Babits Mihály és a San Remo-díj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Babits Mihály és a San Remo-díj"

Átírás

1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: prof. Dr. Szelestei Nagy László DSc Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető: dr. habil. Horváth Kornélia Phd egy. docens DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HAÁSZ GABRIELLA Babits Mihály és a San Remo-díj Témavezető: prof. emer. Dr. Sipos Lajos CSc Budapest,

2 2

3 TARTALOM Bevezetés 5 Irodalmi díjak Olaszországban a két világháború között 9 A San Remo-díj alapításának története.. 15 Az Accademia Reale d Italia 28 Az akadémikusok harca A Külföldi Szerző kategória témái és nyertesei...48 A magyar irodalom Olaszországban a két világháború között ( ).65 Babits Mihály recepciója Olaszországban ( )...77 I.Magyar irodalomtörténetek olaszul 78 II.Újságok, folyóiratok 87 Babits Mihály olaszországi recepciója a levelezések tükrében Mario Puccini..103 Gino Sirola. 112 Antonio Widmar Arturo Marpicati 149 Babits Mihály San Remo-díja Az évi díjátadási ceremónia.167 Babits Mihály San Remo-díjának magyarországi sajtóvisszhangja. 192 Összegzés 199 Zárszó..201 Melléklet..203 Fényképek 211 Szakirodalmi jegyzék

4 4

5 Bevezetés Babits Mihály március 30-án San Remóban ünnepélyes keretek között átvette az évi San Remo-díjat Külföldi Szerző kategóriában az Isteni Színjáték magyar fordításáért. Ez volt az utolsó öröm, utolsó dicsőség, ami érte őt írta Török Sophie a San Remo-díj elnyeréséről hírt adó első levél borítékjára. Ez az első hivatalos és nagy kitüntetés, amely magyar írót ért az új olasz Accademia Fascista kultúra fennállása óta. S elsősorban ilyen, a külföld által proklamált magas elismerésnek köszönheti Magyarország, ha a világ tekintete egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a magyar kultúra felé. Hálás lehet hát a nemzet Babits Mihálynak, aki hatalmas írói egyéniségével és irodalmi tudásával újabb dicsőséget szerzett hazájának. Ez a kitüntetés olyan költőt ér most, akit nemcsak szülőföldje, hanem egész Európa, az egész irodalmi világ el fog ismerni 1 nyilatkozta a korabeli magyar sajtónak Nelly Vucetich, Babits műveinek egyik olasz fordítója. Bár ez az lírával is járó díj a magyar irodalmat díjazó kevés külföldi elismerés egyike, eddig mégsem született átfogó tanulmány róla. Ez részben köszönhető a díj tiszavirág életének, valamint annak a ténynek, hogy már a korabeli magyar híradásokban is zavaros, olykor egymásnak ellentmondó információk jelentek meg róla. Az irodalomtörténet-írás sem fordított túlságosan nagy figyelmet erre az életrajzi tényre, az eddig megjelent Babits-monográfiák megemlítik ugyan a díjat, de közülük egy sem tárgyalja részletesen, pontosan milyen díjat is nyert el az író. Pók Lajosnál ennyi szerepel: Dantefordításának elismeréséül az olasz állam a San Remo-díjjal tünteti ki. 2, Rába György is nagyon szűkszavúan fogalmaz: 1940 kezdetén állapota rosszabbodik, március 25-én mégis elindul San Remóba a Dante-fordítást jutalmazó lírás díj átvételére, s április elején feleségével tíz napot tölt ismét Brissagóban. 3. Benedek Marcell önéletrajzi ihletettségű kis kötete is csak ennyit közöl a díjazás tényéről: Ragaszkodott az élethez s a költői dicsőséghez is. Halálos betegen utazott el San Remóba, hogy személyesen vegye át a díjat, amellyel Dante-fordítását kitüntették. 4 A kitüntetés tehát legtöbbször csak mint az olasz államnak a Dante fordításért adott lírás díja szerepel. 1 VUCETICH, N[elly]., Babits Mihály San Remo-díja. A költő olasz fordítója a kitüntetés jelentőségéről, Pest, március PÓK Lajos, Babits Mihály alkotásai és vallomásai tükrében, Bp., Szépirodalmi, 1967, RÁBA György, Babits Mihály, Bp.,Gondolat. 1983, BENEDEK Marcell, Babits Mihály, Bp., Gondolat, 1969, 26. 5

6 Elsőként Kardos Pál foglalkozott kissé részletesebben magával a díjazással, aki így írja le az életrajz eme epizódját: 1940 tavaszán maradék életerejével még vállalkozott egy hosszabb utazásra. Az olasz kormány meghívja a sanremói díj átvételére. Sanremóban, az olasz Riviera egyik legszebb pontján nagy ünnepély keretében osztották ki az olasz kormány által művészeti és irodalmi érdemekért adományozott jelentékeny összegű jutalmakat. Az olasz kultúra külföldi terjesztéséért járó líra jutalmat ebben az évben Babits Mihálynak ítélték oda, mint Dante fordítójának. 5 Kardos már azt a kérdést is felveti, hogy miért éppen ekkor díjaztak egy már másfél évtizede kész fordítást, mi volt az oka, hogy éppen ekkor terelődött Babitsra az olasz kormánykörök kitüntető figyelme. A monográfia írója szerint a válasz az akkori politikai helyzetben keresendő, az 1939 őszétől 1940 júniusáig terjedő háromnegyed év ugyanis az olasz-magyar kapcsolatok különleges időszaka. Németország ekkor már megtámadta Lengyelországot, tehát elkezdődött a második világháború, de Olaszország és Magyarország még kívülállóként hallgatja az északi fegyverropogást. Sanremóban a kulturális díjakat március 30-án még a háborútól tartózkodó olasz kormány osztotta. Ekkoriban mint a magyar közvélemény nagy része Babits is erősen remélte, hogy hazája kívül maradhat a nagy világháborún. Szintén Kardos az, aki a Széchényi Könyvtár Babits-archívumában talált Il Lavoro című lapból kivágott cikk alapján először idézi Pavolini miniszternek a díjátadó ceremónián elhangzott beszédének Babitsot méltató szavait: a miniszter [ ] a kormány nevében üdvözli [ ] a díjak 35 nyertesét és különösen a magyar Babits Mihályt, a mély, a kiválasztott költőt, akinek a neve egy az eleven fények közül, melyek Európa irodalmi égboltján ragyognak, egyik hatóereje a mai Európának, a szellem Európájának. Pavolini hangsúlyozta a műfordításnak és Babits egész munkásságának az érdemét, majd kiemelte, hogy a Divina Commedia fordításával, a magyar író azok közé tartozik, akik mélyebbé tették a kapcsolatot Olaszország és Magyarország között. A miniszter ezután külön üdvözölte Babits hitvesét, a szintén kiváló írónőt, és üdvözölte a költő személyében az ő szép hazáját is Mussolini kora olaszainak egész tevékeny, egyetértő és hiánytalan rokonszenvével. 6 E beszéd szavai voltak azok, amelyek megalapozták és évtizedeken keresztül táplálták és táplálják ma is a San Remo-díjnak, mint nagy nemzetközi elismerésnek, egyben Babits jelentős nemzetközi elismerésének is a legendáját. Sipos Lajos 2008-as Babits-biográfiájában már a legújabb erdeményekkel bővíti ki a díjról alkotott képet. Említi Koltay-Kastner Jenő levelét (amelyből az író értesült a díjazásról), amely az lírás irodalmi díj elnevezés mellé hozzáteszi amellyel azt a 5 KARDOS Pál, Babits Mihály, Budapest, Gondolat, 1972, KARDOS, I.m.,

7 külföldit jutalmazzák, aki az olasz szellem külföldi megismertetése terén szerzett legtöbb érdemet, valamint azt a tényt, hogy a San Remo-díjakat évente öt kategóriában osztották: irodalmi, zenei, festészeti és szobrászati művet díjaztak, az ötödik díjat pedig külföldi szerző kapta. Megemlíti díj kapcsolatát az olasz politikai kurzussal, valamint a többi külföldi díjazottat is, és az ünnepséggel kapcsolatban Pavolini mellett Bergamo Hercegének jelenlétét is, és idézi a miniszter köszöntő beszédének a költőre vonatkozó szavait is. 7 Jelen disszertáció arra vállalkozik, hogy a San Remo-díjak történetét, a Külföldi Szerző kategória további győzteseit, a Babits díjazását érintő olaszországi és magyar sajtóvisszhangot bemutatva, azaz a díjazók és a díjazottak horizontjába helyezve vizsgálja meg az elismerés valódi értékét, valamint választ adjon a Babits díjazását övező számos eddig tisztázatlan kérdésre. Valójában máig nem derült ki megnyugtatóan, hogy magán- vagy állami, regionális, nemzeti- vagy nemzetközi díjról van-e szó; a többi művészeti kategória mellett mi volt a szerepe a Külföldi Szerző kategóriának; hogyan lehetett pályázni a díjra; miért 1940-ben lett Babits évi győztes egy olyan fordítással, amely akkor már több mint másfél évtizede készen volt; és legfőképpen: hogyan nyerhette el a díjat, ha nem is pályázott rá? Babits Mihály San Remo-díjának története olyan kultúrtörténeti érdekesség, amely nemcsak hitelesen illusztrálja a korabeli sajátos olasz-magyar kulturális viszonyokat, de bepillantást enged a Mussolini-éra művészetpolitikájába és díjazási rendszerének kulisszái mögé. Az értekezés egy befejezett, San Remóban, Impériában, Genovában és Rómában végzett kutatás eredményeit teszi közzé és az eddig a témában megjelent szakirodalom összefoglalását kísérli meg. A disszertáció a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2005-ben megvédett szakdolgozat folytatása ben kezdtem a kutatást, először San Remóba és Genovába utaztam. Az anyaggyűjtést nehezítette, hogy a helyszínen már szinte semmilyen anyag nem található meg ebben a témában, a város március 30-án San Remóban a költő átvette az 50 ezer lírás irodalmi díjat, mellyel azt a külföldit jutalmazzák, aki az olasz szellem külföldi megismertetése terén szerzett legtöbb érdemet (olvasható Koltay- Kastner Jenő, a Római Magyar Akadémia igazgatójának levelében). A díjat, amelyről az akkori olasz politikai kurzussal való erős kapcsolata miatt ma már senki nem tud semmit a városban (s amelynek történetét 2005-ben Haász Gabriella tárta föl), a San Remo Díjak Állandó Tanácsa évente öt kategóriában ítélte oda. Jutalmazott irodalmi, zenei, festészeti és szobrászati teljesítményt; az ötödik díjat minden esetben külföldi szerző kapta. Ez utóbbi kategória győztesei 1935-től az első értékeléstől számítva, Ernesto Giménez Caballero spanyol kritikus, Mirko Deanovitz nyelvész, az első szerbhorvát-olasz szótár készítője, Hans Carossa német író, Alexandru Marcu, az első román-olasz szótár összeállítója és Babits Mihály volt. Az ünnepségre Bergamo Hercege és a Népkultúra Minisztere jelenlétében, a Villa Comunale-ban került sor. Pavolini miniszter kormánya nevében köszöntötte az 1937-es, 1938-as, 1939-es díjak nyerteseit, köztük Babits Mihályt. Babits Mihály szólt a beszéd költőre vonatkozó része, mély költő, akinek neve egy az eleven fények közül, melyek Európa égboltján ragyognak, aki az Isteni Színjáték lefordításával tett szert hírnévre, megteremtve általa egyet az Itália és Magyarország közti legmélyebb kötelékek közül. SIPOS Lajos, Babits Mihály, Szekszárd, Babits Kiadó, 2008,

8 igyekszik a fasiszta korszak utolsó emlékeitől is megszabadulni. Felbecsülhetetlen segítséget kaptam azonban a téma egyetlen olaszországi kutatójától, az impériai Daniela Lauria művészettörténésztől, számos, a díjak általános történetével kapcsolatos adattal. Ezután a Babitsot érintő Külföldi Szerző kategória történetére és további díjazottjaira koncentráltam ban és 2012-ben Rómába utaztam, hogy a Központi Archívum, valamint az Accademia dei Lincei római irattárában fellelhető anyagot feltérképezzem. Sajnos a második világháború kitörése gyakorlatilag elsöpörte a díjat, ez a dokumentáció szegényességén is meglátszik nyarán hozzájutottam az impériai levéltár anyagaihoz, amelyek további érdekes adatokkal gazdagították a képet. A disszertáció elsőként a két világháború közti olasz irodalmi díjak és a San Remo-díj alapítását, általános történetét ismerteti, beleértve a Külföldi Szerző kategória győzteseit, és a díjra pályázó más magyar írókat. A dolgozat második fele a magyar irodalom és Babits Mihály olaszországi recepcióját mutatja be. Rekonstruálja Babits Mihály díjazásának körülményeit, az író olaszországi ismertségét, az utolsó olaszországi utazás eseményeit, valamint a díjátadó ceremónia leírását tárgyalja. Az utolsó rész témája a költő San Remodíjának magyarországi sajtóvisszhangja. 8

9 Irodalmi díjak Olaszországban a két világháború között Olaszországban ma több mint 1800 kisebb-nagyobb irodalmi díj létezik, 8 az 1920-as évek előtt azonban ismeretlen volt az irodalmi díjak intézménye. Az első olasz irodalmi díj, a Premio Bagutta egy milánói vendéglő nevéhez kötődik. Az étterem 1924-ben nyitotta meg kapuit a Via Baguttán. Az Alberto Pepori által alapított, olcsóságáról és jó konyhájáról ismert vendéglátóhelyet Riccardo Bacchelli író fedezte fel, neki köszönhetően 1926-ra számos olasz író, festő és újságíró törzshelyévé vált, akik asztaltársaságba tömörültek. Ez az asztaltársaság elhatározta, hogy amennyiben valamelyik tagja késve érkezik a szokásos találkozóra, vagy nem jelenik meg, büntetést kell fizetnie. Egy este, pontosan november 11-én, Orio Vergani, akkor már ismert újságíró felvetette, hogy miért nem gyűjtik össze a büntetésekből befolyt összeget annak az írónak a javára, akinek a műve legjobban elnyeri a tetszésüket. Maga Vergani egy későbbi cikkében így írt az alapításról: Elővettünk fejenként száz lírát. A Bagutta egy vaskos porcelántányéron született. [ ] Azon a tányéron 1100 lírát helyeztünk el, amely a kezdeti alapot, az első megtakarítást képezte. Attól fogva a baguttiánusok személyesen gondoskodtak a díjalap összegyűjtéséről. 9 Paolo Monelli, egy másik neves újságíró még annyit tesz hozzá az alapítás történetéhez, hogy üres és teli poharak között, egy darab «sajtcetlin» írtuk meg Itália első irodalmi díjának szabályzatát. A bírák közül csak egy volt absztinens. 10 Még azon az estén Mario Vellani Marchi, festő, az alapítók egyike az egyik sárga színű étlap hátuljára megrajzolta néhány bíró karikatúráját, mialatt azok a díj alapítási okiratát fogalmazták. Innen ered a baguttiánusok azon hagyománya, hogy akárhányszor gálavacsorát rendeztek valamely díjazott, vagy nagy sikert elért művész tiszteletére, Vellani Marchi mindig megrajzolta egy menü hátlapjára az illető karikatúráját, és ezt minden jelenlévő aláírta. A Vellani-féle étlapok száma 170-re rúg (közöttük van többek között egy Dino Buzzatiról készült remek portré), jelenleg a vendéglő falait díszítik. A gálavacsorák közül talán a legjelentősebb az Ugo Ojetti 11 (a Corriere della Sera akkori igazgatója) számára rendezett esemény volt, amikor a Bagutta nemcsak Milánó, hanem Olaszország legjelentősebb irodalmi, művészeti képviselőit és újságíróit ültette egy asztal köré. A Bagutta-díjat (Premio Bagutta) attól kezdve minden évben átadják. Az alapítók akik rögtön zsűrinek is kinevezték magukat összesen tizenegyen voltak: Riccardo Bacchelli, Orio Vergani, Mario Alessandrini, Luigi Bonelli, Adolfo Franci, Paolo Monelli, 8 Catalogo dei premi letterari italiani, s.a.r. Maria Pia MARTIGNONI, Milano, u.o. 11 lásd Az akadémikusok harca című fejezetet. 9

10 Antonio Niccodemi, Gino Scarpa, Ottavio Steffenoni, Mario Vellani Marchi, Antonio Veretti. Bacchelli és Monelli kivételével (akik addigra már arattak írói sikereket), a heterogén asztaltársaság tagjai a La Fiera Letteraria című folyóirat vonzáskörébe tartozó, de jobbára ismeretlen értelmiségiek (festők, újságírók, ügyvédek, dandyk) voltak. A szó szoros értelmében egyikük sem volt irodalomkritikus, de rendkívül széles körű műveltség, és ami fő, függetlenség jellemezte őket, így a díj odaítélését nem befolyásolhatták a nagy kiadóházak sem. Ennek a függetlenségnek köszönhető, hogy 1936 és 1947 között nem osztották ki a Bagutta-díjat, mivel alapítói semmiképpen nem akarták, hogy a fasiszta rezsim nyomásának engedve, annak hatókörébe kerüljön. Az elismerést minden évben mindenfajta sajtótájékoztató vagy versenykiírás, műfaji megkötés nélkül adják: elnyerhette már tanulmány, elbeszélés, novellás- vagy verseskötet, de fordításantológia is. Az egész olaszországi, de különösen a milánói sajtó mindig figyelemmel kíséri a díjazást. Az első díjátadáskor, 1927-ben, a díj összege 5000 líra volt, a második világháború után a nyertesek lírát kaptak, jelenleg a Bagutta-díj nyertese euróval lesz gazdagabb, illetve 1990 óta a díjhoz társul egy első műveket díjazó elismerés (Premio Opera Prima) is, amely 2500 eurót jelent a nyertesének. A jelenlegi szabályzat szerint a Bagutta-díjat minden évben, januárban adják át, egy vasárnap esti vacsora keretében az alapítás helyszínén. Minden előző évben megjelent, legalább két zsűritag által javasolt mű jelölt a díjra, amelyet szavazással ítél oda a fős az irodalmi és művészeti élet képviselőiből álló zsűri. A zsűri havonta egyszer, délben találkozik a Bagutta Étteremben. Érdekesség, hogy a versenyszabályzat szerint az ülésekről nem készül jegyzőkönyv, a tagok kötelesek hallgatni az ott elhangzottakról. Az 1927 és 1937 közötti időszakban sorrendben az alábbiak kapták meg az elismerést: Gian Battista Angioletti (az Il giorno del giudizio című művel), Giovanni Comisso (Gente di mare), Vincenzo Cardarelli (Il sole a picco), Gino Rocca (Gli ultimi furono i primi), Giovanni Titta Rosa (Il varco nel muro), Leonida Répaci (I fratelli Rupe), Raul Radice (Vita comica di Corinna), Carlo Emilio Gadda (Il castello di Udine), Enrico Sacchetti (Vita di artista), Silvio Negro (Vaticano minore) 12. Míg a Baguttát egy milánói étterem falai között alapították, a történelmi sorban következő másik nagy irodalmi díj, a Viareggio ötlete, 1929-ben, Versiliában, a tengerparton, egy napernyő árnyékában született, három író-jóbarát, Leonida Répaci 13 (1932-es Bagutta-díjas 12 MARTINI, Carlo, Dizionario dei premi letterari, Mursia, 1969, Leonida Repaci (1898, Palmi 1985, Marina di Pietrasanta) író, költő, festő. Nehéz gyermekkor után (özvegy édesanyja egyedül nevelte tíz gyermekét) ügyvéd bátyja segítségével Torinóban jogi tanulmányokat folytat, amelyeket csak az első világháború után fejez be. Visszatér szülővárosába, ahol megírja La Raffica című költeményét a spanyolnátha-járványban elhunyt három testvére emlékére ben ügyvédi képesítést szerez és 10

11 író), Carlo Salsa 14 és Alberto Colantuoni 15 kezdeményezéseként. Hozzájuk csatlakozott még Primo Conti és Gian Capo is. Az alapítók már a kezdetektől nem csak egy asztaltársaság zárt körének szánták az ötletet, hanem az irodalmi nyilvánosság számára, mintegy a Bagutta ellenpontjaként. A díj a nevét onnan kapta mint Répaci megemlékezik róla 16 hogy Percy Bysshe Shelley holttestét annak idején a viareggiói tengerparton találták meg, azon a helyen lobogott halotti máglyája is ben a város hivatalosan is magáénak nyilvánította a díjat, ezzel megoldódtak a finanszírozási problémák. Míg kezdetben a díj csak elbeszélő és költészeti kategóriában létezett, jelenleg négy szekciója van: első mű (Opera Prima), elbeszélés (Narrativa), költészet (Poesia) és tanulmány (Saggistica). A díjazás gyakorlata, hogy a pályázó művek sorából ötöt választanak ki, és végül ezekből választják ki a győztest. Az irodalmi díjhoz később kapcsolódott a Premio Internazionale Viareggio-Versilia, amelyet egy olyan nemzetközileg elismert személyiségnek ítélnek oda, aki egész életében sokat tett a szociális fejlődés, a népek barátsága és a béke érdekében. Az első díjátadó ünnepségre 1930-ban került sor: fényes társadalmi esemény volt, az írók báljával, Primo Conti műveinek kiállításával és a korszak legnagyobb olasz színészeit felvonultató színházi előadással. A Viareggio-díjra rányomta a bélyegét, alapítójának, Leonida Repacinak rendkívül erős akaratú személyisége, aki gyakran beavatkozott az Torinóban a baloldali politikai körökkel tart kapcsolatot. A gyárfoglalások alatt maga Antonio Gramsci kéri el, hogy írjon az általa alapított L Ordine Nuovo című baloldali újságba, ahol a születő fasiszta diktatúrát keményen kritizáló írások jelennek meg ben, egy szocialista csoporttal együtt elfogják Palmiban. A koncepciós per vádirata szerint részt vettek egy helyi fasiszta vezető meggyilkolásában. A hamis tanúk végül színt vallottak vagy öngyilkosok lettek, így Répacit hat hónap múltán kiengedték és 1925 között dolgozott a L Unitának, a Gazzetta del Popolo-nak és a La Stampa-nak is ben megalapítja a Premio Viareggiót, amelynek haláláig elnöke marad. A második világháború után még két díjat alapít, a Premio Fila delle Tre Arti-t és a Premio Sila-t (1948) ban a Demokratikus Népfront színeiben indul a szenátorválasztáson Palmiban,de politikai törekvései sikertelenek ben tagja a Béke Világtanácsának, 1951-ben pedig a Békedíjak Nemzetközi Zsűrijének. Élete vége felé egyre inkább eltávolodott az újságírói tevékenységtől és a festészetnek szentelte magát. Irói művészetére az autobiografikus vonások jellemzőek, L Ultimo cireneo (1923) című művében háborús élményeiről mesél, az In fondo al pozzo a börtönélmény tragikus lenyomata. Főműve a Storia dei Rupe című családregény-trilógia, amelyért 1932-ben Bagutta-díjat kapott. Érdekesség, hogy saját magát alakítja Fellini La dolce vita című világhírű filmjében. 14 Carlo Salsa (1893, Milánó 1962, Milánó) író, újságíró, forgatókönyvíró. Az első világháború után a Szerzők és Kiadók Egyesületének (Societá Italiana degli Autori ed Editori) aligazgatója. Írt többek között a Le grandi firme című irodalmi folyóiratnak. Részt vett a La sonnambula és az Il re si diverte című filmek forgatókönyvének kidolgozásában, és tanácsadóként Mario Monicelli híres, A nagy háború című filmje forgatókönyvének születésénél is bábáskodott. Leghíresebb irodalmi műve, a Sonzogno, melynek fő élménye a világháború, 1924-ben jelent meg. A háborúellenes, keserű kritikát megfogalmazó mű a fasiszta éra alatt nem jelenhetett meg újra. Nagy állatbarátként 1950-ben Rómában megalapította a Nemzeti Ebvédő Ligát (Lega Nazionale per la Difesa del Cane). 15 Alberto Colantuoni (1874, Trieszt-1959, Milánó) rendkívül sokoldalú színpadi szerző, a zenés színház egyik megújítójaként tartják számon. Híresek vígjátékai, közülük is kiemelkedik az I fratelli Castiglioni, amelyet huszonegy nyelvre fordítottak le. Rádiójátékokat is írt, amelyeket öt évig rendszeresen közvetítettek ( ). 16 MARTINI, Carlo, Dizionario dei premi letterari, Mursia, 1969,

12 egyébként általa kinevezett zsűri döntéseibe, illetve felülbírálta azokat, ezért a díjat már a kezdetektől hangos viták kísérték. Emlékezetes például az 1946-os verseny, amikor a zsűri Umberto Sabának ítélte a díjat, az egyik zsűritag (Giacomo Debenedetti) azonban még a díjátadás előtt informálta a nyertest a díjról. Répaci annyira felháborodott ezen, hogy újra összehívta a zsűrit, és bezárta, egészen addig, amíg az Saba Il canzoniere-je mellett Silvio Micheli Pane duro című kötetét nem hozta ki holtversenyben győztesnek. Italo Calvino pedig egy évvel később visszautasította a díjat. A Baguttával ellentétben a Viareggiónak nem sikerült kivonnia magát a fasiszta rezsim nyomása alól. Olyannyira nem, hogy 1935-ben Galeazzo Ciano elnöklete alatt zajlott a díjazás, Répacit ugyanis miután nem lépett be a fasiszta pártba kizárták a verseny vezetőségéből. Ebben az időszakban ugyanis lehetetlen vállalkozás volt egy-egy kötet kiadási jogáért harcolni a Sajtó- és Propaganda Minisztériummal (Ministero Stampa e Propaganda), Viareggióba már Rómából érkeztek a végleges döntések. A második világháború miatt 1940 és 45 között nem adták át a díjat. Répacinak csak a második világháború után sikerült új életet lehelnie a Viareggio-díj intézményébe, amelyet haláláig erős akarattal kormányzott. Az általunk vizsgált időszakban ( ) az alábbiak kapták meg az elismerést: 1930-ban Anselmo Bucci (Il pittore volante című művéért) és Lorenzo Viani (Ritorno alla patria); 1931-ben Corrado Tumiati (I tetti rossi); 1932-ben első helyezett Antonio Foschini (Le avventure di Villon), a második helyezett Enrico Pea (Il servitore del diavolo), a harmadik helyezett Arnaldo Frateili (Capogiri); 1933-ban első helyezett Achille Campanile (Cantilena all angolo della strada), második helyezett Paola Masino (Periferia), harmadik helyezett Piero Bargellini (San Bernardino da Siena), negyedik helyezett Bino Sanminiatelli (Giochi da ragazzi); 1934-ben az egyedüli nyertes Raffaele Calzini (Segantini, romanzo della montagna); 1935-ben a két nyertes Mario Massa (Un uomo solo) és Stefano Landi (Il muro di casa); 1936-ban Riccardo Bacchelli (Il rabdomante); 1937-ben Guelfo Civinini (Trattoria di paese); 1938-ban Vittorio G. Rossi (Oceano) és Enrico Pea (La Maremmana); 1939-ben ex aequo Maria Bellonci (Lucrezia Borgia) és Arnaldo Frateili (Clara fra i lupi), valamint Orio Vergani (Passo profondo). 17 A korszakban számos kisebb, a Baguttánál és a Viareggiónál kevésbé ismert díjat alapítottak. Ilyen volt például a harmincas években a Premio Caselli, amely szintén egy irodalmi asztaltársasághoz kötődött (amelynek illusztris tagjai között találhatjuk Giacomo 17 MARTINI, Carlo, Dizionario dei premi letterari,

13 Puccinit, Giovanni Pascolit és Pietro Mascagnit is). Törzshelyük, a luccai Caffé Di Simó tulajdonosa, Giulio Di Simo alapította a díjat barátjuk, Alfredo Caselli mecénás tiszteletére ban alapították az 5000 lírás Giglio uno e due-díjat, amelyet 1934-től ítéltek oda minden évben, november 15-én. A díjat odaítélő bizottság az alábbiakból állt: Guido da Verona, Leonida Répaci, G. Villaroel, F. Perri, Cesare Zavattini, E. Momigliano, M. Bazzi. A titkári feladatokat G. Martucci látta el, a díj székhelye pedig a milánói Trattoria del Giglio (Via della Passarella) volt. 19 A San Remo-díjéhoz hasonló indíttatású elismerés volt a Premio Cervia, amelyet az emilia-romagnai tengerparton fekvő Cervia városának turisztikai vállalata alapított azzal a céllal, hogy a fürdőszezont még érdekesebbé tegye (a díjátadó est időpontját augusztusra tűzték ki). A résztvevők mindenféle műfajban (líra, elbeszélés, dráma stb.) pályázhattak. Az ünnepségek 1940-ben, a háború kitörése miatt megszakadtak, de az ötvenes években újraindultak. Az első zsűri elnöke Gioacchino Volpe akadémikus volt, tagjai Antonio Baldini, Aldo Capasso, Marcello Gallian, Telesio Interlandi, Giuseppe Ungaretti és Giambattista Vicari voltak. Győztesek: 1934-ben Rodolfo De Mattei (a Polvere di Roma című művel); 1935-ben Giovanni Cenni (Vita di un precursore. Il dramma di Alfredo Oriani) megosztva Mariani Dell'Anguillara-val (Cesare); 1936-ban Francesco Formigari (Classe di ferro); ben Stanis Ruinas (La montagna); 1938-ban Ugo D Andrea (Mussolini motore del secolo) megosztva Ezio Camuncoli-val (L agenzia Felsner); végül 1939-ben Ermanno Amicucci kapta a díjat (Nizza e l Italia). Feltehetően a San Remo közelében fekvő Ospedaletti városkában (amely egészen 1924-ig Olaszország első Kaszinójával büszkélkedhetett) is adtak át irodalmi díjat 20. Természetesen a sornak még nincs vége, a korszakban gomba módra szaporodó irodalmi elismerések közül a legtöbb nyomtalanul tűnt el a történelem süllyesztőjében, másokat a világháború után újra feltámasztottak. A fasiszta rezsim, mely ezeknek a kis díjaknak nagy részét a harmincas évek második felétől érdekszférájába vonta, maga is alapított díjakat. Ide tartoztak a Mussolini által létrehozott Accademia Reale d Italia elismerései 21, köztük a Mussolini-díj, valamint az úgynevezett Littoriali-díjak, amelyek országos olasz egyetemistáknak szánt tanulmányi-, művészeti- és sportversenyek voltak 1932 és 1940 között. Ezeket a versenyeket a Fasiszta Párt Titkársága, a Scuola di Mistica Fascista és a Fasiszta Egyetemi Csoportok (Gruppi Universitari Fascisti, azaz a GUF) szervezték. Az első évben csak sportversenyek voltak, a Il premio letterario Giglio uno e due, Giornale della libreria, 1932 lug, Volume 45, Fascicolo RICCI, Berto, Littoriali e premi letterari, L Universale, agosto, A díjak részletes listáját lásd később, A Reale Accademia d Italia című fejezetnél. 13

14 kulturális és művészeti rendezvények 1934-től indultak el. A liktori versenyeken az előliktori (prelittoriali) vagy agonalis előválogatókon túljutott egyetemista diákok mérkőzhettek meg. A versenyeket különféle rendezvények (kiállítások, konferenciák) kísérték. A kulturális és művészeti szekcióban a kultúra szinte minden megnyilvánulási formája helyet kapott (társadalom- és politikatudományi tanulmányok, kritikák, zene, előadások, újságírás, filmrendezés, dokumentumfilmek, kórusművek, építészet, fesztészet, szobrászat, díszlettervezés, rádióműsorok készítése stb.). A Littoriali-győztesek arany M-betűt formázó érmet (ld. Mussolini) és tekintélyes pénzdíjat kaptak. A díjazottak hosszú listáján meglepő módon sorjáznak a fasiszta rendszer későbbi bírálói. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány meglepő Littoriali-díjazott neve: Michelangelo Antonioni, Renato Guttuso, Aldo Moro, Vasco Pratolini, Giorgio Napolitano. 14

15 A San Remo-díj alapításának története San Remo az 1800-as évek közepén nemzetközi turisztikai célponttá vált. Különösen az angol és orosz high society választotta nyaralóhelyéül a kisvárost, kellemes klímája és természeti szépségei miatt. Fő attrakciója a XX. század elején épített Városi Kaszinó (Casino Municipale) lett, amelyet abból a célból alapítottak, hogy odavonzza a szerencsejáték iránt érdeklődő turistákat. A városka hamarosan felkapott nyaralóhellyé és ezzel együtt az olasz és nemzetközi sajtó érdeklődésére számot tartó nagyvilági, kozmopolita központtá vált. Ezt a felkapottságot szerette volna a fasiszta rezsim propaganda céljaira felhasználni. Ezért a harmincas évek elején a Városi Kaszinó szerencsejáték-engedélyének meghosszabbítását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a haszon egy részét a térség turisztikai és kulturális promotálására fordítsák. A megállapodáshoz tartozott, hogy megalapítsák a San Remo-Díjak Állandó Bizottságát (Comitato Permanente Per I Premi San Remo), mely a fontos képzőművészeti-, zenei- és irodalmi események szervezésének felügyeletét volt hivatva ellátni. E szervezet tagjainak nagy része a kormány képviselőiből került ki. A szerencsejáték engedélyt meghosszabbító miniszteri rendelet január 4-én lépett életbe és tizenöt évre biztosította a szerencsejátékok gyakorlásának lehetőségét a Városi Kaszinóban. San Remo városa 1932-ben megállapodást kötött a kaszinót üzemeltető Részvénytársasággal, 22 amelyben lefektették a várost népszerűsítő turisztikai és kulturális program alapjait. Ez a megállapodás szintén tizenöt éves időtartamra szólt, január 21-től január 21-ig. A játékgyakorlás jogának koncessziójáért a város évi líra díjat kapott a társaságtól havi részletekben, amely tartalmazta a bérleti díjat is. Ezt az összeget a városnak különleges célok megvalósítására kellett fordítania, azaz, hogy a reklám és a propaganda megfelelő eszközeivel San Remónak mint turisztikai- és üdülőhelynek elismerést szerezzen, elsősorban külföldön. Ezért a koncessziós társaság által fizetett bérleti díjból a város líra összeget a helyi Gyógyközpont Önálló Vállalatával közösen azokra a kezdeményezésekre fordított, amelyek elképzelésük szerint elősegítették a külföldiek beáramlását, például lóversenyek, agyaggalamblövész versenyek, vívóbajnokságok, regatták vagy vitorlásversenyek, motorcsónakversenyek, teniszversenyek és golfversenyek, autóstalálkozók, légisportrendezvények mind nemzeti, mint nemzetközi szintű szervezésére. A megállapodás tartalmazta azt is, hogy bizonyos összeget egy nem professzionális városi zenekar fenntartására kell fordítani, amely évenként a társaság kérésére 30 ingyenes 22 Societá Anonima = svájci típusú részvénytársaság, melynek lényege, hogy a befektetők névtelenek maradnak, nincs közzétételi kötelezettség, korlátolt felelősség és a részvények könnyen tulajdonost cserélhetnek. 15

16 szolgálatot biztosít. A Városi Kaszinó télikertjében vagy az étteremben, vagy mindkettőben előadásokat vagy más esti vagy napközbeni mulatságokat rendezzenek legalább az év 320 napján. Legalább az év 120 napján a Színházban vagy a Télikertben zenei vagy prózai előadásokat, vagy más művészeti rendezvényeket kell tartani. A kapcsolódó programokat mindig el kellett fogadtatni San Remo polgármesterének, aki az alapján mérlegelt: megfelelnek-e a fent ismertetett turisztikai céloknak. 23 A legfontosabb számunkra a megállapodás 13. cikkelye, amely a San Remo-díjak alapításáról szól. Eszerint a társaság által fizetett bérleti díjból a következő díjak pénzügyi fedezetét is biztosítani kellett: egy lírás éves San Remo-díj a legértékesebb olasz nyelvű irodalmi műnek; egy lírás éves San Remo-díj annak a külföldi szerzőnek, aki vagy műve tárgyaként vagy környezeteként képes a ligur Riviéra felértékelésére külföldön; egy éves lírás San Remo-díj a legjobb zeneműnek; két darab kétévente kiosztott egyenként lírás díj a legjobb festészeti és szobrászati alkotásnak; három, egyenként lírás San Remo-ösztöndíj hátrányos anyagi helyzetben lévő diákok számára. A díjakhoz kapcsolódtak a képzőművészeti pályaművek kiállításai is, azzal a kitétellel, hogy csak a Velencei Biennálét nem érintő években rendezik meg azokat. A megállapodás aláírói Manlio Pozzi és Luigi De Santis voltak, valamint Edoardo Scarella titkárként, Luigi Golinelli és Edoardo Baralis pedig tanúkként. Jól látható, hogy a San Remo-díjak eredeti célja valóban a térség, vagyis az olasz Riviéra, különösen San Remo turisztikai promóciója volt. A díjak anyagi hátterét biztosító szerződés semleges a témák tekintetében, nem látszik nyoma ideológiának, a San Remo Irodalmi és Művészeti Díjak turistavonzó, látványos programként indultak, az agyaggalamblövészet és a vitorlázás mellett. Különösen fontos, hogy a Külföldi Szerző kategória díjára, amely eredetileg a Babits által elnyert összeg fele, vagyis líra lett volna, csak olyan művel lehetett pályázni, amelynek témája vagy háttere a Riviéra. Nem csodálkozhatunk, hogy ezt a kiírást megváltoztatták, hiszen valószínűsíthető, hogy igen kevés pályázati munka érkezett volna a versenykiírásra. Az elismerés legfontosabb intézménye, a San Remo-Díjak Állandó Bizottsága (Comitato Permanente per I Premi San Remo) volt, amelynek alapító okirata 24 kimondja, hogy a Bizottság, melynek székhelye a San Remó-i városháza (Palazzo Municipale), rendszeresen Rómában, a Királyi Akadémia valamelyik termében ülésezzen és hozza meg döntéseit. Már a 23 A városnak nemcsak a turisztikai promóció szempontjából volt előnyös a megállapodás: lírát városszépítő munkálatokra kellett fordítaniuk, lírát pedig segélyszervezetek és helyi vagy megyei jótékonyság javára, a provincia prefektusának útmutatásai alapján. 24 Az alapító okirat teljes szövegét a Mellékletben közöljük. 16

17 bizottság összetétele is sokatmondó, hiszen az alábbi tagokból állt: mindenkori elnöke egy akadémikus, tagja a fasiszta párt egyik államtitkára (vicesegretario), a Szellemi Szabad Foglalkozásúak és Művészek Szövetségének (Confederazione di Professionisti ed Artisti) elnöke, a Népkultúra minisztere, San Remo polgármestere és a Turisztikai Kezdeményezések Részvénytársaságának (S.A.I.T.) elnöke. A titkári-kincstárnoki jogkört ez utóbbi gyakorolta, vagyis ő kezelte a bizottság rendelkezésére álló anyagi forrásokat. A bizottság szavazati többséggel hozza meg döntéseit, legalább négy tagjának jelenléte esetén. Szavazategyenlőség esetén az elnöki szavazat volt a döntő. A Bizottság feladata az volt, hogy az alábbi (az eredeti elképzeléshez képest megváltoztatott) díjak odaítéléséről döntsön: 1) egy lírás éves díj, melyet annak az olasz nyelvű irodalmi, lírai, vagy színházi műnek, amely a versenykiírás alapján erre méltónak bizonyul 2) egy lírás éves díj annak a külföldi szerző által írt műnek, amely vagy témájául, vagy helyszínként az olasz Riviérát választotta és így sikerül értékessé tennie külföldön 3) egy szintén lírás éves díj egy irodalmi, művészeti vagy tudományos műnek 4) egy lírás éves díj a versenykiírás szerint erre méltónak bizonyuló zeneműnek 5) egy kétévente kiadható lírás díj egy olasz szobrász számára 6) egy kétévente kiadható lírás díj egy olasz festő számára Az utóbbi két díjat évenkénti váltásban osztották volna, azaz az egyik évben a szobrászati, a következő évben pedig a festészeti díjat, oly módon, hogy minden évben kapcsolódjon a díjhoz valamilyen képzőművészeti megmérettetés. A díjak megoszthatatlanok. Abban az esetben, ha egyik pályamű sem bizonyul méltónak az elismerésre, a díjat nem osztják ki. A pályázatokat meghatározott témákra írják ki, melyek megfelelnek az olasz nép művészeti törekvéseinek és politikai igényeinek. A pályázati kiírásokat olyan eszközökkel teszik ismertté, amelyeket a bizottság szükségesnek tart, tetszés szerinti ítélete szerint. A pályázatokra szánt műveket (kivéve a külföldi szerző művére és az olasz szerző irodalmi művére kiírtakra küldött kiadott könyvek kivételével) zárt és lepecsételt borítékban kellett eljuttatni a bizottsághoz, mottóval megkülönböztetve. A borítéknak tartalmaznia kellett a pályázó nevét, lakcímét és az illetékes Szakszervezetbe való beiratkozásának megjelöléseit (!). A szobrászati és festészeti műveket a bizottság minden alkalommal felajánlotta egy városnak vagy egy intézménynek (előfordult, hogy a pályázati téma ismertetésében már eleve benne volt, hogy pontosan hova szánnák a művet), erre vonatkozó döntésével kapcsolatban a pályázónak sem beleszólási, sem tiltakozási joga nem volt. 17

18 Fontos tény, hogy mint az alapító okiratból kiderül kezdetben a külföldi szerzőknek szánt pályázati nyeremény csak líra volt. A bírálati rendszer úgy működött, hogy a bizottság alkalomról alkalomra meghatározott feltételekkel és létszámmal nevezte ki a zsűriket és vonta vissza az egyes kinevezéseket a művek bemutatásának a pályázati kiírásokban meghirdetett határidejei után. A zsűriknek, megalakulásukat követően, elnököt és referenst kellett választania. A festészeti és szobrászati zsűriknek ezen kívül gondoskodnia kellett arról, hogy az állandó bizottságnak javaslatot tegyenek a kiállítandó művekre vonatkozóan. Minden egyes zsűrinek a kinevezéstől számított három hónapon belül el kellett végeznie a munkáját, végezetül pedig jelentést kellett írnia a legjobb művekre vonatkozó javaslataival az állandó bizottság számára. Az Idegen Szerzők közötti verseny zsűrijének hatalmában állt olyan nem pályázó szerzőket is javasolni a Bizottságnak, akiket méltónak tartott a díjra. 25 Az alapító okirat e pontja különösen fontos Babits díjazásának története szempontjából, hiszen választ ad arra a kérdésre, hogyan kaphatott az író San Remo-díjat, ha minden fórumon úgy nyilatkozott, hogy nem pályázott rá. Ha a különböző kategóriák zsűrijei elkészültek a jelentéseikkel, de a bizottság nem talált megfelelő győztes jelöltet, még egy pályázatot írhatott ki, másodfokon. A bizottság döntései és ítélete véglegesek voltak és nem lehettek tárgyai semmilyen fellebbezésnek vagy reklamációnak. A díjak összegéről és kifizetésükről San Remo városa gondoskodott. Ami a díjak átadását illeti, lényeges volt, hogy a díjakat San Remóban adják át nemzeti jellegű ünnepségek keretében. A bizottság a díjazott számára a győzelmét igazoló tanúsítványt állított ki. A bizottságnak minden évben jelentést kellett írnia a saját tevékenységéről és elküldenie a Népkultúra miniszterének, a Nemzeti Fasiszta Párt Titkárának és a Reale Accademia d Italia elnökének. Bár a Részvénytársaság és Város közötti szerződést 1932-ben aláírták és életbe lépett, mégis három évet kellett várni a 13. cikkelyben megfogalmazott kötelezettség, vagyis a San Remo-Díjak alapításának teljesülésére július 9-én, délelőtt 11 órakor került sor a San Remo-Díjak Állandó Bizottságának első (háromórás) ülésére, amelyet Rómában, az Accademia Reale Könyvtártermében 25 La Giuria per il concorso fra autori stranieri avrá la facoltá di segnalare al Comitato anche autori non concorrenti, che ritenga degni del conferimento del premio. 18

19 tartottak. Az ülés jegyzőkönyve szerint 26 jelen voltak: Carlo Formichi, az Akadémia Rangidős Alelnöke (Vice Presidente Anziano della Accademia), Adelchi Serena, a Fasiszta Párt Altitkára (Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista), Alessandro Pavolini, a Művészek és Szabadfoglalkozásúak Nemzeti Fasiszta szövetségének elnöke (Presidente della Confederazione Nazionale Fascista Professionisti e Artisti), Giovanni Guidi, San Remo polgármestere (podestá di San Remo), Angelo Belloni, a Turisztikai Kezdeményezések Részvénytársaságának elnöke (Presidente della S.A. Iniziative Turistiche). Jellemző módon legalábbis a jegyzőköny tanúsága szerint Formichi a munka megkezdése előtt felállt (ebben a Bizottság többi tagja követte őt) és rövid beszédet tartott, melyben őfelségéhez, a királyhoz, valamint a Ducéhoz az olasz nép legnemesebb és legmagasabb tevékenységei koordinátorához és éltetőjéhez fordult a tisztelet és a hűség legbensőségesebb gondolatával. 27 A Bizottság megkezdte a munkát, vagyis San Remo elöljárója és a S.A.I.T. közti a Belügyminisztérium által elfogadott megállapodás április 18-i jegyzőkönyvének megfelelően a San Remo Irodalmi és Művészeti Díjak Állandó Bizottságát megalapítottnak nyilvánította 28. A Bizottság ezután egyhangúan Formichit választotta elnökének, Bellonit pedig kincstárnoknak. Megegyeztek abban, hogy az elnöknek aláírási joga van, ő képviseli a bizottságot harmadik féllel való tárgyalás során, valamint, hogy döntéseiket szavazati többség alapján fogják hozni, szavazategyenlőség esetén pedig az elnök szavazata lesz a döntő. A Bizottság székhelye Rómában az Akadémia, San Remóban pedig a Palazzo vagy a Villa Municipale. Már az első ülésen eldöntötték, tekintettel arra, hogy a Propaganda Minisztériuma támogatja és szabályozza a nemzet minden szellemi tevékenységét, és ő koordinálja a különböző kezdeményezéseket a kultúra és a művészet területén, a bizottság szükségesnek tartotta, hogy felkérje, vegyen részt benne képviselőjével, és kérte az elnököt: tegye meg a szükséges lépéseket Ciano gróf irányába. Megállapították, hogy a díjak szervezésének költségei a S.A.I.T. ot terhelik, az március 2-i megállapodásnak megfelelően. A Bizottság ezen kívül, szintén az 1932-es 26 Roma, Archivio Centrale, Segretaria Particolare di S.E. il Capo del Governo, n [ ] rivolge il più fervido pensiero di omaggio e di fedeltà [ ] animatore e coordinatore di tutte le più alte e nobili attività del popolo italiano. Roma, Archivio Centrale, Segretaria Particolare di S.E. il Capo del Governo, n S.E. Formichi invita quindi i presenti a dichiarare costituito il Comitato Permanente per i Premi di Letteratura e di Arte San Remo, in conformità al verbale 18 aprile 1935 concordato fra l On. Podestà di San Remo e il Presidente della S.E. Iniziative Turistiche ed approvato dal Ministero degli Interni di cui dà lettura: ed a designare il Presidente e il Segretario Tesoriere. u.o. 19

20 megállapodás 13. cikkelyének alapján, gondoskodik az 1935-ös Remo-díjak, vagyis egy ötvenezer lírás irodalmi díj, egy másik, szintén ötvenezer lírás festészeti díj, valamint még egy szobrászati díj, végül pedig egy huszonötezer lírás, külföldi szerzőnek szánt díj odítéléséről. Elhatározták, hogy festészeti és szobrászati díjhoz kapcsolódóan kiállításokat rendezzenek San Remóban. Az első kiállításnak, amelyre a város polgármestere felajánlja a Villa Comunale épületét, október 28-án lesz a megnyitója. A Bizottság ezen kívül elhatározta, hogy minden díjat San Remóban adjanak át nemzeti jellegű és nemzetközi visszhangot keltő ünnepségek keretében. A pályázatoknak ezen az ülésen meghatározott irányelvei is figyelmünkre méltóak. Eszerint nem az lesz a céljuk, hogy már kiadott vagy előadott műveket díjazzanak, hanem, hogy a pályázati témák nyomán új művek szülessenek. Ezeket a témákat a bizottság határozza meg, és az olasz nép által érzett politikai, etikai és művészi szükségleteket tükrözik. Ez a feltétel különösen érvényesülni fog a festészeti és szobrászati művek esetében, amelyeket minden alkalommal valamely városnak vagy közületnek adományoznak majd. Az ülésen a fent ismertetetett irányelveknek megfelelően a bizottság tagjai meghatározták a pályázati témákat, megegyeztek a határidőkben is és kijelölték az egyes szakmai zsűriket az 1935-ös évre. Így az irodalmi zsűri illusztris tagjai: Marinetti, Bontempelli és Luzio; a zenei kategória zsűrije: Mulé, Alfano és Cilea. A képzőművészeti díj zsűritagjai pedig: Maraini, Canonica, Carena, Selva és Casorati. A Külföldi Szerző kategória zsűritagjai: Farinelli, Novaro és Marpicati (ez a névsor egyébként a díj tiszavirág élete során nem változott). Az irodalmi és képzőművészeti kategóriák zsűrielnökeinek az egyes művészeti szakszervezetek képviselőinek kell lennie, vagyis Marinetti, Mulé, és Maraini töltik be a zsűrielnöki szerepet. A Bizottság feladata lesz a díjak átadása, és a győztesek kihirdetése, ami előtt a Bizottság meghallgatja az egyes zsűriket, amelyek egy-vagy két tagja meghívható az ülésekre, hogy a Bizottság meghallgassa a véleményüket. Mint a jegyzőkönyvből kiderül, kezdetben a képzőművészeti és irodalmi díjak (beleértve a külföldi szerzőnek járót is) átadási ceremóniáját különválasztották, illetve a díjátadást megelőzte a képzőművészeti pályamunkák kiállítása is. Az első pályázati kiírás hivatalosan, nyomtatott formában október 1-jén jelent meg, benne a San Remo Irodalmi és Művészeti Díjak Állandó Bizottságának szervezeti szabályzatával, amely a következőket tartalmazta: egyetlen díjat sem adhatnak át kétszer ugyanannak a személynek, kivéve, ha az első díjátadás és a kérdéses dátum között eltelt már legalább öt pályázat ugyanabban a kategóriában, amiben az illető elnyerte a díjat. Minden díjat egyszerre fizetnek ki, a díjátadó napján és a bizottság átad egy tanúsítványt is, az elnök 20

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Haász Gabriella. Babits Mihály és a San Remo-díj. Témavezető: Prof. emer. Dr. Sipos Lajos CSc. habil.

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Haász Gabriella. Babits Mihály és a San Remo-díj. Témavezető: Prof. emer. Dr. Sipos Lajos CSc. habil. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Haász Gabriella Babits Mihály és a San Remo-díj Témavezető: Prof. emer. Dr. Sipos Lajos CSc. habil. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi

Részletesebben

Babits Mihály és a San Remo-díj

Babits Mihály és a San Remo-díj PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: prof. Dr. Szelestei Nagy László DSc Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk)

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk) QUALCHE MIO PREMIO LETTERARIO E DI ALTRE ARTI DA PIÙ DI 30 (Critica letteraria, saggistica, poesia, prosa, giornalismo ed altre arti: foto, illustrazioni) NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Pályázati kiírás. Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére

Pályázati kiírás. Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére Pályázati kiírás Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére Szobor elhelyezése: Győrújbarát, Baráthegy, Barátság park (Pannónia Barátság park) 1. Kiíró: CIG Pannónia EMABIT

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

védnökségével Ciao! Beszéljünk olaszul? Egy nyelv a gondolatok közléséhez, az ismeretszerzéshez és a kommunikációhoz

védnökségével Ciao! Beszéljünk olaszul? Egy nyelv a gondolatok közléséhez, az ismeretszerzéshez és a kommunikációhoz Egy nyelv a gondolatok közléséhez, az ismeretszerzéshez és a kommunikációhoz Részvételi feltételek Az általános iskolák 4-5. osztályos tanulói számára Olaszországot úgy tartják számon, mint kisvárosok

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE A TEHETSÉGES DEBRECENI FIATALOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet olyan tehetséges, 14-19 év közötti debreceni fiatalok

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1 a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

TakkART KösszMűvészeti pályázat

TakkART KösszMűvészeti pályázat TakkART KösszMűvészeti pályázat Pályázati kiírás Az ember itt kevés a szeretetre Elég, ha hálás legbelűl ezért-azért; egyszóval mindenért Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/90-1/2015/I Üi.: Tóth Ferenc Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Best of Makó turisztikai pályázat kiírása

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 57/2013. számú vezérigazgatói utasítás A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alapított gróf Károlyi Sándor-díj adományozásának szabályzata (A szabályzatot az

Részletesebben

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat 1. A tudományos diákköri (TDK) munka célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak a tananyagon túlmenő szakmai,

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM REKTORI KABINET Tudománypolitikai Iroda TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM REKTORI KABINET Tudománypolitikai Iroda TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE TUDOMÁNYOS TANÁCS ÜLÉSE IDŐPONT: 2016. ÁPRILIS 29. 14:00-16:00 HELYE: TÁRGYALÓTEREM (SZERB UTCA 21-23. II. EM. 23.) EMLÉKEZTETŐ Napirend előtt: Dr. Szalay Péter elnök 14:00-kor megnyitja a Tanács ülését,

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben Tündék Törpök Emberek A Magyar Tolkien Társaság 2014. január 4-én J. R. R. Tolkien, a XX. század egyik legnagyobb írója, az utolérhetetlen mítoszteremtő és nyelvész életműve előtt tisztelegve, 122. születésnapja

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tervezzen a jövônek! A jövô ötletei.

Tervezzen a jövônek! A jövô ötletei. Tervezzen a jövônek! A jövô ötletei. Pályázati kiírás Független szakmai zsűri Településeink mesterséges környezetének összképét magán és középületeink homlokzata alakítja leginkább. Családi és társasházak,

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Róma pass. Appia Antica - Terme di Caracalla viale Terme di Caracalla, 52. Appia Antica - Villa dei Quintili via Appia Nuova, 1092

Róma pass. Appia Antica - Terme di Caracalla viale Terme di Caracalla, 52. Appia Antica - Villa dei Quintili via Appia Nuova, 1092 Róma pass A Róma Pass érvényes a tömegközlekedési eszközökön, múzeumokban és látnivalóknál Rómában. Az alábbi ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatásokat tartalmazza a Róma Pass: - a tömegközlekedési eszközök

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) 2014-2020 Támogatást biztosít: Művészek, kulturális szervezetek, szakemberek Előadó-művészet, képzőművészet, könyvkiadás Filmművészet, televíziózás, zene Kulturális

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A SAJÓ ELEMÉR PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA (Az Ügyrend 10. melléklete) 2012. 1 1.. A Sajó Elemér pályázat célja és odaítélése 1. A Magyar Hidrológiai Társaság 1981-től évente meghirdeti

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat.

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megye Közgyűlése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.:12.259-16/2006. Melléklet: rendeletmódosítás-tervezet Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ( ) sz. rendelete

Részletesebben

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ Jelentkezzen most! www.szakkepzesidij.hu Sokféleképpen válhat az egyénbôl egyéniség. A díj A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) felhívással fordul a vállalatokhoz,

Részletesebben

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje A Tudományos Diákköri Tanács a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetében folyó tudományos diákköri munkát szervező és ellenőrző testület. Munkáját a Miskolci Egyetem 35/2000. számú (2000. október

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home

Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home 1 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA A Mediterrán Kerámia Kft. és az Art in Home művészei nyílt pályázatot hirdetnek

Részletesebben

Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 *

Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 * Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 * 1. A Ftv. és a SzTE Doktori Szabályzatának figyelembe vételével és ezek függelékeként a SzTE BTK-n működő Irodalomtudományi Doktori

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2016.(VII.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi kitüntető díjak adományozásáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar M!vészettörténeti és M!vel"déstudományi Doktori Iskola (vezet": Dr. Kelényi György DSc) M!vészettörténet Program (vezet": Dr. Kelényi György DSc) SZÉKELY

Részletesebben

Európai kulturális egyezmény

Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Európai kulturális egyezmény Official version: European Cultural Convention / Convention culturelle européenne (European Treaty Series, No. 18 / Série des traités européens,

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló

Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló Jó szórakozást! Buon divertimento! 1. feladat 1. A babonás olaszok szerint melyik nap hoz szerencsétlenséget? a) péntek 17 b) péntek 13 c) kedd 17 d) kedd 13

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Vállalkozás és Kultúra Díj 2005 Pályázati kiírás

Vállalkozás és Kultúra Díj 2005 Pályázati kiírás Vállalkozás és Kultúra Díj 2005 Pályázati kiírás A kultúrába való befektetés növeli a vállalat versenyképességét. A Vállalkozás és Kultúra Díj ezt kézzelfogható példákkal igyekszik bizonyítani: olyan projektekkel,

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/211/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

1976. évi 9. törvényerejű rendelet

1976. évi 9. törvényerejű rendelet 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről (A

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Fiatal képzőművészek számára Pályázati kategória kódja: REB-15-MŰV Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

Giuseppe Bottai és az Iskolai Charta

Giuseppe Bottai és az Iskolai Charta K. Farkas Claudia Giuseppe Bottai és az Iskolai Charta A fasiszta Olaszország oktatási minisztereként Giuseppe Bottai célja az volt, hogy az eredeti fasiszta kultúra létrehozásában közreműködjön, az iskola

Részletesebben

Pályázati felhívás. Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále. I. Hagyományos grafika kategória II. Kísérleti grafika kategória

Pályázati felhívás. Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále. I. Hagyományos grafika kategória II. Kísérleti grafika kategória Pályázati felhívás Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále A székelyföldi megyék tanácsai, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Kovászna

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre 2010

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre 2010 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre 2010 A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Belügyminisztérium által létrehozott Európai

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet.

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet / egységes

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása

Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása Az Óriás Nándor Alapítvány pályázati felhívása Az Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért alapítványi kuratóriuma határozatot hozott az Óriás Nándor-díj 2016. évi kiadásáról. Az 5/2014. (XII. 22.) sz.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

A Zene Nyelvén. A zene- hangszeres tanulás elengedhetetlen nyelvezete az olasz nyelv, melyet a gyermekek már a kezdetektől gyakorolnak.

A Zene Nyelvén. A zene- hangszeres tanulás elengedhetetlen nyelvezete az olasz nyelv, melyet a gyermekek már a kezdetektől gyakorolnak. A Zene Nyelvén Pályázatnak köszönhetően, lehetősége nyílt a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 40 fős tanulói csoportjának és kísérő tanáraiknak, Pármában (Olaszország) 2015. 07.01-05. között

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete a díszpolgári cím adományozásáról Gölle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben