DDOP-4.1.3/A egyrészről: a szerződéskötés és teljesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DDOP-4.1.3/A-2008-0005. egyrészről: a szerződéskötés és teljesítése"

Átírás

1 FIDIC Sárga Könyv szerinti Vállalkozási szerződés 3. sz. Módosítása Program: DDOP A Pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 program kiemelt projektjeinek megvalósítása, KEOP Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból A Szerződés tárgya: Nagy Kiállítótér - Múzeum utca projekt kivitelezése, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatt található épületének geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tétele, szükséges kiviteli tervek elkészítése Projekt száma: DDOP-4.1.3/A Jelen Megállapodás (év) (hónap).. (nap) született egyrészről: a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Baranya Megyei Önkormányzat levelezési címe: H-7621, Pécs, Széchenyi tér 9. számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. számlaszáma: számlázási cím: H-7621 Pécs Széchenyi tér 9. adószáma: statisztikai jelzőszám: cégbíróság és cégjegyzék száma: és: a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata levelezési címe: H-7621, Pécs, Széchenyi tér 1. számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. számlaszáma: számlázási cím: H-7621, Pécs, Széchenyi tér 1. adószáma: statisztikai jelzőszám: cégbíróság és cégjegyzék száma: mint Megrendelők (a továbbiakban Megbízó) másrészről : Laki Épületszobrász Zrt. levelezési címe: 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 59. számlavezető pénzintézete: Magyarországi Volksbank Zrt. számlaszáma: számlázási cím: 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 59. adószáma: mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

2 ELŐZMÉNYEK I. A Szerződés módosítás megkötésének jogi előzményei I.1. A Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat mint közös Ajánlatkérők (továbbiakban Megbízó) a közöttük létrejövő Konzorciumi Megállapodás alapján a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény ( Kbt. ) alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében a Nagy Kiállítótér- Múzeum utca projekt kivitelezése, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatt található épületének geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tétele, valamint a szükséges kiviteli tervek elkészítése tárgyában, amely közbeszerzés hirdetménye a Közbeszerzési Értesítő 38. számában, április hó 01. napján 5406/2009. számon jelent meg. I.2. Megbízó május hó 28. napján eredményt hirdetett. Az eredményhirdetés szerint a Vállalkozó adta az összességében a legelőnyösebb ajánlatot és lett az eljárás nyertese. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának 69/2009. (V. 28.) számú határozata, a Baranya Megyei Önkormányzat Költségvetési Bizottságának 55/2009. (V. 28.) határozata, valamint a Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottságának 196/2009 (V.27.) számú határozata tartalmazza. I.3. Szerződő felek egyezően adják elő, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként egymással június 11. napján FIDIC Sárga Könyv szerinti Vállalkozási Szerződést kötöttek Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretében a Nagy Kiállítótér-Múzeum utca projekt és a Baranya Megyei Önkormányzat Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatt található épületének geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tétele vonatkozó tervezési, építési, kivitelezési munkák teljes körű elvégzését, amely magában foglalja: Nagy Kiállítótér Múzeum utca projekt keretében: A) Káptalan utca: Káptalan utca felújítása, Múzeumépület, Vasarely Múzeum külső-belső rekonstrukciója és bővítése (meglévő épület 3 szintje összesen 514,6 m2 ), B) Bányászati Múzeum rekonstrukciója (meglévő épület 184 m2) C) Múzeum Galéria rekonstrukciója belsőépítészettel (meglévő épület 200 m2), D) Képtár rekonstrukciója és átalakítása belsőépítészettel (meglévő épület 4 szintje összesen 705,5 m2), E) Igazgatási épület rekonstrukciója (meglévő épület 3 szintje 715,3 m2), F) Múzeumépület, Schaár Erzsébet utca rekonstrukciója (meglévő épület 401 m2). G) Káptalan utca 3., 4. és 5. számú kertjének rekonstrukciója, utcabútorzattal, Aranyos kút rekonstrukciója, Eszperantó park játszótér felújítása parkberendezéssel. H) A beruházáshoz kapcsolódóan szükséges a belsőépítészeti munkarészek kialakítása, melyekhez tartozik az információs pultok kialakítása, valamint beltéri és kültéri kamerarendszer kiépítése. I) Papnövelde utca 5.sz. műemléképület rekonstrukciója és bővítése (meglévő épület 4 szinten 2264,6 m2, bővítés 3 szinten 833 m2 alapterülettel), az épületben 1 db. 750 kg teherbírású személyfelvonót és 1 db 1400 kg. teherbírású teherfelvonót kell kivitelezni, telken kialakítandó 35 db gépjármű parkoló (387 m2), környezetrendezés szükséges (824 m2 út és járdaburkolat készítése, 38,6 m3 mészkő támfal építése, 258,5 m3 talajcsere, 1292 m2 füvesítés, a dokumentációban részletezett növénytelepítéssel). 2

3 A Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatt található épületének geotermikus energiafelhasználásra való alkalmassá tétele tárgyú projekt esetében az érintett ingatlan energiaellátása geotermikus energiával történik. A szerződés nettó elfogadott végösszege és a részösszegek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat vonatkozásában az alábbiak szerint került megjelölésre: Nagy Kiállítótér - Múzeumutca PMJVÖ része /nettó HUF/ /Káptalan utca, Papnövelde utca, Eszperantó park, Aranyos kút/ BMÖ része /nettó HUF/ /Káptalan u. 3., 4., 5. épületek, Káptalan u. 3., 4., 5. kertek, Papnövelde u. 5./ Geotermikus energiafelhasználás BMÖ /nettó HUF/ - nem EKF /Papnövelde u. 5./ Összesen ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,-Ft A szerződés nettó elfogadott végösszege: ,- HUF, azaz egymilliárdkettőszázharmincnégy-millió-ötszázezer Forint. A szerződés nettó elfogadott végösszegét a mindenkor hatályos ÁFA Törvény szerinti általános forgalmi adó terheli. I.4. Szerződő felek egyezően adják elő, hogy az I.3. pontban megjelölt vállalkozási szerződésüket Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése..sz. határozata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának 35/2010. (IV. 14.), valamint a Költségvetési Bizottság 33/2010. (IV. 14.) határozata alapján én a Kbt a alapján kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással módosították, mely szerint a megvalósítási időtartam a Pécs, Papnövelde u. 5. sz. épület kivitelezése, a Papnövelde utca útrekonstrukciója tekintetében 76 nappal meghosszabbodik és az az I.3. pontban megjelölt szerződés megkötésétől számított 384 naptári napra, a teljesítés véghatárideje június 30. napjára módosul, míg a szellőzés beszabályozása tárgyában a megvalósítás időtartama 91 nappal meghosszabbodik, az a szerződés megkötésétől számított 399 naptári napra, véghatárideje július 15. napjára módosul. II. A Szerződés módosításának jogi indokai II.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az I. 4. pontban körülírt szerződésmódosítás II. 1. pontjában leírt geotermikus hőellátási cél meghíúsulása következtében a geotermikus hűtő-fűtő rendszer alapját képező geotermikus kutak kiépítésére és a geotermikus energia hasznosítására vonatkozó szerződéses megállapodás lehetetlen kötelezettségvállalásnak minősül a Felek részéről. A fúrás 3

4 eredménytelenségét a napján kelt és a Vállalkozó által napján megküldött geofizikai mérési jegyzőkönyv (1. sz. melléklet) rögzíti, mely alapján a teljesítés lehetetlenné vált, a geotermikus energia felhasználása és ezáltal a geotermikus hőellátási cél meghiúsult, a szerződés ebben a tárgykörben lehetetlenült, megszűnt. Baranya Megyei Önkormányzat képviselője március 1. napján a Vállalkozási Szerződés 19. Alcikkelye alapján értesítést (2. sz. melléklet) küldött a Vállalkozó részére az előző bekezdésben megjelölt körülmény bekövetkeztéről, mellyel kapcsolatban Vállalkozó kifogást, észrevételt nem emelt, melyre figyelemmel az értesítésben meghatározott jogkövetkezmény a Alcikkely alapján hatályba lépett. A Baranya Megyei Önkormányzat által Vállalkozó részére megküldött értesítés mellékletét képezte a FIDIC Mérnök által az elszámolás tekintetében tett nyilatkozat (szerződésmódosítás 3. számú melléklete), mellyel szemben határidőben Vállalkozó kifogást nem emelt, így az abban foglaltak hatályba léptek. A geotermikus hőellátási cél meghíúsulása következtében a Vállalkozó által benyújtott Változás bejelentőben (szerződésmódosítás 4. számú melléklete) szereplő tételek kivitelezése meghíusul. Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a lehetetlenüléssel érintett szerződési tárgy vonatkozásában Vállalkozó négy kút fúrása közül egy kút fúrását teljesen, egy kút fúrását részlegesen valósította meg ,- HUF + ÁFA költségben, mely a projektcél meghiúsulására figyelemmel pályázati forrásból nem egyenlíthető ki és melynek megfizetésére a Baranya Megyei Önkormányzat mint Megrendelő vállal kötelezettséget. Az 3. számú melléklet szerinti változásbejelentőben meghatározott munkanemek szerinti bontásban megjelölt költségvetési tételek, valamint a Vállalkozó által fúrt két kút vállalkozási díja alapján megállapítható, hogy a I.3. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésben meghatározott Geotermikus energiafelhasználás rész szerződéses Ára az ellehetetlenülés miatt érintett HUF+ÁFA összeggel csökkentésre kerül, melyet Felek a jelen szerződésmódosításban meghatározott műszaki tartalom változás elszámolásának kiinduló pontjaként fogadnak el. A kútfúrás jelen pontban meghatározott ellenértékéből ,-HUF +ÁFA összeget a Baranya Megyei Önkormányzat én a Vállalkozónak megfizetett, a fenn maradó ,-HUF +ÁFA összeget a Baranya Megyei Önkormányzat a Vállalkozó által benyújtott számla ellenében 60 napon belül saját forrásból Vállalkozónak a jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. II.2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az I. 4. pontban körülírt szerződésmódosítás II. pontjában leírt geotermikus hőellátási cél meghíúsulása következtében a II pontban körülírt belső gépészeti rendszer, az ott leírt módon módosult. A műszaki változás következtében a Vállalkozó kidolgozta a távfűtési és hűtőgépes rendszerre vonatkozó gépészet műszaki dokumentációját, mely javaslatát a Mérnök elfogadásra javasolta a Baranya Megyei Önkormányzatnak, melyet az Önkormányzat elfogadott és mellyel kapcsolatos műszaki egyeztetés a közreműködő szervezetként eljáró Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel..-én megtörtént. 4

5 A geotermikus hőellátási cél meghiúsulásából adódóan az eredeti funkció megőrzése érdekében a gépészeti rendszer áttervezése vált szükségessé, mely építészeti és épületvillamosság vonatkozásában is az eredeti munkák jellegét megőrizve módosításokat eredményezett. A közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képező műszaki leírásban eredetileg meghatározott munkafolyamatok mellett, illetve helyett más jellegű gépészeti munkák váltak szükségessé. A geotermikus energiafelhasználási cél lehetetlenülése miatt, az üvegszerkezet változásából a hűtő-fűtő funkció megszűnéséből eredően is a belső gépészetnek kell biztosítania, helyettesítenie az eredeti hűtő-fűtő funkciót, mely ugyancsak indokolja a belső gépészetnek a jelen szerződésben rögzített változását. Az energia felhasználás változása a fűtési rendszer tekintetében sem a végpontok, sem a vezetékezés vonatkozásában lényegi eltérést nem eredményeznek, a hűtő-szellőzési rendszer jellegének átalakítása vált szükségessé az eredeti megbízói követelményben meghatározott múzeumi kiállítások megtartása a cél elérése érdekében. Ennek keretében szükségessé vált folyadékhűtő berendezések beépítése, mely műszakilag indokolja külön gépalap és zajvédő fal építését, illetve az ehhez szükséges épületvillamossági munkák elvégzését. A belső gépészeti munkálatok változása nem eredményez építési engedély módosítást, a vállalkozó a kiviteli tervek módosításának elvégzésére engedély nélkül jogosult. A belső gépészet - és annak építészeti és villamossági vonzata- műszaki tartalmának változásával Vállalkozó által az ajánlatban meghatározott belső gépészet költsége és a tényleges, változásoknak megfelelően módosult költségtöbblet: HUF + ÁFA, ennek megfelelően a módosult, végső költség: ,- HUF+ÁFA. Szerződő felek egyezően adják elő, hogy a jelen pontban meghatározott költségtöbbletként jelentkező HUF + ÁFA, vállalkozói díjból a Baranya Megyei Önkormányzat, mint Megrendelő által , HUF + ÁFA összeg a DDOP-4.1.3/A azonosító számú Támogatási Szerződés alapján, , - HUF + ÁFA összeg az Önkormányzat saját forrásából kerül kiegyenlítésre. II.2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az I. 4. pontban körülírt szerződésmódosítás II. pontjában leírt geotermikus hőellátási cél meghíúsulása következtében a II pontban körülírt belső üvegszerkezet kivitelezése az ott leírt módon módosult. A Baranya Megyei Önkormányzat által a II.1. pontban hivatkozott március 1. napján kelt értesítés alapján Vállalkozó kidolgozta az üvegszerkezet változásának kiviteli tervnek nem minősülő műszaki dokumentációját, mely szerint az üvegszerkezet a pontmegfogásos műszaki megoldás helyett strukturált üvegszerkezetű lesz, födémszerkezetét illetően szitázásos árnyékolási kialakítással. Vállalkozó javaslatát a Mérnök elfogadásra javasolta a Baranya Megyei Önkormányzatnak, melyet az Önkormányzat a március 25.-ei kooperációs egyeztetésen (szerződésmódosítás 5. számú melléklete) jóváhagyott, illetve a Kistelegdy 2008 Kft. mint az engedélyes tervet készítő tervező fennálló szerzői joga alapján hozzájárult az engedélyes tervnek a műszaki dokumentáció alapján történő megváltoztatásához. A Vállalkozó által az üvegszerkezet kivitelezésére az eredeti ajánlatában megadott ,- HUF + ÁFA költség a műszaki tartalom változás ellenére nem változik. A költség 5

6 elszámolása a DDOP-4.1.3/A azonosító számú Támogatási Szerződés rendelkezései szerint történik. II.3. Szerződő felek a belső gépészet, valamint az üvegszerkezet műszaki tartalmának megváltozására figyelemmel a jelen szerződéssel módosított Nettó Elfogadott Végösszeget, Szerződéses Árat az alábbiak szerint határozzák meg: A szerződés nettó elfogadott végösszege és a részösszegek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat vonatkozásában az alábbiak szerint kerül megjelölésre: Nagy Kiállítótér - Múzeumutca PMJVÖ része /nettó HUF/ /Káptalan utca, Papnövelde utca, Eszperantó park, Aranyos kút/ BMÖ része /nettó HUF/ /Káptalan u. 3., 4., 5. épületek, Káptalan u. 3., 4., 5. kertek, Papnövelde u. 5./ + Geotermikus kutak Összesen ,- Ft Ft Ft Ebből saját erőből finanszírozandó: ,-HUF+ÁFA DDOP terhére finanszírozandó: ,- HUF + ÁFA A szerződés nettó elfogadott végösszege: HUF, azaz Egymilliárd- Kettőszázharmincnégyezer ötszáz Forint. A szerződés nettó elfogadott végösszegét a mindenkor hatályos ÁFA Törvény szerinti általános forgalmi adó terheli. II.4. Megbízó és Vállalkozó kijelentik, hogy az I. 4. pontban körülírt szerződésmódosítás II. 1. pontjában körülírt geotermikus hőellátási cél meghíúsulása vonatkozásában a FIDIC Sárga Könyv Szerinti Vállalkozási Szerződés 19.7 Teljesítés alóli felmentés a Törvény hatálya szerint Alcikkelye alkalmazható, amennyiben bármilyen esemény vagy körülmény meghaladja a Felek 6

7 hatalmát (beleértve, de nem korlátozva a vis maiorra) és lehetetlenné vagy törvénytelenné teszi bármelyik vagy mindegyik fél részére, hogy a fél vagy felek szerződés szerinti kötelezettségüknek eleget tegyenek, vagy amely a szerződést uraló jog szerint feljogosítja a Feleket, hogy a szerződés további teljesítésétől felmentést nyerjenek. Szerződő Felek kijelentik továbbá, hogy az I. 4. pontban körülírt szerződésmódosítás II. 7. pontjában rögzítették, hogy a II. 1. pontban körülírt geotermikus hőellátási cél meghiúsulása következtében a Vállalkozási Szerződésben meghatározott Szerződéses Ár, illetve a szerződéses ár belső, pályázati elszámolhatósági szempontból való megbontása vonatkozásában az érintettekkel (Baranya Megyei Önkormányzat, FIDIC Mérnök, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) lefolytatott egyeztetéseket követően egy további, jelen szerződésmódosításban kerülnek rögzítésre, legkésőbb ig. II.5. Megbízó és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.3. pontban megjelölt FIDIC Sárga Könyv szerinti Vállalkozási Szerződés alapján létrejött jogviszonyukban a Szerződés nettó elfogadott végösszegének jelen szerződésben meghatározott megbontását tekintik irányadónak. II.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosításban megjelölt okokra hivatkozással Megrendelővel szemben a jelen szerződésmódosításban meghatározotton túlmenően semmilyen jogcímen követelést nem támaszt. II.7. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az 1.3. pontban megjelölt FIDIC Sárga Könyv szerinti Vállalkozási Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el. Jelen szerződés módosítás 8 (nyolc) oldalból áll és 8 (nyolc) eredeti példányban készült. 1. sz. melléklet - geofizikai mérési jegyzőkönyv 2. sz. melléklet Baranya Megyei Önkormányzat értesítése Vállalkozónak 3. sz. melléklet - FIDIC Mérnök által az elszámolás tekintetében tett nyilatkozat 4. sz. melléklet - Változásbejelentő 5. sz. melléklet kooperációs egyeztetés jegyzőkönyve A Megbízó részéről: Vállalkozó részéről: Baranya Megyei Önkormányzat Képv.: Dr. Hargitai János elnök Dátum: Pécs, Laki Épületszobrász Zrt. képv.: Laki Péter elnök-vezérigazgató Dátum: Pécs, A Megbízó részéről: 7

8 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Képv.: Dr. Páva Zsolt polgármester Dátum: Pécs, Közreműködő Szervezet ellenjegyzése: 8

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elnöke 29-195/21 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Iktatószám: 3/10-137/2011. SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS Ez a Szerződéses Megállapodás létrejött 2011. év április hó 11. napján, egyik részről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Cím: 8184

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 1. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

22/07/2010 S140 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Csenger: Szennyvíztisztító építése 2010/S 140-215426

22/07/2010 S140 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Csenger: Szennyvíztisztító építése 2010/S 140-215426 22/07/2010 S140 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Csenger: Szennyvíztisztító építése 2010/S 140-215426 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről OLIVA INVEST Kft. (cg. 01-09-920819, székhely 1039 Budapest Pünkösdfürdő u. 38., adószáma 14807381-2-41, stat.sz.jele 14807381-6810-113-01, képviseli:

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium A SZERZŐDÉS SZÁMA:.... MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a "Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029" című pályázathoz kapcsolódóan

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre)

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) KIVITELI SZERZŐDÉS Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) amely létrejött egyrészről Név: Jánoshalma Város Önkormányzata Székhely: 6440 Jánoshalma Béke tér 1. Adószáma: 15338954-2-03

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. január 18-i, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. január 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. január 18-i, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. január 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 114-1/2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1) Az ajánlatkérő neve: címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u. 55-61. Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok):

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Típus szerződés száma: PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 számú FEDLAP-on

Részletesebben