A GEOTERMIKUS ENERGIA GLOBÁLIS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI. Rybach László/Ladislaus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GEOTERMIKUS ENERGIA GLOBÁLIS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI. Rybach László/Ladislaus"

Átírás

1 A GEOTERMIKUS ENERGIA GLOBÁLIS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI Geothermal energy global status and prospects Rybach László/Ladislaus Institute of Geophysics ETHZ, CH-8092 Zurich, Switzerland; Abstract Geothermal energy is one of the contributors to any future energy mix. The advantages of geothermal energy are numerous: great, still only marginally developed potential, available around the clock (=provides base-load power), ubiquitous, indigenous, environmentally friendly, economically rewarding energy. Its two main utilization categories -power generation and direct use- are already introduced in many countries around the globe; further, expanding distribution is possible and should be increasingly enforced. Direct use is now mainly based on shallow (<400 m) resources and is realized by geothermal heat pump systems. They exhibit global growth of 20% per year. Although geothermal energy is well positioned within the renewables (in 2008 geothermal power production exceeded more than three times that of solar photovoltaics), current growth is only steady but rather slow. While wind and solar PV show nearly exponential growth (several 10% annually), geothermal power develops only by a few % per year, so far provided by hydrothermal resources, located in special geological settings. The universally deployable Enhanced Geothermal Systems (EGS) technology could speed up geothermal growth, although substantial R&D efforts are needed to solve still open problems. Possible approaches are outlined. Kulcsszavak: áramfejlesztés, növekedési tendenciák, földhőszivattyuk, mesterséges rendszerek, kilátások Keywords: power generation, growth trends, geothermal heat pumps, EGS, future prospects Bevezetés A geotermikus energia alapja a Föld belsejének hőtartalma; hasznosítása két főformában érvényesül: áramfejlesztés és direkt hőfelhasználás. Az utóbbinak több változata van, pl. távfütés, vagy ipari és mezőgazdasági alkalmazások. Mindezek már világszerte folynak, s ennek megfelelően van elég tapasztalat. A geotermia előnyei sokfélék: igen jelentős, de még csak kezdetileg kiaknázott potenciállal rendelkezik, időben állandóan szolgáltat, elvileg mindütt előfordul, környezetbarát, sokhelyen már gazdaságos. Egy nivós forrás szerint (World Energy Assessment WEA a joint effort of UNDP, UNDESA and World Energy Council WEC) a geotermia rendelkezik a legnagyobb megújuló potenciállal (1. táblázat):

2 1. táblázat: Megújuló energia potenciálok (WEA 2000) Table 1. Potential of renewable energy sources (WEA 2000) Energy source Geothermal 5000 Solar 1575 Wind 640 Biomass 276 Hydro 50 Total 7541 Capacity (EJ/yr) A számadatok dimenziója teljesitmény, azazhogy időegységnyi energia. Nyilvánvaló, hogy a geotermikus potenciál a legnagyobb, amely eddig még alig lett kiaknázva. Növekedési tendenciák Az 1. ábra a globális geotermikus áramfejlesztés fejlődését ábrázolja, a 2. ábra pedig egy összehasonlítást napelemekkel ban a geotermikus áramfejlesztés világszerte 76 TWh volt (REN ). 1. ábra: A világszerte beépitett geotermikus erőmű-teljesitmény fejlődése 2000 és 2014 között. Forrás: Geothermal Energy Association (2014). Figure 1. Growth of world-wide geothermal power capacity from 2000 to Source: Geothermal Energy Association (2014).

3 2. ábra: a napelemek fejlődése (beépitett teljesitmény) 2008 óta egyre inkább leelőzi a geotermikus fejlődèst. A geotermia szaggatott vonala az 1. ábra alapján. A napelemadatok forrása: REN21 (2014). Figure 2. Global growth of photovoltaicpower overtakes geothermal power growth since The geothermal red dashed line is from Figure 1, the PV data are from REN21 (2014). Nyilvánvaló, hogy a geotermikus áramfejlesztés egyre inkább lemarad. Ugyanez a helyzet a szélenergiával összehasonlitva is ban a világszerte beépitett szélenergia teljesítmény elért 320 GWe-t. Bár a geotermikus erőművek évente (világviszonylatban) sokkal több óránkint termelnek áramot mint a szél- és napelem-erőművek, 2011 óta már a világszerti napelemek is többet termelnek évente, a szélerőművekről nem is beszélve. Tehát valamiképpen fel kellene gyorsitani a geotermikus áramfejlesztést. De hogyan? Ez az alábbiakban lesz részletezve. Hogyan lehetne a geotermikus áramfejlesztés kiépitését felgyorsítani? Manapságig a geoelektromos erőművek 99.99%-a az ú.n. hydrotermális készletekre alapszik. Egy hydrotermális készlet azt jelenti, hogy egy adott területen a mélyben geotermális fuidumok (termálvíz, gőz vagy viz/gőz kerevék) vannak jelen, gazdaságilag érdekes mennyiségben. Az ilyen előfordulásokhoz különleges, aránylag csak ritkán található geológiai adottságok szükségesek, mint pl. vulkánikus területek permeabilis kőzetei, üledékes medencék termálviz-tartói, stb. Azazhogy ezek aligha fognak nagyságrendi növekedést hozni a geotermikus erőművek kiépitésében. Viszont az ú.n. petrotermális készletek, melyek magas hőmérsékletü (>100 C), majdnem mindenütt valamilyen mélységben jelenlevő alapkőzeteket jenetenek, amik voltaképpen mindenütt megtalálhatók, óriási mennyiségben. Ezek szerint csak azt kell kidolgozni, hogy

4 hogyan lehet a mély földhőt a mély, forró kőzetekböl kitermelni. Ezt célozza az ú.n. EGS technológia (EGS= Enhanced Geothermal System), ami mesterséges hidrotermális viszonyokat próbál létrehozni. Ehhhez a mélybeni kőzet áteresztőképességét kell alaposan megnövelni. Ez hirdaulikus viznyomás-növeléssel mély furólyukakon keresztül történik, amiken a működtetés folyamán hidegviz lesz besajtolva, ami felmelegedve -a kőzet fokos hőtartalmát kiaknázva- további termelőkutak által kerül a felszinre. Ezzel ott olyan erőművek meghajthatók, amik hidrotermális készleteknél már régóta eredményesen működnek. Tehát voltaképpen egy repedésrendszert kell helyenkint kialakitani jónéhány km mélységben (= stimuláció ), ami mint egy nagy hőcserélő működik. Mindez részletesen le van irva a világszerte ismert M.I.T. The Future of Geothermal Energy (2006) cimü tanulmány-kötetében. A tanulmány eredménye arra utal, hogy csak magában az USA-ban > EJ EGS hőenergia termelhető ki, ami az USA primérenergia-szükségletének szerese. Mindez papiron szépen müködik. Eddig realiter azonban csak alig néhány szál EGS erőmű létezett, s eddig mindegyiknél volt valami probléma. Tehát van tennivaló! Az alábbi, 2. táblázat egy technikailag működésképes és gazdaságilag kielégitő EGS hőcserélő rendszer paramétereit mutatja. 2. táblázat: EGS höcserélö rezervoár szükséges paraméterei. Forrás: EGEC (2012) Table 2. Required properties for an EGS reservoir (from EGEC 2012) Fluid production rate 75 kg/s Fluid temperature at wellhead 200 C Total effective heat exchange surface m 2 Rock volume m 3 Flow impedance Thermal drawdown 10% Water loss <10% Capital interest rate 5% <0,1 MPa (kg/s) A fenti táblázat adatai egy kb. 5 MWe teljesitményü EGS létesitmény jellemzői. Ezek nemzetközileg elfogadott tényezők; a döntő kérdés az, hogy hogyan lehetne ezeket minden kivánt helyen realizálni, a helyi földalatti adottságoktól függetlenül. Vagyis a fő feladat egy olyan technológia kifejlesztése, amivel bárhol lehetne egy standard EGS hőcserélőt bármilyen altalajban létrehozni.

5 A megoldandó EGS kérdések A szükséges technológia kifejlesztéséhez még jónéhány feladat vár a kutatás/fejlesztés szakembereire: A több km mélységben kiépitendö EGS hőcserélő fent emlitett stimulációjánál több kőzetmechanikai kérdést kell tisztázni: a feszültségtér anizotrópiájának hatása és a feszültségváltozás terjedésének módja (gyors/ száraz, vagy lassu/ nedves különféle helyi viszonyok között) még ismeretlen; A stimuláció által létrejöhetö (de az erőmű-működés alatt is előállható) szeizmicitás korlátozása még megoldatlan, pedig a gerjesztett rezgések komoly ellenállást hivhatnak ki az érintett lakósságban az EGS technológiával szemben; A hőcserélő repedésrendszer nem csak néhány nagy, kiterjedt repedésböl álljon, hanem sok finoman elosztottból hogy ez hogyan elérhető mindenütt, az még tisztázatlan; Az egész tervezett hőcserélőn belüli folyadékmozgás egyöntetüsége még nem kialakitható; Eddig semilyen tapasztalat nincs még arról, hogy hogyan működik egy EGS hőcserélőhosszutávon. A hőkiemelés döntő jellemzője a ú.n. kinyerési tényező (a kiemelhető/ jelenlévő hőmennyiség hányadosa). Ez a tényező alaposan változhat egy EGS létesitmény működésének folyamán: egyrészt a vizáteresztőképesség megnőhet (pl. uj repedések állnak elő a kőzet lehüléséből vagy egyes ásványok feloldódásábol kifolyólag), másrészt lecsökkenhet (ásványlerakódások vagy hidraulikus rövidzárlatok miatt). Az EGS rendszerek kiépítésénél már megvan a kivánt telephely, azazhogy nem kell alkalmas furóhelyket kereseni. Ezzel szemben fel kell deriteni a helyi viszonyokat: a mélybeli alapkőzettipus (mészkő? gránit? gneissz? pala?...), a feszültégtér komponesei, a hőméseklet-tér mérvadói, a már létező repedésrendszer mivolta, a természetes helyi szeizmicitás - mind meghatározandók. Többéves tapasztalat híján az EGS rendszerek gazdaságossága még teljesen tisztázatlan. Az elökészités (beleértve a helyi mélybeli viszonyok kideritését és a stimulációt), az eröműépités, és az üzemeltetés költségeiröl eddig mért adat nincs. Mindenesetre a gazdaságosság sokkal előnyösebb ha az erőművek hulladékhője helyileg alkalmazható, pl. távfütésre.

6 Az EGS erőmürendszerek felnagyitása középtávon elengedhetetlen (eddig csak néhány elektromos Megawatt teljesitény van megcélozva). Enélkül az EGS nem tesz nagy piaci benyomást. Legalább töb tiz megawattos erőművekre lenne szükég. Ilyen elképzelések már vannak, pl. Vörös et al. (2007) kidolgozott egy elméleti megoldást 24 besajtoló és 19 termelőkuttal, ami 200 MWe összteljesitményhez vezetne. De ezt persze jó lenne kipróbálni. Jelenleg az eddig legnagyobb geotermikus erőmű (hidrotermális készletre támadkozva) 140 MWe nagyságu (Taonga, Ujzéland). Ezek szerint az EGS jelenleg még csak a proof of concept stádiumban van.az EGS helyzet és problematika részletes leirása Rybach (2010)-ben található. Direkt hőfelhasználás A földből kinyert és globálisan alkamazott geotermikus hő ban 300 PJ volt (REN ). Mint fent emlitve a felhasználás különféle módon és célra létesül. A magyar geotermikus viszonyok igencsak kedvezőek. Az ország világszerte élenjár a termálkutak felületi sürüségével: kb. 1,1termelő kút van 10 x10 kilométerenkint.a kiemelt vizmennyiség is jelentős, összesen kb. 70 millió köbméter évente. Jó lenne tudni, hogy ez a tempó meddig lesz fenntartható visszasajtolás nélkül. Ugyanis legtöbb helyen csak termelő kutak vannak. Egy másik, a geotermikus hő direkt felhasználásának jelentős varációja, a távfűtés. Ilyen rendszerek több országban működnek sikeresen; Izlandban pl. az épületek több mint 90%-a geotermikus fűtésü. A Párizsi medencében (magában a fővárosban is) több ú.n. dublett rendszer (=termelő és visszasajtoló kútpár) működik évtizedek óta, mindegyik többezer lakást ellátva. Az utóbbi időben több európiai országban tapasztalható fellendülés a geotermikus távfűtés területén (EGEC 2013). Pl. a Bajor Molasse Medencében különösen München térségében tucatnyi geotermikus telep épült vagy épül, gyakran kombinálva fűtésre és/ vagy áramfejlesztésre. A fejlesztő általában a helyi önkormányzat. Máshol is vannak ilyenirányú megmozdulások, mint pl. Dániában. Magyarországon is épültek mélyfurásosokra alapuló fütőrendszerek, egyrészt meződazgasági célokra (üvegházak), másrészt távfűtésre. Az utóbbiaknál eddig nem alkalmaztak gyakran visszasajtolást. Ujabban a PANNERGY cég (www.pannergy.com/geotermia/) fejleszt és épit sikeresen dublett rendszereket, pl. Szentlőrincen, Miskolcon és Győrött. Az utóbbit az AUDI Hungaria Motor Ltd. cég számára.

7 A globális direkt hőhasználás legnagyobb részét (>50%) a földhőszivattyus rendszerek alkotják. Ez egy aránylag új technológia, amely mindenféle épületek hűtését és fűtését biztositja. Sőt még a háztartási melegvizet is. Erről részletek, a rendszerek hosszútávon fenntartható működésének elemzése, stb. a Rybach and Eugster (2010) cikkben olvashatók. A földhőszivattyus rendszer világszerte a leggyorsabban fejlődő megújuló technológiák közé tartozik; növekedése világszerte kb. 20% évente (3. ábra). Földhőszivattyus rendszerek létesithetők a geologiai adottságoktol majdnem függentlenül, mert energia-alapjuk (és tártolójuk) a földkéreg legteteje. Várható, hogy fejlődésük és elterjedésük továbbra is jelentős marad; sok ország csak most kezdi ezt a technológiát bevezetni. 3.ábra: a földhőszivattyuk globális teljesitménye exponenciálisan növekszik, évi 20%-al. Figure 3: the global thermal power of geothermal heat pump systems increases exponentially, with 20% per year. Data from Lund et al. (2010).

8 Összefoglalás, kitekintés A geotermia előnyei sokfélék: igen jelentős, de még csak kezdetileg kiaknázott potenciállal rendelkezik, időben állandóan szolgáltat, elvileg mindütt előfordul, környezetbarát, sokhelyen már gazdaságos. A geotermikus energiaforrások is részesedni fognak minden jövőbeli energiaellátásban. A geotermikus áramfejlesztés jódarabig jelentős volt a megújolók mezőnyében; 2011 óta a nepelemek azonban már több áramot termelnek világszerte mint a geotermika. Az EGS rendszerekkel fel lehetne gyorsitani a geotermikus erőművek terjedését, de ehhez még jelentős kutatási/fejlesztési erőfeszitések szükségesek. A direkt hőhasználat fő komponense a földhőszivattyukra alapszik; ez a technológia nemzetközileg terjed, jelenleg évi 20% növekedéssel. A geotermikus távfűtés egy további jövőbeli kilátásos technológia, amihez szükséges a visszasajtolás, hogy az üzemeltetés fenntarthatósága biztositva legyen. Ha globálisan (egyenlőre) nem is, lokálisan viszont igéretes lehet a mély geotermia. A magyar földtani adottságok majdnem hogy elkötelezően kedvezőek a geotermia hazai tovább-fejlesztésére. Irodalom EGEC 2012: Strategic Research Priorities for Geothermal Technology, 65 p., RHC-Platform, Brussels EGEC 2013: EGEC Geothermal Market Report 2013/2014, 69 p, Brussels GEA 2014: 2014 Annual U.S & Global Geothermal Power Production Report, Geothermal Energy Association, 25 p., Washington D.C. Lund, J.W., Freeston, D.H., Boyd, T.L. 2010: Direct Utilization of Geothermal Energy 2010 Worldwide Review. In: Proceedings World Geothermal Congress 2010, Nusa Dua/Bali, Indonesia M.I.T. 2006: Tester et al.: The Future of Geothermal Energy Impact of Enhanced Geothermal Systems (EGS) on the United States in the 21st Century, MIT Massachusetts Institute of Technology, 358 p., Cambridge, MA. REN : Renewables 2014 Global Status Report, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, 215 p., Paris Rybach, L. 2010: The Future of Geothermal Energy and its challenges. In: Proceedings World Geothermal Congress 2010, Nusa Dua/Bali, Indonesia Rybach, L., Eugster, W.J. 2010: Sustainability aspects of geothermal heat

9 pump operation, with experience from Switzerland.Geothermics, 39, Vörös, R., Weidler, R., de Graaf, L. and Wyborn, D. 2007: Thermal modelling of long term circulation of multi-well development at the Cooper basin hot fractured rock (HFR) project and current proposed scale-up program, Thirty-Second Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford University, Stanford, CA. WEA 2000: World Energy Assessment Report: Energy and the Challenge of Sustainability. United Nations Development Programme, 502 p. New York, NY.

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon

Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egyetem Geotermikus villamosenergia-termelés lehetőségei Magyarországon Fischer Anita, Hlatki Miklós, Mezősi András és Pató Zsuzsanna Műhelytanulmány,

Részletesebben

Hévízhasznosítási helyzetkép a Mura Zala-medence területén a 2009. december 31-i állapotra

Hévízhasznosítási helyzetkép a Mura Zala-medence területén a 2009. december 31-i állapotra A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 20 93 Hévízhasznosítási helyzetkép a Mura Zala-medence területén a 2009. december 3-i állapotra State-of-the-art of thermal water utilization in the Mura

Részletesebben

VI. GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA

VI. GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA VI. GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA BEVEZETÉS Jelen tanulmány célja, hogy kapcsolódva az alternatív energiák alkalmazási módszereihez, ezen belül a tágabban vett termálvíz hasznosításról egy általános

Részletesebben

HELYZETKÉP A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉSÉRŐL ÉS

HELYZETKÉP A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉSÉRŐL ÉS HELYZETKÉP A GEOTERMIKUS ENERGIA TERMELÉSÉRŐL ÉS HASZNOSÍTÁSÁRÓL BOBOK ELEMÉR TÓTH ANIKÓ MISKOLCI EGYETEM BEVEZETÉS A geotermikus energia olyan belső energia, amelyet a földkéreg, a köpeny és a mag nagy

Részletesebben

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz

Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2011 167 Ajánlások a határon átnyúló közös termálvízkészlet-gazdálkodáshoz Recommendations for joint management strategies of transboundary thermal groundwater

Részletesebben

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Kézikönyv a hőszivattyúval hasznosított megújuló energiáról

Részletesebben

Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén

Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén Bódi Erika 1 Buday Tamás 2 Csákberényi-Nagy Gergely 3 1 PhD hallgató,

Részletesebben

A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon

A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon Bevezetés A cikk összefoglalja a világ geotermálisenergia-hasznosítási termálalapú villamosáram-termelés és közvetlen hasznosítás

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIA OKTATÁSI SEGÉDANYAG MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN DR. KULCSÁR BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS KERETÉBEN

GEOTERMIKUS ENERGIA OKTATÁSI SEGÉDANYAG MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN DR. KULCSÁR BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS KERETÉBEN GEOTERMIKUS ENERGIA OKTATÁSI SEGÉDANYAG MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS FŐISKOLAI DOCENS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI TANSZÉK

Részletesebben

FÖLDALATTI BÁNYATÉRSÉGEK, ALAGUTAK GEOTERMIKUS HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK LEHETŐSÉGEI

FÖLDALATTI BÁNYATÉRSÉGEK, ALAGUTAK GEOTERMIKUS HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK LEHETŐSÉGEI FÖLDALATTI BÁNYATÉRSÉGEK, ALAGUTAK GEOTERMIKUS HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK LEHETŐSÉGEI Prof. Dr. Bobok Elemér Dr. Tóth Anikó Nóra PhD Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Miskolc, 2011. október

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

Alkalmazkodás a 21. század globális elvárásaihoz vagy csak szemfényvesztés? Bevezetés

Alkalmazkodás a 21. század globális elvárásaihoz vagy csak szemfényvesztés? Bevezetés Földrajzi Közlemények 2014. 138. 3. pp. 165 180. Az olajipari transznacionális vállalatok kapcsolata a megújulóenergia-szektorral: Alkalmazkodás a 21. század globális elvárásaihoz vagy csak szemfényvesztés?

Részletesebben

Hagyományos és megújuló energiaforrások: kihívások és tendenciák

Hagyományos és megújuló energiaforrások: kihívások és tendenciák EDU 4. évfolyam 2. szám 53 Hagyományos és megújuló energiaforrások: kihívások és tendenciák Mika János 1 és Kertész Ádám 1,2 1 Eszterházy Károly Főiskola, TTK, Földrajz Tanszék, 2 MTA Földrajztudományi

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS Szerkesztő: Szabó Valéria Fazekas István Debrecen, 2011 A 2011. november 25-26-án az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága,

Részletesebben

138. évfolyam, 3. szám

138. évfolyam, 3. szám 138. évfolyam, 3. szám 2014 Földrajzi Közlemények A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata Geographical Review Geographische Mitteilungen Bulletin Géographique Bollettino Geografico Географические

Részletesebben

Geotermikus energia Monoki Ákos. Fogalma

Geotermikus energia Monoki Ákos. Fogalma Geotermikus energia Monoki Ákos Fogalma Geotermikus energia, geotermális energia: Tágabb értelemben a Föld belsejében keletkező, a földi hő-áramban meghatározott szintig feljutó és ott a kőzetekben, illetve

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA Wind Energy Capacity and Structure in Hungary

A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA Wind Energy Capacity and Structure in Hungary 3-5 July, 2013 Budapest University of Technology and Economics, Hungary A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA Wind Energy Capacity and Structure in Hungary L. Tóth Prof. Dr.

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Melegvíz a konnektorban

Melegvíz a konnektorban Melegvíz a konnektorban (A geotermikus energia alternatív hasznosításának gazdaságossági kérdései Magyarországon) Készítette: Balogh Edmond 2005. november 30. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ GEOTERMÁLIS ENERGIA MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA EGY KERTÉSZETI PÉLDA ALAPJÁN Utilization

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN

GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AGRÁRGAZDASÁGÁBAN Dr. Kulcsár Balázs adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4., Tel: +36 30

Részletesebben

A PannErgy Nyrt. fundamentális elemzése

A PannErgy Nyrt. fundamentális elemzése A PannErgy Nyrt. fundamentális elemzése Készítették: Kékesi Zsuzsa és Szentirmai Péter IV. évfolyamos hallgatók Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Tőkepiac és vállat főszakirány Vállalatértékelés,

Részletesebben

Vízáram és hőtranszport szimuláció Mezősas és Jánoshalma térségében

Vízáram és hőtranszport szimuláció Mezősas és Jánoshalma térségében SZEGEDI LÁSZLÓ, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Vízáram és hőtranszport szimuláció Mezősas és Jánoshalma térségében Central Geo Kft: Többléptékű folyadékáramlás-modellező rendszer kidolgozása repedéses kőzetekben pályázatához

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT

SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI TANSZÉK ÉPÍTŐMÉRNÖK SZAK, INFRASTRUKTÚRA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁS HELYZETE HAZÁNKBAN LISTÁR NIKOLETT

Részletesebben