TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÉVI ÉS I-IV. HAVI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI"

Átírás

1 Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÉVI ÉS I-IV. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása ( ) Szolnok, május

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági aktivitása a KSH adatai alapján... 3 II. A munkaerő-piac jellemzői 2013-ban a munkaügyi központ adatai alapján... 4 III. Hátrányos helyzetű célcsoportok... 5 III/1 Szakképzetlen álláskeresők... 6 III/2 Tartósan nyilvántartott álláskeresők... 6 III/3 25 év alatti álláskeresők... 6 III/4 50 év feletti álláskeresők... 6 III/5 Pályakezdő álláskeresők... 6 IV. A munkaügyi központ foglalkoztatást segítő eszközei és tevékenysége... 7 IV/1 NFA foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete... 7 Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás... 7 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás... 7 Munkahelymegőrzés támogatás... 7 Lakhatási támogatás... 7 Munkaerő-piaci szolgáltatások... 8 Közvetítés... 8 Pályaválasztási kiállítás... 8 IV/2 NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete... 9 Első munkahely garancia munkaerő-piaci program... 9 Nyári diákmunka elősegítése program... 9 Központi munkahelyteremtő beruházások támogatása pályázat IV/3 TÁMOP Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért TÁMOP Újra tanulok! IV/4 Közfoglalkoztatási programok Országos közfoglalkoztatási programok Kistérségi Startmunka mintaprogram Hagyományos közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatási formák/programok IV/5 Bérgarancia alaprész IV/6 Kiegészítő munkáltatói támogatás (Bérkompenzáció) V. Összefoglalás VI I-IV. havi munkaerő-piaci helyzetkép VII. Központi munkahelyteremtő beruházások támogatása pályázat Mellékletek 2

3 I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE GAZDASÁGI AKTIVITÁSA A KSH ADATAI ALAPJÁN (1-2. sz. melléklet) Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége január 1-jén fő volt, az előző évhez képest 0,9%-kal csökkent. Népsűrűsége 69,0 fő/km 2, ezzel az Észak-alföldi régió legalacsonyabb népsűrűségű megyéje. A népesség 48,0%-a férfi, 52,0%-a nő. A korösszetételben 0-14 éves fő, éves fő, efölötti fő. Az idősebb, 65 éven felüli korosztály az utóbbi években növekvő tendenciát mutatott, míg a 15 éven aluliaké csökkenőt, ezzel igazodva az országos, elöregedést mutató trendhez. A éves gazdaságilag aktív népesség összetételének alakulása Jász-Nagykun-Szolnok megyében A KSH munkaerő-piaci felmérése alapján Jász-Nagykun-Szolnok megyében, évben 288,1 ezren tartoztak a éves munkavállalási korú népesség közé, számuk 2,1%-kal csökkent 2012-höz képest. Közülük 159,2 ezren voltak gazdaságilag aktívak, ami lényegében megegyezik az előző év adatával. Az aktivitási arány 0,4 százalékponttal emelkedett, 55,3%-ra, míg a gazdaságilag inaktívak száma 1,9 ezer fővel, 1,5%-kal csökkent. Az aktivitási ráta az országos átlagtól 2,2 százalékponttal maradt el. Az év során átlagosan 141,2 ezer főt, a munkavállalási korú népesség 49,0%-át foglalkoztatták. A foglalkoztatási ráta az előző éves átlaghoz képest 0,3 százalékponttal javult. A KSH fogalomrendszere szerinti munkanélkülinek 18,0 ezren számítottak, ami megegyezik a évi adattal. A munkanélküliségi ráta szintén nem változott, 11,3%-ot tett ki, ami az országos átlagnál 1,1 százalékponttal gyengébb. A 4 fő fölötti vállalkozások és a központi és helyi költségvetés szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non-profit szervezetek 2013-ban főt foglalkoztattak teljes munkaidőben a KSH felmérése alapján, ami 4,8%-kal magasabb az előző évi adatnál. Az alkalmazottak többsége az iparban dolgozott (37,1%), de jelentős volt még az egészségügy (16,0%), a közigazgatás (10,2%), az oktatás (8,9%), a kereskedelem (8,0%) és a mezőgazdaság (5,1%) területén teljes munkaidőben alkalmazásban 3

4 állók részesedése is. Ugyanezen felmérés alapján a bruttó átlagkereset forint volt a megyében, egy év alatt 3,2%-kal emelkedett. Bércsökkenés az egészségügy (-2,9%) és a művészet, szórakoztatás (-3,9%) gazdasági ágakban történt. Legmagasabb átlagbért, forintot az információ, kommunikáció gazdasági ágban kaptak, legalacsonyabbat pedig a vendéglátásban ( Ft). II. A MUNKAERŐ-PIAC JELLEMZŐI 2013-BAN A MUNKAÜGYI KÖZPONT ADATAI ALAPJÁN (3-4. sz. melléklet) Jász-Nagykun-Szolnok megyében évben átlagosan fő álláskereső szerepelt a munkaügyi központ nyilvántartásában. Az álláskeresők száma egy év alatt fővel, 6,8%-kal csökkent, ami az országos mérséklődésnél nagyobb ütem. (A járási munkaügyi kirendeltségek illetékességi területe július 1-től megváltozott, emiatt a kirendeltségeken nyilvántartott álláskeresők számának az előző éves adatokhoz viszonyítása nem végezhető el.) A nyilvántartott álláskeresők létszámának változása Jász-Nagykun-Szolnok megyében ( ) A nemenkénti összetételben emelkedett a férfiak aránya, de 2013-ban is ők voltak kevesebben. A férfiak aránya 48,5%, a nőké 51,5% volt, szemben az előző évi 47,1-52,9%-kal. Állománycsoportok szerint vizsgálva az álláskeresők többsége 2013-ban is fizikai foglalkozású volt, fős számuk 86,3%-ot képviselt, míg a szellemiek aránya 13,7%-ot tett ki. Egy év alatt jelentősebb változás nem történt az összetételben. Iskolai végzettség szerint az álláskeresők legnagyobb része legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezett (44,2%). Szakmunkásképzőt 26,3%-uk végzett, míg szakközépiskolába 12,0%-uk járt, gimnáziumba pedig 9,2%-uk. Felsőfokú végzettséggel 3,6% keresett állást, 2,8% főiskolai, 0,8% egyetemi diplomával. Életkor szerint vizsgálva a legtöbb álláskereső a éves korosztályba tartozott (14,8%), a második legnagyobb korcsoport a éveseké volt, 12,2%-os részesedéssel. A többi korcsoportba tartozók száma nagyjából egyenletesen oszlott el, 11% körül mozgott (kivéve a 20 év alattiakat és a 60 éven felülieket, akik jelentősen kevesebben voltak). 4

5 Egy évnél hosszabb ideje en kerestek állást az éves átlaglétszámban. A tartós álláskeresők aránya 32,0%-ot tett ki (országos arány: 31,0%). (részletesebben ld. III/2. pont) Az álláskeresők közül fő kapott valamilyen ellátást, a teljes létszám 48,4%-a, szemben a 2012-es 51,8%-kal. Foglalkoztatást helyettesítő támogatást fő kapott, járadék típusút fő, segély típusút 483 fő, míg rendszeres szociális segélyben 114 álláskereső részesült. Az év során összesen fő kérte nyilvántartásba vételét a munkaügyi kirendeltségeken. A belépők száma lényegében megegyezett az előző évi számmal. Közülük en számítottak új belépőnek (korábban nem voltak nyilvántartva), az összes belépő 8,9%-a. A kilépők száma ugyanakkor fő volt az év során, a belépők és a kilépők egyenlege így fő volt. A munkáltatók összesen új álláshelyet jelentettek be 2013-ban, ami jelentősen, 51,9%-kal több, mint 2012-ben. A bejelentett állások zöméhez támogatást igényeltek (34 384), ezen belül többségük közfoglalkoztatás keretében létrejövő munkaviszonyra irányult ( álláshely). Ugyanakkor az piaci, nem támogatott állás is 21,5%-os emelkedést mutatott a megelőző évhez képest. Négy cég jelentett be csoportos létszámleépítésről döntést, mely összesen 90 főt érintett. A cégek közül kettő gabonatermesztéssel foglalkozik, egy a csomagolás, egy pedig az egyéb szociális ellátás gazdasági ágazatban tevékenykedik, a leépítés okául finanszírozási problémákat, gazdálkodási nehézségeket, illetve egyéb okot jelöltek meg. Tíz fő fölötti létszámbővítés, vagy új munkahely létrehozása 24 alkalommal jutott a munkaügyi központ tudomására, mely összesen 536 új álláshelyet jelentett, ebből 516 meglévő telephely bővítése, 20 pedig új telephely létrehozása. III. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORTOK A hátrányos helyzetű célcsoportok létszámának és az álláskeresőkön belüli arányának alakulása ( ) 5

6 III/1 Szakképzetlen álláskeresők A szakképzetlenek (iskolai végzettség szerinti besorolások alapján) megyei aránya az álláskeresőkön belül az évben 53,4%-ot tett ki. Létszámuk fő volt, az előző évi adatnál fővel, 7,1%-kal kevesebb. Arányuk egy év alatt lényegében nem változott. A szakképesítés nélküli álláskeresők között a legfeljebb 8 általánost végzettek aránya 82,8%-os, míg a gimnáziumot végzetteké 17,2%-os volt. A szakképzetlen álláskeresők aránya Kunhegyes körzetében volt a legmagasabb, 62,9%-os, míg a Szolnoki kirendeltségen a legalacsonyabb, 47,5%-os. III/2 Tartósan nyilvántartott álláskeresők A tartós álláskeresők száma jelentősen, 15,5%-kal emelkedett. Az év során átlagosan en, az előző évnél fővel többen kerestek egy évnél hosszabb ideje állást. Az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk 6,2 százalékpontos emelkedés után 32,0%-ot tett ki. Az egy évnél hosszabb ideje regisztrált álláskeresők aránya a Karcagi kirendeltségen volt a legmagasabb (42,8%), itt egy év alatt 15,1 százalékponttal emelkedett a tartósak aránya. A legalacsonyabb Tiszafüreden és Kunhegyesen volt ez az arány, 23,3 és 23,6%-os. III/3 25 év alatti álláskeresők A 25 év alatti álláskeresők fős létszáma az összes álláskereső átlagának megfelelően csökkent, egy év alatt 6,5%-kal, 322 fővel. Arányuk így nem változott, 2013-ban is 17,4%-ot tett ki. A fiatalok aránya a Jászberényi és a Mezőtúri kirendeltségen volt a legalacsonyabb (15,7% és 15,9%), míg a törökszentmiklósi, tiszafüredi és karcagi körzetben a legmagasabb (18,6-19,0%). Az arányokban jelentősebb, egy százalékpontot meghaladó változás egyik kirendeltségen sem történt. III/4 50 év feletti álláskeresők Az 50 év feletti álláskeresők létszáma 2013-ban nem változott. Az év során átlagosan fő tartozott ebbe a korosztályba, a teljes létszám 22,9%-a, amely 1,5 százalékponttal magasabb, mint a évi arány volt (mivel az 50 éven aluliak száma csökkent). Az idősebb álláskeresők aránya minden kirendeltségen emelkedett. Legmagasabb, 26,5%-os arányt Kunszentmárton térségében mértek, a legalacsonyabb pedig Karcagon volt (20,5%). III/5 Pályakezdő álláskeresők Az évi IV. tv. alapján pályakezdő álláskeresőnek számítanak az álláskeresők közül azok a 25. életévüket felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. 6

7 A pályakezdő álláskeresők száma fő volt éves átlagában. Számuk egy év alatt 4,0%-kal (134 fővel) nőtt, az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk pedig 1,4 százalékpontos emelkedés után 13,3%-ra változott. A pályakezdő álláskeresők aránya a megyei átlagtól legjelentősebben Jászberény (10,7%), Karcag (15,1%) és Tiszafüred (14,6%) körzetében tért el. Kunszentmárton kivételével (ahol stagnálás történt) minden kirendeltségen nőtt a pályakezdők aránya. IV. A MUNKAÜGYI KÖZPONT FOGLALKOZTATÁST SEGÍTŐ ESZKÖZEI ÉS TEVÉKENYSÉGE IV/1 NFA foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete Az aktív foglalkoztatás-politikai eszközök működtetése az elmúlt évben is alapvetően az EU-s forrásokból valósult meg. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a Nemzetgazdasági Minisztérium Ft-ot decentralizált, amiből a munkaügyi központ az alábbi támogatásokat biztosította. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás A támogatás mértéke hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén a munkabér és járulékai legfeljebb 50%-a, megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén legfeljebb 60%-a volt, melyet legfeljebb 6 hónapig vehetett igénybe a munkáltató. Az év során 24 fő munkába helyezéséhez nyújtott támogatást a munkaügyi szervezet. Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás Pályázónként maximum ,- Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatással 16 fő vállalkozásának indítása, és ezzel önfoglalkoztatóvá válása lett támogatva. Munkahelymegőrzés támogatás A támogatás megállapításánál a foglalkoztatási problémák átmeneti jellege, a gazdasági válsággal való összefüggései kerültek vizsgálatra. A támogatás a munkabér és járulékai együttes összegének 50%-a, javasolt időtartama legfeljebb 6 hónap volt. Az év során összesen 54 munkáltató kapott támogatást, melynek segítségével 375 fő munkahelyének megtartása valósult meg. Lakhatási támogatás Lakhatási támogatást elsődlegesen az Európai Uniós forrásból biztosított a munkaügyi központ. Azon álláskeresők számára, akik a TÁMOP célcsoportjaiba nem tartoztak bele, a mobilitás elősegítése érdekében 24 esetben került sor a támogatás megítélésére a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból. 7

8 Munkaerő-piaci szolgáltatások A munkaügyi központban, a Foglalkozási Információs Tanácsadóban, a kirendeltségeken, és vásárolt szolgáltatás keretében 2013-ban az alábbi szolgáltatásokban részesült az összesen fő érintett: - információnyújtás - álláskeresési tanácsadás - munkatanácsadás - pályatanácsadás - rehabilitációs tanácsadás - pszichológiai tanácsadás Közvetítés A munkaügyi központ bejelentett álláshelyre esetben közvetített ki regisztrált álláskeresőt. A közvetítések esetben voltak sikeresek, ami az összes közvetítés 75,9%-a. A hagyományos munkaerő közvetítési tevékenység mellett új szolgáltatásaként jelent meg a Virtuális Munkaerőpiaci Portál. Az on-line alapon működő munkaerő-közvetítési szolgáltatást biztosító felület éles indítására július 15-én került sor. A portál megismertetése, népszerűsítése érdekében a kirendeltségek szóróanyagok segítségével tájékoztatták személyesen, és útján a munkáltatókat és az álláskeresőket. További intézkedésként Jász-Nagykun-Szolnok megyében négy kirendeltség (Szolnok, Karcag, Jászberény és Törökszentmiklós) szervezett munkáltatói fórumot, ahol a munkatársak személyesen tájékoztatták a résztvevőket a VMP ről, bemutatták annak működését. A Hivatalok Napja rendezvényen a Virtuális Munkaerőpiac Portál használatáról hallhattak előadást a munkáltatók és az érdeklődő álláskeresők is a munkaügyi központban. A portálon jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében aktív álláskereső és 213 aktív álláshely között lehet többféle szűrő (például munkavégzés helye, iskolai végzettség, gyakorlati idő, kereset) használatával böngészni. Pályaválasztási kiállítás A Szakmák világa Pályaválasztási Kiállítás és Szakmai Napokat rendezett Szolnokon november én. A munkaügyi központ a rendezvénnyel a megyében élő pálya- és szakmaválasztás előtt álló, illetve a pályaorientációra, pályakorrekcióra szoruló fiataloknak és felnőtteknek nyújtott segítséget a személyiségüknek, képességeiknek és a munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő pálya, képzési irány megtalálásában. A programban résztvevő képzőszervek, munkáltatók a munkafolyamatok gyakorlati bemutatása, a munkaeszközök megismertetése, kipróbálása révén szakmaszigeteken adtak képet a látogatóknak az egyes szakmák, különös tekintettel a hiányszakmák főbb jellemzőiről, valamint az elsajátításukhoz szükséges készségekről, képességekről. A kiállítást szakmai fórum, pályaválasztási szülői fórum és diákok részére szervezett üzemlátogatás is kísérte. Tiszafüreden Szakmák világa címmel pályaválasztási nap került megrendezésre november 26-án, amit 12 kiállító, 300 fő diák, pedagógus és szülő látogatott meg. A rendezvényen rendhagyó osztályfőnöki órákon és csoportos pályaorientációs foglalkoztatáson is részt vehettek az érdeklődők. 8

9 Részvevők/intézmények Résztvevők / intézmények (fő) Résztvevők Általános iskolások 3500 Középiskolások 440 Felsőfokú intézmények hallgatói 25 Álláskeresők 30 Tanárok 350 Üzemlátogatáson résztvevők 76 Szülők 250 Intézmények Gimnáziumok 16 Középiskolák 34 Munkáltatók 3 Önkormányzatok 2 Kamarák 1 Iskolarendszeren kívüli intézmények 3 IV/2 NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete Első munkahely garancia munkaerő-piaci program A 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzésének biztosítása érdekében indított Első munkahely garancia országos munkaerő-piaci program március 1-től december 31-ig tartott. Támogatásként a munkáltatók a pályakezdők foglalkoztatásakor felmerülő bérköltségek, valamint a munkába járáshoz szükséges utazási költség teljes körű megtérítését igényelhették. A program résztvevői munkaerő-piaci szolgáltatásokban (információnyújtás, munkaerő közvetítés) is részesültek a támogatott foglalkoztatást megelőző időszakban. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a program ideje alatt összesen 91 db támogatási kérelem érkezett be 102 fő foglalkoztatására. Támogatással 93 fő került elhelyezésre, közülük 2 fő munkába járásának utazási költségét is megtérítette a munkaügyi központ. A támogatott munkáltatók elsősorban a kereskedelem, vendéglátás, feldolgozóipar, egyéb szolgáltatás ágazatok területéről jelentkeztek. A program vége előtt 25 főnek szűnt meg a munkaviszonya, elsősorban a pályakezdők kezdeményezésére (próbaidő alatt; munkavállaló felmondásával), a legtöbb esetben másik munkahelyre történő távozás következtében. Nyári diákmunka elősegítése program Az inaktív fiatalok számának csökkentése, a fiatalok diákkori munkához jutásának és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségének, továbbá az önkormányzatoknál és a 100%-ban önkormányzati fenntartású intézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő igények kielégítésének biztosítása érdekében A nyári diákmunka elősegítése elnevezéssel országos munkaerő-piaci program zajlott le június 15. és augusztus 31. között. Ennek keretében az önkormányzatok, és az önkormányzatok fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra bérköltség támogatást igényelhettek év közötti, nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás támogatására július 1-től augusztus 31-ig volt lehetőség. Támogatásként a munkáltatók a diákok foglalkoztatásakor felmerülő bérköltségek megtérítését igényelhették. A program résztvevői munkaerő-piaci szolgáltatásokban (munkaerő-piaci információnyújtás, munkaerő közvetítés) is részesültek a támogatott foglalkoztatást megelőző időszakban. 9

10 Jász-Nagykun-Szolnok megyében a program ideje alatt összesen 289 támogatási kérelem érkezett be 607 fő foglalkoztatására. A programba 651 fő lett bevonva és elhelyezve bérköltség támogatással (személycsere lehetőségével éltek a foglalkoztatók). A programot 629 fő fejezte be sikeresen. Központi munkahelyteremtő beruházások támogatása pályázat Az NFA-2013-KKV kódjelű munkahelyteremtő beruházások támogatására a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázati felhívásra évben 77 db pályázat érkezett be, amiből a munkaügyi központ 67 db pályázat támogatását javasolta a minisztériumnak, míg 10 db pályázat esetében azok elutasítására tett javaslatot. A felterjesztéseket 56 db pályázat támogatásával a Minisztérium részben jóváhagyólag fogadta el, míg 11 db pályázat esetében annak elutasításáról döntött. A Hatósági szerződések 50 pályázóval megkötésre kerültek, míg 6 támogatott esetében az eljárás megszüntetésre került, mivel a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat nem csatolták teljes körűen. Az év folyamán a támogatottak közül 6 jelezte, hogy nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást, esetükben a hatósági szerződés megszüntetésre került. Az így igénybe vett támogatásokkal a munkaügyi központ összességében 222,5 fő munkahelyének megteremtéséhez, ezen belül 186,5 fő regisztrált álláskereső - melyből 7 fő roma álláskereső - elhelyezkedéséhez és 532,4 fő munkahelyének megtartásához járult hozzá. IV/3 TÁMOP Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért A projekt május 1-jén indult a Nemzetgazdasági Minisztérium és a munkaügyi központok konzorciumának megvalósításában. A projekt által nyújtott támogatások és szolgáltatások igénybevételére április 30-áig van lehetősége a munkaügyi központok ügyfeleinek. A kiemelt projekt megyei részprojektje Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területét érintően valósul meg, forrása a teljes projektidőszakra vonatkozóan: 5,188 milliárd Ft, mely magába foglalja a működtetésre és a célcsoportra fordítandó összeget is. A program célja az alábbi hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal (mellettük feltüntetve a projekt kezdetétől év végéig összesen bevont létszámuk): - alacsony iskolázottságúak (665 fő); - pályakezdők (1 834 fő); - 50 év felettiek (710 fő); - gyesről, gyedről, hozzátartozók gondozásából visszatérők (187 fő); - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak (729 fő); - tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (1 662 fő); Az összes bevont létszám év végén fő volt. Ebből: fő nő, 2861 fő férfi, - 6 fő megváltozott munkaképességű fő roma nemzetiségű. 10

11 A programban nyújtott támogatások és szolgáltatások részletező adatait az alábbi táblázat tartalmazza: Támogatások/szolgáltatások évi megyei adatok (érintett létszám) Kumulált megyei adatok ( ) TÁMOP megállapodásai Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása Munkatanácsadás Pályatanácsadás Álláskeresési tanácsadás Mentori segítségnyújtás 0 3 Képzési költség támogatása Képzés alatti keresetpótló juttatás Képzéshez kapcsolódó utazási támogatás Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása Foglalkoztatást bővítő támogatás (bértámogatás) Bérköltség támogatás Munkába járás utazási költségeinek támogatása Önfoglalkoztatás támogatása Képzéshez alkalmassági vizsgálat TÁMOP Újra tanulok! A TÁMOP Újra tanulok! című kiemelt projekt olyan országos jelentőségű program, amelyet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen valósít meg. A projekt megvalósítása április 23-tól április 22-ig tart. A program általános célja a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése, a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése, a felnőttek tanulási kedvének javítása és a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása. A megyében 2013-ban összesen fő került bevonásra az alábbi bontásban: - Országos tanfolyamokra 402 fő - START közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tanfolyamokra 877 fő - Általános képzési tanfolyamokra 61 fő - LHH (leghátrányosabb helyzetű településeken élők számára indított) tanfolyamokra 20 fő A téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében december 1-től (a tanfolyamok indulása) március 31-ig fő került bevonásra képzésekbe, melyből fő sikeresen befejezte a tanfolyamokat. IV/4 Közfoglalkoztatási programok Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2013-ban összesen fő elhelyezésére került sor közfoglalkoztatási program keretében. 11

12 Országos közfoglalkoztatási programok Az országos közfoglalkoztatási program keretében a megyében 13 munkáltató átlagosan fő foglalkoztatását oldotta meg. A program március-október között valósult meg. Ezt követően a téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében november 1. és április 30. között összesen 10 közfoglalkoztató átlagosan főt foglalkoztatott. Az országos közfoglalkoztatók között szerepelnek vízitársulatok, vízügyi igazgatóság, magán erdőgazdálkodók, rendőrség, honvédség és katasztrófavédelem. A 100 fő felett foglalkoztató munkáltatók esetében képzésben is részt vettek a közfoglalkoztatottak. Kistérségi Startmunka mintaprogram A Kistérségi Startmunka program főbb tevékenységi területei a következők voltak: mezőgazdasági projektek, téli és egyéb értékteremtő, helyi sajátosságokra épülő projektek, mezőgazdasági utak rendbetétele, belvízelvezetés, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat javítása program. A mintaprogram két ütemben valósult meg. Az értékteremtő programok (mezőgazdasági, téli és egyéb értékteremtő, helyi sajátosságokra épülő) március 1-től indultak, melyben 7 kistérség 50 települési önkormányzata főt foglalkoztatott. A többi, szociális jellegű projekt március 18-tól indult, melyben 7 kistérség 62 települése volt érintett, akik fő támogatását valósították meg. A mezőgazdasági projektben foglalkoztatottak képzésben részesültek a TÁMOP program keretében. Hagyományos közfoglalkoztatás A Belügyminisztérium a hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatás megvalósításához előírta a bevonható létszámot, mely fő volt. A program keretében a közfoglalkoztatottak a településeken parkgondozási, parlagfű-mentesítési, településtisztasági, intézmény-karbantartási és hulladékkezelési, stb. feladatokat láttak el. Ebből a forrásból valósult meg a szociális földprogram is. A megyénkben Kisújszállás település volt érintett (Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat), 6 fő foglalkoztatását valósítják meg október 1. és június 30. közötti időszakban. A hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében valósult meg a Biztonságos adatkezelés, ellenőrzött iratmegsemmisítés program, amelyben Törökszentmiklós és Jászberény Önkormányzata vett részt 4-4 fővel, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 74 fő bevonásával. A program november 1. és április 30. között valósult meg. A TÁMOP projekt keretében megvalósuló leghátrányosabb helyzetű településeken élők számára nyújtott képzések közfoglalkoztatásához a Belügyminisztérium külön forrást biztosított. Megyénkben 20 fő került bevonásra (egészségfejlesztési segítő képzésben részesülnek), a foglalkoztató a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona. Téli közfoglalkoztatás A program november 1-től április 30-ig tartott. A Belügyminisztérium előírása alapján a programban összesen legalább fő folyamatos foglalkoztatását kellett megvalósítani (amit a munkaügyi központ a program időtartama alatt végig teljesített), ebből a TÁMOP program keretében fő képzését december 1-től március 31-ig. 12

13 A téli közfoglalkoztatás részprogramjai: 1) Az önkormányzatok és egyéb közfoglalkoztatók (KLIK, intézmények stb.) által megvalósított közfoglalkoztatás: A program keretében az alábbi ütemezés szerint történt a bevonás: november hónapban fő, december hónapban fő, január hónapban fő, március hónapban fő, Összesen: fő 2) Egyéb mintaprogram keretében indult a Biztonságos adatkezelés, ellenőrzött iratmegsemmisítés program november 1. és április 30. között. A programhoz a kormányhivatalok is csatlakozhattak, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban 74 fő foglalkoztatása valósult meg. Ezen kívül Jászberény és Törökszentmiklós Önkormányzata is érintett volt 4-4 fővel. 3) Országos közfoglalkoztatók által megvalósított közfoglalkoztatás: Megyénkben a téli közfoglalkoztatás keretében 10 közfoglalkoztató részesült támogatásban (erdőgazdálkodók, vízgazdálkodási társulatok, vízügyi igazgatóság, rendőrség, katasztrófavédelem), akik összességében főt foglalkoztattak. Képzés: A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések a TÁMOP Újra tanulok kiemelt projekt keretében valósultak meg. Megyénkben december 1-től fő került képzésekbe az alábbi bontásban: - alapkompetencia fejlesztésben összesen fő részesült, melyből 157 fő morzsolódott le - OKJ-s képzésben fő részesült (lemorzsolódók száma 38 fő), a legnagyobb létszámú tanfolyamok: motorfűrész-kezelő (208 fő), mezőgazdasági munkás (168 fő), kisteljesítményű kazán fűtő (106 fő), konyhai kisegítő (92 fő), építő és anyagmozgató gép kezelője (70 fő), faipari gépkezelő (63 fő) - betanító képzésben fő részesült (lemorzsolódók száma 57 fő), a legnagyobb létszámú képzések: betanított parkgondozó (331 fő), házi betegápoló (307 fő), építőipari ismeretek fejlesztése (278 fő), település-karbantartó (200 fő) Összességében a téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében fő fejezte be a képzést, 252 fő morzsolódott le. Egyéb közfoglalkoztatási formák/programok Jász-Nagykun-Szolnok megyében több önkormányzat kimagasló színvonalon valósítja meg az értékteremtő közfoglalkoztatást, ezért a Belügyminisztériumtól külön támogatásban részesültek. A Start Plusz támogatásban részesülő települések (Tiszaörs, Berekfürdő, Tiszaszentimre és Tomajmonostora) a kapott támogatást programjaik továbbfejlesztésére fordíthatják. Országos közfoglalkoztatási mintaprogram: A program november elejétől október 31-ig tart. Közfoglalkoztatóként a KÖTIVIZIG érintett, kérelmük alapján átlagosan 85 fő foglalkoztatását valósítják meg. A mintaprogram keretében Mezőtúr Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja valósul meg, 75 hektáros többcélú tározót építenek. 13

14 IV/5 Bérgarancia alaprész Felszámolás alatt álló cégek részére összesen 68 esetben került sor támogatás megítélésére, mely 258 főt érintett. IV/6 Kiegészítő munkáltatói támogatás (Bérkompenzáció) A Nemzetgazdasági Minisztérium április 9-én meghirdette az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatás országos indítását. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 157 db kérelem érkezett be. Ezek feldolgozását követően 147 munkáltatóval került sor szerződéskötésre, melynek eredményeként a munkaügyi központ fő munkavállaló bérének kompenzációjához, és ezáltal munkahelyének megtartásához nyújtott vissza nem térítendő támogatást. V. ÖSSZEFOGLALÁS Jász-Nagykun-Szolnok megyében évben átlagosan fő álláskereső szerepelt a munkaügyi központ nyilvántartásában. Az álláskeresők száma egy év alatt fővel, 6,8%-kal csökkent, ami az országos mérséklődésnél nagyobb ütem. Az év során összesen fő kérte nyilvántartásba vételét a munkaügyi kirendeltségeken. A belépők száma lényegében megegyezett az előző évi számmal. A kilépők száma ugyanakkor fő volt az év során, a be- és kilépők egyenlege így fő. A munkáltatók összesen új álláshelyet jelentettek be, ami jelentősen, 51,9%-kal több, mint 2012-ben. A bejelentések közül közfoglalkoztatásra irányult, de az piaci, nem támogatott állás is 21,5%-os emelkedést mutatott a megelőző évhez képest. Az álláskeresők körében az előző évhez képest kissé nőtt a férfiak aránya. A szakképzetlen álláskeresők részesedése lényegében nem változott, nőtt azonban a tartósan nyilvántartottak aránya és létszáma. Kissé emelkedett az 50 éven felüliek aránya, számuk azonban nem változott. A pályakezdők száma egy év alatt 4,0%-kal nőtt, arányuk 1,4%-kal emelkedett. VI I-IV. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP Jász-Nagykun-Szolnok megyében a nyilvántartott álláskeresők száma I-IV. hónapjában átlagosan fő volt, ami 29,6%-kal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakának adata. Az álláskeresők 51,6%-a volt férfi, 48,4%-a nő az első négy hónapban, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbi összetétellel. Nem történt változás az állománycsoportok szerinti összetételben sem, a többség (87,3%) fizikai munkát keresett, míg a szellemi foglalkozásúak aránya 12,7%-os volt. A szakképzetlen álláskeresők aránya az első négy hónapban az előző évihez képest 1,2 százalékponttal javult, 52,6%-ra mérséklődött. Nem változott a 25 éven aluliak részesedése (17,1%), nőtt viszont az 50 éven felülieké, a tavalyi 22,4%-ról 24,3%-ra. 14

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. év 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu Készítette:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 104. PÁPAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 104. PÁPAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 104. PÁPAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi tevékenységéről 9000 Az elhelyezkedettek száma néhány kiemelt csoportban

Részletesebben

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-16/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/182-17/2015. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-6/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 138. T á j é k o z t a t ó a Pápai Járás munkaerő-piaci helyzetéről és a foglalkoztatás alakulásáról Előadó: Bocskay Gyöngyi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei

Munkaügyi Központja. A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerőpiacát terhelő főbb problémák nagy területi különbségek kevés munkahely kereslet-kínálat

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Jelentés a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2012. évi bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. november

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Képviselő Testület! Tájékoztatómban nemcsak Pápa városának, hanem a Pápai kistérségnek is bemutatom a gazdaságföldrajzát, jellemző munkaerő-piaci folyamatait, a támogatásokra fordított jellemző

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Szakszervezeti kiskönyvtár XXIX. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

Budapest főváros és Pest megye szakképzés-fejlesztési koncepciója

Budapest főváros és Pest megye szakképzés-fejlesztési koncepciója Készítette: Budapest és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZEREPE, FELADATAI... 4 1.1. A KONCEPCIÓ TERÜLETI HATÁLYA... 5 1.2.

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE A HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐK TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁSÁT, MOBILITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ STRATÉGIÁJA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE A HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐK TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁSÁT, MOBILITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ STRATÉGIÁJA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE A HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐK TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁSÁT, MOBILITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ STRATÉGIÁJA MISKOLC, 2012. ÁPRILIS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Államigazgatási Kollégium kiadványa

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2006.

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2006. Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2006. Készült a Fővárosi Közgyűlés megbízásából Készült a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda műhelyében Írta és szerkesztette:

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szólád Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szólád Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szólád Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben