Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054"

Átírás

1 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: február évis számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató Budapest Kálmán I. u Tisztelt Gazdasági Főigazgató Asszony! Mellékelten küldjük: Intézményünk évi számszaki beszámolóját két példányban, Intézményünk évi számszaki beszámolójának szöveges indoklását, Zárás előtti és utáni főkönyvi kivonatot, Teljességi nyilatkozatot, negyedik negyedéves mérlegjelentést, Kincstári és Intézményi beszámoló közötti eltérések tételes indoklását, Intézményünk szakmai beszámolóját valamint az I/2B számú mellékletet Előirányzat maradvány felhasználásának ütemezése függő, átfutó, kiegyenlítő Mérleg tételek tételes leltárát mérleg szerinti követelések és kötelezettségek leltárát december 22 i számlaforgalmi kimutatást szíves felhasználásra. Tisztelettel Várkonyi István igazgató

2 2006. évi intézményi szakmai szöveges beszámoló I. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének r övid ismertetése Az intézmény feladatkörét a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, illetve a felnőttképzésről szóló évi 101. törvény, illetve ezek alapján Alapító Okiratunk határozza meg. Ezek a során nem változtak. A Nyíregyházi Regionális Képző Központ a évre szóló képzési tervet a 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet, illetve az annak alapján készült eljárásrend szerint készítette elő, s a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Munkaügyi Központ Képzési Osztályának munkatársaival folyamatosan történő egyeztetés útján öntötte végső formába. A tervet az NYRKK Felügyelő Tanácsa megtárgyalta, s lényegi változtatás nélkül elfogadta. A hivatkozott eljárásrend szerinti Képzési Megállapodás aláírására január 18 án került sor, a többször módosított, aktualizált, majdnem végleges tanfolyami lista ekkorra már összeállt. Az aláírást megelőzően végrehajtott módosítások indokoltsága abból eredt, hogy ebben az időszakban, a megyében a többi képző forráshiány miatt nem tudott képzést indítani, a különböző munkáltatóktól folyamatosan érkeztek új igények a kirendeltségeken keresztül, így gyakorlatilag az NYRKK volt abban a helyzetben, hogy képzéseket indítson. Ugyanakkor a módosításokat az is indokolta, hogy mind a képzési tervben, mind a Munkaügyi Központtal kötött képzési megállapodásban is megfogalmazást nyert, hogy mindazoknak az időközben felszínre került képzési igényeknek elsőbbséget biztosítunk, amelyek mögött munkáltatói háttér van. Ennek megfelelően szerencsés módon a legtöbb tanfolyam foglalkoztatási lehetőséggel indult. A Munkaügyi Központ a tervezett képzésekre történő jelentkezéseknek a kirendeltségeken való megnyitásával mindaddig várt, amíg a Képzési Megállapodást a Foglalkoztatási Hivatal jóvá nem hagyta. Javaslatunkra azonban áthidaló megoldásként öt képzésre való jelentkezés lehetőségét ezt megelőzően is lehetővé tette. A tanfolyamok tervezettnél korábbi beindítását az motiválta, hogy megjelent az oktatási miniszternek az új Országos Képzési Jegyzék hatályba léptetéséről szóló jogszabálya, amelyik nem eléggé értelemszerűen azt jelentette, hogy április 1 je után már csak az új képzési jegyzékben szereplő szakmákban lehet képzéseket indítani. Ez, mint más képzőket is, minket is arra inspirált, hogy amelyek esetében a lehetőség adott, a tanfolyam beindítását a tervezettől eltérően valósítsuk meg. Így gyakorlatilag az öt februárban indult képzés kivételével valamennyi márciusban került beindításra. Az ezzel járó fokozott megterhelést igénylő munkában a munkaügyi központ, illetve a kirendeltségek dolgozói készséges és hatékony együttműködést tanúsítottak évre intézményünk összesen 100 ezer hallgatói napot tervezett, ennek 80% a az elkülönített képzési keret terhére tervezett képzésekből kellett, hogy kitevődjön. Összességében a teljesített hallgatói napok száma volt, ami a tervezett 108,1% a. Reálisnak mondható megállapítás, hogy ez jóval közelebb áll az intézmény teljesítő képességéhez még akkor is, ha képzéseink korábbi évek gyakorlatának megfelelően döntően nem elsősorban a belső képzési kapacitást vette igénybe. 2

3 Az előző évről áthúzódó tanfolyamok hallgatói napjainak száma eddig jelentősen befolyásolta az évi teljesítéseket, ám ebben az évben a 2005 ről áthúzódó 12 tanfolyam közül kettő kivételével mindegyik az év első negyedében befejeződött. Ez a jelenség 2006 ról 2007 re még inkább erősödik, hiszen 2007 re például az elkülönített keretből finanszírozott képzések közül egy, a Megyei Munkaügyi Központ által támogatott képzések közül ugyancsak egy, míg a Lépj egyet előre című központi programból megvalósított tanfolyamok közül kettő, így összesen mindössze négy tanfolyam képzése fejeződik be a következő évben évben a nyitó hallgatói létszámunk 250 fő volt, január és február hónapban belső képzésben hallgatónk gyakorlatilag nem volt. A fentiekből is eredően az év egyes hónapjaiban induló tanfolyamok aránya továbbra is, sőt mondhatni még inkább nagyobb egyenetlenséget mutat, 2006 ban a tanfolyamok több mint 80% a a fentebb jelzett okok miatt is az év első három hónapjának került beindításra ban összesen 51 képzési programunk futott. Közülük 12 tanfolyam 2005 ben indult és 2006 ban fejeződött be. 38 tanfolyam a tárgyévben indult és be is fejeződött, míg mindössze négy tanfolyamunk volt, amelyik 2006 ban indult és 2007 ben fejeződik be. Az NYRKK számára a Munkaerőpiaci Alapból elkülönített képzési keret ( Ft) terhére összesen 28 tanfolyam indult 557 fővel, ebből 7 kivételével valamennyi munkahelyi ígérettel. A képzési programok egy kivételével államilag elismert képesítést nyújtó, azaz OKJ s volt. A képzések helyszíneit tekintve a belső kapacitás lekötésében ebben az évben sem változott a helyzet, a munkahelyi háttérrel támogatott képzési igények most is elsősorban vidéken jelentkeztek, ugyanakkor a megyeszékhelyen megvalósított ipari jellegű tanfolyamok gyakorlati oktatásának feltételeit is csaknem minden esetben csak külső helyszínen tudtuk biztosítani. Ebben szerencsésnek mondható az Inczédy György Szakközépiskola és Szakiskolával kialakított kapcsolat. A 2006 ban érintett tanfolyamok megoszlása a megvalósítás helyszíne szerint (db): Belső helyszínen: 3 Belső és külső helyszínen: 4 Külső helyszínen: 44 A programok összetétele a kimeneti szint szerint: kimeneti szint db % OKJ s képesítést nyújtó 33 84,5 % Betanító 1 2,6 % ECDL vizsgára felkészítő 1 2,6 % Munkaköri továbbképzés 2 5,1 % Felzárkóztató 1 2,6 % Egyéb 1 2,6 % Az év során a belépett hallgatóink száma 803 fő, ebből 639 fő regisztrált álláskereső, 153 pedig munkaviszonyban álló volt. Havi átlagos hallgatói létszámunk 429 fő, míg a tanfolyamok havi átlaga 19 volt. A lemorzsolódások száma 65 fő volt, ami a korábbi évekhez képest jelentős mértékű növekedést jelent (a belépett hallgatók 8,09% a, míg az elmúlt évben ez 2,8% 3

4 volt). A lemorzsolódási okok között az elkerülhetetlen, illetve ésszerű (hosszan tartó betegség, munkaviszony létesítése, stb.) okok mellett mind nagyobb szerepet kap a meggondolatlan jelentkezés, a kitartás, az ambíció hiánya. Bár a 2005 ös év kiemelkedő képzési programjának számított A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedését és foglalkoztatását elősegítő központi képzési program, áthúzódó képzései, valamint a program befejezését követően rendezett összegző értékelő konferencia tapasztalatai birtokában érdemes említést tenni erről is. A megpályázott és megvalósításra elnyert 6 program közül három a szakmai képzés mellett egyúttal felzárkóztatást, ismeretpótlást is szolgált. A tanfolyamok közül három 100% os roma beiskolázással indult (két Felzárkóztató (7 8. osztály) és egy Ismeretpótló+Kőműves képzés fő). A további három képzés esetében a képzésekre felvett hallgatók 2/3 a roma 1/3 a pedig hátrányos helyzetű (szociális, családi, életviteli okok, inaktív, több éve munkanélküli) magyar, (Ismeretpótló+Fakitermelő, Ismeretpótló+Faipari gépmunkás, Mezőgazdasági gépkezelő (traktoros) év kiemelt központi programjának indult a Lépj egyet előre című. A kormány a 100 lépés program keretében az élethosszig tartó tanulás, illetve a felnőttképzés korszerűsítésével kapcsolatos feladatok sorába emelte a képzettségi színvonal emelésével összefüggő teendőket. Az Európai Unió támogatásával hirdetett projekt a munkavállalók szakmai ismereteinek bővítését, képzettségi színvonalának növelését célozta. A program céljaként határozták meg, hogy a magyar felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése érdekében olyan képzések induljanak, amelynek során a korábbi képzettségi szintjük egy szinttel magasabbra kerül. Az első körben közzétett felhívás szerint gyakorlatilag bárki, bármilyen szakma elsajátítása végett bekapcsolódhatott a programba, a tervezetek szerint országosan mintegy felnőtt részvételével számoltak. A szervezés során azonban nem ismert okból szigorodtak a képzésben való részvétel feltételei, a befejezett iskolai végzettséget biztosító felzárkóztató képzésen túl már csak a munkaügyi központok által meghatározott támogatható képzésekre lehetett pályázni. A várthoz képest jóval kisebb lett a lakosság érdeklődése, amiben valószínűleg közrejátszott, hogy a képzési költségek átvállalásán túl egyéb támogatást a program a résztvevők számára nem biztosított. A mindössze egy alkalommal, a tanfolyam sikeres befejezését követően ígért, a mindenkori minimálbérnek megfelelő összeg pedig sokakat nem inspirált eléggé a képzésben való részvételre. Évek óta több kevesebb sikerrel próbáljuk nyomon kísérni a végzett hallgatóink elhelyezkedési mutatóit a tanfolyam befejezése követően. Sajnálatos módon ez 2006 ban is meglehetősen kudarcos vállalkozásnak bizonyult. A nem munkahelyi háttérrel rendelkező képzéseken végzettek részére összesen 388 kérdőívet küldtünk ki válaszborítékkal ellátva, s ebből mindössze 39 érkezett vissza. Az alig több mint 10% os arányból érdemi következtetést levonni nem lehet, illetve nem szabad. Más a helyzet a munkahelyi háttérrel induló képzések tekintetében. Ez esetekben az elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdést nem a képzésben részt vevőknek, hanem a munkáltatónak tesszük fel. Ennek megfelelően e helyzet itt jobb, a végzettek csaknem mindegyikét alkalmazni kész a munkáltató, az elhelyezkedési arány 80 % körüli. Következetesen kell azonban képviselni azt az álláspontot a felvételre jelentkezőknél, hogy a kiválasztásnál a leendő munkáltató is legyen jelen, s mondjon ő is véleményt a leendő munkavállalókról, illetve arra, hogy a képző központnak e mellett is legyen meghatározó szerepe a hallgatók e folyamatban. 4

5 2006 ban jelentős eseménynek számít, hogy munkatársaink nagy számban vették ki részüket a HEFOP jelű intézkedésre készült pályázat ( Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása című projekt) tartalmi kidolgozásából. A vállalt program és tananyag fejlesztési tevékenység döntően a tervezettnek megfelelően halad, a programfejlesztések, illetve az ahhoz kapcsolódó tananyagok kifejlesztése megtörtént, illetve azok befejező munkálataihoz közel kerültünk (nyelvi, szakmai lektori munkálatok, kísérleti képzések, stb. vannak még hátra). Sajnálatos módon kell megállapítani, hogy a konzorcium vezetésétől meglehetősen kevés szakmai segítséget kaptunk és kapunk, a konzorciumi tagok közötti koordináció nem valósul meg. Feladatvállalásunk szerződésmódosítás útján a nyelvi projektben való részvételünkkel az év során kibővült. Az NYRKK konzorciumi tagként kapcsolódott be a Vásárosnamény Város Önkormányzatának vezetésével a Szatmár Beregi Szilva Út Egyesület, a Vásárosnaményi Cigány Kisebbségi Önkormányzat valamint a Bereg Térségi Fejlesztési Társulat és a Segítő Kezek Közalapítvány közös projektjének megvalósítására létrejött Fejlesztési Partnerségbe, az Európai Szociális Alapból finanszírozott EQEAL programba. A képző központban ez nem sok munkatársat, összesen 3 főt érint a vele kapcsolatos tevékenység és felelősség azonban nagy. A tapasztalat az, hogy a konzorcium tagja közül egynek sincs felnőttképzési tapasztalata, ebből kifolyólag rengeteg odafigyelést igényel, hogy a kitűzött célok a szakmai képzés vonatkozásában megvalósuljanak. A program fő célcsoportját a halmozottan hátrányos helyzetű, az iskolarendszerből lemorzsolódott, roma és nem roma fiatalok jelentik. Az eddig eltelt idő alatt egy csoport sikeres OKJ s vizsgát tett ABC eladó szakmából, illetve 9 fő eredményesen vizsgázott az ECDL két moduljából. Mindkét vizsga tapasztalata, hogy a projektben résztvevők felkészítése átlagon felül sikeres. Ugyancsak konzorciumi tagként a Debreceni Regionális Képző Központ vezetésével eredményesen vettünk részt a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatása alapján a Nemzeti Felnőttképzési Intézet által a Felnőttképzési bázisközpontok és hálózat fejlesztésének támogatására kiírt pályázat megvalósításában. A konzorciumnak tagjai voltak: Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület (Berettyóújfalu), Inczédy György Szakközépiskola és Szakiskola (Nyíregyháza), Jász Nagykun Szolnok Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság (Szolnok), Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Jurányi Lajos Egyesület (Nyíregyháza), valamint a DISCIMUS Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola (Debrecen). Az NYRKK részt vett valamennyi, a pályázat kiírása szerinti 8 rendszertípusra (vizsgáztatás, minőségfejlesztés, felnőttképzési szolgáltatások, előzetes tudásszint mérése, tanfolyamszervezés, személyzettanúsítás, program és tananyagfejlesztés) kiírt fejlesztési tevékenységében. A konzorcium különös figyelmet fordított a fejlesztő tevékenység során arra, hogy az mindvégig a fejlesztés és alkalmazás során egyaránt azonos elveken alapuljon, és az az alkalmazásban is testet öltsön. A konzorciumi tagok vállalt feladataikat a konzorcium határozott vezető, irányító tevékenysége mellett teljesítették. A feladatok nagyságrendje alkalmazkodott a konzorciumi tag tevékenysége, szervezete nagyságrendjéhez, a felnőttképzésben folytatott tevékenysége során szerzett tapasztalataihoz. A vállalt feladatok elosztásából is jól látszik, hogy a két képző központnak a fejlesztő tevékenységben meghatározó szerepe volt, a nyolc területből öt esetében a koordináló szerepet is ellátta. Intézményünk a Vizsgáztatás, illetve a Minőségfejlesztés munkacsoport munkáját szervezte, ugyanakkor valamennyi többi munkacsoport tevékenységében is aktív, nem egy esetben meghatározó szerepet töltött be. 5

6 A külső és belső helyszínen folyó tanfolyamaink ellenőrzése rendszeres. Kisebb hiányosságoktól eltekintve jelentősnek mondható problémát nem tapasztaltunk. A tapasztalt hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedések megtörténtek. Szerződésszegés vagy számottevő hiányosság miatt tanfolyam nem hiúsult meg. A tanfolyami ellenőrzések a minőségirányítási rendszerben elfogadott szempontrendszer szerint történtek. Az ellenőrzésekről készült feljegyzések összegzésre kerültek. Általánosságban megállapítható, hogy a különböző képzésekbe (függetlenül attól, hogy betanító jellegű, OKJ s, 8 általánosra vagy érettségire épül) továbbra is nehéz bevonni a munkanélkülieket. Nagy számban a jelentkezők már a felvételire, az orvosi vizsgálatra, ill. a tanfolyamkezdésre sem jönnek el. A munkahelyi háttérrel rendelkező betanító tanfolyamoknál a hiányzás mértéke ebben az évben a roma hallgatók kivételével csökkent. A hiányzások okai mögött a legtöbb esetben megélhetési gondok állnak. A Megyei Munkaügyi Központ Ellenőrzési Osztálya a 2006 os évben 3 tanfolyamot ellenőrzött a képzés helyszínén. Hiányosságot nem tapasztaltak, az adminisztrációt példaértékűnek minősítették. Az információs és tanácsadó szolgálatot változatlanul az Információs és Szolgáltató Osztály látja el. Az Osztálynak ez továbbra is az egyik fontos alaptevékenysége. Mint ahogy az a beszámoló előző fejezetéből kitűnik, 2006 ban az ott vázolt okok miatt a tanfolyamaink indítása árnyaltan fogalmazva sem volt egyenletes, s közel sem felelt meg terveinknek. Az év első negyedében a tervezett képzések több, mint 80% a beindult, ami abban az időben nagy terheket rótt az egész intézményre. Szerencsés módon a munkatársi állomány szervezeti hovatartozástól, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett munkamegosztástól függetlenül összehangolt, kiemelkedő munkát végzett. Fentiek következtében az év hátra lévő részében alig, vagy egyáltalán nem volt hirdethető és beindítható képzés. Ennek és más körülményeknek következtében tanácsadás, tájékoztatás az elmúlt évektől eltérően nem volt hangsúlyos feladat a tanácsadók részére, illetve azok döntő többsége március hónapra, illetve annak is inkább a második felére koncentrálódott. Valamennyi tanfolyamnál, ahol a beindítást szükségszerűen megelőzte a felvételi eljárás lebonyolítása és a foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat megszervezése, a két érintett szervezeti egység munkatársainak együttműködésével megszervezésre, illetve lebonyolításra kerültek. Az egyszerű felvételi eljárásokat is beleértve összesen 930 fő vett részt, közülük 416 fő orvosi vizsgálaton is átesett. Az NYRKK székhelyén (Nyíregyháza, Széchenyi u. 13) folyó képzéseknek minden esetben részét képezte a kommunikációs tréning és az álláskeresési technikák modul. Ezeket egy egy munkatársunk tartja már évek óta. Ilyenformán 2006 ban mindössze 5 tanfolyamot érintett ez a szolgáltatásunk ban ismét bővült azoknak a szakképesítések köre, amelyekben vizsgáztatási jogosultságot szereztünk december végén 133 szakmában szervezhettünk más képzők számára 6

7 OKJ s vizsgákat, jelenleg ez 169 re nőtt. Ebből adódóan vizsgáztatási tevékenységünk is színesedett, bővült. Az elmúlt évben 36 belső és 44 külső megrendelésű OKJ s vizsgát szerveztünk, és/vagy készítettük el a vizsgadokumentációit. Összesen fő tett sikeres vizsgát az osztály munkatársainak közreműködésével, ebből fő OKJ s szakképesítést szerzett ban 19 külső képzővel álltunk kapcsolatban vizsgaszervezéssel összefüggésben. Közülük jó néhány már évek óta partnerünk, ami azt jelzi, hogy munkánkkal meg vannak elégedve. A vizsgákon bukottak 37,2% a a saját szervezésű tanfolyamaink vizsgáján bukott. A tűzoltó tanfolyamok vizsgáin sikertelenül vizsgázottaktól eltekintve számottevőnek nem mondható az eredménytelenség. Az érintett tanfolyamok esetét megvizsgálva megállapítható, hogy a nagyarányú bukásban része volt a nem kellően körültekintő kiválasztásnak, a tanfolyam során a hallgatók motiválása hiányának, az oktatók sajátosan katonás megközelítésű, a hallgatók számára szokatlan oktatói és vizsgáztatási stílusnak, de legalább ennyire a hallgatói hanyagságnak is. A vizsgák mindig rendben, a jogszabálynak megfelelően zajlottak. Panasz, kifogás egyetlen egy esetben sem merült fel munkánkkal kapcsolatban. A képzők bizalommal fordulnak hozzánk, mert a sokévi tapasztalatunk, a jegyzők pontos, precíz munkája, a vizsga dokumentációk elkészítési folyamatába beépített ellenőrzés, a minőségbiztosítási rendszerből adódó algoritmikus folyamatok betartása, (minőségterv) megbízhatóságunkat továbbra is biztosítják. A Nyíregyházi Regionális képző Központ ECDL szerepköre az utóbbi években nem változott, továbbra is erősnek mondható ban 81 alkalommal volt vizsganap, melyeken 2193 vizsga került lebonyolításra. A vizsgázók felkészültek voltak, mindössze 3 vizsga volt sikertelen. Az ECDL ből származó bevételek továbbra is jelentősek. a. Alapítványok, közalapítványok támogatása b. Vállalkozási tevékenység végzése c. Munkatársaink lakásépítési, lakásvásárlási támogatása d. Számviteli politikánkat évben nem módosítottuk. e. Az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírások 7

8 f. Az intézményié s a kincstári beszámoló kerekítés és rendszerbeli különbség miatt tér el egymástól, valamint a Nem azonosított bevételek nem kerültek feladásra a Magyar Államkincstár felé december végével. g. Értékcsökkenési leírás megosztás II. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakor olt hatása Az intézmény alaptevékenysége évben nem változott. A tanfolyamok finanszírozása és az intézményünk működésének finanszírozása az év folyamán egyenletes, megoldott volt. Finanszírozási gondot a HEFOP projekt PEJ elszámolásainak megtérítése okoz, az elszámolásaink kifizetése egy éves késésben van, így a megvalósítás a következő évben komoly problémát fog jelenteni. Az előleg az előrehaladás szerint felhasználásra került, amit az elszámolások alapján kellene visszapótolni, a további ráfordítások fedezetére. A központi programok finanszírozása az utólagos finanszírozás miatt nehézkes, pl. a Lépj egyet előre programot negyedévenként számolhatjuk el, amit az elszámolást követő 60 nap múlva fizet meg a Foglalkoztatási Hivatal. A projekttel kapcsolatosan a problémánk, hogy a számlát a hallgató nevére kell kiállítani, de a kifizetését a Foglalkoztatási Hivatal teljesíti. Az így befolyó bevételt a továbbiakban a költségvetés felé 5% os befizetési kötelezettség is terheli. A évben érintett tanfolyamok megoszlását a finanszírozás forrása szerint a következő tábla mutatja: Finanszírozó db % db % Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Munkaügyi Központ 13 25,5 3 7,7 Elkülönített képzési keret 28 71,8 Központi program 31 60,7 3 7,7 ebből ESZA NFI 6 állami normatív 19 Esélyegyenlőségi Kormányhivatal 6 Lépj egyet előre HEFOP ,7 Gazdálkodó szervezet 3 5,9 3 7,7 Egyéni 4 7,8 2 5,1 8

9 III. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzfogalom egyeztetése 1. Kiadási bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása Hatáskörök Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi Összesen Kiadások Működési költségvetés Felhalmozási kiadások Összesen Bevételek Működési költségvetés Felhalmozási bevételek Összesen a. A kormányhatáskörben a évi illetményfejlesztésre kapott hozzájárulás. b. Felügyeleti hatáskörben kérvényeztük a felhalmozási kiadások átcsoportosítását a működési költségvetés növelésére, mivel az év folyamán a tanfolyami hallgatók számára megállapított lakhatási, utazási és étkeztetési költségek fedezetét a Munkaerőpiaci Alap nem tudta biztosítani. A hallgatóknak ki kellett fizetni a megállapított térítéseket, illetve biztosítani a természetbeni étkeztetést, de a tanfolyami díjbevételek ezen ráfordítások fedezetét nem biztosították. c. Az intézményi előirányzat módosítások az olyan többletbevételek miatt vált esedékessé, mint az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele, a HEFOP és EQUEL programok befolyt bevételei. 2. A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása a. Maradvány alakulása (42. űrlap) Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány Központosított bevétel MPA Halmozottan Hátrányos Helyzetű program visszafizetési kötelezettség Egyéb kötelezettség vállalást terhelő maradvány e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 9

10 b. Személyi juttatások, létszám alakulása Rendszeres személyi juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítés Szociális juttatások Nem rendszeres személyi juttatások összesen Személyi juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Módosított Teljesítés előirányzat Eredeti előirányzat Teljesítés % a Részmunkaidőben foglalkoztatottak Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat % a , , , , , , , , , , , , ,0 Eredeti elői Módosított elői Teljesítés Teljesítés % a rányzat rányzat Személyi juttatás ,1 Részmunkaidős ,0 Külső személyi juttatás ,7 Összesen ,5 Létszám Terv Tény Teljes munkaidős Részmunkaidős ,7 Intézményünk a személyi juttatások módosított előirányzatát 88,5% ban teljesítette. A külső személyi juttatások előirányzatban jelentős a lemaradásunk. A rendszeres személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 95,7% al teljesítette, ami a tervezett és a tényleges létszám alakulása miatt történt. A 2006 os évben az intézményünkben 6 fő létszám leépítésére került sor a kormány intézkedésének következtében. A létszám leépítésére az engedélyezett, de még be nem töltött 3 álláshely megszüntetése, valamint 3 fő állományban lévő nyugdíjas foglalkoztatott munkatársunk jogviszonyának megszüntetésével hajtottuk végre. Az intézményünk az elbocsátott közalkalmazottaknak járó felmondási, felmentési idő, valamint jubileumi jutalmát a saját költségvetési keretéből kifizette, erre központi forrást nem vettünk igénybe, ezzel kapcsolatban áthúzódó kötelezettségünk nincs. A megnövekedett feladatok elvégzésére, 10

11 valamint az Európai Uniós programokban való állandó részvétel, illetve a megnövekedett elszámolási adminisztráció miatt a résztvevőket teljesítményhez kötött jutalomban részesítettük. c. Munkaadókat terhelő járulékok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti Módosított ,7 85,1 A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat teljesítése a személyi juttatások előirányzat teljesítésének megfelelően alakult évben a kötelezettségeinket teljesítettük, áthúzódó tartozásunk nincs. d. Dologi kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti Módosított Készletbeszerzés ,0 88,2 Kommunikációs szolgáltatások ,0 72,0 Szolgáltatási kiadások ,4 93,0 Vásárolt közszolgáltatások ,0 92,8 ÁFA ,7 96,7 Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások ,0 86,7 Egyéb dologi kiadások ,0 49,0 Folyó kiadások ,1 76,7 Összesen ,7 91,4 A dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 36,7% al magasabb összegben teljesült a módosítotthoz viszonyítva 8,6% al maradt el. Kimagasló volt a teljesítése a vásárolt közszolgáltatásoknak 161%, a készletbeszerzés 115%, az ÁFA 112,7% és kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 113%. A készletbeszerzést a tervezés időszakában megközelítőleg tudjuk meghatározni, mert nem lehet tudni, hogy mennyire készletigényes tanfolyamaink lesznek, vagy mennyi lesz a külső helyszínes oktatás, ami az üzemanyag felhasználást nagymértékben befolyásolja. A vásárolt közszolgáltatások során a külső helyszíneken lebonyolított, külső oktatók igénybevétele, valamint a számlás vizsgáztatás költségeit, az orvosi alkalmassági vizsgálatokat számoljuk el. A 2006 os évben jellemző volt a külső tanfolyam, az 51 ből 44 valósult meg az intézményen 11

12 kívül, a megye különböző helyszínein. Az ÁFA kiadások növekedését a 15% os ÁFA kulcs változása okozta. e. Ellátottak pénzbeli juttatásai f. Egyéb működési célú támogatások, kiadások g. Kamatkiadások h. Támogatás értékű, felhalmozási kiadások i. Intézményi beruházási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti Módosított ,8 99,5 Az intézményünk az eredeti beruházási kiadásait 8,8% al túlteljesítette, a módosított előirányzatoz 99,5% an teljesítette. Az MPA tól átvett támogatásértékű felhalmozási bevételekből a tervezett beruházásait megvalósította, a saját bevételünk terhére 1 db Opel típusú személygépkocsit szerzett be. A gépkocsi beszerzésére a sok külső helyszínen megvalósuló tanfolyamok miatt volt szükség. j. Felújítás A felújítási kiadások 57,1% ban teljesültek, a dologi kiadások fedezetére az előirányzatok átcsoportosításra kerültek az MPA, felügyelet, és a Pénzügyminisztérium hozzájárulásával. k. Kölcsön nyújtása, törlesztése 12

13 3. Intézményi bevételek alakulása Előirányzat Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Intézményi Működési bevétel ,4 79,4 Működési költségvetés támogatása ,1 101,1 Támogatásértékű működési bevételek ,0 99,7 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,4 87,4 Összesen ,3 97,4 Az intézményünk működési bevétele 20,6% al elmaradt a tervezettől. A működési költségvetés támogatásához a évi illetményfejlesztés fedezetére kaptunk 517 eft ot. A támogatásértékű működési bevételek teljesítése 51% al haladta meg az eredeti előirányzatot, amelyből Európai Uniós projektek bevételei eft, a Foglalkoztatási Hivataltól a Halmozottan Hátrányos Helyzetű programra, az NFI től a Bázisközpont kialakítására, valamint a felnőttképzési normatív áthúzódó tanfolyamaira eft ot kaptunk. Az MPA tól eft átcsoportosításra került a felhalmozási támogatásból, felnőttképzés támogatására Lépj egyet előre program keretében megvalósuló tanfolyamok díjbevételei, valamint a következő évben Az önkormányzatok dolgozóinak Egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteik bővítését célzó központi program megvalósítására biztosított pénzeszközök. IV. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Összesen Bruttó érték évi záró Beruházás, Felújítás Selejtezés, hiány Bruttó Összesen Értékcsökkenés Eszközök nettó értéke Nettó érték a Bruttó % ban 11,7 74,7 40,2 51,9 54,6 Az eszközök nagy része körülbelül a felére van leíródva, egyedül az ingatlanok nettó értéke közelíti meg a bruttó érték 75% át. A szellemi termékek (szoftverek) licenceit 1 évre vásároljuk meg, így a program frissítéseket nem tudjuk aktiválni. V. Tulajdonosi részesedés 13

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2008. február 25. 2007. éves számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

Ö s s z e g z é s. módosított

Ö s s z e g z é s. módosított Ö s s z e g z é s Az OM fejezet 2003. évi kiadása 16%-kal haladta meg az előző évi tényleges összeget, gyakorlatilag megfelelt az éves módosított előirányzatnak. Az intézményi bevételek lényegében szinten

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Dr. Gere Ilona A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy minden állampolgár köztük a fogyatékos, egészségükben tartósan

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben