Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete november 16-i ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére."

Átírás

1 Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete november 16-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás I félévi tevékenységéről A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 6. (3) bekezdése értelmében A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A fenti rendelkezés értelmében elkészítettem a Társulási Tanács I félévi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Tisztelt Képviselőtestület elé: A kistérségi fejlesztési tanács, illetve a többcélú önkormányzati társulás feladatainak ellátása érdekében a települési önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, továbbá a gazdasági szervezetekkel történő együttműködés értékelése: A társulás 19 szervezettel kötött feladatellátási szerződést. A társulás megalakulása óta folyamatosan bővült a feladatellátás köre, gördülékenyen, magas színvonalon, a lakosság megelégedésére látják el tevékenységüket a feladatellátó szervezetek. a.) Szociális alapellátás: - Szociális alapszolgáltatási feladatok (szociális étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás), valamint gyermekjóléti alapellátási feladatok (gyermekjóléti szolgáltatás) kistérségi szintű működtetésére a társulás megállapodást kötött a kistérségben működő feladatellátó szervezetekkel (mikrotársulásokkal). - A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében január 1-jétől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerült az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül, a feladat önként vállalt ellátását a központi költségvetés pályázat útján finanszírozza, a korábbi állami és a kistérségi kiegészítő normatíva nem áll rendelkezésre. A Kecskeméti kistérségben több mikrotérség sikeres pályázatot nyújtott be a feladatellátáshoz kapcsolódó alap- és teljesítménytámogatás elnyerésére, amelynek eredményeként három éves finanszírozási szerződést kötött a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal, illetve jogutódjával, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal től a közösségi ellátásokat a központi költségvetés közvetlenül finanszírozza, kistérségi kiegészítő normatíva nem áll rendelkezésre a feladat ellátására, és január 1. napjától kikerültek az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül. A Főplébániai Karitász Alapítvány mindhárom közösségi ellátásra (szenvedélybetegek közösségi ellátása; pszichiátriai betegek közösségi ellátása; szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása) sikeresen pályázott. E szolgáltatást a tagönkormányzatok a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal egyenként, külön-külön kötött megállapodás alapján biztosítják a lakosság számára I félévben től ugyan a közösségi ellátások biztosítása nem kötelező önkormányzati feladat, azonban a főt meghaladó települések esetében a nappali ellátás igen. Az elmúlt

2 időszak tapasztalatai bizonyították a feladatellátás szükségességét, és mind szakmailag, mind pedig gazdaságilag indokolt volt, hogy a Társulás feladatellátási szerződést kössön a szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátására a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal. - A szociális igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) korábban hatályos 86. (3) bekezdésében foglaltak szerint a támogató szolgáltatás január 1-jétől nem tartozik a kötelező önkormányzati feladatok közé. A szolgáltatás ellátására a kistérségből több szervezet is sikerrel pályázott, melyekkel a tagönkormányzatok/mikrotársulások külön-külön állapodtak meg évben is. b.) Közoktatás, pedagógiai szakszolgálat: - A Társulás július 1-jétől fenntartja a Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet. Ezzel összefüggésben a tanács meghatározta 2011/2012. tanévre az óvodai jelentkezés és iskolai beiratkozások időpontját, valamint az indítandó osztályok számát; döntött a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése tárgyában és meghatározta az intézmény 2011/12-es tanévre vonatkozó óratömegét, valamint a 16/2011. (04.06.) KTT sz. határozatával módosította az intézmény alapító okiratát. - A Társulási Tanács elrendelte a Lestár Péter Közoktatási Intézmény tanügy - igazgatási és pénzügyi ellenőrzését, mellyel megbízta az Apertus Nonprofit Kft-t. A vizsgálat megállapításainak végrehajtására mind a fenntartó, mind az intézmény részére intézkedési tervet készített. - Az elmúlt tanév során jelentős szakmai és technikai létszám leépítéséről döntött a fenntartó. - A Társulási Tanács elfogadta a Lestár Péter Közoktatási Intézmény Kvarc utcai ingatlanának hasznosítására vonatkozó feladatátadási szerződés módosítását, melynek alapján az épület egy részében a Mercedes Schule működik szeptember 1-től. - A Társulási Tanács 33/2011.(06.24.) KTT sz. határozatával döntött az intézmény kunbaracsi tagintézményének struktúra módosításáról. A tagintézményt a 2011/12-es tanévtől 1-4 összevont tanulócsoportban, napközi nélküli, az óvodát pedig 6 órás nyitva tartással működteti. - A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás július 15-től tagja a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-nek. Basky András, a Közoktatási Társulási Bizottság elnöke a Kft taggyűlésein részt vett, az ott elhangzottakról tájékoztatta mind a Társulási Tanács tagjait, mind pedig a Kistérségi Iroda illetékes munkatársait. A Társulás 2011-ben is hozzájárul a TISZK működési kiadásaihoz. - A Társulási Tanács március 27-i ülésén döntött arról, hogy szeptember 1- jével átveszi a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó gyógytestneveléssel, illetve továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátását a Kecskeméti kistérség területén. A Társulás a Lestár Péter Közoktatási Intézményben működő szakszolgálaton keresztül 18 településen - az óvodától a középiskoláig biztosította 2011-ben is a gyógytestnevelést. A szolgáltatást igénylők száma nő. A Kistérségi Iroda megvizsgálta a gyógytestnevelési szakszolgálat törvényes működését, felhívta a figyelmet a szükséges változtatásokra.

3 - A Társulás és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján folyt - a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül - a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátása I. félévében a kistérség 18 településén. - A kecskeméti Nevelési Tanácsadó 2006 óta látja el a kistérség 13 településén a pedagógiai szakszolgálati (nevelési tanácsadás) feladatokat. A jelentkezők magas száma, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendelet szerinti feladatbővülés miatt szakember-szükségletet jelzett az intézmény vezetője. A Társulási Tanács 38/2011. (06.24.) KTT. sz. határozatában döntött arról, hogy támogatja 0,5 pszichológus és 0,5 gyógypedagógus álláshely betöltését szeptember 1-jétől augusztus 31-ig. A létszámbővítéshez szükséges támogatás összegét az érintett települési önkormányzatok az ellátottak létszámának arányában vállalták. A logopédia feladatellátásra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve Tiszakécske és Lajosmizse Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján kerül sor, a kistérség teljes lefedettségével. Mindkét feladatellátás esetében elmondható, hogy alulfinanszírozott, a Társulás jelentős összeggel egészíti ki a feladatellátásra biztosított kistérségi kiegészítő normatívát. - A Társulás 2010-ben iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésének, fejlesztésének támogatására, Ft pályázati forrás lehívására vált jogosulttá. A feladatot ellátó kecskeméti Nevelési Tanácsadó közalkalmazotti jogviszonyban további foglalkoztatással alkalmazott 1 fő iskolapszichológust, aki Ágasegyháza és Orgovány közoktatási intézményeiben végezte munkáját ben a Társulás ezen feladatellátás 2011/2012 tanévi folytatására pályázatot nyújtott be az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet (továbbiakban: NEFMI rendelet) alapján személyi jellegű költségek támogatására. - A 2009-ben Lajosmizsén és Kerekegyházán megkezdett feladatellátás a 2010/2011-es tanévben is ellátásra került pályázati forrás nélkül is, hiszen Kerekegyháza és Lajosmizse Város Önkormányzata is vállalta, egy fő iskolapszichológus személyi jellegű kiadásainak és munkaadót terhelő járulékainak státusznormatívával csökkentett költségeinek megfizetését. A Társulás az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010.(III.30.) OKM rendelet 14. -a alapján pályázatot nyújtott be, amely pozitív elbírálásban részesült, így a Társulás Ft támogatást nyert a lajosmizsei és kerekegyházi feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésére, melyek I. félévében kerültek leszállításra. A feladatellátás 2011/2012. tanévben történő folytatásának támogatására szintén pályázatot nyújtott be a Társulás ezen települések vonatkozásában, a fentebb hivatkozott NEFMI rendeletben foglaltak alapján. c.) Belső ellenőrzési feladatok ellátására a többcélú társulás szerződést kötött - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy lássa el a belső ellenőrzési feladatot kecskeméti önkormányzati intézmények vonatkozásában, valamint nyújtson segítséget a Társulás területén működő belső ellenőrzési társulások munkájához. - Tiszakécske Város Önkormányzatával, hogy tevékenységét terjessze ki Lakitelek, Tiszaug, Nyárlőrinc, Szentkirály, Városföld, Helvécia, és a kistérségen kívül eső Bugac (Kiskunfélegyházi kistérség) települési önkormányzatok intézményeire.

4 d.) - Kerekegyháza Város Önkormányzatával, hogy tevékenységét terjessze ki Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos, Fülöpháza, Jakabszállás, Ladánybene, Kunbaracs, Lajosmizse, Orgovány települési önkormányzatok intézményeire. A mikrotársulásoktól, valamint az önkormányzatoktól kapott pozitív visszajelzés alapján elmondható, hogy a belső ellenőrök és az ellenőrzési eredmények segítik mind a mikrotársulások, mind pedig a Kistérségi Iroda munkáját. A mozgókönyvtári feladatok ellátására a Társulás szerződést kötött a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Könyvtárával, hogy a mozgókönyvtári feladatokat lássa a kistérség 11 településén. A kecskeméti kistérségben 2011-ben is folytatódott a könyvtárak megújulása. A helyben biztosított dokumentumok mellett jelentős volt a könyvtárközi kölcsönzés. A gyerekeknek és felnőtteknek szóló programoknak nagy sikere volt. e.) Kistérségi szintű turizmusfejlesztés valamint idegenforgalom december 1-jétől a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás működteti a Tourinform Kecskemét irodát. Az iroda alapvető feladata a Magyar Turizmus Zrt. névhasználati szerződése szerint térségi információs és marketing feladatok ellátása. Kiállítások, programok: - Bécs - Ferien Messe, Ausztria (2011. január ) Ausztria legnagyobb turisztikai vásárán Kecskemét és térsége kiadványokkal jelent meg. A kiállításon 150 ezer látogató és 800 kiállító mutatkozott be, ahol Magyarország díszvendégként vett részt. - Stuttgart CMT, Németország (2011. január ) Európa legnagyobb turisztikai közönségvásárán az idei évben prospektusokkal jelent meg Kecskemét. - Utrecht Vakantibeurs, Hollandia (2011. január ) Jelentősen megnőtt az érdeklődés Magyarország turisztikai kínálata iránt a január 12- től 16-ig lezajlott utrechti vásáron. Az utóbbi évek legjobban sikerült Vakantibeurs kiállítása fős látogatottságot produkált. Kecskemét és térsége a kiállítás új színfoltja volt, ugyanis a déli országokba utazó Magyarországot átutazó hollandok kiadványaink megtekintését követően arról nyilatkoztak, hogy szívesen eltöltenének majd a jövőben néhány napot térségünkben. A standnál megforduló érdeklődők elsősorban lakóautókkal tervezik kirándulásaikat, így szívesen elidőznének útjuk során egy-egy városban. - München f.r.e.e., Németország (2011. február ) A vásár keretében idén 54 országból 1470 kiállító 70 ezer négyzetméteren mutatta be turisztikai ajánlatait. A közel százezer látogatót február 27-ig színes kínálat, egészségturizmussal, hegymászással és búvárkodással kapcsolatos standok, valamint lakóbuszok, vitorlások és biciklik bemutatója várta. Az idei évben a díszvendég státuszt élvező Magyarország turisztikai kínálatát a Magyar Turizmus Zrt. 125m2-es standon, társkiállítókkal közösen képviselte. A magyar nemzeti standon, amely a magyarországi vizek jelentőségére hívta fel a figyelmet, kiállítóként 22, kiadvánnyal

5 pedig 4 magyar turisztikai szolgáltató is várta az érdeklődőket. Kecskemét és térsége Szegeddel jelent meg osztott pulton, ahogy az eddigi külföldi kiállításokon is megszokott volt. A megjelenés abszolút sikeresnek volt mondható. Díszvendégségünk által olyan szakmai kapcsolatokra tettünk szert, amely által a jövőben több beutaztató utazási iroda fogja térségünkbe invitálni a kistérségünk iránt érdeklődőket. Az egyéni érdeklődők leginkább lovas tanyákat, kulturális programokat, fesztiválokat, termálfürdőket, kerékpáros túraútvonalakat kerestek. Kistérségi DVD filmjeink, legújabb honlapunkat népszerűsítő hűtőmágneseink hasznos szóróajándéknak bizonyultak Utazás Kiállítás, Budapest (2011. március 3-6.) Az idén 34. alkalommal megrendezésre került Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon 32 ország, közel 600 kiállítójának ajánlatát, közel 60 ezren tekintették meg. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társkiállítóként vett részt Bács-Kiskun megye 60 m2-es szigetstandján. A kiállítás ideje alatt számos kiadvánnyal vártuk a látogatókat, melyekkel Kecskemétet és a kistérséget népszerűsítettük. Legtöbben a 2011-es rendezvénynaptárt keresték, de nagy volt az érdeklődés a szálláshelyek és a térségi bemutatkozó füzetek iránt is Utazás és Szabadidő 2011 Kiállítás és Vásár, Debrecen (2011. március ) március között immár huszonegyedik alkalommal került megrendezésre Debrecen éves utazási szakkiállítása, amely a régió legnagyobb turisztikai rendezvénye. A tavaszi debreceni utazási vásárokon évek óta hagyomány, hogy egyes régiók, országok díszvendégként mutatják be értékeiket az érdeklődőknek. Idén a belföldi díszvendég a Dél-alföldi régió volt, amelynek köszönhetően kiemelt figyelmet kapott Kecskemét és térsége. - A kiállításra fő látogatott el, a legtöbb érdeklődő szombaton érkezett. A kilátogatók leginkább Kecskemét szálláslehetőségeiről, programajánlatairól és nagyobb rendezvényeiről érdeklődtek. - TOUREX Idegenforgalmi Kiállítás és Vásár (2011. április 1-2.) A XVIII. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényen a hagyományoknak megfelelően üdülési, turisztikai és idegenforgalmi látnivalókkal, szolgáltatásaikkal mutatkoztak be a kiállítók. A rendezvény két belföldi díszvendége: Balatonfüred és Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Témapark volt. Ezen kívül utazási irodák és szállodák várták az érdeklődőket a két nap alatt. A kiállításon a kecskeméti Tourinform iroda is részt vett, képviselve Kecskemét és térsége turisztikai kínálatát és kulturális rendezvényeit. - XIX. Veszprém Megyei Utazás Kiállítás (2011. április 9-10.) április között 14. alkalommal került megrendezésre a Veszprém Megyei Utazás Kiállítás. A rendezvény helyszínéül a hagyományokhoz híven a Pannon Egyetem szolgált. Kecskemét a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának standján jelent meg Szegeddel, Szentessel, Mórahalommal, Makóval és Bács-Kiskun megyével együtt. A kiállítás idei díszvendége Békés megye volt, de Romániából, Szlovákiából, Máltáról és Ciprusból is érkeztek kiállítók a rendezvényre. Az eddigi kiállításainkhoz hasonlóan Veszprémben is egységes arculatú kiadványainkkal, partnereink által beküldött csomagajánlatokkal vártuk az érdeklődőket.nagy volt az érdeklődés Kecskemét látnivalói, programlehetőségei és a nagyobb rendezvényei iránt.

6 május 11-én megrendezésre került Budapesten az Országos Tourinform Találkozó, ahol a naprakész turisztikai információk mellett tájékoztatást kaptunk a Magyar Turizmus Zrt évi marketingtervéről, a 2011.évi feladatokról, a 2010 kora telén végzett próbavásárlások eredményéről, illetve a Tourinform Szövetség munkájáról. - Szent György Napok, Sepsiszentgyörgy (2011. május) A XX. Szent György Napok keretében került sor a Testvér megyék és városok utcája rendezvényre, ahol Kecskemétet Lovász Ibolya csuhébaba készítő, valamint Polyák Imre késes mester képviselte. A rendezvény lehetőséget adott a turisztikai értékek népszerűsítésére, gasztronómiai ínyencségek és borok kóstoltatására, valamint kézművesek, hagyományőrzők termékeinek bemutatására és értékesítésére. Kecskemét és térsége kiadványokkal jelent meg a rendezvényen. - Jókai Napok, Balatonfüred (2011. május 6-8.) Az idei, május 6-8. között Balatonfüreden rendezett Jókai napok díszvendége Kecskemét. A két város között létrejött megállapodás értelmében a Hírös város 2011-ben a leghíresebb füredi rendezvények legfőbb partnere Barcelonai Szecesszió Fesztivál, Spanyolország (2011. május) Magyarország az Európai Uniós elnökség keretében a trió másik két országával közreműködve különleges kiállítást szervezett. Kerestek egy témát, amely mindhárom fővárosban, Barcelonában, Budapesten és Brüsszelben is fontos szerepet játszik. Ez pedig nem más, mint a szecesszió. A három ország egy-egy jelentős, a szecesszió szellemében alkotó művészét mutatta be a háromszor tizenöt darab nagyméretű plakát. Antoni Gaudí, Victor Horta és Lechner Ödön munkásságát lehetett megtekinteni. A három nap alatt Barcelona központjában újjáéledt a szecesszió kora: műhelyfoglalkozások gyermekeknek, zene, mágia, show-műsorok, kézműves vásár, előző századelőről származó autók és buszok kiállítása, a szecessziós örökséget, illetve tradicionális szakmákat és termékeiket bemutató kiállítási standok mindez korhű jelmezekbe öltözött résztvevők által. A Barcelonai Városi Tanács és a Szecesszió Európai Útja felkérésére a kiállításon Kecskemét városa a Szecesszió Európai Útja részlegben promóciós anyagokkal képviseltette magát. - Szegedi Szabadtéri Játékok jegyértékesítés (2011. május 31.) A Szegedi Szabadtéri Játékok jegyirodája egy napig a Tourinform irodában értékesítette az Üdülési Csekkel is megvásárolható jegyeket. - Rüsselsheim, Németország (2011. június) A 20 éves testvérvárosi kapcsolat alkalmából Kecskemét és térsége kiadványokkal jelent meg Kecskeméti Animációs és Filmfesztivál (2011. június ) június között tizedik alkalommal került megrendezésre a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, melynek helyszínei a főtéren kívül a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ és a Kecskeméti Ifjúsági Otthon volt. A fesztivál különlegessége, hogy a megszokott kecskeméti helyszínek mellett további öt kistérségi településen is levetítésre kerültek a filmek. Az érdeklődők Ágasegyházán, Ballószögön, Kerekegyházán, Lajosmizsén és Tiszakécskén kapcsolódhattak be a programsorozatba. A legjobb tévésorozatért járó közönség díját a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ajánlotta fel, melyet a zsűri Horváth Máriának ítélt a Magyar népmesék Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című epizódjáért. A kihelyezett vetítéseket az összes településen nagy örömmel fogadták. A helyi lakosság körében nagy sikert aratott, hogy a nevezett filmeket a kecskeméti fesztivállal

7 egyidejűleg tekinthették meg a saját településükön. Bízunk benne, hogy ez a sikeres együttműködés a következő Animációs Fesztivál idején is folytatódik. - Múzeumok Éjszakája, Kecskemét (2011. június 18.) Az év leghosszabb éjjeli kalandja szlogennel várták június 18-án Kecskemét múzeumai, kulturális intézményei és a további csatlakozók az érdeklődőket. Az idei Múzeumok Éjszakája programhoz a kecskeméti Tourinform iroda is csatlakozott. Az érdeklődők óra között idegenvezetés keretén belül csodálhatták meg a Városháza Dísztermét. Kecskeméti Turisztikai Hírmondó: a havonta megjelenő elektronikus turisztikai hírmagazint 2011-ben már mintegy 700 db címre továbbítjuk. A hírlevélből az érdeklődők folyamatosan tájékozódhatnak a város és a térség turisztikai híreiről, rendezvényekről, programlehetőségekről. Kéthavi rendszerességgel megrendezésre került a Térségi Turisztikai Klub. A tagokkal együttműködve csomagajánlatokat készített az iroda, amelyeket külföldi és belföldi kiállításokon népszerűsített. A rendszeresen megrendezésre kerülő klubon a tagok folyamatos tájékoztatást kapnak a turisztikai klub működéséről, megvitatjuk az aktualitásokat és kijelöljük a következő időszak feladatait. A Klubtagok felmerült igényei alapján kezdtünk el a tervezését, kivitelezését Kecskemét és térsége hivatalos turisztikai honlapjának. A munka eredményeképpen március 3- án az Utazás Kiállítás 2011-en debütált az iranykecskemet.hu és a webcímen elérhető weboldal. Az honlapon időről időre megjelenítjük a Kecskeméten és térségében megrendezésre kerülő fesztiválokat, rendezvényeket. Ugyanakkor honlapunkon megtalálhatók a térségi szálláshelyek, látnivalók, fürdők, idegenvezetők, utazási irodák, képgaléria stb. A térségi szolgáltatók, intézmények részére 2 alkalommal tartottunk oktatást, ahol 23-an sajátíthatták el, hogyan tudják akár saját maguk is frissíteni csomagajánlataikat, aktualizálni programjaikat vagy éppen újabb képekkel bővíteni képgalériájukat. Média megjelenések a következő műsorokban, kiadványokban és közösségi portálokon: - VIA Pannónia turisztikai kiadvány - Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság kiadványai - Caffe Vojvodina ingyenes szerb turisztikai kiadvány - Kecskeméti Lapok - Tourex kiállítási magazinja - Metropol országos napilap, turisztikai melléklet - Alföldi régió magazin - Business Traveller - Turizmus Panoráma - Egészség Turizmus RMI - Dél-alföldi Hírtükör - Látnivalók Kecskeméten - Kecskemét Leporello - Éves Rendezvénynaptár - Kecskemét Térkép - Kistérségi Hírlevél - Kistérségi Kiadvány - Turisztikai Hírmondó - Kecskeméti élményfürdő és Csúszdapark kiadvány - Itthon.hu-Turizmus Zrt. turisztikai honlapja - Itthon otthon van magazin

8 - Szuperinfo Baranya megye - Szuperinfo Somogy megye - Facebook, - Iwiw, - Ongo, - Twitter - Gong Rádió - Kecskeméti Televízió - Napi Turizmus- turisztikai szaklap, online - Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság honlapja - Turizmus Trend- turisztikai szaklap - Délmagyar online A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás fenntartásában működő Tourinform Kecskemét Iroda által bevezetésre került 211. április 22-től a Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya, mely az elfogadóhelyeken különböző mértékű kedvezmények igénybevételére jogosítja a turistákat. A turisztikai kártyát minimum 2 vendégéjszaka eltöltése esetén adják át ingyenesen a csatlakozott szálláshelyeken a turisták részére, így a kártya ajándék szolgáltatásként jár a csomagajánlat részeként. Egyes szálláshelyek szolgáltatásaikból további kedvezményt ajánlanak fel minden kártyával rendelkező turistának, azaz elfogadóhelyként is részt vesznek a programban. A turisztikai kártya célja, a vendég éjszakaszám generálása. Mivel városunkban az átlagos tartózkodási idő 1.9 vendégéj, ezt a számot szeretnénk 2 fölé feltornázni. Célunk, hogy elősegítsük a szolgáltatók közötti együttműködést, továbbá szeretnénk, hogy a Kecskeméti kistérség egységes desztinációként tudatosuljon, s ezáltal arra ösztönözze a turistákat, hogy több akár 4-5 napot is eltöltsenek nálunk. Kecskemét térségébe 18 település tartozik, mely színvonalas és változatos kikapcsolódási lehetőségeket kínál a pusztaprogramtól a termálvizekig. A kártyaprogramhoz már 110 szolgáltató csatlakozott és a megkeresés folyamatos. Az átadó és elfogadóhelyek listája megtalálható a és a honlapon. A kedvezmények mértéke is feltüntetésre kerül, a feltöltés folyamatos. Az elmúlt évek alatt a belföldi és a külföldi kiállítások során olyan kapcsolatrendszerre tettünk szert, amelyet fel tudunk használni a kártya népszerűsítésében. Saját kiadványaink felületeit is kihasználtuk a népszerűsítő kampány során. Az országos turisztikai portálokkal is felvettük a kapcsolatot, ahol a kártyát népszerűsítő írások valamint a kártya bannere is feltüntetésre került. A marketing tevékenységet a szolgáltatók is nagymértékben tudják segíteni. Feltüntetik a honlapjukon, valamint a szolgáltatás helyszínén a kártya megjelenését (matrica), ezzel jelzik a turisták felé is, hogy kártya át - elfogadóhelyek. Az átadóhelyekre nagy szerep hárul, hiszen a vendég velük találkozik először, szinte ők vezetik be a turistákat a kártyarendszerbe. A Turisztikai Kártyát ingyenesen hirdethetjük az országban működő Tourinform Irodákban is, valamint lehetőségünk van a külképviseleteken keresztül is. A kártyának országos sajtót is szerveztünk, a vidéki más városokban való megjelenést is fontosnak tartjuk. A lakosság figyelmét is felhívtuk a kártyára, a helyi sajtó segítségével, hiszen az ő tevékenységük, hozzáállásuk is nagymértékben hozzájárul a kártya népszerűsítéséhez. Minden lakos egytől- egyig városa marketingese lehet. Nem csak a szolgáltatók összefogása fontos ebben a programban hanem a lakosság szerepvállalása is.

9 A kártyát népszerűsítő rendezvényre június én került sor. Az első napon a kistérség mutatkozott be, majd másnap Kecskemét került a vendégek látókörébe. A study tour-on turisztikai szakemberek, turisztikai újságírók, beutaztató irodák, valamint országos és helyi média képviselői vettek részt. A Kecskemét és Térsége Turisztikai Kártya hivatalos honlapja a f.) Együttműködés: - Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara: Rónay István, a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara elnöke megkereste a Társulást, és felajánlotta együttműködésüket a térségi gazdaságfejlesztés és területfejlesztés tekintetében. A partnerségi megállapodás aláírása július 14-én ünnepélyes keretek között megtörtént. A megállapodás az aláírás napjától december 31-ig hatályos, ezt követően a partnerek közösen értékelik az együttműködés hatékonyságát és eredményességét, javaslatot tesznek a további együttműködésre. - MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Főosztálya: A Társulás a Vasút-tisztasági közmunka program megvalósításában szorosan együttműködik a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Főosztályával, melynek eredményeként közösen határoztuk meg a projekt keretében megtisztításra kerülő vasúti pályaszakaszokat. - Kecskeméti Regionális Képző Központ: A közmunka pályázatok megvalósításának részeként szerepelt a közmunkások munkaerő-piaci reintegrációs tréningben való részesítése, melyet a Kecskeméti Regionális Képző Központtal együttműködve valósított meg a Társulás. - Kecskemét Megyei Jogú Város Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzata: A foglalkoztatást elősegítő közmunka pályázatok sikeres előkészítése és megvalósítása érdekében a Társulás együttműködési megállapodást kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzatával, melyben a kisebbségi önkormányzat vállalta a helyi cigányság helyzetéről való információnyújtást, a programokban foglalkoztatott cigány származású személyek toborzásában, illetve kiválasztásában való közreműködést. - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti, illetve Tiszakécskei Kirendeltség és Szolgáltató Központ: A foglalkoztatási programok megvalósításának nélkülözhetetlen feltétele a rendszeres kapcsolattartás a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti, valamint Tiszakécskei Kirendeltség és Szolgáltató Központtal munkaerő igénylés, közvetítés, adatszolgáltatás, havi jelentések készítése formájában. - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete Immár 5. éve együttműködik a Társulás az Intézettel a Közkincs programok megvalósításában, melynek eredményeként rendszeresen találkoznak a Közkincs kerekasztal tagja. - Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülettel együttműködve az alábbi tevékenységeket folytattuk:

10 A kistérség informatikai infrastruktúrájának fejlesztése keretében, a létrehozott Aranyhomok Kistérségi Adattár településsoros statisztikai adatainak aktualizálására a civil és vállalkozói adattár adatainak bővítésére, illetve a dokumentumtár feltöltésére került sor, melyek hasznos segítséget nyújtanak pályázatok elkészítéséhez, projekt ötletek kidolgozásához és megvalósításához, szakmai dolgozatok elkészítéséhez, továbbá álláskereséshez is. Fontos feladat volt a Kecskeméti kistérség hivatalos honlapjának (www.aranyhomok.hu) működtetése, szerkesztése és fejlesztése, illetve Kecskemét Megyei Jogú Város honlapjának Kistérség, illetve Idegenforgalom menüpontjainak folyamatos szerkesztése, a lakosság, a civil szervezetek, intézmények, vállalkozók számára hasznos információkkal történő feltöltése, továbbá megjelenési lehetőség biztosítása (pl. adó 1% kampány). Hírlevél: A évben indult Kistérségi Hírlevel -et a településfejlesztők készítik azzal a céllal, hogy a térségben élők rendszeresen tájékozódhassanak eseményekről, képet kapjanak a térségben történő kezdeményezésekről, fejlesztésekről, valamint a legfrissebb jogszabályokról, pályázatokról is. A kiadvány havonta jelenik meg 1000 példányban. Terjesztését a munkatársak végzik, kiemelt partnereinknek postán, illetve elektronikus úton továbbítjuk. A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési elképzelései összehangolásának érdekében végzett tevékenység értékelése. A Társulás a Kecskeméti kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveiben foglaltaknak megfelelően igyekszik összehangolni a helyi önkormányzatok és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvényben foglalt rendelkezések szerint. a.) A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzete, adottságai vizsgálata és értékelése érdekében végzett tevékenység összefoglalása: első félévében folytatódtak a Területfejlesztési Terv felülvizsgálatának előkészítő munkái. Ennek keretén belül a helyzetfeltárás során összegyűjtésre kerültek a kistérség önkormányzati, üzleti és civil szférából benyújtott nyertes pályázatai, melyeket és között indítottak el. Ezeket az adatokat összesítettünk és különféle szempontok szerint elemeztük, így gyakorlatilag teljes rálátással rendelkezünk az adott időszakban a kistérség településein elért uniós pályázati forrásokra. b.) A kistérség területfejlesztési koncepciójának és programjának, valamint a kistérség stratégiai és operatív programjának kidolgozása, elfogadása, illetve megvalósulásuk ellenőrzése tekintetében végzett tevékenység összefoglalása: A kistérségi Területfejlesztési Terv felülvizsgálata keretében elkészült a ra vonatkozó Kistérségi Akcióterv. Ez a tervdokumentum a áprilisi állapotnak megfelelően tartalmazza az Új Széchelyi Terv és egyéb pályázati forrásokra alapozott hároméves önkormányzati projektötleteket, melyeket együttműködve az Aranyhomok Egyesület településfejlesztő munkatársaival - rendszereztek és elemeztek a Kistérségi Iroda munkatársai.

11 c.) A Tanács, illetve a Társulás működéséhez és a fejlesztési (stratégiai és operatív) programok megvalósításához önállóan gyűjtött források bemutatása A rendelkezésre álló legfontosabb forrás egyrészt a tagönkormányzatok működési hozzájárulása (tagdíj), a tagönkormányzatok saját forrása, a feladatellátásokhoz kapcsolódó kistérségi kiegészítő normatíva (Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 8. számú melléklete III. pontja). A kistérséget alkotó települési önkormányzatok I. félévében 8.158,- E Ft működési hozzájárulást fizettek be a Társulás számlájára, valamint többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatására mintegy E Ft-ot, összességében pedig ,- E Ft kistérségi kiegészítő normatívát igényeltünk a évre. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény fenntartójaként a Társulás ,- E Ft normatíva lehívására vált jogosulttá, közoktatási feladatai ellátására a költségvetési törvény 3. mellékletében foglaltak alapján. A Kistérségi Iroda figyelemmel kísérte a többcélú társulásokra vonatkozó támogatási rendeletek megjelenését, változását, és ezeknek megfelelően tájékoztatta a térség önkormányzatait, mikrotársulásait. Amennyiben szükséges volt, további adatgyűjtéseket végzett a törvényi változásoknak megfelelően. A kiértékelt adatokat továbbította az illetékes hatóságok felé. A társulási megállapodásban vállalt feladatellátási jogcímeknek megfelelően Társulásunk települési szintű adat- illetve mutatószám felmérést végzett. A begyűjtött adatok összesítésével, illetve a törvényi szabályozások figyelembevételével végzett kiértékelésével elkészítette a évi kiegészítő normatíva igénylést. A normatívák mutatószám arányos mikrotársulási szintű lebontása után megkötésre kerültek a feladatellátási szerződések. d.) A kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez benyújtott pályázatok felsorolása, tartalmuk rövid bemutatása Általánosságban elmondható, hogy a kistérséget érintő pályázatok benyújtásához a települési önkormányzatok lakosságszám arányosan biztosították a szükséges önerőt, melyek az alábbiak voltak: - A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás a 2011-es évben is benyújtotta pályázatát 7/2011. (III.9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről elnevezésű támogatásra - a fenntartásában lévő II. Rákóczi Ferenc Tagintézmény tetőrekonstrukciójának második ütemére. A Társulás szeretné folytatni a tavaly megkezdett munkálatokat, ezért a II. ütem kivitelezésére 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatást igényelt. Eredményes elbírálás esetén a kétszintes tantermi szárny, a belső udvar és a nyaktag felújítása valósulhatna meg, melyből négyzetméter fémlemezfedés, 160 négyzetméter pedig lapos tetős fedés. - A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében került kiírásra a TÁMOP /08/2. kódszám, Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben című pályázati felhívás. A Társulás által benyújtott pályázat kedvező elbírálása folytán ,- Ft támogatást nyert a Társulás a Lestár Péter Közoktatási Intézmény négy feladatellátási helyén megvalósítandó programra. A projekt szakmai megvalósítását követően a végelszámolás I. félévében megtörtént.

12 - A Társulás pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú pályázatához kapcsolódóan a TIOP /1. kódszámú A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra, amely kedvező elbírálásban részesült, így a Társulás Ft támogatási forrás felhasználására vált jogosulttá. Ebből a támogatási forrásból a Társulás a Lestár Péter Közoktatási Intézmény II. Rákóczi Ferenc Tagintézményének vásárolt 257 tanulói laptopot, 10 tanári laptopot, illetve a hozzájuk tartozó infrastrukturális eszközöket. A pályázat szakmai megvalósítása megtörtént, jelenleg elszámolás alatt van. - A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretein belül idén is megszervezésre kerül a Vasút-tisztasági és idegenforgalmi közmunka program. 2011/6 számú pályázatban április 1. és december 31. között 60 fő regisztrált munkanélküli napi 8 órás foglalkoztatására nyílik lehetőség. A Társulás a program keretében a MÁV ZRT. Pályavasúti Üzletág Pálya és Mérnöki Létesítmények Főosztályával való egyeztetése során, a térségi vasútvonalak közvetlen környezetének megtisztítását, parlagfű mentesítését, bokorirtását, fakivágását tűzte ki célul. A programban vállalt feladatok megvalósítására ,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Nemzetgazdasági Minisztérium. - A Társulás sikerrel pályázott a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt 2011/9 számú Parlagfű elleni védelem országos közfoglalkoztatási pályázatra. A programban 45 fő munkanélküli 6 órás foglalkoztatására van lehetőség július 1. és augusztus 31. között. Jelen program szorosan kapcsolódik, és kiegészíti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által végzett gyommentesítési munkákat. A munkatervben meghatározott feladatok között megtalálhatók nemcsak az Önkormányzat, hanem a magyar állam tulajdonában lévő területek is: körforgalmak, út menti elválasztó sávok, erdőterületek, művelés alá nem vont mezőgazdasági ingatlanok, stb. A Társulás Kecskeméten és vonzáskörzetében összesen m 2 -en végzi az allergén növények levágását és irtását. A pályázat lezártával a Többcélú Társulás ,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. - A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás eredményesen pályázott az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása elnevezésű évi pályázati felhívásra. A program célja a legalább középfokú végzettségű álláskeresők közfoglalkoztatás-szervező munkakörben történő foglalkoztatása, szakmai segítség nyújtása a közfoglalkoztatás hatékony megszervezéséhez, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentéséhez. A sikeres pályázat eredményeként a Társulás ,- Ft vissza nem térítendő bérés járuléktámogatásban részesül, mely 20 fő közfoglalkoztatás-szervező április 1-től szeptember 30-ig történő alkalmazására biztosít fedezetet. A kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése érdekében tett intézkedések ismertetése: a.) Közfoglalkoztatás: évben is a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás végezte a közfoglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatásának megszervezését és lebonyolítását 11 önkormányzat megbízásából, az új közfoglalkoztatási program közös megvalósítása mellett. Társulásunk e 11 önkormányzattal és a foglalkoztatási helyekkel kötött külön

13 megállapodást, melyben rögzítette az együttműködés szabályait. A Társulás a program működtetésének köszönhetően 664 térségben élő állampolgárnak biztosított munkalehetőséget. - A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ január hónapban pályázatot írt ki rövid idejű, 4 órás közfoglalkoztatásra. Társulás a közfoglalkoztatásban résztvevő önkormányzatok felhatalmazásával pályázatot nyújtott be 900 fő foglalkoztatására. A hatósági szerződés aláírását követően január 21- én megkezdődött az új közfoglalkoztatás. A bérpótló juttatásban részesülők munkához való viszonya miatt a támogatási szerződésben kért létszámot március 17-én megállapodás módosításával 664 főre kellett csökkenteni január április 30. közötti időszakban a Kecskemét és Térsége többcélú Társulás látta el a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói feladatokat. - A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége kifejezett kérésére május 1-től, az önkormányzatok és az intézmények látják el a munkáltatói feladatokat. A Kistérségi Iroda Közfoglalkoztatási Csoportja május 1-től, 15 fő közfoglalkoztatás- szervezővel segíti az intézményekben dolgozó közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat. - A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján február 1. napjától 34 fő hosszabb időtartamú (napi 8 órában törénő) foglalkoztatására nyílt lehetősége a Társulásnak. b.) TÁMOP-os programok 2011-ben: A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ év első félévében a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak az alábbi forrásokat nyújtotta: Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP program között, 1 fő adminisztrátori feladatok ellátására 100%- os bér- és járuléktámogatást ( Ft) Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért TÁMOP program között, 1 fő adminisztrátori feladatok ellátására - 100%-os bér- és járuléktámogatást ( Ft) között, 1 fő adminisztrátori feladatok ellátására 100%-os bér- és járuléktámogatást ( Ft) között, 1 fő egyéb ügyintézői feladatok ellátására 100%-os bér- és járuléktámogatást ( Ft) között, 1 fő egyéb ügyintézői feladatok ellátására 100%-os bér- és járuléktámogatást ( Ft)

14 A kistérségi hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvétel bemutatása, különös tekintettel az együttműködő partnerekre és az együttműködés céljára a.) b.) Korábbi pályázati munka és együttműködés révén február 9-től a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 8. projekt partnerként tagja a Central Europe program keretében futó FREE projektnek. A projekt keretein belül cseh, lengyel, szlovák, szlovén, olasz partnerekkel, ill. a Debreceni Tudományegyetemmel működünk együtt. Ezen pályázat keretében folytatta azt a 2008-ban megkezdett nemzetközi munkát, amely a kistérség gazdasági szerkezetváltását, a térségi szereplők innovációját volt hivatott támogatni. Az innováció támogatása érdekében március 31-én országos konferenciát szervezett Design és Innováció címmel. A rendezvény országos médiavisszhang mellett nemzetközi előadók és politikusok részvételével zajlott le. A konferencián előadást tartott, Hardin Tibbs, a Royal Society tagja, Vojin Senk, a Vajdasági Kreatív Klaszter vezetője, Aldo Durante, olasz vállalkozási központ vezető, Branislav Bugarski a Vajdasági Beruházási Ügynökség vezérigazgatója. Az értékelő zárszót az NFÜ Innovációs Főosztályának vezetője, Szalai Péter Páltól hallhatták a résztvevők. A konferencia keretében kiállítók is bemutatkoztak a low-tech innováció témakörében. A munkaszervezet tevékenységének összefoglaló értékelése: a.) b.) c.) A Társulás munkaszervezete, a Kecskeméti Kistérségi Iroda biztosította a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Tanácsainak és annak szerveinek (bizottságok) folyamatos működését. Ellátta a Társulási Tanács és a Kistérségi Fejlesztési Tanács döntés előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos feladatait, segítette a Tanács tisztségviselőinek és tagjainak a tevékenységét. Elkészítette Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése elé azon előterjesztéseket, melyek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintik, és gondoskodtak azok végrehajtásáról. Térségi marketing irányítása: az iroda rendszeresen információval látta el a helyi és országos újságokat, teleházakat, honlapokat, rádiókat, televíziókat; tájékoztató füzeteket, prospektusokat készítettünk, terjesztésükről is gondoskodtunk. Kapcsolattartás, rendezvények: kistérségi programokat, fórumokat, rendezvényeket, kiállításokat, képzéseket, tanulmányutakat szerveztünk, a kistérség fejlődése érdekében megrendezett konferenciákon, képzéseken részt vettek munkatársaink. Összegzés: Elláttuk a területfejlesztési feladat- és hatáskörök és a kistérségi szintű feladat- és hatáskörök gyakorlásával, a közszolgáltatások előkészítésével, szervezésével, koordinálásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a feladatellátások zökkenőmentesen folytak 2011 I. félévében is. Kialakítottuk a kistérség fejlesztési elképzeléseit, felkészültünk az EU-s források lehívására. A jövőben is azon munkálkodunk, hogy figyelemmel a kistelepülések igényeire is az egész kistérség fejlődését szem előtt tartva minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassunk a települések lakossága számára, a foglalkoztatás és a gazdasági versenyképesség növelése érdekében minél több forrást hívhassunk le, javítsuk a térség elérhetőségét, valamint a térségi kohéziót. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően fogadja el a beszámolót.

15 Tiszaug november 16. Sinka Ferenc polgármester HATÁROZAT /2011. sz. határozat Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás I félévi tevékenységéről A Képviselő-testület megvitatta a beszámolót, és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület elfogadja a KTTT I. félévi tevékenységéről készített beszámolót. Felelős: Határidő: Sinka Ferenc polgármester azonnal Erről értesülnek: 1. polgármester 2. képviselők 3. Kistérségi Iroda vezetője 4. Irattár

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla /Szombathely, 2014. február 05./ Ügyvezető aláírása TARTALOMJEGYZÉK Vezetői

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Polgármesteri Hivatal jogállását szabályozó két legfontosabb jogszabályi rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 38. -a és a Makó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/458-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról

Részletesebben

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2009. november 26. napján tartandó ülésére

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2009. november 26. napján tartandó ülésére Törvényességi ellenőrzésre bemutatva Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Készítette: Nagyné Sándor Edina mb. hivatalvezető Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről 86-3/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi I. féléves szakmai működéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 4.... kódszám Ügyiratszám:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE. HAJDÚSZOBOSZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL oldalszám: 1/14

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE. HAJDÚSZOBOSZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL oldalszám: 1/14 1. Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése Cél: Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése -

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben