Az ezerarcú Pécs. Az ezerarcú Pécs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ezerarcú Pécs. Az ezerarcú Pécs"

Átírás

1

2 Az ezerarcú Pécs Az ezerarcú Pécs 2 A mediterrán hangulatok városa, egyetemi város, fesztiválok városa, múzeumok városa lehet folytatni a sort és válogatni a jelzôk között, amelyeket találónak tartanak Baranya megye székhelyére. A város neve számos változatban fordult elô és minden elnevezéshez fûzôdik narráció: Péts, Quinque Ecclesiae, Fünfkirchen, Peuthe, Peca, Pec, a török idôben Pecsuj. A latin és a német nevek arra vonatkozhattak, hogy akkoriban öt templom állt a városban. A szlovén horvát eredetû Pec kemencét, kályhát, magányos sziklát jelent, a peca sziklabarlangot. Vannak, akik az öt számnévbôl származtatják. Egy másik elmélet szerint a késô római Sopianae-t a Diocletianus császár idejében kivégzett öt kôfaragó mártírról nevezték el Öt szent egyházá -nak. A nevek tarkasága is jelzi, hogy a soknemzetiségû város változatos, nagyszerû kalandozások színhelye lehetett. Az ezerarcú Pécs

3 A város, ahová hívjuk A város, ahová hívjuk A város, ahová hívjuk 3 E Egy pécsi orvosprofesszor mesélte egyszer, hogy amikor háromhetes dél-európai körút után hazafelé tartottak, s dél felôl érkezve egy emelkedô után egyszercsak feltûnt a Mecsek oldalába bújó, a nyáresti alkonyatban már lámpafüzérekkel ékesített város, a felesége felsóhajtott: Nem is értem, miért utaztunk ennyit, amikor itt van Európa egyik legszebb panorámája. Polgármesterként engedtessék meg annyi elfogultság, hogy magam is osszam ezt a véleményt. Pécs valóban gyönyörû, igazából csak önmagához hasonlítható. Egy pályázaton nyertes hivatalos szlogen szerint Pécs a mediterrán hangulatok városa, s ha Ön is ellátogat hozzánk, megtapasztalja, mennyire valóságos ennek a mondatnak a tartalma. Ha valaki nyári délidôben végigtekint a Dzsámi fehéren izzó kövein, vagy estefelé végigsétál a Király utca kávézó-teraszai között, netán körbetekint a város legújabb gyöngyszemén, a felújított Jókai téren, akár Itáliában érezheti magát. A Mecsekre kúszó utcácskákban a kôkerítések mögött megterem a füge, s bizonyára az sem véletlen, hogy az itáliai reneszánszon nevelkedett humanista költô, Janus Pannonius ezt a püspöki székhelyet választotta lakóhelyéül, s itt énekelte meg a télben virágzó mandulafácskát. Pécs mai lakói is mediterrán lelkû emberek, akik szívesen látják a vendéget, s örömmel mutatják meg a város értékeit, kincseit, amelyeket Ön is megtalál ebben a kiadványban. Kedves Olvasó! Lapozza át ezt a füzetet, s ha megtetszik a város, jöjjön el, vagy ha járt már itt, tudja, hogy szívesen látjuk. Dr. Toller László polgármester

4 Napsütötte régió Napsütötte régió Évente átlagosan 2060 óra napsütés A pécsi kistérség a megyei, és az országos vizsgálatok, értékelések szerint a legfejlettebbek közé tartozik. Dinamikus, urbanizált jellegû, agglomerálódó térség. A körzet, a megye centrális helyzetû és elsôsorban Pécsnek köszönhetôen majdhogy minden tekintetben meghatározó térsége. Népessége némileg meghaladja a megye népességének ötven százalékát, de a társadalmi-gazdasági fejlôdés legtöbb területén ennél nagyobb súllyal van jelen. A lakosú és 163 km 2 közigazgatási területû Pécs Magyarország ötödik, a Dunántúl legnagyobb városa, Budapesttôl délre 198 km-re fekszik. Megyei jogú város, közigazgatási centrum. Jelenlegi térszerkezetében elfoglalt helyét a 6-os számú fôút határozza meg, mely az ország Budapest-központú, sugaras hálójába kapcsolja a várost. A településhez jelenleg legközelebb lévô autópálya 100 km-rel északabbra, Siófoknál húzódik. Budapesttôl Pécsig villamosított vasúti fôvonal biztosítja a közlekedést, ugyanakkor a város kiemelt központja az országos távolsági autóbusz-közlekedési hálózatnak; menetrend szerinti nemzetközi járatokat fogad és indít. A Pécstôl 41 km-re levô Mohács és a 88 km-re levô Baja városa folyami kikötési lehetôséget biztosít a Dunán a régióban mûködô vállalkozások számára. A Mecsek, a Pécsi-síkság és a Baranyaidombsághoz tartozó Hegyföld találkozásánál épült Pécs elválaszthatatlan a Mecsek-hegységtôl. Már kora tavasszal különleges, mediterrán és számtalan védett növény feszíti a hegyoldalt és a kerteket. A város és a környék éghajlata szubmetiterrán. A Mecsek-hegység felfogja az északról érkezô hideg levegôt; az Adria és a távolabbi Földközi-tenger is érezteti hatását július 5-én itt mérték Magyarországon a legmagasabb értéket: 41,3 ª C-t. Az évi átlaghômérséklet 10,0 C, a fagymentes napok száma 200 körüli, a csapadékmennyiség 700 mm. A Nap átlagosan 2060 órát süt évente. 4 Napsütötte régió Zsolnay-múzeum a város legrégebbi épületében

5 Állandóság és változás Állandóság és változás P Pécs lakóinak száma mintegy , az aktív korú népesség körülbelül fô. A megyében viszonylag jó a munkanélküliségi mutató. Az iskolai végzettség kedvezôen változott a legutóbbi idôszakokban. Az alacsonyabb végzettségûek hányada csökkent, egyidejûleg emelkedett a közép- és felsôfokúak aránya. A KSH adatai szerint legalább középiskolai érettségivel több, mint hatvanhatezren, egyetemi, fôiskolai oklevéllel közel huszonkétezren rendelkeznek. Az országos átlagnál magasabb a szakképzett aktív keresôk aránya. Állandóság és változás/nemzetiségek 5 Az országos átlagnál magasabb a szakképzett aktív keresôk aránya Nemzetiségek A Az idegennyelv-ismeret az országos átlagnak közel a duplája, ami a kedvezô képzettségi szerkezetnek és a nemzetiségek jelentôs számának köszönhetô. Mind a magyarországi német anyanyelvûeknek, mind a horvát anyanyelvûeknek több mint harminc százaléka Pécsett, illetve Baranya megyében él. A 2002-es választásokon a városban kilenc kisebbségi önkormányzat alakult: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, szerb, ukrán, ruszin. Rajtuk kívül Pécsett élnek még szlovákok, oroszok, szlovének, bosnyákok, románok is. A nemzetiségi önkormányzatok mûködésükhöz állami és városi támogatást kapnak. Kisebbségi egyesületek, klubok, civil szervezetek, mûvészeti egyesületek alakultak; rendszeres és sokszínû a rádió- és a televízióadás. Pécsett található az elsô, Horvátországon kívül megnyitott Horvát Színház és felépült a megyei németség kulturális központja, a Lenau-ház. Létrejöttek kisebbségi oktatási intézmények: német és horvát nyelvû óvodák, a Leôwey Klára Gimnázium német nemzetiségi tagozata, a Tiborc utcai Német Magyar Nyelvû Iskolaközpont, a Miroslav Krlezπ ±ˇa Horvát Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. A Pécsi Tudományegyetemen horvát és német nemzetiségi tanszékek mûködnek. Alapítványi gimnázium a cigány anyanyelvû Gandhi Gimnázium, és megalakult romák számára a Rácz Aladár Közösségi Ház.

6 P Letûnt korok, megôrzött értékek Pécs az öt templom városa. Mintegy 7000 éve itt húzódott a Közel-Keletrôl bevándorló, élelemtermelô neolitikus, valamint a Nyugat- és Észak-Európát benépesítô mezolitikus kultúrák határvonala. Az európai ôskor bronzkori és vaskori népességmozgások mindegyike érintette a tájat; a közeli Jakab-hegyen épült a koravaskori Hallstadt-kultúra legnagyobb közép-európai földvára a Kr. e. VIII. század táján. A kelták voltak az elsôk, akik a Kárpátmedencében görög mintára pénzt vertek. A római korban ez volt a birodalom határa. A római kori provincia, Pannónia, nagyobb területet ölelt fel, mint a mai magyarországi Dunántúl. A Drávától északra a római hódítás több lépcsôben, nagyjából a Kr. u. I. század közepére vált teljessé az egész Dunántúl területén. Akkoriban alakult ki a mai Pécs ôsének tekinthetô, római kori Sopianae városa is. A barbár betörések ellenére Sopianae egyre fontosabb szerepet játszott mind tartományi, mind megôrzött értékek birodalmi szinten; erre húzódott ugyanis a Római Birodalom egyik fontos, a Keletet a Nyugattal összekötô fôútvonala, az úgynevezett Mediterrán út. A IV. századtól a város a valamikori Pannónia északkeleti negyedébôl kialakított Valeria tartomány közigazgatási székhelye lett, így ez a század vált Sopianae római kori virágzásának utolsó nagy korszakává. Akkor készültek a festett, ókeresztény sírkamrák, melyeket az UNESCO felvett a Világörökség listájára. A népvándorlás után, 1009 körül Szent István püspökséget alapított Pécsett. Itt létesítette Nagy Lajos király az ország elsô egyetemét 1367-ben és itt tevékenykedett a magyarországi humanizmus nagy egyénisége, Janus Pannonius vagy a mecénás Szathmáry György püspök. Pécsett a XIV. században jött létre a város ipari negyede, a Malomszeg. A negyed a Tettye-forrásra épült, a patak vize különbözô malmokat hajtott. Megerôsödött az iparos réteg. Zsigmond király többször járt Pécsett, 1416-ban ide hívta az országgyûlést. Törvénynapokat tartott itt Garai nádor, és Mátyás király szintúgy a várost választotta az 1476-os országgyûlés színhelyéül. A fokozatos fejlôdésnek a 143 éves török uralom vetett véget, és ez egy más típusú kultúrát és gazdaságot hozott a városba. Pécsett ma is láthatóak a török emlékek, sôt, közülük a Jakovali Hasszán pasa dzsámi muzulmán istentiszteleteknek is otthont ad. Az 1710-es évektôl egyre élénkülô fejlôdés kezdôdött. Iskolák sora létesült, köztük a Jézus Társaság Gimnáziuma (a Ciszterci Rend mai Nagy Lajos Gimnáziumának az elôdje). Klimó György püspök 1774-ben alapította meg az ország elsô nyilvános könyvtárát. Mária Terézia 1780-ban adományozott szabad királyi városi rangot a városnak. Az ezt követô évtizedek és a reformkor újabb fejlôdést hozott között Pollack Mihály tervei alapján átformálták a székesegyházat neoromán stílusban. 6 Szent István püspökséget alapított Pécsett Letûnt korok, megôrzött értékek

7 Megújult a püspöki palota, és elkészült a püspöki könyvtár épülete. Vendégfogadók, kávéházak nyíltak, különbözô társaságok alakultak ben nyílt meg a város kôszínháza ben készült el a Nádor kávéház és szálloda ban Liszt Ferenc második hangversenyét tartotta Pécsett, a Fehér Hattyú nagytermében. Akkoriban alapították azokat a nemzetközi hírû üzemeket és gyárakat, melyek némelyike a mai napig a város büszkesége: a Zsolnay-gyárat, a Littke Pezsgôgyárat, a sörgyárat, a bôrgyárat. Ugyancsak a XIX. század második fele volt a szénbányászat nagyarányú fellendülésének idôszaka, mivel a Duna Gôzhajózási Társaság a mecseki szénre kívánta alapozni a mûködését. Az I. világháború befejezése után Pécset szerb csapatok szállták meg, és megalapították a Baranyai Szerb Köztársaságot, amely augusztus 21-éig állt fenn. Akkoriban került Pécsre Pozsonyból az Erzsébet Tudományegyetem, amely a mai Pécsi Tudományegyetemnek a jogelôdje. A II. világháború a város épületeit szinte teljesen épen hagyta. Az államosítások után fejlesztették a szénbányászatot és az ötvenes évek közepén elkezdték az uránbányászatot. Az 1956-os forradalomban pécsi egyetemi hallgatók és oktatók is részt vettek. Ma a Pécsi Tudományegyetem 48-as téri épületének falán emléktábla, a 48-as téren emlékmû ôrzi az 1956-os forradalom emlékét. Bár születtek a késôbbiekben látványos gazdasági eredmények a szénbányászat további fejlesztése, az uránbányászat és a gépgyártás beindulása, az így eltelt negyven esztendô bebizonyította, hogy az erôltetett iparosítás nem járható út. A politikai rendszerváltás után, az es évektôl a gazdasági szerkezetváltás igényei szerint megszûnt a mecseki szénés uránbányászat és több nem gazdaságos, fôként a nehézipari szektorban mûködô nagyüzem. A szerkezetváltás viszont olyan új, magas technológiai igényû iparágakat hozott a városba, mint például a mikroelektronika. Letûnt korok, megôrzött értékek 7 Nemzetközi hírû üzemeket és gyárakat alapított Zsolnay-majolika

8 A világörökség városa A világörökség városa 8 P Pécs országszerte ismert kulturális, mûvészeti hagyományairól, rendezvényeirôl, de a város neve külföldön sem cseng ismeretlenül. A mûemléki látnivalók, kulturális események, zenei programok mellett újabb vonzerôt jelent, hogy az UNESCO Világörökség Bizottsága 2000-ben felvette a sopianae-i késô római temetôegyüttest az egyetemes kultúrtörténeti értékeinek listájára. A sopianae-i késô római temetôegyüttes az eddig feltárt, több száz egyedi sír mellett több tucatnyi, kisebb nagyobb temetôi épülettel; kápolnákkal, emléktemplomokkal, sírkamrákkal büszkélkedik. Az épületek ilyen egyedülálló alaprajzi változatosságban kizárólag Sopianae városából ismertek a Római Birodalomban. A sírkamrák némelyikét olyan mûvészi kivitelezésû falfestmények borítják, melyekhez foghatót a korból csak Róma város ókeresztény katakombáiból ismerünk. Az Apáca utca 8. szám alatt, a Megyei Könyvtár udvarán két helyszín áll a látogatók rendelkezésére. Az Apáca u. 14. szám alatt a pezsgôgyár 1960-as évekbeli bôvítése során feltárt és alapjaiban rekonstruált XIII. számú temetôkápolnát tekinthetjük meg. A leglátogatottabb az Ókeresztény Mauzóleum, melyet az es években tártak föl, és a sopianae-i festett sírkamrák nagystílû példája. A sírkamra falfestményein Ádámot és Évát látjuk a bûnbeesés jelenetében, majd Dániel prófétát az oroszlánok vermében, az életfa motívumát, végül az üdvözült elhunytat, a Krisztust jelképezô úgynevezett krisztogram jobbján, a Paradicsomban. A II. számú, Korsós sírkamra az 1980-as években nyílt meg a nagyközönség számára. Ábrázolásai közül elsôsorban a szarkofág fölötti fülkében megfestett korsó és pohár motívuma az érdekes. Az I. számú, Péter-Pál sírkamra egyrészt a legrégibb ismert ókeresztény építmény Pécsett, melyet már az 1782-es felfedezése után is megóvtak. Másrészt ez a sírkamra a legfiatalabb azok között, melyek nyitva állnak a látogatók elôtt: április 4-én adták át. A sírkamra talán legértékesebb festménye Mária ábrázolása a kis Jézussal, mely a legelsô ismert Mária-ábrázolások egyike. A sopianae-i késô római temetôegyüttes A világörökség városa

9 Múzeumok városa Múzeumok városa Múzeumok városa 9 N Nem véletlen, hogy Pécset a múzeumok városának nevezik. Csak a Káptalan utcában, melyet Múzeum utcának is hívnak, tizenegy gyûjtemény és kiállítás látható: a Zsolnay Múzeum, a Reneszánsz Kôtár, az Amerigo Tot-kiállítás, a Bányászati Múzeum, a Vasarely Múzeum, a Pierre Székely Kôkert szobrai, a Modern Magyar Képtár, az Endre Nemes Múzeum, Schaár Erzsébet Utca címû szoborkompozíciója, a Martyn Ferenc Gyûjtemény, a Román kori Kôtár. Nem a Múzeum utca része, de a közelében, a Janus Pannonius utca 11. számú épületben található a Csontváry Múzeum, melyben megtekinthetô Csontváry Kosztka Tivadar alkotásainak többsége. A múzeummal szemközti oldalon állították fel Kerényi Jenônek Csontváryról készített szobrát. A Káptalan utcán kívül is találhatók még múzeumok, például a Várostörténeti Múzeum, a Régészeti Kiállítás, a Néprajzi Kiállítás, a Természettudományi Kiállítás, a Szerecsen Patikamúzeum. A Csontváry Múzeum

10 Mûemlékek városa Mûemlékek városa A Zsolnay-kerámia díszítésû Nagyposta homlokzata A városháza Mûemlékek városa 10 A A pécsi belváros legismertebb pontjai, a Széchenyi tér, illetve a Dóm tér és a Szent István tér, közkeletû nevén a Felsô és az Alsó Séta tér. A Széchenyi téren áll a Belvárosi plébániatemplom, védôszentje Gyertyaszentelô Boldogasszony. A középkorban a gótikus Szent Bertalan plébániatemplom állott a helyén. A török uralom alatt Gázi Kászim pasa ledöntötte a templomot, s a köveibôl dzsámit építtetett ugyanott. A felmentô császári seregek fôvezére, Bádeni Lajos a jezsuitáknak adományozta a templomot. A jezsuiták két kápolnát építettek a templomhoz, oltárokat állítottak ben a régi oltárkép felhasználásával új fôoltárt készítettek. Szûz Mária, Szent István, Szent László, Szent Kázmér, Szent Imre szobrait állították fel a fôoltárnál. A minaretet lebontották, majd 1754-ben kezdték el Schlik Prokopius jezsuita testvér tervei szerint a dzsámi barokk templommá alakítását. A templom teljes felújítása 1986-ban történt. A rendszerváltás után a Nagy Lajos Gimnáziumot visszakapta a Ciszterci Rend, s a templomot újra közösen használják a belvárosi plébániával. A téren áll a barokk Szentháromság szobor. Közelében látható Pátzay Pál Hunyadi Jánosról készült monumentális lovas szobra. A bronzszobrot a nándorfehérvári gyôztes halálának 500. évfordulóján avatták fel. A tér jellegzetes épületei közé tartozik a Zsolnay-kerámiadíszítéses volt Takarékpénztár (ma megyeháza), a Nagy Lajos Gimnázium és kollégium, a felújításra váró Nádor Szálloda. A Dóm és a Szent István tér szép együttese is sok látnivalót nyújt. A székesegyházat valószínûleg 1040-ben kezdték építeni, de 1064-ben leégett. Az új építése Szent László király uralkodásának elsô éveiben kezdôdhetett el. A templom fôhajójának tömbjéhez alacsonyabb mellékhajók simultak, négy sarkához egy-egy torony épült. A fôhajóban a szentélyhez épült a Szent Kereszt oltár, melyet népoltárnak is neveztek. A tatárjárás idején, majd 1299-ben a Püspökvárat tûz pusztította és a dóm tetôzete megsemmisült. Az újabb építkezések 1345-ben fejezôdtek be. A templomban a törökök az emberábrázolásokat tönkretették, a freskókat lemeszelték. A törökök és a beszállásolt német katonák pusztításait úgy-ahogy rendbe hozták 1703-ig, de késôbb a kurucok, majd a rácok támadásaitól sérült meg a székesegyház. Dorfmeister István 1786-ban festette falképeit a kápolnában. A XIX. század elején Pollack Mihály tervei alapján elkezdték a székesegyház megerôsítését ben Dulánszky Nándor püspök Friedrich von Schmidt építészt, restaurátort bízta meg, hogy építse vissza az Árpád-kori székesegyházat román kori stílusban. A székesegyház mai, román formája nagyjából a XIX. század végi állapotokat tükrözi. Tornyainak felújítása napjainkban történik. A Szent Péter, Pál Székesegyház II. János Pál pápa magyarországi látogatásakor Bazilika B. minor rangot kapott. A Dóm téren található a középkorból származó és a XIX. században átépített, barokk és neoreneszánsz stílusú püspöki palota, a káptalani levéltár és plébánia. A térrôl lehet besétálni a Barbakánhoz vezetô parkba. A Szent István tér közepén található a város legszebb parkja. A teret a Bazilika és a Miasszonyunk Nôi Kanonokrend (Zárda-) temploma öleli át. A VIII. században épült klasszicizáló késô barokk stílusban a Zárda és a hozzá csatlakozó, neogótikus elemekben bôvelkedô, romantikus Zárdatemplom.

11 Fesztiválok városa Fesztiválok városa Fesztiválok városa Bordalfesztivál P Pécs bôvelkedik különbözô fesztiválokban, rendezvényekben. A Tavaszi Fesztiválon szimfonikus és kamarakoncertek, irodalmi estek, táncprodukciók, képzômûvészeti kiállítások, filmek várják az érdeklôdôket, míg a Pécsi Frankofon Hét összmûvészeti fesztiváljának célja a francia nyelv és a francia nyelvû kultúra bemutatása és népszerûsítése a frankofónia különbözô kifejezésmódjain keresztül. A Táncház Találkozó, a Pünkösdi Fesztivál és a Pécsi Egyetemi Napok színvonalas bemutatói után a Pécsi Országos Színházi Találkozón tekinthetünk meg értékes elôadásokat. A fesztiválon az ország legjobb produkcióit mutatják be, melyekhez neves sztárok elôadóestjei, szakmai programok, felolvasószínházak, továbbá képzômûvészeti kiállítások is kapcsolódnak. A nyári Zenei Fesztivál, a Mûvészeti és Gasztronómiai Hetek különleges élményeket kínálnak. A Pécsi Folknapok nemzetközi népzenei fesztiválja és a Mediterrán Hangulatok Fesztiválja után szeptemberben kezdôdnek a Pécsi Napok, a város napjához és az ôsi diákváros hagyományaihoz igazodó tudományos konferenciák, hazai és külföldi mûvészeti együttesek programjai. A rendezvények többsége a történelmi belváros utcáin, terein zajlik. A Pécsi Napokhoz kapcsolódik az Európai Bordalfesztivál Villánykövesden, a Villány Siklós Borút településein, a Pécsi Nemzeti Színházban és a Széchenyi téren. A Szôlô és Bor Ünnepe a Mediterrán Ôsz egyik kiemelt, évrôl évre visszatérô rendezvénye. A Határon túli Magyarok Fesztiválja az 1992-es elsô találkozó után hagyománnyá vált. A rendezvénysorozatra közel félezer elôadó érkezik a hét szomszédos ország magyarlakta tájegységeirôl, mely egyedülálló összmûvészeti fesztivál Magyarországon. A városban mûködik a Pécsi Nemzeti Színház, a Horvát Színház, a Harmadik Színház, és a Janus Egyetemi Színpad. A Pécsi Nemzeti Színházon belül kamaraszínház, stúdiószínház, szobaszínház is tevékenykedik. A színháznak van operaés balett-tagozata is, és hozzá tartozik az ismert és kedvelt Bóbita Bábszínház. Pécsett 1788 óta folyik szervezett zeneoktatás. A nagy zenei hagyományokkal bíró város ma is büszkélkedhet nemzetközileg ismert zenekarokkal, mint például a Pécsi Szimfonikus Zenekarral, a Mecsek Fúvósötössel vagy a Pécsi Vasutas Koncert Fúvószenekarral ban tizennyolcadik alkalommal rendezték meg Pécsett a nemzetközi kamarakórusfesztivált és versenyt. A legismertebb pécsi kórusok közé tartozik a Pécsi Kamarakórus, a Pécsi Egyetemi Kórus, a Mecsek Kórus, a Bartók Férfi Kar. Más zenei területekrôl is találunk ismert neveket, elég, ha a Szélkiáltó vagy a Kispál és a borz együttesekre gondolunk. A megyeszékhelyen számos képzômûvészeti galéria található. A város kulturális életéhez tartoznak a különbözô feladatra szervezôdött könyvkiadók, mûvészeti folyóiratok, lapszerkesztôségek, a Pécsi Kulturális Központ, a Kolping Ház, a Pannon Magyar Ház, az Ifjúsági Ház, a Szivárvány Gyermekház, a városi, valamint körzeti televízióstúdiók, a Magyar Rádió Körzeti, és Nemzetiségi Rádióstúdiója, több kereskedelmi rádió, a városi és megyei fenntartású könyvtárak, a Mûvészetek Háza, a Baranya Megyei Levéltár, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ. 11 Az ország legjobb produkcióit mutatják be

12 Egyetemi város Egyetemi város A Az elsô magyar egyetemet 1367-ben Pécsett alapította Nagy Lajos király. Megszûnése után Mátyás király Pozsonyban hozott létre új egyetemet. Ennek utódát is Pozsonyban létesítette 1912-ben Ferenc József császár és király. A trianoni döntés után elôször Budapestre, majd 1923-ban Pécsre került az Erzsébet Tudományegyetem ban Pécsi Tudományegyetem néven mûködött tovább jogi és orvosi karral. Az orvosi kar 1951-ben önálló egyetemmé alakult, a tudományegyetemen így csak az Állam- és Jogtudományi Kar maradt ben költözött ide a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem kihelyezett nappali tagozata, majd 1975-ben az egyetem közgazdaság-tudományi karává vált ben alakult meg a Pollack Mihály Mûszaki Fôiskola. Többszöri átalakulás és a karok számának bôvülése után az integrációk sora január elsején zárult, amikor a Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Fôiskola egyesülésével létrejött az egységes Pécsi Tudományegyetem, Magyarország egyik legnagyobb, legszerteágazóbb kutatási-oktatási választékot kínáló felsôoktatási intézménye. Az egyetemnek közel hallgatója és 6000 dolgozója van. A budapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola tanárképzô intézménye is Pécsett talált otthonra. A Püspöki Hittudományi Fôiskola és Papnevelô Intézet a rendszerváltás után alakult újjá. A Gábor Dénes Informatikai Fôiskolának kihelyezett tagozata is mûködik itt. 12 Magyarország egyik legnagyobb kutatási, oktatási intézménye Egyetemi város

13 P A tudományok városa A tudományok városa Pécsett régóta élénk tudományos élet zajlik, az egyetemi kutatóhelyek és az akadémiai kutatóintézetek részt kérnek a magyarországi tudományos kutatásokból, szakembereik gyakran dolgoznak külföldi egyetemeken. Az egyetemi, fôiskolai kutatók ötvennél több országgal tartanak tudományos kapcsolatot. Sokan tagjai a különbözô nemzetközi tudományos szervezeteknek, a felsôoktatási intézmények és kutatóintézetek dolgozói számos kutatási együttmûködésben (például Tempus, Erasmus) vesznek részt. A város kutatási-fejlesztési centrumnak is tekinthetô ben jött létre a Pécsi Akadémiai Bizottság. Baranya, Somogy, Tolna, Zala megyékbôl 1500 tagot számlál, köztük több akadémikust. Kiemelt kutatási területeik közé tartozik például a környezet egészség összefüggéseinek kérdése, a területfejlesztés lehetôségei. Pécsett van a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Országos Hálózatának Központja, pécsi székhelyû kutatóhelye a Dunántúli Tudományos Intézet, melyben fôként az európai és a magyar regionális fejlôdés kérdéseivel foglalkoznak. Számos más intézményben, munkahelyen is folytatnak tudományos kutatást, mint például a Janus Pannonius Múzeumban, a megyei levéltárban, a KSH Baranya Megyei Igazgatóságán. 13 A tudományok városa A Klimó-könyvtár

14 P Egyházak, vallások Egyházak, vallások A pécsi zsinagóga Pécs (Sopianae) a római kor óta keresztény központ. Vannak bizonyítékok arra nézve, hogy a népvándorlás viharai közepette is tovább élt a kereszténység a városban. I. (Szent) István királyunk 1009 körül püspökséget alapított Pécsett, mely 1780-ig, a szabad királyi városi cím elnyeréséig, a püspök joghatósága alá tartozott. A XVI. században a török elôretörésével egy idôben a különbözô protestáns felekezetek és a balkáni bevándorlókkal a pravoszláv egyházak, illetve az iszlám is megjelentek. Bár a török alóli felszabadulást követôen is megmaradt Pécsett a római katolikus többség a XVIII XIX. századi, haladó rendeleti, illetve törvényi szabályozásnak köszönhetôen folyamatosan jelen voltak és a mai napig is mûködnek a különbözô egyházak. A legjelentôsebbek, illetve a Központi Statisztikai Hivatal által külön is nevesítettek a következôk: római katolikus egyház, református egyház, evangélikus egyház, izraelita felekezet, görög katolikus egyház, különbözô ortodox egyházak. A fentieken kívül jelen vannak kisebb, Magyarországon történelmi múlttal vagy anélkül létezô felekezetek is, beleértve a különösen a délszláv konfliktusok elôl menekülô muzulmánokat is. A rendszerváltást követôen az egyházak szerepe ismét megnôtt, visszatértek a szerzetesrendek (ciszterciek, ferencesek, karmeliták, pálosok, a Miasszonyunk nôi kanonokrend), újjáalakultak az egyházak kezelésében lévô iskolák, illetve egyéb intézmények. Pécsett az óvodától a középfokú oktatásig mûködnek egyházi iskolák, szeretetotthonok, jótékonysági és segélyszervezetek, sôt újjáalakult a papi hivatásra felkészítô szeminárium is. 14 Egyházak, vallások / Egészségügyi központ A népvándorlás viharai között is tovább élt a kereszténység a városban Egészségügyi központ Egészségügyi központ Pécs Dél-Dunántúl egészségügyi központja, nemcsak a városból és a megyébôl, hanem a régióból érkezô betegeket is ellátja. Egyetemi klinikák, dialízisközpont, szívcentrum, diagnosztikai központ, traumatológiai centrum, megyei kórház, megyei gyermekkórház találhatók a városban. A megye lakosságának egészségügyi ellátottsága meghaladja az országos színvonalat. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kara jelenlétének is köszönhetô, hogy a év végén lakosra 47 orvos jutott Baranyában, míg a többi megyében átlagosan mindössze 28. A lakosra jutó kórházi ágyak száma (94) is meghaladja más megyék átlagát (72). A Pécsi Tudományegyetemhez tartozó klinikákon, valamint a megyei és városi kórházakban összesen mintegy 3700 kórházi ágy mûködik.

15 A béke városa Pécs városa is elnyerte Városok a békéért UNESCO-dijat 15 A béke városa A béke városa 1966-ban alapított díjat a békekultúra gyakorlati megvalósítása terén eredményesen és kiemelkedôen tevékenykedô városok munkájának elismerésére az UNESCO. A nemzetközi szervezet által meghatározott öt régióból azok a városok pályázhattak, ahol a lakosság száma vagy elérte a százezres lélekszámot, vagy olyan országban vannak, ahol legfeljebb tíz, százezer fôt meg nem haladó lakosú város található március 31-én Stockholmban, ünnepélyes keretek között adták át a díjazott városok köztük Pécs képviselôinek a Városok a békéért UNESCO-díjat.

16 Pécs és a nagyvilág Pécs és a nagyvilág 16 P Pécs városának kiterjedt, széles körû nemzetközi kapcsolatrendszere van, amely sok ponton kapcsolódik az önkormányzathoz. Így a nemzetközi kapcsolatok nem csupán az önkormányzat testvérvárosi, a partnervárosi és a szakirányú partnerkapcsolataira korlátozódnak. Kialakultak és egyre szorosabbá váltak spontán szervezôdött kapcsolatok is. Jelentôsek Pécsett a gazdasági, kamarai, egyetemi, iskolák közötti, diák, mûvészeti, kisebbségi, egyházi, civil, vásárszervezési stb. együttmûködések. Testvérvárosok: Lahti Finnország, 1956; Eszék/Osijek Jugoszlávia/Horvátország, 1973; Kütahya Törökország, 1982; Fellbach NSZK, 1986; Graz Ausztria, 1989; Kolozsvár/ClujNapoca Románia, 1990; Seattle Washington állam, USA, 1991; Tucson Arizona állam, USA, 1992; Terracina Olaszország, 1996; Lyon Franciaország, 1998, A pécsi kistérség Baranya megye részeként aktív tagja az Alpok Adria Munkaközösségnek, a Duna menti tartományok munkaközösségének, az Európai Régiók Gyûlésének, az Európai Bortermelô Vidékek Szövetségének. Pécs tagja a WHO Egészséges Városok Szervezetének, a Közepes Méretû Városok Szövetsége International Business Exchange hálózatának, a Közép-Európai Vásárvárosok Szövetségének. Az országban egyedülállóan Pécsett francia, angol, osztrák, olasz és német tiszteletbeli konzulátus, horvát fôkonzulátus mûködik. A megye és Pécs városa általában részese azoknak az európai regionális fejlesztési szervezeteknek, intézményeknek, amelyek az EU-n belül a regionális politika felértékelôdésével egyre fontosabbá válnak. A város képviselôi rendszeresen részt vesznek nemzetközi konferenciákon és több nemzetközi találkozó helyszíne Pécs. A közös programok célja az európai tapasztalatok megismerése és elsajátítása, melyek segítségével a város és lakossága társadalmi-gazdasági fejlôdése elômozdítható, és az európai uniós integrációs folyamat felgyorsítható. Partnervárosok: Alsó-galileai tartomány Izrael, 1992; Krakkó Lengyelország, 1990; Tuzla Bosznia-Hercegovina, 1999; Szliven Bulgária, 2001; Újvidék Szerbia, Pécs és a nagyvilág A Ferencesek utcája

17 Vendégmarasztaló 17 A milleniumi Jókai tér Vendégmarasztaló A A turizmus fontosságára utal, hogy színvonala nem csupán a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területét befolyásolja, hanem számos más helyben kínált szolgáltatás fogyasztását, igénybevételét is jelentôsen meghatározza. Pécs kulturális kínálatának, történelmi emlékeinek, nevezetességeinek sokszínûsége az év minden idôszakában széles körû lehetôségeket nyújt az érdeklôdôknek. A városban a kereskedelmi szállások játsszák a meghatározó szerepet, magánszállásokból kevesebb található itt. Az elmúlt négy esztendôben növekedett a vendégek száma. A helyi lakosság és az ide látogatók ellátását a 2002-es adatok alapján 773 vendéglátóegység és 396 élelmiszerüzlet, áruház, 2883 kiskereskedelmi üzlet biztosította. A turizmus fejlesztése esélyt ad a minôségi váltásra: a minôségi fogadóterület egyben minôségi lakóhelyet is kell, hogy jelentsen. Pécs egyik vonzereje a sétákra hívogató, tiszta levegôjû Mecsek-hegység. A Mecsek-kaputól fel lehet gyalogolni a Hotel Kikeletig, megtekinteni a közelében található Francia emlékmûvet, illetve továbbmenni az állatkertig. A nem messze lévô vidámparkhoz kisvasúton is megtehetjük az utat. A park mellett található az oszmán-török elnevezést viselô Dömörkapu. Turistautak indulnak innen például a Tv-torony kilátó és étteremhez, a Rotary körsétányhoz, a különbözô kilátókhoz, pihenôkhöz. A városból sokfelôl vonzza a tekintetet a Mecsek-oldalban felállított Niké-szobor, Makrisz Agamemnon alkotása. A szobortól, vagy az állatkerttôl gyorsan el lehet jutni a népszerû Mandulásig, ahol faragott játszótér, tûzrakó helyek várják a kirándulókat. Akinek kedve van, tornázhat és kocoghat is az erdei tornapályán. Elsétálhatunk a város másik részébôl, a Magyarürögi útról az égervölgyi kirándulóközpontba, míg az edzettebbek az erdei utakon elgyalogolhatnak a 20 kilométerre található Orfûig. Orfûn két tó várja a strandolni, szörfözni, vitorlázni vágyókat. Szintén közeli kirándulóhely az abaligeti barlang és csónakázótó. A pécsi, kertvárosi lakótelepek szomszédságában húzódik a malomvölgyi parkerdô.

18 Szabadidô és sport Szabadidô és sport A MIZO PVSK nôi kosárlabdacsapat Szabadidô és sport 18 A A városban három nagyobb fedett uszoda található, a Hullámfürdô a belvárosban, az Apáczai Csere János Nevelési Központ sportcentrumában, a Kertvárosban és az egyetem Ifjúság úti parkjában. A Hullámfürdô területén szabadtéri medence, hullámoztató medence és egészségmegôrzô központ is mûködik. Nyaranta a PTE Pollack Mihály Mûszaki Fôiskolai Karának uszodája is felfrissülést kínál. Többféle szabadidôsportnak ad otthont a Makár Sportcentrum, ahol lehet például teniszezni, fallabdázni, aerobikozni. Szauna és fitneszterem található a Hotel Kikeletben, valamint a Palatinus Hotelben, a városi mûjégpályán pedig ôsztôl tavaszig tart a korcsolyaszezon. Több biliárd-, tenisz- és fallabdapálya is felkereshetô Pécsett. A lovak kedvelôi lovagolhatnak a város környékén, például Üszög-pusztán, Pécs-Hirden vagy Orfûn. A gyaloglás, a kirándulás barátainak a Természetjárók Baranyai Szövetsége rendszeresen szervez túrautakat a Mecsekre és környékére. A profi sportban a MiZo-PVSK nôi kosárlabdacsapat évek óta Európa élvonalához tartozik, hétszeres magyar bajnok, hétszeres Magyar Kupa-gyôztes, Euroligarésztvevô.

19 Kereskedelem Kereskedelem és infrastruktúra és infrastruktúra Kereskedelem és infrastruktúra P Pécs város kereskedelmének szervezeti és méretstruktúrája az utóbbi, közel negyed évszázadban elég határozott és egyértelmû fejlôdési ívet követve alakult át. A többnyire állami tulajdonú és kisebb egységekbe szervezett bolthálózatot tekintve komoly áttörést jelentett 1976-ban a Konzum Áruház megnyitása. A 90-es évek elejétôl egymással párhuzamosan történt a kisméretû kereskedelmi egységek önállósulása és a nagyobb áruházak, üzletközpontok megnyitása. Néhány évvel ezelôtt a város nyugati részén felépült a METRO Áruház és a Praktiker Áruház. Közelükben létesült a TESCO, a vásártérrel szemben a PLAZA, a Siklósi úton az INTERSPAR Áruház re épül fel a német ECE cég beruházásában a PÉCS ÁRKÁD bevásárlóközpont, amely négyzetméteren 130 kereskedelmi és vendéglátóegységet és 850 parkolóhelyet foglal magában. A belvárosban, a Mecseken és a város más részein sok, köztük nemzeti specialitásokat is kínáló vendéglô és étterem, camping, szálloda, magánpanzió várja a vendégeket. A vendéglátó- és szálláshelyek a nyári idôszakban és különféle rendezvények ideje alatt gyakran telt házzal üzemelnek. Ilyen kiemelkedô jelentôségû esemény a Pécsi Országos Színházi Találkozó, vagy a Pécs-Expo, amely Közép-Európa egyik jelentôs A-kategóriájú, árubemutató vására. Pécs fontos vidéki pénzügyi központ, harmincegy bank és biztosító intézet fiókja, regionális igazgatósága található itt. A vegyes tüzelésrôl évrôl évre többen térnek át a földgáz használatára. Jelentôs a távfûtés aránya. Vezetékes ivóvízzel a város nagy része rendelkezik, hiányosságokkal csak a mecseki hegyoldalon lehet találkozni. Pécs város önkormányzata 2001 decemberében nyerte el az Európai Unió ISPAtámogatását Pécs sérülékeny vízbázisának védelmére, illetve szennyvízhálózatának bôvítésére. A projekt teljes költségvetése euro, melybôl az I. számú részprojekt révén, december 31-éig, megközelítôleg 122 km szennyvízcsatornát építenek meg. A projekt II. számú részprojektje, mely a volt uránbánya zagytározóinak rekultivációjához kapcsolódó monitoring hálózat bôvítését tûzte ki célul, 22 monitoring kút megépítését, illetve egy földrajzi információs rendszer beszerzését és üzembe helyezését teszi lehetôvé, ugyancsak december 31-ei határidôvel. A szennyvízcsatorna-fejlesztési ISPA-projekttel párhuzamos, önkormányzati ivóvízhálózat-fejlesztésen belül mintegy 48 km vízvezetéket építenek meg. A beruházás határideje december

20 Gazdaság 20 A Kereskedelem Gazdaság: hagyomány, Az 1980-as évek végéig Pécs bányászvárosnak számított. Fejlôdését elsôsorban a szén, késôbb az uránérc kitermelésére alapozta, a bányászat volt az ipar, a gazdasági élet meghatározója. A közelmúlt ipari fellendülésénél meg kell említeni például a porcelángyár értékes Zsolnay-készleteit, a nagyobb beruházásokkal is büszkélkedhetô bôrgyárat és kesztyûgyárat. Az 1970-es évek második felében fejlôdött a feldolgozóipar, többek között a söripar, a sütôipar, a pezsgôgyártás, a baromfifeldolgozás. Napjainkra a mélymûvelésû szénbányákat bezárták és megszûnt az uránérc kitermelése is tôl befejezôdik a külfejtéses szénbányászat is. Elkezdôdött a bányakárok felszámolása, a területek rehabilitációja. A gazdaságszerkezetben a tercier szektor vette át a vezetô szerepet. Ma már az aktív keresôk közel hatvan százaléka ezen a területen tevékenykedik. A Zsolnay gyár udvara és dinamizmus, infrastruktúra értékteremtés Mára megváltozott a feldolgozóipari nagy cégek szerkezete. A 2003-ban fennállásának 150. évfordulóját ünneplô Zsolnay Rt. ágazatonként külön társaságok formájában mûködik. Minôségi termékek kerülnek ki az élelmiszeripar különbözô területeirôl is. Többek között a Pécsi Sörfôzde Rt. és a Pannónia Cézár Pezsgôgyártó és Borkereskedelmi Kft. italait, a DÉLHÚS Húsipari Rt. termékeit lényeges megemlíteni. A változó piaci igények, a környezetvédelem figyelembevételének egyik jó példája, hogy a PANNONPOWER Rt tôl már nem üzemelteti korszerûtlen széntüzelésû erômûvét, hanem átáll a földgázüzemû, illetve a megújuló energiaforrásokra épülô, környezetkímélô erômûvi üzemeltetésre. A gazdasági szerkezet átalakításában jelentôs szerepet vállalt a modern technológiát alkalmazó nemzetközi tôke. A privatizáció befejezése után (a nagy cégek egy része külföldi társtulajdonossal bír) az elmúlt években már gazdasági növekedés is kimutatható. A régi pécsi gyárak közül a dohánygyárat a British- American Tobacco Co ben vásárolta meg ben alakult a Hauni Hungária Kft. A város területén 1997-ben ipari park létesült tavaszán adták át a mikroelektronikai termékeket gyártó finn Elcoteq és a precíziós mûanyagtermékeket elôállító, ugyancsak finn Ensto gyárát. Az ipari parkban már több cég található, de még vannak területek, ahova környezetkímélô, korszerû ipar telepíthetô. Az új cégek nemcsak munkahelyeket teremtenek, hanem többnyire támogatják a város kulturális életét, egészségügyét, felsôoktatását. Az 1990-es évtized, az országos tendenciának megfelelôen, a vállalkozások nagyszámú alakulásának idôszaka volt, de ez a folyamat az évtized végére lelassult. A pécsi székhellyel bejegyzett vállalkozások, illetve azon belül a ténylegesen mûködôk száma meghaladja a tizenkilencezret. A regisztrált, és a mûködô vállalkozások mennyisége szintén gyarapodott az elmúlt négy évben. Gazdasági forma szerint viszonylag kevés a jelentôsebb gazdasági erejû jogi személyiségû vállalkozás. Legnagyobb számban az egyéni vállalkozások mûködnek, elsôsorban az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás területén. A gazdasági fellendüléshez utat jelenthet az idegenforgalom, a kulturális turizmus, a kereskedelem, a szolgáltatások fejlesztése, a humán erôforrásban rejlô lehetôségek jobb kiaknázása is. Pécsett befektetô vállalatok: Austria Beton Kft. UAB Holding, Ausztria BAUMAX, Magyarország Rt. Ausztria BIOKOM Kft. Monyx Kft., Franciaország British American Tobacco Hungary Kft., British American Tobacco, UK DDGÁZ Rt. Ruhrgas AG, Németország (Essen) DÉDÁSZ Rt. E. ON, Németország Délhús Húsipari Rt., Meat Invest (magyar bejegyzésû cég osztrák tulajdonossal) ECE (Bevásárlóközpont Fejlesztô Kft.), Németország efef Kft., Glatter GmbH, Ausztria EIMO Kft., EIMO GROUP, Finnország ELCOTEQ ELCOTEQ Csoport, Finnország HAUNI Hungária Kft., Körber AG, Németország Komplex Építô Kft. Nürnberg AG, Németország Mercedes Benz Pécs Autó Kft., Németország Metro Kereskedelmi Kft. Metro AG, Németország OK Kesztyû Kft., Otto Kessler Glova GmbH, Németország PANNONPOWER Rt., Crossroads, USA Pécsi Építô Kft. Bau Holding AG Pécsi Sörfôzde Rt. Ottakringer GmbH, Ausztria Pécsi Vízmû Rt., Ondeo Servises S. A. Franciaország Praktiker, Bau und Heimwerkermarkte AG, Németország SIR Kft. Ljungströmsgruppen AB, Svédország SPAR, SPAR Handels-AG, Németország TESCO, TESCO GLOBAL, UK

21 P Ipari Park és tudásgyár Ipari park és tudásgyár Pécs város keleti határában helyezkedik el a 90 hektár összterületû ipari park. A létesítmény 1997-ben nyerte el az ipari park címet. A területet átszeli a 6-os fôközlekedési út már megépített, a várost elkerülô szakasza. Négy fôútvonal csomópontja ágazik el a Balaton, a mohácsi Dunakikötô és a horvátországi határátkelôhelyek felé. Saját iparvágánnyal rendelkezik, amely a parkkal határos részen található vasúti rendezô-pályaudvarhoz kapcsolódik. A 6-os és 66-os utak keresztezôdésében városi buszpályaudvar helyezkedik el. Lakóövezetek, kereskedelmi és közlekedési létesítmények, valamint rekonstrukció alatt álló iparterületek veszik körül. A befektetôknek tág lehetôségeik nyílnak a parkban: A megfelelôen tagolt terület optimális elhelyezést tesz lehetôvé a tervezett kereskedelmi, ipari-gyártó, vagy intézményi jellegû létesítményeknek Az igényelt alapterület nagysága m 2 között változhat. Az ipari park területén lehetôség van irodák, raktárak bérlésére, melyek kínálata folyamatos fejlesztés alatt áll. További zöldmezôs beruházások megvalósítása érdekében 20 hektárral bôvítik a Pécsi Ipari Parkot, s az egykori vasasi bányaterületen egy újabb ipari területet is kialakítanak. Az iparterületek kialakítása mellett kiemelt szerepe van az igényekhez alkalmazkodó átképzési és továbbképzési rendszereknek. Így mindig rendelkezésre áll magasan képzett, a legújabb technológiákat elsajátított, viszonylag olcsó munkaerô. Az önkormányzat a város közigazgatási területén elhelyezkedô, elsôsorban a termelô, környezetkímélô, illetve munkahelyteremtô beruházásokat ösztönzi, a helyi iparûzési adó csökkentésének és a legkülönbözôbb támogatási formáknak az ötvözésével. A regionális központi funkció, a déli határokhoz közeli földrajzi elhelyezkedés, a hazai és külföldi befektetôk igényeire érzékeny városvezetés mellett Pécs gazdasági vonzerejének fontos pillére, hogy Magyarország egyik legértékesebb tudásgyára, a Pécsi Tudományegyetem is a városban mûködik. Az egyetem 9 karán összpontosuló tudás gyakorlatiasságával, használhatóságával növeli a város és a városkörnyék értékét, annak gazdasági vonzerejét és így jobb lehetôségeket ígér az itt mûködô, ide települô vállalatoknak is. Különleges adottság, hogy miközben a hajdani nehézipari központban nagy létszámban áll rendelkezésre széles körûen képzett kétkezi munkaerô, a felsôfokú végzettséggel rendelkezôk aránya bôven meghaladja az országos átlagot. Ezek a körülmények, kiegészülve az infrastrukturálisan elôkészített iparterületekkel, a környéket az európai nagyvárosokhoz kapcsoló közvetlen légi közlekedéssel, optimális lehetôséget nyújthatnak a gazdaság hosszú távra tervezô szereplôinek. 21 Ipari park és tudásgyár Jobb lehetôségeket ígér az itt mûködô vállalatoknak

22 Modern város Európában Modern város Európában Modern város Európában 22 A A város egységes településrendezési tervének elfogadásával a közgyûlés megállapította, hogy a koncepció 1996-ban megfogalmazott jövôképe ma is érvényesnek és általánosan elfogadottnak tekinthetô. Ennek megfelelôen Pécs: az európai normáknak megfelelô egészséges, jól lakható, megfelelô ellátást kínáló, jó társadalmi közérzetet és rendezett, igényes települési környezetet nyújtó város, amellyel lakói azonosulhatnak, és amely a befektetôk és a turisták számára egyaránt vonzerôt jelent; nagyságát, lélekszámát és kiterjedését tekintve európai léptékkel mérve közepes méretû város ( lakosú), amelyik megôrzi, ápolja történelmi légkörét, szellemiségét és kialakult építészeti stílusát; inkább szellemi, kulturális, történelmi értékei, sajátos stílusa által válik vonzóvá, és nem a hagyományos értelemben vett iparváros; gazdasága fejlett, de azt inkább a technikai fejlettség és nem a kevésbé igényes, tömegproduktumot nyújtó gazdasági tevékenység jellemzi; regionális centrum szerepet tölt be; Sajátos stílusa által válik vonzóvá szellemi, kulturális és oktatási centrum; egészségügyi központ; szolgáltató- és kereskedôváros; technológiai, kutatási és fejlesztési központ; idegenforgalmi célpont; közigazgatási centrum; egyházi központ; az európai városhálózat integráns része, a közép-európai városi munkamegosztás aktív szereplôje.

23 Zárszó Zárszó Zárszó P 23 Pécs kivételes adottságokkal rendelkezik. feladatokét, melyek eredményeként Sokoldalúsága és az elôzôekben felvázolt feltételrendszer egyszerre több stratégiailag fontos fejlesztési cél eléréséhez kínál olyan körülményeket, melyek a modern európai város mûködtetéséhez reális alapokat biztosítanak. A dél-dunántúli régió erôs innovációs, oktatási, kutatási és kulturális központja, a mediterrán hangulatú, emberi léptékû, elérhetô nagyváros víziója Pécsett nem a távoli jövôt, hanem a napi és a holnapi feladatok sorát szabja meg. Olyan létrejön egy, a befektetôk számára vonzó lehetôségeket, az itt élôk, vagy idetelepülôk számára pedig igényes környezetet biztosító olyan centrum, amely az európai városhálózat munkamegosztási rendszerébe is szervesen illeszkedik.

24 Impresszum Kiadja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Felelôs kiadó: Dr. Toller László polgármester A szerkesztésben közremûködött a Ferling PR & Communications Kft., Pécs Grafika: Intrel Produkció Marketing Kommunikációs Központ Kft., Pécs Nyomda: Molnár Nyomda, Pécs

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu Alapadatok Emberi erőforrás Regionális erőforrás Befektetői kézikönyv Terület: 163 km² Tengerszint feletti magasság: 120-250m Éves csapadékmennyiség: 620 mm Éves átlagos középhőmérséklet: 10, 3 C Januári

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 30/2007. (VI.22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs

Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs Pécs Magyarország ötödik legnépesebb városa, körülbelül 200 000 lakossal. Baranya megye székhelye, mely a Dunántúl déli részén, a Mecsek hegység déli lejtõin fekvõ,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

www.limba.com - Harkány Szálloda 14968

www.limba.com - Harkány Szálloda 14968 www.limba.com - Harkány Szálloda 14968 Szálloda: Szálloda az üdülőterületen. A szállodában / területen található étterem, kávéház, internet-csatlakozás, terasz. Parkoló - őrzött, fizető. Harkány - központ

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának 3/2016.(01.13.) számú h a t á r o z a ta Pécs Megyei Jogú Város 2016. évi rendezvényekhez kötődő közterület-használat

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

2015. évi belvárosi közterület-használat

2015. évi belvárosi közterület-használat 2015. évi belvárosi közterület-használat 2015. január 9. A Remény Sétája Rákóczi Szövetség - Irgalmasok útja Széchenyi tér Hunyadi János utca Kálvária Domb vonalán sétálna végig. A megemlékezés az útvonal

Részletesebben

Marosvásárhely Segesvár

Marosvásárhely Segesvár 1 MAROS MEGYE Maros megye Közép-Románia északi részén fekszik, felülete 6.696 km² (az ország összfelületének 2,8%-át teszi ki). Lakossága 584.089 fős, ebből 309.192 városokban él. A Kárpát-medencében elterülő

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

2016. évi belvárosi közterület-használat

2016. évi belvárosi közterület-használat 2016. évi belvárosi közterület-használat 2016. január 8. Total Art Egyesület "Királyi Karnevál" Király utca 24. - Színház tér - Széchenyi tér - Színház tér 2016. február 6. Közterület-használat státusza:

Részletesebben

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat üdvözöljük! Európa szívében Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat része Fejlett vasúti hálózat E75 GYŐR E71 BUDAPEST M1 M7 M6 E75 M5 E71 SK M3 MISKOLC

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 201 évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: 1. Bolgár gyermeknapi rendezvény.

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Baranya megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Baranya megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Baranya megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Baranya

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ MEDINA KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ. Készítette: Meridián Mérnöki Iroda Kft 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. Deák Varga Dénes vezető településtervező Tóth Dóra Kata

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A kezdeményezések régiója

A kezdeményezések régiója A kezdeményezések régiója 1 2 Köszöntő A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 12 éve látja el a hazai és uniós fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat. Az elmúlt években tett erőfeszítéseink

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 a kulturális turizmus tükrében Szalay Tamás Kulturális igazgató Az Európa Kulturális Fővárosa célkitűzései Kulturális alapú városfejlesztés Kulturális léptékváltás

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Szükségem van... Nincs szükségem... Jó, ha van...

Szükségem van... Nincs szükségem... Jó, ha van... 1. Mire van szükség a szállodában? munkalap / Szükségem van... Nincs szükségem... Jó, ha van... minibár rádió tévé telefon erkély a szobához lift etetőszék szobaszéf internet fürdőkád pótágy vasaló kölcsönözhető

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

Kedves Útitársaink! Gyönyörű és tartalmas kirándulásra hívjuk meg Önöket a Duna magyarországi szakaszának Budapestig tartó hajóútjára.

Kedves Útitársaink! Gyönyörű és tartalmas kirándulásra hívjuk meg Önöket a Duna magyarországi szakaszának Budapestig tartó hajóútjára. 1 Kedves Útitársaink! Gyönyörű és tartalmas kirándulásra hívjuk meg Önöket a Duna magyarországi szakaszának Budapestig tartó hajóútjára. Európa kék szalagja a Duna A Duna a németországi Fekete-erdőben

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Budapest geopolitikai helyzete

Budapest geopolitikai helyzete Budapest geopolitikai helyzete Miért éppen itt? A Kárpát-medence legenergikusabb pontja. Medence-közepi fekvés, a centrális úthálózat központja A Duna vízi útja. Ideális dunai átkelőhely a nemzetközi utakat

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

A Kulturális és Köznevelési Bizottság megtárgyalta a Humán Főosztály előterjesztését. Intézmény Tagintézmény Program Helyszín. Mesék a csillagokról

A Kulturális és Köznevelési Bizottság megtárgyalta a Humán Főosztály előterjesztését. Intézmény Tagintézmény Program Helyszín. Mesék a csillagokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának /2016. (04.20.) sz. határozata a Pályázat kulturális programok látogatásáról A Kulturális és Köznevelési Bizottság

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter. 2013. február 21.

ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter. 2013. február 21. ÉRTÉKES PÉCS Projektbemutató Dr. Merza Péter 2013. február 21. TÖRTÉNELMI TÁVLATOK Vallás és történelem: A IV. századtól napjainkig A projekt az ókortól napjainkig öleli fel a vallási örökségek bemutatását:

Részletesebben

Ipari parkok, Fejlesztési területek. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.

Ipari parkok, Fejlesztési területek. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010. Ipari parkok, Fejlesztési területek Science Building K+F, innováció Dél-nyugati zóna Fejlesztési területek Ipari parkok ipark Pécs Pécsi Ipari Park PEIK Gazdasági erőforrások Pannova Ipari Park Ipari parkok

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KT I IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században

A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században Prof. dr. Đerđi Petkovič, PhD (Petkovics Györgyi) A Szabadkai Közgazdasági Kar válaszai a felsőoktatás kihívásaira a XXI. században A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza geopolitikai helyzete Három országhatár vonzásában 100 km-en belül

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KAPCSOLATAINK Magyarország Baranya Békés Heves Veszprém Zala Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád Franciaország Svédország Maine-et-Loire Värmland

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben