PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához A pályázati program a Velux Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósul meg. 1

2 Tartalom 1. A PÁLYÁZATI PROGRAM HÁTTERE A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA PÁLYÁZÓK KÖRE A PÁLYÁZATI PROGRAM KEDVEZMÉNYEZETTI KÖRE A PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek: Egyéb szempontok Elszámolható költségek köre Nem elszámolható költségek A projekt megvalósításának ideje A PROJEKT PÉNZÜGYI FELTÉTELEI: A támogatás mértéke Önerő, önkéntes munka A támogatás összege A támogatás folyósítása Biztosíték ÁFA INDIKÁTOROK A PÁLYÁZÁS MÓDJA A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA Formai ellenőrzés Szakmai bírálat AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE SZERZŐDÉSKÖTÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS BESZÁMOLÁS, ELLENŐRZÉS ARCULATI KÖVETELMÉNYEK KAPACITÁSFEJLESZTÉS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ Infovonal, elérhetőségek Információs nap

3 1. A PÁLYÁZATI PROGRAM HÁTTERE Az Ökumenikus Segélyszervezet (továbbiakban: Támogató) TANDEM Fejlesztési Alap néven pályázati programot indít, melynek keretében között több pályázati fordulóban, vissza nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió forinttal támogatja a magyarországi szociális szektort. Jelen (első) kiírásban körülbelül 20 pályázat támogatására lesz mód. 2. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA A pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlása. A támogatás konkrét célkitűzése segíteni a rászoruló gyermekeken és családokon a hátrányos helyzetű gyermekekkel és családokkal foglalkozó helyi szereplők megerősítésén keresztül. A pályázati program a következő problémákat célozza meg: Jelentős hézagok az állami szociális ellátórendszerben, úgymint: o Hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik számára elérhető komplex fejlesztési és képzési/kapacitásfejlesztési programok hiánya o Munkahelyek létrehozásához és jövedelemszerző tevékenységek beindításához szükséges kapacitás hiánya a hátrányos helyzetű régiókban o Az állami ellátórendszer jelenlegi korlátain túlmutató szociális ellátások hiánya Elegendő és hozzáférhető finanszírozási módozatok hiánya civil szervezetek, helyi kezdeményezések és helyi szervek számára a jelenleg nem lefedett szociális szükségletekre adott válaszmodellek kialakításához 3. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: Egyéb egyesület (KSH 529) Egyéb alapítvány (KSH 569) Egyház (KSH 551) Önálló egyházi intézmény (KSH 552) Egyház önálló szervezete (KSH 553) Pályázatot csak olyan szervezet nyújthat be, amely családok átmeneti otthonát működtet, és ott lakó vagy onnan kikerült családok számára kíván szolgáltatásokat nyújtani vagy a pályázatban foglalt tevékenységeket családok átmeneti otthonaiban lakó vagy onnan kikerült családok számára kívánja biztosítani, s a projekt végrehajtása során együttműködik az érintett családok átmeneti otthonával. (A pályázat kötelező melléklete ebben az esetben az Együttműködési szándéknyilatkozat.) EGYÉB KIKÖTÉSEK - A pályázó szervezet székhelye Magyarországon van. - Minimum 2 éve bejegyzett 1, és bejegyzése óta folyamatosan aktívan működik. - Nincs köztartozása. - Van tapasztalata családokkal való munkában. 1 A pályázat beadásának dátumától számítva a 2 évet. 3

4 - Nem pályázhat: o olyan alapítvány, egyesület, melynek az alapítói között szerepel állami szervezet, önkormányzat vagy párt; o olyan szervezet, mely létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezet; o biztosító egyesület. Egy családok átmeneti otthonára csak egy pályázat adható be és egy szervezet csak egy pályázatot adhat be. Amennyiben a pályázó szervezet több családok átmeneti otthonának a fenntartója, ez esetben legfeljebb 3 pályázatot adhat be (3 különböző családok átmeneti otthonára). 4. A PÁLYÁZATI PROGRAM KEDVEZMÉNYEZETTI KÖRE A pályázati program által támogatni kívánt projektek célcsoportja olyan hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik, akik családok átmeneti otthonában laknak, illetve onnan kerülnek, kerültek ki. 5. A PÁLYÁZAT TARTALMA 5.1 Támogatható tevékenységek: A Támogató két fő tevékenységcsoportot (komponenst) határozott meg, a pályázónak ezek közül egyet ki kell választani, és arra kell a pályázatát kidolgozni (ezt a pályázati adatlapon kell jelölni): A komponens: Családok számára szervezett komplex szolgáltatások vagy B komponens: Családok önfenntartóvá válásának elősegítése, munkahelyteremtés A komponens: Családok számára szervezett komplex szolgáltatások Ha ezt a komponenst választja, a pályázatnak tartalmaznia kell az - A komponens tevékenységei közül legalább egyet (A/1.a vagy A/1.b vagy A/1.c) - és az A/2 tevékenységet. A/1. Gyermekek, fiatalok számára nyújtott szolgáltatások: A/1.a Gyermekek részképességeinek, szociális készségeinek fejlesztése (1-14 éves korig) A tevékenységek során be- és kimeneti felmérés elkészítése szükséges. A szolgáltatáson belül nyújthatóak szocializációs, valamint terápiás (gyógypedagógiai, pszichológiai) szolgáltatások. A/1.b Pályaorientációs foglalkozások fiatalok számára (14-18 éves korig) A pályaorientációs foglalkozások alatt Támogató olyan folyamatot ért, amely feltérképezi a fiatalok továbbtanulással kapcsolatos nehézségeit, problémáit, tulajdonságait, készségeit. Majd ezek után ezekre építve egy strukturált folyamaton keresztül segíti, támogatja a fiatalokat a reális pályaválasztás felé, valamint segíti a szükséges attitűdváltozások elérését. A szolgáltatás részévé kell tenni azon intézmények bevonását is a programba, akik a gyermekekkel kapcsolatban vannak (iskola, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat stb.). Számukra néhány órás tájékoztatást kell nyújtani a pályaorientációról. 4

5 A/1.c Kortárssegítő csoportok működtetése (6-18 éves korig) Olyan szocializációs vagy kortárssegítő csoportok működtetése, melyek hozzájárulnak hátrányos helyzetű közösségekben élő gyermekek, fiatalok segítéséhez annak érdekében, hogy csökkenjen annak lehetősége, hogy bűnelkövetővé, iskolakerülővé váljanak, valamint segítik a hibás szocializációs hatások (pl.: párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás, elhanyagolás) enyhítését. A/2. Szülők számára nyújtott szolgáltatások: Munkanélküliek számára szervezett munkaerőpiaci és/vagy pályaorientációs képzések, melyek hozzájárulnak az elhelyezkedéshez, pozitív változásokat indítanak be az elhelyezkedést akadályozó, megnehezítő, személyiséghez kapcsolható készségekben, tulajdonságokban, vagy megszüntetik ezeket. B komponens: Családok önfenntartóvá válásának elősegítése, munkahelyteremtés Ha ezt a komponenst választja, a pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a B komponens tevékenységei közül legalább egyet (B/1 vagy B/2 vagy B/3). Ebben a programelemben Támogató olyan tevékenységeket szeretne támogatni, melyek elősegítik, hogy a családok önállóvá, önfenntartóvá váljanak, vagy a támogatás kapcsán munkahelyhez jussanak hozzá. Elsősorban szociális gazdaságok beindításával kapcsolatos szolgáltatásokra lehet pályázni, de Támogató nem zárja ki más típusú - a pályázati kiírás célkitűzéseinek megfelelő - munkahelyteremtő projektek támogatását sem. Szociális gazdasággal kapcsolatos szolgáltatásnak nevezzük az olyan önfenntartást, önellátást segítő támogató tevékenységek biztosítását, melyek segítik a családokat abban, hogy vagy saját lakásukban, vagy önkormányzat, pályázó szervezet által biztosított ingatlanban, telephelyen olyan tevékenységekbe (állattenyésztés, növénytermesztés, kiskertek kialakítása) kezdjenek, amelyek által a család a plusz bevételeknek köszönhetően önellátóvá válhat. B/1 Felkészítő tevékenységek: Családok átmeneti otthonai számára olyan speciális programok támogatása, amelyek felkészítik a családokat arra, hogy az átmeneti ellátásból kikerülve képesek legyenek részt venni a szociális gazdaságokban. B/2 Eszköztámogatások: Ezen programelemben elsősorban olyan plusz munkaeszközök beszerzésére igényelhető támogatás, amelyek segítségével a célcsoport bevonható a munka világába, illetve elhelyezkedésük megvalósulhat. A támogatás segítséget nyújthat a munkába való eljutás elősegítésében is (a projektidőszak alatt). B/3 Szociális gazdaság beindítása: Családok átmeneti otthona ellátásából kikerült vagy kikerülni készülő családok számára olyan szolgáltatások beindítása, melyeknek köszönhetően lakhatási lehetőség biztosításával, valamint a család aktív szerepvállalásával (elhelyezkedés, háztáji gazdaság létrehozása, azaz növénytermesztés, állattenyésztés, vállalkozás beindítása stb.) a család tartósan önellátóvá válik. 5

6 Minden pályázónak vállalnia kell a következőket ( A és B komponens esetén is): - Egy, a Segélyszervezet által nyújtott képzésen való részvétel, melynek célja a támogatott szervezetek kapacitásfejlesztése (lásd 16. pont). - A családok átmeneti otthona meglévő szakmai programjának kiegészítése o a pályázatban szereplő tevékenységekkel, o valamint a Segélyszervezet által tartott képzés (kapacitásfejlesztés) során átadott segélyezési elvekkel. - Amennyiben a pályázaton belül szociális gazdaság kialakítása történik, úgy új szakmai program megírása a szociális gazdaságokra. - Minden pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítás utolsó hónapjában a térségben található szervezetek (egyházi, civil, helyi önkormányzat) számára programzáró találkozót szervez, ahol bemutatja a programját és ismerteti a program eredményeit. 5.2 Egyéb szempontok Újszerűség, innovativitás Támogató célja olyan tevékenységek támogatása, amelyek újszerűek, innovatívak. Az újszerűség legalább az adott családok átmeneti otthonának eddigi tevékenységeihez képest legyen jellemző, de még jobb, ha az egész szakmára nézve újszerű, modellértékű tevékenység valósul meg. Mit nevezünk fenntarthatóságnak? Fenntartható a projekt, ha eredményei a támogatás lejárta után is megmaradnak, továbbvihetőek. A támogatásból beszerzett eszközök a későbbiekben is használhatóak lesznek, a támogatásból olyan modelltevékenységek valósulnak meg, amelyek alkalmazhatók más intézmények és ellátórendszerek számára, olyan szakmai tudás, eredmény jön létre, amely alapot adhat további programok megvalósításához, további pályázati források megszerzéséhez. 5.3 Elszámolható költségek köre A TANDEM Fejlesztési Alap nem a szervezet alapműködését kívánja támogatni, hanem olyan projekt megvalósítását, amely a szervezet tevékenységeiben új elemet, új program, tevékenység bevezetését jelenti. 1. Személyi jellegű kifizetések Elszámolható költségek: A programban résztvevő munkatársak bruttó bérköltsége, munkáltatót terhelő járulékok. Munkavállalóknak fizetett egyéb személyi jellegű juttatások (étkezési utalvány, munkába járás költségei) nem tervezhetők a költségvetésben. Indokolt esetben az önkéntes munkavégzéshez kapcsolódó egyéb személyi jellegű költségek (utazás és étkezés) itt elszámolhatók. A munkabérről a programban eltöltött munkaidővel arányosan kell elszámolni. A számfejtett megbízási díjak, illetve a számlás megbízási díjak (szakmai megvalósítók megbízási jogviszonyban történő alkalmazása) esetén a költségeket az 5. pontban, a szolgáltatásoknál kell tervezni. Személyi jellegű kifizetésekre a támogatás legfeljebb 30%-át lehet felhasználni. 2. Utazási költség Elszámolható költségek: A programmal szorosan összefüggő külső helyszínen történő megvalósításhoz kapcsolódó költségek, mind a célcsoport, mind pedig a munkatársak részéről, azaz: tömegközlekedés költsége, szervezet tulajdonában lévő gépjármű használata, munkatárs tulajdonában lévő gépjármű használata. Az alkalmazottak munkába járásának költségei nem tervezhetők. 6

7 3. Dologi kiadások A költségvetésben a Ft alatti eszközöket a kisértékű, az a felettieket a nagyértékű eszközök között kell szerepeltetni. (Támogató leginkább tartós, a projekt befejezése után is használható eszközök beszerzését szeretné támogatni). Az egyéb dologi kiadások között elszámolható költségek pl. foglalkozásokhoz szükséges fogyóeszközök - ragasztó, festék, rajzlap -, élelmiszer, vendéglátás (reprezentáció) költségei. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a program működéséhez kapcsolódó közvetett költségek (mint pl. papír, írószer, festékpatron, ill. egyéb irodai eszközök) csak a működési költségek soron számolhatók el. Éttermi költség nem tervezhető és számolható el. 4. Működési költség Elszámolható költségek: villany, gáz, víz, kommunikációs költségek, posta, irodaszer, bérleti díj, könyvelés, bérszámfejtés és egyéb, a program működéséhez szükséges közvetett költség. - A komponens (Családok számára szervezett komplex szolgáltatások) esetén maximum a támogatás 7%-át lehet működési költségekre költeni. - B komponens (Családok önfenntartóvá válásának elősegítése, munkahelyteremtés) esetén, amennyiben ezek a költségek egy családok átmeneti otthonából kikerülő családnak biztosított lakhatáshoz kapcsolódnak, a támogatás legfeljebb 30%-át lehet bérleti díjra és rezsire költeni. Ha a leírt módon lakhatás nem valósul meg, működési költségre a támogatás 7%-a fordítható. A működési költségeket költségcsoportonként kell a költségvetésbe betervezni. Megfelelő, a költségsorba illő számlákkal kell a költésekről elszámolni, de Támogató nem követeli meg az arányosítást azaz a költésekről nem kell időarányosan, havonkénti százalékos lebontásban elszámolni. 5. Egyéb szolgáltatások Elszámolható költségek: Szakmai megvalósítók megbízási jogviszonyban történő alkalmazása (számfejtett megbízási díjak, illetve a számlás megbízási díjak), egyéb szakértők megbízási díja, eszközbérlés, földbérlés, szállítás, illetve egyéb olyan szolgáltatások, melyek a program megvalósításához szorosan kapcsolódnak. 6. Felújítás Felújításra maximum a támogatás 20%-át lehet felhasználni, abban az esetben, ha a felújítás a projekt megvalósításához szükséges, indokolt. Felújítás vagy dokumentálhatóan saját tulajdonú vagy igazolhatóan a pályázatban megjelölt tevékenységek helyszínéül szolgáló ingatlanban lehetséges. 5.4 Nem elszámolható költségek - lakás, ház, egyéb ingatlan vásárlása - gépjárművásárlás - más keretből már finanszírozott tételek - adósságok és esetleges későbbi veszteségek vagy adósságok fedezésére képzett tartalékok - bírságok, kötbér és perköltség - a szerződéskötést megelőzően felmerült költségek - állami normatív támogatásból finanszírozott költségek, illetve azon szolgáltatások költségei, amelyeket a családok átmeneti otthonának kötelezően nyújtania kell 7

8 5.5 A projekt megvalósításának ideje A projekt megvalósítására a pályázónak minimum 6, maximum 12 hónap áll a rendelkezésére. A támogatott projektet (és a támogatás felhasználását) legkorábban a szerződés mindkét fél általi aláírásakor lehet elkezdeni (várhatóan 2012 októbere). A projekt záró dátuma nem lehet későbbi, mint december A PROJEKT PÉNZÜGYI FELTÉTELEI: 6.1 A támogatás mértéke A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a. 6.2 Önerő, önkéntes munka A Támogató pénzbeli önerőt nem követel meg, az esetlegesen felhasznált más forrás nem képezi részét jelen támogatás költségvetésének. Az önkéntes munka előnyt jelent az elbírálásnál. Megvalósulását Támogató ellenőrzi, a következő dokumentáció alapján: - önkéntes szerződés, - önkéntesmunka-nyilvántartó lap (Támogató által megadott űrlapon), - fotódokumentáció. A pályázati űrlapon a Pályázat főbb adatai résznél kell beírni, hogy hány önkéntesórát vállal a Pályázó a projekt megvalósításához hozzájárulásként (tehát az összes önkéntes összes óráját kell összegezni). Az önkéntesfogadás jogszabályi követelményeknek való megfeleléséért a Pályázó a felelős! 6.3 A támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: minimum 2 millió forint, maximum 4 millió forint. 6.4 A támogatás folyósítása A támogatás folyósítása két részletben történik: A Támogató a támogatási összeg 75%-át a támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírásától számított 15 munkanapon belül utalja át előleg formájában. A támogatás maradványösszegét (a támogatási összeg 25%-a) a támogatási összegről szóló pénzügyi és szakmai végbeszámoló elfogadását követő 15 munkanapon belül utalja át. A Támogató nem követeli meg a Támogatás elkülönített számlán való kezelését. 6.5 Biztosíték A Támogató az általa megítélt pályázati támogatás szabályszerű felhasználásának biztosítékaként előírja, hogy a Támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan adjon meghatalmazást azonnali beszedési megbízás (inkasszó) érvényesítésére. Az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére kizárólag a Támogatási szerződésben rögzített, Támogatott részéről történő elállás esetén van lehetőség. 8

9 Az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levele(ke)t a Támogatott szervezetnek a Támogatási szerződés megkötéséig kell a Támogató rendelkezésére bocsátania, mely dokumentum(ok) a Támogatási szerződés mellékletét képezi(k). 7. ÁFA A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban. A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak, amiről szerződéskötéskor írásos nyilatkozatot is tenni kell. 8. INDIKÁTOROK Támogató az egyes tevékenységekhez meghatároz kötelezően teljesítendő indikátorokat, melyeket a oldalról letölthető dokumentumok tartalmaznak (külön dokumentum az A és a B komponenshez). A kötelező indikátorokon felül a pályázó vállalhat egyéni indikátorokat is. Kérjük, tanulmányozza a letölthető dokumentumokat! 9. A PÁLYÁZÁS MÓDJA A pályázatot en és postán is kötelező beküldeni. Beküldési határidő: (Tehát az elküldésének, illetve a postai bélyegzőnek a dátuma legkésőbb jei lehet.) cím: Postacím: 1775 Budapest, Pf. 130 A borítékra és az tárgyába kérjük, ezt írják: Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap Az es pályázati csomag tartalma Dokumentum Pályázati adatlap (kitöltve) Pályázati költségvetés (kitöltve) Az érintett családok átmeneti otthona működési engedélye A Kormányhivatalok utolsó ellenőrzésének jegyzőkönyve Pályázó létesítő okirata (alapszabály vagy alapító okirat) Együttműködési szándéknyilatkozat az érintett családok átmeneti otthonával (kivéve, ha a Pályázó a CSÁO fenntartója) Formátuma Word file, aláírás nélkül Excel file, aláírás nélkül Szkennelve, jpg vagy pdf file-ban Szkennelve, jpg vagy pdf file-ban Szkennelve, jpg vagy pdf file-ban Szkennelve, jpg vagy pdf file-ban 9

10 A postai pályázati csomag tartalma (mindenből 1 eredeti és 2 másolati példányt kérünk) Dokumentum Pályázati adatlap (kitöltve) Pályázati költségvetés (kitöltve) A Kormányhivatalok utolsó ellenőrzésének jegyzőkönyve Pályázó létesítő okirata (alapszabály vagy alapító okirat) Együttműködési szándéknyilatkozat az érintett családok átmeneti otthonával (kivéve, ha a Pályázó a CSÁO fenntartója) Formátuma (az eredetinek) kinyomtatva, cégszerűen aláírva kinyomtatva, cégszerűen aláírva fénymásolat, aláíró által hitelesítve fénymásolat, aláíró által hitelesítve eredeti dokumentum A pályázati csomagot összefűzve kérjük beküldeni. A Pályázó felelőssége, hogy az en és papíron beküldött dokumentumok egymással tartalmukban és formájukban megegyezzenek (az aláírásokat kivéve). Amennyiben eltérnek, a papír alapú verziót veszi figyelembe a Támogató. A szükséges adatlapok, dokumentumok letölthetők a internetes oldalról. A pályázati adatlapot, annak formátumát, tartalmát megváltoztatni tilos! 10. A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA 10.1 Formai ellenőrzés Támogató a beérkezett pályázatok formai megfelelését ellenőrzi. Figyelem! Bizonyos kritériumoknak való meg nem felelés esetén a pályázat formai okból elutasításra kerül, nem vesz részt a további értékelésben. Az elutasítással járó formai hibákat a lenti táblázat tartalmazza. A pályázat benyújtása előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati anyag megfelel-e minden feltételnek. BEKÜLDÉS KÖRÜLMÉNYEI, FORMÁJA A pályázat a megadott határidőn belül érkezett (azaz postabélyegző és az elküldésének dátuma legkésőbb ). A pályázatot és mellékleteit postán és en is elküldték. A papír alapú pályázati anyagot a szervezet képviselője aláírta. (Pályázati adatlap aláírása, mellékletek hitelesítése.) Egy családok átmeneti otthonára csak egy pályázat vonatkozik. PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázatot és a költségvetést a megadott pályázati űrlapokon töltötték ki és azok formátumát, tartalmát nem változtatták meg és a karakterszámot betartották. Az adatlap minden része ki van töltve. A pályázatot benyújtó szervezet megfelel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek (bejegyzés ideje, szervezeti forma, alapítók MEG NEM FELELÉS ESETÉN 10

11 stb.). KÖLTSÉGVETÉS Az igényelt támogatás a kiírásban megadott határok között van (azaz 2-4 millió Ft között). A pályázati kiírásban a költségvetésre vonatkozó belső korlátokat betartották (pl. működési költségre, személyi jellegű kifizetésekre vonatkozó százalékos megkötések). A költségvetés csak elszámolható tételeket tartalmaz. A formai ellenőrzés után Támogató en értesíti a pályázókat Szakmai bírálat A pályázatok elbírálását szakmai Bíráló Bizottság végzi. Kiválasztási szempontok A Bíráló Bizottság az alábbi szempontok szerint értékeli a pályázatokat: Ssz. Pontozási szempontok Adható pontszám Relevancia 1. Mennyire illeszkedik a pályázat a pályázati kiírás céljaihoz? Mennyire illeszkedik a pályázat a célcsoport és az érintettek szükségleteihez? 3. Mennyire jó a célcsoport bevonásának tervezett módja? 6 4. Koncepció Mennyire összefüggőek/megvalósíthatóak a tervezett tevékenységek, mennyire logikus az ütemterv? A pályázó használ-e plusz indikátorokat a megvalósítás során? Vállale önkéntes tevékenységet? Mennyire hatékony a projekt módszertana? Megfelelő-e a tevékenységek hatása a pályázó szervezet meglévő szolgáltatásaira? A projekt szakmai és pénzügyi fenntarthatósága, illetve a disszeminációs hatása megfelelő-e? Mennyire újszerű a projekt vagy tartalmaz-e innovatív, újszerű elemeket? Költségvetés 9. Mennyire átlátható és részletes a költségvetés és az indoklás? Mennyire van összhangban a költségvetés a tevékenységekkel és mennyire reális a költségvetés? Mennyire költséghatékony a költségvetés? 6 ÖSSZESEN:

12 A szakmai bírálat részeként bizonyos esetekben a Támogató helyszíni látogatást kezdeményezhet, vagy en, telefonon kérhet kiegészítő információt. A kiegészítő információ kérése, illetve a látogatás vagy a látogatás hiánya nem jelzi előre a döntés pozitív vagy negatív voltát! A Bizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. 11. AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE A támogatott szervezetek listáját a Támogató a oldalon teszi közzé a döntést követő 5 napon belül, legkésőbb szeptember 30-ig. Ezt követően en felveszi a kapcsolatot a támogatott szervezetekkel, és kezdeményezi a szerződéskötési folyamat elkezdését. Az elutasított szervezeteket Támogató szintén en tájékoztatja, rövid indoklással. A pályázati döntés végleges, azt illetően fellebbezésnek helye nincs. 12. SZERZŐDÉSKÖTÉS A szerződést és mellékleteit Támogató készíti el a Támogatottal egyeztetve. A következő dokumentumokat Támogató csak a támogatott, nyertes pályázóktól, a szerződéskötéskor kéri (ezeket a pályázat beadásakor, kérjük, ne küldjék még el): - NAV által kiadott nullás adóigazolás (eredeti, 30 napnál nem régebbi) - Társadalmi szervezet esetében 60 napnál nem régebbi, s a szervezet hatályos adatait tartalmazó bírósági kivonat - Egyházi pályázó esetén a felettes egyházi szerv igazolása - Aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata - Nyilatkozat a támogatott szervezet bankszámláiról - Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott szervezet összes bankszámlájára vonatkozóan A szükséges dokumentumok mihamarabbi beszerzéséért és az értesítő levélben szereplő határidőig való elküldéséért Támogatott felelős. Amennyiben a dokumentumok nem érkeznek meg a megadott határidőig vagy a bennük foglaltak nem bizonyulnak megfelelőnek (pl. a szervezet kevesebb, mint 2 éve van bejegyezve, a szervezetnek adótartozása van stb.), a szerződéstől a Támogató elállhat. 13. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A költségvetési sorokon szereplő összegektől (költségvetés-módosítás nélkül) legfeljebb +10%-os eltérés megengedett. Költségvetési sor alatt a költségvetésben meghatározott fő sorokat kell érteni, úgymint Személyi jellegű kifizetések, Utazási költségek stb. Ez azt jelenti, hogy az egyes sorokon fel nem használt összeg más sorokon felhasználható, azok eredeti összegének legfeljebb 110%-os mértékéig. Az egyes sorokon a csökkentés mértéke akármekkora lehet (egy adott sor lenullázása is megengedett), a +10% csak a sorok eredeti összegének növelésére vonatkozik. Új költség, új költségvetési sor utólag nem emelhető be a költségvetésbe. A fő sorokon belül megengedett a mozgás. Ezen felül szerződésmódosítás csak nagyon indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján lehetséges. A projektek szerződésben vállalt megvalósítási idején nem lehet hosszabbítani! 12

13 14. BESZÁMOLÁS, ELLENŐRZÉS A Támogatottnak negyedévente beszámolót kell benyújtania, mely tartalmazza a szakmai előrehaladásról szóló jelentést és a pénzügyi beszámolót. A beszámolókban igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a Támogató döntése szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra. A beszámolási határidőket a Támogatási szerződés tartalmazza. A beszámolókat a megadott űrlapokon kell elkészíteni, melyek letölthetők a oldalról. Kérjük, tanulmányozza a beszámolási követelményeket tartalmazó dokumentumot is, mely szintén letölthető a fenti oldalról. Negyedéves beszámolók A negyedéves beszámolókat az adott negyedév vége után 30 nappal kell benyújtani. A negyedéves beszámoló a következő részekből áll: - szakmai beszámoló - pénzügyi beszámoló táblázat (számlaösszesítő) - az elszámolni kívánt kiadásokat igazoló, záradékolt bizonylatok hitelesített másolata - mellékletek (a vállalt indikátorok teljesülését igazoló dokumentumok, fotók, kiadvány, jelenléti ívek stb.) Végbeszámoló A projekt befejezését követő 30 napon belül a Támogatottnak végbeszámolót kell benyújtania. A végbeszámoló a következő részekből áll: - szakmai beszámoló - pénzügyi beszámoló táblázat (számlaösszesítő) - az elszámolni kívánt kiadásokat igazoló, záradékolt bizonylatok hitelesített másolata - mellékletek (a vállalt indikátorok teljesülését igazoló dokumentumok, fotók, kiadvány, jelenléti ívek stb.) Monitoring, helyszíni ellenőrzés Támogató fenntartja a jogot a támogatott projekt megvalósulásának vagy a beszámolókban foglaltaknak a helyszíni ellenőrzésére, illetve esetleges projekteseményeken való részvételre, a Támogatottal előre egyeztetve. 15. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ARCULATI KÖVETELMÉNYEK A projekt helyszínéül szolgáló családok átmeneti otthonában ki kell helyezni egy táblát, amelyen a támogatás ténye, összege, a Támogatók nevei és logói szerepelnek. A tábla elkészíttetése a Támogatott feladata, Támogató által megadott formátumban. A tábla elkészítésének költsége a Támogatottat terheli, kérjük, szerepeltessék a költségvetésben! (A költségvetés 3.3 Egyéb dologi kiadások sorában.) A tábla paraméterei a következők: Méret: 500x500 mm Vastagság: 10 mm Alapanyag: kültéri műanyag Szín: 4+0 szín nyomás (csak az egyik oldal színesen) Mennyiség: 1 db/pályázat A megvalósított projekthez kapcsolódóan a Támogató kommunikációs és arculati irányelveket fogalmaz meg. Az irányelveket tartalmazó dokumentum a támogatott szervezeteknek elérhető lesz a 13

14 pályázati döntést követően, és tartalmazza majd a névhasználattal, valamint a projekt külső kommunikációjával kapcsolatos útmutatásokat is. A Támogatókat a projekt keretében készített kiadványokon, illetve esetleges sajtómegjelenésekben is szerepeltetni kell. 16. KAPACITÁSFEJLESZTÉS Támogató a támogatott pályázó szervezetek részére kapacitásfejlesztést fog tartani, amelynek keretében a támogatott projekt megvalósításához szükséges készségek fejlesztése, a témával kapcsolatos információk átadása történik meg. (A kapacitásfejlesztésen való részvétel kötelező, az útiköltséget térítjük de a pályázati költségvetésben NEM kell szerepeltetni!) 17. PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ 17.1 Infovonal, elérhetőségek A lenti elérhetőségeken munkaidőben (9-17 óráig) Támogató információt nyújt a pályázati lehetőséggel kapcsolatban. Kérjük, hogy mielőtt telefonálnának, figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és ezt az útmutatót Információs nap Csóli Virág pályázati koordinátor Telefon: Levelezési cím: 1775 Budapest, Pf július 12-én 10 órától a Támogató információs napot tart az érdeklődőknek. Itt bemutatásra kerül a pályázati program, illetve lehetőség lesz kérdések feltételére. Helyszín: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3. Kérjük, amennyiben szeretne részt venni az eseményen, jelentkezzen be a fent megadott elérhetőségek valamelyikén. 14

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap. pályázati programjához második kiírás 2013. B komponens PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához második kiírás 2013 B komponens A pályázati program a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására (CSP- KÖZG-11) Pályázati Útmutató 2011. november 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C Pályázati Útmutató 1/24

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08)

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Pályázati Útmutató 2008. április 1. Fogalmak

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató

Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E. Pályázati Útmutató Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E Pályázati Útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok támogatása c. kiíráshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Felsőoktatási intézményekben megvalósuló komplex tehetséggondozó programok c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001 A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja megnevezésű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001

ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A fogyatékkal élő tanulók integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen - NYDOP-3.1.1/B1-13-k- 2013-0005 városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító nappali intézmények működésének támogatása Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (mint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium jogutódja) megbízásából a Fogyatékosok

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP 5.1.1/B1-12-k-2012-0001 Debrecen Belváros funkcióbővítő város rehabilitációja II. ütem projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése a DAOP- 5.1.2/A-09-2f-2011-0003 városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben