Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.afsz.hu www.epalya.hu www.npk.hu"

Átírás

1 1

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS SZERZŐK: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS KOVÁCS TIBOR KUSTÁN PÉTER RÉPÁCZKI RITA A BESZÁMOLÓ A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék I. A program indulásáról...4 II. Informatikai fejlesztések előrehaladása...6 II.1 Többcsatornás pályaorientációs portál fejlesztése...6 II.2 A projekt keretében elvégzett egyéb informatikai fejlesztések...8 II.3. Teljesített mérföldkövek...9 II.4 Portál látogatószám a projektindikátorokhoz viszonyítva II.5 Képernyőképek II.6 Mellékletek III. Képzések III.1 Beszámoló a posztgraduális képzésekről III.2 Posztgraduális képzésre beiskolázott hallgatók összetétele III.3 Pályaorientációs tevékenységet is végző humán szakemberek képzése IV. Regionális Szakmai Hálózat építése és működtetése IV.1 A regionális szakmai hálózatépítés koncepciója IV.2 A regionális szakmai hálózat rövid statisztikai elemzése IV.3 A regionális szakmai workshopok koncepciója IV.4 Lezajlott regionális workshopok tapasztalatai V. Országos életpálya-tanácsadói hálózat létrehozása és működtetése V során teljesült ügyfélforgalmi adatok VI. FIT-mappák és foglalkozás-bemutató filmek fejlesztése VI.1 Új FIT-mappák kidolgozása VI.2 Felújítandó FIT-mappák VI.3 Új készítésű szakmabemutató filmek VII. Elégedettségmérés VIII. Disszeminációs tevékenységek VIII.1 Fókuszcsoportos kutatás VIII.2 Logó, szlogen és általános illusztráció kiválasztása VIII.3 A nyilvánosság biztosítása VIII.4 Már megjelent projekthirdetések a helyi sajtóban VIII.5 Havi hírlevelek az épülő regionális szakmai hálózat tagjainak VIII.6 Szórólapok

4 I. A program indulásáról A program elindítását a programvezető, a munkaidő-arányosítással foglalkoztatott kollégák és az FSZH szervezete által biztosított humán erőforrás kezdte meg a Támogatási Szerződésben foglalt költség-elszámolási és felhasználási ciklus (2008. szeptember 22.) megnyitásával. A Támogatási Szerződés (TSZ) FSZH általi aláírására október 15-ével került sor. A TSZ aláírása azonban nem jelentette egyben a források rendelkezésre állását, hiszen a szolgáltatások és eszközök vásárlását, továbbá a programszemélyzet kiépítését biztosító, azoknak fedezetét jelentő támogatási előleg két ütemben, csak 2008 decemberében került folyósításra a projektgazdához (2008. december 16-án konvergencia régiókra vonatkozó Ft, 18-án KMR: Ft) novemberétől 17 fő került átvételre más FSZH-s programból (HEFOP 1.2), ők képezték az 50 fős tanácsadói hálózat alapját. Ezt követően (2008 végétől, 2009 első negyedévének végéig) zajlott a 4 fős program-menedzsment felállítása: - pénzügyi vezető felvétele: december, - HR referens: január, - programkoordinátor: februárban, - pályaorientációs portál tartalmi felelős: március. A további, szakmai megvalósítói feladatokat ellátó köztisztviselők kinevezése januármájus hónapokban történt meg. A tanácsadói hálózat második csoportjának beléptetése és munkába állítása 2009 májusától kezdődött. A kiválasztási és pályáztatási eljárások több körben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (kozigallas.gov.hu) portálján is meghirdetésre kerültek a 30/2000 (IX.15.) GM rendeletben foglaltak figyelembe vételével. A pályaorientációs tanácsadók toborzás-kiválasztásával kapcsolatosan általános tapasztalatok: - a fővárosban erős a szakmai túlkínálat, azonban az itt élő szakemberek nem vállalnak munkát az ország távolabbi részein, - egyes vidéki helyszínekre kevés vagy egyenesen hiányzik a szakmailag megfelelő jelölt. A tanácsadók harmadik csoportjának augusztusi és szeptemberi beléptetésével a programban vállalt tanácsadói hálózat felállítására vonatkozó tevékenység 2009 szeptemberétől teljesnek tekinthető. A tanácsadók elhelyezésére országosan került sor az eredményesen lezárt közbeszerzési eljárásokban bérletre kerülő irodahelyiségekben, társszervek, partnerintézmények irodáiban, központjaiban. Mivel a hatályos Közbeszerzési törvény alapján lefolytatott közbeszerzésekben nem sikerült több helyen irodát bérelni, a program pályatanácsadóinak egy része eleinte ideiglenesnek gondolt, mára úgy tűnik végleges elhelyezést kapott RKK és RMK infrastruktúrán. 4

5 A program első periódusában 4 témakörben indítottunk meg közbeszerzési eljárásokat. Így közzétettük a nyílt közbeszerzési eljárásokra vonatkozó ajánlattételi felhívásokat és dokumentációt: - a módszertani segédanyagokra, - a regionális szakmai koordinációra, - a kommunikációs tervre - és a tanácsadói irodabérlésekre vonatkozóan. A számítástechnikai eszközöket, informatikai szolgáltatásokat, az irodabútorokat, rendezvényeket és irodaszereket intézményi szintű és központosított közbeszerzésekből hívtuk le, ezért külön, programszintű eljárást nem indítottunk. A program második periódusában sor került a könyvvizsgálói feladatok ellátására, a FIT mappa készítés és aktualizálás, valamint szakmabemutató filmek készítésére vonatkozó, és tanácsadói irodabérleteket megcélzó ismételt közbeszerzési eljárások lefolytatására. A folyamatosan felvételre kerülő köztisztviselők révén felgyorsulhatott a program technikai hátterének megvalósítása, és a szakmai folyamatok megkezdése is. A programköltségvetés felhasználása A TÁMOP program szeptember 22. és szeptember 21. közötti szakaszának teljes költségvetése 2,08 milliárd forint. A program pénzügyeivel kapcsolatban elmondható, hogy a kifizetési kérelmek összeállítása folyamatos, nagysága minden esetben a program összköltségvetésének minimum 2%-a. Jelen időszakig a program összköltségvetéséből, mintegy 1 milliárd forint (416 millió forint előleg formájában, további 680 millió forint pedig folyamatosan benyújtott kifizetési kérelmek formájában) került lehívásra. A támogatás további jelentős kiadásait a képzési modul 400 millió Ft értékben, a FIT mappák és filmek készítése és lektorálása mintegy 80 millió Ft összegben, a portálfejlesztés és a regionális szakmai hálózatépítés kb millió forintos tételei jelentik. Az előbbieken kívül jelentkeznek még a hátralévő időszakban személyi jellegű kiadások, további disszeminációs költségek, illetőleg leszerződött szakmai szolgáltatások (könyvvizsgálat, szupervízió, személyzetfejlesztés, kutatás) költségei. 5

6 II. Informatikai fejlesztések előrehaladása II.1 Többcsatornás pályaorientációs portál fejlesztése II.1.1 Előkészítés A TÁMOP projekt megindítását segítő 15/2008 FKA-KT NSZFT támogatási szerződés keretében 2008 nyarán az informatikai fejlesztésekre vonatkozóan FSZH elvégezte a szükséges előkészítő munkákat. Ezek eredményeképp a kiemelt program indulásakor rendelkezésünkre álltak a fejlesztés során felhasználható következő anyagok: - Hazai és nemzetközi pályaorientációs portálokat részletesen bemutató előtanulmány - A pályaorientációs portál adattartalmára, a társszervezetekkel kapcsolatos együttműködésre, az integrálni kívánt adatbázisok felépítésére javaslatot tevő Adattérkép tanulmány. Ugyanezen szakaszban a portálon végrehajtottuk azon aktualizálási és bővítési munkákat, amelyek szintén az új pályaorientációs portál fejlesztési előkészítésének tekinthető. II.1.2 Az alapelvárások és az FSZH tematikus portáljaival való kapcsolat A kiemelt projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötése után a portálfejlesztési felelős, valamint az FSZH Informatikai Igazgatósága által delegált rendszerszervező vezetésével meghatároztuk a kétcsatornás pályaorientációs portál főbb célkitűzéseit, valamint a legfontosabb funkcionális és tartalmi elemeket. Az alapelvárások összegzésének legfontosabb eredményei: - A Nemzeti Pályaorientációs Portál (továbbiakban NPP) tartalmai három egymáshoz számos ponton kapcsolódó csatornába rendeződnek: o Tanulás Világa, o Munka Világa, o Tanácsadók Virtuális Közössége (továbbiakban TVK). - A döntési pontokhoz kapcsolódó funkciók az alább jellegzetes csoportokba sorolhatók: o tanácsadó funkciók (online felmérő eljárások/kérdőívek) o kereső-, összehasonlító és böngésző funkciók A fejlesztés első szakaszától kezdve fontos elvárásként szerepeltettük, hogy az előkészítő tanulmány javaslatainak megfelelően az NPP a legsikeresebb hasonló tematikájú nemzetközi portálok, valamint az újszerű informatikai lehetőségek felhasználásával kell működjön. A pályaorientációs portál kialakítása egybeesik az FSZH által kezelt, vagy FSZH által újonnan kialakítani kívánt egyéb, tematikus portálok fejlesztésével. Ez az összehangolt folyamat a teljes portálcsalád megújulását, új informatikai és megvalósítási alapokra helyezését jelenti. A tematikus portálok felelőseivel egyeztetve, a teljes informatikai váltás előnyeit és következményeit figyelembe véve, FSZH célul tűzte ki, hogy az NPP legyen az első ténylegesen induló portál a megújuló portálcsalád tagjai között. II.1.3 A szakmai stáb felállítása és a társszervezetekkel való együttműködés kialakítása A Nemzeti Pályaorientációs Portál célkitűzéseinek megfelelően kialakítottuk azokat a munkacsoportokat, amelyek a feladata az új szakmai tartalmak előállítása, valamint a fejlesztés szakmai felügyelete: - Kérdőívfejlesztő munkacsoport: 40 rövid és 8 mélykérdőív elkészítése 6

7 - Foglalkozásparaméterező munkacsoport: kb. 500 FEOR 08 szerinti referenciafoglalkozás elemzése és a kérdőívfejlesztéssel összehangolt paraméterezése - Egyéb új tartalmakat előállító munkacsoport: szakképesítésekhez, foglalkozásokhoz/munkakörökhöz kötődő egyéb szakmai tartalmak előállítása, szakmai felügyelet. A fejlesztésbe bevonásra kerültek az FSZH érintett főosztályai, illetve az általuk delegált szakemberek (elsősorban statisztikai, képzési és informatikai oldalról). A pályázati dokumentáció részét képező szándéknyilatkozatnak megfelelően 2009 januárjától megkezdtük az együttműködést az alábbi társszervezetekkel: - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (együttműködési megállapodás megkötése: június 24. FSZH és NSZFI adatátadás: augusztus) - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (együttműködési megállapodás megkötése: június 30.) - Oktatási Hivatal (operatív együttműködés, elsősorban adatcsere formájában) - Educatio KHT felvi.hu (operatív együttműködés, testvér-honlapi kooperáció formájában) - Budapesti Művelődési Központ Palló Információs Szolgálat (operatív együttműködés) II.1.4 Az informatikai megvalósító kiválasztása, követelményspecifikációk elkészítése A pályázati dokumentációban rögzített módon, a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságon keresztül kiválasztásra került az informatikai megvalósító kiválasztása. Az általuk delegált rendszerszervezők, valamint a portálfejlesztési felelős vezetésével, a kijelölt munkacsoportok bevonásával megkezdődött a portál egyes blokkjait és funkciócsoportjait lefedő követelményspecifikációk elkészítése. Ezen az NPP felépítését és működési mechanizmusát meghatározó specifikációk készítése során elsődleges prioritást biztosítottunk a következőknek: - FSZH informatikai rendszeréhez (elsősorban az Integrált Rendszerhez IR, és az ehhez kapcsolódó adatbázishoz etalon) való illeszkedés, - fenntarthatóság biztosítása, - társszervezetekkel való együttműködés mélyítésének lehetősége. II.1.5 Portál-keretrendszer kiválasztása, hardverbeszerzés A megújuló ÁFSZ portálcsalád szakmai felelőseinek bevonásával felmértük az igényeknek megfelelő lehetséges portálmotorokat, majd ennek megfelelően kiválasztottuk a teljes honlapcsalád kiszolgálását átvevő informatikai keretrendszer (Liferay). A TÁMOP portálfejlesztési felelős vezetésével megkezdődött az új portálmotor (beleértve annak szerkesztőségi rendszerét is) tesztelése, próbafeltöltésekkel. A keretrendszer igényeit figyelembe véve, a pályázati dokumentációban meghatározott módon beszereztük a portált kiszolgáló hardver-eszközöket. Lezajlott a keretrendszer saját szerverekre történő telepítése, az ezeken történő működés ellenőrzése. II.1.6 Képzésszervezéssel és a Tanácsadók Virtuális Közösségével kapcsolatos fejlesztések Kialakítottuk azt a nyílt online felületet, amin keresztül lehetséges mind a 2x3 napos képzésekre, mind pedig a tanácsadó-közösségbe történő jelentkezés. A regionális szakmai hálózat építését végző, valamint a kapcsolódó portálblokkok kialakításáért felelős 7

8 szakemberek részvételével összehangoltuk a két tevékenység során keletkező adatbázisokat, leprogramozásra kerültek a szükséges konverziót elvégző modulok. II.1.7 Tartalomfejlesztési előrehaladás (2010 februárjáig) A megjelölt projektidőszak során a következő jelentős tartalomfejlesztési tevékenységek zárultak le (az időarányos munkatervnek megfelelően): - 26 új pályaorientációs felmérő eljárás (kérdőív) kidolgozása - a portál tartalom és funkciókínálatát rendszerbe foglaló döntési pont hálózat kialakítása, az egyes funkciók döntési pontokhoz történő kapcsolása - kb. 100 referencia foglalkozás mélyparaméterezése - fogalomtárak, gyakran ismételt kérdések, dokumentumtár (a tanácskérő és a tanácsadó közösség számára) - kb. 200 FEOR 08 szerinti foglalkozáshoz kötődő érdekesség megírása - OKJ szakképesítések rövid leírása (modultérképek és szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek alapján) - tanulmányi terület (OKJ-KEOR-ISCED) megfeleltetés létrehozása - OKJ, FEOR 08 szerinti foglalkozások bemutatását lehetővé tevő adatlapok és keresőfelületek specifikációja - módszertani fejlesztések során elkészülő anyagok (tananyagok, szakmabemutató filmek stb.) elektronikus publikálásra alkalmas változatának kialakítása II.1.8 Az ÁFSZ portálcsalád összefüggései és arculata A tematikus portálok szakmai vezetőivel egyeztetve kialakítottuk a teljes portálcsaládra jellemző működési modellt (témakörök, felhasználó-profiling stb.), megkezdtük a párhuzamos fejlesztések során létrehozott tartalmak minél jobb hasznosulását elősegítő tartalomintegrációs tevékenységet. A Nemzeti Pályaorientációs Portál keretében elkészülő funkciók számos más ÁFSZ tematikus portálon is hangsúlyos szerepet kapnak (jellemző példa az NPP foglalkozásleírások integrálása a Virtuális Munkaerőpiac online portáljába). Hasonló együttműködést vázoltunk fel a felsőoktatási területet lefedő felvi.hu szakmai vezetőivel is (jellemző példa az NPP keretében létrehozott BA/MA szakok FEOR 08 szerinti foglalkozás-kimenetének felvi.hu oldalon történő hasznosíthatósága). II.2 A projekt keretében elvégzett egyéb informatikai fejlesztések II.2.1 Tájékoztatási célú honlapok A projekthez kapcsolódóan, tájékoztatási célokkal létrehoztuk, és a teljes projektidőszak alatt folyamatosan karbantartjuk az alábbi főbb portálegységeket: - TÁMOP gyűjtőoldal (www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_tamop_222) - TÁMOP képzésekkel kapcsolatos gyűjtőoldal (www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_meropkepzesek) - Regionális szakmai hálózatépítéssel kapcsolatos gyűjtőoldal (www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_halozat) - Megkötött együttműködési megállapodások gyűjtőoldala (www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_egyuttmukodes) - Életpálya-tanácsadók gyűjtőoldala (www.eletpalya.afsz.hu) - Szakmai napokkal, régiós workshopokkal, egyéb rendezvényekkel kapcsolatos gyűjtőoldalak 8

9 II.2.2 A rövid munkaerőpiaci képzésekkel kapcsolatos előzetes tudásfelmérő oldal A projekt során képzésbe bevont 2000 ember részére kialakítottuk (és a képzések indulásától kezdve sikeresen használjuk) azt az online felületet (http://life01.albacomp.hu/moodle), ami lehetővé teszi a 11 képzési témakörben képzettek előzetes tudásának felmérését. II.2.3 Képzésadminisztrációs felület kialakítása Specifikáltuk és kialakítottuk a képzésszervezési tevékenységet segítő online adminisztrációs felületet. A Tanácsadók Virtuális Közösségével közös adatbázist használó portálblokk főbb funkciói: - Egyén (képzett vagy oktató) vagy intézmény adatainak karbantartása - Képzési események karbantartása - Dokumentumgenerálás (felnőttképzési szerződés, tanúsítványok stb.) - A képzéssel kapcsolatos pénzügyi és elszámolási segédfunkciók II.2.4 Online elégedettségmérés Kialakítottuk a négy elsődleges tanácsadástípusra vonatkozó online elégedettségmérő felületet: - Egyéni személyes tanácsadás (http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_elegedettseg_kerdo_1) - Távtanácsadás (http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_elegedettseg_kerdo_2) - Csoportos tanácsadás (http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_elegedettseg_kerdo_3) - Csoportos fejlesztés (http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_tamop222_elegedettseg_kerdo_4) II.3. Teljesített mérföldkövek Alapelvárások megfogalmazása Szakmai stáb és informatikai megvalósító kiválasztása Szakterületi modell véglegesítése Funkciócsoportokra vonatkozó követelményspecifikációk elkészülése Együttműködési megállapodások megkötése Új portálmotor NPP szerverekre történő telepítése 9

10 II.4 Portál látogatószám a projektindikátorokhoz viszonyítva Pályázatban lefektetett bázisérték: Pályázatban lefektetett célérték: egyedi látogató/év egyedi látogató/év A bázisidőszak (2007) eredményei Egyedi látogatók száma összesen: Látogatások száma összesen: Oldalletöltések száma összesen: Átlagos oldalletöltés/látogatás: 16,2 Az adatok havi bontása (bázisidőszak) Hónap Egyedi látogató Oldalletöltés Adatforgalom (GB) Január ,28 Február ,39 Március ,74 Április ,71 Május ,34 Június ,88 Július ,91 Augusztus ,06 Szeptember ,02 Október ,8 November ,16 December , Egyedi látogatók havi alakulása (bázisidőszak)

11 A célértékek teljesülése a 2009-es naptári év során Egyedi látogatók száma összesen: (vállalt célérték: ) Látogatások száma összesen: Oldalletöltések száma összesen: Átlagos oldalletöltés/látogatás: 17,8 Az adatok havi bontása (projektidőszak) Hónap Egyedi látogató Oldalletöltés Adatforgalom (GB) Január ,41 Február ,1 Március ,26 Április ,12 Május ,89 Június ,35 Július ,68 Augusztus ,69 Szeptember ,93 Október ,07 November ,9 December , Egyedi látogatók havi alakulása (projektidőszak)

12 II.5 Képernyőképek II.5.1 A tesztszerveren létrehozott, Életpálya-folyóirat nyitóoldal 12

13 II.5.2 Tanácsadó keresés mintaoldal II.5.3 Tanácsadó bemutatkozás mintaoldal 13

14 II.5.4 Előzetes tudásfelmérés feladatsor 14

15 II.5.5 Képzésadminisztrációs felület Tanácsadó adatlap II.5.6 Képzésadminisztrációs felület Képzési események 15

16 II.6 Mellékletek II.6.1 Szakterületi modell (FSZH IR és etalon összehangolással) 16

17 II.6.2 Nemzeti Pályaorientációs Portál sematikus felépítés II.6.3 Kidolgozás alatt álló kérdőívek (online felmérő eljárások) Megnevezés Általános iskolás Középiskolás Felnőtt Álláskeresési és -megtartási rövid viselkedési Skála Átvihető Készségek Kérdőív rövid és hosszú Beilleszkedési és Mobilitási Kérdőív rövid Értékorientációs és Motivációs rövid rövid Kérdőív Foglalkoztathatósági Skála rövid és hosszú Képességek, készségek Kérdőív rövid és hosszú rövid és hosszú rövid és hosszú Kompetencia-leltár rövid rövid Mobilitás Kérdőív rövid (differenciált) Munkamód Kérdőív rövid rövid Munkamotivációs és Értékpreferencia rövid rövid Kérdőív Munkanélküli Krízis Kérdőív rövid Munkatapasztalat és Munkamód rövid Kérdőív Munkavállalást Akadályozó Tényezők rövid Ellenőrző Lista Pályaérdeklődési Kérdőív rövid és hosszú rövid és hosszú rövid és hosszú Pályaérettségi Kérdőív rövid Szabadidős Érdeklődési Kérdőív rövid rövid Szakmaorientációs Kérdőív rövid rövid rövid Személyes és Környezeti Erőforrások rövid rövid rövid Kérdőív Tantárgyi Érdeklődés Kérdőív rövid rövid Tanulási Erőforrások Kérdőív rövid rövid rövid Vállalkozói Erőforrások Kérdőív rövid (differenciált) 17

18 II.6.4 Funkció-struktúra 18

19 II.6.5 Mintakérdőív (Munkanélküli deficit skála) 19

20 II.6.6 Foglalkozásparaméterezés során használt adatstruktúra Megnevezés Alapadatok Érték FEOR szám első 4 számjegye 2226 FEOR szám 5 és 6 számjegyei 00 A foglalkozás neve mentőorvos, mentőtiszt Rokon foglalkozások Bemutatás Rövid leírás Hirtelen kialakuló kórfolyamatok, rosszullétek, balesetek, egyéb sérülések helyszínén a beteg vagy sérült személyt szakszerűen ellátja és dönt a további teendőkről. A gyógyintézetbe való beérkezésig stabilizálja, és folyamatosan ellenőrzi az állapotát. Mit csinál? a riasztás után tájékozódik a sürgősségi eset jellegéről a központi irányító csoport szolgálatvezetőjeként a mentőtiszt megszervezi az irányítása alá tartozó munkacsoport, mentős team munkáját a mentőtiszt rádión keresztül utasítást ad a mentésre vonatkozóan folyamatosan kapcsolatot tart a mentőegységgel, valamint a sürgősségi eset jellege által igényelt külső szakmai szervekkel, csoportokkal kivonul a beteg vagy sérült személyhez a mentőápolóval és a gépkocsi vezetőjével tömeges balesetek esetén ellátja a kárhely egészségügyi parancsnoki teendőket, amíg magasabb képzettségű, beosztású szakszemélyzet nincs jelen az eset jellegének megfelelően megvizsgálja a beteget felállítja a diagnózist megállapítja a helyszíni teendőket irányítja a mentőápoló munkáját dönt arról, hogy a beteg ellátásához még kit, mit (pl.: rohamkocsi, helikopter), illetve milyen szervezetet (rendőrség, tűzoltóság, műszaki mentés) kell értesíteni, bevonni stabilizálja, illetve javítja a beteg állapotát a gyógyintézetbe kerüléséig megfigyeli, monitorozza a beteget a gyógyintézetbe szállítás alatt elvégzi a szükségessé váló orvosi beavatkozásokat (pl. légútbiztosítás, újraélesztés, vérzéscsillapítás, sebellátás, immobilizáció, gyomormosás, szülésvezetés) pszichés támogatást nyújt a szenvedő vagy a reménytelen helyzetben lévő betegek, illetve hozzátartozóik számára tájékoztatja az átvevő orvost az előzményekről, a szállítás alatt a beteg állapotában bekövetkezett változásokról esetlapot ír az eseményekről, az elvégzett feladatokról, beavatkozásokról részt vesz a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken (sporteseményeken, kulturális rendezvényeken) készenléti ügyeleti szolgálatot lát el 20

21 Pályakör és munkatevékenység-érdeklődés oktatói feladatokat lát el (pl. elsősegélynyújtás, mentőápolók továbbképzése). Pályakör csoport kódja (1-13) 10 Domináns munkatevékenységérdeklődés kódja 4 Első kiegészítő munkatevékenység-érdeklődés kódja 5 Második kiegészítő munkatevékenység-érdeklődés kódja 2 Képességek manuális képesség matematikai képesség térbeli tájékozódás figyelem koncentráció k k m m intellektuális hatékonyság / problémamegoldás kreativitás stressz tolerancia alkalmazkodóképesség / rugalmasság pontosság, precizitás szervezőkészség önállóság / függetlenség együttműködési képesség empátia felelősségvállalás kommunikációs képesség m k m m m m m k m m k Munkamód (%-os értelmezésű dimenzió) Tárgyias (vs. Személyközpontú) 3 Önálló (vs. Csoportos) 7 Strukturált (vs. Laza) 3 Rögzített idejű (vs. Kötetlen) 8 Irányító (vs. Végrehajtó) 10 Pörgős (vs. Monoton) 9 Rendezett (vs. Rendezetlen) 9 Átvihető készségek Foglalkozás várható jövőbeli tendenciái Foglalkozás várható jövőbeli tendenciái A mentőben egyre invazívabb beavatkozások kerülnek előtérbe. A gyógyítás és ezzel párhuzamosan a mentés technikája gyorsan fejlődik. 21

22 Környezet Jellemző munkakörnyezet Külőnősen nagy problémát jelentenek a hosszú ügyeletek. Sok orvos külföldön vállal munkát a jobb kereset és a jobb munkakörülmények miatt. Fontos, hogy a jövő orvosgenerációjának technikai ismeretei igazodjanak a diagnosztikai és gyógyító eszközök gyors fejlődési üteméhez. A szakmában dolgozókkal szemben egyre inkább elvárás lesz a modern diagnosztikai és életmentő berendezések ismerete, kezelése. A mentők az ügyeleti beosztástól függően az esti órákban, ill. éjszakai műszakban vagy hétvégén is dolgozhatnak. Gyakran kell a szokásos munka és szolgálati időn túl is dolgozni. A munkavégzés helye a mentőállomás, a különböző egészségügyi intézmények és a mentési helyszínek között folyamatosan váltakozik. A betegek vagy baleseti helyszínek felkeresése során a rossz útviszonyokkal vagy a kedvezőtlen időjárási feltételekkel is számolni kell. Egészséget befolyásoló tényezők ( soronként kifejezések megadásával) a mentés során gyakran adódnak fokozott fizikai igénybevétellel, balesetveszéllyel járó helyzetek a cseppfertőzés, a páciens vérével való közvetlen érintkezés fertőzésveszélyt jelenthet előfordulhat, hogy veszélyes organizmusokkal vagy mérgező anyagokkal kell dolgoznia az érzékszervek fokozott jelentőséggel bírnak (főként a szaglás, ízlelés, színérzékelés és látásélesség) Pszichikai hatások (soronként kifejezések megadásával) vizsgálatoknál a finom kézmozdulatokhoz fontos a kéz- és az ujjak épsége, ügyessége sok mozgással járó tevékenység fertőző betegség kizáró ok ezen a munkaterületen a mentés stresszel jár, ami nagy lélekjelenlétet követel baleseti helyszíneken, főleg tömegbalesetek, vagy gyermek sérültek esetében fokozott az érzelmi, pszichés terhelés az idő szorításában hozott dőntésekből, a különösen nagy felelősséggel járó feladatokból adódó stresszhatások kezelése nehéz a toleranciát próbára tevő magatartásformák, verbélis és fizikai agressziók megfelelő kezelése és előítélet mentesség szükséges bármely idegesség és a legnagyobb feszültség esetén is meg kell őrizze felelősségérzetét Tanulmányi kapcsolatok Kapcsolódó felsőfokú alapképzések megnevezése a munkaidő kiszámíthatatlansága rendszertelen életmód kialakulásához vezet, amihez alkalmazkodni kell Egészségügyi Kar ápolás és betegellátás mentőtiszt szakirány Egészségtudományi Kar ápolás és betegellátás mentőtiszt szakirány 22

23 III. Képzések A program kiemelt célja az ÚMFT támogatási időszak végére - az egységes szakmai alapokon, szakmai protokollon nyugvó, világos etikai és kompetencia szintekkel meghatározott, azonos szakmai fogalomkészletet használó szakmai közösség kialakítása országos, regionális és kistérségi szinteken egyaránt és - a szakképzett pályatanácsadók és a pályainformációs részfeladatokat ellátó egyéb humán végzettségű szakemberek folyamatos munka melletti képzése, ezzel 2014-re a kritikus tömegű humánerőforrás elérése a szakterületen. E célok elérésében a program első időszakában - 83 fő posztgraduális képzése és fő pályaorientációs tevékenységet is végző humán szakember rövid, 2x3 napos, 30 órás képzésére kerül sor. III.1 Beszámoló a posztgraduális képzésekről Az első időszakra vonatkozó pályázati kiírásnak megfelelően, még a támogatási szerződés aláírása és program pénzügyi forrásának rendelkezésre állása szeptember elején meghirdettünk három posztgraduális képzésre való jelentkezési lehetőséget azon szakemberek számára, akik munkájuk során pályaorientációs tevékenységet is ellátnak, a megszerzendő tudást a szakterületükön hasznosítani tudják. A felhasznált kommunikációs csatornák (www.afsz.hu; valamint KMRMK Diplomás Iroda) hatékonynak bizonyultak, a vártnál több (120) jelentkező küldte el a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat (önéletrajz, oklevélmásolatok, nyelvvizsga-bizonyítvány, munkáltatói szándéknyilatkozat). A jelentkeztetési folyamat során egyértelművé vált számunkra, hogy (elgondolásunk szerint a képzés megkezdéséhez szükséges idegennyelvtudás miatt) a Társadalmi integrációs tanácsadó képzés indításához nem lesz elég jelentkezőnk. Ennek megfelelően az érintett jelentkezőknek felajánlottuk a valóban elinduló képzésekre való átjelentkezés lehetőségét. A támogatási szerződésben rögzített, posztgraduális képzésre fordítható keretet teljesen kihasználva a következő létszámokkal indultak el szeptember végén a képzések: - Diáktanácsadás ELTE PPK: 36 fő, - Pályaorientációs tanár SZIE GTK: 48 fő. A szerződésben meghatározott posztgraduális képzésekre vonatkozó indikátorszámtól (50 fő) való eltérés, a nagyobb beiskolázási létszám oka, hogy a kis számú jelentkező miatt meghiúsult Társadalmi integrációs tanácsadó képzés tandíja lett volna a legmagasabb és az így fennmaradó forrásokat újraosztva lehetőség volt a másik képzések keretszámait megemelni januárjának második felében a közreműködő szervezettel, az ESZÁ-val történt egyeztetés után minden másoddiplomás képzésben részt vevő támogatottnak kiküldtük 23

24 azokat az online kitölthető kérdőíveket, amelyek segítségével ESZA felé szolgáltatni tudtuk a megfelelő hallgatói információkat. A hallgatói kérdőívek feldolgozása, kiértékelése jelen beszámoló III.2 pontjában olvasható. A két felsőoktatási intézmény a tanulmányi időszakoknak megfelelően, ütemezetten végzi feladatait, így a 4 szemeszteres képzések zárására május-június hónapokban kerül sor. A képzési folyamatról a program menedzsmentje rendszeresen kap tájékoztatást az intézményektől. A hallgatókkal való kapcsolattartás, illetőleg a program folyamataiba való bekapcsolás miatt a képzésben résztvevők meghívásra kerültek a június 9-ei program nyitókonferenciájára, valamint a regionális szakmai workshopokra, rendezvényekre. A képzésekről való lemorzsolódásokat a menedzsment stáb az ESZA és IH eljárási rendjének megfelelően kezeli, a képzésekről való kiesés nem veszélyezteti a programindikátor teljesülését. III.2 Posztgraduális képzésre beiskolázott hallgatók összetétele A projekt keretében összesen 85 hallgató került beiskolázásra (másoddiplomás képzésre): - 36 hallgató: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Diáktanácsadó képzés - 49 hallgató: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pályaorientációs tanár képzés Nemenkénti megoszlás - férfi: 16 fő - nő: 69 fő férfi nő Életkor szerinti megoszlás - 30 év alatt: 17 fő év között: 28 fő év között: 33 fő - 50 év felett: 7 fő 24

Életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) TÁMOP 2.2.2. A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése (2008 2010)

Életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) TÁMOP 2.2.2. A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése (2008 2010) Mindig van választás Az életút-támogató pályaorientáció rendszerének bevezetése Magyarországon Életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) TÁMOP 2.2.2. A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani

Részletesebben

Életpálya-tanácsadás. 2009. I. évf. I-II. szám

Életpálya-tanácsadás. 2009. I. évf. I-II. szám Életpálya-tanácsadás 2009. I. évf. I-II. szám Főszerkesztő: Borbély-Pecze Tibor Bors Felhívás Szerkesztők, korrektúra: Dercsényi Dávid Pásztor Szilvia Támogassa szakmai tudásával szerkesztőségünk munkáját!

Részletesebben

Életpálya-tanácsadás. 2009. I. évf. I-II. szám

Életpálya-tanácsadás. 2009. I. évf. I-II. szám Életpálya-tanácsadás 2009. I. évf. I-II. szám Főszerkesztő: Borbély-Pecze Tibor Bors Felhívás Szerkesztők, korrektúra: Dercsényi Dávid Pásztor Szilvia Támogassa szakmai tudásával szerkesztőségünk munkáját!

Részletesebben

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LÓRÁNT MELINDA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HARASZTOSI ÉVA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Törzskönyvi azonosító száma: 15329969 Honlap címe: www.omai.hu Hunya Balázs mb. főigazgató dr. Kapuvári Béla gazdasági

Részletesebben

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az eredménykommunikációs kiadvány megjelenését az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió támogatta a TÁMOP-5.3.8-11/A1/2012-0001 kódszámú,

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja

Zárókiadvány Szociális képzések rendszerének modernizációja Szociális képzések rendszerének modernizációja TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projekt A kiadvány a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4.

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4. KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.5-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben