Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054"

Átírás

1 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: február évis számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató Budapest Kálmán I. u Tisztelt Gazdasági Főigazgató Asszony! Mellékelten küldjük: Intézményünk évi számszaki beszámolóját két példányban, Intézményünk évi számszaki beszámolójának szöveges indoklását, Zárás előtti és utáni főkönyvi kivonatot, Teljességi nyilatkozatot, negyedik negyedéves mérlegjelentést, Kincstári és Intézményi beszámoló közötti eltérések tételes indoklását, Intézményünk szakmai beszámolóját valamint az I/2B számú mellékletet Előirányzat maradvány felhasználásának ütemezése függő, átfutó, kiegyenlítő Mérleg tételek tételes leltárát mérleg szerinti követelések és kötelezettségek leltárát december 22 i számlaforgalmi kimutatást szíves felhasználásra. Tisztelettel Várkonyi István igazgató

2 2006. évi intézményi szakmai szöveges beszámoló I. Az intézmény feladatkörének, évi tevékenységének r övid ismertetése Az intézmény feladatkörét a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, illetve a felnőttképzésről szóló évi 101. törvény, illetve ezek alapján Alapító Okiratunk határozza meg. Ezek a során nem változtak. A Nyíregyházi Regionális Képző Központ a évre szóló képzési tervet a 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet, illetve az annak alapján készült eljárásrend szerint készítette elő, s a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Munkaügyi Központ Képzési Osztályának munkatársaival folyamatosan történő egyeztetés útján öntötte végső formába. A tervet az NYRKK Felügyelő Tanácsa megtárgyalta, s lényegi változtatás nélkül elfogadta. A hivatkozott eljárásrend szerinti Képzési Megállapodás aláírására január 18 án került sor, a többször módosított, aktualizált, majdnem végleges tanfolyami lista ekkorra már összeállt. Az aláírást megelőzően végrehajtott módosítások indokoltsága abból eredt, hogy ebben az időszakban, a megyében a többi képző forráshiány miatt nem tudott képzést indítani, a különböző munkáltatóktól folyamatosan érkeztek új igények a kirendeltségeken keresztül, így gyakorlatilag az NYRKK volt abban a helyzetben, hogy képzéseket indítson. Ugyanakkor a módosításokat az is indokolta, hogy mind a képzési tervben, mind a Munkaügyi Központtal kötött képzési megállapodásban is megfogalmazást nyert, hogy mindazoknak az időközben felszínre került képzési igényeknek elsőbbséget biztosítunk, amelyek mögött munkáltatói háttér van. Ennek megfelelően szerencsés módon a legtöbb tanfolyam foglalkoztatási lehetőséggel indult. A Munkaügyi Központ a tervezett képzésekre történő jelentkezéseknek a kirendeltségeken való megnyitásával mindaddig várt, amíg a Képzési Megállapodást a Foglalkoztatási Hivatal jóvá nem hagyta. Javaslatunkra azonban áthidaló megoldásként öt képzésre való jelentkezés lehetőségét ezt megelőzően is lehetővé tette. A tanfolyamok tervezettnél korábbi beindítását az motiválta, hogy megjelent az oktatási miniszternek az új Országos Képzési Jegyzék hatályba léptetéséről szóló jogszabálya, amelyik nem eléggé értelemszerűen azt jelentette, hogy április 1 je után már csak az új képzési jegyzékben szereplő szakmákban lehet képzéseket indítani. Ez, mint más képzőket is, minket is arra inspirált, hogy amelyek esetében a lehetőség adott, a tanfolyam beindítását a tervezettől eltérően valósítsuk meg. Így gyakorlatilag az öt februárban indult képzés kivételével valamennyi márciusban került beindításra. Az ezzel járó fokozott megterhelést igénylő munkában a munkaügyi központ, illetve a kirendeltségek dolgozói készséges és hatékony együttműködést tanúsítottak évre intézményünk összesen 100 ezer hallgatói napot tervezett, ennek 80% a az elkülönített képzési keret terhére tervezett képzésekből kellett, hogy kitevődjön. Összességében a teljesített hallgatói napok száma volt, ami a tervezett 108,1% a. Reálisnak mondható megállapítás, hogy ez jóval közelebb áll az intézmény teljesítő képességéhez még akkor is, ha képzéseink korábbi évek gyakorlatának megfelelően döntően nem elsősorban a belső képzési kapacitást vette igénybe. 2

3 Az előző évről áthúzódó tanfolyamok hallgatói napjainak száma eddig jelentősen befolyásolta az évi teljesítéseket, ám ebben az évben a 2005 ről áthúzódó 12 tanfolyam közül kettő kivételével mindegyik az év első negyedében befejeződött. Ez a jelenség 2006 ról 2007 re még inkább erősödik, hiszen 2007 re például az elkülönített keretből finanszírozott képzések közül egy, a Megyei Munkaügyi Központ által támogatott képzések közül ugyancsak egy, míg a Lépj egyet előre című központi programból megvalósított tanfolyamok közül kettő, így összesen mindössze négy tanfolyam képzése fejeződik be a következő évben évben a nyitó hallgatói létszámunk 250 fő volt, január és február hónapban belső képzésben hallgatónk gyakorlatilag nem volt. A fentiekből is eredően az év egyes hónapjaiban induló tanfolyamok aránya továbbra is, sőt mondhatni még inkább nagyobb egyenetlenséget mutat, 2006 ban a tanfolyamok több mint 80% a a fentebb jelzett okok miatt is az év első három hónapjának került beindításra ban összesen 51 képzési programunk futott. Közülük 12 tanfolyam 2005 ben indult és 2006 ban fejeződött be. 38 tanfolyam a tárgyévben indult és be is fejeződött, míg mindössze négy tanfolyamunk volt, amelyik 2006 ban indult és 2007 ben fejeződik be. Az NYRKK számára a Munkaerőpiaci Alapból elkülönített képzési keret ( Ft) terhére összesen 28 tanfolyam indult 557 fővel, ebből 7 kivételével valamennyi munkahelyi ígérettel. A képzési programok egy kivételével államilag elismert képesítést nyújtó, azaz OKJ s volt. A képzések helyszíneit tekintve a belső kapacitás lekötésében ebben az évben sem változott a helyzet, a munkahelyi háttérrel támogatott képzési igények most is elsősorban vidéken jelentkeztek, ugyanakkor a megyeszékhelyen megvalósított ipari jellegű tanfolyamok gyakorlati oktatásának feltételeit is csaknem minden esetben csak külső helyszínen tudtuk biztosítani. Ebben szerencsésnek mondható az Inczédy György Szakközépiskola és Szakiskolával kialakított kapcsolat. A 2006 ban érintett tanfolyamok megoszlása a megvalósítás helyszíne szerint (db): Belső helyszínen: 3 Belső és külső helyszínen: 4 Külső helyszínen: 44 A programok összetétele a kimeneti szint szerint: kimeneti szint db % OKJ s képesítést nyújtó 33 84,5 % Betanító 1 2,6 % ECDL vizsgára felkészítő 1 2,6 % Munkaköri továbbképzés 2 5,1 % Felzárkóztató 1 2,6 % Egyéb 1 2,6 % Az év során a belépett hallgatóink száma 803 fő, ebből 639 fő regisztrált álláskereső, 153 pedig munkaviszonyban álló volt. Havi átlagos hallgatói létszámunk 429 fő, míg a tanfolyamok havi átlaga 19 volt. A lemorzsolódások száma 65 fő volt, ami a korábbi évekhez képest jelentős mértékű növekedést jelent (a belépett hallgatók 8,09% a, míg az elmúlt évben ez 2,8% 3

4 volt). A lemorzsolódási okok között az elkerülhetetlen, illetve ésszerű (hosszan tartó betegség, munkaviszony létesítése, stb.) okok mellett mind nagyobb szerepet kap a meggondolatlan jelentkezés, a kitartás, az ambíció hiánya. Bár a 2005 ös év kiemelkedő képzési programjának számított A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedését és foglalkoztatását elősegítő központi képzési program, áthúzódó képzései, valamint a program befejezését követően rendezett összegző értékelő konferencia tapasztalatai birtokában érdemes említést tenni erről is. A megpályázott és megvalósításra elnyert 6 program közül három a szakmai képzés mellett egyúttal felzárkóztatást, ismeretpótlást is szolgált. A tanfolyamok közül három 100% os roma beiskolázással indult (két Felzárkóztató (7 8. osztály) és egy Ismeretpótló+Kőműves képzés fő). A további három képzés esetében a képzésekre felvett hallgatók 2/3 a roma 1/3 a pedig hátrányos helyzetű (szociális, családi, életviteli okok, inaktív, több éve munkanélküli) magyar, (Ismeretpótló+Fakitermelő, Ismeretpótló+Faipari gépmunkás, Mezőgazdasági gépkezelő (traktoros) év kiemelt központi programjának indult a Lépj egyet előre című. A kormány a 100 lépés program keretében az élethosszig tartó tanulás, illetve a felnőttképzés korszerűsítésével kapcsolatos feladatok sorába emelte a képzettségi színvonal emelésével összefüggő teendőket. Az Európai Unió támogatásával hirdetett projekt a munkavállalók szakmai ismereteinek bővítését, képzettségi színvonalának növelését célozta. A program céljaként határozták meg, hogy a magyar felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése érdekében olyan képzések induljanak, amelynek során a korábbi képzettségi szintjük egy szinttel magasabbra kerül. Az első körben közzétett felhívás szerint gyakorlatilag bárki, bármilyen szakma elsajátítása végett bekapcsolódhatott a programba, a tervezetek szerint országosan mintegy felnőtt részvételével számoltak. A szervezés során azonban nem ismert okból szigorodtak a képzésben való részvétel feltételei, a befejezett iskolai végzettséget biztosító felzárkóztató képzésen túl már csak a munkaügyi központok által meghatározott támogatható képzésekre lehetett pályázni. A várthoz képest jóval kisebb lett a lakosság érdeklődése, amiben valószínűleg közrejátszott, hogy a képzési költségek átvállalásán túl egyéb támogatást a program a résztvevők számára nem biztosított. A mindössze egy alkalommal, a tanfolyam sikeres befejezését követően ígért, a mindenkori minimálbérnek megfelelő összeg pedig sokakat nem inspirált eléggé a képzésben való részvételre. Évek óta több kevesebb sikerrel próbáljuk nyomon kísérni a végzett hallgatóink elhelyezkedési mutatóit a tanfolyam befejezése követően. Sajnálatos módon ez 2006 ban is meglehetősen kudarcos vállalkozásnak bizonyult. A nem munkahelyi háttérrel rendelkező képzéseken végzettek részére összesen 388 kérdőívet küldtünk ki válaszborítékkal ellátva, s ebből mindössze 39 érkezett vissza. Az alig több mint 10% os arányból érdemi következtetést levonni nem lehet, illetve nem szabad. Más a helyzet a munkahelyi háttérrel induló képzések tekintetében. Ez esetekben az elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdést nem a képzésben részt vevőknek, hanem a munkáltatónak tesszük fel. Ennek megfelelően e helyzet itt jobb, a végzettek csaknem mindegyikét alkalmazni kész a munkáltató, az elhelyezkedési arány 80 % körüli. Következetesen kell azonban képviselni azt az álláspontot a felvételre jelentkezőknél, hogy a kiválasztásnál a leendő munkáltató is legyen jelen, s mondjon ő is véleményt a leendő munkavállalókról, illetve arra, hogy a képző központnak e mellett is legyen meghatározó szerepe a hallgatók e folyamatban. 4

5 2006 ban jelentős eseménynek számít, hogy munkatársaink nagy számban vették ki részüket a HEFOP jelű intézkedésre készült pályázat ( Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása című projekt) tartalmi kidolgozásából. A vállalt program és tananyag fejlesztési tevékenység döntően a tervezettnek megfelelően halad, a programfejlesztések, illetve az ahhoz kapcsolódó tananyagok kifejlesztése megtörtént, illetve azok befejező munkálataihoz közel kerültünk (nyelvi, szakmai lektori munkálatok, kísérleti képzések, stb. vannak még hátra). Sajnálatos módon kell megállapítani, hogy a konzorcium vezetésétől meglehetősen kevés szakmai segítséget kaptunk és kapunk, a konzorciumi tagok közötti koordináció nem valósul meg. Feladatvállalásunk szerződésmódosítás útján a nyelvi projektben való részvételünkkel az év során kibővült. Az NYRKK konzorciumi tagként kapcsolódott be a Vásárosnamény Város Önkormányzatának vezetésével a Szatmár Beregi Szilva Út Egyesület, a Vásárosnaményi Cigány Kisebbségi Önkormányzat valamint a Bereg Térségi Fejlesztési Társulat és a Segítő Kezek Közalapítvány közös projektjének megvalósítására létrejött Fejlesztési Partnerségbe, az Európai Szociális Alapból finanszírozott EQEAL programba. A képző központban ez nem sok munkatársat, összesen 3 főt érint a vele kapcsolatos tevékenység és felelősség azonban nagy. A tapasztalat az, hogy a konzorcium tagja közül egynek sincs felnőttképzési tapasztalata, ebből kifolyólag rengeteg odafigyelést igényel, hogy a kitűzött célok a szakmai képzés vonatkozásában megvalósuljanak. A program fő célcsoportját a halmozottan hátrányos helyzetű, az iskolarendszerből lemorzsolódott, roma és nem roma fiatalok jelentik. Az eddig eltelt idő alatt egy csoport sikeres OKJ s vizsgát tett ABC eladó szakmából, illetve 9 fő eredményesen vizsgázott az ECDL két moduljából. Mindkét vizsga tapasztalata, hogy a projektben résztvevők felkészítése átlagon felül sikeres. Ugyancsak konzorciumi tagként a Debreceni Regionális Képző Központ vezetésével eredményesen vettünk részt a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatása alapján a Nemzeti Felnőttképzési Intézet által a Felnőttképzési bázisközpontok és hálózat fejlesztésének támogatására kiírt pályázat megvalósításában. A konzorciumnak tagjai voltak: Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület (Berettyóújfalu), Inczédy György Szakközépiskola és Szakiskola (Nyíregyháza), Jász Nagykun Szolnok Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság (Szolnok), Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Jurányi Lajos Egyesület (Nyíregyháza), valamint a DISCIMUS Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola (Debrecen). Az NYRKK részt vett valamennyi, a pályázat kiírása szerinti 8 rendszertípusra (vizsgáztatás, minőségfejlesztés, felnőttképzési szolgáltatások, előzetes tudásszint mérése, tanfolyamszervezés, személyzettanúsítás, program és tananyagfejlesztés) kiírt fejlesztési tevékenységében. A konzorcium különös figyelmet fordított a fejlesztő tevékenység során arra, hogy az mindvégig a fejlesztés és alkalmazás során egyaránt azonos elveken alapuljon, és az az alkalmazásban is testet öltsön. A konzorciumi tagok vállalt feladataikat a konzorcium határozott vezető, irányító tevékenysége mellett teljesítették. A feladatok nagyságrendje alkalmazkodott a konzorciumi tag tevékenysége, szervezete nagyságrendjéhez, a felnőttképzésben folytatott tevékenysége során szerzett tapasztalataihoz. A vállalt feladatok elosztásából is jól látszik, hogy a két képző központnak a fejlesztő tevékenységben meghatározó szerepe volt, a nyolc területből öt esetében a koordináló szerepet is ellátta. Intézményünk a Vizsgáztatás, illetve a Minőségfejlesztés munkacsoport munkáját szervezte, ugyanakkor valamennyi többi munkacsoport tevékenységében is aktív, nem egy esetben meghatározó szerepet töltött be. 5

6 A külső és belső helyszínen folyó tanfolyamaink ellenőrzése rendszeres. Kisebb hiányosságoktól eltekintve jelentősnek mondható problémát nem tapasztaltunk. A tapasztalt hiányosságok megszüntetésére a szükséges intézkedések megtörténtek. Szerződésszegés vagy számottevő hiányosság miatt tanfolyam nem hiúsult meg. A tanfolyami ellenőrzések a minőségirányítási rendszerben elfogadott szempontrendszer szerint történtek. Az ellenőrzésekről készült feljegyzések összegzésre kerültek. Általánosságban megállapítható, hogy a különböző képzésekbe (függetlenül attól, hogy betanító jellegű, OKJ s, 8 általánosra vagy érettségire épül) továbbra is nehéz bevonni a munkanélkülieket. Nagy számban a jelentkezők már a felvételire, az orvosi vizsgálatra, ill. a tanfolyamkezdésre sem jönnek el. A munkahelyi háttérrel rendelkező betanító tanfolyamoknál a hiányzás mértéke ebben az évben a roma hallgatók kivételével csökkent. A hiányzások okai mögött a legtöbb esetben megélhetési gondok állnak. A Megyei Munkaügyi Központ Ellenőrzési Osztálya a 2006 os évben 3 tanfolyamot ellenőrzött a képzés helyszínén. Hiányosságot nem tapasztaltak, az adminisztrációt példaértékűnek minősítették. Az információs és tanácsadó szolgálatot változatlanul az Információs és Szolgáltató Osztály látja el. Az Osztálynak ez továbbra is az egyik fontos alaptevékenysége. Mint ahogy az a beszámoló előző fejezetéből kitűnik, 2006 ban az ott vázolt okok miatt a tanfolyamaink indítása árnyaltan fogalmazva sem volt egyenletes, s közel sem felelt meg terveinknek. Az év első negyedében a tervezett képzések több, mint 80% a beindult, ami abban az időben nagy terheket rótt az egész intézményre. Szerencsés módon a munkatársi állomány szervezeti hovatartozástól, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett munkamegosztástól függetlenül összehangolt, kiemelkedő munkát végzett. Fentiek következtében az év hátra lévő részében alig, vagy egyáltalán nem volt hirdethető és beindítható képzés. Ennek és más körülményeknek következtében tanácsadás, tájékoztatás az elmúlt évektől eltérően nem volt hangsúlyos feladat a tanácsadók részére, illetve azok döntő többsége március hónapra, illetve annak is inkább a második felére koncentrálódott. Valamennyi tanfolyamnál, ahol a beindítást szükségszerűen megelőzte a felvételi eljárás lebonyolítása és a foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat megszervezése, a két érintett szervezeti egység munkatársainak együttműködésével megszervezésre, illetve lebonyolításra kerültek. Az egyszerű felvételi eljárásokat is beleértve összesen 930 fő vett részt, közülük 416 fő orvosi vizsgálaton is átesett. Az NYRKK székhelyén (Nyíregyháza, Széchenyi u. 13) folyó képzéseknek minden esetben részét képezte a kommunikációs tréning és az álláskeresési technikák modul. Ezeket egy egy munkatársunk tartja már évek óta. Ilyenformán 2006 ban mindössze 5 tanfolyamot érintett ez a szolgáltatásunk ban ismét bővült azoknak a szakképesítések köre, amelyekben vizsgáztatási jogosultságot szereztünk december végén 133 szakmában szervezhettünk más képzők számára 6

7 OKJ s vizsgákat, jelenleg ez 169 re nőtt. Ebből adódóan vizsgáztatási tevékenységünk is színesedett, bővült. Az elmúlt évben 36 belső és 44 külső megrendelésű OKJ s vizsgát szerveztünk, és/vagy készítettük el a vizsgadokumentációit. Összesen fő tett sikeres vizsgát az osztály munkatársainak közreműködésével, ebből fő OKJ s szakképesítést szerzett ban 19 külső képzővel álltunk kapcsolatban vizsgaszervezéssel összefüggésben. Közülük jó néhány már évek óta partnerünk, ami azt jelzi, hogy munkánkkal meg vannak elégedve. A vizsgákon bukottak 37,2% a a saját szervezésű tanfolyamaink vizsgáján bukott. A tűzoltó tanfolyamok vizsgáin sikertelenül vizsgázottaktól eltekintve számottevőnek nem mondható az eredménytelenség. Az érintett tanfolyamok esetét megvizsgálva megállapítható, hogy a nagyarányú bukásban része volt a nem kellően körültekintő kiválasztásnak, a tanfolyam során a hallgatók motiválása hiányának, az oktatók sajátosan katonás megközelítésű, a hallgatók számára szokatlan oktatói és vizsgáztatási stílusnak, de legalább ennyire a hallgatói hanyagságnak is. A vizsgák mindig rendben, a jogszabálynak megfelelően zajlottak. Panasz, kifogás egyetlen egy esetben sem merült fel munkánkkal kapcsolatban. A képzők bizalommal fordulnak hozzánk, mert a sokévi tapasztalatunk, a jegyzők pontos, precíz munkája, a vizsga dokumentációk elkészítési folyamatába beépített ellenőrzés, a minőségbiztosítási rendszerből adódó algoritmikus folyamatok betartása, (minőségterv) megbízhatóságunkat továbbra is biztosítják. A Nyíregyházi Regionális képző Központ ECDL szerepköre az utóbbi években nem változott, továbbra is erősnek mondható ban 81 alkalommal volt vizsganap, melyeken 2193 vizsga került lebonyolításra. A vizsgázók felkészültek voltak, mindössze 3 vizsga volt sikertelen. Az ECDL ből származó bevételek továbbra is jelentősek. a. Alapítványok, közalapítványok támogatása b. Vállalkozási tevékenység végzése c. Munkatársaink lakásépítési, lakásvásárlási támogatása d. Számviteli politikánkat évben nem módosítottuk. e. Az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírások 7

8 f. Az intézményié s a kincstári beszámoló kerekítés és rendszerbeli különbség miatt tér el egymástól, valamint a Nem azonosított bevételek nem kerültek feladásra a Magyar Államkincstár felé december végével. g. Értékcsökkenési leírás megosztás II. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakor olt hatása Az intézmény alaptevékenysége évben nem változott. A tanfolyamok finanszírozása és az intézményünk működésének finanszírozása az év folyamán egyenletes, megoldott volt. Finanszírozási gondot a HEFOP projekt PEJ elszámolásainak megtérítése okoz, az elszámolásaink kifizetése egy éves késésben van, így a megvalósítás a következő évben komoly problémát fog jelenteni. Az előleg az előrehaladás szerint felhasználásra került, amit az elszámolások alapján kellene visszapótolni, a további ráfordítások fedezetére. A központi programok finanszírozása az utólagos finanszírozás miatt nehézkes, pl. a Lépj egyet előre programot negyedévenként számolhatjuk el, amit az elszámolást követő 60 nap múlva fizet meg a Foglalkoztatási Hivatal. A projekttel kapcsolatosan a problémánk, hogy a számlát a hallgató nevére kell kiállítani, de a kifizetését a Foglalkoztatási Hivatal teljesíti. Az így befolyó bevételt a továbbiakban a költségvetés felé 5% os befizetési kötelezettség is terheli. A évben érintett tanfolyamok megoszlását a finanszírozás forrása szerint a következő tábla mutatja: Finanszírozó db % db % Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Munkaügyi Központ 13 25,5 3 7,7 Elkülönített képzési keret 28 71,8 Központi program 31 60,7 3 7,7 ebből ESZA NFI 6 állami normatív 19 Esélyegyenlőségi Kormányhivatal 6 Lépj egyet előre HEFOP ,7 Gazdálkodó szervezet 3 5,9 3 7,7 Egyéni 4 7,8 2 5,1 8

9 III. Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzfogalom egyeztetése 1. Kiadási bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása Hatáskörök Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi Összesen Kiadások Működési költségvetés Felhalmozási kiadások Összesen Bevételek Működési költségvetés Felhalmozási bevételek Összesen a. A kormányhatáskörben a évi illetményfejlesztésre kapott hozzájárulás. b. Felügyeleti hatáskörben kérvényeztük a felhalmozási kiadások átcsoportosítását a működési költségvetés növelésére, mivel az év folyamán a tanfolyami hallgatók számára megállapított lakhatási, utazási és étkeztetési költségek fedezetét a Munkaerőpiaci Alap nem tudta biztosítani. A hallgatóknak ki kellett fizetni a megállapított térítéseket, illetve biztosítani a természetbeni étkeztetést, de a tanfolyami díjbevételek ezen ráfordítások fedezetét nem biztosították. c. Az intézményi előirányzat módosítások az olyan többletbevételek miatt vált esedékessé, mint az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele, a HEFOP és EQUEL programok befolyt bevételei. 2. A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása a. Maradvány alakulása (42. űrlap) Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány Központosított bevétel MPA Halmozottan Hátrányos Helyzetű program visszafizetési kötelezettség Egyéb kötelezettség vállalást terhelő maradvány e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 9

10 b. Személyi juttatások, létszám alakulása Rendszeres személyi juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítés Szociális juttatások Nem rendszeres személyi juttatások összesen Személyi juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Módosított Teljesítés előirányzat Eredeti előirányzat Teljesítés % a Részmunkaidőben foglalkoztatottak Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat % a , , , , , , , , , , , , ,0 Eredeti elői Módosított elői Teljesítés Teljesítés % a rányzat rányzat Személyi juttatás ,1 Részmunkaidős ,0 Külső személyi juttatás ,7 Összesen ,5 Létszám Terv Tény Teljes munkaidős Részmunkaidős ,7 Intézményünk a személyi juttatások módosított előirányzatát 88,5% ban teljesítette. A külső személyi juttatások előirányzatban jelentős a lemaradásunk. A rendszeres személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 95,7% al teljesítette, ami a tervezett és a tényleges létszám alakulása miatt történt. A 2006 os évben az intézményünkben 6 fő létszám leépítésére került sor a kormány intézkedésének következtében. A létszám leépítésére az engedélyezett, de még be nem töltött 3 álláshely megszüntetése, valamint 3 fő állományban lévő nyugdíjas foglalkoztatott munkatársunk jogviszonyának megszüntetésével hajtottuk végre. Az intézményünk az elbocsátott közalkalmazottaknak járó felmondási, felmentési idő, valamint jubileumi jutalmát a saját költségvetési keretéből kifizette, erre központi forrást nem vettünk igénybe, ezzel kapcsolatban áthúzódó kötelezettségünk nincs. A megnövekedett feladatok elvégzésére, 10

11 valamint az Európai Uniós programokban való állandó részvétel, illetve a megnövekedett elszámolási adminisztráció miatt a résztvevőket teljesítményhez kötött jutalomban részesítettük. c. Munkaadókat terhelő járulékok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti Módosított ,7 85,1 A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat teljesítése a személyi juttatások előirányzat teljesítésének megfelelően alakult évben a kötelezettségeinket teljesítettük, áthúzódó tartozásunk nincs. d. Dologi kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti Módosított Készletbeszerzés ,0 88,2 Kommunikációs szolgáltatások ,0 72,0 Szolgáltatási kiadások ,4 93,0 Vásárolt közszolgáltatások ,0 92,8 ÁFA ,7 96,7 Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások ,0 86,7 Egyéb dologi kiadások ,0 49,0 Folyó kiadások ,1 76,7 Összesen ,7 91,4 A dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 36,7% al magasabb összegben teljesült a módosítotthoz viszonyítva 8,6% al maradt el. Kimagasló volt a teljesítése a vásárolt közszolgáltatásoknak 161%, a készletbeszerzés 115%, az ÁFA 112,7% és kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 113%. A készletbeszerzést a tervezés időszakában megközelítőleg tudjuk meghatározni, mert nem lehet tudni, hogy mennyire készletigényes tanfolyamaink lesznek, vagy mennyi lesz a külső helyszínes oktatás, ami az üzemanyag felhasználást nagymértékben befolyásolja. A vásárolt közszolgáltatások során a külső helyszíneken lebonyolított, külső oktatók igénybevétele, valamint a számlás vizsgáztatás költségeit, az orvosi alkalmassági vizsgálatokat számoljuk el. A 2006 os évben jellemző volt a külső tanfolyam, az 51 ből 44 valósult meg az intézményen 11

12 kívül, a megye különböző helyszínein. Az ÁFA kiadások növekedését a 15% os ÁFA kulcs változása okozta. e. Ellátottak pénzbeli juttatásai f. Egyéb működési célú támogatások, kiadások g. Kamatkiadások h. Támogatás értékű, felhalmozási kiadások i. Intézményi beruházási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljes % Eredeti Módosított ,8 99,5 Az intézményünk az eredeti beruházási kiadásait 8,8% al túlteljesítette, a módosított előirányzatoz 99,5% an teljesítette. Az MPA tól átvett támogatásértékű felhalmozási bevételekből a tervezett beruházásait megvalósította, a saját bevételünk terhére 1 db Opel típusú személygépkocsit szerzett be. A gépkocsi beszerzésére a sok külső helyszínen megvalósuló tanfolyamok miatt volt szükség. j. Felújítás A felújítási kiadások 57,1% ban teljesültek, a dologi kiadások fedezetére az előirányzatok átcsoportosításra kerültek az MPA, felügyelet, és a Pénzügyminisztérium hozzájárulásával. k. Kölcsön nyújtása, törlesztése 12

13 3. Intézményi bevételek alakulása Előirányzat Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesített Eredeti Módosított Intézményi Működési bevétel ,4 79,4 Működési költségvetés támogatása ,1 101,1 Támogatásértékű működési bevételek ,0 99,7 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,4 87,4 Összesen ,3 97,4 Az intézményünk működési bevétele 20,6% al elmaradt a tervezettől. A működési költségvetés támogatásához a évi illetményfejlesztés fedezetére kaptunk 517 eft ot. A támogatásértékű működési bevételek teljesítése 51% al haladta meg az eredeti előirányzatot, amelyből Európai Uniós projektek bevételei eft, a Foglalkoztatási Hivataltól a Halmozottan Hátrányos Helyzetű programra, az NFI től a Bázisközpont kialakítására, valamint a felnőttképzési normatív áthúzódó tanfolyamaira eft ot kaptunk. Az MPA tól eft átcsoportosításra került a felhalmozási támogatásból, felnőttképzés támogatására Lépj egyet előre program keretében megvalósuló tanfolyamok díjbevételei, valamint a következő évben Az önkormányzatok dolgozóinak Egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteik bővítését célzó központi program megvalósítására biztosított pénzeszközök. IV. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Összesen Bruttó érték évi záró Beruházás, Felújítás Selejtezés, hiány Bruttó Összesen Értékcsökkenés Eszközök nettó értéke Nettó érték a Bruttó % ban 11,7 74,7 40,2 51,9 54,6 Az eszközök nagy része körülbelül a felére van leíródva, egyedül az ingatlanok nettó értéke közelíti meg a bruttó érték 75% át. A szellemi termékek (szoftverek) licenceit 1 évre vásároljuk meg, így a program frissítéseket nem tudjuk aktiválni. V. Tulajdonosi részesedés 13

14 VI. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 1. Követelések állományának alakulása Adatok ezer forintban Nyitó állomány Növekmény Pénzügyi teljesítés Előző évi 180 Tárgyévi Záró előző évi Tárgyévi összesen összesen A követelés állományból eft a felszámolás alatt álló Hajdú Bét Rt és 109 e Ft az Infolog Bt vizsgáztatási díj tartozása. A felszámoló biztos a követelésünket visszaigazolta, az Infolog Bt peresítés alatt áll. A fenti követelések behajtására nem nagy a valószínűség, az eljárások befejezése után valószínűleg leírásra kerülnek. A többi követelésünk az eddig eltelt időben teljesítésre került kivéve a Lépj egyet előre programok eft követelésünk. 2. Kötelezettségek állományának alakulása Adatok ezer forintban Nyitó állomány Növekmény Pénzügyi teljesítés Záró követelés A kötelezettségekből az EQUEL programmal kapcsolatos előleg miatti kötelezettség eft. Szállítói tartozások eft, amelynek a fizetési ideje évben jár le. VII. A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapír ok ér tékvesztésének alakulása VIII. Az immateriális javak, tár gyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása 14

15 IX. A kötelezettségvállalások állományának alakulása Adatok ezer forintban Személyi Járulék Dologi Felhalmozás Tárgyévi kötelezettség Következő évre Pénzügyi teljesítés Kötelezettségvállalással terhelt maradvány A következő évre áthúzódó kötelezettség vállalásunk közül a HEFOP programban a szerzőkkel kötött megbízási szerződések, valamint a munkaadókat terhelő járulékok. A dologi kiadások közül az átalánydíjas karbantartási szerződések, valamint a Lépj egyet előre programmal kapcsolatos tanfolyami szerződések, mert ezeknek a bevétele is 2007 évben fog teljesülni. X. Feladatmutatók állományának alakulása Iskolarendszeren kívüli oktatás, vizsgáztatás Terv Tény Teljesítés % a Képzésben résztvevők száma ,2 Képzési csoportok száma ,2 Az intézményünk a feladatmutatóit teljesítette, ami az év eleji tanfolyam indításnak köszönhető, így szinte az egész évben egyenletes volt a képzés. XI. Letéti számla pénzforgalma XII. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése XIII. Befizetési kötelezettségek teljesítése A bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségünk tervezett előirányzata eft, keletkezett eft, amiből az év folyamán 576 eft ot befizettünk, és a maradványból befizetésként előírtunk eft ot Nyíregyháza, február 16. Várkonyi István igazgató Rejka Ferenc gazdasági igh. 15

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2008. február 25. 2007. éves számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

2013 Kincstári tervezés-2.kör

2013 Kincstári tervezés-2.kör A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 308988 1051 20 05/00 38016 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6500 Baja Szegedi út 2 Végleges

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, 7720 Pécsvárad, Kossuth u. 4. a 2006.évi költségvetési beszámolóhoz Pécsvárad, 2007-02-26 Moschnitzka Péterné Gazdasági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 360023 1251 07 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 346481 1251 04 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5900 Orosháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére 1 Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 213. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 213. évi költségvetésének készítésekor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Kék Nefelejcs Alapítvány

Kék Nefelejcs Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008. Kék Nefelejcs Alapítvány 4405, Nyíregyháza, Bóbita u. 43. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben