Babits Mihály és a San Remo-díj

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Babits Mihály és a San Remo-díj"

Átírás

1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: prof. Dr. Szelestei Nagy László DSc Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető: dr. habil. Horváth Kornélia Phd egy. docens DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HAÁSZ GABRIELLA Babits Mihály és a San Remo-díj Témavezető: prof. emer. Dr. Sipos Lajos CSc Budapest,

2 2

3 TARTALOM Bevezetés 5 Irodalmi díjak Olaszországban a két világháború között 9 A San Remo-díj alapításának története.. 15 Az Accademia Reale d Italia 28 Az akadémikusok harca A Külföldi Szerző kategória témái és nyertesei...48 A magyar irodalom Olaszországban a két világháború között ( ).65 Babits Mihály recepciója Olaszországban ( )...77 I.Magyar irodalomtörténetek olaszul 78 II.Újságok, folyóiratok 87 Babits Mihály olaszországi recepciója a levelezések tükrében Mario Puccini..103 Gino Sirola. 112 Antonio Widmar Arturo Marpicati 149 Babits Mihály San Remo-díja Az évi díjátadási ceremónia.167 Babits Mihály San Remo-díjának magyarországi sajtóvisszhangja. 192 Összegzés 199 Zárszó..201 Melléklet..203 Fényképek 211 Szakirodalmi jegyzék

4 4

5 Bevezetés Babits Mihály március 30-án San Remóban ünnepélyes keretek között átvette az évi San Remo-díjat Külföldi Szerző kategóriában az Isteni Színjáték magyar fordításáért. Ez volt az utolsó öröm, utolsó dicsőség, ami érte őt írta Török Sophie a San Remo-díj elnyeréséről hírt adó első levél borítékjára. Ez az első hivatalos és nagy kitüntetés, amely magyar írót ért az új olasz Accademia Fascista kultúra fennállása óta. S elsősorban ilyen, a külföld által proklamált magas elismerésnek köszönheti Magyarország, ha a világ tekintete egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a magyar kultúra felé. Hálás lehet hát a nemzet Babits Mihálynak, aki hatalmas írói egyéniségével és irodalmi tudásával újabb dicsőséget szerzett hazájának. Ez a kitüntetés olyan költőt ér most, akit nemcsak szülőföldje, hanem egész Európa, az egész irodalmi világ el fog ismerni 1 nyilatkozta a korabeli magyar sajtónak Nelly Vucetich, Babits műveinek egyik olasz fordítója. Bár ez az lírával is járó díj a magyar irodalmat díjazó kevés külföldi elismerés egyike, eddig mégsem született átfogó tanulmány róla. Ez részben köszönhető a díj tiszavirág életének, valamint annak a ténynek, hogy már a korabeli magyar híradásokban is zavaros, olykor egymásnak ellentmondó információk jelentek meg róla. Az irodalomtörténet-írás sem fordított túlságosan nagy figyelmet erre az életrajzi tényre, az eddig megjelent Babits-monográfiák megemlítik ugyan a díjat, de közülük egy sem tárgyalja részletesen, pontosan milyen díjat is nyert el az író. Pók Lajosnál ennyi szerepel: Dantefordításának elismeréséül az olasz állam a San Remo-díjjal tünteti ki. 2, Rába György is nagyon szűkszavúan fogalmaz: 1940 kezdetén állapota rosszabbodik, március 25-én mégis elindul San Remóba a Dante-fordítást jutalmazó lírás díj átvételére, s április elején feleségével tíz napot tölt ismét Brissagóban. 3. Benedek Marcell önéletrajzi ihletettségű kis kötete is csak ennyit közöl a díjazás tényéről: Ragaszkodott az élethez s a költői dicsőséghez is. Halálos betegen utazott el San Remóba, hogy személyesen vegye át a díjat, amellyel Dante-fordítását kitüntették. 4 A kitüntetés tehát legtöbbször csak mint az olasz államnak a Dante fordításért adott lírás díja szerepel. 1 VUCETICH, N[elly]., Babits Mihály San Remo-díja. A költő olasz fordítója a kitüntetés jelentőségéről, Pest, március PÓK Lajos, Babits Mihály alkotásai és vallomásai tükrében, Bp., Szépirodalmi, 1967, RÁBA György, Babits Mihály, Bp.,Gondolat. 1983, BENEDEK Marcell, Babits Mihály, Bp., Gondolat, 1969, 26. 5

6 Elsőként Kardos Pál foglalkozott kissé részletesebben magával a díjazással, aki így írja le az életrajz eme epizódját: 1940 tavaszán maradék életerejével még vállalkozott egy hosszabb utazásra. Az olasz kormány meghívja a sanremói díj átvételére. Sanremóban, az olasz Riviera egyik legszebb pontján nagy ünnepély keretében osztották ki az olasz kormány által művészeti és irodalmi érdemekért adományozott jelentékeny összegű jutalmakat. Az olasz kultúra külföldi terjesztéséért járó líra jutalmat ebben az évben Babits Mihálynak ítélték oda, mint Dante fordítójának. 5 Kardos már azt a kérdést is felveti, hogy miért éppen ekkor díjaztak egy már másfél évtizede kész fordítást, mi volt az oka, hogy éppen ekkor terelődött Babitsra az olasz kormánykörök kitüntető figyelme. A monográfia írója szerint a válasz az akkori politikai helyzetben keresendő, az 1939 őszétől 1940 júniusáig terjedő háromnegyed év ugyanis az olasz-magyar kapcsolatok különleges időszaka. Németország ekkor már megtámadta Lengyelországot, tehát elkezdődött a második világháború, de Olaszország és Magyarország még kívülállóként hallgatja az északi fegyverropogást. Sanremóban a kulturális díjakat március 30-án még a háborútól tartózkodó olasz kormány osztotta. Ekkoriban mint a magyar közvélemény nagy része Babits is erősen remélte, hogy hazája kívül maradhat a nagy világháborún. Szintén Kardos az, aki a Széchényi Könyvtár Babits-archívumában talált Il Lavoro című lapból kivágott cikk alapján először idézi Pavolini miniszternek a díjátadó ceremónián elhangzott beszédének Babitsot méltató szavait: a miniszter [ ] a kormány nevében üdvözli [ ] a díjak 35 nyertesét és különösen a magyar Babits Mihályt, a mély, a kiválasztott költőt, akinek a neve egy az eleven fények közül, melyek Európa irodalmi égboltján ragyognak, egyik hatóereje a mai Európának, a szellem Európájának. Pavolini hangsúlyozta a műfordításnak és Babits egész munkásságának az érdemét, majd kiemelte, hogy a Divina Commedia fordításával, a magyar író azok közé tartozik, akik mélyebbé tették a kapcsolatot Olaszország és Magyarország között. A miniszter ezután külön üdvözölte Babits hitvesét, a szintén kiváló írónőt, és üdvözölte a költő személyében az ő szép hazáját is Mussolini kora olaszainak egész tevékeny, egyetértő és hiánytalan rokonszenvével. 6 E beszéd szavai voltak azok, amelyek megalapozták és évtizedeken keresztül táplálták és táplálják ma is a San Remo-díjnak, mint nagy nemzetközi elismerésnek, egyben Babits jelentős nemzetközi elismerésének is a legendáját. Sipos Lajos 2008-as Babits-biográfiájában már a legújabb erdeményekkel bővíti ki a díjról alkotott képet. Említi Koltay-Kastner Jenő levelét (amelyből az író értesült a díjazásról), amely az lírás irodalmi díj elnevezés mellé hozzáteszi amellyel azt a 5 KARDOS Pál, Babits Mihály, Budapest, Gondolat, 1972, KARDOS, I.m.,

7 külföldit jutalmazzák, aki az olasz szellem külföldi megismertetése terén szerzett legtöbb érdemet, valamint azt a tényt, hogy a San Remo-díjakat évente öt kategóriában osztották: irodalmi, zenei, festészeti és szobrászati művet díjaztak, az ötödik díjat pedig külföldi szerző kapta. Megemlíti díj kapcsolatát az olasz politikai kurzussal, valamint a többi külföldi díjazottat is, és az ünnepséggel kapcsolatban Pavolini mellett Bergamo Hercegének jelenlétét is, és idézi a miniszter köszöntő beszédének a költőre vonatkozó szavait is. 7 Jelen disszertáció arra vállalkozik, hogy a San Remo-díjak történetét, a Külföldi Szerző kategória további győzteseit, a Babits díjazását érintő olaszországi és magyar sajtóvisszhangot bemutatva, azaz a díjazók és a díjazottak horizontjába helyezve vizsgálja meg az elismerés valódi értékét, valamint választ adjon a Babits díjazását övező számos eddig tisztázatlan kérdésre. Valójában máig nem derült ki megnyugtatóan, hogy magán- vagy állami, regionális, nemzeti- vagy nemzetközi díjról van-e szó; a többi művészeti kategória mellett mi volt a szerepe a Külföldi Szerző kategóriának; hogyan lehetett pályázni a díjra; miért 1940-ben lett Babits évi győztes egy olyan fordítással, amely akkor már több mint másfél évtizede készen volt; és legfőképpen: hogyan nyerhette el a díjat, ha nem is pályázott rá? Babits Mihály San Remo-díjának története olyan kultúrtörténeti érdekesség, amely nemcsak hitelesen illusztrálja a korabeli sajátos olasz-magyar kulturális viszonyokat, de bepillantást enged a Mussolini-éra művészetpolitikájába és díjazási rendszerének kulisszái mögé. Az értekezés egy befejezett, San Remóban, Impériában, Genovában és Rómában végzett kutatás eredményeit teszi közzé és az eddig a témában megjelent szakirodalom összefoglalását kísérli meg. A disszertáció a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2005-ben megvédett szakdolgozat folytatása ben kezdtem a kutatást, először San Remóba és Genovába utaztam. Az anyaggyűjtést nehezítette, hogy a helyszínen már szinte semmilyen anyag nem található meg ebben a témában, a város március 30-án San Remóban a költő átvette az 50 ezer lírás irodalmi díjat, mellyel azt a külföldit jutalmazzák, aki az olasz szellem külföldi megismertetése terén szerzett legtöbb érdemet (olvasható Koltay- Kastner Jenő, a Római Magyar Akadémia igazgatójának levelében). A díjat, amelyről az akkori olasz politikai kurzussal való erős kapcsolata miatt ma már senki nem tud semmit a városban (s amelynek történetét 2005-ben Haász Gabriella tárta föl), a San Remo Díjak Állandó Tanácsa évente öt kategóriában ítélte oda. Jutalmazott irodalmi, zenei, festészeti és szobrászati teljesítményt; az ötödik díjat minden esetben külföldi szerző kapta. Ez utóbbi kategória győztesei 1935-től az első értékeléstől számítva, Ernesto Giménez Caballero spanyol kritikus, Mirko Deanovitz nyelvész, az első szerbhorvát-olasz szótár készítője, Hans Carossa német író, Alexandru Marcu, az első román-olasz szótár összeállítója és Babits Mihály volt. Az ünnepségre Bergamo Hercege és a Népkultúra Minisztere jelenlétében, a Villa Comunale-ban került sor. Pavolini miniszter kormánya nevében köszöntötte az 1937-es, 1938-as, 1939-es díjak nyerteseit, köztük Babits Mihályt. Babits Mihály szólt a beszéd költőre vonatkozó része, mély költő, akinek neve egy az eleven fények közül, melyek Európa égboltján ragyognak, aki az Isteni Színjáték lefordításával tett szert hírnévre, megteremtve általa egyet az Itália és Magyarország közti legmélyebb kötelékek közül. SIPOS Lajos, Babits Mihály, Szekszárd, Babits Kiadó, 2008,

8 igyekszik a fasiszta korszak utolsó emlékeitől is megszabadulni. Felbecsülhetetlen segítséget kaptam azonban a téma egyetlen olaszországi kutatójától, az impériai Daniela Lauria művészettörténésztől, számos, a díjak általános történetével kapcsolatos adattal. Ezután a Babitsot érintő Külföldi Szerző kategória történetére és további díjazottjaira koncentráltam ban és 2012-ben Rómába utaztam, hogy a Központi Archívum, valamint az Accademia dei Lincei római irattárában fellelhető anyagot feltérképezzem. Sajnos a második világháború kitörése gyakorlatilag elsöpörte a díjat, ez a dokumentáció szegényességén is meglátszik nyarán hozzájutottam az impériai levéltár anyagaihoz, amelyek további érdekes adatokkal gazdagították a képet. A disszertáció elsőként a két világháború közti olasz irodalmi díjak és a San Remo-díj alapítását, általános történetét ismerteti, beleértve a Külföldi Szerző kategória győzteseit, és a díjra pályázó más magyar írókat. A dolgozat második fele a magyar irodalom és Babits Mihály olaszországi recepcióját mutatja be. Rekonstruálja Babits Mihály díjazásának körülményeit, az író olaszországi ismertségét, az utolsó olaszországi utazás eseményeit, valamint a díjátadó ceremónia leírását tárgyalja. Az utolsó rész témája a költő San Remodíjának magyarországi sajtóvisszhangja. 8

9 Irodalmi díjak Olaszországban a két világháború között Olaszországban ma több mint 1800 kisebb-nagyobb irodalmi díj létezik, 8 az 1920-as évek előtt azonban ismeretlen volt az irodalmi díjak intézménye. Az első olasz irodalmi díj, a Premio Bagutta egy milánói vendéglő nevéhez kötődik. Az étterem 1924-ben nyitotta meg kapuit a Via Baguttán. Az Alberto Pepori által alapított, olcsóságáról és jó konyhájáról ismert vendéglátóhelyet Riccardo Bacchelli író fedezte fel, neki köszönhetően 1926-ra számos olasz író, festő és újságíró törzshelyévé vált, akik asztaltársaságba tömörültek. Ez az asztaltársaság elhatározta, hogy amennyiben valamelyik tagja késve érkezik a szokásos találkozóra, vagy nem jelenik meg, büntetést kell fizetnie. Egy este, pontosan november 11-én, Orio Vergani, akkor már ismert újságíró felvetette, hogy miért nem gyűjtik össze a büntetésekből befolyt összeget annak az írónak a javára, akinek a műve legjobban elnyeri a tetszésüket. Maga Vergani egy későbbi cikkében így írt az alapításról: Elővettünk fejenként száz lírát. A Bagutta egy vaskos porcelántányéron született. [ ] Azon a tányéron 1100 lírát helyeztünk el, amely a kezdeti alapot, az első megtakarítást képezte. Attól fogva a baguttiánusok személyesen gondoskodtak a díjalap összegyűjtéséről. 9 Paolo Monelli, egy másik neves újságíró még annyit tesz hozzá az alapítás történetéhez, hogy üres és teli poharak között, egy darab «sajtcetlin» írtuk meg Itália első irodalmi díjának szabályzatát. A bírák közül csak egy volt absztinens. 10 Még azon az estén Mario Vellani Marchi, festő, az alapítók egyike az egyik sárga színű étlap hátuljára megrajzolta néhány bíró karikatúráját, mialatt azok a díj alapítási okiratát fogalmazták. Innen ered a baguttiánusok azon hagyománya, hogy akárhányszor gálavacsorát rendeztek valamely díjazott, vagy nagy sikert elért művész tiszteletére, Vellani Marchi mindig megrajzolta egy menü hátlapjára az illető karikatúráját, és ezt minden jelenlévő aláírta. A Vellani-féle étlapok száma 170-re rúg (közöttük van többek között egy Dino Buzzatiról készült remek portré), jelenleg a vendéglő falait díszítik. A gálavacsorák közül talán a legjelentősebb az Ugo Ojetti 11 (a Corriere della Sera akkori igazgatója) számára rendezett esemény volt, amikor a Bagutta nemcsak Milánó, hanem Olaszország legjelentősebb irodalmi, művészeti képviselőit és újságíróit ültette egy asztal köré. A Bagutta-díjat (Premio Bagutta) attól kezdve minden évben átadják. Az alapítók akik rögtön zsűrinek is kinevezték magukat összesen tizenegyen voltak: Riccardo Bacchelli, Orio Vergani, Mario Alessandrini, Luigi Bonelli, Adolfo Franci, Paolo Monelli, 8 Catalogo dei premi letterari italiani, s.a.r. Maria Pia MARTIGNONI, Milano, u.o. 11 lásd Az akadémikusok harca című fejezetet. 9

10 Antonio Niccodemi, Gino Scarpa, Ottavio Steffenoni, Mario Vellani Marchi, Antonio Veretti. Bacchelli és Monelli kivételével (akik addigra már arattak írói sikereket), a heterogén asztaltársaság tagjai a La Fiera Letteraria című folyóirat vonzáskörébe tartozó, de jobbára ismeretlen értelmiségiek (festők, újságírók, ügyvédek, dandyk) voltak. A szó szoros értelmében egyikük sem volt irodalomkritikus, de rendkívül széles körű műveltség, és ami fő, függetlenség jellemezte őket, így a díj odaítélését nem befolyásolhatták a nagy kiadóházak sem. Ennek a függetlenségnek köszönhető, hogy 1936 és 1947 között nem osztották ki a Bagutta-díjat, mivel alapítói semmiképpen nem akarták, hogy a fasiszta rezsim nyomásának engedve, annak hatókörébe kerüljön. Az elismerést minden évben mindenfajta sajtótájékoztató vagy versenykiírás, műfaji megkötés nélkül adják: elnyerhette már tanulmány, elbeszélés, novellás- vagy verseskötet, de fordításantológia is. Az egész olaszországi, de különösen a milánói sajtó mindig figyelemmel kíséri a díjazást. Az első díjátadáskor, 1927-ben, a díj összege 5000 líra volt, a második világháború után a nyertesek lírát kaptak, jelenleg a Bagutta-díj nyertese euróval lesz gazdagabb, illetve 1990 óta a díjhoz társul egy első műveket díjazó elismerés (Premio Opera Prima) is, amely 2500 eurót jelent a nyertesének. A jelenlegi szabályzat szerint a Bagutta-díjat minden évben, januárban adják át, egy vasárnap esti vacsora keretében az alapítás helyszínén. Minden előző évben megjelent, legalább két zsűritag által javasolt mű jelölt a díjra, amelyet szavazással ítél oda a fős az irodalmi és művészeti élet képviselőiből álló zsűri. A zsűri havonta egyszer, délben találkozik a Bagutta Étteremben. Érdekesség, hogy a versenyszabályzat szerint az ülésekről nem készül jegyzőkönyv, a tagok kötelesek hallgatni az ott elhangzottakról. Az 1927 és 1937 közötti időszakban sorrendben az alábbiak kapták meg az elismerést: Gian Battista Angioletti (az Il giorno del giudizio című művel), Giovanni Comisso (Gente di mare), Vincenzo Cardarelli (Il sole a picco), Gino Rocca (Gli ultimi furono i primi), Giovanni Titta Rosa (Il varco nel muro), Leonida Répaci (I fratelli Rupe), Raul Radice (Vita comica di Corinna), Carlo Emilio Gadda (Il castello di Udine), Enrico Sacchetti (Vita di artista), Silvio Negro (Vaticano minore) 12. Míg a Baguttát egy milánói étterem falai között alapították, a történelmi sorban következő másik nagy irodalmi díj, a Viareggio ötlete, 1929-ben, Versiliában, a tengerparton, egy napernyő árnyékában született, három író-jóbarát, Leonida Répaci 13 (1932-es Bagutta-díjas 12 MARTINI, Carlo, Dizionario dei premi letterari, Mursia, 1969, Leonida Repaci (1898, Palmi 1985, Marina di Pietrasanta) író, költő, festő. Nehéz gyermekkor után (özvegy édesanyja egyedül nevelte tíz gyermekét) ügyvéd bátyja segítségével Torinóban jogi tanulmányokat folytat, amelyeket csak az első világháború után fejez be. Visszatér szülővárosába, ahol megírja La Raffica című költeményét a spanyolnátha-járványban elhunyt három testvére emlékére ben ügyvédi képesítést szerez és 10

11 író), Carlo Salsa 14 és Alberto Colantuoni 15 kezdeményezéseként. Hozzájuk csatlakozott még Primo Conti és Gian Capo is. Az alapítók már a kezdetektől nem csak egy asztaltársaság zárt körének szánták az ötletet, hanem az irodalmi nyilvánosság számára, mintegy a Bagutta ellenpontjaként. A díj a nevét onnan kapta mint Répaci megemlékezik róla 16 hogy Percy Bysshe Shelley holttestét annak idején a viareggiói tengerparton találták meg, azon a helyen lobogott halotti máglyája is ben a város hivatalosan is magáénak nyilvánította a díjat, ezzel megoldódtak a finanszírozási problémák. Míg kezdetben a díj csak elbeszélő és költészeti kategóriában létezett, jelenleg négy szekciója van: első mű (Opera Prima), elbeszélés (Narrativa), költészet (Poesia) és tanulmány (Saggistica). A díjazás gyakorlata, hogy a pályázó művek sorából ötöt választanak ki, és végül ezekből választják ki a győztest. Az irodalmi díjhoz később kapcsolódott a Premio Internazionale Viareggio-Versilia, amelyet egy olyan nemzetközileg elismert személyiségnek ítélnek oda, aki egész életében sokat tett a szociális fejlődés, a népek barátsága és a béke érdekében. Az első díjátadó ünnepségre 1930-ban került sor: fényes társadalmi esemény volt, az írók báljával, Primo Conti műveinek kiállításával és a korszak legnagyobb olasz színészeit felvonultató színházi előadással. A Viareggio-díjra rányomta a bélyegét, alapítójának, Leonida Repacinak rendkívül erős akaratú személyisége, aki gyakran beavatkozott az Torinóban a baloldali politikai körökkel tart kapcsolatot. A gyárfoglalások alatt maga Antonio Gramsci kéri el, hogy írjon az általa alapított L Ordine Nuovo című baloldali újságba, ahol a születő fasiszta diktatúrát keményen kritizáló írások jelennek meg ben, egy szocialista csoporttal együtt elfogják Palmiban. A koncepciós per vádirata szerint részt vettek egy helyi fasiszta vezető meggyilkolásában. A hamis tanúk végül színt vallottak vagy öngyilkosok lettek, így Répacit hat hónap múltán kiengedték és 1925 között dolgozott a L Unitának, a Gazzetta del Popolo-nak és a La Stampa-nak is ben megalapítja a Premio Viareggiót, amelynek haláláig elnöke marad. A második világháború után még két díjat alapít, a Premio Fila delle Tre Arti-t és a Premio Sila-t (1948) ban a Demokratikus Népfront színeiben indul a szenátorválasztáson Palmiban,de politikai törekvései sikertelenek ben tagja a Béke Világtanácsának, 1951-ben pedig a Békedíjak Nemzetközi Zsűrijének. Élete vége felé egyre inkább eltávolodott az újságírói tevékenységtől és a festészetnek szentelte magát. Irói művészetére az autobiografikus vonások jellemzőek, L Ultimo cireneo (1923) című művében háborús élményeiről mesél, az In fondo al pozzo a börtönélmény tragikus lenyomata. Főműve a Storia dei Rupe című családregény-trilógia, amelyért 1932-ben Bagutta-díjat kapott. Érdekesség, hogy saját magát alakítja Fellini La dolce vita című világhírű filmjében. 14 Carlo Salsa (1893, Milánó 1962, Milánó) író, újságíró, forgatókönyvíró. Az első világháború után a Szerzők és Kiadók Egyesületének (Societá Italiana degli Autori ed Editori) aligazgatója. Írt többek között a Le grandi firme című irodalmi folyóiratnak. Részt vett a La sonnambula és az Il re si diverte című filmek forgatókönyvének kidolgozásában, és tanácsadóként Mario Monicelli híres, A nagy háború című filmje forgatókönyvének születésénél is bábáskodott. Leghíresebb irodalmi műve, a Sonzogno, melynek fő élménye a világháború, 1924-ben jelent meg. A háborúellenes, keserű kritikát megfogalmazó mű a fasiszta éra alatt nem jelenhetett meg újra. Nagy állatbarátként 1950-ben Rómában megalapította a Nemzeti Ebvédő Ligát (Lega Nazionale per la Difesa del Cane). 15 Alberto Colantuoni (1874, Trieszt-1959, Milánó) rendkívül sokoldalú színpadi szerző, a zenés színház egyik megújítójaként tartják számon. Híresek vígjátékai, közülük is kiemelkedik az I fratelli Castiglioni, amelyet huszonegy nyelvre fordítottak le. Rádiójátékokat is írt, amelyeket öt évig rendszeresen közvetítettek ( ). 16 MARTINI, Carlo, Dizionario dei premi letterari, Mursia, 1969,

12 egyébként általa kinevezett zsűri döntéseibe, illetve felülbírálta azokat, ezért a díjat már a kezdetektől hangos viták kísérték. Emlékezetes például az 1946-os verseny, amikor a zsűri Umberto Sabának ítélte a díjat, az egyik zsűritag (Giacomo Debenedetti) azonban még a díjátadás előtt informálta a nyertest a díjról. Répaci annyira felháborodott ezen, hogy újra összehívta a zsűrit, és bezárta, egészen addig, amíg az Saba Il canzoniere-je mellett Silvio Micheli Pane duro című kötetét nem hozta ki holtversenyben győztesnek. Italo Calvino pedig egy évvel később visszautasította a díjat. A Baguttával ellentétben a Viareggiónak nem sikerült kivonnia magát a fasiszta rezsim nyomása alól. Olyannyira nem, hogy 1935-ben Galeazzo Ciano elnöklete alatt zajlott a díjazás, Répacit ugyanis miután nem lépett be a fasiszta pártba kizárták a verseny vezetőségéből. Ebben az időszakban ugyanis lehetetlen vállalkozás volt egy-egy kötet kiadási jogáért harcolni a Sajtó- és Propaganda Minisztériummal (Ministero Stampa e Propaganda), Viareggióba már Rómából érkeztek a végleges döntések. A második világháború miatt 1940 és 45 között nem adták át a díjat. Répacinak csak a második világháború után sikerült új életet lehelnie a Viareggio-díj intézményébe, amelyet haláláig erős akarattal kormányzott. Az általunk vizsgált időszakban ( ) az alábbiak kapták meg az elismerést: 1930-ban Anselmo Bucci (Il pittore volante című művéért) és Lorenzo Viani (Ritorno alla patria); 1931-ben Corrado Tumiati (I tetti rossi); 1932-ben első helyezett Antonio Foschini (Le avventure di Villon), a második helyezett Enrico Pea (Il servitore del diavolo), a harmadik helyezett Arnaldo Frateili (Capogiri); 1933-ban első helyezett Achille Campanile (Cantilena all angolo della strada), második helyezett Paola Masino (Periferia), harmadik helyezett Piero Bargellini (San Bernardino da Siena), negyedik helyezett Bino Sanminiatelli (Giochi da ragazzi); 1934-ben az egyedüli nyertes Raffaele Calzini (Segantini, romanzo della montagna); 1935-ben a két nyertes Mario Massa (Un uomo solo) és Stefano Landi (Il muro di casa); 1936-ban Riccardo Bacchelli (Il rabdomante); 1937-ben Guelfo Civinini (Trattoria di paese); 1938-ban Vittorio G. Rossi (Oceano) és Enrico Pea (La Maremmana); 1939-ben ex aequo Maria Bellonci (Lucrezia Borgia) és Arnaldo Frateili (Clara fra i lupi), valamint Orio Vergani (Passo profondo). 17 A korszakban számos kisebb, a Baguttánál és a Viareggiónál kevésbé ismert díjat alapítottak. Ilyen volt például a harmincas években a Premio Caselli, amely szintén egy irodalmi asztaltársasághoz kötődött (amelynek illusztris tagjai között találhatjuk Giacomo 17 MARTINI, Carlo, Dizionario dei premi letterari,

13 Puccinit, Giovanni Pascolit és Pietro Mascagnit is). Törzshelyük, a luccai Caffé Di Simó tulajdonosa, Giulio Di Simo alapította a díjat barátjuk, Alfredo Caselli mecénás tiszteletére ban alapították az 5000 lírás Giglio uno e due-díjat, amelyet 1934-től ítéltek oda minden évben, november 15-én. A díjat odaítélő bizottság az alábbiakból állt: Guido da Verona, Leonida Répaci, G. Villaroel, F. Perri, Cesare Zavattini, E. Momigliano, M. Bazzi. A titkári feladatokat G. Martucci látta el, a díj székhelye pedig a milánói Trattoria del Giglio (Via della Passarella) volt. 19 A San Remo-díjéhoz hasonló indíttatású elismerés volt a Premio Cervia, amelyet az emilia-romagnai tengerparton fekvő Cervia városának turisztikai vállalata alapított azzal a céllal, hogy a fürdőszezont még érdekesebbé tegye (a díjátadó est időpontját augusztusra tűzték ki). A résztvevők mindenféle műfajban (líra, elbeszélés, dráma stb.) pályázhattak. Az ünnepségek 1940-ben, a háború kitörése miatt megszakadtak, de az ötvenes években újraindultak. Az első zsűri elnöke Gioacchino Volpe akadémikus volt, tagjai Antonio Baldini, Aldo Capasso, Marcello Gallian, Telesio Interlandi, Giuseppe Ungaretti és Giambattista Vicari voltak. Győztesek: 1934-ben Rodolfo De Mattei (a Polvere di Roma című művel); 1935-ben Giovanni Cenni (Vita di un precursore. Il dramma di Alfredo Oriani) megosztva Mariani Dell'Anguillara-val (Cesare); 1936-ban Francesco Formigari (Classe di ferro); ben Stanis Ruinas (La montagna); 1938-ban Ugo D Andrea (Mussolini motore del secolo) megosztva Ezio Camuncoli-val (L agenzia Felsner); végül 1939-ben Ermanno Amicucci kapta a díjat (Nizza e l Italia). Feltehetően a San Remo közelében fekvő Ospedaletti városkában (amely egészen 1924-ig Olaszország első Kaszinójával büszkélkedhetett) is adtak át irodalmi díjat 20. Természetesen a sornak még nincs vége, a korszakban gomba módra szaporodó irodalmi elismerések közül a legtöbb nyomtalanul tűnt el a történelem süllyesztőjében, másokat a világháború után újra feltámasztottak. A fasiszta rezsim, mely ezeknek a kis díjaknak nagy részét a harmincas évek második felétől érdekszférájába vonta, maga is alapított díjakat. Ide tartoztak a Mussolini által létrehozott Accademia Reale d Italia elismerései 21, köztük a Mussolini-díj, valamint az úgynevezett Littoriali-díjak, amelyek országos olasz egyetemistáknak szánt tanulmányi-, művészeti- és sportversenyek voltak 1932 és 1940 között. Ezeket a versenyeket a Fasiszta Párt Titkársága, a Scuola di Mistica Fascista és a Fasiszta Egyetemi Csoportok (Gruppi Universitari Fascisti, azaz a GUF) szervezték. Az első évben csak sportversenyek voltak, a Il premio letterario Giglio uno e due, Giornale della libreria, 1932 lug, Volume 45, Fascicolo RICCI, Berto, Littoriali e premi letterari, L Universale, agosto, A díjak részletes listáját lásd később, A Reale Accademia d Italia című fejezetnél. 13

14 kulturális és művészeti rendezvények 1934-től indultak el. A liktori versenyeken az előliktori (prelittoriali) vagy agonalis előválogatókon túljutott egyetemista diákok mérkőzhettek meg. A versenyeket különféle rendezvények (kiállítások, konferenciák) kísérték. A kulturális és művészeti szekcióban a kultúra szinte minden megnyilvánulási formája helyet kapott (társadalom- és politikatudományi tanulmányok, kritikák, zene, előadások, újságírás, filmrendezés, dokumentumfilmek, kórusművek, építészet, fesztészet, szobrászat, díszlettervezés, rádióműsorok készítése stb.). A Littoriali-győztesek arany M-betűt formázó érmet (ld. Mussolini) és tekintélyes pénzdíjat kaptak. A díjazottak hosszú listáján meglepő módon sorjáznak a fasiszta rendszer későbbi bírálói. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány meglepő Littoriali-díjazott neve: Michelangelo Antonioni, Renato Guttuso, Aldo Moro, Vasco Pratolini, Giorgio Napolitano. 14

15 A San Remo-díj alapításának története San Remo az 1800-as évek közepén nemzetközi turisztikai célponttá vált. Különösen az angol és orosz high society választotta nyaralóhelyéül a kisvárost, kellemes klímája és természeti szépségei miatt. Fő attrakciója a XX. század elején épített Városi Kaszinó (Casino Municipale) lett, amelyet abból a célból alapítottak, hogy odavonzza a szerencsejáték iránt érdeklődő turistákat. A városka hamarosan felkapott nyaralóhellyé és ezzel együtt az olasz és nemzetközi sajtó érdeklődésére számot tartó nagyvilági, kozmopolita központtá vált. Ezt a felkapottságot szerette volna a fasiszta rezsim propaganda céljaira felhasználni. Ezért a harmincas évek elején a Városi Kaszinó szerencsejáték-engedélyének meghosszabbítását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a haszon egy részét a térség turisztikai és kulturális promotálására fordítsák. A megállapodáshoz tartozott, hogy megalapítsák a San Remo-Díjak Állandó Bizottságát (Comitato Permanente Per I Premi San Remo), mely a fontos képzőművészeti-, zenei- és irodalmi események szervezésének felügyeletét volt hivatva ellátni. E szervezet tagjainak nagy része a kormány képviselőiből került ki. A szerencsejáték engedélyt meghosszabbító miniszteri rendelet január 4-én lépett életbe és tizenöt évre biztosította a szerencsejátékok gyakorlásának lehetőségét a Városi Kaszinóban. San Remo városa 1932-ben megállapodást kötött a kaszinót üzemeltető Részvénytársasággal, 22 amelyben lefektették a várost népszerűsítő turisztikai és kulturális program alapjait. Ez a megállapodás szintén tizenöt éves időtartamra szólt, január 21-től január 21-ig. A játékgyakorlás jogának koncessziójáért a város évi líra díjat kapott a társaságtól havi részletekben, amely tartalmazta a bérleti díjat is. Ezt az összeget a városnak különleges célok megvalósítására kellett fordítania, azaz, hogy a reklám és a propaganda megfelelő eszközeivel San Remónak mint turisztikai- és üdülőhelynek elismerést szerezzen, elsősorban külföldön. Ezért a koncessziós társaság által fizetett bérleti díjból a város líra összeget a helyi Gyógyközpont Önálló Vállalatával közösen azokra a kezdeményezésekre fordított, amelyek elképzelésük szerint elősegítették a külföldiek beáramlását, például lóversenyek, agyaggalamblövész versenyek, vívóbajnokságok, regatták vagy vitorlásversenyek, motorcsónakversenyek, teniszversenyek és golfversenyek, autóstalálkozók, légisportrendezvények mind nemzeti, mint nemzetközi szintű szervezésére. A megállapodás tartalmazta azt is, hogy bizonyos összeget egy nem professzionális városi zenekar fenntartására kell fordítani, amely évenként a társaság kérésére 30 ingyenes 22 Societá Anonima = svájci típusú részvénytársaság, melynek lényege, hogy a befektetők névtelenek maradnak, nincs közzétételi kötelezettség, korlátolt felelősség és a részvények könnyen tulajdonost cserélhetnek. 15

16 szolgálatot biztosít. A Városi Kaszinó télikertjében vagy az étteremben, vagy mindkettőben előadásokat vagy más esti vagy napközbeni mulatságokat rendezzenek legalább az év 320 napján. Legalább az év 120 napján a Színházban vagy a Télikertben zenei vagy prózai előadásokat, vagy más művészeti rendezvényeket kell tartani. A kapcsolódó programokat mindig el kellett fogadtatni San Remo polgármesterének, aki az alapján mérlegelt: megfelelnek-e a fent ismertetett turisztikai céloknak. 23 A legfontosabb számunkra a megállapodás 13. cikkelye, amely a San Remo-díjak alapításáról szól. Eszerint a társaság által fizetett bérleti díjból a következő díjak pénzügyi fedezetét is biztosítani kellett: egy lírás éves San Remo-díj a legértékesebb olasz nyelvű irodalmi műnek; egy lírás éves San Remo-díj annak a külföldi szerzőnek, aki vagy műve tárgyaként vagy környezeteként képes a ligur Riviéra felértékelésére külföldön; egy éves lírás San Remo-díj a legjobb zeneműnek; két darab kétévente kiosztott egyenként lírás díj a legjobb festészeti és szobrászati alkotásnak; három, egyenként lírás San Remo-ösztöndíj hátrányos anyagi helyzetben lévő diákok számára. A díjakhoz kapcsolódtak a képzőművészeti pályaművek kiállításai is, azzal a kitétellel, hogy csak a Velencei Biennálét nem érintő években rendezik meg azokat. A megállapodás aláírói Manlio Pozzi és Luigi De Santis voltak, valamint Edoardo Scarella titkárként, Luigi Golinelli és Edoardo Baralis pedig tanúkként. Jól látható, hogy a San Remo-díjak eredeti célja valóban a térség, vagyis az olasz Riviéra, különösen San Remo turisztikai promóciója volt. A díjak anyagi hátterét biztosító szerződés semleges a témák tekintetében, nem látszik nyoma ideológiának, a San Remo Irodalmi és Művészeti Díjak turistavonzó, látványos programként indultak, az agyaggalamblövészet és a vitorlázás mellett. Különösen fontos, hogy a Külföldi Szerző kategória díjára, amely eredetileg a Babits által elnyert összeg fele, vagyis líra lett volna, csak olyan művel lehetett pályázni, amelynek témája vagy háttere a Riviéra. Nem csodálkozhatunk, hogy ezt a kiírást megváltoztatták, hiszen valószínűsíthető, hogy igen kevés pályázati munka érkezett volna a versenykiírásra. Az elismerés legfontosabb intézménye, a San Remo-Díjak Állandó Bizottsága (Comitato Permanente per I Premi San Remo) volt, amelynek alapító okirata 24 kimondja, hogy a Bizottság, melynek székhelye a San Remó-i városháza (Palazzo Municipale), rendszeresen Rómában, a Királyi Akadémia valamelyik termében ülésezzen és hozza meg döntéseit. Már a 23 A városnak nemcsak a turisztikai promóció szempontjából volt előnyös a megállapodás: lírát városszépítő munkálatokra kellett fordítaniuk, lírát pedig segélyszervezetek és helyi vagy megyei jótékonyság javára, a provincia prefektusának útmutatásai alapján. 24 Az alapító okirat teljes szövegét a Mellékletben közöljük. 16

17 bizottság összetétele is sokatmondó, hiszen az alábbi tagokból állt: mindenkori elnöke egy akadémikus, tagja a fasiszta párt egyik államtitkára (vicesegretario), a Szellemi Szabad Foglalkozásúak és Művészek Szövetségének (Confederazione di Professionisti ed Artisti) elnöke, a Népkultúra minisztere, San Remo polgármestere és a Turisztikai Kezdeményezések Részvénytársaságának (S.A.I.T.) elnöke. A titkári-kincstárnoki jogkört ez utóbbi gyakorolta, vagyis ő kezelte a bizottság rendelkezésére álló anyagi forrásokat. A bizottság szavazati többséggel hozza meg döntéseit, legalább négy tagjának jelenléte esetén. Szavazategyenlőség esetén az elnöki szavazat volt a döntő. A Bizottság feladata az volt, hogy az alábbi (az eredeti elképzeléshez képest megváltoztatott) díjak odaítéléséről döntsön: 1) egy lírás éves díj, melyet annak az olasz nyelvű irodalmi, lírai, vagy színházi műnek, amely a versenykiírás alapján erre méltónak bizonyul 2) egy lírás éves díj annak a külföldi szerző által írt műnek, amely vagy témájául, vagy helyszínként az olasz Riviérát választotta és így sikerül értékessé tennie külföldön 3) egy szintén lírás éves díj egy irodalmi, művészeti vagy tudományos műnek 4) egy lírás éves díj a versenykiírás szerint erre méltónak bizonyuló zeneműnek 5) egy kétévente kiadható lírás díj egy olasz szobrász számára 6) egy kétévente kiadható lírás díj egy olasz festő számára Az utóbbi két díjat évenkénti váltásban osztották volna, azaz az egyik évben a szobrászati, a következő évben pedig a festészeti díjat, oly módon, hogy minden évben kapcsolódjon a díjhoz valamilyen képzőművészeti megmérettetés. A díjak megoszthatatlanok. Abban az esetben, ha egyik pályamű sem bizonyul méltónak az elismerésre, a díjat nem osztják ki. A pályázatokat meghatározott témákra írják ki, melyek megfelelnek az olasz nép művészeti törekvéseinek és politikai igényeinek. A pályázati kiírásokat olyan eszközökkel teszik ismertté, amelyeket a bizottság szükségesnek tart, tetszés szerinti ítélete szerint. A pályázatokra szánt műveket (kivéve a külföldi szerző művére és az olasz szerző irodalmi művére kiírtakra küldött kiadott könyvek kivételével) zárt és lepecsételt borítékban kellett eljuttatni a bizottsághoz, mottóval megkülönböztetve. A borítéknak tartalmaznia kellett a pályázó nevét, lakcímét és az illetékes Szakszervezetbe való beiratkozásának megjelöléseit (!). A szobrászati és festészeti műveket a bizottság minden alkalommal felajánlotta egy városnak vagy egy intézménynek (előfordult, hogy a pályázati téma ismertetésében már eleve benne volt, hogy pontosan hova szánnák a művet), erre vonatkozó döntésével kapcsolatban a pályázónak sem beleszólási, sem tiltakozási joga nem volt. 17

18 Fontos tény, hogy mint az alapító okiratból kiderül kezdetben a külföldi szerzőknek szánt pályázati nyeremény csak líra volt. A bírálati rendszer úgy működött, hogy a bizottság alkalomról alkalomra meghatározott feltételekkel és létszámmal nevezte ki a zsűriket és vonta vissza az egyes kinevezéseket a művek bemutatásának a pályázati kiírásokban meghirdetett határidejei után. A zsűriknek, megalakulásukat követően, elnököt és referenst kellett választania. A festészeti és szobrászati zsűriknek ezen kívül gondoskodnia kellett arról, hogy az állandó bizottságnak javaslatot tegyenek a kiállítandó művekre vonatkozóan. Minden egyes zsűrinek a kinevezéstől számított három hónapon belül el kellett végeznie a munkáját, végezetül pedig jelentést kellett írnia a legjobb művekre vonatkozó javaslataival az állandó bizottság számára. Az Idegen Szerzők közötti verseny zsűrijének hatalmában állt olyan nem pályázó szerzőket is javasolni a Bizottságnak, akiket méltónak tartott a díjra. 25 Az alapító okirat e pontja különösen fontos Babits díjazásának története szempontjából, hiszen választ ad arra a kérdésre, hogyan kaphatott az író San Remo-díjat, ha minden fórumon úgy nyilatkozott, hogy nem pályázott rá. Ha a különböző kategóriák zsűrijei elkészültek a jelentéseikkel, de a bizottság nem talált megfelelő győztes jelöltet, még egy pályázatot írhatott ki, másodfokon. A bizottság döntései és ítélete véglegesek voltak és nem lehettek tárgyai semmilyen fellebbezésnek vagy reklamációnak. A díjak összegéről és kifizetésükről San Remo városa gondoskodott. Ami a díjak átadását illeti, lényeges volt, hogy a díjakat San Remóban adják át nemzeti jellegű ünnepségek keretében. A bizottság a díjazott számára a győzelmét igazoló tanúsítványt állított ki. A bizottságnak minden évben jelentést kellett írnia a saját tevékenységéről és elküldenie a Népkultúra miniszterének, a Nemzeti Fasiszta Párt Titkárának és a Reale Accademia d Italia elnökének. Bár a Részvénytársaság és Város közötti szerződést 1932-ben aláírták és életbe lépett, mégis három évet kellett várni a 13. cikkelyben megfogalmazott kötelezettség, vagyis a San Remo-Díjak alapításának teljesülésére július 9-én, délelőtt 11 órakor került sor a San Remo-Díjak Állandó Bizottságának első (háromórás) ülésére, amelyet Rómában, az Accademia Reale Könyvtártermében 25 La Giuria per il concorso fra autori stranieri avrá la facoltá di segnalare al Comitato anche autori non concorrenti, che ritenga degni del conferimento del premio. 18

19 tartottak. Az ülés jegyzőkönyve szerint 26 jelen voltak: Carlo Formichi, az Akadémia Rangidős Alelnöke (Vice Presidente Anziano della Accademia), Adelchi Serena, a Fasiszta Párt Altitkára (Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista), Alessandro Pavolini, a Művészek és Szabadfoglalkozásúak Nemzeti Fasiszta szövetségének elnöke (Presidente della Confederazione Nazionale Fascista Professionisti e Artisti), Giovanni Guidi, San Remo polgármestere (podestá di San Remo), Angelo Belloni, a Turisztikai Kezdeményezések Részvénytársaságának elnöke (Presidente della S.A. Iniziative Turistiche). Jellemző módon legalábbis a jegyzőköny tanúsága szerint Formichi a munka megkezdése előtt felállt (ebben a Bizottság többi tagja követte őt) és rövid beszédet tartott, melyben őfelségéhez, a királyhoz, valamint a Ducéhoz az olasz nép legnemesebb és legmagasabb tevékenységei koordinátorához és éltetőjéhez fordult a tisztelet és a hűség legbensőségesebb gondolatával. 27 A Bizottság megkezdte a munkát, vagyis San Remo elöljárója és a S.A.I.T. közti a Belügyminisztérium által elfogadott megállapodás április 18-i jegyzőkönyvének megfelelően a San Remo Irodalmi és Művészeti Díjak Állandó Bizottságát megalapítottnak nyilvánította 28. A Bizottság ezután egyhangúan Formichit választotta elnökének, Bellonit pedig kincstárnoknak. Megegyeztek abban, hogy az elnöknek aláírási joga van, ő képviseli a bizottságot harmadik féllel való tárgyalás során, valamint, hogy döntéseiket szavazati többség alapján fogják hozni, szavazategyenlőség esetén pedig az elnök szavazata lesz a döntő. A Bizottság székhelye Rómában az Akadémia, San Remóban pedig a Palazzo vagy a Villa Municipale. Már az első ülésen eldöntötték, tekintettel arra, hogy a Propaganda Minisztériuma támogatja és szabályozza a nemzet minden szellemi tevékenységét, és ő koordinálja a különböző kezdeményezéseket a kultúra és a művészet területén, a bizottság szükségesnek tartotta, hogy felkérje, vegyen részt benne képviselőjével, és kérte az elnököt: tegye meg a szükséges lépéseket Ciano gróf irányába. Megállapították, hogy a díjak szervezésének költségei a S.A.I.T. ot terhelik, az március 2-i megállapodásnak megfelelően. A Bizottság ezen kívül, szintén az 1932-es 26 Roma, Archivio Centrale, Segretaria Particolare di S.E. il Capo del Governo, n [ ] rivolge il più fervido pensiero di omaggio e di fedeltà [ ] animatore e coordinatore di tutte le più alte e nobili attività del popolo italiano. Roma, Archivio Centrale, Segretaria Particolare di S.E. il Capo del Governo, n S.E. Formichi invita quindi i presenti a dichiarare costituito il Comitato Permanente per i Premi di Letteratura e di Arte San Remo, in conformità al verbale 18 aprile 1935 concordato fra l On. Podestà di San Remo e il Presidente della S.E. Iniziative Turistiche ed approvato dal Ministero degli Interni di cui dà lettura: ed a designare il Presidente e il Segretario Tesoriere. u.o. 19

20 megállapodás 13. cikkelyének alapján, gondoskodik az 1935-ös Remo-díjak, vagyis egy ötvenezer lírás irodalmi díj, egy másik, szintén ötvenezer lírás festészeti díj, valamint még egy szobrászati díj, végül pedig egy huszonötezer lírás, külföldi szerzőnek szánt díj odítéléséről. Elhatározták, hogy festészeti és szobrászati díjhoz kapcsolódóan kiállításokat rendezzenek San Remóban. Az első kiállításnak, amelyre a város polgármestere felajánlja a Villa Comunale épületét, október 28-án lesz a megnyitója. A Bizottság ezen kívül elhatározta, hogy minden díjat San Remóban adjanak át nemzeti jellegű és nemzetközi visszhangot keltő ünnepségek keretében. A pályázatoknak ezen az ülésen meghatározott irányelvei is figyelmünkre méltóak. Eszerint nem az lesz a céljuk, hogy már kiadott vagy előadott műveket díjazzanak, hanem, hogy a pályázati témák nyomán új művek szülessenek. Ezeket a témákat a bizottság határozza meg, és az olasz nép által érzett politikai, etikai és művészi szükségleteket tükrözik. Ez a feltétel különösen érvényesülni fog a festészeti és szobrászati művek esetében, amelyeket minden alkalommal valamely városnak vagy közületnek adományoznak majd. Az ülésen a fent ismertetetett irányelveknek megfelelően a bizottság tagjai meghatározták a pályázati témákat, megegyeztek a határidőkben is és kijelölték az egyes szakmai zsűriket az 1935-ös évre. Így az irodalmi zsűri illusztris tagjai: Marinetti, Bontempelli és Luzio; a zenei kategória zsűrije: Mulé, Alfano és Cilea. A képzőművészeti díj zsűritagjai pedig: Maraini, Canonica, Carena, Selva és Casorati. A Külföldi Szerző kategória zsűritagjai: Farinelli, Novaro és Marpicati (ez a névsor egyébként a díj tiszavirág élete során nem változott). Az irodalmi és képzőművészeti kategóriák zsűrielnökeinek az egyes művészeti szakszervezetek képviselőinek kell lennie, vagyis Marinetti, Mulé, és Maraini töltik be a zsűrielnöki szerepet. A Bizottság feladata lesz a díjak átadása, és a győztesek kihirdetése, ami előtt a Bizottság meghallgatja az egyes zsűriket, amelyek egy-vagy két tagja meghívható az ülésekre, hogy a Bizottság meghallgassa a véleményüket. Mint a jegyzőkönyvből kiderül, kezdetben a képzőművészeti és irodalmi díjak (beleértve a külföldi szerzőnek járót is) átadási ceremóniáját különválasztották, illetve a díjátadást megelőzte a képzőművészeti pályamunkák kiállítása is. Az első pályázati kiírás hivatalosan, nyomtatott formában október 1-jén jelent meg, benne a San Remo Irodalmi és Művészeti Díjak Állandó Bizottságának szervezeti szabályzatával, amely a következőket tartalmazta: egyetlen díjat sem adhatnak át kétszer ugyanannak a személynek, kivéve, ha az első díjátadás és a kérdéses dátum között eltelt már legalább öt pályázat ugyanabban a kategóriában, amiben az illető elnyerte a díjat. Minden díjat egyszerre fizetnek ki, a díjátadó napján és a bizottság átad egy tanúsítványt is, az elnök 20

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Bevezetés Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően, a szovjet intervenció hatására Magyarország nemzetközi diplomáciai

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

KALENDÁRIUM XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

KALENDÁRIUM XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM KALENDÁRIUM MEGTARTOTTA alakuló ülését a Nemzeti Elôadó-mûvészeti Érdekegyeztetô Tanács (NEÉT). A 24 tagból álló NEÉT funkciója, hogy megjelenítse az ágazati mûködés során jelentkezô lényeges szakmai és

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai Az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2014. november 16-án tartottuk a Bethlen Gábor Alapítvány 31. díjátadó ünnepségét, amelyet Lezsák Sándor a Kuratórium elnöke,

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Debrecen, 2014 Szerkesztette a Szerkesztőbizottság: Elnök: Százdi Antal Tagok: Dr. Balogh László Dr.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ABDALLAH ABDEL-ATI ABDEL-SALAM MOHAMED AZ EGYIPTOMI-MAGYAR KAPCSOLATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr.

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

Beárazott zenekarok. Lesz-e TAO 2016-ban? 70 éves a MÁV Zenekar 2015/3

Beárazott zenekarok. Lesz-e TAO 2016-ban? 70 éves a MÁV Zenekar 2015/3 2015/3 A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének, valamint a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének közös lapja www.aho.hu www.zene-kar.hu Beárazott zenekarok a MÁV Szimfonikus Zenekar

Részletesebben

Tartalom. Anyanyelvünk éve

Tartalom. Anyanyelvünk éve Anyanyelvünk éve Lassan múlik a tél s föllebben újra a függöny kígyóként karikáznak a szűzek a zsenge fiúkkal tompán búgnak a mélyből vággyal telt fuvolák s ímhol a luk a fából készült szikla tövében tisztán

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

SPANYOL-OLASZ KAPCSOLATOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ALATT

SPANYOL-OLASZ KAPCSOLATOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ALATT Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Modernkori Program SPANYOL-OLASZ KAPCSOLATOK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ALATT Ph.D. értekezés Készítette: Katona Eszter Témavezető:

Részletesebben

Pályázat a Római Magyar Akadémia igazgatói álláshelyének a betöltésére

Pályázat a Római Magyar Akadémia igazgatói álláshelyének a betöltésére Pályázat a Római Magyar Akadémia igazgatói álláshelyének a betöltésére Egy megjegyzés a pályázat elejére Az 1990. évi rendszerváltás óta úgy alakult, hogy több-kevesebb ideig valamennyi adminisztráció

Részletesebben

A 184. füredi Anna-bál szépei

A 184. füredi Anna-bál szépei A TARTALOMBÓL ÍRÁS ZÁKONYI FE- RENCERŐL ÉS ZÁ- KONYI FERENCTŐL Augusztus 28-án a helytörténész, idegenforgalmi szakember születésének századik évfordulójára emlékeznek. BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ

Részletesebben

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

A Magyar Írószövetség Tájékoztatója

A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2013 A Magyar Írószövetség Tájékoztatója Három év a mérlegen Szentmártoni János beszámolója Alkotás és szervezés kéz a kézben Interjú Erős Kinga titkárral 1956 és a magyar írók Halász János államtitkár

Részletesebben

Sebők Judit. HungaroVízió, az Eurovíziós Dalfesztivál magyar vonatkozásainak vizsgálata

Sebők Judit. HungaroVízió, az Eurovíziós Dalfesztivál magyar vonatkozásainak vizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Sebők Judit HungaroVízió, az Eurovíziós Dalfesztivál magyar vonatkozásainak vizsgálata Témavezető: Dr. Kálai Sándor egyetemi adjunktus Kommunikáció- és Médiatudomány

Részletesebben

II. A kolóniák élete

II. A kolóniák élete II. A kolóniák élete 1. A magyarok száma? Ahány statisztika, annyi változat. Pontosan ma sem tudni, hány magyar él elszórva a világban. Egy-két kivételtől eltekintve csak becslésekre lehet támaszkodni.

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek. Bezárt a szeméttelep. Közös kincsünk a demokrácia. Götzinger Károly és Perémi Erzsébet

Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek. Bezárt a szeméttelep. Közös kincsünk a demokrácia. Götzinger Károly és Perémi Erzsébet XI. évfolyam 2. szám, 2007. február 180 Ft Közéleti lap Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek Egy paksi régész, K. Németh András évek óta foglalkozik a megyében még fellelhetõ, az 1848

Részletesebben

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, 2014 A kötet megjelenését támogatta: Dominant Kft. HC Delta

Részletesebben

2 www.egyetemter.hu 2009. ÁPRILIS

2 www.egyetemter.hu 2009. ÁPRILIS 2 www.egyetemter.hu 2009. ÁPRILIS HÍREK Sikeres koncertek ------------------------------------------------------------------------------------ 4 Innovációs dialógus ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

8. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23.

8. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23. 8. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23. 2010. július 2009/2010. Rotary év Tartalomjegyzék A 2010. május 16-i Charter Évforduló Ünnepség résztvevői 1. sor

Részletesebben

2005. február. Karcpoétika

2005. február. Karcpoétika 2005. február Alkotói pályázatok 4., 5., 12. oldal Virtuális séta a Mûvészetek Palotájában 6-7. oldal Váci Mihály - A biblikus költõ 8-9. oldal A gótika vonzásában Marcali Kiss Melitta festészetérõl 13.

Részletesebben