TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÉVI ÉS I-IV. HAVI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI"

Átírás

1 Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÉVI ÉS I-IV. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása ( ) Szolnok, május

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági aktivitása a KSH adatai alapján... 3 II. A munkaerő-piac jellemzői 2013-ban a munkaügyi központ adatai alapján... 4 III. Hátrányos helyzetű célcsoportok... 5 III/1 Szakképzetlen álláskeresők... 6 III/2 Tartósan nyilvántartott álláskeresők... 6 III/3 25 év alatti álláskeresők... 6 III/4 50 év feletti álláskeresők... 6 III/5 Pályakezdő álláskeresők... 6 IV. A munkaügyi központ foglalkoztatást segítő eszközei és tevékenysége... 7 IV/1 NFA foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete... 7 Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás... 7 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás... 7 Munkahelymegőrzés támogatás... 7 Lakhatási támogatás... 7 Munkaerő-piaci szolgáltatások... 8 Közvetítés... 8 Pályaválasztási kiállítás... 8 IV/2 NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete... 9 Első munkahely garancia munkaerő-piaci program... 9 Nyári diákmunka elősegítése program... 9 Központi munkahelyteremtő beruházások támogatása pályázat IV/3 TÁMOP Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért TÁMOP Újra tanulok! IV/4 Közfoglalkoztatási programok Országos közfoglalkoztatási programok Kistérségi Startmunka mintaprogram Hagyományos közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatási formák/programok IV/5 Bérgarancia alaprész IV/6 Kiegészítő munkáltatói támogatás (Bérkompenzáció) V. Összefoglalás VI I-IV. havi munkaerő-piaci helyzetkép VII. Központi munkahelyteremtő beruházások támogatása pályázat Mellékletek 2

3 I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE GAZDASÁGI AKTIVITÁSA A KSH ADATAI ALAPJÁN (1-2. sz. melléklet) Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége január 1-jén fő volt, az előző évhez képest 0,9%-kal csökkent. Népsűrűsége 69,0 fő/km 2, ezzel az Észak-alföldi régió legalacsonyabb népsűrűségű megyéje. A népesség 48,0%-a férfi, 52,0%-a nő. A korösszetételben 0-14 éves fő, éves fő, efölötti fő. Az idősebb, 65 éven felüli korosztály az utóbbi években növekvő tendenciát mutatott, míg a 15 éven aluliaké csökkenőt, ezzel igazodva az országos, elöregedést mutató trendhez. A éves gazdaságilag aktív népesség összetételének alakulása Jász-Nagykun-Szolnok megyében A KSH munkaerő-piaci felmérése alapján Jász-Nagykun-Szolnok megyében, évben 288,1 ezren tartoztak a éves munkavállalási korú népesség közé, számuk 2,1%-kal csökkent 2012-höz képest. Közülük 159,2 ezren voltak gazdaságilag aktívak, ami lényegében megegyezik az előző év adatával. Az aktivitási arány 0,4 százalékponttal emelkedett, 55,3%-ra, míg a gazdaságilag inaktívak száma 1,9 ezer fővel, 1,5%-kal csökkent. Az aktivitási ráta az országos átlagtól 2,2 százalékponttal maradt el. Az év során átlagosan 141,2 ezer főt, a munkavállalási korú népesség 49,0%-át foglalkoztatták. A foglalkoztatási ráta az előző éves átlaghoz képest 0,3 százalékponttal javult. A KSH fogalomrendszere szerinti munkanélkülinek 18,0 ezren számítottak, ami megegyezik a évi adattal. A munkanélküliségi ráta szintén nem változott, 11,3%-ot tett ki, ami az országos átlagnál 1,1 százalékponttal gyengébb. A 4 fő fölötti vállalkozások és a központi és helyi költségvetés szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non-profit szervezetek 2013-ban főt foglalkoztattak teljes munkaidőben a KSH felmérése alapján, ami 4,8%-kal magasabb az előző évi adatnál. Az alkalmazottak többsége az iparban dolgozott (37,1%), de jelentős volt még az egészségügy (16,0%), a közigazgatás (10,2%), az oktatás (8,9%), a kereskedelem (8,0%) és a mezőgazdaság (5,1%) területén teljes munkaidőben alkalmazásban 3

4 állók részesedése is. Ugyanezen felmérés alapján a bruttó átlagkereset forint volt a megyében, egy év alatt 3,2%-kal emelkedett. Bércsökkenés az egészségügy (-2,9%) és a művészet, szórakoztatás (-3,9%) gazdasági ágakban történt. Legmagasabb átlagbért, forintot az információ, kommunikáció gazdasági ágban kaptak, legalacsonyabbat pedig a vendéglátásban ( Ft). II. A MUNKAERŐ-PIAC JELLEMZŐI 2013-BAN A MUNKAÜGYI KÖZPONT ADATAI ALAPJÁN (3-4. sz. melléklet) Jász-Nagykun-Szolnok megyében évben átlagosan fő álláskereső szerepelt a munkaügyi központ nyilvántartásában. Az álláskeresők száma egy év alatt fővel, 6,8%-kal csökkent, ami az országos mérséklődésnél nagyobb ütem. (A járási munkaügyi kirendeltségek illetékességi területe július 1-től megváltozott, emiatt a kirendeltségeken nyilvántartott álláskeresők számának az előző éves adatokhoz viszonyítása nem végezhető el.) A nyilvántartott álláskeresők létszámának változása Jász-Nagykun-Szolnok megyében ( ) A nemenkénti összetételben emelkedett a férfiak aránya, de 2013-ban is ők voltak kevesebben. A férfiak aránya 48,5%, a nőké 51,5% volt, szemben az előző évi 47,1-52,9%-kal. Állománycsoportok szerint vizsgálva az álláskeresők többsége 2013-ban is fizikai foglalkozású volt, fős számuk 86,3%-ot képviselt, míg a szellemiek aránya 13,7%-ot tett ki. Egy év alatt jelentősebb változás nem történt az összetételben. Iskolai végzettség szerint az álláskeresők legnagyobb része legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezett (44,2%). Szakmunkásképzőt 26,3%-uk végzett, míg szakközépiskolába 12,0%-uk járt, gimnáziumba pedig 9,2%-uk. Felsőfokú végzettséggel 3,6% keresett állást, 2,8% főiskolai, 0,8% egyetemi diplomával. Életkor szerint vizsgálva a legtöbb álláskereső a éves korosztályba tartozott (14,8%), a második legnagyobb korcsoport a éveseké volt, 12,2%-os részesedéssel. A többi korcsoportba tartozók száma nagyjából egyenletesen oszlott el, 11% körül mozgott (kivéve a 20 év alattiakat és a 60 éven felülieket, akik jelentősen kevesebben voltak). 4

5 Egy évnél hosszabb ideje en kerestek állást az éves átlaglétszámban. A tartós álláskeresők aránya 32,0%-ot tett ki (országos arány: 31,0%). (részletesebben ld. III/2. pont) Az álláskeresők közül fő kapott valamilyen ellátást, a teljes létszám 48,4%-a, szemben a 2012-es 51,8%-kal. Foglalkoztatást helyettesítő támogatást fő kapott, járadék típusút fő, segély típusút 483 fő, míg rendszeres szociális segélyben 114 álláskereső részesült. Az év során összesen fő kérte nyilvántartásba vételét a munkaügyi kirendeltségeken. A belépők száma lényegében megegyezett az előző évi számmal. Közülük en számítottak új belépőnek (korábban nem voltak nyilvántartva), az összes belépő 8,9%-a. A kilépők száma ugyanakkor fő volt az év során, a belépők és a kilépők egyenlege így fő volt. A munkáltatók összesen új álláshelyet jelentettek be 2013-ban, ami jelentősen, 51,9%-kal több, mint 2012-ben. A bejelentett állások zöméhez támogatást igényeltek (34 384), ezen belül többségük közfoglalkoztatás keretében létrejövő munkaviszonyra irányult ( álláshely). Ugyanakkor az piaci, nem támogatott állás is 21,5%-os emelkedést mutatott a megelőző évhez képest. Négy cég jelentett be csoportos létszámleépítésről döntést, mely összesen 90 főt érintett. A cégek közül kettő gabonatermesztéssel foglalkozik, egy a csomagolás, egy pedig az egyéb szociális ellátás gazdasági ágazatban tevékenykedik, a leépítés okául finanszírozási problémákat, gazdálkodási nehézségeket, illetve egyéb okot jelöltek meg. Tíz fő fölötti létszámbővítés, vagy új munkahely létrehozása 24 alkalommal jutott a munkaügyi központ tudomására, mely összesen 536 új álláshelyet jelentett, ebből 516 meglévő telephely bővítése, 20 pedig új telephely létrehozása. III. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORTOK A hátrányos helyzetű célcsoportok létszámának és az álláskeresőkön belüli arányának alakulása ( ) 5

6 III/1 Szakképzetlen álláskeresők A szakképzetlenek (iskolai végzettség szerinti besorolások alapján) megyei aránya az álláskeresőkön belül az évben 53,4%-ot tett ki. Létszámuk fő volt, az előző évi adatnál fővel, 7,1%-kal kevesebb. Arányuk egy év alatt lényegében nem változott. A szakképesítés nélküli álláskeresők között a legfeljebb 8 általánost végzettek aránya 82,8%-os, míg a gimnáziumot végzetteké 17,2%-os volt. A szakképzetlen álláskeresők aránya Kunhegyes körzetében volt a legmagasabb, 62,9%-os, míg a Szolnoki kirendeltségen a legalacsonyabb, 47,5%-os. III/2 Tartósan nyilvántartott álláskeresők A tartós álláskeresők száma jelentősen, 15,5%-kal emelkedett. Az év során átlagosan en, az előző évnél fővel többen kerestek egy évnél hosszabb ideje állást. Az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk 6,2 százalékpontos emelkedés után 32,0%-ot tett ki. Az egy évnél hosszabb ideje regisztrált álláskeresők aránya a Karcagi kirendeltségen volt a legmagasabb (42,8%), itt egy év alatt 15,1 százalékponttal emelkedett a tartósak aránya. A legalacsonyabb Tiszafüreden és Kunhegyesen volt ez az arány, 23,3 és 23,6%-os. III/3 25 év alatti álláskeresők A 25 év alatti álláskeresők fős létszáma az összes álláskereső átlagának megfelelően csökkent, egy év alatt 6,5%-kal, 322 fővel. Arányuk így nem változott, 2013-ban is 17,4%-ot tett ki. A fiatalok aránya a Jászberényi és a Mezőtúri kirendeltségen volt a legalacsonyabb (15,7% és 15,9%), míg a törökszentmiklósi, tiszafüredi és karcagi körzetben a legmagasabb (18,6-19,0%). Az arányokban jelentősebb, egy százalékpontot meghaladó változás egyik kirendeltségen sem történt. III/4 50 év feletti álláskeresők Az 50 év feletti álláskeresők létszáma 2013-ban nem változott. Az év során átlagosan fő tartozott ebbe a korosztályba, a teljes létszám 22,9%-a, amely 1,5 százalékponttal magasabb, mint a évi arány volt (mivel az 50 éven aluliak száma csökkent). Az idősebb álláskeresők aránya minden kirendeltségen emelkedett. Legmagasabb, 26,5%-os arányt Kunszentmárton térségében mértek, a legalacsonyabb pedig Karcagon volt (20,5%). III/5 Pályakezdő álláskeresők Az évi IV. tv. alapján pályakezdő álláskeresőnek számítanak az álláskeresők közül azok a 25. életévüket felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. 6

7 A pályakezdő álláskeresők száma fő volt éves átlagában. Számuk egy év alatt 4,0%-kal (134 fővel) nőtt, az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk pedig 1,4 százalékpontos emelkedés után 13,3%-ra változott. A pályakezdő álláskeresők aránya a megyei átlagtól legjelentősebben Jászberény (10,7%), Karcag (15,1%) és Tiszafüred (14,6%) körzetében tért el. Kunszentmárton kivételével (ahol stagnálás történt) minden kirendeltségen nőtt a pályakezdők aránya. IV. A MUNKAÜGYI KÖZPONT FOGLALKOZTATÁST SEGÍTŐ ESZKÖZEI ÉS TEVÉKENYSÉGE IV/1 NFA foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete Az aktív foglalkoztatás-politikai eszközök működtetése az elmúlt évben is alapvetően az EU-s forrásokból valósult meg. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a Nemzetgazdasági Minisztérium Ft-ot decentralizált, amiből a munkaügyi központ az alábbi támogatásokat biztosította. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás A támogatás mértéke hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén a munkabér és járulékai legfeljebb 50%-a, megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén legfeljebb 60%-a volt, melyet legfeljebb 6 hónapig vehetett igénybe a munkáltató. Az év során 24 fő munkába helyezéséhez nyújtott támogatást a munkaügyi szervezet. Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás Pályázónként maximum ,- Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatással 16 fő vállalkozásának indítása, és ezzel önfoglalkoztatóvá válása lett támogatva. Munkahelymegőrzés támogatás A támogatás megállapításánál a foglalkoztatási problémák átmeneti jellege, a gazdasági válsággal való összefüggései kerültek vizsgálatra. A támogatás a munkabér és járulékai együttes összegének 50%-a, javasolt időtartama legfeljebb 6 hónap volt. Az év során összesen 54 munkáltató kapott támogatást, melynek segítségével 375 fő munkahelyének megtartása valósult meg. Lakhatási támogatás Lakhatási támogatást elsődlegesen az Európai Uniós forrásból biztosított a munkaügyi központ. Azon álláskeresők számára, akik a TÁMOP célcsoportjaiba nem tartoztak bele, a mobilitás elősegítése érdekében 24 esetben került sor a támogatás megítélésére a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból. 7

8 Munkaerő-piaci szolgáltatások A munkaügyi központban, a Foglalkozási Információs Tanácsadóban, a kirendeltségeken, és vásárolt szolgáltatás keretében 2013-ban az alábbi szolgáltatásokban részesült az összesen fő érintett: - információnyújtás - álláskeresési tanácsadás - munkatanácsadás - pályatanácsadás - rehabilitációs tanácsadás - pszichológiai tanácsadás Közvetítés A munkaügyi központ bejelentett álláshelyre esetben közvetített ki regisztrált álláskeresőt. A közvetítések esetben voltak sikeresek, ami az összes közvetítés 75,9%-a. A hagyományos munkaerő közvetítési tevékenység mellett új szolgáltatásaként jelent meg a Virtuális Munkaerőpiaci Portál. Az on-line alapon működő munkaerő-közvetítési szolgáltatást biztosító felület éles indítására július 15-én került sor. A portál megismertetése, népszerűsítése érdekében a kirendeltségek szóróanyagok segítségével tájékoztatták személyesen, és útján a munkáltatókat és az álláskeresőket. További intézkedésként Jász-Nagykun-Szolnok megyében négy kirendeltség (Szolnok, Karcag, Jászberény és Törökszentmiklós) szervezett munkáltatói fórumot, ahol a munkatársak személyesen tájékoztatták a résztvevőket a VMP ről, bemutatták annak működését. A Hivatalok Napja rendezvényen a Virtuális Munkaerőpiac Portál használatáról hallhattak előadást a munkáltatók és az érdeklődő álláskeresők is a munkaügyi központban. A portálon jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében aktív álláskereső és 213 aktív álláshely között lehet többféle szűrő (például munkavégzés helye, iskolai végzettség, gyakorlati idő, kereset) használatával böngészni. Pályaválasztási kiállítás A Szakmák világa Pályaválasztási Kiállítás és Szakmai Napokat rendezett Szolnokon november én. A munkaügyi központ a rendezvénnyel a megyében élő pálya- és szakmaválasztás előtt álló, illetve a pályaorientációra, pályakorrekcióra szoruló fiataloknak és felnőtteknek nyújtott segítséget a személyiségüknek, képességeiknek és a munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő pálya, képzési irány megtalálásában. A programban résztvevő képzőszervek, munkáltatók a munkafolyamatok gyakorlati bemutatása, a munkaeszközök megismertetése, kipróbálása révén szakmaszigeteken adtak képet a látogatóknak az egyes szakmák, különös tekintettel a hiányszakmák főbb jellemzőiről, valamint az elsajátításukhoz szükséges készségekről, képességekről. A kiállítást szakmai fórum, pályaválasztási szülői fórum és diákok részére szervezett üzemlátogatás is kísérte. Tiszafüreden Szakmák világa címmel pályaválasztási nap került megrendezésre november 26-án, amit 12 kiállító, 300 fő diák, pedagógus és szülő látogatott meg. A rendezvényen rendhagyó osztályfőnöki órákon és csoportos pályaorientációs foglalkoztatáson is részt vehettek az érdeklődők. 8

9 Részvevők/intézmények Résztvevők / intézmények (fő) Résztvevők Általános iskolások 3500 Középiskolások 440 Felsőfokú intézmények hallgatói 25 Álláskeresők 30 Tanárok 350 Üzemlátogatáson résztvevők 76 Szülők 250 Intézmények Gimnáziumok 16 Középiskolák 34 Munkáltatók 3 Önkormányzatok 2 Kamarák 1 Iskolarendszeren kívüli intézmények 3 IV/2 NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete Első munkahely garancia munkaerő-piaci program A 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzésének biztosítása érdekében indított Első munkahely garancia országos munkaerő-piaci program március 1-től december 31-ig tartott. Támogatásként a munkáltatók a pályakezdők foglalkoztatásakor felmerülő bérköltségek, valamint a munkába járáshoz szükséges utazási költség teljes körű megtérítését igényelhették. A program résztvevői munkaerő-piaci szolgáltatásokban (információnyújtás, munkaerő közvetítés) is részesültek a támogatott foglalkoztatást megelőző időszakban. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a program ideje alatt összesen 91 db támogatási kérelem érkezett be 102 fő foglalkoztatására. Támogatással 93 fő került elhelyezésre, közülük 2 fő munkába járásának utazási költségét is megtérítette a munkaügyi központ. A támogatott munkáltatók elsősorban a kereskedelem, vendéglátás, feldolgozóipar, egyéb szolgáltatás ágazatok területéről jelentkeztek. A program vége előtt 25 főnek szűnt meg a munkaviszonya, elsősorban a pályakezdők kezdeményezésére (próbaidő alatt; munkavállaló felmondásával), a legtöbb esetben másik munkahelyre történő távozás következtében. Nyári diákmunka elősegítése program Az inaktív fiatalok számának csökkentése, a fiatalok diákkori munkához jutásának és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségének, továbbá az önkormányzatoknál és a 100%-ban önkormányzati fenntartású intézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő igények kielégítésének biztosítása érdekében A nyári diákmunka elősegítése elnevezéssel országos munkaerő-piaci program zajlott le június 15. és augusztus 31. között. Ennek keretében az önkormányzatok, és az önkormányzatok fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra bérköltség támogatást igényelhettek év közötti, nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás támogatására július 1-től augusztus 31-ig volt lehetőség. Támogatásként a munkáltatók a diákok foglalkoztatásakor felmerülő bérköltségek megtérítését igényelhették. A program résztvevői munkaerő-piaci szolgáltatásokban (munkaerő-piaci információnyújtás, munkaerő közvetítés) is részesültek a támogatott foglalkoztatást megelőző időszakban. 9

10 Jász-Nagykun-Szolnok megyében a program ideje alatt összesen 289 támogatási kérelem érkezett be 607 fő foglalkoztatására. A programba 651 fő lett bevonva és elhelyezve bérköltség támogatással (személycsere lehetőségével éltek a foglalkoztatók). A programot 629 fő fejezte be sikeresen. Központi munkahelyteremtő beruházások támogatása pályázat Az NFA-2013-KKV kódjelű munkahelyteremtő beruházások támogatására a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázati felhívásra évben 77 db pályázat érkezett be, amiből a munkaügyi központ 67 db pályázat támogatását javasolta a minisztériumnak, míg 10 db pályázat esetében azok elutasítására tett javaslatot. A felterjesztéseket 56 db pályázat támogatásával a Minisztérium részben jóváhagyólag fogadta el, míg 11 db pályázat esetében annak elutasításáról döntött. A Hatósági szerződések 50 pályázóval megkötésre kerültek, míg 6 támogatott esetében az eljárás megszüntetésre került, mivel a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat nem csatolták teljes körűen. Az év folyamán a támogatottak közül 6 jelezte, hogy nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást, esetükben a hatósági szerződés megszüntetésre került. Az így igénybe vett támogatásokkal a munkaügyi központ összességében 222,5 fő munkahelyének megteremtéséhez, ezen belül 186,5 fő regisztrált álláskereső - melyből 7 fő roma álláskereső - elhelyezkedéséhez és 532,4 fő munkahelyének megtartásához járult hozzá. IV/3 TÁMOP Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért A projekt május 1-jén indult a Nemzetgazdasági Minisztérium és a munkaügyi központok konzorciumának megvalósításában. A projekt által nyújtott támogatások és szolgáltatások igénybevételére április 30-áig van lehetősége a munkaügyi központok ügyfeleinek. A kiemelt projekt megyei részprojektje Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területét érintően valósul meg, forrása a teljes projektidőszakra vonatkozóan: 5,188 milliárd Ft, mely magába foglalja a működtetésre és a célcsoportra fordítandó összeget is. A program célja az alábbi hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal (mellettük feltüntetve a projekt kezdetétől év végéig összesen bevont létszámuk): - alacsony iskolázottságúak (665 fő); - pályakezdők (1 834 fő); - 50 év felettiek (710 fő); - gyesről, gyedről, hozzátartozók gondozásából visszatérők (187 fő); - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak (729 fő); - tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (1 662 fő); Az összes bevont létszám év végén fő volt. Ebből: fő nő, 2861 fő férfi, - 6 fő megváltozott munkaképességű fő roma nemzetiségű. 10

11 A programban nyújtott támogatások és szolgáltatások részletező adatait az alábbi táblázat tartalmazza: Támogatások/szolgáltatások évi megyei adatok (érintett létszám) Kumulált megyei adatok ( ) TÁMOP megállapodásai Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása Munkatanácsadás Pályatanácsadás Álláskeresési tanácsadás Mentori segítségnyújtás 0 3 Képzési költség támogatása Képzés alatti keresetpótló juttatás Képzéshez kapcsolódó utazási támogatás Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása Foglalkoztatást bővítő támogatás (bértámogatás) Bérköltség támogatás Munkába járás utazási költségeinek támogatása Önfoglalkoztatás támogatása Képzéshez alkalmassági vizsgálat TÁMOP Újra tanulok! A TÁMOP Újra tanulok! című kiemelt projekt olyan országos jelentőségű program, amelyet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen valósít meg. A projekt megvalósítása április 23-tól április 22-ig tart. A program általános célja a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése, a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése, a felnőttek tanulási kedvének javítása és a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása. A megyében 2013-ban összesen fő került bevonásra az alábbi bontásban: - Országos tanfolyamokra 402 fő - START közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tanfolyamokra 877 fő - Általános képzési tanfolyamokra 61 fő - LHH (leghátrányosabb helyzetű településeken élők számára indított) tanfolyamokra 20 fő A téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében december 1-től (a tanfolyamok indulása) március 31-ig fő került bevonásra képzésekbe, melyből fő sikeresen befejezte a tanfolyamokat. IV/4 Közfoglalkoztatási programok Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2013-ban összesen fő elhelyezésére került sor közfoglalkoztatási program keretében. 11

12 Országos közfoglalkoztatási programok Az országos közfoglalkoztatási program keretében a megyében 13 munkáltató átlagosan fő foglalkoztatását oldotta meg. A program március-október között valósult meg. Ezt követően a téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében november 1. és április 30. között összesen 10 közfoglalkoztató átlagosan főt foglalkoztatott. Az országos közfoglalkoztatók között szerepelnek vízitársulatok, vízügyi igazgatóság, magán erdőgazdálkodók, rendőrség, honvédség és katasztrófavédelem. A 100 fő felett foglalkoztató munkáltatók esetében képzésben is részt vettek a közfoglalkoztatottak. Kistérségi Startmunka mintaprogram A Kistérségi Startmunka program főbb tevékenységi területei a következők voltak: mezőgazdasági projektek, téli és egyéb értékteremtő, helyi sajátosságokra épülő projektek, mezőgazdasági utak rendbetétele, belvízelvezetés, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat javítása program. A mintaprogram két ütemben valósult meg. Az értékteremtő programok (mezőgazdasági, téli és egyéb értékteremtő, helyi sajátosságokra épülő) március 1-től indultak, melyben 7 kistérség 50 települési önkormányzata főt foglalkoztatott. A többi, szociális jellegű projekt március 18-tól indult, melyben 7 kistérség 62 települése volt érintett, akik fő támogatását valósították meg. A mezőgazdasági projektben foglalkoztatottak képzésben részesültek a TÁMOP program keretében. Hagyományos közfoglalkoztatás A Belügyminisztérium a hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatás megvalósításához előírta a bevonható létszámot, mely fő volt. A program keretében a közfoglalkoztatottak a településeken parkgondozási, parlagfű-mentesítési, településtisztasági, intézmény-karbantartási és hulladékkezelési, stb. feladatokat láttak el. Ebből a forrásból valósult meg a szociális földprogram is. A megyénkben Kisújszállás település volt érintett (Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat), 6 fő foglalkoztatását valósítják meg október 1. és június 30. közötti időszakban. A hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében valósult meg a Biztonságos adatkezelés, ellenőrzött iratmegsemmisítés program, amelyben Törökszentmiklós és Jászberény Önkormányzata vett részt 4-4 fővel, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 74 fő bevonásával. A program november 1. és április 30. között valósult meg. A TÁMOP projekt keretében megvalósuló leghátrányosabb helyzetű településeken élők számára nyújtott képzések közfoglalkoztatásához a Belügyminisztérium külön forrást biztosított. Megyénkben 20 fő került bevonásra (egészségfejlesztési segítő képzésben részesülnek), a foglalkoztató a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona. Téli közfoglalkoztatás A program november 1-től április 30-ig tartott. A Belügyminisztérium előírása alapján a programban összesen legalább fő folyamatos foglalkoztatását kellett megvalósítani (amit a munkaügyi központ a program időtartama alatt végig teljesített), ebből a TÁMOP program keretében fő képzését december 1-től március 31-ig. 12

13 A téli közfoglalkoztatás részprogramjai: 1) Az önkormányzatok és egyéb közfoglalkoztatók (KLIK, intézmények stb.) által megvalósított közfoglalkoztatás: A program keretében az alábbi ütemezés szerint történt a bevonás: november hónapban fő, december hónapban fő, január hónapban fő, március hónapban fő, Összesen: fő 2) Egyéb mintaprogram keretében indult a Biztonságos adatkezelés, ellenőrzött iratmegsemmisítés program november 1. és április 30. között. A programhoz a kormányhivatalok is csatlakozhattak, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban 74 fő foglalkoztatása valósult meg. Ezen kívül Jászberény és Törökszentmiklós Önkormányzata is érintett volt 4-4 fővel. 3) Országos közfoglalkoztatók által megvalósított közfoglalkoztatás: Megyénkben a téli közfoglalkoztatás keretében 10 közfoglalkoztató részesült támogatásban (erdőgazdálkodók, vízgazdálkodási társulatok, vízügyi igazgatóság, rendőrség, katasztrófavédelem), akik összességében főt foglalkoztattak. Képzés: A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések a TÁMOP Újra tanulok kiemelt projekt keretében valósultak meg. Megyénkben december 1-től fő került képzésekbe az alábbi bontásban: - alapkompetencia fejlesztésben összesen fő részesült, melyből 157 fő morzsolódott le - OKJ-s képzésben fő részesült (lemorzsolódók száma 38 fő), a legnagyobb létszámú tanfolyamok: motorfűrész-kezelő (208 fő), mezőgazdasági munkás (168 fő), kisteljesítményű kazán fűtő (106 fő), konyhai kisegítő (92 fő), építő és anyagmozgató gép kezelője (70 fő), faipari gépkezelő (63 fő) - betanító képzésben fő részesült (lemorzsolódók száma 57 fő), a legnagyobb létszámú képzések: betanított parkgondozó (331 fő), házi betegápoló (307 fő), építőipari ismeretek fejlesztése (278 fő), település-karbantartó (200 fő) Összességében a téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében fő fejezte be a képzést, 252 fő morzsolódott le. Egyéb közfoglalkoztatási formák/programok Jász-Nagykun-Szolnok megyében több önkormányzat kimagasló színvonalon valósítja meg az értékteremtő közfoglalkoztatást, ezért a Belügyminisztériumtól külön támogatásban részesültek. A Start Plusz támogatásban részesülő települések (Tiszaörs, Berekfürdő, Tiszaszentimre és Tomajmonostora) a kapott támogatást programjaik továbbfejlesztésére fordíthatják. Országos közfoglalkoztatási mintaprogram: A program november elejétől október 31-ig tart. Közfoglalkoztatóként a KÖTIVIZIG érintett, kérelmük alapján átlagosan 85 fő foglalkoztatását valósítják meg. A mintaprogram keretében Mezőtúr Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja valósul meg, 75 hektáros többcélú tározót építenek. 13

14 IV/5 Bérgarancia alaprész Felszámolás alatt álló cégek részére összesen 68 esetben került sor támogatás megítélésére, mely 258 főt érintett. IV/6 Kiegészítő munkáltatói támogatás (Bérkompenzáció) A Nemzetgazdasági Minisztérium április 9-én meghirdette az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatás országos indítását. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 157 db kérelem érkezett be. Ezek feldolgozását követően 147 munkáltatóval került sor szerződéskötésre, melynek eredményeként a munkaügyi központ fő munkavállaló bérének kompenzációjához, és ezáltal munkahelyének megtartásához nyújtott vissza nem térítendő támogatást. V. ÖSSZEFOGLALÁS Jász-Nagykun-Szolnok megyében évben átlagosan fő álláskereső szerepelt a munkaügyi központ nyilvántartásában. Az álláskeresők száma egy év alatt fővel, 6,8%-kal csökkent, ami az országos mérséklődésnél nagyobb ütem. Az év során összesen fő kérte nyilvántartásba vételét a munkaügyi kirendeltségeken. A belépők száma lényegében megegyezett az előző évi számmal. A kilépők száma ugyanakkor fő volt az év során, a be- és kilépők egyenlege így fő. A munkáltatók összesen új álláshelyet jelentettek be, ami jelentősen, 51,9%-kal több, mint 2012-ben. A bejelentések közül közfoglalkoztatásra irányult, de az piaci, nem támogatott állás is 21,5%-os emelkedést mutatott a megelőző évhez képest. Az álláskeresők körében az előző évhez képest kissé nőtt a férfiak aránya. A szakképzetlen álláskeresők részesedése lényegében nem változott, nőtt azonban a tartósan nyilvántartottak aránya és létszáma. Kissé emelkedett az 50 éven felüliek aránya, számuk azonban nem változott. A pályakezdők száma egy év alatt 4,0%-kal nőtt, arányuk 1,4%-kal emelkedett. VI I-IV. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP Jász-Nagykun-Szolnok megyében a nyilvántartott álláskeresők száma I-IV. hónapjában átlagosan fő volt, ami 29,6%-kal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakának adata. Az álláskeresők 51,6%-a volt férfi, 48,4%-a nő az első négy hónapban, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbi összetétellel. Nem történt változás az állománycsoportok szerinti összetételben sem, a többség (87,3%) fizikai munkát keresett, míg a szellemi foglalkozásúak aránya 12,7%-os volt. A szakképzetlen álláskeresők aránya az első négy hónapban az előző évihez képest 1,2 százalékponttal javult, 52,6%-ra mérséklődött. Nem változott a 25 éven aluliak részesedése (17,1%), nőtt viszont az 50 éven felülieké, a tavalyi 22,4%-ról 24,3%-ra. 14

15 A pályakezdők száma az álláskeresők átlagánál némileg kisebb ütemben (26,4%-kal) csökkent, így arányuk 0,6 százalékpontos emelkedés után 12,9%-ra változott. Az első négy hónapban az előző év azonos időszakához képest sokat javult a tartós álláskeresők helyzete, mivel számuk jelentősen, 35,9%-kal volt kevesebb, mint azonos időszakában, arányuk így 2,7 százalékponttal 27,1%-ra javult. Az idei év első négy hónapjában összesen új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken, ami megközelítőleg harmadával kevesebb, mint a I-IV. havi adat. A csökkenés leginkább a közfoglalkoztatásban figyelhető meg (-45,4%), a piaci állásbejelentések száma jelentősen, közel a duplájára nőtt az előző év azonos időszakához képest. VII. KÖZPONTI MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT, ÉV A Nemzetgazdasági Minisztérium 2014-ben is hirdetett munkahelyteremtő beruházási pályázatot mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg állt a pályázók rendelkezésére. Jász-Nagykun-Szolnok megyében összesen 118 db pályázat érkezett be, az előző évinél jelentősen több, melyből 107 db felelt meg a formai tartalmi követelményeknek. A Nemzetgazdasági Miniszter április 1-i döntése értelmében 91 db pályázat megvalósítását támogatta. A nyertes pályázók közül 36 hátrányos helyzetű kistérségben vagy településen, 27 leghátrányosabb helyzetű településen valósíthatja meg fejlesztéseit, míg 36 szabad vállalkozási zónákban. A támogatásban részesített vállalkozások jellemzően építőipari, fémmegmunkálási, feldolgozóipari, textilgyártási, vendéglátási, kiskereskedelemi tevékenységgel foglalkoznak. A nyertes pályázatok összesen Ft támogatásban részesülnek. Ennek eredményeként a vállalkozások 364,5 fő számára alakíthatnak ki új munkahelyeket, melyeken 248 fő regisztrált álláskereső, illetve 17 fő roma származású munkavállaló foglalkoztatása valósulhat meg. Emellett a pályázók 954 már létező munkahely megtartását vállalták. A szabad vállalkozási zónákban megvalósuló beruházások Ft támogatásban részesülnek. A fejlesztések eredményeként vállalt többletlétszám 150 fő, melyből 83,5 fő álláskereső. Szolnok, május

16 1. sz. melléklet KSH negyedéves munkaerőfelmérése alapján (15-74 év) Gazdasági aktivitás évi változás 2012-höz képest JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE Foglalkoztatottak (1000 fő) 141,4 141,2-0,2 ezer fő -0,1% Munkanélküliek (1000 fő) 18,0 18,0 0,0 ezer fő 0,0% Gazdaságilag aktívak (1000 fő) 159,4 159,2-0,2 ezer fő -0,1% Gazdaságilag inaktívak (1000 fő) 130,8 128,9-1,9 ezer fő -1,5% Foglalkoztatási arány (%) 48,7 49,0 0,3 %-pont Munkanélküliségi ráta (%) 11,3 11,3 0,0 %-pont Aktivitási arány (%) 54,9 55,3 0,4 %-pont ORSZÁGOS Foglalkoztatottak (1000 fő) 3 877, ,4 60,5 ezer fő 1,6% Munkanélküliek (1000 fő) 475,6 448,9-26,7 ezer fő -5,6% Gazdaságilag aktívak (1000 fő) 4 353, ,4 33,9 ezer fő 0,8% Gazdaságilag inaktívak (1000 fő) 3 303, ,3-59,9 ezer fő -1,8% Foglalkoztatási arány (%) 50,6 51,6 1,0 %-pont Munkanélküliségi ráta (%) 10,9 10,2-0,7 %-pont Aktivitási arány (%) 56,9 57,5 0,6 %-pont 16

17 2. sz. melléklet A 4 fő fölötti vállalkozások, a központi és helyi költségvetés szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non-profit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma és bruttó átlagkereset TEÁOR'08 és összevont ágazatok és ágazatcsoportok Teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma (fő) év év Változás (fő) Változás (%) Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó) év év Változás (Ft/fő/hó) Változás (%) Összesen , ,2 A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat , ,2 B+C+D+E Ipar összesen , ,1 F Építőipar , ,3 G Kereskedelem, gépjárműjavítás , ,3 H Szállítás, raktározás , ,0 I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás , ,6 J Információ, kommunikáció , ,9 K Pénzügyi, biztosítási tevékenység , ,5 L Ingatlanügyletek , ,1 M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység , ,4 N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tev , ,2 O Közigazgatás, védelem; kötelező társ. biztosítás , ,5 P Oktatás , ,2 Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás , ,9 R Művészet, szórakoztatás, szabad idő , ,9 S Egyéb szolgáltatás , ,3 Forrás: KSH honlap, Tájékoztatási adatbázis 17

18 2013. év főbb munkaerő-piaci adatai I. 3. sz. melléklet I-XII. HÓNAP Szolnoki Kirendeltség Jászberényi Kirendeltség Karcagi Kirendeltség Mezőtúri Kirendeltség Jász-Nagykun-Szolnok megye Változás előző évhez Változás előző évhez Változás előző évhez Változás előző évhez Változás előző évhez HAVI ÁTLAG főben %-ban főben %-ban főben %-ban főben %-ban főben %-ban Nyilvántartott álláskeresők összesen , , , , ,8 férfi , , , , ,9 nő , , , , ,4 Fizikai foglalkozású , , , , ,4 Szellemi foglalkozású , , , , ,2 Szakképzetlen , , , , ,1 Szakképzetlenek aránya (%) 48,8 47,5-1,3 54,8 56,9 2,1 56,8 56,9 0,1 52,6 54,1 1,5 53,5 53,4-0,2 - legfeljebb 8 általánost végzett , , , , ,8 - gimnázium , , , , ,0 Szakképzett , , , , ,4 - felsőfokú végzettségű , , , , ,5 25 évesnél fiatalabb , , , , ,5 50 évesnél idősebb , , , , ,1 Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők , , , , ,0 - felsőfokú , , , , ,1 Pályakezdők aránya (%) 12,1 13,2 1,2 9,0 10,7 1,7 13,2 15,1 1,9 12,0 13,3 1,4 11,9 13,3 1,4 Tartósan nyilvántartásban lévő álláskeresők , , , , ,5 Tartós álláskeresők aránya (%) 27,5 32,0 4,5 23,7 28,7 5,0 27,8 42,8 15,1 26,5 29,4 3,0 25,8 32,0 6,2 Járadék típusú ellátásban részesülők , , , , ,7 Segély típusú ellátásban részesülők , , , , ,5 Rendszeres szoc. segélyben részesülők , , , , ,0 Foglalkoztatás helyettesítő tám. r , , , , ,5 HAVI ÖSSZESÍTETT Nyilvántartásba belépők összesen , , , , ,6 - első alkalommal belépő , , , , ,6 Újonnan bejelentett álláshelyek száma (db) , , , , ,9 - támogatott , , , , ,2 - nem támogatott , , , , ,3 18

19 2013. év főbb munkaerő-piaci adatai II. 4. sz. melléklet I-XII. HÓNAP Tiszafüredi Kirendeltség Törökszentmiklósi Kirendeltség Kunszentmártoni Kirendeltség Kunhegyesi Kirendeltség Jász-Nagykun-Szolnok megye Változás előző évhez Változás előző évhez HAVI ÁTLAG főben %-ban főben %-ban főben Változás előző évhez %- ban Változás előző évhez Változás előző évhez főben %-ban főben %-ban Nyilvántartott álláskeresők összesen , , , , ,8 Férfi , , , , ,9 Nő , , , , ,4 Fizikai foglalkozású , , , , ,4 Szellemi foglalkozású , , , , ,2 Szakképzetlen , , , , ,1 Szakképzetlenek aránya (%) 49,7 48,8-0,9 55,6 53,5-2,0 54,2 54,5 0,3 63,4 62,9-0,5 53,5 53,4-0,2 - legfeljebb 8 általánost végzett , , , , ,8 - gimnázium , , , , ,0 Szakképzett , , , , ,4 - felsőfokú végzettségű , , , , ,5 25 évesnél fiatalabb , , , , ,5 50 évesnél idősebb , , , , ,1 Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők , , , , ,0 - felsőfokú , , , , ,1 Pályakezdők aránya (%) 13,1 14,6 1,5 12,4 13,8 1,4 13,4 13,4 0,0 11,4 13,5 2,0 11,9 13,3 1,4 Tartósan nyilvántartásban lévő álláskeresők , , , , ,5 Tartós álláskeresők aránya (%) 21,6 23,3 1,7 24,9 33,0 8,1 30,6 33,7 3,1 20,2 23,6 3,4 25,8 32,0 6,2 Járadék típusú ellátásban részesülők , , , , ,7 Segély típusú ellátásban részesülők , , , , ,5 Rendszeres szoc. segélyben részesülők , , , , ,0 Foglalkoztatás helyettesítő tám. r , , , , ,5 HAVI ÖSSZESÍTETT Nyilvántartásba belépők összesen , , , , ,6 - első alkalommal belépő , , , , ,6 Újonnan bejelentett álláshelyek száma (db) , , , , ,9 - támogatott , , , , ,2 - nem támogatott , , , , ,3 19

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2014. ÉVI ÉS 2015. I-V. HAVI

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2014. ÉVI ÉS 2015. I-V. HAVI Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2014. ÉVI ÉS 2015. I-V. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL Szolnok, 2015. június 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 6-8. 5001

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról VESZPRÉM MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség %-ában 2013 november Pápa 9,1

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2011. ÉVI ÉS 2012. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2011. ÉVI ÉS 2012. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL 31 830 35 716 32 324 34 480 31 296 33 309 28 719 31 095 26 095 29 282 26 093 29 591 26 600 29 498 26 838 29 064 26 590 28 130 26 439 27 403 27 242 26 682 29 423 29 277 Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségek Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A vállalkozások száma 18000

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2012. ÉVI ÉS 2013. I-IV. HAVI

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2012. ÉVI ÉS 2013. I-IV. HAVI Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2012. ÉVI ÉS 2013. I-IV. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása (2011-2013) Szolnok,

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Közfoglalkoztatott: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerint

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei

Munkaügyi Központja. A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei A munkaügyi szervezet foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségei Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerőpiacát terhelő főbb problémák nagy területi különbségek kevés munkahely kereslet-kínálat

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Munkaügyi Központja A közfoglalkoztatási programok eredményei Nógrád megyében 2013. november 07.

Munkaügyi Központja A közfoglalkoztatási programok eredményei Nógrád megyében 2013. november 07. Munkaügyi Központja A közfoglalkoztatási programok eredményei Nógrád megyében 2013. november 07. 3100 Salgótarján, Alkotmány út 11. Telefon: (32) 317-397 Fax: (32) 310-327 e-mail: nogradkh-mk@lab.hu honlap:

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában Előadó: Pákozdi Szabolcs igazgató Tatabánya, 2012. október 31 Társadalmi, gazdasági folyamatok megyénkben Második legintenzívebben

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi régió 1996. 1997. Közép-magyarországi régió lakónépességének

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 jában a regisztrált álláskeresők a 366 628 fő volt

Részletesebben

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24.

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal. Szeghalmi Járási Hivatal. Járási Munkaügyi Kirendeltségének

A Békés Megyei Kormányhivatal. Szeghalmi Járási Hivatal. Járási Munkaügyi Kirendeltségének Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységei, feladatai

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében?

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében? Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város munkanélküliségi helyzetéről Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezető Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014. DECEMBER Kecskemét, 2015. január Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. augusztus 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma.

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma. TÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében 2006. ius A KSH legutóbbi, 2005. december - 2006. uár időszakában végzett, a 15-74 éves népesség körére kiterjedő munkaerő-felmérése

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február

Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február A javuló és romló pozíciójú foglalkozások országosan és régiónként 2012-ben Országos helyzetkép A 2011. évben a munkaerőpiac tendenciáit

Részletesebben

Tájékoztató a munkaerőpiaci helyzetről október

Tájékoztató a munkaerőpiaci helyzetről október a munkaerőpiaci helyzetről 2012. október Tisztelt Képviselőtestület! Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szeghalmi Kirendeltség 5520 Szeghalom Bocskai út 8. Tel: 66/371-363 Tájékoztatóm a Békés

Részletesebben

Foglalkoztatási Főosztály. foglalkoztatás és s a foglalkoztathatóság. Borsod-Aba

Foglalkoztatási Főosztály. foglalkoztatás és s a foglalkoztathatóság. Borsod-Aba Az aktív v munkaerő-piaci eszközök k szerepe a foglalkoztatás és s a foglalkoztathatóság előseg segítésében Borsod-Aba Abaúj-Zemplén n megyében Kedvezményezett járások j Borsod-Aba Abaúj-Zemplén megyében

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben