Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.afsz.hu www.epalya.hu www.npk.hu"

Átírás

1 1

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS SZERZŐK: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS KOVÁCS TIBOR KUSTÁN PÉTER RÉPÁCZKI RITA A BESZÁMOLÓ A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék I. A program indulásáról...4 II. Informatikai fejlesztések előrehaladása...6 II.1 Többcsatornás pályaorientációs portál fejlesztése...6 II.2 A projekt keretében elvégzett egyéb informatikai fejlesztések...8 II.3. Teljesített mérföldkövek...9 II.4 Portál látogatószám a projektindikátorokhoz viszonyítva II.5 Képernyőképek II.6 Mellékletek III. Képzések III.1 Beszámoló a posztgraduális képzésekről III.2 Posztgraduális képzésre beiskolázott hallgatók összetétele III.3 Pályaorientációs tevékenységet is végző humán szakemberek képzése IV. Regionális Szakmai Hálózat építése és működtetése IV.1 A regionális szakmai hálózatépítés koncepciója IV.2 A regionális szakmai hálózat rövid statisztikai elemzése IV.3 A regionális szakmai workshopok koncepciója IV.4 Lezajlott regionális workshopok tapasztalatai V. Országos életpálya-tanácsadói hálózat létrehozása és működtetése V során teljesült ügyfélforgalmi adatok VI. FIT-mappák és foglalkozás-bemutató filmek fejlesztése VI.1 Új FIT-mappák kidolgozása VI.2 Felújítandó FIT-mappák VI.3 Új készítésű szakmabemutató filmek VII. Elégedettségmérés VIII. Disszeminációs tevékenységek VIII.1 Fókuszcsoportos kutatás VIII.2 Logó, szlogen és általános illusztráció kiválasztása VIII.3 A nyilvánosság biztosítása VIII.4 Már megjelent projekthirdetések a helyi sajtóban VIII.5 Havi hírlevelek az épülő regionális szakmai hálózat tagjainak VIII.6 Szórólapok

4 I. A program indulásáról A program elindítását a programvezető, a munkaidő-arányosítással foglalkoztatott kollégák és az FSZH szervezete által biztosított humán erőforrás kezdte meg a Támogatási Szerződésben foglalt költség-elszámolási és felhasználási ciklus (2008. szeptember 22.) megnyitásával. A Támogatási Szerződés (TSZ) FSZH általi aláírására október 15-ével került sor. A TSZ aláírása azonban nem jelentette egyben a források rendelkezésre állását, hiszen a szolgáltatások és eszközök vásárlását, továbbá a programszemélyzet kiépítését biztosító, azoknak fedezetét jelentő támogatási előleg két ütemben, csak 2008 decemberében került folyósításra a projektgazdához (2008. december 16-án konvergencia régiókra vonatkozó Ft, 18-án KMR: Ft) novemberétől 17 fő került átvételre más FSZH-s programból (HEFOP 1.2), ők képezték az 50 fős tanácsadói hálózat alapját. Ezt követően (2008 végétől, 2009 első negyedévének végéig) zajlott a 4 fős program-menedzsment felállítása: - pénzügyi vezető felvétele: december, - HR referens: január, - programkoordinátor: februárban, - pályaorientációs portál tartalmi felelős: március. A további, szakmai megvalósítói feladatokat ellátó köztisztviselők kinevezése januármájus hónapokban történt meg. A tanácsadói hálózat második csoportjának beléptetése és munkába állítása 2009 májusától kezdődött. A kiválasztási és pályáztatási eljárások több körben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (kozigallas.gov.hu) portálján is meghirdetésre kerültek a 30/2000 (IX.15.) GM rendeletben foglaltak figyelembe vételével. A pályaorientációs tanácsadók toborzás-kiválasztásával kapcsolatosan általános tapasztalatok: - a fővárosban erős a szakmai túlkínálat, azonban az itt élő szakemberek nem vállalnak munkát az ország távolabbi részein, - egyes vidéki helyszínekre kevés vagy egyenesen hiányzik a szakmailag megfelelő jelölt. A tanácsadók harmadik csoportjának augusztusi és szeptemberi beléptetésével a programban vállalt tanácsadói hálózat felállítására vonatkozó tevékenység 2009 szeptemberétől teljesnek tekinthető. A tanácsadók elhelyezésére országosan került sor az eredményesen lezárt közbeszerzési eljárásokban bérletre kerülő irodahelyiségekben, társszervek, partnerintézmények irodáiban, központjaiban. Mivel a hatályos Közbeszerzési törvény alapján lefolytatott közbeszerzésekben nem sikerült több helyen irodát bérelni, a program pályatanácsadóinak egy része eleinte ideiglenesnek gondolt, mára úgy tűnik végleges elhelyezést kapott RKK és RMK infrastruktúrán. 4

5 A program első periódusában 4 témakörben indítottunk meg közbeszerzési eljárásokat. Így közzétettük a nyílt közbeszerzési eljárásokra vonatkozó ajánlattételi felhívásokat és dokumentációt: - a módszertani segédanyagokra, - a regionális szakmai koordinációra, - a kommunikációs tervre - és a tanácsadói irodabérlésekre vonatkozóan. A számítástechnikai eszközöket, informatikai szolgáltatásokat, az irodabútorokat, rendezvényeket és irodaszereket intézményi szintű és központosított közbeszerzésekből hívtuk le, ezért külön, programszintű eljárást nem indítottunk. A program második periódusában sor került a könyvvizsgálói feladatok ellátására, a FIT mappa készítés és aktualizálás, valamint szakmabemutató filmek készítésére vonatkozó, és tanácsadói irodabérleteket megcélzó ismételt közbeszerzési eljárások lefolytatására. A folyamatosan felvételre kerülő köztisztviselők révén felgyorsulhatott a program technikai hátterének megvalósítása, és a szakmai folyamatok megkezdése is. A programköltségvetés felhasználása A TÁMOP program szeptember 22. és szeptember 21. közötti szakaszának teljes költségvetése 2,08 milliárd forint. A program pénzügyeivel kapcsolatban elmondható, hogy a kifizetési kérelmek összeállítása folyamatos, nagysága minden esetben a program összköltségvetésének minimum 2%-a. Jelen időszakig a program összköltségvetéséből, mintegy 1 milliárd forint (416 millió forint előleg formájában, további 680 millió forint pedig folyamatosan benyújtott kifizetési kérelmek formájában) került lehívásra. A támogatás további jelentős kiadásait a képzési modul 400 millió Ft értékben, a FIT mappák és filmek készítése és lektorálása mintegy 80 millió Ft összegben, a portálfejlesztés és a regionális szakmai hálózatépítés kb millió forintos tételei jelentik. Az előbbieken kívül jelentkeznek még a hátralévő időszakban személyi jellegű kiadások, további disszeminációs költségek, illetőleg leszerződött szakmai szolgáltatások (könyvvizsgálat, szupervízió, személyzetfejlesztés, kutatás) költségei. 5

6 II. Informatikai fejlesztések előrehaladása II.1 Többcsatornás pályaorientációs portál fejlesztése II.1.1 Előkészítés A TÁMOP projekt megindítását segítő 15/2008 FKA-KT NSZFT támogatási szerződés keretében 2008 nyarán az informatikai fejlesztésekre vonatkozóan FSZH elvégezte a szükséges előkészítő munkákat. Ezek eredményeképp a kiemelt program indulásakor rendelkezésünkre álltak a fejlesztés során felhasználható következő anyagok: - Hazai és nemzetközi pályaorientációs portálokat részletesen bemutató előtanulmány - A pályaorientációs portál adattartalmára, a társszervezetekkel kapcsolatos együttműködésre, az integrálni kívánt adatbázisok felépítésére javaslatot tevő Adattérkép tanulmány. Ugyanezen szakaszban a portálon végrehajtottuk azon aktualizálási és bővítési munkákat, amelyek szintén az új pályaorientációs portál fejlesztési előkészítésének tekinthető. II.1.2 Az alapelvárások és az FSZH tematikus portáljaival való kapcsolat A kiemelt projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötése után a portálfejlesztési felelős, valamint az FSZH Informatikai Igazgatósága által delegált rendszerszervező vezetésével meghatároztuk a kétcsatornás pályaorientációs portál főbb célkitűzéseit, valamint a legfontosabb funkcionális és tartalmi elemeket. Az alapelvárások összegzésének legfontosabb eredményei: - A Nemzeti Pályaorientációs Portál (továbbiakban NPP) tartalmai három egymáshoz számos ponton kapcsolódó csatornába rendeződnek: o Tanulás Világa, o Munka Világa, o Tanácsadók Virtuális Közössége (továbbiakban TVK). - A döntési pontokhoz kapcsolódó funkciók az alább jellegzetes csoportokba sorolhatók: o tanácsadó funkciók (online felmérő eljárások/kérdőívek) o kereső-, összehasonlító és böngésző funkciók A fejlesztés első szakaszától kezdve fontos elvárásként szerepeltettük, hogy az előkészítő tanulmány javaslatainak megfelelően az NPP a legsikeresebb hasonló tematikájú nemzetközi portálok, valamint az újszerű informatikai lehetőségek felhasználásával kell működjön. A pályaorientációs portál kialakítása egybeesik az FSZH által kezelt, vagy FSZH által újonnan kialakítani kívánt egyéb, tematikus portálok fejlesztésével. Ez az összehangolt folyamat a teljes portálcsalád megújulását, új informatikai és megvalósítási alapokra helyezését jelenti. A tematikus portálok felelőseivel egyeztetve, a teljes informatikai váltás előnyeit és következményeit figyelembe véve, FSZH célul tűzte ki, hogy az NPP legyen az első ténylegesen induló portál a megújuló portálcsalád tagjai között. II.1.3 A szakmai stáb felállítása és a társszervezetekkel való együttműködés kialakítása A Nemzeti Pályaorientációs Portál célkitűzéseinek megfelelően kialakítottuk azokat a munkacsoportokat, amelyek a feladata az új szakmai tartalmak előállítása, valamint a fejlesztés szakmai felügyelete: - Kérdőívfejlesztő munkacsoport: 40 rövid és 8 mélykérdőív elkészítése 6

7 - Foglalkozásparaméterező munkacsoport: kb. 500 FEOR 08 szerinti referenciafoglalkozás elemzése és a kérdőívfejlesztéssel összehangolt paraméterezése - Egyéb új tartalmakat előállító munkacsoport: szakképesítésekhez, foglalkozásokhoz/munkakörökhöz kötődő egyéb szakmai tartalmak előállítása, szakmai felügyelet. A fejlesztésbe bevonásra kerültek az FSZH érintett főosztályai, illetve az általuk delegált szakemberek (elsősorban statisztikai, képzési és informatikai oldalról). A pályázati dokumentáció részét képező szándéknyilatkozatnak megfelelően 2009 januárjától megkezdtük az együttműködést az alábbi társszervezetekkel: - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (együttműködési megállapodás megkötése: június 24. FSZH és NSZFI adatátadás: augusztus) - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (együttműködési megállapodás megkötése: június 30.) - Oktatási Hivatal (operatív együttműködés, elsősorban adatcsere formájában) - Educatio KHT felvi.hu (operatív együttműködés, testvér-honlapi kooperáció formájában) - Budapesti Művelődési Központ Palló Információs Szolgálat (operatív együttműködés) II.1.4 Az informatikai megvalósító kiválasztása, követelményspecifikációk elkészítése A pályázati dokumentációban rögzített módon, a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságon keresztül kiválasztásra került az informatikai megvalósító kiválasztása. Az általuk delegált rendszerszervezők, valamint a portálfejlesztési felelős vezetésével, a kijelölt munkacsoportok bevonásával megkezdődött a portál egyes blokkjait és funkciócsoportjait lefedő követelményspecifikációk elkészítése. Ezen az NPP felépítését és működési mechanizmusát meghatározó specifikációk készítése során elsődleges prioritást biztosítottunk a következőknek: - FSZH informatikai rendszeréhez (elsősorban az Integrált Rendszerhez IR, és az ehhez kapcsolódó adatbázishoz etalon) való illeszkedés, - fenntarthatóság biztosítása, - társszervezetekkel való együttműködés mélyítésének lehetősége. II.1.5 Portál-keretrendszer kiválasztása, hardverbeszerzés A megújuló ÁFSZ portálcsalád szakmai felelőseinek bevonásával felmértük az igényeknek megfelelő lehetséges portálmotorokat, majd ennek megfelelően kiválasztottuk a teljes honlapcsalád kiszolgálását átvevő informatikai keretrendszer (Liferay). A TÁMOP portálfejlesztési felelős vezetésével megkezdődött az új portálmotor (beleértve annak szerkesztőségi rendszerét is) tesztelése, próbafeltöltésekkel. A keretrendszer igényeit figyelembe véve, a pályázati dokumentációban meghatározott módon beszereztük a portált kiszolgáló hardver-eszközöket. Lezajlott a keretrendszer saját szerverekre történő telepítése, az ezeken történő működés ellenőrzése. II.1.6 Képzésszervezéssel és a Tanácsadók Virtuális Közösségével kapcsolatos fejlesztések Kialakítottuk azt a nyílt online felületet, amin keresztül lehetséges mind a 2x3 napos képzésekre, mind pedig a tanácsadó-közösségbe történő jelentkezés. A regionális szakmai hálózat építését végző, valamint a kapcsolódó portálblokkok kialakításáért felelős 7

8 szakemberek részvételével összehangoltuk a két tevékenység során keletkező adatbázisokat, leprogramozásra kerültek a szükséges konverziót elvégző modulok. II.1.7 Tartalomfejlesztési előrehaladás (2010 februárjáig) A megjelölt projektidőszak során a következő jelentős tartalomfejlesztési tevékenységek zárultak le (az időarányos munkatervnek megfelelően): - 26 új pályaorientációs felmérő eljárás (kérdőív) kidolgozása - a portál tartalom és funkciókínálatát rendszerbe foglaló döntési pont hálózat kialakítása, az egyes funkciók döntési pontokhoz történő kapcsolása - kb. 100 referencia foglalkozás mélyparaméterezése - fogalomtárak, gyakran ismételt kérdések, dokumentumtár (a tanácskérő és a tanácsadó közösség számára) - kb. 200 FEOR 08 szerinti foglalkozáshoz kötődő érdekesség megírása - OKJ szakképesítések rövid leírása (modultérképek és szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek alapján) - tanulmányi terület (OKJ-KEOR-ISCED) megfeleltetés létrehozása - OKJ, FEOR 08 szerinti foglalkozások bemutatását lehetővé tevő adatlapok és keresőfelületek specifikációja - módszertani fejlesztések során elkészülő anyagok (tananyagok, szakmabemutató filmek stb.) elektronikus publikálásra alkalmas változatának kialakítása II.1.8 Az ÁFSZ portálcsalád összefüggései és arculata A tematikus portálok szakmai vezetőivel egyeztetve kialakítottuk a teljes portálcsaládra jellemző működési modellt (témakörök, felhasználó-profiling stb.), megkezdtük a párhuzamos fejlesztések során létrehozott tartalmak minél jobb hasznosulását elősegítő tartalomintegrációs tevékenységet. A Nemzeti Pályaorientációs Portál keretében elkészülő funkciók számos más ÁFSZ tematikus portálon is hangsúlyos szerepet kapnak (jellemző példa az NPP foglalkozásleírások integrálása a Virtuális Munkaerőpiac online portáljába). Hasonló együttműködést vázoltunk fel a felsőoktatási területet lefedő felvi.hu szakmai vezetőivel is (jellemző példa az NPP keretében létrehozott BA/MA szakok FEOR 08 szerinti foglalkozás-kimenetének felvi.hu oldalon történő hasznosíthatósága). II.2 A projekt keretében elvégzett egyéb informatikai fejlesztések II.2.1 Tájékoztatási célú honlapok A projekthez kapcsolódóan, tájékoztatási célokkal létrehoztuk, és a teljes projektidőszak alatt folyamatosan karbantartjuk az alábbi főbb portálegységeket: - TÁMOP gyűjtőoldal (www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_tamop_222) - TÁMOP képzésekkel kapcsolatos gyűjtőoldal (www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_meropkepzesek) - Regionális szakmai hálózatépítéssel kapcsolatos gyűjtőoldal (www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_halozat) - Megkötött együttműködési megállapodások gyűjtőoldala (www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_egyuttmukodes) - Életpálya-tanácsadók gyűjtőoldala (www.eletpalya.afsz.hu) - Szakmai napokkal, régiós workshopokkal, egyéb rendezvényekkel kapcsolatos gyűjtőoldalak 8

9 II.2.2 A rövid munkaerőpiaci képzésekkel kapcsolatos előzetes tudásfelmérő oldal A projekt során képzésbe bevont 2000 ember részére kialakítottuk (és a képzések indulásától kezdve sikeresen használjuk) azt az online felületet (http://life01.albacomp.hu/moodle), ami lehetővé teszi a 11 képzési témakörben képzettek előzetes tudásának felmérését. II.2.3 Képzésadminisztrációs felület kialakítása Specifikáltuk és kialakítottuk a képzésszervezési tevékenységet segítő online adminisztrációs felületet. A Tanácsadók Virtuális Közösségével közös adatbázist használó portálblokk főbb funkciói: - Egyén (képzett vagy oktató) vagy intézmény adatainak karbantartása - Képzési események karbantartása - Dokumentumgenerálás (felnőttképzési szerződés, tanúsítványok stb.) - A képzéssel kapcsolatos pénzügyi és elszámolási segédfunkciók II.2.4 Online elégedettségmérés Kialakítottuk a négy elsődleges tanácsadástípusra vonatkozó online elégedettségmérő felületet: - Egyéni személyes tanácsadás (http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_elegedettseg_kerdo_1) - Távtanácsadás (http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_elegedettseg_kerdo_2) - Csoportos tanácsadás (http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_elegedettseg_kerdo_3) - Csoportos fejlesztés (http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_elegedettseg_kerdo_4) II.3. Teljesített mérföldkövek Alapelvárások megfogalmazása Szakmai stáb és informatikai megvalósító kiválasztása Szakterületi modell véglegesítése Funkciócsoportokra vonatkozó követelményspecifikációk elkészülése Együttműködési megállapodások megkötése Új portálmotor NPP szerverekre történő telepítése 9

10 II.4 Portál látogatószám a projektindikátorokhoz viszonyítva Pályázatban lefektetett bázisérték: Pályázatban lefektetett célérték: egyedi látogató/év egyedi látogató/év A bázisidőszak (2007) eredményei Egyedi látogatók száma összesen: Látogatások száma összesen: Oldalletöltések száma összesen: Átlagos oldalletöltés/látogatás: 16,2 Az adatok havi bontása (bázisidőszak) Hónap Egyedi látogató Oldalletöltés Adatforgalom (GB) Január ,28 Február ,39 Március ,74 Április ,71 Május ,34 Június ,88 Július ,91 Augusztus ,06 Szeptember ,02 Október ,8 November ,16 December , Egyedi látogatók havi alakulása (bázisidőszak)

11 A célértékek teljesülése a 2009-es naptári év során Egyedi látogatók száma összesen: (vállalt célérték: ) Látogatások száma összesen: Oldalletöltések száma összesen: Átlagos oldalletöltés/látogatás: 17,8 Az adatok havi bontása (projektidőszak) Hónap Egyedi látogató Oldalletöltés Adatforgalom (GB) Január ,41 Február ,1 Március ,26 Április ,12 Május ,89 Június ,35 Július ,68 Augusztus ,69 Szeptember ,93 Október ,07 November ,9 December , Egyedi látogatók havi alakulása (projektidőszak)

12 II.5 Képernyőképek II.5.1 A tesztszerveren létrehozott, Életpálya-folyóirat nyitóoldal 12

13 II.5.2 Tanácsadó keresés mintaoldal II.5.3 Tanácsadó bemutatkozás mintaoldal 13

14 II.5.4 Előzetes tudásfelmérés feladatsor 14

15 II.5.5 Képzésadminisztrációs felület Tanácsadó adatlap II.5.6 Képzésadminisztrációs felület Képzési események 15

16 II.6 Mellékletek II.6.1 Szakterületi modell (FSZH IR és etalon összehangolással) 16

17 II.6.2 Nemzeti Pályaorientációs Portál sematikus felépítés II.6.3 Kidolgozás alatt álló kérdőívek (online felmérő eljárások) Megnevezés Általános iskolás Középiskolás Felnőtt Álláskeresési és -megtartási rövid viselkedési Skála Átvihető Készségek Kérdőív rövid és hosszú Beilleszkedési és Mobilitási Kérdőív rövid Értékorientációs és Motivációs rövid rövid Kérdőív Foglalkoztathatósági Skála rövid és hosszú Képességek, készségek Kérdőív rövid és hosszú rövid és hosszú rövid és hosszú Kompetencia-leltár rövid rövid Mobilitás Kérdőív rövid (differenciált) Munkamód Kérdőív rövid rövid Munkamotivációs és Értékpreferencia rövid rövid Kérdőív Munkanélküli Krízis Kérdőív rövid Munkatapasztalat és Munkamód rövid Kérdőív Munkavállalást Akadályozó Tényezők rövid Ellenőrző Lista Pályaérdeklődési Kérdőív rövid és hosszú rövid és hosszú rövid és hosszú Pályaérettségi Kérdőív rövid Szabadidős Érdeklődési Kérdőív rövid rövid Szakmaorientációs Kérdőív rövid rövid rövid Személyes és Környezeti Erőforrások rövid rövid rövid Kérdőív Tantárgyi Érdeklődés Kérdőív rövid rövid Tanulási Erőforrások Kérdőív rövid rövid rövid Vállalkozói Erőforrások Kérdőív rövid (differenciált) 17

18 II.6.4 Funkció-struktúra 18

19 II.6.5 Mintakérdőív (Munkanélküli deficit skála) 19

20 II.6.6 Foglalkozásparaméterezés során használt adatstruktúra Megnevezés Alapadatok Érték FEOR szám első 4 számjegye 2226 FEOR szám 5 és 6 számjegyei 00 A foglalkozás neve mentőorvos, mentőtiszt Rokon foglalkozások Bemutatás Rövid leírás Hirtelen kialakuló kórfolyamatok, rosszullétek, balesetek, egyéb sérülések helyszínén a beteg vagy sérült személyt szakszerűen ellátja és dönt a további teendőkről. A gyógyintézetbe való beérkezésig stabilizálja, és folyamatosan ellenőrzi az állapotát. Mit csinál? a riasztás után tájékozódik a sürgősségi eset jellegéről a központi irányító csoport szolgálatvezetőjeként a mentőtiszt megszervezi az irányítása alá tartozó munkacsoport, mentős team munkáját a mentőtiszt rádión keresztül utasítást ad a mentésre vonatkozóan folyamatosan kapcsolatot tart a mentőegységgel, valamint a sürgősségi eset jellege által igényelt külső szakmai szervekkel, csoportokkal kivonul a beteg vagy sérült személyhez a mentőápolóval és a gépkocsi vezetőjével tömeges balesetek esetén ellátja a kárhely egészségügyi parancsnoki teendőket, amíg magasabb képzettségű, beosztású szakszemélyzet nincs jelen az eset jellegének megfelelően megvizsgálja a beteget felállítja a diagnózist megállapítja a helyszíni teendőket irányítja a mentőápoló munkáját dönt arról, hogy a beteg ellátásához még kit, mit (pl.: rohamkocsi, helikopter), illetve milyen szervezetet (rendőrség, tűzoltóság, műszaki mentés) kell értesíteni, bevonni stabilizálja, illetve javítja a beteg állapotát a gyógyintézetbe kerüléséig megfigyeli, monitorozza a beteget a gyógyintézetbe szállítás alatt elvégzi a szükségessé váló orvosi beavatkozásokat (pl. légútbiztosítás, újraélesztés, vérzéscsillapítás, sebellátás, immobilizáció, gyomormosás, szülésvezetés) pszichés támogatást nyújt a szenvedő vagy a reménytelen helyzetben lévő betegek, illetve hozzátartozóik számára tájékoztatja az átvevő orvost az előzményekről, a szállítás alatt a beteg állapotában bekövetkezett változásokról esetlapot ír az eseményekről, az elvégzett feladatokról, beavatkozásokról részt vesz a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken (sporteseményeken, kulturális rendezvényeken) készenléti ügyeleti szolgálatot lát el 20

21 Pályakör és munkatevékenység-érdeklődés oktatói feladatokat lát el (pl. elsősegélynyújtás, mentőápolók továbbképzése). Pályakör csoport kódja (1-13) 10 Domináns munkatevékenységérdeklődés kódja 4 Első kiegészítő munkatevékenység-érdeklődés kódja 5 Második kiegészítő munkatevékenység-érdeklődés kódja 2 Képességek manuális képesség matematikai képesség térbeli tájékozódás figyelem koncentráció k k m m intellektuális hatékonyság / problémamegoldás kreativitás stressz tolerancia alkalmazkodóképesség / rugalmasság pontosság, precizitás szervezőkészség önállóság / függetlenség együttműködési képesség empátia felelősségvállalás kommunikációs képesség m k m m m m m k m m k Munkamód (%-os értelmezésű dimenzió) Tárgyias (vs. Személyközpontú) 3 Önálló (vs. Csoportos) 7 Strukturált (vs. Laza) 3 Rögzített idejű (vs. Kötetlen) 8 Irányító (vs. Végrehajtó) 10 Pörgős (vs. Monoton) 9 Rendezett (vs. Rendezetlen) 9 Átvihető készségek Foglalkozás várható jövőbeli tendenciái Foglalkozás várható jövőbeli tendenciái A mentőben egyre invazívabb beavatkozások kerülnek előtérbe. A gyógyítás és ezzel párhuzamosan a mentés technikája gyorsan fejlődik. 21

22 Környezet Jellemző munkakörnyezet Külőnősen nagy problémát jelentenek a hosszú ügyeletek. Sok orvos külföldön vállal munkát a jobb kereset és a jobb munkakörülmények miatt. Fontos, hogy a jövő orvosgenerációjának technikai ismeretei igazodjanak a diagnosztikai és gyógyító eszközök gyors fejlődési üteméhez. A szakmában dolgozókkal szemben egyre inkább elvárás lesz a modern diagnosztikai és életmentő berendezések ismerete, kezelése. A mentők az ügyeleti beosztástól függően az esti órákban, ill. éjszakai műszakban vagy hétvégén is dolgozhatnak. Gyakran kell a szokásos munka és szolgálati időn túl is dolgozni. A munkavégzés helye a mentőállomás, a különböző egészségügyi intézmények és a mentési helyszínek között folyamatosan váltakozik. A betegek vagy baleseti helyszínek felkeresése során a rossz útviszonyokkal vagy a kedvezőtlen időjárási feltételekkel is számolni kell. Egészséget befolyásoló tényezők ( soronként kifejezések megadásával) a mentés során gyakran adódnak fokozott fizikai igénybevétellel, balesetveszéllyel járó helyzetek a cseppfertőzés, a páciens vérével való közvetlen érintkezés fertőzésveszélyt jelenthet előfordulhat, hogy veszélyes organizmusokkal vagy mérgező anyagokkal kell dolgoznia az érzékszervek fokozott jelentőséggel bírnak (főként a szaglás, ízlelés, színérzékelés és látásélesség) Pszichikai hatások (soronként kifejezések megadásával) vizsgálatoknál a finom kézmozdulatokhoz fontos a kéz- és az ujjak épsége, ügyessége sok mozgással járó tevékenység fertőző betegség kizáró ok ezen a munkaterületen a mentés stresszel jár, ami nagy lélekjelenlétet követel baleseti helyszíneken, főleg tömegbalesetek, vagy gyermek sérültek esetében fokozott az érzelmi, pszichés terhelés az idő szorításában hozott dőntésekből, a különösen nagy felelősséggel járó feladatokból adódó stresszhatások kezelése nehéz a toleranciát próbára tevő magatartásformák, verbélis és fizikai agressziók megfelelő kezelése és előítélet mentesség szükséges bármely idegesség és a legnagyobb feszültség esetén is meg kell őrizze felelősségérzetét Tanulmányi kapcsolatok Kapcsolódó felsőfokú alapképzések megnevezése a munkaidő kiszámíthatatlansága rendszertelen életmód kialakulásához vezet, amihez alkalmazkodni kell Egészségügyi Kar ápolás és betegellátás mentőtiszt szakirány Egészségtudományi Kar ápolás és betegellátás mentőtiszt szakirány 22

23 III. Képzések A program kiemelt célja az ÚMFT támogatási időszak végére - az egységes szakmai alapokon, szakmai protokollon nyugvó, világos etikai és kompetencia szintekkel meghatározott, azonos szakmai fogalomkészletet használó szakmai közösség kialakítása országos, regionális és kistérségi szinteken egyaránt és - a szakképzett pályatanácsadók és a pályainformációs részfeladatokat ellátó egyéb humán végzettségű szakemberek folyamatos munka melletti képzése, ezzel 2014-re a kritikus tömegű humánerőforrás elérése a szakterületen. E célok elérésében a program első időszakában - 83 fő posztgraduális képzése és fő pályaorientációs tevékenységet is végző humán szakember rövid, 2x3 napos, 30 órás képzésére kerül sor. III.1 Beszámoló a posztgraduális képzésekről Az első időszakra vonatkozó pályázati kiírásnak megfelelően, még a támogatási szerződés aláírása és program pénzügyi forrásának rendelkezésre állása szeptember elején meghirdettünk három posztgraduális képzésre való jelentkezési lehetőséget azon szakemberek számára, akik munkájuk során pályaorientációs tevékenységet is ellátnak, a megszerzendő tudást a szakterületükön hasznosítani tudják. A felhasznált kommunikációs csatornák (www.afsz.hu; valamint KMRMK Diplomás Iroda) hatékonynak bizonyultak, a vártnál több (120) jelentkező küldte el a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat (önéletrajz, oklevélmásolatok, nyelvvizsga-bizonyítvány, munkáltatói szándéknyilatkozat). A jelentkeztetési folyamat során egyértelművé vált számunkra, hogy (elgondolásunk szerint a képzés megkezdéséhez szükséges idegennyelvtudás miatt) a Társadalmi integrációs tanácsadó képzés indításához nem lesz elég jelentkezőnk. Ennek megfelelően az érintett jelentkezőknek felajánlottuk a valóban elinduló képzésekre való átjelentkezés lehetőségét. A támogatási szerződésben rögzített, posztgraduális képzésre fordítható keretet teljesen kihasználva a következő létszámokkal indultak el szeptember végén a képzések: - Diáktanácsadás ELTE PPK: 36 fő, - Pályaorientációs tanár SZIE GTK: 48 fő. A szerződésben meghatározott posztgraduális képzésekre vonatkozó indikátorszámtól (50 fő) való eltérés, a nagyobb beiskolázási létszám oka, hogy a kis számú jelentkező miatt meghiúsult Társadalmi integrációs tanácsadó képzés tandíja lett volna a legmagasabb és az így fennmaradó forrásokat újraosztva lehetőség volt a másik képzések keretszámait megemelni januárjának második felében a közreműködő szervezettel, az ESZÁ-val történt egyeztetés után minden másoddiplomás képzésben részt vevő támogatottnak kiküldtük 23

24 azokat az online kitölthető kérdőíveket, amelyek segítségével ESZA felé szolgáltatni tudtuk a megfelelő hallgatói információkat. A hallgatói kérdőívek feldolgozása, kiértékelése jelen beszámoló III.2 pontjában olvasható. A két felsőoktatási intézmény a tanulmányi időszakoknak megfelelően, ütemezetten végzi feladatait, így a 4 szemeszteres képzések zárására május-június hónapokban kerül sor. A képzési folyamatról a program menedzsmentje rendszeresen kap tájékoztatást az intézményektől. A hallgatókkal való kapcsolattartás, illetőleg a program folyamataiba való bekapcsolás miatt a képzésben résztvevők meghívásra kerültek a június 9-ei program nyitókonferenciájára, valamint a regionális szakmai workshopokra, rendezvényekre. A képzésekről való lemorzsolódásokat a menedzsment stáb az ESZA és IH eljárási rendjének megfelelően kezeli, a képzésekről való kiesés nem veszélyezteti a programindikátor teljesülését. III.2 Posztgraduális képzésre beiskolázott hallgatók összetétele A projekt keretében összesen 85 hallgató került beiskolázásra (másoddiplomás képzésre): - 36 hallgató: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Diáktanácsadó képzés - 49 hallgató: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pályaorientációs tanár képzés Nemenkénti megoszlás - férfi: 16 fő - nő: 69 fő férfi nő Életkor szerinti megoszlás - 30 év alatt: 17 fő év között: 28 fő év között: 33 fő - 50 év felett: 7 fő 24

A szakadékok áthidalása

A szakadékok áthidalása A szakadékok áthidalása Az életpálya tanácsadás rendszerszintű fejlesztése a TÁMOP 2.2.2. kiemelt projektjében CCBI első nemzeti műhelymegbeszélés 2010. május 12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Mindig van választás. Regionális szakmai hálózatépítés és workshopsorozat. Összefoglaló - 2009. szeptember-december

Mindig van választás. Regionális szakmai hálózatépítés és workshopsorozat. Összefoglaló - 2009. szeptember-december Mindig van választás Regionális szakmai hálózatépítés és workshopsorozat Összefoglaló - 2009. szeptember-december A regionális szakmai folyamatok 2009 őszén kezdődtek el. A tevékenységnek két fő szála

Részletesebben

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése - TÁMOP

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése - TÁMOP Mindig van választás A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése - TÁMOP 2.2.2. Összesítés a Regionális Szakmai Hálózat (RSzH) humán szakembereinek bb jellemzőiről - 1. negyedév

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.)

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) A pályaorientáció rendszere Magyarországon A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) Kustán Péter képzésfejlesztési referens Képzésfejlesztési és

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

RÉGIÓS WORKSHOP KÖZÉP-DUNÁNTÚL, SZÉKESFEHÉRVÁR ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST, DECEMBER 15.

RÉGIÓS WORKSHOP KÖZÉP-DUNÁNTÚL, SZÉKESFEHÉRVÁR ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST, DECEMBER 15. RÉGIÓS WORKSHOP KÖZÉP-DUNÁNTÚL, SZÉKESFEHÉRVÁR ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST, 2009. DECEMBER 15. Közép-dunántúli régió, Székesfehérvár, 2009 december 15. 10:00-15:00 Novotel Hotel, Székesfehérvár Résztvevők: 24

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors programvezet, a Nemzeti Pályaorientációs Tanács alapító titkára

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors programvezet, a Nemzeti Pályaorientációs Tanács alapító titkára D szekció, Mobilitás: a mozgás és változás TéT-je a felsoktatásban Vitaindító szekció-eladás a pályamodellek és életpálya-tanácsadás témakörében 2011. április 21-22. programvezet, a Nemzeti Pályaorientációs

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz.

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz. kompetenciafejlesztés című kiírás dokumentációjában az alábbi pontok módosultak: Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg A rendelkezésre álló keretösszeg összefoglaló táblázatban

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Építő közösségek TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0056 Hagyomány tehetség korszerűség 2009. 07. 01.-2011. 06. 30. 33. 176. 089 Ft Tudásdepó expressz TIOP 1.2.3 /09/1-2009-0025

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben Teljes munkaidős határozott idejű kjt A projekt célja Projekt feladat/munkakör megnevezése Létszám (fő) Projekt feladat rövid leírása Elvárt kompetenciák (végzettség, szakmai tapasztalat, szakterület stb)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények,

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, elvárások A Felnőttképzés c. tantárgy tananyagának felépítése

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

RÉGIÓS WORKSHOP KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, BUDAPEST ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST, SZEPTEMBER 30.

RÉGIÓS WORKSHOP KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, BUDAPEST ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST, SZEPTEMBER 30. RÉGIÓS WORKSHOP KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, BUDAPEST ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 30. 1 Közép-magyarországi régió, Budapest, 2009. szeptember 30. 9:00-15:00 Stadionok Hotel, Budapest Résztvevők: 24

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt:

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt: Az akkreditált felnőttképző intézmények világa Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A terület kutatása 2005 - Koltai Dénes, Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről.

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata Regionális tájékoztató napok 2013. október november Főbb témák, csomópontok Milyen

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

RÉGIÓS WORKSHOP ÉSZAK-MAGYARORSZÁG, EGER ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST, OKTÓBER 26.

RÉGIÓS WORKSHOP ÉSZAK-MAGYARORSZÁG, EGER ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST, OKTÓBER 26. RÉGIÓS WORKSHOP ÉSZAK-MAGYARORSZÁG, EGER ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST, 2009. OKTÓBER 26. Észak-magyarországi régió, Eger, 2009. október 26. 10:00-15:00 Flóra Hotel, Eger Résztvevők: 53 fő tanácsadó Intézményi

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata referencia intézményi tevékenységének bemutatása Budapest, 2011. január 27. Szombathely és Kistérsége

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-3.2.12.

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE

SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE EFOP-3.8.2-16-2016-00001 KIEMELT PROJEKT SPIESZ TAMÁS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI FŐOSZTÁLY MB. FŐOSZTÁLYVEZETŐ A PROJEKT ALAPADATAI

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Rugalmas munkahelyek. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Rugalmas munkahelyek. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Rugalmas munkahelyek címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP 245-12/8 Akár 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

NSZFT Pályaorientációs Bizottságának munkája és a pályatanácsadás jövője

NSZFT Pályaorientációs Bizottságának munkája és a pályatanácsadás jövője Nemzeti Munkaügyi Hivatal NSZFT Pályaorientációs Bizottságának munkája és a pályatanácsadás jövője Katona Miklós Az előadás tartalma - Európai pályaorientációs szakpolitikai elvek - NSZFT Pályaorientációs

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben