PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA augusztus 13-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. augusztus 13-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA augusztus 13-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 67/2014. (VIII. 13.) önkormányzati testületi határozat az Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéséről. 68/2014. (VIII. 13.) önkormányzati testületi határozat az ELENA programhoz való csatlakozásról.

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza tanácskozó termében megtartott augusztus 13-i soron kívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Dombi Imréné polgármester, Márkus Gábor és Kiss Zsigmond alpolgármesterek, Petőné Papp Margit, Szabó Attiláné tanácsnokok, Kovács Krisztina, dr. Felszeghy Szabolcs, Duró Ferenc, Borsos László, Kincses László képviselők, Keserű László jegyző. Igazoltan távol van: Tóth László képviselő. Tanácskozási joggal megjelentek: Pandur Erika a Városgazdálkodási iroda vezetője, Jeney Tibor a Városfejlesztési iroda vezetője, Rácz Csilla közbeszerzési ügyintéző. Jegyzőkönyvvezető: Karacs Zoltán Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 10 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Márkus Gábor és Kiss Zsigmond alpolgármestereket javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 10 szavazat. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Márkus Gábor és Kiss Zsigmond alpolgármestereket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte. Aki a napirendet a meghívó szerint elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 10 szavazat.

3 2 N a p i r e n d : 1. Előterjesztés Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztésére tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésre. Előadó: Dombi Imréné polgármester 2. Előterjesztés ELENA programhoz való csatlakozásról. Előadó: Dombi Imréné polgármester 1. Napirend Kérdések KOVÁCS KRISZTINA képviselő A tervdokumentációban az épületek bővítése szerepel. Mit takar ez a bővítés? JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta Kovács Krisztina képviselő kérdésére Az újtelepi orvosi rendelőt érinti, annak is a gyermekorvosi rendelő részét. Ez egy 24 m 2 -es bővítés, mely egy elkülönítőt tartalmaz, ez egy előírás, ezt létesíteni kell. KINCSES LÁSZLÓ képviselő Meglepődve olvastam, hogy a rendelkezésre álló fedezet, eft nettóban. Emlékeim szerint, mi mindig 60 mft-ról beszéltünk. Egyrészt lehetett a bruttója, másrészt lehetett az e fölötti adminisztratív költség. Ha így van, számomra az is meglepetés, hogy 2. alkalommal, amikor a bizottság látta, semmit nem változott a nettó ajánlati ár lefelé, akkor miért folytatódott olyan mondatokkal, a Bíráló Bizottság javaslata, mely szerint eredményes, de a Kbt. 76.? A Bíráló Bizottságot helyezi olyan fényben ez a megállapítás, mint hogyha tudná a jogszabály ide vonatkozó részét, de mégis eredményesnek nyilvánítja a pályázatot. Érzésem szerint nem csak a megfogalmazásban, hanem az eljárás rendben van egy valamilyen dolog. Hiszen az első pillanatban a boríték bontáskor látható volt, hogy az ajánlatok jelentősen meghaladják a keretet, ezért nem tudom elgondolni, hogy miért került nekünk ennyi időnkbe? Részletes az előterjesztés, igaz, csak éppen a bírálati dátumok nincsenek benne, hogy mi mikor történt, így hát nem tudom, hogy mennyi időt veszítettünk és fogunk még veszíteni? KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlattételek a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelőek, mind tartalmilag, mind formailag. Viszont, mint ahogy az

4 3 előterjesztésből is kitűnik, vagy a közbeszerzési törvénynek van egy olyan szakasza, ez a 76., ami lehetővé teszi, hogy eredménytelen az eljárás, hogyha az ajánlattevő olyan mértékben meghaladja az ajánlatában megítélt, vagy ajánlati összeget, amely a kiíró számára elfogadhatatlan. A Bíráló Bizottság ezt a szempontot vette figyelembe a közbeszerzési törvénynek ezt a paragrafusát, és ezért tette meg a döntést hozó képviselő-testület felé ezt a javaslatot. Az eljárási rendre vonatkozó határidők pedig a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvekben megtekinthetők, ebbe képviselő úr belenézhet. Vélemények KINCSES LÁSZLÓ képviselő Mindenképpen jeleznem kell, hogy miközben a 2. fordulóban ketten tették meg az érvényes ajánlatukat, de semmit nem engedtek, és ugyanakkor a TETRA PEN Bt. nyertesnek tűnt, vagy annak tűnhetett volna. Az ő gazdálkodását próbáltam megtekinteni. A cégnek 36 mft-os árbevétele volt tavaly, igaz, hogy 20 mft a minimum, de azt gondolom, hogy egy cég egy év alatt 36 mft-os forgalmat csinál, akkor valószínűleg menedzsment, vagy munkaerő, vagy gépesítési problémája van. 5 fő alkalmazottja van, gondolom ebből 1 fő szellemi és 4 fő fizikai. Biztos, hogy azért mert a legkedvezőbb ajánlatot adja valaki, azért nem kellene egy kicsit mélyebben utána nézni, hogy nem csak a limitet a 20 mft-ot haladja meg az éves árbevétele, hanem azt is, hogy meg lesz a képessége rá, hogy a vállalásait a garanciára és minden másra azt fogja-e teljesíteni. Úgy látom, mivel egyértelmű volt a Bíráló Bizottságnak is, hogy az ajánlat messze túlhaladja még így is a keretet, ezért már nem is biztos, hogy mélyebben foglalkozott vele. Nem lett volna szabad megállapítani azt sem, hogy a TETRA PEN Bt. adott jobb ajánlatot. A bizottság több körben ülésezett ezzel kapcsolatban, hogy milyen javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé, ez a bizottságnak a döntése. A képviselő-testület jóváhagyja vagy elutasítja, ez teljesen a testület kompetenciája. Ők meghozták azt a döntést, amire megkapták a felhatalmazást, hogy mit kell figyelembe venni, milyen eljárást kell, hogy lefolytassanak. KINCSES LÁSZLÓ képviselő Miközben, hogy 36 mft-os árbevétele van az évben, itt most az éves árbevételét meghaladó ajánlatott tett, akkor kellett volna gondolni rá, hogy képes-e ez a cég ennek a folyamatnak az elvégzésére, akkor, hogyha saját eddigi tevékenységében a tavalyi évben ilyen csekély árbevétele volt. Az éves árbevételének a 20 %-át fordította bérköltségekre, az meg azt mutatja, hogy elég különös viszonyok lehetnek a cégnél, nagyon alacsony 140 eft-ot sem elérő átlagbér van. Nagyon gyanús a fekete munkások alkalmazásának veszélye, hiszen 4 emberrel nem lehet megcsinálni a dolgot, akkor a többit hogyan képzeli. Ezeket az aggályokat azért bocsájtom ide,

5 4 mert végeredmény szempontjából tudomásul vehető a döntés, hogy egy újabb közbeszerzésnél bármikor, mert az aggályos, hogy mikor, ezeket a szempontokat figyelmen kívül hagyni nem lehet. Szeretném javasolni a képviselő-testületnek, hogy gyanúsítgatásokba egy pályázóval szembe ne menjünk bele, mert ez jogi következményeket vonhat maga után a képviselő-testület és városunk felé. KOVÁCS KRISZTINA képviselő Azért nem értem, mert tudjuk, hogy az eljárás eredménytelen. El kezdjük taglalni a pályázatokat úgy, hogy a mi javaslatunk az, hogy ne fogadjuk el. Azért sem, mert úgy gondolom, hogy akkora különbség van a rendelkezésre álló összeg és a pályázónak a felajánlott összege között, mi nem tudjuk biztosítani, mint önkormányzat. Nekem teljesen mindegy, ha a TETRA PEN Bt. nem ad olyan ajánlatott, akkor tovább nem is foglalkozom vele. Akkor kellene vele foglalkozni, ha rábíznánk a munkát, ezt viszont a javaslat alapján sem tesszük, és egyetértek a határozati javaslatban foglaltakkal, hogy eredménytelenként fogadjuk el, ezért úgy gondolom, hogy nem is releváns. KISS ZSIGMOND alpolgármester Mélyen meg vagyok hatva, hogy még mindig nem tudunk eredményt hirdetni ennek a pályázatnak a kapcsán is, hiszen az idő szorít bennünket, az uniós pénzeket legkésőbb ebben az évben fel kell használni. Érdeklődtem irodavezető úrnál, hogy időben bele fog-e férni ennek a pályázatnak a lebonyolítása. Elvileg belefér, csak az a kérdés, hogy lesz-e olyan vállalkozás, aki ennyi pénzért megcsinálja, vagy 2 hónap múlva ugyan oda fogunk kerülni, mint most. Támogatom az előterjesztés elfogadását, annak érdekében, hogy előrejussunk, mert nincs más lehetőség. Inkább az aggaszt, hogy egy ilyen pályázatnak a lebonyolítása milyen hosszú időt vesz igénybe, nemhogy segítené a törvény, hogy minél hamarabb bonyolódjon le egy ilyen pályázati struktúrában a folyamat, hanem elhúzódik 2 hónapig. Mind a két település részen nagy igény van arra, hogy valósuljon meg ez a beruházás. Főként az Újtelepen, ahol még nehezíti a bejárást az ott lakóknak a rendelési időben. Ott már ki van kapcsolva minden, ott már az orvosok nem tudnak dolgozni. Támogatom az előterjesztés elfogadását ezekkel az aggályokkal. MÁRKUS GÁBOR alpolgármester A határozati javaslat egyértelműen fogalmaz, képviselő asszonynak igaza van, nem kell most ebbe belemélyedni. Engem egy gondolat mindenképpen foglalkoztat, de nem értek hozzá. Hogy lehet ekkora árkülönbség egy általunk megterveztetett munka és az ajánlat között. Szerintem valamelyik nem jó, vagy a tervezési költségeknél nem jó a rezsi óradíj, vagy lehet az ajánlat, ahogy Kincses képviselő úr mondta, most azt

6 5 az egy céget mondom, de a másiknál is elég magas az ajánlat, valami nem jó ott. A határozati javaslat egyértelműen fogalmaz, erről döntünk és remélem, hogy ebben az évben azért hozzá lehet fogni. SZABÓ ATTILÁNÉ tanácsnok Elgondolkodtató, lényegében 2 rendelőről van szó mft-ból darabonként családi házat lehet építeni, akkor itt túlzás van, valamelyik oldal nem jó. JENEY TIBOR irodavezető Igen, nekünk is feltűnt ez a magas ár és összehasonlításokat végeztünk az ajánlat és a tervezői költségvetéssel kapcsolatban. Azt állapítottuk meg, hogy anyagárban túl nagy eltérés nincs a két költségvetés között, viszont a díjtételekben elég nagy az eltérés. Ez abból adódik, hogy a tervezői költségvetés egy alacsony kb Ft/rezsióra díjjal számolta a kivitelezést. Kivitelezőnek ehhez képest jóval magasabb, 30 %-kal magasabb a rezsióradíja, amivel számolt, a nagy része a különbségnek ebből ered. Egy családi házat egy orvosi rendelővel nem lehet összehasonlítani, sokkal költségesebb egy orvosi rendelőnek a kialakítása, mint egy családi háznak. Ebben az árban nem csak az épületnek a felújítása szerepel, hanem a parkolóknak a kialakítása, illetve a külső akadálymentesítés, ami szintén egy elég magas tétel. A négyzetméter árhasonlítást nem lehet ennyire egyszerűen kezelni. Név szerinti szavazás következik. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. Borsos László képviselő Dr. Felszeghy Szabolcs képviselő Duró Ferenc képviselő Kincses László képviselő Kiss Zsigmond alpolgármester Kovács Krisztina képviselő Márkus Gábor alpolgármester Petőné Papp Margit tanácsnok Szabó Attiláné tanácsnok Dombi Imréné polgármester A szavazás eredménye: 10 szavazat. 67/2014. (VIII. 13.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy az ÉAOP-4.1.2/A azonosítószámú Egészségügyi

7 6 alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztésére tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. (1) bekezdés c) pontja értelmében eredménytelen. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester 2. Napirend szóbeli kiegészítése Püspökladány Város Önkormányzata nagyon sokat foglalkozott az elmúlt években az energetikai hasznosítással kapcsolatban, hogy milyen pályázati lehetőségek állnak a rendelkezésünkre ahhoz, hogy minél szélesebb körben tudjuk kihasználni a programokat. A megyei tervezés során is hoztunk olyan döntést, hogy ezzel Püspökladány szeretne foglalkozni, ezért megkerestek bennünket. Egy olyan lehetőség lenne, ahol az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség koordinálásával elindítanának egy helyi programot, amihez lehet csatlakozni azoknak a településeknek, ahol már foglalkoztak ezzel a témával, és el is indultak lépések ezzel kapcsolatban. Ezért került most ide ez az előterjesztést, hogy a testület most hozzon arról döntést, kívánunk-e az ELENA programhoz csatlakozni az ügynökségen keresztül. Most nekünk ennyi a kompetenciánk. Kérdések DURÓ FERENC képviselő Ha csatlakozunk az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. által benyújtott pályázathoz, akkor külön tudunk-e pályázni az ELENA-ra? Azon felül, hogy ők is pályáznak, de mi is? Ez a Geotermális energia hasznosítás Hajdú- Bihar megyében című pályázat. az alábbi választ adta Duró Ferenc képviselő kérdésére Jelen pillanatban most az Európai Unió felől nem a településekhez érkezett a megkeresés, tehát nem az önkormányzatoknak kell ezt beadni, hanem ahogy az előterjesztés is tartalmazza az ügynökség lesz az, aki összeszedi a településeket, akik kívánnak ebben indulni. Amikor Debrecenbe hívták a polgármestereket, Hajdú-Bihar megyéből nagyon sok település vett részt ezen a megbeszélésen. Püspökladány élenjáró ebben a dologban, hiszen nagyon sokat foglalkoztunk ezzel. Az előkészítő programnál olyan kikötések vannak, hogy rendelkezni kell gyógyvízzel, fürdővel. Nálunk mind a kettő adott, ilyen előkészületek nem szükségesek. Minden feltétel meg van, hogy csatlakozzunk ehhez a megkereséshez. Elhangzott a települések részéről

8 7 olyan kérdés az ügynökség felé, hogy vannak olyan települések, ahol tudják, hogy termálvíz található a felszín alatt, de nincs fúrott kút, nem tudják felszínre hozni a gyógyvizet. Ezzel kapcsolatban, akik ezt megfogalmazták, hogy szeretnének csatlakozni, de nem rendelkeznek gyógyvízzel felszín fölött, további egyeztetések szükségesek. Hogy tudnak-e csatlakozni ebbe a programba, be lehet-e építeni, az más kategória. Az önkormányzatok felé ELENA programot jelen pillanatban nem hirdettek még. Ha időközben települések felé is nyitnak, akkor semmi akadálya nem lesz. KOVÁCS KRISZTINA képviselő Az ELENA nevű energia ügynökség programjában csak tervezői munka segítése és finanszírozása van, vagy szélesebb körű? Mert ha a tervezői munkát végzi, akkor hogyan tudja a helyi viszonyokhoz megfelelően igazítani? Nem értem, hogyan tudja a településeket összefogni, ha csak tervezői szinten van? Ha mi szeretnénk valamilyen energiaforrást igénybe venni, ami a föld alól jön, akkor ők megtervezik a városnak, ezt tartalmazza az ELENA program vagy valami szélesebb? az alábbi választ adta Kovács Krisztina képviselő kérdésére Püspökladányban most találkozzunk ezzel először. Ezt előkészületi munkálatokra lehet felhasználni, amennyiben megkapja az ügynökség a finanszírozást. Először meg kell szerezni az ügynökségnek a forrásokat és ez azt tartalmazná, amire beadják az igényt, az előkészületi munkálatok. Ebben benne vannak a tervezések, hogy milyen energiaforrásokat lehet igénybe venni. Azért mondtam, hogy első körben azokat a településeket keresték meg, akik már foglalkoztak ezzel. Amikor majd egy pályázat lesz, hogy milyen tervek alapján, milyen megvalósítási szinten, hogyan lehet a megújuló energiákat felhasználni, azt meg kell tervezni. Püspökladány Város Önkormányzata gondolkodik abban, hogy a meleg vizet hasznosítani tudjuk a lakosság felé, illetve a közintézményi hálózaton keresztül. Ezek elvi szinten fogalmazódtak meg a képviselő-testület tagjai körében, illetve a bizottságokban. Ezeket ki kell dolgozni, hogyan lehet ezt hasznosítani, milyen formában, tehát ez a lehetőség majd erre irányul, amennyiben az ügynökség megkapja a támogatást az Európai Uniótól. KINCSES LÁSZLÓ képviselő Az előbb adott 2 kérdésre a válasz egy kicsit kitágította azt a meglehetősen szűk előterjesztést, ami itt van. Emlékszem, hogy többször beszéltünk erről és fel is merült, de nem az elfolyó meleg víz, hanem az intenzív 70 fokos meleg víz hasznosításának a lehetősége. Ha egy tervezési munkáról van szó, akkor az alternatívák kidolgozásában csak a geotermális energia merül fel, ugyanis próbáltam az interneten utána nézni, ez az ELENA program általánosan minden alternatív energiára vonatkozik. Bár meglehetősen szűkszavúan fogalmaznak még az

9 8 interneten megtalálható magyar nyelvű anyagok is. Majdnem úgy néz ki a dolog, mintha még nem is tudnának semmit az energia klub résztvevői sem az ELENA program verseny tartalmáról. Ezért számomra nyilvánvaló, támogatható, hogy ehhez mi csatlakozzunk, de szeretném előre jelezni, hogy lehet a folyamat akár 1 évet is igénybe fog venni, hogy egy olyan jellegű döntést hozunk most, amelyet egy új testületnek kötelező lesz végrehajtani, ez probléma lenne. Megkötést tenni, bármilyen fajtát, az utalásból következtetem ki, tehát az elfolyó meleg víz használatára, ez egy korlát, mely a későbbi testületnek küzdeni kell akkor, hogyha az adott pillanatba jövőre majd megismerve a forráslehetőségeket és miből mennyi, akkor kerülhet olyan szituációban, amikor számára ez egy korlát lehet. Ezért én általánosságban a tervezői munka segítésével kapcsolatban pozitív választ tudok adni, viszont jelzem a jegyzőkönyvnek ezt a típusú aggályt, hogy ne történhessen az, hogy csak az, az egy verzió, amiről már 1 éve beszélünk, lehessen, mert ma már akkorát változott az energetikai világ, hogy az nem biztos, hogy ez az egyetlen módszer, ami jó. (Letelt az idő.) Ez egy csatlakozási szándék nyilatkozat, mint ahogy elmondta képviselő úr is, nagy valószínűséggel ez egy hosszadalmasabb folyamat lesz. Az ügynökség most az unióval lesz kapcsolatban és ők pályáznak be erre a lehetőségre. Hogy milyen fajta energetika lesz? Emlékezzünk vissza, lehet itt Püspökladányban napenergiával, napkollektoroknak a felszerelésével foglalkozni. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nálunk ez a meleg termálvíz is lehetőségként szerepel, mint megújuló energiát, ezt is fel tudjuk használni. A paletta azt gondolom, hogy széles, ez egy lehetőség, hogy az előkészítési munkálatoknak, tervezési munkálatoknak a finanszírozását valamilyen formában megkapja Püspökladány Város Önkormányzata, amennyiben az ügynökséget tudják támogatni az Európai Uniós forrásokból. Jómagam mindenképpen támogatom, hiszen minden olyan lehetőség, ami azt segíti elő, hogy Püspökladányban újabb fejlesztések, illetve energiahatékonyság valósuljon meg, erre oda kell figyelni, mert mindenkinek ez a célja. DURÓ FERENC képviselő Az előterjesztésben nem találom, de a csatlakozás a Városnak nem kerül semmibe? az alábbi választ adta Duró Ferenc képviselő kérdésére Jelen pillanatban ilyenről nincs szó. Azt gondolom, amikor ez az ELENA program sikeres lesz az ügynökség részéről, nyernek forrásokat. Ha a források meg lesznek, és újból megkeresés jön az önkormányzatokhoz, akkor ismét döntési helyzetben a testület. Most egy csatlakozási szándéknyilatkozatról kell dönteni az önkormányzatoknak.

10 9 Vélemények KINCSES LÁSZLÓ képviselő Azért jeleztem a végén, hogy olyan tempóban változik az energetikai világ, ennek a technológiai része, hogy amiről tavaly beszéltünk, az azt mutatja fel, hogy az elfolyó meleg vízzel kapcsolatban, az nekünk nem kerül semmibe, viszont a továbbítása, mind a csővezeték, mind pedig a geotermikus szivattyúk, azok a technológiának a legbrutálisabb részét képezik és ennek energetikai igénye félelmetesen magas. Miközben elindult a napelem program, legalábbis a Sportcsarnoknál, ez bizonyítja azt, hogy a villamos energia kiváltásban ez a leghatékonyabb módszer és jövőre lehet még kedvezőbb lesz. Az viszont, hogyha nekünk geotermális szivattyúk működtetésére kell extra energiát fordítani, az azt jelenti, hogy a beruházás nagyon nagy részét, 80 %-át technológiára kell költeni, és később karbantartani kell. Ebből az következik, hogy az önkormányzatunkra olyan extra költségek rakódnak, amely miatt ez a verzió valószínűleg a legköltségesebb. Ha a napelem kiterjesztésében lehetne tovább gondolkozni, abban az esetben szinte automatikus, karbantartást alig igénylő rendszerek működéséről van szó. Ma már léteznek ionkazánok, kavitációs kazánok, de ebbe most ne mélyedjünk bele. Amely azt jelenti, hogy a gázfűtést lehet kiváltani elektromos energiával. Ezek, azok a rendszerek, amelyek a legkevesebb technológiai problémát, és ebből következően költséget tartalmazó verziók, amelybe nagyon érdemes elgondolkodni. A geotermális energiát a fürdő, előbb-utóbb problémákat okozó, kútjának a kiváltására kellene koncentrálni. Legfeljebb a környékben lévő Sportcsarnok fűtési rendszerét lenne érdemes első körben erre rákötni. Hogy 3-5 év múlva az akkori testület mire gondol, az akkori technológia viszonyok között az még kérdés. Annyit szeretnék hozzáfűzni, mivel ez egy előkészületi pályázat lenne, tehát az előkészítésre, tervezésre lehet majd becsatlakozni az ügynökségen keresztül a településeknek. Valóban így van, ahogy elmondta képviselő úr is, minden település más és más. Püspökladányban az elmúlt években a gázmotor már működik, mint energia felhasználó, illetve energiát termelő a városi fürdőben. Ez azt jelenti, hogy a tervezést, amennyiben lehetőséget kap rá az ügynökség és ezen keresztül a településünk is, el kell végeznünk. Minden egyes települést külön kell megvizsgálni és külön kell a tervezni. Pontosan ezért, mert Püspökladányban már van egy olyan lehetőség, ahol a gázmotor működik, ahol energiát tudnak a fürdőben termelni, hasznosítják a gázokat, amik felszabadulnak. Itt ezt az energiát mindenképpen át lehet csoportosítani más fajta energia felhasználássá. Erre kellenek az előkészületek. Van egy gondolat, hogy mit szeretne a település megvalósítani. Nagyon sok lehetőség van, ahogy elmondta képviselő úr is. De minden egyes település egyedi tervezést fog igényelni.

11 10 DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő Ezt a lehetőséget meg kell ragadni, támogatni kell, ugyanis tudva lévő dolog, hogy az energiaforrások közül, ez a bizonyos geotermikus energia legjobban kihasználható, nem függ felhőzettől, nem függ széljárástól, gázmotortól. Ez adva van, ki kell használni, hogy milyen formában, az a következő döntési sorozat lesz. Maximálisan támogatom. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 10 szavazat. 68/2014. (VIII. 13.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXXXIX. törvény a felhatalmazása alapján, hogy csatlakozni kíván az ELENA Geotermális energia hasznosítása Hajdú-Bihar megyében című Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. által előkészített pályázathoz. Továbbá felhatalmazza a polgármestert szándéknyilatkozat kiadására és a program előkészítésében történő további feladatok ellátására. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. K.m.f. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző M á r k u s Gábor alpolgármester K i s s Zsigmond alpolgármester

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 29-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-14/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/2014. (VII. 30.)

Részletesebben

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. január 20.

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. január 20. Lajosmizse Város Önkormányzata I/2/2/2010. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2010. január 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 1/2010. (I.20.) ÖH. A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Bán János, Elekes Péter,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, Fehér István, Kecskeméti Ferenc, Baloghné Dobó Hajnalka bizottság tagja (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Nagy Lászlóné bizottság elnöke, Fehér István, Kecskeméti Ferenc, Baloghné Dobó Hajnalka bizottság tagja (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 2014. november 17-én 14.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 5/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben