MÁTYÁSFÖLDI KOLLÉGIUM (BGF-KKK) BUDAPEST, DIÓSY LAJOS UTCA MINDEN, AMIT A KOLLÉGIUMRÓL TUDNI SZERETNÉL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁTYÁSFÖLDI KOLLÉGIUM (BGF-KKK) BUDAPEST, DIÓSY LAJOS UTCA 22-24 MINDEN, AMIT A KOLLÉGIUMRÓL TUDNI SZERETNÉL"

Átírás

1 MÁTYÁSFÖLDI KOLLÉGIUM (BGF-KKK) BUDAPEST, DIÓSY LAJOS UTCA MINDEN, AMIT A KOLLÉGIUMRÓL TUDNI SZERETNÉL Tartalomjegyzék 1. Kollégiumi jelentkezés/felvétel A kollégium elhelyezkedése, megközelítése A Mátyásföldi Kollégium épülete, szobái és szolgáltatásai... 7 ÉPÜLET... 7 KÖZÖS HELYISÉGEK... 7 APARTMAN/SZOBA... 7 SZOLGÁLTATÁSOK Személyzet, Kollégiumi Bizottság (KOB), Diákjóléti Bizottság (DJB)... 8 SZEMÉLYZET... 8 MÁTYÁSFÖLDI KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG (KOB)... 8 DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG (DJB) Kollégiumi díjak Képek

2 1. Kollégiumi jelentkezés/felvétel ELÉRHETŐSÉGEK Mátyásföldi Kollégium Telefon: /319 mellék Mátyásföldi Kollégiumi Bizottság (KOB) Telefon: /386 mellék (csak augusztusban elérhető) Telefonon minden hétköznap 8:00 és 16:00 óra között vagyunk elérhetőek. A levelekre két napon belül válaszolunk. (De igyekszünk még aznap visszaírni.) Mikor van a kollégiumi jelentkezés? A 2014/15 tanévre a kollégiumi jelentkezés a gólyák és a felsőbb évesek számára is augusztus 1. és augusztus 15. között tart. ARRA FIGYELJETEK, HOGY A PÁLYÁZATOKNAK A BEÉRKEZÉSI IDEJE AUGUSZTUS 15., TEHÁT A PÁLYÁZATOT LEGKÉSŐBB AUGUSZTUS 13-ÁN POSTÁRA KELL ADNI! Személyes leadás esetén természetesen még augusztus 15-én is le lehet adni a pályázatot. Kik jelentkezhetnek a kollégiumba? Azok, akiknek szeptembertől hallgatói jogviszonyuk lesz a Külkereskedelmi Karral. Függetlenül a finanszírozási formától és a munkarendtől. Tehát a levelezősök is jelentkezhetnek. Hogyan kell jelentkezni a kollégiumba? Jelentkezni kétféleképpen szükséges. Neptunban az ügyintézés fülben a kollégiumi jelentkezésnél. A kollégiumi felvételi kérelem kitöltött adatlapját és a jelentkezéshez szükséges igazolásokat a kollégium címére, "Kollégiumi felvétel" megjelöléssel kérjük elküldeni az alábbi címre: BGF KKK Mátyásföldi Kollégium 1165 Budapest Diósy Lajos utca

3 Amennyiben személyesen történik a pályázat leadása, azt a Dékáni Hivatal központi iktatójában (D épület/1. emelet/5. szoba) történő érkeztetést követően a Mátyásföldi Kollégium 123-as szobájába lehet leadni. Eredeti vagy fénymásolt dokumentumok kellenek? A HTJSZ-ben pontosan szerepel, hogy az eredeti példány vagy a fénymásolat szükséges. Ahol a HTJSZ ezt nem szabályozza, ott a hallgató bármelyiket beküldheti. (A dokumentumok listáját ebben a dokumentumban is megtalálod néhány kérdéssel lejjebb. Az eredeti és a fénymásolt szó ki is van emelve benne.) Aki pályázik a rendszeres szociális támogatásra, annak még szüksége lesz később is néhány igazolásra, amit csak szeptemberben kell leadni. (Pl: NAV igazolás, önkormányzati igazolás) Tehát a dokumentumokat érdemes a beküldés előtt beszkennelni, hogy ne kelljen újból beszerezni őket! Kik bírálják el a pályázatomat? A Mátyásföldi Kollégiumi Bizottság (KOB) és a Diákjóléti Bizottság (DJB) tagjai. Milyen dokumentumokat kell leadni? Kollégiumi felvételi adatlap: Letölthető innen: Legyetek szívesek olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel vagy géppel írva kitölteni! Tanulmányi dokumentumok: - Első éveseknek a TOH által kiadott értesítő, amiben szerepel a felvételi pontszám. - Felsőbb éveseknek a Neptunból kell kinyomtatni az előző két aktív félévük korrigált kreditndexét, amiből a bírálók átlagot vonnak. (Neptun Tanulmányok Tanulmányi átlagok) 3

4 Szociális dokumentumok: Kötelezően csatolandó dokumentumok: o Egy háztartásban élők eredeti önkormányzati igazolása, mely 2 hónapnál nem lehet régebbi és tételesen tartalmazza az adott lakcímre bejelentett személyeket. - Amennyiben az önkormányzati igazoláson bejelentettként szerepel olyan lakó, aki nem él a valóságban velük egy háztartásban, közjegyző előtt a pályázó által tett nyilatkozat eredeti példánya vagy önkormányzat által kiállított hatósági igazolás szükséges ennek igazolására. - Amennyiben testvér, vagy bármely családtag külföldön tartózkodik, így emiatt nem él jelenleg velük egy háztartásban, szintén közjegyző előtt a pályázó által tett nyilatkozat eredeti példánya szükséges. o Az önkormányzati igazoláson szereplő minden 16 éven felüli családtagról (a pályázóról is) eredeti NAV jövedelemigazolás az előző évről. - Alkalmazott esetén az NAV jövedelemigazolás mellé a pályázat beadását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméről kiállított eredeti kereseti kimutatás is szükséges. - Amennyiben jövedelme változott az NAV jövedelemigazoláshoz képest, az előző év nettó jövedelméről kiállított eredeti kereseti kimutatás is szükséges, illetve a munkáltató által kiállított igazolás a változás kezdetéről és a változás okáról. o Az önkormányzati igazoláson szereplő tanulói jogviszonnyal még nem rendelkező egy háztartásban élő személyről születési anyakönyvi kivonat, minden tanulói jogviszonnyal rendelkező testvérről eredeti tanulói jogviszony igazolás, felsőoktatásban tanulókról eredeti az adott félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolása szükséges o Munkanélküli családtag esetén az NAV jövedelemigazolás mellé szükséges 2 hónapnál nem régebbi eredeti a Munkaügyi Központ vagy az önkormányzat által kiadott munkanélküli/nem regisztrált munkanélküli/álláskeresői igazolás (a munkanélküliségről). o A nyugdíjas igazolvány (nyugdíjas törzslap) és egy 3 hónapnál nem régebbi kifizetési szelvény másolata, vagy az ellátás folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított az aktuális évre vonatkozó éves kimutatás vagy az elektronikus folyósítás esetén 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat; o Rokkantnyugdíjas családtag esetén az eredeti NAV jövedelemigazolás mellé a rokkantságot megállapító határozat másolata és a rokkantnyugdíj összegének igazolása. o Őstermelő családtag esetén az NAV jövedelem igazolás mellé szükséges a legutóbbi őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlapok fénymásolata aláírással hitelesítve valamint az ebből származó jövedelem 1 hónapra eső kimutatása könyvelő által hitelesítve. o A hallgató lakcímkártyájának fénymásolata. o Valamely szülő elhalálozása esetén halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata. o Pályázó és testvérei árvaellátásáról szóló igazolás illetve annak összegét igazoló szelvény másolata, vagy árvaellátás megszűntetéséről szóló TB határozat fénymásolata. o Gyermekgondozási segély (GYES), gyermekgondozási díj (GYED), gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításának igazolása, az azt megállapító határozat másolati példányával vagy az átutalást igazoló bizonylattal. o Anyasági segély, rendszeres szociális segély esetén 2 hónapnál nem régebbi 4

5 eredeti igazolás, mely a pontos összeget is tartalmazza illetve 2 hónapnál nem régebbi kifizető szelvény. o Önfenntartó hallgató esetén a fenti dokumentumok csatolásán túlmenően további csatolandó dokumentumok: - 2 hónapnál nem régebbi közjegyző előtt tett nyilatkozat eredeti példánya, - önálló jövedelem igazolása kimutatással, - önálló ingatlanfenntartás igazolása 2 utolsó havi közüzemi számlával vagy igazolás a kollégiumi tartózkodásról (amennyiben a hallgató albérletben él, az Albérleti szerződés másolata). o Szülők válása esetén bírósági végzés fénymásolata, és a gyermektartás összegéről szóló okirat fénymásolata. o Szülők külön élése esetén önkormányzat által kiállított hatósági igazolás eredeti példánya. o Ha a hallgató hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, ennek igazolása. o A hallgató, vagy valamely családtag fogyatékosságáról szóló, az Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított egy évnél nem régebbi igazolás fénymásolata o Tartósan beteg hallgató vagy családtag (közös háztartásban élők), esetén tételes orvosi igazolás vagy kórházi zárójelentés szükséges a havi szinten felmerülő állandó gyógyszerköltségről. (A gyógyszer nevét, adagját a kezelő orvos írja rá, a pontos árat a gyógyszerész.) o Minden egyéb, a kérelmező szociális helyzetét nehezítő körülményről az illetékes hatóság által kiállított eredeti hivatalos igazolás szükséges. Ha a szociális ösztöndíj, illetve a kollégiumi felvételi kérelem elbírálása során tisztázatlan vagy nem egyértelmű kérdés merül fel, akkor további dokumentumok is bekérhetők. Bár a HTJSZ-ben szerepel a nem kötelező dokumentumok között, de közüzemi számlákat csak az önfenntartó hallgatóktól kérünk, a többieknek nem kell csatolni! Távolsági dokumentum: Csatolni kell hivatalos buszjegyet és/vagy vonatjegyet, amin szerepel a megtett távolság. Ennek hiányában vasút- vagy a busztársaság honlapja szerinti távolságot számítjuk be. Közéleti dokumentum: (CSAK FELSŐBB ÉVESEKNEK) A diákszervi vezető által aláírt dokumentum, mely bizonyítja, hogy a pályázó a diákszervezet (pl. KOB, HÖK, MKT, Kanyar, Külker Online, Mentorközpont, XChange, Szakkollégium, KSF, AIESEC) aktív tagja. Versenyeredmény esetén a szervező által kibocsátott oklevél másolatát kell csatolni. Egyesületben való sportolás esetén az egyesület által kiadott igazolás szükséges. Az intézményi sporttevékenységet a Testnevelési Tanszék tudja igazolni. Tudományos dokumentum: (CSAK FELSŐBB ÉVESEKNEK) Pl: TDK (=Tudományos Diákköri Konferencia), demonstrátor, kutatási tevékenység, publikáció, tanulmányi verseny. Minden esetben igazolni kell a helyezést/részvételt hivatalos igazolással. Hogyan működik a pontrendszer? /HTJSZ_2014_06_30.pdf Az alábbi linken megtalálható a oldalon, milyen jogcímre hány pontot kaphattok. 5

6 Hogyan számoljam ki az egy főre eső jövedelmünket? A rendszeres jövedelemnél (pl: szüleid fizetése) az elmúlt három hónap átlaga szükséges. Nem rendszeres jövedelmeknél (pl: ház eladás, osztalék) az elmúlt egy év egy tizenketted része. Az így kijött számot le kell osztani annyival, ahányan éltek a háztartásban. Kevesebb pontot kaptam, mint amit számoltam. Emiatt nem vettek fel a kollégiumba. Mit tehetek ilyenkor? A felvételi eljárás eredményéről a Kollégium honlapján a hírek menüpont alatt tájékozódhatsz, illetve a felvételi döntésről szóló határozatot írásban is megkapod, amiben tájékoztatást kapsz a beköltözéssel kapcsolatos tudnivalókról is. Elutasító határozatot ellen fellebbezéssel élhetsz a határozatban leírtak szerint. Fellebbezési időszakon belül lehetőséged van hiánypótlásra is. Fellebbezni levélben, vagy a címen lehet, melynek döntésről a Kollégium honlapján a hírek menüpont alatt tájékozódhatsz, illetve írásban is megkapod a fellebbezés döntéséről szóló határozatot. Mi történik, ha nem vesznek fel? A fel nem vett hallgatók várólistára kerülnek, ahonnan akkor lehet bekerülni, ha valakit elbocsátanak, illetve lemondja a kollégiumi helyét! A várólistáról automatikusan nem lehet lekerülni, kizárólag lejelentkezni! 2. A kollégium elhelyezkedése, megközelítése A Mátyásföldi Kollégium a XVI. kerület szívében helyezkedik el, csendes, parkosított környezetben. A belváros zajától távol, ám tömegközlekedéssel az Örs vezér tere kb 15 perc alatt megközelíthető. A H8/H9 HÉV-vel a Mátyásföld, Imre utca, a 45-ös autóbusszal a Diósy Lajos utca, a 276E jelzésű busszal pedig az Újszász utca megállóig kell utazni. A kollégium a 908-as jelzésű éjszakai autóbusszal is könnyen megközelíthető, szintén az Újszász utcáig kell utazni. 6

7 A főiskolával egy telken helyezkedik el, ezért másfél percen belül bent lehet lenni a suliban. Néhány méterre található az Erzsébet-ligetben az MLTC sportpálya, az Erzsébet-ligeti uszoda, egy kisbolt, egy gyógyszertár, egy fénymásoló üzlet, az Erzsébet-ligeti Színház és egy háziorvosi rendelő is. A kolisok háziorvosa H K SZ CS Páros péntek Páratlan péntek Telefon Dr. Szabó Melinda változó változó Pár perces sétával könnyedén eljuthatunk egy LIDL-be, nemzeti dohányboltba, Stefi néni kocsmájába (a kolisok egyik törzshelye), szakorvosi rendelőbe. (A pontos címeket és a nyitva tartást az interneten könnyedén megtalálhatod.) 3. A Mátyásföldi Kollégium épülete, szobái és szolgáltatásai ÉPÜLET A Mátyásföldi Kollégium egy 4 emeletes épület, 236 hallgató befogadására képes. Az épületet rendszeresen felújítják, a falak frissen vannak festve, a bútorok nem kopottak. KÖZÖS HELYISÉGEK Minden emeleten található egy társalgó, ahol megtartják a szintgyűléseket, de otthont ad a különböző kollégiumi programoknak, vizsga előtti felzárkóztatóknak. Ezekben a közösségi szobákban kényelmes székek, asztalok, csocsó asztalok kaptak helyet. A konyhákban találunk villanytűzhelyt, mikrohullámú sütőt, mosogatót, mosogatógépet, konyhabútort. WC-ből/zuhanyzóból minden emeleten van egy női, illetve egy férfi. Elsőre kicsit szokatlannak tűnik, hogy nincs minden szobának fürdőszobája, de sem a zuhanyzóknál, sem a mosdóknál nem szokott sor állni, meleg víz is jut mindenkinek. APARTMAN/SZOBA Ha mindenképpen szeretnél külön fürdőszobát, akkor választhatod az apartmant is, ami kettő két személyes szobából áll, a szobák között pedig egy fürdőszoba található. Ezért azonban többet is kell fizetni. A normál szobák két személyesek. A helyiség rendelkezik saját csapteleppel, így például a fogmosás miatt nem kell a közös fürdőszobába menni. Ezenkívül a szobában található egy nagy beépített szekrény rengeteg polccal, két íróasztal, székek, egy hűtőszekrény mélyhűtő résszel, két ágy, fogas. SZOLGÁLTATÁSOK A kollégiumban éjjel-nappal működő portaszolgálat, térfigyelő kamerarendszer, ingyenes mosási lehetőség, hangosbemondó, számítógép terem van. Minden szoba rendelkezik szélessávú internet-hozzáféréssel, 40 csatornás kábeltévé-hozzáféréssel. 7

8 4. Személyzet, Kollégiumi Bizottság (KOB), Diákjóléti Bizottság (DJB) SZEMÉLYZET A kollégiumi igazgató Percze Szabolcs. Ő vezeti le az év eleji koligyűlést, a kollégistákkal kapcsolatos döntések meghozatalában szerepe van. A kollégiumban három portás dolgozik (Kornél, Attila, Irénke néni). Az érkezéskor és a távozáskor tőlük kell elkérni/nekik kell leadni a szobakulcsot. Ők szólnak a hangosba, ha megjön a megrendelt kajád és ők veszik át a postádat is. Ha vendéget hozol (900Ft/éj), náluk kell kitölteni egy nyomtatványt, nekik kell odaadni a pénzt. Ha a szobádban kiégne egy villanykörte vagy elromlana a hűtő, szólj nekik bátran! A kollégiumi ügyintézőnél (Kissné Siklósi Anikó) tudod a hivatalos ügyeidet elintézni. Például a nyári kollégiumi ellátást nála kérvényezheted, valamint a kollégiumi díjhalasztási lapot is neki kell leadni. Anikót a kollégium 123-as szobájában találod meg. A nevelőtanár (Balazsin Mónika) ügyel a rendre a kollégiumban. A gondnok (Dobos János) felel a kollégium műszaki karbantartásáért. MÁTYÁSFÖLDI KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG (KOB) A KOB egy 8 főből álló diákszerv, tagjait a kollégium lakói megszavazzák. Mandátumuk két évre szól. Feladatuk a kollégiumi felvételi bírálás, a tranzakciós listák ellenőrzése, a leltár ellenőrzése, szobabeosztás készítése. Minden évben megemlékezünk a jeles napokról. Halloween-kor tököt faragunk, Mikuláskor meglátogat minket a koli Mikulás, farsangkor beöltözünk, Valentin napra szerelmes üzeneteket küldünk egymásnak. Megtartjuk a kollégiumi beavatást és a koli bikája versenyt. A tanév elején elmegyünk kirándulni valamelyik közeli országba. Az előző években voltunk Csehországban, Ukrajnában, Romániában. A legfontosabb esemény a kollégium életében a MÁKONY (=Mátyásföldi Kollégiumi Napok). Egy három napos fesztivál sörsátorral, vetélkedőkkel, bemutatókkal, neves DJ-kel, hajnalig tartó bulikkal. A KOB tagjai: Horváth Zsolt, elnök Tar Dániel Baksa László, titkár Mátyás Péter, földszint szintfelelős Bodor Péter, 1. emelet szintfelelős Ramasz Gergő, 2. emelet szintfelelős Kiss Márk Dávid, 3. emelet szintfelelős Etler Márton, 4. emelet szintfelelős DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG (DJB) A Diákjóléti Bizottság célja a hallgatók jólétének biztosítása. Munkája az ösztöndíjak kihirdetése, szétosztása. Részt vesz a kollégiumi bírálásban, a rendszeres és rendkívüli szociális támogatások, alaptámogatások, tanulmányi ösztöndíjak, biztos jövő ösztöndíj, 8

9 köztársasági ösztöndíj, közéleti-, kulturális-, sport-, tudományos-, szakmai ösztöndíjak odaítélésében. A DJB tagjai: Jenei Attila, DJB elnök Békési Gergely László Evelin Varga Eszter Horváth Zsolt 5. Kollégiumi díjak Kollégiumi alapdíj 11650Ft/hó Állami és önköltséges is Többletszolgáltatási díj * 4950Ft/hó Állami és önköltséges is Kollégiumi normatíva 11650Ft/hó Csak önköltséges Kollégiumi apartman alapdíj 13980Ft/hó Állami és önköltséges Összesen: Szoba államilag támogatott 11650Ft Ft = 16600Ft Apartman államilag támogatott 13980Ft+4950Ft = 18930Ft Szoba önköltséges 11650Ft+11650Ft+4980Ft= 28250Ft Apartman önköltséges 13980Ft+11650Ft+4950Ft= 30580Ft *A többletszolgáltatási díjat az államilag támogatott és a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatók havonta visszakapják ösztöndíj formájában a HÖK megállapodásnak köszönhetően, függetlenül a szociális helyzettől és a tanulmányi eredménytől. A kollégiumi díjat minden hónap 5-éig kell befizetni a Neptunon felületén keresztül. A befizetést igazoló tranzakciós listát a folyosók végén található postaládába kell dobni. 6. Képek 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató

Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató Demján Sándor Alapítvány Pályázati útmutató A Pályázati Útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás és a pályázati formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSHOZ 2012/2013. II. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Google Térkép útvonaltervező szolgáltatásának segítségével KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Felsőbb éves, alap- és mesterszakos szakos hallgatók kollégiumi felvételéhez 1. A pályázati adatlap kitöltésének és beadásának rendje 1.1. A Pályázati adatlapot számítógéppel kitöltve

Részletesebben

A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE

A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE 1/A. sz. melléklet A BALASSA JÁNOS KOLLÉGIUM, A MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM ÉS A SELYE JÁNOS KOLLÉGIUM SZOCIÁLIS PONTRENDSZERE Ha a pályázó - vidéki és kollégista... 5 pont - vidéki és albérletben lakik...

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szociális támogatás igénylőlap 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Javította: Dátum: 2011. 09.. Pontszám: Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! (Az űrlapot nyomtatott

Részletesebben

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mert hiányos kérelem

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA A KÉRVÉNYEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: BEKÜLDÉSI CÍMEK: Felsőbb évesek: 2012. június 15. Leendő első évesek: 2012. augusztus

Részletesebben

Hallgatói Juttatások és Térítések

Hallgatói Juttatások és Térítések AVKF Hallgatói Juttatások és Térítések Ikt. sz.: RH/206-8/2014 Hallgatói Juttatások és Térítések A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Oldal: 1 / 36 AVKF Hallgatói Juttatások

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2015/16/1. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 4 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 4 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 4 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

Tájékoztató a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Igényléséhez

Tájékoztató a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Igényléséhez Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tájékoztató a Rendszeres Szociális Ösztöndíj Igényléséhez Tartalomjegyzék 1. Általános Információk 3 2. Elfogadott dokumentumok 3 2.1. Lakhatási

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/2. TARTALOM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE... 3 2. A PÁLYÁZAT ÁLTAL VIZSGÁLT IDŐSZAK... 3 3. AZ IGAZOLÁSOK DÁTUMA... 3 4. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

szülő(k) bejelentett lakcímével, abban az esetben a hallgatónak igazolnia kell a szülő(k) státuszát, 5. Szociális adatok a, Saját adatok:

szülő(k) bejelentett lakcímével, abban az esetben a hallgatónak igazolnia kell a szülő(k) státuszát, 5. Szociális adatok a, Saját adatok: Kitöltési útmutató 1, A jelenlegi (2013 tavasz) felsős felvételi eljárás még az EKIF rendszerén keresztül kerül lebonyolításra. A kollégiumi elhelyezésedet tehát a következő tanévre a www.kollegium.elte.hu

Részletesebben

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK RENDJE 2014/15/1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PÁLYÁZÁS MENETE A rendszeres szociális ösztöndíj, az alaptámogatás, és a rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz

Részletesebben

DIÁKJÓLÉTI KISOKOS. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Írta: Nagy Adrienn, László Vanda, Papp Gergő Szerkesztette: Papp Gergő

DIÁKJÓLÉTI KISOKOS. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Írta: Nagy Adrienn, László Vanda, Papp Gergő Szerkesztette: Papp Gergő DIÁKJÓLÉTI KISOKOS Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Írta: Nagy Adrienn, László Vanda, Papp Gergő Szerkesztette: Papp Gergő Tartalomjegyzék Szervezet... 3 Mi az a DJB?... 3 Mik a

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére.

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet első éves és részképzéses hallgatók részére KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre

AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre Az Oktatásért Közalapítvány támogatást kíván nyújtani azoknak a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A pályázó köteles hiánytalanul kitölteni a pályázati űrlap személyes adatokra vonatkozó részét. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata 2/2. számú mellékletét képező Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás Pályázati Űrlaphoz Általános tudnivalók a pályázati

Részletesebben