TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÉVI ÉS I-IV. HAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI"

Átírás

1 Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÉVI ÉS I-IV. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása ( ) Szolnok, május

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági aktivitása a KSH adatai alapján... 3 II. A munkaerő-piac jellemzői 2013-ban a munkaügyi központ adatai alapján... 4 III. Hátrányos helyzetű célcsoportok... 5 III/1 Szakképzetlen álláskeresők... 6 III/2 Tartósan nyilvántartott álláskeresők... 6 III/3 25 év alatti álláskeresők... 6 III/4 50 év feletti álláskeresők... 6 III/5 Pályakezdő álláskeresők... 6 IV. A munkaügyi központ foglalkoztatást segítő eszközei és tevékenysége... 7 IV/1 NFA foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete... 7 Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás... 7 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás... 7 Munkahelymegőrzés támogatás... 7 Lakhatási támogatás... 7 Munkaerő-piaci szolgáltatások... 8 Közvetítés... 8 Pályaválasztási kiállítás... 8 IV/2 NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete... 9 Első munkahely garancia munkaerő-piaci program... 9 Nyári diákmunka elősegítése program... 9 Központi munkahelyteremtő beruházások támogatása pályázat IV/3 TÁMOP Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért TÁMOP Újra tanulok! IV/4 Közfoglalkoztatási programok Országos közfoglalkoztatási programok Kistérségi Startmunka mintaprogram Hagyományos közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatási formák/programok IV/5 Bérgarancia alaprész IV/6 Kiegészítő munkáltatói támogatás (Bérkompenzáció) V. Összefoglalás VI I-IV. havi munkaerő-piaci helyzetkép VII. Központi munkahelyteremtő beruházások támogatása pályázat Mellékletek 2

3 I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE GAZDASÁGI AKTIVITÁSA A KSH ADATAI ALAPJÁN (1-2. sz. melléklet) Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége január 1-jén fő volt, az előző évhez képest 0,9%-kal csökkent. Népsűrűsége 69,0 fő/km 2, ezzel az Észak-alföldi régió legalacsonyabb népsűrűségű megyéje. A népesség 48,0%-a férfi, 52,0%-a nő. A korösszetételben 0-14 éves fő, éves fő, efölötti fő. Az idősebb, 65 éven felüli korosztály az utóbbi években növekvő tendenciát mutatott, míg a 15 éven aluliaké csökkenőt, ezzel igazodva az országos, elöregedést mutató trendhez. A éves gazdaságilag aktív népesség összetételének alakulása Jász-Nagykun-Szolnok megyében A KSH munkaerő-piaci felmérése alapján Jász-Nagykun-Szolnok megyében, évben 288,1 ezren tartoztak a éves munkavállalási korú népesség közé, számuk 2,1%-kal csökkent 2012-höz képest. Közülük 159,2 ezren voltak gazdaságilag aktívak, ami lényegében megegyezik az előző év adatával. Az aktivitási arány 0,4 százalékponttal emelkedett, 55,3%-ra, míg a gazdaságilag inaktívak száma 1,9 ezer fővel, 1,5%-kal csökkent. Az aktivitási ráta az országos átlagtól 2,2 százalékponttal maradt el. Az év során átlagosan 141,2 ezer főt, a munkavállalási korú népesség 49,0%-át foglalkoztatták. A foglalkoztatási ráta az előző éves átlaghoz képest 0,3 százalékponttal javult. A KSH fogalomrendszere szerinti munkanélkülinek 18,0 ezren számítottak, ami megegyezik a évi adattal. A munkanélküliségi ráta szintén nem változott, 11,3%-ot tett ki, ami az országos átlagnál 1,1 százalékponttal gyengébb. A 4 fő fölötti vállalkozások és a központi és helyi költségvetés szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non-profit szervezetek 2013-ban főt foglalkoztattak teljes munkaidőben a KSH felmérése alapján, ami 4,8%-kal magasabb az előző évi adatnál. Az alkalmazottak többsége az iparban dolgozott (37,1%), de jelentős volt még az egészségügy (16,0%), a közigazgatás (10,2%), az oktatás (8,9%), a kereskedelem (8,0%) és a mezőgazdaság (5,1%) területén teljes munkaidőben alkalmazásban 3

4 állók részesedése is. Ugyanezen felmérés alapján a bruttó átlagkereset forint volt a megyében, egy év alatt 3,2%-kal emelkedett. Bércsökkenés az egészségügy (-2,9%) és a művészet, szórakoztatás (-3,9%) gazdasági ágakban történt. Legmagasabb átlagbért, forintot az információ, kommunikáció gazdasági ágban kaptak, legalacsonyabbat pedig a vendéglátásban ( Ft). II. A MUNKAERŐ-PIAC JELLEMZŐI 2013-BAN A MUNKAÜGYI KÖZPONT ADATAI ALAPJÁN (3-4. sz. melléklet) Jász-Nagykun-Szolnok megyében évben átlagosan fő álláskereső szerepelt a munkaügyi központ nyilvántartásában. Az álláskeresők száma egy év alatt fővel, 6,8%-kal csökkent, ami az országos mérséklődésnél nagyobb ütem. (A járási munkaügyi kirendeltségek illetékességi területe július 1-től megváltozott, emiatt a kirendeltségeken nyilvántartott álláskeresők számának az előző éves adatokhoz viszonyítása nem végezhető el.) A nyilvántartott álláskeresők létszámának változása Jász-Nagykun-Szolnok megyében ( ) A nemenkénti összetételben emelkedett a férfiak aránya, de 2013-ban is ők voltak kevesebben. A férfiak aránya 48,5%, a nőké 51,5% volt, szemben az előző évi 47,1-52,9%-kal. Állománycsoportok szerint vizsgálva az álláskeresők többsége 2013-ban is fizikai foglalkozású volt, fős számuk 86,3%-ot képviselt, míg a szellemiek aránya 13,7%-ot tett ki. Egy év alatt jelentősebb változás nem történt az összetételben. Iskolai végzettség szerint az álláskeresők legnagyobb része legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezett (44,2%). Szakmunkásképzőt 26,3%-uk végzett, míg szakközépiskolába 12,0%-uk járt, gimnáziumba pedig 9,2%-uk. Felsőfokú végzettséggel 3,6% keresett állást, 2,8% főiskolai, 0,8% egyetemi diplomával. Életkor szerint vizsgálva a legtöbb álláskereső a éves korosztályba tartozott (14,8%), a második legnagyobb korcsoport a éveseké volt, 12,2%-os részesedéssel. A többi korcsoportba tartozók száma nagyjából egyenletesen oszlott el, 11% körül mozgott (kivéve a 20 év alattiakat és a 60 éven felülieket, akik jelentősen kevesebben voltak). 4

5 Egy évnél hosszabb ideje en kerestek állást az éves átlaglétszámban. A tartós álláskeresők aránya 32,0%-ot tett ki (országos arány: 31,0%). (részletesebben ld. III/2. pont) Az álláskeresők közül fő kapott valamilyen ellátást, a teljes létszám 48,4%-a, szemben a 2012-es 51,8%-kal. Foglalkoztatást helyettesítő támogatást fő kapott, járadék típusút fő, segély típusút 483 fő, míg rendszeres szociális segélyben 114 álláskereső részesült. Az év során összesen fő kérte nyilvántartásba vételét a munkaügyi kirendeltségeken. A belépők száma lényegében megegyezett az előző évi számmal. Közülük en számítottak új belépőnek (korábban nem voltak nyilvántartva), az összes belépő 8,9%-a. A kilépők száma ugyanakkor fő volt az év során, a belépők és a kilépők egyenlege így fő volt. A munkáltatók összesen új álláshelyet jelentettek be 2013-ban, ami jelentősen, 51,9%-kal több, mint 2012-ben. A bejelentett állások zöméhez támogatást igényeltek (34 384), ezen belül többségük közfoglalkoztatás keretében létrejövő munkaviszonyra irányult ( álláshely). Ugyanakkor az piaci, nem támogatott állás is 21,5%-os emelkedést mutatott a megelőző évhez képest. Négy cég jelentett be csoportos létszámleépítésről döntést, mely összesen 90 főt érintett. A cégek közül kettő gabonatermesztéssel foglalkozik, egy a csomagolás, egy pedig az egyéb szociális ellátás gazdasági ágazatban tevékenykedik, a leépítés okául finanszírozási problémákat, gazdálkodási nehézségeket, illetve egyéb okot jelöltek meg. Tíz fő fölötti létszámbővítés, vagy új munkahely létrehozása 24 alkalommal jutott a munkaügyi központ tudomására, mely összesen 536 új álláshelyet jelentett, ebből 516 meglévő telephely bővítése, 20 pedig új telephely létrehozása. III. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORTOK A hátrányos helyzetű célcsoportok létszámának és az álláskeresőkön belüli arányának alakulása ( ) 5

6 III/1 Szakképzetlen álláskeresők A szakképzetlenek (iskolai végzettség szerinti besorolások alapján) megyei aránya az álláskeresőkön belül az évben 53,4%-ot tett ki. Létszámuk fő volt, az előző évi adatnál fővel, 7,1%-kal kevesebb. Arányuk egy év alatt lényegében nem változott. A szakképesítés nélküli álláskeresők között a legfeljebb 8 általánost végzettek aránya 82,8%-os, míg a gimnáziumot végzetteké 17,2%-os volt. A szakképzetlen álláskeresők aránya Kunhegyes körzetében volt a legmagasabb, 62,9%-os, míg a Szolnoki kirendeltségen a legalacsonyabb, 47,5%-os. III/2 Tartósan nyilvántartott álláskeresők A tartós álláskeresők száma jelentősen, 15,5%-kal emelkedett. Az év során átlagosan en, az előző évnél fővel többen kerestek egy évnél hosszabb ideje állást. Az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk 6,2 százalékpontos emelkedés után 32,0%-ot tett ki. Az egy évnél hosszabb ideje regisztrált álláskeresők aránya a Karcagi kirendeltségen volt a legmagasabb (42,8%), itt egy év alatt 15,1 százalékponttal emelkedett a tartósak aránya. A legalacsonyabb Tiszafüreden és Kunhegyesen volt ez az arány, 23,3 és 23,6%-os. III/3 25 év alatti álláskeresők A 25 év alatti álláskeresők fős létszáma az összes álláskereső átlagának megfelelően csökkent, egy év alatt 6,5%-kal, 322 fővel. Arányuk így nem változott, 2013-ban is 17,4%-ot tett ki. A fiatalok aránya a Jászberényi és a Mezőtúri kirendeltségen volt a legalacsonyabb (15,7% és 15,9%), míg a törökszentmiklósi, tiszafüredi és karcagi körzetben a legmagasabb (18,6-19,0%). Az arányokban jelentősebb, egy százalékpontot meghaladó változás egyik kirendeltségen sem történt. III/4 50 év feletti álláskeresők Az 50 év feletti álláskeresők létszáma 2013-ban nem változott. Az év során átlagosan fő tartozott ebbe a korosztályba, a teljes létszám 22,9%-a, amely 1,5 százalékponttal magasabb, mint a évi arány volt (mivel az 50 éven aluliak száma csökkent). Az idősebb álláskeresők aránya minden kirendeltségen emelkedett. Legmagasabb, 26,5%-os arányt Kunszentmárton térségében mértek, a legalacsonyabb pedig Karcagon volt (20,5%). III/5 Pályakezdő álláskeresők Az évi IV. tv. alapján pályakezdő álláskeresőnek számítanak az álláskeresők közül azok a 25. életévüket felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. 6

7 A pályakezdő álláskeresők száma fő volt éves átlagában. Számuk egy év alatt 4,0%-kal (134 fővel) nőtt, az összes álláskeresőhöz viszonyított arányuk pedig 1,4 százalékpontos emelkedés után 13,3%-ra változott. A pályakezdő álláskeresők aránya a megyei átlagtól legjelentősebben Jászberény (10,7%), Karcag (15,1%) és Tiszafüred (14,6%) körzetében tért el. Kunszentmárton kivételével (ahol stagnálás történt) minden kirendeltségen nőtt a pályakezdők aránya. IV. A MUNKAÜGYI KÖZPONT FOGLALKOZTATÁST SEGÍTŐ ESZKÖZEI ÉS TEVÉKENYSÉGE IV/1 NFA foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete Az aktív foglalkoztatás-politikai eszközök működtetése az elmúlt évben is alapvetően az EU-s forrásokból valósult meg. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a Nemzetgazdasági Minisztérium Ft-ot decentralizált, amiből a munkaügyi központ az alábbi támogatásokat biztosította. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás A támogatás mértéke hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén a munkabér és járulékai legfeljebb 50%-a, megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén legfeljebb 60%-a volt, melyet legfeljebb 6 hónapig vehetett igénybe a munkáltató. Az év során 24 fő munkába helyezéséhez nyújtott támogatást a munkaügyi szervezet. Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás Pályázónként maximum ,- Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatással 16 fő vállalkozásának indítása, és ezzel önfoglalkoztatóvá válása lett támogatva. Munkahelymegőrzés támogatás A támogatás megállapításánál a foglalkoztatási problémák átmeneti jellege, a gazdasági válsággal való összefüggései kerültek vizsgálatra. A támogatás a munkabér és járulékai együttes összegének 50%-a, javasolt időtartama legfeljebb 6 hónap volt. Az év során összesen 54 munkáltató kapott támogatást, melynek segítségével 375 fő munkahelyének megtartása valósult meg. Lakhatási támogatás Lakhatási támogatást elsődlegesen az Európai Uniós forrásból biztosított a munkaügyi központ. Azon álláskeresők számára, akik a TÁMOP célcsoportjaiba nem tartoztak bele, a mobilitás elősegítése érdekében 24 esetben került sor a támogatás megítélésére a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból. 7

8 Munkaerő-piaci szolgáltatások A munkaügyi központban, a Foglalkozási Információs Tanácsadóban, a kirendeltségeken, és vásárolt szolgáltatás keretében 2013-ban az alábbi szolgáltatásokban részesült az összesen fő érintett: - információnyújtás - álláskeresési tanácsadás - munkatanácsadás - pályatanácsadás - rehabilitációs tanácsadás - pszichológiai tanácsadás Közvetítés A munkaügyi központ bejelentett álláshelyre esetben közvetített ki regisztrált álláskeresőt. A közvetítések esetben voltak sikeresek, ami az összes közvetítés 75,9%-a. A hagyományos munkaerő közvetítési tevékenység mellett új szolgáltatásaként jelent meg a Virtuális Munkaerőpiaci Portál. Az on-line alapon működő munkaerő-közvetítési szolgáltatást biztosító felület éles indítására július 15-én került sor. A portál megismertetése, népszerűsítése érdekében a kirendeltségek szóróanyagok segítségével tájékoztatták személyesen, és útján a munkáltatókat és az álláskeresőket. További intézkedésként Jász-Nagykun-Szolnok megyében négy kirendeltség (Szolnok, Karcag, Jászberény és Törökszentmiklós) szervezett munkáltatói fórumot, ahol a munkatársak személyesen tájékoztatták a résztvevőket a VMP ről, bemutatták annak működését. A Hivatalok Napja rendezvényen a Virtuális Munkaerőpiac Portál használatáról hallhattak előadást a munkáltatók és az érdeklődő álláskeresők is a munkaügyi központban. A portálon jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok megyében aktív álláskereső és 213 aktív álláshely között lehet többféle szűrő (például munkavégzés helye, iskolai végzettség, gyakorlati idő, kereset) használatával böngészni. Pályaválasztási kiállítás A Szakmák világa Pályaválasztási Kiállítás és Szakmai Napokat rendezett Szolnokon november én. A munkaügyi központ a rendezvénnyel a megyében élő pálya- és szakmaválasztás előtt álló, illetve a pályaorientációra, pályakorrekcióra szoruló fiataloknak és felnőtteknek nyújtott segítséget a személyiségüknek, képességeiknek és a munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő pálya, képzési irány megtalálásában. A programban résztvevő képzőszervek, munkáltatók a munkafolyamatok gyakorlati bemutatása, a munkaeszközök megismertetése, kipróbálása révén szakmaszigeteken adtak képet a látogatóknak az egyes szakmák, különös tekintettel a hiányszakmák főbb jellemzőiről, valamint az elsajátításukhoz szükséges készségekről, képességekről. A kiállítást szakmai fórum, pályaválasztási szülői fórum és diákok részére szervezett üzemlátogatás is kísérte. Tiszafüreden Szakmák világa címmel pályaválasztási nap került megrendezésre november 26-án, amit 12 kiállító, 300 fő diák, pedagógus és szülő látogatott meg. A rendezvényen rendhagyó osztályfőnöki órákon és csoportos pályaorientációs foglalkoztatáson is részt vehettek az érdeklődők. 8

9 Részvevők/intézmények Résztvevők / intézmények (fő) Résztvevők Általános iskolások 3500 Középiskolások 440 Felsőfokú intézmények hallgatói 25 Álláskeresők 30 Tanárok 350 Üzemlátogatáson résztvevők 76 Szülők 250 Intézmények Gimnáziumok 16 Középiskolák 34 Munkáltatók 3 Önkormányzatok 2 Kamarák 1 Iskolarendszeren kívüli intézmények 3 IV/2 NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete Első munkahely garancia munkaerő-piaci program A 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzésének biztosítása érdekében indított Első munkahely garancia országos munkaerő-piaci program március 1-től december 31-ig tartott. Támogatásként a munkáltatók a pályakezdők foglalkoztatásakor felmerülő bérköltségek, valamint a munkába járáshoz szükséges utazási költség teljes körű megtérítését igényelhették. A program résztvevői munkaerő-piaci szolgáltatásokban (információnyújtás, munkaerő közvetítés) is részesültek a támogatott foglalkoztatást megelőző időszakban. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a program ideje alatt összesen 91 db támogatási kérelem érkezett be 102 fő foglalkoztatására. Támogatással 93 fő került elhelyezésre, közülük 2 fő munkába járásának utazási költségét is megtérítette a munkaügyi központ. A támogatott munkáltatók elsősorban a kereskedelem, vendéglátás, feldolgozóipar, egyéb szolgáltatás ágazatok területéről jelentkeztek. A program vége előtt 25 főnek szűnt meg a munkaviszonya, elsősorban a pályakezdők kezdeményezésére (próbaidő alatt; munkavállaló felmondásával), a legtöbb esetben másik munkahelyre történő távozás következtében. Nyári diákmunka elősegítése program Az inaktív fiatalok számának csökkentése, a fiatalok diákkori munkához jutásának és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségének, továbbá az önkormányzatoknál és a 100%-ban önkormányzati fenntartású intézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő igények kielégítésének biztosítása érdekében A nyári diákmunka elősegítése elnevezéssel országos munkaerő-piaci program zajlott le június 15. és augusztus 31. között. Ennek keretében az önkormányzatok, és az önkormányzatok fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra bérköltség támogatást igényelhettek év közötti, nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás támogatására július 1-től augusztus 31-ig volt lehetőség. Támogatásként a munkáltatók a diákok foglalkoztatásakor felmerülő bérköltségek megtérítését igényelhették. A program résztvevői munkaerő-piaci szolgáltatásokban (munkaerő-piaci információnyújtás, munkaerő közvetítés) is részesültek a támogatott foglalkoztatást megelőző időszakban. 9

10 Jász-Nagykun-Szolnok megyében a program ideje alatt összesen 289 támogatási kérelem érkezett be 607 fő foglalkoztatására. A programba 651 fő lett bevonva és elhelyezve bérköltség támogatással (személycsere lehetőségével éltek a foglalkoztatók). A programot 629 fő fejezte be sikeresen. Központi munkahelyteremtő beruházások támogatása pályázat Az NFA-2013-KKV kódjelű munkahelyteremtő beruházások támogatására a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázati felhívásra évben 77 db pályázat érkezett be, amiből a munkaügyi központ 67 db pályázat támogatását javasolta a minisztériumnak, míg 10 db pályázat esetében azok elutasítására tett javaslatot. A felterjesztéseket 56 db pályázat támogatásával a Minisztérium részben jóváhagyólag fogadta el, míg 11 db pályázat esetében annak elutasításáról döntött. A Hatósági szerződések 50 pályázóval megkötésre kerültek, míg 6 támogatott esetében az eljárás megszüntetésre került, mivel a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat nem csatolták teljes körűen. Az év folyamán a támogatottak közül 6 jelezte, hogy nem kívánja igénybe venni a számára megítélt támogatást, esetükben a hatósági szerződés megszüntetésre került. Az így igénybe vett támogatásokkal a munkaügyi központ összességében 222,5 fő munkahelyének megteremtéséhez, ezen belül 186,5 fő regisztrált álláskereső - melyből 7 fő roma álláskereső - elhelyezkedéséhez és 532,4 fő munkahelyének megtartásához járult hozzá. IV/3 TÁMOP Munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért A projekt május 1-jén indult a Nemzetgazdasági Minisztérium és a munkaügyi központok konzorciumának megvalósításában. A projekt által nyújtott támogatások és szolgáltatások igénybevételére április 30-áig van lehetősége a munkaügyi központok ügyfeleinek. A kiemelt projekt megyei részprojektje Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területét érintően valósul meg, forrása a teljes projektidőszakra vonatkozóan: 5,188 milliárd Ft, mely magába foglalja a működtetésre és a célcsoportra fordítandó összeget is. A program célja az alábbi hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal (mellettük feltüntetve a projekt kezdetétől év végéig összesen bevont létszámuk): - alacsony iskolázottságúak (665 fő); - pályakezdők (1 834 fő); - 50 év felettiek (710 fő); - gyesről, gyedről, hozzátartozók gondozásából visszatérők (187 fő); - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak (729 fő); - tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (1 662 fő); Az összes bevont létszám év végén fő volt. Ebből: fő nő, 2861 fő férfi, - 6 fő megváltozott munkaképességű fő roma nemzetiségű. 10

11 A programban nyújtott támogatások és szolgáltatások részletező adatait az alábbi táblázat tartalmazza: Támogatások/szolgáltatások évi megyei adatok (érintett létszám) Kumulált megyei adatok ( ) TÁMOP megállapodásai Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása Munkatanácsadás Pályatanácsadás Álláskeresési tanácsadás Mentori segítségnyújtás 0 3 Képzési költség támogatása Képzés alatti keresetpótló juttatás Képzéshez kapcsolódó utazási támogatás Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása Foglalkoztatást bővítő támogatás (bértámogatás) Bérköltség támogatás Munkába járás utazási költségeinek támogatása Önfoglalkoztatás támogatása Képzéshez alkalmassági vizsgálat TÁMOP Újra tanulok! A TÁMOP Újra tanulok! című kiemelt projekt olyan országos jelentőségű program, amelyet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen valósít meg. A projekt megvalósítása április 23-tól április 22-ig tart. A program általános célja a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése, a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése, a felnőttek tanulási kedvének javítása és a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása. A megyében 2013-ban összesen fő került bevonásra az alábbi bontásban: - Országos tanfolyamokra 402 fő - START közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tanfolyamokra 877 fő - Általános képzési tanfolyamokra 61 fő - LHH (leghátrányosabb helyzetű településeken élők számára indított) tanfolyamokra 20 fő A téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében december 1-től (a tanfolyamok indulása) március 31-ig fő került bevonásra képzésekbe, melyből fő sikeresen befejezte a tanfolyamokat. IV/4 Közfoglalkoztatási programok Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2013-ban összesen fő elhelyezésére került sor közfoglalkoztatási program keretében. 11

12 Országos közfoglalkoztatási programok Az országos közfoglalkoztatási program keretében a megyében 13 munkáltató átlagosan fő foglalkoztatását oldotta meg. A program március-október között valósult meg. Ezt követően a téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében november 1. és április 30. között összesen 10 közfoglalkoztató átlagosan főt foglalkoztatott. Az országos közfoglalkoztatók között szerepelnek vízitársulatok, vízügyi igazgatóság, magán erdőgazdálkodók, rendőrség, honvédség és katasztrófavédelem. A 100 fő felett foglalkoztató munkáltatók esetében képzésben is részt vettek a közfoglalkoztatottak. Kistérségi Startmunka mintaprogram A Kistérségi Startmunka program főbb tevékenységi területei a következők voltak: mezőgazdasági projektek, téli és egyéb értékteremtő, helyi sajátosságokra épülő projektek, mezőgazdasági utak rendbetétele, belvízelvezetés, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, bio- és megújuló energiafelhasználás, közúthálózat javítása program. A mintaprogram két ütemben valósult meg. Az értékteremtő programok (mezőgazdasági, téli és egyéb értékteremtő, helyi sajátosságokra épülő) március 1-től indultak, melyben 7 kistérség 50 települési önkormányzata főt foglalkoztatott. A többi, szociális jellegű projekt március 18-tól indult, melyben 7 kistérség 62 települése volt érintett, akik fő támogatását valósították meg. A mezőgazdasági projektben foglalkoztatottak képzésben részesültek a TÁMOP program keretében. Hagyományos közfoglalkoztatás A Belügyminisztérium a hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatás megvalósításához előírta a bevonható létszámot, mely fő volt. A program keretében a közfoglalkoztatottak a településeken parkgondozási, parlagfű-mentesítési, településtisztasági, intézmény-karbantartási és hulladékkezelési, stb. feladatokat láttak el. Ebből a forrásból valósult meg a szociális földprogram is. A megyénkben Kisújszállás település volt érintett (Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat), 6 fő foglalkoztatását valósítják meg október 1. és június 30. közötti időszakban. A hagyományos hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében valósult meg a Biztonságos adatkezelés, ellenőrzött iratmegsemmisítés program, amelyben Törökszentmiklós és Jászberény Önkormányzata vett részt 4-4 fővel, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 74 fő bevonásával. A program november 1. és április 30. között valósult meg. A TÁMOP projekt keretében megvalósuló leghátrányosabb helyzetű településeken élők számára nyújtott képzések közfoglalkoztatásához a Belügyminisztérium külön forrást biztosított. Megyénkben 20 fő került bevonásra (egészségfejlesztési segítő képzésben részesülnek), a foglalkoztató a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona. Téli közfoglalkoztatás A program november 1-től április 30-ig tartott. A Belügyminisztérium előírása alapján a programban összesen legalább fő folyamatos foglalkoztatását kellett megvalósítani (amit a munkaügyi központ a program időtartama alatt végig teljesített), ebből a TÁMOP program keretében fő képzését december 1-től március 31-ig. 12

13 A téli közfoglalkoztatás részprogramjai: 1) Az önkormányzatok és egyéb közfoglalkoztatók (KLIK, intézmények stb.) által megvalósított közfoglalkoztatás: A program keretében az alábbi ütemezés szerint történt a bevonás: november hónapban fő, december hónapban fő, január hónapban fő, március hónapban fő, Összesen: fő 2) Egyéb mintaprogram keretében indult a Biztonságos adatkezelés, ellenőrzött iratmegsemmisítés program november 1. és április 30. között. A programhoz a kormányhivatalok is csatlakozhattak, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban 74 fő foglalkoztatása valósult meg. Ezen kívül Jászberény és Törökszentmiklós Önkormányzata is érintett volt 4-4 fővel. 3) Országos közfoglalkoztatók által megvalósított közfoglalkoztatás: Megyénkben a téli közfoglalkoztatás keretében 10 közfoglalkoztató részesült támogatásban (erdőgazdálkodók, vízgazdálkodási társulatok, vízügyi igazgatóság, rendőrség, katasztrófavédelem), akik összességében főt foglalkoztattak. Képzés: A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések a TÁMOP Újra tanulok kiemelt projekt keretében valósultak meg. Megyénkben december 1-től fő került képzésekbe az alábbi bontásban: - alapkompetencia fejlesztésben összesen fő részesült, melyből 157 fő morzsolódott le - OKJ-s képzésben fő részesült (lemorzsolódók száma 38 fő), a legnagyobb létszámú tanfolyamok: motorfűrész-kezelő (208 fő), mezőgazdasági munkás (168 fő), kisteljesítményű kazán fűtő (106 fő), konyhai kisegítő (92 fő), építő és anyagmozgató gép kezelője (70 fő), faipari gépkezelő (63 fő) - betanító képzésben fő részesült (lemorzsolódók száma 57 fő), a legnagyobb létszámú képzések: betanított parkgondozó (331 fő), házi betegápoló (307 fő), építőipari ismeretek fejlesztése (278 fő), település-karbantartó (200 fő) Összességében a téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében fő fejezte be a képzést, 252 fő morzsolódott le. Egyéb közfoglalkoztatási formák/programok Jász-Nagykun-Szolnok megyében több önkormányzat kimagasló színvonalon valósítja meg az értékteremtő közfoglalkoztatást, ezért a Belügyminisztériumtól külön támogatásban részesültek. A Start Plusz támogatásban részesülő települések (Tiszaörs, Berekfürdő, Tiszaszentimre és Tomajmonostora) a kapott támogatást programjaik továbbfejlesztésére fordíthatják. Országos közfoglalkoztatási mintaprogram: A program november elejétől október 31-ig tart. Közfoglalkoztatóként a KÖTIVIZIG érintett, kérelmük alapján átlagosan 85 fő foglalkoztatását valósítják meg. A mintaprogram keretében Mezőtúr Álomzugi belvízöblözet vízgazdálkodási reformja valósul meg, 75 hektáros többcélú tározót építenek. 13

14 IV/5 Bérgarancia alaprész Felszámolás alatt álló cégek részére összesen 68 esetben került sor támogatás megítélésére, mely 258 főt érintett. IV/6 Kiegészítő munkáltatói támogatás (Bérkompenzáció) A Nemzetgazdasági Minisztérium április 9-én meghirdette az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatás országos indítását. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 157 db kérelem érkezett be. Ezek feldolgozását követően 147 munkáltatóval került sor szerződéskötésre, melynek eredményeként a munkaügyi központ fő munkavállaló bérének kompenzációjához, és ezáltal munkahelyének megtartásához nyújtott vissza nem térítendő támogatást. V. ÖSSZEFOGLALÁS Jász-Nagykun-Szolnok megyében évben átlagosan fő álláskereső szerepelt a munkaügyi központ nyilvántartásában. Az álláskeresők száma egy év alatt fővel, 6,8%-kal csökkent, ami az országos mérséklődésnél nagyobb ütem. Az év során összesen fő kérte nyilvántartásba vételét a munkaügyi kirendeltségeken. A belépők száma lényegében megegyezett az előző évi számmal. A kilépők száma ugyanakkor fő volt az év során, a be- és kilépők egyenlege így fő. A munkáltatók összesen új álláshelyet jelentettek be, ami jelentősen, 51,9%-kal több, mint 2012-ben. A bejelentések közül közfoglalkoztatásra irányult, de az piaci, nem támogatott állás is 21,5%-os emelkedést mutatott a megelőző évhez képest. Az álláskeresők körében az előző évhez képest kissé nőtt a férfiak aránya. A szakképzetlen álláskeresők részesedése lényegében nem változott, nőtt azonban a tartósan nyilvántartottak aránya és létszáma. Kissé emelkedett az 50 éven felüliek aránya, számuk azonban nem változott. A pályakezdők száma egy év alatt 4,0%-kal nőtt, arányuk 1,4%-kal emelkedett. VI I-IV. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP Jász-Nagykun-Szolnok megyében a nyilvántartott álláskeresők száma I-IV. hónapjában átlagosan fő volt, ami 29,6%-kal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakának adata. Az álláskeresők 51,6%-a volt férfi, 48,4%-a nő az első négy hónapban, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbi összetétellel. Nem történt változás az állománycsoportok szerinti összetételben sem, a többség (87,3%) fizikai munkát keresett, míg a szellemi foglalkozásúak aránya 12,7%-os volt. A szakképzetlen álláskeresők aránya az első négy hónapban az előző évihez képest 1,2 százalékponttal javult, 52,6%-ra mérséklődött. Nem változott a 25 éven aluliak részesedése (17,1%), nőtt viszont az 50 éven felülieké, a tavalyi 22,4%-ról 24,3%-ra. 14

15 A pályakezdők száma az álláskeresők átlagánál némileg kisebb ütemben (26,4%-kal) csökkent, így arányuk 0,6 százalékpontos emelkedés után 12,9%-ra változott. Az első négy hónapban az előző év azonos időszakához képest sokat javult a tartós álláskeresők helyzete, mivel számuk jelentősen, 35,9%-kal volt kevesebb, mint azonos időszakában, arányuk így 2,7 százalékponttal 27,1%-ra javult. Az idei év első négy hónapjában összesen új álláshelyet jelentettek be a munkaügyi kirendeltségeken, ami megközelítőleg harmadával kevesebb, mint a I-IV. havi adat. A csökkenés leginkább a közfoglalkoztatásban figyelhető meg (-45,4%), a piaci állásbejelentések száma jelentősen, közel a duplájára nőtt az előző év azonos időszakához képest. VII. KÖZPONTI MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT, ÉV A Nemzetgazdasági Minisztérium 2014-ben is hirdetett munkahelyteremtő beruházási pályázatot mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg állt a pályázók rendelkezésére. Jász-Nagykun-Szolnok megyében összesen 118 db pályázat érkezett be, az előző évinél jelentősen több, melyből 107 db felelt meg a formai tartalmi követelményeknek. A Nemzetgazdasági Miniszter április 1-i döntése értelmében 91 db pályázat megvalósítását támogatta. A nyertes pályázók közül 36 hátrányos helyzetű kistérségben vagy településen, 27 leghátrányosabb helyzetű településen valósíthatja meg fejlesztéseit, míg 36 szabad vállalkozási zónákban. A támogatásban részesített vállalkozások jellemzően építőipari, fémmegmunkálási, feldolgozóipari, textilgyártási, vendéglátási, kiskereskedelemi tevékenységgel foglalkoznak. A nyertes pályázatok összesen Ft támogatásban részesülnek. Ennek eredményeként a vállalkozások 364,5 fő számára alakíthatnak ki új munkahelyeket, melyeken 248 fő regisztrált álláskereső, illetve 17 fő roma származású munkavállaló foglalkoztatása valósulhat meg. Emellett a pályázók 954 már létező munkahely megtartását vállalták. A szabad vállalkozási zónákban megvalósuló beruházások Ft támogatásban részesülnek. A fejlesztések eredményeként vállalt többletlétszám 150 fő, melyből 83,5 fő álláskereső. Szolnok, május

16 1. sz. melléklet KSH negyedéves munkaerőfelmérése alapján (15-74 év) Gazdasági aktivitás évi változás 2012-höz képest JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE Foglalkoztatottak (1000 fő) 141,4 141,2-0,2 ezer fő -0,1% Munkanélküliek (1000 fő) 18,0 18,0 0,0 ezer fő 0,0% Gazdaságilag aktívak (1000 fő) 159,4 159,2-0,2 ezer fő -0,1% Gazdaságilag inaktívak (1000 fő) 130,8 128,9-1,9 ezer fő -1,5% Foglalkoztatási arány (%) 48,7 49,0 0,3 %-pont Munkanélküliségi ráta (%) 11,3 11,3 0,0 %-pont Aktivitási arány (%) 54,9 55,3 0,4 %-pont ORSZÁGOS Foglalkoztatottak (1000 fő) 3 877, ,4 60,5 ezer fő 1,6% Munkanélküliek (1000 fő) 475,6 448,9-26,7 ezer fő -5,6% Gazdaságilag aktívak (1000 fő) 4 353, ,4 33,9 ezer fő 0,8% Gazdaságilag inaktívak (1000 fő) 3 303, ,3-59,9 ezer fő -1,8% Foglalkoztatási arány (%) 50,6 51,6 1,0 %-pont Munkanélküliségi ráta (%) 10,9 10,2-0,7 %-pont Aktivitási arány (%) 56,9 57,5 0,6 %-pont 16

17 2. sz. melléklet A 4 fő fölötti vállalkozások, a központi és helyi költségvetés szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non-profit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma és bruttó átlagkereset TEÁOR'08 és összevont ágazatok és ágazatcsoportok Teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma (fő) év év Változás (fő) Változás (%) Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó) év év Változás (Ft/fő/hó) Változás (%) Összesen , ,2 A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat , ,2 B+C+D+E Ipar összesen , ,1 F Építőipar , ,3 G Kereskedelem, gépjárműjavítás , ,3 H Szállítás, raktározás , ,0 I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás , ,6 J Információ, kommunikáció , ,9 K Pénzügyi, biztosítási tevékenység , ,5 L Ingatlanügyletek , ,1 M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység , ,4 N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tev , ,2 O Közigazgatás, védelem; kötelező társ. biztosítás , ,5 P Oktatás , ,2 Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás , ,9 R Művészet, szórakoztatás, szabad idő , ,9 S Egyéb szolgáltatás , ,3 Forrás: KSH honlap, Tájékoztatási adatbázis 17

18 2013. év főbb munkaerő-piaci adatai I. 3. sz. melléklet I-XII. HÓNAP Szolnoki Kirendeltség Jászberényi Kirendeltség Karcagi Kirendeltség Mezőtúri Kirendeltség Jász-Nagykun-Szolnok megye Változás előző évhez Változás előző évhez Változás előző évhez Változás előző évhez Változás előző évhez HAVI ÁTLAG főben %-ban főben %-ban főben %-ban főben %-ban főben %-ban Nyilvántartott álláskeresők összesen , , , , ,8 férfi , , , , ,9 nő , , , , ,4 Fizikai foglalkozású , , , , ,4 Szellemi foglalkozású , , , , ,2 Szakképzetlen , , , , ,1 Szakképzetlenek aránya (%) 48,8 47,5-1,3 54,8 56,9 2,1 56,8 56,9 0,1 52,6 54,1 1,5 53,5 53,4-0,2 - legfeljebb 8 általánost végzett , , , , ,8 - gimnázium , , , , ,0 Szakképzett , , , , ,4 - felsőfokú végzettségű , , , , ,5 25 évesnél fiatalabb , , , , ,5 50 évesnél idősebb , , , , ,1 Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők , , , , ,0 - felsőfokú , , , , ,1 Pályakezdők aránya (%) 12,1 13,2 1,2 9,0 10,7 1,7 13,2 15,1 1,9 12,0 13,3 1,4 11,9 13,3 1,4 Tartósan nyilvántartásban lévő álláskeresők , , , , ,5 Tartós álláskeresők aránya (%) 27,5 32,0 4,5 23,7 28,7 5,0 27,8 42,8 15,1 26,5 29,4 3,0 25,8 32,0 6,2 Járadék típusú ellátásban részesülők , , , , ,7 Segély típusú ellátásban részesülők , , , , ,5 Rendszeres szoc. segélyben részesülők , , , , ,0 Foglalkoztatás helyettesítő tám. r , , , , ,5 HAVI ÖSSZESÍTETT Nyilvántartásba belépők összesen , , , , ,6 - első alkalommal belépő , , , , ,6 Újonnan bejelentett álláshelyek száma (db) , , , , ,9 - támogatott , , , , ,2 - nem támogatott , , , , ,3 18

19 2013. év főbb munkaerő-piaci adatai II. 4. sz. melléklet I-XII. HÓNAP Tiszafüredi Kirendeltség Törökszentmiklósi Kirendeltség Kunszentmártoni Kirendeltség Kunhegyesi Kirendeltség Jász-Nagykun-Szolnok megye Változás előző évhez Változás előző évhez HAVI ÁTLAG főben %-ban főben %-ban főben Változás előző évhez %- ban Változás előző évhez Változás előző évhez főben %-ban főben %-ban Nyilvántartott álláskeresők összesen , , , , ,8 Férfi , , , , ,9 Nő , , , , ,4 Fizikai foglalkozású , , , , ,4 Szellemi foglalkozású , , , , ,2 Szakképzetlen , , , , ,1 Szakképzetlenek aránya (%) 49,7 48,8-0,9 55,6 53,5-2,0 54,2 54,5 0,3 63,4 62,9-0,5 53,5 53,4-0,2 - legfeljebb 8 általánost végzett , , , , ,8 - gimnázium , , , , ,0 Szakképzett , , , , ,4 - felsőfokú végzettségű , , , , ,5 25 évesnél fiatalabb , , , , ,5 50 évesnél idősebb , , , , ,1 Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők , , , , ,0 - felsőfokú , , , , ,1 Pályakezdők aránya (%) 13,1 14,6 1,5 12,4 13,8 1,4 13,4 13,4 0,0 11,4 13,5 2,0 11,9 13,3 1,4 Tartósan nyilvántartásban lévő álláskeresők , , , , ,5 Tartós álláskeresők aránya (%) 21,6 23,3 1,7 24,9 33,0 8,1 30,6 33,7 3,1 20,2 23,6 3,4 25,8 32,0 6,2 Járadék típusú ellátásban részesülők , , , , ,7 Segély típusú ellátásban részesülők , , , , ,5 Rendszeres szoc. segélyben részesülők , , , , ,0 Foglalkoztatás helyettesítő tám. r , , , , ,5 HAVI ÖSSZESÍTETT Nyilvántartásba belépők összesen , , , , ,6 - első alkalommal belépő , , , , ,6 Újonnan bejelentett álláshelyek száma (db) , , , , ,9 - támogatott , , , , ,2 - nem támogatott , , , , ,3 19

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2014. ÉVI ÉS 2015. I-V. HAVI

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2014. ÉVI ÉS 2015. I-V. HAVI Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2014. ÉVI ÉS 2015. I-V. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL Szolnok, 2015. június 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 6-8. 5001

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7.

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7. A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, 2016. SZEPTEMBER 7. A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEREPE A TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN DR.

Részletesebben

Tájékoztató Szuhakálló község évi foglalkoztatás-politikai helyzetéről

Tájékoztató Szuhakálló község évi foglalkoztatás-politikai helyzetéről KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Ügyiratszám: 25869-0/2014-0503 Tárgy: Tájékoztató- Szuhakálló Ügyintéző (telefon): Zsuponyó Nikolett Melléklet: Tájékoztató Szuhakálló község

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr. máj.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

Munkaerő-piaci adatok

Munkaerő-piaci adatok FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012 2016 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc. ápr. m áj. j ún. j

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év július hónap Jóváhagyta: Tapolcai Zoltán főosztályvezető Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei február. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év november hónap Jóváhagyta: Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52)

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei július. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról VESZPRÉM MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség %-ában 2013 november Pápa 9,1

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év április hónap Jóváhagyta: Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52)

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA. Munkaerő-piaci helyzetkép

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA. Munkaerő-piaci helyzetkép MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010-2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség 2-2007 MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2007. JANUÁR Készítette: Szakmai Szolgáltató Osztály Kecskemét, 2007. február

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

szeptember. augusztus

szeptember. augusztus Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei január. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2011. Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye 2011. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba,

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA. Munkaerő-piaci helyzetkép

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA. Munkaerő-piaci helyzetkép MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010-2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. f e b r. m á r

Részletesebben

október. szeptember

október. szeptember Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok nyilvántartott álláskereső nemenként végzettségenként pályakezdő korcsoport nyilvántartásba

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Álláskeresők száma 2 Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA. Munkaerő-piaci helyzetkép

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA. Munkaerő-piaci helyzetkép MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010-2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - jan. febr. márc. ápr.

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010-2014 Regisztrált álláskeresők száma 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei május. Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. web:http://darmk.munka.hu

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2009 - Regisztrált álláskeresők száma 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2011. ÉVI ÉS 2012. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2011. ÉVI ÉS 2012. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL 31 830 35 716 32 324 34 480 31 296 33 309 28 719 31 095 26 095 29 282 26 093 29 591 26 600 29 498 26 838 29 064 26 590 28 130 26 439 27 403 27 242 26 682 29 423 29 277 Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató

Részletesebben