhébaba készítő, valamint Polyák Imre késes mester képviselte. A rendezvény lehetőséget adott a turisztikai értékek népszerűsítésére, gasztronómiai ínyencségek és borok kóstoltatására, valamint kézművesek, hagyományőrzők termékeinek bemutatására és értékesítésére. Kecskemét és térsége kiadványokkal jelent meg a rendezvényen. - Jókai Napok, Balatonfüred (2011. május 6-8.) Az idei, május 6-8. között Balatonfüreden rendezett Jókai napok díszvendége Kecskemét. A két város között létrejött megállapodás értelmében a Hírös város 2011-ben a leghíresebb füredi rendezvények legfőbb partnere Barcelonai Szecesszió Fesztivál, Spanyolország (2011. május) Magyarország az Európai Uniós elnökség keretében a trió másik két országával közreműködve különleges kiállítást szervezett. Kerestek egy témát, amely mindhárom fővárosban, Barcelonában, Budapesten és Brüsszelben is fontos szerepet játszik. Ez pedig nem más, mint a szecesszió. A három ország egy-egy jelentős, a szecesszió szellemében alkotó művészét mutatta be a háromszor tizenöt darab nagyméretű plakát. Antoni Gaudí, Victor Horta és Lechner Ödön munkásságát lehetett megtekinteni. A három nap alatt Barcelona központjában újjáéledt a szecesszió kora: műhelyfoglalkozások gyermekeknek, zene, mágia, show-műsorok, kézműves vásár, előző századelőről származó autók és buszok kiállítása, a szecessziós örökséget, illetve tradicionális szakmákat és termékeiket bemutató kiállítási standok mindez korhű jelmezekbe öltözött résztvevők által. A Barcelonai Városi Tanács és a Szecesszió Európai Útja felkérésére a kiállításon Kecskemét városa a Szecesszió Európai Útja részlegben promóciós anyagokkal képviseltette magát. - Szegedi Szabadtéri Játékok jegyértékesítés (2011. május 31.) A Szegedi Szabadtéri Játékok jegyirodája egy napig a Tourinform irodában értékesítette az Üdülési Csekkel is megvásárolható jegyeket. - Rüsselsheim, Németország (2011. június) A 20 éves testvérvárosi kapcsolat alkalmából Kecskemét és térsége kiadványokkal jelent meg Kecskeméti Animációs és Filmfesztivál (2011. június ) június között tizedik alkalommal került megrendezésre a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, melynek helyszínei a főtéren kívül a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ és a Kecskeméti Ifjúsági Otthon volt. A fesztivál különlegessége, hogy a megszokott kecskeméti helyszínek mellett további öt kistérségi településen is levetítésre kerültek a filmek. Az érdeklődők Ágasegyházán, Ballószögön, Kerekegyházán, Lajosmizsén és Tiszakécskén kapcsolódhattak be a programsorozatba. A legjobb tévésorozatért járó közönség díját a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ajánlotta fel, melyet a zsűri Horváth Máriának ítélt a Magyar népmesék Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című epizódjáért. A kihelyezett vetítéseket az összes településen nagy örömmel fogadták. A helyi lakosság körében nagy sikert aratott, hogy a nevezett filmeket a kecskeméti fesztivállal

7 egyidejűleg tekinthették meg a saját településükön. Bízunk benne, hogy ez a sikeres együttműködés a következő Animációs Fesztivál idején is folytatódik. - Múzeumok Éjszakája, Kecskemét (2011. június 18.) Az év leghosszabb éjjeli kalandja szlogennel várták június 18-án Kecskemét múzeumai, kulturális intézményei és a további csatlakozók az érdeklődőket. Az idei Múzeumok Éjszakája programhoz a kecskeméti Tourinform iroda is csatlakozott. Az érdeklődők óra között idegenvezetés keretén belül csodálhatták meg a Városháza Dísztermét. Kecskeméti Turisztikai Hírmondó: a havonta megjelenő elektronikus turisztikai hírmagazint 2011-ben már mintegy 700 db címre továbbítjuk. A hírlevélből az érdeklődők folyamatosan tájékozódhatnak a város és a térség turisztikai híreiről, rendezvényekről, programlehetőségekről. Kéthavi rendszerességgel megrendezésre került a Térségi Turisztikai Klub. A tagokkal együttműködve csomagajánlatokat készített az iroda, amelyeket külföldi és belföldi kiállításokon népszerűsített. A rendszeresen megrendezésre kerülő klubon a tagok folyamatos tájékoztatást kapnak a turisztikai klub működéséről, megvitatjuk az aktualitásokat és kijelöljük a következő időszak feladatait. A Klubtagok felmerült igényei alapján kezdtünk el a tervezését, kivitelezését Kecskemét és térsége hivatalos turisztikai honlapjának. A munka eredményeképpen március 3- án az Utazás Kiállítás 2011-en debütált az iranykecskemet.hu és a webcímen elérhető weboldal. Az honlapon időről időre megjelenítjük a Kecskeméten és térségében megrendezésre kerülő fesztiválokat, rendezvényeket. Ugyanakkor honlapunkon megtalálhatók a térségi szálláshelyek, látnivalók, fürdők, idegenvezetők, utazási irodák, képgaléria stb. A térségi szolgáltatók, intézmények részére 2 alkalommal tartottunk oktatást, ahol 23-an sajátíthatták el, hogyan tudják akár saját maguk is frissíteni csomagajánlataikat, aktualizálni programjaikat vagy éppen újabb képekkel bővíteni képgalériájukat. Média megjelenések a következő műsorokban, kiadványokban és közösségi portálokon: - VIA Pannónia turisztikai kiadvány - Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság kiadványai - Caffe Vojvodina ingyenes szerb turisztikai kiadvány - Kecskeméti Lapok - Tourex kiállítási magazinja - Metropol országos napilap, turisztikai melléklet - Alföldi régió magazin - Business Traveller - Turizmus Panoráma - Egészség Turizmus RMI - Dél-alföldi Hírtükör - Látnivalók Kecskeméten - Kecskemét Leporello - Éves Rendezvénynaptár - Kecskemét Térkép - Kistérségi Hírlevél - Kistérségi Kiadvány - Turisztikai Hírmondó - Kecskeméti élményfürdő és Csúszdapark kiadvány - Itthon.hu-Turizmus Zrt. turisztikai honlapja - Itthon otthon van magazin

8 - Szuperinfo Baranya megye - Szuperinfo Somogy megye - Facebook, - Iwiw, - Ongo, - Twitter - Gong Rádió - Kecskeméti Televízió - Napi Turizmus- turisztikai szaklap, online - Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság honlapja - Turizmus Trend- turisztikai szaklap - Délmagyar online A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás fenntartásában működő Tourinform Kecskemét Iroda által bevezetésre került 211. április 22-től a Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya, mely az elfogadóhelyeken különböző mértékű kedvezmények igénybevételére jogosítja a turistákat. A turisztikai kártyát minimum 2 vendégéjszaka eltöltése esetén adják át ingyenesen a csatlakozott szálláshelyeken a turisták részére, így a kártya ajándék szolgáltatásként jár a csomagajánlat részeként. Egyes szálláshelyek szolgáltatásaikból további kedvezményt ajánlanak fel minden kártyával rendelkező turistának, azaz elfogadóhelyként is részt vesznek a programban. A turisztikai kártya célja, a vendég éjszakaszám generálása. Mivel városunkban az átlagos tartózkodási idő 1.9 vendégéj, ezt a számot szeretnénk 2 fölé feltornázni. Célunk, hogy elősegítsük a szolgáltatók közötti együttműködést, továbbá szeretnénk, hogy a Kecskeméti kistérség egységes desztinációként tudatosuljon, s ezáltal arra ösztönözze a turistákat, hogy több akár 4-5 napot is eltöltsenek nálunk. Kecskemét térségébe 18 település tartozik, mely színvonalas és változatos kikapcsolódási lehetőségeket kínál a pusztaprogramtól a termálvizekig. A kártyaprogramhoz már 110 szolgáltató csatlakozott és a megkeresés folyamatos. Az átadó és elfogadóhelyek listája megtalálható a és a honlapon. A kedvezmények mértéke is feltüntetésre kerül, a feltöltés folyamatos. Az elmúlt évek alatt a belföldi és a külföldi kiállítások során olyan kapcsolatrendszerre tettünk szert, amelyet fel tudunk használni a kártya népszerűsítésében. Saját kiadványaink felületeit is kihasználtuk a népszerűsítő kampány során. Az országos turisztikai portálokkal is felvettük a kapcsolatot, ahol a kártyát népszerűsítő írások valamint a kártya bannere is feltüntetésre került. A marketing tevékenységet a szolgáltatók is nagymértékben tudják segíteni. Feltüntetik a honlapjukon, valamint a szolgáltatás helyszínén a kártya megjelenését (matrica), ezzel jelzik a turisták felé is, hogy kártya át - elfogadóhelyek. Az átadóhelyekre nagy szerep hárul, hiszen a vendég velük találkozik először, szinte ők vezetik be a turistákat a kártyarendszerbe. A Turisztikai Kártyát ingyenesen hirdethetjük az országban működő Tourinform Irodákban is, valamint lehetőségünk van a külképviseleteken keresztül is. A kártyának országos sajtót is szerveztünk, a vidéki más városokban való megjelenést is fontosnak tartjuk. A lakosság figyelmét is felhívtuk a kártyára, a helyi sajtó segítségével, hiszen az ő tevékenységük, hozzáállásuk is nagymértékben hozzájárul a kártya népszerűsítéséhez. Minden lakos egytől- egyig városa marketingese lehet. Nem csak a szolgáltatók összefogása fontos ebben a programban hanem a lakosság szerepvállalása is.

9 A kártyát népszerűsítő rendezvényre június én került sor. Az első napon a kistérség mutatkozott be, majd másnap Kecskemét került a vendégek látókörébe. A study tour-on turisztikai szakemberek, turisztikai újságírók, beutaztató irodák, valamint országos és helyi média képviselői vettek részt. A Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya hivatalos honlapja a f.) Együttműködés: - Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara: Rónay István, a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara elnöke megkereste a Társulást, és felajánlotta együttműködésüket a térségi gazdaságfejlesztés és területfejlesztés tekintetében. A partnerségi megállapodás aláírása július 14-én ünnepélyes keretek között megtörtént. A megállapodás az aláírás napjától december 31-ig hatályos, ezt követően a partnerek közösen értékelik az együttműködés hatékonyságát és eredményességét, javaslatot tesznek a további együttműködésre. - MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Főosztálya: A Társulás a Vasút-tisztasági közmunka program megvalósításában szorosan együttműködik a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Főosztályával, melynek eredményeként közösen határoztuk meg a projekt keretében megtisztításra kerülő vasúti pályaszakaszokat. - Kecskeméti Regionális Képző Központ: A közmunka pályázatok megvalósításának részeként szerepelt a közmunkások munkaerő-piaci reintegrációs tréningben való részesítése, melyet a Kecskeméti Regionális Képző Központtal együttműködve valósított meg a Társulás. - Kecskemét Megyei Jogú Város Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzata: A foglalkoztatást elősegítő közmunka pályázatok sikeres előkészítése és megvalósítása érdekében a Társulás együttműködési megállapodást kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzatával, melyben a kisebbségi önkormányzat vállalta a helyi cigányság helyzetéről való információnyújtást, a programokban foglalkoztatott cigány származású személyek toborzásában, illetve kiválasztásában való közreműködést. - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti, illetve Tiszakécskei Kirendeltség és Szolgáltató Központ: A foglalkoztatási programok megvalósításának nélkülözhetetlen feltétele a rendszeres kapcsolattartás a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti, valamint Tiszakécskei Kirendeltség és Szolgáltató Központtal munkaerő igénylés, közvetítés, adatszolgáltatás, havi jelentések készítése formájában. - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete Immár 5. éve együttműködik a Társulás az Intézettel a Közkincs programok megvalósításában, melynek eredményeként rendszeresen találkoznak a Közkincs kerekasztal tagja. - Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel együttműködve az alábbi tevékenységeket folytattuk:

10 A kistérség informatikai infrastruktúrájának fejlesztése keretében, a létrehozott Aranyhomok Kistérségi Adattár településsoros statisztikai adatainak aktualizálására a civil és vállalkozói adattár adatainak bővítésére, illetve a dokumentumtár feltöltésére került sor, melyek hasznos segítséget nyújtanak pályázatok elkészítéséhez, projekt ötletek kidolgozásához és megvalósításához, szakmai dolgozatok elkészítéséhez, továbbá álláskereséshez is. Fontos feladat volt a Kecskeméti kistérség hivatalos honlapjának ( működtetése, szerkesztése és fejlesztése, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város honlapjának Kistérség, illetve Idegenforgalom menüpontjainak folyamatos szerkesztése, a lakosság, a civil szervezetek, intézmények, vállalkozók számára hasznos információkkal történő feltöltése, továbbá megjelenési lehetőség biztosítása (pl. adó 1% kampány). Hírlevél: A évben indult Kistérségi Hírlevel -et a településfejlesztők készítik azzal a céllal, hogy a térségben élők rendszeresen tájékozódhassanak eseményekről, képet kapjanak a térségben történő kezdeményezésekről, fejlesztésekről, valamint a legfrissebb jogszabályokról, pályázatokról is. A kiadvány havonta jelenik meg 1000 példányban. Terjesztését a munkatársak végzik, kiemelt partnereinknek postán, illetve elektronikus úton továbbítjuk. A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési elképzelései összehangolásának érdekében végzett tevékenység értékelése. A Társulás a Kecskeméti kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveiben foglaltaknak megfelelően igyekszik összehangolni a helyi önkormányzatok és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvényben foglalt rendelkezések szerint. a.) A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzete, adottságai vizsgálata és értékelése érdekében végzett tevékenység összefoglalása: első félévében folytatódtak a Területfejlesztési Terv felülvizsgálatának előkészítő munkái. Ennek keretén belül a helyzetfeltárás során összegyűjtésre kerültek a kistérség önkormányzati, üzleti és civil szférából benyújtott nyertes pályázatai, melyeket és között indítottak el. Ezeket az adatokat összesítettünk és különféle szempontok szerint elemeztük, így gyakorlatilag teljes rálátással rendelkezünk az adott időszakban a kistérség településein elért uniós pályázati forrásokra. b.) A kistérség területfejlesztési koncepciójának és programjának, valamint a kistérség stratégiai és operatív programjának kidolgozása, elfogadása, illetve megvalósulásuk ellenőrzése tekintetében végzett tevékenység összefoglalása: A kistérségi Területfejlesztési Terv felülvizsgálata keretében elkészült a ra vonatkozó Kistérségi Akcióterv. Ez a tervdokumentum a áprilisi állapotnak megfelelően tartalmazza az Új Széchelyi Terv és egyéb pályázati forrásokra alapozott hároméves önkormányzati projektötleteket, melyeket együttműködve az Aranyhomok Egyesület településfejlesztő munkatársaival - rendszereztek és elemeztek a Kistérségi Iroda munkatársai.

11 c.) A Tanács, illetve a Társulás működéséhez és a fejlesztési (stratégiai és operatív) programok megvalósításához önállóan gyűjtött források bemutatása A rendelkezésre álló legfontosabb forrás egyrészt a tagönkormányzatok működési hozzájárulása (tagdíj), a tagönkormányzatok saját forrása, a feladatellátásokhoz kapcsolódó kistérségi kiegészítő normatíva (Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 8. számú melléklete III. pontja). A kistérséget alkotó települési önkormányzatok I. félévében 8.158,- E Ft működési hozzájárulást fizettek be a Társulás számlájára, valamint többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatására mintegy E Ft-ot, összességében pedig ,- E Ft kistérségi kiegészítő normatívát igényeltünk a évre. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény fenntartójaként a Társulás ,- E Ft normatíva lehívására vált jogosulttá, közoktatási feladatai ellátására a költségvetési törvény 3. mellékletében foglaltak alapján. A Kistérségi Iroda figyelemmel kísérte a többcélú társulásokra vonatkozó támogatási rendeletek megjelenését, változását, és ezeknek megfelelően tájékoztatta a térség önkormányzatait, mikrotársulásait. Amennyiben szükséges volt, további adatgyűjtéseket végzett a törvényi változásoknak megfelelően. A kiértékelt adatokat továbbította az illetékes hatóságok felé. A társulási megállapodásban vállalt feladatellátási jogcímeknek megfelelően Társulásunk települési szintű adat- illetve mutatószám felmérést végzett. A begyűjtött adatok összesítésével, illetve a törvényi szabályozások figyelembevételével végzett kiértékelésével elkészítette a évi kiegészítő normatíva igénylést. A normatívák mutatószám arányos mikrotársulási szintű lebontása után megkötésre kerültek a feladatellátási szerződések. d.) A kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez benyújtott pályázatok felsorolása, tartalmuk rövid bemutatása Általánosságban elmondható, hogy a kistérséget érintő pályázatok benyújtásához a települési önkormányzatok lakosságszám arányosan biztosították a szükséges önerőt, melyek az alábbiak voltak: - A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás a 2011-es évben is benyújtotta pályázatát 7/2011. (III.9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről elnevezésű támogatásra - a fenntartásában lévő II. Rákóczi Ferenc Tagintézmény tetőrekonstrukciójának második ütemére. A Társulás szeretné folytatni a tavaly megkezdett munkálatokat, ezért a II. ütem kivitelezésére 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatást igényelt. Eredményes elbírálás esetén a kétszintes tantermi szárny, a belső udvar és a nyaktag felújítása valósulhatna meg, melyből négyzetméter fémlemezfedés, 160 négyzetméter pedig lapos tetős fedés. - A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében került kiírásra a TÁMOP /08/2. kódszám, Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben című pályázati felhívás. A Társulás által benyújtott pályázat kedvező elbírálása folytán ,- Ft támogatást nyert a Társulás a Lestár Péter Közoktatási Intézmény négy feladatellátási helyén megvalósítandó programra. A projekt szakmai megvalósítását követően a végelszámolás I. félévében megtörtént.

12 - A Társulás pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú pályázatához kapcsolódóan a TIOP /1. kódszámú A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra, amely kedvező elbírálásban részesült, így a Társulás Ft támogatási forrás felhasználására vált jogosulttá. Ebből a támogatási forrásból a Társulás a Lestár Péter Közoktatási Intézmény II. Rákóczi Ferenc Tagintézményének vásárolt 257 tanulói laptopot, 10 tanári laptopot, illetve a hozzájuk tartozó infrastrukturális eszközöket. A pályázat szakmai megvalósítása megtörtént, jelenleg elszámolás alatt van. - A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretein belül idén is megszervezésre kerül a Vasút-tisztasági és idegenforgalmi közmunka program. 2011/6 számú pályázatban április 1. és december 31. között 60 fő regisztrált munkanélküli napi 8 órás foglalkoztatására nyílik lehetőség. A Társulás a program keretében a MÁV ZRT. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Főosztályával való egyeztetése során, a térségi vasútvonalak közvetlen környezetének megtisztítását, parlagfű mentesítését, bokorirtását, fakivágását tűzte ki célul. A programban vállalt feladatok megvalósítására ,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Nemzetgazdasági Minisztérium. - A Társulás sikerrel pályázott a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt 2011/9 számú Parlagfű elleni védelem országos közfoglalkoztatási pályázatra. A programban 45 fő munkanélküli 6 órás foglalkoztatására van lehetőség július 1. és augusztus 31. között. Jelen program szorosan kapcsolódik, és kiegészíti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által végzett gyommentesítési munkákat. A munkatervben meghatározott feladatok között megtalálhatók nemcsak az Önkormányzat, hanem a magyar állam tulajdonában lévő területek is: körforgalmak, út menti elválasztó sávok, erdőterületek, művelés alá nem vont mezőgazdasági ingatlanok, stb. A Társulás Kecskeméten és vonzáskörzetében összesen m 2 -en végzi az allergén növények levágását és irtását. A pályázat lezártával a Többcélú Társulás ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. - A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás eredményesen pályázott az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása elnevezésű évi pályázati felhívásra. A program célja a legalább középfokú végzettségű álláskeresők közfoglalkoztatás-szervező munkakörben történő foglalkoztatása, szakmai segítség nyújtása a közfoglalkoztatás hatékony megszervezéséhez, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentéséhez. A sikeres pályázat eredményeként a Társulás ,- Ft vissza nem térítendő bérés járuléktámogatásban részesül, mely 20 fő közfoglalkoztatás-szervező április 1-től szeptember 30-ig történő alkalmazására biztosít fedezetet. A kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése érdekében tett intézkedések ismertetése: a.) Közfoglalkoztatás: évben is a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás végezte a közfoglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatásának megszervezését és lebonyolítását 11 önkormányzat megbízásából, az új közfoglalkoztatási program közös megvalósítása mellett. Társulásunk e 11 önkormányzattal és a foglalkoztatási helyekkel kötött külön

13 megállapodást, melyben rögzítette az együttműködés szabályait. A Társulás a program működtetésének köszönhetően 664 térségben élő állampolgárnak biztosított munkalehetőséget. - A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ január hónapban pályázatot írt ki rövid idejű, 4 órás közfoglalkoztatásra. Társulás a közfoglalkoztatásban résztvevő önkormányzatok felhatalmazásával pályázatot nyújtott be 900 fő foglalkoztatására. A hatósági szerződés aláírását követően január 21- én megkezdődött az új közfoglalkoztatás. A bérpótló juttatásban részesülők munkához való viszonya miatt a támogatási szerződésben kért létszámot március 17-én megállapodás módosításával 664 főre kellett csökkenteni január április 30. közötti időszakban a Kecskemét és Térsége többcélú Társulás látta el a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói feladatokat. - A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége kifejezett kérésére május 1-től, az önkormányzatok és az intézmények látják el a munkáltatói feladatokat. A Kistérségi Iroda Közfoglalkoztatási Csoportja május 1-től, 15 fő közfoglalkoztatás- szervezővel segíti az intézményekben dolgozó közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat. - A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján február 1. napjától 34 fő hosszabb időtartamú (napi 8 órában törénő) foglalkoztatására nyílt lehetősége a Társulásnak. b.) TÁMOP-os programok 2011-ben: A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ év első félévében a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak az alábbi forrásokat nyújtotta: Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP program között, 1 fő adminisztrátori feladatok ellátására 100%- os bér- és járuléktámogatást ( Ft) Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért TÁMOP program között, 1 fő adminisztrátori feladatok ellátására - 100%-os bér- és járuléktámogatást ( Ft) között, 1 fő adminisztrátori feladatok ellátására 100%-os bér- és járuléktámogatást ( Ft) között, 1 fő egyéb ügyintézői feladatok ellátására 100%-os bér- és járuléktámogatást ( Ft) között, 1 fő egyéb ügyintézői feladatok ellátására 100%-os bér- és járuléktámogatást ( Ft)

14 A kistérségi hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvétel bemutatása, különös tekintettel az együttműködő partnerekre és az együttműködés céljára a.) b.) Korábbi pályázati munka és együttműködés révén február 9-től a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 8. projekt partnerként tagja a Central Europe program keretében futó FREE projektnek. A projekt keretein belül cseh, lengyel, szlovák, szlovén, olasz partnerekkel, ill. a Debreceni Tudományegyetemmel működünk együtt. Ezen pályázat keretében folytatta azt a 2008-ban megkezdett nemzetközi munkát, amely a kistérség gazdasági szerkezetváltását, a térségi szereplők innovációját volt hivatott támogatni. Az innováció támogatása érdekében március 31-én országos konferenciát szervezett Design és Innováció címmel. A rendezvény országos médiavisszhang mellett nemzetközi előadók és politikusok részvételével zajlott le. A konferencián előadást tartott, Hardin Tibbs, a Royal Society tagja, Vojin Senk, a Vajdasági Kreatív Klaszter vezetője, Aldo Durante, olasz vállalkozási központ vezető, Branislav Bugarski a Vajdasági Beruházási Ügynökség vezérigazgatója. Az értékelő zárszót az NFÜ Innovációs Főosztályának vezetője, Szalai Péter Páltól hallhatták a résztvevők. A konferencia keretében kiállítók is bemutatkoztak a low-tech innováció témakörében. A munkaszervezet tevékenységének összefoglaló értékelése: a.) b.) c.) A Társulás munkaszervezete, a Kecskeméti Kistérségi Iroda biztosította a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Tanácsainak és annak szerveinek (bizottságok) folyamatos működését. Ellátta a Társulási Tanács és a Kistérségi Fejlesztési Tanács döntés előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos feladatait, segítette a Tanács tisztségviselőinek és tagjainak a tevékenységét. Elkészítette Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése elé azon előterjesztéseket, melyek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintik, és gondoskodtak azok végrehajtásáról. Térségi marketing irányítása: az iroda rendszeresen információval látta el a helyi és országos újságokat, teleházakat, honlapokat, rádiókat, televíziókat; tájékoztató füzeteket, prospektusokat készítettünk, terjesztésükről is gondoskodtunk. Kapcsolattartás, rendezvények: kistérségi programokat, fórumokat, rendezvényeket, kiállításokat, képzéseket, tanulmányutakat szerveztünk, a kistérség fejlődése érdekében megrendezett konferenciákon, képzéseken részt vettek munkatársaink. Összegzés: Elláttuk a területfejlesztési feladat- és hatáskörök és a kistérségi szintű feladat- és hatáskörök gyakorlásával, a közszolgáltatások előkészítésével, szervezésével, koordinálásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a feladatellátások zökkenőmentesen folytak 2011 I. félévében is. Kialakítottuk a kistérség fejlesztési elképzeléseit, felkészültünk az EU-s források lehívására. A jövőben is azon munkálkodunk, hogy figyelemmel a kistelepülések igényeire is az egész kistérség fejlődését szem előtt tartva minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassunk a települések lakossága számára, a foglalkoztatás és a gazdasági versenyképesség növelése érdekében minél több forrást hívhassunk le, javítsuk a térség elérhetőségét, valamint a térségi kohéziót. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően fogadja el a beszámolót.

15 Tiszaug november 16. Sinka Ferenc polgármester HATÁROZAT /2011. sz. határozat Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás I félévi tevékenységéről A Képviselő-testület megvitatta a beszámolót, és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület elfogadja a KTTT I. félévi tevékenységéről készített beszámolót. Felelős: Határidő: Sinka Ferenc polgármester azonnal Erről értesülnek: 1. polgármester 2. képviselők 3. Kistérségi Iroda vezetője 4. Irattár

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Az elıterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére 195-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 30-i ülésére

BESZÁMOLÓ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 30-i ülésére BESZÁMOLÓ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi tevékenységéről A települési önkormányzatok többcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére Elıterjesztés 10. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 28-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 28-i rendkívüli ülésére 6. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás

Részletesebben

10. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

10. Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére 10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint közösségi ellátások biztosítása

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére 12. Tárgy: Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 22-i ülésére Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 22-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére 660-92/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat további működtetése Kerekegyházán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 660-78/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: Iskolapszichológusi feladatellátás Kerekegyházán Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 83-43/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye Az előterjesztést

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év

Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 2006. év Támogatásban részesített kistérségi pályázatok 200 év Igényelt támogatás Sürgősségi műszerek beszerzése 200 eft 0 Ft 195 eft BM Önerő Alap pályázat "Szélessávú internet kiépítése" pályázathoz Kistérségi

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére.

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 25-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 25-i rendkívüli ülésére 4. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére visszatérítendő támogatás

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közmunka pályázatban részvétel Iktatószám: 11224/2011. Melléklet:

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A közhasznú civil szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2012. év 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 7. homokhatsag.egyesulet@gmail.com A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/383/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Tourinform Iroda tájékoztatója a 2013. évi működésről és a 2014. évi tervekről

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 8-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról Iktatószám: 375-15/2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26-i rendkívüli ülésére Előterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére visszatérítendő támogatás

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 109/2012. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Dr. Kelemen Márk polgármester beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában

Részletesebben

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26.

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26. 1. Elnöki jelentés Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2016. év I. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2016. február 26. NAPIREND Jogi és Szervezési Osztály

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: Cserép László E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptember 30-i ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptember 30-i ülése jegyzőkönyvéből 45/2016. (IX.30.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés e 2. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.)HMCSGYIT.

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 340 /2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: TOURINFORM Iroda

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-i ülésére 508-41/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. december 31. napjával történő

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben